Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECIZIE Nr

DECIZIE   Nr. 906 din 16 septembrie 2008

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului

ACT EMIS DE: CURTEA CONSTITUTIONALA

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 705 din 16 octombrie 2008Ioan Vida                                - preşedinte

Nicolae Cochinescu               -judecător

Acsinte Gaspar                      -judecător

Ion Predescu                          -judecător

Puskas Valentin Zoltan           -judecător

Tudorel Toader                       -judecător

Augustin Zegrean                   -judecător

Simona Ricu                           - procuror

Mihaela Senia Costinescu     - magistrat-asistent

Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului, excepţie ridicată de Grigore Abuhnoaie şi Elena Abuhnoaie şi Societatea Comercială „Casa Grig" - S.R.L din laşi în dosarele nr. 7.279/2/2006 şi nr. 1.389/2/2008, ambele înregistrate pe rolul Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VI-a comercială.

La apelul nominal se prezintă Grigore Abuhnoaie, personal şi în calitate de procurator al Elenei Abuhnoaie, respectiv în calitate de administrator al Societăţii Comerciale „Casa Grig" - S.R.L. din Iaşi, lipsind celelalte părţi, faţă de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Curtea, din oficiu, pune în dezbatere problema conexării celor două dosare înregistrate pe rolul său, având în vedere identitatea de obiect a excepţiilor de neconstituţionalitate.

Partea prezentă şi reprezentantul Ministerului Public apreciază ca fiind întrunite condiţiile conexării dosarelor.

Reţinând identitatea de obiect, în temeiul art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, Curtea dispune conexarea Dosarului nr. 1.474D/2008 la Dosarul nr. 1.001 D/2008, care este primul înregistrat.

Autorul excepţiei susţine că dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/1998 nu sunt aplicabile speţei deduse  judecăţii   la   instanţa   de   fond.   Astfel,   sfera   de reglementare a acestora o reprezintă creanţele neperformante, însă autorul excepţiei susţine că nu are calitatea nici de debitor şi nici de garant, aşa cum sunt acestea reglementate de prevederile criticate, astfel încât instanţa competentă să judece procesul este tribunalul, iar nu curtea de apel. Prin urmare, stabilirea competenţei materiale a curţii de apel, în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/1998, este de natură a prejudicia interesele autorilor excepţiei de neconstituţionalitate, cu încălcarea dreptului la un proces echitabil.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca inadmisibilă, întrucât criticile formulate de autorii excepţiei vizează aspecte ce ţin de interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor criticate de către instanţele de fond.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarelor, reţine următoarele:

Prin Incheierea din 27 martie 2008, pronunţată în Dosarul nr. 7279/2/2006, şi prin Incheierea din 13 mai 2008, pronunţată în Dosarul nr. 1.389/2/2008, Curtea de Apel Bucureşti' - Secţia a VI-a comercială a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului, excepţie ridicată de Grigore Abuhnoaie şi Elena Abuhnoaie şi Societatea Comercială „Casa Grig" - S.R.L. din Iaşi.

In motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorii acesteia susţin că Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a fost creată în dispreţul art. 15 alin. (1), art. 16 alin. (1) şi (2), art. 21 alin. (3), art. 44 alin. (2) şi art. 126 alin. (2) din Constituţia României şi a art. 6 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale. Astfel, în temeiul actului constitutiv, instituţia se poziţionează mai presus de lege, întrucât beneficiază de propria instanţă de judecată, respectiv Curtea de Apel Bucureşti, printr-un complet de judecată specializat.

Autorii excepţiei susţin că dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/1998 nu sunt aplicabile speţei deduse judecăţii la instanţa de fond, şi anume acţiunea în constatarea nulităţii şi falsului unui contract de credit. Potrivit art. 2 din Codul de procedură civilă, competenţa soluţionării litigiilor în materie comercială aparţine tribunalului, iar nu curţii de apel, aşa cum în mod eronat a apreciat instanţa, aplicând dispoziţiile ordonanţei criticate.

Curtea de Apel Bucureşti - Secţia comercială consideră că excepţia este neîntemeiată şi invocă în acest sens jurisprudenţa Curţii Constituţionale.

In conformitate cu dispoziţiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi formula punctele de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.

Avocatul Poporului apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, textele de lege criticate fiind în deplină concordanţă cu prevederile constituţionale invocate.

Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, susţinerile părţilor prezente, concluziile procurorului, dispoziţiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

Curtea Constituţională este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, ale art. 1 alin. (2), art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate cu care a fost sesizată.

Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului, aprobată prin Legea nr. 69/2002, ordonanţă republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 948 din 24 decembrie 2002.

In opinia autorului excepţiei de neconstituţionalitate, prevederile legale criticate contravin dispoziţiilor constituţionale cuprinse în art. 15 alin. (1), art. 16 alin. (1) şi (2) privind egalitatea în drepturi a cetăţenilor, art. 21 alin. (3) care consacră liberul acces la justiţie şi dreptul la un proces echitabil, art. 44 alin. (2) care garantează proprietatea privată şi art. 126 alin. (2) referitoare la instanţele judecătoreşti.

Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că argumentele pe care se întemeiază critica autorului vizează aspecte de interpretare şi aplicare a legii, care se doresc a fi sancţionate prin efectuarea controlului de constituţionalitate. Insă o atare operaţie excedează competenţei Curţii Constituţionale, care, potrivit art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, se pronunţă numai asupra problemelor de drept, fără a putea modifica sau completa prevederea legală supusă controlului. De altfel, critica are ca obiect şi o problemă de corelare legislativă, întrucât susţinerile autorului excepţiei privesc modul de interpretare şi aplicare a unor texte legale, aspecte ce intră în competenţa exclusivă a instanţelor judecătoreşti.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA  CONSTITUŢIONALA

In numele legii

DECIDE:

Respinge, ca fiind inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului, excepţie ridicată de Grigore Abuhnoaie şi Elena Abuhnoaie şi Societatea Comercială „Casa Grig" - S.R.L. din Iaşi în dosarele nr. 7.279/2/2006 şi nr. 1.389/2/2008, ambele înregistrate pe rolul Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VI-a comercială.

Definitivă şi general obligatorie.

Pronunţată în şedinţa publică din data de 16 septembrie 2008.

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Mihaela Senia Costinescu


SmartCity5

COMENTARII la Decizia 906/2008

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 906 din 2008
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Suntem garantați că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut în toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem egala orice buget cu o rată a dobânzii de 2% față de bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Vreau să apreciez împrumuturile Karin Sabine pentru mine un împrumut de 40.000 EUR. dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, evitați să fiți înșelați de creditori falși și aplicați prin firma de împrumut real prin e-mail sabinhelps@gmail.com whatsapp +79267494861 ..
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
Alte acte pe aceeaşi temă cu Decizia 906/2008
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu