Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1011 din  8 octombrie 2001

privind organizarea si functionarea invatamantului la distanta si a invatamantului cu frecventa redusa in institutiile de invatamant superior

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 678 din 26 octombrie 2001


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei, precum si ale art. 15 alin. (8) si (9), art. 60 alin. (1) si (2) si ale art. 161 alin. (2) din Legea invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    (1) Invatamantul la distanta si invatamantul cu frecventa redusa sunt forme flexibile de invatamant superior prin care se asigura posibilitatea de formare initiala, de perfectionare sau de conversie profesionala a unor largi categorii de cetateni.
    (2) Invatamantul la distanta este caracterizat prin programe de pregatire ale caror componente dominante sunt: utilizarea unor resurse specifice unui invatamant informatizat, sisteme de comunicatii la distanta, de autoinstruire si autoevaluare, precum si sistemul tutorial.
    (3) In intelesul prezentei hotarari tutorele este cadrul didactic desemnat de consiliul departamentului de invatamant la distanta pentru a desfasura activitati de consiliere, indrumare si verificare a cunostintelor unui grup de studenti inscrisi intr-un program de invatamant la distanta.
    (4) In intelesul prezentei hotarari sistemul tutorial reprezinta cadrul educational prin care se asigura studentilor inscrisi intr-un program de invatamant la distanta suportul material, resursele de invatamant specifice si sistemele de comunicatii bidirectionale.
    (5) Invatamantul cu frecventa redusa este caracterizat prin programe de pregatire ale caror componente dominante sunt: perioade compacte de instruire, intalniri periodice cu studentii pentru desfasurarea activitatilor practice obligatorii prevazute in planurile de invatamant, constand in laboratoare, lucrari practice, proiecte, practica de specialitate si alte activitati, precum si folosirea unor mijloace de invatamant specifice invatamantului la distanta.
    Art. 2
    Programele universitare si postuniversitare in sistemul invatamantului la distanta si al invatamantului cu frecventa redusa asigura urmatoarele tipuri si niveluri de pregatire profesionala:
    a) calificari superioare universitare, finalizate prin examene de absolvire, corespunzatoare formei de invatamant superior de scurta durata, prin examene de licenta sau diploma, corespunzatoare formei de invatamant superior de lunga durata;
    b) specializari postuniversitare, inclusiv prin studii aprofundate, masterat si studii academice, finalizate prin diplome de studii postuniversitare;
    c) perfectionare postuniversitara finalizata prin certificate de absolvire;
    d) conversie profesionala de nivel superior finalizata prin diplome sau certificate.
    Art. 3
    (1) Sunt abilitate sa organizeze invatamant la distanta si invatamant cu frecventa redusa institutiile de invatamant superior acreditate, in specializarile universitare autorizate provizoriu sau acreditate conform Legii nr. 88/1993 privind acreditarea institutiilor de invatamant superior si recunoasterea diplomelor, republicata.
    (2) Sunt abilitate sa organizeze invatamant la distanta si invatamant cu frecventa redusa in specializari postuniversitare institutiile de invatamant superior acreditate, la propunerea senatelor universitare si cu acordul Ministerului Educatiei si Cercetarii.
    (3) Institutiile militare de invatamant superior pot derula programe de invatamant la distanta si de invatamant cu frecventa redusa, prevazute la art. 2 lit. c) si d), in aceleasi conditii ca si pentru institutiile de invatamant superior civile.
    (4) Durata studiilor in invatamantul universitar la distanta nu poate depasi cu mai mult de 3 ani durata studiilor la forma de invatamant de zi.
    (5) Durata studiilor in invatamantul postuniversitar la distanta organizat in conformitate cu prevederile art. 72 alin. (4), art. 74 alin. (1) si ale art. 76 din Legea invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, este mai mare cu cel putin un an fata de durata studiilor in invatamantul postuniversitar forma de zi.

    CAP. 2
    Organizarea programelor in invatamantul la distanta si in invatamantul cu frecventa redusa

    Art. 4
    (1) Managementul programelor de invatamant in sistemul invatamantului la distanta si al invatamantului cu frecventa redusa se face in structuri institutionale specializate - departamente -, organizate la nivel de facultate si/sau de institutie de invatamant superior.
    (2) In conformitate cu prevederile art. 146 din Legea nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, departamentele de invatamant la distanta si de invatamant cu frecventa redusa sunt conduse de consiliile departamentelor, prezidate de directori.
    Art. 5
    (1) Departamentele de invatamant la distanta sau de invatamant cu frecventa redusa se organizeaza pe baza unui regulament.
    (2) Regulamentul de organizare a departamentului va prevedea structura organizatorica si modul de functionare, durata studiilor, precum si sistemul de evaluare si certificare pentru fiecare specializare.
    (3) Regulamentul de organizare a departamentului se elaboreaza de consiliul acestuia si se aproba de senatul institutiei de invatamant superior organizatoare.
    Art. 6
    (1) In cadrul departamentelor de invatamant la distanta si de invatamant cu frecventa redusa se poate angaja personal didactic sau nedidactic, in conditiile legii.
    (2) Departamentele de invatamant la distanta sau de invatamant cu frecventa redusa intocmesc state de functii adecvate programelor de studii dedicate invatamantului la distanta si invatamantului cu frecventa redusa, aprobate de senatul universitar.
    Art. 7
    (1) Admiterea la programele universitare si postuniversitare in sistem de invatamant la distanta sau de invatamant cu frecventa redusa se face in baza criteriilor generale de admitere stabilite de Ministerul Educatiei si Cercetarii.
    (2) Criteriile specifice de admitere se stabilesc de senatul fiecarei institutii de invatamant superior.
    (3) Candidatii declarati admisi vor fi inscrisi ca studenti ai facultatii institutiei de invatamant superior respective.
    Art. 8
    Numarul de locuri la inscriere este propus de consiliul profesoral al facultatii, respectiv de senatul institutiei de invatamant superior, in concordanta cu standardele de calitate, si este aprobat conform legislatiei in vigoare.
    Art. 9
    Studentii inscrisi la forma de invatamant la distanta sau de invatamant cu frecventa redusa incheie un contract de scolarizare cu institutiile de invatamant superior organizatoare, in care se specifica drepturile, obligatiile si raspunderile partilor.
    Art. 10
    Pentru fiecare specializare planul de invatamant oferit prin programele de invatamant la distanta sau de invatamant cu frecventa redusa este corespunzator celui de la forma de invatamant superior de zi.
    Art. 11
    In invatamantul superior si la forma de invatamant la distanta sau de invatamant cu frecventa redusa functioneaza sistemul de credite transferabile in aceleasi conditii cu cele prevazute pentru forma de zi.
    Art. 12
    (1) Institutiile de invatamant superior organizatoare de programe in sistem de invatamant la distanta sau de invatamant cu frecventa redusa utilizeaza tehnologii specifice pentru pregatirea studentilor, in care sunt incluse: suporturi de curs scris, casete audio, casete video, dischete, CD, culegeri tematice si materiale/tehnologii, care sa permita autoinstruirea si autoevaluarea.
    (2) Sistemele de comunicare cu studentii implica folosirea Internetului, atribuirea unor conturi individuale fiecarui student, asigurarea sistemului tutorial, respectiv a tutoriatului individual, utilizarea altor mijloace IT.
    Art. 13
    Baza materiala a departamentelor de invatamant la distanta sau de invatamant cu frecventa redusa este asigurata de catre institutiile de invatamant superior organizatoare si cuprinde: spatii de invatamant destinate cursurilor de sinteza si examenelor, spatii pentru sistemul de tutoriat, spatii administrative, laboratoare, spatii pentru comunicare multimedia, retele de calculatoare cu acces la Internet, resurse tehnice pentru multiplicarea materialelor didactice pe suport hartie sau pe suport electronic.
    Art. 14
    Diplomele si certificatele de studii sunt eliberate absolventilor care au parcurs programe in sistem de invatamant la distanta sau de invatamant cu frecventa redusa de catre institutiile de invatamant superior acreditate, in conformitate cu Regulamentul actelor de studii.

    CAP. 3
    Finantarea programelor de invatamant la distanta sau de invatamant cu frecventa redusa

    Art. 15
    Fondurile aferente programelor de invatamant la distanta sau de invatamant cu frecventa redusa se constituie din urmatoarele surse:
    a) taxe de studii percepute in conditiile legii;
    b) alte surse de venituri, in conditiile legii.
    Art. 16
    Taxele de scolarizare propuse consiliului profesoral al facultatii de catre departamentele de invatamant la distanta sau de invatamant cu frecventa redusa sunt aprobate de senatul institutiei de invatamant superior.

    CAP. 4
    Evaluarea si acreditarea programelor de invatamant la distanta sau de invatamant cu frecventa redusa

    Art. 17
    Procedura de evaluare academica a programelor de invatamant la distanta sau de invatamant cu frecventa redusa se realizeaza conform Legii nr. 88/1993, republicata.

    CAP. 5
    Dispozitii finale

    Art. 18
    (1) Ministerul Educatiei si Cercetarii nominalizeaza ca centre de excelenta de invatamant la distanta sau de invatamant cu frecventa redusa institutiile de invatamant superior care au obtinut rezultate performante in programele de invatamant la distanta sau de invatamant cu frecventa redusa, in vederea identificarii si consacrarii celor mai performante tehnologii didactice specifice.
    (2) Prin derogare de la prevederile art. 5, organizarea si functionarea centrelor de excelenta de invatamant la distanta sau de invatamant cu frecventa redusa vor fi reglementate prin ordin al ministrului educatiei si cercetarii.
    Art. 19
    Organizarea programelor de invatamant la distanta sau de invatamant cu frecventa redusa in institutiile de invatamant superior acreditate se poate face prin asociere, in conditiile art. 77 din Legea nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 20
    (1) Departamentele de invatamant la distanta sau de invatamant cu frecventa redusa elaboreaza si propun spre aprobare senatului, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, proiectul de regulament, in conformitate cu prevederile prezentei hotarari.
    (2) Pana la adoptarea noului regulament departamentele de invatamant la distanta sau de invatamant cu frecventa redusa vor functiona in baza regulamentului existent.
    (3) Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 1.214/2000 privind organizarea si functionarea invatamantului la distanta in invatamantul superior, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 639 din 7 decembrie 2000.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul educatiei si cercetarii,
                         Ecaterina Andronescu

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae TanasescuSmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1011/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1011 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 82 2020
    Credit urgent prin transfer catre angajati si osvc Împrumuturi și finanțare în 1-2 ore Vă ofer un împrumut financiar unic de la un investitor direct în valoare de 20.000-50.000.000.000 CZK. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă și pentru toți cetățenii. Durata acestui credit poate fi fixată la 240 de luni cu posibilitate de rambursare anticipată la orice preț și fără majorare. Luați întregul împrumut și primiți banii înapoi în 1-2 ore de la aplicare. Dacă doriți să împrumutați bani, vă rugăm să mă contactați prin acest e-mail de mai jos: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
     LEGÁLNÍ A SPOLEHLIVÉ PŮJČKY Dobrý den, hledáte legálního a spolehlivého věřitele? Potřebuješ půjčku? Potřebujete naléhavou finanční pomoc? Potřebujete naléhavou půjčku na splacení svých dluhů? Nebo možná potřebujete kapitálový úvěr ke zlepšení svého podnikání? Půjčku můžete získat od 20 000 Kč do 60 000 000 Kč s nízkou úrokovou sazbou 2 %. Pokud máte zájem o půjčku, kontaktujte mě prosím prostřednictvím tohoto níže uvedeného e-mailu pro více informací; novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
    Credit personal rapid online Buna ziua, sunt o persoana fizica care ofera credite internationale. Cu un capital care va fi folosit pentru a oferi împrumuturi între persoane pe termen scurt și lung în intervalul de la 50.000 la 50.000.000 CZK tuturor solicitanților serioși care au nevoie cu adevărat de el, rata dobânzii este de 2% pe an. J oferă împrumuturi financiare, împrumuturi imobiliare, împrumuturi pentru investiții, împrumuturi auto, împrumuturi personale. Sunt gata să-mi satisfac clienții în maximum 1 zi de la primirea formularului dumneavoastră de întrebare. E-mail: novotnyradex@gmail.com.
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu