Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Decizia Nr.187 din 24.04.2014

privind aprobarea Calendarului principalelor activităţi ale Grupului de lucru interinstituţional pentru protecţia infrastructurilor critice pe anul 2014
ACT EMIS DE: Primul-ministru
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 307 din 25 aprilie 2014SmartCity1

În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.ARTICOL UNICSe aprobă Calendarul principalelor activităţi ale Grupului de lucru interinstituţional pentru protecţia infrastructurilor critice pe anul 2014, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie, ce va fi actualizat prin consensul membrilor Grupului de lucru interinstituţional pentru protecţia infrastructurilor critice. PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemnează: Secretarul general al Guvernului, Ion Moraru
ANEXĂCALENDARUL principalelor activităţi ale Grupului de lucru interinstituţional pentru protecţia infrastructurilor critice pe anul 2014

Nr. crt. Obiectivul Activitatea Termenul Structurile responsabile
COMPLETAREA ŞI MODERNIZAREA CADRULUI LEGISLATIV SPECIFIC PROTECŢIEI INFRASTRUCTURILOR CRITICE
1. Modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2010 privind identificarea, desemnarea şi protecţia infrastructurilor critice • Elaborarea proiectului • Promovarea spre aprobare în GLIPIC • Avizarea de către APR • Promovarea spre aprobare • Publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I al doilea trimestru al anului 2014 • Centrul de coordonare a protecţiei infrastructurilor critice • Grupul de lucru interinstituţional • Autorităţile publice responsabile
2. Elaborarea proiectului de modificare/completare a Hotărârii Guvernului nr. 1.198/2012 privind desemnarea infrastructurilor critice naţionale • Reluarea procesului de identificare şi desemnare a ICN de către toate APR • Constituirea grupurilor de lucru • Parcurgerea celor 4 etape conform metodologiei • Formularea propunerilor şi transmiterea listelor către CCPIC 15 iunie 2014 • Centrul de coordonare a protecţiei infrastructurilor critice • Grupul de lucru interinstituţional • Autorităţile publice responsabile
3. Elaborarea proiectului de hotărâre a Guvernului pentru desemnarea ICE • Organizarea şi desfăşurarea întrunirilor de lucru multilaterale în vederea revizuirii listei de potenţiale ICE • Elaborarea şi promovarea proiectului de hotărâre a Guvernului după finalizarea procesului de revizuire a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2010 • Centrul de coordonare a protecţiei infrastructurilor critice • Autorităţile publice responsabile din sectoarele energie şi transporturi
4. Completarea cadrului metodologic specific • Elaborarea de către CCPIC a proiectului Metodologiei de evaluare a riscului, analiza interdependenţelor şi stabilirea nivelului rezilienţei unei ICN, promovarea în cadrul GLIPIC spre adoptare şi înaintarea spre aprobare prin decizie a prim-ministrului 15 iunie 2014 • Centrul de coordonare a protecţiei infrastructurilor critice • Grupul de lucru interinstituţional • Autorităţile publice responsabile
Nr. crt. Obiectivul Activitatea Termenul Structurile responsabile
CREŞTEREA NIVELULUI DE REZILIENŢĂ A INFRASTRUCTURILOR CRITICE NAŢIONALE
1. Evaluarea, testarea şi revizuirea PSO • Realizarea planurilor de control la nivelul APR şi înaintarea lor spre aprobarea conducătorului APR • Evaluarea, testarea şi, dacă este necesar, revizuirea PSO de către POA ICN • Înaintarea către APR a modificărilor aduse PSO cu aprobarea conducătorilor operatorilor de infrastructuri critice 15 decembrie 2014 • Centrul de coordonare a protecţiei infrastructurilor critice • Grupul de lucru interinstituţional • Autorităţile publice responsabile
2. Continuarea demersului în vederea realizării mecanismului de comunicare şi avertizare timpurie • Instituirea canalelor de comunicare permanentă între CCPIC şi reprezentanţii desemnaţi de autorităţile publice responsabile • Identificarea partenerilor în realizarea proiectului • Elaborarea aplicaţiei • Instalarea echipamentelor • Elaborarea manualului de utilizare şi pregătire • Management PSO - exerciţii de testare • Operaţionalizarea mecanismului 2014-2016 • Centrul de coordonare a protecţiei infrastructurilor critice • Grupul de lucru interinstituţional • Autorităţile publice responsabile
3. Crearea mecanismelor de cooperare interinstituţională pentru protecţia infrastructurilor critice prin cooptarea reprezentanţilor desemnaţi de către autorităţile publice responsabile • Participarea în comun la activităţi de pregătire, testare şi verificare privind modul de implementare a măsurilor de protecţie a infrastructurilor critice anual • Centrul de coordonare a protecţiei infrastructurilor critice • Grupul de lucru interinstituţional • Autorităţile publice responsabile
4. Realizarea cooperării interinstituţionale şi constituirea unor grupuri de lucru la nivel de experţi pentru identificarea soluţiilor optime de realizare a protecţiei elementelor de infrastructură şi pentru stabilirea modalităţilor de intervenţie • Constituirea grupurilor de lucru la nivel de experţi pe sectoare şi subsectoare de infrastructuri critice în vederea realizării schimbului de bune practici între reprezentanţii APR şi operatorii de ICN/ICE la nivel sectorial şi intersectorial anual • Centrul de coordonare a protecţiei infrastructurilor critice • Grupul de lucru interinstituţional • Autorităţile publice responsabile
SECRETARIATUL TEHNIC AL GLIPIC
1. Elaborarea Calendarului principalelor activităţi ale Grupului de lucru interinstituţional pentru protecţia infrastructurilor critice pe anul 2014 • Identificarea priorităţilor • Preluarea, în conţinutul documentului, a activităţilor ce nu au fost finalizate în anul anterior • Prezentarea proiectului în cadrul şedinţei GLIPIC pentru adoptarea documentului • Înaintarea documentului spre aprobare prin decizie a prim-ministrului 28 aprilie 2014 • Centrul de coordonare a protecţiei infrastructurilor critice
2. Organizarea şi desfăşurarea şedinţelor lunare ale Grupului de lucru interinstituţional şi realizarea informărilor de stadiu • Stabilirea agendei • Organizarea şedinţei • Elaborarea documentaţiei prima decadă a fiecărei luni • Centrul de coordonare a protecţiei infrastructurilor critice
3. Monitorizarea stadiului îndeplinirii obiectivelor • Stadiul realizării sarcinilor stabilite în şedinţele Grupului de lucru interinstituţional lunar • Centrul de coordonare a protecţiei infrastructurilor critice
• Stadiul îndeplinirii obiectivelor stabilite prin Planul de implementare a Strategiei naţionale privind protecţia infrastructurilor critice şi transmiterea la CCPIC a datelor legate de stadiul îndeplinirii activităţilor trimestrial • Grupul de lucru interinstituţional • Autorităţile publice responsabile
4. Informarea prim-ministrului cu privire la evoluţiile înregistrate în domeniul protecţiei infrastructurilor critice • Elaborarea, pe baza datelor comunicate de autorităţile publice responsabile, a informărilor privind stadiul derulării activităţilor pe linia protecţiei infrastructurilor critice naţionale/europene şi transmiterea acestora prim-ministrului trimestrial • Centrul de coordonare a protecţiei infrastructurilor critice • Grupul de lucru interinstituţional • Autorităţile publice responsabile
Nr. crt. Obiectivul Activitatea Termenul Structurile responsabile
• Elaborarea raportului-sinteză privind tipurile de riscuri, ameninţări şi vulnerabilităţi identificate la nivelul fiecărei ICN anual • Centrul de coordonare a protecţiei infrastructurilor critice • Autorităţile publice responsabile
ÎMBUNĂTĂŢIREA PREGĂTIRII PROFESIONALE
1. Realizarea pregătirii în sistem integrat a specialiştilor în domeniile specifice de activitate • Continuarea demersurilor iniţiate de CCPIC prin proiectul european cu titlul „Creşterea nivelului de protecţie a infrastructurilor critice naţionale/ europene, prin asigurarea unui cadru unitar de pregătire continuă a personalului cu atribuţii în domeniul protecţiei infrastructurilor critice concomitent cu asigurarea schimbului de informaţii între acesta şi autorităţile publice responsabile“, în vederea operaţionalizării platformei de e-learning pentru pregătirea ofiţerilor de legătură pentru securitatea ICN 2014-2016 • Centrul de coordonare a protecţiei infrastructurilor critice • Autorităţile publice responsabile
• Organizarea unor întruniri cu personal din mediul academic în vederea stabilirii curriculei de pregătire pentru ocupaţia de „ofiţer de legătură pentru securitatea ICN/ICE“ 15 iunie 2014 • Centrul de coordonare a protecţiei infrastructurilor critice • Autorităţile publice responsabile
• Identificarea de către fiecare APR a nevoilor de pregătire a personalului ce încadrează compartimentele desemnate pentru protecţia infrastructurilor critice şi comunicarea acestora către CCPIC în vederea diseminării către instituţiile de învăţământ superior 15 mai 2014 • Autorităţile publice responsabile
• Informarea Ministerului Educaţiei Naţionale, prin comunicare scrisă şi publicare pe site-ul CCPIC a standardului ocupaţional şi calificării, în vederea elaborării de către instituţiile de învăţământ interesate a planurilor de pregătire pentru organizarea pregătirii personalului 28 aprilie 2014 • Centrul de coordonare a protecţiei infrastructurilor critice
• Realizarea unor „bănci de date“ care să permită colectarea şi prelucrarea datelor specifice domeniului infrastructurilor critice, precum şi a studiilor de caz, manualelor de bune practici şi lecţiilor învăţate 31 decembrie 2014 • Centrul de coordonare a protecţiei infrastructurilor critice • Autorităţile publice responsabile
COORDONATE ALE POLITICII DE COLABORARE ŞI COOPERARE
1. Intensificarea schimbului de date şi informaţii • Participarea la activităţi organizate sub egida CE şi NATO sau la invitaţia statelor membre şi organismelor internaţionale în domeniul protecţiei infrastructurilor critice conform calendarului de desfăşurare • Centrul de coordonare a protecţiei infrastructurilor critice • Autorităţile publice responsabile
2. Crearea cadrului de cooperare necesar combaterii efectelor riscurilor şi ameninţărilor identificate • Iniţierea dialogului cu statele membre UE vecine în vederea revizuirii procesului de identificare şi desemnare a ICE 31 decembrie 2014 • Centrul de coordonare a protecţiei infrastructurilor critice • Autorităţile publice responsabile
3. Îmbunătăţirea colaborării şi cooperării pentru un spaţiu european de libertăţi, securitate şi justiţie • Informarea CE cu privire la numărul de ICE desemnate pe fiecare sector, precum şi cu privire la numărul de state membre dependente de fiecare ICE desemnată anual, după desemnarea ICE • Centrul de coordonare a protecţiei infrastructurilor critice


SmartCity5

COMENTARII la Decizia 187/2014

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 187 din 2014
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 158 2004
     Ai nevoie de împrumut ?? Oferim împrumuturi cu 3%, oferim împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumut de afaceri, împrumut privat, împrumuturi auto, împrumuturi hoteliere, împrumut studențesc, împrumut personal Împrumuturi de refinanțare a locuințelor, pentru mai multe detalii Email: (tinvestor53@gmail.com) WhatsApp “: + 16892107004
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK. This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunt CEO-ul companiei de împrumut Thomas și vreau să știți cu toții că suntem instruiți să împrumutăm împrumuturi numai celor care au nevoie de împrumut pentru a-și sărbători Ajunul de Crăciun într-un mod mai bun ca niciodată și, de asemenea, celor care au nevoie pentru sprijin financiar, așa că, așa că, dacă aveți nevoie de un împrumut sau un împrumut de Crăciun pentru a vă îndepărta datoriile sau facturile, atunci ne puteți contacta prin e-mailul nostru din VIA (tinvestor53@gmail.com) pentru mai multe detalii despre această tranzacție împrumută fonduriWhatsApp “: +16892107004
ANONIM a comentat Decretul 244 1978
    De ce apare decretul asta in 2021, mai exista RSR? As vrea sa stiu care este legislatia actuala, nu date istorice.
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    Save Your Relationship and Get Your Ex Boyfriend/Girlfriend Back! contact: +1(662)-493-2087 is certainly the best spell caster online and his result is 100% guarantee… I don't know how to really thank Dr. PATRICK for what he did for me. My Name is Libby Eva from the UK, i have been dating this man who I loved very much for over four years now without any problem in our relationship. so at a point he changed so suddenly after returning from the office and started behaving so strangely. it even got to the extent that he told me it was over and i should never call him again. This was a person that loved me with everything that he had. When I told my friend Jenny what happened, she introduced me to a great spell caster called DR PATRICK, the chief priest of all spell caster. At first sight this man told me all my problems. It was his secretary that used a charm on him. Dr PATRICK told me not to worry that he will help me solve the problem. The following day, I was in the house in a sober mood when I first received a message from my boyfriend that he was very sorry and before I dropped the phone, he called me again to say he was on his way home and that he was truly sorry for everything. To my greatest surprise, one week later he engaged me and we got married. All Thanks to DR PATRICK. You can contact him through the following means Email: drpatrickspellcaster@gmail.com Mobile Number: +1 662 493 2087 Blog: https://drpatrickspellcast.blogspot.com Facebook pages https://www.facebook.com/Drpatrickspellcaster11
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    Save Your Relationship and Get Your Ex Boyfriend/Girlfriend Back! contact: +1(662)-493-2087 is certainly the best spell caster online and his result is 100% guarantee… I don't know how to really thank Dr. PATRICK for what he did for me. My Name is Libby Eva from the UK, i have been dating this man who I loved very much for over four years now without any problem in our relationship. so at a point he changed so suddenly after returning from the office and started behaving so strangely. it even got to the extent that he told me it was over and i should never call him again. This was a person that loved me with everything that he had. When I told my friend Jenny what happened, she introduced me to a great spell caster called DR PATRICK, the chief priest of all spell caster. At first sight this man told me all my problems. It was his secretary that used a charm on him. Dr PATRICK told me not to worry that he will help me solve the problem. The following day, I was in the house in a sober mood when I first received a message from my boyfriend that he was very sorry and before I dropped the phone, he called me again to say he was on his way home and that he was truly sorry for everything. To my greatest surprise, one week later he engaged me and we got married. All Thanks to DR PATRICK. You can contact him through the following means Email: drpatrickspellcaster@gmail.com Mobile Number: +1 662 493 2087 Blog: https://drpatrickspellcast.blogspot.com Facebook pages https://www.facebook.com/Drpatrickspellcaster11
ANONIM a comentat Legea 144 2008
    I feel so blessed again in my marriage after Prof Remmy(+27660670249) brought back my husband that separated with me for good 3 months. AM NATALIE KEYMAN from MEMPHIS,USA . i really ain't know what would be enough to thank Prof Remmy for his powerful helping hand in my life. My husband separated with me for 3 years hence being in pain & agony without him. I searched for help everywhere but nothing worked out not until I met Prof Remmy who I contacted online through his website (https://www.psychicremmy.com/). I explained my situation to him and he promised that my husband will get back to me within 48 hours. I believed in him and as he prepared a powerful love spell to bring back my husband permanently. Thomas called me exactly within 48 hours as Prof Remmy had said initially before performing the rituals. He pleaded and said he needs me back and now we are living happily again for the past 9 months. Everyone out there reading my article that needs help should contact him... Email: psychicremmy@gmail.com or Visit: (https://www.psychicremmy.com/).
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    Life has not been easy with me after my marriage was broken when my husband filled for a divorced but I thank God for using LORD ZAKUZA who's like a God on Earth to get my broken marriage restored with his powerful spell. I suffered for depression for 6 months but today, I am so happy for getting to know LORD ZAKUZA for his spell has really made me to believe that of a truth spells are real and they work. I adhered to every bit of instructions given to me by LORD ZAKUZA for he promised me that he will make me happy and proud and really, all that happened and my husband came back to me with his knees on the ground begging me for forgiveness within 48 hours after I got in touch with him and now we are perfectly bonded again for life. I can boldly say to everyone out there that LORD ZAKUZA spells is really the best and most powerful. I'm forever grateful to him till the end of time. So, you can get connected with him on Email via: Lordzakuza7@gmail.com or WhatsApp with this number +1 (740) 573-9483.
Alte acte pe aceeaşi temă cu Decizia 187/2014
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu