E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
A fost modificat de:
Ordonanţa 92 2000 modificat de articolul 35 din actul Legea 211 2004
Ordonanţa 92 2000 modificat de articolul 35 din actul Legea 211 2004
Articolul 8 din actul Ordonanţa 92 2000 in legatura cu Ordin 1296 2002
Ordonanţa 92 2000 aprobat de articolul 1 din actul Legea 129 2002
Articolul 1 din actul Ordonanţa 92 2000 articole noi... articolul 1 din actul Legea 129 2002
Articolul 3 din actul Ordonanţa 92 2000 completat de articolul 1 din actul Legea 129 2002
Articolul 4 din actul Ordonanţa 92 2000 modificat de articolul 1 din actul Legea 129 2002
Articolul 8 din actul Ordonanţa 92 2000 modificat de articolul 1 din actul Legea 129 2002
Articolul 11 din actul Ordonanţa 92 2000 modificat de articolul 1 din actul Legea 129 2002
Articolul 16 din actul Ordonanţa 92 2000 modificat de articolul 1 din actul Legea 129 2002
Articolul 8 din actul Ordonanţa 92 2000 in legatura cu Ordin 853 2001
Ordonanţa 92 2000 in legatura cu Hotărârea 1239 2000
Articolul 15 din actul Ordonanţa 92 2000 in legatura cu Hotărârea 1022 2000
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 92 din 29 august 2000

privind organizarea si functionarea serviciilor de reintegrare sociala a infractorilor si de supraveghere a executarii sanctiunilor neprivative de libertate

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 423 din  1 septembrie 2000


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale art. 1 lit. O pct. 3 din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    In vederea reintegrarii sociale a persoanelor care au savarsit infractiuni, mentinute in stare de libertate, si a supravegherii executarii obligatiilor stabilite de instanta de judecata in sarcina acestora, se infiinteaza, sub autoritatea Ministerului Justitiei, serviciile de reintegrare sociala a infractorilor si de supraveghere a executarii sanctiunilor neprivative de libertate, denumite in continuare servicii de reintegrare sociala si supraveghere, ca organisme specializate, fara personalitate juridica.
    Art. 2
    Activitatea serviciilor de reintegrare sociala si supraveghere se desfasoara cu atragerea si implicarea comunitatii in procesul de reintegrare sociala a persoanelor prevazute la art. 1.
    Art. 3
    (1) La cererea persoanelor prevazute la art. 1, serviciile de reintegrare sociala si supraveghere le pot asigura asistenta si consiliere in vederea indreptarii si reintegrarii sociale a acestora.
    (2) Serviciile de reintegrare sociala si supraveghere coopereaza cu personalul specializat in asistenta si consiliere din cadrul administratiei penitenciarelor, in scopul indreptarii si reintegrarii sociale a persoanelor condamnate la o pedeapsa cu privare de libertate, cu acordul acestora.
    Art. 4
    Serviciile de reintegrare sociala si supraveghere isi desfasoara activitatea fara vreo discriminare pe temei de nationalitate, cetatenie, rasa, origine etnica, limba, religie, sex, opinie politica sau orice alta opinie, apartenenta politica, avere, origine sociala sau alte asemenea temeiuri.
    Art. 5
    (1) In exercitarea atributiilor, serviciile de reintegrare sociala si supraveghere colaboreaza cu organizatiile neguvernamentale ce desfasoara activitati in domeniu, in conditiile stabilite in regulamentul de aplicare a dispozitiilor prezentei ordonante.
    (2) Serviciile de reintegrare sociala si supraveghere, in derularea activitatii lor, pot colabora cu specialisti din alte domenii de activitate, cu voluntari din randul comunitatii, precum si cu reprezentanti ai societatii civile.
    (3) Colaboratorii pot fi remunerati pentru activitatea desfasurata, potrivit legii.

    CAP. 2
    Organizarea si functionarea serviciilor de reintegrare sociala si supraveghere

    Art. 6
    (1) Coordonarea activitatii de reintegrare sociala a infractorilor si de supraveghere a executarii sanctiunilor neprivative de libertate se realizeaza de catre Directia de reintegrare sociala a infractorilor si supraveghere a executarii sanctiunilor neprivative de libertate din cadrul Ministerului Justitiei, condusa de un director numit, potrivit legii, prin ordin al ministrului justitiei.
    (2) Controlul activitatii de reintegrare sociala si supraveghere se realizeaza de catre inspectorii de reintegrare sociala si supraveghere din cadrul directiei prevazute la alin. (1).
    (3) Pe langa fiecare tribunal se organizeaza si functioneaza servicii de reintegrare sociala a infractorilor si supraveghere a executarii sanctiunilor neprivative de libertate.
    (4) Competenta teritoriala a serviciilor de reintegrare sociala si supraveghere se stabileste prin regulamentul de aplicare a dispozitiilor prezentei ordonante.
    (5) Serviciile de reintegrare sociala si supraveghere sunt conduse de sefi de serviciu.
    (6) Numarul de posturi necesar pentru fiecare serviciu de reintegrare sociala si supraveghere se stabileste prin ordin al ministrului justitiei, in limita numarului maxim de posturi aprobat Ministerului Justitiei.
    Art. 7
    (1) Personalul de reintegrare sociala si supraveghere este format din sefii serviciilor de reintegrare sociala si supraveghere, precum si din consilierii de reintegrare sociala si supraveghere.
    (2) Persoanele prevazute la alin. (1) sunt numite in functie prin ordin al ministrului justitiei.
    (3) Salarizarea personalului de reintegrare sociala si supraveghere si a inspectorilor de reintegrare sociala si supraveghere se realizeaza potrivit dispozitiilor Legii privind salarizarea si alte drepturi ale personalului din organele autoritatii judecatoresti.
    Art. 8
    (1) Poate fi consilier de reintegrare sociala si supraveghere sau sef al serviciului de reintegrare sociala si supraveghere ori inspector de reintegrare sociala si supraveghere persoana care indeplineste urmatoarele conditii:
    a) are cetatenia romana si domiciliul in Romania;
    b) are capacitate deplina de exercitiu;
    c) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
    d) este apt din punct de vedere medical si psihologic pentru exercitarea functiei, fapt dovedit pe baza unui examen medical si psihologic de specialitate;
    e) nu a fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni de natura sa il faca incompatibil cu functia pe care o indeplineste si se bucura de o buna reputatie;
    f) este licentiat in asistenta sociala, psihologie, sociologie, pedagogie sau drept ori este absolvent al unei forme de invatamant postuniversitar in domeniul reintegrarii sociale a infractorilor si supravegherii acestora;
    g) a absolvit cursurile de reintegrare sociala si supraveghere organizate de Ministerul Justitiei ori o forma de invatamant postuniversitar in domeniul reintegrarii sociale a infractorilor si supravegherii acestora si a castigat concursul organizat pentru ocuparea functiei pentru care candideaza.
    (2) Conditiile de organizare si desfasurare a cursurilor de reintegrare sociala si supraveghere, precum si a concursului pentru ocuparea functiei de consilier de reintegrare sociala si supraveghere sau de sef al serviciului de reintegrare sociala si supraveghere ori inspector de reintegrare sociala si supraveghere se stabilesc prin regulament aprobat prin ordin al ministrului justitiei.
    (3) Inscrierea la cursurile de reintegrare sociala si supraveghere si la concursul pentru ocuparea functiilor prevazute la alin. (2) se face dupa achitarea taxelor de inscriere.
    Art. 9
    Pregatirea si specializarea personalului de reintegrare sociala si supraveghere, precum si a inspectorilor de reintegrare sociala si supraveghere sunt de competenta Ministerului Justitiei, prin directia de specialitate.
    Art. 10
    Finantarea activitatii serviciilor de reintegrare sociala si supraveghere se face de la bugetul de stat.

    CAP. 3
    Activitatea serviciilor de reintegrare sociala si supraveghere

    Art. 11
    (1) Serviciile de reintegrare sociala si supraveghere au urmatoarele atributii:
    a) supravegheaza respectarea de catre persoana condamnata a masurilor prevazute la art. 86^3 alin. 1 lit. a) - d) din Codul penal;
    b) supravegheaza executarea obligatiilor impuse condamnatului de catre instanta, prevazute in art. 86^3 alin. 3 lit. a) - f) din Codul penal;
    c) supravegheaza executarea obligatiilor impuse minorului de catre instanta, prevazute in art. 103 alin. 3 lit. a) - c) din acelasi cod;
    d) intocmesc, la cererea instantelor de judecata, referate de evaluare cu privire la persoanele prevazute la art. 1 sau cu privire la inculpati;
    e) colaboreaza cu institutiile publice in vederea executarii masurii obligarii minorului la prestarea unei activitati neremunerate intr-o institutie de interes public;
    f) desfasoara, la cerere, activitati de consiliere individuala a infractorilor in ceea ce priveste comportamentul social, de grup si individual;
    g) initiaza si deruleaza programe speciale de protectie, asistenta sociala si juridica a minorilor si tinerilor care au savarsit infractiuni;
    h) initiaza si deruleaza, impreuna cu voluntarii si reprezentantii societatii civile, precum si cu organizatii guvernamentale si neguvernamentale romane si straine, programe de resocializare a persoanelor prevazute in art. 1 si in art. 3 alin. (2) care au solicitat sa participe la aceste programe, pentru sprijinirea acestora in respectarea conditiilor impuse de instanta de judecata si pentru reintegrarea lor sociala;
    i) colaboreaza cu institutiile publice si private, precum si cu persoanele fizice si juridice din raza lor de competenta, in vederea identificarii, dupa caz, a locurilor de munca disponibile, a cursurilor scolare, precum si a celor de calificare sau recalificare profesionala;
    j) orice alte atributii prevazute de lege.
    (2) Serviciile de reintegrare sociala si supraveghere, impreuna cu personalul specializat in asistenta si consiliere din cadrul administratiei penitenciarelor, pot derula programe privind activitati lucrative, socioeducative, de instruire scolara si formare profesionala pentru persoanele condamnate.
    (3) Persoanele prevazute in art. 7 alin. (1) intocmesc, pe parcursul desfasurarii activitatilor, referate periodice de reintegrare sociala si supraveghere pentru cei care au solicitat asistenta si consilierea din partea serviciilor de reintegrare sociala si supraveghere.
    Art. 12
    (1) Referatul de evaluare solicitat serviciului de reintegrare sociala si supraveghere potrivit dispozitiilor art. 11 alin. (1) lit. d) contine date privind persoana inculpatului sau, dupa caz, a persoanelor prevazute in art. 1, nivelul instructiei scolare, comportamentul, factorii care ii influenteaza sau ii pot influenta conduita generala, precum si perspectivele reintegrarii in societate.
    (2) Referatul de evaluare are caracter consultativ si de orientare.
    (3) La intocmirea referatului de evaluare serviciul de reintegrare sociala si supraveghere poate colabora cu psihologi, cadre didactice, sociologi, medici sau alti specialisti desemnati de autoritatile competente.
    (4) Referatul de evaluare se depune de catre serviciul de reintegrare sociala si supraveghere la instanta de judecata, in termen de 14 zile de la data primirii solicitarii.
    Art. 13
    (1) Persoanelor mentionate la art. 1 care au solicitat asistenta si consilierea din partea serviciului de reintegrare sociala si supraveghere li se intocmeste un dosar de reintegrare sociala si supraveghere.
    (2) Dosarul prevazut la alin. (1) contine date in ceea ce priveste persoana care a solicitat asistenta si consiliere, fapta savarsita, hotararea instantei de judecata, obligatiile stabilite in sarcina sa si termenul de incercare, referatul de evaluare, referatele periodice de reintegrare sociala si supraveghere si concluziile.
    (3) Dosarul de reintegrare sociala si supraveghere este confidential.
    Art. 14
    (1) Persoanele prevazute la art. 1, precum si aparatorul, ales sau numit din oficiu, daca are acordul persoanei careia i s-a intocmit dosarul, au acces la dosarul de reintegrare sociala si supraveghere.
    (2) Dosarul poate fi consultat in camera de consiliu de catre instanta de judecata, judecatorul delegat cu executarea si de catre procuror.
    (3) Dosarul poate fi consultat, cu aprobarea sefului serviciului de reintegrare sociala si supraveghere, de catre reprezentantii persoanelor juridice care desfasoara activitati in domeniul respectarii drepturilor omului sau ocrotirii persoanelor condamnate, daca au acordul scris al persoanei careia i s-a intocmit dosarul.
    (4) Consultarea dosarului se consemneaza de fiecare data intr-un proces-verbal semnat de consilierul de reintegrare sociala si supraveghere si de persoana care l-a studiat.
    (5) Termenul de pastrare in arhiva a dosarelor de reintegrare sociala si supraveghere este de 5 ani.

    CAP. 4
    Dispozitii tranzitorii si finale

    Art. 15
    (1) In vederea aplicarii dispozitiilor prezentei ordonante numarul maxim de posturi aprobat pentru Ministerul Justitiei si pentru unitatile din sistemul justitiei se va suplimenta in mod corespunzator prin hotarare a Guvernului.
    (2) Cheltuielile de personal necesare aplicarii dispozitiilor prezentei ordonante se realizeaza in cadrul cheltuielilor de personal aprobate prin buget Ministerului Justitiei.
    (3) Ministerul Justitiei va propune modificarea nomenclatorului de functii si introducerea functiei de consilier de reintegrare sociala si supraveghere, precum si a functiei de inspector de reintegrare sociala si supraveghere.
    Art. 16
    (1) Prezenta ordonanta intra in vigoare la 60 de zile de la publicarea ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, cu exceptia dispozitiilor referitoare la activitatea serviciilor de reintegrare sociala si supraveghere, care se aplica dupa numirea in functie a consilierilor de reintegrare sociala si supraveghere prin ordin al ministrului justitiei, dar nu mai tarziu de 30 de zile de la aprobarea bugetului de stat pe anul 2001.
    (2) In termen de 60 de zile de la publicarea prezentei ordonante in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, se adopta, prin hotarare a Guvernului, regulamentul de aplicare a dispozitiilor prezentei ordonante.
    (3) Pe data numirii in functie a consilierilor de reintegrare sociala si supraveghere, potrivit dispozitiilor alin. (1), centrele experimentale de probatiune isi inceteaza activitatea. Organizatiile neguvernamentale care au sprijinit aceste centre vor putea colabora in continuare cu serviciile de reintegrare sociala si supraveghere, potrivit dispozitiilor prezentei ordonante.

                  PRIM-MINISTRU
            MUGUR CONSTANTIN ISARESCU

                       Contrasemneaza:
                       Ministru de stat,
                       ministrul justitiei,
                       Valeriu Stoica

                       Ministrul finantelor,
                       Decebal Traian Remes

                       Ministrul muncii si
                       protectiei sociale,
                       Smaranda DobrescuSmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 92/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 92 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, my name is Elisa Keily I am so overwhelmed with joy all thanks to Dr Raypower spell. my husband left me for another woman few years back and I was very devastated cause I never did anything wrong to him, I was left with my two kid and a job that pays little.i was almost giving up until I saw a testimony online about Dr Raypower and I decided to contact him.i explained my problem to him and he assured me I'll see a positive result after 24hurs, surprisingly my husband came back the day after the spell begging me to forgive him and promised to never leave. My husband has been back for 6 months now and we've never had any issues, am glad I didn't doubt Dr Raypower cause he sure can solve any problems with fast relief you can also contact him for help now Email: Urgentspellcast@gmail.com or Urgentspellcast@yahoo.com Website: https://urgentspellcast.wordpress.com/  WhatsApp: +14243308109
ANONIM a comentat OUG 96 2021
     I want to use this opportunity to thank Dr Ilekhojie who help me to win a large sum. I have been playing the lottery for the past 5 years now and i have never won. Ever since then i have not been able to win and i was so upset and i needed help to win the lottery. so i decided to go online and search for help, there i saw so many good testimony about this man called Great Dr Ilekhojie of how he have cast lucky spell lotto for people to win the lottery. I contacted him also and tell him i want to win a lottery, he cast a spell for me which i use and i play and won a large amount in dollars. I am so grateful to this man. Just in-case you also need him to help you win, you can contact him through his email: gethelp05@gmail.com and send him a direct message on +2348147400259
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, I want to let the whole world know how Dr. Wale has restored my broken relationship with Wayne. We have been together for 3 years and he told me that he doesn’t love me like he used to. Things have not been good for about 4 months and he ended this about 2 weeks ago. I was miserable and just didn't want to go on anymore. I did text him right after this but he didn’t even respond to me. One day I was searching for a way to get him back on the Internet when I saw a post of a lady testifying of how a love spell caster called Dr. Wale helped her to get back her ex, I was so desperate to get mine back so I messaged him and explained my situation to him and he instructed me to do somethings which I did and 24 hours later my boyfriend Wayne came back kneeling and begging for my forgiveness and I forgive him and our relationship was back to normal again, if your Ex broke up with you or you have any problem then you problem has come to an end because Dr. Wale can solve all marriage and relationship problems. If you need his urgent help WhatsApp/Text him: +1(978) 406-9575 or Email: everlastingspellcast@gmail.com or view his website: https://everlastingspellcaster.website2.me/contact
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 158 2004
     Ai nevoie de împrumut ?? Oferim împrumuturi cu 3%, oferim împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumut de afaceri, împrumut privat, împrumuturi auto, împrumuturi hoteliere, împrumut studențesc, împrumut personal Împrumuturi de refinanțare a locuințelor, pentru mai multe detalii Email: (tinvestor53@gmail.com) WhatsApp “: + 16892107004
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK. This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunt CEO-ul companiei de împrumut Thomas și vreau să știți cu toții că suntem instruiți să împrumutăm împrumuturi numai celor care au nevoie de împrumut pentru a-și sărbători Ajunul de Crăciun într-un mod mai bun ca niciodată și, de asemenea, celor care au nevoie pentru sprijin financiar, așa că, așa că, dacă aveți nevoie de un împrumut sau un împrumut de Crăciun pentru a vă îndepărta datoriile sau facturile, atunci ne puteți contacta prin e-mailul nostru din VIA (tinvestor53@gmail.com) pentru mai multe detalii despre această tranzacție împrumută fonduriWhatsApp “: +16892107004
ANONIM a comentat Decretul 244 1978
    De ce apare decretul asta in 2021, mai exista RSR? As vrea sa stiu care este legislatia actuala, nu date istorice.
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    Save Your Relationship and Get Your Ex Boyfriend/Girlfriend Back! contact: +1(662)-493-2087 is certainly the best spell caster online and his result is 100% guarantee… I don't know how to really thank Dr. PATRICK for what he did for me. My Name is Libby Eva from the UK, i have been dating this man who I loved very much for over four years now without any problem in our relationship. so at a point he changed so suddenly after returning from the office and started behaving so strangely. it even got to the extent that he told me it was over and i should never call him again. This was a person that loved me with everything that he had. When I told my friend Jenny what happened, she introduced me to a great spell caster called DR PATRICK, the chief priest of all spell caster. At first sight this man told me all my problems. It was his secretary that used a charm on him. Dr PATRICK told me not to worry that he will help me solve the problem. The following day, I was in the house in a sober mood when I first received a message from my boyfriend that he was very sorry and before I dropped the phone, he called me again to say he was on his way home and that he was truly sorry for everything. To my greatest surprise, one week later he engaged me and we got married. All Thanks to DR PATRICK. You can contact him through the following means Email: drpatrickspellcaster@gmail.com Mobile Number: +1 662 493 2087 Blog: https://drpatrickspellcast.blogspot.com Facebook pages https://www.facebook.com/Drpatrickspellcaster11
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordonanţa 92/2000
Legea 211 2004
privind unele masuri pentru asigurarea protectiei victimelor infractiunilor
Ordin 1296 2002
pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea cursurilor de reintegrare sociala si supraveghere si a concursului pentru ocuparea functiei de consilier de reintegrare sociala si supraveghere, sef al serviciului de reintegrare sociala si supraveghere sau inspector de reintegrare sociala si supraveghere
Legea 129 2002
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2000 privind organizarea si functionarea serviciilor de reintegrare sociala a infractorilor si de supraveghere a executarii sanctiunilor neprivative de libertate
Ordin 853 2001
pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea cursurilor de reintegrare sociala si supraveghere si a concursului pentru ocuparea functiei de consilier de reintegrare sociala si supraveghere sau de sef al serviciului de reintegrare sociala si supraveghere ori de inspector de reintegrare sociala si supraveghere
Hotărârea 1239 2000
privind aprobarea Regulamentului de aplicare a dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92/2000 privind organizarea si functionarea serviciilor de reintegrare sociala a infractorilor si de supraveghere a executarii sanctiunilor neprivative de libertate
Hotărârea 1022 2000
privind suplimentarea numarului maxim de posturi aprobat Ministerului Justitiei pentru activitatea de reintegrare sociala a infractorilor si supravegherea executarii sanctiunilor neprivative de libertate
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu