Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Program Nr.- din 09.04.2013

în domeniile educaţiei şi culturii între Guvernul României şi Guvernul Republicii Orientale a Uruguayului pentru anii 2013-2018
ACT EMIS DE: Act Internaţional
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 269 din 14 mai 2013SmartCity1


Guvernul României şi Guvernul Republicii Orientale a Uruguayului, denumite în continuare părţi,animate de dorinţa de a dezvolta relaţiile lor de prietenie şi colaborare,în conformitate cu prevederile articolului 23 din Acordul de colaborare culturală şi ştiinţifică dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Orientale a Uruguayului, semnat la Bucureşti la 17 septembrie 2004,au convenit următorul program de colaborare:I. Educaţie Articolul 1Părţile vor încuraja acordarea de burse pentru studii complete sau parţiale, în domenii de interes pentru fiecare parte. Condiţiile acestora se vor comunica anual pe cale diplomatică. Articolul 2Părţile vor putea primi cetăţeni ai celuilalt stat pentru a studia în sistemul propriu de învăţământ superior. Articolul 3Părţile vor sprijini realizarea de schimburi de specialişti în domeniul învăţământului, profesori şi cercetători, pentru documentare, schimb de experienţă, participări la conferinţe şi la manifestări ştiinţifice. Articolul 4Părţile vor încuraja stabilirea unor contacte directe şi încheierea de documente de colaborare între universităţile şi instituţiile de învăţământ superior din cele două state. Articolul 5Părţile vor face schimb de publicaţii, manuale şcolare, cursuri universitare, materiale documentare privind structura şi conţinutul sistemului de învăţământ din cele două state şi alte materiale de interes comun din domeniul învăţământului. Articolul 6Părţile vor sprijini cooperarea tehnico-ştiinţifică directă între entităţi publice sau private (universităţi, institute de cercetare-dezvoltare, companii/întreprinderi mici şi mijlocii) pe teme de interes comun, care vor stimula: a)dezvoltarea proiectelor inovative de cercetare-dezvoltare; b)schimbul şi formarea de experţi, cercetători, personal tehnic în cadrul proiectelor comune; c)schimbul de informaţii ştiinţifice şi tehnologice şi de documentaţie; d)organizarea de conferinţe ştiinţifice, seminare, simpozioane, mese rotunde în domeniul ştiinţific şi tehnic.II. Cultură Articolul 7Părţile vor favoriza schimbul de scriitori, artişti, solişti şi formaţii artistice de amatori şi profesioniste, precum şi de specialişti şi personalităţi. Articolul 8Părţile vor sprijini organizarea de manifestări culturale şi artistice - expoziţii de artă, prezentări de filme, piese de teatru, festivaluri de muzică şi dans. Articolul 9Părţile vor încuraja schimbul de publicaţii de artă, filme, cărţi, periodice, înregistrări muzicale, partituri, discuri şi benzi între biblioteci, muzee şi alte instituţii culturale. Articolul 10Părţile vor încuraja cooperarea între edituri, inclusiv în ceea ce priveşte difuzarea şi comercializarea cărţilor. Articolul 11Părţile vor promova contactele directe între instituţii şi specialişti din domeniul patrimoniului cultural. Părţile vor derula acţiuni comune în vederea protejării şi promovării patrimoniului cultural: schimburi de specialişti şi de publicaţii de specialitate. Părţile vor încuraja organizarea periodică de schimburi de experţi în domeniile patrimoniului cultural imaterial, prin realizarea unor cercetări de teren ale căror detalii se stabilesc de comun acord de către cele două părţi. Părţile vor încuraja organizarea de proiecte comune în domeniile patrimoniului cultural imaterial, în scopul promovării acestui tip de patrimoniu, în cele două state. Articolul 12Părţile vor încuraja organizarea în comun de manifestări culturale - expoziţii, simpozioane etc. - pe teme convenite în prealabil. Articolul 13Părţile vor încuraja includerea în repertoriul instituţiilor publice a unor lucrări dramatice şi muzicale originare din celălalt stat. Articolul 14Părţile vor încuraja traducerea şi publicarea în statul lor de lucrări literare, ştiinţifice reprezentative etc. ale unor autori din celălalt stat. Iii. Tineret şi sport Articolul 15Părţile vor sprijini dezvoltarea relaţiilor dintre federaţiile sportive, organizaţiile şi instituţiile care se ocupă de educaţie fizică şi sport în cele două ţări. Acţiunile concrete şi condiţiile financiare pentru realizarea schimburilor sportive vor fi stabilite de comun acord între instituţiile interesate. Articolul 16Părţile, animate de dorinţa dezvoltării relaţiilor reciproce în domeniul politicii de tineret şi în vederea unei mai bune cunoaşteri a structurilor de tineret din cele două ţări, vor sprijini schimburile de informaţii şi de materiale documentare, precum şi schimburile de experienţă pe linia specialiştilor angajaţi în aplicarea politicii de tineret. În acest sens, se va acorda prioritate cooperării în domeniile educaţiei, participării, angajării tinerilor, petrecerii timpului liber şi activităţilor recreative, precum şi sportului pentru tineri. IV. Mass-media Articolul 17Părţile vor încuraja încheierea unui acord de colaborare între Agenţia Naţională de Presă AGERPRES şi autorităţile uruguayene competente în vederea asigurării unei baze juridice actualizate care să permită realizarea schimburilor de materiale de presă (fluxuri de ştiri, materiale documentare, fotografii), precum şi a schimburilor de specialişti în domeniile jurnalistic, tehnic, marketing, vânzări. Articolul 18Societatea Română de Radiodifuziune şi SODRE vor coopera prin:

schimburi lunare de emisiuni cultural-artistice, cu o durată de o oră;

realizarea şi difuzarea, la cererea partenerului, a unor interviuri cu personalităţi politice, culturale şi ştiinţifice;

schimburi de personal redacţional în condiţii care vor fi stabilite pentru fiecare caz în parte;

schimburi de programe muzicale (însoţite de comentarii înregistrate sau fişe ale creatorilor şi interpreţilor);

schimburi de emisiuni speciale dedicate zilelor naţionale. Articolul 19Părţile vor încuraja colaborarea în domeniul televiziunii, prin schimburi de programe privind cultura, civilizaţia, istoria, dezvoltarea economică şi socială a statelor lor, pe baza respectării legislaţiei audiovizuale naţionale din cele două state şi a reglementărilor internaţionale pentru drepturile de autor şi drepturile conexe. Schimburile de programe se vor face pe baza unui acord bilateral. V. Dispoziţii financiare Articolul 20Propunerile, organismele responsabile de executarea lor, condiţiile financiare, resursele umane, materialul informativ şi/sau cataloagele, datele, durata şi celelalte elemente legate de proiectele de colaborare şi schimburile menţionate în prezentul program se vor stabili pe cale diplomatică. Vi. Dispoziţii finale Articolul 21Prevederile prezentului program nu sunt restrictive şi nu exclud realizarea altor acţiuni şi/sau schimburi. Articolul 22Părţile îşi vor acorda reciproc toate facilităţile pentru activităţile prevăzute în prezentul program în vederea realizării schimburilor de persoane care se vor efectua în cadrul acestuia. Articolul 23Părţile îşi vor comunica, cu cel puţin două luni înainte de plecarea delegaţiilor lor, curriculum vitae, programul de lucru, subiectele de discutat, limbile de circulaţie internaţională cunoscute de membrii delegaţiilor, precum şi alte elemente considerate utile. După primirea acestor date, partea primitoare va confirma în timp util părţii trimiţătoare acordul său pentru primirea delegaţilor propuşi. Data sosirii delegaţilor confirmaţi va fi comunicată părţii primitoare cu cel puţin 7-10 zile înainte de sosirea acestora. Articolul 24Prezentul program intră în vigoare la data semnării şi rămâne valabil pentru o perioadă de 5 ani. Semnat la Bucureşti la 9 aprilie 2013, în două exemplare originale, fiecare în limbile română şi spaniolă, toate textele fiind egal autentice. Pentru Guvernul României, Titus Corlăţean, ministrul afacerilor externe Pentru Guvernul Republicii Orientale a Uruguayului, Luis Leonardo Almagro Lemes, ministrul relaţiilor externe


SmartCity5

COMENTARII la Program -/2013

Momentan nu exista niciun comentariu la Program - din 2013
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 362 2016
    When It Comes To Personal Loans * Business Loans etc., Contact Us Today Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) It’s Imperative To Work With The Right Company. We Help You Get The Best Rate For Your Business Loan Regardless Of Your Credit!!! If You Are Looking For A Personal Loans * Business Loans etc., You Have Come To The Right Place. Contact Us Today For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decretul 493 2018
    XMAS LOAN OFFER !!! APPLY NOW Do you need financial assistance of any kind? We give out loans at 3% A.P.I. rate! Personal Loans? Business Loans? Student loan? Mortgage loans? Agricultural and project funding? Email: libertyprivatefunding@gmail.com APPLY FOR A FAST LOAN TODAY
ANONIM a comentat Decretul 362 2016
     We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Have Loan Programs Tailored For Any Profile And You've Come To The Right Place To Satisfy Your Business Needs. If Your Company Or You Know Of Any Company With Viable Projects / Proposals That Needs Financing, Kindly Write Us With The Loan Requirement. Please, Contact Us For More Information: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    Bună ziua, aveți un credit rău? Ai nevoie de bani pentru vacanta ta de Craciun? Aveți nevoie de bani pentru a plăti facturile? Este necesar să începeți o afacere nouă? Aveți un proiect neterminat din cauza finanțării insuficiente? Aveți nevoie de bani pentru a investi în orice specialitate care vă va fi de folos? Și nu știi ce să faci. Oferim următoarele împrumuturi: împrumuturi personale, credite pentru afaceri, împrumuturi combinate, împrumuturi pentru studenți, credite de consolidare și multe altele. Vă salutăm pentru o oportunitate de a obține toate tipurile de împrumuturi la o rată foarte accesibilă de 2%. Pentru informații, contactați-ne acum folosind informațiile de mai jos .. Numele companiei: UPSTOX FUNDING Companie de e-mail: upstoxfunding@yahoo.com Text / Apel: (302) 273-5794. Via / WhatsApp: +1 {785} 337-5044
ANONIM a comentat Decretul 11 2018
    Bună ziua spectatorilor Banca dvs. a refuzat împrumutul? Ești într-o mizerie financiară? Aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o afacere nouă, să plătiți o chirie, să cumpărați o mașină, să vă soluționați datoriile și să aveți mai multe probleme financiare? Vreau doar să știi că tocmai ai văzut locul potrivit pentru a obține un împrumut. Suntem o organizație creștină creată de domnul Philip Morgan pentru a ajuta pe cei care au o problemă financiară? În lista de mai sus, suntem în continuare aici pentru a proteja publicul împotriva fraudei online. Suntem autorizați și înregistrați ca instituții de credit, înregistrați integral și aprobați de către Confederație. Prin urmare, dacă sunteți interesat de un împrumut, nu vă puneți în panică, întrebați și promiteți că veți primi un împrumut atunci când ați finalizat toate procedurile și condițiile pe care le veți adopta imediat. Adresa de e-mail a companiei este gratuită și sigură, în orice moment, contactați-ne prin e-mail: (philipmorganloanservice00@gmail.com) DECLARAȚIA FORMULUI DE DECLARARE Completați și reveniți la EE. UU. Cu detalii. Nume complet: ................. Sex: ............. Țara: ............... Statut: ...................... Numărul de telefon: ............... Adresa adresei: ................... Suma împrumutului: ................... Durata: ........................ Venit lunar: ................. Ocupația: .......................... Ce credeți despre împrumutul de care aveți nevoie? .................. Ați solicitat un împrumut înainte de ....... Cum ne-ai găsit? mail sau publicitate ........ Suntem la dispoziția dumneavoastră
ANONIM a comentat Decretul 510 2017
    Aveți nevoie de împrumuturi de orice fel? Sunteți în orice situație financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Iată o oportunitate de a obține împrumuturile mici și mari pentru a îmbunătăți și a începe afacerea dvs. de orice fel. oferim împrumuturi publicului la o rată a dobânzii foarte redusă de 2%. suntem dinamici, fiabili, eficienți și avem încredere demnă de încredere. Contactați-ne acum pentru împrumuturile pe termen scurt și lung. Contactați-ne acum, pentru mai multe informații și aplicații. Oferim credite personale, credite de consolidare a datoriilor, capital de risc, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi pentru educație, împrumuturi pentru locuințe sau "împrumuturi pentru orice motiv!". Cu toate acestea, metoda noastră, vă oferă șansa de a preciza cantitatea de împrumut necesară și, de asemenea, durata pe care o puteți permite EMAIL: eaglehomemortgage001@gmail.com Whatsapp: +1 (512) 980-1469 VĂ RĂSPUNSEM ÎNAINTE DE CORESPONDENȚĂ ȘI RĂSPUNDERE ÎN CONFORMITATE. Salutari, Doamna Lola Daniel EMAIL: eaglehomemortgage001@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 493 2018
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decretul 493 2018
     Are You A Business Man Or Woman? Are You In Any Financial Mess Or Do You Need Funds To Start Up Your Own Business? Do You Need A Loan To Start A Nice Small Scale And Medium Business? Do You Have A Low Credit Score And You Are Finding It Hard To Obtain Capital Loan From Local Banks And Other Financial Institutes?. - Intermediaries / Consultants / Brokers Are Welcome To Bring Their Clients And Are 100% Protected. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: CYSCredits@Post.com ( CYSCredits@Asia.com )
ANONIM a comentat Decretul 493 2018
     Are You A Business Man Or Woman? Are You In Any Financial Mess Or Do You Need Funds To Start Up Your Own Business? Do You Need A Loan To Start A Nice Small Scale And Medium Business? Do You Have A Low Credit Score And You Are Finding It Hard To Obtain Capital Loan From Local Banks And Other Financial Institutes?. - Intermediaries / Consultants / Brokers Are Welcome To Bring Their Clients And Are 100% Protected. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: CYSCredits@Post.com ( CYSCredits@Asia.com )
ANONIM a comentat Hotărârea 59 2018
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
Alte acte pe aceeaşi temă cu Program -/2013
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu