Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECIZIE Nr

DECIZIE   Nr. 37 din 29 ianuarie 2004

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 si 11 din Legea nr. 51/1991 privind siguranta nationala a Romaniei

ACT EMIS DE: CURTEA CONSTITUTIONALA

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 183 din  3 martie 2004


SmartCity3


    Nicolae Popa          - presedinte
    Costica Bulai         - judecator
    Nicolae Cochinescu    - judecator
    Constantin Doldur     - judecator
    Kozsokar Gabor        - judecator
    Petre Ninosu          - judecator
    Serban Viorel Stanoiu - judecator
    Lucian Stangu         - judecator
    Ioan Vida             - judecator
    Iuliana Nedelcu       - procuror
    Florentina Geangu     - magistrat-asistent

    Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 si 11 din Legea nr. 51/1991 privind siguranta nationala a Romaniei, exceptie ridicata de Mustafa Erdogan in Dosarul nr. 807/2003 al Curtii de Apel Constanta - Sectia contencios administrativ.
    La apelul nominal lipsesc partile, fata de care procedura de citare este legal indeplinita.
    Cauza fiind in stare de judecata, reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca fiind neintemeiata, intrucat nu exista nici o contradictie intre textele de lege criticate si prevederile constitutionale sau cele din actele internationale invocate de autorul exceptiei.

    CURTEA,
avand in vedere actele si lucrarile dosarului, retine urmatoarele:
    Prin Incheierea din 11 septembrie 2003, pronuntata in Dosarul nr. 807/2003, Curtea de Apel Constanta - Sectia contencios administrativ a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 si 11 din Legea nr. 51/1991 privind siguranta nationala a Romaniei. Exceptia a fost ridicata de Mustafa Erdogan, cetatean turc care, prin Ordinul ministrului de interne nr. 0361 din 11 decembrie 2002, emis in temeiul art. 19 alin. 1 si 2 din Legea nr. 123/2001 privind regimul strainilor in Romania, atunci in vigoare, a fost declarat persoana indezirabila pentru o perioada de 5 ani si, in consecinta, i s-a refuzat viza de reintrare in tara. Ordinul ministrului de interne a fost emis la solicitarea Serviciului Roman de Informatii, care invedereaza faptul ca autorul exceptiei a desfasurat pe teritoriul Romaniei activitati care, potrivit art. 3 lit. i) din Legea nr. 51/1991, constituie amenintari la adresa sigurantei nationale. Impotriva acestui ordin Mustafa Erdogan a formulat actiune in contencios administrativ la Curtea de Apel Constanta, in cadrul careia a invocat exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 si 11 din Legea nr. 51/1991.
    In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, autorul acesteia a sustinut ca prevederile criticate incalca dreptul la aparare, garantat de art. 24 din Constitutie, prin restrictionarea comunicarii informatiilor catre instantele judecatoresti, astfel incat, in absenta dovezilor, procesul nu poate avea loc, iar partea vatamata printr-un act administrativ si instanta de judecata nici nu cunosc motivul pentru care partii i s-au restrans drepturile. De asemenea, partea vatamata nu poate obtine anularea actului atacat, recunoasterea dreptului pretins si repararea pagubei, drepturi prevazute de art. 48 alin. (1) [in prezent art. 52 alin. (1)] din Constitutie si recunoscute inclusiv strainilor, potrivit art. 18 din Legea fundamentala. Totodata, s-a apreciat de catre autorul exceptiei ca prevederile legale criticate incalca si dispozitiile art. 6 si 13 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, ratificata de Romania prin Legea nr. 30/1994, si implicit dispozitiile art. 11 si 20 din Constitutie, nesocotindu-se dreptul la un proces echitabil, intrucat la dosarul cauzei nu exista informatii in baza carora autoritatea publica a dispus masura contestata, astfel incat petentul sa o poata combate, iar magistratul investit cu solutionarea cauzei nu are dreptul sa ia cunostinta despre motivele care au stat la baza emiterii actului. In ceea ce priveste incalcarea dispozitiilor constitutionale cuprinse in art. 16 alin. (2), autorul exceptiei nu a formulat nici un argument in sustinerea acesteia.
    Curtea de Apel Constanta - Sectia contencios administrativ considera ca exceptia este neintemeiata, intrucat activitatea de informatii pentru realizarea sigurantei nationale are caracter de secret de stat si este destinata sa asigure exercitarea neingradita a drepturilor, libertatilor si indatoririlor fundamentale ale cetatenilor.
    In conformitate cu dispozitiile art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicata, incheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate. De asemenea, potrivit dispozitiilor art. 18^1 din Legea nr. 35/1997 privind organizarea si functionarea institutiei Avocatul Poporului, cu modificarile ulterioare, a fost solicitat punctul de vedere al acestei institutii.
    Guvernul considera ca nici una dintre criticile formulate cu privire la constitutionalitatea art. 10 si 11 din Legea nr. 51/1991 nu este intemeiata, deoarece informatiile rezultate din activitatea reglementata de aceasta lege au caracter de secret de stat. Or, prevederile art. 53 din Constitutie permit restrangerea unor drepturi sau libertati atunci cand aceasta restrangere este prevazuta de lege si este necesara pentru apararea unui interes public prioritar, cum este securitatea nationala. Se mai arata ca restrangerea este in concordanta si cu dispozitiile constitutionale ale art. 31 alin. (3), potrivit carora dreptul la informatie nu trebuie sa prejudicieze securitatea nationala, iar faptul ca aceasta se aplica inclusiv instantelor de judecata nu contravine prevederilor cuprinse in Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, referitoare la dreptul la un proces echitabil si la dreptul la un recurs efectiv in fata unei instante nationale, deoarece magistratii sunt obligati sa respecte legea, care da prioritate intereselor privind securitatea nationala a Romaniei.
    Avocatul Poporului considera ca dispozitiile art. 10 si 11 din Legea nr. 51/1991 privind siguranta nationala a Romaniei sunt constitutionale. Se arata ca acestea nu incalca principiul egalitatii inscris in art. 16 alin. (2) din Constitutie, avand in vedere ca situatia strainilor declarati indezirabili pentru activitatea contra sigurantei nationale este diferita de a celorlalti cetateni straini, ceea ce determina legiuitorul sa stabileasca drepturi diferite pentru cele doua categorii. Totodata, arata ca interdictia stabilita de legiuitor este in concordanta cu prevederile constitutionale ale art. 31 alin. (3) conform carora dreptul la informatie nu trebuie sa prejudicieze securitatea nationala. In ceea ce priveste pretinsa contrarietate fata de dispozitiile art. 24 si art. 52 alin. (1) din Constitutie, se arata ca aceasta nu poate fi retinuta, deoarece restrangerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertati este prevazuta de lege si are ca scop apararea securitatii nationale, fiind proportionala cu situatia care a determinat-o. Mai arata ca dispozitiile criticate nu incalca prevederile art. 11 si 20 din Constitutie, in corelatie cu dispozitiile art. 6 din Conventia europeana a drepturilor omului, deoarece acestea nu opresc partile interesate de a apela la instantele judecatoresti, de a fi aparate si de a folosi toate garantiile procesuale care conditioneaza intr-o societate democratica procesul echitabil. In opinia Avocatului Poporului, criticile de neconstitutionalitate fata de prevederile art. 18 din Constitutie sunt nerelevante pentru solutionarea exceptiei, neavand incidenta in cauza.
    Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicata.

    CURTEA,
examinand incheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul intocmit de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, republicata, retine urmatoarele:
    Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, republicata, precum si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicata, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicata.
    Obiectul exceptiei il constituie dispozitiile art. 10 si 11 din Legea nr. 51/1991 privind siguranta nationala a Romaniei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 163 din 7 august 1991, care au urmatorul continut:
    - Art. 10: "Activitatea de informatii pentru realizarea sigurantei nationale are caracter secret de stat.
    Informatiile din acest domeniu nu pot fi comunicate decat in conditiile prezentei legi.";
    - Art. 11: "Informatii din domeniul sigurantei nationale pot fi comunicate:
    a) presedintelui Senatului, presedintelui Adunarii Deputatilor, precum si comisiilor permanente pentru aparare si asigurarea ordinii publice ale celor doua camere ale Parlamentului;
    b) ministrilor si sefilor departamentelor din ministere, cand informatiile privesc probleme ce au legatura cu domeniile de activitate pe care le coordoneaza sau de care raspund;
    c) prefectilor, primarului general al Capitalei, precum si conducatorilor consiliilor judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, pentru probleme ce vizeaza competenta organelor respective;
    d) organelor de urmarire penala, cand informatiile privesc savarsirea unei infractiuni.
    Comunicarea informatiilor se aproba de catre conducatorii organelor cu atributii in domeniul sigurantei nationale.
    Prevederile art. 10 privitoare la apararea secretului de stat se aplica in mod corespunzator tuturor persoanelor prevazute la alin. 1 lit. a) - d).
    In opinia autorului exceptiei de neconstitutionalitate dispozitiile de lege criticate contravin prevederilor constitutionale ale art. 11, potrivit carora tratatele ratificate de Parlament fac parte din dreptul intern, ale art. 16 alin. (2), care prevede ca nimeni nu este mai presus de lege, ale art. 18 alin. (1), conform carora cetatenii straini care locuiesc in Romania se bucura de protectia generala a persoanelor si averilor, ale art. 20, referitoare la prioritatea tratatelor internationale privind drepturile omului, ale art. 24, care reglementeaza dreptul la aparare, si ale art. 48 alin. (1) [devenit, dupa revizuirea si republicarea Constitutiei, art. 52 alin. (1)] privind dreptul persoanei vatamate de o autoritate publica. In sustinerea exceptiei se invoca si incalcarea art. 6 si 13 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, referitoare la dreptul la un proces echitabil si la dreptul la un recurs efectiv.
    In legatura cu regimul juridic al informatiilor din domeniul sigurantei nationale, Curtea observa ca, pe langa prevederile art. 10 si 11 din Legea nr. 51/1991 privind siguranta nationala a Romaniei, ce fac obiectul prezentei exceptii de neconstitutionalitate si care au fost reproduse mai sus (conform carora informatiile din domeniul sigurantei nationale constituie secrete de stat, ce nu pot fi comunicate decat autoritatilor si organelor strict si limitativ enumerate in text, intre care si organele de urmarire penala, atunci cand informatiile privesc savarsirea unei infractiuni), si alte acte normative cuprind reglementari referitoare la acest domeniu. In acest sens sunt dispozitiile art. 12 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 663 din 23 octombrie 2001, dispozitii care excepteaza de la accesul liber al cetatenilor la informatiile de interes public "informatiile din domeniul apararii nationale, sigurantei si ordinii publice, daca fac parte din categoriile informatiilor clasificate, potrivit legii". Totodata, potrivit art. 17 lit. f) din Legea nr. 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 248 din 12 aprilie 2002, "In categoria informatiilor secrete de stat sunt cuprinse informatiile care reprezinta sau care se refera la: [...] f) activitatea de informatii desfasurata de autoritatile publice stabilite prin lege pentru apararea tarii si siguranta nationala". De asemenea, art. 44 alin. (2) din aceeasi lege dispune ca expresia "secrete de stat" din continutul actelor normative in vigoare se va inlocui cu expresia "informatii secrete de stat", iar prin acte de aplicare a legii s-au stabilit diferite niveluri de secretizare si perioade de protectie a informatiilor.
    Examinand, pe fond, exceptia de neconstitutionalitate ridicata, Curtea retine urmatoarele:
    I. In ceea ce priveste pretinsa neconstitutionalitate a dispozitiilor de lege criticate fata de prevederile constitutionale ale art. 18 alin. (1) si ale art. 24, Curtea constata ca informatiile calificate de art. 10 din Legea nr. 51/1991 ca avand caracter de secret de stat, informatii care in virtutea acestui caracter nu pot fi comunicate decat persoanelor strict si limitativ prevazute de art. 11 din acelasi act normativ, apartin domeniului sigurantei nationale [dupa revizuirea Constitutiei sintagma de "siguranta nationala" a fost inlocuita cu cea de "securitate nationala"]. Interesul apararii securitatii nationale justifica restrangerea unor drepturi, prin limitarea impusa de legiuitor, restrangerea fiind in concordanta cu dispozitiile constitutionale ale art. 53 alin. (1), potrivit carora "Exercitiul unor drepturi sau al unor libertati poate fi restrans numai prin lege si numai daca se impune, dupa caz, pentru: apararea securitatii nationale, a ordinii, a sanatatii ori a moralei publice, a drepturilor si a libertatilor cetatenilor; desfasurarea instructiei penale; prevenirea consecintelor unei calamitati naturale, ale unui dezastru ori ale unui sinistru deosebit de grav". Aceasta restrangere este in consens si cu dispozitiile art. 31 alin. (3) din Constitutie, conform carora "Dreptul la informatie nu trebuie sa prejudicieze masurile de protectie a tinerilor sau securitatea nationala".
    In cauza de fata informatiile care au stat la baza actului administrativ prin care strainul este declarat indezirabil pe teritoriul statului unde acesta a desfasurat activitati care, potrivit art. 3 lit. i) din Legea nr. 51/1991, constituie amenintari la adresa sigurantei nationale au caracter de secret de stat, ceea ce justifica, avand in vedere considerentele expuse mai sus, faptul ca nu pot fi divulgate strainului sau instantei de judecata, drepturile invocate de autorul exceptiei exercitandu-se in limitele admise de lege.
    II. Referitor la sustinerea autorului exceptiei, in sensul ca dispozitiile art. 10 si 11 din Legea nr. 51/1991 incalca prevederea constitutionala din art. 16 alin. (2), care stabileste ca "Nimeni nu este mai presus de lege", Curtea retine ca aceasta sustinere nu este relevanta in cauza, intrucat situatia strainilor declarati indezirabili in scopul apararii securitatii nationale este diferita de aceea a celorlalti cetateni straini, ceea ce poate determina legiuitorul sa stabileasca drepturi diferite pentru aceste doua categorii de cetateni straini.
    III. Curtea mai constata ca dispozitiile art. 10 si 11 din Legea nr. 51/1991 nu contravin nici prevederilor constitutionale ale art. 52 alin. (1) sau ale art. 11 si 20 raportate la dispozitiile art. 6 si 13 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, intrucat textele criticate nu opresc partile interesate de a apela la instantele judecatoresti, de a fi aparate si de a se prevala de toate garantiile procesuale care conditioneaza un proces echitabil si dreptul la un recurs efectiv, o dovada in acest sens fiind chiar actiunea in contencios administrativ formulata de autorul exceptiei de neconstitutionalitate.

    Pentru considerentele expuse, in temeiul art. 146 lit. d) si ale art. 147 alin. (4) din Constitutie, republicata, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 si al art. 25 din Legea nr. 47/1992, republicata,

    CURTEA
    In numele legii
    DECIDE:

    Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 si 11 din Legea nr. 51/1991 privind siguranta nationala, exceptie ridicata de Mustafa Erdogan in Dosarul nr. 807/2003 al Curtii de Apel Constanta - Sectia contencios administrativ.
    Definitiva si obligatorie.
    Pronuntata in sedinta publica din data de 29 ianuarie 2004.

          PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
              prof. univ. dr. NICOLAE POPA

                              Magistrat asistent,
                              Florentina GeanguSmartCity5

COMENTARII la Decizia 37/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 37 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
ANONIM a comentat Hotărârea 559 1990
    Din păcate această hotărâre prevede incadrarea în grupe indiferent de activitatea desfășurată a celor care lucrează în industria chimică( directori, contabili, economiști) fără deosebire adică un operator chimist este încadrat în grupă la fel ca și directorul. Ținînd cont de anul ”hotărârii” în care revoluția încă se mișca prin intreprinderi este de înțeles..oarecum.
ANONIM a comentat Decizia 589 2006
    La Pucioasa DB nu a fost nici-o revolutie,si totusi orasul este plin de revolutionari,????
ANONIM a comentat Legea 406 2001
     Aceasta lege , este depasita ...nu mai santem in anii '90 cand un candidat la presedentie nu avea unde locui..in zilele noastre , alesii au chiar cate 6 case (unele aducandu-le venituri subtantiale din chirii ) asa ca se impune ca "alesii " nostri sa revada si sa aduca ceva modificari legii , un singur articol ar fi suficient..sa se faca mentiunea ca prevederile nu se aplica celor care detin deja mai mult de 2 spatii..este imoral ca unuia care are peste 2 imobile cu destinatie de locuit sa ii mai dam o vila sau palat si pe cele personale sa le inchirieze
Alte acte pe aceeaşi temă cu Decizia 37/2004
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu