Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.1035 din 18.11.2014

privind modificarea valorii de inventar a unor bunuri aparţinând domeniului public al statului, aflate în administrarea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale şi în concesiunea Societăţii Comerciale „Oil Terminal“ - S.A. Constanţa, aprobarea Actului adiţional nr. 3 la Acordul petrolier de concesiune a activităţii de exploatare a rezervoarelor, conductelor de transport al ţiţeiului şi produselor petroliere, a instalaţiilor de pompare şi a celorlalte instalaţii şi echipamente aferente acestora, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială „Oil Terminal“ - S.A. Constanţa, precum şi actualizarea anexei nr. 22 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 874 din 02 decembrie 2014SmartCity1

Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 31 alin. (3) din Legea petrolului nr. 238/2004, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Se aprobă modificarea valorii de inventar a unor bunuri aparţinând domeniului public al statului, prevăzute în anexa nr. 22 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, conform anexei nr. 1, ca urmare a reevaluării în condiţiile legii. Articolul 2Se aprobă Actul adiţional nr. 3 la Acordul petrolier de concesiune a activităţii de exploatare a rezervoarelor, conductelor de transport al ţiţeiului şi produselor petroliere, a instalaţiilor de pompare şi a celorlalte instalaţii şi echipamente aferente acestora, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, şi Societatea Comercială „Oil Terminal“ - S.A. Constanţa, în calitate de concesionar, prevăzut în anexa nr. 2*).*) Anexa nr. 2 nu se publică, fiind clasificată potrivit legii. Articolul 3Actul adiţional nr. 3 la Acordul petrolier de concesiune a activităţii de exploatare a rezervoarelor, conductelor de transport al ţiţeiului şi produselor petroliere, a instalaţiilor de pompare şi a celorlalte instalaţii şi echipamente aferente acestora, aprobat potrivit art. 2, intră în vigoare la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I. Articolul 4Anexa nr. 22 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică potrivit prevederilor art. 1. Articolul 5Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemnează: Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale, Gheorghe Duţu Ministrul finanţelor publice, Ioana-Maria Petrescu Ministrul delegat pentru buget, Darius-Bogdan Vâlcov Ministrul economiei, Constantin Niţă p. Ministrul delegat pentru energie, Károly Borbély, secretar de stat

ANEXA Nr. 1DATELE DE IDENTIFICARE ale bunurilor din domeniul public al statului a căror valoare de inventar se modifică ca urmare a reevaluării la data de 31 decembrie 2011

Nr. crt. Nr. inv. MFP Codul de clasificaţie Denumirea administratorului CUI administrator Denumirea bunului Elementele-cadru de descriere tehnică Adresa bunului Valoarea de inventar la 31 decembrie 2011 (lei)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 120580 8.14.04 ANRM 4192790 Staţie pompe ţiţei Construcţie din beton armat cu fundaţie din beton, planşeu din beton armat, aflată sub cota naturală a terenului. Casa de pompe este dotată cu instalaţie electrică de forţă şi are o suprafaţă de 55 mp. Localitatea Constanţa - Movila Sara, judeţul Constanţa 8.527
2 120581 8.14.04 ANRM 4192790 Dig din pământ Digul este din pământ cu profil de 0,50 m la coronament şi de 4,92-8,75 m la bază. Acesta are în dotare scări cu trepte din beton şi balustradă metalică cu platformă orizontală. Localitatea Constanţa, str. Caraiman nr. 2, judeţul Constanţa 42.765
3 120582 8.14.04 ANRM 4192790 Dig pământ rezervor Dig din pământ cu 2 scări din beton cu lungimea de 220 m Localitatea Constanţa, str. Caraiman nr. 2, judeţul Constanţa 41.037
4 120583 8.14.04 ANRM 4192790 Rezervor 5.000 mc metanol R 52 Rezervor de 5.000 mc cu capac fix cu următoarele caracteristici tehnice: D = 22,81 m, H = 11,845 m. Rezervorul este aşezat pe fundaţie din beton. Localitatea Constanţa - Movila Sara, judeţul Constanţa 86.826
5 120584 8.14.04 ANRM 4192790 Rezervor 5.000 mc metanol R 50 Rezervor de 5.000 mc cu capac fix cu următoarele caracteristici tehnice: D = 22,81 m, H = 11,845 m. Rezervorul este aşezat pe fundaţie de argilă şi balast compactat cu inel din beton armat şi are instalaţie de stins incendiu cu spumă aeromecanică. Localitatea Constanţa - Movila Sara, judeţul Constanţa 86.826
6 120585 8.14.04 ANRM 4192790 Rezervor 5.000 mc metanol R 51 Rezervor de 5.000 mc cu capac fix cu următoarele caracteristici tehnice: D = 22,81 m, H = 11,845 m. Rezervorul este aşezat pe fundaţie de argilă şi balast compactat cu inel din beton armat şi are instalaţie de stins incendiu cu spumă aeromecanică. Localitatea Constanţa - Movila Sara, judeţul Constanţa 86.826
7 120586 8.14.04 ANRM 4192790 Rezervor cu capacitatea de 10.000 mc R 12 Rezervor de 10.000 mc cu capac plutitor cu următoarele caracteristici tehnice: D = 32,3 m, H = 13,89 m Rezervorul este aşezat pe fundaţie din beton armat şi inel din beton. Rezervorul are protecţie catodică, două supape de respiraţie, scări de acces şi diguri de retenţie din pământ. Localitatea Constanţa - Movila Sara, judeţul Constanţa 165.876
8 120587 8.14.04 ANRM 4192790 Rezervor cu capacitatea de 10.000 mc R 13 Rezervor de 10.000 mc cu capac plutitor cu următoarele caracteristici tehnice: D = 32,3 m, H = 13,89 m Rezervorul este aşezat pe fundaţie din beton armat şi inel din beton. Rezervorul are protecţie catodică, două supape de respiraţie, scări de acces şi diguri de retenţie din pământ. Localitatea Constanţa - Movila Sara, judeţul Constanţa 165.876
9 120588 8.14.04 ANRM 4192790 Rezervor cu capacitatea de 10.000 mc R 14 Rezervor de 10.000 mc cu capac plutitor cu următoarele caracteristici tehnice: D = 32,3 m, H = 13,89 m. Rezervorul este aşezat pe fundaţie din beton armat şi inel din beton. Rezervorul are protecţie catodică, două supape de respiraţie, scări de acces şi diguri de retenţie din pământ. Localitatea Constanţa - Movila Sara, judeţul Constanţa 165.876
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 120589 8.14.04 ANRM 4192790 Rezervor cu capacitatea de 10.000 mc R 15 Rezervor de 10.000 mc cu capac plutitor cu următoarele caracteristici tehnice: D = 32,3 m, H =13,89 m. Rezervorul este aşezat pe fundaţie din beton armat si inel din beton. Rezervorul are protecţie catodică, două supape de respiraţie, scări de acces şi diguri de retenţie din pământ. Localitate Constanţa - Movila Sara, judeţul Constanţa 165.876
11 120590 8.14.04 ANRM 4192790 Rezervor cu capacitatea de 10.000 mc R 16 Rezervor de 10.000 mc cu capac plutitor cu următoarele caracteristici tehnice: D = 32,3 m, H = 13,89 m. Rezervorul este aşezat pe fundaţie din beton armat şi inel din beton. Rezervorul are protecţie catodică, două supape de respiraţie, scări de acces şi diguri de retenţie din pământ. Localitate Constanţa - Movila Sara, judeţul Constanţa 165.876
12 120591 8.14.04 ANRM 4192790 Rezervor cu capacitatea de 10000 mc R 17 Rezervor de 10.000 mc cu capac plutitor cu următoarele caracteristici tehnice: D = 32,3 m, H = 13,89 m. Rezervorul este aşezat pe fundaţie din beton armat şi inel din beton. Rezervorul are protecţie catodică, două supape de respiraţie, scări de acces şi diguri de retenţie din pământ. Localitate Constanţa - Movila Sara, judeţul Constanţa 165.876
13 120592 8.14.04 ANRM 4192790 Rezervor met cu capacitatea de 50.000 mc R31 Rezervor de 50.000 mc cu capac flotant cu următoarele caracteristici tehnice: D = 60,84 m, H = 21 m. Rezervorul este aşezat pe fundaţie din beton armat inelară, având pe interior strat de piatră şi nisip. Rezervorul are patru guri de aerisire, instalaţie de stins incendiu cu spumă aeromecanică, instalaţie de răcire cu apă, serpentină încălzire, instalaţie de iluminat montată pe el şi diguri de retenţie din pământ. Localitate Constanţa - Movila Sara, judeţul Constanţa 607.350
14 120593 8.14.04 ANRM 4192790 Rezervor met cu capacitatea de 50.000 mc R 30 Rezervor de 50.000 mc cu capac flotant cu următoarele caracteristici tehnice: D = 60,84 m, H = 21 m. Rezervorul este aşezat pe fundaţie din beton armat inelară, având pe interior strat de piatră şi nisip. Rezervorul are 4 guri de aerisire, instalaţie de stins incendiu cu spumă aeromecanică, instalaţie de răcire cu apă, serpentină încălzire, instalaţie de iluminat montată pe el şi diguri de retenţie din pământ. Localitate Constanţa - Movila Sara, judeţul Constanţa 607.350
15 120594 8.14.04 ANRM 4192790 Rezervor met 50.000 mc subter R 32 Rezervor de 50.000 mc cu capac flotant cu următoarele caracteristici tehnice: D = 60,84 m, H = 21 m. Rezervorul este aşezat pe fundaţie din beton armat inelară, având pe interior strat de piatră şi nisip. Rezervorul are 4 guri de aerisire, instalaţie de stins incendiu cu spumă aeromecanică, instalaţie de răcire cu apă, serpentină încălzire, instalaţie de iluminat montată pe el şi diguri de retenţie din pământ. Localitate Constanţa - Movila Sara, judeţul Constanţa 713.182
16 120595 8.14.04 ANRM 4192790 Rezervor met 50.000 mc subter R 33 Rezervor de 50.000 mc cu capac flotant cu următoarele caracteristici tehnice: D = 60,84 m, H = 21 m. Rezervorul este aşezat pe fundaţie din beton armat inelară, având pe interior strat de piatră şi nisip. Rezervorul are 4 guri de aerisire, instalaţie de stins incendiu cu spumă aeromecanică, instalaţie de răcire cu apă, serpentină încălzire, instalaţie de iluminat montată pe el şi diguri de retenţie din pământ. Localitate Constanţa - Movila Sara, judeţul Constanţa 713.182
17 120596 8.14.04 ANRM 4192790 Rezervor met 50.000 mc R 28 Rezervor de 50.000 mc cu capac flotant cu următoarele caracteristici tehnice: D = 60,9 m, H = 21 m. Rezervorul este aşezat pe fundaţie din beton armat inelară, având pe interior strat de piatră şi nisip. Rezervorul are 4 guri de aerisire, instalaţie de stins incendiu cu spumă aeromecanică, instalaţie de răcire cu apă, serpentină încălzire, instalaţie de iluminat montată pe el şi diguri de retenţie din pământ. Localitatea Constanţa - Movila Sara, judeţul Constanţa 792.233
18 120597 8.14.04 ANRM 4192790 Rezervor met 50.000 mc R 29 Rezervor de 50.000 mc cu capac flotant cu următoarele caracteristici tehnice: D = 60,84 m, H = 21 m. Rezervorul este aşezat pe fundaţie din beton armat inelară, având pe interior strat de piatră şi nisip. Rezervorul are 4 guri de aerisire, instalaţie de stins incendiu cu spumă aeromecanică, instalaţie de răcire cu apă, serpentină încălzire, instalaţie de iluminat montată pe el şi diguri de retenţie din pământ. Localitatea Constanţa - Movila Sara, judeţul Constanţa 792.233
19 120598 8.14.04 ANRM 4192790 Rezervor 34 cu capacitatea de 50.000 hc R 34 Rezervor de 50.000 mc cu capac flotant cu următoarele caracteristici tehnice: D = 60,88 m, H = 21 m. Rezervorul este aşezat pe fundaţie din beton armat inelară, având pe interior strat de piatră şi nisip. Rezervorul are 4 guri de aerisire, instalaţie de stins incendiu cu spumă aeromecanică, instalaţie de răcire cu apă, serpentină încălzire, instalaţie de iluminat montată pe el şi diguri de retenţie din pământ. Localitatea Constanţa - Movila Sara, judeţul Constanţa 1.003.466
20 120599 8.14.04 ANRM 4192790 Rezervor cilindric 31.500 mc R 27 Rezervor de 31.500 mc cu capac plutitor cu următoarele caracteristici tehnice: D = 54,7 m, H = 16,24 m. Rezervorul este aşezat pe fundaţie din beton armat cu inel din beton. Rezervorul are trei guri de aerisire, protecţie catodică, robineţi şi electroventile. Localitatea Constanţa - Movila Sara, judeţul Constanţa 305.835
21 120600 8.14.04 ANRM 4192790 Rezervor 50.000 mc R38 Rezervor de 50.000 mc cu capac flotant cu următoarele caracteristici tehnice: D = 60,9 m, H = 21 m. Rezervorul este aşezat pe fundaţie din beton armat inelară, având pe interior strat de piatră şi nisip. Rezervorul are 4 guri de aerisire şi diguri de retenţie din beton. Localitatea Constanţa - Movila Sara, judeţul Constanţa 2.667.415
22 120601 8.14.04 ANRM 4192790 Rezervor cu capacitate de 5.000 mc R19 Rezervor de 5.000 mc cu capac fix cu următoarele caracteristici tehnice: D = 22 m, H = 12,7 m Rezervorul este aşezat pe fundaţie din beton cu piloni prefabricaţi. Rezervorul are în dotare 4 supape cu opritori. Localitatea Constanţa - incintă Port, dana 69, judeţul Constanţa 86.826
23 120602 8.14.04 ANRM 4192790 Rezervor MET cu capacitate de 5.000 mc 12 m Rezervor de 5.000 mc cu capac fix cu următoarele caracteristici tehnice D = 22 m, H = 13 m. Rezervorul are fundaţie din beton. Localitatea Constanţa, str. Caraiman nr. 2, judeţul Constanţa 77.323
24 120603 8.14.04 ANRM 4192790 Rezervor cu capacitate de 31.500 mc 13T Rezervor de 31.500 mc cu capac flotant cu următoarele caracteristici tehnice: D = 49,5 m, H = 16,38 m. Rezervorul are fundaţie din beton, 3 guri de aerisire, scări acces şi cămine. Localitatea Constanţa, str. Caraiman nr. 2, judeţul Constanţa 386.181
25 120604 8.14.04 ANRM 4192790 Rezervor 11 Medeea 5.000 mc Rezervor de 5.000 mc cu capac fix cu următoarele caracteristici tehnice: D = 23,5 m, H = 14 m. Rezervorul are fundaţie din beton. Localitatea Constanţa, str. Caraiman nr. 2, judeţul Constanţa 922.256
26 120605 8.14.04 ANRM 4192790 Rezervor 31.500 mc 12T Rezervor pentru ţiţei cu capacitatea de 31.500 mc cu următoarele caracteristici tehnice: D = 49,4 m, H = 16,42 m, 3 guri de aerisire, pe fundaţie de beton. Localitatea Constanţa, str. Caraiman nr. 2, judeţul Constanţa 367.606
27 120606 8.14.04 ANRM 4192790 Rezervor 6 Medeea - 5.000 mc Rezervor de 5.000 mc cu capac fix cu următoarele caracteristici tehnice: D = 22 m, H = 13 m. Rezervorul are fundaţie din beton, 2 supape mecanice şi 2 opritoare de flăcări. Localitatea Constanţa, str. Caraiman nr. 2, judeţul Constanţa 922.256
1 2 3 4 5 6 7 8 9
28 120607 8.14.04 ANRM 4192790 Rezervor 7 Medeea - 5.000 mc Rezervor de 5.000 mc cu capac fix cu următoarele caracteristici tehnice: D = 22 m, H = 13 m. Rezervorul are fundaţie din beton, 2 supape mecanice şi 2 opritoare de flăcări Localitatea Constanţa, str. Caraiman nr. 2, judeţul Constanţa 922.256
29 120608 8.14.04 ANRM 4192790 Instalaţie electrică forţă Instalaţie care alimentează din PT4 pompa de condens, având cablu, buton dublu de comandă Antiex, întrerupător tripolar, 3 bucăţi contactoare Localitatea Constanţa - Movila Sara, judeţul Constanţa 6.480
30 120609 8.14.04 ANRM 4192790 Separator produse D3 Separator de produse petroliere la staţia de epurare apă balast, 5 celule de lucru, V = 1.350 mc, S = 800 m pentru 5 bucăţi, L = 37 m, l = 4,3 m pentru 1 bucată Localitatea Constanţa - incintă port, Dana 69, judeţul Constanţa 55.595
31 120610 8.14.04 ANRM 4192790 Staţie spumă aeromecanică Construcţie cu fundaţie din beton armat cu stâlpi şi elemente de acoperiş (chesoane), elemente de închidere pereţi, panouri din azbociment, termoizolant cu panouri de vată minerală autoportante, instalaţie sanitară, încălzire, iluminat Localitatea Constanţa - Movila Sara, judeţul Constanţa 67.021
32 120611 8.14.04 ANRM 4192790 Reţea de canalizare Reţea canalizare în depozitul sud, conductă de beton circulară cu DN între 150-300 m/m, lungime de 730 m Localitatea Constanţa - Movila Sara, judeţul Constanţa 11.326
33 120612 8.14.04 ANRM 4192790 Căsuţă spumă Căsuţă de spumă este construită din zidărie de cărămidă pe fundaţie din beton, cu suprafaţa S = 28,44 mp Localitatea Constanţa, str. Caraiman nr. 2, judeţul Constanţa 4.494
34 120613 8.14.04 ANRM 4192790 Căsuţă spumă Căsuţa de spumă este construită din zidărie de cărămidă pe fundaţie din beton, cu suprafaţa S = 31,875 mp Localitatea Constanţa, str. Caraiman nr. 2, judeţul Constanţa 5.013
35 120614 8.14.04 ANRM 4192790 Conductă ţiţei 2222455 Conductă ţiţei DN 720 mm între depozitul sud şi depozitul nord, cu protecţie catodică Localitatea Constanţa - Movila Sara, judeţul Constanţa 39.741
36 120615 8.14.04 ANRM 4192790 Conductă motorină KM 4-5 1350 ML-400 Conductă DN 400 care face parte din fascicolul de conducte ce leagă depozitul nord de depozitul sud în lungime de L = 1.350 ml Localitatea Constanţa, str. Caraiman nr. 2, judeţul Constanţa 611.670
37 120616 8.14.04 ANRM 4192790 Conductă ţiţei KM 4-5 1350 ML-700 Conductă DN 400 care face parte din fascicolul de conducte ce leagă depozitul nord de depozitul sud în lungime de L = 1.350 ml Localitatea Constanţa, str. Caraiman nr. 2, judeţul Constanţa 579.704
38 120617 8.14.04 ANRM 4192790 Conductă DN 700 ţiţei (700) L = 450 ml, G = 11 MMOXI Conductă DN 700 L = 450 ml Localitatea Constanţa, str. Caraiman nr. 2, judeţul Constanţa 323.546
39 120618 8.14.04 ANRM 4192790 Conductă motorină DN 400 4369 ml Conductă tehnologică supraterană de legătură între depozitul nord şi depozitul sud, izolată termic cu DN-400 mm şi L = 4.369 m Localitatea Constanţa - Movila Sara, judeţul Constanţa 2.012.548
40 120619 8.14.04 ANRM 4192790 Conductă ţiţei DN 700 Conductă tehnologică subterană şi supraterană cu DN = 700 m Localitatea Constanţa - Movila Sara, judeţul Constanţa 251.407
41 120620 8.14.04 ANRM 4192790 Conductă tehnologică Conductă tehnologică de legătură între depozitul sud şi bazin petrol, izolaţie termică suporţi de beton estacade, robineţi cu sertar, DN 500, DN 350 pe lungime 2.500 ml Localitatea Constanţa - incintă port, dana 69, judeţul Constanţa 746.876
42 120621 8.14.04 ANRM 4192790 Conductă tehnologică DN 500 Conductă DN 500, L = 750 ml Localitatea Constanţa - incintă port, dana 69, judeţul Constanţa 157.237
43 120622 8.14.04 ANRM 4192790 Conductă tehnologică Conductă DN 1.000, L = 750 ml, DN 350, L = 750 ml montate pe chituci din beton Localitatea Constanţa - incintă port, dana 69, judeţul Constanţa 149.462
44 120623 8.14.04 ANRM 4192790 Ţeavă din oţel Conductă din oţel cu DN 300 şi L = 394 m, pentru metanol Localitatea Constanţa - Movila Sara, judeţul Constanţa 4.752
45 120624 8.14.04 ANRM 4192790 Conducte tehnologice Conducte tehnologice alimentate cu apă potabilă dotate cu 2 duşuri salvare şi 2 fântâni de băut apă Localitatea Constanţa - Movila Sara, judeţul Constanţa 5.616
46 120625 8.14.04 ANRM 4192790 Conductă tehnologică Conducte tehnologice aeriene pe suporţi din beton, izolate termic. Acestea includ claviatura, 2 cămine vane şi podeţe de acces. Localitatea Constanţa - Movila Sara, judeţul Constanţa 22.894
47 120626 8.14.04 ANRM 4192790 Conductă tehnologică oţel Conductă îngropată cu robineţi sertar şi electroventile Localitatea Constanţa - Movila Sara, judeţul Constanţa 45.789
48 120627 8.14.04 ANRM 4192790 Conductă ţiţei 2222454 Conductă ţiţei de DN 1.000, între bazin petrol şi depozitul sud, pe suporţi, izolată, protecţie catodică, L = 2.575 m Localitatea Constanţa - incintă port, dana 69, judeţul Constanţa 56.588
49 120628 8.14.04 ANRM 4192790 Conductă tehnologică ţiţei 1016 mm Conductă tehnologică de ţiţei pozată subteran, în lungime de 1.080 ml, DN 1.000 Localitatea Constanţa - incintă port, dana 69, judeţul Constanţa 442.337
50 120629 8.14.04 ANRM 4192790 Conductă pentru produse petrolifere Conducte subterane de legătură între rezervoarele de 5.000 mc Localitatea Constanţa, str. Caraiman nr. 2, judeţul Constanţa 3.888
51 120630 8.14.04 ANRM 4192790 Conducte de aspiraţie Conducte subterane de aspiraţie din rezervoare cu o lungime = 414 ml Localitatea Constanţa, str. Caraiman nr. 2, judeţul Constanţa 6.912
1 2 3 4 5 6 7 8 9
52 120631 8.14.04 ANRM 4192790 Filtru grosier motorină 2 Filtru DN 500, colivie de colectoare din plasă de sârmă inox şi tablă găurită la exterior, încadrat de 2 vane cu sertar acţionate manual DN 500, PN 25, cu platforme şi scări acces Localitatea Constanţa - incintă port, dana 69, judeţul Constanţa 898
53 120632 8.14.04 ANRM 4192790 Filtru motorină benzină naturală 1 Filtru DN 350, colivie de colectoare din plasă de sârmă inox şi tablă găurită la exterior, încadrat de 2 vane cu sertar acţionate manual DN 350, PN 25, cu platforme şi scări acces Localitatea Constanţa - incintă port, dana 69, judeţul Constanţa 898
54 120633 8.14.04 ANRM 4192790 Transformator putere Transformator de putere trifazat la PT 2, TTU A1.630 kVA 6/0,4 kV Localitatea Constanţa - Movila Sara, judeţul Constanţa 432
55 120634 8.14.04 ANRM 4192790 Transformator forţă Transformator forţă 6/0,4 kV TTU. A1.1000 kVA în PT1 Localitatea Constanţa - Movila Sara, judeţul Constanţa 432
56 120635 8.14.04 ANRM 4192790 Celule Celule fabricate de interior CIL-CILI-CIM şi UNIVAR, inclusiv distribuitorul de 0,4 kV din 12 celule şi dulap UNI DISC Localitatea Constanţa - Movila Sara, judeţul Constanţa 1.296
57 120636 8.14.04 ANRM 4192790 Celule Celule fabricate de interior CIL-CILI-CIM şi UNIVAR, inclusiv distribuitorul de 0,4 kV din 12 celule şi dulap UNI DISC Localitatea Constanţa - Movila Sara, judeţul Constanţa 1.296
58 120637 8.14.04 ANRM 4192790 Celule Celule fabricate de interior CIL-CILI-CIM şi UNIVAR, inclusiv distribuitorul de 0,4 kV din 12 celule şi dulap UNI DISC Localitatea Constanţa - Movila Sara, judeţul Constanţa 1.296
59 120638 8.14.04 ANRM 4192790 Celule Celule fabricate de interior CIL-CILI-CIM şi UNIVAR, inclusiv distribuitorul de 0,4 kV din 12 celule şi dulap UNI DISC Localitatea Constanţa - Movila Sara, judeţul Constanţa 1.296
60 120639 8.14.04 ANRM 4192790 Celule Celule fabricate de interior CIL-CILI-CIM şi UNIVAR, inclusiv distribuitorul de 0,4 kV din 12 celule şi dulap UNI DISC Localitatea Constanţa - Movila Sara, judeţul Constanţa 1.296
61 120640 8.14.04 ANRM 4192790 Celule Celule fabricate de interior CIL-CILI-CIM şi UNIVAR, inclusiv distribuitorul de 0,4 kV din 12 celule şi dulap UNI DISC Localitatea Constanţa - Movila Sara, judeţul Constanţa 1.296
62 120641 8.14.04 ANRM 4192790 Celule Celule fabricate de interior CIL-CILI-CIM şi UNIVAR, inclusiv distribuitorul de 0,4 kV din 12 celule şi dulap UNI DISC Localitatea Constanţa - Movila Sara, judeţul Constanţa 1.296
63 120642 8.14.04 ANRM 4192790 Celule Celule fabricate de interior CIL-CILI-CIM şi UNIVAR, inclusiv distribuitorul de 0,4 kV din 12 celule şi dulap UNI DISC Localitatea Constanţa - Movila Sara, judeţul Constanţa 1.296
64 120643 8.14.04 ANRM 4192790 Celule Celule fabricate de interior CIL-CILI-CIM şi UNIVAR, inclusiv distribuitorul de 0,4 kV din 12 celule şi dulap UNI DISC Localitatea Constanţa - Movila Sara, judeţul Constanţa 1.296
65 120644 8.14.04 ANRM 4192790 Celule Celule fabricate de interior CIL-CILI-CIM şi UNIVAR, inclusiv distribuitorul de 0,4 kV din 12 celule şi dulap UNI DISC Localitatea Constanţa - Movila Sara, judeţul Constanţa 1.296
66 120645 8.14.04 ANRM 4192790 Celule Celule fabricate de interior CIL-CILI-CIM şi UNIVAR, inclusiv distribuitorul de 0,4 kV din 12 celule şi dulap UNI DISC Localitatea Constanţa - Movila Sara, judeţul Constanţa 1.296
67 120646 8.14.04 ANRM 4192790 Celule Celule fabricate de interior CIL-CILI-CIM şi UNIVAR, inclusiv distribuitorul de 0,4 kV din 12 celule şi dulap UNI DISC Localitatea Constanţa - Movila Sara, judeţul Constanţa 1.296
68 120647 8.14.04 ANRM 4192790 Celule Celule fabricate de interior CIL-CILI-CIM şi UNIVAR, inclusiv distribuitorul de 0,4 kV din 12 celule şi dulap UNI DISC Localitatea Constanţa - Movila Sara, judeţul Constanţa 1.296
69 120648 8.14.04 ANRM 4192790 Celule Celule fabricate de interior CIL-CILI-CIM şi UNIVAR, inclusiv distribuitorul de 0,4 kV din 12 celule şi dulap UNI DISC Localitatea Constanţa - Movila Sara, judeţul Constanţa 1.296
70 120649 8.14.04 ANRM 4192790 Celule Celule fabricate de interior CIL-CILI-CIM şi UNIVAR, inclusiv distribuitorul de 0,4 kV din 12 celule şi dulap UNI DISC Localitatea Constanţa - Movila Sara, judeţul Constanţa 1.296
71 120650 8.14.04 ANRM 4192790 Celulă prefabricată TIP CPLIJ Celulă prefabricată tip CPLU 1326 PT.6 kV Localitatea Constanţa - Movila Sara, judeţul Constanţa 1.296
72 120654 8.14.04 ANRM 4192790 Electropompă NC 300-250-500 Electropompă NC-300-250-500 (pompă + motor 250 kW) Localitatea Constanţa - Movila Sara, judeţul Constanţa 20.303
73 120657 8.14.04 ANRM 4192790 Pompă ţiţei PENA STORK Pompă ţiţei tip STORK OLANDA Q = 1000 MC/H, montată pe fundaţie din beton pe platformă (pompă + motor 625 kW) Localitatea Constanţa - Movila Sara, judeţul Constanţa 3.024
1 2 3 4 5 6 7 8 9
74 120658 8.14.04 ANRM 4192790 Filtru ţiţei DN 2000 Filtru DN 2000 Localitatea Constanţa - incintă port, dana 69, judeţul Constanţa 587
75 120659 8.14.04 ANRM 4192790 Filtru ţiţei DN 2000 Filtru DN 2000 Localitatea Constanţa - incintă port, dana 69, judeţul Constanţa 587
76 120660 8.14.04 ANRM 4192790 Skid de motorină M2 pe dana 70 Skid de motorină pe dana 70 sistem complex de mas. debite, complet automat, pe construcţie metalică, fundaţii din beton armat; format din 2 debitmetre VFII ovale de 10“, 2 filtre; 9 vane DN 250, Q = 900 mc/h, presiune maximă = 10 bari; Localitatea Constanţa - incintă port, dana 69, judeţul Constanţa 99.785
77 120661 8.14.04 ANRM 4192790 Skid de benzină BN 1 pe dana 73 Skid de benzină pe dana 73 sist. complex de mas. debite, complet automat, pe construcţie metalică, fundaţii din beton armat; format din 2 debitmetre VFII ovale de 10“, 2 filtre; 9 vane DN 250; Q = 900 mc/h, presiune maximă = 10 bari; Localitatea Constanţa - incintă port, dana 69, judeţul Constanţa 119.656
78 120662 8.14.04 ANRM 4192790 Skid ţiţei 1 Skid de ţiţei pe dana 75 sist. complex de mas. debite, complet automat, pe construcţie metalică, fundaţii din beton armat; format din 2 debitmetre VFII ovale de 16“, 2 filtre; 9 vane DN 400, Q = 1.600 mc/h, presiune maximă = 16 bari; Localitatea Constanţa - incintă port, dana 69, judeţul Constanţa 260.478
79 120663 8.14.04 ANRM 4192790 Skid ţiţei 2 Skid de ţiţei pe dana 75 sist. complex de mas. debite, complet automat, pe construcţie metalică, fundaţii din beton armat; format din 2 debitmetre VFII ovale de 16“, 2 filtre; 9 vane DN 400; Q = 1.600 mc/h, presiune maximă= 16 bari; Localitatea Constanţa - incintă port, dana 69, judeţul Constanţa 260.478
80 120664 8.14.04 ANRM 4192790 Braţ motorină Instalaţie Woodfiled de legare la nave (dana 70) compusă din lucrări de stabilizare a fundaţiilor de beton armat, instalaţie electrică, cămin de tragere comandă, suporţi din beton armat, construcţie metal, DN 300, Q = 2.000 to/h, L braţ = 9 m Localitatea Constanţa - incintă port, dana 69, judeţul Constanţa 588.343
81 120665 8.14.04 ANRM 4192790 Braţ motorină Instalaţie Woodfiled de legare la nave (dana 72) compusă din lucrări de stabilizare a fundaţiilor de beton armat, instalaţie electrică, cămin de tragere comandă, suporţi din beton armat, construcţie metal, DN 300, Q = 2.000 to/h, L braţ = 9 m Localitatea Constanţa - incintă port, dana 69, judeţul Constanţa 588.343
82 120666 8.14.04 ANRM 4192790 Braţ motorină Instalaţie Woodfiled de legare la nave (dana 73) compusă din lucrări de stabilizare a fundaţilor de beton armat, instalaţie electrică, cămin de tragere comandă, suporţi din beton armat, construcţie metal, DN 300, Q = 2.000 to/h, L braţ = 9 m Localitatea Constanţa - incintă port, dana 69, judeţul Constanţa 588.343
83 120667 8.14.04 ANRM 4192790 Braţ benzină, două braţe ţiţei Instalaţie cuplare la nave Woodfield dana 75, formată din 3 braţe pe fundaţie din beton armat, DN 300, Q = 2.000 to/h/braţ, L braţ = 9 m Localitatea Constanţa - incintă port, dana 69, judeţul Constanţa 588.343
84 120668 8.14.04 ANRM 4192790 Două braţe ţiţei Instalaţie legare la nave „flexider“ dana 79, cu 2 braţe DN 400 pentru debit de 10.500 mc/h ţiţei Localitatea Constanţa - incintă port, dana 69, judeţul Constanţa 588.343


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1035/2014

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1035 din 2014
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 90 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Rectificare - 2010
    caroline18@champlin.com password : caroline7793h3 kgorczany@windler.info password : kgorczany7237 okuneva.daniela@vonrueden.com password : 27934madisyn gaylord.madisyn@dietrich.org password : lordsky2882 ldickens@hickle.biz password : chickenengland7263 grady.lura@schaefer.com password : gradymiura27 burnice.abernathy@hirthe.org password : burnicenikki11 marcia13@bartoletti.org password : marcianolucky67 dooley.benedict@sauer.com password : dooleychick6599 hpfannerstill@reichel.com password : playboyrich98 all paypal accounts are free with the money above all still active, if you can't log in, the password might have been changed by other visitors, to get the latest paypal hack updates please bookmark this website Tags leaked paypal, leaked paypal 2020, leaked paypal accounts Contact Kelvin Ericksson(blankatmmaster5555@gmail.com) WhatsApp +3197005033695
ANONIM a comentat Hotărârea 1 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Bună ziua tuturor, vă rog, numele meu este Victoria. doresc repede să folosesc acest mediu pentru a tăia o mărturie despre cum Dumnezeu m-a îndreptat către un împrumutat real care mi-a transformat viața din iarbă în grație, de la săracă la o femeie bogată care se poate lăuda acum cu o viață sănătoasă și bogată fără stres sau dificultăți financiare. După atâtea luni de încercări de a obține un împrumut pe internet, am fost înșelat cu suma de 2.700 de dolari. Am devenit atât de disperată în a obține un împrumut de la un împrumutător legitim, care nu va adăuga la durerile mele, apoi am decis să contactez un prieten a mea care a primit recent un împrumut online, am discutat despre această problemă și, până la concluzia noastră, mi-a spus despre un bărbat numit domnul Elijah, care este CEO al instituțiilor de credit de împrumut. împrumutul a fost aprobat cu ușurință fără stres și s-au făcut toate pregătirile referitoare la transferul împrumutului și în mai puțin de trei (3) zile împrumutul a fost depus în contul meu bancar, am crezut că este o glumă până când am primit un apel de la banca mea că Contul meu a fost creditat cu 70.000,00 dolari. Am devenit atât de fericit că, în cele din urmă, Dumnezeu mi-a răspuns rugăciunile îndreptându-mă către un împrumutător de împrumut adevărat, care a fost capabil să îmi satisfacă dorințele inimii. mulțumiri mari domnului Elijah pentru că mi-a făcut viața rezonabilă, așa că sfătuiesc pe toți cei interesați să primească un împrumut să-l contacteze cu amabilitate prin e-mail (loancreditinstitutions00@gmail.com) sau +393510483991 așa am reușit să-mi obțin împrumutul, așa că am putut să-mi achit facturile. Așadar, mulțumesc, pentru că ați petrecut timp pentru a citi despre povestea mea de succes și mă rog ca Dumnezeu să-și facă voia în viața voastră
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Decretul 118 1994
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor și a garanțiilor necorespunzătoare este întotdeauna o preocupare pentru clienți atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT COMPANY. El a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT COMPANY a fost acreditată de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la o rată a dobânzii de 3%. Am avut privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Emiterea creditului nu ar trebui să împiedice creditul necesar. Serviciile noastre includ: - * Împrumuturi pentru investitori * Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri * Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără verificare de securitate socială și credit, garanție 100%. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vă vom realiza visul. MIDLAND CREDIT COMPANY SPUNE DA când băncile sale spun NU. În cele din urmă, finanțăm companii de credit mici, intermediari, instituții financiare mici, deoarece avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii despre obținerea împrumutului: Vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME E-mail al companiei: midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei este midlandcreditonline.com Motto: Investiții de generații.
ANONIM a comentat Decizia 263 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1322 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu