Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECRET Nr

DECRET   Nr. 95 din 31 martie 1955

pentru organizarea si functionarea Fondului de arhitectura din Republica Populara Romana

ACT EMIS DE: MAREA ADUNARE NATIONALA

ACT PUBLICAT IN: BULETINUL OFICIAL  NR. 6 din  4 aprilie 1955


SmartCity3


    Art. 1
    I. Dispozitii generale
    Fondul de arhitectura este persoana juridica si functioneaza pe langa Uniunea arhitectilor din Republica Populara Romana si sub controlul Comitetului de Stat pentru Arhitectura si Constructii.
    Fondul de arhitectura are sediul in Bucuresti.
    Art. 2
    Fondul de arhitectura are ca scop:
    a) asigurarea conditiilor favorabile pentru desfasurarea activitatii creatoare in domeniul arhitecturii si stimularea creatiei arhitecturale a membrilor Fondului de arhitectura;
    b) sprijinirea din punct de vedere material a membrilor Fondului de arhitectura si a sotiilor si copiilor minori ai acestora;
    c) imbunatatirea conditiilor de trai ale membrilor Fondului de arhitectura;
    d) proteguirea dreptului de autor al membrilor Fondului de arhitectura, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare.
    Art. 3
    Pentru realizarea scopurilor enumerate in articolul precedent, Fondului de arhitectura ii revin urmatoarele sarcini:
    a) sprijinirea din punct de vedere financiar a activitatii "Casei arhitectului";
    b) ajutorarea materiala a membrilor sai, prin acordarea de ajutor sau imprumuturi, in vederea pregatirii si publicarii operelor stiintifice in domeniul arhitecturii;
    c) organizarea si finantarea deplasarilor in tara noastra si alte tari a membrilor Fondului de arhitectura, in vederea studierii diferitelor probleme in domeniul arhitecturii;
    d) acordarea de premii arhitectilor si studentilor in arhitectura, pentru lucrari si proiecte recunoscute, in baza unui concurs sau in baza hotararii Comitetului de conducere al Uniunii arhitectilor, care intrunesc calitati exceptionale;
    e) sprijinirea din punct de vedere financiar a concursurilor pentru lucrari de arhitectura initiate de Comitetul de conducere al Uniunii arhitectilor;
    f) acordarea de ajutoare membrilor Fondului cu merite deosebite in activitatea de creatie, in cazuri de boala sau pierdere a capacitatii de munca;
    g) acordarea de ajutoare sotiilor si copiilor minori ai celor de la lit. f, in caz de deces;
    h) asigurarea asistentei juridice a membrilor sai, prin consultatii;
    i) organizarea si intretinerea caselor de odihna, sanatoriilor, cantinelor, creselor si caminelor de copii, necesare membrilor sai;
    j) asigurarea asistentei medicale a membrilor si recomandarea trimiterii lor la odihna in statiuni balneo-climaterice;
    k) organizarea si exploatarea de librarii si alte intreprinderi, pentru a pune la dispozitia arhitectilor documentatia si materialele necesare creatiei.
    Art. 4
    II. Membrii Fondului de arhitectura
    Toti membrii Uniunii arhitectilor din Republica Populara Romana sunt membri de drept ai Fondului de arhitectura.
    Art. 5
    Membrii Fondului de arhitectura platesc o taxa de inscriere si o cotizatie lunara; cei care pierd calitatea de membri nu au dreptul la restituirea taxei de inscriere si a cotizatiei platite.
    Art. 6
    Membrii Fondului de arhitectura pierd in mod automat aceasta calitate daca pierd calitatea de membri ai Uniunii arhitectilor din Republica Populara Romana. De asemenea, Comitetul Fondului de arhitectura poate hotari pierderea calitatii de membru in cazul cand acestia nu platesc cotizatia trei luni consecutive, fara motive valabile.
    Art. 7
    III. Mijloacele banesti ale Fondului de arhitectura
    Mijloacele banesti ale Fondului de arhitectura se alimenteaza din:
    a) taxele de inscriere si cotizatiile lunare achitate de membrii Fondului de arhitectura;
    b) sumele acordate anual din bugetul de stat al Republicii Populare Romane;
    c) orice alte venituri.
    Art. 8
    IV. Organele Fondului de arhitectura
    Fondul de arhitectura este condus de catre un comitet compus din: presedinte, vicepresedinte si 3-5 membri desemnati de Comitetul de conducere al Uniunii arhitectilor din Republica Populara Romana.
    Art. 9
    Comitetul Fondului de arhitectura functioneaza sub indrumarea si controlul Biroului Uniunii arhitectilor din Republica Populara Romana.
    Art. 10
    In cadrul indrumarii exercitate de catre Biroul Uniunii arhitectilor din Republica Populara Romana, Comitetul Fondului de arhitectura are obligatia de a cere si respecta avizele si aprobarile acestuia in problemele importante.
    Art. 11
    Uniunea arhitectilor, prin Biroul sau:
    a) stabileste modul de organizare a Fondului de arhitectura;
    b) aproba regulamentul de functionare interioara a Fondului de arhitectura si instructiunile elaborate de Comitetul Fondului de arhitectura privitoare la modalitatile pentru acordarea de catre acesta a premiilor, ajutoarelor si imprumuturilor, membrilor si familiilor lor, fixand cuantumul acestora;
    c) aproba propunerile de plan de munca, de plan financiar si de alte planuri legate de activitatea Fondului de arhitectura, precum si darile de seama si deconturile anuale ale acestuia;
    d) aproba actele de dispozitie necesare realizarii scopurilor Fondului de arhitectura ca: incheierea contractelor, tranzactiilor, cedarea sau dobandirea, sub orice forma, de bunuri si sume, acordate direct Fondului de arhitectura;
    e) stabileste cuantumul taxei de inscriere si cotizatiile lunare ale membrilor Fondului de arhitectura;
    f) solutioneaza plangerile referitoare la lucrarile Comitetului Fondului de arhitectura;
    g) controleaza, prin organele sale, administrarea Fondului de arhitectura si respectarea disciplinei financiare de catre acesta.
    Art. 12
    Comitetul Fondului de arhitectura are urmatoarele atributii:
    a) angajeaza pe directorul Fondului de arhitectura cu avizul Biroului Uniunii arhitectilor; angajeaza personalul necesar;
    b) propune planul de munca, planul financiar si alte planuri legate de activitatea Fondului de arhitectura, intocmeste darile de seama, precum si deconturile financiare anuale ale acestuia, pe care le inainteaza spre aprobare Biroului Uniunii arhitectilor din Republica Populara Romana;
    c) organizeaza incasarea taxelor de inscriere, a cotizatiilor si a tuturor mijloacelor banesti ce se cuvin Fondului de arhitectura si gireaza operatiunile financiare;
    d) elaboreaza regulamentul de functionare interioara, norme si instructiuni necesare bunului mers al Fondului de arhitectura si al intreprinderilor productive organizate conform prevederilor art. 3 lit. k;
    e) aproba planurile anuale, planurile de venituri si cheltuieli si controleaza gestiunea intreprinderilor prevazute in alineatul precedent;
    f) face orice act de administratie necesar realizarii scopurilor Fondului de arhitectura, cu respectarea prevederilor art. 11 lit. d;
    g) hotaraste asupra intrebuintarii bunurilor de orice fel ale Fondului de arhitectura;
    h) reprezinta in justitie Fondul de arhitectura, prin delegatii sai;
    i) executa, prin organele sale, planul financiar si celelalte planuri aprobate de Biroul Uniunii arhitectilor din Republica Populara Romana.
    Art. 13
    Comitetul Fondului de arhitectura se intruneste ori de cate ori este nevoie si cel putin o data pe luna.
    Art. 14
    Comitetul Fondului de arhitectura ia hotarari cu majoritatea absoluta a membrilor sai, acestea urmand a fi executate de presedinte, vicepresedinte sau de catre directorul Fondului de arhitectura.
    Art. 15
    Directorul Fondului de arhitectura va putea lua masuri cu caracter administrativ, numai in limita competentei stabilite de Comitetul Fondului de arhitectura.
    El poate angaja Fondul de arhitectura prin semnatura sa in limita acestei competente si numai cu contrasemnatura sefului contabilitatii.
    Art. 16
    Gestiunea Fondului de arhitectura si intreaga sa activitate este supusa controlului Biroului Uniunii arhitectilor din Republica Populara Romana si al Comitetului de Stat pentru Arhitectura si Constructii.
    Art. 17
    V. Dispozitii finale si tranzitorii
    Comitetul de conducere al Fondului de arhitectura va putea infiinta filiale in orasele unde exista filialele Uniunii arhitectilor din Republica Populara Romana sau va putea desemna delegati in orasele din tara. Normele de functionare a filialelor Fondului de arhitectura, precum si repartizarea mijloacelor banesti din care vor fi alimentate aceste filiale, vor fi stabilite printr-o hotarare a Biroului Uniunii arhitectilor din Republica Populara Romana.
    Art. 18
    Dispozitiile prevazute la art. 3 lit. g vor putea fi aplicate si urmasilor arhitectilor decedati inainte de constituirea Fondului de arhitectura.
    Art. 19SmartCity5

COMENTARII la Decretul 95/1955

Momentan nu exista niciun comentariu la Decretul 95 din 1955
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Ordin 104 2003
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
Alte acte pe aceeaşi temă cu Decretul 95/1955
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu