Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Program Nr.- din 22.04.2010

în domeniile învăţământului, ştiinţei şi culturii între Guvernul României şi Guvernul Mongoliei pentru anii 2010-2012
ACT EMIS DE: Act Internaţional
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 356 din 31 mai 2010SmartCity1


Guvernul României şi Guvernul Mongoliei, denumite în continuare Părţi,animate de dorinţa de a dezvolta şi întări relaţiile de cooperare în domeniile învăţământului, ştiinţei şi culturii dintre cele două state,în conformitate cu prevederile art. 19 din Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Mongoliei privind colaborarea în domeniile învăţământului, culturii, ştiinţei, tehnologiei, sănătăţii şi sportului, semnat la Bucureşti la 14 februarie 2005,au convenit următorul program de cooperare culturală pentru anii 2010-2012: Capitolul IEducaţie Articolul 1Părţile încurajează dezvoltarea cooperării şi schimbul de experienţă în domeniile educaţiei şi cercetării academice dintre cele două state, prin: a)schimb direct de cadre didactice universitare şi studenţi, pentru cercetări ştiinţifice, în cadrul cooperării dintre instituţiile de învăţământ; b)schimb de materiale, literatură de specialitate, manuale, periodice, publicaţii, programe şcolare, materiale didactice şi alte informaţii cu privire la structura şi conţinutul sistemelor lor educaţionale. Articolul 2(1) Părţile îşi acordă anual 2 (două) burse pentru studii universitare şi 2 (două) burse pentru studii postuniversitare - masterat sau doctorat, în domenii de interes pentru partea trimiţătoare.(2) Bursele acoperă durata studiilor, în conformitate cu programele universitare, precum şi 1 (un) an pregătitor pentru învăţarea limbii statului părţii primitoare.(3) Instituţiile competente ale părţii trimiţătoare sunt responsabile pentru selecţia candidaţilor. Articolul 3Părţile îşi acordă anual burse de 9 (nouă) luni pentru studii postuniversitare şi cercetare. Ministerele educaţiei ale celor două părţi sunt responsabile pentru selecţia candidaţilor. Articolul 4Părţile realizează anual schimburi de delegaţii formate din 2-3 (doi-trei) membri, pentru perioade de câte 5-7 (cinci-şapte) zile, pe durata valabilităţii prezentului program, în scopul cunoaşterii sistemelor lor educaţionale. Articolul 5Pe perioada valabilităţii prezentului program, părţile sprijină participarea specialiştilor în domeniul educaţiei la activităţi care au loc în cele două state. Articolul 6(1) Fiecare parte îşi selectează proprii candidaţi şi transmite cererile de înscriere ambasadei celeilalte părţi, înainte de data de 1 mai a fiecărui an, pentru anul academic următor.(2) Acceptarea candidaţilor va fi confirmată cu cel puţin 1 (una) lună înainte de începerea anului academic. Capitolul IICercetare Articolul 7Părţile dezvoltă şi implementează programe şi proiecte comune în domeniul ştiinţei din cele două state. Articolul 8Părţile cooperează pentru implementarea unor activităţi inovative în domeniile biotehnologiei, electronicii şi tehnologiei informaţiei şi pentru dezvoltarea infrastructurii. Articolul 9Părţile susţin schimburile directe de cercetători, profesori universitari şi specialişti pentru a implementa activităţi comune de cercetare şi a promova practica în metodologia cercetărilor. Articolul 10Partea mongolă susţine participarea tinerilor cercetători pentru studii mongole la cursuri de vară şi conferinţe ştiinţifice pentru a-şi îmbunătăţi cunoştinţele despre istoria şi dezvoltarea Mongoliei. Articolul 11Pentru implementarea prevederilor art. 7-10, părţile încurajează stabilirea contactelor directe între instituţiile competente în domeniul cercetării din cele două state. Articolul 12Instituţia de specialitate din România în domeniul cercetării este Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, subordonată Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. Capitolul IIICultură Articolul 13Părţile încurajează schimburile directe şi cooperarea ulterioară dintre instituţiile culturale şi sprijină participarea artiştilor din cele două state la activităţile culturale internaţionale desfăşurate pe teritoriile celor două state: a)părţile susţin schimburile directe dintre autorităţile organizaţiilor culturale şi dintre profesori şi preparatori ai universităţilor culturale în concordanţă cu cooperarea dintre organizaţii care au ca scop implementarea cercetărilor în managementul şi marketingul cultural şi dezvoltarea domeniului cultural; b)părţile susţin schimbul de informaţii despre istoria culturii şi dezvoltarea dintre organizaţiile culturale, redactori culturali, studenţi şi profesori universitari din cele două state. Articolul 14(1) Părţile încurajează colaborarea directă între muzeele din cele două state.(2) Pe durata validităţii prezentului program, părţile realizează un schimb de câte 1 (un) specialist în domeniul muzeistic, pentru o perioadă de câte 7 (şapte) zile. Articolul 15Părţile susţin colaborarea directă dintre agenţiile pentru protecţia şi restaurarea patrimoniului cultural şi schimburile de experienţă dintre aceste instituţii. Articolul 16Părţile promovează contactele directe şi colaborarea dintre conservatorii, şcoli muzicale specifice, care sunt cele mai importante instituţii de educaţie şi cultură din cele două state. Articolul 17(1) Părţile sprijină schimburile de grupuri artistice, pe baza cooperării directe sau a cooperării dintre agenţiile de impresariat artistic.(2) Condiţiile concrete ale schimburilor se vor conveni direct între partenerii interesaţi. Articolul 18Pe durata valabilităţii prezentului program, părţile sprijină participarea delegaţiilor culturale şi a specialiştilor pentru perioade de maximum 7 (şapte) zile la activităţi culturale, în scopul perfecţionării. Capitolul IVPrevederi financiare Articolul 19Pentru schimburile de bursieri din cadrul prezentului program, cheltuielile sunt suportate după cum urmează: a)partea trimiţătoare acoperă cheltuielile de transport internaţional până la locul de destinaţie şi retur; b)partea primitoare acordă o bursă lunară, în conformitate cu legislaţia internă în vigoare, acces în cămine şi cantine studenţeşti, în aceleaşi condiţii ca pentru studenţii proprii, în conformitate cu legislaţia internă în vigoare în cele două state. Articolul 20Pentru schimbul de persoane în cadrul prezentului program, cheltuielile sunt suportate după cum urmează: a)partea trimiţătoare acoperă cheltuielile de transport internaţional între cele două capitale; b)partea primitoare oferă cazare în condiţii corespunzătoare, masă, transportul pe teritoriul statului propriu, în conformitate cu programul de lucru, potrivit legislaţiei interne în vigoare în cele două state. Articolul 21(1) Persoanele prevăzute la art. 4, 10, 14, 17 şi 18 din prezentul program beneficiază pe teritoriul statului primitor de asistenţă medicală gratuită în caz de urgenţe medico-chirurgicale şi boli cu potenţial endemo-epidemic.(2) Persoanele prevăzute la art. 2, 3, 9 şi 13 din prezentul program beneficiază pe teritoriul statului primitor de asistenţă medicală, în conformitate cu legislaţia internă în vigoare a statului primitor, dar nu mai puţin de asistenţa medicală prevăzută la alin. 1. Capitolul VPrevederi finale Articolul 22Prezentul program intră în vigoare la data semnării şi rămâne valabil până la data de 31 decembrie 2012. Semnat la Ulan Bator la 22 aprilie 2010, în două exemplare originale, fiecare în limbile română, mongolă şi engleză, toate textele fiind egal autentice. În cazul unor divergenţe în interpretare, va prevala textul în limba engleză. Pentru Guvernul României, Viorel Isticioaia-Budura, ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al României în R. P. Chineză şi Mongolia Pentru Guvernul Mongoliei, Yondongyn Otgonbayar, ministrul educaţiei, culturii şi ştiinţei


SmartCity5

COMENTARII la Program -/2010

Momentan nu exista niciun comentariu la Program - din 2010
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu