Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1011 din  8 octombrie 2001

privind organizarea si functionarea invatamantului la distanta si a invatamantului cu frecventa redusa in institutiile de invatamant superior

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 678 din 26 octombrie 2001


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei, precum si ale art. 15 alin. (8) si (9), art. 60 alin. (1) si (2) si ale art. 161 alin. (2) din Legea invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    (1) Invatamantul la distanta si invatamantul cu frecventa redusa sunt forme flexibile de invatamant superior prin care se asigura posibilitatea de formare initiala, de perfectionare sau de conversie profesionala a unor largi categorii de cetateni.
    (2) Invatamantul la distanta este caracterizat prin programe de pregatire ale caror componente dominante sunt: utilizarea unor resurse specifice unui invatamant informatizat, sisteme de comunicatii la distanta, de autoinstruire si autoevaluare, precum si sistemul tutorial.
    (3) In intelesul prezentei hotarari tutorele este cadrul didactic desemnat de consiliul departamentului de invatamant la distanta pentru a desfasura activitati de consiliere, indrumare si verificare a cunostintelor unui grup de studenti inscrisi intr-un program de invatamant la distanta.
    (4) In intelesul prezentei hotarari sistemul tutorial reprezinta cadrul educational prin care se asigura studentilor inscrisi intr-un program de invatamant la distanta suportul material, resursele de invatamant specifice si sistemele de comunicatii bidirectionale.
    (5) Invatamantul cu frecventa redusa este caracterizat prin programe de pregatire ale caror componente dominante sunt: perioade compacte de instruire, intalniri periodice cu studentii pentru desfasurarea activitatilor practice obligatorii prevazute in planurile de invatamant, constand in laboratoare, lucrari practice, proiecte, practica de specialitate si alte activitati, precum si folosirea unor mijloace de invatamant specifice invatamantului la distanta.
    Art. 2
    Programele universitare si postuniversitare in sistemul invatamantului la distanta si al invatamantului cu frecventa redusa asigura urmatoarele tipuri si niveluri de pregatire profesionala:
    a) calificari superioare universitare, finalizate prin examene de absolvire, corespunzatoare formei de invatamant superior de scurta durata, prin examene de licenta sau diploma, corespunzatoare formei de invatamant superior de lunga durata;
    b) specializari postuniversitare, inclusiv prin studii aprofundate, masterat si studii academice, finalizate prin diplome de studii postuniversitare;
    c) perfectionare postuniversitara finalizata prin certificate de absolvire;
    d) conversie profesionala de nivel superior finalizata prin diplome sau certificate.
    Art. 3
    (1) Sunt abilitate sa organizeze invatamant la distanta si invatamant cu frecventa redusa institutiile de invatamant superior acreditate, in specializarile universitare autorizate provizoriu sau acreditate conform Legii nr. 88/1993 privind acreditarea institutiilor de invatamant superior si recunoasterea diplomelor, republicata.
    (2) Sunt abilitate sa organizeze invatamant la distanta si invatamant cu frecventa redusa in specializari postuniversitare institutiile de invatamant superior acreditate, la propunerea senatelor universitare si cu acordul Ministerului Educatiei si Cercetarii.
    (3) Institutiile militare de invatamant superior pot derula programe de invatamant la distanta si de invatamant cu frecventa redusa, prevazute la art. 2 lit. c) si d), in aceleasi conditii ca si pentru institutiile de invatamant superior civile.
    (4) Durata studiilor in invatamantul universitar la distanta nu poate depasi cu mai mult de 3 ani durata studiilor la forma de invatamant de zi.
    (5) Durata studiilor in invatamantul postuniversitar la distanta organizat in conformitate cu prevederile art. 72 alin. (4), art. 74 alin. (1) si ale art. 76 din Legea invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, este mai mare cu cel putin un an fata de durata studiilor in invatamantul postuniversitar forma de zi.

    CAP. 2
    Organizarea programelor in invatamantul la distanta si in invatamantul cu frecventa redusa

    Art. 4
    (1) Managementul programelor de invatamant in sistemul invatamantului la distanta si al invatamantului cu frecventa redusa se face in structuri institutionale specializate - departamente -, organizate la nivel de facultate si/sau de institutie de invatamant superior.
    (2) In conformitate cu prevederile art. 146 din Legea nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, departamentele de invatamant la distanta si de invatamant cu frecventa redusa sunt conduse de consiliile departamentelor, prezidate de directori.
    Art. 5
    (1) Departamentele de invatamant la distanta sau de invatamant cu frecventa redusa se organizeaza pe baza unui regulament.
    (2) Regulamentul de organizare a departamentului va prevedea structura organizatorica si modul de functionare, durata studiilor, precum si sistemul de evaluare si certificare pentru fiecare specializare.
    (3) Regulamentul de organizare a departamentului se elaboreaza de consiliul acestuia si se aproba de senatul institutiei de invatamant superior organizatoare.
    Art. 6
    (1) In cadrul departamentelor de invatamant la distanta si de invatamant cu frecventa redusa se poate angaja personal didactic sau nedidactic, in conditiile legii.
    (2) Departamentele de invatamant la distanta sau de invatamant cu frecventa redusa intocmesc state de functii adecvate programelor de studii dedicate invatamantului la distanta si invatamantului cu frecventa redusa, aprobate de senatul universitar.
    Art. 7
    (1) Admiterea la programele universitare si postuniversitare in sistem de invatamant la distanta sau de invatamant cu frecventa redusa se face in baza criteriilor generale de admitere stabilite de Ministerul Educatiei si Cercetarii.
    (2) Criteriile specifice de admitere se stabilesc de senatul fiecarei institutii de invatamant superior.
    (3) Candidatii declarati admisi vor fi inscrisi ca studenti ai facultatii institutiei de invatamant superior respective.
    Art. 8
    Numarul de locuri la inscriere este propus de consiliul profesoral al facultatii, respectiv de senatul institutiei de invatamant superior, in concordanta cu standardele de calitate, si este aprobat conform legislatiei in vigoare.
    Art. 9
    Studentii inscrisi la forma de invatamant la distanta sau de invatamant cu frecventa redusa incheie un contract de scolarizare cu institutiile de invatamant superior organizatoare, in care se specifica drepturile, obligatiile si raspunderile partilor.
    Art. 10
    Pentru fiecare specializare planul de invatamant oferit prin programele de invatamant la distanta sau de invatamant cu frecventa redusa este corespunzator celui de la forma de invatamant superior de zi.
    Art. 11
    In invatamantul superior si la forma de invatamant la distanta sau de invatamant cu frecventa redusa functioneaza sistemul de credite transferabile in aceleasi conditii cu cele prevazute pentru forma de zi.
    Art. 12
    (1) Institutiile de invatamant superior organizatoare de programe in sistem de invatamant la distanta sau de invatamant cu frecventa redusa utilizeaza tehnologii specifice pentru pregatirea studentilor, in care sunt incluse: suporturi de curs scris, casete audio, casete video, dischete, CD, culegeri tematice si materiale/tehnologii, care sa permita autoinstruirea si autoevaluarea.
    (2) Sistemele de comunicare cu studentii implica folosirea Internetului, atribuirea unor conturi individuale fiecarui student, asigurarea sistemului tutorial, respectiv a tutoriatului individual, utilizarea altor mijloace IT.
    Art. 13
    Baza materiala a departamentelor de invatamant la distanta sau de invatamant cu frecventa redusa este asigurata de catre institutiile de invatamant superior organizatoare si cuprinde: spatii de invatamant destinate cursurilor de sinteza si examenelor, spatii pentru sistemul de tutoriat, spatii administrative, laboratoare, spatii pentru comunicare multimedia, retele de calculatoare cu acces la Internet, resurse tehnice pentru multiplicarea materialelor didactice pe suport hartie sau pe suport electronic.
    Art. 14
    Diplomele si certificatele de studii sunt eliberate absolventilor care au parcurs programe in sistem de invatamant la distanta sau de invatamant cu frecventa redusa de catre institutiile de invatamant superior acreditate, in conformitate cu Regulamentul actelor de studii.

    CAP. 3
    Finantarea programelor de invatamant la distanta sau de invatamant cu frecventa redusa

    Art. 15
    Fondurile aferente programelor de invatamant la distanta sau de invatamant cu frecventa redusa se constituie din urmatoarele surse:
    a) taxe de studii percepute in conditiile legii;
    b) alte surse de venituri, in conditiile legii.
    Art. 16
    Taxele de scolarizare propuse consiliului profesoral al facultatii de catre departamentele de invatamant la distanta sau de invatamant cu frecventa redusa sunt aprobate de senatul institutiei de invatamant superior.

    CAP. 4
    Evaluarea si acreditarea programelor de invatamant la distanta sau de invatamant cu frecventa redusa

    Art. 17
    Procedura de evaluare academica a programelor de invatamant la distanta sau de invatamant cu frecventa redusa se realizeaza conform Legii nr. 88/1993, republicata.

    CAP. 5
    Dispozitii finale

    Art. 18
    (1) Ministerul Educatiei si Cercetarii nominalizeaza ca centre de excelenta de invatamant la distanta sau de invatamant cu frecventa redusa institutiile de invatamant superior care au obtinut rezultate performante in programele de invatamant la distanta sau de invatamant cu frecventa redusa, in vederea identificarii si consacrarii celor mai performante tehnologii didactice specifice.
    (2) Prin derogare de la prevederile art. 5, organizarea si functionarea centrelor de excelenta de invatamant la distanta sau de invatamant cu frecventa redusa vor fi reglementate prin ordin al ministrului educatiei si cercetarii.
    Art. 19
    Organizarea programelor de invatamant la distanta sau de invatamant cu frecventa redusa in institutiile de invatamant superior acreditate se poate face prin asociere, in conditiile art. 77 din Legea nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 20
    (1) Departamentele de invatamant la distanta sau de invatamant cu frecventa redusa elaboreaza si propun spre aprobare senatului, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, proiectul de regulament, in conformitate cu prevederile prezentei hotarari.
    (2) Pana la adoptarea noului regulament departamentele de invatamant la distanta sau de invatamant cu frecventa redusa vor functiona in baza regulamentului existent.
    (3) Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 1.214/2000 privind organizarea si functionarea invatamantului la distanta in invatamantul superior, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 639 din 7 decembrie 2000.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul educatiei si cercetarii,
                         Ecaterina Andronescu

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae TanasescuSmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1011/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1011 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu