E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Regulament 0 1997 abrogat de articolul 24 din actul Regulament 0 2004
Articolul 3 din actul Regulament 0 1997 modificat de Ordin 38 2002
Articolul 6 din actul Regulament 0 1997 modificat de Ordin 38 2002
Articolul 11 din actul Regulament 0 1997 modificat de Ordin 38 2002
Articolul 12 din actul Regulament 0 1997 modificat de Ordin 38 2002
Articolul 16 din actul Regulament 0 1997 articole noi... Ordin 38 2002
Articolul 22 din actul Regulament 0 1997 modificat de Ordin 38 2002
Articolul 26 din actul Regulament 0 1997 modificat de Ordin 38 2002
Articolul 27 din actul Regulament 0 1997 modificat de Ordin 38 2002
Articolul 28 din actul Regulament 0 1997 modificat de Ordin 38 2002
Articolul 1 din actul Regulament 0 1997 modificat de Ordin 38 2002
Regulament 0 1997 modificat de Rectificare 38 2002
Articolul 3 din actul Regulament 0 1997 modificat de articolul 1 din actul Ordin 212 2001
Articolul 10 din actul Regulament 0 1997 completat de articolul 1 din actul Ordin 212 2001
Articolul 17 din actul Regulament 0 1997 articole noi... articolul 1 din actul Ordin 212 2001
Articolul 1 din actul Regulament 0 1997 modificat de articolul 1 din actul Ordin 212 2001
Regulament 0 1997 aprobat de Ordin 34 1997
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

REGULAMENT din 25 martie 1997

REGULAMENT    din 25 martie 1997

de organizare, functionare si procedura al Consiliului Concurentei*)

ACT EMIS DE: CONSILIUL CONCURENTEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 50 bis  din 25 martie 1997


SmartCity3


    *) Regulamentul a fost aprobat de Plenul Consiliului Concurentei si pus in aplicare prin Ordinul nr. 34/1997, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 49 din 21 martie 1997.

    In temeiul art. 23 alin. (1) si al art. 28 alin. (2) din Legea concurentei nr. 21 din 10 aprilie 1996, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 88 din 30 aprilie 1996, Consiliul Concurentei adopta in plenul sau prezentul regulament de organizare, functionare si procedura.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Consiliul Concurentei, autoritate administrativa autonoma in domeniul concurentei, cu personalitate juridica, este organizat si functioneaza conform Legii concurentei si prevederilor prezentului regulament.
    Art. 2
    Conform scopului legii, Consiliul Concurentei urmareste protectia si stimularea concurentei, pentru asigurarea unui mediu concurential normal si promovarea intereselor consumatorilor.
    Art. 3
    Consiliul Concurentei are urmatoarele atributii:
    a) ia decizii pentru cazurile de incalcare a dispozitiilor art. 5, 6, 13 si 16 din Legea concurentei, constatate in urma investigatiilor efectuate;
    b) certifica, pe baza investigatiilor desfasurate la cererea agentilor economici sau a asociatiilor de agenti economici si pe baza dovezilor prezentate, ca nu exista temei pentru interventia sa in baza art. 5 alin. (1) sau a art. 6 din Legea concurentei;
    c) adopta decizii de acordare a dispenselor de exceptari individuale, conform prevederilor art. 5 alin. (2)-(4), decizii de incadrare in categoriile de intelegeri, decizii de asociere si practici concertate exceptate, conform prevederilor art. 5 alin. (7), precum si decizii de admitere de concentrari economice, conform prevederilor art. 14 alin. (2) din Legea concurentei;
    d) asigura aplicarea efectiva a deciziilor proprii;
    e) efectueaza, din proprie initiativa, investigatii utile pentru cunoasterea pietei;
    f) sesizeaza Guvernul asupra existentei unei situatii de monopol sau a altor cazuri asemenea celor prevazute la art. 4 alin. (2) si (3) din Legea concurentei si propune luarea masurilor adecvate pentru controlul preturilor;
    g) sesizeaza instantele judecatoresti in cazurile prevazute de lege;
    h) urmareste aplicarea dispozitiilor legale si a altor acte normative incidente in domeniul concurentei;
    i) sesizeaza Guvernului cazurile de imixtiune a organelor administratiei publice centrale si locale in domeniile date prin lege in competenta Consiliului Concurentei;
    j) avizeaza proiectele de hotarari ale Guvernului care pot avea impact anticoncurential si propune modificarea corespunzatoare a actelor normative care au un asemenea efect;
    k) avizeaza, din punct de vedere al efectelor asupra concurentei, politica si schemele de acordare a ajutoarelor de stat si controleaza respectarea regulilor care le guverneaza;
    l) face recomandari Guvernului si organelor administratiei publice locale pentru adoptarea de masuri care sa faciliteze dezvoltarea pietei si a concurentei;
    m) propune Guvernului sau organelor administratiei publice locale luarea de masuri disciplinare impotriva personalului din subordinea acestora, in cazul in care acesta nu respecta dispozitiile obligatorii ale Consiliului Concurentei;
    n) realizeaza studii si intocmeste rapoarte privind domeniul sau de activitate si furnizeaza Guvernului, publicului si organizatiilor internationale specializate informatii privind aceasta activitate;
    o) reprezinta Romania si promoveaza schimbul de informatii si de experienta in relatiile cu organizatiile si institutiile internationale de profil si coopereaza cu autoritatile de concurenta straine si comunitare.
    Art. 4
    Organizarea, structura si procedurile de functionare a Consiliului Concurentei si a aparatului propriu al acestuia trebuie sa asigure realizarea atributiilor prevazute de lege si de prezentul regulament.

    CAP. 2
    Structura Consiliului Concurentei

    Art. 5
    Consiliul Concurentei este format din zece membri - un presedinte, trei vicepresedinti si sase consilieri de concurenta -, numiti de Presedintele Romaniei prin decret.
    Art. 6
    Plenul Consiliului Concurentei
    (1) Plenul Consiliului Concurentei, constituit din cei zece membri numiti in aceasta calitate potrivit art. 18 alin. (1) din Legea concurentei, este formatiunea deliberativa si de decizie a Consiliului Concurentei.
    (2) Plenul dezbate:
    a) rapoartele de investigatie, inclusiv eventualele obiectii formulate la acestea, si decide asupra masurilor ce se impun;
    b) autorizarea concentrarilor economice;
    c) sesizarea instantelor judecatoresti in aplicarea prevederilor art. 7 din Legea concurentei;
    d) punctele de vedere, recomandarile si avizele de formulat privind aplicarea Legii concurentei;
    e) categoriile de intelegeri, deciziile de asociere si practicile concertate propuse pentru exceptare;
    f) proiectele de reglementari in vederea adoptarii;
    g) raportul anual privind situatia concurentei;
    h) proiectul de buget propriu;
    i) elaborarea, adoptarea si actualizarea strategiilor generale privind indeplinirea misiunii ce-i revine institutiei, conform legii, de facilitare a dezvoltarii pietei si concurentei;
    j) stabilirea politicii institutional-administrative a Consiliului Concurentei, selectarea si pregatirea profesionala a personalului, propunerile pentru numirea secretarului general si a directorilor de compartimente;
    k) elaborarea, adoptarea si actualizarea politicii relatiilor cu autoritatile interne, pentru aplicarea in economie a regulilor de concurenta;
    l) stabilirea liniilor generale de cooperare a Consiliului Concurentei cu autoritatile concurentei din alte tari si cu organizatiile si organismele internationale pentru armonizarea legislatiei, politicii si practicii concurentei;
    m) repartizarea unor atributii din domeniile de competenta ale Consiliului Concurentei fiecarui membru al acestuia.
    Art. 7
    Presedintele Consiliului Concurentei
    (1) Ordinele si deciziile Consiliului Concurentei, prin care se dispun masuri si se aplica sanctiuni, se semneaza de catre presedinte, iar reglementarile adoptate de catre Consiliul Concurentei sunt puse in aplicare, suspendate ori abrogate prin ordin al presedintelui.
    (2) Presedintele reprezinta Consiliul Concurentei ca persoana juridica si-l angajeaza patrimonial, prin semnatura sa, in raporturile cu tertii.
    (3) Presedintele reprezinta Consiliul Concurentei ca institutie publica in fata persoanelor fizice si juridice, a autoritatilor legislative, judiciare si administrative, precum si a altor institutii romanesti si straine, a organismelor si organizatiilor internationale.
    (4) Presedintele exercita prerogative disciplinare asupra intregului personal al Consiliului Concurentei.
    (5) Presedintele Consiliului Concurentei ordona efectuarea de investigatii si desemneaza raportorul pentru fiecare investigatie.
    (6) Presedintele Consiliului Concurentei conduce sedintele plenului si controleaza aplicarea efectiva a deciziilor adoptate, dispunand masurile adecvate.
    (7) In caz de absenta ori de indisponibilitate a presedintelui, reprezentarea legala a Consiliului Concurentei revine unuia dintre vicepresedinti, desemnat de presedinte pentru durata absentei sau a indisponibilitatii.
    (8) Presedintele Consiliului Concurentei poate delega puteri de reprezentare oricaruia dintre vicepresedinti, consilieri de concurenta, inspectori de concurenta sau altor salariati, mandatul trebuind sa mentioneze expres puterile delegate si durata exercitarii lor.
    (9) Presedintele Consiliului Concurentei este ajutat in activitatea sa de trei consilieri, dintre care unul va indeplini si functia de purtator de cuvant al Consiliului Concurentei.
    Art. 8
    Comisiile Consiliului Concurentei
    (1) Consiliul Concurentei isi desfasoara activitatea si in comisii, in scopul aplicarii sanctiunilor pentru contraventiile prevazute la art. 55 lit. a), art. 56 lit. a)-c) si art. 59 din Legea concurentei.
    (2) Fiecare comisie este formata din trei membri ai Consiliului Concurentei, si anume: un vicepresedinte si doi consilieri de concurenta, desemnati, pentru fiecare caz in parte, de presedinte, si este condusa de vicepresedintele desemnat.
    Art. 9
    In vederea exercitarii atributiilor sale, Consiliul Concurentei isi constituie aparatul propriu, alcatuit din compartimente de specialitate si compartimente functionale, conform organigramei cuprinse in anexa nr. 1, care face parte integranta din prezentul regulament.

    CAP. 3
    Organizarea compartimentelor de specialitate si functionale

    Art. 10
    (1) Compartimentele de specialitate ale Consiliului Concurentei sunt: departamentele, diviziile de concurenta, Directia cercetare, Directia juridic-contencios, Directia relatii externe si Directia teritoriala.
    (2) Compartimentele functionale alcatuiesc Secretariatul general, condus de un secretar general.
    Art. 11
    Departamentele Consiliului Concurentei
    (1) Fiecare departament al Consiliului Concurentei este coordonat de un vicepresedinte si de doi consilieri de concurenta.
    (2) Repartizarea membrilor Consiliului Concurentei pe cele trei departamente se face prin ordin al presedintelui, pe baza hotararii adoptate de plenul Consiliului Concurentei.
    (3) Departamentele Consiliului Concurentei sunt compuse din cate doua divizii de concurenta, in urmatoarele domenii: bunuri de consum, bunuri industriale si servicii.
    (4) Departamentele Consiliului Concurentei au atributii referitoare la:
    a) aplicarea strategiei generale privind indeplinirea obiectivelor ce revin compartimentelor din structura lor;
    b) activitatea de cunoastere a mediului concurential pe pietele din resortul lor de activitate, in vederea identificarii tendintelor generale si a detectarii existentei pe piata a unor fenomene si practici anticoncurentiale;
    c) respingerea cererilor sau plangerilor, denuntand, respectiv acuzand, o practica anticoncurentiala, cand acestea nu prezinta suficient temei pentru a justifica pornirea unei investigatii;
    d) propunerile de declansare a investigatiilor, ca urmare a sesizarilor primite, privind incalcarea prevederilor art. 5 alin. (1) si ale art. 6 din Legea concurentei de catre agentii economici din sectorul coordonat;
    e) certificarea faptului ca nu exista temei pentru interventia Consiliului Concurentei in baza art. 5 alin. (1) sau a art. 6 din Legea concurentei;
    f) acceptarea cererilor de incadrare in categoriile exceptate, prevazute la art. 5 alin. (7) din Legea concurentei;
    g) admiterea, neobiectiunea sau propunerea declansarii unei investigatii, ca urmare a notificarii unor operatiuni de concentrare economica;
    h) realizarea unor proiecte, rapoarte si lucrari specifice stabilite de presedinte sau de plenul Consiliului Concurentei;
    i) aplicarea si respectarea in teritoriu a deciziilor Consiliului Concurentei;
    j) aplicarea unor programe de asistenta externa;
    k) urmarirea asigurarii consultantei juridice de specialitate.
    Art. 12
    Diviziile de concurenta
    (1) Diviziile de concurenta sunt organele de specialitate ale Consiliului Concurentei, care monitorizeaza piata, efectueaza investigatii si asigura respectarea prevederilor legale in domeniul concurentei, fiind subordonate unui departament.
    (2) Atributiile principale ale diviziei de concurenta sunt:
    a) desfasoara activitati de prospectare in vederea cunoasterii:
    - structurii pietei si a mediului concurential;
    - tendintelor generale ale pietelor si a posibilitatilor aparitiei unor practici anticoncurentiale prevazute la art. 5 alin. (1) si la art. 6 din Legea concurentei;
    - gradului de concentrare economica si a efectelor acesteia asupra mediului concurential;
    - evolutiei pietei in vederea identificarii situatiilor in care este justificata acordarea unor dispense si exceptari;
    b) analizeaza sesizarile privind incalcarea prevederilor art. 5 alin. (1) si ale art. 6 din Legea concurentei si fundamenteaza neinterventia Consiliului Concurentei;
    c) analizeaza notificarile operatiunilor de concentrare economica in termenul stabilit prin regulament;
    d) desfasoara activitati de investigatie, in conformitate cu Legea concurentei, privind:
    - cazurile de incalcare a dispozitiilor art. 5 alin. (1), ale art. 6, 13 si 16;
    - acordarea de dispense de exceptari individuale, intelegeri, decizii de asociere sau practici concertate care se incadreaza in prevederile art. 5 alin. (2);
    e) analizeaza notificarile agentilor economici sau asociatiilor de agenti economici in vederea incadrarii in categoriile exceptate, in conformitate cu art. 5 alin. (7);
    f) cerceteaza impactul tuturor dispozitiilor legale si al altor acte normative in domeniul de reglementare al Legii concurentei, impreuna cu Directia juridic-contencios;
    g) analizeaza cazurile de imixtiune a organelor administratiei publice centrale si locale in aplicarea Legii concurentei, in vederea sesizarii Guvernului;
    h) studiaza impactul anticoncurential al proiectelor de hotarari ale Guvernului si face propuneri de modificare, impreuna cu Directia juridic-contencios;
    i) analizeaza politicile si schemele de acordare a ajutorului de stat in privinta efectelor asupra concurentei si face propuneri privind punctul de vedere al Consiliului Concurentei in legatura cu acestea; analizeaza respectarea intocmai a regulilor de acordare a ajutorului de stat, ce decurg din politicile si schemele avizate;
    j) initiaza masuri care sa faciliteze dezvoltarea pietei si a concurentei in vederea elaborarii de catre Consiliul Concurentei a unor recomandari catre Guvern;
    k) sesizeaza cazurile in care personalul din subordinea Guvernului sau a organelor administratiei publice locale nu respecta dispozitiile obligatorii ale Consiliului Concurentei;
    l) intocmeste studii si rapoarte in domeniul lor de activitate si pregateste informatii ce vor fi puse la dispozitia Guvernului, publicului si organizatiilor internationale specializate;
    m) controleaza si asigura aplicarea efectiva a deciziilor si masurilor Consiliului Concurentei;
    n) intocmeste cererile pentru sesizarea instantelor judecatoresti competente privind incalcarea dispozitiilor Legii concurentei, precum si apararile in cazul atacarii in instanta a deciziilor si masurilor luate de Consiliul Concurentei impreuna cu Directia juridic-contencios;
    o) preda la serviciul documentare toate dosarele de investigatii, studiile, rapoartele si alte documente ce contin date si informatii utile; participa la crearea bazei centralizate de date si de documente a Consiliului Concurentei.
    Art. 13
    Directia cercetare
    (1) Directia cercetare este organul de specialitate din cadrul Consiliului Concurentei care isi desfasoara activitatea in domeniul metodelor si tehnicilor de cercetare a pietei.
    (2) Atributiile Directiei cercetare sunt urmatoarele:
    a) creeaza modele matematice si statistice de determinare si de previzionare a tendintei cererii si ofertei pentru bunuri si servicii;
    b) cerceteaza, la cerere, aspectele privitoare la definirea pietei si la determinarea cotei pe piata pentru cazurile investigate de departamentele de concurenta si participa la aceste investigatii;
    c) efectueaza cercetari si prognoze pentru fundamentarea modificarii plafoanelor valorice prevazute de Legea concurentei;
    d) initiaza sau efectueaza, la cerere, proiecte ample de cercetare, sub aspectul impactului asupra mediului concurential, si prezinta rapoarte periodice in plenul Consiliului Concurentei, cu privire la:
    - efectele conjugate ale deciziilor si masurilor luate de Consiliul Concurentei si propuneri privind politica de concurenta;
    - impactul politicii statului in domenii incidente, cum ar fi: ajutoare de stat, privatizare, restructurare, monetar-bancar, piete de capital, fiscal, comercial, administratie locala;
    - tendintele majore ale ramurilor economice, ale structurii economiei nationale, evolutia raportului dintre ramurile economiei nationale;
    - activitatea societatilor transnationale in Romania si acordurile internationale la care Romania este parte;
    e) raspunde de activitatea de informare a publicului in domeniul concurentei prin mass-media, inclusiv prin publicatii proprii sau colaborari.
    Art. 14
    Directia juridic-contencios
    (1) Directia juridic-contencios este compartimentul de specialitate din cadrul Consiliului Concurentei care isi desfasoara activitatea in domeniul legislatiei si jurisprudentei privind materia concurentei.
    (2) Atributiile Directiei juridic-contencios sunt:
    a) cunoasterea actelor normative care reglementeaza concurenta si a celor care, prin aplicarea lor, produc efecte asupra mediului concurential;
    b) asigura Secretariatului general asistenta de specialitate in relatiile cu publicul;
    c) pregatirea si difuzarea in interiorul institutiei a unor rapoarte periodice privind actele normative care reglementeaza concurenta sau care au incidenta asupra mediului concurential; contribuie la crearea bazei centralizate de date si documente a institutiei;
    d) acorda consultanta de specialitate membrilor Consiliului Concurentei si personalului de specialitate din departamentele de concurenta si participa la investigatii;
    e) reprezinta Consiliul Concurentei in fata instantelor judecatoresti;
    f) contribuie la redactarea actelor emise de Consiliul Concurentei si de presedintele acestuia;
    g) avizeaza pentru legalitate deciziile plenului si ale comisiilor;
    h) efectueaza cercetari de doctrina si jurisprudenta in domeniul concurentei;
    i) participa la elaborarea proiectului de raport anual al Consiliului Concurentei in colaborare cu departamentele de concurenta, Directia cercetare si Secretariatul general;
    j) efectueaza cercetari in directia armonizarii legislatiei romanesti cu legislatia internationala in domeniul concurentei, impreuna cu Directia relatii externe;
    k) asigura publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei a documentelor Consiliului Concurentei, conform legii;
    l) asigura obtinerea avizelor si a aprobarilor legale de la Consiliul Legislativ si de la alte organe, in conformitate cu legea.
    Art. 15
    Directia relatii externe
    (1) Directia relatii externe asigura relatiile Consiliului Concurentei cu organizatiile si organismele internationale de specialitate.
    (2) Pentru realizarea scopului sau, Directia relatii externe:
    a) faciliteaza si asigura sprijinul necesar pentru colaborare, pentru schimbul de informatii si experienta cu Comisia Europeana, cu alte organisme internationale si cu autoritatile de concurenta din alte tari;
    b) participa, impreuna cu Directia juridic-contencios si cu departamentele de concurenta, la armonizarea legislativa, la elaborarea rapoartelor, punctelor de vedere si a informarilor ce revin partii romane din acordurile internationale;
    c) raspunde de transmiterea documentelor prevazute la lit. b), dupa aprobarea acestora;
    d) elaboreaza, la cerere, materialele necesare participarii membrilor Consiliului Concurentei la simpozioane, seminarii, conferinte internationale, asigurand traducerea lor in limbi straine, daca este cazul, si, in colaborare cu departamentele de specialitate, aduce la indeplinire programele de asistenta straina;
    e) participa la alcatuirea bazei centralizate de date si documente;
    f) participa la investigatiile privind practicile anticoncurentiale sesizate, in cazul in care este implicat un agent economic strain.
    Art. 16
    Directia teritoriala
    (1) Directia teritoriala este compartimentul de specialitate care supravegheaza mediul concurential in teritoriu.
    (2) Atributiile Directiei teritoriale sunt:
    a) supravegheaza structura pietei locale si comportamentul concurential al agentilor economici;
    b) sesizeaza departamentele Consiliului Concurentei privind deciziile emise sau reglementarile adoptate de organele administratiei publice locale, in masura in care prin acestea intervin in operatiuni de piata, influentand direct sau indirect concurenta;
    c) asista departamentele de concurenta si participa in echipele de investigatii ale cazurilor de incalcare a Legii concurentei;
    d) colaboreaza si isi coordoneaza activitatea cu inspectoratele de concurenta judetene in aplicarea prevederilor Legii concurentei;
    e) sprijina actiunile de promovare si popularizare a legislatiei si practicii in domeniul concurentei pe plan local;
    f) initiaza si desfasoara cercetari privind particularitatile si tendintele mediului concurential in teritoriu;
    g) reprezinta Consiliul Concurentei la curtile de apel teritoriale.
    Art. 17
    Secretariatul general
    (1) Directia relatii cu publicul (secretariat, informatii si presa), prin compartimentele sale, indeplineste urmatoarele atributii:
    A. Colectiv secretariat:
    a) primeste si inregistreaza corespondenta, materialele pentru sedinta, asigura evidenta, distribuirea si circulatia documentelor;
    b) asigura pregatirea mapelor de sedinta pentru membrii Consiliului Concurentei;
    c) intocmeste si asigura consultarea stenogramelor si a proceselor-verbale ale sedintelor in plen si in comisii ale Consiliului Concurentei;
    d) indeplineste si alte atributii incredintate de conducerea Consiliului Concurentei.
    B. Serviciul relatii cu publicul:
    a) primeste, inregistreaza si transmite Consiliului Concurentei petitiile persoanelor fizice si juridice;
    b) distribuie angajatilor corespondenta sosita si asigura predarea cu prioritate a lucrarilor cu caracter urgent, a telegramelor sau a notelor telefonice.
    C. Colectivul pentru informatii si presa:
    a) monitorizeaza presa scrisa, alte publicatii si efectueaza sinteze, singur, direct sau in colaborare cu celelalte compartimente de specialitate;
    b) propune si difuzeaza abonamentele de presa membrilor Consiliului Concurentei si directiilor;
    c) asigura legatura cu redactiile agentiilor de presa si cu reprezentantele mass-media romana si cele acreditate la Bucuresti;
    d) asigura arhivarea imaginii video si foto referitoare la activitatea Consiliului Concurentei.
    (2) Directia buget are urmatoarele atributii:
    a) elaboreaza proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Concurentei in colaborare cu celelalte compartimente si urmareste ca acesta sa fie inclus in proiectul bugetului de stat;
    b) intocmeste documentatia privind deschiderea creditelor bugetare;
    c) emite ordine de plata in lei si in valuta pentru platile din buget si din fondurile provenite din activitatea extrabugetara, dispune si raspunde de legalitatea si regularitatea acestora;
    d) avizeaza contractele incheiate de Consiliul Concurentei si urmareste decontarea platilor;
    e) asigura desfasurarea in bune conditii si la timp a tuturor activitatilor contabile conform Legii contabilitatii nr. 82/1991 si altor prevederi legale in materie;
    f) realizeaza inventarierile patrimoniale periodice;
    g) intocmeste statele de plata pentru salarii si alte drepturi ale personalului Consiliului Concurentei, le verifica si le supune vizei controlului preventiv si aprobarii platii, potrivit reglementarilor specifice;
    h) organizeaza activitatea pentru controlul financiar preventiv, in conformitate cu prevederile legale;
    i) efectueaza controlul financiar de gestiune;
    j) efectueaza verificarea si controalele inopinate, dispuse de conducerea institutiei, cu privire la aspecte financiare si de gestiune din cadrul Consiliului Concurentei.
    (3) Directia exploatare
    a) Directia exploatare asigura administrarea, exploatarea si intretinerea spatiilor, a aparaturii de birotica, a instalatiilor tehnice, electrice, sanitare, a cladirilor, a mijloacelor de transport, in vederea asigurarii conditiilor optime de desfasurare a activitatilor Consiliului Concurentei.
    b) In cadrul Directiei exploatare functioneaza:
    - Serviciul tehnic-administrativ;
    - Serviciul achizitii, transport si gestionarea bunurilor.
    (4) Directia informare-documentare
    a) Directia informare-documentare este compartimentul care elaboreaza sistemul informatic al Consiliului Concurentei de folosire a mijloacelor si tehnicilor moderne pentru stocarea si prelucrarea informatiei, precum si exploatarea acesteia.
    b) Atributiile Directiei informare-documentare sunt grupate pe urmatoarele domenii de activitate:
    - informatica;
    - analiza, sinteza si documentare;
    - biblioteca;
    - arhiva.
    (5) Colectivul resurse umane are urmatoarele atributii principale:
    a) indeplineste formalitatile tehnice si legale in vederea organizarii interviurilor si procedurile de recrutare si selectie a personalului;
    b) completeaza documentele si indeplineste activitatile necesare pentru angajari, transferuri, demisii;
    c) raspunde de aplicarea prevederilor legale privind salarizarea personalului Consiliului Concurentei; intocmeste si supune aprobarii acordarea unor drepturi ale personalului in conditiile legii, avansarea in functie, grade si trepte profesionale, trecerea in gradatii superioare, majorarea salariului de baza si acordarea salariului de merit; raspunde pentru aplicarea corecta si la timp a hotararilor Guvernului privind indexarea sau compensarea salariului;
    d) pastreaza si completeaza carnetele de munca;
    e) indeplineste formalitatile tehnice si legale in vederea organizarii interviurilor si procedurilor de evaluare periodica a personalului;
    f) proiecteaza sistemul informational propriu;
    g) identifica si centralizeaza necesarul de personal, in colaborare cu compartimentele din cadrul institutiei si pe baza sugestiilor acestora;
    h) intocmeste si actualizeaza fisele de post pe baza regulamentelor institutiei si in colaborare cu conducerile compartimentelor;
    i) identifica si intocmeste programul de pregatire profesionala a personalului, in colaborare cu compartimentele in cadrul institutiei si pe baza sugestiilor acestora;
    j) realizeaza programul de instruire si de pregatire profesionala a personalului, aprobat de Consiliul Concurentei in plen.
    (6) Compartimentul protocol si servicii generale are urmatoarele atributii:
    a) indeplineste formalitatile cerute de situatiile oficiale in care este implicat Consiliul Concurentei;
    b) organizeaza primirea delegatiilor din partea organizatiilor internationale, conform programului elaborat de Directia relatii externe;
    c) se ocupa de indeplinirea formalitatilor legale privind vizitele delegatiilor Consiliului Concurentei in strainatate, in conformitate cu programul stabilit.

    CAP. 4
    Proceduri de functionare

    A. Deliberarea si decizia in plenul Consiliului Concurentei
    Art. 18
    (1) Plenul Consiliului Concurentei se intruneste de minimum doua ori pe saptamana, conform unui program lunar stabilit in prima saptamana a fiecarei luni. Plenul se mai poate intruni la solicitarea presedintelui, a loctiitorului acestuia sau a minimum trei membri ai consiliului.
    (2) Agenda saptamanala a lucrarilor plenului Consiliului Concurentei va include elaborarea programului sau de lucru si al compartimentelor de specialitate, precum si analiza stadiului de realizare sau a modului cum au fost indeplinite obiectivele stabilite. Atat la elaborarea programului de lucru, cat si la analiza pot fi invitati la lucrarile plenului secretarul general si conducatorii compartimentelor implicate.
    (3) Plenul Consiliului Concurentei delibereaza si decide valabil in cvorum de minimum sapte membri, dintre care cel putin unul trebuie sa fie presedintele sau un vicepresedinte.
    (4) Hotararile plenului Consiliului Concurentei se adopta cu majoritatea de voturi a membrilor prezenti. Fiecare membru dispune de un vot; in caz de paritate de voturi, prevaleaza solutia votata de presedinte sau, dupa caz, de vicepresedintele care il inlocuieste.
    (5) Lucrarile plenului se consemneaza in procesul-verbal de sedinta, intocmit de persoanele nominalizate de secretarul general, care este apoi transcris in registrul de deliberari al Consiliului Concurentei. In registrul de deliberari semneaza toti membrii Consiliului Concurentei, chiar si cei care nu au participat la sedinta in plen, putand consemna si opinie separata cu privire la vreuna dintre problemele supuse deliberarii. Secretarul general contrasemneaza in registrul de deliberari.
    B. Proceduri de analiza si investigatii
    Art. 19
    (1) Sesizarile, plangerile si cererile referitoare la practici anticoncurentiale, cererile de exceptari individuale, notificarile de incadrare pe categorii exceptate, notificarile de concentrare, precum si cererile de neinterventie primite de Consiliul Concurentei se solutioneaza printr-o procedura ce poate cuprinde, dupa caz, cinci faze: examinarea, organizarea investigatiei, efectuarea investigatiei, decizia si urmarirea aplicarii masurilor, prezentate in anexa nr. 3/a.
    (2) Declansarea din oficiu a unei investigatii se face dupa cum urmeaza:
    a) daca un membru sau personalul abilitat al Consiliului Concurentei ia cunostinta de o situatie susceptibila a constitui o incalcare a Legii concurentei, acesta inainteaza departamentului de resort al Consiliului Concurentei o nota cu privire la situatia respectiva, cu temerile calificarii drept incalcare a Legii concurentei;
    b) daca departamentul de resort, examinand nota, o apreciaza ca intemeiata, inainteaza presedintelui Consiliului Concurentei, prin vicepresedintele care coordoneaza respectivul departament, propunerea de declansare din oficiu a unei investigatii, spre a fi supusa deliberarii plenului Consiliului Concurentei;
    c) investigatia din oficiu, decisa de Consiliul Concurentei in plen, se declanseaza prin ordin al presedintelui.
    Art. 20
    (1) Examinarea, desfasurata conform procedurii cuprinse in anexa nr. 3/b, se declanseaza o data cu primirea la registratura Consiliului Concurentei a sesizarilor, plangerilor, cererilor si notificarilor, si se finalizeaza, dupa caz, cu decizia de acceptare, respingere sau de declansare a unei investigatii
    (2) Sesizarile, plangerile, cererile si notificarile primite de Consiliul Concurentei dupa inregistrarea in Registrul general de intrare si de iesire a corespondentei sunt transmise in aceeasi zi la cabinetul presedintelui.
    (3) In functie de natura lor, petitiile sunt inregistrate in registrul special, codificate si repartizate, de catre presedinte, vicepresedintelui si consilierilor de concurenta care coordoneaza compartimentul de specialitate implicat.
    (4) Pe baza analizei efectuate in cadrul compartimentelor de specialitate, vicepresedintele si consilierii de concurenta vor propune, dupa caz:
    a) aprobarea sau respingerea notificarilor de incadrare in categoriile exceptate si a cererilor de neinterventie;
    b) admiterea operatiunilor de concentrare economica notificate sau neobiectiunea la acestea;
    c) respingerea cererilor sau plangerilor care nu prezinta suficiente temeiuri pentru a justifica pornirea unei investigatii;
    d) declansarea unei investigatii.
    (5) Propunerile prevazute la alin. (4) vor fi inaintate presedintelui, care va emite decizii ce se vor inregistra in registrele speciale.
    (6) In conformitate cu regulamentele specifice, Secretariatul general va comunica deciziile.
    Art. 21
    (1) Organizarea investigatiei, conform procedurii cuprinse in anexa nr. 3/c, are rolul de a asigura conditiile necesare realizarii investigatiei potrivit legii.
    (2) Ori de cate ori dispune pornirea unei investigatii, presedintele desemneaza un raportor din randurile inspectorilor de concurenta imputerniciti, in acest scop, de plen.
    (3) Atributiile raportorului sunt urmatoarele:
    a) conduce echipa de investigatie;
    b) instrumenteaza toate actele procedurii de investigatie;
    c) intocmeste raportul asupra investigatiei si propune masuri;
    d) comunica raportul partilor in cauza si primeste observatiile acestora;
    e) propune presedintelui desemnarea de experti si/sau audierea autorului plangerii sau a reclamantului, la cererea acestuia, precum si a oricarei persoane fizice sau juridice care declara ca detine date si informatii relevante pentru stabilirea adevarului in cauza investigata;
    f) depune dosarul cauzei, cuprinzand raportul si documentele, datele, informatiile si alte probe rezultate in urma investigatiei, comisiilor si/sau plenului, asigurand respectarea termenelor legale;
    g) convoaca pentru audiere agentii economici participanti la practica anticoncurentiala - obiect al investigatiei;
    h) prezinta si sustine raportul in fata plenului, precum si/sau a comisiilor;
    i) completeaza investigatia si/sau raportul, la solicitarea plenului sau a comisiei;
    j) controleaza si urmareste aplicarea deciziilor Consiliului Concurentei pentru cazul respectiv si informeaza prin raportare.
    (4) Presedintele va desemna raportorul pentru fiecare investigatie in parte, folosind, in ordine, urmatoarele criterii:
    a) incadrarea in departamentul si in divizia avand ca domeniu ramura economica in care urmeaza sa se desfasoare investigatia sau din compartimentul de specialitate;
    b) asigurarea incarcarii echilibrate a raportorilor de pe lista aprobata.
    (5) Echipa de investigatie se constituie prin hotararea vicepresedintelui si/sau a consilierilor de concurenta care coordoneaza compartimentul de specialitate ce a propus declansarea investigatiei.
    (6) Vicepresedintele si/sau consilierii de concurenta impreuna cu raportorul vor intocmi programul de desfasurare a investigatiei.
    Art. 22
    Efectuarea investigatiei este reglementata prin regulamentele specifice emise de Consiliul Concurentei.
    Art. 23
    (1) Decizia luata conform procedurii cuprinse in anexa nr. 3/d urmeaza prezentarii catre presedinte a raportului de investigatie si se adopta in plenul Consiliului Concurentei.
    (2) Dupa primirea raportului, presedintele programeaza prezentarea lui de catre raportor in plenul Consiliului Concurentei.
    (3) Cu minimum 7 zile inaintea datei fixate pentru deliberare, Secretariatul general va transmite tuturor membrilor Consiliului Concurentei si Oficiului Concurentei programarea deliberarii in plen, o copie de pe raport, si va pune la dispozitie dosarul investigatiei.
    (4) Plenul Consiliului Concurentei poate decide in conformitate cu prevederile art. 50 lit. a) si b) si ale art. 51 alin. (2) din Legea concurentei.
    (5) Lucrarile plenului nu sunt publice.
    (6) Seful Oficiului Concurentei sau persoana delegata de acesta, care participa la deliberarea Consiliului Concurentei, poate cere o a doua deliberare, cand apreciaza ca decizia Consiliului Concurentei ar putea afecta un interes public major.
    (7) Lucrarile plenului se pot inregistra pe banda audio.
    (8) Sanctiunea se aplica agentilor economici de catre o comisie a Consiliului Concurentei, daca plenul a constatat o incalcare de catre acestia a Legii concurentei.
    (9) Desemnarea comisiei se face de catre presedinte, atunci cand procedurile o solicita, pentru fiecare caz in parte, si functioneaza pana la rezolvarea cazului incredintat.
    (10) Presedintele ii va desemna pe membrii comisiei pentru fiecare caz in parte, tinand seama de urmatoarele criterii:
    - domeniul in care s-a desfasurat investigatia;
    - gradul de incarcare a membrilor Consiliului Concurentei.
    (11) Comisiile Consiliului Concurentei pot functiona numai in formatie completa, luand hotarari cu majoritate sau cu unanimitate de voturi.
    (12) Atributiile comisiilor Consiliului Concurentei privesc:
    a) practicile anticoncurentiale [art. 5 alin. (1) si art. 6 din Legea concurentei];
    b) concentrarile economice care afecteaza concurenta (art. 13 din Legea concurentei);
    c) omisiunea notificarii unei concentrari economice (art. 16 din Legea concurentei);
    d) masurile ireversibile luate de agentii economici care au notificat concentrarea, dar nu au primit decizia Consiliului Concurentei [art. 16 alin. (4)];
    e) initierea unor actiuni de concentrare devenite incompatibile cu Legea concurentei prin decizia Consiliului Concurentei, conform art. 51 alin. (2) lit. a) din Legea concurentei;
    f) aplicarea amenzilor cominatorii conform art. 59 din Legea concurentei;
    g) alte sarcini incredintate comisiilor prin hotarare a plenului Consiliului Concurentei.
    (13) In conformitate cu atributiile lor, comisiile Consiliului Concurentei indeplinesc urmatoarele activitati:
    a) analizeaza dosarul cazului si raportul de investigatii;
    b) analizeaza declaratiile partilor implicate sau ale celor ce pot contribui la elucidarea cazului;
    c) solicita aprofundarea investigatiei si completarea raportului;
    d) delibereaza asupra probelor prezentate;
    e) iau decizii de sanctionare in conformitate cu prevederile art. 57, 58 si 60 alin. (3) din Legea concurentei.
    (14) Convocarea comisiilor se face de catre vicepresedinte. Programul deliberarilor, precum si materialele ce vor fi analizate se transmit tuturor membrilor cu cel putin doua zile inainte de intrunirea comisiei.
    (15) La lucrarile comisiilor pot participa si reprezentanti ai Oficiului Concurentei, desemnati nominal de seful Oficiului Concurentei, carora li se vor comunica materialele supuse dezbaterilor in conditiile prevazute la alin. (14).
    Art. 24
    (1) Urmarirea aplicarii deciziilor se realizeaza de catre raportor si de catre Oficiul Concurentei, dupa caz.
    (2) Raportorul va prezenta un raport comisiei Consiliului Concurentei privitor la modul cum au fost aplicate, de catre agentii economici, deciziile luate.
    C. Registrele Consiliului Concurentei
    Art. 25
    (1) Registrele Consiliului Concurentei sunt urmatoarele:
    a) Registrul general de intrare si de iesire a corespondentei;
    b) Registrul special, in care se da numar sesizarilor, reclamatiilor, cererilor si notificarilor prevazute de Legea concurentei si de regulamentele Consiliului Concurentei;
    c) Registrul de deliberari, in care se consemneaza dezbaterile si deciziile plenului Consiliului Concurentei;
    d) Registrul deciziilor, in care se inregistreaza si se da numar deciziilor plenului si comisiilor Consiliului Concurentei;
    e) Registrul de ordine ale presedintelui Consiliului Concurentei, in care se inregistreaza si se da numar ordinelor emise;
    f) Registrul special de corespondenta secreta si confidentiala, in care se inregistreaza documentele de aceasta natura;
    g) Registrul de arhiva.
    (2) Stabilirea rubricilor registrelor se face in functie de natura lucrarilor evidentiate, la propunerea Secretariatului general, si se aproba de catre presedinte.
    (3) Modul de utilizare si de arhivare a registrelor se stabileste de catre secretarul general.
    Art. 26
    (1) Rapoartele elaborate de raportor si dosarele investigatiilor efectuate se arhiveaza la Directia informare-documentare.
    (2) Raportorul de la Oficiul Concurentei, care prezinta plenului sau comisiilor Consiliului Concurentei raportul de investigatie si dosarul cazului investigat, va depune pentru arhivare la Consiliul Concurentei copii de pe raport si de pe dosar.

    CAP. 5
    Dispozitii finale

    Art. 27
    (1) Membrii Consiliului Concurentei sunt functionari publici si calitatea lor este incompatibila cu exercitarea oricarei alte functii sau demnitati publice, cu exceptia activitatii didactice din invatamantul superior.
    (2) Membrilor Consiliului Concurentei, secretarului general, sefilor de compartimente de specialitate si inspectorilor de concurenta le sunt interzise exercitarea, direct sau prin interpusi, a activitatilor de comert, definite conform Codului comercial, precum si participarea la administrarea sau conducerea unor societati comerciale, regii autonome sau organizatii cooperatiste. Ei nu pot fi desemnati experti sau arbitri, nici de parti si nici de instanta judecatoreasca sau de catre o alta institutie.
    (3) Persoanele prevazute la alin. (2) nu pot detine, nici individual, nici cumulativ, pozitie de control definita conform prevederilor art. 2 lit. d) din Legea nr. 52/1994, la nici o societate comerciala care are o cota de piata mai mare de 5% .
    (4) Persoanele prevazute la alin. (2) trebuie sa se abtina de la deliberarea sau investigarea cazurilor in care au un interes direct sau indirect, motivand presedintelui aceasta situatie printr-o nota.
    Art. 28
    (1) Diviziile si directiile de specialitate vor fi incadrate cu inspectori de concurenta gradul I, II si III, avand cate 4 gradatii fiecare, si cu inspectori de concurenta asistenti, cu 3 gradatii. De asemenea, vor fi incadrate cu personal din nomenclatorul de functii pentru aparatul organelor administratiei publice, prevazut in anexele la Legea nr. 40/1991, cu modificarile ulterioare: referent, sef de cabinet, secretar dactilo si alte functii.
    (2) Compartimentele functionale vor fi incadrate cu personal din nomenclatorul de functii pentru aparatul organelor administratiei publice, prevazut in anexele la Legea nr. 40/1991, cu modificarile ulterioare.
    (3) Consilierii presedintelui sunt inspectori de concurenta gradul I, fiind in subordinea directa a acestuia.
    (4) Membrii Consiliului Concurentei si secretarul general au dreptul la o indemnizatie de sedinta egala cu 1,5% din salariul de baza, fara a depasi lunar 15% din acesta, conform art. 10 alin. (3) din Legea nr. 50/1995.
    (5) Personalul Consiliului Concurentei este cel prevazut in nomenclatorul de functii, care face parte integranta din prezentul regulament, respectiv anexele nr. 2/a, 2/b, 2/c, 2/d si 2/e*).
-----------------
    *) Anexele se comunica persoanelor interesate.

    ANEXA 1

    ORGANIGRAMA CONSILIULUI CONCURENTEI

                   --------------
                   | CONSILIUL  |
                   | CONCURENTEI|
                   --------------
                         |
                         |
                         v
   ------------      ------------
  | CONSILIERI |----| PRESEDINTE |
   ------------      ------------
                         |________________________
                         |                        |
                         |               |        |
                         |               |     ---------    ------------
                         |               |    |SECRETAR |--|PROTOCOL SI |
                         |               | ---|GENERAL  |  | SERVICII   |
                         |               ||   |         |  | GENERALE   |
                         v               ||    ---------    ------------
 -----------------------------------     ||    ---------    ------------
 |     |     |      |     |   |    |     ||   |DIRECTIA |--|COLECTIV    |
 v     v     v      |     |   |    |     ||   |RELATII  |  |SECRETARIAT |
 ---   ---  ---     |     |   |    |     ||   |  CU     |   ------------
| A | | B | | C |   |     |   |    |     ||   |PUBLICUL |   ------------
 ---   ---  ---     |     |   |    |     ||   |         |  | SERVICIUL  |
  |     |    |      |     |   |    |     ||   |         |  | RELATII CU |
 ---   ---  ---     |     |   |    |     ||---|         |  |  PUBLICUL  |
 | |   | |  | |     |     |   |    |     ||   |         |--|REGISTRATURA|
 v v   v v  v v     v     v   v    v     ||   |         |  |------------|
 1 1   1 1  1 1     D     E   F    G     ||   |         |  | INFORMATII |
                                         ||   |         |  | SI PRESA   |
                                         ||    ---------    ------------
                                         ||    ---------    -------------
                                         ||   |         |  |CONTABILITATE|
                                         ||   |         |--| BILANTURI   |
                                         ||   |DIRECTIA |   -------------
                                         ||   |BUGET    |   ------------
                                         ||---|         |  | FINANCIAR  |
                                         ||   |         |--| SALARIZARE |
                                         ||   |         |   ------------
                                         ||   |         |   ------------
                                         ||   |         |  | DECONTARI -|
                                         ||   |         |--|   PLATI    |
                                         ||   |         |   ------------
                                         ||   |         |   -----------
                                         ||   |         |  | CONTROL   |
                                         ||   |         |  | FINANCIAR |
                                         ||   |         |--| PREVENTIV-|
                                         ||    ---------   | GESTIUNE  |
                                         ||                 -----------
                                         ||    ----------    -------------
                                         ||   |          |  | SERVICIUL   |
                                         ||   |DIRECTIA  |--| TEHNIC-     |
                                         ||   |EXPLOATARE|  |ADMINISTRATIV|
                                         ||   |          |   -------------
                                         ||---|          |   -------------
                                         ||   |          |  | SERVICIUL   |
                                         ||   |          |  | ACHIZITII,  |
                                         ||   |          |--| TRANSPORT SI|
                                         ||   |          |  | GESTIONAREA |
                                         ||    ----------   | BUNURILOR   |
                                         ||                  -------------
                                         ||    -----------    ------------
                                         ||   | DIRECTIA  |  | SERVICIUL  |
                                         ||   | INFORMARE |  | EXPLOATARE |
                                         ||---|DOCUMENTARE|--| SISTEME    |
                                         |    |           |  | INFORMATICE|
                                         |    |           |   ------------
                                         |    |           |   -----------
                                         |    |           |  | SERVICIUL |
                                         |    |           |  |DOCUMENTARE|
                                         |    |           |--|BIBLIOTECA |
                                         |    |           |  | -ARHIVA   |
                                         |     -----------    -----------
                                         |    ------------
                                         |   | COLECTIV   |
                                         |---| RESURSE    |
                                             | UMANE      |
                                              ------------

    SEMNIFICATIA COLOANELOR:
    A = DEPARTAMENTUL 1
    B = DEPARTAMENTUL 2
    C = DEPARTAMENTUL 3
    1 = DIVIZIE
    D = DIRECTIA TERITORIALA
    E = DIRECTIA JURIDIC-CONTENCIOS
    F = DIRECTIA CERCETARE
    G = DIRECTII RELATII EXTERNE


    ANEXA 3/a

    SCHEMA PROCEDURII DE ANALIZA SI INVESTIGATIE

                  -------------
                  | EXAMINARE |
                  -------------
                       |
                       |
                -----------------
                | ORGANIZAREA   |
                | INVESTIGATIEI |
                -----------------
                       |
                       |
                ----------------
                |  EFECTUAREA   |
                | INVESTIGATIEI |
                -----------------
                       |
                       |
                ----------------
                |  DECIZIA     |
                ----------------
                       |
                       |
                ---------------
                |  URMARIREA  |
                |  APLICARII  |
                |  MASURILOR  |
                ---------------

    ANEXA 3/b

                PROCEDURA DE EXAMINARE

         -----------------------
         |      DIRECTIA        |           -----------------
         | RELATII CU PUBLICUL  |           |  DEPARTAMENT  |
  -------|----------------------|           |   PROPUNERI   |
  |      |   INVESTIGATII       |           |---------------|
  |      -----------------------            | AUTOSESIZARI  |
  |              |                          -----------------
  |              |                                 |
  |              |                                 |
  |              v                                 v
  |      ----------------------              ----------------
  |      |    PRESEDINTE      |              |    PLEN      |
  |      |--------------------|              |--------------|
  |      | - INVESTIGATII     |              |   DEZBATERE  |
  |      | - REPARTIZARI      |              ----------------
  |      |  LA DEPARTAMENTE   |                     |
  |      |                    |<---------------------
  |      ----------------------
  |               |
  |               |
  |               v
  |      ---------------------
  |      |   DEPARTAMENT     |
  |      |-------------------|
  |      |    ANALIZA        |
  |      ---------------------
  |              |
  |              |
  |              v
  |       -----------
  |-------| RASPUNS |
          ----------


    ANEXA 3/c

                  ORGANIZAREA INVESTIGATIEI

               --------------------------
               |    PRESEDINTE           |
               |-------------------------|
               | DECLANSARE INVESTIGATIE |
               | DESEMNARE RAPORTOR      |
               ---------------------------
                          |
                          |
                          v
               --------------------------
               |    DEPARTAMENT         |
               |------------------------|
               |   FORMAREA ECHIPEI     |
               |   DE INVESTIGATIE      |
               --------------------------
                          |
                          |
                          v
                -----------------------
                |    EFECTUAREA       |
                |    INVESTIGATIEI    |
                -----------------------


    ANEXA 3/d

                      DECIZIA

     --------------------
    |   PRESEDINTE      |
    |-------------------|
    |  PLANIFICAREA     |
    | SEDINTEI PLENULUI |
    ---------------------
             |
             |
             v
     --------------------
     |   SECRETARIAT    |
     |     GENERAL      |
     |------------------|
     |   TRANSMITERE    |
     |   DOCUMENTATIE   |
     --------------------
             |
             |
             v
     --------------------
     |     PLEN         |
     |------------------|
     | DELIBERARE PLEN  |
     --------------------
             |
             |
             v
     -------------------
     |   PRESEDINTE      |
     |-------------------|
     | DESEMNARE COMISIE |
     ---------------------
-------------|------------------------------------------------------
             |
             v
     --------------------
     |     RAPORTOR     |
     |------------------|------------------------------
     | POSTINVESTIGATII |                             |
     --------------------                             |
             |                                        |
             |                                        |
             v                                        v
     ----------------------                 ---------------------
     |   COMISII          |                 |    PLEN           |
     |--------------------|                 |-------------------|
     | DELIBERARE COMISIE |                 | DELIBERARE PLEN   |
                                                                
                                                                   SmartCity5

COMENTARII la Regulament 0/1997

Momentan nu exista niciun comentariu la Regulament 0 din 1997
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 342 2016
    Bună ziua domnule / doamnă Oferim împrumuturi organismelor private și comerciale cu o dobândă anuală foarte mică de 3%, rambursare de la 1 an la 25 de ani. Acordăm împrumuturi cuprinse între 5.000 și 500.000.000. Aceasta este pentru a eradica istoricul în creștere al creditului necorespunzător și, de asemenea, pentru a aduce profit stabil atât companiei noastre, cât și clienților noștri. Vă pierdeți somnul în timpul nopții vă faceți griji cum să obțineți un împrumut? Contact: Paul Loan Agency acum prin e-mail: paulhelpfund@yahoo.com sau WhatsApp: +91 963 289 2493 Oferim împrumut cu o dobândă scăzută de 3% și, oferim. *Imprumuturi personale * Credite de consolidare a datoriilor *Capital de risc * Împrumuturi pentru afaceri * Împrumuturi pentru educație *Imprumut pentru casa * Împrumuturi din orice motiv Pentru mai multe informații de urgență reveniți imediat la noi. paulhelpfund@yahoo.com sau WhatsApp: +91 963 289 2493 Salutari Domnule Paul Moritz
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Kindly contact us for our procedures and be sure that we shall respond within 48hrs maximum. Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. Contact Name : Blaine Lorcan Contact Email: blainelorcan@gmail.com Skype:blainelorcan@gmail.com WhatsApp:+1(408)290-8281
ANONIM a comentat OUG 52 2004
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    Bună ziua, Aveți nevoie de un împrumut rapid? Sunt Susan Benson Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Având în vedere stagnarea economică, lumea trece prin rezultatul bolii Corona-virus emergente (COVID-19), mulți oameni se confruntă cu provocări financiare premature. Și cu prezența excedentului de numerar în instituția noastră, ne propunem să accelerăm circulația banilor finanțând clienții din Europa și din afara acesteia cu un împrumut. Dacă aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere, cumpărați o casă sau o mașină sau aveți nevoie de un împrumut din alte motive personale? Vreau să contactați firma mea. Furnizăm tot felul de servicii de împrumut, atât împrumuturi garantate, cât și garantate. Dacă citiți acest lucru și știți că aveți nevoie de asistență financiară, ne puteți scrie doar prin e-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com sau trimiteți-mi direct pe WhatsApp prin: +447903159998 și primiți un răspuns instantaneu. Suntem o companie globală de servicii financiare și ne-am angajat să vă ajutăm să vă îmbunătățiți obiectivele financiare pe termen lung și pe termen scurt, deoarece stabilitatea dvs. financiară este obiectivul nostru final. Caracteristici și beneficii; * Convenabilitate - Puteți solicita un împrumut oricând, oriunde. * Suma flexibilă - Decideți cât de mult doriți să împrumutați. * Finanțare rapidă rapidă - primiți împrumutul dvs. în termen de 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibile de 3,0%. * Rata de aprobare ridicată * Aveți șansa de a selecta data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 ani. * Aplicație online simplă. * Ghid personalizat și expertiză. * Fără taxe ascunse Mulți oameni găsesc atât de dificil să obțină un împrumut de la băncile locale sau de la alte institute financiare din anumite motive. Dacă aveți nevoie într-adevăr de soluție pentru provocările dvs. financiare, scrieți-ne firmei mele, vă vom ajuta cu un împrumut. Am ajutat numeroase persoane și organizații care se confruntă cu dificultăți financiare în întreaga lume. Când aplicați cu noi, aplicați cu o companie de încredere care are grijă de nevoile dvs. financiare, prioritatea noastră maximă este stabilitatea dvs. financiară și veți fi îngrijit pe parcursul întregului proces. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, trimiteți-ne cererea dvs. de împrumut prin: E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com SAU; WhatsApp: +447903159998
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 984 1990
    FOR QUICK, AFFORDABLE AND RELIABLE BUSINESS/HOME/REAL ESTATES/COMPANY/PROJECT/PERSONAL LOAN OFFER WITHOUT COST/STRESS CONTACT US TODAY VIA Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com We are authorized financial consultants providing reliable loans to individuals and funding for business, home, personal and projects start up. Are you tired of seeking loans or are you in any financial mess. Do you have a low credit score, and you will find it difficult to get loans from banks and other financial institutions? then worry no more for we are the solution to your financial misfortune. we offer all types of loan ranging from $5,000.00 to $533,000,000.00USD with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 35 years to pay back the loan secure and unsecured. Are you losing sleep at nights worrying how to get a Legit Loan Lender? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. Contact us on the following Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com Do you have an unfinished project due to poor funding? Do you need money to invest in any specialty that will benefit you? BENJAMIN LOAN INVESTMENTS FINANCE aims is to provide excellent professional financial services which include the followings *1* Personal loan *2* Business loan *3* Home loan *4* Farm Loan *5* Education loan *6* Debt consolidation loan *7* Truck Loan *8* Car Loan *9* Eviction Loan *10* Equipment Loan *11* Hotels Loan *12* Refinancing Loan and many more NOTE: GET YOUR INSTANT LOAN APPROVAL 100% GUARANTEED TODAY NO MATTER YOUR CREDIT SCORE. drbenjaminfinance@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 441 1997
    O zi buna   Ai nevoie de împrumut pentru afaceri? Împrumut contractual? Împrumut de student? Împrumut pentru sănătate, Împrumut pentru a investi sau împrumut de proiect? Contactați împrumutul rapid Unicredit atât pentru împrumut, cât și pentru împrumut pe termen scurt, pentru o tranzacție rapidă, sigură și ușoară.    Informatii de contact E-mail: unicreditfastloan@gmail.com Facebook: împrumutul rapid Unicredit Instagram: Împrumut rapid Unicredit Twitter: @FastUnicredit LinkedIn: împrumutul rapid Unicredit Contactați-ne pentru serviciul dvs. de împrumut rapid.
ANONIM a comentat Ordin 2591 2018
    O zi buna, Căutați împrumut pentru afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la midland.credit2@gmail.com pentru mai multe informații. Toate cele bune, Midland Credit Home Mgt
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu