Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 110 din 29 ianuarie 2008

pentru aprobarea Normelor privind pregatirea profesionala continua a auditorilor financiari

ACT EMIS DE: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMANIA

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 130 din 19 februarie 2008Având în vederile prevederile art. 5 alin. (3) lit. a6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 598 din 22 august 2003, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România, întrunit în şedinţa din 29 ianuarie, hotărăşte:

Art. 1. - Se aprobă Normele privind pregătirea profesională continuă a auditorilor financiari, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor din România nr. 9/2001 pentru aprobarea Regulilor privind pregătirea profesională continuă a auditorilor financiari,  publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 574 din 14 septembrie 2001, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3. - Prezenta hotărâre se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 4. - Departamentul admitere, pregătire continuă şi stagiari şi Compartimentul secretariat vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Preşedintele Camerei Auditorilor Financiari din România,

Ion Mihăilescu

ANEXA

NORME

privind pregătirea profesională continuă a auditorilor financiari

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 1. - Prezentele norme sunt adoptate în baza Standardului internaţional de educaţie nr. 7 privind dezvoltarea profesională continuă, denumit în continuare IES 7, emis de Federaţia Internaţională a Contabililor (IFAC).

Art. 2. - Prezentele norme conduc la aplicarea conceptului de pregătire profesională continuă şi se referă la activităţile de învăţământ care dezvoltă şi menţin capacităţile ce permit auditorilor financiari să lucreze cu competenţă în cadrul profesiei lor.

Art. 3. - Prezentele norme preiau, dezvoltă şi adaptează cerinţele IES 7 privind implementarea şi derularea Programului de pregătire profesională continuă.

Art. 4. - Obiectivul pregătirii profesionale continue este acela de a menţine competenţa profesională a auditorilor financiari în vederea realizării activităţii de audit financiar conform cerinţelor standardelor, normelor şi regulilor din domeniu.

CAPITOLUL II

Aria de cuprindere a pregătirii profesionale continue

Art. 5. - Camera Auditorilor Financiari din România, denumită în continuare CAFR sau Camera, cere tuturor membrilor săi să îşi dezvolte şi să îşi menţină competenţa profesională relevantă pentru activitatea şi responsabilităţile lor profesionale. Responsabilitatea pentru dezvoltarea şi menţinerea competenţei revine fiecărui auditor financiar în parte.

Art. 6. - Cerinţele de pregătire profesională continuă se aplică tuturor auditorilor financiari, activi şi nonactivi.

CAPITOLUL III

Accesul la Programul de pregătire profesională continuă

Art. 7. - CAFR are obligaţia să promoveze programe de educaţie permanentă pentru toţi membrii săi.

Art. 8. - Cerinţele de pregătire profesională continuă se realizează prin Programul de pregătire profesională continuă, aprobat de Consiliul CAFR.

Art. 9. - CAFR are obligaţia să faciliteze accesul membrilor săi la Programul de pregătire profesională continuă.

CAPITOLUL IV

Organizarea Programului de pregătire profesională continuă

Art. 10. -In cadrul Programului de pregătire profesională continuă, auditorii financiari trebuie să efectueze anual 40 de ore de pregătire profesională, după cum urmează:

a) 20 de ore structurate;

b) 20 de ore nestructurate.

Art. 11. - Pregătirea profesională continuă structurată include:

a)  participarea la cursurile anuale obligatorii, organizate de Cameră; programa analitică şi modul de organizare ale acestor cursuri şi seminarii se stabilesc de Cameră;

b)   participarea la cursurile profesionale organizate de organismele profesionale din domeniu, pe plan naţional sau internaţional, cu care CAFR are protocoale de colaborare. Echivalarea se face pe baza următoarelor acte: atestat/adeverinţă de participare şi tematica cursului respectiv.

Art. 12. - Pregătirea profesională continuă nestructurată include:

a)  participarea sau susţinerea de cursuri în domeniu - se echivalează 10 ore/curs (dovedite prin adeverinţă şi anexarea tematicii);

b)   participarea la seminarii, congrese sau conferinţe organizate de organismele profesionale din domeniu pe plan naţional sau internaţional (organisme membre IFAC) - se echivalează câte 4 ore pentru fiecare manifestare de specialitate; echivalarea se face pe baza prezenţei de la Cameră, respectiv a adeverinţei de la organismul membru IFAC sau a altui document care atestă participarea efectivă la eveniment, cum ar fi invitaţia, programul manifestării etc;

c) participarea la studii postuniversitare, master sau doctorat în domeniu - se echivalează toate cele 20 de ore; echivalarea se face pe bază de adeverinţă;

d) publicarea unei cărţi în domeniu - se echivalează 20 de ore;

e)  elaborarea şi publicarea de materiale de specialitate (documentul trebuie să aibă minimum 3 pagini) - se echivalează 4 ore/material.

CAPITOLUL V

Monitorizarea Programului de pregătire profesională continuă

Art. 13. - Departamentul de admitere, pregătire continuă şi stagiari din cadrul CAFR monitorizează dacă auditorii financiari îndeplinesc cerinţele impuse de pregătirea profesională continuă.

Art. 14. -Auditorii financiari sunt responsabili să îşi păstreze o evidenţă, precum şi documentele referitoare la pregătirea profesională prin care să demonstreze că şi-au îndeplinit obligaţiile cerute de CAFR.

Art. 15. -Anual se vor depune la sediul Camerei, până la data de 31 decembrie a fiecărui an, următoarele documente, care atestă îndeplinirea cerinţelor de pregătire profesională continuă:

a)   fişa individuală de pregătire profesională, conform formularului prevăzut în anexa la prezentele norme;

b) actele doveditoare ce se referă la pregătirea profesională nestructurată. In cazul acumulării a mai puţin de 20 de ore, pregătirea profesională nestructurată pentru anul respectiv rămâne incompletă, urmând a fi completată în termen de un an.

Art. 16. - Departamentul de admitere, pregătire continuă şi stagiari din cadrul CAFR are obligaţia de a păstra propria evidenţă privind respectarea cerinţelor de pregătire profesională continuă de către fiecare auditor financiar. Termenul de păstrare este de 7 ani.

CAPITOLUL VI

Dispoziţii finale şi sancţiuni

Art. 17. -Viza anuală pentru exercitarea profesiei se acordă numai auditorilor financiari care fac dovada îndeplinirii cerinţelor art. 10.

Art. 18. - Nerespectarea prevederilor prezentelor norme constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform dispoziţiilor Regulamentului de organizare si funcţionare a CAFR.

Art. 19. - Nerespectarea prevederilor prezentelor norme timp de 2 ani consecutivi duce la neacordarea vizei anuale.

ANEXA la norme

FIŞA  INDIVIDUALĂ   DE   PREGĂTIRE   PROFESIONALĂ

Subsemnatul/Subsemnata,................................................., posesor/posesoare al/a carnetului nr.................................. emis de CAFR, declar pe propria răspundere că am îndeplinit cerinţele de pregătire profesională continuă, pentru anul..............., astfel:

I.  Pregătire profesională continuă structurată (20 de ore):

|_| participarea la cursurile anuale obligatorii, organizate de Cameră în perioada...................................................................................................., prin societatea........................................................................................................................................................................ ..........;

|_| participarea la cursurile profesionale, organizate de.........................................., cu care Camera are încheiat un protocol de colaborare. Anexez atestatul/adeverinţa de participare şi tematica cursului respectiv.

II.  Pregătire profesională continuă nestructurată (20 de ore):

|_| participarea sau susţinerea de cursuri în domeniu - se echivalează 10 ore/curs. Anexez atestatul/adeverinţa de participare şi tematica cursului respectiv;

|_| participarea la seminarii, congrese sau conferinţe organizate de organismele profesionale din domeniu pe plan naţional sau internaţional (organisme membre IFAC) - se echivalează câte 4 ore pentru fiecare manifestare de specialitate. Anexez atestatul/...............................................................................(alt document care atestă participarea efectivă la eveniment, cum ar fi invitaţie, program etc);

|_| participarea la studii postuniversitare, master sau doctorat în domeniu - se echivalează toate cele 20 de ore. Anexez adeverinţa de participare;

|_| publicarea unei cărţi în domeniu (numele cărţii......................................., autor(i)..........................................., editură....................., anul apariţiei................., ISBN...............) - se echivalează 20 de ore;

|_| elaborarea şi publicarea de materiale de specialitate (documentul trebuie să aibă minimum 3 pagini) - se echivalează 4 ore/material de minimum 3 pagini. Anexez o listă cu materialele publicate şi publicaţia în care au apărut.

Data

............................................

Semnătura

............................................

Acest formular se va completa anual şi se va depune până la data de 31 decembrie a fiecărui an.


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 110/2008

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 110 din 2008
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Suntem garantați că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut în toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem egala orice buget cu o rată a dobânzii de 2% față de bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Vreau să apreciez împrumuturile Karin Sabine pentru mine un împrumut de 40.000 EUR. dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, evitați să fiți înșelați de creditori falși și aplicați prin firma de împrumut real prin e-mail sabinhelps@gmail.com whatsapp +79267494861 ..
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu