E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 113 din 15 februarie 1991

pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Programul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 81 din 17 aprilie 1991


SmartCity3


    Guvernul Romaniei hotaraste:

    ARTICOL UNIC.
    Se aproba Acordul dintre Guvernul Romaniei si Programul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 23 ianuarie 1991.

               PRIM-MINISTRU
                PETRE ROMAN


                                 ACORD*)
intre Guvernul Romaniei si Programul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare

   Considerand ca Adunarea generala a Natiunilor Unite a stabilit Programul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare (denumit in continuare P.N.U.D.), in scopul sprijinirii si completarii eforturilor pe care tarile in curs de dezvoltare le depun pe plan national pentru rezolvarea problemelor cele mai importante ale dezvoltarii lor economice, favorizarea progresului social si instaurarea unor conditii de viata mai bune, si considerand ca Guvernul Romaniei doreste sa faca apel la asistenta oferita de catre P.N.U.D. in interesul poporului sau, Guvernul Romaniei si P.N.U.D. (denumite in continuare partile) au incheiat prezentul acord intr-un spirit de cooperare amicala.
----------------
    *) Traducere

    Art. 1
    Sfera de cuprindere a acordului
    1. Prezentul acord enunta conditiile fundamentale in cadrul carora P.N.U.D. si agentiile de executie vor ajuta Guvernul sa duca la bun sfarsit proiectele sale de dezvoltare si in care respectivele proiecte, beneficiind de asistenta P.N.U.D., vor fi executate. Acest acord are in vedere ansamblul asistentei pe care P.N.U.D. o va furniza cu acest titlu, ca si documentele referitoare la proiect sau alte texte (denumite in continuare documente referitoare la proiecte) pe care partile le vor putea pune la punct de comun acord pentru a defini mai precis, in cadrul proiectelor, detaliile acestei asistente si responsabilitatile care revin partilor si agentilor de executie, in termenii prezentului acord.
    2. Asistenta care face obiectul prezentului acord nu va fi furnizata de catre P.N.U.D. decat pe baza cererilor prezentate de catre Guvern si aprobate de P.N.U.D. Aceasta asistenta va fi furnizata Guvernului sau altei entitati pe care Guvernul o va desemna si va fi acordata si primita conform rezolutiilor si deciziilor pertinente si aplicabile ale organelor competente ale P.N.U.D. si sub rezerva ca P.N.U.D. sa dispuna de fondurile necesare.
    Art. 2
    Formele asistentei
    1. Asistenta pe care P.N.U.D. o va putea pune la dispozitia Guvernului Romaniei in virtutea prezentului acord se refera la urmatoarele:
    a) serviciile de experti-consilieri si consultanti, inclusiv cei apartinand cabinetelor sau organismelor de consultanta, selectionati de catre P.N.U.D. sau agentia de executie si raspunzatori fata de acestia;
    b) serviciile de experti operationali alesi de catre agentia de executie pentru a exercita functii executive, de conducere sau administrare, in calitate de functionari ai Guvernului sau angajati ai entitatilor pe care Guvernul le va putea desemna conform paragrafului 2 al art. I din acordul de fata;
    c) serviciile oferite de voluntarii Natiunilor Unite (denumite in continuare voluntarii);
    d) materialul si furniturile dificil de procurat in Romania (denumita in continuare tara);
    e) seminarii, programe de formare, proiecte demonstrative, grupe de lucru alcatuite din experti si activitati conexe;
    f) burse de studii si perfectionare sau aranjamente similare permitand candidatilor desemnati de catre Guvern si acceptati de catre agentia de executie, pentru a efectua studii sau beneficia de perfectionare profesionala;
    g) orice alta forma de asistenta asupra carei Guvernul si P.N.U.D. vor conveni.
    2. Guvernul va trebui sa prezinte cererile de asistenta la P.N.U.D. prin intermediul reprezentantului rezident al P.N.U.D. in tara (mentionat la alin. a) al paragrafului 4 din prezentul articol), in forma si conform procedurilor prevazute de catre P.N.U.D. pentru aceste cereri. Guvernul va acorda P.N.U.D. toate facilitatile necesare si toate informatiile pertinente pentru evaluarea cererilor, aducandu-i la cunostinta in acest sens intentiile sale in ceea ce priveste continuarea proiectelor orientate catre investitii.
    3. P.N.U.D. va putea ajuta Guvernul, fie direct, asigurindu-i asistenta externa pe care o va socoti ca fiind cea mai potrivita, fie prin intermediul unei agentii de executie, care va avea raspunderea principala pentru punerea in aplicare a asistentei P.N.U.D. in cadrul proiectului respectiv si a carei pozitie, in acest scop, va fi cea de antreprenor independent. Cand P.N.U.D. va acorda in mod direct asistenta Guvernului, orice mentionare a unei agentii de executie in prezentul acord va trebui interpretata ca desemnand P.N.U.D., cu exceptia cazului in care, in mod evident, din context reiese contrariul.
    4. a) P.N.U.D. va putea avea in tara o misiune permanenta, condusa de catre un reprezentant rezident, pentru a-l reprezenta la fata locului si a servi drept principal agent de legatura cu Guvernul pentru toate problemele referitoare la program. In numele directorului P.N.U.D., reprezentantul rezident va avea raspunderea deplina si finala, pentru programul P.N.U.D., sub toate aspectele sale, in tara, si va fi conducatorul echipei de reprezentanti ai altor organisme ale Natiunilor Unite la post in tara, tinand seama de calificarile lor profesionale si de relatiile lor cu organele competente ale Guvernului. In numele programului, reprezentantul rezident va asigura legatura cu organele competente Guvernului, in speta organismul national insarcinat cu coordonarea asistentei externe, si va informa Guvernul asupra principiilor, criteriilor si procedurilor P.N.U.D. si ale celorlalte programe pertinente ale Natiunilor Unite. Va sprijini Guvernul in elaborarea cererilor privind programul si proiectele tarii pe care Guvernul intentioneaza sa le supuna P.N.U.D., ca si a propunerilor referitoare la modificarea programului sau proiectelor, va asigura coordonarea corespunzatoare a intregii asistente pe care P.N.U.D. o va acorda prin intermediul diferitelor agentii de executie sau prin proprii sai consultanti, va sprijini Guvernul, atunci cand va fi cazul, in coordonarea activitatilor P.N.U.D. cu programele nationale, bilaterale si multilaterale din tara, si va duce la indeplinire toate celelalte sarcini pe care directorul sau o agentie de executie ar putea sa i le incredinteze.
    b) Misiunea P.N.U.D. in tara va fi dotata cu personalul pe care P.N.U.D. il va considera necesar pentru asigurarea bunului mers al lucrarilor. P.N.U.D. va notifica Guvernului, in timp util, numele membrilor personalului misiunii si al membrilor familiilor lor, precum si orice modificare privind situatia acestora.
    Art. 3
    Executarea proiectelor
    1. Guvernul va ramane raspunzator pentru proiectele sale de dezvoltare care beneficiaza de asistenta P.N.U.D. si de realizarea obiectivelor lor, asa cum au fost descrise in documentele referitoare la proiecte si va executa elementele acestor proiecte specificate in prezentul acord si documentele respective. P.N.U.D. se angajeaza sa sprijine si sa completeze participarea Guvernului la aceste proiecte, asigurindu-i o asistenta in conformitate cu prezentul acord si cu planurile de lucru continute in documentele referitoare la proiecte, ajutindu-l totodata sa-si materializeze intentiile privind continuarea investitiilor. Guvernul va informa P.N.U.D. care este organismul de cooperare al Guvernului direct raspunzator pentru participarea Guvernului la fiecare dintre proiectele beneficiind de asistenta P.N.U.D. Fara a efectua raspunderea generala a Guvernului fata de proiectele sale, partile pot conveni ca o agentie de executie sa aiba raspunderea principala pentru executia unui proiect, cu consultarea si acordul organismului de cooperare, toate intelegerile in acest sens fiind stipulate in planul de lucru din documentul referitor la proiect, impreuna cu aranjamentele prevazute, dupa caz, pentru a delega aceasta responsabilitate, pe parcursul executiei proiectului, Guvernului sau unei entitati desemnate de catre acesta.
    2. P.N.U.D. si agentia de executie isi vor indeplini responsabilitatile ce le incumba in cadrul unui proiect dat, cu conditia ca Guvernul sa-si fi indeplinit el insusi toate obligatiile prealabile hotarate de comun acord ca fiind necesare sau utile pentru asistenta P.N.U.D. la proiectul in cauza. Daca aceasta asistenta incepe sa fie acordata inainte ca Guvernul sa-si fi indeplinit aceste obligatii prealabile, ea va putea fi oprita sau suspendata fara preaviz si la discretia P.N.U.D.
    3. Orice acord incheiat intre Guvern si o agentie de executie, cu privire la executia unui proiect beneficiind de asistenta P.N.U.D., sau intre Guvern si un expert operational va fi subordonat dispozitiilor prezentului acord.
    4. Organismul de cooperare va stabili pentru fiecare proiect, dupa cum va conveni si in consultatie cu agentia de executie, un director care se va achita de sarcinile ce-i vor fi incredintate de catre organismul de cooperare. Agentia de executie va desemna, dupa caz si in consultare cu Guvernul, un consilier tehnic principal sau coordonator de proiect care va supraveghea la fata locului participarea agentiei la proiectul in cauza, fiind raspunzator fata de ea. Aceasta va supraveghea si coordona activitatile expertilor si ale celorlalti membri ai personalului agentiei de executie si va fi raspunzator de formarea din mers a personalului national al partenerului. Acesta va raspunde de gestionarea si folosirea eficienta a tuturor elementelor finantate de catre P.N.U.D., inclusiv a materialului furnizat in baza proiectului.
    5. In exercitiul functiilor lor, expertii-consilieri, consultantii si voluntarii vor actiona in stransa legatura cu Guvernul si cu persoanele sau organismele desemnate de catre acesta si se vor conforma directivelor Guvernului, tinand seama de natura functiilor lor si de caracterul asistentei de furnizat si asupra carora P.N.U.D., agentia de executie si Guvernul vor putea conveni de comun acord. Expertii operationali vor raspunde numai fata de Guvern sau de entitatea pe langa care vor fi detasati si sub conducerea carora se vor afla, dar nu vor putea fi pusi in situatia de a exercita functii incompatibile cu statutul lor international sau cu scopurile P.N.U.D. ori ale agentiei de executie. Guvernul se angajeaza ca prezentarea la post a fiecarui expert operational sa coincida cu data intrarii in vigoare a contractului sau cu agentia de executie.
    6. Agentia de executie va selectiona bursierii. Administrarea burselor se va efectua conform principiilor si practicilor in acest domeniu ale agentiei de executie.
    7. P.N.U.D. va ramane proprietar al echipamentului tehnic sau de alta natura, ca si al materialelor, furniturilor si al altor bunuri finantate sau furnizate de catre el, pana in momentul in care acestea vor fi cedate Guvernului sau unei entitati desemnate de catre acesta, in functie de modalitatile si conditiile fixate de comun acord intre Guvern si P.N.U.D.
    8. P.N.U.D. va ramane proprietar al brevetelor, drepturilor de autor, de reproducere si al altor drepturi de aceeasi natura, referitoare la descoperirile sau lucrarile rezultand din asistenta pe care o va furniza in cadrul prezentului acord. In afara situatiilor in care partile nu vor decide altfel, Guvernul va putea totusi folosi aceste descoperiri sau lucrari in tara, fara a avea de platit redevente sau alte taxe asemanatoare.
    Art. 4
    Informatii referitoare la proiect
    1. Guvernul va furniza P.N.U.D. toate rapoartele, hartile, situatiile, dosarele, statele, documentele si alte informatii pertinente pe care acesta din urma ar putea sa le solicite, referitoare la orice proiect beneficiind de asistenta P.N.U.D. sau la executia sa sau la fezabilitatea sa, sau din care reiese modul in care Guvernul se achita de responsabilitatile ce-i revin in virtutea prezentului acord sau a documentelor referitoare la proiect.
    2. P.N.U.D. se angajeaza sa actioneze in asa fel incat Guvernul sa fie tinut la curent asupra progreselor activitatilor sale de asistenta, in virtutea prezentului acord. Fiecare dintre parti va avea dreptul in orice moment sa constate studiul operatiunilor intreprinse in cadrul proiectelor beneficiind de asistenta P.N.U.D.
    3. Dupa incheierea unui proiect beneficiind de asistenta P.N.U.D., Guvernul va furniza P.N.U.D., la cererea sa, informatii asupra avantajelor ce rezulta din implementarea acestuia si asupra activitatilor intreprinse pentru realizarea obiectivelor proiectului, inclusiv informatiile necesare sau utile evaluarii proiectului sau a asistentei P.N.U.D., si in acest sens se va consulta cu P.N.U.D., care va fi autorizat sa consulte starea de fapt.
    4. Orice informatie sau document pe care Guvernul este obligat sa-l furnizeze P.N.U.D. in virtutea prezentului articol va fi, de asemenea, comunicat agentiei de executie, daca aceasta i-o va cere.
    5. Partile se vor consulta asupra publicarii, daca se va dovedi necesar, a informatiilor referitoare la proiectele beneficiind de asistenta P.N.U.D. sau la avantajele care rezulta din aceasta. In cazul proiectelor orientate catre investitii, P.N.U.D. va putea comunica informatii referitoare la acestea eventualilor investitori, afara de cazul cand Guvernul ii va cere, in scris, limitarea publicarii de informatii despre proiect.
    Art. 5
    Participarea si contributia Guvernului la executarea proiectelor
    1. Pentru a se achita de responsabilitatile sale in ceea ce priveste participarea si contributia sa la executarea de proiecte beneficiind de asistenta P.N.U.D. in virtutea prezentului acord, Guvernul va asigura, cu titlu de contributie in natura si in masura in care aceasta va fi specificata in detaliu in documentele pertinente referitoare la proiecte, urmatoarele:
    a) serviciile specialistilor locali si altui personal complementar, inclusiv serviciile omologilor nationali ai expertilor operationali;
    b) terenurile, cladirile, mijloacele de pregatire si alte instalatii si servicii care exista sau sunt produse in tara;
    c) materialele, echipamentele si furniturile care exista sau sunt produse in tara.
    2. Ori de cate ori asistenta P.N.U.D. prevede furnizarea de materiale si echipamente Guvernului, acesta din urma va suporta cheltuielile legate de operatiunile vamale, cheltuielile de transport de la portul de intrare pana la locul executiei proiectului, cheltuielile neprevazute de manipulare, depozitare si alte cheltuieli conexe, cat si cheltuielile de asigurare dupa livrarea la locul de executie a proiectului si cheltuielile de instalare si intretinere.
    3. Guvernul va suporta, de asemenea, remunerarea stagiarilor si bursierilor pe intreaga durata a bursei.
    4. Guvernul va varsa sau va dispune sa se verse la P.N.U.D. sau unei alte agentii de executie, daca exista in acest sens dispozitii in documentul referitor la proiect si in masura stabilita in bugetul proiectului continut in acest document, cheltuielile necesare acoperirii costului oricarui bun sau serviciu enumerat la paragraful 1 al prezentului articol; agentia de executie isi va procura, in aceasta situatie, bunurile si serviciile necesare si va raporta anual catre P.N.U.D. totalitatea cheltuielilor acoperite prin prelevare din sumele varsate in aplicarea prezentei dispozitii.
    5. Sumele platibile la P.N.U.D. in virtutea paragrafului precedent vor fi depuse intr-un cont care va fi desemnat in acest scop de catre secretarul general al O.N.U. si gestionat in conformitate cu dispozitiile pertinente din regulamentul financiar al P.N.U.D.
    6. Costul bunurilor si serviciilor care constituie contributia Guvernului la proiecte si orice suma platibila de catre acesta in virtutea prezentului articol, asa cum sunt ele indicate in detaliu in bugetele proiectelor, vor fi considerate ca fiind estimari fundamentale pe informatiile cele mai corespunzatoare relatiilor, disponibile in momentul stabilirii bugetelor mai sus amintite. Aceste sume vor face obiectul unor ajustari ori de cate ori aceasta se va dovedi necesar, tinand cont de costul efectiv al bunurilor si serviciilor cumparate in continuare.
    7. Guvernul va plasa, dupa caz, inscriptii corespunzatoare in locurile de executie a fiecarui proiect, indicand ca este vorba de un proiect beneficiind de asistenta P.N.U.D. si a agentiei de executie.
    Art. 6
    Contributie statutara la cheltuielile programului si la cheltuieli platibile in moneda locala
    1. In afara contributiei prevazute la art. V de mai sus, Guvernul va sprijini P.N.U.D. in acordarea asistentei, achitindu-i sau dispunand sa i se achite cheltuielile locale si serviciile de mai jos, pana la concurenta sumelor indicate in documentul referitor la proiect sau stabilite in alt mod de catre P.N.U.D., conform deciziilor pertinente ale organelor sale directoare:
    a) cheltuielile locale de subzistenta ale expertilor-consilieri si ale consultantilor afectati proiectului in tara;
    b) serviciile personalului local administrativ si de birou, inclusiv personalul de secretariat, interpreti-traducatori si alt personal auxiliar asemanator, ale caror servicii se vor dovedi necesare;
    c) transportul personalului in interiorul tarii; si
    d) serviciile postale si de telecomunicatii in scopuri oficiale.
    2. Guvernul va plati, de asemenea, direct fiecarui expert operational salariul, indemnizatiile si alte elemente de remunerare pe care le-ar primi unul dintre cetatenii sai daca ar fi numit pe acelasi post. Ii va acorda aceleasi concedii anuale si concedii de boala cu cele acordate de catre agentia de executie propriilor sai agenti si va lua masurile necesare pentru ca acesta sa poata efectua in tara sa concediul la care are dreptul in virtutea contractului incheiat cu organizatia respectiva. Daca Guvernul preia initiativa incetarii contractului expertului in asemenea circumstante incat agentia de executie va fi nevoita sa-i acorde o indemnizatie in virtutea contractului pe care l-a incheiat cu acesta, Guvernul va varsa, cu titlu de contributie la achitarea acestei indemnizatii, o suma egala cu indemnizatia de licentiere pe care ar trebui sa o verse unui functionar al sau sau unei alte persoane angajate de catre el cu titlu asemanator categoriei cu care este asimilat cel in cauza, daca contractul cu acestia ar inceta in circumstante similare.
    3. Guvernul se angajeaza sa furnizeze, cu titlu de contributie in natura, urmatoarele instalatii si servicii locale:
    a) birourile si localurile necesare;
    b) facilitati si servicii medicale pentru personalul international, asemanatoare celor de care beneficiaza functionarii de stat autohtoni;
    c) locuinte simple, dar mobilate adecvat pentru voluntari; si
    d) asistenta in gasirea de locuinte adecvate personalului international si acordarea de locuinte corespunzatoare expertilor operationali, in conditii asemanatoare celor de care beneficiaza functionarii de stat nationali carora le sunt asimilati cei in cauza din punct de vedere al regimului.
    4. Guvernul va contribui, de asemenea, la cheltuielile de intretinere a misiunii P.N.U.D. in tara, varsind P.N.U.D. anual o suma globala al carei nivel va fi stabilit prin acordul partilor, in scopul acoperirii cheltuielilor pentru:
    a) birouri corespunzatoare, inclusiv materiale si mobilier, pentru sediul local al P.N.U.D. in tara;
    b) personal local adecvat: secretari, interpreti, traducatori si alt personal ajutator;
    c) mijloace de transport pentru reprezentantul rezident si colaboratorii sai, in scopul deplasarilor in tara in interes de serviciu;
    d) servicii postale si de telecomunicatii necesare in scop oficial; si
    e) diurna reprezentantului rezident si colaboratorilor sai, in cazul deplasarilor in tara in interes de serviciu.
    5. Guvernul va putea decide asupra furnizarii in natura a instalatiilor si serviciilor mentionate in paragraful 4 de mai sus, cu exceptia celor mentionate la alin. b) si e).
    6. Sumele platibile in virtutea prevederilor prezentului articol, cu exceptia paragrafului 2, vor fi varsate de catre Guvern si gestionate de catre P.N.U.D., conform paragrafului 5 al art. V.
    Art. 7
    Relatia intre asistenta P.N.U.D. si asistenta provenind din alte surse
    In cazul in care una dintre parti ar obtine, in scopul executiei proiectului, o asistenta din alte surse, partile se vor consulta si vor consulta agentia de executie, in scopul asigurarii unei coordonari si utilizari eficiente intregii asistente primite de catre Guvern. Aranjamentele care ar putea fi incheiate cu alte entitati ce-si ofera sprijinul Guvernului, in scopul executiei unui proiect, nu vor modifica obligatiile ce revin acestui guvern in virtutea prezentului acord.
    Art. 8
    Folosirea asistentei acordate
    Guvernul va depune toate eforturile pentru a obtine cele mai bune rezultate de pe urma asistentei P.N.U.D., pe care va trebui sa o foloseasca conform destinatiei prevazute. Fara a limita continutul si sfera celor enuntate pana aici, Guvernul va lua in acest scop masurile specificate in documentul de proiect.
    Art. 9
    Privilegii si imunitati
    1. Guvernul va aplica Organizatiei Natiunilor Unite si organelor sale, inclusiv P.N.U.D. si organelor subsidiare ale O.N.U., in calitatea lor de agentii de executie a proiectelor P.N.U.D., ca si bunurilor, fondurilor, activelor si functionarilor lor, inclusiv reprezentantului rezident si celorlalti membri ai misiunii P.N.U.D. in tara, prevederile Conventiei Natiunilor Unite asupra privilegiilor si imunitatilor.
    2. Guvernul va aplica tuturor institutiilor specializate, in calitatea lor de agentii de executie, ca si bunurilor fondurilor si activelor lor si functionarilor acestora, prevederile Conventiei Natiunilor Unite asupra privilegiilor si imunitatiilor institutiilor specializate, inclusiv cele din anexele la conventie aplicabile institutiei specializate in cauza. Daca agentia Internationala a Energiei Atomice (A.I.E.A.) apare in calitate de agentie de executie, Guvernul va aplica fondurilor, bunurilor, activelor, functionarilor si expertilor acesteia prevederile acordului referitor la privilegiile si imunitatile A.I.E.A.
    3. Membrilor misiunii P.N.U.D. in tara li se vor acorda si alte privilegii si imunitati suplimentare care ar putea fi necesare pentru a permite misiunii sa si indeplineasca in mod eficient functiile.
    4. a) In afara cazului in care partile nu vor decide altfel, in documentele de proiect referitoare la anumite proiecte, Guvernul va acorda tuturor persoanelor, altele decat cetatenii guvernului angajati pe plan local, care presteaza servicii in numele P.N.U.D., A.I.E.A. sau al unei institutii specializate si care nu sunt vizate in paragrafele 1 si 2 de mai sus, aceleasi privilegii si imunitati la care au dreptul functionarii O.N.U., ai agentiei specializate in cauza sau ai A.I.E.A., respectiv in virtutea sectiunii 18 a Conventiei Natiunilor Unite, sectiunii 19 a Conventiei institutiilor specializate sau sectiunii 18 a Acordului asupra privilegiilor si imunitatilor A.I.E.A.
    b) In cadrul instrumentelor asupra privilegiilor si imunitatilor care sunt mentionate mai sus in prezentul articol:
    1) totalitatea actelor si documentelor referitoare la un proiect care se afla in posesia sau sub controlul persoanelor avute in vedere la alin. a) al paragrafului 4 de mai sus vor fi considerate ca proprietate a O.N.U., a institutiei specializate interesate sau a A.I.E.A., dupa caz;
    2) echipamentul, materialele si furniturile din import, cumparate sau inchiriate de catre aceste persoane in tara pentru executia proiectului, vor fi considerate ca proprietate O.N.U., a institutiei specializate interesate sau a A.I.E.A., dupa caz.
    5. Expresia persoane care presteaza servicii, asa cum este folosita in art. IX, X, si XIII ale prezentului acord, are in vedere expertii operationali, voluntarii, consultantii si persoanele juridice si fizice, ca si angajatii acestora. Aceasta include organizatiile sau societatile guvernamentale sau neguvernamentale, ca si angajatii acestora, pe care P.N.U.D., in calitatea sa de agentie de executie sau in orice alta calitate, ar putea sa-i angajeze pentru a executa un proiect sau pentru a sprijini punerea in aplicare a asistentei P.N.U.D. la un proiect. Nici o prevedere a prezentului acord nu va fi interpretata in sensul restrangerii privilegiilor, imunitatilor sau facilitatilor acordate acestor organizatii sau societati sau angajatilor lor in virtutea altui instrument.
    Art. 10
    Facilitati acordate in scopul punerii in aplicare a asistentei P.N.U.D.
    1. Guvernul va lua toate masurile care ar putea fi necesare pentru ca P.N.U.D., agentiile de executie, expertii acestora si celelalte persoane care presteaza servicii in contul acestora sa nu fie supuse unor reglementari sau altor prevederi legale care ar putea afecta executarea operatiilor intreprinse in virtutea prezentului acord si le va acorda toate celelalte facilitati necesare implementarii rapide si satisfacatoare a asistentei P.N.U.D. Le va acorda, de asemenea, drepturile si facilitatile de mai jos:
    a) acceptarea rapida a expertilor si a altor persoane care presteaza servicii pentru P.N.U.D., sau a unei agentii de executie;
    b) acordarea prompta si gratuita a vizelor, permiselor si autorizatiilor necesare;
    c) acces la locurile de executie a proiectelor si toate drepturile de trecere necesare;
    d) dreptul de a circula liber in interiorul tarii, de a intra sau a iesi din tara, in masura in care se va dovedi necesar implementarii satisfacatoare a asistentei P.N.U.D.;
    e) rata cea mai favorabila de schimb legal;
    f) toate autorizatiile necesare importului de echipamente, materiale si furnituri, ca si cele necesare reexportului lor;
    g) toate autorizatiile necesare importului de bunuri apartinand functionarilor P.N.U.D. si agentiei de executie sau altor persoane ce presteaza servicii in contul lor si destinate consumului sau folosintei personale a interesatilor, cat si toate autorizatiile necesare reexportului ulterior al acestor bunuri; si
    h) vamuirea rapida a bunurilor mentionate la alin. f) si g) de mai sus.
    2. Asistenta furnizata in virtutea prezentului acord trebuie sa serveasca interesele guvernului si poporului Romaniei, Guvernul va suporta totalitatea riscurilor in legatura cu operatiile executate conform prezentului acord. Guvernul va raspunde tuturor reclamatiilor pe care unii terti le-ar putea formula impotriva P.N.U.D. sau impotriva unei agentii de executie sau a personalului acestora, ori impotriva altor persoane ce presteaza servicii in numele acestora, si le va scoate din cauza, in caz de reclamatie exonerindu-i de orice raspundere rezultand din operatiile executate in virtutea prezentului acord. Prevederile de mai sus nu se vor aplica daca partile si agentia de executie ajung la concluzia ca reclamatia sau responsabilitatea in cauza rezulta dintr-o grava neglijenta sau dintr-un act intentionat al persoanelor sus-mentionate.
    Art. 11
    Suspendarea sau incetarea asistentei
    1. P.N.U.D. va putea pe calea unei notificari scrise adresate Guvernului si agentiei de executie, suspenda asistenta sa la un proiect daca, dupa parerea P.N.U.D., apar imprejurari care impiedica sau ameninta sa impiedice buna desfasurare a proiectului sau atingerea scopurilor sale. P.N.U.D. va putea, in cadrul aceleiasi notificari scrise sau intr-o comunicare ulterioara, sa indice conditiile in care va fi dispus sa reia asistenta in cadrul proiectului. Aceasta suspendare va dura pana cand Guvernul va accepta conditii si P.N.U.D. va notifica in scris Guvernului si agentiei de executie ca este dispus sa reia asistenta.
    2. Daca o situatie de felul celei amintite in paragraful 1 al prezentului articol se va mentine timp de 14 zile de la data notificarii de catre P.N.U.D. a situatiei propriu-zise si a suspendarii asistentei, P.N.U.D. va putea in orice moment, atat timp cat aceasta situatie se mentine, sa-si inceteze asistenta la proiectul in cauza pe calea notificarii scrise catre Guvern si agentia de executie.
    3. Dispozitiile prezentului acord nu prejudiciaza celelalte drepturi sau recursuri de care P.N.U.D. s-ar putea prevala in functie de imprejurari, conform principiilor generale ale dreptului sau altor principii.
    Art. 12
    Reglementarea diferendelor
    1. Orice diferend intre P.N.U.D. si Guvern care s-ar putea naste ca urmare a aplicarii prezentului acord si care va putea fi reglementata pe calea negocierilor sau printr-un alt mod de reglementare convenit, va fi supus arbitrajului la cererea uneia dintre parti. Fiecare dintre parti va desemna un arbitru, iar cei doi arbitri astfel desemnati vor numi un al treilea, care va prezida. Daca in cele treizeci de zile ce vor urma cererii de arbitraj una dintre parti nu a desemnat un arbitru sau daca, in cele cincisprezece zile ce urmeaza numirii celor doi arbitri, nu a fost numit cel de-al treilea, oricare dintre parti va putea cere presedintelui Curtii Internationale de Justitie sa desemneze un arbitru. Procedura de arbitraj va fi stabilita de catre arbitri, iar cheltuielile de arbitraj vor fi suportate de catre parti, in proportia fixata de catre arbitri. Sentinta arbitrala va fi motivata si acceptata de catre parti ca reglementare definitiva a diferendului.
    2. Orice diferend intre Guvern si un expert operational nascut ca urmare a conditiilor de folosire a expertului de catre Guvern sau care ar putea rezulta din aceasta va putea fi supus agentiei de executie in serviciul careia se afla expertul operational, fie de catre Guvern, fie de catre expertul operational, iar organizatia respectiva isi va oferi bunele sale oficii pentru a ajuta partile sa ajunga la o reglementare. Daca diferendul nu se poate rezolva conform frazei precedente sau prin alt mijloc de reglementare convenit, acesta va fi supus arbitrajului, la cererea uneia dintre parti, conform dispozitiilor enuntate in paragraful 1 al prezentului articol, cu exceptia faptului ca arbitrul care nu a fost desemnat de catre una dintre parti sau de catre arbitrii partilor va fi desemnat de catre secretarul general al Curtii permanente de arbitraj.
    Art. 13
    Dispozitii generale
    1. Prezentul acord va intra in vigoare la data semnarii sale si va ramane in vigoare atat timp cat nu va fi denuntat in conformitate cu paragraful 3 de mai jos. La data intrarii sale in vigoare, prezentul acord va inlocui acordurile existente in ceea ce priveste asistenta furnizata Guvernului din resursele P.N.U.D. si ale biroului P.N.U.D. din tara si se va aplica oricarei asistente furnizate Guvernului si biroului P.N.U.D. stabilit in tara in virtutea prevederilor acordurilor astfel inlocuite.
    2. Prezentul acord va putea fi modificat prin intelegere scrisa intre parti. Problemele care nu au fost prevazute in mod expres in prezentul acord vor fi reglementate de catre parti conform rezolutiilor si deciziilor pertinente ale organelor competente ale Organizatiei Natiunilor Unite. Fiecare dintre parti va examina cu atentie si intr-un spirit favorabil orice propunere in acest sens prezentata de catre cealalta parte in aplicarea prezentului paragraf.
    3. Prezentul acord va putea fi denuntata de catre oricare dintre parti pe calea notificarii scrise adresate celeilalte parti si isi va inceta efectele la saizeci de zile de la primirea acestei notificari.
    4. Obligatiile asumate de catre parti in virtutea art. IV (Informatii referitoare la proiect) si VIII (Folosirea asistentei acordate) vor ramane in vigoare dupa expirarea sau denuntarea prezentului acord. Obligatiile asumate de catre Guvern in virtutea art. IX (Privilegii si imunitati) si XII (Solutionarea diferendelor) din prezentul acord vor ramane in vigoare dupa expirarea sau denuntarea acordului in cauza, in masura necesara pentru a se proceda la repatrierea in  ordine a personalului, fondurilor si bunurilor P.N.U.D. si ale oricarei agentii de executie sau a oricarei persoane care presteaza servicii in numele lor, in virtutea prezentului acord.
    Drept pentru care, subsemnatii, reprezentanti autorizati in cuvenita forma ai Programului Natiunilor Unite pentru Dezvoltare pe de o parte, si ai Guvernului, pe de alta parte, am semnat, in cunostinta de cauza, in numele partilor, prezentul acord in doua exemplare redactate in limba engleza, la Bucuresti, la data de 23 ianuarie 1991.

             Pentru P.N.U.D.
             Ottorino Jannone
             reprezentant rezident

             Pentru Guvernul Romaniei
             Adrian Nastase
             ministrul afacerilor externe


                                              


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 113/1991

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 113 din 1991
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 113/1991
Legea 424 2004
privind ratificarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Fondul Natiunilor Unite pentru Populatie pentru aplicarea mutatis mutandis a Acordului dintre Guvernul Romaniei si Programul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 23 ianuarie 1991, activitatilor si personalului Fondului Natiunilor Unite pentru Populatie din Romania, convenit prin schimb de scrisori semnate la New York la 5 mai 2003 si la Bucuresti la 13 noiembrie 2003
Hotărârea 1514 2004
pentru aprobarea Memorandumului de intelegere referitor la cofinantarea si administrarea Programului "Activitati de implementare si monitorizare a strategiei pentru imbunatatirea situatiei romilor - 2004" dintre Secretariatul General al Guvernului (S.G.G.) - Departamentul pentru Relatii Interetnice (D.R.I.) si Programul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare (P.N.U.D.), semnat la Bucuresti la 2 septembrie 2004
Hotărârea 952 2004
privind aprobarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Programul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 23 aprilie 2004, pentru amendarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Programul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 23 ianuarie 1991
Hotărârea 173 2004
pentru aprobarea Memorandumului de intelegere dintre Agentia Nationala pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie din Romania si Programul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare privind Programul national multianual pe perioada 2002 - 2005 de infiintare si dezvoltare de incubatoare tehnologice si de afaceri si a Acordului de cofinantare dintre Agentia Nationala pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie din Romania si Programul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare, semnate la Bucuresti la 14 octombrie 2003
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu