E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a fost modificat de niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 197 din 12 august 2004

privind punerea in aplicare a Regulamentului pentru modificarea si completarea Regulamentului de organizare, functionare si procedura al Consiliului Concurentei

ACT EMIS DE: CONSILIUL CONCURENTEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 822 din  7 septembrie 2004


SmartCity3


    In baza:
    - Decretului nr. 57/2004 pentru numirea membrilor Plenului Consiliului Concurentei;
    - prevederilor art. 21 alin. (4) lit. f), ale art. 28 alin. (1) si (2) si ale art. 29 alin. (1) din Legea concurentei nr. 21/1996, cu modificarile si completarile ulterioare,
    avand in vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ,

    presedintele Consiliului Concurentei emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    In urma adoptarii in Plenul Consiliului Concurentei, se pune in aplicare Regulamentul pentru modificarea si completarea Regulamentului de organizare, functionare si procedura al Consiliului Concurentei, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Concurentei vor urmari punerea in aplicare a prevederilor prezentului ordin.
    Art. 3
    Prezentul ordin si regulamentul mentionat la art. 1 vor fi publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                     Presedintele Consiliului Concurentei,
                              Mihai Berinde

    ANEXA 1

                               REGULAMENT
pentru modificarea si completarea Regulamentului de organizare, functionare si procedura al Consiliului Concurentei

    In temeiul art. 28 alin. (1) din Legea concurentei nr. 21/1996, cu modificarile si completarile ulterioare,

    Consiliul Concurentei adopta prezentul regulament.

    Art. 1
    Regulamentul de organizare, functionare si procedura al Consiliului Concurentei, pus in aplicare prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 61/2004, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 288 din 1 aprilie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Litera c) a alineatului (3) al articolului 6 va avea urmatorul cuprins:
    "c) adopta, in cazul investigatiilor efectuate, deciziile prevazute de Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat;".
    2. Dupa litera g) a alineatului (3) al articolului 6 se introduce litera g^1) cu urmatorul cuprins:
    "g^1) examineaza propunerile de retragere a beneficiului exceptarii de la prevederile art. 5 alin. (1) din Legea concurentei nr. 21/1996, stabilit prin regulament al Consiliului Concurentei pentru unele categorii de intelegeri, decizii luate de asociatiile de agenti economici sau practici concertate, atunci cand constata ca acestea nu mai indeplinesc prevederile art. 5 alin. (2) din Legea nr. 21/1996;".
    3. Litera j) a alineatului (3) al articolului 6 va avea urmatorul cuprins:
    "j) sesizeaza autoritatea emitenta a unui act normativ prin care se instituie masuri de ajutor de stat care nu au fost notificate sau au fost interzise prin decizie a Consiliului Concurentei, in vederea modificarii sau abrogarii."
    4. Alineatul (4) al articolului 7 va avea urmatorul cuprins:
    "(4) Presedintele Consiliului Concurentei ordona efectuarea de investigatii, desemneaza raportorul pentru fiecare investigatie, abiliteaza cu puteri de inspectie membrii echipei de investigatie si poate recomanda, in cazuri justificate, un termen de finalizare a investigatiei, in functie de specificul fiecarui caz."
    5. Alineatul (8) al articolului 7 va avea urmatorul cuprins:
    "(8) Presedintele Consiliului Concurentei isi poate organiza, in conformitate cu dispozitiile legale, propriul cabinet."
    6. Alineatul (1) al articolului 8 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 8
    (1) Consiliul Concurentei isi desfasoara activitatea si in comisii, in scopul aplicarii sanctiunilor pentru contraventiile prevazute la art. 55 lit. a) si la art. 56 alin. (1) lit. c) si d), precum si a amenzilor cominatorii prevazute la art. 59 din Legea nr. 21/1996."
    7. Alineatul (7) al articolului 8 va avea urmatorul cuprins:
    "(7) Comisia Consiliului Concurentei poate functiona numai in formatie completa, luand hotarari cu majoritate de voturi."
    8. Litera d) a alineatului (8) al articolului 8 va avea urmatorul cuprins:
    "d) aplica amenzile cominatorii conform art. 59 din Legea nr. 21/1996, amenzile pentru omisiunea notificarii operatiunilor de concentrare economica, amenzile pentru inceperea unei operatiuni de concentrare declarata incompatibila cu Legea nr. 21/1996 printr-o decizie a Consiliului Concurentei si amenzile pentru neindeplinirea unei obligatii sau a unei conditii impuse printr-o decizie luata in conformitate cu prevederile legii."
    9. Dupa alineatul (11) al articolului 8 se introduce alineatul (12) cu urmatorul cuprins:
    "(12) Notificarile masurilor de ajutor de stat, primite de catre Consiliul Concurentei, se solutioneaza printr-o procedura care cuprinde, dupa caz, urmatoarele faze:
    a) analiza acestora de catre directia de specialitate, care, in termenele legale, inainteaza comisiei coordonatoare propunerea de solutionare a cazului: emiterea uneia dintre deciziile prevazute de art. 12 din Legea nr. 143/1999 sau declansarea unei investigatii;
    b) propunerea Comisiei se inainteaza presedintelui Consiliului Concurentei, in vederea emiterii de catre acesta a deciziei de autorizare sau de neautorizare, dupa caz, ori a ordinului de declansare a investigatiei."
    10. Alineatul (2) al articolului 10 va avea urmatorul cuprins:
    "(2) In structura Consiliului Concurentei intra, de asemenea, si inspectoratele teritoriale de concurenta, care sunt unitati teritoriale fara personalitate juridica ale Consiliului Concurentei. Acestea actioneaza in limitele competentelor si atributiilor prevazute de dispozitiile legale, activitatea lor fiind coordonata si indrumata de catre Directia monitorizare teritoriala."
    11. Litera j) a alineatului (6) al articolului 11 va avea urmatorul cuprins:
    "j) colaboreaza cu directiile din cadrul Consiliului Concurentei in scopul obtinerii unor informatii utile pentru analiza ajutoarelor de stat notificate."
    12. Litera a) a alineatului (7) al articolului 11 va avea urmatorul cuprins:
    "a) elaboreaza regulamente pentru aplicarea Legii nr. 143/1999 in limita competentelor ce decurg din prezentul regulament;"
    13. Litera f) a alineatului (7) al articolului 11 va avea urmatorul cuprins:
    "f) evalueaza cuantumul anual al ajutorului de stat pentru principalii beneficiari, pe baza informatiilor colectate privind ajutoarele de stat acordate in economie, atat sub forma de schema de ajutor, cat si ca ajutoare individuale;"
    14. Litera l) a alineatului (7) al articolului 11 va avea urmatorul cuprins:
    "l) monitorizeaza actele normative si administrative prin care se instituie masuri ce constituie ajutoare de stat, organizand un sistem de evidenta computerizata a acestora dupa criterii prestabilite;"
    15. Dupa litera r) a alineatului (7) al articolului 11 se introduc literele s), t), u), v) si x) cu urmatorul cuprins:
    "s) propune sesizarea autoritatii emitente si informeaza concomitent furnizorul si beneficiarul de ajutor de stat in cazul in care constata incalcarea prevederilor art. 5 si 6 din Legea nr. 143/1999;
    t) intocmeste puncte de vedere asupra materialelor transmise de Directia monitorizare teritoriala ca urmare a activitatii de control desfasurate de inspectoratele teritoriale de concurenta;
    u) colaboreaza cu Directia juridic-contencios la intocmirea actelor necesare sesizarii instantelor judecatoresti in cazul ajutoarelor de stat ilegale sau interzise;
    v) propune sesizarea furnizorului de ajutor de stat in cazul in care se constata nerespectarea conditiilor prevazute in decizia de autorizare si/sau nerespectarea regulamentelor emise in aplicarea Legii nr. 143/1999;
    x) initiaza si propune masuri menite sa faciliteze dezvoltarea pietei si a concurentei in vederea elaborarii de catre Consiliul Concurentei a unor recomandari catre Guvern."
    16. Litera n) a alineatului (11) al articolului 11 se abroga.
    17. Dupa litera g) a articolului 12 se introduce litera g^1) cu urmatorul cuprins:
    "g^1) creeaza o baza centralizata de date care sa prezinte situatia concurentei pe diferite piete ale produsului sau serviciului pe plan local (date de identificare, cote de piata, clienti, furnizori)."
    18. Dupa litera d) a alineatului (4) al articolului 16 se introduc literele d^1) si d^2) cu urmatorul cuprins:
    "d^1) autorizarea conditionata a masurii de ajutor de stat;
    d^2) interzicerea masurii de ajutor de stat in cazul in care nu exista dubii ca acesta denatureaza semnificativ mediul concurential normal si afecteaza aplicarea corespunzatoare a acordurilor internationale la care Romania este parte;".
    19. Alineatul (5) al articolului 16 va avea urmatorul cuprins:
    "(5) Propunerile prevazute la alin. (4) vor fi inaintate presedintelui, care va emite decizii sau ordine, dupa caz, ce se vor inregistra in registrele speciale."
    20. Litera f) a alineatului (2) al articolului 17 va avea urmatorul cuprins:
    "f) depune dosarul cauzei, cuprinzand raportul si documentele, datele, informatiile si alte probe rezultate in urma investigatiei, la presedintele Consiliului Concurentei, asigurand respectarea termenelor legale."
    21. Dupa alineatul (4) al articolului 17 se introduce alineatul (5) cu urmatorul cuprins:
    "(5) Membrii echipei de investigatie au urmatoarele atributii:
    a) colaboreaza cu raportorul pentru solutionarea cazului investigat;
    b) au acces la toate actele procedurii de investigatie;
    c) participa la intocmirea raportului asupra investigatiei si propun masuri de comun acord cu raportorul;
    d) participa la completarea investigatiei si/sau raportului;
    e) controleaza si urmaresc aplicarea deciziilor Consiliului Concurentei pentru cazul respectiv si informeaza prin raportare."
    Art. 2
    Organigrama Consiliului Concurentei, aprobata de Plen, este prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul regulament.

    ANEXA 1
    la regulament

    Numarul de posturi = 350

                       __________________________________
                      |  PLENUL CONSILIULUI CONCURENTEI  |
                      |__________________________________|

                                 ____________
    ____________________________| PRESEDINTE |______________________________
   |                            |____________|                              |
   |                                  |                                     |
   |    ________________________      |      _____________________          |
   |   | Cabinet presedinte     |<----|---->| Directia relatii    |         |
   |   |________________________|     |     | externe si          |         |
   |                                  |     | integrare europeana |         |
   |                                  |     |_____________________|         |
   |                                  |      _____________________          |
   |                                  |     | Directia            |         |
   |                                  |---->| juridic-contencios  |         |
   |                                  |     |_____________________|         |
   |    ________________________      |      _____________________          |
   |   | Compartiment audit     |     |     | Directia            |         |
   |   | public intern          |<----|---->| cercetare-sinteze   |         |
   |   |________________________|     |     |_____________________|         |
   |                        __________v________________                     |
   |                       |                           |                    |
   |              _________v____________        _______v________            |
   |             | Vicepresedinte       |      | Vicepresedinte |           |
   |             | Fuziuni si antitrust |      | Ajutor de stat |           |
   |             |______________________|      |________________|           |
   |                       |                           |                    |
   |                 ______v__________              ___v__________          |
   |                |                 |            |              |         |
   |           _____v____         ____v_____    ___v______    ____v_____    |
   |          |Consilier |       |Consilier |  |Consilier |  |Consilier |   |
   |          |de        |       |de        |  |de        |  |de        |   |
   |          |concurenta|       |concurenta|  |concurenta|  |concurenta|   |
   |          |__________|       |__________|  |__________|  |__________|   |
   |                 |                 |              |            |        |
   |                 |          _______v__            |            |        |
   |                 |         |          |           |            |        |
 __v__________   ____v___   ___v____  ____v____   ____v_____  _____v______  |
|Directia     | |Directia| |Directia||Directia | |Directia  ||Directia    | |
|monitorizare | |servicii| |bunuri  ||industrie| |autorizare||raportare,  | |
|teritoriala  | |        | |de      ||si       | |ajutor de ||monitorizare| |
|             | |        | |consum  ||energie  | |stat      ||si control  | |
|             | |        | |        ||         | |          ||ajutor de   | |
|             | |        | |        ||         | |          ||stat        | |
|_____________| |________| |________||_________| |__________||____________| |
   |                                                            ____________|
 __v_________                                                  |
|Inspectorate|                                          _______v__________
|teritoriale |                                      ---| Secretar general |
|____________|                                     |   |__________________|
                                                   |      _____________________
                                                   |     | Directia buget,     |
                                                   |---->| resurse umane       |
                                                   |     |_____________________|
                                                   |      _____________________
                                                   |     | Directia            |
                                                   |---->| administrativa      |
                                                   |     |_____________________|
                                                   |      _____________________
                                                   |     | Serviciul relatii   |
                                                        >| publice si protocol |
                                                         |_____________________|SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 197/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 197 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu