Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.1098 din 10.12.2014

privind modificarea şi completarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 913 din 16 decembrie 2014SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) şi art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 864, 867 şi art. 868 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul IAnexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice - Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva a bunurilor ale căror date de identificare sunt prevăzute în anexa nr. 1. 2. Se aprobă trecerea din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice - Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva în domeniul privat al acestuia şi scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a clasării, a bunurilor ale căror date de identificare sunt prevăzute în anexa nr. 2. 3. Se aprobă scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a decesului, a bunurilor ale căror date de identificare sunt prevăzute în anexa nr. 3. Articolul IIAnexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemnează p. Ministrul mediului şi schimbărilor climatice, Mihail Fâcă, secretar de stat Ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultură, Adriana Doina Pană Ministrul finanţelor publice, Ioana-Maria Petrescu Ministrul delegat pentru buget, Darius-Bogdan Vâlcov
ANEXA Nr. 1DATELE DE IDENTIFICARE ale bunurilor care se înscriu în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi se dau în administrarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice - Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva

Nr. crt. Administratorul bunurilor Codul de clasificare Tipul bunului (mobil/ imobil) Datele de identificare Anul dobândirii/ dării în folosinţă Valoarea de inventar Situaţia juridică
Denumirea bunului/danga; microcip Descrierea tehnică Baza legală Administrare/ Concesiune
Sexul Anul naşterii Locaţia de bază - depozit de armăsari (D) sau herghelia (H) Adresa
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice - Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva/ C.U.I. R1590120 8.23.07 mobil Maestoso XLIX-39 (M 49 - 39 F) / 642019820571160 armăsar montă publică 2010 H. Sâmbăta de Jos Ţara: România; judeţul Braşov, comuna Voila, satul Sâmbăta de Jos, str. 1 Decembrie 1918 2013 10.000 Legea nr. 389/2005 în administrare
2 8.23.07 mobil Neapolitano XXXII-26 (N 32 - 26 F)/ 642019820570240 armăsar montă publică 2010 H. Sâmbăta de Jos Ţara: România; judeţul Braşov, comuna Voila, satul Sâmbăta de Jos, str. 1 Decembrie 1918 2013 10.800 Legea nr. 389/2005 în administrare
3 8.23.07 mobil Neapolitano XXXII-27 (N 32 - 27F)/ 642019820573803 armăsar montă publică 2010 H. Sâmbăta de Jos Ţara: România; judeţul Braşov, comuna Voila, satul Sâmbăta de Jos, str. 1 Decembrie 1918 2013 10.000 Legea nr. 389/2005 în administrare
4 8.23.07 mobil Favory XXXVI-8 (T 36 - 8 F)/ 642019820514677 armăsar montă publică 2010 H. Sâmbăta de Jos Ţara: România; judeţul Braşov, comuna Voila, satul Sâmbăta de Jos, str. 1 Decembrie 1918 2013 10.000 Legea nr. 389/2005 în administrare
5 8.23.07 mobil Tulipan XX-20 (T 20 - 20 F)/ 642019820514691 armăsar montă publică 2010 H. Sâmbăta de Jos Ţara: România; judeţul Braşov, comuna Voila, satul Sâmbăta de Jos, str. 1 Decembrie 1918 2013 10.000 Legea nr. 389/2005 în administrare
6 8.23.07 mobil Tulipan XX-17 (T 20 - 17 F)/ 642019820570286 iapă mamă 2010 H. Sâmbăta de Jos Ţara: România; judeţul Braşov, comuna Voila, satul Sâmbăta de Jos, str. 1 Decembrie 1918 2013 10.300 Legea nr. 389/2005 în administrare
7 8.23.07 mobil Maestoso XLIX-43 (M 49 - 43 F)/ 642019820514442 iapă mamă 2010 H. Sâmbăta de Jos Ţara: România; judeţul Braşov, comuna Voila, satul Sâmbăta de Jos, str. 1 Decembrie 1918 2013 10.300 Legea nr. 389/2005 în administrare
8 8.23.07 mobil Siglavy Capriola XXII-36 (SC 22-36F)/ 642019820515433 iapă mamă 2010 H. Sâmbăta de Jos Ţara: România; judeţul Braşov, comuna Voila, satul Sâmbăta de Jos, str. 1 Decembrie 1918 2013 10.300 Legea nr. 389/2005 în administrare
9 8.23.07 mobil Siglavy Capriola XXII-37 (SC 22-37F)/ 642019820573825 iapă mamă 2010 H. Sâmbăta de Jos Ţara: România; judeţul Braşov, comuna Voila, satul Sâmbăta de Jos, str. 1 Decembrie 1918 2013 10.300 Legea nr. 389/2005 în administrare
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
10 8.23.11 mobil Gornist (I 44 - D)/ 642019820256663 armăsar montă publică 2010 H. Ruşeţu Ţara: România; judeţul Buzău, comuna Ruşeţu 2013 9.400 Legea nr. 389/2005 în administrare
11 8.23.11 mobil Fanariot (I 47 - D)/ 642019820096028 armăsar montă publică 2010 H. Ruşeţu Ţara: România; judeţul Buzău, comuna Ruşeţu 2013 9.400 Legea nr. 389/2005 în administrare
12 8.23.13 mobil Kitty (D-Sf 41)/ 642019820059721 iapă mamă 2010 H. Dor Mărunt Ţara: România; judeţul Călăraşi, comuna Dor Mărunt 2013 9.400 Legea nr. 389/2005 în administrare
13 8.23.13 mobil Sara II (D-Rj 25)/ 642019820059721 iapă mamă 2009 H. Dor Mărunt Ţara: România; judeţul Călăraşi, comuna Dor Mărunt 2013 9.400 Legea nr. 389/2005 în administrare
14 8.23.13 mobil Karla (D-Vi5)/ 642019820056572 iapă mamă 2010 H. Dor Mărunt Ţara: România; judeţul Călăraşi, comuna Dor Mărunt 2013 9.400 Legea nr. 389/2005 în administrare
15 8.23.13 mobil Carlita (D-Fg 21)/ 642019820059305 iapă mamă 2010 H. Dor Mărunt Ţara: România; judeţul Călăraşi, comuna Dor Mărunt 2013 9.400 Legea nr. 389/2005 în administrare
16 8.23.13 mobil Neluţu (R - Kd 61)/ 642019820067357 armăsar montă publică 2010 H. Dor Mărunt Ţara: România; judeţul Călăraşi, comuna Dor Mărunt 2013 10.000 Legea nr. 389/2005 în administrare
17 8.23.13 mobil Amedeu (D-Vi 7)/ 642019820058955 armăsar montă publică 2010 H. Dor Mărunt Ţara: România; judeţul Călăraşi, comuna Dor Mărunt 2013 10.000 Legea nr. 389/2005 în administrare
18 8.23.13 mobil Fugar (D - Vi8)/ 642019820060018 armăsar montă publică 2010 H. Dor Mărunt Ţara: România; judeţul Călăraşi, comuna Dor Mărunt 2013 10.000 Legea nr. 389/2005 în administrare
19 8.23.03 mobil Amant (Cv-16J)/ 642019820056705 armăsar montă publică 2010 H. Jegălia Ţara: România; judeţul Călăraşi, comuna Perişoru 2013 10.000 Legea nr. 389/2005 în administrare
20 8.23.03 mobil Atlantic (Gi-42J)/ 642019820057650 armăsar montă publică 2010 H. Jegălia Ţara: România; judeţul Călăraşi, comuna Perişoru 2013 10.000 Legea nr. 389/2005 în administrare
21 8.23.03 mobil Alun (Cv-17J)/ 642019820059636 armăsar montă publică 2010 H. Jegălia Ţara: România; judeţul Călăraşi, comuna Perişoru 2013 10.000 Legea nr. 389/2005 în administrare
22 8.23.03 mobil Aventurat (Cv-20J)/ 642019820059606 armăsar montă publică 2010 H. Jegălia Ţara: România; judeţul Călăraşi, comuna Perişoru 2013 10.000 Legea nr. 389/2005 în administrare
23 8.23.03 mobil Arabela (Mp-12J)/ 642019820015680 iapă mamă 2010 H. Jegălia Ţara: România; judeţul Călăraşi, comuna Perişoru 2013 9.400 Legea nr. 389/2005 în administrare
24 8.23.03 mobil Alunita (Cv-14J)/ 642019820057188 iapă mamă 2010 H. Jegălia Ţara: România; judeţul Călăraşi, comuna Perişoru 2013 9.400 Legea nr. 389/2005 în administrare
25 8.23.03 mobil Aurora (Gi-40J)/ 642019820057450 iapă mamă 2010 H. Jegălia Ţara: România; judeţul Călăraşi, comuna Perişoru 2013 10.300 Legea nr. 389/2005 în administrare
26 8.23.03 mobil Ancuţa (Cv-15J)/ 642019820057274 iapă mamă 2010 H. Jegălia Ţara: România; judeţul Călăraşi, comuna Perişoru 2013 9.400 Legea nr. 389/2005 în administrare
27 8.23.03 mobil Aurelia (Rs - 4J)/ 642019820056978 iapă mamă 2010 H. Jegălia Ţara: România; judeţul Călăraşi, comuna Perişoru 2013 9.400 Legea nr. 389/2005 în administrare
28 8.23.03 mobil Amica (Mp - 13J)/ 642019820057677 iapă mamă 2010 H. Jegălia Ţara: România; judeţul Călăraşi, comuna Perişoru 2013 9.400 Legea nr. 389/2005 în administrare
29 8.23.03 mobil Alinuţa (Cv-21J)/ 642019820057443 iapă mamă 2010 H. Jegălia Ţara: România; judeţul Călăraşi, comuna Perişoru 2013 9.400 Legea nr. 389/2005 în administrare
30 8.23.03 mobil Aniela (Jv-33J)/ 642019820057149 iapă mamă 2010 H. Jegălia Ţara: România; judeţul Călăraşi, comuna Perişoru 2013 9.400 Legea nr. 389/2005 în administrare
31 8.23.03 mobil Aneta (Gi-43J)/ 642019820059880 iapă mamă 2010 H. Jegălia Ţara: România; judeţul Călăraşi, comuna Perişoru 2013 9.400 Legea nr. 389/2005 în administrare
32 8.23.03 mobil Afrodita (CV-13J)/ 642019820056755 iapă mamă 2010 H. Jegălia Ţara: România; judeţul Călăraşi, comuna Perişoru 2013 9.400 Legea nr. 389/2005 în administrare
33 8.23.11 mobil Otto (Ip-5J)/ 642019820008053 armăsar montă publică 2010 H. Jegălia Ţara: România; judeţul Călăraşi, comuna Perişoru 2013 10.300 Legea nr. 389/2005 în administrare
34 8.23.11 mobil Eta (Ip-8J)/ 642019820056315 iapă mamă 2010 H. Jegălia Ţara: România; judeţul Călăraşi, comuna Perişoru 2013 8.900 Legea nr. 389/2005 în administrare
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
35 8.23.09 mobil Saveli/Cygaj I-5 (5M - Cy 1)/ 642019820200833 armăsar montă publică 2010 H. Mangalia Ţara: România; judeţul Constanţa, Mangalia, Şos. Constanţei nr. 52 2013 10.000 Legea nr. 389/2005 în administrare
36 8.23.09 mobil Samson/Siglavy Bagdady XVIII -17M (17M-SB18)/ 642019820200890 armăsar montă publică 2010 H. Mangalia Ţara: România; judeţul Constanţa, Mangalia, Şos. Constanţei nr. 52 2013 10.000 Legea nr. 389/2005 în administrare
37 8.23.09 mobil Sam/Siglavy Bagdady XVIII-14 M (14M-SB18) / 642019820201730 armăsar montă publică 2010 H. Mangalia Ţara: România; judeţul Constanţa, Mangalia, Şos. Constanţei nr. 52 2013 10.000 Legea nr. 389/2005 în administrare
38 8.23.09 mobil Safira/Mersuch XXVI-11M (11M - M 26)/ 642019820201645 iapă mamă 2010 H. Mangalia Ţara: România; judeţul Constanţa, Mangalia, Şos. Constanţei nr. 52 2013 9.400 Legea nr. 389/2005 în administrare
39 8.23.09 mobil Sindy/Cygaj I-8 M (8 M - Cy 1)/ 642019820200552 iapă mamă 2010 H. Mangalia Ţara: România; judeţul Constanţa, Mangalia, Şos. Constanţei nr. 52 2013 9.400 Legea nr. 389/2005 în administrare
40 8.23.09 mobil Selena/Hadban XXXVIII-19 M (19 M - H 38) / 642019820011682 iapă mamă 2010 H. Mangalia Ţara: România; judeţul Constanţa, Mangalia, Şos. Constanţei nr. 52 2013 9.400 Legea nr. 389/2005 în administrare
41 8.23.09 mobil Simona/Cygaj I - 2 M (2M-Cy 1)/ 642019820201387 iapă mamă 2010 H. Mangalia Ţara: România; judeţul Constanţa, Mangalia, Şos. Constanţei nr. 52 2013 9.400 Legea nr. 389/2005 în administrare
42 8.23.05 mobil Gidran XLIII-44 (G 43 - 44T)/ 642019820004572 armăsar montă publică 2010 H. Tuluceşti Ţara: România; judeţul Galaţi, comuna Tuluceşti 2013 10.000 Legea nr. 389/2005 în administrare
43 8.23.05 mobil Gidran XLIV-60 (G 44 - 60T)/ 642019820008089 armăsar montă publică 2010 H. Tuluceşti Ţara: România; judeţul Galaţi, comuna Tuluceşti 2013 10.000 Legea nr. 389/2005 în administrare
44 8.23.05 mobil Gidran XLII-41 (G 42 - 41T)/ 642019820009148 armăsar montă publică 2010 H. Tuluceşti Ţara: România; judeţul Galaţi, comuna Tuluceşti 2013 10.000 Legea nr. 389/2005 în administrare
45 8.23.05 mobil Gidran XLIV-61 (G 44 - 61 T)/ 642019820009874 armăsar montă publică 2010 H. Tuluceşti Ţara: România; judeţul Galaţi, comuna Tuluceşti 2013 10.000 Legea nr. 389/2005 în administrare
46 8.23.05 mobil Gidran XLVII - 3 (G 47 - 3T)/ 642019820010995 armăsar montă publică 2010 H. Tuluceşti Ţara: România; judeţul Galaţi, comuna Tuluceşti 2013 10.000 Legea nr. 389/2005 în administrare
47 8.23.05 mobil Gidran XLII-43 (G 42 - 43T)/ 642019820009017 armăsar montă publică 2010 H. Tuluceşti Ţara: România; judeţul Galaţi, comuna Tuluceşti 2013 10.000 Legea nr. 389/2005 în administrare
48 8.23.05 mobil Gidran XLVII-4 (G 47 - 4T)/ 642019820013983 armăsar montă publică 2010 H. Tuluceşti Ţara: România; judeţul Galaţi, comuna Tuluceşti 2013 10.000 Legea nr. 389/2005 în administrare
49 8.23.05 mobil Gidran XLIV-59 (G 44 - 59 T)/ 642019820001684 iapă mamă 2010 H. Tuluceşti Ţara: România; judeţul Galaţi, comuna Tuluceşti 2013 10.300 Legea nr. 389/2005 în administrare
50 8.23.05 mobil Gidran XLIII-45 (G 43 - 45T)/ 642019820010138 iapă mamă 2010 H. Tuluceşti Ţara: România; judeţul Galaţi, comuna Tuluceşti 2013 10.300 Legea nr. 389/2005 în administrare
51 8.23.05 mobil Gidran XLII-42 (G 42 - 42T)/ 642019820035670 iapă mamă 2010 H. Tuluceşti Ţara: România; judeţul Galaţi, comuna Tuluceşti 2013 10.300 Legea nr. 389/2005 în administrare
52 8.23.06 mobil Pietrosu XI-42 (P 11 - 42L)/ 986000003738422 iapă mamă 2010 H. Lucina Ţara: România; judeţul Suceava, comuna Moldova-Suliţa 2013 8.000 Legea nr. 389/2005 în administrare
53 8.23.06 mobil Hroby XXIV-24 (H 24 - 24L)/ 986000003683939 iapă mamă 2010 H. Lucina Ţara: România; judeţul Suceava, comuna Moldova-Suliţa 2013 8.000 Legea nr. 389/2005 în administrare
54 8.23.06 mobil Goral XX-13 (G 20 - 13L)/ 986000003698855 iapă mamă 2010 H. Lucina Ţara: România; judeţul Suceava, comuna Moldova-Suliţa 2013 8.000 Legea nr. 389/2005 în administrare
55 8.23.06 mobil Goral XXI-12 (G 21 - 12 L)/ 986000003679385 iapă mamă 2010 H. Lucina Ţara: România; judeţul Suceava, comuna Moldova-Suliţa 2013 8.000 Legea nr. 389/2005 în administrare
56 8.23.06 mobil Goral XXI - 9 (G 21 - 9L)/ 986000003685789 iapă mamă 2010 H. Lucina Ţara: România; judeţul Suceava, comuna Moldova-Suliţa 2013 8.000 Legea nr. 389/2005 în administrare
57 8.23.06 mobil Hroby XXIV-23 (H 24 - 23 L)/ 986000003703047 iapă mamă 2010 H. Lucina Ţara: România; judeţul Suceava, comuna Moldova-Suliţa 2013 8.000 Legea nr. 389/2005 în administrare
58 8.23.06 mobil Pietrosu XI-40 (P 11 - 40 L)/ 986000003421597 iapă mamă 2010 H. Lucina Ţara: România; judeţul Suceava, comuna Moldova-Suliţa 2013 9.400 Legea nr. 389/2005 în administrare
59 8.23.06 mobil Prislop XI-3 (P 11 - 3 L)/ 986000003680637 iapă mamă 2010 H. Lucina Ţara: România; judeţul Suceava, comuna Moldova-Suliţa 2013 8.000 Legea nr. 389/2005 în administrare
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
60 8.23.06 mobil Hroby XXIV-19 (H 24 - 19L)/ 986000003703948 armăsar montă publică 2010 H. Lucina Ţara: România; judeţul Suceava, comuna Moldova-Suliţa 2013 8.600 Legea nr. 389/2005 în administrare
61 8.23.06 mobil Hroby XXIV-20 (H 24-20 L)/ 986000003536516 armăsar montă publică 2010 H. Lucina Ţara: România; judeţul Suceava, comuna Moldova-Suliţa 2013 8.600 Legea nr. 389/2005 în administrare
62 8.23.06 mobil Goral XX-14 (G 20 - 14 L)/ 986000003703006 armăsar montă publică 2010 H. Lucina Ţara: România; judeţul Suceava, comuna Moldova-Suliţa 2013 8.600 Legea nr. 389/2005 în administrare
63 8.23.06 mobil Prislop XI-6 (P 11-6 L)/ 986000003679037 armăsar montă publică 2010 H. Lucina Ţara: România; judeţul Suceava, comuna Moldova-Suliţa 2013 8.600 Legea nr. 389/2005 în administrare
64 8.23.06 mobil Pietrosu XI-43 (P 11 - 43 L)/ 986000003679636 armăsar montă publică 2010 H. Lucina Ţara: România; judeţul Suceava, comuna Moldova-Suliţa 2013 8.600 Legea nr. 389/2005 în administrare
65 8.23.06 mobil Prislop XI - 5 (P 11-5 L)/ 986000003682127 armăsar montă publică 2010 H. Lucina Ţara: România; judeţul Suceava, comuna Moldova-Suliţa 2013 8.600 Legea nr. 389/2005 în administrare
66 8.23.02 mobil Pilot I-36 (P 1 - 36 L)/ 982000101674317 iapă mamă 2007 H. Lucina Ţara: România; judeţul Suceava, comuna Moldova-Suliţa 2013 8.900 Legea nr. 389/2005 în administrare
67 8.23.12 mobil Hadban XXXVII-21 (H 37 -21 R)/ 642019820468802 iapă mamă 2010 H Rădăuţi Ţara: România; judeţul Suceava, Rădăuţi, str. Bogdan Vodă nr. 114 2013 9.400 Legea nr. 389/2005 în administrare
68 8.23.12 mobil Koheilan XLII-17 (K 42 - 17 R)/ 642019820468372 iapă mamă 2010 H Rădăuţi Ţara: România; judeţul Suceava, Rădăuţi, str. Bogdan Vodă nr. 114 2013 9.400 Legea nr. 389/2005 în administrare
69 8.23.12 mobil Siglavy Bagdady XVII-28 (SB 17 - 28 R)/ 642019820348972 iapă mamă 2010 H Rădăuţi Ţara: România; judeţul Suceava, Rădăuţi, str. Bogdan Vodă nr. 114 2013 9.400 Legea nr. 389/2005 în administrare
70 8.23.12 mobil El Sbaa XIV-29 (ES 14 - 29 R)/ 642019820348215 armăsar montă publică 2010 H Rădăuţi Ţara: România; judeţul Suceava, Rădăuţi, str. Bogdan Vodă nr. 114 2013 10.000 Legea nr. 389/2005 în administrare
71 8.23.12 mobil Gazal XVIII -15 (G 18 - 15R)/ 642019820381565 armăsar montă publică 2010 H Rădăuţi Ţara: România; judeţul Suceava, Rădăuţi, str. Bogdan Vodă nr. 114 2013 10.000 Legea nr. 389/2005 în administrare
72 8.23.12 mobil Gazal XVIII -16 (G 18 - 16 R)/ 642019820468845 armăsar montă publică 2010 H Rădăuţi Ţara: România; judeţul Suceava, Rădăuţi, str. Bogdan Vodă nr. 114 2013 10.000 Legea nr. 389/2005 în administrare
73 8.23.12 mobil Hadban XXXVII-23 (H 38 - 23 R)/ 642019820381290 armăsar montă publică 2010 H Rădăuţi Ţara: România; judeţul Suceava, Rădăuţi, str. Bogdan Vodă nr. 114 2013 10.000 Legea nr. 389/2005 în administrare
74 8.23.12 mobil Siglavy Bagdady XVII-31 (SB 17-31 R)/ 642019820468476 armăsar montă publică 2010 H Rădăuţi Ţara: România; judeţul Suceava, Rădăuţi, str. Bogdan Vodă nr. 114 2013 10.000 Legea nr. 389/2005 în administrare
75 8.23.04 mobil Furioso LXVIII-20 (F 68 - 20 S)/ 642019820276713 armăsar montă publică 2010 H Slatina Ţara: România; judeţul Olt, Slatina, str. Recea nr. 24 2013 10.000 Legea nr. 389/2005 în administrare
76 8.23.04 mobil Furioso LXX-4 (F 70 - 4S)/ 642019820448743 armăsar montă publică 2010 H Slatina Ţara: România; judeţul Olt, Slatina, str. Recea nr. 24 2013 10.000 Legea nr. 389/2005 în administrare
77 8.23.04 mobil Furioso LXVII-54 (F 67-54S)/ 642019820448490 iapă mamă 2010 H Slatina Ţara: România; judeţul Olt, Slatina, str. Recea nr. 24 2013 10.300 Legea nr. 389/2005 în administrare
78 8.23.04 mobil North Star XLIV-2 (Z 44-2S)/ 642019820448547 iapă mamă 2010 H Slatina Ţara: România; judeţul Olt, Slatina, str. Recea nr. 24 2013 9.400 Legea nr. 389/2005 în administrare
79 8.23.08 mobil Nonius 36-20 (N 36-20 I)/ 642019820335030 iapă mamă 2010 H. Izvin Ţara: România; judeţul Timiş, comuna Recaş, satul Izvin 2013 10.300 Legea nr. 389/2005 în administrare
80 8.23.08 mobil Nonius 37-10 (N 37-10 I)/ 64201980336619 iapă mamă 2010 H. Izvin Ţara: România; judeţul Timiş, comuna Recaş, satul Izvin 2013 10.300 Legea nr. 389/2005 în administrare
81 8.23.08 mobil Nonius 38-5 (N 38-5 I)/ 642019820335283 iapă mamă 2010 H. Izvin Ţara: România; judeţul Timiş, comuna Recaş, satul Izvin 2013 9.400 Legea nr. 389/2005 în administrare
82 8.23.08 mobil Nonius 36-19 (N 36-19 I)/ 642019820334829 iapă mamă 2010 H. Izvin Ţara: România; judeţul Timiş, comuna Recaş, satul Izvin 2013 10.300 Legea nr. 389/2005 în administrare
83 8.23.08 mobil Nonius 36 - 21 (N 36 - 21 I)/ 642019820333947 armăsar montă publică 2010 H. Izvin Ţara: România; judeţul Timiş, comuna Recaş, satul Izvin 2013 10.000 Legea nr. 389/2005 în administrare
84 8.23.08 mobil Nonius 23-49-6 (N 23-49 - 6 I)/ 642019820294729 armăsar montă publică 2010 H. Izvin Ţara: România; judeţul Timiş, comuna Recaş, satul Izvin 2013 10.000 Legea nr. 389/2005 în administrare
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
85 8.23.01 mobil Bibilica (O - 5 I)/ 642019820334104 iapă mamă 2009 H. Izvin Ţara: România; judeţul Timiş, comuna Recaş, satul Izvin 2013 9.700 Legea nr. 389/2005 în administrare
86 8.23.01 mobil Bretona (Mt - 1 I)/ 642019820333582 iapă mamă 2009 H. Izvin Ţara: România; judeţul Timiş, comuna Recaş, satul Izvin 2013 9.700 Legea nr. 389/2005 în administrare
87 8.23.01 mobil Bega II (Mt - 5 I)/ 642019820333985 iapă mamă 2008 H. Izvin Ţara: România; judeţul Timiş, comuna Recaş, satul Izvin 2013 8.900 Legea nr. 389/2005 în administrare
88 8.23.01 mobil Bacardi (Mt - 3 I)/ 642019820454162 armăsar montă publică 2009 H. Izvin Ţara: România; judeţul Timiş, comuna Recaş, satul Izvin 2013 9.400 Legea nr. 389/2005 în administrare

ANEXA Nr. 2DATELE DE IDENTIFICARE ale bunurilor care trec din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia şi se scot din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice - Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, ca urmare a clasării

Nr. crt. Nr. MFP Codul de clasificaţie Denumirea bunurilor Adresa Anul dobândirii/ anul dării în folosinţă Valoarea de inventar (lei) Situaţia juridică Tipul bunului Administratorul bunurilor
Baza legală În administrare/ concesionare
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 145568 8.23.12 Calul EL SBAA XI-24M Ţara: România; judeţul: Arad; -; -; nr.: -; 1998 2750 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002 în administrare mobil Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice - Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva/ C.U.I. R1590120
2 145583 8.23.01 Calul GHEPARD U-24 Ţara: România; judeţul: Arad; -; -; nr.: -; 1997 3000 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002 în administrare mobil
3 145650 8.23.11 Calul LABURIST Ţara: România; judeţul: Bistriţa-Năsăud;-; -; nr.: -; 1996 2800 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002 în administrare mobil
4 145731 8.23.11 Calul OCANA Ţara: România; judeţul: Bistriţa-Năsăud;-; -; nr.: -; 1999 2600 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002 în administrare mobil
5 145942 8.23.09 Calul NEDJARI IX-77 Ţara: România; judeţul: Constanţa; -; -; nr.: -; 2002 2700 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002 în administrare mobil
6 145967 8.23.09 Calul 790 MERSUCH XXLLL-17 Ţara: România; judeţul: Constanţa; -; -; nr.: -; 1996 7000 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002 în administrare mobil
7 145980 8.23.09 Calul MERSUCH XXIII-38 Ţara: România; judeţul: Constanţa; -; -; nr.: -; 1999 6076 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002 în administrare mobil
8 145987 8.23.09 Calul 814 MERSUCH XXIII-37 Ţara: România; judeţul: Constanţa; -; -; nr.: -; 1999 6000 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002 în administrare mobil Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice - Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva/ C.U.I. R1590120
9 145991 8.23.09 Calul BAGDADY XIV-46 FATIMA Ţara: România; judeţul: Constanţa; -; -; nr.: -; 2001 8000 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002 în administrare mobil
10 146019 8.23.07 Calul AMP MAESTOSO XXXIX-67 F/1998 Ţara: România; judeţul: Mureş; -; -; nr.: -; 2001 5066 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002 în administrare mobil
11 146025 8.23.07 Calul AMP PLUTO XIX-23 F/1996 Ţara: România; judeţul: Mureş; -; -; nr.: -; 1999 5360 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002 în administrare mobil
12 146036 8.23.07 Calul AMP SIGLAVY CAPRIOLA XV-45F/1996 Ţara: România; judeţul: Mureş; -; -; nr.: -; 1999 5497 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002 în administrare mobil
13 146061 8.23.11 Calul AMP IACOBAN IN-49R/1991 Ţara: România; judeţul: Mureş; -; -; nr.: -; 1996 4636 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002 în administrare mobil
14 146085 8.23.12 Calul AMP SHAGYA LVI-37/1995 Ţara: România; judeţul: Mureş; -; -; nr.: -; 1999 5497 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002 în administrare mobil
15 146121 8.23.01 Calul 280 U - 29 I GALERIA Ţara: România; judeţul: Timiş; -; -; nr.: -; 2002 4000 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002 în administrare mobil
16 146225 8.23.03 Calul CEJEN 16 Ţara: România; judeţul: Olt; -; -; nr.: -; 2002 3146 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002 în administrare mobil
17 146290 8.23.03 Calul RUG 61 Ţara: România; judeţul: Olt; -; -; nr.: -; 2002 5854 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002 în administrare mobil
18 146293 8.23.11 Calul BUCOVAN 14 Ţara: România; judeţul: Olt; -; -; nr.: -; 2002 3849 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002 în administrare mobil
19 146297 8.23.11 Calul BUCOVAN 20 Ţara: România; judeţul: Olt; -; -; nr.: -; 2002 3005 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002 în administrare mobil
20 146317 8.23.11 Calul PARIU 4 Ţara: România; judeţul: Olt; -; -; nr.: -; 2002 8823 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002 în administrare mobil
21 146338 8.23.03 Calul RUBOR 29 Ţara: România; judeţul: Olt; -; -; nr.: -; 2002 2700 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002 în administrare mobil
22 146344 8.23.03 Calul RUBOR 30 Ţara: România; judeţul: Olt; -; -; nr.: -; 2002 3000 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002 în administrare mobil
23 146345 8.23.03 Calul RUBOR 34 Ţara: România; judeţul: Olt; -; -; nr.: -; 2002 2700 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002 în administrare mobil
24 146347 8.23.03 Calul RUG 68 Ţara: România; judeţul: Olt; -; -; nr.: -; 2002 2700 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002 în administrare mobil
25 146486 8.23.06 Calul H XXI - 68 Ţara: România; judeţul: Suceava;-; -; nr.: -; 1998 2375 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002 în administrare mobil
26 146492 8.23.06 Calul 748 PI X - 8 Ţara: România; judeţul: Suceava;-; -; nr.: -; 1989 2375 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002 în administrare mobil
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
27 146504 8.23.06 Calul 715 G XVI-98 Ţara: România; judeţul: Suceava;-; -; nr.: -; 1991 375 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002 în administrare mobil Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice - Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva/ C.U.I. R1590120
28 146586 8.23.12 Calul 419 EL - SBAA XII-23 Ţara: România; judeţul: Suceava;-; -; nr.: -; 2000 3841 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002 în administrare mobil
29 146653 8.23.12 Calul DAHOMAN XXXIX Ţara: România; judeţul: Suceava;-; -; nr.: -; 1991 5572 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002 în administrare mobil
30 146657 8.23.12 Calul KOHEILAN XL Ţara: România; judeţul: Suceava;-; -; nr.: -; 1994 7931 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002 în administrare mobil
31 146692 8.23.06 Calul HROBY XXI-81/1996 Ţara: România; judeţul: Brăila; -; -; nr.: -; 2002 3548 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002 în administrare mobil
32 146850 8.23.03 Calul GENTIANA ROSIE Ţara: România; judeţul: Călăraşi; -;-; nr.: -; 2002 3500 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002 în administrare mobil
33 146858 8.23.03 Calul GAMA Ţara: România; judeţul: Călăraşi; -;-; nr.: -; 2002 3000 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002 în administrare mobil
34 146864 8.23.03 Calul HRISTIA Ţara: România; judeţul: Călăraşi; -;-; nr.: -; 2002 3500 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002 în administrare mobil
35 146949 8.23.13 Calul LORINA Ţara: România; judeţul: Mureş; -; -; nr.: -; 2002 2700 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002 în administrare mobil
36 146961 8.23.11 Calul FOREMAN Ţara: România; judeţul: Călăraşi;-; -; nr.: -; 2002 2000 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002 în administrare mobil
37 146964 8.23.14 Calul INDIFERENTA Ţara: România; judeţul: Călăraşi; -;-; nr.: -; 2002 1200 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002 în administrare mobil
38 146987 8.23.13 Calul JALNA Ţara: România; judeţul: Călăraşi; -;-; nr.: -; 2002 2800 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002 în administrare mobil
39 146996 8.23.14 Calul Secta Ţara: România; judeţul: Călăraşi; -;-; nr.: -; 2002 500 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002 în administrare mobil
40 146997 8.23.13 Calul SEVA Ţara: România; judeţul: Călăraşi; -;-; nr.: -; 2002 500 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002 în administrare mobil
41 147015 8.23.13 Calul STEMATA Ţara: România; judeţul: Călăraşi; -;-; nr.: -; 2002 2800 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002 în administrare mobil
42 147028 8.23.13 Calul RALIU Ţara: România; judeţul: Călăraşi; -;-; nr.: -; 2002 3000 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002 în administrare mobil
43 147035 8.23.13 Calul JUNE PRIM Ţara: România; judeţul: Călăraşi; -;-; nr.: -; 2002 2750 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002 în administrare mobil
44 147047 8.23.09 Calul IBN GALAL Ţara: România; judeţul: Călăraşi; -;-; nr.: -; 2002 2800 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002 în administrare mobil
45 147048 8.23.11 Calul MINDRU Ţara: România; judeţul: Brăila; -; -; nr.: -; 2002 2800 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002 în administrare mobil
46 147050 8.23.11 Calul GALANT Ţara: România; judeţul: Ialomiţa -; -; nr.: -; 2002 2800 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002 în administrare mobil
47 147053 8.23.11 Calul FORUM Ţara: România; judeţul: Ialomiţa; -; -; nr.: -; 2002 2800 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002 în administrare mobil
48 148043 8.23.09 CAL GAZAL XVI 19 (HAGA) Ţara: România; judeţul: Constanţa; -; -; nr.: -; 2003 6650 Hotărârea Guvernului nr. 105/2003 în administrare mobil Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice - Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva/ C.U.I. R1590120
49 148049 8.23.09 CAL GAZAL XVI-20 (HERO) Ţara: România; judeţul: Constanţa; -; -; nr.: -; 2002 7400 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002 în administrare mobil
50 148092 8.23.11 CAL EVANTAI 2 Ţara: România; judeţul: Olt; -; -; nr.: -; 2003 8000 Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 171/2003; în administrare mobil
51 148093 8.23.11 CAL GOLIAC 2 Ţara: România; judeţul: Olt; -; -; nr.: -; 2003 7400 Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 171/2003; în administrare mobil
52 148695 8.23.11 IAPA MAMĂ SG. AL. 48 AGNEZA Ţara: România; judeţul: Buzău; -; -;nr.: -; 2003 7200 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002 în administrare mobil
53 148716 8.23.10 DANSATOAREA Ţara: România; judeţul: Buzău; -; -; nr.: -; 1997 2033 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002 în administrare mobil
54 148735 8.23.10 OGLINDA Ţara: România; judeţul: Buzău; -; -; nr.: -; 2000 2800 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002 în administrare mobil
55 148779 8.23.10 TRILL Ţara: România; judeţul: Buzău; -; -; nr.: -; 2000 2700 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002 în administrare mobil
56 148788 8.23.11 ESCOBAR Ţara: România; judeţul: Buzău; -; -; nr.: -; 2000 2438 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002 în administrare mobil
57 148791 8.23.11 IANCU JIANU Ţara: România; judeţul: Buzău; -; -; nr.: -; 2000 2438 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002 în administrare mobil
58 148795 8.23.10 IURES Ţara: România; judeţul: Buzău; -; -; nr.: -; 2002 2800 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002 în administrare mobil
59 149456 8.23.11 SATAN TB-26/91 Ţara: România; judeţul: Bistriţa-Năsăud -; -; nr.: -; 1993 469 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002 în administrare mobil
60 151696 8.23.03 GOLIAT 5 Ţara: România; judeţul: Olt; -; -; nr.: -; 2004 7400 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002 în administrare mobil
61 156681 8.23.11 TAC/TN-8 HB Ţara: România; judeţul: Arad -; -; nr.: -; 2004 7600 Hotărârea Guvernului nr. 127/03.04.2012 în administrare mobil
62 156723 8.23.11 UVERTURA/JB-25HB Ţara: România; judeţul: Bistriţa-Năsăud -; -; nr.: -; 2006 7200 Hotărârea Guvernului nr. 127/03.04.2012 în administrare mobil
63 156729 8.23.11 VELA/KJ-3HB Ţara: România; judeţul: Bistriţa-Năsăud -; -; nr.: -; 2007 8900 Hotărârea Guvernului nr. 127/03.04.2012 în administrare mobil
64 156789 8.23.04 FURIOSO LXVI-10/F 66-10 Ţara: România; judeţul: Brăila; -; -;nr.: -; 2005 6660 Hotărârea Guvernului nr. 127/03.04.2012 în administrare mobil
65 156796 8.23.07 757 Siglavy Capriola XVII-32/SC 17- 32 F Ţara: România; judeţul: Braşov; -; -;nr.: -; 2004 7600 Hotărârea Guvernului nr. 127/03.04.2012 în administrare mobil
66 156890 8.23.11 Ecaterina/Jp-34 Ţara: România; judeţul: Buzău; -; -;nr.: -; 2004 7200 Hotărârea Guvernului nr. 127/03.04.2012 în administrare mobil
67 156916 8.23.11 Iubit/Es 2 Ţara: România; judeţul: Constanta; -; -;nr.: -; 2008 9400 Hotărârea Guvernului nr. 127/03.04.2012 în administrare mobil
68 156918 8.23.11 Agrinela/Al 67 Ţara: România; judeţul: Buzău; -; -;nr.: -; 2008 8900 Hotărârea Guvernului nr. 127/03.04.2012 în administrare mobil
69 156934 8.23.11 Ianca/Us-5 R Ţara: România; judeţul: Buzău; -; -;nr.: -; 2009 8900 Hotărârea Guvernului nr. 127/03.04.2012 în administrare mobil
70 156937 8.23.11 Isaura/Ar-1 R Ţara: România; judeţul: Buzău; -; -;nr.: -; 2009 8900 Hotărârea Guvernului nr. 127/03.04.2012 în administrare mobil
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
71 156971 8.23.10 Dansata/61 C-SG Ţara: România; judeţul: Buzău; -; -; nr.: -; 2010 9400 Hotărârea Guvernului nr. 127/03.04.2012 în administrare mobil Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice - Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva/ C.U.I. R1590120
72 156973 8.23.10 Dana/14 C-O Ţara: România; judeţul: Buzău; -; -; nr.: -; 2010 9400 Hotărârea Guvernului nr. 127/03.04.2012 în administrare mobil
73 156978 8.23.10 Hotaratu/56 C-Ck Ţara: România; judeţul: Neamţ; -; -;nr.: -; 2010 10800 Hotărârea Guvernului nr. 127/03.04.2012 în administrare mobil
74 157012 8.23.07 Neapolitano XXIX-58/00065FAA13 Ţara: România; judeţul: Călăraşi; -; -; nr.: -; 2005 8000 Hotărârea Guvernului nr. 127/03.04.2012 în administrare mobil
75 157021 8.23.11 LULA/B-1 J Ţara: România; judeţul: Călăraşi; -; -; nr.: -; 2006 8900 Hotărârea Guvernului nr. 127/03.04.2012 în administrare mobil
76 157045 8.23.13 Voltaj/Kd-25 Ţara: România; judeţul: Călăraşi -; -; nr.: -; 2008 10000 Hotărârea Guvernului nr. 127/03.04.2012 în administrare mobil
77 157065 8.23.11 Lunca/Al-5J Ţara: România; judeţul: Călăraşi; -; -; nr.: -; 2010 8900 Hotărârea Guvernului nr. 127/03.04.2012 în administrare mobil
78 157159 8.23.09 SIGLAVY BAGDADY XIV 57/SB 14-57M Ţara: România; judeţul: Constanţa; -; -; nr.: -; 2004 7410 Hotărârea Guvernului nr. 127/03.04.2012 în administrare mobil
79 157162 8.23.09 CYGAJ 25/Cj-25 M Ţara: România; judeţul: Constanţa; -; -; nr.: -; 2005 7400 Hotărârea Guvernului nr. 127/03.04.2012 în administrare mobil
80 157170 8.23.09 GAZAL XVI 24/G 16-24 M Ţara: România; judeţul: Constanţa; -; -; nr.: -; 2005 7400 Hotărârea Guvernului nr. 127/03.04.2012 în administrare mobil
81 157172 8.23.09 CYGAJ 21/Cj 21 M Ţara: România; judeţul: Constanţa; -; -; nr.: -; 2005 7400 Hotărârea Guvernului nr. 127/03.04.2012 în administrare mobil
82 157180 8.23.09 CYGAJ 30/30Cj 30 M Ţara: România; judeţul: Constanţa; -; -; nr.: -; 2006 7600 Hotărârea Guvernului nr. 127/03.04.2012 în administrare mobil
83 157185 8.23.09 El Iman I-9/EI 1-9 M Ţara: România; judeţul: Constanţa; -; -; nr.: -; 2008 10000 Hotărârea Guvernului nr. 127/03.04.2012 în administrare mobil
84 157190 8.23.09 Mersuch XXIII-55/M 23-55 M Ţara: România; judeţul: Constanţa; -; -; nr.: -; 2008 9400 Hotărârea Guvernului nr. 127/03.04.2012 în administrare mobil
85 157256 8.23.04 FURIOSO LXVI-21/F 46-21 S Ţara: România; judeţul: Olt; -; -; nr.: -; 2005 8000 Hotărârea Guvernului nr. 127/03.04.2012 în administrare mobil
86 157267 8.23.04 NORTH STAR XLII-15/Z 42-15 S Ţara: România; judeţul: Buzău; -; -; nr.: -; 2005 7220 Hotărârea Guvernului nr. 127/03.04.2012 în administrare mobil
87 157274 8.23.04 NORTH STAR XLIII-31/Z 43-31 S Ţara: România; judeţul: Olt; -; -; nr.: -; 2006 6660 Hotărârea Guvernului nr. 127/03.04.2012 în administrare mobil
88 157556 8.23.06 Prislop X-59/P 10-59 l Ţara: România; judeţul: Suceava -; -; nr.: -; 2010 8600 Hotărârea Guvernului nr. 127/03.04.2012 în administrare mobil
89 157585 8.23.01 PEDANT/Ib-1 Ţara: România; judeţul: Timiş; -; -;nr.: -; 2005 7600 Hotărârea Guvernului nr. 127/03.04.2012 în administrare mobil
90 157590 8.23.08 Nonius 25-22/ N 25-22 I Ţara: România; judeţul: Timiş; -; -;nr.: -; 2005 7600 Hotărârea Guvernului nr. 127/03.04.2012 în administrare mobil
91 157611 8.23.10 NONIUS 25-31/ N 25 - 31 I Ţara: România; judeţul: Timiş; -; -;nr.: -; 2006 9400 Hotărârea Guvernului nr. 127/03.04.2012 în administrare mobil
92 157723 8.23.08 Nonius 37-1 (N 37/1 I) Ţara: România; judeţul: Arad; -; -;nr.: -; 2011 10000 Hotărârea Guvernului nr. 803/31.07.2012 în administrare mobil
93 157743 8.23.03 UNICELA (E/43 J) Ţara: România; judeţul: Călăraşi; -; -; nr.: -; 2011 9400 Hotărârea Guvernului nr. 803/31.07.2012 în administrare mobil
94 157782 8.23.09 Ibn Galal II - 21 (G 2/21 M ) Ţara: România; judeţul: Constanţa; -; -; nr.: -; 2011 9400 Hotărârea Guvernului nr. 803/31.07.2012 în administrare mobil

ANEXA Nr. 3DATELE DE IDENTIFICARE ale bunurilor care se scot din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a decesului

Nr. crt. Nr. MFP Codul de clasificaţie Denumirea bunurilor Adresa Anul dobândirii/Anul dării în folosinţă Valoarea de inventar (lei) Situaţia juridică Tipul bunului Administratorul bunurilor
Baza legală În administrare/ concesionare
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 145681 8.23.11 Calul RECRUT Ţara: România; judeţul: Bistriţa-Năsăud 2001 2.800 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002 în administrare mobil Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice/ Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva/ C.U.I. R1590120
2 145984 8.23.09 Calul 810 HADBAN XXXIV-13 Ţara: România; judeţul: Constanţa 1999 6.000 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002 în administrare mobil
3 146089 8.23.08 CALUL N 36 (N 27- 21 I) Ţara: România; judeţul: Timiş; -; nr.: -; 2002 4.000 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002 în administrare mobil
4 146090 8.23.01 CALUL IBAFA Ţara: România; judeţul: Timiş; -; nr.: -; 2002 4.000 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002; în administrare mobil
5 146119 8.23.01 Calul 275 Ut - 17 I DUNA Ţara: România; judeţul: Timiş; -; nr.: -; 2002 2.500 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002; în administrare mobil
6 146132 8.23.10 Calul 7 B - MG LUCINA Ţara: România; judeţul: Timiş; -; nr.: -; 2002 2.000 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002; în administrare mobil
7 146134 8.23.10 Calul 98 B - D PECICA Ţara: România; judeţul: Timiş; -; nr.: -; 2002 2.000 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002 în administrare mobil
8 146135 8.23.10 Calul 118 B - EI SETCA Ţara: România; judeţul: Timiş; -; nr.: -; 2002 2.000 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002 în administrare mobil
9 146138 8.23.10 Calul 6B - LU VERA Ţara: România; judeţul: Timiş; -; -; nr.: -; 2002 2.000 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002 în administrare mobil
10 146143 8.23.08 Calul N 26 - 2I Ţara: România; judeţul: Timiş; -; nr.: -; 2002 2.000 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002 în administrare mobil
11 146210 8.23.08 Calul NONIUS 34-12 Ţara: România; judeţul: Timiş; -; nr.: -; 2002 2.700 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002 în administrare mobil
12 146212 8.23.08 Calul NONIUS 31-20 Ţara: România; judeţul: Timiş; -; nr.: -; 2002 2.700 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002 în administrare mobil
13 146217 8.23.01 Calul VIOLONCEL Ţara: România; judeţul: Timiş; -; nr.: -; 2002 253 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002 în administrare mobil
14 146218 8.23.01 Calul MISTER Ţara: România; judeţul: Timiş; -; nr.: -; 2002 2.800 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002 în administrare mobil
15 146957 8.23.13 Calul SFAT Ţara: România; judeţul: Călăraşi 2002 2.952 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002 în administrare mobil
16 147945 8.23.11 SIRET TN-6/2000 Ţara: România; judeţul: Bistriţa-Năsăud 2003 7.000 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002 în administrare mobil
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
17 148045 8.23.09 CAL CYGAY 10 Ţara: România; judeţul: Constanţa 2003 7.400 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002 în administrare mobil Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice/ Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva/ C.U.I. R1590120
18 148355 8.23.08 NONIUS 31-23 Ţara: România; judeţul: Timiş; -; nr.: -; 2003 7.600 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002; în administrare mobil
19 148694 8.23.11 IAPA MAMA SG. AI 21 OANA Ţara: România; judeţul: Buzău 2003 7.200 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002 în administrare mobil
20 148781 8.23.10 SARMIS Ţara: România; judeţul: Buzău 2002 2.775 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002 în administrare mobil
21 156736 8.23.11 Zapp / Jp 32HB Ţara: România; judeţul: Bistriţa-Năsăud 2008 7.899 Hotărârea Guvernului nr. 127/2012 în administrare mobil
22 156807 8.23.07 Neapolitano XXIX - 61 / N29 -61 F Ţara: România; judeţul: Braşov 2005 7.800 Hotărârea Guvernului nr. 127/2012 în administrare mobil
23 156860 8.23.07 Siglavy Capriola XXII-22 /SC22-22F Ţara: România; judeţul: Braşov 2009 10.000 Hotărârea Guvernului nr. 127/2012 în administrare mobil
24 156942 8.23.11 Union/Ar-2 R Ţara: România; judeţul: Buzău 2009 9.400 Hotărârea Guvernului nr. 127/2012 în administrare mobil
25 157139 8.23.07 Conversano XXIX - 81 /C29-81F Ţara: România; judeţul: Braşov 2008 9.400 Hotărârea Guvernului nr. 127/2012 în administrare mobil
26 157168 8.23.09 MERSUCH XXIII-49-IBRAHIM Ţara: România; judeţul: Olt 2005 7.400 Hotărârea Guvernului nr. 127/2012 în administrare mobil
27 157268 8.23.04 NORTH STAR XLIII-26/Z 43 26 S Ţara: România; judeţul: Buzău 2005 7.600 Hotărârea Guvernului nr. 127/2012 în administrare mobil
28 157293 8.23.04 Furioso LXVI-30/F 46-30 S Ţara: România; judeţul: Olt 2007 10.000 Hotărârea Guvernului nr. 127/2012 în administrare mobil
29 157352 8.23.03 Tristan/Ba-57 J Ţara: România; judeţul: Arad 2010 10.000 Hotărârea Guvernului nr. 127/2012 în administrare mobil
30 157538 8.23.06 Goral XIX-55/G 19 - 55 L Ţara: România; judeţul: Suceava 2010 9400 Hotărârea Guvernului nr. 127/2012 în administrare mobil
31 157593 8.23.08 Nonius 34-18/N 34-31 I Ţara: România; judeţul: Timiş; -; nr.: -; 2005 8000 Hotărârea Guvernului nr. 127/2012 în administrare mobil
32 157630 8.23.01 Total / Ib - 21 Ţara: România; judeţul: Timiş; -; nr.: -; 2008 9400 Hotărârea Guvernului nr. 127/2012 în administrare mobil
33 159466 8.23.11 Lipici (Ag 7-R)/642019820213606 Ţara: România; judeţul: Buzău 2013 9400 Hotărârea Guvernului nr. 240/2014 în administrare mobil
34 159509 8.23.07 Favory XXXVI-5 (F 36-5F)/64201980514463 Ţara: România; judeţul: Braşov 2013 10000 Hotărârea Guvernului nr. 240/2014 în administrare mobil


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1098/2014

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1098 din 2014
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu