E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 100 din 20 februarie 1996

privind aprobarea Normelor metodologice pentru determinarea, virarea si controlul respectarii destinatiei sumelor ce se lasa, cu titlu gratuit, la dispozitia societatilor comerciale, potrivit prevederilor art. 8 din Legea nr. 55/1995 pentru accelerarea procesului de privatizare

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 40 din 26 februarie 1996


SmartCity3


    In temeiul art. 17 din Legea nr. 55/1995 pentru accelerarea procesului de privatizare,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    ARTICOL UNIC
    Se aproba Normele metodologice pentru determinarea, virarea si controlul respectarii destinatiei sumelor ce se lasa, cu titlu gratuit, la dispozitia societatilor comerciale, potrivit prevederilor art. 8 din Legea nr. 55/1995 pentru accelerarea procesului de privatizare, anexa la prezenta hotarare.


                    PRIM-MINISTRU
                    NICOLAE VACAROIU

                               Contrasemneaza:
                               Ministru de stat,
                               presedintele Consiliului
                               pentru Coordonare,
                               Strategie
                               si Reforma Economica,
                               Mircea Cosea

                               Ministru de stat,
                               ministrul finantelor,
                               Florin Georgescu

                               Presedintele Fondului
                               Proprietatii de Stat,
                               Emil Dima

                               Presedintele Curtii de Conturi,
                               Ioan Bogdan


    ANEXA 1

                  NORME METODOLOGICE
pentru determinarea, virarea si controlul respectarii destinatiei sumelor ce se lasa, cu titlu gratuit, la dispozitia societatilor comerciale, potrivit prevederilor art. 8 din Legea nr. 55/1995 pentru accelerarea procesului de privatizare

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    (1) Prezentele norme metodologice reglementeaza modul de determinare, virare si efectuare a controlului respectarii destinatiei sumelor ce se lasa, cu titlu gratuit, la dispozitia societatilor comerciale, potrivit prevederilor art. 8 din Legea nr. 55/1995.
    (2) Beneficiaza de prevederile prezentei hotarari toate societatile comerciale in masura in care, actiuni ale acestora, gestionate de Fondul Proprietatii de Stat, aferente unei cote de cel putin 20% din capitalul social, constituie obiectul contractelor de vanzare-cumparare incheiate intre Fondul Proprietatii de Stat - in calitate de vanzator - si cumparatori, conform reglementarilor in vigoare la data efectuarii tranzactiei, astfel:
    a) pentru societatile comerciale care se privatizeaza dupa data de 19 iunie 1995 inclusiv, se vor lua in calcul toate sumele incasate de Fondul Proprietatii de Stat conform contractelor sus-mentionate;
    b) pentru societatile comerciale care s-au privatizat anterior datei de 19 iunie 1995, se vor lua in calcul numai ratele exigibile dupa aceasta data, incasate de Fondul Proprietatii de Stat conform contractelor respective.
    (3) In conditiile in care societatile comerciale in cauza si-au achitat datoriile sau nu au avut datorii exigibile la data intrarii in vigoare a Legii nr. 55/1995, sumele care se lasa acestora, cu titlu gratuit, sunt destinate in exclusivitate investitiilor productive.
    (4) Data privatizarii societatilor comerciale, potrivit alin. (2), este data incheierii contractului de vanzare-cumparare de actiuni.
    Art. 2
    Prevederile art. 8 din Legea nr. 55/1995 si ale prezentei hotarari nu modifica in nici un fel clauzele prevazute in contractul de vanzare-cumparare de actiuni intre Fondul Proprietatii de Stat - in calitate de vanzator - si cumparatori.
    Art. 3
    (1) Societatile comerciale care indeplinesc conditiile prevazute la art. 1 vor prezenta Directiei buget-finante din cadrul Fondului Proprietatii de Stat situatia privind cuantumul datoriilor ramase neachitate, esalonate dupa scadenta, fundamentata cu acte justificative, avizata de Directia generala a finantelor publice si controlului financiar de stat judeteana sau, dupa caz, a municipiului Bucuresti, conform situatiei prezentate in anexa nr. 1.
    (2) Situatia se intocmeste si se avizeaza conform alin. (1) si in cazul in care societatea comerciala privatizata nu a inregistrat datorii la data intrarii in vigoare a Legii nr. 55/1995 sau acestea au fost lichidate in intregime pana la data intocmirii situatiei respective.
    (3) Prin datorii, in sensul prezentei hotarari, se intelege:
    - imprumuturi si datorii asimilate;
    - furnizori si conturi asimilate;
    - clienti creditori;
    - alte datorii.
    Nu se cuprind in datorii, potrivit legii, debitele rezultate prin aplicarea unor sanctiuni contractuale sau legale, evidentiate in contabilitatea societatii comerciale.
    (4) Volumul datoriilor prevazute la alin. (3) se determina pe baza balantei de verificare intocmite la data de 18 iunie 1995 inclusiv.
    Art. 4
    Verificarea si avizarea situatiei cuantumului datoriilor conform art. 3, de catre directia generala a finantelor publice si controlului financiar de stat judeteana sau a municipiului Bucuresti, se vor efectua in maximum 10 zile de la inregistrare.

    CAP. 2
    Procedura de determinare a sumelor ce se lasa, cu titlu gratuit, la dispozitia societatilor comerciale

    Art. 5
    (1) Suma ce se lasa, cu titlu gratuit, la dispozitia societatii comerciale potrivit prevederilor art. 8 din Legea nr. 55/1995 se stabileste prin aplicarea unei cote procentuale la suma incasata de catre Fondul Proprietatii de Stat, cuvenita acestuia in baza contractului sau contractelor de vanzare-cumparare de actiuni, ca pret de vanzare al actiunilor, exclusiv dobanda, astfel:
    a) in cazul societatilor comerciale care se privatizeaza dupa intrarea in vigoare a Legii nr. 55/1995, se iau in considerare sumele cuvenite Fondului Proprietatii de Stat, conform contractului de vanzare-cumparare de actiuni, pe masura incasarii lor, ca urmare a vanzarii-cumpararii respectivelor pachete de actiuni;
    b) in cazul societatilor comerciale privatizate pana la data intrarii in vigoare a Legii nr. 55/1995, sumele cuvenite Fondului Proprietatii de Stat care se iau in considerare pentru calcularea sumelor ce se lasa, cu titlu gratuit, societatilor comerciale reprezinta pretul de vanzare al actiunilor, din care se deduc sumele platite de cumparator la scadentele prevazute in contractul de vanzare-cumparare de actiuni si sumele care nu au fost platite, dar care, conform contractului, erau exigibile (aveau scadenta de plata) pana la data de 19 iunie 1995.
    (2) Cota procentuala prevazuta la alin. (1) se determina in functie de ramura de activitate, potrivit clasificarii confirmate de catre Ministerul Finantelor o data cu avizarea bilantului contabil al societatii comerciale respective, conform anexelor nr. 1 si 2.

    CAP. 3
    Procedura de virare a sumelor ce se lasa, cu titlu gratuit, la dispozitia societatilor comerciale si de inregistrare a acestora in contabilitatea lor

    Art. 6
    (1) Dupa indeplinirea prevederilor art. 1 alin. (2) si ale art. 3 alin. (1) din prezenta hotarare, in termen de 10 zile de la incasarea sumelor cuvenite, cu titlu gratuit, ca pret de vanzare al actiunilor potrivit prevederilor cap. II, Directia buget-finante din cadrul Fondului Proprietatii de Stat va vira societatii comerciale, intr-un cont bancar distinct deschis in acest scop, suma destinata achitarii datoriilor conform prevederilor art. 3, dar nu mai mult decat contravaloarea in lei a cotei prevazute in anexa nr. 2.
    (2) Dupa indeplinirea, de catre fiecare societate comerciala, a conditiilor prevazute la art. 1 alin. (2), se vireaza acesteia si suma lasata, cu titlu gratuit, corespunzatoare sumelor cuvenite si incasate de Fondul Proprietatii de Stat pana la indeplinirea acestor conditii.
    (3) Efectuarea de operatiuni din contul prevazut la alin. (1) se face numai cu indeplinirea conditiilor mentionate la art. 9.
    Art. 7
    Societatile comerciale sunt obligate sa inregistreze in contabilitate sumele virate conform prevederilor art. 6 in debitul contului in afara bilantului 802 "Angajamente primite"; sumele incasate vor fi evidentiate in debitul contului 512 "Conturi curente la banci", respectiv creditul contului 118 "Alte fonduri", creditandu-se concomitent contul 802 "Angajamente primite".

    CAP. 4
    Respectarea destinatiei sumelor ce se lasa, cu titlu gratuit, la dispozitia societatilor comerciale

    Art. 8
    Societatea comerciala care a incasat sume potrivit prevederilor art. 6 este obligata sa utilizeze aceste sume pentru stingerea datoriilor exigibile, in lei sau in alte valute, inregistrate in contabilitatea respectivei societati comerciale pana la data intrarii in vigoare a Legii nr. 55/1995.
    Art. 9
    Efectuarea platilor datorate de catre societatea comerciala catre creditorii din anexa nr. 1.1 se face potrivit legii.
    Art. 10
    (1) In cazul in care societatea comerciala nu mai are datorii de achitat potrivit prevederilor art. 8 din Legea nr. 55/1995 si ale prezentei hotarari, sumele ramase din sumele ce se lasa, cu titlu gratuit, se vor utiliza exclusiv pentru realizarea de investitii productive, conform proiectelor aprobate de adunarea generala a actionarilor societatii comerciale respective , ce vor fi depuse la Fondul Proprietatii de Stat.
    (2) In termen de 10 zile de la depunere, proiectele de investitii vor fi avizate de catre directorul general executiv al Fondului Proprietatii de Stat.
    (3) Sumele cuvenite societatii comerciale pentru realizarea de investitii productive vor fi varsate acesteia de catre Fondul Proprietatii de Stat, in termen de 10 zile de la avizarea prevazuta la alin. (2), cu respectarea aceleiasi proceduri stabilite pentru sumele destinate achitarii datoriilor, potrivit prevederilor art. 6.
    Art. 11
    Investitiile productive, in sensul prezentei hotarari, reprezinta investitiile care conduc la modernizarea si la cresterea dotarilor in vederea realizarii obiectului de activitate si/sau a imbunatatirii protectiei mediului inconjurator.
    Perioada maxima de utilizare a sumelor cu destinatia "investitii productive" este de 3 ani de la data incasarii acestora.
    Art. 12
    Societatile comerciale privatizate sunt obligate sa prezinte orice document solicitat de Curtea de Conturi si/sau Ministerul Finantelor pentru controlul respectarii destinatiei sumelor lasate, cu titlu gratuit, conform prevederilor art. 8 alin. (4) din Legea nr. 55/1995 si ale prezentei hotarari.

    ANEXA 1
    la norme

    SOCIETATEA COMERCIALA ............................

                                                DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR
                                                PUBLICE SI CONTROLULUI FINANCIAR
                                                DE STAT .......................
                                                Avizat pentru suma de ..........


                    SITUATIA
datoriilor inregistrate in contabilitatea Societatii Comerciale ................
                        la data de ....................


    - Contul bancar nr. ............, deschis la Banca .......................
    - Contract de vanzare-cumparare de actiuni nr. ......... din data de .......
    - Ramura*) ..................... Codul ramurii*) ..........................

                                                               - mii lei -
--------------------------------------------------------------------------------
       Semnificatie                                               Suma
--------------------------------------------------------------------------------
                               Datorii
1. Imprumuturi si datorii asimilate
 (ct. 161 + 162 + 166 + 167 + 168 + 512*) + 5186 + 519)
2. Furnizori si conturi asimilate
 (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408)
3. Clienti creditori (ct. 419)
4. Alte datorii
 (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 + 437 +
 + 4381 + 441*) + 4423 + 4428*) + 444*) + 446*) + 447*) +
+ 4481 + 4483 + 451*) + 455 + 457 + 4582 + 462 + 509)
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL DATORII (1 + 2 + 3 + 4)
--------------------------------------------------------------------------------

-----------------
    *) Se va completa potrivit raportarii contabile incheiate la data de 30 iunie 1995.
    *) Soldurile creditoare ale conturilor respective din balanta de verificare la 18 iunie 1995 inclusiv.


    Situatia analitica a datoriilor inregistrate in contabilitatea societatii comerciale este prezentata in anexa nr. 1.1


         Manager                              Director economic
       (Director),                            (Contabil-sef),

                         Cenzori,


    ANEXA 1.1.

                    SITUATIA
analitica a datoriilor inregistrate in contabilitatea
   Societatii Comerciale .................. la data de ................

                                                                 - mii lei-
--------------------------------------------------------------------------------
 Nr.    Denumirea si           Termenul   Denumirea     Valoarea      Valoarea
crt.    continutul               de       creditorului  datoriei      datoriei
        datoriei               scadenta                 la 18 iunie   ramase
                                                          1995        de achitat
--------------------------------------------------------------------------------
 1. Imprumuturi si datorii
    asimilate
    (TOTAL)                       x             x
    ct. 161
    ct. 162
    ct. 166
    ct. 167
    ct. 168
    ct. 512*)
    ct. 5186
    ct. 519
 2. Furnizori si conturi
    asimilate
    (TOTAL)                        x             x
    ct. 401
    ct. 403
    ct. 404
    ct. 405
    ct. 408
 3. Clienti creditori
    (TOTAL)                        x             x
    ct. 419
 4. Alte datorii
    (TOTAL)                        x             x
    ct. 421
    ct. 423
    ct. 424
    ct. 426
    ct. 427
    ct. 4281
    ct. 431
    ct. 437
    ct. 4381
    ct. 441*)
    ct. 4423
    ct. 4428*)
    ct. 444*)
    ct. 446*)
    ct. 447*)
    ct. 4481
    ct. 4483
    ct. 451*)
    ct. 455
    ct. 457
    ct. 4582
    ct. 462
    ct. 509
-------------------------------------------------------------------------------
    TOTAL
    DATORII
    (1+2+3+4)                x              x
--------------------------------------------------------------------------------

    Manager                               Director economic
   (Director),                            (Contabil-sef),

                         Cenzori,

-------------
    *) Solduri creditoare ale conturilor respective.


    ANEXA 2
    la norme

                  COTA
pentru calculul sumei ce se lasa, cu titlu gratuit, la dispozitia societatii comerciale privatizate
--------------------------------------------------------------------------------
 Nr.        Denumirea ramurii*)                     Codul ramurii*)    Cota (%)
crt.
--------------------------------------------------------------------------------
  1. Industrie                                            1               60
  2. Agricultura                                          2               60
  3. Cercetare stiintifica                               12               60
  4. Proiectare                                          13               60
  5. informatica                                         14               60
  6. Ocrotirea sanatatii si asistenta sociala            17               60
  7. Transporturi                                         6               50
  8. Telecomunicatii                                      7               50
  9. Foraj - geologie                                     5               40
 10. Gospodarie comunala si locativa                     21               40
 11. Silvicultura                                         3               40
 12. Constructii                                          4               40
 13. Comert                                               8               40
 14. Aprovizionare tehnico-materiala                     10               40
 15. Contractari - achizitii                             11               40
 16. Invatamant                                          15               40
 17. Cultura - arta                                      16               40
 18. Educatie fizica si sport                            18               40
 19. Turism                                              19               40
 20. Prestari de servicii                                20               40
 21. Edituri                                             23               40
 22. Alte ramuri ale economiei                           24               40
--------------------------------------------------------------------------------

------------
    *) Conform bilantului contabil al societatii comerciale privatizate.
SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 100/1996

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 100 din 1996
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu