Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECIZIE Nr

DECIZIE   Nr. 322 din 20 noiembrie 2001

referitoare la exceptiile de neconstitutionalitate a prevederilor art. 17 alin. 1^1 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecatoreasca, republicata, cu modificarile ulterioare

ACT EMIS DE:                CURTEA CONSTITUTIONALA

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 66 din 30 ianuarie 2002


SmartCity3


    Nicolae Popa          - presedinte
    Costica Bulai         - judecator
    Nicolae Cochinescu    - judecator
    Constantin Doldur     - judecator
    Kozsokar Gabor        - judecator
    Petre Ninosu          - judecator
    Serban Viorel Stanoiu - judecator
    Lucian Stangu         - judecator
    Ioan Vida             - judecator
    Gabriela Ghita        - procuror
    Gabriela Dragomirescu - magistrat-asistent

    Pe rol se afla pronuntarea asupra exceptiilor de neconstitutionalitate a prevederilor art. 17 alin. 1^1 - 1^3 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecatoreasca, republicata, cu modificarile ulterioare, exceptii ridicate de Societatea Comerciala "Dan's Oversea Arpinav" - S.R.L. din Constanta, Societatea Comerciala "Felicitas Marketing Romania" - S.R.L. din Bucuresti si de Societatea Comerciala "Romservice Corporation" - S.R.L. din Bucuresti, in dosarele nr. 1.656/2001 al Judecatoriei Constanta, nr. 947/2001 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a IV-a civila si nr. 5.628/2001 al Judecatoriei Sectorului 1, municipiul Bucuresti.
    Dezbaterile au avut loc in sedinta publica din 30 octombrie 2001 si au fost consemnate in incheierea de la acea data, cand Curtea a amanat pronuntarea pentru data de 6 noiembrie 2001, pentru data de 15 noiembrie 2001 si apoi pentru data de 20 noiembrie 2001.

    CURTEA,
avand in vedere actele si lucrarile dosarelor, constata urmatoarele:
    Prin incheierile din 9 aprilie 2001, 27 aprilie 2001 si 20 iunie 2001, pronuntate in dosarele nr. 1.656/2001 al Judecatoriei Constanta, nr. 947/2001 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a IV-a civila si nr. 5.628/2001 al Judecatoriei Sectorului 1, municipiul Bucuresti, Curtea Constitutionala a fost sesizata cu exceptiile de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 17 alin. 1^1 - 1^3 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecatoreasca, republicata, cu modificarile ulterioare, exceptii ridicate de Societatea Comerciala "Dan's Oversea Arpinav" - S.R.L. din Constanta, Societatea Comerciala "Felicitas Marketing Romania" - S.R.L. din Bucuresti si de Societatea Comerciala "Romservice Corporation" - S.R.L. din Bucuresti in dosarele mentionate, avand ca obiect litigii de munca.
    In motivarea exceptiilor de neconstitutionalitate se sustine ca dispozitiile legale mentionate, prin care s-au instituit asistenti judiciari cu competenta de a judeca in prima instanta, impreuna cu un judecator, cauzele privind conflictele si litigiile de munca sunt contrare prevederilor art. 1 alin. (3), ale art. 51, 123, 124 si 125 din Constitutie, din care rezulta ca numai judecatorului i se atribuie competenta de a judeca si de a impune executarea silita a hotararilor. Prin instituirea asistentilor judiciari, in calitate de membri cu vot deliberativ in completul de judecata, se nesocoteste principiul independentei judecatorilor, deoarece asistentii judiciari - unul reprezentand sindicatele, celalalt reprezentand asociatiile patronale - au anumite interese in judecarea cauzelor si nu se poate afirma ca pot fi independenti si impartiali.
    Judecatoria Constanta, exprimandu-si opinia in Dosarul nr. 1.656/2001, apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate invocata este neintemeiata. In esenta se arata ca prin introducerea completelor specializate nu se incalca principiile si dispozitiile prevazute de Constitutie si de celelalte legi ale tarii, cu privire la infaptuirea justitiei.
    Tribunalul Bucuresti - Sectia a IV-a civila, exprimandu-si opinia in Dosarul nr. 947/2001, considera ca "alcatuirea completelor de judecata in cazul solutionarii conflictelor de drepturi in prima instanta este neconstitutionala, incalcandu-se art. 123 si 125, raportate la art. 1 alin. (3) si art. 51 din Constitutia Romaniei".
    Judecatoria Sectorului 1, municipiul Bucuresti nu si-a exprimat opinia in legatura cu exceptia de neconstitutionalitate ridicata.
    Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicata, incheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.
    Guvernul, in punctul sau de vedere, apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate este neintemeiata. In acest sens se arata ca "din dispozitiile art. 125 din Constitutie, dar si din enumerarea domeniilor care fac obiectul legilor organice de la art. 72 alin. (3) lit. h) din Constitutie, rezulta ca legiuitorul este cel care stabileste modul de organizare a instantelor judecatoresti, competenta si procedura de judecata". Se mai arata, de asemenea, ca prin compunerea completelor de judecata ce judeca litigii de munca, dintr-un judecator si doi asistenti judiciari, nu sunt incalcate nici prevederile art. 123 din Constitutie, deoarece si aceste complete infaptuiesc justitia in numele legii. In plus in dosarele nr. 272C/2001 si nr. 292C/2001, referitor la exceptiile ridicate, se arata ca "asistentii judiciari trebuie sa indeplineasca, potrivit legii, aceleasi conditii cerute pentru judecatori si depun acelasi juramant ca si judecatorii".
    Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele de vedere.

    CURTEA,
examinand incheierile de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului, rapoartele intocmite de judecatorul-raportor si concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine urmatoarele:
    Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicata, sa solutioneze exceptiile de neconstitutionalitate ridicate.
    Obiectul exceptiilor de neconstitutionalitate, asa cum este definit de autorii exceptiei, il constituie dispozitiile art. 17 alin. 1^1 - 1^3 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecatoreasca, republicata, cu modificarile ulterioare. Aceste dispozitii au fost introduse prin art. I pct. 6 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 179/1999 privind modificarea si completarea Legii nr. 92/1992, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 559 din 17 noiembrie 1999, ordonanta aprobata si modificata prin Legea nr. 118/2001, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 162 din 30 martie 2001.
    Dispozitiile art. 17 alin. 1^1 - 1^3 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecatoreasca, republicata, cu modificarile ulterioare, au urmatorul continut: "1^1. Cauzele privind conflictele de munca si litigiile de munca se judeca in prima instanta, cu celeritate, de catre un complet format dintr-un judecator si doi asistenti judiciari, dintre care unul reprezinta asociatiile patronale, iar celalalt reprezinta sindicatele. Hotararile in aceste cauze se iau cu majoritatea membrilor completului.
    1^2. Asistentii judiciari sunt numiti pe o perioada de 4 ani de catre ministrul justitiei, la propunerea Consiliului Economic si Social, dintre persoanele care au studii juridice superioare si indeplinesc conditiile prevazute la art. 46 alin. 1 lit. a), c), d), e) si alin. 2. Asistentii judiciari depun juramant in conditiile art. 48, care se aplica in mod corespunzator.
    1^3. Conditiile si procedura de propunere a candidatilor pentru a fi numiti asistenti judiciari, de catre Consiliul Economic si Social, se stabilesc prin hotarare a Guvernului."
    Autorii exceptiei de neconstitutionalitate considera ca aceste dispozitii legale incalca urmatoarele prevederi ale Constitutiei:
    - Art. 1 alin. (3): "Romania este stat de drept, democratic si social, in care demnitatea omului, drepturile si libertatile cetatenilor, libera dezvoltare a personalitatii umane, dreptatea si pluralismul politic reprezinta valori supreme si sunt garantate.";
    - Art. 51: "Respectarea Constitutiei, a suprematiei sale si a legilor este obligatorie.";
    - Art. 123: "(1) Justitia se infaptuieste in numele legii.
    (2) Judecatorii sunt independenti si se supun numai legii."
    - Art. 124: "(1) Judecatorii numiti de Presedintele Romaniei sunt inamovibili, potrivit legii. Presedintele si ceilalti judecatori ai Curtii Supreme de Justitie sunt numiti pe o perioada de 6 ani. Ei pot fi reinvestiti in functie. Promovarea, transferarea si sanctionarea judecatorilor pot fi dispuse numai de Consiliul Superior al Magistraturii, in conditiile legii.
    (2) Functia de judecator este incompatibila cu orice alta functie publica sau privata, cu exceptia functiilor didactice din invatamantul superior.";
    - Art. 125: "(1) Justitia se realizeaza prin Curtea Suprema de Justitie si prin celelalte instante judecatoresti stabilite de lege.
    (2) Este interzisa infiintarea de instante extraordinare.
    (3) Competenta si procedura de judecata sunt stabilite de lege."
    In raport cu sustinerile formulate in motivarea exceptiei de neconstitutionalitate Curtea constata ca, desi se refera la art. 17 alin. 1^1  - 1^3 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecatoreasca, republicata, cu modificarile ulterioare, autorii exceptiei critica numai dispozitia cuprinsa in art. 17 alin. 1^1 din lege, conform careia in cauzele privind conflictele de munca si litigiile de munca, judecate in prima instanta, hotararile se iau cu majoritatea membrilor completului de judecata. In consecinta, obiectul controlului de constitutionalitate exercitat de Curte in cauza de fata il constituie art. 17 alin. 1^1 din Legea nr. 92/1992, republicata, cu modificarile ulterioare.
    Examinand exceptiile de neconstitutionalitate ridicate, Curtea Constitutionala constata ca acestea sunt intemeiate pentru urmatoarele motive:
    I. Potrivit art. 1 alin. (3) din Constitutie "Romania este stat de drept [...]", ceea ce implica, intre altele, exercitarea functiei de jurisdictie a statului - constand in solutionarea litigiilor dintre subiectele de drept, persoane fizice sau persoane juridice, cu privire la drepturile lor subiective - prin judecatori impartiali si independenti care se supun numai legii.
    Aceste principii sunt consacrate atat prin Declaratia Universala a Drepturilor Omului si alte tratate internationale la care Romania este parte, cat si prin Legea fundamentala a tarii.
    Astfel, potrivit art. 10 din Declaratia Universala a Drepturilor Omului, "Orice persoana are dreptul, in deplina egalitate, sa fie ascultata in mod echitabil si public de un tribunal independent si impartial, care va hotari fie asupra drepturilor si obligatiilor sale, fie asupra temeiniciei oricarei acuzatii in materie penala indreptata impotriva ei".
    In acelasi sens art. 6 pct. 1 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale (ratificata prin Legea nr. 30 din 18 mai 1994) prevede ca "Orice persoana are dreptul la judecarea in mod echitabil, in mod public si intr-un termen rezonabil a cauzei sale, de catre o instanta independenta si impartiala, instituita de lege, care va hotari fie asupra incalcarii drepturilor si obligatiilor sale cu caracter civil, fie asupra temeiniciei oricarei acuzatii in materie penala indreptate impotriva sa [...]".
    In deplina concordanta cu actele normative internationale citate Constitutia Romaniei consacra in cap. VI, intitulat "Autoritatea judecatoreasca", principiile organizarii si infaptuirii justitiei in tara noastra. In conformitate cu aceste principii, in Romania justitia se infaptuieste prin Curtea Suprema de Justitie si prin celelalte instante judecatoresti stabilite de lege [art. 125 alin. (1)], compuse din judecatori independenti care se supun numai legii [art. 123 alin. (2)].
    In sistemul Legii noastre fundamentale independenta justitiei - care, potrivit art. 148 alin. (1), nu poate forma obiect de revizuire a Constitutiei - implica inainte de toate independenta deplina a judecatorilor.
    In scopul garantarii independentei judecatorilor, prin Constitutie s-a stabilit ca judecatorii numiti de Presedintele Romaniei sunt inamovibili, potrivit legii. Totodata prin Legea fundamentala a fost prevazuta incompatibilitatea functiei de judecator cu orice alta functie publica sau privata, cu exceptia functiilor didactice din invatamantul superior (art. 124), precum si interdictia participarii acestora la activitatea partidelor politice [art. 37 alin. (3)].
    Cu aceeasi finalitate, prin Constitutie a fost instituit, ca o a treia componenta a autoritatii judecatoresti, Consiliul Superior al Magistraturii, compus in exclusivitate din magistrati alesi de Parlament, care are ca principala functie asigurarea inamovibilitatii, a independentei si a impartialitatii judecatorilor, prin propunerile de numire a acestora pe care le face Presedintelui Romaniei, prin puterea de decizie in ceea ce priveste promovarea in functie si transferarea judecatorilor, precum si prin rolul de consiliu de disciplina al judecatorilor.
    Pe baza textelor constitutionale mentionate, Curtea retine ca justitia este in exclusivitate o functie a statului, care, potrivit art. 125 alin. (1) din Constitutie, se realizeaza prin Curtea Suprema de Justitie si prin celelalte instante judecatoresti stabilite de lege, fiind exclusa posibilitatea desfasurarii activitatii de jurisdictie de catre alte structuri sau de catre persoane ori institutii private. Curtea retine, de asemenea, ca activitatea de judecata se infaptuieste, in numele legii, exclusiv de catre membrii acestor instante, adica de judecatori, intrucat doar cu privire la acestia se proclama prin art. 123 alin. (2) din Constitutie ca sunt independenti si se supun numai legii. In consecinta, este exclusa posibilitatea de a se atribui puterea de judecata, imputernicirea de a spune dreptul si altor persoane decat judecatorilor.
    II. Curtea constata ca dispozitiile art. 17 alin. 1^1 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecatoreasca, republicata, cu modificarile ulterioare, prin care s-a stabilit ca in cauzele privind conflictele de munca si litigiile de munca hotararile se iau cu majoritatea membrilor completului format dintr-un judecator si doi asistenti judiciari, contravin art. 1 alin. (3), art. 51, 123, 124 si 125 din Constitutia Romaniei.
    Astfel, potrivit textelor de lege criticate prin exceptiile de neconstitutionalitate, unul dintre asistentii judiciari reprezinta asociatiile patronale, iar celalalt reprezinta sindicatele si sunt numiti de ministrul justitiei, la propunerea Consiliului Economic si Social. Participarea asistentilor judiciari la judecarea cauzelor, cu vot deliberativ si - tinand seama de compunerea completului de judecata - cu posibilitatea de a-l majora pe judecator, este contrara principiului impartialitatii justitiei, deoarece ei nu sunt, asemenea judecatorilor, in slujba legii, ci reprezinta organizatii interesate in modul de solutionare a cauzelor la judecarea carora participa. Pe de alta parte asistentii judiciari nu prezinta garantiile de independenta stabilite prin Constitutie in cazul judecatorilor. Astfel ei nu sunt inamovibili si nici nu li se interzice sa exercite alte functii publice sau private ori sa faca parte din partide politice. In aceste conditii asistentii judiciari pot fi expusi ingerintelor, presiunilor si influentelor din partea organizatiilor pe care le reprezinta, a partidelor din care eventual fac parte sau a altor factori straini actului de justitie. Cu alte cuvinte asistentii judiciari nu sunt independenti, iar lipsa lor de independenta afecteaza insasi independenta justitiei.
    Numiti in functie de catre ministrul justitiei si avand - potrivit art. 8 din Hotararea Guvernului nr. 226/2000 privind conditiile si procedura de propunere de catre Consiliul Economic Social a candidatilor in vederea numirii ca asistenti judiciari - statut de functionari publici, asistentii judiciari nu pot indeplini in activitatea lor la instantele de judecata, fara ca prin aceasta sa se incalce prevederile Constitutiei, decat o activitate de asistenta la solutionarea de catre judecator a cauzelor privind conflictele si litigiile de munca, cu vot consultativ in luarea hotararilor, iar nu o activitate de judecata, rezervata prin Legea fundamentala exclusiv judecatorului.
    Fata de aceasta interpretare a prevederilor art. 17 alin. 1^1 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecatoreasca, republicata, cu modificarile ulterioare, Curtea Constitutionala constata ca, in lumina dispozitiilor constitutionale ale art. 1 alin. (3), ale art. 51, 123, 124 si 125, este necesara reconsiderarea jurisprudentei sale cu privire la solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 17 alin. 1^1 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecatoreasca, republicata, cu modificarile ulterioare, in sensul ca dispozitiile legale mentionate, care prevad ca hotararile in cauzele privind conflictele si litigiile de munca, judecate in prima instanta, se iau cu majoritatea membrilor completului de judecata, sunt neconstitutionale.

    Pentru considerentele expuse, in temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 1, 2, al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicata, cu majoritate de voturi,

    CURTEA
    In numele legii
    DECIDE:

    Admite exceptiile de neconstitutionalitate ridicate de Societatea Comerciala "Dan's Oversea Arpinav" - S.R.L. din Constanta in Dosarul nr. 1.656/2001 al Judecatoriei Constanta, de Societatea Comerciala "Felicitas Marketing Romania" - S.R.L. din Bucuresti, in Dosarul nr. 947/2001 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a IV-a civila si de Societatea Comerciala "Romservice Corporation" - S.R.L. din Bucuresti in Dosarul nr. 5.628/2001 al Judecatoriei Sectorului 1, municipiul Bucuresti, si constata ca dispozitiile art. 17 alin. 1^1 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecatoreasca, republicata, cu modificarile ulterioare, prin care se stabileste ca hotararile in cauzele privind conflictele si litigiile de munca, judecate in prima instanta, se iau cu majoritatea membrilor completului de judecata, sunt neconstitutionale.
    Prezenta decizie se comunica celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernului conform art. 25 alin. (4) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicata.
    Definitiva si obligatorie.
    Pronuntata in sedinta publica din data de 20 noiembrie 2001.

         PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
              prof. univ. dr. NICOLAE POPA

                              Magistrat asistent,
                              Gabriela DragomirescuSmartCity5

COMENTARII la Decizia 322/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 322 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Suntem garantați că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut în toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem egala orice buget cu o rată a dobânzii de 2% față de bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Vreau să apreciez împrumuturile Karin Sabine pentru mine un împrumut de 40.000 EUR. dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, evitați să fiți înșelați de creditori falși și aplicați prin firma de împrumut real prin e-mail sabinhelps@gmail.com whatsapp +79267494861 ..
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
Alte acte pe aceeaşi temă cu Decizia 322/2001
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu