Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

REGULAMENT din 2004

REGULAMENT    din  2004

de organizare si functionare a Comisiei Nationale de Promovare a Ocuparii Fortei de Munca

ACT EMIS DE: MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 174 din  1 martie 2004


SmartCity3


    In temeiul art. 109 alin. (2) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile ulterioare, Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei Nationale de Promovare a Ocuparii Fortei de Munca a fost elaborat de Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei si aprobat in sedinta Comisiei din data de 11 noiembrie 2003.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Comisia Nationala de Promovare a Ocuparii Fortei de Munca, denumita in continuare Comisia Nationala de Ocupare, este infiintata in temeiul art. 105 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile ulterioare.
    Art. 2
    Comisia Nationala de Ocupare este alcatuita din reprezentanti ai ministerelor, agentiilor si departamentelor din subordinea Guvernului sau autonome, la nivel de secretar de stat, si din presedintii organizatiilor sindicale si patronale reprezentative la nivel national.

    CAP. 2
    Structura si functionare

    Art. 3
    (1) Componenta Comisiei Nationale de Ocupare este stabilita de catre ministrul muncii, solidaritatii sociale si familiei, cu consultarea institutiilor prevazute la art. 2, si se aproba prin decizie a primului-ministru.
    (2) Fiecare membru al Comisiei Nationale de Ocupare poate desemna, in scris, un supleant care va participa cu drepturi depline la lucrarile Comisiei Nationale de Ocupare.
    Art. 4
    (1) Comisia Nationala de Ocupare este condusa de un presedinte.
    (2) Presedintele Comisiei Nationale de Ocupare este ministrul muncii, solidaritatii sociale si familiei.
    (3) In activitatea sa, presedintele va fi sprijinit de un vicepresedinte, secretar de stat in Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, cu atributii in domeniul fortei de munca.
    Art. 5
    (1) Calitatea de membru al Comisiei Nationale de Ocupare inceteaza in urmatoarele situatii:
    a) in caz de revocare de catre cel care l-a propus sau l-a numit;
    b) in caz de demisie;
    c) in caz de deces.
    (2) Demisia membrilor Comisiei Nationale de Ocupare se formuleaza in scris, nu se motiveaza, este irevocabila, se inregistreaza la Comisia Nationala de Ocupare si se depune la presedintele acesteia cu un preaviz de 30 de zile calendaristice.
    (3) In cazul vacantarii locurilor, in Comisia Nationala de Ocupare vor fi propuse sau numite alte persoane, in termen de 30 de zile calendaristice de la data vacantarii. Presedintele Comisiei Nationale de Ocupare inainteaza primului-ministru noile propuneri sau numiri.
    Art. 6
    (1) Presedintele Comisiei Nationale de Ocupare are, in principal, urmatoarele atributii:
    a) convoaca sedintele si conduce lucrarile plenului Comisiei Nationale de Ocupare, modereaza discutiile, sintetizeaza problemele puse in dezbatere, stabileste ordinea votarii si comunica rezultatele votului;
    b) stabileste ordinea de zi a sedintelor Comisiei Nationale de Ocupare;
    c) reprezinta Comisia Nationala de Ocupare in relatiile cu alte institutii din Romania sau din strainatate.
    (2) In lipsa presedintelui Comisiei Nationale de Ocupare, atributiile acestuia vor fi preluate alternativ integral sau partial de catre vicepresedinte.
    Art. 7
    (1) Secretariatul Comisiei Nationale de Ocupare este asigurat de Directia politici forta de munca din cadrul Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei.
    (2) Secretariatul are urmatoarele atributii principale:
    a) intocmeste ordinea de zi a sedintelor de lucru;
    b) invita membrii Comisiei Nationale de Ocupare la sedintele de lucru;
    c) pregateste materialele necesare desfasurarii sedintelor de lucru ale Comisiei Nationale de Ocupare;
    d) intocmeste procesul-verbal al sedintei de lucru.
    (3) Convocarea Comisiei Nationale de Ocupare se face in scris, cu cel putin 7 zile calendaristice inainte de data stabilita, cu aceasta ocazie fiind transmisa ordinea de zi. Materialele ce constituie obiectul sedintei de lucru si procesul-verbal al sedintei anterioare vor fi transmise in timp util prin posta electronica.
    Art. 8
    (1) Comisia Nationala de Ocupare isi exercita atributiile in cadrul unor sedinte de lucru, cu respectarea dispozitiilor Legii nr. 76/2002, cu modificarile ulterioare, si a prevederilor prezentului regulament.
    (2) Comisia Nationala de Ocupare se intruneste semestrial sau ori de cate ori este nevoie, la solicitarea presedintelui sau a cel putin o treime din numarul membrilor sai.
    (3) Actul de convocare a sedintei de lucru se semneaza de presedinte sau, dupa caz, de vicepresedinte si va cuprinde, in mod obligatoriu, data si ora sedintei de lucru.
    (4) Sedintele de lucru semestriale au loc, de regula, in ultima luna a semestrului.
    (5) Comisia Nationala de Ocupare lucreaza legal numai in prezenta a doua treimi din numarul membrilor sai.
    (6) Daca se constata indeplinirea conditiilor legale de cvorum, presedintele solicita membrilor Comisiei Nationale de Ocupare sa se pronunte prin vot asupra proiectului ordinii de zi. Cu acest prilej se pot face alte propuneri privind continutul ordinii de zi.
    (7) Hotararile Comisiei Nationale de Ocupare se adopta, de regula, prin consens. In cazul in care nu se ajunge la consens, hotararile se adopta cu votul majoritatii membrilor prezenti. In caz de paritate, votul presedintelui sau, dupa caz, al vicepresedintelui este hotarator.
    (8) Votul se exprima in mod deschis.
    (9) Hotararile adoptate sunt obligatorii pentru toti membrii Comisiei Nationale de Ocupare, atat pentru cei care nu au participat la sedinta de lucru, cat si pentru cei care au votat impotriva.
    Art. 9
    (1) In situatia in care convocarea in sedinte de lucru extraordinare este ceruta de presedinte sau de o treime din numarul membrilor Comisiei Nationale de Ocupare, anuntarea membrilor trebuie facuta cu cel putin 3 zile inainte de data stabilita.
    (2) Cu aceasta ocazie vor fi transmise ordinea de zi si materialele ce constituie obiectul sedintei extraordinare.
    (3) Cererea pentru convocarea sedintelor extraordinare se depune la secretariat cu cel putin 5 zile lucratoare inainte de data solicitata pentru intrunire.
    (4) Procesul-verbal, impreuna cu toate materialele care au fost prezentate si elaborate in cadrul lucrarilor Comisiei Nationale de Ocupare, se pastreaza, prin grija secretariatului, in arhiva acesteia.

    CAP. 3
    Atributiile Comisiei Nationale de Ocupare

    Art. 10
    Comisia Nationala de Ocupare are, in principal, urmatoarele atributii:
    a) urmareste elaborarea, implementarea si monitorizarea Planului national de actiune pentru ocuparea fortei de munca (PNAO);
    b) analizeaza obiectivele si masurile propuse pentru a fi introduse in PNAO;
    c) dezbate forma finala a PNAO, ce va fi supusa spre aprobare in Guvern;
    d) supune atentiei Guvernului strategii si politici pentru cresterea nivelului si calitatii ocuparii fortei de munca, in corelatie cu programele de dezvoltare economica si sociala;
    e) propune directiile dezvoltarii resurselor umane la nivel national, in profil de ramura si teritorial;
    f) propune masuri pentru armonizarea programelor de dezvoltare a resurselor umane finantate din fonduri publice sau din alte surse;
    g) face propuneri pentru elaborarea unor acte normative privind ocuparea fortei de munca si de imbunatatire a legislatiei in acest domeniu;
    h) pe baza tendintelor dezvoltarii economice si sociale si a evolutiilor pe piata muncii, face propuneri pentru initierea unor masuri proactive de combatere a somajului prin politici fiscale, politici educationale, ajustari structurale si reconversie profesionala.
    Art. 11
    Comisia Nationala de Ocupare poate comanda institutiilor de specialitate studii, rapoarte si analize privind piata muncii, care vor fi finantate din bugetul asigurarilor pentru somaj.

    CAP. 4
    Dispozitii finale

    Art. 12
    Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei Nationale de Ocupare se modifica sau se completeaza, dupa caz, prin votul a minimum doua treimi din numarul membrilor sai.
    Art. 13
    La reuniunile Comisiei Nationale de Ocupare pot participa, in calitate de invitat, reprezentanti ai altor autoritati ale administratiei publice ori ai altor factori interesati si implicati in domeniul ocuparii, in functie de tematica abordata.
    Art. 14
    (1) Desfasurarea lucrarilor plenului se consemneaza in procesul-verbal al sedintei, urmand ca varianta finala sa fie adoptata in cadrul urmatoarei sedinte a plenului Comisiei Nationale de Ocupare.
    (2) Procesul-verbal al sedintei va cuprinde: ziua si data sedintei, numele participantilor, stabilirea legalitatii sedintei, ordinea de zi si inscrierile la cuvant, principalele probleme dezbatute, hotararile luate si rezultatul voturilor, date despre inceperea si incheierea sedintei. La cererea membrilor, se vor consemna in procesul-verbal diverse observatii.

                      Presedintele Comisiei Nationale
                  de Promovare a Ocuparii Fortei de Munca,
                               Elena Dumitru,
           ministrul muncii, solidaritatii sociale si familieiSmartCity5

COMENTARII la Regulament 0/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Regulament 0 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 410 2011
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decizia 91 2019
    Bună ziua, Ai nevoie de ajutor financiar urgent pentru nevoile tale personale sau de afaceri? Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă majoră pentru clienții care se confruntă cu probleme financiare și au nevoie urgentă de o soluție. Întrebarea despre credit și garanții este ceea ce clienții se preocupă întotdeauna atunci când caută un creditor credibil. Aveți grijă să nu pierdeți victima diferitelor fraude de împrumut online și să pierdeți în cele din urmă banii câștigați cu greu. Dacă aveți nevoie de un credit credibil și de încredere: Consolidarea datoriei, Împrumuturi de afaceri, Împrumuturi personale, Împrumuturi pentru construcții și împrumuturi auto pentru orice relație: info@loanlogics.online sau pastordonaldloanfirm@gmail.com nu există nicio garanție de securitate socială și credit, 100% garanție . Tot ce trebuie să faci este să știi exact ce vrei și să te asiguri că îți vei realiza visele EMAIL. pastordonaldloanfirm@gmail.com WhatsApp us +12899600524
ANONIM a comentat Legea 734 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 1164 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Cuantum - 2014
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 4 1966
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 40 1997
    Sunt creditor privat și investitor, aveți nevoie de o finanțare legitimă, onestă, de încredere și repede? Te pot ajuta cu un împrumut de garanție 100%, ofer afaceri, finanțări imobiliare și împrumuturi individuale, Mai mult, finanțez tot felul de proiecte. Aplicați astăzi prin e-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com pentru informații suplimentare.
ANONIM a comentat Legea 4 2015
     We are direct providers of Fresh Cut BG, SBLC and MTN which are specifically for lease, our bank instrument can be engage in PPP Trading, Discounting, signature project (s) such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Telecommunication, construction of Dams, Bridges, Real Estate and all kind of projects. We do not have any broker chain in our offer or get involved in chauffer driven offers. We deliver with time and precision as sethforth in the agreement. Our terms and Conditions are reasonable, below is our instrument description. The procedure is very simple; the instrument will be reserved on euro clear to be verified by your bank, after verification an arrangement will be made for necessary bank documents and stock testing expenses, the cost of the Bank Guarantee will be paid after the delivery of the MT760, DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG/SBLC) (Appendix A) 2. Total Face Value: Eur 5M MIN and Eur 10B MAX (Ten Billion USD). 3. Issuing Bank: HSBC Bank London, Credit Suisse and Deutsche Bank Frankfurt. 4. Age: One Year, One Month 5. Leasing Price: 6% of Face Value plus 2% commission fees to brokers. 6. Delivery: Bank to Bank swift. 7. Payment: MT-103 or MT760 8. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. We are ready to close leasing with any interested client in few banking days, if interested do not hesitate to contact me direct. wrightjames931@gmail.com Regards, Wright Skype; wrightjames931@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 49 1997
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Decizia 319 2017
    Bună ziua, sunt Ruth Hunt, creditor privat și creditor legal. Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi ipotecare, împrumuturi pentru autoturisme, împrumuturi pentru studenți, credite de consolidare fără garanții, garanții, capital de risc etc ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau o instituție financiară din unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu dobândă redusă și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și securizat. Pentru mai multe informații, trimiteți-ne un e-mail de astăzi Via: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu