Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Protocol Nr.- din 23.06.2010

de modificare a Protocolului privind dispoziţiile tranzitorii, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană, la Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene şi la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene a Energiei Atomice
ACT EMIS DE: Act Internaţional
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 487 din 08 iulie 2011SmartCity1

Regatul Belgiei,Republica Bulgaria,Republica Cehă,Regatul Danemarcei,Republica Federală Germania,Republica Estonia,Irlanda,Republica Elenă,Regatul Spaniei,Republica Franceză,Republica Italiană,Republica Cipru,Republica Letonia,Republica Lituania,Marele Ducat al Luxemburgului,Republica Ungară,Malta,Regatul Ţărilor de Jos,Republica Austria,Republica Polonă,Republica Portugheză,România,Republica Slovenia,Republica Slovacă,Republica Finlanda,Regatul Suediei,Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord,denumite în continuare înaltele părţi contractante,întrucât, dat fiind faptul că Tratatul de la Lisabona a intrat în vigoare ulterior alegerilor pentru Parlamentul European din perioada 4-7 iunie 2009 şi astfel prevăd declaraţia adoptată de Consiliul European în cadrul reuniunii sale din 11-12 decembrie 2008, precum şi acordul politic obţinut în cadrul Consiliului European cu ocazia reuniunii sale din 18-19 iunie 2009, se impune stabilirea unor dispoziţii tranzitorii cu privire la componenţa Parlamentului European până la încheierea legislaturii 2009-2014,întrucât respectivele dispoziţii tranzitorii trebuie să permită statelor membre care ar fi avut un număr mai mare de membri în Parlamentul European, în condiţiile în care Tratatul de la Lisabona ar fi fost în vigoare la data alegerilor pentru Parlamentul European din iunie 2009, să poată dispune de acest număr de locuri suplimentare şi să le ocupe,ţinând seamă de numărul de locuri pentru fiecare stat membru prevăzut în proiectul de decizie a Consiliului European, aprobat politic de Parlamentul European la 11 octombrie 2007 şi de Consiliul European (Declaraţia nr. 5 anexată la Actul final al Conferinţei interguvernamentale care a adoptat Tratatul de la Lisabona), precum şi de Declaraţia nr. 4 anexată la Actul final al Conferinţei interguvernamentale care a adoptat Tratatul de la Lisabona,întrucât se impune crearea, pentru perioada rămasă între data intrării în vigoare a prezentului protocol şi încheierea legislaturii 2009-2014, a celor 18 locuri suplimentare prevăzute pentru statele membre vizate în acordul politic obţinut în cadrul Consiliului European cu ocazia reuniunii sale din 18-19 iunie 2009,întrucât se impune, în acest sens, să se permită depăşirea, cu titlu provizoriu, a numărului de membri în Parlamentul European alocat pentru fiecare stat membru, precum şi a numărului maxim de membri ai Parlamentului European prevăzut de dispoziţiile tratatelor în vigoare la data alegerilor pentru Parlamentul European din iunie 2009, precum şi la art. 14 alin. (2) primul paragraf din Tratatul privind Uniunea Europeană, astfel cum a fost modificat prin Tratatul de la Lisabona,întrucât se impune, de asemenea, stabilirea modalităţilor prin care statele membre vizate să ocupe locurile suplimentare create cu titlu provizoriu,întrucât, în ceea ce priveşte dispoziţiile tranzitorii, se impune modificarea Protocolului privind dispoziţiile tranzitorii, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană, la Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene şi la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene a Energiei Atomice,convin cu privire la următoarele dispoziţii: Articolul 1Articolul 2 din Protocolul privind dispoziţiile tranzitorii, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană, la Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene şi la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene a Energiei Atomice, se înlocuieşte cu textul următor: Articolul 2(1) Pentru perioada rămasă din legislatura 2009-2014, începând de la data intrării în vigoare a prezentului articol şi prin derogare de la art. 189 al doilea paragraf şi art. 190 alin. (2) din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, precum şi de la art. 107 al doilea paragraf şi art. 108 alin. (2) din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene a Energiei Atomice, care erau în vigoare la data alegerilor pentru Parlamentul European din iunie 2009, precum şi prin derogare de la numărul de locuri prevăzut la art. 14 alin. (2) primul paragraf din Tratatul privind Uniunea Europeană, următoarele 18 locuri se adaugă celor 736 de locuri existente, astfel încât numărul total de membri ai Parlamentului European ajunge la 754, cu titlu provizoriu, până la încheierea legislaturii 2009-2014:

Bulgaria 1 Ţările de Jos 1
Spania 4 Austria 2
Franţa 2 Polonia 1
Italia 1 Slovenia 1
Letonia 1 Suedia 2
Malta 1 Regatul Unit 1

(2) Prin derogare de la art. 14 alin. (3) din Tratatul privind Uniunea Europeană, statele membre vizate desemnează persoanele care vor ocupa locurile suplimentare prevăzute la alin. (1) în conformitate cu legislaţia statelor membre în cauză, cu condiţia ca persoanele respective să fie alese prin vot universal direct:a)în cadrul unor alegeri prin vot universal direct organizate ad hoc în statul membru în cauză în conformitate cu dispoziţiile aplicabile alegerilor pentru Parlamentul European; b)prin trimitere la rezultatele alegerilor pentru Parlamentul European din perioada 4-7 iunie 2009; sau c)prin desemnarea de către parlamentul naţional al statului membru vizat, dintre membrii acestuia, a numărului de membri necesari, prin procedura stabilită de fiecare stat membru. (3) În timp util, înainte de alegerile pentru Parlamentul European din anul 2014, Consiliul European adoptă, în conformitate cu art. 14 alin. (2) al doilea paragraf din Tratatul privind Uniunea Europeană, o decizie de stabilire a componenţei Parlamentului European. Articolul 2Prezentul protocol se ratifică de către înaltele părţi contractante, în conformitate cu normele lor constituţionale. Instrumentele de ratificare se depun pe lângă Guvernul Republicii Italiene. Prezentul protocol intră în vigoare la 1 decembrie 2010, dacă este posibil, cu condiţia ca toate instrumentele de ratificare să fi fost depuse până la data respectivă, sau, în caz contrar, în prima zi a lunii următoare depunerii instrumentului de ratificare de către ultimul stat semnatar care îndeplineşte această formalitate. Articolul 3Prezentul protocol, redactat în exemplar unic în limbile bulgară, cehă, daneză, engleză, estonă, finlandeză, franceză, germană, greacă, irlandeză, italiană, letonă, lituaniană, maghiară, malteză, olandeză, poloneză, portugheză, română, slovacă, slovenă, spaniolă şi suedeză, textele în fiecare dintre aceste limbi fiind deopotrivă autentice, se depune în arhivele Guvernului Republicii Italiene, care va transmite o copie certificată pentru conformitate fiecăruia dintre guvernele celorlalte state semnatare. Drept care subsemnaţii plenipotenţiari au semnat prezentul protocol. Întocmit la Bruxelles, la douăzeci şi trei iunie două mii zece. Pentru Regatul Belgiei, (indescifrabil) Pentru Republica Bulgaria, (indescifrabil) Pentru Republica Cehă, (indescifrabil) Pentru Regatul Danemarcei, (indescifrabil) Pentru Republica Federală Germania, (indescifrabil) Pentru Republica Estonia, (indescifrabil) Pentru Irlanda, (indescifrabil) Pentru Republica Elenă, (indescifrabil) Pentru Regatul Spaniei, (indescifrabil) Pentru Republica Franceză, (indescifrabil) Pentru Republica Italiană, (indescifrabil) Pentru Republica Cipru, (indescifrabil) Pentru Republica Letonia, (indescifrabil) Pentru Republica Lituania, (indescifrabil) Pentru Marele Ducat al Luxemburgului, (indescifrabil) Pentru Republica Ungară, (indescifrabil) Pentru Malta, (indescifrabil) Pentru Regatul Ţărilor de Jos, (indescifrabil) Pentru Republica Austria, (indescifrabil) Pentru Republica Polonă, (indescifrabil) Pentru Republica Portugheză, (indescifrabil) Pentru România, (indescifrabil) Pentru Republica Slovenia, (indescifrabil) Pentru Republica Slovacă, (indescifrabil) Pentru Republica Finlanda, (indescifrabil) Pentru Regatul Suediei, (indescifrabil) Pentru Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, (indescifrabil)


SmartCity5

COMENTARII la Protocol -/2010

Momentan nu exista niciun comentariu la Protocol - din 2010
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK NOW OR GET YOUR BROKEN RELATIONSHIP, MARRIAGE RESTORED. I’m just upset that I have been in pain and crying for so long and many times. Thank you dromokpo@gmail.com I wished I would have found you earlier, you would have saved me from a lot of pain for the past five years my ex lover left me for another woman in just 2 days i contacted you Dr Omokpo you brought my broken relationship back I spent a small fortune enough to take my dream trip to South Carolina but what’s the point in taking a dream trip without the love of my life. Dr Omokpo has given me hope and his honesty is a breath of fresh air, I feel so good and heavy happiness in my heart to get my ex lover back. Who I thought he was gone forever. We are married now as I share my testimony with you. If you have broken relationship or broken marriage or you want to get your ex lover back kindly contact: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 1134 2016
    My Dear friends online, My name is Annisa Agung, And I live in Illinois USA, I have to give this miraculous testimony which is so unbelievable until now. I had a problem with my Ex husband 2 years ago, which led to our break up. I was not myself again, I felt so empty inside me, my love and financial situation became worse, until a close friend of mine told me about a spell caster who helped her in the same problem too. His name is Doctor OGEDEGBE. I whatsapp the spell caster and I told him my problem and I did what he asked of me, to cut the long story short. Before I knew what was happening, less than two days ago my husband gave me a call and told me that he was coming back to me. I was so happy to have him back. The most interesting part of the story is that I am pregnant. Thanks to Doctor OGEDEGBE  for saving my marriage and for also saving others' marriage too. Continue your good work, If you are interested to contact the great spell caster email address: dr.ogedegbe6@gmail.com or contact him on whatsapp +2348109374702
ANONIM a comentat Legea 141 2018
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent cu o dobândă relativ scăzută, de până la 3%? Oferim împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor etc. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care vă va schimba viața.
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I'm Rowe Lyndia from USA, i had a nice family; i was married for 11 years to my husband and all of a sudden, another woman came into the picture, the man that used to love me before started picking quarrels with me he was so abusive that when i try to tell him the truth about how i feel and what he is doing is not right for the family, he gets very angry and hits me with any thing he sees around him. but i still loved him with all my heart despite all he has done to me and i wanted him back at all cost. Then he filed for a divorce, my whole life was tearing apart and I didn't know what to do ...... he moved out of the house and abandoned me and the kids. So a very close friend of mine told me about trying a love spell to get my husband back. She also uses Priest Uduebor love spell to get back her divorce husband and told me they are very much happy with their relationship. So she introduced me to the spell caster, at first i was surprised and scared so i decided to give it a try reluctantly.......although i didn't believe in all those things, then when he did the special spells, i was so surprised, after four days my husband came back and was pleading for my forgiveness, he had realized his mistakes, i just couldn't believe it, anyway we are back together now and we are now one big happy family we use to be. I want to tell everyone who is looking for any solution to his or her problem, I advise you to kindly consult this spell caster, he is real, he is powerful and whatever the spell caster tells is what will happen, because all that the spell caster told me came to pass. You can kindly contact him on: his For an immediate response please contact me by. Email ifagbemileke236@gmail.com WhatsApp number (+2349030638317). He also cures all kinds of sickness and such as 1 LOVE SPELL 2 WIN EX BACK 3 FRUIT OF THE WOMB 4 PROMOTION SPELL 5 PROTECTION SPELL 6 BUSINESS SPELL 7 GOOD JOB SPELL 8 HIV AIDS 9 LOTTERY SPELL and COURT CASE SPELL. 10 CANCER 11 STROKE 12 Erectile Dysfunction
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, my name is Elisa Keily I am so overwhelmed with joy all thanks to Dr Raypower spell. my husband left me for another woman few years back and I was very devastated cause I never did anything wrong to him, I was left with my two kid and a job that pays little.i was almost giving up until I saw a testimony online about Dr Raypower and I decided to contact him.i explained my problem to him and he assured me I'll see a positive result after 24hurs, surprisingly my husband came back the day after the spell begging me to forgive him and promised to never leave. My husband has been back for 6 months now and we've never had any issues, am glad I didn't doubt Dr Raypower cause he sure can solve any problems with fast relief you can also contact him for help now Email: Urgentspellcast@gmail.com or Urgentspellcast@yahoo.com Website: https://urgentspellcast.wordpress.com/  WhatsApp: +14243308109
ANONIM a comentat OUG 96 2021
     I want to use this opportunity to thank Dr Ilekhojie who help me to win a large sum. I have been playing the lottery for the past 5 years now and i have never won. Ever since then i have not been able to win and i was so upset and i needed help to win the lottery. so i decided to go online and search for help, there i saw so many good testimony about this man called Great Dr Ilekhojie of how he have cast lucky spell lotto for people to win the lottery. I contacted him also and tell him i want to win a lottery, he cast a spell for me which i use and i play and won a large amount in dollars. I am so grateful to this man. Just in-case you also need him to help you win, you can contact him through his email: gethelp05@gmail.com and send him a direct message on +2348147400259
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, I want to let the whole world know how Dr. Wale has restored my broken relationship with Wayne. We have been together for 3 years and he told me that he doesn’t love me like he used to. Things have not been good for about 4 months and he ended this about 2 weeks ago. I was miserable and just didn't want to go on anymore. I did text him right after this but he didn’t even respond to me. One day I was searching for a way to get him back on the Internet when I saw a post of a lady testifying of how a love spell caster called Dr. Wale helped her to get back her ex, I was so desperate to get mine back so I messaged him and explained my situation to him and he instructed me to do somethings which I did and 24 hours later my boyfriend Wayne came back kneeling and begging for my forgiveness and I forgive him and our relationship was back to normal again, if your Ex broke up with you or you have any problem then you problem has come to an end because Dr. Wale can solve all marriage and relationship problems. If you need his urgent help WhatsApp/Text him: +1(978) 406-9575 or Email: everlastingspellcast@gmail.com or view his website: https://everlastingspellcaster.website2.me/contact
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu