Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.1011 din 11.12.2013

pentru aprobarea constituirii dreptului de folosinţă gratuită a infrastructurii de irigaţii aparţinând domeniului public al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare, în favoarea Federaţiei de Organizaţii ale Utilizatorilor de Apă pentru Irigaţii Aqua Soloneţ Sud Trifeşti, judeţul Iaşi
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 800 din 18 decembrie 2013SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 867 şi 874 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 28 alin. (1) şi (2), art. 29, 291 şi 292 din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Se aprobă constituirea dreptului de folosinţă gratuită a infrastructurii de irigaţii, denumită în continuare infrastructură, aparţinând domeniului public al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare, denumită în continuare Agenţie, în favoarea Federaţiei de Organizaţii ale Utilizatorilor de Apă pentru Irigaţii Aqua Soloneţ Sud Trifeşti, judeţul Iaşi, denumită în continuare federaţie, conform datelor de identificare cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul 2Predarea-primirea bunurilor prevăzute în anexă se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data constituirii garanţiei prevăzute la art. 292 alin. (1) din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 3Garanţia prevăzută la art. 292 alin. (1) din Legea nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se achită în contul Agenţiei înainte de încheierea protocolului prevăzut la art. 2. Articolul 4Transmiterea dreptului de folosinţă gratuită asupra infrastructurii, prevăzută la art. 1, se face pentru o perioadă de 5 ani începând cu data aprobării prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale a protocolului de predare-preluare în care sunt specificate obligaţiile privind modernizarea, reabilitarea, exploatarea, întreţinerea, reparaţiile şi paza integrităţii bunurilor. Articolul 5 (1) În cazul în care federaţia a respectat obligaţiile stabilite prin protocolul de predare-preluare, după expirarea perioadei de 5 ani dreptul de folosinţă gratuită asupra infrastructurii preluate se poate extinde până la 25 de ani prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.(2) În cazul în care federaţia nu respectă obligaţiile stabilite prin protocolul de predare-preluare, dreptul de folosinţă gratuită asupra infrastructurii preluate se retrage prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. Articolul 6(1) În situaţia prevăzută la art. 5 alin. (2), în termen de 60 de zile de la adoptarea hotărârii Guvernului pentru retragerea dreptului de folosinţă gratuită asupra infrastructurii preluate, federaţia are obligaţia să predea Agenţiei, pe bază de protocol de predare-preluare, încheiat între părţi, infrastructura conform inventarului şi cu parametrii tehnici de funcţionare din protocolul prevăzut la art. 2, precum şi bunurile achiziţionate ori edificate din fonduri publice până la data retragerii dreptului de folosinţă gratuită asupra infrastructurii preluate.(2) Protocolul prevăzut la alin. (1) se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.(3) Finanţarea costurilor lucrărilor de reparare şi a celor de înlocuire a bunurilor degradate sau a celor dispărute, pentru asigurarea stării de funcţionare a infrastructurii care a fost în folosinţa federaţiei, se face astfel:a)din garanţia constituită potrivit prevederilor art. 292 alin. (1) din Legea nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; b)din sursele proprii ale federaţiei realizate pe baza angajamentelor de plată semnate de membrii federaţiei cu federaţia, care se constituie în titluri executorii, pentru contravaloarea neacoperită de garanţia prevăzută la lit. a).(4) Angajamentele de plată prevăzute la alin. (3) lit. b) se constituie în anexe la protocolul prevăzut la alin. (1). Articolul 7Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale împreună cu Ministerul Finanţelor Publice vor opera modificările şi completările corespunzătoare anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare. PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemnează: Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, Daniel Constantin Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice, Daniel Chiţoiu p. Ministrul delegat pentru buget, Gheorghe Gherghina, secretar de stat
ANEXĂDATELE DE IDENTIFICARE a infrastructurii de irigaţii aparţinând domeniului public al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare, pentru care se constituie dreptul de folosinţă gratuită în favoarea Federaţiei de Organizaţii ale Utilizatorilor de Apă pentru Irigaţii Aqua Soloneţ Sud Trifeşti, judeţul Iaşi

Nr. crt. Număr MFP Codul de clasificaţie Persoana juridică de la care se transmite imobilul Persoana juridică la care se transmite imobilul Descrierea tehnică a bunului aflat în administrarea ANIF Descrierea tehnică a părţii din imobil care se dă în folosinţă gratuită Descrierea tehnică a părţii din imobil care rămâne în folosinţa ANIF
1. 46121 8.16.09 Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare (ANIF) CIF RO 29275212 Federaţia de Organizaţii ale Utilizatorilor de Apă pentru Irigaţii Aqua Soloneţ Sud Trifeşti, judeţul Iaşi C.I.F. RO 27949393 - 1 staţie de pompare - SPA Soloneţ; - 1 staţie de pompare - SPA Soloneţ;
- 1 podeţ tubular Dn 800; - 1 podeţ tubular Dn 800;
- 2 deversoare laterale CA1 şi CA2b; - 2 deversoare laterale CA1 şi CA2b;
- 1 canal dalat CA 2b în lungime de 3,1 km; - 1 canal dalat CA 2b în lungime de 3,1 km;
- 1 conductă de refulare CR în lungime de 1,92 km; - 1 conductă de refulare CR în lungime de 1,92 km;
- 1 priză Soloneţ; - 1 priză Soloneţ;
- 1 staţie de pompare SRP+SPP 3b; - 1 staţie de pompare SRP+SPP 3b;
- 1 canal dalat CA1b în lungime de 2,336 km; - 1 canal dalat CA1b în lungime de 2,336 km;
- 1 conductă evacuare (CR2) în lungime de 0,92 km; - 1 conductă evacuare (CR2) în lungime de 0,92 km;
- 1 staţie de pompare - SPA Lunca; - 1 staţie de pompare - SPA Lunca;
- 1 canal dalat CA1C Lunca în lungime de 14,9 km; - 1 canal dalat CA1C Lunca în lungime de 14,9 km;
- 1 canal dalat CA 2C Lunca în lungime de 1,6 km; - 1 canal dalat CA 2C Lunca în lungime de 1,6 km;
- 1 canal dalat CA 3C Lunca în lungime de 0,45 km; - 1 canal dalat CA 3C Lunca în lungime de 0,45 km;
- 1 consolidare mal în lungime de 0,182 km; - 1 consolidare mal în lungime de 0,182 km;
- 1CH pe CA1C (stavilă) - 1CH pe CA1C (stavilă)
- 1CH pe CA2C (stavilă) - 1CH pe CA2C (stavilă)
- 1 CH pe CA3C (stavilă) - 1 CH pe CA3C (stavilă)
- 1 vană nivel constant CA1C - 1 vană nivel constant CA1C
Nr. crt. Număr MFP Codul de clasificaţie Persoana juridică de la care se transmite imobilul Persoana juridică la care se transmite imobilul Descrierea tehnică a bunului aflat în administrarea ANIF Descrierea tehnică a părţii din imobil care se dă în folosinţă gratuită Descrierea tehnică a părţii din imobil care rămâne în folosinţa ANIF
- 1 vană nivel constant CA2C - 1 vană nivel constant CA2C
- 1 staţie pompare SPD Sculeni - 1 staţie pompare SPD Sculeni
- 1 staţie SPD Bălteni - 1 staţie SPD Bălteni
- 1 baraj Cerchezoaia - 1 baraj Cerchezoaia
- 40 de canale colectoare principale în lungime de 103,830 km; - 40 de canale colectoare principale în lungime de 103,830 km;
- 0,372 km conductă metalică asp-ref Sculeni; - 0,372 km conductă metalică asp-ref Sculeni;
- 0,3612 km conductă metalică asp-ref Bălteni; - 0,3612 km conductă metalică asp-ref Bălteni;
- 1 bazin aspiraţie Bălteni; - 1 bazin aspiraţie Bălteni;
- 1 bazin refulare Bălteni; - 1 bazin refulare Bălteni;
- 9,750 km dig canal coasta Trifeşti; - 9,750 km dig canal coasta Trifeşti;
- 2 canale desecare Trifeşti în lungime de 16,7 km; - 2 canale desecare Trifesti în lungime de 16,7 km;
- 1 pod pe canal coasta Trifeşti; - 1 pod pe canal coasta Trifeşti;
- 1 bazin refulare SPA-SRP B; - 1 bazin refulare SPA-SRP B;
- 1 bazin refulare; - 1 bazin refulare;
- 16 podeţe tubulare DN 1800; - 16 podeţe tubulare DN 1800;
- 3 podeţe tubulare DN 1000; - 3 podeţe tubulare DN 1000;
- 2 podeţe tubulare DN 1500; - 2 podeţe tubulare DN 1500;
- 7 drenuri absorbante în lungime de 15,440 km; - 7 drenuri absorbante în lungime de 15,440 km;
- 199,946 km drenaj tubular ceramică sist 3; - 199,946 km drenaj tubular ceramică sist 3;
- 39,027 km drenaj tubular ceramică sist sist 5 - 39,027 km drenaj tubular ceramică sist sist 5
- 10,340 km drenaj tubular ceramică Soloneţ; - 10,340 km drenaj tubular ceramică Soloneţ;
- 1 deversor plot 6C Lunca; - 1 deversor plot 6C Lunca;
Nr. crt. Număr MFP Codul de clasificaţie Persoana juridică de la care se transmite imobilul Persoana juridică la care se transmite imobilul Descrierea tehnică a bunului aflat în administrarea ANIF Descrierea tehnică a părţii din imobil care se dă în folosinţă gratuită Descrierea tehnică a părţii din imobil care rămâne în folosinţa ANIF
- 0,362 km împrejmuire gard Sculeni; - 0,362 km împrejmuire gard Sculeni;
- 1 canton Cerchezoaia; - 1 canton Cerchezoaia;
- 1 canton Probota; - 1 canton Probota;
- 1 canton Sculeni; - 1 canton Sculeni;
- 1 canton Bălteni; - 1 canton Bălteni;
- 83,1060 hectare teren zone protecţie din Amenajarea Tabăra-Trifeşti-Sculeni; - 83,1060 hectare teren zone protecţie din Amenajarea Tabăra-Trifeşti-Sculeni;
- 6,75 hectare luciu apă Cerchezoaia; - 6,75 hectare luciu apă Cerchezoaia;
2. 153107 - 4.400,00 mp teren aferent SPA Soloneţ - 4.400,00 mp teren aferent SPA Soloneţ


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1011/2013

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1011 din 2013
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 90 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Rectificare - 2010
    caroline18@champlin.com password : caroline7793h3 kgorczany@windler.info password : kgorczany7237 okuneva.daniela@vonrueden.com password : 27934madisyn gaylord.madisyn@dietrich.org password : lordsky2882 ldickens@hickle.biz password : chickenengland7263 grady.lura@schaefer.com password : gradymiura27 burnice.abernathy@hirthe.org password : burnicenikki11 marcia13@bartoletti.org password : marcianolucky67 dooley.benedict@sauer.com password : dooleychick6599 hpfannerstill@reichel.com password : playboyrich98 all paypal accounts are free with the money above all still active, if you can't log in, the password might have been changed by other visitors, to get the latest paypal hack updates please bookmark this website Tags leaked paypal, leaked paypal 2020, leaked paypal accounts Contact Kelvin Ericksson(blankatmmaster5555@gmail.com) WhatsApp +3197005033695
ANONIM a comentat Hotărârea 1 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Bună ziua tuturor, vă rog, numele meu este Victoria. doresc repede să folosesc acest mediu pentru a tăia o mărturie despre cum Dumnezeu m-a îndreptat către un împrumutat real care mi-a transformat viața din iarbă în grație, de la săracă la o femeie bogată care se poate lăuda acum cu o viață sănătoasă și bogată fără stres sau dificultăți financiare. După atâtea luni de încercări de a obține un împrumut pe internet, am fost înșelat cu suma de 2.700 de dolari. Am devenit atât de disperată în a obține un împrumut de la un împrumutător legitim, care nu va adăuga la durerile mele, apoi am decis să contactez un prieten a mea care a primit recent un împrumut online, am discutat despre această problemă și, până la concluzia noastră, mi-a spus despre un bărbat numit domnul Elijah, care este CEO al instituțiilor de credit de împrumut. împrumutul a fost aprobat cu ușurință fără stres și s-au făcut toate pregătirile referitoare la transferul împrumutului și în mai puțin de trei (3) zile împrumutul a fost depus în contul meu bancar, am crezut că este o glumă până când am primit un apel de la banca mea că Contul meu a fost creditat cu 70.000,00 dolari. Am devenit atât de fericit că, în cele din urmă, Dumnezeu mi-a răspuns rugăciunile îndreptându-mă către un împrumutător de împrumut adevărat, care a fost capabil să îmi satisfacă dorințele inimii. mulțumiri mari domnului Elijah pentru că mi-a făcut viața rezonabilă, așa că sfătuiesc pe toți cei interesați să primească un împrumut să-l contacteze cu amabilitate prin e-mail (loancreditinstitutions00@gmail.com) sau +393510483991 așa am reușit să-mi obțin împrumutul, așa că am putut să-mi achit facturile. Așadar, mulțumesc, pentru că ați petrecut timp pentru a citi despre povestea mea de succes și mă rog ca Dumnezeu să-și facă voia în viața voastră
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Decretul 118 1994
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor și a garanțiilor necorespunzătoare este întotdeauna o preocupare pentru clienți atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT COMPANY. El a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT COMPANY a fost acreditată de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la o rată a dobânzii de 3%. Am avut privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Emiterea creditului nu ar trebui să împiedice creditul necesar. Serviciile noastre includ: - * Împrumuturi pentru investitori * Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri * Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără verificare de securitate socială și credit, garanție 100%. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vă vom realiza visul. MIDLAND CREDIT COMPANY SPUNE DA când băncile sale spun NU. În cele din urmă, finanțăm companii de credit mici, intermediari, instituții financiare mici, deoarece avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii despre obținerea împrumutului: Vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME E-mail al companiei: midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei este midlandcreditonline.com Motto: Investiții de generații.
ANONIM a comentat Decizia 263 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1322 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu