E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Articolul 1 din actul Ordonanţa 110 1999 modifica articolul 1 din actul Legea 118 1996
Articolul 1 din actul Ordonanţa 110 1999 modifica articolul 4 din actul Legea 118 1996
Articolul 1 din actul Ordonanţa 110 1999 modifica articolul 5 din actul Legea 118 1996
Articolul 1 din actul Ordonanţa 110 1999 modifica articolul 6 din actul Legea 118 1996
Articolul 1 din actul Ordonanţa 110 1999 modifica articolul 7 din actul Legea 118 1996
Articolul 1 din actul Ordonanţa 110 1999 modifica articolul 8 din actul Legea 118 1996
Articolul 1 din actul Ordonanţa 110 1999 modifica articolul 9 din actul Legea 118 1996
Articolul 1 din actul Ordonanţa 110 1999 modifica articolul 15 din actul Legea 118 1996
Articolul 1 din actul Ordonanţa 110 1999 modifica articolul 1 din actul Legea 118 1996
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 110 din 30 august 1999

pentru modificarea si completarea Legii nr. 118/1996 privind constituirea si utilizarea Fondului special al drumurilor publice

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN:            MONITORUL OFICIAL  NR. 425 din 31 august 1999


SmartCity3


    In temeiul art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia Romaniei si al art. 1 lit. H pct. 1 din Legea nr. 140/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

    Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta:

    Art. 1
    Legea nr. 118/1996 privind constituirea si utilizarea Fondului special al drumurilor publice, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 150 din 15 aprilie 1998, modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr. 72/1998, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Articolul 1 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 1
    Pentru completarea surselor de finantare necesare constructiei, modernizarii, intretinerii si repararii drumurilor publice se infiinteaza Fondul special al drumurilor publice, administrat de catre Ministerul Transporturilor.
    Ministrul transporturilor, in calitate de administrator de fonduri, indeplineste atributiile ordonatorului principal de credite stabilite de Legea nr. 72/1996 privind finantele publice."
    2. Articolul 4 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 4
    Sursele Fondului special al drumurilor publice se constituie dupa cum urmeaza:
    1. prin aplicarea unei cote de 25% asupra:
    a) pretului cu ridicata, la rafinarie, exclusiv accizele, pentru carburantii auto livrati la intern de catre producatori, precum si pentru carburantii auto consumati de catre acestia pentru autovehiculele si remorcile proprii;
    b) valorii in vama, stabilita conform legii, pentru carburantii auto importati;
    2. prin aplicarea unei cote de 5% asupra:
    a) pretului cu ridicata, exclusiv accizele, pentru autovehiculele si remorcile livrate la intern de catre producatorii din tara si destinate vanzarii pe piata interna, cu exceptia tractoarelor si vehiculelor specializate pentru lucrari agricole, inmatriculabile, pentru care se va aplica o cota de 2,5% incepand cu data de 1 ianuarie 1998;
    b) valorii in vama a autovehiculelor si remorcilor importate, indiferent de regimul vamal acordat, inclusiv a celor introduse in tara in scopul utilizarii in sistem leasing ori inchiriate din strainatate, cu exceptia tractoarelor si vehiculelor specializate pentru lucrari agricole inmatriculabile, inclusiv cele introduse in tara in scopul utilizarii in sistem leasing ori inchiriate din strainatate, inmatriculabile, pentru care se va aplica o cota de 2,5%;
    3. prin plata de catre proprietarii sau detinatorii cu orice titlu a dreptului de folosinta asupra autovehiculelor, remorcilor, tractoarelor sau vehiculelor specializate pentru lucrari agricole, inclusiv asupra celor introduse in tara in scopul utilizarii in sistem leasing ori inchiriate din strainatate, supuse inmatricularii in Romania, a unor sume fixe anuale, stabilite conform anexei, carora li se elibereaza documentul care atesta dreptul de utilizare a drumurilor publice, denumit rovigneta, individualizat in functie de categoria autovehiculului si pentru care Ministerul Transporturilor va stabili modelul, forma si conditiile de eliberare.
    Aplicarea cotelor prevazute la alin. 1 pct. 1 si 2 se va reflecta in nivelul preturilor cu ridicata si al pretului cu amanuntul, fara sa intre in baza de impozitare a taxei pe valoarea adaugata.
    Sumele fixe anuale, prevazute la alin. 1 pct. 3, vor fi actualizate anual prin hotarare a Guvernului, in functie de rata inflatiei, pana la data de 31 decembrie a anului precedent.
    Dispozitiile alin. 1 pct. 2 lit. a) si b) nu se aplica autovehiculelor special amenajate pentru persoanele cu handicap, precum si autovehiculelor si remorcilor achizitionate din fonduri nerambursabile PHARE, inclusiv tractoarelor si vehiculelor specializate pentru lucrari agricole, inmatriculabile, achizitionate din astfel de fonduri."
    3. Articolul 5 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 5
    Obligatia calcularii si varsarii sumelor rezultate din aplicarea prevederilor art. 4 alin. 1 pct. 1 si 2 revine producatorilor din tara sau importatorilor de carburanti auto, de autovehicule si remorci si detinatorilor de autovehicule si remorci introduse in tara in scopul utilizarii in sistem leasing ori inchiriate din strainatate, persoane fizice sau persoane juridice, indiferent de forma de organizare, de titularul dreptului de proprietate si de detinatorul produsului importat, de regimul vamal aplicabil sau de facilitatile vamale acordate.
    Suma datorata se stabileste:
    a) la data livrarii de catre producatori;
    b) la data efectuarii formalitatilor de vamuire pentru produsele din import, inclusiv pentru cele introduse in tara in scopul utilizarii in sistem leasing ori inchiriate din strainatate, indiferent de regimul vamal acordat.
    Obligatia varsarii sumelor fixe anuale, prevazute la art. 4 alin. 1 pct. 3, revine tuturor proprietarilor de autovehicule si remorci sau utilizatorilor de autovehicule si remorci in sistem leasing ori inchiriate din strainatate, persoane fizice sau persoane juridice, indiferent de data achizitionarii, cu exceptia proprietarilor de autovehicule si remorci inmatriculate temporar, radiate din circulatie sau neutilizate temporar, timp de 3 luni in cursul unui an, in constructii sau in agricultura, ca urmare a intreruperii activitatii productive din cauza caracterului sezonier sau calamitatilor, pentru care cuantumul sumei fixe anuale se determina proportional cu perioada in care acestea sunt temporar inmatriculate sau utilizate.
    Sunt scutiti de la plata sumelor fixe anuale prevazute la art. 4 alin. 1 pct. 3 si de la obligatia detinerii si prezentarii in trafic a rovignetei proprietarii sau detinatorii cu orice titlu ai rulotelor turistice, motocicletelor, motoretelor, precum si cei ai autovehiculelor si remorcilor autorizate provizoriu, dar numai pentru aceste categorii de vehicule.
    Sunt, de asemenea, exceptate persoanele cu handicap proprietare ale unei singure autoutilitare sub 3,5 tone sau ale unui singur autoturism amenajat pentru persoane cu handicap, pentru care este confirmata in cartea de identitate amenajarea in acest scop si pe care le utilizeaza, in exclusivitate, persoanele cu handicap.
    Pentru exceptiile prevazute la alin. 3, cuantumul sumei fixe anuale datorate se calculeaza de catre Regia Autonoma <<Administratia Nationala a Drumurilor din Romania>> prin unitatile sale teritoriale. Sumele datorate Fondului special al drumurilor publice se achita de catre platitor in numerar la unitatile teritoriale ale Regiei Autonome <<Administratia Nationala a Drumurilor din Romania>>.
    Pana la organizarea sistemului propriu de incasare, sumele fixe anuale respective se pot incasa in numerar si prin unitatile C.E.C. in aceleasi conditii stabilite de Ministerul Finantelor prin conventie pentru incasarea veniturilor bugetare.
    Sumele datorate care nu se platesc in numerar se achita prin virare pe baza ordinului de plata in contul de disponibil al Fondului special al drumurilor publice, deschis la trezoreria statului."
    4. Articolul 6 se completeaza cu alineatul 4 care va avea urmatorul cuprins:
    "Sumele fixe anuale neachitate pana la data de 30 iunie potrivit alin. 2 se platesc la unitatile teritoriale ale Regiei Autonome <<Administratia Nationala a Drumurilor din Romania>> care, dupa calcularea majorarilor de intarziere aferente si incasarea in contul Fondului special al drumurilor publice, elibereaza rovigneta prevazuta la art. 4 alin. 1 pct. 3."
    5. Alineatul 1 al articolului 7 va avea urmatorul cuprins:
    "Pot fi utilizate pentru efectuarea transporturilor rutiere numai acele autovehicule si remorci pentru care s-a eliberat rovigneta prevazuta la art. 4 alin. 1 pct. 3 sau o rovigneta care va purta mentiunea <<Gratuit>>."
    6. Articolul 8 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 8
    Lucrarile finantate din Fondul special al drumurilor publice se executa conform programelor anuale care stau la baza fundamentarii bugetului acestui fond.
    Ministerul Transporturilor elaboreaza, o data cu lucrarile proiectului bugetului de stat, proiectul bugetului Fondului special al drumurilor publice, care se fundamenteaza pe elementele prezentate de Regia Autonoma <<Administratia Nationala a Drumurilor din Romania>>, dupa care va fi prezentat Ministerului Finantelor la termenul stabilit.
    Bugetul Fondului special al drumurilor publice se aproba anual ca anexa la legea bugetului de stat."
    7. Alineatul 2 al articolului 9^1 va avea urmatorul cuprins:
    "Sanctiunea prevazuta la alin. 1 lit. a) se aplica conducatorului persoanei juridice care nu a platit suma fixa anuala ori, dupa caz, proprietarilor sau detinatorilor prevazuti la art. 4 alin. 1 pct. 3."
    8. Alineatul 4 al articolului 9^1 va avea urmatorul cuprins:
    "Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la alin. 1 lit. a) se fac de catre organele abilitate ale Ministerului Transporturilor, Regiei Autonome <<Administratia Nationala a Drumurilor din Romania>> si ale Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R."
    9. Alineatul 1 al articolului 15 va avea urmatorul cuprins:
    "Controlul respectarii prevederilor prezentei legi se executa de organele de specialitate ale Ministerului Transporturilor, de catre Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R. si de catre Regia Autonoma <<Administratia Nationala a Drumurilor din Romania>>."
    10. Alineatul 4 al articolului 15 va avea urmatorul cuprins:
    "Eliberarea cartii de identitate a autovehiculului in alte situatii decat cele in care, potrivit dispozitiilor prezentei legi, sunt prevazute exceptii de la plata sumei fixe anuale, precum si operarea de modificari in aceasta se pot face de organele abilitate, numai dupa prezentarea dovezii achitarii sumei fixe pe anul in curs."
    11. Anexa "Sumele fixe pentru utilizarea drumurilor" - se inlocuieste cu anexa care face parte integranta din prezenta ordonanta.
    Art. 2
    In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante, Ministerul Transporturilor si Ministerul Finantelor vor reactualiza Normele metodologice emise de Ministerul Transporturilor si de Ministerul Finantelor nr. 4.815/1998 - 15.476/1999 privind constituirea si utilizarea Fondului special al drumurilor publice, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 202 din 11 mai 1999.

                PRIM-MINISTRU
                 RADU VASILE

                      Contrasemneaza:
                      Ministrul transporturilor,
                      Traian Basescu

                      Ministrul finantelor,
                      Decebal Traian Remes

    ANEXA 1

                          SUMELE FIXE ANUALE
                      pentru utilizarea drumurilor
-----------------------------------------------------------------------
 Nr.                                     Suma fixa anuala      Tipul
 crt.        Categoria vehiculului           (mii lei)       rovignetei
-----------------------------------------------------------------------
 1.   Autoturisme si autoutilitare*)
      pana la 3,5 t, din care:
      - pana la 1.500 cmc                       70                1
      - 1.501 - 2.000 cmc                      140*)              2
      - 2.001 - 3.200 cmc                      350*)              3
      - peste 3.200 cmc                        840*)              4
 2.   Autoutilitare peste 3,5 t,
      autospecializate, autospeciale,
      autorulote, automixte,
      autocamioane*), autobasculante*)
      si alte autovehicule*) de
      transport marfa si persoane,
      din care:
      - pana la 12 t                           700                5
      - 12,01 t - 18 t                         770                6
      - 18,01 t - 22 t                         840                4
      - peste 22,01 t                          910                7
 3.   Remorci*) si semiremorci*):
      remorci*), din care:
      - pana la 0,75 t                          28                8
      - 0,751 t - 3,5 t                        280                9
      - 3,51 t - 10 t                          490               10
      - peste 10 t                             630               11
      semiremorci*), din care:
      - pana la 20 t                           840                4
      - 20,01 t - 30 t                         980               12
      - peste 30 t                           1.120               13
 4.   Autotractoare*), din care:
      - pana la 18 t                           700                5
      - peste 18 t                             980               12
 5.   Autoremorchere                         1.260               14
 6.   Tractoare rutiere, din care:
      - pana la 20 CP                          140                2
      - 20,01 CP - 45 CP                       420               14
      - peste 45 CP                            560               15"
-----------------------------------------------------------------------
    *) Pensionarii posesori ai unui singur autoturism sau ai unei singure autoutilitare vor plati 70.000 lei/an, indiferent de capacitatea cilindrica a acesteia, prevazuta la nr. crt. 1 din prezenta anexa.
    *) Masa totala autorizata, inscrisa in certificatul de inmatriculare.SmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 110/1999

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 110 din 1999
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu