Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

REGULAMENT din 2004

REGULAMENT    din  2004

de organizare si functionare a Comisiei Nationale de Promovare a Ocuparii Fortei de Munca

ACT EMIS DE: MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 174 din  1 martie 2004


SmartCity3


    In temeiul art. 109 alin. (2) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile ulterioare, Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei Nationale de Promovare a Ocuparii Fortei de Munca a fost elaborat de Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei si aprobat in sedinta Comisiei din data de 11 noiembrie 2003.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Comisia Nationala de Promovare a Ocuparii Fortei de Munca, denumita in continuare Comisia Nationala de Ocupare, este infiintata in temeiul art. 105 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile ulterioare.
    Art. 2
    Comisia Nationala de Ocupare este alcatuita din reprezentanti ai ministerelor, agentiilor si departamentelor din subordinea Guvernului sau autonome, la nivel de secretar de stat, si din presedintii organizatiilor sindicale si patronale reprezentative la nivel national.

    CAP. 2
    Structura si functionare

    Art. 3
    (1) Componenta Comisiei Nationale de Ocupare este stabilita de catre ministrul muncii, solidaritatii sociale si familiei, cu consultarea institutiilor prevazute la art. 2, si se aproba prin decizie a primului-ministru.
    (2) Fiecare membru al Comisiei Nationale de Ocupare poate desemna, in scris, un supleant care va participa cu drepturi depline la lucrarile Comisiei Nationale de Ocupare.
    Art. 4
    (1) Comisia Nationala de Ocupare este condusa de un presedinte.
    (2) Presedintele Comisiei Nationale de Ocupare este ministrul muncii, solidaritatii sociale si familiei.
    (3) In activitatea sa, presedintele va fi sprijinit de un vicepresedinte, secretar de stat in Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, cu atributii in domeniul fortei de munca.
    Art. 5
    (1) Calitatea de membru al Comisiei Nationale de Ocupare inceteaza in urmatoarele situatii:
    a) in caz de revocare de catre cel care l-a propus sau l-a numit;
    b) in caz de demisie;
    c) in caz de deces.
    (2) Demisia membrilor Comisiei Nationale de Ocupare se formuleaza in scris, nu se motiveaza, este irevocabila, se inregistreaza la Comisia Nationala de Ocupare si se depune la presedintele acesteia cu un preaviz de 30 de zile calendaristice.
    (3) In cazul vacantarii locurilor, in Comisia Nationala de Ocupare vor fi propuse sau numite alte persoane, in termen de 30 de zile calendaristice de la data vacantarii. Presedintele Comisiei Nationale de Ocupare inainteaza primului-ministru noile propuneri sau numiri.
    Art. 6
    (1) Presedintele Comisiei Nationale de Ocupare are, in principal, urmatoarele atributii:
    a) convoaca sedintele si conduce lucrarile plenului Comisiei Nationale de Ocupare, modereaza discutiile, sintetizeaza problemele puse in dezbatere, stabileste ordinea votarii si comunica rezultatele votului;
    b) stabileste ordinea de zi a sedintelor Comisiei Nationale de Ocupare;
    c) reprezinta Comisia Nationala de Ocupare in relatiile cu alte institutii din Romania sau din strainatate.
    (2) In lipsa presedintelui Comisiei Nationale de Ocupare, atributiile acestuia vor fi preluate alternativ integral sau partial de catre vicepresedinte.
    Art. 7
    (1) Secretariatul Comisiei Nationale de Ocupare este asigurat de Directia politici forta de munca din cadrul Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei.
    (2) Secretariatul are urmatoarele atributii principale:
    a) intocmeste ordinea de zi a sedintelor de lucru;
    b) invita membrii Comisiei Nationale de Ocupare la sedintele de lucru;
    c) pregateste materialele necesare desfasurarii sedintelor de lucru ale Comisiei Nationale de Ocupare;
    d) intocmeste procesul-verbal al sedintei de lucru.
    (3) Convocarea Comisiei Nationale de Ocupare se face in scris, cu cel putin 7 zile calendaristice inainte de data stabilita, cu aceasta ocazie fiind transmisa ordinea de zi. Materialele ce constituie obiectul sedintei de lucru si procesul-verbal al sedintei anterioare vor fi transmise in timp util prin posta electronica.
    Art. 8
    (1) Comisia Nationala de Ocupare isi exercita atributiile in cadrul unor sedinte de lucru, cu respectarea dispozitiilor Legii nr. 76/2002, cu modificarile ulterioare, si a prevederilor prezentului regulament.
    (2) Comisia Nationala de Ocupare se intruneste semestrial sau ori de cate ori este nevoie, la solicitarea presedintelui sau a cel putin o treime din numarul membrilor sai.
    (3) Actul de convocare a sedintei de lucru se semneaza de presedinte sau, dupa caz, de vicepresedinte si va cuprinde, in mod obligatoriu, data si ora sedintei de lucru.
    (4) Sedintele de lucru semestriale au loc, de regula, in ultima luna a semestrului.
    (5) Comisia Nationala de Ocupare lucreaza legal numai in prezenta a doua treimi din numarul membrilor sai.
    (6) Daca se constata indeplinirea conditiilor legale de cvorum, presedintele solicita membrilor Comisiei Nationale de Ocupare sa se pronunte prin vot asupra proiectului ordinii de zi. Cu acest prilej se pot face alte propuneri privind continutul ordinii de zi.
    (7) Hotararile Comisiei Nationale de Ocupare se adopta, de regula, prin consens. In cazul in care nu se ajunge la consens, hotararile se adopta cu votul majoritatii membrilor prezenti. In caz de paritate, votul presedintelui sau, dupa caz, al vicepresedintelui este hotarator.
    (8) Votul se exprima in mod deschis.
    (9) Hotararile adoptate sunt obligatorii pentru toti membrii Comisiei Nationale de Ocupare, atat pentru cei care nu au participat la sedinta de lucru, cat si pentru cei care au votat impotriva.
    Art. 9
    (1) In situatia in care convocarea in sedinte de lucru extraordinare este ceruta de presedinte sau de o treime din numarul membrilor Comisiei Nationale de Ocupare, anuntarea membrilor trebuie facuta cu cel putin 3 zile inainte de data stabilita.
    (2) Cu aceasta ocazie vor fi transmise ordinea de zi si materialele ce constituie obiectul sedintei extraordinare.
    (3) Cererea pentru convocarea sedintelor extraordinare se depune la secretariat cu cel putin 5 zile lucratoare inainte de data solicitata pentru intrunire.
    (4) Procesul-verbal, impreuna cu toate materialele care au fost prezentate si elaborate in cadrul lucrarilor Comisiei Nationale de Ocupare, se pastreaza, prin grija secretariatului, in arhiva acesteia.

    CAP. 3
    Atributiile Comisiei Nationale de Ocupare

    Art. 10
    Comisia Nationala de Ocupare are, in principal, urmatoarele atributii:
    a) urmareste elaborarea, implementarea si monitorizarea Planului national de actiune pentru ocuparea fortei de munca (PNAO);
    b) analizeaza obiectivele si masurile propuse pentru a fi introduse in PNAO;
    c) dezbate forma finala a PNAO, ce va fi supusa spre aprobare in Guvern;
    d) supune atentiei Guvernului strategii si politici pentru cresterea nivelului si calitatii ocuparii fortei de munca, in corelatie cu programele de dezvoltare economica si sociala;
    e) propune directiile dezvoltarii resurselor umane la nivel national, in profil de ramura si teritorial;
    f) propune masuri pentru armonizarea programelor de dezvoltare a resurselor umane finantate din fonduri publice sau din alte surse;
    g) face propuneri pentru elaborarea unor acte normative privind ocuparea fortei de munca si de imbunatatire a legislatiei in acest domeniu;
    h) pe baza tendintelor dezvoltarii economice si sociale si a evolutiilor pe piata muncii, face propuneri pentru initierea unor masuri proactive de combatere a somajului prin politici fiscale, politici educationale, ajustari structurale si reconversie profesionala.
    Art. 11
    Comisia Nationala de Ocupare poate comanda institutiilor de specialitate studii, rapoarte si analize privind piata muncii, care vor fi finantate din bugetul asigurarilor pentru somaj.

    CAP. 4
    Dispozitii finale

    Art. 12
    Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei Nationale de Ocupare se modifica sau se completeaza, dupa caz, prin votul a minimum doua treimi din numarul membrilor sai.
    Art. 13
    La reuniunile Comisiei Nationale de Ocupare pot participa, in calitate de invitat, reprezentanti ai altor autoritati ale administratiei publice ori ai altor factori interesati si implicati in domeniul ocuparii, in functie de tematica abordata.
    Art. 14
    (1) Desfasurarea lucrarilor plenului se consemneaza in procesul-verbal al sedintei, urmand ca varianta finala sa fie adoptata in cadrul urmatoarei sedinte a plenului Comisiei Nationale de Ocupare.
    (2) Procesul-verbal al sedintei va cuprinde: ziua si data sedintei, numele participantilor, stabilirea legalitatii sedintei, ordinea de zi si inscrierile la cuvant, principalele probleme dezbatute, hotararile luate si rezultatul voturilor, date despre inceperea si incheierea sedintei. La cererea membrilor, se vor consemna in procesul-verbal diverse observatii.

                      Presedintele Comisiei Nationale
                  de Promovare a Ocuparii Fortei de Munca,
                               Elena Dumitru,
           ministrul muncii, solidaritatii sociale si familieiSmartCity5

COMENTARII la Regulament 0/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Regulament 0 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 289 2015
    Do You Seek Funds To Pay Off Credits and Debts? { EllinasFinances@gmail.com } Is Here To Put A Stop To Your Financial Problems. We Offer All Kinds Of Loan (Personal Loan, Commercial Loan, etc.) We Give Out Loan With An Interest Rate Of 2%. Interested Applicants Should Contact Us Via Email: EllinasFinances@gmail.com Please Fill the Application Form Below: - Complete Name: - Loan Amount Needed: - Loan Duration: - Purpose Of Loan: - City / Country: - Telephone: - How Did You Hear About Us: If You Are Interested To Get A Loan Then Kindly Write Us With The Loan Requirement. Please, Contact Us via Email: EllinasFinances@gmail.com ,,,
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem potrivi orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Decretul 25 1949
    kota: Balikpapan pekerjaan.:::::bisnis WhatsApp. (* (*) *) * +447723553516 Daftar sekarang: (aasimahaadilaahmed.loanfirm@gmail.com) Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Halo semua, mohon saran Anda semua di sini untuk tidak mengajukan pinjaman di setiap perusahaan pinjaman di situs ini, semua orang di sini adalah palsu dan curang, bahkan beberapa kesaksian di sini semuanya palsu, mereka adalah orang yang sama yang melakukan semuanya,. jadi harap berhati-hati untuk tidak menjadi korban penipuan pinjaman, saya telah ditipu 6 kali dari Rp150 juta untuk semacam biaya transfer, asuransi dan biaya perpajakan, tetapi setelah pembayaran saya saya tidak mendapatkan pinjaman saya, sebaliknya mereka bertanya kepada saya membayar lebih dan lagi. Tetapi Tuhan sangat bersyukur bahwa saya kemudian mendapat pinjaman modal sebesar Rp4,4 miliar dari Perusahaan tempat teman saya bekerja, (AASIMAHA ADILA AHMED LOAN FIRM), mereka adalah perusahaan terkemuka sekarang di Asia, mereka di sini untuk membantu kita semua yang memiliki telah scammed, jadi jika Anda memerlukan pinjaman lebih baik pergi ke kantor perusahaan di UNITED KINGDOM, Mereka memberikan pinjaman besar pinjaman internasional kepada pemilik bisnis di Malaysia dan Indonesia dan di seluruh dunia, mereka sangat cepat dalam pengiriman yang sah, yang sangat sederhana untuk mendapatkan dan hanya 1% tanpa jaminan. saya telah membayar semua hutang pinjaman bank dan bisnis saya dengan baik sekarang. Anda dapat menghubungi mereka baik-baik saja dengan Aplikasi Anda dengan mereka. Anda akan mendapatkan pinjaman dalam 1 jam, saya melakukan semua ini untuk membantu negara saya dari penipuan, dan saya juga membuat beberapa trik cara mengetahui pemberi pinjaman palsu.                            BAGAIMANA MENGETAHUI PEMENANG PALSU  Peminjam palsu tidak perlu meminta jaminan dan tidak ada situs web, Peminjam tidak memiliki sertifikat bisnis, Peminjam palsu tidak peduli dengan gaji bulanan Anda yang membuat Anda memenuhi syarat untuk pinjaman, Peminjam palsu tidak menggunakan gmail, tidak ada dominasi,Peminjam palsu tidak memiliki alamat kantor fisik, peminjam palsu meminta biaya pendaftaran dan biaya pajak. Email; jurjanibude0811@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     HELLO IT XMAS AGAIN HAVE YOU BEEN LOOKING FOR A LOAN?? DO YOU NEED AN XMAS LOAN FOR YOU AND YOUR FAMILY FOR VACATION HARRYSTEVENLOANFIRM IS HERE TO HELP YOU FOR ANY AMOUNT OF LOAN CONTACT HIM ON harrystevenloanfirm@yahoo.com OR harrystevenloanfirm@gmail.com AS HE IS DYNAMIC,TRUSTWORTHY AND 100% RELIABLE......LOAN LENDER
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     Three weeks ago my boyfriend broke up with me. it all started when i Travel to UK to spend my holiday with my friend,i was trying to contact him but it was not going through. So when i came back from UK i saw him with a lady kissing, i was frustrated and it gives me sleepless night. I called my friend told her what happened and she introduce me to a spell cater who helped her long time ago. Which i contact him and i never believed that the spell will work so easily because i have contacted many spell casters to get him back all they do is to take my money with no result. I am happy to tell you all that my boyfriend is back and committed to me alone and he do whatever i ask him to do with love and care. All thanks to DR ODUCK AYAMUD the great magician who helped me to restore my boy friend to me: oduckayamud49@yahoo.com OR oduckayamud49@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS TO CONTACT HIM. Email this powerful and authentic spell caster via email now : oduckayamud49@yahoo.com OR oduckayamud49@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS TO CONTACT HIM..YOU CAN ALSO CALL / ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     Attention: We at Harry Steven Loan Finance we offers loans at 2% interest rates to all our clients around the whole world, we are 100% guaranteed loan company that can deliver what we promise to our clients. With the track record that we have we can ensure you get the best of our service, we are proud to say that we help hundreds of thousands of people out that can't get help anywhere in the country, we can proudly say that we extended our business and it is as follows: We do Business Finance (Business Loan) for up to $9,000,000.00 and Above We do Consolidation Loan up to 5,000,000.00 even if you are blacklisted or under debt review We do home loans even if you are blacklisted or under debt review We do personal loans for up to $87,000.00 even if you are blacklisted or under debt review We do Car finance even if you are blacklisted or under debt review We do 2nd Bonds, Home Improvement and consolidation loans We do Wedding Finance loan well as well. We offer the above kinds of loans all at 2% interest That’s why we are proud to say we are the best and the only company that can assist and will help you. I hope and believe that you will find us and our company and our work to your satisfaction. Have you being declined because of your credit history contact us today for your speedy loan Approval and transfer, You can Apply today irrespective of your location or race so far you meet our criteria, Contact us today via email: ( harrystevenloanfirm@yahoo.com OR harrystevenloanfirm@gmail.com )
ANONIM a comentat Decretul 717 2012
    Hello Everyone, Welcome to the future! Financing made easy with Dr. Everett Cooper. Have you been looking for financing options for your new business plans, Are you seeking for a loan to expand your existing business, Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and you don’t know which way to go or where to turn to? Have you been turned down by your banks? Dr. Everett Cooper. says YES when your banks say NO. Contact us as we offer financial services at a low and affordable interest rate of 2% for long and short term loans. Interested applicants should contact us for further loan acquisition procedures. Our services include the following: *Refinancing Loans * Car Loan *Truck Loans * Home Loan * Mortgage Loan * Debt Consolidation Loan * Business Loan [secure and unsecured] * Personal Loan [secure and unsecured] * Students Loan and so many others. For more info; Contact us via Email: (everettcooperloans@gmail.com) Phone +1(347)-937-7455
ANONIM a comentat OUG 49 2004
    Bună ziua domnule / doamnă, Fericirea zilei tuturor! Sunt creditor și investitor privat. Aveți nevoie de un împrumut legitim, onest, serios și rapid? Te pot ajuta cu împrumuturi de garanție 100%, ofer împrumuturi de afaceri și personale la 3%, finanțăm și tot felul de proiecte. Pentru mai multe informații, contactați-ne la adresa: mariereillyfinancialaid@gmail.com Toate cele bune Marie Reilly
ANONIM a comentat Hotărârea 282 2008
    Hello Everyone, Welcome to the future! Financing made easy with Dr. Everett Cooper. Have you been looking for financing options for your new business plans, Are you seeking for a loan to expand your existing business, Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and you don’t know which way to go or where to turn to? Have you been turned down by your banks? Dr. Everett Cooper. says YES when your banks say NO. Contact us as we offer financial services at a low and affordable interest rate of 2% for long and short term loans. Interested applicants should contact us for further loan acquisition procedures. Our services include the following: *Refinancing Loans * Car Loan *Truck Loans * Home Loan * Mortgage Loan * Debt Consolidation Loan * Business Loan [secure and unsecured] * Personal Loan [secure and unsecured] * Students Loan and so many others. For more info; Contact us via Email: (everettcooperloans@gmail.com) Phone +1(347)-937-7455
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu