Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

TARIF VAMAL - Sectiunile I - V

TARIF VAMAL  - Sectiunile I - V

Anexa la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 171/2001 pentru aprobarea modificarii denumirii si clasificarii marfurilor din Tariful vamal de import al Romaniei, precum si a taxelor vamale de baza aferente acestora

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 848 bis  din 29 decembrie 2001


SmartCity3


    SECTIUNEA I
    ANIMALE VII SI PRODUSE ALE REGNULUI ANIMAL

    Note de Sectiune

    1. Orice referire din aceasta Sectiune la un anumit gen sau la o anumita specie de animale se aplica, cu exceptia dispozitiilor contrare, si animalelor tinere din acel gen sau din acea specie.
    2. Cu exceptia dispozitiilor contrare, orice referire din Nomenclatura la produse uscate include si produsele deshidratate, evaporate sau liofilizate.

    CAP. 1
    ANIMALE VII

    Note de Capitol

    1. Capitolul cuprinde toate animalele vii, cu exceptia:
    a) pestilor si crustaceelor, molustelor si a altor nevertebrate acvatice de la pozitiile 03.01, 03.06 sau 03.07;
    b) culturilor de microorganisme si a altor produse de la pozitia 30.02;
    c) animalelor de la pozitia 95.08.

 ______________________________________________________________________________
|  | Pozitia  |                Denumirea marfii                 | U.M.  | Taxa |
|  | tarifara |                                                 | supl. |vamala|
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |01.01     | Cai, magari, catari, vii:                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0101.10   | - Reproducatori de rasa pura:                   |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0101.10.10| -- Cai                                          | p/st  |   3.6|
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0101.10.90| -- Altele                                       | p/st  |  34  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0101.90   | - Altele:                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Cai:                                         |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0101.90.11| --- Destinati sacrificarii                      | p/st  |  34  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0101.90.19| --- Altele                                      | p/st  |  34  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0101.90.30| -- Magari                                       | p/st  |  34  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0101.90.90| -- Catari                                       | p/st  |  34  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |01.02     | Animale vii din specia bovine:                  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0102.10   | - Reproducatori de rasa pura:                   |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0102.10.10| -- Juninci (care nu au fatat niciodata)         | p/st  |   3.6|
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0102.10.30| -- Vaci                                         | p/st  | 276  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0102.10.90| -- Altele                                       | p/st  |   3.6|
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0102.90   | - Altele:                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- De specie domestica:                         |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0102.90.05| --- Cu o greutate de maximum 80 kg              | p/st  | 276  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Cu o greutate peste 80 kg, dar de maximum   |       |      |
|  |          | 160 kg:                                         |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0102.90.21| ---- Destinate sacrificarii                     | p/st  | 276  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0102.90.29| ---- Altele                                     | p/st  | 276  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Cu o greutate peste 160 kg, dar de maximum  |       |      |
|  |          | 300 kg:                                         |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0102.90.41| ---- Destinate sacrificarii:                    | p/st  | 276  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|ex|0102.90.41| ----- Juninci (care nu au fatat niciodata) cu o | p/st  |      |
|  |          | greutate peste 220 kg, dar de maximum 300 kg    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0102.90.49| ---- Altele:                                    | p/st  | 276  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|ex|0102.90.49| ----- Juninci (care nu au fatat niciodata) cu o | p/st  |      |
|  |          | greutate peste 220 kg, dar de maximum 300 kg    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Cu o greutate peste 300 kg:                 |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | ---- Juninci (care nu au fatat niciodata):      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0102.90.51| ----- Destinate sacrificarii                    | p/st  | 276  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0102.90.59| ----- Altele                                    | p/st  | 276  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | ---- Vaci:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0102.90.61| ----- Destinate sacrificarii                    | p/st  | 276  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0102.90.69| ----- Altele                                    | p/st  | 276  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | ---- Altele:                                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0102.90.71| ----- Destinate sacrificarii                    | p/st  | 276  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0102.90.79| ----- Altele                                    | p/st  | 276  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0102.90.90| -- Altele                                       | p/st  | 276  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |01.03     | Animale vii din specia porcine:                 |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0103.10.00| - Reproducatori de rasa pura                    | p/st  |   3.6|
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Altele:                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0103.91   | -- Cu o greutate sub 50 kg:                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0103.91.10| --- Animale din specia porcine domestice        | p/st  | 276  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0103.91.90| --- Altele                                      | p/st  | 276  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0103.92   | -- Cu o greutate de minimum 50 kg:              |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Animale din specia porcine domestice:       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0103.92.11| ---- Scroafe cu greutatea minima de 160 kg, care| p/st  | 276  |
|  |          | au fatat cel putin o data                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0103.92.19| ---- Altele                                     | p/st  | 276  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0103.92.90| --- Altele                                      | p/st  | 276  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |01.04     | Animale vii din specia ovine sau caprine:       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0104.10   | - Din specia ovine:                             |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0104.10.10| -- Reproducatori de rasa pura                   | p/st  |   3.6|
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0104.10.30| --- Miei (pana la un an)                        | p/st  | 230  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0104.10.80| --- Altele                                      | p/st  | 230  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0104.20   | - Din specia caprine:                           |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0104.20.10| -- Reproducatori de rasa pura                   | p/st  |   3.6|
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0104.20.90| -- Altele                                       | p/st  | 230  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |01.05     | Cocosi, gaini, rate, gaste, curcani, curci si   |       |      |
|  |          | bibilici, vii, din specii domestice: |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Cu o greutate de maximum 185 g:               |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0105.11   | -- Cocosi si gaini:                             |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Gaini de selectie si de reproductie:        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0105.11.11| ---- De rase ouatoare                           | p/st  |  16  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0105.11.19| ---- Altele                                     | p/st  |  16  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Altele:                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0105.11.91| ---- De rase ouatoare                           | p/st  |  16  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0105.11.99| ---- Altele                                     | p/st  |  16  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0105.12.00| -- Curcani si curci                             | p/st  |  16  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0105.19   | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0105.19.20| --- Gaste                                       | p/st  |  16  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0105.19.90| --- Rate si bibilici                            | p/st  |  16  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Altele:                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0105.92.00| -- Cocosi si gaini cu o greutate de maximum     | p/st  |  16  |
|  |          | 2000 g                                          |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0105.93.00| -- Cocosi si gaini cu o greutate peste 2000 g   | p/st  |  16  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0105.99   | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0105.99.10| --- Rate                                        | p/st  |  16  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0105.99.20| --- Gaste                                       | p/st  |  16  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0105.99.30| --- Curcani si curci                            | p/st  |  16  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0105.99.50| --- Bibilici                                    | p/st  |  16  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |01.06     | Alte animale vii:                               |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Mamifere:                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0106.11.00| -- Primate                                      | p/st  |  80  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0106.12.00| -- Balene, delfini si delfini bruni (mamifere   | p/st  |  80  |
|  |          | din ordinul Cetacee); lamantini si dugongi      |       |      |
|  |          | (mamifere din ordinul Sirenia)                  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0106.19   | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0106.19.10| --- Iepuri de casa                              | p/st  |  80  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0106.19.90| --- Altele                                      | -     |  80  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0106.20.00| - Reptile (inclusiv serpi si broaste testoase de| p/st  |  80  |
|  |          | mare)                                           |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Pasari:                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0106.31.00| -- Pasari de prada                              | p/st  |  80  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0106.32.00| -- Psittaciforme (inclusiv papagali, perusi,    | p/st  |  80  |
|  |          | arakanga si cacaduu)                            |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0106.39   | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0106.39.10| --- Porumbei                                    | p/st  |  80  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0106.39.90| --- Altele                                      | -     |  80  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0106.90.00| - Altele                                        | -     |  80  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|

    CAP. 2
    CARNE SI ORGANE COMESTIBILE

    Note de Capitol

    1. Capitolul nu cuprinde:
    a) produsele clasificate la pozitiile de la 02.01 pana la 02.08 si la pozitia 02.10, improprii alimentatiei umane;
    b) intestinele, vezicile si stomacurile de animale (pozitia 05.04), nici sangele de animale (pozitia 05.11 sau pozitia 30.02);
    c) grasimile animale, altele decat produsele de la pozitia 02.09 (Capitolul 15).

    Note complementare

    1. A. Se considera:
    a) "carcasa din specia bovine", in sensul subpozitiilor 0201.10 si 0202.10, corpurile intregi ale animalelor sacrificate, asa cum se prezinta ele dupa operatiunile de eliminare a sangelui, eviscerare si jupuire, prezentate cu sau fara cap, cu sau fara picioare si cu sau fara alte maruntaie alaturate. Atunci cand carcasele sunt prezentate fara cap, acestea din urma trebuie sa fie separate de carcasa la nivelul articulatie atloido-occipitale. Atunci cand carcasele sunt prezentate fara picioare, acestea trebuie sa fie sectionate la nivelul articulatiilor carpo-metacarpiene sau tarso-metatarsiene; se considera "carcasa" si partea anterioara a carcasei care contine toate oasele, gatul, spata si mai mult de zece perechi de coaste;
    b) "semicarcasa din specia bovine", in sensul subpozitiilor 0201.10 si 0202.10, produsele obtinute prin separarea carcasei intregi dupa un plan de simetrie care trece prin mijlocul fiecarei vertebre cervicale, dorsale, lombare si sacrale si prin mijlocul sternului si al simfizei ischiopubiene; se considera "semicarcasa" si partea anterioara a semicarcasei care contine toate oasele, gatul, spata si mai mult de zece coaste;
    c) "sfert compensat", in sensul codurilor tarifare 0201.20.10 si 0202.20.10, ansamblul compus din:
    - fie sferturile anterioare care contin toate oasele, gatul si spata si sunt retezate continand zece coaste si sferturile posterioare care contin toate oasele, pulpa, vrabioara si muschiul si sunt retezate continand trei coaste,
    - fie sferturile anterioare care contin toate oasele, gatul si spata si sunt retezate, continand cinci coaste neseparate de partea de torace si de burta si sferturile posterioare care contin toate oasele, pulpa, vrabioara si muschiul si sunt retezate continand opt coaste taiate.
    Sferturile anterioare si sferturile posterioare ce constituie sferturi compensate, trebuie sa fie prezentate in vama in acelasi timp si in numar egal, greutatea totala a sferturilor anterioare trebuie sa fie egala cu cea a sferturilor posterioare; totusi intre cele doua greutati totale se admite o diferenta de maximum 5% din greutatea cea mai mare (a sferturilor anterioare sau a sferturilor posterioare);
    d) "sfert anterior neseparat", in sensul codurilor tarifare 0201.20.30 si 0202.20.30, partea anterioara a carcasei, care contine toate oasele, gatul si cele doua spate, cu minimum patru perechi de coaste si cu maximum zece perechi de coaste (primele patru perechi trebuie sa fie intregi, urmatoarele pot fi taiate), cu sau fara partea abdominala;
    e) "sfert anterior separat", in sensul codurilor tarifare 0201.20.30 si 0202.20.30, partea anterioara a semicarcasei, care contine toate oasele, gatul si spata, cu minimum patru coaste si cu maximum zece coaste (primele patru coaste trebuie sa fie intregi, urmatoarele pot fi taiate, cu sau fara partea abdominala;
    f) "sfert posterior neseparat", in sensul codurilor tarifare 0201.20.50 si 0202.20.50, partea posterioara a carcasei, care contine toate oasele, pulpa, vrabioara si muschiul, cu minimum trei perechi de coaste intregi sau taiate, cu sau fara partea de sub genunchi, cu sau fara partea abdominala;
    g) "sfert posterior separat", in sensul codurilor tarifare 0201.20.50 si 0202.20.50, partea posterioara a semicarcasei care contine toate oasele, pulpa, vrabioara si muschiul cu minimum trei coaste intregi sau taiate, cu sau fara partea de sub genunchi, cu sau fara partea abdominala;
    h) 11. "bucati rezultate din sferturi anterioare numite australiene", in sensul codurilor tarifare 0202.30.50, partile dorsale ale sfertului anterior, inclusiv partea superioara a spatei, obtinute dintr-un sfert anterior care are minimum patru coaste si maximum zece coaste taiat drept dupa un plan care trece din punctul de legatura a primei coaste cu primul segment de os al pieptului pana in punctul de reflectie al diafragmei situat pe a zecea coasta;
    22. "bucati de piept numite australiene", in sensul codului tarifar 0202.30.50, partea inferioara a sfertului fata, formata din capul pieptului, zona mijlocie a pieptului si tendonul pieptului.
    B. Produsele mentionate in nota complementara 1 A, de la (a) la (g) din acest capitol pot fi prezentate cu sau fara coloana vertebrala.
    C. Pentru determinarea numarului de coaste intregi sau taiate mentionate in nota complementara 1A, nu se iau in considerare decat coastele, intregi sau taiate, nedesprinse de coloana vertebrala.
    2. A. Se considera:
    a) "carcase si semicarcase", in sensul codurilor tarifare 0203.11.10 si 0203.21.10, animalele din specia "porci domestici", asa cum se prezinta ele dupa operatiunile de sacrificare, de eliminare a sangelui, de eviscerare si de eliminare a parului si unghiilor. Semicarcasele sunt obtinute prin separarea carcasei intregi dupa un plan de simetrie trecand prin fiecare vertebra cervicala, dorsala, lombara si sacrala, prin lungul sternului si prin simfiza ischiopubiana. Aceste carcase sau semicarcase pot fi prezentate cu sau fara cap, cu sau fara rat, picioare, osanza, rinichi, coada sau diafragma. Semicarcasele pot fi prezentate cu sau fara maduva spinarii, creier si limba. Carcasele si semicarcasele de scroafe pot fi prezentate cu sau fara mamele;
    b) "jambon", in sensul codurilor tarifare 0203.12.11, 0203.22.11, 0210.11.11 si 0210.11.31, partea posterioara (codala) a semicarcasei, care contine oasele, cu sau fara picior, cu sau fara partea de sub genunchi, sorici sau slanina.
    Jambonul este separat de restul semicarcasei astfel incat contine, cel mult, ultima vertebra lombara;
    c) "partea anterioara", in sensul codurilor tarifare 0203.19.11, 0203.29.11, 0210.19.30 si 0210.19.60, partea anterioara (craniana) a semicarcasei fara cap cu sau fara rat, care contine oasele, cu sau fara picior, partea de sub genunchi, sorici sau grasime.
    Partea anterioara este separata de restul semicarcasei astfel incat include cel mult a cincea vertebra dorsala.
    Partea superioara (dorsala) a partii anterioare (sira spinarii), chiar cu omoplatul si musculatura aferenta (pulpa anterioara) este considerata ca o bucata de spinare daca ea este separata de partea inferioara (ventrala) a partii anterioare printr-o taietura care trece cel mult pe sub coloana vertebrala;
    d) "spata", in sensul codurilor tarifare 0203.12.19, 0203.22.19, 0210.11.19 si 0210.11.39, partea inferioara a partii anterioare, chiar cu omoplatul si musculatura aferenta, continand oasele, cu sau fara picior, partea de sub genunchi, sorici si slanina.
    Omoplatul cu musculatura aferenta, prezentat separat este clasificat la aceste subpozitii ca bucata de spata;
    e) "spinare" in sensul codurilor tarifare 0203.19.13, 0203.29.13, 0210.19.40 si 0210.19.70, partea superioara a semicarcasei cuprinsa intre prima vertebra cervicala si vertebrele codale, continand oasele cu sau fara file, omoplat, sorici sau slanina.
    Spinarea este separata de partea inferioara a semicarcasei printr-o taietura care trece chiar pe sub coloana vertebrala;
    f) "piept", in sensul codurilor tarifare 0203.19.15, 0203.29.15, 0210.12.11 si 0210.12.19, partea inferioara a semicarcasei numita "impanata", situata intre jambon si spata, cu sau fara oase, dar cu sorici si slanina;
    g) "semicarcasa de bacon", in sensul codului tarifar 0210.19.10, semicarcasa de porc prezentata fara cap, falca, gat, picioare, coada, osanza, rinichi, file, omoplat, stern, coloana vertebrala, osul iliac si diafragma;
    h) "trei sferturi anterior", in sensul codului tarifar 0210.19.10, semicarcasa de bacon fara jambon, dezosata sau nu;
    ij) "trei sferturi posterior", in sensul codului tarifar 0210.19.20, semicarcasa de bacon fara partea anterioara, dezosata sau nu;
    k) "mijloc", in sensul codului tarifar 0210.19.20, semicarcasa de bacon fara jambon si fara partea anterioara, dezosata sau nu;
    Codul tarifar include si bucatile de mijloc continand tesut de spinare sau de piept in proportia normala pentru mijlocul intreg.
    B. Bucatile provenite din taierea produselor mentionate in nota complementara 2 A punctul f) nu se clasifica la aceleasi supozitii cu produsele respective, decat daca contin sorici si slanina.
    Daca partile clasificate la codurile tarifare 0210.11.11, 0210.11.19, 0210.11.31, 0210.11.39, 0210.19.30 si 0210.19.60, sunt obtinute prin taiere din semicarcase de bacon, la care oasele indicate in nota complementara 2A punctul g) au fost deja eliminate, taieturile trebuie sa urmeze traseele descrise respectiv in nota complementara 2 A punctele b), c) si d); in orice caz, aceste bucati sau parti ale lor trebuie sa contina oase.
    C. La codurile tarifare 0206.30.31, 0206.49.91 si 0210.90.39, sunt clasificate, in special, capetele si jumatatile de capete de porci domestici, cu sau fara creier, falci sau limba, inclusiv bucati din acestea.
    Capul este separat de restul semicarcasei astfel:
    - printr-o taietura dreapta paralela cu craniul; sau
    - printr-o taietura paralela cu craniul pana la nivelul ochilor si apoi inclinata spre frunte, astfel ratul ramanand atasat la semicarcasa.
    Sunt considerate "bucati de cap", intre altele, falcile, ratul, urechile si carnea aderenta pe cap, in mod deosebit carnea din spatele craniului si parti ale gatului, denumite "partile din josul falcilor".
    Totusi, carnea fara os de pe sira spinarii sau de pe partile anterioare (inclusiv de pe gat si parti de umar) sunt clasificate la codurile tarifare 0203.19.55, 0203.29.55, 0201.19.51 sau 0210.19.81, dupa caz.
    D. Se considera "slanina", in sensul codurilor tarifare 0209.00.11 si 0209.00.19, tesutul adipos situat sub sorici, aderent pe el, indiferent de partea de porc de la care provine; in toate cazurile, greutatea tesutului adipos trebuie sa depaseasca greutatea soriciului.
    La aceste coduri tarifare se clasifica si slanina de pe care a fost eliminat soriciul.
    E. Sunt considerate ca "uscate sau afumate", in sensul codurilor tarifare 0210.11.31, 0210.11.39, 0210.12.19 si de la 0210.19.60 pana la 0210.19.89, produsele in carnea carora raportul apa-proteina (continutul de azot x 6,25) este de maximum 2,8.
    Continutul de azot trebuie sa fie determinat dupa metoda ISO 937-1978.
    3. A. Se considera:
    a) "carcasa" in sensul codurilor tarifare 0204.10, 0204.21, 0204.30, 0204.41, 0204.50.11 si 0204.50.51, corpurile intregi ale animalelor sacrificate asa cum se prezinta ele dupa operatiunile de eliminare a sangelui, eviscerare si jupuire, prezentate cu sau fara cap, cu sau fara picioare si cu sau fara alte maruntaie alaturate. Daca carcasa este prezentata fara cap, acesta trebuie separat de carcasa la nivelul articulatiei atloido-occipitale. Daca carcasa este prezentata fara picioare, acestea trebuie sa fie sectionate la nivelul articulatiilor carpo-metacarpiene sau tarso-metatarsiene;
    b) "semicarcasa", in sensul subpozitiilor nr. 0204.10, 0204.21, 0204.30, 0204.41, 0204.50.11 si 0204.50.51, produsul obtinut prin separarea carcasei intregi dupa un plan de simetrie care trece prin mijlocul fiecarei vertebre cervicale, dorsale, lombare si sacrale si prin mijlocul sternului si al simfizei ischio-pubiene;
    c) "casca", in sensul codurilor tarifare 0204.22.10, 0204.42.10, 0204.50.13 si 0204.50.53, partea anterioara a carcasei, cu sau fara piept, continand toate oasele, gatul, spata si coastele descoperite, taiata perpendicular pe coloana vertebrala si avand minimum cinci si maximum sapte perechi de coaste, intregi sau taiate;
    d) "semicasca", in sensul codurilor tarifare 0204.22.10, 0204.42.10, 0204.50.13 si 0204.50.53, partea anterioara a semicarcasei, cu sau fara piept, continand toate oasele, gatul, spata si coastele descoperite, taiata perpendicular pe coloana vertebrala si avand minimum cinci si maximum sapte coaste, intregi sau taiate;
    e) "spinal si sa", in sensul codurilor tarifare 0204.22.30, 0204.42.30, 0204.50.15 si 0204.50.55, partea ramasa din carcasa, dupa eliminarea chiulotei si castii, cu sau fara rinichi; saua, separata de spinal trebuie sa contina minimum cinci vertebre lombare; spinalul separat de sa trebuie sa contina minimum cinci perechi de coaste, intregi sau taiate;
    f) "semispinal si semisa", in sensul codurilor tarifare 0204.22.30, 0204.42.30, 0204.50.15 si 0204.50.55, partea ramasa din semicarcasa, dupa eliminarea semichiulotei si semicastii, cu sau fara rinichi; semisaua, separata de semispinal trebuie sa contina minimum cinci vertebre lombare; semispinalul separat de semisa trebuie sa contina minimum cinci coaste, intregi sau taiate;
    g) "chiulota", in sensul codurilor tarifare 0204.22.50, 0204.42.50, 0204.50.19 si 0204.50.59, partea posterioara a carcasei, care contine toate oasele si jigoul, taiata perpendicular pe coloana vertebrala la nivelul celei de a sasea vertebra lombara sub osul iliac, sau la nivelul celei de-a patra vertebra sacrala, de-a curmezisul osului iliac, in fata simfizei ischio-pubiene;
    h) "semichiulota", in sensul codurilor tarifare 0204.22.50, 0204.42.50, 0204.50.19 si 0204.50.59, partea posterioara a semicarcasei, care contine toate oasele si jigoul, taiata perpendicular pe coloana vertebrala la nivelul celei de a sasea vertebra lombara sub osul iliac, sau la nivelul celei de-a patra vertebra sacrala, de-a curmezisul osului iliac, in fata simfizei ischio-pubiene.
    B. Pentru determinarea numarului de coaste intregi sau taiate mentionate in nota complementara 3A, nu se iau in considerare decat coastele, intregi sau taiate, nedesprinse de coloana vertebrala.
    4. Se considera:
    a) "bucati de pasari de curte nedezosate", in sensul codurilor tarifare de la 0207.13.20 pana la 0207.13.60, de la 0207.14.20 pana la 0207.14.60, de la 0207.26.20 pana la 0207.26.70, de la 0207.27.20 pana la 0207.27.70, de la 0207.35.21 pana la 0207.35.63 si de la 0207.36.21 pana la 0207.36.63: partile mentionate, care contin toate oasele lor.
    Bucatile de pasari de curte, mentionate la punctul a), din care au fost eliminate o parte din oase, se clasifica la codurile tarifare 0207.13.70, 0207.14.70, 0207.26.80, 0207.35.79 sau 0207.36.79;
    b) "jumatati", in sensul codurilor tarifare 0207.13.20, 0207.14.20, 0207.26.20, 0207.27.20, 0207.35.21, 0207.35.23, 0207.35.25, 0207.36.21, 0207.36.23 si 0207.36.25: jumatatile rezultate din carcasele de pasari de curte prin taierea longitudinala dupa un plan format de coloana vertebrala si stern;
    c) "sferturi", in sensul codurilor tarifare 0207.13.20, 0207.14.20, 0207.26.20, 0207.27.20, 0207.35.21, 0207.35.23, 0207.35.25, 0207.36.21, 0207.36.23 si 0207.36.25: sferturile posterioare sau sferturile anterioare, obtinute prin taierea transversala a unei jumatati;
    d) "aripi intregi, cu sau fara varfuri", in sensul codurilor tarifare 0207.13.30, 0207.14.30, 0207.26.30, 0207.27.30, 0207.35.31, 0207.36.31: bucatile de pasari de curte, compuse din humerus, cubitus si radius, cu masa musculara care le imbraca. Varful, inclusiv osul carp poate sa fie eliminat sau nu. Taieturile trebuie facute prin articulatii;
    e) "piept", in sensul codurilor tarifare 0207.13.50, 0207.14.50, 0207.26.50, 0207.27.50, 0207.35.51, 0207.35.53, 0207.36.51 si 0207.36.53: bucatile de pasari de curte, compuse din stern si coaste si avand pe ambele parti masa musculara care le imbraca;
    f) "pulpe", in sensul codurilor tarifare 0207.13.60, 0207.14.60, 0207.35.61, 0207.35.63, 0207.36.61 si 0207.36.63: bucatile de pasari de curte, compuse din femur, tibie si peroneu si masa musculara care le imbraca. Cele doua taieturi trebuiesc facute prin articulatii;
    g) "copane de curcani sau de curci", in sensul codurilor tarifare 0207.26.60, 0207.27.60: bucati de curcani sau de curci, compuse din tibie si peroneu si masa musculara care le imbraca. Cele doua taieturi trebuiesc facute prin articulatii;
    h) "pulpe de curcani sau de curci, altele decat copanele", in sensul codurilor tarifare 0207.26.70 si 0207.27.70: bucatile de curcani sau de curci, compuse din femur si masa musculara care il imbraca, sau din femur, tibie si peroneu cu masa musculara care le imbraca. Cele doua taieturi trebuiesc facute prin articulatii;
    ij) "parti asa zise <<trunchi>> de gaste sau de rate", in sensul codurilor tarifare 0207.35.71 si 0207.36.71: produsele ce constituie gaste sau rate prezentate jumulite, golite complet, fara cap si fara labe si carora le-au fost eliminate oasele carcasei (sternul, coastele, coloana vertebrala si osul sacral) dar care au femurele, tibiile si humerusurile.
    5. a) Carnea nepreparata termic si condimentata se clasifica la Capitolul 16. Se considera "carne condimentata", carnea nepreparata termic, a carei condimentare este realizata in profunzime sau pe toata suprafata produsului si este perceptibila cu ochiul liber ori in mod evident perceptibila la gust;
    b) Produsele de la pozitia 02.10, carora li s-au adaugat condimente in timpul fabricarii, se clasifica la aceasta pozitie daca aceasta condimentare nu le schimba caracterul de produse descrise la pozitia 02.10.
    6. Sunt considerate "sarate sau in saramura", in sensul pozitiei 02.10, carnea si organele comestibile care sunt supuse operatiei de sarare prin impregnare in profunzime, in mod omogen in toate partile si care au un continut global, de sare, de minimum 1,2%, in greutate.

 ______________________________________________________________________________
|  | Pozitia  |                Denumirea marfii                 | U.M.  | Taxa |
|  | tarifara |                                                 | supl. |vamala|
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |02.01     | Carne de animale din specia bovine, proaspata   |       |      |
|  |          | sau refrigerata:                                |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0201.10.00| - In carcase sau semicarcase                    | -     | 294.4|
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0201.20   | - Alte parti, nedezosate:                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0201.20.20| -- Sferturi numite "compensate"                 | -     | 294.4|
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0201.20.30| -- Sferturi anterioare neseparate sau separate  | -     | 243.2|
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0201.20.50| -- Sferturi posterioare neseparate sau separate | -     | 243.2|
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0201.20.90| -- Altele                                       | -     | 294.4|
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0201.30.00| - Dezosata                                      | -     | 294.4|
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |02.02     | Carne de animale din specia bovine, congelata:  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0202.10.00| - In carcase sau semicarcase                    | -     | 322  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0202.20   | - Alte parti nedezosate:                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0202.20.10| -- Sferturi numite "compensate"                 | -     | 322  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0202.20.30| -- Sferturi anterioare neseparate sau separate  | -     | 322  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0202.20.50| -- Sferturi posterioare neseparate sau separate | -     | 322  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0202.20.90| -- Altele                                       | -     | 322  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0202.30   | - Dezosata:                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0202.30.10| -- Sferturi anterioare, intregi sau taiate in   | -     | 322  |
|  |          | maximum cinci bucati, fiecare sfert fiind       |       |      |
|  |          | prezentat intr-un singur bloc congelat; sferturi|       |      |
|  |          | numite "compensate" prezentate in doua blocuri  |       |      |
|  |          | congelate, unul dintre ele continand partea     |       |      |
|  |          | anterioara a carcasei, intreaga sau taiata in   |       |      |
|  |          | maximum cinci bucati, iar celalalt continand    |       |      |
|  |          | sfertul posterior, intr-o singura bucata, fara  |       |      |
|  |          | muschiul file                                   |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0202.30.50| -- Bucati rezultate din sferturi anterioare si  | -     | 322  |
|  |          | din piept, numite "australiene"                 |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0202.30.90| -- Altele                                       | -     | 322  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |02.03     | Carne de animale din specia porcine, proaspata, |       |      |
|  |          | refrigerata sau congelata:                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Proaspata sau refrigerata:                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0203.11   | -- In carcase sau semicarcase:                  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0203.11.10| --- De animale din specia porcine domestice     | -     | 340.4|
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0203.11.90| --- Altele                                      | -     | 340.4|
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0203.12   | -- Jamboane, spete si parti din acestea,        |       |      |
|  |          | nedezosate:                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- De animale din specia porcine domestice:    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0203.12.11| ---- Jamboane si parti din acestea              | -     | 340.4|
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0203.12.19| ---- Spete si parti din acestea                 | -     | 340.4|
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0203.12.90| --- Altele                                      | -     | 340.4|
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0203.19   | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- De animale din specia porcine domestice:    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0203.19.11| ---- Parti anterioare si parti din acestea      | -     | 340.4|
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0203.19.13| ---- Spinari si parti din acestea, nedezosate   | -     | 340.4|
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0203.19.15| ---- Piept (impanat) si parti de piept          | -     | 340.4|
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | ---- Altele:                                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0203.19.55| ----- Dezosate                                  | -     | 340.4|
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0203.19.59| ----- Altele                                    | -     | 340.4|
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0203.19.90| --- Altele                                      | -     | 340.4|
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Congelata:                                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0203.21   | -- In carcase sau semicarcase:                  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0203.21.10| --- De animale din specia porcine domestice     | -     | 340.4|
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0203.21.90| --- Altele                                      | -     | 340.4|
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0203.22   | -- Jamboane, spete si parti din acestea,        |       |      |
|  |          | nedezosate:                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- De animale din specia porcine domestice:    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0203.22.11| ---- Jamboane si parti din acestea              | -     | 340.4|
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0203.22.19| ---- Spete si parti din acestea                 | -     | 340.4|
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0203.22.90| --- Altele                                      | -     | 340.4|
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0203.29   | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- De animale din specia porcine domestice:    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0203.29.11| ---- Parti anterioare si parti din acestea      | -     | 340.4|
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0203.29.13| ---- Spinari si parti din acestea, nedezosate   | -     | 340.4|
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0203.29.15| ---- Piept (impanat) si parti de piept          | -     | 340.4|
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | ---- Altele:                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0203.29.55| ----- Dezosate                                  | -     | 340.4|
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0203.29.59| ----- Altele                                    | -     | 340.4|
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0203.29.90| --- Altele                                      | -     | 340.4|
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |02.04     | Carne de animale din specia ovine sau caprine,  |       |      |
|  |          | proaspata, refrigerata sau congelata:           |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0204.10.00| - Carcase si semicarcase de miel, proaspete sau | -     |  17.6|
|  |          | refrigerate                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Alta carne de animale din specia ovine,       |       |      |
|  |          | proaspata sau refrigerata:                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0204.21.00| -- In carcase sau semicarcase                   | -     |  17.6|
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0204.22   | -- Alte parti, nedezosate:                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0204.22.10| --- Casca sau semicasca                         | -     |  17.6|
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0204.22.30| --- Spinali si/sau sa sau semispinali si/sau    | -     |  17.6|
|  |          | semisa                                          |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0204.22.50| --- Chiulota sau semichiulota                   | -     |  17.6|
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0204.22.90| --- Altele                                      | -     |  17.6|
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0204.23.00| -- Dezosata                                     | -     |  17.6|
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0204.30.00| - Carcase si semicarcase de miel, congelate     | -     |  17.6|
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Alta carne de animale din specia ovine,       |       |      |
|  |          | congelata:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0204.41.00| -- In carcase sau semicarcase                   | -     |  17.6|
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0204.42   | -- Alte parti, nedezosate:                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0204.42.10| --- Casca sau semicasca                         | -     |  17.6|
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0204.42.30| --- Spinali si/sau sa sau semispinali si/sau    | -     |  17.6|
|  |          | semisa                                          |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0204.42.50| --- Chiulota sau semichiulota                   | -     |  17.6|
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0204.42.90| --- Altele                                      | -     |  17.6|
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0204.43   | -- Dezosata:                                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0204.43.10| --- De miel                                     | -     |  17.6|
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0204.43.90| --- Altele                                      | -     |  17.6|
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0204.50   | - Carne de animale din specia caprine:          |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Proaspata sau refrigerata:                   |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0204.50.11| --- Carcase sau semicarcase                     | -     |  17.6|
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0204.50.13| --- Casca sau semicasca                         | -     |  17.6|
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0204.50.15| --- Spinali si/sau sa sau semispinali si/sau    | -     |  17.6|
|  |          | semisa                                          |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0204.50.19| --- Chiulota sau semichiulota                   | -     |  17.6|
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Altele:                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0204.50.31| ---- Bucati, nedezosate                         | -     |  17.6|
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0204.50.39| ---- Bucati, dezosate                           | -     |  17.6|
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Congelate:                                   |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0204.50.51| --- Carcase sau semicarcase                     | -     |  17.6|
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0204.50.53| --- Casca sau semicasca                         | -     |  17.6|
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0204.50.55| --- Spinali si/sau sa sau semispinali si/sau    | -     |  17.6|
|  |          | semisa                                          |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0204.50.59| --- Chiulota sau semichiulota                   | -     |  17.6|
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Altele:                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0204.50.71| ---- Bucati, nedezosate                         | -     |  17.6|
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0204.50.79| ---- Bucati, dezosate                           | -     |  17.6|
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0205.00   | Carne de cal, de magar sau de catar, proaspata, |       |      |
|  |          | refrigerati sau congelata:                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - De cal:                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0205.00.11| -- Proaspata sau refrigerata                    | -     |  12  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0205.00.19| -- Congelata                                    | -     |  12  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0205.00.90| - De magar sau de catar                         | -     |  12  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |02.06     | Organe comestibile de animale din speciile      |       |      |
|  |          | bovine, porcine, ovine, caprine, cai, de magari |       |      |
|  |          | sau de catari, proaspete, refrigerate sau       |       |      |
|  |          | congelate:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0206.10   | - De animale din specia bovine, proaspete sau   |       |      |
|  |          | refrigerate:                                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0206.10.10| -- Destinate fabricarii produselor farmaceutice | -     | 322  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0206.10.91| --- Ficat                                       | -     | 322  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0206.10.95| --- Muschiul gros si muschiul subtire ai        | -     | 322  |
|  |          | diafragmei                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0206.10.99| --- Altele                                      | -     | 322  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Din specia bovine, congelate:                 |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0206.21.00| -- Limba                                        | -     | 322  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0206.22.00| -- Ficat                                        | -     | 322  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|ex|0206.22.00| --- Destinat fabricarii produselor farmaceutice | -     |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0206.29   | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0206.29.10| --- Destinate fabricarii produselor farmaceutice| -     | 322  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Altele:                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0206.29.91| ---- Muschiul gros si muschiul subtire ai       | -     | 322  |
|  |          | diafragmei                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0206.29.99| ---- Altele                                     | -     | 322  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0206.30   | - Din specia porcine, proaspete sau refrigerate:|       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Din specia porcine domestice: |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0206.30.20| --- Ficat                                       | -     | 322  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|ex|0206.30.20| ---- Destinat fabricarii produselor farmaceutice| -     |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0206.30.30| --- Altele                                      | -     | 322  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|ex|0206.30.30| ---- Destinate fabricarii produselor            | -     |      |
|  |          | farmaceutice                                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0206.30.80| -- Altele                                       | -     | 322  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|ex|0206.30.80| --- Destinate fabricarii produselor farmaceutice| -     |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Din specia porcine, congelate: |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0206.41   | -- Ficat:                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0206.41.20| --- Din specia porcine domestice                | -     | 322  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|ex|0206.41.20| ---- Destinat fabricarii produselor farmaceutice| -     |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0206.41.80| --- Altele                                      | -     | 322  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|ex|0206.41.80| ---- Destinat fabricarii produselor farmaceutice| -     |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0206.49   | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0206.49.20| --- Din specia porcine domestice                | -     | 322  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|ex|0206.49.20| ---- Destinate fabricarii produselor            | -     |      |
|  |          | farmaceutice                                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0206.49.80| --- Altele                                      | -     | 322  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|ex|0206.49.80| ---- Destinate fabricarii produselor            | -     |      |
|  |          | farmaceutice                                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0206.80   | - Altele, proaspete sau refrigerate: |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0206.80.10| -- Destinate fabricarii produselor farmaceutice | -     | 322  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0206.80.91| --- De cai, magari si catari                    | -     | 322  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0206.80.99| --- Din specia ovine sau caprine                | -     | 322  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0206.90   | - Altele, congelate:                            |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0206.90.10| -- Destinate fabricarii produselor farmaceutice | -     | 322  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0206.90.91| --- De cai, magari si catari                    | -     | 322  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0206.90.99| --- Din specia ovine sau caprine                | -     | 322  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |02.07     | Carne si organe comestibile proaspete,          |       |      |
|  |          | refrigerate sau congelate de pasari de la       |       |      |
|  |          | pozitia 01.05:                                  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - De cocosi si de gaini:                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0207.11   | -- Netaiate in bucati, proaspete sau            |       |      |
|  |          | refrigerate:                                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0207.11.10| --- Fara pene, eviscerate, cu cap si picioare,  | -     | 108.8|
|  |          | denumite "pui 83%"                              |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0207.11.30| --- Fara pene, eviscerate, fara cap si picioare,| -     | 108.8|
|  |          | dar cu gat, inima, ficat si pipota, denumite    |       |      |
|  |          | "pui 70%"                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0207.11.90| --- Fara pene, eviscerate, fara cap, picioare,  | -     | 108.8|
|  |          | gat, inima, ficat si pipota, denumite "pui 65%",|       |      |
|  |          | sau altfel prezentate                           |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0207.12   | -- Netaiate in bucati, congelate:               |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0207.12.10| --- Fara pene, eviscerate, fara cap si picioare,| -     | 108.8|
|  |          | dar cu gat, inima, ficat si pipota, denumite    |       |      |
|  |          | "pui 70%"                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0207.12.90| --- Fara pene, eviscerate, fara cap, picioare,  | -     | 108.8|
|  |          | gat, inima, ficat si pipota, denumite "pui 65%",|       |      |
|  |          | sau altfel prezentate                           |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0207.13   | -- Bucati si organe, proaspete sau refrigerate: |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Bucati:                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0207.13.10| ---- Dezosate                                   | -     | 108.8|
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | ---- Nedezosate:                                |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0207.13.20| ----- Jumatati sau sferturi                     | -     | 108.8|
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0207.13.30| ----- Aripi intregi, cu sau fara varfuri        | -     | 108.8|
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0207.13.40| ----- Spate, gaturi, spate cu gaturi impreuna,  | -     | 108.8|
|  |          | tartite si varfuri de aripi                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0207.13.50| ----- Piepti si bucati de piepti                | -     | 108.8|
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0207.13.60| ----- Pulpe si bucati de pulpe                  | -     | 108.8|
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0207.13.70| ----- Altele                                    | -     | 108.8|
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Organe:                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0207.13.91| ---- Ficat                                      | -     | 108.8|
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0207.13.99| ---- Altele                                     | -     | 108.8|
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0207.14   | -- Bucati si organe, congelate:                 |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Bucati:                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0207.14.10| ---- Dezosate                                   | -     | 108.8|
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | ---- Nedezosate:                                |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0207.14.20| ----- Jumatati sau sferturi                     | -     | 108.8|
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0207.14.30| ----- Aripi intregi, cu sau fara varfuri        | -     | 108.8|
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0207.14.40| ----- Spate, gaturi, spate cu gaturi impreuna,  | -     | 108.8|
|  |          | tartite si varfuri de aripi                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0207.14.50| ----- Piepti si bucati de piepti                | -     | 108.8|
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0207.14.60| ----- Pulpe si bucati de pulpe                  | -     | 108.8|
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0207.14.70| ----- Altele                                    | -     | 108.8|
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Organe:                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0207.14.91| ---- Ficat                                      | -     | 108.8|
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0207.14.99| ---- Altele                                     | -     | 108.8|
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - De curcani si de curci:                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0207.24   | -- Netaiate in bucati, proaspete sau            |       |      |
|  |          | refrigerate:                                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0207.24.10| --- Fara pene, eviscerati, fara cap si picioare,| -     | 108.8|
|  |          | dar cu gat, inima, ficat si pipota, denumiti    |       |      |
|  |          | "curcani 80%"                                   |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0207.24.90| --- Fara pene, eviscerati, fara cap, picioare,  | -     | 108.8|
|  |          | gat, ficat, inima si pipota, denumiti "curcani  |       |      |
|  |          | 73%", sau altfel prezentati                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0207.25   | -- Netaiate in bucati, congelate:               |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0207.25.10| --- Fara pene, eviscerati, fara cap, picioare,  | -     | 108.8|
|  |          | dar cu gat, ficat, inima si pipota, denumiti    |       |      |
|  |          | "curcani 80%"                                   |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0207.25.90| --- Fara pene, eviscerati, fara cap, picioare,  | -     | 108.8|
|  |          | gat, inima si pipota, denumiti "curcani 73%",   |       |      |
|  |          | sau altfel prezentati                           |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0207.26   | -- Bucati si organe, proaspete sau refrigerate: |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Bucati:                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0207.26.10| ---- Dezosate                                   | -     | 108.8|
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | ---- Nedezosate:                                |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0207.26.20| ----- Jumatati sau sferturi                     | -     | 108.8|
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0207.26.30| ----- Aripi intregi, cu sau fara varfuri        | -     | 108.8|
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0207.26.40| ----- Spate, gaturi, spate cu gaturi impreuna,  | -     | 108.8|
|  |          | tartite si varfuri de aripi                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0207.26.50| ----- Piepti si bucati de piepti                | -     | 108.8|
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | ----- Pulpe si bucati de pulpe:                 |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0207.26.60| ------ Copane si bucati de copane               | -     | 108.8|
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0207.26.70| ------ Altele                                   | -     | 108.8|
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0207.26.80| ----- Altele                                    | -     | 108.8|
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Organe:                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0207.26.91| ---- Ficat                                      | -     | 108.8|
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0207.26.99| ---- Altele                                     | -     | 108.8|
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0207.27   | -- Bucati si organe, congelate:                 |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Bucati:                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0207.27.10| ---- Dezosate                                   | -     | 108.8|
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | ---- Nedezosate:                                |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0207.27.20| ----- Jumatati sau sferturi                     | -     | 108.8|
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0207.27.30| ----- Aripi intregi, cu sau fara varfuri        | -     | 108.8|
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0207.27.40| ----- Spate, gaturi, spate cu gaturi impreuna,  | -     | 108.8|
|  |          | tartite si varfuri de aripi                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0207.27.50| ----- Piepti si bucati de piepti                | -     | 108.8|
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | ----- Pulpe si bucati de pulpe:                 |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0207.27.60| ------ Copane si bucati de copane               | -     | 108.8|
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0207.27.70| ------ Altele                                   | -     | 108.8|
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0207.27.80| ----- Altele                                    | -     | 108.8|
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Organe:                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0207.27.91| ---- Ficat                                      | -     | 108.8|
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0207.27.99| ---- Altele                                     | -     | 108.8|
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - De rate, gaste, bibilici:                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0207.32   | -- Netaiate in bucati, proaspete sau            |       |      |
|  |          | refrigerate:                                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- De rate:                                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0207.32.11| ---- Fara pene si sange, eviscerate sau         | -     | 108.8|
|  |          | neeviscerate, cu cap si picioare, denumite      |       |      |
|  |          | "rate 85%"                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0207.32.15| ---- Fara pene, eviscerate, fara cap si         | -     | 108.8|
|  |          | picioare, dar cu gat, inima, ficat si pipota,   |       |      |
|  |          | denumite "rate 70%"                             |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0207.32.19| ---- Fara pene, eviscerate, fara cap, picioare, | -     | 108.8|
|  |          | gat, inima, ficat si pipota, denumite "rate     |       |      |
|  |          | 63%", sau altfel prezentate                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- De gaste:                                   |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0207.32.51| ---- Fara pene si sange, neeviscerate, cu cap si| -     | 108.8|
|  |          | picioare, denumite "gaste 82%"                  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0207.32.59| ---- Fara pene, eviscerate, fara cap si         | -     | 108.8|
|  |          | picioare, cu sau fara inima si pipota, denumite |       |      |
|  |          | "gaste 75%", sau altfel prezentate              |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0207.32.90| --- De bibilici                                 | -     | 108.8|
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0207.33   | -- Netaiate in bucati, congelate:               |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- De rate:                                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0207.33.11| ---- Fara pene, eviscerate, fara cap si         | -     | 108.8|
|  |          | picioare, dar cu gat, inima, ficat si pipota,   |       |      |
|  |          | denumite "rate 70%"                             |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0207.33.19| ---- Fara pene, eviscerate, fara cap, picioare, | -     | 108.8|
|  |          | gat, inima, ficat si pipota, denumite "rate     |       |      |
|  |          | 63%", sau altfel prezentate                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- De gaste:                                   |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0207.33.51| ---- Fara pene si sange, neeviscerate, cu cap si| -     | 108.8|
|  |          | picioare, denumite "gaste 82%"                  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0207.33.59| ---- Fara pene, eviscerate, fara cap si         | -     | 108.8|
|  |          | picioare, cu sau fara inima si pipota, denumite |       |      |
|  |          | "gaste 75%", sau altfel prezentate              |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0207.33.90| --- De bibilici                                 | -     | 108.8|
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0207.34   | -- Ficat gras, proaspat sau refrigerat:         |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0207.34.10| --- De gaste                                    | -     | 108.8|
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0207.34.90| --- De rate                                     | -     | 108.8|
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0207.35   | -- Altele, proaspete sau refrigerate:           |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Bucati:                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | ---- Dezosate:                                  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0207.35.11| ----- De gaste                                  | -     | 108.8|
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0207.35.15| ----- De rate sau bibilici                      | -     | 108.8|
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | ---- Nedezosate:                                |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | ----- Jumatati sau sferturi:                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0207.35.21| ------ De rate                                  | -     | 108.8|
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0207.35.23| ------ De gaste                                 | -     | 108.8|
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0207.35.25| ------ De bibilici                              | -     | 108.8|
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0207.35.31| ----- Aripi intregi, cu sau fara varfuri        | -     | 108.8|
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0207.35.41| ----- Spate, gaturi, spate cu gaturi impreuna,  | -     | 108.8|
|  |          | tartite si varfuri de aripi                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | ----- Piepti si bucati de piepti:               |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0207.35.51| ------ De gaste                                 | -     | 108.8|
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0207.35.53| ------ De rate sau bibilici                     | -     | 108.8|
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | ----- Pulpe si bucati de pulpe:                 |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0207.35.61| ------ De gaste                                 | -     | 108.8|
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0207.35.63| ------ De rate sau bibilici                     | -     | 108.8|
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0207.35.71| ----- Parti numite "trunchi de gaste sau rate"  | -     | 108.8|
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0207.35.79| ----- Altele                                    | -     | 108.8|
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Organe:                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0207.35.91| ---- Ficat, altul decat ficatul gras            | -     | 108.8|
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0207.35.99| ---- Altele                                     | -     | 108.8|
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0207.36   | -- Altele, congelate:                           |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Bucati:                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | ---- Dezosate:                                  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0207.36.11| ----- De gaste                                  | -     | 108.8|
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0207.36.15| ----- De rate sau bibilici                      | -     | 108.8|
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | ---- Nedezosate:                                |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | ----- Jumatati sau sferturi:                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0207.36.21| ------ De rate                                  | -     | 108.8|
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0207.36.23| ------ De gaste                                 | -     | 108.8|
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0207.36.25| ------ De bibilici                              | -     | 108.8|
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0207.36.31| ----- Aripi intregi, chiar fara varfuri         | -     | 108.8|
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0207.36.41| ----- Spate, gaturi, spate cu gaturi impreuna,  | -     | 108.8|
|  |          | tartite si varfuri de aripi                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | ----- Piepti si bucati de piepti:               |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0207.36.51| ------ De gaste                                 | -     | 108.8|
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0207.36.53| ------ De rate sau bibilici                     | -     | 108.8|
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | ----- Pulpe si bucati de pulpe:                 |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0207.36.61| ------ De gaste                                 | -     | 108.8|
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0207.36.63| ------ De rate sau bibilici                     | -     | 108.8|
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0207.36.71| ----- Parti numite "trunchi de gaste sau rate"  | -     | 108.8|
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0207.36.79| ----- Altele                                    | -     | 108.8|
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Organe:                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | ---- Ficat:                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0207.36.81| ----- Ficat gras de gasca                       | -     | 108.8|
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0207.36.85| ----- Ficat gras de rata                        | -     | 108.8|
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0207.36.89| ----- Altele                                    | -     | 108.8|
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0207.36.90| ---- Altele                                     | -     | 108.8|
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |02.08     | Alta carne si organe comestibile, proaspete,    |       |      |
|  |          | refrigerate sau congelate:                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0208.10   | - De iepure de casa sau iepure de camp:         |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- De iepure de casa:                           |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0208.10.11| --- Proaspata sau refrigerata                   | -     |  72  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0208.10.19| --- Congelata                                   | -     |  72  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0208.10.90| -- Altele                                       | -     |  72  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0208.20.00| - Pulpe de broasca                              | -     |  72  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0208.30.00| - De primate                                    |       |  72  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0208.40   | - De balene, delfini si delfini bruni (mamifere |       |      |
|  |          | din ordinul Cetacee), de lamantini si dugongi   |       |      |
|  |          | (mamifere din ordinul Sirenia):                 |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0208.40.10| -- Carne de balena                              | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0208.40.90| -- Altele                                       | -     |  72  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0208.50.00| - De reptile (inclusiv serpi si broaste testoase| -     |  72  |
|  |          | de mare)                                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0208.90   | - Altele:                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0208.90.10| -- De porumbei domestici                        | -     |  72  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- De vanat, altul decat iepurii de casa sau    |       |      |
|  |          | iepurii de camp:                                |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0208.90.20| --- De prepelite                                | -     |  72  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0208.90.40| --- Altele                                      | -     |  72  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0208.90.55| -- Carne de foca                                | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0208.90.60| -- Carne de ren                                 | -     |  72  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0208.90.95| -- Altele                                       | -     |  72  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0209.00   | Slanina fara parti slabe, grasime de porc si de |       |      |
|  |          | pasare, netopite si nici altfel extrase,        |       |      |
|  |          | proaspete, refrigerate, congelate, sarate sau in|       |      |
|  |          | saramura, uscate sau afumate:                   |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Slanina:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0209.00.11| -- Proaspata, refrigerata, congelata, sarata sau| -     | 132  |
|  |          | in saramura                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0209.00.19| -- Uscata sau afumata                           | -     | 132  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0209.00.30| - Grasime de porc, alta decat cea de la codurile| -     | 132  |
|  |          | 0209.00.11 sau 0209.00.19                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0209.00.90| - Grasime de pasare                             | -     | 132  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |02.10     | Carne si organe comestibile, sarate sau in      |       |      |
|  |          | saramura, uscate sau afumate; faina si pudra,   |       |      |
|  |          | comestibile, de carne sau de organe:            |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Carne din specia porcine:                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0210.11   | -- Jamboane, spete si parti din acestea,        |       |      |
|  |          | nedezosate:                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Din specia porcine domestice:               |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | ---- Sarate sau in saramura:                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0210.11.11| ----- Jamboane si parti din acestea             | -     | 132  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0210.11.19| ----- Spete si parti din acestea                | -     | 132  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | ---- Uscate sau afumate:                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0210.11.31| ----- Jamboane si parti din acestea             | -     | 132  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0210.11.39| ----- Spete si parti din acestea                | -     | 132  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0210.11.90| --- Altele                                      | -     | 132  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0210.12   | -- Piept (impanat) si parti din acesta:         |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Din specia porcine domestice:               |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0210.12.11| ---- Sarat sau in saramura                      | -     | 132  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0210.12.19| ---- Uscat sau afumat                           | -     | 132  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0210.12.90| --- Altele                                      | -     | 132  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0210.19   | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Din specia porcine domestice:               |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | ---- Sarate sau in saramura:                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0210.19.10| ----- Semicarcasa de bacon sau trei sferturi    | -     | 132  |
|  |          | anterior                                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0210.19.20| ----- Trei sferturi posterior sau mijloc        | -     | 132  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0210.19.30| ----- Partea anterioara si bucati din aceasta   | -     | 132  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0210.19.40| ----- Spinari si bucati din acestea             | -     | 132  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | ----- Altele:                                   |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0210.19.51| ------ Dezosate                                 | -     | 132  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0210.19.59| ------ Altele                                   | -     | 132  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | ---- Uscate sau afumate:                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0210.19.60| ----- Partea anterioara si bucati din aceasta   | -     | 132  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0210.19.70| ----- Spinari si bucati din acestea             | -     | 132  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | ----- Altele:                                   |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0210.19.81| ------ Dezosate                                 | -     | 132  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0210.19.89| ------ Altele                                   | -     | 132  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0210.19.90| --- Altele                                      | -     | 132  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0210.20   | - Carne din specia bovine:                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0210.20.10| -- Nedezosata                                   | -     | 132  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0210.20.90| -- Dezosata                                     | -     | 132  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Altele, inclusiv faina si pudra, comestibile, |       |      |
|  |          | de carne sau de organe:                         |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0210.91.00| -- De primate                                   | -     | 132  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0210.92.00| -- De balene, delfini si delfini bruni (mamifere| -     | 132  |
|  |          | din ordinul Cetacee), de lamantini si dugongi   |       |      |
|  |          | (mamifere din ordinul Sirenia)                  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0210.93.00| -- De reptile (inclusiv serpi si broaste        | -     | 132  |
|  |          | testoase de mare)                               |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0210.99   | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Carne:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0210.99.10| ---- De cal, sarata, in saramura sau uscata     | -     | 132  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | ---- Din specia ovine si caprine:               |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0210.99.21| ----- Nedezosata                                | -     | 132  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0210.99.29| ----- Dezosata                                  | -     | 132  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0210.99.31| ---- De ren                                     | -     | 132  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0210.99.39| ---- Altele                                     | -     | 132  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Organe:                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | ---- De animale din specia porcine domestice:   |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0210.99.41| ----- Ficat                                     | -     | 132  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0210.99.49| ----- Altele                                    | -     | 132  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | ---- De animale din specia bovine:              |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0210.99.51| ----- Muschiul gros si muschiul subtire ai      | -     | 132  |
|  |          | diafragmei                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0210.99.59| ----- Altele                                    | -     | 132  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0210.99.60| ---- Din specia ovine si caprine                | -     | 132  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | ---- Altele:                                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | ----- Ficat de pasare:                          |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0210.99.71| ------ Ficat gras de gasca sau de rata, sarat   | -     | 132  |
|  |          | sau in saramura                                 |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0210.99.79| ------ Altele                                   | -     | 132  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0210.99.80| ----- Altele                                    | -     | 132  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0210.99.90| --- Faina si pudra comestibila, din carne sau   | -     |  66  |
|  |          | organe                                          |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|

    CAP. 3
    PESTI SI CRUSTACEE, MOLUSTE SI ALTE NEVERTEBRATE ACVATICE

    Note de Capitol

    1. Capitolul nu cuprinde:
    a) mamifere de la pozitia 01.06;
    b) carne de mamifere de la pozitia 01.06 (pozitia 02.08 sau pozitia 02.10);
    c) pesti (inclusiv ficat, icre si lapti) si crustacee, moluste si alte nevertebrate acvatice, moarte si improprii alimentatiei umane prin natura sau starea lor de prezentare (Capitolul 5); faina, pudra si aglomerate sub forma de pelete, din peste sau din crustacee, din moluste sau din alte nevertebrate acvatice, improprii alimentatiei umane (pozitia 23.01); sau
    d) icre negre (caviar) si inlocuitori de caviar preparati din icre de peste (pozitia 16.04).
    2. In acest Capitol, expresia "aglomerate sub forma de pelete" cuprinde produsele prezentate sub forma de cilindri, sfere etc. aglomerate fie prin simpla presare, fie prin adaugarea unui liant in cantitate redusa.

 ______________________________________________________________________________
|  | Pozitia  |                Denumirea marfii                 | U.M.  | Taxa |
|  | tarifara |                                                 | supl. |vamala|
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |03.01     | Pesti vii:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0301.10   | - Pesti ornamentali:                            |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0301.10.10| -- De apa dulce                                 | -     |  25  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0301.10.90| -- De apa sarata                                | -     |  25  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Alte specii de pesti vii:                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0301.91   | -- Pastravi (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, |       |      |
|  |          | Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita,   |       |      |
|  |          | Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache si      |       |      |
|  |          | Oncorhynchus chrysogaster):                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0301.91.10| --- Din speciile Oncorhynchus apache si         | -     |  25  |
|  |          | Oncorhynchus chrysogaster                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0301.91.90| --- Altele                                      | -     |  25  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0301.92.00| -- Anghile (Anguilla spp.)                      | -     |  25  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0301.93.00| -- Crapi                                        | -     |  25  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0301.99   | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- De apa dulce:                               |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0301.99.11| ---- Somoni de Pacific (Oncorhynchus nerka,     | -     |  25  |
|  |          | Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta,      |       |      |
|  |          | Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch,|       |      |
|  |          | Oncorhynchus masou si Oncorhynchus rhodurus),   |       |      |
|  |          | somoni de Atlantic (Salmo salar) si somoni de   |       |      |
|  |          | Dunare (Hucho hucho)                            |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0301.99.19| ---- Altele                                     | -     |  25  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0301.99.90| --- De apa sarata                               | -     |  25  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |03.02     | Peste proaspat sau refrigerat, cu exceptia      |       |      |
|  |          | fileului de peste si a carnii de peste de la    |       |      |
|  |          | pozitia 03.04:                                  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Salmonide, cu exceptia ficatului, a icrelor si|       |      |
|  |          | a laptilor:                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0302.11   | -- Pastravi (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, |       |      |
|  |          | Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita,   |       |      |
|  |          | Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache si      |       |      |
|  |          | Oncorhynchus chrysogaster):                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0302.11.10| --- Din speciile Oncorhynchus apache si         | -     |  25  |
|  |          | Oncorhynchus chrysogaster                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0302.11.90| --- Altele                                      | -     |  25  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0302.12.00| -- Somoni de Pacific (Oncorhynchus nerka,       | -     |  20  |
|  |          | Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta,      |       |      |
|  |          | Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch,|       |      |
|  |          | Oncorhynchus masou si Oncorhynchus rhodurus),   |       |      |
|  |          | somoni de Atlantic (Salmo salar) si somoni de   |       |      |
|  |          | Dunare (Hucho hucho)                            |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0302.19.00| -- Altele                                       | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Pesti plati (Pleuronectidae, Bothidae,        |       |      |
|  |          | Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae si      |       |      |
|  |          | Citharidae) cu exceptia ficatului, a icrelor si |       |      |
|  |          | a laptilor:                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0302.21   | -- Halibut (Reinhardtius hippoglossoides,       |       |      |
|  |          | Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus         |       |      |
|  |          | stenolepis):                                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0302.21.10| --- Halibut negru (Reinhardtius hippoglossoides)| -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0302.21.30| --- Halibut de Atlantic (Hippoglossus           | -     |  20  |
|  |          | hippoglossus)                                   |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0302.21.90| --- Halibut de Pacific (Hippoglossus stenolepis)| -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0302.22.00| -- Cambula (Pleuronectes platessa)              | -     |  25  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0302.23.00| -- Calcan (Solea spp.)                          | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0302.29   | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0302.29.10| --- Calcani mici (Lepidorhombus spp.)           | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0302.29.90| --- Altele                                      | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Toni (de genul Thunnus), pesti saritori sau   |       |      |
|  |          | bonite cu abdomenul vargat (Euthynnus           |       |      |
|  |          | (Katsuwonus) pelamis), cu exceptia ficatului, a |       |      |
|  |          | icrelor si a laptilor:                          |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0302.31   | -- Toni cu aripioare lungi (Thunnus alalunga):  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0302.31.10| --- Destinati fabricarii industriale a          | -     |  20  |
|  |          | produselor ce fac obiectul pozitiei 16.04       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0302.31.90| --- Altele                                      | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0302.32   | -- Toni cu aripioare galbene (Thunnus           |       |      |
|  |          | albacares):                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0302.32.10| --- Destinati fabricarii industriale a          | -     |  20  |
|  |          | produselor ce fac obiectul pozitiei 16.04       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0302.32.90| --- Altele                                      | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0302.33   | -- Pesti saritori sau bonite cu abdomenul       |       |      |
|  |          | vargat:                                         |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0302.33.10| --- Destinati fabricarii industriale a          | -     |  20  |
|  |          | produselor ce fac obiectul pozitiei 16.04       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0302.33.90| --- Altele                                      | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0302.34   | -- Toni grasi (Thunnus obesus):                 |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0302.34.10| --- Destinati fabricarii industriale a          | -     |  20  |
|  |          | produselor ce fac obiectul pozitiei 16.04       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0302.34.90| --- Altele                                      | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0302.35   | -- Toni rosii (Thunnus thynnus): |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0302.35.10| --- Destinati fabricarii industriale a          | -     |  20  |
|  |          | produselor ce fac obiectul pozitiei 16.04       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0302.35.90| --- Altele                                      | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0302.36   | -- Toni rosii din sud (Thunnus maccoyii):       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0302.36.10| --- Destinati fabricarii industriale a          | -     |  20  |
|  |          | produselor ce fac obiectul pozitiei 16.04       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0302.36.90| --- Altele                                      | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0302.39   | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0302.39.10| --- Destinate fabricarii industriale a          | -     |  20  |
|  |          | produselor ce fac obiectul pozitiei 16.04       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0302.39.90| --- Altele                                      | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0302.40.00| - Heringi (Clupea harengus, Clupea pallasi), cu | -     |  20  |
|  |          | exceptia ficatului icrelor si a laptilor        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|ex|0302.40.00| -- De la 1 ianuarie la 14 februarie             | -     |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|ex|0302.40.00| -- De la 15 februarie la 15 iunie               | -     |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|ex|0302.40.00| -- De la 16 iunie la 31 decembrie               | -     |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0302.50   | - Cod (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus          |       |      |
|  |          | macrocephalus), cu exceptia ficatului, a icrelor|       |      |
|  |          | si a laptilor:                                  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0302.50.10| -- Din specia Gadus morhua                      | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0302.50.90| -- Altele                                       | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Alte specii de peste, cu exceptia ficatului, a|       |      |
|  |          | icrelor si a laptilor:                          |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0302.61   | -- Sardine (Sardina pilchardus, Sardinops spp.),|       |      |
|  |          | sardinele (Sardinella spp.), sproturi (Sprattus |       |      |
|  |          | sprattus):                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0302.61.10| --- Sardine din specia Sardina pilchardus       | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0302.61.30| --- Sardine din genul Sardinops; sardinele      | -     |  20  |
|  |          | (Sardinella spp.)                               |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0302.61.80| --- Sproturi (Sprattus sprattus)                | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|ex|0302.61.80| ---- De la 1 ianuarie la 14 februarie           | -     |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|ex|0302.61.80| ---- De la 15 februarie la 15 iunie             | -     |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|ex|0302.61.80| ---- De la 16 iunie la 31 decembrie             | -     |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0302.62.00| -- Eglefin (Melanogrammus aeglefinus)           | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0302.63.00| -- Pesti marini din specia Pollachius virens    | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0302.64.00| -- Scrumbii (Scomber scombrus, Scomber          | -     |  20  |
|  |          | australasicus, Scomber japonicus)               |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|ex|0302.64.00| --- De la 1 ianuarie la 14 februarie            | -     |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|ex|0302.64.00| --- De la 15 februarie la 15 iunie              | -     |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|ex|0302.64.00| --- De la 16 iunie la 31 decembrie              | -     |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0302.65   | -- Caini de mare si alte specii de rechini:     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0302.65.20| --- Caini de mare (Squalus acanthias)           | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0302.65.50| --- Rechini pisica (Scyliorhinus spp.)          | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0302.65.90| --- Altele                                      | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0302.66.00| -- Anghile (Anguilla spp.)                      | -     |  25  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0302.69   | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- De apa dulce:                               |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0302.69.11| ---- Crapi                                      | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0302.69.19| ---- Altele                                     | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- De apa sarata:                              |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | ---- Pesti din genul Euthynnus, altii decat     |       |      |
|  |          | pestii saritori sau bonitele cu abdomenul vargat|       |      |
|  |          | (Euthynnus Katsuwonus pelamis) mentionati la    |       |      |
|  |          | subpozitia 0302.33:                             |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0302.69.21| ----- Destinati fabricarii industriale a        | -     |  20  |
|  |          | produselor ce fac obiectul pozitiei 16.04       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0302.69.25| ----- Altele                                    | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | ---- Sebaste (pesti rosii) (Sebastes spp.):     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0302.69.31| ----- Din specia Sebastes marinus               | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0302.69.33| ----- Altele                                    | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0302.69.35| ---- Pesti din specia Boreogadus saida          | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0302.69.41| ---- Merlani (Merlangus merlangus)              | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0302.69.45| ---- Mihalti-de-mare (Molva spp.)               | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0302.69.51| ---- Pesti marini de Alaska (Theragra           | -     |  20  |
|  |          | chalcogramma) si pesti marini din specia        |       |      |
|  |          | Pollachius pollachius                           |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0302.69.55| ---- Hamsii (ansoa) (Engraulis spp.)            | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0302.69.61| ---- Dorada de mare din specia Dentex dentex si | -     |  20  |
|  |          | Pagellus spp.                                   |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | ---- Pesti marini din specia Merluccius si      |       |      |
|  |          | specia Urophycis:                               |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | ----- Pesti marini din specia Merluccius:       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0302.69.66| ------ Pesti marini din genul Merluccius        | -     |  20  |
|  |          | capensis si Merluccius paradoxus                |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0302.69.67| ------ Pesti marini din specia Merluccius       | -     |  20  |
|  |          | australis                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0302.69.68| ------ Altele                                   | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0302.69.69| ----- Pesti marini din specia Urophycis         | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0302.69.75| ---- Pesti din specia Brama                     | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0302.69.81| ---- Pesti pediculati (Lophius spp.)            | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0302.69.85| ---- Merlani albastri (Micromesistius poutassou | -     |  20  |
|  |          | sau Gadus poutassou)                            |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0302.69.86| ---- Merlani albastri sudici (Micromesistius    | -     |  20  |
|  |          | australis)                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0302.69.87| ---- Pesti-spada (Xiphias gladius)              | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0302.69.88| ---- "Toothfish" (Dissostichus spp.)            | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0302.69.91| ---- Stavrizi (Caranx trachurus, Trachurus      | -     |  20  |
|  |          | trachurus)                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0302.69.92| ---- Tipari roz (Genypterus blacodes)           | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0302.69.94| ---- Pesti din specia Dicentrarchus labrax      | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0302.69.95| ---- Dorade regale (Sparus aurata)              | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0302.69.99| ---- Altele                                     | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0302.70.00| - Ficat, icre si lapti                          | -     |  25  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |03.03     | Pesti congelati, cu exceptia fileurilor de peste|       |      |
|  |          | si a carnii de peste de la pozitia 03.04:       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Somoni de Pacific (Oncorhynchus nerka,        |       |      |
|  |          | Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta,      |       |      |
|  |          | Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch,|       |      |
|  |          | Oncorhynchus masou si Oncorhynchus rhodurus), cu|       |      |
|  |          | exceptia ficatului, a icrelor si a laptilor:    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0303.11.00| -- Somon rosu (Oncorhynchus nerka)              | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0303.19.00| -- Altele                                       | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Alte salmonide, cu exceptia ficatului, a      |       |      |
|  |          | icrelor si a laptilor:                          |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0303.21   | -- Pastravi (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, |       |      |
|  |          | Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita,   |       |      |
|  |          | Oncorhynchus gilae, Oncorhnchus apache si       |       |      |
|  |          | Oncorhynchus chrysogaster):                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0303.21.10| --- Din speciile Oncorhnchus apache si          | -     |  25  |
|  |          | Oncorhynchus chrysogaster                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0303.21.90| --- Altele                                      | -     |  25  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0303.22.00| -- Somoni de Atlantic (Salmo salar) si somoni de| -     |  20  |
|  |          | Dunare (Hucho hucho)                            |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0303.29.00| -- Altele                                       | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Pesti plati (Pleuronectidae, Bothidae,        |       |      |
|  |          | Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae si      |       |      |
|  |          | Citharidae) cu exceptia ficatului, a icrelor si |       |      |
|  |          | a laptilor:                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0303.31   | -- Halibuti (Reinhardtius hippoglossoides,      |       |      |
|  |          | Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus         |       |      |
|  |          | stenolepis):                                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0303.31.10| --- Halibut negru (Reinhardtius hippoglossoides)| -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0303.31.30| --- Halibut de Atlantic (Hippoglossus           | -     |  20  |
|  |          | hippoglossus)                                   |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0303.31.90| --- Halibut de Pacific (Hippoglossus stenolepis)| -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0303.32.00| -- Cambula (Pleuronectes platessa)              | -     |  25  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0303.33.00| -- Calcani (Solea spp.)                         | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0303.39   | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0303.39.10| --- Pesti din specia Platichthys flesus         | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0303.39.20| --- Calcani mici (Lepidorhombus spp.)           | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0303.39.30| --- Pesti din genul Rhombosolea                 | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0303.39.80| --- Altele                                      | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Toni (de genul Thunnus), pesti saritori sau   |       |      |
|  |          | bonite cu abdomenul vargat (Euthynnus Katsuwonus|       |      |
|  |          | pelamis), cu exceptia ficatului, a icrelor si a |       |      |
|  |          | laptilor:                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0303.41   | -- Toni lungi (Thunnus alalunga):               |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Destinati fabricarii industriale a          |       |      |
|  |          | produselor care fac obiectul pozitiei 16.04:    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0303.41.11| ---- Intregi                                    | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0303.41.13| ---- Eviscerati si fara branhii                 | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0303.41.19| ---- Altele (de exemplu fara cap)               | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0303.41.90| --- Altele                                      | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0303.42   | -- Toni cu aripioare galbene (Thunnus           |       |      |
|  |          | albacares):                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Destinati fabricarii industriale a          |       |      |
|  |          | produselor care fac obiectul pozitiei 16.04:    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | ---- Intregi:                                   |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0303.42.12| ----- Care cantaresc peste 10 kg fiecare        | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0303.42.18| ----- Altele                                    | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | ---- Eviscerati si fara branhii: |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0303.42.32| ----- Care cantaresc peste 10 kg fiecare        | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0303.42.38| ----- Altele                                    | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | ---- Altele (de exemplu fara cap):              |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0303.42.52| ----- Care cantaresc peste 10 kg fiecare        | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0303.42.58| ----- Altele                                    | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0303.42.90| --- Altele                                      | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0303.43   | -- Pesti saritori sau bonite cu abdomenul       |       |      |
|  |          | vargat:                                         |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Destinati fabricarii industriale a          |       |      |
|  |          | produselor care fac obiectul pozitiei 16.04:    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0303.43.11| ---- Intregi                                    | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0303.43.13| ---- Eviscerati si fara branhii                 | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0303.43.19| ---- Altele (de exemplu fara cap)               | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0303.43.90| --- Altele                                      | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0303.44   | -- Toni obezi (Thunnus obesus):                 |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Destinati fabricarii industriale a          |       |      |
|  |          | produselor care fac obiectul pozitiei 16.04:    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0303.44.11| ---- Intregi                                    | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0303.44.13| ---- Eviscerati si fara branhii                 | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0303.44.19| ---- Altele (de exemplu fara cap)               | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0303.44.90| --- Altele                                      | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0303.45   | -- Toni rosii (Thunnus thynnus): |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Destinati fabricarii industriale a          |       |      |
|  |          | produselor care fac obiectul pozitiei 16.04:    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0303.45.11| ---- Intregi                                    | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0303.45.13| ---- Eviscerati si fara branhii                 | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0303.45.19| ---- Altele (de exemplu fara cap)               | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0303.45.90| --- Altele                                      | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0303.46   | -- Toni rosii din sud (Thunnus maccoyii):       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Destinati fabricarii industriale a          |       |      |
|  |          | produselor care fac obiectul pozitiei 16.04:    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0303.46.11| ---- Intregi                                    | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0303.46.13| ---- Eviscerati si fara branhii                 | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0303.46.19| ---- Altele (de exemplu fara cap)               | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0303.46.90| --- Altele                                      | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0303.49   | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Destinati fabricarii industriale a          |       |      |
|  |          | produselor care fac obiectul pozitiei 16.04:    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0303.49.31| ---- Intregi                                    | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0303.49.33| ---- Eviscerati si fara branhii                 | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0303.49.39| ---- Altele (de exemplu fara cap)               | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0303.49.80| --- Altele                                      | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0303.50.00| - Heringi (Clupea harengus, Clupea pallasii), cu| -     |  20  |
|  |          | exceptia ficatului, a icrelor si a laptilor     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|ex|0303.50.00| -- De la 1 ianuarie la 14 februarie             | -     |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|ex|0303.50.00| -- De la 15 februarie la 15 iunie               | -     |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|ex|0303.50.00| -- De la 16 iunie la 31 decembrie               | -     |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0303.60   | - Cod (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus          |       |      |
|  |          | macrocephalus), cu exceptia ficatului, a icrelor|       |      |
|  |          | si a laptilor:                                  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0303.60.11| -- Din specia Gadus morhua                      | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0303.60.19| -- Din specia Gadus ogac                        | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0303.60.90| -- Din specia Gadus macrocephalus               | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Alte specii de pesti, cu exceptia ficatului, a|       |      |
|  |          | icrelor si a laptilor:                          |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0303.71   | -- Sardine (Sardina pilchardus, Sardinops spp.),|       |      |
|  |          | sardinele (Sardinella spp.), sproturi (Sprattus |       |      |
|  |          | sprattus):                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0303.71.10| --- Sardine din specia Sardina pilchardus       | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0303.71.30| --- Sardine din genul Sardinops; sardinele      | -     |  20  |
|  |          | (Sardinella spp.)                               |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0303.71.80| --- Sproturi (Sprattus sprattus)                | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|ex|0303.71.80| ---- De la 1 ianuarie la 14 februarie           | -     |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|ex|0303.71.80| ---- De la 15 februarie la 15 iunie             | -     |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|ex|0303.71.80| ---- De la 16 iunie la 31 decembrie             | -     |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0303.72.00| -- Eglefini (Melanogrammus aeglefinus)          | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0303.73.00| -- Pesti marini din specia Pollachius virens    | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0303.74   | -- Scrumbii (Scomber scombrus, Scomber          |       |      |
|  |          | australasicus, Scomber japonicus):              |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0303.74.30| --- Din specia Scomber scombrus si Scomber      | -     |  20  |
|  |          | japonicus                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|ex|0303.74.30| ---- De la 1 ianuarie la 14 februarie           | -     |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|ex|0303.74.30| ---- De la 15 februarie la 15 iunie             | -     |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|ex|0303.74.30| ---- De la 16 iunie la 31 decembrie             | -     |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0303.74.90| --- Din specia Scomber australicus              | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0303.75   | -- Caini de mare si alte specii de rechini:     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0303.75.20| --- Caini de mare (Squalus acanthias)           | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0303.75.50| --- Rechini pisica (Scyliorhinus spp.)          | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0303.75.90| --- Altele                                      | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0303.76.00| -- Anghile (Anguilla spp.)                      | -     |  25  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0303.77.00| -- Lupi de mare (Dicentrarchus labrax,          | -     |  25  |
|  |          | Dicentrarchus punctatus)                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0303.78   | -- Pesti marini din speciile Merluccius si      |       |      |
|  |          | Urophycis:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Pesti marini din specia Merluccius:         |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0303.78.11| ---- Pesti marini din genul Merluccius capensis | -     |  20  |
|  |          | si Merluccius paradoxus                         |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0303.78.12| ---- Pesti marini din genul Merluccius hubbsi   | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0303.78.13| ---- Pesti marini din genul Merluccius australis| -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0303.78.19| ---- Altele                                     | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0303.78.90| --- Pesti marini din specia Urophycis           | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0303.79   | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- De apa dulce:                               |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0303.79.11| ---- Crapi                                      | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0303.79.19| ---- Altele                                     | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- De apa sarata:                              |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | ---- Pesti de genul Euthynnus, altii decat      |       |      |
|  |          | pestii saritori si bonitele cu abdomenul vargat |       |      |
|  |          | (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), mentionati in |       |      |
|  |          | subpozitia 0303.43:                             |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | ----- Destinati fabricarii industriale a        |       |      |
|  |          | produselor care fac obiectul pozitiei 16.04:    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0303.79.21| ------ Intregi                                  | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0303.79.23| ------ Eviscerati si fara branhii               | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0303.79.29| ------ Altele (de exemplu fara cap)             | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0303.79.31| ----- Altele                                    | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | ---- Sebaste (pesti rosii) (Sebastes spp.):     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0303.79.35| ----- Din specia Sebastes marinus               | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0303.79.37| ----- Altele                                    | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0303.79.41| ---- Pesti din specia Boreogadus saida          | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0303.79.45| ---- Merlani (Merlangus merlangus)              | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0303.79.51| ---- Mihalti-de-mare (Molva spp.)               | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0303.79.55| ---- Pesti marini de Alaska (Theragra           | -     |  20  |
|  |          | chalcogramma) si pesti marini din specia        |       |      |
|  |          | Pollachius pollachius                           |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0303.79.58| ---- Pesti din specia Orcynopsis unicolor       | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|ex|0303.79.58| ----- De la 1 ianuarie la 14 februarie          | -     |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|ex|0303.79.58| ----- De la 15 februarie la 15 iunie            | -     |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|ex|0303.79.58| ----- De la 16 iunie la 31 decembrie            | -     |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0303.79.65| ---- Ansoa (Engraulis spp.)                     | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0303.79.71| ---- Dorade de mare din speciile Dentex dentex  | -     |  20  |
|  |          | si Pagellus                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0303.79.75| ---- Pesti din specia Brama                     | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0303.79.81| ---- Pesti pediculati (Lophius spp.)            | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0303.79.83| ---- Merlani albastri (Micromesistius poutassou | -     |  20  |
|  |          | sau Gadus poutassou)                            |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0303.79.85| ---- Merlani albastri sudici (Micrromesistius   | -     |  20  |
|  |          | australis)                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0303.79.87| ---- Pesti-spada (Xiphias gladius)              | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0303.79.88| ---- "Toothfish" (Dissostichus spp.)            | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0303.79.91| ---- Stavrizi (Caranx trachurus, Trachurus      | -     |  20  |
|  |          | trachurus)                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0303.79.92| ---- Grenadieri albastri (Macruronus            | -     |  20  |
|  |          | novaezealandiae)                                |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0303.79.93| ---- Tipari roz (Genypterus blacodes)           | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0303.79.94| ---- Pesti din speciile Pelotreis flavilatus si | -     |  20  |
|  |          | Peltorhamphus novaezealandiae                   |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0303.79.98| ---- Altele                                     | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0303.80   | - Ficat, icre si lapti:                         |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0303.80.10| -- Icre si lapti folositi pentru obtinerea      | -     |  25  |
|  |          | acidului dezoxiribonucleic sau a sulfatului de  |       |      |
|  |          | protamina                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0303.80.90| -- Altele                                       | -     |  25  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |03.04     | Fileuri de peste si carne de peste (chiar       |       |      |
|  |          | tocata), proaspete, refrigerate sau congelate:  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0304.10   | - Proaspete sau refrigerate:                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- File:                                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- De pesti de apa dulce:                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0304.10.11| ---- De pastravi din speciile Salmo trutta,     | -     |  25  |
|  |          | Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki,       |       |      |
|  |          | Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0304.10.13| ---- De somoni de Pacific (Oncorhynchus nerka,  | -     |  25  |
|  |          | Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta,      |       |      |
|  |          | Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch,|       |      |
|  |          | Oncorhynchus masou si Oncorhynchus rhodurus), de|       |      |
|  |          | somoni de Atlantic (Salmo salar) si de somoni de|       |      |
|  |          | Dunare (Hucho hucho)                            |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0304.10.19| ---- De alti pesti de apa dulce                 | -     |  25  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Altele:                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0304.10.31| ---- De cod (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus    | -     |  25  |
|  |          | macrocephalus) si de pesti din specia Boreogadus|       |      |
|  |          | saida                                           |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0304.10.33| ---- De pesti marini din specia Pollachius      | -     |  25  |
|  |          | virens                                          |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0304.10.35| ---- De Sebaste (pesti rosii) (Sebastes spp.)   | -     |  25  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0304.10.38| ---- Altele                                     | -     |  25  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Alta carne de peste (chiar tocata):          |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0304.10.91| --- De pesti de apa dulce                       | -     |  25  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Altele:                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0304.10.97| ---- File de heringi                            | -     |  25  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|ex|0304.10.97| ----- De la 1 ianuarie la 14 februarie          | -     |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|ex|0304.10.97| ----- De la 15 februarie la 15 iunie            | -     |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|ex|0304.10.97| ----- De la 16 iunie la 31 decembrie            | -     |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0304.10.98| ---- Altele                                     | -     |  25  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0304.20   | - Fileuri congelate:                            |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- De pesti de apa dulce:                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0304.20.11| --- De pastravi din speciile Salmo trutta,      | -     |  20  |
|  |          | Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki,       |       |      |
|  |          | Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0304.20.13| --- De somon de Pacific (Oncorhynchus nerka,    | -     |  20  |
|  |          | Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta,      |       |      |
|  |          | Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch,|       |      |
|  |          | Oncorhynchus masou si Oncorhynchus rhodurus), de|       |      |
|  |          | somoni de Atlantic (Salmo salar), si de somoni  |       |      |
|  |          | de Dunare (Hucho hucho)                         |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0304.20.19| --- De alti pesti de apa dulce                  | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- De cod (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus      |       |      |
|  |          | macrocephalus) si de pesti din specia Boreogadus|       |      |
|  |          | saida:                                          |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0304.20.21| --- De cod din specia Gadus macrocephalus       | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0304.20.29| --- Altele                                      | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0304.20.31| -- De pesti marini din specia Pollachius virens | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0304.20.33| -- De eglefini (Melanogrammus aeglefinus)       | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- De Sebaste (pesti rosii) (Sebastes spp.):    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0304.20.35| --- Din specia Sebastes marinus                 | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0304.20.37| --- Altele                                      | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0304.20.41| -- De merlani (Merlangus merlangus)             | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0304.20.43| -- De mihalti-de-mare (Molva spp.)              | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0304.20.45| -- De toni (din genul Thunnus) si de pesti din  | -     |  20  |
|  |          | genul Euthynnus                                 |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- De scrumbii (Scomber scombrus, Scomber       |       |      |
|  |          | australasicus, Scomber japonicus) si de pesti   |       |      |
|  |          | din specia Orcynopsis unicolor:                 |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0304.20.51| --- Din specia Scomber australasicus            | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0304.20.53| --- Altele                                      | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Din pesti marini din speciile Merluccius si  |       |      |
|  |          | Urophycis:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Din pesti marini din specia Merluccius:     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0304.20.55| ---- Din pesti marini din genul Merluccius      | -     |  20  |
|  |          | capensis si Merluccius paradoxus                |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0304.20.56| ---- Din pesti marini din genul Merluccius      | -     |  20  |
|  |          | hubbsi                                          |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0304.20.58| ---- Altele                                     | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0304.20.59| --- Din pesti marini din specia Urophycis       | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- De caini de mare si de alte specii de        |       |      |
|  |          | rechini:                                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0304.20.61| --- De caini de mare si de rechini pisica       | -     |  20  |
|  |          | (Squalus acanthias si Scyliorhinus spp.)        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0304.20.69| --- De alte specii de rechini                   | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0304.20.71| -- De pesti din specia Pleuronectes platessa    | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0304.20.73| -- De pesti din specia Platichthys flesus       | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0304.20.75| -- De heringi (Clupea harengus, Clupea pallasii)| -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0304.20.79| -- De calcani mici (Lepidorhombus spp.)         | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0304.20.81| -- De pesti din specia Brama                    | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0304.20.83| -- De pesti pediculati (Lophius spp.)           | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0304.20.85| -- De pesti marini de Alaska (Theragra          | -     |  20  |
|  |          | chalcogramma)                                   |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0304.20.87| -- De pesti-spada (Xiphias gladius)             | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0304.20.88| -- De pesti din specia Dissostichus             | -     |  20  |
|  |          | ("Toothfish")                                   |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0304.20.91| -- De grenadieri albastri (Macruronus           | -     |  20  |
|  |          | novaezealandiae)                                |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0304.20.95| -- Altele                                       | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0304.90   | - Altele:                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0304.90.05| -- Surimi                                       | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0304.90.10| --- De pesti de apa dulce                       | -     |  25  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Altele:                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0304.90.22| ---- De heringi (Clupea harengus, Clupea        | -     |  25  |
|  |          | pallasii)                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|ex|0304.90.22| ----- De la 1 ianuarie la 14 februarie          | -     |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|ex|0304.90.22| ----- De la 15 februarie la 15 iunie            | -     |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|ex|0304.90.22| ----- De la 16 iunie la 31 decembrie            | -     |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0304.90.31| ---- De Sebaste (pesti rosii) (Sebastes spp.)   | -     |  25  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | ---- De cod (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus    |       |      |
|  |          | macrocephalus) si de pesti din specia Boreogadus|       |      |
|  |          | saida:                                          |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0304.90.35| ----- De cod din specia Gadus macrocephalus     | -     |  25  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0304.90.38| ----- De cod din specia Gadus morhua            | -     |  25  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0304.90.39| ----- Altele                                    | -     |  25  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0304.90.41| ---- De pesti marini din specia Pollachius      | -     |  25  |
|  |          | virens                                          |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0304.90.45| ---- De eglefin (Melanogrammus aeglefinus)      | -     |  25  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | ---- De pesti marini din speciile Merluccius si |       |      |
|  |          | Urophycis:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0304.90.47| ----- De pesti marini din specia Merluccius     | -     |  25  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0304.90.49| ----- De pesti marini din specia Urophycis      | -     |  25  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0304.90.51| ---- De calcani mici (Lepidorhombus spp.)       | -     |  25  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0304.90.55| ---- De pesti din specia Brama                  | -     |  25  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0304.90.57| ---- De pesti pediculati (Lophius spp.)         | -     |  25  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0304.90.59| ---- De merlani albastri (Micromesistius        | -     |  25  |
|  |          | poutassou sau Gadus poutassou)                  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0304.90.61| ---- De pesti marini de Alaska (Theragra        | -     |  25  |
|  |          | chalcogramma)                                   |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0304.90.65| ---- De pesti-spada (Xiphias gladius)           | -     |  25  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0304.90.97| ---- Altele                                     | -     |  25  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |03.05     | Peste uscat, sarat sau in saramura; peste       |       |      |
|  |          | afumat, chiar fiert, inainte sau in timpul      |       |      |
|  |          | afumarii; faina, pudra si aglomerate sub forma  |       |      |
|  |          | de pelete de peste, proprii alimentatiei umane: |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0305.10.00| - Faina, pudra si aglomerate sub forma de pelete| -     |  25  |
|  |          | de peste, proprii alimentatiei umane            |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0305.20.00| - Ficat, icre si lapti de peste, uscati,        | -     |  25  |
|  |          | afumati, sarati sau in saramura                 |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0305.30   | - Fileuri de peste uscate, sarate sau in        |       |      |
|  |          | saramura, dar neafumate:                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- De cod (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus      |       |      |
|  |          | macrocephalus) si de pesti din specia Boreogadus|       |      |
|  |          | saida:                                          |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0305.30.11| --- De cod din specia Gadus macrocephalus       | -     |  25  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0305.30.19| --- Altele                                      | -     |  25  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0305.30.30| -- De somoni de Pacific (Oncorhynchus nerka,    | -     |  25  |
|  |          | Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta,      |       |      |
|  |          | Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch,|       |      |
|  |          | Oncorhynchus masou si Oncorhynchus rhodurus), de|       |      |
|  |          | somoni de Atlantic (Salmo salar) si de somoni de|       |      |
|  |          | Dunare (Hucho hucho), sarat sau in saramura     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0305.30.50| -- De halibut negru (Reinhardtius               | -     |  25  |
|  |          | hippoglossoides), sarat sau in saramura         |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0305.30.90| -- Altele                                       | -     |  25  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Pesti afumati, inclusiv fileuri afumate:      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0305.41.00| -- Somoni de Pacific (Oncorhynchus nerka,       | -     |  25  |
|  |          | Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta,      |       |      |
|  |          | Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch,|       |      |
|  |          | Oncorhynchus masou si Oncorhynchus rhodurus),   |       |      |
|  |          | somoni de Atlantic (Salmo salar) si somoni de   |       |      |
|  |          | Dunare (Hucho hucho)                            |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0305.42.00| -- Heringi (Clupea harengus, Clupea pallasii)   | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0305.49   | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0305.49.10| --- Halibut negru (Reinhardtius hippoglossoides)| -     |  25  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0305.49.20| --- Halibut de Atlantic (Hippoglossus           | -     |  25  |
|  |          | hippoglossus)                                   |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0305.49.30| --- Scrumbii (Scomber scombrus, Scomber         | -     |  25  |
|  |          | australasicus, Scomber japonicus)               |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0305.49.45| --- Pastravi (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss,| -     |  25  |
|  |          | Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita,   |       |      |
|  |          | Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache si      |       |      |
|  |          | Oncorhynchus chrysogaster)                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0305.49.50| --- Anghile (Anguilla spp.)                     | -     |  25  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0305.49.80| --- Altele                                      | -     |  25  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Pesti uscati, chiar sarati, dar neafumati:    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0305.51   | -- Cod (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus         |       |      |
|  |          | macrocephalus):                                 |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0305.51.10| --- Uscat, nesarat                              | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0305.51.90| --- Uscat si sarat                              | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0305.59   | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Pesti din specia Boreogadus saida:          |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0305.59.11| ---- Uscati, nesarati                           | -     |  25  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0305.59.19| ---- Uscati si sarati                           | -     |  25  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0305.59.30| --- Heringi (Clupea harengus, Clupea pallasii)  | -     |  25  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0305.59.50| --- Ansoa (Engraulis spp.)                      | -     |  25  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0305.59.60| --- Halibut negru (Reinhardtius hippoglossoides)| -     |  25  |
|  |          | si halibut de Pacific (Hippoglossus stenolepis) |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0305.59.70| --- Halibut de Atlantic (Hippoglossus           | -     |  25  |
|  |          | hippoglossus)                                   |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0305.59.90| --- Altele                                      | -     |  25  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Pesti sarati, neuscati, neafumati si pesti in |       |      |
|  |          | saramura:                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0305.61.00| -- Heringi (Clupea harengus, Clupea pallasii)   | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0305.62.00| -- Cod (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus         | -     |  20  |
|  |          | macrocephalus)                                  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0305.63.00| -- Ansoa (Eugraulis spp.)                       | -     |  25  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0305.69   | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0305.69.10| --- Pesti din specia Boreogadus saida           | -     |  25  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0305.69.20| --- Halibut negru (Reinhardtius hippoglossoides)| -     |  25  |
|  |          | si halibut de Pacific (Hippoglossus stenolepis) |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0305.69.30| --- Halibut de Atlantic (Hippoglossus           | -     |  25  |
|  |          | hippoglossus)                                   |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0305.69.50| --- Somoni de Pacific (Oncorhynchus nerka,      | -     |  25  |
|  |          | Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta,      |       |      |
|  |          | Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch,|       |      |
|  |          | Oncorhynchus masou si Oncorhynchus rhodurus),   |       |      |
|  |          | somoni de Atlantic (Salmo salar) si somoni de   |       |      |
|  |          | Dunare (Hucho hucho)                            |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0305.69.90| --- Altele                                      | -     |  25  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |03.06     | Crustacee, chiar decorticate, vii, proaspete,   |       |      |
|  |          | refrigerate, congelate, uscate, sarate sau in   |       |      |
|  |          | saramura; crustacee nedecorticate, fierte in apa|       |      |
|  |          | sau in aburi, chiar refrigerate, congelate,     |       |      |
|  |          | uscate, sarate sau in saramura; faina, pudra si |       |      |
|  |          | aglomerate sub forma de pelete de crustacee,    |       |      |
|  |          | proprii alimentatiei umane:                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Congelate:                                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0306.11   | -- Languste (Palinurus spp., Panulirus spp.,    |       |      |
|  |          | Jasus spp.):                                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0306.11.10| --- Cozi de languste                            | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0306.11.90| --- Altele                                      | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0306.12   | -- Homari (Homarus spp.):                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0306.12.10| --- Intregi                                     | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0306.12.90| --- Altele                                      | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0306.13   | -- Creveti:                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0306.13.10| --- Creveti din familia Pandalidae              | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0306.13.30| --- Creveti din genul Crangon                   | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0306.13.40| --- Creveti din genul Parapenaeus longirosteris | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0306.13.50| --- Creveti din genul Penaeus                   | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0306.13.80| --- Altele                                      | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0306.14   | -- Crabi:                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0306.14.10| --- Crabi din specia Paralithodes camchaticus,  | -     |  20  |
|  |          | Chionoecetes spp. si Callinectes sapidus        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0306.14.30| --- Crabi din specia Cancer pagurus             | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0306.14.90| --- Altele                                      | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0306.19   | -- Altele, inclusiv faina, pudra si aglomerate  |       |      |
|  |          | sub forma de pelete, de crustacee, proprii      |       |      |
|  |          | alimentatiei umane:                             |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0306.19.10| --- Raci de apa dulce                           | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0306.19.30| --- Homari norvegieni (Nephrops norvegicus)     | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0306.19.90| --- Altele                                      | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Necongelate:                                  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0306.21.00| -- Languste (Palinurus spp., Panulirus spp.,    | -     |  20  |
|  |          | Jasus spp.)                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0306.22   | -- Homari (Homarus spp.):                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0306.22.10| --- Vii                                         | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Altele:                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0306.22.91| ---- Intregi                                    | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0306.22.99| ---- Altele                                     | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0306.23   | -- Creveti:                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0306.23.10| --- Creveti din familia Pandalidae              | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Creveti din genul Crangon:                  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0306.23.31| ---- Proaspeti, refrigerati, fierti in apa sau  | -     |  20  |
|  |          | in vapori                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0306.23.39| ---- Altele                                     | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0306.23.90| --- Altele                                      | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0306.24   | -- Crabi:                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0306.24.10| --- Crabi din specia Paralithodes camchaticus,  | -     |  20  |
|  |          | Chionoecetes spp. si Callinectes sapidus        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0306.24.30| --- Crabi din specia Cancer pagurus             | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0306.24.90| --- Altele                                      | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0306.29   | -- Altele, inclusiv faina, pudra si aglomerate  |       |      |
|  |          | sub forma de pelete, de crustacee, proprii      |       |      |
|  |          | alimentatiei umane:                             |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0306.29.10| --- Raci de apa dulce                           | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0306.29.30| --- Homari norvegieni (Nephrops norvegicus)     | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0306.29.90| --- Altele                                      | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |03.07     | Moluste, chiar separate de cochilie, vii,       |       |      |
|  |          | proaspete, refrigerate, congelate, uscate,      |       |      |
|  |          | sarate sau in saramura; nevertebrate acvatice,  |       |      |
|  |          | altele decat crustaceele si molustele, vii,     |       |      |
|  |          | proaspete, refrigerate, congelate, uscate,      |       |      |
|  |          | sarate sau in saramura; faina, pudra si         |       |      |
|  |          | aglomerate sub forma de pelete, de nevertebrate |       |      |
|  |          | acvatice, altele decat crustaceele, proprii     |       |      |
|  |          | alimentatiei umane:                             |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0307.10   | - Stridii:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0307.10.10| -- Stridii plate (Ostrea spp.), vii, de maximum | -     |  20  |
|  |          | 40 g fiecare (inclusiv cochiliile)              |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0307.10.90| -- Altele                                       | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Scoici St. Jacques sau scoici-pieptane si alte|       |      |
|  |          | scoici din familia Pecten, Chlamys sau          |       |      |
|  |          | Placopecten:                                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0307.21.00| -- Vii, proaspete sau refrigerate               | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0307.29   | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0307.29.10| --- Scoici Saint-Jacques (Pecten maximus),      | -     |  20  |
|  |          | congelate                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0307.29.90| --- Altele                                      | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Midii (Mytilus spp., Perna spp.):             |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0307.31   | -- Vii, proaspete sau refrigerate:              |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0307.31.10| --- Mytilus spp.                                | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0307.31.90| --- Perna spp.                                  | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0307.39   | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0307.39.10| --- Mytilus spp.                                | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0307.39.90| --- Perna spp.                                  | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Sepii (Sepia officinalis, Rossia macrosoma) si|       |      |
|  |          | sepiole (Sepiola spp.), calmari (Ommastrephes   |       |      |
|  |          | spp., Loligo spp., Nototodarus spp.,            |       |      |
|  |          | Sepioteuthis spp.):                             |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0307.41   | -- Vii, proaspete sau refrigerate:              |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0307.41.10| --- Sepii (Sepia officinalis, Rossia macrosoma) | -     |  20  |
|  |          | si sepiole (Sepiola spp.)                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Calmari (Ommastrephes spp., Loligo spp.,    |       |      |
|  |          | Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.):           |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0307.41.91| ---- Loligo spp., Ommastrephes sagittatus       | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0307.41.99| ---- Altele                                     | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0307.49   | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Congelate:                                  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | ---- Sepii (Sepia officinalis, Rossia macrosoma)|       |      |
|  |          | si sepiole (Sepiola spp.):                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | ----- Din genul Sepiola:                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0307.49.01| ------ Sepiola rondeleti                        | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0307.49.11| ------ Altele                                   | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0307.49.18| ----- Altele                                    | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | ---- Calmari (Ommastrephes spp., Loligo spp.,   |       |      |
|  |          | Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.):           |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | ----- Loligo spp.:                              |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0307.49.31| ------ Loligo vulgaris                          | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0307.49.33| ------ Loligo pealei                            | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0307.49.35| ------ Loligo patagonica                        | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0307.49.38| ------ Altele                                   | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0307.49.51| ----- Ommastrephes sagittatus                   | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0307.49.59| ----- Altele                                    | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Altele:                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0307.49.71| ---- Sepii (Sepia officinalis, Rossia macrosoma)| -     |  20  |
|  |          | si sepiole (Sepiola spp.)                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | ---- Calmari (Ommastrephes spp., Loligo spp.,   |       |      |
|  |          | Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.):           |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0307.49.91| ----- Loligo spp., Ommastrephes sagittatus      | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0307.49.99| ----- Altele                                    | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Caracatite (Octopus spp.):                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0307.51.00| -- Vii, proaspete sau refrigerate               | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0307.59   | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0307.59.10| --- Congelate                                   | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0307.59.90| --- Altele                                      | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0307.60.00| - Melci, altii decat melcii de mare             | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Altele, inclusiv faina, pudra si aglomerate   |       |      |
|  |          | sub forma de pelete, de nevertebrate acvatice,  |       |      |
|  |          | altele decat crustaceele, proprii alimentatiei  |       |      |
|  |          | umane:                                          |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0307.91.00| -- Vii, proaspete sau refrigerate               | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0307.99   | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Congelate:                                  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0307.99.11| ---- Illex spp.                                 | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0307.99.13| ---- Pesti vargati si alte specii din familia   | -     |  20  |
|  |          | Veneridae                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0307.99.15| ---- Meduze (Rhopilema spp.)                    | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0307.99.18| ---- Alte nevertebrate acvatice                 | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0307.99.90| --- Altele                                      | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|

    CAP. 4
    LAPTE SI PRODUSE LACTATE; OUA DE PASARI; MIERE NATURALA; PRODUSE COMESTIBILE DE ORIGINE ANIMALA, NEDENUMITE SI NECUPRINSE IN ALTA PARTE

    Note de Capitol

    1. Se considera lapte, laptele complet si laptele partial sau integral degresat.
    2. In sensul pozitiei 04.05:
    a) Prin termenul unt se intelege unt natural, unt din zer sau unt "recombinat" (proaspat, sarat sau ranced, chiar daca se afla in recipiente inchise ermetic) provenind numai din lapte, al carui continut in grasimi din lapte este de minimum 80%, dar de maximum 95% in greutate, avand un continut maxim de substante solide, altele decat grasimile, din lapte de 2% in greutate si un continut maxim de apa de 16% in greutate. Untul nu are adaugate emulsifiante dar poate contine clorura de sodiu, coloranti alimentari, saruri de neutralizare si culturi de bacterii lactice inofensive;
    b) Prin expresia pasta din lapte pentru tartine se intelege emulsiile de tip "apa in ulei" care pot fi intinse pe tartine, care contin ca grasimi numai grasimi din lapte si al caror continut de grasimi din lapte este de minimum 39%, dar sub 80% in greutate.
    3. Produsele obtinute prin concentrarea zerului cu adaos de lapte sau de grasimi din lapte se clasifica ca branzeturi, la pozitia 04.06, cu conditia ca acestea sa aiba urmatoarele trei caracteristici:
    a) sa aiba un continut de grasimi din lapte de minimum 5%, calculat la greutate/substanta uscata;
    b) sa aiba un continut de substanta uscata, calculat la greutate, minimum 70%, dar maximum 85%;
    c) sa aiba o forma sau sa li se poata da o forma.
    4. Capitolul nu cuprinde:
    a) produsele obtinute din zer si care contin in greutate peste 95% lactoza, exprimata in lactoza anhidra calculata la substanta uscata (pozitia 17.02); si nici
    b) albuminele (inclusiv concentratele de mai multe proteine din zer, continand, in greutate calculata la substanta uscata, peste 80% proteine din zer) (pozitia nr. 35.02), si nici globulinele (pozitia 35.04).

    Note de subpozitii

    1. In sensul subpozitiei 0404.10, prin zer modificat se inteleg produsele continand componentele zerului, adica zerul din care s-a eliminat total sau partial lactoza, proteinele sau sarurile minerale, sau la care s-au adaugat componentele naturale ale zerului, ca si produsele obtinute amestecand componentele naturale ale zerului.
    2. In sensul subpozitiei 0405.10, termenul unt nu include untul deshidratat sau topit (subpozitia 0405.90).

    Nota complementara

    1. Sunt considerate "forme standard", in sensul codurilor tarifare 0406.90.02 si 0406.90.03, formele avand urmatoarele greutati:
    - Emental: minimum 60 kg dar maximum 130 kg;
    - Gruyere si Sbrinz: minimum 20 kg dar maximum 45 kg;
    - Bergkase: minimum 20 kg dar maximum 60 kg;
    - Appenzell: minimum 6 kg dar maximum 8 kg.

 ______________________________________________________________________________
|  | Pozitia  |                Denumirea marfii                 | U.M.  | Taxa |
|  | tarifara |                                                 | supl. |vamala|
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |04.01     | Lapte si smantana din lapte, neconcentrate, fara|       |      |
|  |          | adaos de zahar sau alti indulcitori: |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0401.10   | - Cu un continut de grasimi de maximum 1% din   |       |      |
|  |          | greutate:                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0401.10.10| -- In ambalaje directe cu un continut net de    | -     | 132  |
|  |          | maximum 2 l                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0401.10.90| -- Altele                                       | -     | 132  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0401.20   | - Cu un continut de grasimi peste 1%, dar       |       |      |
|  |          | maximum 6% din greutate:                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- De maximum 3%:                               |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0401.20.11| --- In ambalaje directe cu un continut net de   | -     | 132  |
|  |          | maximum 2 l                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0401.20.19| --- Altele                                      | -     | 132  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Peste 3%:                                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0401.20.91| --- In ambalaje directe cu un continut net de   | -     | 132  |
|  |          | maximum 2 l                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0401.20.99| --- Altele                                      | -     | 132  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0401.30   | - Cu un continut de grasimi peste 6% din        |       |      |
|  |          | greutate:                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- De maximum 21%:                              |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0401.30.11| --- In ambalaje directe cu un continut net de   | -     | 132  |
|  |          | maximum 2 l                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0401.30.19| --- Altele                                      | -     | 132  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Peste 21%, dar maximum 45%:                  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0401.30.31| --- In ambalaje directe cu un continut net de   | -     | 132  |
|  |          | maximum 2 l                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0401.30.39| --- Altele                                      | -     | 132  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Peste 45% din greutate:                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0401.30.91| --- In ambalaje directe cu un continut net de   | -     | 132  |
|  |          | maximum 2 l                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0401.30.99| --- Altele                                      | -     | 132  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |04.02     | Lapte si smantana din lapte, concentrate sau cu |       |      |
|  |          | adaos de zahar sau alti indulcitori: |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0402.10   | - Pudra, granule sau alte forme solide, cu un   |       |      |
|  |          | continut de grasimi de maximum 1,5% din         |       |      |
|  |          | greutate:                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Fara adaos zahar sau alti indulcitori:       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0402.10.11| --- In ambalaje directe cu un continut net de   | -     | 253  |
|  |          | maximum 2,5 kg                                  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0402.10.19| --- Altele                                      | -     | 253  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0402.10.91| --- In ambalaje directe cu un continut net de   | -     | 253  |
|  |          | maximum 2,5 kg                                  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0402.10.99| --- Altele                                      | -     | 253  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Pudra, granule sau alte forme solide, cu un   |       |      |
|  |          | continut de grasimi peste 1,5% din greutate:    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0402.21   | -- Fara adaos de zahar sau alti indulcitori:    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Cu un continut de grasimi de maximum 27% din|       |      |
|  |          | greutate:                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0402.21.11| ---- In ambalaje directe cu un continut net de  | -     | 132  |
|  |          | maximum 2,5 kg                                  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | ---- Altele:                                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0402.21.17| ----- Cu un continut de grasimi de maximum 11%  | -     | 132  |
|  |          | din greutate                                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0402.21.19| ----- Cu un continut, in greutate, de grasimi   | -     | 132  |
|  |          | peste 11%, dar maximum 27%                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Cu un continut de grasimi peste 27% din     |       |      |
|  |          | greutate:                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0402.21.91| ---- In ambalaje directe cu un continut net de  | -     | 132  |
|  |          | maximum 2,5 kg                                  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0402.21.99| ---- Altele                                     | -     | 132  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0402.29   | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Cu un continut de grasimi de maximum 27% din|       |      |
|  |          | greutate:                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0402.29.11| ---- Lapte special numit "pentru sugari", in    | -     | 132  |
|  |          | recipiente inchise ermetic, cu un continut net  |       |      |
|  |          | de maximum 500 g si cu un continut de grasimi   |       |      |
|  |          | peste 10% din greutate                          |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | ---- Altele:                                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0402.29.15| ----- In ambalaje directe cu un continut net de | -     | 132  |
|  |          | maximum 2,5 kg                                  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|ex|0402.29.15| ------ Lapte special numit "pentru sugari", in  | -     |      |
|  |          | recipiente inchise ermetic, cu un continut net  |       |      |
|  |          | de maximum 2,5 kg                               |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0402.29.19| ----- Altele                                    | -     | 132  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Cu un continut de grasimi peste 27% din     |       |      |
|  |          | greutate:                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0402.29.91| ---- In ambalaje directe cu un continut net de  | -     | 132  |
|  |          | maximum 2,5 kg                                  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0402.29.99| ---- Altele                                     | -     | 132  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Altele:                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0402.91   | -- Fara adaos de zahar sau alti indulcitori     |       |      |
|  |          | (edulcoranti):                                  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Cu un continut de grasimi de maximum 8% din |       |      |
|  |          | greutate:                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0402.91.11| ---- In ambalaje directe cu un continut net de  | -     | 132  |
|  |          | maximum 2,5 kg                                  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0402.91.19| ---- Altele                                     | -     | 132  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Cu un continut de grasimi peste 8%, dar     |       |      |
|  |          | maximum 10% din greutate:                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0402.91.31| ---- In ambalaje directe cu un continut net de  | -     | 132  |
|  |          | maximum 2,5 kg                                  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0402.91.39| ---- Altele                                     | -     | 132  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Cu un continut de grasimi peste 10%, dar    |       |      |
|  |          | maximum 45% din greutate:                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0402.91.51| ---- In ambalaje directe cu un continut net de  | -     | 132  |
|  |          | maximum 2,5 kg                                  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0402.91.59| ---- Altele                                     | -     | 132  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Cu un continut de grasimi peste 45% din     |       |      |
|  |          | greutate:                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0402.91.91| ---- In ambalaje directe cu un continut net de  | -     | 132  |
|  |          | maximum 2,5 kg                                  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0402.91.99| ---- Altele                                     | -     | 132  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0402.99   | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Cu un continut de grasimi de maximum 9,5%   |       |      |
|  |          | din greutate:                                   |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0402.99.11| ---- In ambalaje directe cu un continut net de  | -     | 132  |
|  |          | maximum 2,5 kg                                  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0402.99.19| ---- Altele                                     | -     | 132  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Cu un continut de grasimi peste 9,5%, dar   |       |      |
|  |          | maximum 45% din greutate:                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0402.99.31| ---- In ambalaje directe cu un continut net de  | -     | 132  |
|  |          | maximum 2,5 kg                                  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0402.99.39| ---- Altele                                     | -     | 132  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Cu un continut de grasimi peste 45% din     |       |      |
|  |          | greutate:                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0402.99.91| ---- In ambalaje directe cu un continut net de  | -     | 132  |
|  |          | maximum 2,5 kg                                  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0402.99.99| ---- Altele                                     | -     | 132  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |04.03     | Lapte acru, lapte prins si smantana acra, iaurt,|       |      |
|  |          | chefir si alte sortimente de lapte si smantana  |       |      |
|  |          | fermentate sau acidulate, chiar concentrate, sau|       |      |
|  |          | cu adaos de zahar sau alti indulcitori, sau     |       |      |
|  |          | aromatizate, sau cu adaos de fructe sau cacao:  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0403.10   | - Iaurt:                                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Nearomatizat, fara adaos de fructe sau cacao:|       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Fara adaos de zahar sau alti indulcitori si |       |      |
|  |          | care au un continut de grasimi:                 |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0403.10.11| ---- De maximum 3% din greutate                 | -     | 105  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0403.10.13| ---- Peste 3%, dar maximum 6% din greutate      | -     | 105  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0403.10.19| ---- Peste 6% din greutate                      | -     | 105  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Altele, cu un continut de grasimi:          |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0403.10.31| ---- De maximum 3% din greutate                 | -     | 105  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0403.10.33| ---- Peste 3%, dar maximum 6% din greutate      | -     | 105  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0403.10.39| ---- Peste 6% din greutate                      | -     | 105  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Aromatizate sau cu adaos de fructe sau cacao:|       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Pudra, granule, sau alte forme solide, cu un|       |      |
|  |          | continut de grasimi provenind din lapte:        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0403.10.51| ---- De maximum 1,5% din greutate               | -     | 105  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0403.10.53| ---- Peste 1,5%, dar maximum 27% din greutate   | -     | 105  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0403.10.59| ---- Peste 27% din greutate                     | -     | 105  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Altele, cu un continut de grasimi provenind |       |      |
|  |          | din lapte:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0403.10.91| ---- De maximum 3% din greutate                 | -     | 105  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0403.10.93| ---- Peste 3%, dar maximum 6% din greutate      | -     | 105  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0403.10.99| ---- Peste 6% din greutate                      | -     | 105  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0403.90   | - Altele:                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Nearomatizate, fara adaos de fructe sau      |       |      |
|  |          | cacao:                                          |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Pudra, granule, sau alte forme solide:      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | ---- La care nu s-a adaugat zahar sau alti      |       |      |
|  |          | indulcitori, cu un continut de grasimi:         |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0403.90.11| ----- De maximum 1,5% din greutate              | -     | 105  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0403.90.13| ----- Peste 1,5%, dar maximum 27% din greutate  | -     | 105  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0403.90.19| ----- Peste 27% din greutate                    | -     | 105  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | ---- Altele, cu un continut de grasimi:         |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0403.90.31| ----- De maximum 1,5% din greutate              | -     | 105  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0403.90.33| ----- Peste 1,5%, dar maximum 27% din greutate  | -     | 105  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0403.90.39| ----- Peste 27% din greutate                    | -     | 105  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Altele:                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | ---- La care nu s-a adaugat zahar sau alti      |       |      |
|  |          | indulcitori, cu un continut de grasimi:         |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0403.90.51| ----- De maximum 3% din greutate                | -     | 105  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0403.90.53| ----- Peste 3%, dar maximum 6% din greutate     | -     | 105  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0403.90.59| ----- Peste 6% din greutate                     | -     | 105  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | ---- Altele, cu un continut de grasimi:         |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0403.90.61| ----- De maximum 3% din greutate                | -     | 105  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0403.90.63| ----- Peste 3%, dar maximum 6% din greutate     | -     | 105  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0403.90.69| ----- Peste 6% din greutate                     | -     | 105  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Aromatizate sau cu adaos de fructe sau cacao:|       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Pudra, granule sau alte forme solide, cu un |       |      |
|  |          | continut de grasimi provenind din lapte:        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0403.90.71| ---- De maximum 1,5% din greutate               | -     | 105  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0403.90.73| ---- Peste 1,5%, dar maximum 27% din greutate   | -     | 105  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0403.90.79| ---- Peste 27% din greutate                     | -     | 105  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Altele, cu un continut de grasimi provenind |       |      |
|  |          | din lapte:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0403.90.91| ---- De maximum 3% din greutate                 | -     | 105  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0403.90.93| ---- Peste 3%, dar maximum 6% din greutate      | -     | 105  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0403.90.99| ---- Peste 6% din greutate                      | -     | 105  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |04.04     | Zer, chiar concentrat sau cu adaos de zahar sau |       |      |
|  |          | de alti indulcitori; produse obtinute din       |       |      |
|  |          | compusi naturali ai laptelui, chiar cu adaos de |       |      |
|  |          | zahar sau alti indulcitori, nedenumite si       |       |      |
|  |          | necuprinse in alta parte:                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0404.10   | - Zer, modificat sau nu, chiar concentrat sau cu|       |      |
|  |          | adaos de zahar sau de alti indulcitori:         |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Pudra, granule sau alte forme solide:        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Fara adaos de zahar sau alti indulcitori si |       |      |
|  |          | cu un continut de proteine                      |       |      |
|  |          | (continut in azot x 6,38):                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | ---- De maximum 15% din greutate si cu un       |       |      |
|  |          | continut de grasimi:                            |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0404.10.02| ----- De maximum 1,5% din greutate              | -     | 126  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0404.10.04| ----- Peste 1,5%, dar maximum 27% din greutate  | -     | 126  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0404.10.06| ----- Peste 27% din greutate                    | -     | 126  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | ---- Peste 15% din greutate si cu un continut de|       |      |
|  |          | grasimi:                                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0404.10.12| ----- De maximum 1,5% din greutate              | -     | 126  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0404.10.14| ----- Peste 1,5%, dar maximum 27% din greutate  | -     | 126  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0404.10.16| ----- Peste 27% din greutate                    | -     | 126  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Altele, cu un continut de proteine          |       |      |
|  |          | (continut in azot x 6,38):                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | ---- De maximum 15% din greutate si cu un       |       |      |
|  |          | continut de grasimi:                            |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0404.10.26| ----- De maximum 1,5% din greutate              | -     | 126  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0404.10.28| ----- Peste 1,5%, dar maximum 27% din greutate  | -     | 126  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0404.10.32| ----- Peste 27% din greutate                    | -     | 126  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | ---- Peste 15% din greutate si cu un continut de|       |      |
|  |          | grasimi:                                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0404.10.34| ----- De maximum 1,5% din greutate              | -     | 126  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0404.10.36| ----- Peste 1,5%, dar maximum 27% din greutate  | -     | 126  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0404.10.38| ----- Peste 27% din greutate                    | -     | 126  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Fara adaos de zahar sau alti indulcitori si |       |      |
|  |          | cu un continut de proteine                      |       |      |
|  |          | (continut in azot x 6,38):                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | ---- De maximum 15% din greutate si cu un       |       |      |
|  |          | continut de grasimi:                            |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0404.10.48| ----- De maximum 1,5% din greutate              | -     | 126  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0404.10.52| ----- Peste 1,5%, dar maximum 27% din greutate  | -     | 126  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0404.10.54| ----- Peste 27% din greutate                    | -     | 126  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | ---- Peste 15% din greutate si cu un continut de|       |      |
|  |          | grasimi:                                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0404.10.56| ----- De maximum 1,5% din greutate              | -     | 126  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0404.10.58| ----- Peste 1,5%, dar maximum 27% din greutate  | -     | 126  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0404.10.62| ----- Peste 27% din greutate                    | -     | 126  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Altele, cu un continut de proteine          |       |      |
|  |          | (continut in azot x 6,38):                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | ---- De maximum 15% din greutate si cu un       |       |      |
|  |          | continut de grasimi:                            |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0404.10.72| ----- De maximum 1,5% din greutate              | -     | 126  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0404.10.74| ----- Peste 1,5%, dar maximum 27% din greutate  | -     | 126  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0404.10.76| ----- Peste 27% din greutate                    | -     | 126  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | ---- Peste 15% din greutate si cu un continut de|       |      |
|  |          | grasimi:                                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0404.10.78| ----- De maximum 1,5% din greutate              | -     | 126  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0404.10.82| ----- Peste 1,5%, dar maximum 27% din greutate  | -     | 126  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0404.10.84| ----- Peste 27% din greutate                    | -     | 126  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0404.90   | - Altele:                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Fara adaos de zahar sau alti indulcitori si  |       |      |
|  |          | care au un continut de grasimi:                 |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0404.90.21| --- De maximum 1,5% din greutate                | -     | 126  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0404.90.23| --- Peste 1,5%, dar maximum 27% din greutate    | -     | 126  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0404.90.29| --- Peste 27% din greutate                      | -     | 126  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Altele cu un continut de grasimi: |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0404.90.81| --- De maximum 1,5% din greutate                | -     | 126  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0404.90.83| --- Peste 1,5%, dar maximum 27% din greutate    | -     | 126  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0404.90.89| --- Peste 27% din greutate                      | -     | 126  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |04.05     | Unt si alte grasimi provenind din lapte; pasta  |       |      |
|  |          | din lapte pentru tartine:                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0405.10   | - Unt:                               |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Cu un continut de grasimi de maximum 85% din |       |      |
|  |          | greutate:                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Unt natural:                                |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0405.10.11| ---- In ambalaje directe cu un continut net de  | -     | 210  |
|  |          | maximum 1 kg                                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0405.10.19| ---- Altele                                     | -     | 210  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0405.10.30| --- Unt recombinat                              | -     | 210  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0405.10.50| --- Unt din zer                                 | -     | 210  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0405.10.90| -- Altele                                       | -     | 210  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0405.20   | - Pasta din lapte pentru tartine:               |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0405.20.10| -- Cu un continut de grasimi, peste 39%, dar    | -     | 210  |
|  |          | maximum 60% din greutate                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0405.20.30| -- Cu un continut de grasimi, peste 60%, dar    | -     | 210  |
|  |          | maximum 75% din greutate                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0405.20.90| -- Cu un continut de grasimi, peste 75%, dar    | -     | 210  |
|  |          | maximum 80% din greutate                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0405.90   | - Altele:                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0405.90.10| -- Cu un continut de grasimi de minimum 99,3%   | -     | 210  |
|  |          | din greutate si cu un continut de apa de maximum|       |      |
|  |          | 0,5% din greutate                               |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0405.90.90| -- Altele                                       | -     | 210  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |04.06     | Branzeturi si casuri:                           |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0406.10   | - Branzeturi proaspete (nefermentate), inclusiv |       |      |
|  |          | branza din zer, si casuri:                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0406.10.20| -- Cu un continut de grasimi de maximum 40% din | -     | 276  |
|  |          | greutate                                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0406.10.80| -- Altele                                       | -     | 276  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0406.20   | - Branzeturi rase sau pudra, de orice tip:      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0406.20.10| -- Branza Glarus cu ierburi (zisa si            | -     | 276  |
|  |          | "Schabziger"), fabricata din lapte smantanit cu |       |      |
|  |          | adaos de ierburi fin macinate                   |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0406.20.90| -- Altele                                       | -     | 276  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0406.30   | - Branzeturi topite, altele decat cele rase sau |       |      |
|  |          | pudra:                                          |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0406.30.10| -- La fabricarea carora nu s-au folosit alte    | -     | 276  |
|  |          | branzeturi, decat Emmental, Gruyere si Appenzell|       |      |
|  |          | si care pot avea adaugata branza Glarus cu      |       |      |
|  |          | ierburi (zisa si "Schabzinger"), conditionate   |       |      |
|  |          | pentru vanzarea cu amanuntul, cu un continut de |       |      |
|  |          | grasimi in substanta uscata de maximum 56% din  |       |      |
|  |          | greutate                                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Cu un continut de grasimi de maximum 36% din|       |      |
|  |          | greutate si cu un continut de grasimi in        |       |      |
|  |          | greutatea substantei uscate:                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0406.30.31| ---- De maximum 48% din greutate                | -     | 276  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0406.30.39| ---- Peste 48% din greutate                     | -     | 276  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0406.30.90| --- Cu un continut de grasimi peste 36% din     | -     | 276  |
|  |          | greutate                                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0406.40   | - Branzeturi cu mucegaiuri:                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0406.40.10| -- Roquefort                                    | -     | 276  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0406.40.50| -- Gorgonzola                                   | -     | 276  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0406.40.90| -- Altele                                       | -     | 276  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0406.90   | - Alte branzeturi:                              |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0406.90.01| -- Destinate prelucrarii                        | -     | 276  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Emmental, Gruyere, Sbrinz, Bergkase si      |       |      |
|  |          | Appenzell:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0406.90.02| ---- In forme standard, cu un pret              | -     | 276  |
|  |          | franco-frontiera, per 100 kg greutate neta,     |       |      |
|  |          | peste 401,85 EURO, dar maximum 430,62 EURO, cu  |       |      |
|  |          | un continut de grasimi in substanta uscata, de  |       |      |
|  |          | minimum 45% din greutate si maturata minimum 3  |       |      |
|  |          | luni                                            |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0406.90.03| ---- In forme standard, cu un pret              | -     | 276  |
|  |          | franco-frontiera, per 100 kg greutate neta,     |       |      |
|  |          | peste 430,62 EURO, cu un continut de grasimi in |       |      |
|  |          | substanta uscata de minimum 45% din greutate si |       |      |
|  |          | maturata minimum 3 luni                         |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0406.90.04| ---- Bucati impachetate sub vid sau gaze inerte,| -     | 276  |
|  |          | cu coaja pe cel putin o parte, cu o greutate    |       |      |
|  |          | neta de minimum 1 kg, dar sub 5 kg si cu un pret|       |      |
|  |          | franco-frontiera peste 430,62 EURO, dar maximum |       |      |
|  |          | 459,39 EURO per 100 kg greutate neta, cu un     |       |      |
|  |          | continut de grasimi in substanta uscata de      |       |      |
|  |          | minimum 45% din greutate si maturata minimum 3  |       |      |
|  |          | luni                                            |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0406.90.05| ---- Bucati impachetate sub vid sau gaze inerte,| -     | 276  |
|  |          | cu coaja pe cel putin o parte, cu o greutate    |       |      |
|  |          | neta de minimum 1 kg si cu un pret              |       |      |
|  |          | franco-frontiera peste 459,39 EURO per 100 kg   |       |      |
|  |          | greutate neta, cu un continut de grasimi in     |       |      |
|  |          | substanta uscata de minimum 45% din greutate si |       |      |
|  |          | maturata minimum 3 luni                         |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0406.90.06| ---- Bucati fara coaja, cu greutatea neta sub   | -     | 276  |
|  |          | 450 g si cu pretul franco-frontiera peste 499,67|       |      |
|  |          | EURO per 100 kg greutate neta, cu un continut de|       |      |
|  |          | grasimi in materie uscata de minimum 45% din    |       |      |
|  |          | greutate si maturata minimum 3 luni, impachetate|       |      |
|  |          | sub vid sau gaze inerte, avand inscrise pe      |       |      |
|  |          | ambalaj cel putin denumirea branzei, continutul |       |      |
|  |          | de grasimi, numele firmei care a efectuat       |       |      |
|  |          | ambalarea si tara de fabricatie                 |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | ---- Altele:                                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0406.90.13| ----- Emmental                                  | -     | 276  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0406.90.15| ----- Gruyere, Sbrinz                           | -     | 276  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0406.90.17| ----- Bergkase, Appenzell                       | -     | 276  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0406.90.18| --- Branza Fribourgeois, Vacherin Mont d'Or si  | -     | 276  |
|  |          | Tete de Moine                                   |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0406.90.19| --- Branza Glarus cu ierburi (zisa si           | -     | 276  |
|  |          | Schabziger), fabricata din lapte smantanit cu   |       |      |
|  |          | adaos de ierburi fin macinate                   |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0406.90.21| --- Branza Cheddar                              | -     | 276  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0406.90.23| --- Branza Edam                                 | -     | 276  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0406.90.25| --- Branza Tilsit                               | -     | 276  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0406.90.27| --- Branza Butterkase                           | -     | 276  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0406.90.29| --- Cascaval                                    | -     | 276  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Feta:                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0406.90.31| ---- Din lapte de oaie sau de bivolita, in      | -     | 276  |
|  |          | recipiente continand saramura, sau in burduf din|       |      |
|  |          | piele de oaie sau de capra                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0406.90.33| ---- Altele                                     | -     | 276  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0406.90.35| --- Kefalotyri                                  | -     | 276  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0406.90.37| --- Finlandia                                   | -     | 276  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0406.90.39| --- Jarlsberg                                   | -     | 276  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Altele:                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0406.90.50| ---- Branza din lapte de oaie sau de bivolita,  | -     | 276  |
|  |          | in recipiente continand saramura, sau in burduf |       |      |
|  |          | din piele de oaie sau capra                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | ---- Altele:                                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | ----- Cu un continut de grasimi de maximum 40%  |       |      |
|  |          | din greutate si cu un continut de apa, in       |       |      |
|  |          | substanta fara grasimi:                         |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | ------ De maximum 47% din greutate:             |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0406.90.61| ------- Grana Padano, Parmigiano Reggiano       | -     | 276  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0406.90.63| ------- Fiore Sardo, Pecorino                   | -     | 276  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0406.90.69| ------- Altele                                  | -     | 276  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | ------ Peste 47%, dar maximum 72% din greutate: |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0406.90.73| ------- Provolone                               | -     | 276  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0406.90.75| ------- Asiago, Caciocavallo, Montasio, Ragusano| -     | 276  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0406.90.76| ------- Danbo, Fontal, Fontina, Fynbo, Havarti, | -     | 276  |
|  |          | Maribo, Samso                                   |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0406.90.78| ------- Gouda                                   | -     | 276  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0406.90.79| ------- Esrom, Italico, Kernhem, Saint-Nectaire,| -     | 276  |
|  |          | Saint-Paulin, Taleggio                          |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0406.90.81| ------- Cantal, Cheshire, Wensleydale,          | -     | 276  |
|  |          | Lancashire, Double Gloucester, Blarney, Colby,  |       |      |
|  |          | Monterey                                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0406.90.82| ------- Camembert                               | -     | 276  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0406.90.84| ------- Brie                                    | -     | 276  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0406.90.85| ------- Kefalograviera, Kasseri                 | -     | 276  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | ------- Alta branza cu un continut de apa       |       |      |
|  |          | calculat din greutatea substantei fara grasimi: |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0406.90.86| -------- Peste 47%, dar maximum 52% din greutate| -     | 276  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0406.90.87| -------- Peste 52%, dar maximum 62% din greutate| -     | 276  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0406.90.88| -------- Peste 62%, dar maximum 72% din greutate| -     | 276  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0406.90.93| ------ Peste 72% din greutate                   | -     | 276  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0406.90.99| ----- Altele                                    | -     | 276  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0407.00   | Oua de pasari, in coaja, proaspete, conservate  |       |      |
|  |          | sau fierte:                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - De pasari de curte:                           |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Pentru clocit:                               |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0407.00.11| --- De curci si de gaste                        | p/st  | 138  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0407.00.19| --- Altele                                      | p/st  | 138  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0407.00.30| -- Altele                                       | 1000  | 138  |
|  |          |                                                 | p/st  |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |407.00.90 | - Altele                                        | p/st  | 138  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |04.08     | Oua de pasari, fara coaja si galbenusuri de ou, |       |      |
|  |          | proaspete, uscate, fierte in apa sau in abur,   |       |      |
|  |          | turnate in forma, congelate sau altfel          |       |      |
|  |          | conservate, chiar daca sunt cu adaos de zahar   |       |      |
|  |          | sau de alti indulcitori:                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Galbenusuri de ou:                            |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0408.11   | -- Uscate:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0408.11.20| --- Improprii consumului alimentar              | -     | 126  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0408.11.80| --- Altele                                      | -     | 126  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0408.19   | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0408.19.20| --- Improprii consumului alimentar              | -     | 126  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Altele:                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0408.19.81| ---- Lichide                                    | -     | 126  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0408.19.89| ---- Altele, inclusiv congelate                 | -     | 126  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Altele:                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0408.91   | -- Uscate:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0408.91.20| --- Improprii consumului alimentar              | -     | 126  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0408.91.80| --- Altele                                      | -     | 126  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0408.99   | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0408.99.20| --- Improprii consumului alimentar              | -     | 126  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0408.99.80| --- Altele                                      | -     | 126  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0409.00.00| Miere naturala                                  | -     | 168  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0410.00.00| Produse comestibile de origine animala,         | -     | 102  |
|  |          | nedenumite si necuprinse in alta parte          |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|

    CAP. 5
    ALTE PRODUSE DE ORIGINE ANIMALA, NEDENUMITE SI NECUPRINSE IN ALTA PARTE

    Note de Capitol

    1. Capitolul nu cuprinde:
    a) produsele comestibile, altele decat intestinele, vezicile, stomacurile de animale, intregi sau bucati si sangele de animal (in stare lichida sau uscata);
    b) pieile brute, pieile tabacite si blanurile, altele decat produsele de la pozitia 05.05 si resturile si deseurile similare de piei brute de la pozitia 05.11 (Capitolul 41 sau 43);
    c) materiile prime textile de origine animala, altele decat parul de cal si deseurile de par de cal (Sectiunea XI);
    d) smocurile folosite la confectionarea periilor si a articolelor similare (pozitia 96.03).
    2. Parul uman sortat dupa lungime, nearanjat dupa sensul firului, este considerat ca par brut (pozitia 05.01).
    3. In Nomenclatura, se considera fildes materialul furnizat de coltii de elefant, de hipopotam, de morsa, de balena si de mistret, de cornul de rinocer, precum si de dintii tuturor animalelor.
    4. In Nomenclatura, se considera par de cal parul din coama si coada animalelor din familia equidae sau bovinelor.

 ______________________________________________________________________________
|  | Pozitia  |                Denumirea marfii                 | U.M.  | Taxa |
|  | tarifara |                                                 | supl. |vamala|
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0501.00.00| Par uman, brut, chiar spalat sau degresat;      | -     |  30  |
|  |          | deseuri de par uman                             |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |05.02     | Par de porc sau de mistret; par de bursuc si    |       |      |
|  |          | alte tipuri de par pentru perii si articole     |       |      |
|  |          | similare; deseuri din aceste tipuri de par:     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0502.10.00| - Par de porc sau de mistret si deseuri din par | -     |  42  |
|  |          | de porc sau de mistret                          |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0502.90.00| - Altele                                        | -     |  42  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0503.00.00| Par de cal si deseuri din par de cal, aranjat   | -     |  42  |
|  |          | sau nu in straturi, cu sau fara suport          |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0504.00.00| Intestine, vezici si stomacuri de animale,      | -     | 105  |
|  |          | intregi sau bucati (altele decat cele de pesti),|       |      |
|  |          | proaspete, refrigerate sau congelate, sarate, in|       |      |
|  |          | saramura, uscate sau afumate                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |05.05     | Piei de pasari si alte parti de pasari,         |       |      |
|  |          | acoperite cu penele lor sau cu fulgii ori cu    |       |      |
|  |          | puful lor, pene si parti de pene (cu marginile  |       |      |
|  |          | fasonate sau nu), puf, brute sau simplu         |       |      |
|  |          | curatate, dezinfectate sau tratate in vederea   |       |      |
|  |          | conservarii lor; pudra si deseuri de pene sau de|       |      |
|  |          | parti de pene:                                  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0505.10   | - Pene de tipul celor utilizate pentru umplut;  |       |      |
|  |          | puf:                                            |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0505.10.10| -- In stare bruta                               | -     |  88  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0505.10.90| -- Altele                                       | -     |  88  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0505.90.00| - Altele                                        | -     |  88  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |05.06     | Oase si coarne brute, degresate, prelucrate     |       |      |
|  |          | sumar (dar nedecupate in forme), tratate cu acid|       |      |
|  |          | sau degelatinate; pudra si deseuri din acestea: |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0506.10.00| - Oseina si oase tratate cu acid                | -     | 105  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0506.90.00| - Altele                                        | -     | 105  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |05.07     | Fildes, carapace de broasca testoasa, fanoane   |       |      |
|  |          | (inclusiv barbile) de balena si de alte mamifere|       |      |
|  |          | marine, coarne, ramuri de coarne de cerb,       |       |      |
|  |          | copite, unghii, gheare si ciocuri, brute sau    |       |      |
|  |          | prelucrate sumar, dar nedecupate in forme; pudra|       |      |
|  |          | si deseuri din aceste materiale: |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0507.10.00| - Fildes; pudra si deseuri de fildes            | -     |   7  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0507.90.00| - Altele                                        | -     |   7  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0508.00.00| Corali si similare, brute sau preparate sumar,  | -     |   7  |
|  |          | dar neprelucrate altfel; cochilii si carapace de|       |      |
|  |          | moluste, de crustacee sau de echinoderme si oase|       |      |
|  |          | de sepii, brute sau preparate sumar, dar        |       |      |
|  |          | nedecupate in forme, pudra si deseuri din       |       |      |
|  |          | acestea                                         |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0509.00   | Bureti naturali de origine animala:             |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0509.00.10| - In stare bruta                                | -     |   9  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0509.00.90| - Altele                                        | -     |   9  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0510.00.00| Chihlimbar cenusiu, castoreum, zibeta, mosc;    | -     |  15  |
|  |          | cantaride; bila, chiar uscata; glande si alte   |       |      |
|  |          | substante de origine animala folosite la        |       |      |
|  |          | prepararea produselor farmaceutice, proaspete,  |       |      |
|  |          | refrigerate, congelate sau altfel conservate    |       |      |
|  |          | provizoriu                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |05.11     | Produse de origine animala, nedenumite si       |       |      |
|  |          | necuprinse in alta parte, animale moarte de la  |       |      |
|  |          | Capitolele 1 sau 3, improprii alimentatiei      |       |      |
|  |          | umane:                                          |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0511.10.00| - Sperma de bovine                              | p/st  |  ex  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Altele:                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0511.91   | -- Produse din peste sau crustacee, moluste sau |       |      |
|  |          | din alte nevertebrate acvatice; animale moarte  |       |      |
|  |          | de la Capitolul 3:                              |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0511.91.10| --- Deseuri din peste                           | -     |  25  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0511.91.90| --- Altele                                      | -     |  25  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0511.99   | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0511.99.10| --- Tendoane si vene; unghii si deseuri similare| -     |  24  |
|  |          | de piei brute                                   |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0511.99.90| --- Altele                                      | -     |  24  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|ex|0511.99.90| ---- Altele (embrioni din specia bovine)        | -     |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|

    SECTIUNEA II
    PRODUSE ALE REGNULUI VEGETAL

    Note de Sectiune

    1. In aceasta Sectiune, prin expresia aglomerate sub forma de pelete se intelege produsele prezentate sub forma de cilindri, sfere etc., aglomerate fie prin simpla presare, fie prin adaugarea unui liant intr-o proportie de maximum 3% din greutate.

    CAP. 6
    PLANTE VII SI PRODUSE DE FLORICULTURA

    Note de Capitol

    1. Sub rezerva celei de-a doua parti a pozitiei 06.01, Capitolul cuprinde numai produsele furnizate in mod obisnuit de horticultori, pepinieri sau florari, in vederea plantarii sau realizarii de ornamente. Totusi, din acest Capitol sunt exclusi cartofii, cepele comestibile, hasmele, usturoiul comestibil si celelalte produse de la Capitolul 7.
    2. Buchetele, cosurile, coroanele de flori si articolele similare sunt asimilate florilor sau frunzelor de la pozitiile 06.03 sau 06.04 si nu se tine seama de accesoriile din alte materiale. Totusi, aceste pozitii nu cuprind colajele sau plachete decorative similare de la pozitia 97.01.

 ______________________________________________________________________________
|  | Pozitia  |                Denumirea marfii                 | U.M.  | Taxa |
|  | tarifara |                                                 | supl. |vamala|
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |06.01     | Bulbi, tuberculi, cepe, radacini tuberculate,   |       |      |
|  |          | grife si rizomi, in repaus vegetativ, in        |       |      |
|  |          | vegetatie sau in floare; puieti, plante si      |       |      |
|  |          | radacini de cicoare, altele decat radacinile de |       |      |
|  |          | la pozitia 12.12:                               |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0601.10   | - Bulbi, tuberculi, cepe, radacini tuberculate, |       |      |
|  |          | grife si rizomi, in repaus vegetativ:           |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0601.10.10| -- Zambile                                      | p/st  |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0601.10.20| -- Narcise                                      | p/st  |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0601.10.30| -- Lalele                                       | p/st  |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0601.10.40| -- Gladiole                                     | p/st  |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0601.10.90| -- Altele                                       | -     |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0601.20   | - Bulbi, tuberculi, cepe, radacini tuberculate, |       |      |
|  |          | grife si rizomi, in vegetatie sau in floare;    |       |      |
|  |          | puieti, plante si radacini de cicoare:          |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0601.20.10| -- Puieti, plante si radacini de cicoare        | -     |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0601.20.30| -- Orhidee, zambile, narcise si lalele          | -     |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0601.20.90| -- Altele                                       | -     |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |06.02     | Alte plante vii (inclusiv radacinile lor),      |       |      |
|  |          | butasi si altoi; spori de ciuperci:             |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0602.10   | - Butasi neradacinosi si altoi:                 |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0602.10.10| -- De vita de vie                               | -     |  18.4|
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0602.10.90| -- Altele                                       | -     |  18.4|
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0602.20   | - Arbori, arbusti, copacei si tufisuri, cu      |       |      |
|  |          | fructe comestibile, altoiti sau nealtoiti:      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0602.20.10| -- Butasi de vita de vie altoiti sau radacinosi | -     |  18.4|
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0602.20.90| -- Altele                                       | -     |  18.4|
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0602.30.00| - Rododendroni si azalee, altoiti sau nealtoiti | -     |  18.4|
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0602.40   | - Trandafiri, altoiti sau nealtoiti: |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0602.40.10| -- Nealtoiti                                    | p/st  |  18.4|
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0602.40.90| -- Altoiti                                      | p/st  |  18.4|
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0602.90   | - Altele:                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0602.90.10| -- Spori de ciuperci                            | -     |  18.4|
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0602.90.20| -- Puieti de ananas                             | -     |  18.4|
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0602.90.30| -- Rasaduri de legume si rasaduri de capsuni    | -     |  18.4|
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Plante care cresc in aer liber:             |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | ---- Arbori, arbusti si tufisuri:               |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0602.90.41| ----- De padure                                 | -     |  18.4|
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | ----- Altele:                                   |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0602.90.45| ------ Butasi radacinosi si plante tinere       | -     |  18.4|
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0602.90.49| ------ Altele                                   | -     |  18.4|
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | ---- Alte plante care cresc in aer liber:       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0602.90.51| ----- Plante perene                             | -     |  18.4|
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0602.90.59| ----- Altele                                    | -     |  18.4|
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Plante de interior:                         |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0602.90.70| ---- Butasi radacinosi si plante tinere, cu     | -     |  18.4|
|  |          | exceptia cactusilor                             |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | ---- Altele:                                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0602.90.91| ----- Plante cu flori, imbobocite sau in floare,| -     |  18.4|
|  |          | cu exceptia cactusilor                          |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0602.90.99| ----- Altele                                    | -     |  18.4|
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |06.03     | Flori si boboci de flori, taiate pentru buchete |       |      |
|  |          | sau ornamente, proaspete, uscate, albite,       |       |      |
|  |          | vopsite, impregnate sau altfel pregatite:       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0603.10   | - Proaspete:                                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0603.10.10| -- Trandafiri                                   | p/st  | 152  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|ex|0603.10.10| --- De la 1 iunie la 31 octombrie               | p/st  | 114  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|ex|0603.10.10| --- De la 1 noiembrie la 31 mai                 | p/st  | 152  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0603.10.20| -- Garoafe                                      | p/st  | 152  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|ex|0603.10.20| --- De la 1 iunie la 31 octombrie               | p/st  | 114  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|ex|0603.10.20| --- De la 1 noiembrie la 31 mai                 | p/st  | 152  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0603.10.30| -- Orhidee                                      | p/st  | 152  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|ex|0603.10.30| --- De la 1 iunie la 31 octombrie               | p/st  | 114  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|ex|0603.10.30| --- De la 1 noiembrie la 31 mai                 | p/st  | 152  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0603.10.40| -- Gladiole                                     | p/st  | 152  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|ex|0603.10.40| --- De la 1 iunie la 31 octombrie               | p/st  | 114  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|ex|0603.10.40| --- De la 1 noiembrie la 31 mai                 | p/st  | 152  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0603.10.50| -- Crizanteme                                   | p/st  | 152  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|ex|0603.10.50| --- De la 1 iunie la 31 octombrie               | p/st  | 114  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|ex|0603.10.50| --- De la 1 noiembrie la 31 mai                 | p/st  | 152  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0603.10.80| -- Altele                                       | -     | 152  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|ex|0603.10.80| --- De la 1 iunie la 31 octombrie               | -     | 114  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|ex|0603.10.80| --- De la 1 noiembrie la 31 mai                 | -     | 152  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0603.90.00| - Altele                                        | -     | 152  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |06.04     | Frunze, ramuri si alte parti de plante, fara    |       |      |
|  |          | flori si fara boboci de flori, ierburi, muschi  |       |      |
|  |          | si licheni, pentru buchete si ornamente,        |       |      |
|  |          | proaspete, uscate, albite, vopsite, impregnate  |       |      |
|  |          | sau altfel pregatite:                           |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0604.10   | - Muschi si licheni:                            |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0604.10.10| -- Muschiul renului                             | -     |  46  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0604.10.90| -- Altele                                       | -     |  46  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Altele:                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0604.91   | -- Proaspete:                                   |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Pomi de Craciun:                            |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0604.91.21| ---- Brazi nordici (Abies nordmanniana (Stev)   | p/st  |  46  |
|  |          | Spach) si brazi nobili (Abies procera Rehd)     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0604.91.29| ---- Altele                                     | p/st  |  46  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Ramuri de conifere:                         |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0604.91.41| ---- Brazi nordici (Abies nordmanniana (Stev)   | -     |  46  |
|  |          | Spach) si brazi nobili (Abies procera Rehd)     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0604.91.49| ---- Altele                                     | -     |  46  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0604.91.90| --- Altele                                      | -     |  46  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0604.99   | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0604.99.10| --- Neprelucrate altfel decat prin uscare       | -     |  46  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0604.99.90| --- Altele                                      | -     |  46  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|

    CAP. 7
    LEGUME, PLANTE, RADACINI SI TUBERCULI ALIMENTARI

    Note de Capitol

    1. Capitolul nu cuprinde produsele furajere de la pozitia 12.14.
    2. In cadrul pozitiilor 07.09; 07.10; 07.11 si 07.12, prin termenul legume se intelege si ciupercile comestibile, trufele, maslinele, caperele, dovleceii, dovlecii, vinetele, porumbul dulce (Zea mays var saccharata), ardeii din genul Capsicum sau Pimenta, mararul si plantele comestibile, cum ar fi patrunjelul, asmatuiul, tarhonul, cresonul si maghiranul (Majorana hortensis sau Origanum majorana).
    3. Pozitia 07.12 cuprinde toate legumele si zarzavaturile uscate ale speciilor clasificate la pozitiile de la 07.01 pana la 07.11, cu exceptia produselor:
    a) legume cu pastaie, uscate, curatate de pastai (pozitia 07.13);
    b) porumb dulce sub formele specificate la pozitiile de la 11.02 pana la 11.04;
    c) faina, gris, pudra, fulgi, granule si aglomerate sub forma de pelete, de cartofi (pozitia 11.05);
    d) faina, gris si pudra din legume cu pastaie, uscate, de la pozitia 07.13 (pozitia 11.06).
    4. Ardeii din genul Capsicum sau Pimenta, uscati, macinati sau sfaramati sunt intotdeauna exclusi din acest Capitol (pozitia 09.04).

    Nota complementara

    1. Sunt considerate ca "pelete din faina si gris", in sensul codului tarifar 0714.10.10, peletele care, sfaramate si apoi dispersate in apa, trec printr-o sita din plasa metalica cu ochiuri de 2 mm, intr-o proportie de minimum 95% din greutate, raportata la materia uscata.

 ______________________________________________________________________________
|  | Pozitia  |                Denumirea marfii                 | U.M.  | Taxa |
|  | tarifara |                                                 | supl. |vamala|
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |07.01     | Cartofi, in stare proaspata sau refrigerata:    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0701.10.00| - Pentru insamantare                            | -     | 168  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|ex|0701.10.00| -- Pentru insamantare din categorii biologice   | -     |      |
|  |          | superioare                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0701.90   | - Altele:                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0701.90.10| -- Destinati fabricarii amidonului              | -     | 184  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0701.90.50| --- Cartofi noi, de la 1 ianuarie la 30 iunie   | -     | 184  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|ex|0701.90.50| ---- De la 1 ianuarie la 15 mai                 | -     |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|ex|0701.90.50| ---- De la 16 mai la 30 iunie                   | -     |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0701.90.90| --- Altele                                      | -     | 184  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0702.00.00| Tomate, in stare proaspata sau refrigerate      | -     | 126  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|ex|0702.00.00| - De la 15 mai la 31 octombrie                  | -     |  92  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |07.03     | Ceapa, hasma, usturoi, praz si alte legume      |       |      |
|  |          | aliacee, in stare proaspata sau refrigerata:    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0703.10   | - Ceapa si hasma:                               |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Ceapa:                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0703.10.11| --- Destinata insamantarii                      | -     |  18.4|
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0703.10.19| --- Altele                                      | -     |  18.4|
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0703.10.90| -- Hasma                                        | -     |  18.4|
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0703.20.00| - Usturoi                                       | -     |  60  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0703.90.00| - Praz si alte legume aliacee                   | -     |  92  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |07.04     | Varza, conopida, varza creata, gulii si produse |       |      |
|  |          | comestibile similare din genul Brassica, in     |       |      |
|  |          | stare proaspata sau refrigerate: |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0704.10.00| - Conopida si conopida brocoli                  | -     |  46  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|ex|0704.10.00| -- De la 1 ianuarie la 14 aprilie               | -     |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|ex|0704.10.00| -- De la 15 aprilie la 30 iunie                 | -     |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|ex|0704.10.00| -- De la 1 iulie la 30 noiembrie                | -     |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|ex|0704.10.00| -- De la 1 decembrie la 31 decembrie            | -     |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0704.20.00| - Varza de Bruxelles                            | -     |  46  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0704.90   | - Altele:                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0704.90.10| -- Varza alba si varza rosie                    | -     |  46  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0704.90.90| -- Altele                                       | -     |  46  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |07.05     | Salata verde (Lactuca sativa) si cicoare        |       |      |
|  |          | (Cichorium spp.), in stare proaspata sau        |       |      |
|  |          | refrigerata:                                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Salata verde:                                 |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0705.11.00| -- Salata verde varietatea cu capatana          | -     |  63  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|ex|0705.11.00| --- De la 1 ianuarie la 31 martie               | -     |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|ex|0705.11.00| --- De la 1 aprilie la 30 iunie                 | -     |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|ex|0705.11.00| --- De la 1 iulie la 30 noiembrie               | -     |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|ex|0705.11.00| --- De la 1 decembrie la 31 decembrie           | -     |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0705.19.00| -- Altele                                       | -     |  63  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Cicoare:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0705.21.00| -- Cicoare Witloof (Cichorium intybus var       | -     |  63  |
|  |          | foliosum) cunoscuta ca andiva                   |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0705.29.00| -- Altele                                       | -     |  63  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |07.06     | Morcovi, napi, sfecla rosie pentru salata,      |       |      |
|  |          | barba-caprei, telina de radacina, ridichi si    |       |      |
|  |          | radacinoase comestibile similare, in stare      |       |      |
|  |          | proaspata sau refrigerata:                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0706.10.00| - Morcovi si napi                               | -     |  46  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0706.90   | - Altele:                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0706.90.10| -- Telina de radacina (Apium graveolens         | -     |  46  |
|  |          | rapaceum)                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|ex|0706.90.10| --- De la 1 ianuarie la 30 aprilie              | -     |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|ex|0706.90.10| --- De la 1 mai la 30 iunie                     | -     |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|ex|0706.90.10| --- De la 1 iulie la 30 septembrie              | -     |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|ex|0706.90.10| --- De la 1 octombrie la 31 decembrie           | -     |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0706.90.30| -- Hrean (Cochlearia armoracia)                 | -     |  46  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0706.90.90| -- Altele                                       | -     |  46  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0707.00   | Castraveti si cornison, in stare proaspata sau  |       |      |
|  |          | refrigerata:                                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0707.00.05| - Castraveti                                    | -     | 138  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|ex|0707.00.05| -- De la 16 mai la 31 octombrie                 | -     |  63  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0707.00.90| - Cornison                                      | -     |  84  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |07.08     | Legume cu pastaie, curatate sau nu de pastai, in|       |      |
|  |          | stare proaspata sau refrigerata: |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0708.10.00| - Mazare (Pisum sativum)                        | -     |  45  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|ex|0708.10.00| -- De la 1 ianuarie la 31 aprilie               | -     |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|ex|0708.10.00| -- De la 1 mai la 30 iunie                      | -     |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|ex|0708.10.00| -- De la 1 iulie la 31 august                   | -     |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|ex|0708.10.00| -- De la 1 septembrie la 31 decembrie           | -     |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0708.20.00| - Fasole (Vigna spp., Phaseolus spp.)           | -     |  45  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|ex|0708.20.00| -- De la 1 ianuarie la 30 iunie                 | -     |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|ex|0708.20.00| -- De la 1 iulie la 30 septembrie               | -     |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|ex|0708.20.00| -- De la 1 octombrie la 31 decembrie            | -     |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0708.90.00| - Alte legume cu pastaie                        | -     |  45  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |07.09     | Alte legume, in stare proaspata sau refrigerata:|       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0709.10.00| - Anghinare                                     | -     |  45  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0709.20.00| - Sparanghel                                    | -     |  45  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0709.30.00| - Vinete                                        | -     |  45  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0709.40.00| - Telina, alta decat telina de radacina         | -     |  45  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Ciuperci si trufe:                            |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0709.51.00| -- Ciuperci din genul Agaricus                  | -     |  45  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0709.52.00| -- Trufe                                        | -     |  45  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0709.59   | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0709.59.10| --- Bureti galbeni (Chantarellus cibarius)      | -     |  45  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0709.59.30| --- Manatarci                                   | -     |  45  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0709.59.90| --- Altele                                      | -     |  45  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0709.60   | - Ardei din genul Capsicum sau Pimenta:         |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0709.60.10| -- Ardei dulci sau ardei grasi                  | -     |  45  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0709.60.91| --- Din genul Capsicum, destinate fabricarii    | -     |  45  |
|  |          | capsicinei sau a extractelor de oleorasini de   |       |      |
|  |          | Capsicum                                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0709.60.95| --- Destinate fabricarii industriale a          | -     |  45  |
|  |          | uleiurilor esentiale sau a rezinoidelor         |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0709.60.99| --- Altele                                      | -     |  45  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0709.70.00| - Spanac, ghizdei (spanac de Noua Zeelanda) si  | -     |  45  |
|  |          | loboda                                          |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0709.90   | - Altele:                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0709.90.10| -- Salata, alta decat salata verde (Lactuca     | -     |  45  |
|  |          | sativa) si cicoare (Cichorium spp.)             |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0709.90.20| -- Cardon (anghinara americana) si frunze       | -     |  45  |
|  |          | comestibile ale acesteia                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Masline:                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0709.90.31| --- Destinate altor utilizari decat pentru      | -     |  30  |
|  |          | productia de ulei                               |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0709.90.39| --- Altele                                      | -     |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0709.90.40| -- Capere                                       | -     |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0709.90.50| -- Marar                                        | -     |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0709.90.60| -- Porumb dulce                                 | -     |  46  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0709.90.70| -- Dovlecei                                     | -     |  46  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0709.90.90| -- Altele                                       | -     |  46  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |07.10     | Legume, nefierte sau fierte in apa sau in abur, |       |      |
|  |          | congelate:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0710.10.00| - Cartofi                                       | -     |  46  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Legume cu pastai, curatate sau necuratate de  |       |      |
|  |          | pastai:                                         |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0710.21.00| -- Mazare (Pisum sativum)                       | -     |  46  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0710.22.00| -- Fasole (Vigna spp., Phaseolus spp.)          | -     |  46  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0710.29.00| -- Altele                                       | -     |  46  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0710.30.00| - Spanac, ghizdei (spanac de Noua Zeelanda) si  | -     |  46  |
|  |          | loboda                                          |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0710.40.00| - Porumb dulce                                  | -     |  18.4|
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0710.80   | - Alte legume:                                  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0710.80.10| -- Masline                                      | -     |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Ardei din genul Capsicum sau Pimenta:        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0710.80.51| --- Ardei dulci sau ardei grasi                 | -     |  42  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0710.80.59| --- Altele                                      | -     |  42  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Ciuperci:                                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0710.80.61| --- Din genul Agaricus                          | -     |  42  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0710.80.69| --- Altele                                      | -     |  42  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0710.80.70| -- Tomate                                       | -     |  42  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0710.80.80| -- Anghinare                                    | -     |  42  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0710.80.85| -- Sparanghel                                   | -     |  42  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0710.80.95| -- Altele                                       | -     |  42  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0710.90.00| - Amestecuri de legume                          | -     |  42  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |07.11     | Legume conservate provizoriu (de exemplu cu gaz |       |      |
|  |          | sulfuros, in saramura, in apa sulfuroasa sau in |       |      |
|  |          | alte solutii care asigura provizoriu conservarea|       |      |
|  |          | lor), dar improprii consumului alimentar in     |       |      |
|  |          | aceasta stare:                                  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0711.20   | - Masline:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0711.20.10| -- Destinate altor utilizari decat pentru       | -     |  46  |
|  |          | productia de ulei                               |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0711.20.90| -- Altele                                       | -     |  46  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0711.30.00| - Capere                                        | -     |  46  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0711.40.00| - Castraveti si cornison                        | -     |  46  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Ciuperci si trufe:                            |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0711.51.00| -- Ciuperci din genul Agaricus                  | kg/net|  46  |
|  |          |                                                 | eda   |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0711.59.00| -- Altele                                       | -     |  46  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0711.90   | - Alte legume; amestecuri de legume: |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Legume:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0711.90.10| --- Ardei din specia Capsicum sau din specia    | -     |  46  |
|  |          | Pimenta, excluzand ardeii dulci sau ardeii grasi|       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0711.90.30| --- Porumb dulce                                | -     |  46  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0711.90.50| --- Ceapa                                       | -     |  46  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0711.90.80| --- Altele                                      | -     |  46  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0711.90.90| -- Amestecuri de legume                         | -     |  46  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |07.12     | Legume uscate (altele decat cu pastai), chiar   |       |      |
|  |          | taiate felii sau bucati sau chiar sfaramate sau |       |      |
|  |          | pulverizate, dar nepreparate altfel: |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0712.20.00| - Ceapa                                         | -     |  92  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Ciuperci, inclusiv din speciile Auricularia,  |       |      |
|  |          | Tremella si trufe:                              |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0712.31.00| -- Ciuperci din genul Agaricus                  | -     |  92  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0712.32.00| -- Ciuperci din specia Auricularia              | -     |  92  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0712.33.00| -- Ciuperci din specia Tremella                 | -     |  92  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0712.39.00| -- Altele                                       | -     |  92  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0712.90   | - Alte legume; amestecuri de legume: |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0712.90.05| -- Cartofi, chiar taiati in bucati sau in felii,| -     | 138  |
|  |          | dar nepreparati altfel                          |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Porumb dulce (Zea mays var. saccharata):     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0712.90.11| --- Hibrizi destinati insamantarilor            | -     |  42  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0712.90.19| --- Altele                                      | -     |  42  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0712.90.30| -- Tomate                                       | -     |  42  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0712.90.50| -- Morcovi                                      | -     |  42  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0712.90.90| -- Altele                                       | -     |  42  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |07.13     | Legume cu pastai uscate, curatate de pastai,    |       |      |
|  |          | chiar decorticate sau sfaramate: |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0713.10   | - Mazare (Pisum sativum):                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0713.10.10| -- Destinata insamantarii                       | -     |  18.4|
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0713.10.90| -- Altele                                       | -     |  18.4|
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0713.20.00| - Naut                                          | -     |  42  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Fasole (Vigna spp, Phaseotus spp): |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0713.31.00| -- Fasole din speciile Vigna mungo (L.) Hepper  | -     |  23.4|
|  |          | sau Vigna radiata (L.) Wilczek                  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0713.32.00| -- Fasole "mica rosie" (Adzuki) (Phaseolus sau  | -     |  23.4|
|  |          | Vigna angularis)                                |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0713.33   | -- Fasole alba (Phaseolus vulgaris): |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0713.33.10| --- Destinata insamantarii                      | -     |  18.4|
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0713.33.90| --- Altele                                      | -     |  18.4|
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0713.39.00| -- Altele                                       | -     |  23.4|
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0713.40.00| - Linte                                         | -     |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0713.50.00| - Bob de gradina (Vicia faba var. major, Vicia  | -     |  30  |
|  |          | faba var. quina, Vicia faba var. minor)         |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0713.90   | - Altele:                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0713.90.10| -- Destinate insamantarii                       | -     |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0713.90.90| -- Altele                                       | -     |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |07.14     | Radacini de manioc, de arorut sau de orchis,    |       |      |
|  |          | napi porcesti, batate si radacini si tuberculi  |       |      |
|  |          | similari, cu continut ridicat de amidon sau     |       |      |
|  |          | inulina, proaspete, refrigerate, congelate sau  |       |      |
|  |          | uscate, chiar taiate in bucati sau aglomerate   |       |      |
|  |          | sub forma de pelete; miez de sagotier:          |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0714.10   | - Radacini de manioc:                           |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0714.10.10| -- Pelete din faina si gris                     | -     |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0714.10.91| --- Destinate consumului alimentar, in ambalaje | -     |  30  |
|  |          | directe, cu un continut net de maximum 28 kg,   |       |      |
|  |          | proaspete si intregi sau congelate fara pielite,|       |      |
|  |          | chiar taiate in bucati                          |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0714.10.99| --- Altele                                      | -     |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0714.20   | - Batate:                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0714.20.10| -- Proaspete, intregi, destinate consumului     | -     | 132  |
|  |          | alimentar                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0714.20.90| -- Altele                                       | -     | 132  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0714.90   | - Altele:                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Radacini de arorut si de orchis, radacini si |       |      |
|  |          | tuberculi similari, cu un continut ridicat de   |       |      |
|  |          | amidon:                                         |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0714.90.11| --- Destinate consumului alimentar, in ambalaje | -     |  30  |
|  |          | directe, cu un continut net de maximum 28 kg,   |       |      |
|  |          | proaspete si intregi, sau congelate fara        |       |      |
|  |          | pielite, chiar taiate in bucati                 |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0714.90.19| --- Altele                                      | -     |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0714.90.90| -- Altele                                       | -     |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|

    CAP. 8
    FRUCTE COMESTIBILE; COJI DE CITRICE SAU DE PEPENI

    Note de Capitol

    1. Capitolul nu cuprinde fructele necomestibile.
    2. Fructele refrigerate se clasifica la aceleasi pozitii ca si fructele proaspete.
    3. Fructele uscate din acest Capitol pot fi partial rehidratate sau tratate in scopurile urmatoare:
    a) pentru imbunatatirea pastrarii si conservarii lor (de exemplu prin tratament termic moderat, sulfurare, adaugare de acid sorbic sau de sorbat de potasiu);
    b) pentru imbunatatirea sau pastrarea aspectului lor (de exemplu cu ajutorul uleiului vegetal sau prin adaugarea de cantitati mici de sirop de glucoza),
    atata timp cat isi pastreaza caracterul de fructe uscate.

    Note complementare

    1. In sensul codurilor tarifare 0811.90.11, 0811.90.31 si 0811.90.85, expresia "fructe tropicale" cuprinde guave, mango, mangustan, papaia, tamarine, mere de caju, fructe de litchi (Nephelium lappaceum), fructe de jaquier (arbore de paine), fructe de sapotier (Achras sapote), fructele pasiunii, fructe de carambola si fructe de pitahaia.
    2. In sensul codurilor tarifare 0811.90.11, 0811.90.31, 0811.90.85, 0812.90.70 si 0813.50.31, expresia "fructe tropicale cu coaja" cuprinde nucile de cocos, nucile de caju, nucile de Brazilia, nucile de betel (de arec), nucile de cola si nucile de macadania (nuci de Queensland).

 ______________________________________________________________________________
|  | Pozitia  |                Denumirea marfii                 | U.M.  | Taxa |
|  | tarifara |                                                 | supl. |vamala|
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |08.01     | Nuci de cocos, nuci de Brazilia, nuci de caju,  |       |      |
|  |          | proaspete sau uscate, chiar decojite sau fara   |       |      |
|  |          | pielita:                                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Nuci de cocos:                                |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0801.11.00| -- Uscate                                       | -     |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|ex|0801.11.00| --- Nuci de cocos decojite                      | -     |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0801.19.00| -- Altele                                       | -     |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|ex|0801.19.00| --- Nuci de cocos decojite                      | -     |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Nuci de Brazilia:                             |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0801.21.00| -- In coaja                                     | -     |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0801.22.00| -- Decojite                                     | -     |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Nuci de caju:                                 |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0801.31.00| -- In coaja                                     | -     |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0801.32.00| -- Decojite                                     | -     |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |08.02     | Alte fructe cu coaja, proaspete sau uscate,     |       |      |
|  |          | chiar decojite sau fara pielita: |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Migdale:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0802.11   | -- In coaja:                                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0802.11.10| --- Amare                                       | -     |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0802.11.90| --- Altele                                      | -     |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0802.12   | -- Decojite:                                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0802.12.10| --- Amare                                       | -     |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0802.12.90| --- Altele                                      | -     |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Alune (Corylus spp):                          |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0802.21.00| -- In coaja                                     | -     |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0802.22.00| -- Decojite                                     | -     |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Nuci comune:                                  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0802.31.00| -- In coaja                                     | -     | 138  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0802.32.00| -- Decojite                                     | -     | 138  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0802.40.00| - Castane (Castanea spp.)                       | -     |  68  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0802.50.00| - Fistic                                        | -     |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0802.90   | - Altele:                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0802.90.20| -- Nuci de arec (sau betel), de cola si de      | -     |  30  |
|  |          | pecani                                          |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|ex|0802.90.20| --- Nuci de pecani                              | -     |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0802.90.50| -- Seminte de pin dulce (Pinus pinea)           | -     |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0802.90.60| -- Nuci de macadamia                            | -     |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0802.90.85| -- Altele                                       | -     |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0803.00   | Banane, inclusiv din specia Musa paradisiaca    |       |      |
|  |          | (plantains), proaspete sau uscate:              |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Proaspete                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0803.00.11| - Banane din specia Musa paradisiaca (plantains)| -     |  76  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|ex|0803.00.11| --- De la 1 noiembrie la 30 aprilie             | -     |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0803.00.19| -- Altele                                       | -     |  76  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|ex|0803.00.19| --- De la 1 noiembrie la 30 aprilie             | -     |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0803.00.90| - Uscate                                        | -     |  76  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|ex|0803.00.90| -- De la 1 noiembrie la 30 aprilie              | -     |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |08.04     | Curmale, smochine, ananas, avocado, guave, mango|       |      |
|  |          | si mangustan, proaspete sau uscate:             |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0804.10.00| - Curmale                                       | -     |  41.6|
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0804.20   | - Smochine:                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0804.20.10| -- Proaspete                                    | -     |  41.6|
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0804.20.90| -- Uscate                                       | -     |  41.6|
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0804.30.00| - Ananas                                        | -     |  41.6|
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0804.40.00| - Avocado                                       | -     |  41.6|
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|ex|0804.40.00| -- De la 1 ianuarie la 31 mai                   | -     |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|ex|0804.40.00| -- De la 1 iunie la 30 iunie                    | -     |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|ex|0804.40.00| -- De la 1 iulie la 30 noiembrie                | -     |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|ex|0804.40.00| -- De la 1 decembrie la 31 decembrie            | -     |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0804.50.00| - Guave, mango si mangustan                     | -     |  41.6|
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |08.05     | Citrice, proaspete sau uscate:                  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0805.10   | - Portocale:                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Portocale dulci, proaspete:                  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0805.10.10| --- Sanguine si semisanguine                    | -     |  18.4|
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|ex|0805.10.10| ---- De la 16 octombrie la 31 martie            | -     |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Altele:                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0805.10.30| ---- Navels, Navelines, Navelates, Salustianas, | -     |  18.4|
|  |          | Vernas, Valencia lates, Maltese, Shamoutis,     |       |      |
|  |          | Ovalis, Trovita si Hamlins                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|ex|0805.10.30| ----- De la 16 octombrie la 31 martie           | -     |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0805.10.50| ---- Altele                                     | -     |  18.4|
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|ex|0805.10.50| ----- De la 16 octombrie la 31 martie           | -     |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0805.10.80| -- Altele                                       | -     |  18.4|
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|ex|0805.10.80| --- De la 1 ianuarie la 31 martie               | -     |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|ex|0805.10.80| --- De la 1 aprilie la 30 iunie                 | -     |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|ex|0805.10.80| --- De la 1 iulie la 15 octombrie               | -     |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|ex|0805.10.80| --- De la 16 octombrie la 31 decembrie          | -     |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0805.20   | - Mandarine (inclusiv tangerine si satsumas);   |       |      |
|  |          | clementine, wilkings si hibrizi similari de     |       |      |
|  |          | citrice:                                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0805.20.10| -- Clementine                                   | -     |  24  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|ex|0805.20.10| --- De la 1 noiembrie la 30 aprilie             | -     |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0805.20.30| -- Monreales si satsumas                        | -     |  24  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|ex|0805.20.30| --- De la 1 noiembrie la 30 aprilie             | -     |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0805.20.50| -- Mandarine si wilkings                        | -     |  24  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|ex|0805.20.50| --- De la 1 noiembrie la 30 aprilie             | -     |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0805.20.70| -- Tangerine                                    | -     |  24  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|ex|0805.20.70| --- De la 1 noiembrie la 30 aprilie             | -     |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0805.20.90| -- Altele                                       | -     |  24  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|ex|0805.20.90| --- De la 1 noiembrie la 30 aprilie             | -     |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0805.40.00| - Grapefruit                                    | -     |  30.4|
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|ex|0805.40.00| -- De la 1 ianuarie la 30 aprilie               | -     |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|ex|0805.40.00| -- De la 1 mai la 30 iunie                      | -     |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|ex|0805.40.00| -- De la 1 iulie la 31 octombrie                | -     |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|ex|0805.40.00| -- De la 1 noiembrie la 31 decembrie            | -     |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0805.50   | - Lamai (Citrus limon, Citrus limonum) si lamai |       |      |
|  |          | mici "limes" (Citrus aurantifolia, Citrus       |       |      |
|  |          | latifolia):                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0805.50.10| -- Lamai (Citrus limon, Citrus limonum)         | -     |  30.4|
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0805.50.90| -- Lamai mici "limes" (Citrus aurantifolia,     | -     |  30.4|
|  |          | Citrus latifolia)                               |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0805.90.00| - Altele                                        | -     |  30.4|
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|ex|0805.90.00| -- De la 1 noiembrie la 30 aprilie              | -     |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |08.06     | Struguri, proaspeti sau uscati:                 |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0806.10   | - Proaspeti:                                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0806.10.10| -- De masa                                      | -     | 210  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0806.10.90| -- Altele                                       | -     | 210  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|ex|0806.10.90| --- De la 1 ianuarie la 30 iunie                | -     |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|ex|0806.10.90| --- De la 1 iulie la 14 iulie                   | -     |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|ex|0806.10.90| --- De la 15 iulie la 31 octombrie              | -     |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|ex|0806.10.90| --- De la 1 noiembrie la 31 decembrie           | -     |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0806.20   | - Uscati:                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Prezentati in ambalaje directe, cu un        |       |      |
|  |          | continut net de maximum 2 kg:                   |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0806.20.11| --- Struguri de Corint                          | -     |  42  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0806.20.12| --- Struguri Sultana                            | -     |  42  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0806.20.18| --- Altele                                      | -     |  42  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0806.20.91| --- Struguri de Corint                          | -     |  42  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0806.20.92| --- Struguri Sultana                            | -     |  42  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0806.20.98| --- Altele                                      | -     |  42  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |08.07     | Pepeni (inclusiv pepeni verzi) si Papaya,       |       |      |
|  |          | proaspeti:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Pepeni (inclusiv pepeni verzi):               |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0807.11.00| -- Pepeni verzi                                 | -     |  92  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0807.19.00| -- Altele                                       | -     |  92  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0807.20.00| - Papaya                                        | -     |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |08.08     | Mere, pere si gutui, proaspete:                 |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0808.10   | - Mere:                                         |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0808.10.10| -- Mere pentru cidru, prezentate in vrac, de la | -     | 210  |
|  |          | 16 septembrie la 15 decembrie                   |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0808.10.20| --- Din varietatea Golden Delicious             | -     | 210  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0808.10.50| --- Din varietatea Granny Smith                 | -     | 210  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0808.10.90| --- Altele                                      | -     | 210  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0808.20   | - Pere si gutui:                                |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Pere:                                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0808.20.10| --- Pere pentru cidru, prezentate in vrac, de la| -     | 210  |
|  |          | 1 august la 31 decembrie                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0808.20.50| --- Altele                                      | -     | 210  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0808.20.90| -- Gutui                                        | -     | 210  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |08.09     | Caise, cirese, visine, piersici (inclusiv       |       |      |
|  |          | piersici fara puf si nectarine), prune si       |       |      |
|  |          | porumbe, proaspete:                             |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0809.10.00| - Caise                                         | -     |  92  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0809.20   | - Cirese si visine:                             |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0809.20.05| -- Visine (Prunus cerasus)                      | -     |  92  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0809.20.95| -- Altele                                       | -     |  92  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0809.30   | - Piersici, inclusiv piersici fara puf si       |       |      |
|  |          | nectarine:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0809.30.10| -- Piersici fara puf si nectarine               | -     |  92  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0809.30.90| -- Altele                                       | -     |  92  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0809.40   | - Prune si porumbe:                             |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0809.40.05| -- Prune                                        | -     |  92  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0809.40.90| -- Porumbe                                      | -     |  92  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |08.10     | Alte fructe, proaspete:                         |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0810.10.00| - Capsuni, fragi                                | -     |  84  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|ex|0810.10.00| -- De la 1 ianuarie la 30 aprilie               | -     |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|ex|0810.10.00| -- De la 1 mai la 30 iunie                      | -     |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|ex|0810.10.00| -- De la 1 iulie la 31 iulie                    | -     |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|ex|0810.10.00| -- De la 1 august la 31 decembrie               | -     |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0810.20   | - Zmeura, dude, mure si hibrizi ale acestora:   |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0810.20.10| -- Zmeura                                       | -     |  84  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0810.20.90| -- Altele                                       | -     |  84  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0810.30   | - Coacaze negre, albe sau rosii si agrise:      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0810.30.10| -- Coacaze negre                                | -     |  84  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0810.30.30| -- Coacaze rosii                                | -     |  84  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0810.30.90| -- Altele                                       | -     |  84  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0810.40   | - Merisor, afine si alte fructe din specia      |       |      |
|  |          | Vaccinium:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0810.40.10| -- Merisor (fructe din specia Vaccinium vitis   | -     |  84  |
|  |          | idaea)                                          |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0810.40.30| -- Afine (fructe din specia Vaccinium myrtillus)| -     |  84  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0810.40.50| -- Fructe din specia Vaccinium macrocarpon si   | -     |  84  |
|  |          | din specia Vaccinium corymbosum                 |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0810.40.90| -- Altele                                       | -     |  84  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0810.50.00| - Kiwi                                          | -     |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|ex|0810.50.00| -- De la 1 ianuarie la 30 aprilie               | -     |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|ex|0810.50.00| -- De la 1 mai la 14 mai                        | -     |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|ex|0810.50.00| -- De la 15 mai la 30 iunie                     | -     |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|ex|0810.50.00| -- De la 1 iulie la 31 octombrie                | -     |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|ex|0810.50.00| -- De la 1 noiembrie la 15 noiembrie            | -     |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|ex|0810.50.00| -- De la 16 noiembrie la 31 decembrie           | -     |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0810.60.00| - Durian (fruct al pomului din specia Durio     | -     |  30  |
|  |          | zibethinus)                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0810.90   | - Altele:                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0810.90.30| -- Tamarine, fructe de cajou, fructele arborelui| -     |  30  |
|  |          | Jack, litchi si sapotile                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|ex|0810.90.30| --- De la 1 noiembrie la 30 aprilie             | -     |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0810.90.40| -- Fructele pasiunii, carambola si pitahaya     | -     |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|ex|0810.90.40| --- De la 1 noiembrie la 30 aprilie             | -     |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0810.90.95| -- Altele                                       | -     |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|ex|0810.90.95| --- De la 1 noiembrie la 30 aprilie             | -     |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |08.11     | Fructe, fierte sau nu in apa sau in abur,       |       |      |
|  |          | congelate, chiar cu adaos de zahar sau alti     |       |      |
|  |          | indulcitori:                                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0811.10   | - Capsuni, fragi:                               |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- La care s-a adaugat zahar sau alti           |       |      |
|  |          | indulcitori:                                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0811.10.11| --- Cu un continut de zahar peste 13% din       | -     |  88  |
|  |          | greutate                                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0811.10.19| --- Altele                                      | -     |  88  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0811.10.90| -- Altele                                       | -     |  88  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0811.20   | - Zmeura, mure, dude si hibrizi ai acestora,    |       |      |
|  |          | coacaze negre, albe sau rosii si agrise:        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- La care s-a adaugat zahar sau alti           |       |      |
|  |          | indulcitori:                                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0811.20.11| --- Cu un continut de zahar peste 13% din       | -     |  88  |
|  |          | greutate                                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0811.20.19| --- Altele                                      | -     |  88  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0811.20.31| --- Zmeura                                      | -     |  88  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0811.20.39| --- Coacaze negre                               | -     |  88  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0811.20.51| --- Coacaze rosii                               | -     |  88  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0811.20.59| --- Mure, dude si hibrizi de mure si zmeura     | -     |  88  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0811.20.90| --- Altele                                      | -     |  88  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0811.90   | - Altele:                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- La care s-a adaugat zahar sau alti           |       |      |
|  |          | indulcitori:                                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Cu un continut de zahar peste 13% din       |       |      |
|  |          | greutate:                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0811.90.11| ---- Fructe tropicale si nuci tropicale         | -     |  88  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0811.90.19| ---- Altele                                     | -     |  88  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Altele:                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0811.90.31| ---- Fructe tropicale si nuci tropicale         | -     |  88  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0811.90.39| ---- Altele                                     | -     |  88  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0811.90.50| --- Afine (fructe din specia Vaccinium          | -     |  88  |
|  |          | myrtillus)                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0811.90.70| --- Fructe din specia Vaccinium myrtilloides si | -     |  88  |
|  |          | din specia Vaccinium angustifolium              |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Cirese, visine:                             |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0811.90.75| ---- Visine (Prunus cerasus)                    | -     |  88  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0811.90.80| ---- Altele                                     | -     |  88  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0811.90.85| --- Fructe tropicale si nuci tropicale          | -     |  88  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0811.90.95| --- Altele                                      | -     |  88  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |08.12     | Fructe conservate provizoriu (de exemplu cu     |       |      |
|  |          | ajutorul gazului sulfuros, in saramura, in apa  |       |      |
|  |          | sulfurata sau prin adaugare de alte substante   |       |      |
|  |          | care asigura provizoriu conservarea lor), dar   |       |      |
|  |          | improprii alimentatiei in aceasta stare:        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0812.10.00| - Cirese, visine                                | -     | 126  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0812.90   | - Altele:                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0812.90.10| -- Caise                                        | -     | 126  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0812.90.20| -- Portocale                                    | -     |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0812.90.30| -- Papaya                                       | -     |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0812.90.40| -- Afine (fructe din specia Vaccinium myrtillus)| -     |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0812.90.50| -- Coacaze negre                                | -     |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0812.90.60| -- Zmeura                                       | -     |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0812.90.70| -- Guave, mango, mangustan, tamarine, mere de   | -     |  30  |
|  |          | cajou, litchi, fructele arborelui Jack,         |       |      |
|  |          | sapotile, fructele pasiunii, carambola,         |       |      |
|  |          | pitahaya si nuci tropicale                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0812.90.99| -- Altele                                       | -     |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |08.13     | Fructe uscate, altele decat cele de la pozitiile|       |      |
|  |          | 08.01 pana la 08.06; amestecuri de fructe uscate|       |      |
|  |          | sau de fructe cu coaja de la acest Capitol:     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0813.10.00| - Caise                                         | -     | 210  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0813.20.00| - Prune                                         | -     | 210  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0813.30.00| - Mere                                          | -     | 210  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0813.40   | - Alte fructe:                                  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0813.40.10| -- Piersici, inclusiv piersicile fara puf si    | -     | 210  |
|  |          | nectarine                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0813.40.30| -- Pere                                         | -     | 210  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0813.40.50| -- Papaya                                       | -     |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0813.40.60| -- Tamarine                                     | -     |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0813.40.70| -- Mere de cajou, litchi, fructele arborelui    | -     |  30  |
|  |          | Jack, sapotile, fructele pasiunii, carambola si |       |      |
|  |          | pitahaya                                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0813.40.95| -- Altele                                       | -     |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0813.50   | - Amestecuri de fructe uscate sau de fructe cu  |       |      |
|  |          | coaja din acest Capitol:                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Amestecuri de fructe uscate, altele decat    |       |      |
|  |          | cele de la pozitiile 08.01 pana la 08.06:       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Care nu contin prune:                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0813.50.12| ---- De papaya, tamarine, mere de cajou, litchi,| -     |  30  |
|  |          | fructele arborelui Jack, sapotile, fructele     |       |      |
|  |          | pasiunii, carambola si pitahaya                 |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0813.50.15| ---- Altele                                     | -     |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0813.50.19| --- Care contin prune                           | -     |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Amestecuri constituite numai din fructele cu |       |      |
|  |          | coaja de la pozitiile 08.01 si 08.02:           |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0813.50.31| --- Din fructe cu coaja tropicale               | -     |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0813.50.39| --- Altele                                      | -     |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Alte amestecuri:                             |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0813.50.91| --- Care nu contin prune sau smochine           | -     |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0813.50.99| --- Altele                                      | -     |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0814.00.00| Coji de citrice sau de pepeni (inclusiv pepeni  | -     |  30  |
|  |          | verzi), proaspete, congelate, uscate, prezentate|       |      |
|  |          | in apa sarata, sulfurate sau cu adaos de alte   |       |      |
|  |          | substante care asigura provizoriu conservarea   |       |      |
|  |          | lor                                             |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|

    CAP. 9
    CAFEA, CEAI, MATE SI CONDIMENTE

    Note de Capitol

    1. Amestecurile de produse de la pozitiile 09.04 pana la 09.10 se clasifica dupa cum urmeaza:
    a) amestecurile de produse de la aceeasi pozitie se clasifica la acea pozitie;
    b) amestecurile de produse de la pozitii diferite se clasifica la pozitia 09.10.
    Faptul ca produsele de la pozitiile 09.04 pana la 09.10 (inclusiv amestecurile vizate la paragrafele a) sau b) de mai sus) contin alte substante, nu le afecteaza clasificarea, atata timp cat amestecurile astfel obtinute pastreaza caracterul esential al produselor prevazute la fiecare dintre aceste pozitii. In caz contrar, aceste amestecuri sunt excluse din acest Capitol; sunt clasificate la pozitia 21.03 daca constituie condimente sau amestecuri de condimente.
    2. Capitolul nu cuprinde piperul numit "de Cubebe" (Piper cubeba) si nici celelalte produse de la pozitia 12.11.

 ______________________________________________________________________________
|  | Pozitia  |                Denumirea marfii                 | U.M.  | Taxa |
|  | tarifara |                                                 | supl. |vamala|
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |09.01     | Cafea, chiar prajita sau decafeinizata; coji si |       |      |
|  |          | pelicule de cafea; inlocuitori de cafea         |       |      |
|  |          | continand cafea, indiferent de proportiile      |       |      |
|  |          | amestecului:                                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Cafea neprajita:                              |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0901.11.00| -- Nedecafeinizata                              | -     |  60  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0901.12.00| -- Decafeinizata                                | -     |  60  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Cafea prajita:                                |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0901.21.00| -- Nedecafeinizata                              | -     |  60  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0901.22.00| -- Decafeinizata                                | -     |  60  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0901.90   | - Altele:                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0901.90.10| -- Coji si pelicule de cafea                    | -     |  60  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0901.90.90| -- Inlocuitori de cafea continand cafea         | -     |  60  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |09.02     | Ceai, chiar aromatizat:                         |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0902.10.00| - Ceai verde (nefermentat), prezentat in        | -     |  30  |
|  |          | ambalaje directe cu un continut de maximum 3 kg |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0902.20.00| - Ceai verde (nefermentat), altfel prezentat    | -     |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0902.30.00| - Ceai negru (fermentat) si ceai partial        | -     |  30  |
|  |          | fermentat, prezentat in ambalaje directe cu un  |       |      |
|  |          | continut de maximum 3 kg                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0902.40.00| - Ceai negru (fermentat) si ceai partial        | -     |  30  |
|  |          | fermentat, altfel prezentat                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0903.00.00| Mate                                            | -     |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |09.04     | Piper (din genul Piper); ardei din genul        |       |      |
|  |          | Capsicum sau din genul Pimenta, uscat sau       |       |      |
|  |          | macinat sau pulverizat:                         |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Piper:                                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0904.11.00| -- Nemacinat si nepulverizat                    | -     |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0904.12.00| -- Macinat sau pulverizat                       | -     |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0904.20   | - Ardei din genul Capsicum sau din genul        |       |      |
|  |          | Pimenta, uscat sau macinat sau pulverizat:      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Nemacinat si nepulverizat:                   |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0904.20.10| --- Ardei dulci sau ardei grasi                 | -     |  60  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0904.20.30| --- Altele                                      | -     |  60  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0904.20.90| -- Macinat sau pulverizat                       | -     |  60  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0905.00.00| Vanilie                                         | -     |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |09.06     | Scortisoara si flori de scortisoara: |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0906.10.00| - Nemacinate si nepulverizate                   | -     |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0906.20.00| - Macinate sau pulverizate                      | -     |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0907.00.00| Cuisoare (fructe intregi, cuisoare si codite)   | -     |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |09.08     | Nucsoara, condiment din coaja uscata a nucsoarei|       |      |
|  |          | si cardamom:                                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0908.10.00| - Nucsoara                                      | -     |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0908.20.00| - Condiment din coaja uscata a nucsoarei        | -     |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0908.30.00| - Cardamom                                      | -     |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |09.09     | Seminte de anason, de badian, de marar, de      |       |      |
|  |          | coriandru, de chimen sau de chimion; bace de    |       |      |
|  |          | ienupar:                                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0909.10.00| - Seminte de anason sau de badian               | -     |  40  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0909.20.00| - Seminte de coriandru                          | -     |  40  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0909.30.00| - Seminte de chimion                            | -     |  40  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0909.40.00| - Seminte de chimen                             | -     |  40  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0909.50.00| - Seminte de marar; bace de ienupar             | -     |  40  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|ex|0909.50.00| -- Seminte de marar                             | -     |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |09.10     | Ghimbir, sofran, curcuma, cimbru, frunze de     |       |      |
|  |          | dafin, curry si alte mirodenii:                 |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0910.10.00| - Ghimbir                                       | -     |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0910.20   | - Sofran:                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0910.20.10| -- Nemacinat si nepulverizat                    | -     |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0910.20.90| -- Macinat sau pulverizat                       | -     |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0910.30.00| - Curcuma                                       | -     |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0910.40   | - Cimbru, frunze de dafin:                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Cimbru:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Nemacinat si nepulverizat:                  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0910.40.11| ---- Cimbru salbatic (Thymus serpyllum)         | -     |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0910.40.13| ---- Altele                                     | -     |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0910.40.19| --- Macinat sau pulverizat                      | -     |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0910.40.90| -- Frunze de dafin                              | -     |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0910.50.00| - Curry                                         | -     |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Alte mirodenii:                               |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0910.91   | -- Amestecuri mentionate in Nota 1 b) de la     |       |      |
|  |          | acest Capitol:                                  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0910.91.10| --- Nemacinate si nepulverizate                 | -     |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0910.91.90| --- Macinate sau pulverizate                    | -     |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0910.99   | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0910.99.10| --- Seminte de schinduf                         | -     |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Altele:                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0910.99.91| ---- Nemacinate si nepulverizate                | -     |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |0910.99.99| ---- Macinate sau pulverizate                   | -     |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|

    CAP. 10
    CEREALE

    Note de Capitol

    1. a) Produsele mentionate in textul pozitiilor acestui Capitol se clasifica la aceste pozitii numai daca sunt boabe chiar in spice sau pe tulpini;
    b) Capitolul nu cuprinde boabele care au fost decorticate sau altfel prelucrate. Totusi, orezul decorticat, albit, sticlos, glasat, prefiert sau sub forma de sparturi este clasificat la pozitia 10.06.
    2. Pozitia 10.05 nu cuprinde porumbul dulce (Capitol 7).

    Note de subpozitie

    1. Prin grau dur se intelege graul din specia Triticum durum si hibrizii derivati din incrucisarea speciilor de Triticum durum care au acelasi numar (28) de cromozomi ca acesta.

    Note complementare

    1. Se considera:
    a) "orez cu bobul rotund", in sensul codurilor tarifare 1006.10.21, 1006.10.92, 1006.20.11, 1006.20.92, 1006.30.21, 1006.30.42, 1006.30.61 si 1006.30.92, orezul cu lungimea maxima a bobului de 5,2 mm si cu raportul lungime/latime sub 2;
    b) "orez cu bobul mijlociu", in sensul codurilor tarifare 1006.10.23, 1006.10.94, 1006.20.13, 1006.20.94, 1006.30.23, 1006.30.44, 1006.30.63 si 1006.30.94, orezul cu lungimea bobului peste 5,2 mm, dar de maximum 6 mm si cu raportul lungime/latime sub 3;
    c) "orez cu bobul lung", in sensul codurilor tarifare 1006.10.25, 1006.10.27, 1006.10.96, 1006.10.98, 1006.20.15, 1006.20.17, 1006.20.96, 1006.20.98, 1006.30.25, 1006.30.27, 1006.30.46, 1006.30.48, 1006.30.65, 1006.30.67, 1006.30.96 si 1006.30.98, orezul cu lungimea bobului peste 6 mm;
    d) "orez nedecorticat (orez paddy)", in sensul codurilor tarifare 1006.10.21, 1006.10.23, 1006.10.25, 1006.10.27, 1006.10.92, 1006.10.94, 1006.10.96 si 1006.10.98, orezul cu pleava dupa treierat;
    e) "orez decorticat", in sensul codurilor tarifare 1006.20.11, 1006.20.13, 1006.20.15, 1006.20.17, 1006.20.92, 1006.20.94, 1006.20.96 si 1006.20.98, orezul care a fost separat doar de pleava. Termenul se refera, intre altele, la categoriile de orez cunoscute sub denumirile de "orez brun", "orez cargo", "orez loonzain" si "orez sbramato";
    f) "orez semialbit", in sensul codurilor tarifare 1006.30.21, 1006.30.23, 1006.30.25, 1006.30.27, 1006.30.42, 1006.30.44, 1006.30.46 si 1006.30.48, orezul care a fost separat de pleava, de o parte din germeni si de o parte sau de toate straturile exterioare ale pericarpului, dar nu si de straturile interioare;
    g) "orez albit", in sensul codurilor tarifare 1006.30.61, 1006.30.63, 1006.30.65, 1006.30.67, 1006.30.92, 1006.30.94, 1006.30.96 si 1006.30.98, orezul care a fost separat de pleava, de toate straturile exterioare si interioare ale pericarpului, de totalitatea germenilor, in cazul orezului cu bobul lung si a orezului cu bobul mijlociu, si de cel putin o parte din germeni, in cazul orezului cu bob rotund, dar pe care mai pot exista striuri albe longitudinale pe maximum 10% din cantitatea de boabe;
    h) "orez spart", in sensul codului tarifar 1006.40.00, fragmentele de boabe, cu lungimea maxima trei sferturi din lungimea medie a boabelor intregi.

 ______________________________________________________________________________
|  | Pozitia  |                Denumirea marfii                 | U.M.  | Taxa |
|  | tarifara |                                                 | supl. |vamala|
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |10.01     | Grau si meslin (amestec de grau cu secara in    |       |      |
|  |          | proportie de doi la unu):                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1001.10.00| - Grau dur                                      | -     | 252  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1001.90   | - Altele:                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1001.90.10| -- Alac (Triticum spelta) destinat insamantarii | -     | 252  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Alt alac (Triticum spelta), grau comun si    |       |      |
|  |          | meslin:                                         |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1001.90.91| --- Grau comun si meslin, destinate insamantarii| -     |  46  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1001.90.99| --- Altele                                      | -     | 252  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1002.00.00| Secara                                          | -     | 252  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|ex|1002.00.00| - Destinata insamantarii                        | -     |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1003.00   | Orz:                                            |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1003.00.10| - Destinat insamantarii                         | -     |  46  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1003.00.90| - Altele                                        | -     | 252  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|ex|1003.00.90| -- Orz, orzoaica folosite pentru fabricarea     | -     |      |
|  |          | berii*1)                                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1004.00.00| Ovaz                                            | -     | 126  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|ex|1004.00.00| - Destinat insamantarii                         | -     |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |10.05     | Porumb:                                         |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1005.10   | - Destinat insamantarii:                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Hibrizi:                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1005.10.11| --- Hibrizi dubli si hibrizi incrucisati        | -     |  36  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1005.10.13| --- Hibrizi incrucisati de trei ori             | -     |  36  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1005.10.15| --- Hibrizi simpli                              | -     |  36  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1005.10.19| --- Altele                                      | -     |  36  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1005.10.90| -- Altele                                       | -     |   3.6|
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1005.90.00| - Altele                                        | -     | 252  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |10.06     | Orez:                                           |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1006.10   | - Orez nedecorticat (orez paddy):               |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1006.10.10| -- Destinat insamantarii                        | -     | 126  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Prefiert:                                   |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1006.10.21| ---- Cu bobul rotund                            | -     | 126  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1006.10.23| ---- Cu bobul mijlociu                          | -     | 126  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | ---- Cu bobul lung:                             |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1006.10.25| ----- Care au raportul lungime/latime peste 2   | -     | 126  |
|  |          | dar sub 3                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1006.10.27| ----- Care au raportul lungime/latime minimum 3 | -     | 126  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Altele:                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1006.10.92| ---- Cu bobul rotund                            | -     | 126  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1006.10.94| ---- Cu bobul mijlociu                          | -     | 126  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | ---- Cu bobul lung:                             |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1006.10.96| ----- Care au raportul lungime/latime peste 2   | -     | 126  |
|  |          | dar sub 3                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1006.10.98| ----- Care au raportul lungime/latime minimum 3 | -     | 126  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1006.20   | - Orez decorticat (orez cargo sau orez brun):   |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Prefiert:                                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1006.20.11| --- Cu bobul rotund                             | -     | 126  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1006.20.13| --- Cu bobul mijlociu                           | -     | 126  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Cu bobul lung:                              |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1006.20.15| ---- Care au raportul lungime/latime peste 2 dar| -     | 126  |
|  |          | sub 3                                           |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1006.20.17| ---- Care au raportul lungime/latime minimum 3  | -     | 126  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1006.20.92| --- Cu bobul rotund                             | -     | 126  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1006.20.94| --- Cu bobul mijlociu                           | -     | 126  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Cu bobul lung:                              |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1006.20.96| ---- Care au raportul lungime/latime peste 2 dar| -     | 126  |
|  |          | sub 3                                           |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1006.20.98| ---- Care au raportul lungime/latime minimum 3  | -     | 126  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1006.30   | - Orez semialbit sau albit, chiar sticlos sau   |       |      |
|  |          | glasat:                                         |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Orez semialbit:                              |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Prefiert:                                   |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1006.30.21| ---- Cu bobul rotund                            | -     | 126  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1006.30.23| ---- Cu bobul mijlociu                          | -     | 126  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | ---- Cu bobul lung:                             |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1006.30.25| ----- Care au raportul lungime/latime peste 2   | -     | 126  |
|  |          | dar sub 3                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1006.30.27| ----- Care au raportul lungime/latime minimum 3 | -     | 126  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Altele:                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1006.30.42| ---- Cu bobul rotund                            | -     | 126  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1006.30.44| ---- Cu bobul mijlociu                          | -     | 126  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | ---- Cu bobul lung:                             |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1006.30.46| ----- Care au raportul lungime/latime peste 2   | -     | 126  |
|  |          | dar sub 3                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1006.30.48| ----- Care au raportul lungime/latime minimum 3 | -     | 126  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Orez albit:                                  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Prefiert:                                   |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1006.30.61| ---- Cu bobul rotund                            | -     | 126  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1006.30.63| ---- Cu bobul mijlociu                          | -     | 126  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | ---- Cu bobul lung:                             |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1006.30.65| ----- Care au raportul lungime/latime peste 2   | -     | 126  |
|  |          | dar sub 3                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1006.30.67| ----- Care au raportul lungime/latime minimum 3 | -     | 126  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Altele:                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1006.30.92| ---- Cu bobul rotund                            | -     | 126  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1006.30.94| ---- Cu bobul mijlociu                          | -     | 126  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | ---- Cu bobul lung:                             |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1006.30.96| ----- Care prezinta un raport lungime/latime    | -     | 126  |
|  |          | peste 2 dar sub 3                               |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1006.30.98| ----- Care prezinta un raport lungime/latime    | -     | 126  |
|  |          | minimum 3                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1006.40.00| - Orez sub forma de sparturi                    | -     | 126  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1007.00   | Boabe de sorg:                                  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1007.00.10| - Hibrizi, destinati insamantarii               | -     |  18.4|
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1007.00.90| - Altele                                        | -     |  18.4|
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |10.08     | Hrisca, mei, seminte de iarba-canarasului       |       |      |
|  |          | (Phalaris Canariensis); alte cereale:           |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1008.10.00| - Hrisca                                        | -     |  18.4|
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1008.20.00| - Mei                                           | -     |  18.4|
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1008.30.00| - Seminte de iarba-canarasului (Phalaris        | -     |  18.4|
|  |          | Canariensis)                                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1008.90   | - Alte cereale:                                 |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1008.90.10| -- Triticale                                    | -     |  18.4|
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1008.90.90| -- Altele                                       | -     |  18.4|
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|

    CAP. 11
    PRODUSE ALE INDUSTRIEI MORARITULUI; MALT; AMIDON SI FECULE; INULINA; GLUTEN DE GRAU

    Note de Capitol

    1. Capitolul nu cuprinde:
    a) maltul prajit, folosit drept inlocuitor de cafea (pozitia 09.01 sau 21.01, dupa caz);
    b) faina, crupele, grisul, amidonul si feculele preparate de la pozitia 19.01;
    c) corn flakes (fulgi de porumb) si alte produse de la pozitia 19.04;
    d) legumele preparate sau conservate de la pozitiile 20.01, 20.04 sau 20.05;
    e) produsele farmaceutice (Capitolul 30);
    f) amidonurile si feculele avand caracter de produse de parfumerie sau de toaleta preparate sau preparate cosmetice (Capitolul 33).

    2. A) Produsele care provin din macinatul cerealelor mentionate in tabelul de mai jos se clasifica la acest Capitol, daca au, simultan, in greutate si pe produs uscat:
    a) un continut de amidon (determinat prin metoda polarimetrica Ewers modificata) superior celui indicat in coloana (2);
    b) un continut de cenusa (scazandu-se substantele minerale care ar fi putut fi adaugate) care sa nu depaseasca pe cel mentionat in coloana (3).
    Cele care nu indeplinesc conditiile de mai sus se clasifica la pozitia 23.02. Totusi, germenii de cereale, intregi, aplatizati, sub forma de fulgi sau macinati se clasifica in toate cazurile la pozitia 11.04.
    B) Produsele de felul celor prevazute in acest Capitol, in virtutea dispozitiilor de mai sus, se clasifica la pozitiile 11.01 sau 11.02, atunci cand coeficientul de trecere printr-o sita de plasa metalica cu ochiuri ale caror dimensiuni corespund celor indicate in coloanele (4) sau (5), dupa caz, este egal sau mai mare (in greutate), decat cel mentionat pentru cereala respectiva.
    In caz contrar, se clasifica la pozitiile 11.03 sau 11.04.

 ______________________________________________________________________________
|                    |          |          | Coeficient de trecere prin sita cu|
|                    |          |          |              ochiuri de:          |
|        Felul       | Continut | Continut |___________________________________|
|      cerealei      |in amidon |in cenusa |       315       |       500       |
|                    |          |          |   micrometri    |   micrometri    |
|                    |          |          |   (microni)     |   (microni)     |
|         (1)        |    (2)   |    (3)   |       (4)       |      (5)        |
|____________________|__________|__________|_________________|_________________|
| Grau si secara     |    45%   |    2,5%  |        80%      |       -         |
|____________________|__________|__________|_________________|_________________|
| Orz                |    45%   |    3%    |        80%      |       -         |
|____________________|__________|__________|_________________|_________________|
| Ovaz               |    45%   |    5%    |        80%      |       -         |
|____________________|__________|__________|_________________|_________________|
| Porumb si boabe de |    45%   |    2%    |        -        |       90%       |
| sorg               |          |          |                 |                 |
|____________________|__________|__________|_________________|_________________|
| Orez               |    45%   |    1,6%  |        80%      |       -         |
|____________________|__________|__________|_________________|_________________|
| Hrisca             |    45%   |    4%    |        80%      |       -         |
|____________________|__________|__________|_________________|_________________|
| Alte cereale       |    45%   |    2%    |        50%      |       -         |
|____________________|__________|__________|_________________|_________________|

    3. In sensul pozitiei 11.03, prin termenii crupe si gris se intelege produsele obtinute prin fragmentarea (sfaramarea) boabelor de cereale in urmatoarele conditii:
    a) produsele din porumb trebuie sa treaca printr-o sita din plasa metalica cu ochiuri de 2 mm, in proportie de minimum 95% din greutate;
    b) produsele din alte cereale trebuie sa treaca printr-o sita din plasa metalica cu ochiuri de 1,25 mm in proportie de minimum 95% din greutate.

    Nota complementara

    1. In sensul pozitiei 11.06, sunt considerate ca "faina, gris si pudra", produsele, altele decat nucile de cocos faramate si deshidratate, obtinute, prin macinare sau prin alte procese de fragmentare, din legume cu pastai uscate de la pozitia 07.13, din sago, din radacini, din tuberculi de la pozitia 07.14 sau din produsele de la Capitolul 8, si care corespund urmatoarelor conditii:
    a) in cazul legumelor cu pastaie uscate, sago, radacinilor, tuberculilor si produselor de la Capitolul 8 (cu exceptia fructelor in coaja de la pozitiile 08.01 si 08.02), minimum 95%, din greutate, trece printr-o sita din plasa metalica cu ochiuri de 2 mm;
    b) in cazul fructelor in coaja de la pozitiile 08.01 si 08.02, minimum 50%, din greutate, trece printr-o sita din plasa metalica cu ochiuri de 2,5 mm.

 ______________________________________________________________________________
|  | Pozitia  |                Denumirea marfii                 | U.M.  | Taxa |
|  | tarifara |                                                 | supl. |vamala|
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1101.00   | Faina de grau sau de meslin:                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Faina de grau:                                |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1101.00.11| -- De grau dur                                  | -     | 252  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1101.00.15| -- De grau comun si alac                        | -     | 252  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1101.00.90| - Faina de meslin                               | -     | 252  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |11.02     | Faina de cereale, altele decat de grau sau de   |       |      |
|  |          | meslin:                                         |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1102.10.00| - Faina de secara                               | -     | 252  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1102.20   | - Faina de porumb:                              |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1102.20.10| -- Cu un continut de grasimi de maximum 1,5%    | -     | 252  |
|  |          | din greutate                                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1102.20.90| -- Altele                                       | -     | 252  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1102.30.00| - Faina de orez                                 | -     | 252  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1102.90   | - Altele:                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1102.90.10| -- De orz                                       | -     | 252  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1102.90.30| -- De ovaz                                      | -     | 252  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1102.90.90| -- Altele                                       | -     | 252  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |11.03     | Crupe, gris si aglomerate sub forma de pelete,  |       |      |
|  |          | din cereale:                                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Crupe si gris:                                |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1103.11   | -- Din grau:                                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1103.11.10| --- Din grau dur                                | -     | 138  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1103.11.90| --- Din grau comun si din alac (Triticum spelta)| -     | 138  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1103.13   | -- Din porumb:                                  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1103.13.10| --- Cu un continut de grasimi de maximum 1,5%   | -     | 138  |
|  |          | din greutate                                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1103.13.90| --- Altele                                      | -     | 138  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1103.19   | -- Din alte cereale:                            |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1103.19.10| --- Din secara                                  | -     | 138  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1103.19.30| --- Din orz                                     | -     | 138  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1103.19.40| --- Din ovaz                                    | -     | 138  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1103.19.50| --- Din orez                                    | -     | 138  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1103.19.90| --- Altele                                      | -     | 138  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1103.20   | - Aglomerate sub forma de pelete:               |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1103.20.10| -- Din secara                                   | -     | 138  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1103.20.20| -- Din orz                                      | -     | 138  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1103.20.30| -- Din ovaz                                     | -     | 138  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1103.20.40| -- Din porumb                                   | -     | 138  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1103.20.50| -- Din orez                                     | -     | 138  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1103.20.60| -- Din grau                                     | -     | 138  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1103.20.90| -- Altele                                       | -     | 138  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |11.04     | Boabe de cereale altfel prelucrate (de exemplu  |       |      |
|  |          | decojite, presate, sub forma de fulgi,          |       |      |
|  |          | lustruite, taiate sau zdrobite), cu exceptia    |       |      |
|  |          | orezului de la pozitia 10.06; germeni de        |       |      |
|  |          | cereale, intregi, presati, sub forma de fulgi   |       |      |
|  |          | sau zdrobiti:                                   |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Boabe presate sau sub forma de fulgi:         |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1104.12   | -- De ovaz:                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1104.12.10| --- Boabe presate                               | -     | 138  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1104.12.90| --- Sub forma de fulgi                          | -     | 138  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1104.19   | -- De alte cereale:                             |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1104.19.10| --- De grau                                     | -     | 138  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1104.19.30| --- De secara                                   | -     | 138  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1104.19.50| --- De porumb                                   | -     | 138  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- De orz:                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1104.19.61| ---- Boabe presate                              | -     | 138  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1104.19.69| ---- Sub forma de fulgi                         | -     | 138  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Altele:                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1104.19.91| ---- Fulgi de orez                              | -     | 138  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1104.19.99| ---- Altele                                     | -     | 138  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Alte boabe prelucrate (de exemplu decojite,   |       |      |
|  |          | lustruite, taiate sau zdrobite): |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1104.22   | -- De ovaz:                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1104.22.20| --- Decojite (decorticate)                      | -     | 138  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1104.22.30| --- Decojite, taiate sau zdrobite (numite Grutze| -     | 138  |
|  |          | sau Grutten)                                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1104.22.50| --- Lustruite                                   | -     | 138  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1104.22.90| --- Numai zdrobite                              | -     | 138  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1104.22.98| --- Altele                                      | -     | 138  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1104.23   | -- De porumb:                                   |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1104.23.10| --- Decojite (decorticate), chiar taiate sau    | -     | 138  |
|  |          | zdrobite                                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1104.23.30| --- Lustruite                                   | -     | 138  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1104.23.90| --- Numai zdrobite                              | -     | 138  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1104.23.99| --- Altele                                      | -     | 138  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1104.29   | -- De alte cereale:                             |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- De orz:                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1104.29.01| ---- Decojite (decorticate)                     | -     | 138  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1104.29.03| ---- Decojite, taiate sau zdrobite (numite      | -     | 138  |
|  |          | Grutze sau Grutten)                             |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1104.29.05| ---- Lustruite                                  | -     | 138  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1104.29.07| ---- Numai zdrobite                             | -     | 138  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1104.29.09| ---- Altele                                     | -     | 138  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Altele:                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | ---- Decojite (decorticate), chiar taiate sau   |       |      |
|  |          | zdrobite:                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1104.29.11| ----- De grau                                   | -     | 138  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1104.29.15| ----- De secara                                 | -     | 138  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1104.29.19| ----- Altele                                    | -     | 138  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | ---- Lustruite:                                 |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1104.29.31| ----- De grau                                   | -     | 138  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1104.29.35| ----- De secara                                 | -     | 138  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1104.29.39| ----- Altele                                    | -     | 138  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | ---- Numai zdrobite:                            |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1104.29.51| ----- De grau                                   | -     | 138  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1104.29.55| ----- De secara                                 | -     | 138  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1104.29.59| ----- Altele                                    | -     | 138  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | ---- Altele:                                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1104.29.81| ----- De grau                                   | -     | 138  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1104.29.85| ----- De secara                                 | -     | 138  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1104.29.89| ----- Altele                                    | -     | 138  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1104.30   | - Germeni de cereale, intregi, presati, sub     |       |      |
|  |          | forma de fulgi sau zdrobiti:                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1104.30.10| -- De grau                                      | -     | 138  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1104.30.90| -- De alte cereale                              | -     | 138  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |11.05     | Faina, gris, pudra, fulgi, granule si aglomerate|       |      |
|  |          | sub forma de pelete, din cartofi:               |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1105.10.00| - Faina, gris si pudra                          | -     | 138  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1105.20.00| - Fulgi, granule si aglomerate sub forma de     | -     | 138  |
|  |          | pelete                                          |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |11.06     | Faina, gris si pudra din legume cu pastaie      |       |      |
|  |          | uscate, de la pozitia 07.13, din Sago sau din   |       |      |
|  |          | radacini sau tuberculi de la pozitia 07.14 si   |       |      |
|  |          | din produsele de la Capitolul 8: |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1106.10.00| - Din legume cu pastaie uscate de la pozitia    | -     |  80  |
|  |          | 07.13                                           |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1106.20   | - Din Sago, sau din radacini sau tuberculi de la|       |      |
|  |          |  pozitia 07.14:                                 |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1106.20.10| -- Denaturate                                   | -     |  80  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1106.20.90| -- Altele                                       | -     |  80  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1106.30   | - Din produse de la Capitolul 8: |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1106.30.10| -- Din banane                                   | -     |  80  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1106.30.90| -- Altele                                       | -     |  80  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |11.07     | Malt, chiar prajit:                             |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1107.10   | - Neprajit:                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- De grau:                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1107.10.11| --- Prezentat sub forma de faina                | -     | 210  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1107.10.19| --- Altele                                      | -     | 210  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1107.10.91| --- Prezentate sub forma de faina               | -     | 210  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1107.10.99| --- Altele                                      | -     | 210  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|ex|1107.10.99| ---- Malt folosit pentru fabricarea berii*1)    | -     |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1107.20.00| - Prajit                                        | -     | 210  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |11.08     | Amidon si fecule; inulina:                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Amidon si fecule:                             |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1108.11.00| -- Amidon de grau                               | -     | 138  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1108.12.00| -- Amidon de porumb                             | -     | 138  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1108.13.00| -- Fecule de cartofi                            | -     | 138  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1108.14.00| -- Fecule de manioc                             | -     | 138  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1108.19   | -- Alte tipuri de amidon si fecule:             |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1108.19.10| --- Amidon de orez                              | -     | 138  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1108.19.90| --- Altele                                      | -     | 138  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1108.20.00| - Inulina                                       | -     |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1109.00.00| Gluten de grau, chiar uscat                     | -     | 168  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|

    CAP. 12
    SEMINTE SI FRUCTE OLEAGINOASE; SEMINTE SI FRUCTE DIVERSE; PLANTE INDUSTRIALE SAU MEDICINALE; PAIE SI FURAJE

    Note de Capitol

    1. Pozitia 12.07 cuprinde mai ales nuci si miez de palmier, seminte de bumbac, seminte de ricin, seminte de susan, seminte de mustar, seminte de sofran, seminte de mac si seminte de Karite, considerate ca seminte oleaginoase. Din contra, sunt excluse produsele de la pozitiile 08.01 sau 08.02, ca si maslinele (Capitolul 7 sau Capitolul 20).
    2. Pozitia 12.08 cuprinde nu numai faina nedegresata, ci si faina partial degresata sau care a fost degresata, iar ulterior a fost complet sau partial reunsa cu uleiurile initiale. Din contra, reziduurile de la pozitiile 23.04 pana la 23.06, sunt excluse.
    3. Semintele de sfecla, de ierburi pentru pasuni si fanete, de flori ornamentale, de zarzavaturi, de arbori forestieri sau pomi fructiferi, de mazariche (altele decat cele din specia Vicia faba) si de lupin, sunt considerate ca seminte pentru insamantare in sensul pozitiei 12.09.
    Din contra, de la aceasta pozitie sunt excluse, chiar daca sunt utilizate pentru insamantare:
    a) legumele cu pastaie si porumbul dulce (Capitolul 7);
    b) condimentele si alte produse de la Capitolul 9;
    c) cerealele (Capitolul 10);
    d) produsele de la pozitiile 12.01 pana la 12.07 sau de la pozitia 12.11.
    4. Pozitia 12.11 cuprinde, mai ales, plantele si partile din plante ale urmatoarelor specii: busuioc, limba mielului (Borrago officinale), ginseng, isop (Issopus officinalis), lemn dulce (Glycyrrhiza echinata), diverse specii de menta, rosmarin, virnant (Ruta graveoleus), salvie (Salvia officinalis) si pelin (Artemisia absinthium).
    Din contra, sunt excluse:
    a) produsele farmaceutice de la Capitolul 30;
    b) produsele de parfumerie si toaleta preparate si preparatele cosmetice de la Capitolul 33;
    c) insecticidele, fungicidele, erbicidele, dezinfectantele si produsele similare de la pozitia 38.08.
    5. In sensul pozitiei 12.12, termenul de alge nu cuprinde:
    a) microorganismele monocelulare moarte de la pozitia 21.02;
    b) culturile de microorganisme de la pozitia 30.02;
    c) ingrasamintele de la pozitiile 31.01 sau 31.05.

    Nota de Subpozitie

    1. In sensul subpozitiei 1205.10, prin expresia "seminte de rapita si rapita salbatica cu un continut redus de acid erucic" se intelege semintele de rapita si rapita salbatica continand un ulei stabilizat care are un continut de acid erucic sub 2% din greutate si o componenta solida care contine mai putin de 30 micromolecule de glucosinol/gram.

 ______________________________________________________________________________
|  | Pozitia  |                Denumirea marfii                 | U.M.  | Taxa |
|  | tarifara |                                                 | supl. |vamala|
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1201.00   | Boabe de soia, chiar sfaramate:                 |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1201.00.10| - Destinate insamantarii                        | -     |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1201.00.90| - Altele                                        | -     |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |12.02     | Arahide, neprajite si nici altfel preparate     |       |      |
|  |          | termic, chiar decorticate sau sfaramate:        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1202.10   | - In coaja:                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1202.10.10| -- Destinate insamantarii                       | -     |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1202.10.90| -- Altele                                       | -     |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1202.20.00| - Decorticate, chiar sfaramate                  | -     |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1203.00.00| Copra                                           | -     |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1204.00   | Seminte de in, chiar sfaramate:                 |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1204.00.10| - Destinate insamantarii                        | -     |  34  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1204.00.90| - Altele                                        | -     |  34  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |12.05     | Seminte de rapita sau de rapita salbatica, chiar|       |      |
|  |          | sfaramate:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1205.10   | - Seminte de rapita sau de rapita salbatica cu  |       |      |
|  |          | un continut redus de acid erucic:               |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1205.10.10| -- Destinate insamantarii                       | -     |  34  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1205.10.90| -- Altele                                       | -     |  34  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1205.90.00| - Altele                                        | -     |  34  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1206.00   | Seminte de floarea-soarelui, chiar sfaramate:   |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1206.00.10| - Destinate insamantarii                        | -     |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Altele:                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1206.00.91| -- Decorticate; in coji cu dungi albe sau gri   | -     | 168  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1206.00.99| -- Altele                                       | -     | 168  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |12.07     | Alte fructe si seminte oleaginoase, chiar       |       |      |
|  |          | sfaramate:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1207.10   | - Nucile de palmier si miezul de palmier:       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1207.10.10| -- Destinate insamantarii                       | -     |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1207.10.90| -- Altele                                       | -     |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1207.20   | - Seminte de bumbac:                            |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1207.20.10| -- Destinate insamantarii                       | -     |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1207.20.90| -- Altele                                       | -     |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1207.30   | - Seminte de ricin:                             |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1207.30.10| -- Destinate insamantarii                       | -     |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1207.30.90| -- Altele                                       | -     |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1207.40   | - Seminte de susan:                             |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1207.40.10| -- Destinate insamantarii                       | -     |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1207.40.90| -- Altele                                       | -     |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1207.50   | - Seminte de mustar:                            |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1207.50.10| -- Destinate insamantarii                       | -     |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1207.50.90| -- Altele                                       | -     |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1207.60   | - Seminte de sofran:                            |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1207.60.10| -- Destinate insamantarii                       | -     |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1207.60.90| -- Altele                                       | -     |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Altele:                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1207.91   | -- Seminte de mac:                              |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1207.91.10| --- Destinate insamantarii                      | -     |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1207.91.90| --- Altele                                      | -     |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1207.99   | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1207.99.20| --- Destinate insamantarii                      | -     |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Altele:                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1207.99.91| ---- Seminte de canepa                          | -     |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1207.99.98| ---- Altele                                     | -     |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |12.08     | Faina si gris, din fructe si seminte            |       |      |
|  |          | oleaginoase, altele decat cele de mustar:       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1208.10.00| - Din boabe de soia                             | -     |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1208.90.00| - Altele                                        | -     |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |12.09     | Seminte, fructe si spori folosite pentru        |       |      |
|  |          | insamantat:                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1209.10.00| - Seminte de sfecla de zahar                    | -     |  18.4|
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Seminte de plante furajere:                   |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1209.21.00| -- De lucerna                                   | -     |  18.4|
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1209.22   | -- De trifoi (Trifolium spp):                   |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1209.22.10| --- De trifoi rosu (Trifolium pratense L.)      | -     |  18.4|
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1209.22.80| --- Altele                                      | -     |  18.4|
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1209.23   | -- De iarba:                                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1209.23.11| --- De iarba pentru fanete (Festuca pratensis   | -     |  18.4|
|  |          | Huds.)                                          |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1209.23.15| --- De iarba rosie (Festuca rubra L.)           | -     |  18.4|
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1209.23.80| --- Altele                                      | -     |  18.4|
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1209.24.00| -- De planta furajera de Kentucky (Poapratensis | -     |  18.4|
|  |          | L.)                                             |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1209.25   | -- De raigras (Lolium multiflorum Lam, Lolium   |       |      |
|  |          | perenne L.):                                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1209.25.10| --- De raigras aristat (Lolium multiflorum Lam) | -     |  18.4|
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1209.25.90| --- De raigras peren (Lolium perenne L.)        | -     |  18.4|
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1209.26.00| -- De timoftica                                 | -     |  18.4|
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1209.29   | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1209.29.10| --- Mazariche; firuta de balta (Poa palustris   | -     |  18.4|
|  |          | L.) si suvar de munte (Poa trivialis L.);       |       |      |
|  |          | golomat (Dactylis glomerata), iarba vantului    |       |      |
|  |          | (Agrostis)                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1209.29.50| --- Seminte de lupin                            | -     |  18.4|
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1209.29.60| --- Seminte de sfecla, altele decat cele de     | -     |  18.4|
|  |          | sfecla de zahar                                 |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1209.29.80| --- Altele                                      | -     |  18.4|
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1209.30.00| - Seminte de plante erbacee cultivate in        | -     |  18.4|
|  |          | principal pentru flori                          |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Altele:                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1209.91   | -- Seminte de legume:                           |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1209.91.10| --- Seminte de gulii (Brassica oleracea, var.   | -     |  18.4|
|  |          | caulorapa si gongylodes L.)                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1209.91.90| --- Altele                                      | -     |  18.4|
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1209.99   | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1209.99.10| --- Seminte de arbori de padure                 | -     |  18.4|
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Altele:                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1209.99.91| ---- Seminte de plante cultivate in principal   | -     |  18.4|
|  |          | pentru florile lor, altele decat cele mentionate|       |      |
|  |          | la subpozitia nr. 1209.30                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1209.99.99| ---- Altele                                     | -     |  18.4|
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |12.10     | Conuri de hamei, proaspete sau uscate, chiar    |       |      |
|  |          | sfaramate, macinate sau sub forma de pudra sau  |       |      |
|  |          | pelete; lupulina:                               |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1210.10.00| - Conuri de hamei, nemacinate si nici sub forma | -     | 176  |
|  |          | de pudra sau pelete                             |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1210.20   | - Conuri de hamei, macinate sub forma de pudra  |       |      |
|  |          | sau pelete; lupulina:                           |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1210.20.10| -- Conuri de hamei, macinate sau sub forma de   | -     | 176  |
|  |          | pudra sau pelete, cu un continut ridicat de     |       |      |
|  |          | lupulina, lupulina                              |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1210.20.90| -- Altele                                       | -     | 176  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |12.11     | Plante si parti de plante, seminte si fructe din|       |      |
|  |          | speciile folosite in principal in parfumerie,   |       |      |
|  |          | medicina sau ca insecticide, fungicide sau in   |       |      |
|  |          | scopuri similare, proaspete sau uscate, chiar   |       |      |
|  |          | taiate, sfaramate sau sub forma de pudra:       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1211.10.00| - Radacini de lemn dulce                        | -     |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1211.20.00| - Radacini de ginseng                           | -     |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1211.30.00| - Frunze de coca                                | -     |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1211.40.00| - Tulpini de mac                                | -     |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1211.90   | - Altele:                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1211.90.30| -- Seminte de tonka                             | -     |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1211.90.70| -- Maghiran comun sau origan (Origanum vulgare) | -     |  30  |
|  |          | (ramuri, tulpini si frunze)                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1211.90.75| -- Salvie (Salvia officinalis) (flori si frunze)| -     |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1211.90.98| -- Altele:                                      | -     |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|ex|1211.90.98| --- Coji de chinina                             | -     |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|ex|1211.90.98| --- Piretru                                     | -     |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|ex|1211.90.98| --- Altele decat cojile de chinina              | -     |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |12.12     | Roscove, alge, sfecla de zahar si trestie de    |       |      |
|  |          | zahar, proaspete, refrigerate, congelate sau    |       |      |
|  |          | uscate, chiar pulverizate; samburi si miez de   |       |      |
|  |          | samburi de fructe si alte produse vegetale      |       |      |
|  |          | (inclusiv radacini de cicoare neprajite din     |       |      |
|  |          | varietatea Cichorium intybus sativum) destinate |       |      |
|  |          | in principal alimentatiei umane, nedenumite si  |       |      |
|  |          | necuprinse in alta parte:                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1212.10   | - Roscove, inclusiv boabe de roscove:           |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1212.10.10| -- Roscove                                      | -     |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Boabe de roscove:                            |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1212.10.91| --- Nedecorticate, nezdrobite, nemacinate       | -     |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1212.10.99| --- Altele                                      | -     |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1212.20.00| - Alge                                          | -     |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1212.30.00| - Samburi si miez de samburi de caise, piersici | -     |  30  |
|  |          | (inclusiv piersici fara puf si nectarine) sau   |       |      |
|  |          | prune                                           |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Altele:                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1212.91   | -- Sfecla de zahar:                             |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1212.91.20| --- Uscata, chiar macinata                      | -     | 126  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1212.91.80| --- Altele                                      | -     | 126  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1212.99   | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1212.99.20| --- Trestie de zahar                            | -     | 114  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1212.99.80| --- Altele                                      | -     | 114  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1213.00.00| Paie si pleava de cereale brute, chiar tocate,  | -     |  84  |
|  |          | macinate, presate sau aglomerate sub forma de   |       |      |
|  |          | pelete                                          |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |12.14     | Napi furajeri, sfecla furajera, radacini        |       |      |
|  |          | furajere, fan, lucerna, trifoi, sparceta, varza |       |      |
|  |          | furajera, lupin, mazariche si alte produse      |       |      |
|  |          | furajere similare, chiar aglomerate sub forma de|       |      |
|  |          | pelete:                                         |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1214.10.00| - Faina si aglomerate sub forma de pelete de    | -     |  46  |
|  |          | lucerna                                         |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1214.90   | - Altele:                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1214.90.10| -- Sfecla furajera, napi furajeri si alte       | -     |  46  |
|  |          | radacini furajere                               |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1214.90.91| --- Aglomerate sub forma de pelete              | -     |  46  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1214.90.99| --- Altele                                      | -     |  46  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|

    CAP. 13
    GUME, RASINI SI ALTE SEVE SI EXTRACTE VEGETALE

    Note de Capitol

    1. Pozitia 13.02 cuprinde, printre altele, extractul de lemn dulce, de piretru, de hamei, de aloe si opium.
    Pozitia 13.02 exclude:
    a) extractul de lemn dulce care are un continut de zaharoza peste 10% din greutate sau care este prezentat sub forma de dulciuri (pozitia 17.04);
    b) extractele de malt (pozitia 19.01);
    c) extractele de cafea, de ceai sau de mate (pozitia 21.01);
    d) sucurile si extractele vegetale care constituie bauturi alcoolice (Capitolul 22);
    e) camforul natural si glicirizina si celelalte produse de la pozitiile 29.14 sau 29.38;
    f) concentratul din tulpini de mac ce contine minimum 50% din greutate alcaloizi (pozitia 29.39);
    g) medicamentele de la pozitiile 30.03 sau 30.04 si reactivii folositi la determinarea grupelor sau factorilor sanguini (pozitia 30.06);
    h) extractele tanante sau tinctoriale (pozitiile 32.01 sau 32.03);
    ij) uleiurile esentiale lichide sau solide, rezinoidele si oleorasinile de extractie, precum si apele distilate aromatice si solutiile apoase de uleiuri esentiale, precum si preparatele pe baza de substante odoriferante de felul celor utilizate pentru fabricarea bauturilor (Capitolul 33);
    k) cauciucul natural, balata, gutaperca, guayule, chicle (latex extras din Sapotier) si gumele naturale similare (pozitia 40.01).

 ______________________________________________________________________________
|  | Pozitia  |                Denumirea marfii                 | U.M.  | Taxa |
|  | tarifara |                                                 | supl. |vamala|
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |13.01     | Selac; gume, rasini, gume-rasini si oleorasini  |       |      |
|  |          | (de exemplu balsamuri), naturale:               |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1301.10.00| - Selac                                         | -     |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1301.20.00| - Guma arabica                                  | -     |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1301.90   | - Altele:                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1301.90.10| -- "Mastic de Chio" (rasina aromatica din arbori| -     |  30  |
|  |          | de specia Pistacia lentiscus)                   |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1301.90.90| -- Altele                                       | -     |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |13.02     | Seve si extracte vegetale; substante pectice,   |       |      |
|  |          | pectinati si pectati; agar-agar si alte         |       |      |
|  |          | mucilagii si agenti de marire a vascozitatii,   |       |      |
|  |          | derivate din produse vegetale, chiar modificate:|       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Seve si extracte vegetale:                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1302.11.00| -- Opiu                                         | -     |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1302.12.00| -- Din lemn dulce                               | -     |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1302.13.00| -- Din hamei                                    | -     |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1302.14.00| -- Din piretru sau din radacini de plante cu    | -     |  30  |
|  |          | continut de rotenon                             |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1302.19   | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1302.19.05| --- Oleorasini de vanilie                       | -     |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1302.19.30| --- Extracte vegetale amestecate intre ele,     | -     |  30  |
|  |          | destinate fabricarii bauturilor sau preparatelor|       |      |
|  |          | alimentare                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Altele:                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1302.19.91| ---- Medicinale                                 | -     |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1302.19.98| ---- Altele                                     | -     |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|ex|1302.19.98| ----- De Quasia amara; aloe si manna            | -     |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1302.20   | - Substante pectice, pectinati si pectati:      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1302.20.10| -- Uscate                                       | -     |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1302.20.90| -- Altele                                       | -     |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Mucilagii si agenti de marire a vascozitatii, |       |      |
|  |          | derivati din produse vegetale, chiar modificati:|       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1302.31.00| -- Agar-agar                                    | -     |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1302.32   | -- Mucilagii si agenti de marire a vascozitatii,|       |      |
|  |          | derivati din roscove, din boabe de roscove si   |       |      |
|  |          | din seminte de guar, chiar modificati:          |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1302.32.10| --- Din roscove sau din boabe de roscove        | -     |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1302.32.90| --- Din seminte de guar                         | -     |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1302.39.00| -- Altele                                       | -     |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|

    CAP. 14
    MATERIALE PENTRU IMPLETIT SI ALTE PRODUSE DE ORIGINE VEGETALA, NEDENUMITE SI NECUPRINSE IN ALTA PARTE

    Note de Capitol

    1. Sunt excluse din acest Capitol si se clasifica la Sectiunea XI, materialele si fibrele vegetale din speciile folosite in principal pentru fabricarea textilelor, indiferent cum ar fi preparate, precum si materialele vegetale care au fost supuse unei prelucrari speciale in vederea utilizarii lor exclusive ca materiale textile.
    2. Pozitia 14.01 cuprinde in special bambusul (chiar despicat, taiat cu fierastraul in lungime, scurtat, cu extremitatile rotunjite, albit, ignifugat, lustruit sau vopsit), fibre de rachita, fibre de trestie (stuf) si produse similare, maduva ramurilor de palmier si ramuri de palmier in fire. La aceasta pozitie nu se clasifica fibrele, aschiile sau tandarile din lemn (pozitia 44.04).
    3. Pozitia 14.02 nu cuprinde talasul de lemn (pozitia 44.05).
    4. Pozitia 14.03 nu cuprinde smocurile folosite la confectionarea periilor si a articolelor similare (pozitia 96.03).

 ______________________________________________________________________________
|  | Pozitia  |                Denumirea marfii                 | U.M.  | Taxa |
|  | tarifara |                                                 | supl. |vamala|
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |14.01     | Materii vegetale de tipul celor folosite in     |       |      |
|  |          | principal in industria impletiturilor (de       |       |      |
|  |          | exemplu, bambus, ramuri de palmier, papura,     |       |      |
|  |          | stuf, trestie, rachita, rafie, paie de cereale  |       |      |
|  |          | curatate, albite sau vopsite, coaja de tei):    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1401.10.00| - Bambus                                        | -     |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1401.20.00| - Ramuri de palmier                             | -     |  84  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1401.90.00| - Altele                                        | -     |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1402.00.00| Materii vegetale de tipul celor folosite in     | -     |  30  |
|  |          | principal ca umplutura pentru mobila (de exemplu|       |      |
|  |          | capoc, fibre vegetale, iarba de mare), chiar    |       |      |
|  |          | aranjate sub forma de strat cu sau fara suport  |       |      |
|  |          | din alte materiale                              |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1403.00.00| Materii vegetale de tipul celor folosite in     | -     |  84  |
|  |          | principal pentru fabricarea maturilor sau       |       |      |
|  |          | periilor (de exemplu sorg, piassava, pir, istle |       |      |
|  |          | si similare), chiar sub forma de manunchiuri sau|       |      |
|  |          | legaturi                                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |14.04     | Produse vegetale nedenumite si necuprinse in    |       |      |
|  |          | alta parte:                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1404.10.00| - Materii prime vegetale de tipul celor folosite| -     |  30  |
|  |          | in principal pentru vopsit, tabacit sau argasit |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1404.20.00| - Linters de bumbac                             | -     |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1404.90.00| - Altele                                        | -     |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|

    SECTIUNEA III
    GRASIMI SI ULEIURI DE ORIGINE ANIMALA SAU VEGETALA; PRODUSE ALE DISOCIERII LOR; GRASIMI ALIMENTARE PRELUCRATE; CEARA DE ORIGINE ANIMALA SAU VEGETALA

    CAP. 15
    GRASIMI SI ULEIURI DE ORIGINE ANIMALA SAU VEGETALA; PRODUSE ALE DISOCIERII LOR; GRASIMI ALIMENTARE PRELUCRATE; CEARA DE ORIGINE ANIMALA SAU VEGETALA

    Note de Capitol

    1. Capitolul nu cuprinde:
    a) slanina si grasimea de porc sau de pasare de la pozitia 02.09;
    b) untul, grasimea si uleiul de cacao (pozitia 18.04);
    c) preparatele alimentare care contin, in greutate, peste 15% produse de la pozitia 04.05 (Capitolul 21 in general);
    d) jumarile (pozitia 23.01) si reziduurile de la pozitiile 23.04 pana la 23.06;
    e) acizii grasi, ceara preparata, corpii grasi transformati in produse farmaceutice, in vopsele, in lacuri, in sapunuri, in produse de parfumerie sau de toaleta preparate sau in preparate cosmetice, uleiurile sulfonate si alte produse de la Sectiunea VI;
    f) factisul pentru cauciuc, derivat din uleiuri (pozitia 40.02).
    2. Pozitia 15.09 nu cuprinde uleiurile obtinute din masline cu ajutorul solventilor (pozitia 15.10).
    3. Pozitia 15.18 nu cuprinde grasimile si uleiurile si fractiunile acestora, simplu denaturate, care se clasifica la pozitia ce include respectivele grasimi si uleiuri si fractiunile lor nedenaturate.
    4. Pasta de neutralizare (soap-stocks), reziduurile sau zaturile de uleiuri, rasina stearinica, pasta de lanolina sau de usuc si pasta de glicerina se clasifica la pozitia 15.22.

    Note de Subpozitie

    1. In sensul subpozitiilor 1514.11 si 1514.19 prin expresia "ulei de rapita sau de rapita salbatica cu un continut redus de acid erucic" se intelege uleiul stabilizat cu un continut de acid erucic sub 2% din greutate.

    Nota complementara
    1. In sensul codurilor tarifare 1507.10, 1508.10, 1510.00.10, 1511.10, 1512.11, 1512.21, 1513.11, 1513.21, 1514.11, 1514.91, 1515.11, 1515.21, 1515.50.11, 1515.50.19, 1515.90.21, 1515.90.29, de la 1515.90.40 pana la 1515.90.59 si 1518.00.31:
    a) uleiurile vegetale stabilizate, lichide sau solide, obtinute prin presare, sunt considerate "brute", daca nu au fost supuse altor procese decat:
    - decantarea in limitele normale de timp,
    - centrifugarea sau filtrarea, cu conditia ca, pentru a separa uleiurile de componentele solide, s-a intrebuintat numai forta mecanica, precum gravitatia, presarea sau forta centrifuga (excluzand orice proces de filtrare prin adsorbtie sau orice alt proces fizic sau chimic);
    b) uleiurile vegetale stabilizate lichide sau solide, obtinute prin extractie sunt considerate, de asemenea, "brute", daca nu pot fi deosebite prin culoare, aroma sau gust, nici prin proprietatile speciale analitice, de uleiurile si grasimile vegetale obtinute prin presare;
    c) expresia "uleiuri brute", se extinde la uleiul de soia degomat si la uleiul din seminte de bumbac la care s-a inlaturat gossypol-ul (pigment toxic cristalin, care este un constituent al uleiului din seminte de bumbac).

 ______________________________________________________________________________
|  | Pozitia  |                Denumirea marfii                 | U.M.  | Taxa |
|  | tarifara |                                                 | supl. |vamala|
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1501.00   | Grasime de porc (inclusiv untura topita) si     |       |      |
|  |          | grasime de pasare, altele decat cele de la      |       |      |
|  |          | pozitiile 02.09 sau 15.03:                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Grasime de porc (inclusiv untura topita):     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1501.00.11| -- Destinata utilizarilor industriale, alta     | -     | 230  |
|  |          | decat cea destinata fabricarii produselor pentru|       |      |
|  |          | alimentatia umana                               |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1501.00.19| -- Altele                                       | -     | 230  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1501.00.90| - Grasime de pasare                             | -     | 230  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1502.00   | Grasimi de animale din speciile bovine, ovine   |       |      |
|  |          | sau caprine, altele decat cele de la pozitia    |       |      |
|  |          | 15.03:                                          |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1502.00.10| - Destinate utilizarilor industriale, altele    | -     | 126  |
|  |          | decat destinate fabricarii produselor pentru    |       |      |
|  |          | alimentatia umana                               |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1502.00.90| - Altele                                        | -     | 126  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1503.00   | Stearina din untura, ulei de untura,            |       |      |
|  |          | oleo-stearina, oleo-margarina si ulei de seu,   |       |      |
|  |          | neemulsionate, neamestecate, si nici altfel     |       |      |
|  |          | preparate:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Stearina din untura si oleo-stearina:         |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1503.00.11| -- Destinate utilizarilor industriale           | -     | 126  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1503.00.19| -- Altele                                       | -     | 126  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1503.00.30| - Ulei de seu, destinat utilizarilor            | -     | 126  |
|  |          | industriale, altul decat cel destinat fabricarii|       |      |
|  |          | produselor pentru alimentatia umana             |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1503.00.90| - Altele                                        | -     | 126  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |15.04     | Grasimi si uleiuri si fractiunile lor, de       |       |      |
|  |          | peste sau de mamifere marine, chiar rafinate,   |       |      |
|  |          | dar nemodificate chimic:                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1504.10   | - Uleiuri din ficat de peste si fractiunile lor:|       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1504.10.10| -- Cu un continut de vitamina A de maximum 2500 | -     | 20   |
|  |          | unitati internationale per gram                 |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1504.10.91| --- Din halibut                                 | -     | 20   |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1504.10.99| --- Altele                                      | -     | 20   |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1504.20   | - Grasimi si uleiuri de peste si fractiunile    |       |      |
|  |          | lor, altele decat uleiurile din ficat de peste: |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1504.20.10| -- Fractiuni solide                             | -     | 20   |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1504.20.90| -- Altele                                       | -     | 20   |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1504.30   | - Grasimi si uleiuri de mamifere marine si      |       |      |
|  |          | fractiunile lor:                                |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1504.30.10| -- Fractiuni solide                             | -     | 20   |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1504.30.90| -- Altele                                       | -     | 20   |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1505.00   | Grasime de usuc si substante grase derivate,    |       |      |
|  |          | inclusiv lanolina:                              |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1505.00.10| - Grasime de usuc bruta (suintina)              | -     | 168  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1505.00.90| - Altele                                        | -     | 168  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1506.00.00| Alte grasimi si uleiuri animale si fractiunile  | -     | 168  |
|  |          | lor, chiar rafinate, dar nemodificate chimic    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |15.07     | Ulei de soia si fractiunile lui, chiar rafinate,|       |      |
|  |          | dar nemodificate chimic:                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1507.10   | - Ulei brut, chiar demucilaginat:               |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1507.10.10| -- Destinat utilizarilor tehnice sau            | -     | 168  |
|  |          | industriale, altul decat cel destinat fabricarii|       |      |
|  |          | produselor pentru alimentatia umana             |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1507.10.90| -- Altele                                       | -     | 168  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1507.90   | - Altele:                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1507.90.10| -- Destinate utilizarilor tehnice sau           | -     | 168  |
|  |          | industriale, altele decat cele destinate        |       |      |
|  |          | fabricarii produselor pentru alimentatia umana  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1507.90.90| -- Altele                                       | -     | 168  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |15.08     | Ulei de arahide si fractiunile acestuia, chiar  |       |      |
|  |          | rafinate, dar nemodificate chimic:              |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1508.10   | - Ulei brut:                                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1508.10.10| -- Destinat utilizarilor tehnice sau            | -     | 30   |
|  |          | industriale, altul decat cel destinat fabricarii|       |      |
|  |          | produselor pentru alimentatia umana             |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1508.10.90| -- Altele                                       | -     | 30   |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1508.90   | - Altele:                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1508.90.10| -- Destinate utilizarilor tehnice sau           | -     | 30   |
|  |          | industriale, altele decat cele destinate        |       |      |
|  |          | fabricarii produselor pentru alimentatia umana  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1508.90.90| -- Altele                                       | -     | 30   |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |15.09     | Ulei de masline si fractiunile lui, chiar       |       |      |
|  |          | rafinate, dar nemodificate chimic:              |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1509.10   | - Uleiuri virgine:                              |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1509.10.10| -- Ulei de masline lampant                      | -     | 168  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1509.10.90| -- Altele                                       | -     | 168  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1509.90.00| - Altele                                        | -     | 168  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1510.00   | Alte uleiuri si fractiunile lor, obtinute numai |       |      |
|  |          | din masline, chiar rafinate, dar nemodificate   |       |      |
|  |          | chimic si amestecurile acestor uleiuri sau      |       |      |
|  |          | fractiuni cu uleiuri sau fractiuni de la        |       |      |
|  |          | pozitia 15.09:                                  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1510.00.10| - Uleiuri brute                                 | -     | 168  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1510.00.90| - Altele                                        | -     | 168  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |15.11     | Ulei de palmier si fractiunile lui, chiar       |       |      |
|  |          | rafinate, dar nemodificate chimic:              |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1511.10   | - Ulei brut:                                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1511.10.10| -- Destinat utilizarilor tehnice sau            | -     | 30   |
|  |          | industriale, altul decat cel destinat fabricarii|       |      |
|  |          | produselor pentru alimentatia umana             |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1511.10.90| -- Altele                                       | -     | 30   |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1511.90   | - Altele:                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Fractiuni solide:                            |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1511.90.11| --- Prezentate in ambalaje directe, cu un       | -     | 30   |
|  |          | continut net de maximum 1 kg                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1511.90.19| --- Altfel prezentate                           | -     | 30   |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1511.90.91| --- Destinate utilizarilor tehnice sau          | -     | 30   |
|  |          | industriale, altele decat cele destinate        |       |      |
|  |          | fabricarii produselor pentru alimentatia umana  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1511.90.99| --- Altele                                      | -     | 30   |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |15.12     | Ulei de floarea-soarelui, de sofran sau de      |       |      |
|  |          | bumbac si fractiunile lor, chiar rafinate, dar  |       |      |
|  |          | nemodificate chimic:                            |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Uleiuri de floarea-soarelui sau de sofran si  |       |      |
|  |          | fractiunile lor:                                |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1512.11   | -- Uleiuri brute:                               |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1512.11.10| --- Destinate utilizarilor tehnice sau          | -     | 184  |
|  |          | industriale, altele decat cele destinate        |       |      |
|  |          | fabricarii produselor pentru alimentatia umana  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Altele:                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1512.11.91| ---- De floarea-soarelui                        | -     | 184  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1512.11.99| ---- De sofran                                  | -     | 184  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1512.19   | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1512.19.10| --- Destinate utilizarilor tehnice sau          | -     | 184  |
|  |          | industriale, altele decat cele destinate        |       |      |
|  |          | fabricarii produselor pentru alimentatia umana  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Altele:                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1512.19.91| ---- De floarea-soarelui                        | -     | 184  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1512.19.99| ---- De sofran                                  | -     | 184  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Ulei de bumbac si fractiunile lui: |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1512.21   | -- Ulei brut, chiar fara gossipol:              |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1512.21.10| --- Destinat utilizarilor tehnice sau           | -     | 184  |
|  |          | industriale, altul decat cel destinat fabricarii|       |      |
|  |          | produselor pentru alimentatia umana             |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1512.21.90| --- Altele                                      | -     | 184  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1512.29   | -- Altele:                           |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1512.29.10| --- Destinate utilizarilor tehnice sau          | -     | 184  |
|  |          | industriale, altele decat cele destinate        |       |      |
|  |          | fabricarii produselor pentru alimentatia umana  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1512.29.90| --- Altele                                      | -     | 184  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |15.13     | Uleiuri de cocos (ulei de copra), de miez de    |       |      |
|  |          | palmier sau de babassu si fractiunile lor, chiar|       |      |
|  |          | rafinate, dar nemodificate chimic               |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Ulei de cocos (ulei de copra) si fractiunile  |       |      |
|  |          | lui:                                            |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1513.11   | -- Ulei brut:                                   |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1513.11.10| --- Destinat utilizarilor tehnice sau           | -     | 30   |
|  |          | industriale, altul decat cel destinat fabricarii|       |      |
|  |          | produselor pentru alimentatia umana             |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Altele:                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1513.11.91| ---- Prezentate in ambalaje directe, cu un      | -     | 30   |
|  |          | continut net de maximum 1 kg                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1513.11.99| ---- Altfel prezentate                          | -     | 30   |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1513.19   | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Fractiuni solide:                           |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1513.19.11| ---- Prezentate in ambalaje directe, cu un      | -     | 30   |
|  |          | continut net de maximum 1 kg                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1513.19.19| ---- Altfel prezentate                          | -     | 30   |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Altele:                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1513.19.30| ---- Destinate utilizarilor tehnice sau         | -     | 30   |
|  |          | industriale, altele decat cele destinate        |       |      |
|  |          | fabricarii produselor pentru alimentatia umana  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | ---- Altele:                                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1513.19.91| ----- Prezentate in ambalaje directe, cu un     | -     | 30   |
|  |          | continut net de maximum 1 kg                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1513.19.99| ----- Altfel prezentate                         | -     | 30   |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Uleiuri de miez de palmier sau de babassu si  |       |      |
|  |          | fractiunile lor:                                |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1513.21   | -- Uleiuri brute:                               |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Destinate utilizarilor tehnice sau          |       |      |
|  |          | industriale, altele decat cele destinate        |       |      |
|  |          | fabricarii produselor pentru alimentatia umana: |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1513.21.11| ---- De miez de palmier                         | -     | 30   |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1513.21.19| ---- De babassu                                 | -     | 30   |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Altele:                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1513.21.30| ---- Prezentate in ambalaje directe, cu un      | -     | 30   |
|  |          | continut net de maximum 1 kg                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1513.21.90| ---- Altfel prezentate                          | -     | 30   |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1513.29   | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Fractiuni solide:                           |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1513.29.11| ---- Prezentate in ambalaje directe, cu un      | -     | 30   |
|  |          | continut net de maximum 1 kg                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1513.29.19| ---- Altfel prezentate                          | -     | 30   |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Altele:                          |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1513.29.30| ---- Destinate utilizarilor tehnice sau         | -     | 30   |
|  |          | industriale, altele decat cele destinate        |       |      |
|  |          | fabricarii produselor pentru alimentatia umana  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | ---- Altele:                                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1513.29.50| ----- Prezentate in ambalaje directe, cu un     | -     | 30   |
|  |          | continut net de maximum 1 kg                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | ----- Altfel prezentate:                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1513.29.91| ------ De miez de palmier                       | -     | 30   |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1513.29.99| ------ De babassu                               | -     | 30   |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |15.14     | Uleiuri de rapita, de rapita salbatica sau de   |       |      |
|  |          | mustar si fractiunile lor, chiar rafinate, dar  |       |      |
|  |          | nemodificate chimic:                            |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Uleiuri de rapita sau de rapita salbatica cu  |       |      |
|  |          | continut redus de acid erucic si fractiunile    |       |      |
|  |          | lor:                                            |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1514.11   | -- Uleiuri brute:                               |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1514.11.10| --- Destinate utilizarilor tehnice sau          | -     | 168  |
|  |          | industriale, altele decat cele destinate        |       |      |
|  |          | fabricarii produselor pentru alimentatia umana  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1514.11.90| --- Altele                                      | -     | 168  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1514.19   | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1514.19.10| --- Destinate utilizarilor tehnice sau          | -     | 168  |
|  |          | industriale, altele decat cele destinate        |       |      |
|  |          | fabricarii produselor pentru alimentatia umana  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1514.19.90| --- Altele                                      | -     | 168  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Altele:                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1514.91   | -- Uleiuri brute:                               |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1514.91.10| --- Destinate utilizarilor tehnice sau          | -     | 168  |
|  |          | industriale, altele decat cele destinate        |       |      |
|  |          | fabricarii produselor pentru alimentatia umana  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1514.91.90| --- Altele                                      | -     | 168  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1514.99   | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1514.99.10| --- Destinate utilizarilor tehnice sau          | -     | 168  |
|  |          | industriale, altele decat cele destinate        |       |      |
|  |          | fabricarii produselor pentru alimentatia umana  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1514.99.90| --- Altele                                      | -     | 168  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |15.15     | Alte grasimi si uleiuri vegetale (inclusiv ulei |       |      |
|  |          | de jojoba) si fractiunile lor, stabile, chiar   |       |      |
|  |          | rafinate, dar nemodificate chimic:              |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Ulei din seminte de in si fractiunile lui:    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1515.11.00| -- Ulei brut:                                   | -     | 88   |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1515.19   | --- Altele:                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1515.19.10| --- Destinate utilizarilor tehnice sau          | -     | 88   |
|  |          | industriale, altul decat cel destinat fabricarii|       |      |
|  |          | produselor pentru alimentatia umana             |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1515.19.90| --- Altele                                      | -     | 88   |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Ulei de porumb si fractiunile lui: |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1515.21   | -- Ulei brut:                                   |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1515.21.10| --- Destinat utilizarilor tehnice sau           | -     | 88   |
|  |          | industriale, altul decat cel destinat           |       |      |
|  |          | fabricarii produselor pentru alimentatia umana  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1515.21.90| --- Altele                                      | -     | 88   |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1515.29   | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1515.29.10| --- Destinate utilizarilor tehnice sau          | -     | 88   |
|  |          | industriale, altele decat cele destinate        |       |      |
|  |          | fabricarii produselor pentru alimentatia umana  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1515.29.90| --- Altele                                      | -     | 88   |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1515.30   | - Ulei de ricin si fractiunile lui:             |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1515.30.10| -- Destinate producerii acidului                | -     | 88   |
|  |          | aminoundecanoic, fabricarii fibrelor sintetice  |       |      |
|  |          | sau a materialelor plastice                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1515.30.90| -- Altele                                       | -     | 88   |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1515.40.00| - Ulei de tung si fractiunile lui               | -     | 88   |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1515.50   | - Ulei de susan si fractiunile lui:             |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Ulei brut:                                   |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1515.50.11| --- Destinat utilizarilor tehnice sau           | -     | 88   |
|  |          | industriale, altul decat cel destinat fabricarii|       |      |
|  |          | produselor pentru alimentatia umana             |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1515.50.19| --- Altele                                      | -     | 88   |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1515.50.91| --- Destinate utilizarilor tehnice sau          | -     | 88   |
|  |          | industriale, altele decat cele destinate        |       |      |
|  |          | fabricarii produselor pentru alimentatia umana  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1515.50.99| --- Altele                                      | -     | 88   |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1515.90   | - Altele:                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1515.90.15| -- Uleiuri de jojoba, de oiticica, ceara de     | -     | 88   |
|  |          | myrica, ceara de Japonia, fractiunile lor       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Ulei de seminte de tutun si fractiunile lui: |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Ulei brut:                                  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1515.90.21| ---- Destinat utilizarilor tehnice sau          | -     | 88   |
|  |          | industriale, altul decat cel destinat fabricarii|       |      |
|  |          | produselor pentru alimentatia umana             |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1515.90.29| ---- Altele                                     | -     | 88   |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Altele:                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1515.90.31| ---- Destinate utilizarilor tehnice sau         | -     | 88   |
|  |          | industriale, altele decat cele destinate        |       |      |
|  |          | fabricarii produselor pentru alimentatia umana  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1515.90.39| ---- Altele                                     | -     | 88   |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Alte uleiuri si fractiunile lor:             |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Uleiuri brute:                              |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1515.90.40| ---- Destinate utilizarilor tehnice sau         | -     | 88   |
|  |          | industriale, altele decat cele destinate        |       |      |
|  |          | fabricarii produselor pentru alimentatia umana  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | ---- Altele:                                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1515.90.51| ----- Solide, prezentate in ambalaje directe, cu| -     | 88   |
|  |          | un continut net de maximum 1 kg                 |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1515.90.59| ----- Solide, altfel prezentate; fluide         | -     | 88   |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Altele:                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1515.90.60| ---- Destinate utilizarilor tehnice sau         | -     | 88   |
|  |          | industriale, altele decat cele destinate        |       |      |
|  |          | fabricarii produselor pentru alimentatia umana  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | ---- Altele:                                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1515.90.91| ----- Solide, prezentate in ambalaje directe, cu| -     | 88   |
|  |          | un continut net de maximum 1 kg                 |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1515.90.99| ----- Solide, altfel prezentate; fluide         | -     | 88   |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |15.16     | Grasimi si uleiuri animale sau vegetale si      |       |      |
|  |          | fractiunile lor, hidrogenate partial sau total, |       |      |
|  |          | interesterificate, reesterificate sau           |       |      |
|  |          | elaidinizate, chiar rafinate, dar nepreparate   |       |      |
|  |          | altfel:                                         |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1516.10   | - Grasimi si uleiuri animale si fractiunile lor:|       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1516.10.10| -- Prezentate in ambalaje directe, cu un        | -     | 23.4 |
|  |          | continut net de maximum 1 kg                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|ex|1516.10.10| --- Obtinute in intregime din pesti sau mamifere| -     |      |
|  |          | marine prezentate in ambalaje directe, cu un    |       |      |
|  |          | continut net de maximum 1 kg                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1516.10.90| -- Altfel prezentate                            | -     | 23.4 |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|ex|1516.10.90| --- Obtinute in intregime din pesti sau mamifere| -     |      |
|  |          | marine                                          |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1516.20   | - Grasimi si uleiuri vegetale si fractiunile    |       |      |
|  |          | lor:                                            |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1516.20.10| -- Uleiuri de ricin hidrogenate, numite "ceara  | -     | 23.4 |
|  |          | opal"                                           |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1516.20.91| --- Prezentate in ambalaje directe, cu un       | -     | 23.4 |
|  |          | continut net de maximum 1 kg                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Altfel prezentate:                          |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1516.20.95| ---- Uleiuri de rapita, de colza, de in, de     | -     | 23.4 |
|  |          | floarea soarelui, de ilipe, de karite, de       |       |      |
|  |          | makore, de touloucouna sau de babassu, destinate|       |      |
|  |          | utilizarilor tehnice sau industriale, altele    |       |      |
|  |          | decat cele destinate fabricarii produselor      |       |      |
|  |          | pentru alimentatia umana                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | ---- Altele:                                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1516.20.96| ----- Uleiuri de arahide, de seminte de bumbac, | -     | 23.4 |
|  |          | de boabe de soia sau de floarea-soarelui alte   |       |      |
|  |          | uleiuri cu continut sub 50% din greutate acizi  |       |      |
|  |          | grasi liberi si care nu contin uleiuri din miez |       |      |
|  |          | de palmier, de ilipe, de nuci de cocos, de      |       |      |
|  |          | colza, de rapita sau de copaiba                 |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1516.20.98| ----- Altele                                    | -     | 23.4 |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |15.17     | Margarina; amestecuri sau preparate alimentare  |       |      |
|  |          | din grasimi sau din uleiuri animale sau vegetale|       |      |
|  |          | sau din fractiuni ale diferitelor grasimi sau   |       |      |
|  |          | uleiuri din acest Capitol, altele decat         |       |      |
|  |          | grasimile si uleiurile alimentare si fractiunile|       |      |
|  |          | acestora de la pozitia 15.16:                   |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1517.10   | - Margarina, cu exceptia margarinei lichide:    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1517.10.10| -- Cu un continut de grasimi din lapte peste 10%| -     | 176  |
|  |          | dar de maximum 15% din greutate                 |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1517.10.90| -- Altele                                       | -     | 176  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1517.90   | - Altele:                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1517.90.10| -- Cu un continut de grasimi din lapte peste 10%| -     | 176  |
|  |          | dar de maximum 15% din greutate                 |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1517.90.91| --- Uleiuri vegetale stabile, fluide, simplu    | -     | 176  |
|  |          | amestecate                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1517.90.93| --- Amestecuri sau preparate culinare utilizate | -     | 176  |
|  |          | pentru a usura scoaterea preparatelor din forme |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1517.90.99| --- Altele                                      | -     | 176  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1518.00   | Grasimi si uleiuri animale sau vegetale si      |       |      |
|  |          | fractiunile lor, fierte, oxidate, deshidratate, |       |      |
|  |          | sulfurate, suflate, polimerizate prin caldura in|       |      |
|  |          | vacuum sau gaz inert sau altfel modificate      |       |      |
|  |          | chimic, cu exceptia celor de la pozitia 15.16;  |       |      |
|  |          | amestecuri sau preparate nealimentare de grasimi|       |      |
|  |          | sau de uleiuri animale sau vegetale sau din     |       |      |
|  |          | fractiunile diferitelor grasimi sau uleiuri din |       |      |
|  |          | acest Capitol, nedenumite si necuprinse in alta |       |      |
|  |          | parte:                                          |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1518.00.10| - Linoxin                                       | -     | 18.4 |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Uleiuri vegetale stabile, fluide, simplu      |       |      |
|  |          | amestecate, destinate utilizarilor tehnice sau  |       |      |
|  |          | industriale, altele decat cele destinate        |       |      |
|  |          | fabricarii produselor pentru alimentatia umana: |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1518.00.31| -- Brute                                        | -     | 18.4 |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1518.00.39| -- Altele                                       | -     | 18.4 |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Altele:                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1518.00.91| -- Grasimi si uleiuri animale sau vegetale si   | -     | 18.4 |
|  |          | fractiunile lor, fierte, oxidate, deshidratate, |       |      |
|  |          | sulfurate, suflate, polimerizate prin caldura in|       |      |
|  |          | vacuum sau gaz inert sau altfel modificate      |       |      |
|  |          | chimic, cu exceptia celor de la pozitia 15.16   |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|ex|1518.00.91| --- Ulei de in fiert, oxidat, polimerizat,      | -     |      |
|  |          | sulfurat                                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1518.00.95| --- Amestecuri si preparate nealimentare din    | -     | 18.4 |
|  |          | grasimi si uleiuri animale sau din grasimi si   |       |      |
|  |          | uleiuri animale si vegetale si fractiunile lor  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1518.00.99| --- Altele                                      | -     | 18.4 |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1520.00.00| Glicerina bruta; ape si lesii de glicerina      | -     | 23.4 |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|ex|1520.00.00| - Lesii de glicerina                            | -     |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |15.21     | Ceara vegetala (alta decat trigliceridele),     |       |      |
|  |          | ceara de albine sau de alte insecte si          |       |      |
|  |          | spermantet, chiar rafinata sau colorata:        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1521.10.00| - Ceara vegetala                                | -     | 46   |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1521.90   | - Altele:                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1521.90.10| -- Spermantet, chiar rafinat sau colorat        | -     | 46   |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Ceara de albine sau de alte insecte, chiar   |       |      |
|  |          | rafinata sau colorata:                          |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1521.90.91| --- Bruta                                       | -     | 46   |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1521.90.99| --- Altele                                      | -     | 46   |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1522.00   | Degras; reziduuri provenite de la tratarea      |       |      |
|  |          | substantelor grase sau de la ceara animala sau  |       |      |
|  |          | vegetala:                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1522.00.10| - Degras                                        | -     | 42   |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Reziduuri provenite de la tratarea            |       |      |
|  |          | substantelor grase sau de la ceara animala sau  |       |      |
|  |          | vegetala:                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Care contin ulei avand caracteristici de ulei|       |      |
|  |          | de masline:                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1522.00.31| --- Paste de neutralizare (soapstocks)          | -     | 42   |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1522.00.39| --- Altele                                      | -     | 42   |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1522.00.91| --- Uleiuri de borhot sau de drojdie, paste de  | -     | 42   |
|  |          | neutralizare (soapstocks)                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1522.00.99| --- Altele                                      | -     | 42   |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|

    SECTIUNEA IV
    PRODUSE ALE INDUSTRIEI ALIMENTARE; BAUTURI, LICHIDE ALCOOLICE SI OTET; TUTUN SI INLOCUITORI DE TUTUN PRELUCRATI

    Nota de Sectiune

    1. In aceasta Sectiune, prin aglomerate sub forma de pelete se intelege produsele prezentate sub forma de cilindri, sfere etc., aglomerate fie prin simpla presare, fie prin adaugarea unui liant intr-o proportie de maximum 3% din greutate.

    CAP. 16
    PREPARATE DIN CARNE, DIN PESTE SAU DIN CRUSTACEE, DIN MOLUSTE SAU DIN ALTE NEVERTEBRATE ACVATICE

    Note de Capitol

    1. Capitolul nu cuprinde carnea, organele, pestii, crustaceele, molustele si alte nevertebrate acvatice, preparate sau conservate prin procedeele enumerate la Capitolele 2, 3 sau la pozitia 05.04.
    2. Preparatele alimentare apartin acestui Capitol cu conditia ca sa contina peste 20% din greutate, carnati, carnaciori, carne, organe, sange, peste sau crustacee, moluste sau alte nevertebrate acvatice sau o combinatie a acestor produse. In cazurile in care preparatele contin doua sau mai multe din produsele mentionate mai sus, acestea se clasifica la pozitia din Capitolul 16 care corespunde componentei care predomina in greutate. Aceste prevederi nu se aplica nici la produsele umplute de la pozitia 19.02, nici preparatelor de la pozitiile 21.03 sau 21.04.
    Pentru preparatele care contin ficat, prevederile celei de-a II-a fraze nu se aplica pentru determinarea subpozitiilor in interiorul pozitiilor 16.01 si 16.02.

    Note de subpozitii

    1. In sensul prevederilor subpozitiei 1602.10, prin expresia preparate omogenizate se intelege preparatele din carne, din organe sau din sange, fin omogenizate, conditionate pentru vanzarea cu amanuntul ca alimente pentru copii sau in scopuri dietetice, ambalate in recipiente cu continut de maximum 250 g. Pentru aplicarea acestei definitii, nu se tine seama de diferitele ingrediente adaugate, dupa caz, la preparare, in cantitati mici, pentru asezonare sau pentru a asigura conservarea sau in alte scopuri. Aceste preparate pot contine, in cantitati mici, fragmente vizibile de carne sau de organe. Subpozitia 1602.10 se aplica cu prioritate fata de toate celelalte subpozitii din cadrul pozitiei 16.02.
    2. Pestii si crustaceele mentionate la subpozitiile de la pozitiile 16.04 sau 16.05, numai prin numele lor comun, apartin acelorasi specii ca acelea care sunt mentionate la Capitolul 3 sub aceleasi denumiri.

    Note complementare

    1. In sensul codurilor tarifare 1602.31.11, 1602.32.11, 1602.39.21, 1602.50.10, 1602.90.61, 1602.90.72 si 1602.90.74, sunt considerate ca "nefierte" produsele care nu au fost supuse unui tratament termic sau care au fost supuse unui tratament termic insuficient pentru a asigura coagularea proteinelor din carne in totalitatea produsului si care, din acest motiv, in cazul codurilor tarifare 1602.50.10, 1602.90.61, 1602.90.72 si 1602.90.74, prezinta urme de lichid roz pe suprafata taiata cand produsul este taiat de-a lungul unui plan care trece prin partea sa cea mai groasa.
    2. In sensul codurilor tarifare 1602.41.10, 1602.42.10 si de la 1602.49.11 pana la 1602.49.15, expresia "parti din acestea" se aplica numai preparatelor si conservelor din carne care, datorita marimii si caracteristicilor coerente ale tesutului muscular sunt identificabile ca fiind obtinute din jambon, spinare, coloana vertebrala, sau spata de porc domestic, dupa caz.

 ______________________________________________________________________________
|  | Pozitia  |                Denumirea marfii                 | U.M.  | Taxa |
|  | tarifara |                                                 | supl. |vamala|
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1601.00   | Carnati, carnaciori, salamuri si produse        |       |      |
|  |          | similare, din carne, din organe sau din sange;  |       |      |
|  |          | preparate alimentare pe baza acestor produse:   |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1601.00.10| - Din ficat                                     | -     | 182  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Altele:                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1601.00.91| -- Carnati si carnaciori, uscati sau pentru     | -     | 184  |
|  |          | tartine, nefierti                               |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1601.00.99| -- Altele                                       | -     | 184  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |16.02     | Alte preparate si conserve din carne, din organe|       |      |
|  |          | sau din sange:                                  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1602.10.00| - Preparate omogenizate                         | -     | 184  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|ex|1602.10.00| -- De porcine                                   | -     |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1602.20   | - Din ficat de orice animal:                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- De ficat de gasca sau rata:                  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1602.20.11| --- Care contin ficat gras minimum 75% din      | -     | 184  |
|  |          | greutate                                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1602.20.19| --- Altele                                      | -     | 184  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1602.20.90| -- Altele                                       | -     | 184  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|ex|1602.20.90| --- De porcine                                  | -     |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Din pasari de curte de la pozitia 01.05:      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1602.31   | -- Din curcani:                                 |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Care contin carne sau organe in proportie de|       |      |
|  |          | minimum 57% din greutate*1):                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1602.31.11| ---- Care contin numai carne de curcan nefiarta | -     | 184  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1602.31.19| ---- Altele                                     | -     | 184  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1602.31.30| --- Care contin carne sau organe in proportie de| -     | 184  |
|  |          | minimum 25%, dar sub 57% din greutate*1)        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1602.31.90| --- Altele                                      | -     | 184  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1602.32   | -- Din cocosi sau gaini (specia Gallus          |       |      |
|  |          | domesticus):                                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Care contin carne sau organe in proportie de|       |      |
|  |          | minimum 57% din greutate*1):                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1602.32.11| ---- Nefierte                                   | -     | 184  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1602.32.19| ---- Altele                                     | -     | 184  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1602.32.30| --- Continand carne sau organe in proportie de  | -     | 184  |
|  |          | minimum 25% dar sub 57% din greutate*1)         |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1602.32.90| --- Altele                                      | -     | 184  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1602.39   | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Care contin carne sau organe in proportie de|       |      |
|  |          | minimum 57% din greutate*1):                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1602.39.21| ---- Nefierte                                   | -     | 184  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1602.39.29| ---- Altele                                     | -     | 184  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1602.39.40| --- Care contin carne sau organe in proportie de| -     | 184  |
|  |          | minimum 25% dar sub 57% din greutate*1)         |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1602.39.80| --- Altele                                      | -     | 184  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Din specia porcine:                           |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1602.41   | -- Jamboane si parti din acestea:               |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1602.41.10| --- Din specia porcine domestice                | -     | 230  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1602.41.90| --- Altele                                      | -     | 230  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1602.42   | -- Spete si parti din acestea:                  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1602.42.10| --- Din specia porcine domestice                | -     | 230  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1602.42.90| --- Altele                                      | -     | 230  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1602.49   | -- Altele, inclusiv amestecurile:               |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Din specia porcine domestice:               |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | ---- Care contin carne sau organe de orice fel, |       |      |
|  |          | inclusiv grasimi de orice natura sau origine, in|       |      |
|  |          | proportie de minimum 80% din greutate:          |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1602.49.11| ----- Spinari (fara coloana vertebrala) si parti| -     | 230  |
|  |          | din acestea, inclusiv amestecuri de spinari si  |       |      |
|  |          | jamboane                                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1602.49.13| ----- Coloana vertebrala si parti din aceasta,  | -     | 230  |
|  |          | inclusiv amestecuri de coloana vertebrala si    |       |      |
|  |          | spete                                           |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1602.49.15| ----- Alte amestecuri care contin jamboane,     | -     | 230  |
|  |          | spete sau spinari si parti din acestea          |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1602.49.19| ----- Altele                                    | -     | 230  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1602.49.30| ---- Care contin carne sau organe de orice fel, | -     | 230  |
|  |          | inclusiv grasimi de orice natura sau origine, in|       |      |
|  |          | proportie de minimum 40%, dar sub 80%, din      |       |      |
|  |          | greutate                                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1602.49.50| ---- Care contin carne sau organe de orice fel, | -     | 230  |
|  |          | inclusiv grasimi de orice natura sau origine,   |       |      |
|  |          | sub 40% din greutate                            |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1602.49.90| --- Altele                                      | -     | 230  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1602.50   | - Din specia bovine:                            |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1602.50.10| -- Nefierte, amestecuri de carne sau organe     | -     | 184  |
|  |          | fierte si de carne sau organe nefierte          |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- In recipiente inchise ermetic:              |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1602.50.31| ---- "Corned beef"                              | -     | 184  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1602.50.39| ---- Altele                                     | -     | 184  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1602.50.80| --- Altele                                      | -     | 184  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1602.90   | - Altele, inclusiv preparate din sange de orice |       |      |
|  |          | animal:                                         |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1602.90.10| -- Preparate din sange de orice animal          | -     | 184  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1602.90.31| --- De vanat sau de iepure                      | -     | 184  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1602.90.41| --- De ren                                      | -     | 184  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Altele:                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1602.90.51| ---- Care contin carne si organe din specia     | -     | 184  |
|  |          | porcine domestice                               |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | ---- Altele:                                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | ----- Care contin carne sau organe din specia   |       |      |
|  |          | bovine:                                         |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1602.90.61| ------ Nefierte; amestecuri de carne sau organe | -     | 184  |
|  |          | fierte si de carne sau organe nefierte          |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1602.90.69| ------ Altele                                   | -     | 184  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | ----- Altele:                                   |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | ------ De ovine sau de caprine:                 |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | ------- Nefierte; amestecuri de carne sau organe|       |      |
|  |          | fierte si de carne sau organe nefierte:         |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1602.90.72| -------- De ovine                               | -     | 184  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1602.90.74| -------- De caprine                             | -     | 184  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | ------- Altele:                                 |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1602.90.76| -------- De ovine                               | -     | 184  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1602.90.78| -------- De caprine                             | -     | 184  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1602.90.98| ------ Altele                                   | -     | 184  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1603.00   | Extracte si sucuri de carne, de pesti sau de    |       |      |
|  |          | crustacee, de moluste sau de alte nevertebrate  |       |      |
|  |          | acvatice:                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1603.00.10| - In ambalaje directe, cu un continut net de    | -     |  25  |
|  |          | maximum 1 kg                                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|ex|1603.00.10| -- Din carne de balena, pesti, crustacee,       | -     |      |
|  |          | moluste sau alte nevertebrate acvatice in       |       |      |
|  |          | ambalaje directe cu un continut net de maximum  |       |      |
|  |          | 1 kg                                            |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1603.00.80| - Altele                                        | -     |  25  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|ex|1603.00.80| -- Din carne de balena, pesti, crustacee,       | -     |      |
|  |          | moluste sau alte nevertebrate acvatice altfel   |       |      |
|  |          | prezentate                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |16.04     | Preparate si conserve din peste; caviar si      |       |      |
|  |          | inlocuitorii sai preparati din icre de peste:   |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Pesti, intregi sau bucati, cu exceptia        |       |      |
|  |          | pestilor tocati:                                |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1604.11.00| -- Somoni                                       | -     |  25  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|ex|1604.11.00| --- Conserve de somoni                          | -     |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1604.12   | -- Heringi:                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1604.12.10| --- File crud, acoperit doar cu aluat sau pesmet| -     |  25  |
|  |          | (pane), chiar preprajit in ulei, congelat       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Altele:                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1604.12.91| ---- In recipiente inchise ermetic              | -     |  25  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|ex|1604.12.91| ----- Hering, intreg sau transat, dar nu        | -     |      |
|  |          | macinat, altul decat "file crud, doar acoperit  |       |      |
|  |          | cu coca sau pesmet, chiar preprajit in ulei,    |       |      |
|  |          | supercongelat" in ulei, supercongelat           |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|ex|1604.12.91| ----- Conserve de heringi                       | -     |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1604.12.99| ---- Altele                                     | -     |  25  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|ex|1604.12.99| ----- Hering, intreg sau transat, dar nu        | -     |      |
|  |          | macinat, altele decat "file crud, doar acoperit |       |      |
|  |          | cu coca sau pesmet, chiar preprajit in ulei,    |       |      |
|  |          | supercongelat" in ulei, supercongelat           |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|ex|1604.12.99| ----- Alte conserve de heringi                  | -     |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1604.13   | -- Sardine, sardinele si sproturi:              |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Sardine:                                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1604.13.11| ---- In ulei de masline                         | -     |  25  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|ex|1604.13.11| ----- Sardine, preparate sau conservate, intregi| -     |      |
|  |          | sau transate (cu exceptia celor macinate)       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|ex|1604.13.11| ----- Conserve de sardine in ulei de masline    | -     |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1604.13.19| ---- Altele                                     | -     |  25  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|ex|1604.13.19| ----- Sardine, preparate sau conservate, intregi| -     |      |
|  |          | sau transate (cu exceptia celor macinate)       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|ex|1604.13.19| ----- Conserve de sardine                       | -     |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1604.13.90| --- Altele                                      | -     |  25  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|ex|1604.13.90| ---- Sardinele preparate sau congelate, intregi | -     |      |
|  |          | sau transate (cu exceptia celor macinate)       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|ex|1604.13.90| ---- Conserve de sardinele si sproturi          | -     |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1604.14   | -- Toni, pesti saritori si bonite (Sarda spp.): |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Toni si pesti saritori:                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1604.14.11| ---- In ulei vegetal                            | -     |  25  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|ex|1604.14.11| ----- Conserve de toni si pesti saritori        | -     |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | ---- Altele:                                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1604.14.16| ----- File denumit "spate"                      | -     |  25  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|ex|1604.14.16| ------ Conserve din spate de toni si pesti      | -     |      |
|  |          | saritori                                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1604.14.18| ----- Altele                                    | -     |  25  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|ex|1604.14.18| ------ Conserve de toni si pesti saritori       | -     |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1604.14.90| --- Bonite (Sarda spp.)                         | -     |  25  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|ex|1604.14.90| ---- Conserve de bonite (Sarda spp.)            | -     |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1604.15   | -- Scrumbii:                                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Din specia Scomber scombrus si Scomber      |       |      |
|  |          | japonicus:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1604.15.11| ---- File                                       | -     |  25  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|ex|1604.15.11| ----- Scrumbii din speciile Scomber scombrus si | -     |      |
|  |          | Scrombus japonicus, preparate sau conservate,   |       |      |
|  |          | intregi sau transate (cu exceptia celor         |       |      |
|  |          | macinate)                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|ex|1604.15.11| ----- Conserve de file de scrumbii din specia   | -     |      |
|  |          | Scomber scombrus si Scomber japonicus           |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1604.15.19| ---- Altele                                     | -     |  25  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|ex|1604.15.19| ----- Scrumbii din speciile Scomber scombrus si | -     |      |
|  |          | Scrombus japonicus, preparate sau conservate,   |       |      |
|  |          | intregi sau transate (cu exceptia celor         |       |      |
|  |          | macinate)                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|ex|1604.15.19| ----- Conserve de scrumbii din specia Scomber   | -     |      |
|  |          | scombrus si Scomber japonicus                   |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1604.15.90| --- Din specia Scomber australasicus            | -     |  25  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|ex|1604.15.90| ---- Conserve de scrumbii din specia Scomber    | -     |      |
|  |          | australasicus                                   |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1604.16.00| -- Hamsii (ansoa) (Engraulis eurasicholus)      | -     |  25  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|ex|1604.16.00| --- Conserve de hamsii (ansoa)                  | -     |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1604.19   | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1604.19.10| --- Salmonide, altele decat somoni              | -     |  25  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|ex|1604.19.10| ---- Conserve de salmonide, altele decat de     | -     |      |
|  |          | somoni                                          |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Pesti de genul Euthynnus, altii decat pestii|       |      |
|  |          | saritori (Euthynnus (katsuwonus) pelamis):      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1604.19.31| ---- File denumit "spate"                       | -     |  25  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|ex|1604.19.31| ----- Conserve de pesti de genul Euthynnus,     | -     |      |
|  |          | altii decat pestii saritori (Euthynnus          |       |      |
|  |          | (katsuwonus) pelamis)                           |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1604.19.39| ---- Altele                                     | -     |  25  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|ex|1604.19.39| ----- Conserve de pesti de genul Euthynnus,     | -     |      |
|  |          | altele decat de pesti saritori (Euthynnus       |       |      |
|  |          | (katsuwonus) pelamis)                           |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1604.19.50| --- Pesti din specia Orcynopsis unicolor        | -     |  25  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|ex|1604.19.50| ---- Conserve de pesti din genul Orcynopsis     | -     |      |
|  |          | unicolor                                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Altele:                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1604.19.91| ---- File crud, doar acoperit cu aluat sau      | -     |  25  |
|  |          | pesmet (pane), chiar preprajit in ulei, congelat|       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | ---- Altele:                                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1604.19.92| ----- Cod (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus      | -     |  25  |
|  |          | macrocephalus)                                  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|ex|1604.19.92| ------ Conserve de cod (Gadus morhua, Gadus     | -     |      |
|  |          | ogac, Gadus macrocephalus)                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1604.19.93| ----- Pesti marini din specia Pollachius virens | -     |  25  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|ex|1604.19.93| ------ Conserve de pesti marini din specia      | -     |      |
|  |          | Pollachius virens                               |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1604.19.94| ----- Merlucius (Merluccius ssp, Urophycis spp.)| -     |  25  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|ex|1604.19.94| ------ Conserve de merlucius (Merluccius spp,   | -     |      |
|  |          | Urophycis spp.)                                 |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1604.19.95| ----- Pesti marini de Alaska (Theragra          | -     |  25  |
|  |          | chalcogramma) si pesti marini din specia        |       |      |
|  |          | Pollachius pollachius                           |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|ex|1604.19.95| ------ Conserve de pesti marini de Alaska       | -     |      |
|  |          | (Theragra chalcogramma) si conserve de pesti    |       |      |
|  |          | marini din specia Pollachius pollachius         |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1604.19.98| ----- Altele                                    | -     |  25  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|ex|1604.19.98| ------ Alte conserve de peste                   | -     |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1604.20   | - Alte preparate si conserve din peste:         |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1604.20.05| -- Preparate din surimi                         | -     |  25  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1604.20.10| --- De somoni                                   | -     |  25  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|ex|1604.20.10| ---- Conserve de somoni                         | -     |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1604.20.30| --- De salmonide, altele decat somonii          | -     |  25  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|ex|1604.20.30| ---- Conserve de salmonide, altele decat cele de| -     |      |
|  |          | somoni                                          |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1604.20.40| --- De hamsii (ansoa) (Engraulis eurasicholus)  | -     |  25  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|ex|1604.20.40| ---- Conserve de hamsii (ansoa)                 | -     |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1604.20.50| --- De sardine, de bonite, de scrumbii din      | -     |  25  |
|  |          | specia Scomber scombrus si Scomber japonicus si |       |      |
|  |          | de pesti din specia Orcynopsis unicolor         |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|ex|1604.20.50| ---- Sardine si scrumbii din speciile Scomber   | -     |      |
|  |          | scombrus si Scomber japonicus, preparate sau    |       |      |
|  |          | conservate (cu exceptia celor intregi sau       |       |      |
|  |          | transate)                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|ex|1604.20.50| ---- Conserve de sardine, de bonite, de scrumbii| -     |      |
|  |          | din specia Scomber scombrus si Scomber japonicus|       |      |
|  |          | si de pesti din specia Orcynopsis unicolor      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1604.20.70| --- De toni, de pesti saritori si de alti pesti | -     |  25  |
|  |          | de genul Euthynnus                              |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|ex|1604.20.70| ---- Conserve de toni, de pesti saritori si de  | -     |      |
|  |          | alti pesti din genul Euthynnus                  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1604.20.90| --- De alti pesti                               | -     |  25  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|ex|1604.20.90| ---- Heringi (Clupea harengus, Clupea pallasii) | -     |      |
|  |          | preparati sau conservati, exclusiv intregi sau  |       |      |
|  |          | transati                                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|ex|1604.20.90| ---- Conserve de heringi (Clupea harengus,      | -     |      |
|  |          | Clupea pallasii)                                |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1604.30   | - Caviar si inlocuitorii sai:    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1604.30.10| -- Caviar (icre de sturion)                     | -     |  25  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1604.30.90| -- Inlocuitori de caviar                        | -     |  25  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |16.05     | Crustacee, moluste si alte nevertebrate         |       |      |
|  |          | acvatice, preparate sau conservate:             |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1605.10.00| - Crabi                                         | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1605.20   | - Creveti:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1605.20.10| -- In recipiente inchise ermetic                | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1605.20.91| --- In ambalaje directe cu un continut net de   | -     |  20  |
|  |          | maximum 2 kg                                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1605.20.99| --- Altele                                      | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1605.30   | - Homari:                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1605.30.10| -- Carne de homari preparata pentru fabricarea  | -     |  20  |
|  |          | untului de homar sau a pastelor, pateurilor,    |       |      |
|  |          | supelor sau sosurilor de homar                  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1605.30.90| -- Altele                                       | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1605.40.00| - Alte crustacee                                | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1605.90   | - Altele:                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Moluste:                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Midii (Mytilus spp., Perna spp.):           |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1605.90.11| ---- In recipiente inchise ermetic              | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1605.90.19| ---- Altele                                     | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1605.90.30| --- Altele                                      | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1605.90.90| -- Alte nevertebrate acvatice                   | -     |  20  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
    *1) Pentru determinarea procentului de carne de pasare, greutatea oaselor nu se ia in considerare.

    CAP. 17
    ZAHARURI SI PRODUSE ZAHAROASE

    Nota de Capitol

    1. Capitolul nu cuprinde:
    a) produsele zaharoase, care contin cacao (pozitia 18.06);
    b) zaharurile chimic pure (altele decat zaharoza, lactoza, maltoza, glucoza si fructoza (levuloza)) si nici celelalte produse de la pozitia 29.40;
    c) medicamentele si alte produse de la Capitolul 30.

    Note de subpozitii

    1. In sensul subpozitiilor 1701.11 si 1701.12, prin zahar brut se intelege zaharul continand in greutate, in stare uscata, un procent de zaharoza, corespunzator unei citiri polarimetrice sub 99,5 grade.

    Note complementare

    1. In sensul codurilor tarifare 1701.11.10, 1701.11.90, 1701.12.10 si 1701.12.90, prin "zahar brut" se intelege zaharul nearomatizat sau fara adaos de coloranti sau alte substante, continand, in stare uscata, in greutate, sub 99,5% zaharoza determinata conform metodei polarimetrice.
    2. In sensul codului tarifar 1701.99.10, prin "zahar alb" se intelege zaharul nearomatizat, fara adaos de coloranti sau alte substante continand in stare uscata, in greutate determinata conform metodei polarimetrice, minimum 99,5% zaharoza.
    3. In sensul codurilor tarifare 1702.30.10, 1702.40.10, 1702.60.10, si 1702.90.30, prin "izoglucoza" se intelege produsul obtinut din glucoza sau din polimerii ei, cu un continut, in greutate, in stare uscata, de minimum 10% fructoza.
    4. Prin "sirop de inulina" se intelege:
    a) in sensul codului tarifar 1702.60.80, produsul obtinut imediat dupa hidroliza inulinei sau oligofructozelor, care contine peste 50%, in greutate, in stare uscata, fructoza sub forma libera sau sub forma de zaharoza;
    b) in sensul codului tarifar 1702.90.80, produsul obtinut imediat dupa hidroliza inulinei sau oligofructozelor, care contine minimum 10%, dar maximum 50%, in greutate, in stare uscata, fructoza sub forma libera sau sub forma de zaharoza.

 ______________________________________________________________________________
|  | Pozitia  |                Denumirea marfii                 | U.M.  | Taxa |
|  | tarifara |                                                 | supl. |vamala|
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |17.01     | Zahar din trestie sau din sfecla si zaharoza    |       |      |
|  |          | chimic pura, in stare solida:                   |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Zahar brut la care nu s-au adaugat            |       |      |
|  |          | aromatizanti sau coloranti:                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1701.11   | -- Din trestie de zahar:                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1701.11.10| --- Destinat rafinarii                          | -     | 184  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1701.11.90| --- Altele                                      | -     | 184  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1701.12   | -- Din sfecla:                                  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1701.12.10| --- Destinat rafinarii                          | -     | 184  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1701.12.90| --- Altele                                      | -     | 184  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Altele:                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1701.91.00| -- La care s-au adaugat arome sau coloranti     | -     | 184  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1701.99   | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1701.99.10| --- Zahar alb                                   | -     | 184  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1701.99.90| --- Altele                                      | -     | 184  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |17.02     | Alte zaharuri, inclusiv lactoza, maltoza,       |       |      |
|  |          | glucoza si fructoza (levuloza), chimic pure, in |       |      |
|  |          | stare solida; siropuri de zahar la care nu s-au |       |      |
|  |          | adaugat aromatizanti sau coloranti; inlocuitori |       |      |
|  |          | de miere, chiar amestecati cu miere naturala;   |       |      |
|  |          | zaharuri si melase caramelizate: |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Lactoza si sirop de lactoza:                  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1702.11.00| -- Care contin lactoza minimum 99% din greutate,| -     | 176  |
|  |          | exprimata in lactoza anhidra calculata la       |       |      |
|  |          | materia uscata                                  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1702.19.00| -- Altele                                       | -     | 176  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1702.20   | - Zahar si sirop de artar:                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1702.20.10| -- Zahar de artar in stare solida, la care s-au | -     | 176  |
|  |          | adaugat aromatizanti sau coloranti              |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1702.20.90| -- Altele                                       | -     | 176  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1702.30   | - Glucoza si sirop de glucoza, care nu contine  |       |      |
|  |          | fructoza sau cu un continut de fructoza sub 20% |       |      |
|  |          | din greutate, in stare uscata:                  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1702.30.10| -- Izoglucoza                                   | -     |  18.4|
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Care contin in stare uscata in proportie de |       |      |
|  |          | minimum 99% din greutate glucoza:               |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1702.30.51| ---- Sub forma de pudra alba cristalina,        | -     |  18.4|
|  |          | aglomerata sau nu                               |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1702.30.59| ---- Altele                                     | -     |  18.4|
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Altele:                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1702.30.91| ---- Sub forma de pudra alba cristalina,        | -     |  18.4|
|  |          | aglomerata sau nu                               |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1702.30.99| ---- Altele                                     | -     |  18.4|
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1702.40   | - Glucoza si sirop de glucoza cu un continut de |       |      |
|  |          | fructoza de minimum 20%, dar sub 50% din        |       |      |
|  |          | greutate, in stare uscata, cu exceptia zaharului|       |      |
|  |          | invertit:                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1702.40.10| -- Izoglucoza                                   | -     |  18.4|
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1702.40.90| -- Altele                                       | -     |  18.4|
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1702.50.00| - Fructoza chimic pura                          | -     | 176  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1702.60   | - Alte fructoze si siropuri de fructoza cu un   |       |      |
|  |          | continut de fructoza peste 50% in greutate,     |       |      |
|  |          | in stare uscata, cu exceptia zaharului invertit:|       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1702.60.10| -- Izoglucoza                                   | -     | 176  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1702.60.80| -- Sirop de inulina                             | -     | 176  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1702.60.95| -- Altele                                       | -     | 176  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1702.90   | - Altele, inclusiv zahar invertit si alte       |       |      |
|  |          | zaharuri si amestecuri de sirop de zahar cu un  |       |      |
|  |          | continut de fructoza de 50% din greutate, in    |       |      |
|  |          | stare uscata:                                   |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1702.90.10| -- Maltoza chimic pura                          | -     | 176  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1702.90.30| -- Izoglucoza                                   | -     | 176  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1702.90.50| -- Maltodextrine si sirop de maltodextrine      | -     | 176  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1702.90.60| -- Miere artificiala, amestecata sau            | -     | 176  |
|  |          | neamestecata cu miere naturala                  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Zaharuri si melase, caramelizate: |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1702.90.71| --- Care contin in stare uscata minimum 50% din | -     | 176  |
|  |          | greutate zaharoza                               |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Altele:                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1702.90.75| ---- Sub forma de pudra, aglomerata sau nu      | -     | 176  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1702.90.79| ---- Altele                                     | -     | 176  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1702.90.80| -- Sirop de inulina                             | -     | 176  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1702.90.99| -- Altele                                       | -     | 176  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |17.03     | Melase rezultate din extractia sau rafinarea    |       |      |
|  |          | zaharului:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1703.10.00| - Melase din trestie de zahar                   | -     | 176  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1703.90.00| - Altele                                        | -     | 176  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|ex|1703.90.00| -- Din sfecla de zahar, destinate fabricarii    | -     |      |
|  |          | drojdiei de panificatie                         |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |17.04     | Produse zaharoase fara cacao (inclusiv ciocolata|       |      |
|  |          | alba):                                          |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1704.10   | - Guma de mestecat (chewing-gum), chiar glasata |       |      |
|  |          | cu zahar:                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Cu un continut de zaharoza sub 60% din       |       |      |
|  |          | greutate, (inclusiv zahar invertit calculat in  |       |      |
|  |          | zaharoza):                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1704.10.11| --- Sub forma de banda                          | -     |  46  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1704.10.19| --- Altele                                      | -     |  46  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Cu un continut de zaharoza de minimum 60% din|       |      |
|  |          | greutate, (inclusiv zahar invertit calculat in  |       |      |
|  |          | zaharoza):                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1704.10.91| --- Sub forma de banda                          | -     |  46  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1704.10.99| --- Altele                                      | -     |  46  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1704.90   | - Altele:                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1704.90.10| -- Extracte de lemn dulce care contin zaharoza  | -     |  46  |
|  |          | peste 10% din greutate, dar care nu contin alte |       |      |
|  |          | substante adaugate                              |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1704.90.30| -- Preparate numite "ciocolata alba"            | -     |  46  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1704.90.51| --- Paste, inclusiv martipan, in ambalaje       | -     |  46  |
|  |          | directe cu un continut net de minimum 1 kg      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1704.90.55| --- Pastile pentru gat si dropsuri pentru tuse  | -     |  46  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1704.90.61| --- Drajeuri si dulciuri similare drajeificate  | -     |  46  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Altele:                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1704.90.65| ---- Gume si jeleuri, inclusiv paste de fructe, | -     |  46  |
|  |          | sub forma de dulciuri                           |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1704.90.71| ---- Bomboane de zahar ars, umplute sau nu      | -     | 126  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1704.90.75| ---- Caramele                                   | -     | 126  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | ---- Altele:                                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1704.90.81| ----- Obtinute prin compresie                   | -     | 126  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1704.90.99| ----- Altele                                    | -     | 126  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|

    CAP. 18
    CACAO SI PREPARATE DIN CACAO

    Note de Capitol

    1. Capitolul nu cuprinde preparatele de la pozitiile 04.03, 19.01, 19.04, 19.05, 21.05, 22.02, 22.08, 30.03 sau 30.04.
    2. Pozitia 18.06 cuprinde produsele zaharoase care contin cacao precum si, sub rezerva prevederilor de la Nota 1 a acestui Capitol, celelalte preparate alimentare care contin cacao.

    Nota complementara

    1. Codurile tarifare 1806.90.11 si 1806.90.19 nu cuprind ciocolatele fabricate in intregime, dintr-un singur tip de ciocolata.

 ______________________________________________________________________________
|  | Pozitia  |                Denumirea marfii                 | U.M.  | Taxa |
|  | tarifara |                                                 | supl. |vamala|
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1801.00.00| Cacao boabe si sparturi de boabe de cacao, brute| -     |  30  |
|  |          | sau prajite                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1802.00.00| Coji, pelicule (pielite) si alte resturi de     | -     |  30  |
|  |          | cacao                                           |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |18.03     | Pasta de cacao, chiar degresata: |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1803.10.00| - Nedegresata                                   | -     |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1803.20.00| - Degresata total sau partial                   | -     |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1804.00.00| Unt, grasime si ulei de cacao                   | -     |  18.4|
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1805.00.00| Pudra de cacao, fara adaos de zahar sau alti    | -     |  30  |
|  |          | indulcitori                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |18.06     | Ciocolata si alte preparate alimentare care     |       |      |
|  |          | contin cacao:                                   |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1806.10   | - Pudra de cacao, cu adaos de zahar sau alti    |       |      |
|  |          | indulcitori:                                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1806.10.15| -- Care nu contine zaharoza sau contine zaharoza| -     | 220  |
|  |          | sub 5% din greutate (inclusiv zahar invertit    |       |      |
|  |          | calculat in zaharoza), sau izoglucoza calculata |       |      |
|  |          | in zaharoza                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1806.10.20| -- Cu un continut de zaharoza de minimum 5%,    | -     | 220  |
|  |          | dar sub 65% din greutate (inclusiv zahar        |       |      |
|  |          | invertit calculat in zaharoza), sau izoglucoza  |       |      |
|  |          | calculata in zaharoza                           |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1806.10.30| -- Cu un continut de zaharoza, (inclusiv zahar  | -     | 220  |
|  |          | invertit calculat in zaharoza), sau izoglucoza  |       |      |
|  |          | calculata in zaharoza, de minimum 65%, dar sub  |       |      |
|  |          | 80% din greutate                                |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1806.10.90| -- Cu un continut de zaharoza, (inclusiv zahar  | -     | 220  |
|  |          | invertit calculat in zaharoza) sau izoglucoza   |       |      |
|  |          | calculata in zaharoza de minimum 80%            |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1806.20   | - Alte preparate prezentate fie sub forma de    |       |      |
|  |          | blocuri sau bare in greutate peste 2 kg, fie sub|       |      |
|  |          | forma de lichid, de pasta, de pudra, de granule |       |      |
|  |          | sau forme similare, ambalate in recipiente sau  |       |      |
|  |          | ambalaje directe cu un continut peste 2 kg:     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1806.20.10| -- Cu un continut de unt de cacao de minimum 31%| -     | 220  |
|  |          | din greutate, sau cu un continut de unt de cacao|       |      |
|  |          | si grasimi din lapte de minimum 31% din greutate|       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1806.20.30| -- Cu un continut de unt de cacao si grasimi din| -     | 220  |
|  |          | lapte de minimum 25% din greutate si sub 31% din|       |      |
|  |          | greutate                                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1806.20.50| --- Cu un continut de unt de cacao de minimum   | -     | 220  |
|  |          | 18% din greutate                                |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1806.20.70| --- Preparate numite "ciocolata cu lapte        | -     | 220  |
|  |          | sfaramata"                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1806.20.80| --- Glazura de cacao                            | -     | 220  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1806.20.95| --- Altele                                      | -     | 220  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Altele prezentate sub forma de tablete, bare  |       |      |
|  |          | sau batoane:                                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1806.31.00| -- Umplute                                      | -     | 220  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1806.32   | -- Neumplute:                                   |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1806.32.10| --- Cu adaos de cereale, fructe sau nuci        | -     | 220  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1806.32.90| --- Altele                                      | -     | 220  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1806.90   | - Altele:                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Ciocolata si produse din ciocolata:          |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Bomboane de ciocolata (praline), umplute sau|       |      |
|  |          | nu:                                             |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1806.90.11| ---- Care contin alcool                         | -     | 220  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1806.90.19| ---- Altele                                     | -     | 220  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Altele:                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1806.90.31| ---- Umplute                                    | -     | 220  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1806.90.39| ---- Neumplute                                  | -     | 220  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1806.90.50| -- Dulciuri si inlocuitori ale acestora,        | -     | 220  |
|  |          | fabricate din inlocuitori ai zaharului si care  |       |      |
|  |          | contin cacao                                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1806.90.60| -- Paste pentru umplutura care contin cacao     | -     | 220  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1806.90.70| -- Preparate continand cacao, pentru bauturi    | -     | 220  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1806.90.90| -- Altele                                       | -     | 220  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|

    CAP. 19
    PREPARATE PE BAZA DE CEREALE, DE FAINA, DE AMIDON, DE FECULE SAU DE LAPTE; PRODUSE DE PATISERIE

    Note de Capitol

    1. Capitolul nu cuprinde:
    a) cu exceptia produselor alimentare umplute de la pozitia 19.02, preparatele alimentare care contin peste 20% din greutate carnati, carnaciori, salam, carne, organe, sange, peste sau crustacee, moluste sau alte nevertebrate acvatice, sau o combinatie din aceste produse (Capitolul 16);
    b) produsele pe baza de faina, de amidon sau de fecule (biscuitii etc.), special preparate pentru hrana animalelor (pozitia 23.09);
    c) medicamentele si alte produse de la Capitolul 30.
    2. In sensul pozitiei 19.01:
    a) prin crupe se intelege crupele de cereale de la Capitolul 11;
    b) prin faina si gris se intelege:
        1) faina si grisul de cereale de la Capitolul 11;
        2) faina, grisul si pudra de origine vegetala din orice Capitol, altele decat faina, grisul si pudra de legume uscate (pozitia 07.12), de cartofi (pozitia 11.05) sau de legume cu pastai uscate (pozitia 11.06).
    3. Pozitia 19.04 nu cuprinde preparatele care contin peste 6% din greutate cacao, calculata pe o baza complet degresata, sau preparatele trase in ciocolata sau alte preparate alimentare care contin cacao, de la pozitia 18.06 (pozitia 18.06).
    4. In sensul pozitiei 19.04, prin expresia altfel preparate se intelege ca cerealele au suferit o preparare sau o prelucrare mai avansata decat cele prevazute la pozitiile sau Notele Capitolelor 10 sau 11.

    Note complementare

    1. Expresia "biscuiti la care s-au adaugat indulcitori", in sensul subpozitiei 1905.31 se aplica numai produselor avand un continut de apa de maximum 12%, in greutate, si un continut de grasime de maximum 35%, in greutate (pentru determinarea acestor continuturi nu trebuie luate in considerare materiile utilizate pentru umplerea sau glasarea biscuitilor).
    2. Subpozitia 1905.32 nu cuprinde vafele sau alveolele cu un continut de apa peste 10%, in greutate (acestea se clasifica la codul tarifar 1905.90.40).

 ______________________________________________________________________________
|  | Pozitia  |                Denumirea marfii                 | U.M.  | Taxa |
|  | tarifara |                                                 | supl. |vamala|
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |19.01     | Extracte de malt; preparate alimentare din      |       |      |
|  |          | faina, crupe, gris, amidon, fecule sau extracte |       |      |
|  |          | de malt, care nu contin cacao sau care contin   |       |      |
|  |          | cacao intr-o proportie de sub 40% din greutate, |       |      |
|  |          | calculata pe o baza complet degresata,          |       |      |
|  |          | nedenumite si necuprinse in alta parte;         |       |      |
|  |          | preparate alimentare din produsele de la        |       |      |
|  |          | pozitiile de la 04.01 pana la 04.04, care nu    |       |      |
|  |          | contin cacao sau care contin cacao intr-o       |       |      |
|  |          | proportie sub 5% din greutate calculata pe o    |       |      |
|  |          | baza complet degresata, nedenumite si necuprinse|       |      |
|  |          | in alta parte:                                  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1901.10.00| - Preparate pentru alimentatia copiilor,        | -     |  46  |
|  |          | conditionate pentru vanzarea cu amanuntul       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1901.20.00| - Amestecuri si aluaturi pentru prepararea      | -     |  46  |
|  |          | produselor de brutarie, de patiserie sau a      |       |      |
|  |          | biscuitilor de la pozitia 19.05                 |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1901.90   | - Altele:                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Extracte de malt:                            |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1901.90.11| --- Cu un continut de extract uscat de minimum  | -     |  46  |
|  |          | 90% din greutate                                |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1901.90.19| --- Altele                                      | -     |  46  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1901.90.91| --- Care nu contin grasimi provenite din lapte, | -     |  46  |
|  |          | zaharoza, izoglucoza, glucoza, amidon sau fecule|       |      |
|  |          | sau care contin in greutate sub 1,5% grasimi    |       |      |
|  |          | provenite din lapte, sub 5% zaharoza (inclusiv  |       |      |
|  |          | zahar invertit) sau izoglucoza, sub 5% glucoza, |       |      |
|  |          | amidon sau fecule, excluzand preparatele        |       |      |
|  |          | alimentare sub forma de pudra de la pozitiile de|       |      |
|  |          | la 04.01 pana la 04.04                          |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1901.90.99| --- Altele                                      | -     |  46  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |19.02     | Paste alimentare chiar fierte sau umplute (cu   |       |      |
|  |          | carne sau cu alte substante) sau chiar altfel   |       |      |
|  |          | preparate, cum ar fi spaghete, macaroane, fidea,|       |      |
|  |          | lazane, gnochi, ravioli, caneloni; cuscus, chiar|       |      |
|  |          | preparat:                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Paste alimentare nefierte, neumplute si nici  |       |      |
|  |          | altfel preparate:                               |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1902.11.00| -- Care contin oua                              | -     | 253  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1902.19   | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1902.19.10| --- Care nu contin faina sau gris din grau comun| -     | 253  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1902.19.90| --- Altele                                      | -     | 253  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1902.20   | - Paste alimentare umplute (chiar fierte sau    |       |      |
|  |          | altfel preparate):                              |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1902.20.10| -- Care contin pesti, crustacee, moluste sau    | -     | 253  |
|  |          | alte nevertebrate acvatice, in proportie de     |       |      |
|  |          | peste 20% din greutate                          |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1902.20.30| -- Care contin carnati, carnaciori si produse   | -     | 253  |
|  |          | similare, carne si organe de orice fel, inclusiv|       |      |
|  |          | grasimi de orice natura si origine intr-o       |       |      |
|  |          | proportie de peste 20% din greutate             |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1902.20.91| --- Fierte                                      | -     | 253  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1902.20.99| --- Altele                                      | -     | 253  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1902.30   | - Alte paste alimentare:                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1902.30.10| -- Uscate                                       | -     | 253  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1902.30.90| -- Altele                                       | -     | 253  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1902.40   | - Cuscus:                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1902.40.10| -- Nepreparat                                   | -     | 253  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1902.40.90| -- Altele                                       | -     | 253  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1903.00.00| Tapioca si inlocuitorii sai preparati din       | -     |  30  |
|  |          | fecule, sub forma de fulgi, granule, bobite,    |       |      |
|  |          | particule rezultate din cernere sau alte forme  |       |      |
|  |          | similare                                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |19.04     | Produse pe baza de cereale obtinute prin        |       |      |
|  |          | expandare sau prajire (de exemplu corn flakes); |       |      |
|  |          | cereale (altele decat porumbul), sub forma de   |       |      |
|  |          | boabe sau sub forma de fulgi ori de alte graunte|       |      |
|  |          | preparate (cu exceptia fainei, crupelor si a    |       |      |
|  |          | grisului), prefierte sau altfel preparate,      |       |      |
|  |          | nedenumite si necuprinse in alta parte:         |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1904.10   | - Produse pe baza de cereale obtinute prin      |       |      |
|  |          | expandare sau prajire:                          |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1904.10.10| -- Pe baza de porumb                            | -     | 168  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1904.10.30| -- Pe baza de orez                              | -     | 168  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1904.10.90| -- Altele                                       | -     | 168  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1904.20   | - Preparate alimentare obtinute din fulgi de    |       |      |
|  |          | cereale neprajiti sau din amestecuri de fulgi de|       |      |
|  |          | cereale neprajiti si din fulgi de cereale       |       |      |
|  |          | prajiti sau de cereale expandate:               |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1904.20.10| -- Preparate de tip Musli pe baza de fulgi de   | -     | 168  |
|  |          | cereale neprajiti                               |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1904.20.91| --- Pe baza de porumb                           | -     | 168  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1904.20.95| --- Pe baza de orez                             | -     | 168  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1904.20.99| --- Altele                                      | -     | 168  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1904.30.00| - Grau numit bulgur                             | -     | 168  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1904.90   | - Altele:                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1904.90.10| -- Orez                                         | -     | 168  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1904.90.80| -- Altele                                       | -     | 168  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |19.05     | Produse de brutarie, de patiserie si biscuiti   |       |      |
|  |          | chiar cu adaos de cacao, hostii, casete goale de|       |      |
|  |          | tipul celor utilizate pentru medicamente,       |       |      |
|  |          | prescuri, paste uscate din faina, din amidon sau|       |      |
|  |          | din fecule in foi si produse similare:          |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1905.10.00| - Paine crocanta denumita "knackebrot"          | -     | 210  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1905.20   | - Turta dulce:                                  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1905.20.10| -- Cu un continut de zaharoza (inclusiv zahar   | -     | 210  |
|  |          | invertit calculat in zaharoza), sub 30% din     |       |      |
|  |          | greutate                                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1905.20.30| -- Cu un continut de zaharoza (inclusiv zahar   | -     | 210  |
|  |          | invertit calculat in zaharoza), de minimum 30%  |       |      |
|  |          | dar sub 50% din greutate                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1905.20.90| -- Cu un continut de zaharoza (inclusiv zahar   | -     | 210  |
|  |          | invertit calculat in zaharoza), de minimum 50%  |       |      |
|  |          | din greutate                                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Biscuiti la care s-au adaugat indulcitori,    |       |      |
|  |          | vafe si alveole:                                |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1905.31   | -- Biscuiti la care s-au adaugat indulcitori:   |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Acoperiti sau glasati complet sau partial cu|       |      |
|  |          | ciocolata sau cu alte preparate care contin     |       |      |
|  |          | cacao:                                          |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1905.31.11| ---- In ambalaje directe, cu un continut net de | -     | 210  |
|  |          | maximum 85 g                                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1905.31.19| ---- Altele                                     | -     | 210  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Altele:                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1905.31.30| ---- Cu un continut de grasimi din lapte de     | -     | 210  |
|  |          | minimum 8% din greutate                         |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | ---- Altele:                                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1905.31.91| ----- Sandwich de biscuiti                      | -     | 210  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1905.31.99| ----- Altele                                    | -     | 210  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1905.32   | -- Vafe si alveole:                             |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Acoperiti sau glasati complet sau partial cu|       |      |
|  |          | ciocolata sau cu alte preparate care contin     |       |      |
|  |          | cacao:                                          |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1905.32.11| ---- In ambalaje directe, cu un continut net de | -     | 210  |
|  |          | maximum 85 g                                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1905.32.19| ---- Altele                                     | -     | 210  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Altele:                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1905.32.91| ---- Sarate, umplute sau neumplute              | -     | 210  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1905.32.99| ---- Altele                                     | -     | 210  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1905.40   | - Pesmet, paine prajita si produse similare     |       |      |
|  |          | prajite:                                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1905.40.10| -- Pesmet                                       | -     | 210  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1905.40.90| -- Altele                                       | -     | 210  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1905.90   | - Altele:                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1905.90.10| -- Azima (mazoth)                               | -     | 210  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1905.90.20| -- Hostii, casete goale pentru uz farmaceutic,  | -     | 210  |
|  |          | vafe cu capac, pasta uscata de faina sau amidon,|       |      |
|  |          | in foi si produse similare                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1905.90.30| --- Paine, la care nu s-a adaugat miere, oua,   | -     | 210  |
|  |          | branza sau fructe si care are un continut de    |       |      |
|  |          | zahar in materia uscata de maximum 5% din       |       |      |
|  |          | greutate si grasimi in materia uscata de maximum|       |      |
|  |          | 5% din greutate                                 |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1905.90.40| --- Vafe si alveole cu un continut de apa peste | -     | 210  |
|  |          | 10% din greutate                                |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1905.90.45| --- Biscuiti                                    | -     | 210  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1905.90.55| --- Produse extrudate sau expandate, sarate sau | -     | 210  |
|  |          | aromatizate                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Altele:                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1905.90.60| ---- La care s-au adaugat indulcitori           | -     | 210  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |1905.90.90| ---- Altele                                     | -     | 210  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|

    CAP. 20
    PREPARATE DIN LEGUME, DIN FRUCTE SAU DIN ALTE PARTI DE PLANTE

    Note de Capitol

    1. Capitolul nu cuprinde:
    a) legumele si fructele preparate sau conservate prin procedeele mentionate la Capitolele 7, 8 sau 11;
    b) preparatele alimentare care contin peste 20% din greutate carnati, carnaciori, carne, organe, sange, peste sau crustacee, moluste sau alte nevertebrate acvatice sau orice combinatie a acestora (Capitolul 16);
    c) preparatele alimentare compuse omogenizate de la pozitia 21.04.
    2. Pozitiile 20.07 si 20.08 nu cuprind jeleurile din fructe, pastele din fructe, migdalele confiate (glazurate) si produsele similare prezentate sub forma de produse zaharoase (pozitia 17.04) sau produsele din ciocolata (pozitia 18.06).
    3. Pozitiile 20.01, 20.04 si 20.05 cuprind, dupa caz, numai acele produse de la Capitolul 7 sau de la pozitia 11.05 sau 11.06 (altele decat faina, gris si pudra ale produselor de la Capitolul 8), care au fost preparate sau conservate prin alte procedee decat cele prevazute la Nota 1 a).
    4. Sucul de tomate al carui continut, in greutate, de substanta uscata este de minim 7%, se clasifica la pozitia 20.02.
    5. In sensul pozitiei 20.07, prin expresia obtinute prin fierbere se intelege obtinute prin tratare termica la presiune atmosferica sau prin reducerea presiunii pentru a creste vascozitatea produsului prin reducerea continutului de apa sau prin alte mijloace.

    Note de subpozitii

    1. In sensul subpozitiei 2005.10, prin expresia legume omogenizate se intelege preparatele din legume fin omogenizate si conditionate pentru vanzarea cu amanuntul ca alimente pentru copii sau pentru utilizari dietetice, in recipiente cu un continut de maximum 250 g. Pentru aplicarea acestei definitii nu se tine seama de diversele ingrediente adaugate, dupa caz, la preparare, in mici cantitati, pentru asezonare sau pentru a le asigura conservarea ori cu alte scopuri. Aceste preparate pot sa contina, in cantitati mici, fragmente vizibile de legume. Subpozitia 2005.10 are prioritate fata de oricare alta subpozitie a pozitiei 20.05.
    2. In sensul subpozitiei 2007.10, prin expresia preparate omogenizate se intelege preparatele din fructe fin omogenizate, conditionate pentru vanzarea cu amanuntul, ca alimente pentru copii sau pentru utilizari dietetice, in recipiente cu un continut de maximum 250 g. Pentru aplicarea acestei definitii nu se tine seama de diversele ingrediente adaugate, dupa caz, la preparare, in cantitati mici, pentru asezonare sau pentru a le asigura conservarea ori pentru alte scopuri. Aceste preparate pot sa contina, in cantitati mici, fragmente vizibile de fructe. Subpozitia 2007.10 are prioritate fata de oricare alta subpozitie a pozitiei 20.07.
    3. In sensul subpozitiilor 2009.12, 2009.21, 2009.31, 2009.41, 2009.61 si 2009.71, prin expresia "valoare Brix" se intelege citirea directa pe scala unui areometru Brix sau citirea directa pe un refractometru a indicelui de refractie exprimat in functie de procentul de zaharoza, la temperatura de 20 grade C sau corectate pentru 20 grade C (daca citirea s-a efectuat la alta temperatura).

    Note complementare

    1. Se clasifica la pozitia 20.01, numai legumele, fructele si alte parti comestibile ale plantelor, preparate sau conservate in otet sau acid acetic, al carui continut in acid volatil, liber, calculat in acid acetic, este minimum 0,5%, in greutate. In completare, ciupercile care se clasifica la codul tarifar 2101.90.50 trebuie sa aiba continutul de sare de maximum 2,5% din greutate.
    2. In sensul codurilor tarifare de la 2008.30.11 pana la 2008.30.39, de la 2008.40.11 pana la 2008.40.39, de la 2008.50.11 pana la 2008.50.59, de la 2008.60.11 pana la 2008.60.39, de la 2008.70.11 pana la 2008.70.59, de la 2008.80.11 pana la 2008.80.39, de la 2008.92.12 pana la 2008.92.38 si de la 2008.99.11 pana la 2008.99.40, se intelege prin:
    - "titru alcoolic masic existent" numarul kilogramelor de alcool pur continut in 100 kg produs,
    - "% mas" simbolul pentru titrul alcoolic masic.
    3. In sensul codurilor tarifare 2001.90.91, 2006.00.35, 2006.00.91, 2007.10.91, 2007.99.93, 2008.19.11, 2008.19.59, 2008.92.12, 2008.92.16, 2008.92.32, 2008.92.36, 2008.92.51, 2008.92.72, 2008.92.76, 2008.92.92, 2008.92.94, 2008.92.97, 2008.99.36, 2008.99.38, 2009.80.36, 2009.80.73, 2009.80.88, 2009.80.97, 2009.90.92, 2009.90.95 si 2009.90.97, prin expresia "fructe tropicale" se intelege guave, mango, mangustan, papaia, tamarine, mere de caju, fructe de litchi (Nephelium lappaceum), fructe de jaquier (arbore de paine), fructe de sagotier (Achras sapote), fructele pasiunii, fructe de carambola si fructe de pitahaia.
    4. In sensul codurilor tarifare 2001.90.91, 2006.00.35, 2006.00.91, 2007.99.93, 2008.19.11, 2008.19.51, 2008.19.59, 2008.92.12, 2008.92.16, 2008.92.32, 2008.92.36, 2008.92.51, 2008.92.72, 2008.92.76, 2008.92.92, 2008.92.94 si 2008.92.97, prin expresia "fructe tropicale cu coaja" se intelege nucile de cocos, nucile de caju, nucile de Brazilia, nucile de betel (de arec), nucile de cola si nucile de macadania (nuci de Queensland).

 ______________________________________________________________________________
|  | Pozitia  |                Denumirea marfii                 | U.M.  | Taxa |
|  | tarifara |                                                 | supl. |vamala|
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |20.01     | Legume, fructe si alte parti comestibile de     |       |      |
|  |          | plante, preparate sau conservate in otet sau    |       |      |
|  |          | acid acetic:                                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2001.10.00| - Castraveti si cornison                        | kg/net| 210  |
|  |          |                                                 | eda   |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2001.90   | - Altele:                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2001.90.10| -- Condimente (chutney) de manghier             | -     | 126  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2001.90.20| -- Fructe de genul Capsicum, altele decat ardeii| -     | 126  |
|  |          | dulci sau ardeii grasi                          |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2001.90.30| -- Porumb dulce (Zea mays var. saccharata)      | -     | 126  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2001.90.40| -- Ignami, batate si parti comestibile similare | -     | 126  |
|  |          | de plante cu un continut de amidon sau de fecule|       |      |
|  |          | de minimum 5% din greutate                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2001.90.50| -- Ciuperci                                     | -     | 126  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2001.90.60| -- Miez (inima) de palmier                      | -     |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2001.90.65| -- Masline                                      | -     |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2001.90.70| -- Ardei dulci sau ardei grasi                  | -     |  90  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2001.90.75| -- Sfecla rosie pentru salata (Beta vulgaris    | -     |  90  |
|  |          | var. conditiva)                                 |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2001.90.85| -- Varza rosie                                  | -     |  90  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2001.90.91| -- Fructe tropicale si nuci tropicale           | -     |  90  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2001.90.93| -- Ceapa                                        | -     | 126  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2001.90.96| -- Altele                                       | -     |  90  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |20.02     | Tomate preparate sau conservate altfel decat in |       |      |
|  |          | otet sau acid acetic:                           |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2002.10   | - Tomate, intregi sau in bucati: |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2002.10.10| -- Cojite                                       | -     | 230  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2002.10.90| -- Altele                                       | -     | 230  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2002.90   | - Altele:                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Cu un continut de materie uscata sub 12% din |       |      |
|  |          | greutate:                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2002.90.11| --- In ambalaje directe cu un continut net peste| -     | 230  |
|  |          | 1 kg                                            |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2002.90.19| --- In ambalaje directe cu un continut net de   | -     | 230  |
|  |          | maximum 1 kg                                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Cu un continut de materie uscata de minimum  |       |      |
|  |          | 12% dar de maximum 30% din greutate: |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2002.90.31| --- In ambalaje directe cu un continut net peste| -     | 230  |
|  |          | 1 kg                                            |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2002.90.39| --- In ambalaje directe cu un continut net de   | -     | 230  |
|  |          | maximum 1 kg                                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Cu un continut de materie uscata peste 30%   |       |      |
|  |          | din greutate:                                   |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2002.90.91| --- In ambalaje directe cu un continut net peste| -     | 230  |
|  |          | 1 kg                                            |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2002.90.99| --- In ambalaje directe cu un continut net de   | -     | 230  |
|  |          | maximum 1 kg                                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |20.03     | Ciuperci si trufe, preparate sau conservate     |       |      |
|  |          | altfel decat in otet sau acid acetic:           |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2003.10   | - Ciuperci din genul Agaricus:                  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2003.10.20| -- Conservate provizoriu, complet fierte        | kg/net| 138  |
|  |          |                                                 | eda   |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2003.10.30| -- Altele                                       | kg/net| 138  |
|  |          |                                                 | eda   |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2003.20.00| - Trufe                                         | -     | 138  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2003.90.00| - Altele                                        | -     | 138  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |20.04     | Alte legume preparate sau conservate altfel     |       |      |
|  |          | decat in otet sau acid acetic, congelate, altele|       |      |
|  |          | decat produsele de la pozitia 20.06: |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2004.10   | - Cartofi:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2004.10.10| -- Fierti si nepreparati altfel                 | -     | 132  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2004.10.91| --- Sub forma de faina, gris sau fulgi          | -     | 132  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2004.10.99| --- Altele                                      | -     | 132  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2004.90   | - Alte legume si amestecuri de legume:          |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2004.90.10| -- Porumb dulce (Zea mays var. saccharata)      | -     | 132  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2004.90.30| -- Varza acra, capere si masline                | -     | 132  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2004.90.50| -- Mazare (Pisum sativum) si fasole verde       | -     | 132  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Altele, inclusiv amestecuri:                 |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2004.90.91| --- Ceapa, fiarta si nepreparata altfel         | -     | 132  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2004.90.98| --- Altele                                      | -     | 132  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |20.05     | Alte legume preparate sau conservate altfel     |       |      |
|  |          | decat in otet sau acid acetic, necongelate,     |       |      |
|  |          | altele decat produsele de la pozitia 20.06:     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2005.10.00| - Legume omogenizate                            | -     | 132  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2005.20   | - Cartofi:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2005.20.10| -- Sub forma de faina, gris sau fulgi           | -     | 132  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2005.20.20| --- Taiati in felii subtiri, prajiti sau copti, | -     | 132  |
|  |          | chiar sarati sau aromatizati, in ambalaje       |       |      |
|  |          | ermetice, pentru consumul direct                |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2005.20.80| --- Altele                                      | -     | 132  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2005.40.00| - Mazare (Pisum sativum)                        | -     | 132  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Fasole (Vigna spp, Phaseolus spp): |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2005.51.00| -- Fasole boabe                                 | -     | 132  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2005.59.00| -- Altele                                       | -     | 132  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2005.60.00| - Sparanghel                                    | -     | 132  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2005.70   | - Masline:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2005.70.10| -- In ambalaje directe cu un continut net de    | kg/net| 132  |
|  |          | maximum 5 kg                                    | eda   |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2005.70.90| -- Altele                                       | kg/net| 132  |
|  |          |                                                 | eda   |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2005.80.00| - Porumb dulce (Zea mays var. saccharata)       | -     |  18.4|
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2005.90   | - Alte legume si amestecuri de legume:          |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2005.90.10| -- Fructe de genul Capsicum, altele decat ardeii| -     | 132  |
|  |          | dulci sau ardeii grasi                          |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2005.90.30| -- Capere                                       | -     | 132  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2005.90.50| -- Anghinare                                    | -     | 132  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2005.90.60| -- Morcovi                                      | -     | 132  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2005.90.70| -- Amestecuri de legume                         | -     | 132  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2005.90.75| -- Varza acra                                   | -     | 132  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2005.90.80| -- Altele                                       | -     | 132  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2006.00   | Legume, fructe, coji de fructe si alte parti de |       |      |
|  |          | plante, confiate (uscate, glasate sau           |       |      |
|  |          | cristalizate):                                  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2006.00.10| - Ghimbir                                       | -     | 110  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Altele:                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Cu un continut de zahar peste 13% din        |       |      |
|  |          | greutate:                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2006.00.31| --- Cirese, visine                              | -     | 110  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2006.00.35| --- Fructe tropicale si fructe tropicale cu     | -     | 110  |
|  |          | coaja                                           |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2006.00.38| --- Altele                                      | -     | 110  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2006.00.91| --- Fructe tropicale si fructe tropicale cu     | -     | 110  |
|  |          | coaja                                           |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2006.00.99| --- Altele                                      | -     | 110  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |20.07     | Dulceturi, jeleuri, marmelade, paste si piureuri|       |      |
|  |          | de fructe, obtinute prin fierbere, cu sau fara  |       |      |
|  |          | adaos de zahar sau de alti indulcitori:         |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2007.10   | - Preparate omogenizate:                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2007.10.10| -- Cu un continut de zahar peste 13% din        | -     | 210  |
|  |          | greutate                                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2007.10.91| --- De fructe tropicale                         | -     | 210  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2007.10.99| --- Altele                                      | -     | 210  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Altele:                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2007.91   | -- Citrice:                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2007.91.10| --- Cu un continut de zahar peste 30% din       | -     | 210  |
|  |          | greutate                                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2007.91.30| --- Cu un continut de zahar peste 13% dar de    | -     | 210  |
|  |          | maximum 30% din greutate                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2007.91.90| --- Altele                                      | -     | 210  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2007.99   | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Cu un continut de zahar peste 30% din       |       |      |
|  |          | greutate:                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2007.99.10| ---- Piureuri si paste de prune, in ambalaje    | -     | 210  |
|  |          | directe, cu un continut net peste 100 kg si care|       |      |
|  |          | sunt destinate prelucrarii industriale          |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2007.99.20| ---- Piureuri si paste de castane               | -     | 210  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | ---- Altele:                                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2007.99.31| ----- De cirese, de visine                      | -     | 210  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2007.99.33| ----- De capsuni, de fragi                      | -     | 210  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2007.99.35| ----- De zmeura                                 | -     | 210  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2007.99.39| ----- Altele                                    | -     | 210  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Cu un continut de zahar peste 13%, dar      |       |      |
|  |          | maximum 30% din greutate:                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2007.99.51| ---- Piureuri si paste de castane               | -     | 210  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2007.99.55| ---- Piureuri si compoturi de mere              | -     | 210  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2007.99.58| ---- Altele                                     | -     | 210  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Altele:                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2007.99.91| ---- Piureuri si compoturi de mere              | -     | 210  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2007.99.93| ---- De fructe tropicale si fructe tropicale cu | -     | 210  |
|  |          | coaja                                           |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2007.99.98| ---- Altele                                     | -     | 210  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |20.08     | Fructe si alte parti comestibile de plante,     |       |      |
|  |          | altfel preparate sau conservate, cu sau fara    |       |      |
|  |          | adaos de zahar sau de alti indulcitori sau de   |       |      |
|  |          | alcool, nedenumite si necuprinse in alta parte: |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Fructe cu coaja, arahide si alte seminte,     |       |      |
|  |          | chiar amestecate intre ele:                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2008.11   | -- Arahide:                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2008.11.10| --- Unt de arahide                              | -     |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Altele, in ambalaje directe, cu un continut |       |      |
|  |          | net:                                            |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | ---- Peste 1 kg:                                |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2008.11.92| ----- Prajite                                   | -     |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2008.11.94| ----- Altele                                    | -     |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | ---- De maximum 1 kg:                           |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2008.11.96| ----- Prajite                                   | -     |  34  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2008.11.98| ----- Altele                                    | -     |  34  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2008.19   | -- Altele, inclusiv amestecuri:                 |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- In ambalaje directe, cu un continut net     |       |      |
|  |          | peste 1 kg:                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2008.19.11| ---- Fructe tropicale cu coaja, amestecuri      | -     |  95  |
|  |          | continand minimum 50% din greutate fructe       |       |      |
|  |          | tropicale cu coaja si fructe tropicale          |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | ---- Altele:                                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2008.19.13| ----- Migdale si fistic, prajite                | -     |  95  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2008.19.19| ----- Altele                                    | -     |  95  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- In ambalaje directe, cu un continut net de  |       |      |
|  |          | maximum 1 kg:                                   |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | ---- Fructe tropicale cu coaja; amestecuri      |       |      |
|  |          | continand minimum 50% din greutate fructe       |       |      |
|  |          | tropicale cu coaja si fructe tropicale:         |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2008.19.51| ----- Fructe tropicale cu coaja, prajite        | -     |  95  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2008.19.59| ----- Altele                                    | -     |  95  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | ---- Altele:                                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | ----- Fructe cu coaja, prajite:                 |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2008.19.93| ------ Migdale si fistic                        | -     |  95  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2008.19.95| ------ Altele                                   | -     |  95  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2008.19.99| ----- Altele                                    | -     |  95  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2008.20   | - Ananas:                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- La care s-a adaugat alcool:                  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- In ambalaje directe, cu un continut net     |       |      |
|  |          | peste 1 kg:                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2008.20.11| ---- Cu un continut de zahar peste 17% din      | -     |  95  |
|  |          | greutate                                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2008.20.19| ---- Altele                                     | -     |  95  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- In ambalaje directe, cu un continut net de  |       |      |
|  |          | maximum 1 kg:                                   |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2008.20.31| ---- Cu un continut de zahar peste 19% din      | -     |  95  |
|  |          | greutate                                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2008.20.39| ---- Altele                                     | -     |  95  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- La care nu s-a adaugat alcool:               |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- La care s-a adaugat zahar, in ambalaje      |       |      |
|  |          | directe, cu un continut net peste 1 kg:         |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2008.20.51| ---- Cu un continut de zahar peste 17% din      | -     |  95  |
|  |          | greutate                                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2008.20.59| ---- Altele                                     | -     |  95  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- La care s-a adaugat zahar, in ambalaje      |       |      |
|  |          | directe, cu un continut net de maximum 1 kg:    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2008.20.71| ---- Cu un continut de zahar peste 19% din      | -     |  95  |
|  |          | greutate                                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2008.20.79| ---- Altele                                     | -     |  95  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- La care nu s-a adaugat zahar, in ambalaje   |       |      |
|  |          | directe cu un continut net:                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2008.20.91| ---- De minimum 4,5 kg                          | -     |  95  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2008.20.99| ---- Sub 4,5 kg                                 | -     |  95  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2008.30   | - Citrice:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- La care s-a adaugat alcool:                  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Cu un continut de zahar peste 9% din        |       |      |
|  |          | greutate:                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2008.30.11| ---- Avand o concentratie masica de alcool de   | -     |  95  |
|  |          | maximum 11,85% mas                              |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2008.30.19| ---- Altele                                     | -     |  95  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Altele:                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2008.30.31| ---- Avand o concentratie masica de alcool de   | -     |  95  |
|  |          | maximum 11,85% mas                              |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2008.30.39| ---- Altele                                     | -     |  95  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- La care nu s-a adaugat alcool:               |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- La care s-a adaugat zahar, in ambalaje      |       |      |
|  |          | directe, cu un continut net peste 1 kg:         |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2008.30.51| ---- Segmente de grapefruit                     | -     |  95  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2008.30.55| ---- Mandarine, inclusiv tangerine si satsumas, | -     |  95  |
|  |          | clementine, wilkings si alti hibrizi similari de|       |      |
|  |          | citrice                                         |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2008.30.59| ---- Altele                                     | -     |  95  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- La care s-a adaugat zahar, in ambalaje      |       |      |
|  |          | directe, cu un continut net de maximum 1 kg:    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2008.30.71| ---- Segmente de grapefruit                     | -     |  95  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2008.30.75| ---- Mandarine, inclusiv tangerine si satsumas; | -     |  95  |
|  |          | clementine, wilkings si alti hibrizi similari de|       |      |
|  |          | citrice                                         |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2008.30.79| ---- Altele                                     | -     |  95  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2008.30.90| --- La care nu s-a adaugat zahar                | -     |  95  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2008.40   | - Pere:                                         |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- La care s-a adaugat alcool:                  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- In ambalaje directe, cu un continut net     |       |      |
|  |          | peste 1 kg:                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | ---- Cu un continut de zahar peste 13% din      |       |      |
|  |          | greutate:                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2008.40.11| ----- Avand o concentratie masica de alcool de  | -     |  95  |
|  |          | maximum 11,85% mas                              |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2008.40.19| ----- Altele                                    | -     |  95  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | ---- Altele:                                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2008.40.21| ----- Avand o concentratie masica de alcool de  | -     |  95  |
|  |          | maximum 11,85% mas                              |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2008.40.29| ----- Altele                                    | -     |  95  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- In ambalaje directe, cu un continut net de  |       |      |
|  |          | maximum 1 kg:                                   |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2008.40.31| ---- Cu un continut de zahar peste 15% din      | -     |  95  |
|  |          | greutate                                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2008.40.39| ---- Altele                                     | -     |  95  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- La care nu s-a adaugat alcool:               |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- La care s-a adaugat zahar, in ambalaje      |       |      |
|  |          | directe, cu un continut net peste 1 kg:         |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2008.40.51| ---- Cu un continut de zahar peste 13% din      | -     |  95  |
|  |          | greutate                                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2008.40.59| ---- Altele                                     | -     |  95  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- La care s-a adaugat zahar, in ambalaje      |       |      |
|  |          | directe, cu un continut net de maximum 1 kg:    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2008.40.71| ---- Cu un continut de zahar peste 15% din      | -     |  95  |
|  |          | greutate                                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2008.40.79| ---- Altele                                     | -     |  95  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- La care nu s-a adaugat zahar, in ambalaje   |       |      |
|  |          | directe, cu un continut net:                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2008.40.91| ---- De minimum 4,5 kg                          | -     |  95  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2008.40.99| ---- Sub 4,5 kg                                 | -     |  95  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2008.50   | - Caise:                                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- La care s-a adaugat alcool:                  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- In ambalaje directe, cu un continut net     |       |      |
|  |          | peste 1 kg:                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | ---- Cu un continut de zahar peste 13% din      |       |      |
|  |          | greutate:                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2008.50.11| ----- Avand o concentratie masica de alcool de  | -     |  95  |
|  |          | maximum 11,85% mas                              |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2008.50.19| ----- Altele                                    | -     |  95  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | ---- Altele:                                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2008.50.31| ----- Avand o concentratie masica de alcool de  | -     |  95  |
|  |          | maximum 11,85% mas                              |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2008.50.39| ----- Altele                                    | -     |  95  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- In ambalaje directe, cu un continut net de  |       |      |
|  |          | maximum 1 kg:                                   |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2008.50.51| ---- Cu un continut de zahar peste 15% din      | -     |  95  |
|  |          | greutate                                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2008.50.59| ---- Altele                                     | -     |  95  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- La care nu s-a adaugat alcool:               |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- La care s-a adaugat zahar, in ambalaje      |       |      |
|  |          | directe, cu un continut net peste 1 kg:         |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2008.50.61| ---- Cu un continut de zahar peste 13% din      | -     |  95  |
|  |          | greutate                                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2008.50.69| ---- Altele                                     | -     |  95  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- La care s-a adaugat zahar, in ambalaje      |       |      |
|  |          | directe, cu un continut net de maximum 1 kg:    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2008.50.71| ---- Cu un continut de zahar peste 15% din      | -     |  95  |
|  |          | greutate                                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2008.50.79| ---- Altele                                     | -     |  95  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- La care nu s-a adaugat zahar, in ambalaje   |       |      |
|  |          | directe, cu un continut net:                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2008.50.92| ---- De minimum 5 kg                            | -     |  95  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2008.50.94| ---- De minimum 4,5 kg, dar sub 5 kg            | -     |  95  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2008.50.99| ---- Sub 4,5 kg                                 | -     |  95  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2008.60   | - Cirese si visine:                             |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- La care s-a adaugat alcool:                  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Cu un continut de zahar peste 9% din        |       |      |
|  |          | greutate:                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2008.60.11| ---- Avand o concentratie masica de alcool de   | -     |  95  |
|  |          | maximum 11,85% mas                              |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2008.60.19| ---- Altele                                     | -     |  95  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Altele:                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2008.60.31| ---- Avand o concentratie masica de alcool de   | -     |  95  |
|  |          | maximum 11,85% mas                              |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2008.60.39| ---- Altele                                     | -     |  95  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- La care nu s-a adaugat alcool:               |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- La care s-a adaugat zahar, in ambalaje      |       |      |
|  |          | directe, cu un continut net peste 1 kg:         |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2008.60.51| ---- Visine (Prunus cerasus)                    | -     |  95  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2008.60.59| ---- Altele                                     | -     |  95  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- La care s-a adaugat zahar, in ambalaje      |       |      |
|  |          | directe, cu un continut net de maximum 1 kg:    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2008.60.61| ---- Visine (Prunus cerasus)                    | -     |  95  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2008.60.69| ---- Altele                                     | -     |  95  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- La care nu s-a adaugat zahar, in ambalaje   |       |      |
|  |          | directe, cu un continut net:                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | ---- De minimum 4,5 kg:                         |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2008.60.71| ----- Visine (Prunus cerasus)                   | -     |  95  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2008.60.79| ----- Altele                                    | -     |  95  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | ---- Sub 4,5 kg:                                |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2008.60.91| ----- Visine (Prunus cerasus)                   | -     |  95  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2008.60.99| ----- Altele                                    | -     |  95  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2008.70   | - Piersici, inclusiv piersici fara nectarine:   |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- La care s-a adaugat alcool:                  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- In ambalaje directe, cu un continut net     |       |      |
|  |          | peste 1 kg:                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | ---- Cu un continut de zahar peste 13% din      |       |      |
|  |          | greutate:                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2008.70.11| ----- Avand o concentratie masica de alcool de  | -     |  95  |
|  |          | maximum 11,85% mas                              |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2008.70.19| ----- Altele                                    | -     |  95  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | ---- Altele:                                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2008.70.31| ----- Avand o concentratie masica de alcool de  | -     |  95  |
|  |          | maximum 11,85% mas                              |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2008.70.39| ----- Altele                                    | -     |  95  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- In ambalaje directe, cu un continut net de  |       |      |
|  |          | maximum 1 kg:                                   |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2008.70.51| ---- Cu un continut de zahar peste 15% din      | -     |  95  |
|  |          | greutate                                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2008.70.59| ---- Altele                                     | -     |  95  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- La care nu s-a adaugat alcool:               |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- La care s-a adaugat zahar, in ambalaje      |       |      |
|  |          | directe cu un continut net peste 1 kg:          |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2008.70.61| ---- Cu un continut de zahar peste 13% din      | -     |  95  |
|  |          | greutate                                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2008.70.69| ---- Altele                                     | -     |  95  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- La care s-a adaugat zahar, in ambalaje      |       |      |
|  |          | directe cu un continut net de maximum 1 kg:     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2008.70.71| ---- Cu un continut de zahar peste 15% din      | -     |  95  |
|  |          | greutate                                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2008.70.79| ---- Altele                                     | -     |  95  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- La care nu s-a adaugat zahar, in ambalaje   |       |      |
|  |          | directe cu un continut net:                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2008.70.92| ---- De minimum 5 kg                            | -     |  95  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2008.70.94| ---- De minimum 4,5 kg, dar sub 5 kg            | -     |  95  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2008.70.99| ---- Sub 4,5 kg                                 | -     |  95  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2008.80   | - Capsuni, fragi:                               |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- La care s-a adaugat alcool:                  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Cu un continut de zahar peste 9% din        |       |      |
|  |          | greutate:                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2008.80.11| ---- Avand o concentratie masica de alcool de   | -     |  95  |
|  |          | maximum 11,85% mas                              |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2008.80.19| ---- Altele                                     | -     |  95  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Altele                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2008.80.31| ---- Avand o concentratie masica de alcool de   | -     |  95  |
|  |          | maximum 11,85% mas                              |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2008.80.39| ---- Altele                                     | -     |  95  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- La care nu s-a adaugat alcool:               |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2008.80.50| --- La care s-a adaugat zahar, in ambalaje      | -     |  95  |
|  |          | directe cu un continut net peste 1 kg           |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2008.80.70| --- La care s-a adaugat zahar, in ambalaje      | -     |  95  |
|  |          | directe cu un continut net de maximum 1 kg      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- La care nu s-a adaugat zahar, in ambalaje   |       |      |
|  |          | directe cu un continut net:                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2008.80.91| ---- De minimum 4,5 kg                          | -     |  95  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2008.80.99| ---- Sub 4,5 kg                                 | -     |  95  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Altele, inclusiv amestecuri, cu exceptia celor|       |      |
|  |          | de la subpozitia 2008.19:                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2008.91.00| -- Miez (inima) de palmier                      | -     | 184  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2008.92   | -- Amestecuri:                                  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- La care s-a adaugat alcool:                 |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | ---- Cu un continut de zahar de minimum 9% din  |       |      |
|  |          | greutate:                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | ----- Avand o concentratie masica de alcool de  |       |      |
|  |          | maximum 11,85% mas:                             |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2008.92.12| ------ De fructe tropicale (inclusiv amestecuri | -     |  95  |
|  |          | ce contin minimum 50% din greutate fructe       |       |      |
|  |          | tropicale si fructe tropicale cu coaja)         |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|ex|2008.92.12| ------- Amestecuri de fructe tropicale          | -     |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2008.92.14| ------ Altele                                   | -     |  95  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|ex|2008.92.14| ------- Amestecuri de fructe tropicale          | -     |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | ----- Altele:                                   |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2008.92.16| ------ De fructe tropicale (inclusiv amestecuri | -     |  95  |
|  |          | ce contin minimum 50% din greutate fructe       |       |      |
|  |          | tropicale si fructe tropicale cu coaja)         |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|ex|2008.92.16| ------- Amestecuri de fructe tropicale          | -     |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2008.92.18| ------ Altele                                   | -     |  95  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|ex|2008.92.18| ------- Amestecuri de fructe tropicale          | -     |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | ---- Altele:                                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | ----- Avand o concentratie masica de alcool de  |       |      |
|  |          | maximum 11,85% mas:                             |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2008.92.32| ------ De fructe tropicale (inclusiv amestecuri | -     |  95  |
|  |          | ce contin minimum 50% din greutate fructe       |       |      |
|  |          | tropicale si fructe tropicale cu coaja)         |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|ex|2008.92.32| ------- Amestecuri de fructe tropicale          | -     |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2008.92.34| ------ Altele                                   | -     |  95  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|ex|2008.92.34| ------- Amestecuri de fructe tropicale          | -     |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | ----- Altele:                                   |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2008.92.36| ------ De fructe tropicale (inclusiv amestecuri | -     |  95  |
|  |          | ce contin minimum 50% din greutate fructe       |       |      |
|  |          | tropicale si fructe tropicale cu coaja)         |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|ex|2008.92.36| ------- Amestecuri de fructe tropicale          | -     |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2008.92.38| ------ Altele                                   | -     |  95  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|ex|2008.92.38| ------- Amestecuri de fructe tropicale          | -     |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- La care nu s-a adaugat alcool:              |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | ---- La care s-a adaugat zahar:                 |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | ----- In ambalaje directe cu un continut net    |       |      |
|  |          | peste 1 kg:                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2008.92.51| ------ De fructe tropicale (inclusiv amestecuri | -     |  95  |
|  |          | ce contin minimum 50% din greutate fructe       |       |      |
|  |          | tropicale si fructe tropicale cu coaja)         |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|ex|2008.92.51| ------- Amestecuri de fructe tropicale          | -     |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2008.92.59| ------ Altele                                   | -     |  95  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|ex|2008.92.59| ------- Amestecuri de fructe tropicale          | -     |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | ----- Altele:                                   |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | ------ Amestecuri in care nici unul din fructele|       |      |
|  |          | componente nu depasesc 50% din greutatea totala |       |      |
|  |          | a fructelor prezente:                           |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2008.92.72| ------- De fructe tropicale (inclusiv amestecuri| -     |  95  |
|  |          | care contin minimum 50% din greutate fructe     |       |      |
|  |          | tropicale si fructe tropicale cu coaja)         |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|ex|2008.92.72| -------- Amestecuri de fructe tropicale         | -     |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2008.92.74| ------- Altele                                  | -     |  95  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|ex|2008.92.74| -------- Amestecuri de fructe tropicale         | -     |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | ------ Altele:                                  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2008.92.76| ------- De fructe tropicale (inclusiv           | -     |  95  |
|  |          | amestecurile ce contin minimum 50% din greutate |       |      |
|  |          | fructe tropicale si fructe tropicale cu coaja)  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|ex|2008.92.76| -------- Amestecuri de fructe tropicale         | -     |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2008.92.78| ------- Altele                                  | -     |  95  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|ex|2008.92.78| -------- Amestecuri de fructe tropicale         | -     |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | ---- La care nu s-a adaugat zahar, in ambalaje  |       |      |
|  |          | directe cu un continut net:                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | ----- De minimum 5 kg:                          |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2008.92.92| ------ De fructe tropicale (inclusiv amestecuri | -     |  95  |
|  |          | ce contin minimum 50% fructe tropicale si fructe|       |      |
|  |          | tropicale cu coaja)                             |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|ex|2008.92.92| ------- Amestecuri de fructe tropicale          | -     |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2008.92.93| ------ Altele                                   | -     |  95  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|ex|2008.92.93| ------- Amestecuri de fructe tropicale          | -     |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | ----- De minimum 4,5 kg, dar sub 5 kg:          |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2008.92.94| ------ De fructe tropicale (inclusiv amestecuri | -     |  95  |
|  |          | ce contin minimum 50% din greutate fructe       |       |      |
|  |          | tropicale si fructe tropicale cu coaja)         |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|ex|2008.92.94| ------- Amestecuri de fructe tropicale          | -     |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2008.92.96| ------ Altele                                   | -     |  95  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|ex|2008.92.96| ------- Amestecuri de fructe tropicale          | -     |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | ----- Sub 4,5 kg:                               |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2008.92.97| ------ De fructe tropicale (inclusiv amestecuri | -     |  95  |
|  |          | ce contin minimum 50% din greutate fructe       |       |      |
|  |          | tropicale si fructe tropicale cu coaja)         |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|ex|2008.92.97| ------- Amestecuri de fructe tropicale          | -     |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2008.92.98| ------ Altele                                   | -     |  95  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|ex|2008.92.98| ------- Amestecuri de fructe tropicale          | -     |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2008.99   | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- La care s-a adaugat alcool:                 |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | ---- Ghimbir                                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2008.99.11| ----- Avand o concentratie masica de alcool de  | -     |  95  |
|  |          | maximum 11,85% mas                              |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2008.99.19| ----- Altele                                    | -     |  95  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | ---- Struguri:                                  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2008.99.21| ----- Cu un continut de zahar peste 13% din     | -     |  95  |
|  |          | greutate                                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2008.99.23| ----- Altele                                    | -     |  95  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | ---- Altele:                                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | ----- Cu un continut de zahar peste 9% din      |       |      |
|  |          | greutate:                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | ------ Avand o concentratie masica de alcool de |       |      |
|  |          | maximum 11,85% mas:                             |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2008.99.25| ------- Fructele pasiunii si guave              | -     |  95  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2008.99.26| ------- Mango, mangustan, papaya, tamarine, mere| -     |  95  |
|  |          | de cajou, litchi, fructele arborelui Jack,      |       |      |
|  |          | sapotile, carambole si pitahaya                 |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2008.99.28| ------- Altele                                  | -     |  95  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|ex|2008.99.28| -------- De fructe tropicale                    | -     |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | ------ Altele:                                  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2008.99.32| ------- Fructele pasiunii si guave              | -     |  95  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2008.99.33| ------- Mango, mangustan, papaya, tamarine, mere| -     |  95  |
|  |          | de cajou, litchi, fructele arborelui Jack,      |       |      |
|  |          | sapotile, carambole si pitahaya                 |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2008.99.34| ------- Altele                                  | -     |  95  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|ex|2008.99.34| -------- De fructe tropicale                    | -     |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | ----- Altele:                                   |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | ------ Avand o concentratie masica de alcool de |       |      |
|  |          | maximum 11,85% mas:                             |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2008.99.36| ------- Fructe tropicale                        | -     |  95  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2008.99.37| ------- Altele                                  | -     |  95  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | ------ Altele:                                  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2008.99.38| ------- Fructe tropicale                        | -     |  95  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2008.99.40| ------- Altele                                  | -     |  95  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- La care nu s-a adaugat alcool:              |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | ---- La care s-a adaugat zahar, in ambalaje     |       |      |
|  |          | directe cu un continut net peste 1 kg:          |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2008.99.41| ----- Ghimbir                                   | -     |  95  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2008.99.43| ----- Struguri                                  | -     |  95  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2008.99.45| ----- Prune                                     | -     |  95  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2008.99.46| ----- Fructele pasiunii, guave si tamarine      | -     |  95  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2008.99.47| ----- Mango, mangustan, papaya, mere de cajou,  | -     |  95  |
|  |          | litchi, fructele arborelui Jack, sapotile,      |       |      |
|  |          | carambole si pitahaya                           |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2008.99.49| ----- Altele                                    | -     |  95  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|ex|2008.99.49| ------ Din fructe tropicale                     | -     |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | ---- La care s-a adaugat zahar, in ambalaje     |       |      |
|  |          | directe cu un continut net de maximum 1 kg:     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2008.99.51| ----- Ghimbir                                   | -     |  95  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2008.99.53| ----- Struguri                                  | -     |  95  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2008.99.55| ----- Prune                                     | -     |  95  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2008.99.61| ----- Fructele pasiunii si guave                | -     |  95  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2008.99.62| ----- Mango, mangustan, papaya, tamarine, mere  | -     |  95  |
|  |          | de cajou, litchi, fructele arborelui Jack,      |       |      |
|  |          | sapotile, carambole si pitahaya                 |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2008.99.68| ----- Altele                                    | -     |  95  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|ex|2008.99.68| ------ Din fructe tropicale                     | -     |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | ---- La care nu s-a adaugat zahar               |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | ----- Prune in ambalaje directe cu un continut  |       |      |
|  |          | net:                                            |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2008.99.72| ------ De minimum 5 kg                          | -     |  95  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2008.99.78| ------ Sub 5 kg                                 | -     |  95  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2008.99.85| ----- Porumb, altul decat porumbul dulce (Zea   | -     |  95  |
|  |          | mays var. saccharata)                           |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2008.99.91| ----- Ignami, batate si parti similare          | -     |  95  |
|  |          | comestibile de plante, cu un continut de amidon |       |      |
|  |          | de minimum 5% din greutate                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2008.99.99| ----- Altele                                    | -     |  95  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|ex|2008.99.99| ------ De fructe tropicale                      | -     |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |20.09     | Sucuri de fructe (inclusiv mustul de struguri)  |       |      |
|  |          | si sucuri de legume, nefermentate, fara adaos de|       |      |
|  |          | alcool, cu sau fara adaos de zahar sau de alti  |       |      |
|  |          | indulcitori:                                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Sucuri de portocale:                          |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2009.11   | -- Congelate:                                   |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Cu o valoare Brix peste 67:                 |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2009.11.11| ---- De o valoare de maximum 30 EURO per 100 kg | -     |  92  |
|  |          | greutate neta                                   |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2009.11.19| ---- Altele                                     | -     |  92  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Cu o valoare Brix de maximum 67: |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2009.11.91| ---- De o valoare de maximum 30 EURO per 100 kg | -     |  92  |
|  |          | greutate neta si cu un continut de zahar adaugat|       |      |
|  |          | peste 30% din greutate                          |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2009.11.99| ---- Altele                                     | -     |  92  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2009.12.00| -- Necongelate, cu o valoare Brix de maximum 20 | -     |  92  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2009.19   | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Cu o valoare Brix peste 67:                 |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2009.19.11| ---- De o valoare de maximum 30 EURO per 100 kg | -     | 230  |
|  |          | greutate neta                                   |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2009.19.19| ---- Altele                                     | -     | 230  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Cu o valoare Brix peste 20 dar de maximum   |       |      |
|  |          | 67:                                             |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2009.19.91| ---- De o valoare de maximum 30 EURO per 100 kg | -     | 230  |
|  |          | greutate neta si cu un continut de zahar adaugat|       |      |
|  |          | peste 30% din greutate                          |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2009.19.98| ---- Altele                                     | -     | 230  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Sucuri de grapefruit:                         |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2009.21.00| -- Cu o valoare Brix de maximum 20              | -     |  92  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2009.29   | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Cu o valoare Brix peste 67:                 |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2009.29.11| ---- De o valoare de maximum 30 EURO per 100 kg | -     |  92  |
|  |          | greutate neta                                   |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2009.29.19| ---- Altele                                     | -     |  92  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Cu o valoare Brix peste 20 dar de maximum   |       |      |
|  |          | 67:                                             |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2009.29.91| ---- De o valoare de maximum 30 EURO per 100 kg | -     |  92  |
|  |          | greutate neta si cu un continut de zahar adaugat|       |      |
|  |          | peste 30% din greutate                          |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2009.29.99| ---- Altele                                     | -     |  92  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Sucuri de orice alt singur fruct de citrice:  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2009.31   | -- Cu o valoare Brix de maximum 20:             |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- De o valoare peste 30 EURO per 100 kg       |       |      |
|  |          | greutate neta:                                  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2009.31.11| ---- Care contin zahar adaugat                  | -     |  92  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2009.31.19| ---- Care nu contin zahar adaugat               | -     |  92  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- De o valoare de maximum 30 EURO per 100 kg  |       |      |
|  |          | greutate neta:                                  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | ---- Sucuri de lamai:                           |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2009.31.51| ----- Care contin zahar adaugat                 | -     |  92  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2009.31.59| ----- Care nu contin zahar adaugat              | -     |  92  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | ---- De alte citrice:                           |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2009.31.91| ----- Care contin zahar adaugat                 | -     |  92  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2009.31.99| ----- Care nu contin zahar adaugat              | -     |  92  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2009.39   | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Cu o valoare Brix peste 67:                 |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2009.39.11| ---- De o valoare de maximum 30 EURO per 100 kg | -     |  92  |
|  |          | greutate neta                                   |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2009.39.19| ---- Altele                                     | -     |  92  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Cu o valoare Brix peste 20 dar de maximum   |       |      |
|  |          | 67:                                             |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | ---- De o valoare peste 30 EURO per 100 Kg      |       |      |
|  |          | greutate neta:                                  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2009.39.31| ----- Care contin zahar adaugat                 | -     |  92  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2009.39.39| ----- Care nu contin zahar adaugat              | -     |  92  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | ---- De o valoare de maximum 30 EURO per 100 kg |       |      |
|  |          | greutate neta:                                  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | ----- Sucuri de lamai                           |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2009.39.51| ------ Cu un continut de zahar adaugat peste 30%| -     |  92  |
|  |          | din greutate                                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2009.39.55| ------ Cu un continut de zahar adaugat de       | -     |  92  |
|  |          | maximum 30% din greutate                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2009.39.59| ------ Care nu contin zahar adaugat             | -     |  92  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | ----- Sucuri de alte citrice:                   |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2009.39.91| ------ Cu un continut de zahar adaugat peste 30%| -     |  92  |
|  |          | din greutate                                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2009.39.95| ------ Cu un continut de zahar adaugat de       | -     |  92  |
|  |          | maximum 30% din greutate                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2009.39.99| ------ Care nu contin zahar adaugat             | -     |  92  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Sucuri de ananas:                             |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2009.41   | -- Cu o valoare Brix de maximum 20:             |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2009.41.10| --- De o valoare peste 30 EURO per 100 kg       | -     |  92  |
|  |          | greutate neta, continand zahar adaugat          |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Altele:                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2009.41.91| ---- Care contin zahar adaugat                  | -     |  92  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2009.41.99| ---- Care nu contin zahar adaugat               | -     |  92  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2009.49   | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Cu o valoare Brix peste 67:                 |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2009.49.11| ---- De o valoare de maximum 30 EURO per 100 kg | -     |  92  |
|  |          | greutate neta                                   |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2009.49.19| ---- Altele                                     | -     |  92  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Cu o valoare Brix peste 20 dar de maximum   |       |      |
|  |          | 67:                                             |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2009.49.30| ---- De o valoare peste 30 EURO per 100 kg      | -     |  92  |
|  |          | greutate neta, continand zahar adaugat          |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | ---- Altele:                                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2009.49.91| ----- Cu un continut de zahar adaugat peste 30% | -     |  92  |
|  |          | din greutate                                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2009.49.93| ----- Cu un continut de zahar adaugat de maximum| -     |  92  |
|  |          | 30% din greutate                                |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2009.49.99| ----- Care nu contin zahar adaugat              | -     |  92  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2009.50   | - Sucuri de tomate:                             |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2009.50.10| -- Care contin zahar adaugat                    | -     | 230  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2009.50.90| -- Altele                                       | -     | 230  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Sucuri de struguri (inclusiv must de          |       |      |
|  |          | struguri):                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2009.61   | -- Cu o valoare Brix de maximum 30:             |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2009.61.10| --- De o valoare peste 18 EURO per 100 kg       | -     | 230  |
|  |          | greutate neta                                   |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2009.61.90| --- De o valoare de maximum 18 EURO per 100 kg  | -     | 230  |
|  |          | greutate neta                                   |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2009.69   | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Cu o valoare Brix peste 67:                 |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2009.69.11| ---- De o valoare de maximum 22 EURO per 100 kg | -     | 230  |
|  |          | greutate neta                                   |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2009.69.19| ---- Altele                                     | -     | 230  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Cu o valoare Brix peste 30 dar de maximum   |       |      |
|  |          | 67:                                             |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | ---- De o valoare peste 18 EURO per 100 kg      |       |      |
|  |          | greutate neta:                                  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2009.69.51| ----- Concentrate                               | -     | 230  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2009.69.59| ----- Altele                                    | -     | 230  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | ---- De o valoare de maximum 18 EURO per 100 kg |       |      |
|  |          | greutate neta:                                  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | ----- Cu un continut de zahar adaugat peste 30% |       |      |
|  |          | din greutate:                                   |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2009.69.71| ------ Concentrate                              | -     | 230  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2009.69.79| ------ Altele                                   | -     | 230  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2009.69.90| ----- Altele                                    | -     | 230  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Sucuri de mere:                               |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2009.71   | -- Cu valoare Brix de maximum 20:               |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2009.71.10| --- De o valoare peste 18 EURO per 100 kg       | -     | 230  |
|  |          | greutate neta si care contin zahar adaugat      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Altele:                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2009.71.91| ---- Care contin zahar adaugat                  | -     | 230  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2009.71.99| ---- Care nu contin zahar adaugat               | -     | 230  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2009.79   | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Cu o valoare Brix peste 67:                 |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2009.79.11| ---- De o valoare de maximum 22 EURO per 100 kg | -     | 230  |
|  |          | greutate neta                                   |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2009.79.19| ---- Altele                                     | -     | 230  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Cu o valoare Brix peste 20 dar de maximum   |       |      |
|  |          | 67:                                             |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2009.79.30| ---- De o valoare peste 18 EURO per 100 kg      | -     | 230  |
|  |          | greutate neta si care contin zahar adaugat      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | ---- Altele:                                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2009.79.91| ----- Cu un continut de zahar adaugat peste 30% | -     | 230  |
|  |          | din greutate                                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2009.79.93| ----- Cu un continut de zahar adaugat de maximum| -     | 230  |
|  |          | 30% din greutate                                |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2009.79.99| ----- Care nu contin zahar adaugat              | -     | 230  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2009.80   | - Sucuri de orice alt singur fruct sau leguma:  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Cu o valoare Brix peste 67:                  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Sucuri de pere:                             |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2009.80.11| ---- De o valoare de maximum 22 EURO per 100 kg | -     | 230  |
|  |          | greutate neta                                   |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2009.80.19| ---- Altele                                     | -     | 230  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Altele:                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | ---- De o valoare de maximum 30 EURO per 100 kg |       |      |
|  |          | greutate neta:                                  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2009.80.32| ----- De fructele pasiunii si de guave          | -     |  42  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2009.80.33| ----- De mango, mangustan, papaya, tamarine,    | -     |  42  |
|  |          | mere de cajou, litchi, fructele arborelui Jack, |       |      |
|  |          | sapotile, carambole si de pitahaya              |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2009.80.35| ----- Altele                                    | -     |  42  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|ex|2009.80.35| ------ Din fructe                               | -     |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | ---- Altele:                                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2009.80.36| ----- Din fructe tropicale                      | -     |  42  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2009.80.38| ----- Altele                                    | -     |  42  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|ex|2009.80.38| ------ Din fructe                               | -     |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Cu o valoare Brix de maximum 67:             |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Sucuri de pere:                             |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2009.80.50| ---- De o valoare peste 18 EURO per 100 kg      | -     | 190  |
|  |          | greutate neta si care contin zahar adaugat      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | ---- Altele:                                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2009.80.61| ----- Cu un continut de zahar adaugat peste 30% | -     | 190  |
|  |          | din greutate                                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2009.80.63| ----- Cu un continut de zahar adaugat de maximum| -     | 190  |
|  |          | 30% din greutate                                |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2009.80.69| ----- Care nu contin zahar adaugat              | -     | 190  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Altele:                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | ---- De o valoare peste 30 EURO per 100 kg      |       |      |
|  |          | greutate neta si care contin zahar adaugat:     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2009.80.71| ----- Sucuri de cirese sau de visine            | -     | 190  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2009.80.73| ----- Sucuri din fructe tropicale               | -     | 190  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2009.80.79| ----- Altele                                    | -     | 190  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|ex|2009.80.79| ------ Din fructe                               | -     |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | ---- Altele:                                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | ----- Cu un continut de zahar adaugat peste 30% |       |      |
|  |          | din greutate:                                   |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2009.80.83| ------ De fructele pasiunii si de guave         | -     | 190  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2009.80.84| ------ De mango, mangustan, papaya, tamarine,   | -     | 190  |
|  |          | mere de cajou, litchi, fructele arborelui Jack, |       |      |
|  |          | sapotile, carambole si de pitahaya              |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2009.80.86| ------ Altele                                   | -     | 190  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|ex|2009.80.86| ------- Din fructe                              | -     |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | ----- Cu un continut de zahar adaugat de maximum|       |      |
|  |          | 30% din greutate:                               |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2009.80.88| ------ Din fructe tropicale                     | -     | 190  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2009.80.89| ------ Altele                                   | -     | 190  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|ex|2009.80.89| ------- Din fructe                              | -     |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | ----- Care nu contin zahar adaugat:             |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2009.80.95| ------ Sucuri de fructe din specia Vaccinium    | -     | 190  |
|  |          | macrocarpon                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2009.80.96| ------ Sucuri de cirese sau de visine           | -     | 190  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2009.80.97| ------ Sucuri din fructe tropicale              | -     | 190  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2009.80.99| ------ Altele                                   | -     | 190  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|ex|2009.80.99| ------- Din fructe                              | -     |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2009.90   | - Amestecuri de sucuri:          |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Cu o valoare Brix peste 67:                  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Amestecuri de sucuri de mere si sucuri de   |       |      |
|  |          | pere:                                           |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2009.90.11| ---- De o valoare de maximum 22 EURO per 100 kg | -     | 190  |
|  |          | greutate neta                                   |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2009.90.19| ---- Altele                                     | -     | 190  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Altele:                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2009.90.21| ---- De o valoare de maximum 30 EURO per 100 kg | -     | 190  |
|  |          | greutate neta                                   |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|ex|2009.90.21| ----- Amestecuri de sucuri de fructe            | -     |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2009.90.29| ---- Altele                                     | -     | 190  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|ex|2009.90.29| ----- Amestecuri de sucuri de fructe            | -     |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Cu o valoare Brix de maximum 67:             |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Amestecuri de sucuri de mere si de sucuri de|       |      |
|  |          | pere:                                           |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2009.90.31| ---- De o valoare de maximum 18 EURO per 100 kg | -     | 190  |
|  |          | greutate neta si cu un continut de zahar adaugat|       |      |
|  |          | peste 30% din greutate                          |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2009.90.39| ---- Altele                                     | -     | 170  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Altele:                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | ---- De o valoare peste 30 EURO per 100 kg      |       |      |
|  |          | greutate neta:                                  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | ----- Amestecuri de sucuri de citrice si de     |       |      |
|  |          | sucuri de ananas:                               |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2009.90.41| ------ Care contin zahar adaugat                | -     | 170  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2009.90.49| ------ Altele                                   | -     | 170  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | ----- Altele:                                   |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2009.90.51| ------ Care contin zahar adaugat                | -     | 170  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|ex|2009.90.51| ------- Amestecuri de sucuri de fructe          | -     |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2009.90.59| ------ Altele                                   | -     | 170  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|ex|2009.90.59| ------- Amestecuri de sucuri de fructe          | -     |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | ---- De o valoare de maximum 30 EURO per 100 kg |       |      |
|  |          | greutate neta:                   |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | ----- Amestecuri de sucuri de citrice si de     |       |      |
|  |          | sucuri de ananas:                               |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2009.90.71| ------ Cu un continut de zahar adaugat peste 30%| -     | 170  |
|  |          | din greutate                                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2009.90.73| ------ Cu un continut de zahar adaugat de       | -     | 170  |
|  |          | maximum 30% din greutate                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2009.90.79| ------ Care nu contin zahar adaugat             | -     | 170  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | ----- Altele:                                   |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | ------ Cu un continut de zahar adaugat peste 30%|       |      |
|  |          | din greutate                                    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2009.90.92| ------- Amestecuri de sucuri de fructe tropicale| -     | 170  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2009.90.94| ------- Altele                                  | -     | 170  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|ex|2009.90.94| -------- Amestecuri de sucuri de fructe         | -     |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | ------ Cu un continut de zahar adaugat de       |       |      |
|  |          | maximum 30% din greutate:                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2009.90.95| ------- Amestecuri de sucuri de fructe tropicale| -     | 170  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2009.90.96| ------- Altele                                  | -     | 170  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|ex|2009.90.96| -------- Amestecuri de sucuri de fructe         | -     |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | ------ Care nu contin zahar adaugat: |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2009.90.97| ------- Amestecuri de sucuri de fructe tropicale| -     | 170  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2009.90.98| ------- Altele                                  | -     | 170  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|ex|2009.90.98| --------  Amestecuri de sucuri de fructe        | -     |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|

    CAP. 21
    PREPARATE ALIMENTARE DIVERSE

    Note de Capitol

    1. Capitolul nu cuprinde:
    a) amestecurile de legume, de la pozitia 07.12;
    b) inlocuitorii prajiti de cafea, continand cafea in orice proportie (pozitia 09.01);
    c) ceaiul aromatizat (pozitia 09.02);
    d) condimentele si alte produse de la pozitiile 09.04 pana la 09.10;
    e) preparatele alimentare, altele decat produsele descrise la Pozitia 21.03 sau 21.04, continand peste 20% din greutate carnati, carnaciori, carne, organe, sange, peste, crustacee, moluste, alte nevertebrate acvatice, sau o combinatie din aceste produse (Capitolul 16);
    f) drojdiile conditionate ca medicamente si celelalte produse de la pozitia 30.03 sau 30.04;
    g) enzimele preparate de la pozitia 35.07.
    2. Extractele de inlocuitori mentionati la Nota 1 b) de mai sus, se incadreaza la pozitia 21.01.
    3. In sensul prevederilor pozitiei 21.04, prin expresia preparate alimentare compuse omogenizate se intelege, preparatele constituite dintr-un amestec fin omogenizat, din mai multe substante de baza, cum sunt: carne, peste, legume, fructe, conditionate pentru vanzarea cu amanuntul, ca produse alimentare pentru copii sau in scopuri dietetice, in recipiente cu un continut de maximum 250 g. Pentru aplicarea acestei definitii, se va face abstractie de diversele ingrediente adaugate amestecului, in cantitati mici pentru condimentare, conservare sau alte scopuri. Asemenea preparate pot contine o cantitate mica de fragmente vizibile.

    Note complementare

    1. In sensul codurilor tarifare 2103.20.00 si 2103.90.90, expresia "sosuri" nu cuprinde un preparat pe baza de legume, fructe sau alte parti comestibile ale plantelor, daca procentul componentelor care trec printr-o sita din plasa metalica cu ochiuri de 5 mm este, dupa spalarea cu apa la o temperatura de 20 grade C, sub 80% din greutatea preparatului original.
    2. In sensul codurilor tarifare 2106.10.20 si 2106.90.92, expresia "amidon sau fecule" cuprinde, de asemenea, produsele de degradare a amidonului sau a feculelor.
    3. In sensul codului tarifar 2106.90.20, expresia "preparate alcoolice compuse, altele decat cele pe baza de substante odoriferante, de tipul celor utilizate pentru fabricarea bauturilor "cuprinde preparatele care au un titru alcoolic volumic peste 0,5% vol.
    4. In sensul codului tarifar 2106.90.30, prin termenul "izoglucoza" se intelege produsul obtinut pornind de la glucoza sau de la polimerii acesteia, cu un continut, in greutate, in stare uscata, de minimum 10% fructoza.

 ______________________________________________________________________________
|  | Pozitia  |                Denumirea marfii                 | U.M.  | Taxa |
|  | tarifara |                                                 | supl. |vamala|
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |21.01     | Extracte, esente si concentrate de cafea, de    |       |      |
|  |          | ceai sau de mate si preparate pe baza de aceste |       |      |
|  |          | produse sau pe baza de cafea, de ceai sau de    |       |      |
|  |          | mate; cicoare prajita si alti inlocuitori       |       |      |
|  |          | prajiti de cafea si extractele, esentele si     |       |      |
|  |          | concentratele lor:                              |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Extracte, esente si concentrate de cafea si   |       |      |
|  |          | preparate pe baza acestor extracte, esente sau  |       |      |
|  |          | concentrate sau pe baza de cafea:               |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2101.11   | -- Extracte, esente si concentrate:             |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2101.11.11| --- Cu un continut de materie uscata provenita  | -     |  18.4|
|  |          | din cafea, de minimum 95% din greutate          |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2101.11.19| --- Altele                                      | -     |  18.4|
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2101.12   | -- Preparate pe baza de extracte, de esente sau |       |      |
|  |          | de concentrate sau pe baza de cafea: |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2101.12.92| --- Pe baza de extracte, esente sau concentrate | -     |  18.4|
|  |          | de cafea                                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2101.12.98| --- Altele                                      | -     |  18.4|
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2101.20   | - Extracte, esente si concentrate de ceai sau de|       |      |
|  |          | mate si preparate pe baza acestor extracte,     |       |      |
|  |          | esente sau concentrate sau pe baza de ceai sau  |       |      |
|  |          | de mate:                                        |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2101.20.20| -- Extracte, esente si concentrate              | -     |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Preparate:                                   |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2101.20.92| --- Pe baza de extracte, esente sau concentrate | -     |  30  |
|  |          | de ceai sau mate                                |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2101.20.98| --- Altele                                      | -     |  30  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2101.30   | - Cicoare prajita si alti inlocuitori prajiti de|       |      |
|  |          | cafea si extractele, esentele si concentratele  |       |      |
|  |          | lor:                                            |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Cicoare prajita si alti inlocuitori prajiti  |       |      |
|  |          | de cafea:                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2101.30.11| --- Cicoare prajita                             | -     |  42  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2101.30.19| --- Altele                                      | -     |  42  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Extracte, esente si concentrate de cicoare   |       |      |
|  |          | prajita si de alti inlocuitori prajiti de cafea:|       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2101.30.91| --- De cicoare prajita                          | -     |  42  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2101.30.99| --- Altele                                      | -     |  42  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |21.02     | Drojdii (active sau inactive); alte             |       |      |
|  |          | microorganisme monocelulare moarte (cu exceptia |       |      |
|  |          | vaccinurilor de la pozitia 30.02); praf de copt |       |      |
|  |          | preparat:                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2102.10   | - Drojdii active:                               |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2102.10.10| -- Drojdii de cultura                           | -     | 126  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Drojdii pentru panificatie:                  |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2102.10.31| --- Uscate                                      | -     | 126  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2102.10.39| --- Altele                                      | -     | 126  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2102.10.90| -- Altele                                       | -     | 126  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2102.20   | - Drojdii inactive, alte microorganisme         |       |      |
|  |          | monocelulare moarte:                            |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Drojdii inactive:                            |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2102.20.11| --- In tablete, cuburi sau in alte forme        | -     | 126  |
|  |          | similare, sau in ambalaje directe cu un continut|       |      |
|  |          | net de maximum 1 kg                             |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2102.20.19| --- Altele                                      | -     | 126  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2102.20.90| -- Altele                                       | -     | 126  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2102.30.00| - Praf de copt preparat                         | -     | 126  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |21.03     | Preparate pentru sosuri si sosuri preparate;    |       |      |
|  |          | condimente si produse de asezonare amestecate;  |       |      |
|  |          | faina de mustar si mustar preparat:             |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2103.10.00| - Sos de soia                                   | -     | 126  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2103.20.00| - Ketchup si alte sosuri de tomate              | -     | 126  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2103.30   | - Faina si pudra de mustar si mustar preparat:  | -     | 126  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2103.30.10| -- Faina de mustar                              | -     | 126  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2103.30.90| -- Mustar preparat                              | -     | 126  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2103.90   | - Altele:                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2103.90.10| -- Condimente (Chutney) de mangier lichide      | -     | 126  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2103.90.30| -- Biter aromat, cu o concentratie de alcool    | 1 alc.| 126  |
|  |          | functie de volum de minimum 44,2% vol. si de    | 100%  |      |
|  |          | maximum 49,2% vol., cu un continut de gentiana, |       |      |
|  |          | mirodenii si ingrediente diverse cuprins intre  |       |      |
|  |          | 1,5% si 6% din greutate, cu un continut de zahar|       |      |
|  |          | intre 4% si 10% si prezentat in recipiente cu un|       |      |
|  |          | continut de maximum 0,50 l                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2103.90.90| -- Altele                                       | -     | 126  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |21.04     | Preparate pentru supe, ciorbe sau supe crema;   |       |      |
|  |          | supe, ciorbe sau supe crema preparate; preparate|       |      |
|  |          | alimentare compuse omogenizate:                 |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2104.10   | - Preparate pentru supe, ciorbe sau supe crema; |       |      |
|  |          | supe, ciorbe sau supe crema preparate:          |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2104.10.10| -- Uscate                                       | -     | 126  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2104.10.90| -- Altele                                       | -     | 126  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2104.20.00| - Preparate alimentare compuse omogenizate      | -     | 126  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2105.00   | Inghetate si alte produse similare sub forma    |       |      |
|  |          | inghetata, comestibile cu sau fara cacao:       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2105.00.10| - Care nu contin grasimi din lapte, sau contin  | -     | 231  |
|  |          | sub 3% din greutate grasimi din lapte           |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | - Cu un continut de grasimi din lapte:          |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2105.00.91| -- De minimum 3% dar sub 7%                     | -     | 231  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2105.00.99| -- De minimum 7%                                | -     | 231  |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |21.06     | Preparate alimentare nedenumite si necuprinse in|       |      |
|  |          | alta parte:                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2106.10   | - Concentrate de proteine si substante proteice |       |      |
|  |          | texturate:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2106.10.20| -- Care nu contin grasimi din lapte, zaharoza,  | -     |  18.4|
|  |          | izoglucoza, glucoza, amidon sau faina de cartofi|       |      |
|  |          | (fecule), sau contin sub 1,5% grasimi din lapte,|       |      |
|  |          | sub 5% zaharoza sau izoglucoza, sub 5% glucoza, |       |      |
|  |          | amidon sau fecule                               |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2106.10.80| -- Altele                                       | -     |  18.4|
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2106.90   | - Altele:                                       |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2106.90.10| -- Preparate numite "topite"                    | -     |  18.4|
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2106.90.20| -- Preparate alcoolice compuse, altele decat    | 1 alc.| 231  |
|  |          | cele pe baza de substante odorifiante, de tipul | 100%  |      |
|  |          | celor utilizate pentru fabricarea bauturilor    |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Siropuri de zahar, aromatizate sau cu adaos  |       |      |
|  |          | de coloranti:                                   |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2106.90.30| --- De izoglucoza                               | -     |  18.4|
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | --- Altele:                                     |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2106.90.51| ---- De lactoza                                 | -     |  18.4|
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2106.90.55| ---- De glucoza sau de maltodextrine            | -     |  18.4|
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2106.90.59| ---- Altele                                     | -     |  18.4|
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |          | -- Altele:                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2106.90.92| --- Care nu contin grasimi din lapte, zaharoza, | -     |  18.4|
|  |          | izoglucoza, glucoza, amidon, sau fecule, sau    |       |      |
|  |          | contin sub 1,5% grasimi din lapte, sub 5%       |       |      |
|  |          | zaharoza sau izoglucoza, sub 5% glucoza, amidon |       |      |
|  |          | sau fecule                                      |       |      |
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|
|  |2106.90.98| --- Altele                                      | -     |  18.4|
|__|__________|_________________________________________________|_______|______|

    CAP. 22
    BAUTURI, LICHIDE ALCOOLICE SI OTET

    Note de Capitol

    1. Capitolul nu cuprinde:
    a) produsele acestui Capitol (altele decat cele de la pozitia 22.09) preparate in scopuri culinare, care nu pot fi consumate ca bauturi (pozitia 21.03 in general);
    b) apa de mare (pozitia 25.01);
    c) apele distilate, de conductibilitate sau cu acelasi grad de puritate (pozitia 28.51);
    d) solutiile apoase care contin peste 10% din greutate, acid acetic (pozitia 29.15);
    e) medicamentele de la pozitia 30.03 sau 30.04;
    f) produsele de parfumerie sau de toaleta (Capitolul 33).
    2. In sensul prevederilor acestui Capitol si ale Capitolelor 20 si 21, titru alcool volumic este determinata la o temperatura de 20 grade C.
    3. In sensul pozitiei 22.02, prin expresia bauturi nealcoolice se intelege bauturile cu titru alcoolic volumic de maximum 0,5% vol. Bauturile alcoolice se clasifica, dupa caz, la pozitiile de la 22.03 pana la 22.06 sau la pozitia 22.08.

    Note de subpozitie

    1. In sensul subpozitiei 2204.10, se intelege prin vinuri spumoase vinurile care, pastrate la o temperatura de 20 grade C in recipiente inchise, au o presiune de minimum 3 bari.

    Note complementare

    1. Codul tarifar 2202.10.00 cuprinde apele, inclusiv apele minerale si apele gazificate, cu adaos de zahar sau de alti indulcitori ori aromatizate, cu conditia sa fie direct consumabile ca bauturi, in starea in care se afla.
    2. In sensul pozitiilor 22.04 si 22.05 si codului tarifar 2206.00.10:
    a) "titru alcoolic volumic existent", reprezinta numarul volumelor de alcool pur, la o temperatura de 20 grade C, continut in 100 volume de produs la acea temperatura;
    b) "titru alcoolic volumic in potential", reprezinta numarul volumelor de alcool pur, la o temperatura de 20 grade C, susceptibil de a fi obtinut prin fermentarea totala a zaharului continut in 100 volume de produs la acea temperatura;
    c) "titru alcoolic volumic total", reprezinta suma titrurilor alcoolice volumice existente si in potential;
    d) "titru alcoolic volumic natural", reprezinta titrul alcoolic volumic total al produsului inainte de orice imbunatatire;
    e) "% vol.", este simbolul titrului alcoolic volumic.
    3. In sensul codului tarifar 2204.30.10, este considerat ca "must de struguri partial fermentat", produ