Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.1011 din 11.12.2013

pentru aprobarea constituirii dreptului de folosinţă gratuită a infrastructurii de irigaţii aparţinând domeniului public al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare, în favoarea Federaţiei de Organizaţii ale Utilizatorilor de Apă pentru Irigaţii Aqua Soloneţ Sud Trifeşti, judeţul Iaşi
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 800 din 18 decembrie 2013SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 867 şi 874 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 28 alin. (1) şi (2), art. 29, 291 şi 292 din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Se aprobă constituirea dreptului de folosinţă gratuită a infrastructurii de irigaţii, denumită în continuare infrastructură, aparţinând domeniului public al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare, denumită în continuare Agenţie, în favoarea Federaţiei de Organizaţii ale Utilizatorilor de Apă pentru Irigaţii Aqua Soloneţ Sud Trifeşti, judeţul Iaşi, denumită în continuare federaţie, conform datelor de identificare cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul 2Predarea-primirea bunurilor prevăzute în anexă se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data constituirii garanţiei prevăzute la art. 292 alin. (1) din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 3Garanţia prevăzută la art. 292 alin. (1) din Legea nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se achită în contul Agenţiei înainte de încheierea protocolului prevăzut la art. 2. Articolul 4Transmiterea dreptului de folosinţă gratuită asupra infrastructurii, prevăzută la art. 1, se face pentru o perioadă de 5 ani începând cu data aprobării prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale a protocolului de predare-preluare în care sunt specificate obligaţiile privind modernizarea, reabilitarea, exploatarea, întreţinerea, reparaţiile şi paza integrităţii bunurilor. Articolul 5 (1) În cazul în care federaţia a respectat obligaţiile stabilite prin protocolul de predare-preluare, după expirarea perioadei de 5 ani dreptul de folosinţă gratuită asupra infrastructurii preluate se poate extinde până la 25 de ani prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.(2) În cazul în care federaţia nu respectă obligaţiile stabilite prin protocolul de predare-preluare, dreptul de folosinţă gratuită asupra infrastructurii preluate se retrage prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. Articolul 6(1) În situaţia prevăzută la art. 5 alin. (2), în termen de 60 de zile de la adoptarea hotărârii Guvernului pentru retragerea dreptului de folosinţă gratuită asupra infrastructurii preluate, federaţia are obligaţia să predea Agenţiei, pe bază de protocol de predare-preluare, încheiat între părţi, infrastructura conform inventarului şi cu parametrii tehnici de funcţionare din protocolul prevăzut la art. 2, precum şi bunurile achiziţionate ori edificate din fonduri publice până la data retragerii dreptului de folosinţă gratuită asupra infrastructurii preluate.(2) Protocolul prevăzut la alin. (1) se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.(3) Finanţarea costurilor lucrărilor de reparare şi a celor de înlocuire a bunurilor degradate sau a celor dispărute, pentru asigurarea stării de funcţionare a infrastructurii care a fost în folosinţa federaţiei, se face astfel:a)din garanţia constituită potrivit prevederilor art. 292 alin. (1) din Legea nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; b)din sursele proprii ale federaţiei realizate pe baza angajamentelor de plată semnate de membrii federaţiei cu federaţia, care se constituie în titluri executorii, pentru contravaloarea neacoperită de garanţia prevăzută la lit. a).(4) Angajamentele de plată prevăzute la alin. (3) lit. b) se constituie în anexe la protocolul prevăzut la alin. (1). Articolul 7Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale împreună cu Ministerul Finanţelor Publice vor opera modificările şi completările corespunzătoare anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare. PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemnează: Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, Daniel Constantin Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice, Daniel Chiţoiu p. Ministrul delegat pentru buget, Gheorghe Gherghina, secretar de stat
ANEXĂDATELE DE IDENTIFICARE a infrastructurii de irigaţii aparţinând domeniului public al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare, pentru care se constituie dreptul de folosinţă gratuită în favoarea Federaţiei de Organizaţii ale Utilizatorilor de Apă pentru Irigaţii Aqua Soloneţ Sud Trifeşti, judeţul Iaşi

Nr. crt. Număr MFP Codul de clasificaţie Persoana juridică de la care se transmite imobilul Persoana juridică la care se transmite imobilul Descrierea tehnică a bunului aflat în administrarea ANIF Descrierea tehnică a părţii din imobil care se dă în folosinţă gratuită Descrierea tehnică a părţii din imobil care rămâne în folosinţa ANIF
1. 46121 8.16.09 Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare (ANIF) CIF RO 29275212 Federaţia de Organizaţii ale Utilizatorilor de Apă pentru Irigaţii Aqua Soloneţ Sud Trifeşti, judeţul Iaşi C.I.F. RO 27949393 - 1 staţie de pompare - SPA Soloneţ; - 1 staţie de pompare - SPA Soloneţ;
- 1 podeţ tubular Dn 800; - 1 podeţ tubular Dn 800;
- 2 deversoare laterale CA1 şi CA2b; - 2 deversoare laterale CA1 şi CA2b;
- 1 canal dalat CA 2b în lungime de 3,1 km; - 1 canal dalat CA 2b în lungime de 3,1 km;
- 1 conductă de refulare CR în lungime de 1,92 km; - 1 conductă de refulare CR în lungime de 1,92 km;
- 1 priză Soloneţ; - 1 priză Soloneţ;
- 1 staţie de pompare SRP+SPP 3b; - 1 staţie de pompare SRP+SPP 3b;
- 1 canal dalat CA1b în lungime de 2,336 km; - 1 canal dalat CA1b în lungime de 2,336 km;
- 1 conductă evacuare (CR2) în lungime de 0,92 km; - 1 conductă evacuare (CR2) în lungime de 0,92 km;
- 1 staţie de pompare - SPA Lunca; - 1 staţie de pompare - SPA Lunca;
- 1 canal dalat CA1C Lunca în lungime de 14,9 km; - 1 canal dalat CA1C Lunca în lungime de 14,9 km;
- 1 canal dalat CA 2C Lunca în lungime de 1,6 km; - 1 canal dalat CA 2C Lunca în lungime de 1,6 km;
- 1 canal dalat CA 3C Lunca în lungime de 0,45 km; - 1 canal dalat CA 3C Lunca în lungime de 0,45 km;
- 1 consolidare mal în lungime de 0,182 km; - 1 consolidare mal în lungime de 0,182 km;
- 1CH pe CA1C (stavilă) - 1CH pe CA1C (stavilă)
- 1CH pe CA2C (stavilă) - 1CH pe CA2C (stavilă)
- 1 CH pe CA3C (stavilă) - 1 CH pe CA3C (stavilă)
- 1 vană nivel constant CA1C - 1 vană nivel constant CA1C
Nr. crt. Număr MFP Codul de clasificaţie Persoana juridică de la care se transmite imobilul Persoana juridică la care se transmite imobilul Descrierea tehnică a bunului aflat în administrarea ANIF Descrierea tehnică a părţii din imobil care se dă în folosinţă gratuită Descrierea tehnică a părţii din imobil care rămâne în folosinţa ANIF
- 1 vană nivel constant CA2C - 1 vană nivel constant CA2C
- 1 staţie pompare SPD Sculeni - 1 staţie pompare SPD Sculeni
- 1 staţie SPD Bălteni - 1 staţie SPD Bălteni
- 1 baraj Cerchezoaia - 1 baraj Cerchezoaia
- 40 de canale colectoare principale în lungime de 103,830 km; - 40 de canale colectoare principale în lungime de 103,830 km;
- 0,372 km conductă metalică asp-ref Sculeni; - 0,372 km conductă metalică asp-ref Sculeni;
- 0,3612 km conductă metalică asp-ref Bălteni; - 0,3612 km conductă metalică asp-ref Bălteni;
- 1 bazin aspiraţie Bălteni; - 1 bazin aspiraţie Bălteni;
- 1 bazin refulare Bălteni; - 1 bazin refulare Bălteni;
- 9,750 km dig canal coasta Trifeşti; - 9,750 km dig canal coasta Trifeşti;
- 2 canale desecare Trifeşti în lungime de 16,7 km; - 2 canale desecare Trifesti în lungime de 16,7 km;
- 1 pod pe canal coasta Trifeşti; - 1 pod pe canal coasta Trifeşti;
- 1 bazin refulare SPA-SRP B; - 1 bazin refulare SPA-SRP B;
- 1 bazin refulare; - 1 bazin refulare;
- 16 podeţe tubulare DN 1800; - 16 podeţe tubulare DN 1800;
- 3 podeţe tubulare DN 1000; - 3 podeţe tubulare DN 1000;
- 2 podeţe tubulare DN 1500; - 2 podeţe tubulare DN 1500;
- 7 drenuri absorbante în lungime de 15,440 km; - 7 drenuri absorbante în lungime de 15,440 km;
- 199,946 km drenaj tubular ceramică sist 3; - 199,946 km drenaj tubular ceramică sist 3;
- 39,027 km drenaj tubular ceramică sist sist 5 - 39,027 km drenaj tubular ceramică sist sist 5
- 10,340 km drenaj tubular ceramică Soloneţ; - 10,340 km drenaj tubular ceramică Soloneţ;
- 1 deversor plot 6C Lunca; - 1 deversor plot 6C Lunca;
Nr. crt. Număr MFP Codul de clasificaţie Persoana juridică de la care se transmite imobilul Persoana juridică la care se transmite imobilul Descrierea tehnică a bunului aflat în administrarea ANIF Descrierea tehnică a părţii din imobil care se dă în folosinţă gratuită Descrierea tehnică a părţii din imobil care rămâne în folosinţa ANIF
- 0,362 km împrejmuire gard Sculeni; - 0,362 km împrejmuire gard Sculeni;
- 1 canton Cerchezoaia; - 1 canton Cerchezoaia;
- 1 canton Probota; - 1 canton Probota;
- 1 canton Sculeni; - 1 canton Sculeni;
- 1 canton Bălteni; - 1 canton Bălteni;
- 83,1060 hectare teren zone protecţie din Amenajarea Tabăra-Trifeşti-Sculeni; - 83,1060 hectare teren zone protecţie din Amenajarea Tabăra-Trifeşti-Sculeni;
- 6,75 hectare luciu apă Cerchezoaia; - 6,75 hectare luciu apă Cerchezoaia;
2. 153107 - 4.400,00 mp teren aferent SPA Soloneţ - 4.400,00 mp teren aferent SPA Soloneţ


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1011/2013

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1011 din 2013
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu