Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Program Nr.- din 09.04.2013

în domeniile educaţiei şi culturii între Guvernul României şi Guvernul Republicii Orientale a Uruguayului pentru anii 2013-2018
ACT EMIS DE: Act Internaţional
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 269 din 14 mai 2013SmartCity1


Guvernul României şi Guvernul Republicii Orientale a Uruguayului, denumite în continuare părţi,animate de dorinţa de a dezvolta relaţiile lor de prietenie şi colaborare,în conformitate cu prevederile articolului 23 din Acordul de colaborare culturală şi ştiinţifică dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Orientale a Uruguayului, semnat la Bucureşti la 17 septembrie 2004,au convenit următorul program de colaborare:I. Educaţie Articolul 1Părţile vor încuraja acordarea de burse pentru studii complete sau parţiale, în domenii de interes pentru fiecare parte. Condiţiile acestora se vor comunica anual pe cale diplomatică. Articolul 2Părţile vor putea primi cetăţeni ai celuilalt stat pentru a studia în sistemul propriu de învăţământ superior. Articolul 3Părţile vor sprijini realizarea de schimburi de specialişti în domeniul învăţământului, profesori şi cercetători, pentru documentare, schimb de experienţă, participări la conferinţe şi la manifestări ştiinţifice. Articolul 4Părţile vor încuraja stabilirea unor contacte directe şi încheierea de documente de colaborare între universităţile şi instituţiile de învăţământ superior din cele două state. Articolul 5Părţile vor face schimb de publicaţii, manuale şcolare, cursuri universitare, materiale documentare privind structura şi conţinutul sistemului de învăţământ din cele două state şi alte materiale de interes comun din domeniul învăţământului. Articolul 6Părţile vor sprijini cooperarea tehnico-ştiinţifică directă între entităţi publice sau private (universităţi, institute de cercetare-dezvoltare, companii/întreprinderi mici şi mijlocii) pe teme de interes comun, care vor stimula: a)dezvoltarea proiectelor inovative de cercetare-dezvoltare; b)schimbul şi formarea de experţi, cercetători, personal tehnic în cadrul proiectelor comune; c)schimbul de informaţii ştiinţifice şi tehnologice şi de documentaţie; d)organizarea de conferinţe ştiinţifice, seminare, simpozioane, mese rotunde în domeniul ştiinţific şi tehnic.II. Cultură Articolul 7Părţile vor favoriza schimbul de scriitori, artişti, solişti şi formaţii artistice de amatori şi profesioniste, precum şi de specialişti şi personalităţi. Articolul 8Părţile vor sprijini organizarea de manifestări culturale şi artistice - expoziţii de artă, prezentări de filme, piese de teatru, festivaluri de muzică şi dans. Articolul 9Părţile vor încuraja schimbul de publicaţii de artă, filme, cărţi, periodice, înregistrări muzicale, partituri, discuri şi benzi între biblioteci, muzee şi alte instituţii culturale. Articolul 10Părţile vor încuraja cooperarea între edituri, inclusiv în ceea ce priveşte difuzarea şi comercializarea cărţilor. Articolul 11Părţile vor promova contactele directe între instituţii şi specialişti din domeniul patrimoniului cultural. Părţile vor derula acţiuni comune în vederea protejării şi promovării patrimoniului cultural: schimburi de specialişti şi de publicaţii de specialitate. Părţile vor încuraja organizarea periodică de schimburi de experţi în domeniile patrimoniului cultural imaterial, prin realizarea unor cercetări de teren ale căror detalii se stabilesc de comun acord de către cele două părţi. Părţile vor încuraja organizarea de proiecte comune în domeniile patrimoniului cultural imaterial, în scopul promovării acestui tip de patrimoniu, în cele două state. Articolul 12Părţile vor încuraja organizarea în comun de manifestări culturale - expoziţii, simpozioane etc. - pe teme convenite în prealabil. Articolul 13Părţile vor încuraja includerea în repertoriul instituţiilor publice a unor lucrări dramatice şi muzicale originare din celălalt stat. Articolul 14Părţile vor încuraja traducerea şi publicarea în statul lor de lucrări literare, ştiinţifice reprezentative etc. ale unor autori din celălalt stat. Iii. Tineret şi sport Articolul 15Părţile vor sprijini dezvoltarea relaţiilor dintre federaţiile sportive, organizaţiile şi instituţiile care se ocupă de educaţie fizică şi sport în cele două ţări. Acţiunile concrete şi condiţiile financiare pentru realizarea schimburilor sportive vor fi stabilite de comun acord între instituţiile interesate. Articolul 16Părţile, animate de dorinţa dezvoltării relaţiilor reciproce în domeniul politicii de tineret şi în vederea unei mai bune cunoaşteri a structurilor de tineret din cele două ţări, vor sprijini schimburile de informaţii şi de materiale documentare, precum şi schimburile de experienţă pe linia specialiştilor angajaţi în aplicarea politicii de tineret. În acest sens, se va acorda prioritate cooperării în domeniile educaţiei, participării, angajării tinerilor, petrecerii timpului liber şi activităţilor recreative, precum şi sportului pentru tineri. IV. Mass-media Articolul 17Părţile vor încuraja încheierea unui acord de colaborare între Agenţia Naţională de Presă AGERPRES şi autorităţile uruguayene competente în vederea asigurării unei baze juridice actualizate care să permită realizarea schimburilor de materiale de presă (fluxuri de ştiri, materiale documentare, fotografii), precum şi a schimburilor de specialişti în domeniile jurnalistic, tehnic, marketing, vânzări. Articolul 18Societatea Română de Radiodifuziune şi SODRE vor coopera prin:

schimburi lunare de emisiuni cultural-artistice, cu o durată de o oră;

realizarea şi difuzarea, la cererea partenerului, a unor interviuri cu personalităţi politice, culturale şi ştiinţifice;

schimburi de personal redacţional în condiţii care vor fi stabilite pentru fiecare caz în parte;

schimburi de programe muzicale (însoţite de comentarii înregistrate sau fişe ale creatorilor şi interpreţilor);

schimburi de emisiuni speciale dedicate zilelor naţionale. Articolul 19Părţile vor încuraja colaborarea în domeniul televiziunii, prin schimburi de programe privind cultura, civilizaţia, istoria, dezvoltarea economică şi socială a statelor lor, pe baza respectării legislaţiei audiovizuale naţionale din cele două state şi a reglementărilor internaţionale pentru drepturile de autor şi drepturile conexe. Schimburile de programe se vor face pe baza unui acord bilateral. V. Dispoziţii financiare Articolul 20Propunerile, organismele responsabile de executarea lor, condiţiile financiare, resursele umane, materialul informativ şi/sau cataloagele, datele, durata şi celelalte elemente legate de proiectele de colaborare şi schimburile menţionate în prezentul program se vor stabili pe cale diplomatică. Vi. Dispoziţii finale Articolul 21Prevederile prezentului program nu sunt restrictive şi nu exclud realizarea altor acţiuni şi/sau schimburi. Articolul 22Părţile îşi vor acorda reciproc toate facilităţile pentru activităţile prevăzute în prezentul program în vederea realizării schimburilor de persoane care se vor efectua în cadrul acestuia. Articolul 23Părţile îşi vor comunica, cu cel puţin două luni înainte de plecarea delegaţiilor lor, curriculum vitae, programul de lucru, subiectele de discutat, limbile de circulaţie internaţională cunoscute de membrii delegaţiilor, precum şi alte elemente considerate utile. După primirea acestor date, partea primitoare va confirma în timp util părţii trimiţătoare acordul său pentru primirea delegaţilor propuşi. Data sosirii delegaţilor confirmaţi va fi comunicată părţii primitoare cu cel puţin 7-10 zile înainte de sosirea acestora. Articolul 24Prezentul program intră în vigoare la data semnării şi rămâne valabil pentru o perioadă de 5 ani. Semnat la Bucureşti la 9 aprilie 2013, în două exemplare originale, fiecare în limbile română şi spaniolă, toate textele fiind egal autentice. Pentru Guvernul României, Titus Corlăţean, ministrul afacerilor externe Pentru Guvernul Republicii Orientale a Uruguayului, Luis Leonardo Almagro Lemes, ministrul relaţiilor externe


SmartCity5

COMENTARII la Program -/2013

Momentan nu exista niciun comentariu la Program - din 2013
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 362 2016
    We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decretul 362 2016
    We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decretul 12 2017
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. Compania MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Am acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Credite de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o asigurare socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune că DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți prompt la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Compania Email midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiții pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 421 2002
    IQ FINANCE PLC provides a full financial planning service to both the commercial and domestic markets. At IQ FINANCE PLC we believe that financial planning is about two things: creating wealth and protecting wealth. These two objectives are at the heart of everything we do. And, as a member of IQ FINANCE Services, we give you a small-company service but with a large-company set up – the best of both worlds. You are at liberty to engage our leased facilities into trade programs as well as in signature project(s) such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Telecommunication, construction of Dams, Bridges and any other turnkey project(s) etc. Our terms and Conditions are reasonable. Leasing Price : 4%+1% Buying Price: 32%+2% Contact us for more details on our terms and procedure of transaction. WALSH SMITH, ROBERT email : info.iqfinanceplc@gmail.com skype: cpt_young1
ANONIM a comentat Ordin 1018 2018
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a începe o afacere sau pentru a plăti o datorie? Oferim toate tipurile de împrumuturi cu disponibilitate de 2%. Contactați prin e-mail: hobelmanfinance@gmail.com Whatsapp: +17816567138 Site web: https://hobelmanfinance346789211.wordpress.com/
ANONIM a comentat Ordin 1018 2018
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a începe o afacere sau pentru a plăti o datorie? Oferim toate tipurile de împrumuturi cu disponibilitate de 2%. Contactați prin e-mail: hobelmanfinance@gmail.com Whatsapp: +17816567138 Site web: https://hobelmanfinance346789211.wordpress.com/
ANONIM a comentat Legea 716 2001
    We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Have Loan Programs Tailored For Any Profile And You've Come To The Right Place To Satisfy Your Business Needs. If Your Company Or You Know Of Any Company With Viable Projects / Proposals That Needs Financing, Kindly Write Us With The Loan Requirement. Please, Contact Us For More Information: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) You Will Hear From Us. Well Nice To Meet You And I look forward to our Business Acquaintance. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Legea 12 2018
    Aveti nevoie de un imprumut pentru a incepe afacerea sau pentru a va plati facturile si o finantare corporativa pentru bunuri imobiliare si orice tip de finantare a afacerii ( Creditplusfinance11@gmail.com sau Whatsapp +16234044993 ). Oferim deasemenea imprumuturi persoanelor, firmelor si organismelor juridice la rata dobânzii de 3%. Oferim împrumut persoanelor serioase care sunt interesate de împrumut dacă sunt interesați de acest e-mail: Creditplusfinance11@gmail.com sau Whatsapp +16234044993
ANONIM a comentat Legea 216 2017
    Get rich today and take the risk of transforming your own life.Try and get an ATM card blank today (CLIFFORD JACKSON) of cliffordhackerspays@gmail.com and be among the lucky ones who are benefiting from this card. This ATM card in white set is capable of hacking into any ATM anywhere in the world. I have to know about this ATM card when I was looking for work online about a month ago..It has really changed my life forever and now I can say I'm rich because I am a living testimony. The less money I get in a day with this card is $ 8,000.Every now and then keep pumping money into my account. Although illegal, there is no risk of being caught, as it is programmed so that it can not track, but also has a technique that makes it impossible for the CCTV to detect you..For details on how to get yours today, email hackers: cliffordhackerspays@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1228 2017
    Get rich today and take the risk of transforming your own life.Try and get an ATM card blank today (CLIFFORD JACKSON) of cliffordhackerspays@gmail.com and be among the lucky ones who are benefiting from this card. This ATM card in white set is capable of hacking into any ATM anywhere in the world. I have to know about this ATM card when I was looking for work online about a month ago..It has really changed my life forever and now I can say I'm rich because I am a living testimony. The less money I get in a day with this card is $ 8,000.Every now and then keep pumping money into my account. Although illegal, there is no risk of being caught, as it is programmed so that it can not track, but also has a technique that makes it impossible for the CCTV to detect you..For details on how to get yours today, email hackers: cliffordhackerspays@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Program -/2013
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu