E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Regulament 0 2004 abrogat de Ordin 101 2012
Articolul 6 din actul Regulament 0 2004 modificat de articolul 1 din actul Ordin 197 2004
Articolul 7 din actul Regulament 0 2004 modificat de articolul 1 din actul Ordin 197 2004
Articolul 8 din actul Regulament 0 2004 modificat de articolul 1 din actul Ordin 197 2004
Articolul 10 din actul Regulament 0 2004 modificat de articolul 1 din actul Ordin 197 2004
Articolul 11 din actul Regulament 0 2004 modificat de articolul 1 din actul Ordin 197 2004
Articolul 12 din actul Regulament 0 2004 completat de articolul 1 din actul Ordin 197 2004
Articolul 16 din actul Regulament 0 2004 modificat de articolul 1 din actul Ordin 197 2004
Articolul 17 din actul Regulament 0 2004 modificat de articolul 1 din actul Ordin 197 2004
Articolul 19 din actul Regulament 0 2004 modificat de articolul 1 din actul Ordin 71 2004
Regulament 0 2004 aprobat de articolul 1 din actul Ordin 61 2004
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

REGULAMENT din 26 martie 2004

REGULAMENT    din 26 martie 2004

de organizare, functionare si procedura al Consiliului Concurentei

ACT EMIS DE: CONSILIUL CONCURENTEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 288 din  1 aprilie 2004


SmartCity3


    In temeiul art. 23 alin. (1) si al art. 28 alin. (2) din Legea concurentei nr. 21/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, Consiliul Concurentei adopta prezentul regulament:

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    (1) Administrarea si punerea in aplicare a Legii concurentei nr. 21/1996, cu modificarile si completarile ulterioare si a Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt incredintate Consiliului Concurentei, ca autoritate administrativa autonoma in domeniul concurentei, cu personalitate juridica.
    (2) In cuprinsul prezentului regulament ori de cate ori se va face trimitere la Legea concurentei nr. 21/1996 si la Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, se va intelege legile respective cu modificarile si completarile ulterioare.
    (3) Consiliul Concurentei este organizat si functioneaza conform legii si prevederilor prezentului regulament.
    Art. 2
    Consiliul Concurentei urmareste, conform legii, protectia si stimularea concurentei, pentru asigurarea unui mediu concurential normal si promovarea intereselor consumatorilor.
    Art. 3
    Consiliul Concurentei are atributiile prevazute de Legea concurentei nr. 21/1996 si de Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat.
    Art. 4
    Organizarea, structura si procedurile de functionare ale Consiliului Concurentei trebuie sa asigure realizarea atributiilor prevazute de Legea concurentei si de Legea ajutorului de stat.

    CAP. 2
    Structura Consiliului Concurentei

    Art. 5
    (1) Consiliul Concurentei isi desfasoara activitatea prin urmatoarele structuri cu caracter functional si operational: directii, servicii, compartimente si module.
    (2) Organele de conducere si decizie ale Consiliului Concurentei sunt: plenul, comisiile si presedintele.
    (3) Functiile de executie din structura functionala sunt: inspector de concurenta, consilier juridic, referent.
    (4) Functiile de executie din structura operationala sunt: contabil, referent, secretar, arhivar, curier, sofer, personal administrativ.
    (5) Consiliul Concurentei isi desfasoara activitatea, delibereaza si ia decizii in plen si in comisii.
    (6) Presedintele Consiliului Concurentei ia decizii in conditiile prevazute de lege. Ordinele si deciziile Consiliului Concurentei prin care se dispun masuri si se aplica sanctiuni se semneaza de catre presedinte.

    Plenul Consiliului Concurentei
    Art. 6
    (1) Plenul Consiliului Concurentei este un organ colegial fiind format din 7 membri, dupa cum urmeaza: un presedinte, 2 vicepresedinti si 4 consilieri de concurenta. Membrii Plenului Consiliului Concurentei sunt numiti de catre Presedintele Romaniei, prin decret, la propunerea Guvernului, potrivit art. 18 alin. (1) din Legea concurentei nr. 21/1996.
    (2) Plenul, ca organ al Consiliului Concurentei, are atributii deliberative si de decizie.
    (3) Plenul Consiliului Concurentei are urmatoarele atributii:
    a) examineaza rapoartele de investigatie, cu eventualele obiectii formulate la acestea, si decide asupra masurilor de luat;
    b) autorizeaza concentrarile economice;
    c) adopta deciziile prevazute de Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat;
    d) sesizeaza instantele judecatoresti in aplicarea prevederilor art. 7 din Legea concurentei nr. 21/1996 si in aplicarea art. 17 alin. (1), art. 18 alin. (2), alin. (3) si ale art. 19 alin. (1) din Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat;
    e) adopta punctele de vedere, recomandarile si avizele de formulat in aplicarea dispozitiilor Legii concurentei nr. 21/1996;
    f) adopta punctele de vedere si avizele de formulat in aplicarea dispozitiilor Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat;
    g) examineaza categoriile de intelegeri, deciziile luate de asociatiile de agenti economici si practicile concertate propuse pentru exceptare;
    h) analizeaza proiectele de acte normative sau cu caracter reglementar privind activitatea Consiliului Concurentei sau interesand activitatea acestuia, propuse spre adoptare;
    i) analizeaza incalcarile prevederilor art. 9 din Legea concurentei nr. 21/1996;
    j) sesizeaza autoritatea emitenta a unui act normativ prin care se instituie masuri de ajutor de stat care nu au fost notificate sau interzise prin decizia Consiliului Concurentei;
    k) examineaza raportul anual asupra situatiei concurentei si raportul anual privind ajutoarele de stat acordate in Romania.
    (4) Plenul Consiliului Concurentei constata savarsirea contraventiilor prevazute la art. 56 alin. (1) lit. a) si b) din Legea concurentei nr. 21/1996, individualizeaza si aplica amenda.

    Presedintele Consiliului Concurentei
    Art. 7
    (1) Presedintele Consiliului Concurentei angajeaza patrimonial, prin semnatura sa, Consiliul Concurentei ca persoana juridica si il reprezinta ca institutie publica in fata persoanelor fizice si juridice, a autoritatilor legislative, judiciare si administrative, precum si a altor institutii romanesti si straine, a organismelor si organizatiilor internationale.
    (2) Ordinele si deciziile Consiliului Concurentei, prin care se dispun masuri si se aplica sanctiuni, se semneaza de catre presedinte, iar reglementarile adoptate de catre Consiliul Concurentei sunt puse in aplicare, suspendate ori abrogate prin ordin al presedintelui.
    (3) In cadrul Consiliului Concurentei, presedintele este singurul care poate exercita prerogative disciplinare asupra personalului, in conformitate cu dispozitiile prevazute in Legea nr. 188/1999 privind statutul functionarilor publici, republicata si de legislatia muncii.
    (4) Presedintele Consiliului Concurentei ordona efectuarea de investigatii, desemneaza raportorul pentru fiecare investigatie si poate recomanda, in cazuri justificate, un termen de finalizare a investigatiei, in functie de specificul fiecarui caz.
    (5) Presedintele Consiliului Concurentei conduce sedintele plenului, supune la vot propunerile membrilor plenului si controleaza aplicarea efectiva a deciziilor adoptate, dispunand masurile adecvate.
    (6) In caz de absenta ori de indisponibilitate a presedintelui, reprezentarea legala a Consiliului Concurentei revine unuia dintre vicepresedinti, desemnat de presedinte pentru durata absentei sau a indisponibilitatii.
    (7) Presedintele Consiliului Concurentei poate delega puteri de reprezentare oricaruia dintre vicepresedinti, consilieri de concurenta, inspectori de concurenta sau altor salariati, mandatul trebuind sa mentioneze expres puterile delegate si durata exercitarii lor.
    (8) Presedintele Consiliului Concurentei isi poate organiza, in regimul prevazut de dispozitiile legale in materie, Cabinetului demnitarului.

    Comisiile Consiliului Concurentei
    Art. 8
    (1) Consiliul Concurentei isi desfasoara activitatea si in Comisii, in scopul aplicarii sanctiunilor pentru contraventiile prevazute la art. 55 lit. a) si la art. 56 alin. (1) lit. c), precum si a amenzilor cominatorii prevazute la art. 59 din Legea concurentei nr. 21/1996.
    (2) In cadrul Consiliului Concurentei functioneaza Comisia responsabila pentru domeniul fuziuni si antitrust si Comisia responsabila pentru domeniul ajutorului de stat.
    (3) Comisiile sunt formate din trei membri ai Consiliului Concurentei, dintre care: un vicepresedinte si doi consilieri de concurenta, desemnati de presedinte, si sunt conduse de catre vicepresedintele desemnat.
    (4) In caz de absenta ori de indisponibilitate a unuia dintre membrii comisiei, presedintele Consiliului Concurentei va stabili, prin ordin, o alta componenta a comisiei respective.
    (5) Desemnarea comisiei se face de catre presedinte, pentru fiecare caz in parte, comisie care ramane astfel constituita, afara de situatia prevazuta la alin. (4).
    (6) Convocarea comisiei se face de catre vicepresedinte. Programul deliberarilor, precum si materialele ce vor fi analizate se transmit tuturor membrilor cu cel putin doua zile inainte de intrunirea comisiei.
    (7) Comisia Consiliului Concurentei poate functiona numai in formatie completa, luand hotarari cu majoritate.
    (8) Comisiile constituite potrivit art. 21 alin. (1) si alin. (2) din Legea concurentei nr. 21/1996, au urmatoarele atributii:
    a) examineaza in activitatile preliminare, notificarile, sesizarile si orice alte acte adresate Consiliului Concurentei in temeiul Legii concurentei nr. 21/1996 si a Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, solutionandu-le potrivit dispozitiilor legale;
    b) examineaza practicile anticoncurentiale, concentrarile economice, omisiunea notificarii unei concentrari economice;
    c) propun acordarea derogarii de la regula instituita la art. 16 alin. (4) din Legea concurentei nr. 21/1996;
    d) aplica amenzile cominatorii conform art. 59 din Legea concurentei nr. 21/1996, amenzile pentru omisiunea notificarii operatiunilor de concentrare economica si amenzile pentru inceperea unei operatiuni de concentrare declarata incompatibila cu Legea concurentei nr. 21/1996 printr-o decizie a Consiliului Concurentei;
    e) alte sarcini incredintate comisiilor de catre Plenul Consiliului Concurentei sau de catre Presedinte.
    (9) Plangerile si sesizarile referitoare la practici anticoncurentiale, primite de catre Consiliul Concurentei, se solutioneaza printr-o procedura ce cuprinde, dupa caz, urmatoarele faze:
    a) analizarea acestora de catre directiile de specialitate care, in termenele legale, inainteaza comisiei coordonatoare propunerea de solutionare a cazului: respingerea plangerilor care nu prezinta suficient temei de fapt si de drept sau declansarea unei investigatii;
    b) in cazul in care propunerea este aceea de respingere a sesizarii/plangerii, intrucat, pe baza informatiilor pe care le are in posesie, nu sunt suficiente temeiuri pentru a justifica declansarea unei investigatii, comisia va informa autorul plangerii despre intentia sa de a propune respingerea plangerii, inclusiv despre motivele care stau la baza acestei intentii si va stabili un termen limita in cadrul caruia acesta sa isi prezinte punctul de vedere in fata Comisiei;
    c) propunerea Comisiei se inainteaza presedintelui Consiliului Concurentei, in vederea emiterii, de catre acesta, a deciziei de respingere a plangerii sau a ordinului de declansare a unei investigatii;
    (10) Notificarile operatiunilor de concentrare economica, primite de catre Consiliul Concurentei, se solutioneaza printr-o procedura ce cuprinde, dupa caz, urmatoarele faze:
    a) analizarea acestora de catre directiile de specialitate care, in termenele legale, inainteaza comisiei coordonatoare propunerea de solutionare a cazului: emiterea unei decizii de neinterventie, a unei decizii de neobiectiune sau declansarea unei investigatii;
    b) propunerea Comisiei se inainteaza presedintelui Consiliului Concurentei, in vederea emiterii, de catre acesta, a deciziei de neinterventie, a deciziei de neobiectiune sau a ordinului de declansare a investigatiei.
    (11) Propunerile Comisiei referitoare la respingerea sesizarilor sau a plangerilor, precum si cele privind emiterea unor decizii de neinterventie sau de neobiectiune in cazul operatiunilor de concentrare economica notificate nu se dezbat in plenul Consiliului Concurentei.
    Art. 9
    In vederea exercitarii atributiilor sale, Consiliul Concurentei dispune de aparatul propriu, alcatuit din compartimente de specialitate (functionale) si compartimente operationale, conform organigramei prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul regulament.

    CAP. 3
    Organizarea directiilor de specialitate, a celor operationale si a Compartimentului audit public intern
    Art. 10
    (1) Directiile de specialitate ale Consiliului Concurentei sunt: Directia bunuri de consum, Directia servicii, Directia industrie si energie, Directia autorizare ajutor de stat, Directia raportare, monitorizare si control ajutor de stat, Directia cercetare - sinteze, Directia juridic-contencios, Directia relatii externe si integrare europeana, Directia monitorizare teritoriala.
    (2) In compunerea Consiliului Concurentei intra, de asemenea, si inspectoratele teritoriale, care sunt unitati exterioare (teritoriale) ale Consiliului Concurentei, facand parte din acesta. Acestea actioneaza in limitele competentelor si atributiilor prevazute de dispozitiile legale, activitatea lor fiind coordonata si indrumata de catre Directia monitorizare teritoriala.
    (3) Directiile operationale ale Consiliului Concurentei sunt: Directia buget, resurse umane si Directia administrativa. Aceste directii, impreuna cu: Serviciul secretare de cabinet, Serviciul relatii publice si protocol, Servicii generale, Biroul documente secrete, Arhivele si Magazia de materiale alcatuiesc Secretariatul general, care este condus de catre un secretar general.
    (4) In cadrul Consiliului Concurentei functioneaza Compartimentul audit public intern.

    Directiile Consiliului Concurentei
    Art. 11
    (1) Directia bunuri de consum, Directia servicii si Directia industrie si energie sunt coordonate de catre un vicepresedinte si doi consilieri de concurenta, desemnati pentru domeniul fuziuni si anti-trust.
    (2) Directia autorizare ajutor de stat si Directia raportare, monitorizare si control ajutor de stat sunt coordonate de catre un vicepresedinte si doi consilieri de concurenta, desemnati pentru domeniul ajutor de stat.
    (3) Directia relatii externe si integrare europeana, Directia juridic-contencios, Directia cercetare - sinteze si Directia monitorizare teritoriala sunt coordonate de catre presedintele Consiliului Concurentei.
    (4) In cadrul fiecarei directii se pot constitui, prin ordin al Presedintelui Consiliului Concurentei, la solicitarea directorului, compartimente si module de lucru, acestea din urma specializate pe anumite domenii de activitate. In cazul in care nu mai sunt necesare, pot fi desfiintate sau inlocuite cu alte module.
    (5) Directia servicii, Directia bunuri de consum si Directia industrie si energie au atributii referitoare la:
    a) aplicarea strategiei generale stabilite in plenul Consiliului Concurentei;
    b) desfasurarea de activitati de cunoastere a pietelor, in vederea detectarii existentei unor fenomene sau practici de natura a avea efecte anticoncurentiale;
    c) analizarea cererilor sau a plangerilor, denuntand, respectiv acuzand o practica anticoncurentiala si elaborarea de propuneri, pe baza celor constatate, in vederea adoptarii de masuri in aplicarea art. 46 din Legea concurentei nr. 21/1996;
    d) analizarea notificarilor operatiunilor de concentrare economica, in baza procedurii stabilite prin regulament si elaborarea de propuneri, pe baza celor constatate, in aplicarea prevederilor art. 51 din Legea concurentei nr. 21/1996;
    e) analizarea si elaborarea de propuneri pentru aplicarea prevederilor art. 12 lit. b) si art. 16 alin. (5) din Legea concurentei nr. 21/1996;
    f) desfasurarea activitatilor de investigatie in conformitate cu Legea concurentei nr. 21/1996, privind cazurile de incalcare a dispozitiilor art. 5 alin. (1), art. 6, art. 9, art. 13 si art. 16 din lege si acordarea de dispense pentru intelegeri, decizii ale asociatiilor de agenti economici ori practici concertate, prorogari de dispense, care se incadreaza in prevederile art. 5 alin. (2) din Legea concurentei nr. 21/1996;
    g) analizarea cererilor de certificare prealabila a neinterventiei, la cererea agentilor economici si elaborarea de propuneri, pe baza analizei dovezilor prezentate de acestia, in sensul certificarii neinterventiei Consiliului Concurentei sau al declansarii unei investigatii, daca aceasta este necesara;
    h) analizarea si elaborarea de propuneri in vederea emiterii de avize conforme pentru proiectele de acte normative care pot avea impact anticoncurential si elaborarea propunerii de modificare a acelora care au un asemenea efect;
    i) initierea de masuri care sa faciliteze dezvoltarea pietei si a concurentei in vederea elaborarii de catre Consiliul Concurentei a unor recomandari catre Guvern;
    j) urmarirea aplicarii efective a deciziilor, respectiv a obligatiilor sau a conditiilor impuse de Consiliul Concurentei;
    k) predarea la compartimentul documentare a tuturor dosarelor de investigatie, studiilor, rapoartelor si a altor documente ce contin date si informatii utile si participarea la crearea bazei centralizate de date si de documentare a Consiliului Concurentei;
    l) indeplineste orice alte atributii prevazute in Legea concurentei nr. 21/1996, dispuse de catre Presedintele Consiliului Concurentei.
    (6) Directia autorizare ajutor de stat are urmatoarele atributii:
    a) analizeaza potrivit prevederilor Legii nr. 143/1999 si ale regulamentelor emise in aplicarea acesteia ajutoarele de stat individuale si schemele de ajutor de stat notificate de catre furnizor si initiator;
    b) intocmeste proiecte de avize pentru ajutoarele de stat prevazute la art. 2 alin. (2) din Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat;
    c) intocmeste proiecte de puncte de vedere solicitate in temeiul art. 30 din Legea concurentei nr. 21/1996;
    d) face propuneri fundamentate Comisiei de ajutor de stat in urma analizei realizate pentru indeplinirea atributiilor prevazute la lit. a), b) si c);
    e) analizeaza sesizarile privind incalcarea prevederilor Legii nr. 143/1999;
    f) desfasoara activitati de investigatie in conformitate cu Legea nr. 143/1999 atunci cand constata ca masura notificata prezinta indoieli cu privire la compatibilitatea sa cu prevederile acestei legi;
    g) vegheaza la respectarea reglementarilor existente in materie de ajutor de stat;
    h) acorda consultanta de specialitate la solicitarea autoritatilor publice sau altor organisme care administreaza sursele statului pentru elaborarea de noi scheme de ajutor de stat, prelungirea sau modificarea celor existente;
    i) colaboreaza cu Directia juridic-contencios la intocmirea materialelor necesare in vederea sesizarii instantelor de judecata in cazul ajutoarelor de stat ilegale si interzise;
    j) colaboreaza cu departamentele si directiile din cadrul Consiliului Concurentei in scopul obtinerii unor informatii utile pentru analiza ajutoarelor de stat notificate;
    k) analizeaza efectele acordarii de ajutoare de stat asupra mediului de afaceri si propune masuri privind modificarea, completarea sau anularea unor ajutoare de stat care conduc la distorsiuni semnificative pe piata sau la incalcarea tratatelor internationale la care Romania este parte;
    l) indeplineste orice alte atributii impuse de aplicarea Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat.
    (7) Directia raportare, monitorizare si control ajutor de stat are urmatoarele atributii:
    a) elaboreaza regulamentele pentru aplicarea Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, referitoare la procedurile de inventariere, raportare si monitorizare a ajutoarelor de stat precum si de asigurare a transparentei relatiilor financiare dintre autoritatile publice si intreprinderile publice;
    b) propune si initiaza modificari ale unor scheme de ajutor de stat existente daca apar diferente substantiale intre efectul scontat de catre stat la implementarea schemei respective si cel efectiv constatat in practica;
    c) colaboreaza la elaborarea unor machete standard pentru colectarea informatiilor precum si modele standard de prelucrare pe calculator a informatiilor primite in domeniul ajutorului de stat;
    d) supravegheaza si controleaza ajutoarele de stat existente, in derulare, in vederea verificarii respectarii prevederilor actelor normative sau administrative care le instituie si a deciziilor de autorizare emise de Consiliul Concurentei;
    e) primeste si prelucreaza raportarile transmise de catre furnizorii de ajutoare de stat, precum si de catre oricare alte organisme care administreaza surse ale statului sau ale colectivitatilor locale, conform prevederilor legii;
    f) evalueaza cuantumul anual al ajutorului de stat pe baza informatiilor colectate privind ajutoarele de stat acordate in economie, la nivel de schema de ajutor si pe principalii beneficiari;
    g) colaboreaza cu Directia teritoriala in vederea supravegherii, controlului si evaluarii efectelor acordarii de ajutoare de stat asupra pietei concurentiale;
    h) intocmeste, in fiecare an, inventarul ajutoarelor de stat pentru anul de raportare, actualizeaza si corecteaza, daca este cazul, inventarul anilor precedenti conform procedurilor prevazute in regulamente;
    i) intocmeste raportul anual asupra ajutoarelor de stat acordate in Romania care se supune aprobarii Guvernului Romaniei si se transmite la organismele internationale;
    j) participa la elaborarea materialelor de mediatizare a problematicii ajutorului de stat, precum si la specializarea personalului din administratia centrala si locala cu atributii in acest domeniu;
    k) elaboreaza proiecte de raspuns la sesizarile si reclamatiile agentilor economici si persoanelor fizice privind domeniul ajutorului de stat, impreuna cu Directia autorizare ajutor de stat;
    l) urmareste evolutia in timp a ajutoarelor acordate printr-un sistem de evidenta computerizata a actelor normative care contin prevederi prin care se instituie ajutoare de stat, grupate pe sectoare de activitate;
    m) urmareste indeplinirea obligatiei furnizorilor, beneficiarilor de ajutor de stat si a oricaror alte organisme care administreaza surse ale statului sau ale colectivitatilor locale de a-si organiza evidente specifice privind ajutoarele de stat acordate/primite;
    n) propune comisiei coordonatoare luarea unor masuri corespunzatoare, potrivit legii, in cazul in care constata ca un ajutor existent denatureaza semnificativ mediul concurential normal sau afecteaza comertul dintre Romania si statele membre ale Uniunii Europene;
    o) propune comisiei coordonatoare luarea de masuri corespunzatoare, potrivit legii, in vederea recuperarii sau rambursarii ajutorului de stat in cazul in care nu au fost respectate conditiile sau obligatiile prevazute in decizia de autorizare;
    p) urmareste asigurarea transparentei relatiilor financiare dintre autoritatile publice si intreprinderile publice, precum si transparenta financiara in cadrul anumitor intreprinderi, conform regulamentelor emise;
    r) executa orice alte atributii rezultand din prevederile legale in materia ajutorului de stat sau dispuse de Presedintele Consiliului Concurentei.
    (8) Directia cercetare - sinteze are urmatoarele atributii:
    a) creeaza si dezvolta baze de date privind piata unor produse si servicii, utile compartimentelor de specialitate pentru identificarea si catalogarea pietelor relevante, prin preluarea unor informatii detinute in compartimentele Consiliului Concurentei (pentru cazurile investigate) si din surse externe (organisme guvernamentale si neguvernamentale);
    b) cerceteaza, la cerere, aspectele privitoare la definirea pietei si la determinarea cotei de piata pentru cazurile investigate de celelalte compartimente de specialitate si participa la aceste investigatii;
    c) desfasoara activitati de cercetare referitoare la: structura pietei si a mediului concurential, tendintele generale ale pietelor si posibilitatile aparitiei unor practici anticoncurentiale, gradul de concentrare economica si efectele acesteia asupra mediului concurential;
    d) colaboreaza cu organe ale administratiei publice centrale si locale, precum si cu organizatiile patronale in ce priveste politicile de ramura sau sectoriale;
    e) analizeaza masurile cu impact asupra mediului concurential, tendintele observate sub aspectul raportului dintre cererea si oferta de bunuri si servicii, prezentand periodic informari Plenului Consiliului Concurentei;
    f) asigura si prelucreaza periodic informatiile necesare la fundamentarea modificarii plafoanelor valorice, in conditiile Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat si ale art. 8 si 15 din Legea concurentei nr. 21/1996, pentru modificarea cuantumului tarifelor percepute pentru procedurile si serviciile prevazute de Legea concurentei nr. 21/1996, si de regulamentele emise pentru aplicarea acesteia, in functie de indicele general al preturilor si tarifelor;
    g) propune Plenului emiterea de avize conforme pentru proiectele de acte normative care pot avea impact anticoncurential si modificarea acelora care au un asemenea efect;
    h) intocmeste periodic situatii statistice si sinteze privind lucrarile si cazurile instrumentate de compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Concurentei, necesare informarii organelor de conducere ale Consiliului Concurentei, precum si raportarilor catre Comisia Europeana privind cazurile evaluate in Romania in domeniul concurentei;
    i) urmareste impreuna cu celelalte compartimente de specialitate aplicarea efectiva a deciziilor proprii si informeaza in situatia in care se constata abateri de la aplicarea acestora;
    j) elaboreaza proiectul de Raport anual al Consiliului Concurentei in colaborare cu celelalte compartimente de specialitate din cadrul Consiliului Concurentei;
    k) intocmeste materiale pentru informarea publicului in domeniul concurentei si al ajutorului de stat, prin mass-media;
    l) asigura actualizarea bibliotecii clasice si electronice de specialitate a Consiliului Concurentei;
    m) asigura actualizarea site-ului Consiliului Concurentei in colaborare cu Directia relatii externe si integrare europeana;
    n) indeplineste orice alte sarcini dispuse de Presedintele Consiliului Concurentei.
    (9) Directia juridic-contencios are urmatoarele atributii:
    a) acorda consultanta de specialitate membrilor Consiliului Concurentei si personalului din directiile de specialitate si poate participa la investigatii;
    b) reprezinta Consiliul Concurentei in fata instantelor judecatoresti;
    c) personalul Directiei juridic-contencios va colabora cu inspectorii de concurenta care au instrumentat cazurile aflate pe rolul instantelor judecatoresti, in vederea indeplinirii activitatii de reprezentare a Consiliului Concurentei in fata instantelor judecatoresti;
    d) difuzeaza in interiorul institutiei informari periodice privind actele normative care reglementeaza concurenta sau care au incidenta asupra mediului concurential si contribuie la crearea bazei centralizate de date si documente a institutiei;
    e) avizeaza in prealabil pentru legalitate deciziile Consiliului Concurentei;
    f) colaboreaza cu celelalte compartimente de specialitate la redactarea actelor emise de Consiliul Concurentei si de presedintele acestuia;
    g) efectueaza cercetari de doctrina si jurisprudenta in domeniul concurentei;
    h) participa la elaborarea proiectului de raport anual al Consiliului Concurentei in colaborare cu directiile de specialitate si Secretariatul general;
    i) personalul Directiei juridic-contencios va colabora cu inspectorii de concurenta din cadrul Directiei de relatii externe si integrare europeana in vederea efectuarii de cercetari in directia armonizarii legislatiei romanesti cu legislatia internationala in domeniul concurentei;
    j) asigura obtinerea avizelor si a aprobarilor legale de la Consiliul Legislativ si de la alte organe, conform dispozitiilor legale;
    k) intocmeste evidenta executarii deciziilor Consiliului Concurentei in colaborare cu directiile operationale si inspectoratele teritoriale.
    (10) Directia relatii externe si integrare europeana are urmatoarele atributii:
    a) asigura indeplinirea atributiilor care ii revin Consiliului Concurentei, in calitatea sa de integrator al capitolului 6 - "Politica in domeniul Concurentei" in etapele de: pregatire a documentelor de negociere, identificare a elementelor de acquis comunitar ce vor trebui preluate, transmitere a rapoartelor periodice asupra activitatii de aplicare a acquis-ului comunitar (practica decizionala) la Comisia Europeana;
    b) asigura implementarea proiectelor finantate din fonduri nerambursabile, si anume: proiectele din programele comunitare (Phare) si proiectele in cadrul asistentei bilaterale;
    c) asigura conditiile necesare pentru participarea Consiliului Concurentei la activitatea organizatiilor internationale cu care colaboreaza (OCDE, UNCTAD, OMC, Reteaua Internationala a Concurentei si altele) si pregatirea perspectivei relatiilor cu Reteaua Europeana a Concurentei;
    d) initiaza relatiile de colaborare cu institutii similare din strainatate, prin incheierea de acorduri bi si multilaterale;
    e) asigura derularea acordurilor de colaborare incheiate cu institutiile similare din strainatate;
    f) asigura conditiile necesare in vederea organizarii si desfasurarii misiunilor in strainatate ale membrilor si/sau ale personalului Consiliului Concurentei, precum si ale misiunilor straine la sediul Consiliului Concurentei;
    g) organizeaza si desfasoara manifestari specifice, cu caracter international, cum sunt: cursuri, conferinte, seminarii, simpozioane etc., menite sa contribuie la pregatirea profesionala a personalului Consiliului Concurentei;
    h) organizeaza activitati de informare - documentare in domeniul relatiilor internationale;
    i) asigura traduceri, din si in limbile straine, a unor acte si documente relevante legate de activitatea internationala a institutiei;
    j) acorda asistenta de specialitate in domeniul relatiilor internationale, pentru toate structurile componente ale Consiliului Concurentei;
    k) indeplineste oricare alte sarcini aferente relatiilor internationale si integrarii europene ale Consiliului Concurentei, derivate din prevederile legislatiei in vigoare, precum si din dispozitia presedintelui Consiliului Concurentei.
    (11) Directia monitorizare teritoriala are urmatoarele atributii:
    a) coordonarea si indrumarea activitatii aparatului teritorial, in domeniul concurentei si ajutorului de stat;
    b) realizarea, impreuna cu Directia relatii externe si integrare europeana, a masurilor ce revin Consiliului Concurentei in procesul de integrare europeana si implementarea acquis-ului comunitar la nivel local;
    c) elaborarea trimestriala a programului-cadru de activitate pe baza sarcinilor primite de la Presedintele Consiliului Concurentei, a propunerilor celorlalte directii ale Consiliului Concurentei si ale inspectoratelor de concurenta teritoriale pe care il prezinta spre aprobare Presedintelui;
    d) colaborarea cu celelalte directii din Consiliul Concurentei, in vederea evaluarii efectelor acordarii ajutoarelor de stat sau a practicilor anticoncurentiale asupra pietei;
    e) asigurarea participarii eficiente a aparatului teritorial in relatiile cu autoritatile publice locale;
    f) urmarirea indeplinirii sarcinilor repartizate aparatului teritorial;
    g) asigurarea informarii, documentarii si pregatirii profesionale a aparatului teritorial;
    h) mediatizarea, prin aparatul teritorial, a legislatiei in domeniul concurentei si ajutorului de stat;
    i) numirea si delegarea, impreuna cu Directia juridic-contencios, a persoanelor din cadrul inspectoratelor teritoriale de concurenta care sa reprezinte institutia in procesele aflate pe rolul instantelor judecatoresti;
    j) intocmirea punctelor de vedere tehnico-economice referitoare la procesele-verbale atacate in instanta, la cererea Directiei juridic-contencios;
    k) propunerea si repartizarea (lunara) in teritoriu a creditelor bugetare (cheltuieli materiale si de deplasare) in conformitate cu destinatia aprobata si planul de activitate;
    l) asigurarea organizarii si desfasurarii activitatii administrative, de protocol, gospodarire, transport si servicii generale in teritoriu in conditii de eficienta maxima;
    m) urmarirea realizarii logisticii necesare functionarii aparatului teritorial;
    n) efectuarea la nivel central a evidentei contabile primare, inclusiv pana la nivel de balanta contabila;
    o) indeplinirea oricaror alte atributii primite de la Presedintele Consiliului Concurentei;
    (12) Inspectoratele teritoriale ale Consiliului Concurentei au urmatoarele atributii:
    a) efectueaza investigarea cazurilor privind posibile practici anticoncurentiale, urmarind finalizarea actiunilor in termenele legale;
    b) efectueaza actiuni de control cu privire la respectarea reglementarilor legale din domeniul concurentei;
    c) efectueaza examinari preliminare pentru depistarea practicilor anticoncurentiale si a cazurilor de concentrari economice nenotificate;
    d) rezolva operativ sesizarile, plangerile si cererile depuse la inspectorate si transmit Directiei teritoriale, notele cuprinzand concluziile acestor actiuni;
    e) urmareste aplicarea efectiva a deciziilor emise de catre Consiliul Concurentei;
    f) efectueaza, din proprie initiativa, investigatii utile pentru cunoasterea pietei;
    g) supravegheaza pe plan local comportamentul pe piata al agentilor economici;
    h) efectueaza actiuni de monitorizare a ajutoarelor de stat existente in derulare;
    i) participa la investigatiile stabilite prin decizii emise de catre Presedintele Consiliului Concurentei;
    j) efectueaza controlul la furnizorii de ajutoare de stat privind respectarea procedurilor de raportare prevazute de regulamentul intocmit de catre Consiliul Concurentei;
    k) urmareste: identificarea ajutoarelor de stat ilegale, verificarea respectarii deciziei Consiliului Concurentei referitoare la ajutoarele de stat interzise, identificarea actelor administrative care pot sa contina scheme de ajutor de stat sau ajutoare individuale, emise de catre autoritatile administratiei publice locale, verificarea la beneficiarii ajutoarelor de stat a evidentelor speciale privind ajutoarele de stat primite;
    l) identifica intreprinderile care intr-o perioada de pana la 3 ani au beneficiat de o forma de ajutor de stat in valoare totala peste plafonul stabilit periodic de Consiliul Concurentei si care nu au fost notificate Consiliului Concurentei;
    m) supravegheaza relatiile financiare dintre autoritati publice si intreprinderi publice, precum si asigurarea transparentei in cadrul intreprinderilor cu drepturi speciale sau exclusive ori carora le-a fost incredintata prestarea unor servicii de interes economic general.
    (13) De asemenea, inspectoratele teritoriale au si urmatoarele atributii generale:
    a) colaboreaza cu Directia juridic-contencios in evidenta si urmarirea proceselor aflate pe rolul instantelor judecatoresti rezultate in urma actiunilor de control in teritoriu si intocmesc puncte de vedere tehnico-economice;
    b) mediatizeaza legislatia in domeniile concurentei si al ajutorului de stat;
    c) intocmesc situatiile privind deconturile de cheltuieli materiale si de personal;
    d) intocmesc "Planul de masuri de implementare a acquis-ului comunitar la nivel local";
    e) participa la seminarii si intalniri cu mediul de afaceri si organele administratiei publice locale pentru implementarea in teritoriu a prevederilor legale in domeniile concurentei si al ajutorului de stat.

    Secretariatul general
    Art. 12
    (1) Secretarul general are urmatoarele atributii:
    a) coordoneaza buna functionare a directiilor si compartimentelor si activitatilor cu caracter operational din cadrul Consiliului Concurentei;
    b) coordoneaza activitatea de elaborare a politicilor de personal si principiile directoare pentru managementul de personal;
    c) stabileste modul de utilizare si de arhivare a registrelor;
    d) orice alte atributii sau insarcinari incredintate de catre Presedintele Consiliului Concurentei.
    (2) Directia buget, resurse umane are urmatoarele atributii:
    a) elaboreaza, in colaborare cu celelalte directii, proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Concurentei;
    b) intocmeste documentatia pentru deschiderea de credite bugetare;
    c) intocmeste propuneri de repartizare pe trimestre a creditelor bugetare;
    d) intocmeste situatia privind repartizarea pe luni a cheltuielilor de personal aprobate pe anul in curs;
    e) intocmeste situatia privind monitorizarea cheltuielilor de personal finantate de la bugetul de stat;
    f) pregateste, cu avizul Directiei juridic-contencios, contractele incheiate de Consiliul Concurentei si comenzile de achizitii publice;
    g) intocmeste documentatia privind deplasarile in strainatate, inclusiv devizul estimativ de cheltuieli, in baza ordinului emis de Presedintele institutiei;
    h) intocmeste statele de plata pentru salarii si alte drepturi salariale ale personalului Consiliului Concurentei;
    i) intocmeste lunar declaratiile si evidenta nominala a asiguratilor si obligatiilor de plata catre bugetul asigurarilor sociale, bugetul asigurarilor pentru somaj, bugetul asigurarilor de sanatate;
    j) intocmeste lunar declaratiile privind obligatiile de plata la bugetul general consolidat;
    k) intocmeste cercetarile statistice privitoare la cheltuielile de personal (S1 lunar, S2 anual, S3 Eurostat);
    l) intocmeste fisele fiscale pentru salariatii institutiei, intocmeste ordine de plata in lei si in valuta pentru platile din buget si raspunde de legalitatea si regularitatea acestora;
    m) organizeaza si conduce evidenta angajamentelor bugetare si legale;
    n) urmareste evidenta tehnic operativa, analitica si sintetica privind inregistrarea in contabilitate a principalelor operatiuni;
    o) intocmeste situatia financiara anuala, urmareste corelatia conturilor de bilant si a situatiilor trimestriale si anuale;
    q) organizeaza activitatea de control financiar preventiv in conformitate cu prevederile legale;
    r) monitorizeaza transmiterea de catre agentii economici a ordinelor de plata a taxelor, tarifelor si amenzilor prevazute de legislatia in vigoare;
    s) realizeaza inventarierile patrimoniale periodice si efectueaza verificari si controale inopinate, dispuse de conducerea institutiei, cu privire la aspectele financiare si de gestiune din cadrul Consiliului Concurentei; indeplineste formalitatile tehnice si legale in vederea organizarii interviurilor si procedurile de selectie a personalului;
    t) completeaza documentele si indeplineste activitatile necesare pentru angajari, transferuri, demisii; raspunde de aplicarea prevederilor legale privind salarizarea personalului Consiliului Concurentei; raspunde pentru aplicarea corecta si la timp a hotararilor Guvernului privind indexarea salariilor;
    u) intocmeste si supune aprobarii acordarea unor drepturi ale personalului in conditiile legii, avansarea in functie, grade si trepte profesionale, trecerea in gradatii superioare, majorarea salariului de baza si acordarea salariului cuvenit;
    v) pastreaza si completeaza cartile de munca si registrul general de evidenta al salariatilor; indeplineste formalitatile tehnice si legale in vederea organizarii interviurilor si procedurilor de evaluare periodica a personalului;
    x) identifica si centralizeaza necesarul de personal in colaborare cu compartimentele din cadrul institutiei si pe baza sugestiilor acestora, intocmeste si actualizeaza fisele de post pe baza regulamentelor institutiei si in colaborare cu conducerile compartimentelor;
    y) centralizeaza pe baza propunerilor facute de directorii directiilor programul de pregatire profesionala a personalului, pe care-l supune spre aprobare conducerii Consiliului Concurentei;
    z) realizeaza programul de instruire si de pregatire profesionala a personalului, aprobat de Consiliul Concurentei si colaboreaza cu Agentia Nationala a Functionarilor Publici.
    (3) In cadrul Directiei administrative functioneaza compartimente de: achizitii, evidenta de gestiune si mijloace logistice si transport auto.
    (4) Directia administrativa are urmatoarele atributii:
    a) intocmeste programul achizitiilor publice de produse si servicii;
    b) elaboreaza si intocmeste documentatia pentru achizitiile publice de bunuri si servicii in conformitate cu Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 60/2001 privind achizitiile publice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 212/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;
    c) receptioneaza si gestioneaza produsele achizitionate;
    d) intocmeste documentatia catre R.A. "Monitorul Oficial" pentru publicarea ordinelor si deciziilor emise de Consiliul Concurentei;
    e) avizeaza facturile emise de furnizori sau prestatori;
    f) asigura gestionarea mijloacelor fixe si obiectelor de inventar din evidentele contabile ale Consiliului Concurentei;
    g) se ocupa de rezervarea si pregatirea salilor pentru sedintele de audieri;
    h) asigura depunerea sau preluarea operativa a corespondentei;
    i) primeste si verifica facturile emise de ROMTELECOM, privind convorbirile efectuate de catre salariatii Consiliului Concurentei;
    j) gestioneaza si raspunde de buna functionare a parcului auto;
    k) raspunde de gestionarea bonurilor valorice de carburant auto, de eliberarea acestora si de incadrarea in consumul normat de carburant;
    l) intocmeste documentele de necesitate pentru reviziile si reparatiile autoturismelor;
    m) asigura si gestioneaza resursele financiare pentru publicarea revistei "Profil Concurenta".
    (5) Atributiile Serviciului secretare de cabinet sunt urmatoarele:
    a) primeste, inregistreaza si asigura evidenta, distributia si circulatia corespondentei, materialelor pentru sedinte si a altor documente;
    b) asigura pregatirea mapelor de sedinta pentru membrii Consiliului Concurentei;
    c) intocmeste si asigura consultarea stenogramelor si a proceselor-verbale ale sedintelor in plen si in comisii ale Consiliului Concurentei;
    d) indeplineste si alte atributii incredintate de catre Presedintele Consiliului Concurentei.
    (6) Serviciul relatii publice si protocol are urmatoarele atributii:
    a) primeste, inregistreaza si transmite, in cadrul Consiliului Concurentei, petitiile persoanelor fizice si juridice;
    b) distribuie angajatilor corespondenta sosita si asigura predarea cu prioritate a lucrarilor cu caracter urgent, a telegramelor sau a notelor telefonice;
    c) indeplineste formalitatile cerute de situatiile oficiale in care este implicat Consiliul Concurentei;
    d) organizeaza primirea delegatiilor din partea organizatiilor internationale, conform programului elaborat de catre Directia relatii externe si integrare europeana;
    e) se ocupa de indeplinirea formalitatilor legale privind vizitele delegatilor Consiliului Concurentei in strainatate, in conformitate cu programul stabilit;
    f) prin ofiterul de presa desemnat, asigura contactele media, iar atunci cand este cazul, organizeaza si conferintele de presa;
    g) asigura prin contracte de colaborare externa, translatori.

    Compartimentul de audit intern
    Art. 13
    (1) Compartimentul de audit intern are atributiile prevazute de legislatia specifica;
    (2) Compartimentul de audit intern este subordonat direct Presedintelui Consiliului Concurentei.

    CAP. 4
    Proceduri de functionare

    A. Deliberarea si decizia in plenul Consiliului Concurentei

    Art. 14
    (1) Plenul Consiliului Concurentei se intruneste la solicitarea presedintelui, conform unui program periodic, anterior stabilit. In cazurile ce necesita o solutionare urgenta, presedintele poate solicita intrunirea Plenului in regim de urgenta.
    (2) Agenda lucrarilor Plenului Consiliului Concurentei va include elaborarea programului sau de lucru lunar si al directiilor de specialitate, precum si analiza stadiului de realizare sau a modului cum au fost indeplinite obiectivele stabilite. Atat la elaborarea programului de lucru, cat si la analiza, pot fi invitati la lucrarile plenului secretarul general si conducatorii directiilor implicate.
    (3) Plenul Consiliului Concurentei delibereaza si decide valabil in cvorum de cinci membri, dintre care unul trebuie sa fie presedintele sau reprezentantul sau desemnat, vicepresedinte al Consiliului Concurentei.
    (4)  Hotararile Plenului Consiliului Concurentei se adopta cu majoritatea de voturi a membrilor prezenti. Fiecare membru dispune de un vot; in caz de paritate de voturi, prevaleaza solutia votata de presedinte sau, dupa caz, de vicepresedintele care il inlocuieste.
    (5) Lucrarile plenului se consemneaza in procesul-verbal de sedinta, intocmit de persoanele nominalizate de secretarul general, care este apoi transcris in registrul de deliberari al Consiliului Concurentei. In registrul de deliberari semneaza toti membrii Consiliului Concurentei, care au participat la sedinta. Procesul-verbal consemneaza cvorum-ul, desfasurarea deliberarilor, votul si deciziile adoptate si opiniile separate exprimate, daca este cazul. Acesta trebuie semnat de catre toti membrii Plenului participanti la sedinta.

    B. Proceduri de analiza si investigatii

    Art. 15
    (1) Sesizarile, plangerile si cererile referitoare la practici anticoncurentiale sau la ajutoare de stat, cererile de exceptari individuale, notificarile de concentrare, precum si cererile de certificare prealabila a neinterventiei, primite de Consiliul Concurentei se solutioneaza printr-o procedura ce poate cuprinde, dupa caz, urmatoarele faze: examinarea, efectuarea investigatiei, decizia si urmarirea aplicarii masurilor.
    (2) Deschiderea din oficiu a unei investigatii se face dupa cum urmeaza:
    a) daca un membru al Plenului Consiliului Concurentei ia cunostinta de o situatie susceptibila a constitui o incalcare a Legii concurentei sau a Legii privind ajutorul de stat, acesta inainteaza vicepresedintelui comisiei de resort a Consiliului Concurentei o nota cu privire la situatia respectiva, cu temeiurile calificarii drept incalcare a Legii concurentei sau a Legii privind ajutorul de stat;
    b) directia de resort, in urma primirii unei cereri de certificare prealabila a neinterventiei Consiliului Concurentei in legatura cu un acord sau o pozitie dominanta asupra carora are dubii serioase privind compatibilitatea cu un mediu concurential normal sau in urma constatarii unui fapt susceptibil a constitui o incalcare a prevederilor art. 5 alin. (1) sau ale art. 6 din Legea concurentei nr. 21/1996, intocmeste o propunere motivata privind deschiderea unei investigatii;
    c) investigatia din oficiu, decisa in plenul Consiliului Concurentei, se declanseaza prin ordin al presedintelui.
    (3) Deschiderea unei investigatii la primirea unei cereri sau plangeri denuntand, respectiv acuzand o practica anticoncurentiala care prezinta suficient temei de fapt si de drept se face dupa cum urmeaza:
    a) dupa analiza plangerii, directia de resort va intocmi o propunere motivata privind deschiderea unei investigatii;
    b) investigatia se va declansa prin ordin al presedintelui in baza notei directiei de resort.
    (4) In situatiile prevazute la alin. (2) lit. b) si alin. (3) se urmeaza procedura prevazuta la art. 8 alin. (8) din prezentul regulament.
    (5) Deschiderea unei investigatii la primirea unei cereri sau plangeri privind acordarea unui ajutor de stat nenotificat sau interzis prin decizie de catre Consiliul Concurentei care prezinta suficient temei de fapt si de drept se face dupa cum urmeaza:
    a) dupa analiza plangerii, directia de resort va intocmi o propunere motivata privind deschiderea unei investigatii;
    b) investigatia se va declansa prin ordin al presedintelui in baza notei directiei de resort.
    (6) Deschiderea unei investigatii in cazul concentrarilor economice si al cererilor de dispensa formulate de agentii economici se face dupa cum urmeaza:
    a) din oficiu, in cazul concentrarilor economice care prezinta indoieli serioase privind compatibilitatea cu un mediu concurential normal conform prevederilor art. 51 alin. (1) lit. c) din Legea concurentei nr. 21/1996;
    b) la cererea agentilor economici interesati in obtinerea unei exceptari individuale de la aplicarea dispozitiilor art. 5 alin. (1) din Legea concurentei nr. 21/1996, care invoca indeplinirea conditiilor prevazute la art. 5 alin. (2) din Legea concurentei nr. 21/1996;
    c) in situatiile prevazute la lit. a) si lit. b), investigatia se va declansa prin ordin al presedintelui, in baza notei directiei de resort.
    (7) Deschiderea unei investigatii la cererea oricareia dintre autoritatile, institutiile, organizatiile sau a oricaruia dintre organele mentionate la art. 30 lit. a) - f) din Legea concurentei nr. 21/1996, se va face dupa cum urmeaza:
    a) directia de resort va intocmi un punct de vedere referitor la solicitarea in cauza, care va fi supus examinarii plenului;
    b) ordinul de declansare a investigatiei va fi emis de catre presedinte, pe baza deliberarii plenului.
    Art. 16
    (1) Examinarea, desfasurata conform procedurii, se declanseaza o data cu primirea la registratura Consiliului Concurentei a sesizarilor, plangerilor, cererilor si notificarilor si se finalizeaza, dupa caz, cu decizie de respingere sau de declansare a unei investigatii.
    (2) Sesizarile, plangerile, cererile si notificarile primite de Consiliul Concurentei, dupa inregistrarea in Registrul general de intrare si de iesire a corespondentei, sunt transmise in aceeasi zi la cabinetul presedintelui.
    (3) In functie de natura lor, petitiile sunt repartizate de catre presedinte, vicepresedintelui si consilierilor de concurenta care coordoneaza directia de specialitate competenta.
    (4) Pe baza analizei efectuate in cadrul directiei de resort, vicepresedintele si consilierii de concurenta vor propune, dupa caz:
    a) certificarea neinterventiei sau respingerea cererilor de neinterventie;
    b) neinterventia sau neobiectiunea in cazul operatiunilor de concentrare economica notificate;
    c) respingerea cererilor sau plangerilor care nu prezinta suficiente temeiuri pentru a justifica pornirea unei investigatii;
    d) autorizarea masurii de ajutor de stat;
    e) adoptarea unei decizii prin care se constata ca masura nu constituie ajutor de stat;
    f) declansarea unei investigatii.
    (5) Propunerile prevazute la alin. (4) vor fi inaintate presedintelui, care va emite decizii ce se vor inregistra in registrele speciale.
    (6) In conformitate cu regulamentele specifice, Secretariatul general va comunica deciziile.
    Art. 17
    (1) Ori de cate ori dispune pornirea unei investigatii, presedintele desemneaza un raportor din randurile inspectorilor de concurenta.
    (2) Atributiile raportorului sunt urmatoarele:
    a) conduce echipa de investigatie;
    b) instrumenteaza toate actele procedurii de investigatie;
    c) intocmeste raportul asupra investigatiei si propune masuri;
    d) comunica raportul partilor in cauza si primeste observatiile acestora;
    e) propune presedintelui desemnarea de experti si/sau audierea autorului plangerii sau a reclamantului, la cererea acestuia, precum si a oricarei persoane fizice sau juridice care declara ca detine date si informatii relevante pentru stabilirea adevarului in cauza investigata;
    f) depune dosarul cauzei, cuprinzand raportul si documentele, datele, informatiile si alte probe rezultate in urma investigatiei, comisiilor si/sau plenului, asigurand respectarea termenelor legale;
    g) convoaca pentru audiere agentii economici participanti la practica anticoncurentiala - obiect al investigatiei;
    h) prezinta si sustine raportul in fata plenului;
    i) completeaza investigatia si/sau raportul, la solicitarea plenului;
    j) controleaza si urmareste aplicarea deciziilor Consiliului Concurentei pentru cazul respectiv si informeaza prin raportare.
    (3) Presedintele va desemna raportorul pentru fiecare investigatie in parte, folosind, in ordine, urmatoarele criterii:
    a) incadrarea in directia avand ca domeniu ramura economica in care urmeaza sa se desfasoare investigatia sau din compartimentul de specialitate;
    b) asigurarea incarcarii echilibrate a raportorilor.
    (4) Echipa de investigatie se constituie la propunerea directorilor, prin hotararea vicepresedintelui care coordoneaza compartimentul de specialitate ce a propus declansarea investigatiei.
    Art. 18
    Efectuarea investigatiei este reglementata prin regulamentele specifice emise de Consiliul Concurentei.
    Art. 19
    (1) Dupa primirea raportului de catre presedinte, acesta programeaza prezentarea lui in plenul Consiliului Concurentei de catre raportor.
    (2) Cu minimum 5 zile inaintea datei fixate pentru deliberare, Secretariatul general va transmite tuturor membrilor Consiliului Concurentei programarea deliberarii in plen, o copie dupa raport si va pune la dispozitie dosarul investigatiei.
    (3) Lucrarile plenului nu sunt publice.
    (4) Lucrarile plenului se pot inregistra pe banda audio.
    (5) Sanctiunea se aplica agentilor economici de catre Plen, prin aceeasi decizie prin care s-a constatat savarsirea respectivei contraventii.
    (6) Urmarirea aplicarii deciziilor se realizeaza de catre raportor.
    (7) Raportorul va prezenta un raport comisiei Consiliului Concurentei privitor la modul cum au fost aplicate, de catre agentii economici, deciziile luate.

    C. Registrele Consiliului Concurentei

    Art. 20
    (1) Registrele Consiliului Concurentei sunt urmatoarele:
    a) Registrul general de intrare si de iesire a corespondentei;
    b) Registrul special, in care se da numar sesizarilor, reclamatiilor, cererilor si notificarilor prevazute de normele in vigoare;
    c) Registrul de deliberari, in care se consemneaza dezbaterile si deciziile Plenului Consiliului Concurentei;
    d) Registrul deciziilor, in care se inregistreaza si se da numar deciziilor Plenului si comisiilor Consiliului Concurentei;
    e) Registrul de ordine ale presedintelui Consiliului Concurentei, in care se inregistreaza si se da numar ordinelor emise;
    f) Registrul special de corespondenta secreta si confidentiala, in care se inregistreaza documentele de aceasta natura;
    g) Registrul de arhiva.
    (2) Consiliul Concurentei se considera legal investit cu solutionarea unei plangeri, sesizari sau cu analiza unei notificari la data inregistrarii acesteia la registratura generala a Consiliului Concurentei, sediul central din Bucuresti.
    (3) Stabilirea rubricilor registrelor se face in functie de natura lucrarilor evidentiate, la propunerea Secretariatului general, si se aproba de catre presedinte.
    (4) Modul de utilizare si de arhivare a registrelor se stabileste de catre secretarul general.

    CAP. 5
    Dispozitii finale

    Art. 21
    (1) Secretarul general, directorii directiilor functionale sau operationale, inspectorii de concurenta si consilierii juridici din cadrul Consiliului Concurentei sunt functionari publici. Acestora li se aplica dispozitiile referitoare la incompatibilitatile prevazute in legislatia privind statutul functionarului public.
    (2) Persoanele prevazute la alin. (1) si (2) trebuie sa se abtina de la investigarea sau deliberarea cazurilor in care au un interes direct sau indirect, motivand presedintelui aceasta situatie printr-o nota.
    Art. 22
    (1) Directiile functionale sunt incadrate cu inspectori de concurenta si cu consilieri juridici. De asemenea, vor fi incadrate cu personal din nomenclatorul de functii pentru aparatul organelor administratiei publice, prevazut in anexele la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 191/2002, aprobata cu modificari prin Legea nr. 220/2003, cu modificarile ulterioare, si Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 192/2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 228/2003, cu modificarile si completarile ulterioare: referent, sef de cabinet, secretar dactilo si alte functii.
    (2) Activitatea desfasurata de catre inspectorii de concurenta, absolventi ai facultatilor cu profil juridic, pana la intrarea in vigoare a prezentului regulament, constituie vechime in munca juridica, potrivit prevederilor Legii nr. 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic.
    (3) Activitatea desfasurata in cadrul Consiliului Concurentei de catre inspectorii de concurenta, absolventi ai facultatilor cu profil juridic, constituie vechime in munca juridica.
    (4) Directiile operationale vor fi incadrate cu personal din nomenclatorul de functii pentru aparatul organelor administratiei publice, prevazut in anexele la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 191/2002, aprobata cu modificari prin Legea nr. 220/2003, cu modificarile ulterioare, si Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 192/2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 228/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 24
    Pe data intrarii in vigoare a prezentului regulament se abroga Regulamentul de organizare, functionare si procedura al Consiliului Concurentei, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 50 bis din 25 martie 1997, cu modificarile si completarile ulterioare.SmartCity5

COMENTARII la Regulament 0/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Regulament 0 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Kindly contact us for our procedures and be sure that we shall respond within 48hrs maximum. Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. Contact Name : Blaine Lorcan Contact Email: blainelorcan@gmail.com Skype:blainelorcan@gmail.com WhatsApp:+1(408)290-8281
ANONIM a comentat OUG 52 2004
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    Bună ziua, Aveți nevoie de un împrumut rapid? Sunt Susan Benson Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Având în vedere stagnarea economică, lumea trece prin rezultatul bolii Corona-virus emergente (COVID-19), mulți oameni se confruntă cu provocări financiare premature. Și cu prezența excedentului de numerar în instituția noastră, ne propunem să accelerăm circulația banilor finanțând clienții din Europa și din afara acesteia cu un împrumut. Dacă aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere, cumpărați o casă sau o mașină sau aveți nevoie de un împrumut din alte motive personale? Vreau să contactați firma mea. Furnizăm tot felul de servicii de împrumut, atât împrumuturi garantate, cât și garantate. Dacă citiți acest lucru și știți că aveți nevoie de asistență financiară, ne puteți scrie doar prin e-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com sau trimiteți-mi direct pe WhatsApp prin: +447903159998 și primiți un răspuns instantaneu. Suntem o companie globală de servicii financiare și ne-am angajat să vă ajutăm să vă îmbunătățiți obiectivele financiare pe termen lung și pe termen scurt, deoarece stabilitatea dvs. financiară este obiectivul nostru final. Caracteristici și beneficii; * Convenabilitate - Puteți solicita un împrumut oricând, oriunde. * Suma flexibilă - Decideți cât de mult doriți să împrumutați. * Finanțare rapidă rapidă - primiți împrumutul dvs. în termen de 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibile de 3,0%. * Rata de aprobare ridicată * Aveți șansa de a selecta data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 ani. * Aplicație online simplă. * Ghid personalizat și expertiză. * Fără taxe ascunse Mulți oameni găsesc atât de dificil să obțină un împrumut de la băncile locale sau de la alte institute financiare din anumite motive. Dacă aveți nevoie într-adevăr de soluție pentru provocările dvs. financiare, scrieți-ne firmei mele, vă vom ajuta cu un împrumut. Am ajutat numeroase persoane și organizații care se confruntă cu dificultăți financiare în întreaga lume. Când aplicați cu noi, aplicați cu o companie de încredere care are grijă de nevoile dvs. financiare, prioritatea noastră maximă este stabilitatea dvs. financiară și veți fi îngrijit pe parcursul întregului proces. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, trimiteți-ne cererea dvs. de împrumut prin: E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com SAU; WhatsApp: +447903159998
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 984 1990
    FOR QUICK, AFFORDABLE AND RELIABLE BUSINESS/HOME/REAL ESTATES/COMPANY/PROJECT/PERSONAL LOAN OFFER WITHOUT COST/STRESS CONTACT US TODAY VIA Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com We are authorized financial consultants providing reliable loans to individuals and funding for business, home, personal and projects start up. Are you tired of seeking loans or are you in any financial mess. Do you have a low credit score, and you will find it difficult to get loans from banks and other financial institutions? then worry no more for we are the solution to your financial misfortune. we offer all types of loan ranging from $5,000.00 to $533,000,000.00USD with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 35 years to pay back the loan secure and unsecured. Are you losing sleep at nights worrying how to get a Legit Loan Lender? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. Contact us on the following Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com Do you have an unfinished project due to poor funding? Do you need money to invest in any specialty that will benefit you? BENJAMIN LOAN INVESTMENTS FINANCE aims is to provide excellent professional financial services which include the followings *1* Personal loan *2* Business loan *3* Home loan *4* Farm Loan *5* Education loan *6* Debt consolidation loan *7* Truck Loan *8* Car Loan *9* Eviction Loan *10* Equipment Loan *11* Hotels Loan *12* Refinancing Loan and many more NOTE: GET YOUR INSTANT LOAN APPROVAL 100% GUARANTEED TODAY NO MATTER YOUR CREDIT SCORE. drbenjaminfinance@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 441 1997
    O zi buna   Ai nevoie de împrumut pentru afaceri? Împrumut contractual? Împrumut de student? Împrumut pentru sănătate, Împrumut pentru a investi sau împrumut de proiect? Contactați împrumutul rapid Unicredit atât pentru împrumut, cât și pentru împrumut pe termen scurt, pentru o tranzacție rapidă, sigură și ușoară.    Informatii de contact E-mail: unicreditfastloan@gmail.com Facebook: împrumutul rapid Unicredit Instagram: Împrumut rapid Unicredit Twitter: @FastUnicredit LinkedIn: împrumutul rapid Unicredit Contactați-ne pentru serviciul dvs. de împrumut rapid.
ANONIM a comentat Ordin 2591 2018
    O zi buna, Căutați împrumut pentru afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la midland.credit2@gmail.com pentru mai multe informații. Toate cele bune, Midland Credit Home Mgt
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE AT THE BEST RATES AVAILABLE We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days Name : Scott james Email : Inquiry.securedfunding@gmail.com Skype: Inquiry.securedfunding@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu