E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
A fost modificat de:
Ordonanţa 92 2000 modificat de articolul 35 din actul Legea 211 2004
Ordonanţa 92 2000 modificat de articolul 35 din actul Legea 211 2004
Articolul 8 din actul Ordonanţa 92 2000 in legatura cu Ordin 1296 2002
Ordonanţa 92 2000 aprobat de articolul 1 din actul Legea 129 2002
Articolul 1 din actul Ordonanţa 92 2000 articole noi... articolul 1 din actul Legea 129 2002
Articolul 3 din actul Ordonanţa 92 2000 completat de articolul 1 din actul Legea 129 2002
Articolul 4 din actul Ordonanţa 92 2000 modificat de articolul 1 din actul Legea 129 2002
Articolul 8 din actul Ordonanţa 92 2000 modificat de articolul 1 din actul Legea 129 2002
Articolul 11 din actul Ordonanţa 92 2000 modificat de articolul 1 din actul Legea 129 2002
Articolul 16 din actul Ordonanţa 92 2000 modificat de articolul 1 din actul Legea 129 2002
Articolul 8 din actul Ordonanţa 92 2000 in legatura cu Ordin 853 2001
Ordonanţa 92 2000 in legatura cu Hotărârea 1239 2000
Articolul 15 din actul Ordonanţa 92 2000 in legatura cu Hotărârea 1022 2000
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 92 din 29 august 2000

privind organizarea si functionarea serviciilor de reintegrare sociala a infractorilor si de supraveghere a executarii sanctiunilor neprivative de libertate

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 423 din  1 septembrie 2000


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale art. 1 lit. O pct. 3 din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    In vederea reintegrarii sociale a persoanelor care au savarsit infractiuni, mentinute in stare de libertate, si a supravegherii executarii obligatiilor stabilite de instanta de judecata in sarcina acestora, se infiinteaza, sub autoritatea Ministerului Justitiei, serviciile de reintegrare sociala a infractorilor si de supraveghere a executarii sanctiunilor neprivative de libertate, denumite in continuare servicii de reintegrare sociala si supraveghere, ca organisme specializate, fara personalitate juridica.
    Art. 2
    Activitatea serviciilor de reintegrare sociala si supraveghere se desfasoara cu atragerea si implicarea comunitatii in procesul de reintegrare sociala a persoanelor prevazute la art. 1.
    Art. 3
    (1) La cererea persoanelor prevazute la art. 1, serviciile de reintegrare sociala si supraveghere le pot asigura asistenta si consiliere in vederea indreptarii si reintegrarii sociale a acestora.
    (2) Serviciile de reintegrare sociala si supraveghere coopereaza cu personalul specializat in asistenta si consiliere din cadrul administratiei penitenciarelor, in scopul indreptarii si reintegrarii sociale a persoanelor condamnate la o pedeapsa cu privare de libertate, cu acordul acestora.
    Art. 4
    Serviciile de reintegrare sociala si supraveghere isi desfasoara activitatea fara vreo discriminare pe temei de nationalitate, cetatenie, rasa, origine etnica, limba, religie, sex, opinie politica sau orice alta opinie, apartenenta politica, avere, origine sociala sau alte asemenea temeiuri.
    Art. 5
    (1) In exercitarea atributiilor, serviciile de reintegrare sociala si supraveghere colaboreaza cu organizatiile neguvernamentale ce desfasoara activitati in domeniu, in conditiile stabilite in regulamentul de aplicare a dispozitiilor prezentei ordonante.
    (2) Serviciile de reintegrare sociala si supraveghere, in derularea activitatii lor, pot colabora cu specialisti din alte domenii de activitate, cu voluntari din randul comunitatii, precum si cu reprezentanti ai societatii civile.
    (3) Colaboratorii pot fi remunerati pentru activitatea desfasurata, potrivit legii.

    CAP. 2
    Organizarea si functionarea serviciilor de reintegrare sociala si supraveghere

    Art. 6
    (1) Coordonarea activitatii de reintegrare sociala a infractorilor si de supraveghere a executarii sanctiunilor neprivative de libertate se realizeaza de catre Directia de reintegrare sociala a infractorilor si supraveghere a executarii sanctiunilor neprivative de libertate din cadrul Ministerului Justitiei, condusa de un director numit, potrivit legii, prin ordin al ministrului justitiei.
    (2) Controlul activitatii de reintegrare sociala si supraveghere se realizeaza de catre inspectorii de reintegrare sociala si supraveghere din cadrul directiei prevazute la alin. (1).
    (3) Pe langa fiecare tribunal se organizeaza si functioneaza servicii de reintegrare sociala a infractorilor si supraveghere a executarii sanctiunilor neprivative de libertate.
    (4) Competenta teritoriala a serviciilor de reintegrare sociala si supraveghere se stabileste prin regulamentul de aplicare a dispozitiilor prezentei ordonante.
    (5) Serviciile de reintegrare sociala si supraveghere sunt conduse de sefi de serviciu.
    (6) Numarul de posturi necesar pentru fiecare serviciu de reintegrare sociala si supraveghere se stabileste prin ordin al ministrului justitiei, in limita numarului maxim de posturi aprobat Ministerului Justitiei.
    Art. 7
    (1) Personalul de reintegrare sociala si supraveghere este format din sefii serviciilor de reintegrare sociala si supraveghere, precum si din consilierii de reintegrare sociala si supraveghere.
    (2) Persoanele prevazute la alin. (1) sunt numite in functie prin ordin al ministrului justitiei.
    (3) Salarizarea personalului de reintegrare sociala si supraveghere si a inspectorilor de reintegrare sociala si supraveghere se realizeaza potrivit dispozitiilor Legii privind salarizarea si alte drepturi ale personalului din organele autoritatii judecatoresti.
    Art. 8
    (1) Poate fi consilier de reintegrare sociala si supraveghere sau sef al serviciului de reintegrare sociala si supraveghere ori inspector de reintegrare sociala si supraveghere persoana care indeplineste urmatoarele conditii:
    a) are cetatenia romana si domiciliul in Romania;
    b) are capacitate deplina de exercitiu;
    c) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
    d) este apt din punct de vedere medical si psihologic pentru exercitarea functiei, fapt dovedit pe baza unui examen medical si psihologic de specialitate;
    e) nu a fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni de natura sa il faca incompatibil cu functia pe care o indeplineste si se bucura de o buna reputatie;
    f) este licentiat in asistenta sociala, psihologie, sociologie, pedagogie sau drept ori este absolvent al unei forme de invatamant postuniversitar in domeniul reintegrarii sociale a infractorilor si supravegherii acestora;
    g) a absolvit cursurile de reintegrare sociala si supraveghere organizate de Ministerul Justitiei ori o forma de invatamant postuniversitar in domeniul reintegrarii sociale a infractorilor si supravegherii acestora si a castigat concursul organizat pentru ocuparea functiei pentru care candideaza.
    (2) Conditiile de organizare si desfasurare a cursurilor de reintegrare sociala si supraveghere, precum si a concursului pentru ocuparea functiei de consilier de reintegrare sociala si supraveghere sau de sef al serviciului de reintegrare sociala si supraveghere ori inspector de reintegrare sociala si supraveghere se stabilesc prin regulament aprobat prin ordin al ministrului justitiei.
    (3) Inscrierea la cursurile de reintegrare sociala si supraveghere si la concursul pentru ocuparea functiilor prevazute la alin. (2) se face dupa achitarea taxelor de inscriere.
    Art. 9
    Pregatirea si specializarea personalului de reintegrare sociala si supraveghere, precum si a inspectorilor de reintegrare sociala si supraveghere sunt de competenta Ministerului Justitiei, prin directia de specialitate.
    Art. 10
    Finantarea activitatii serviciilor de reintegrare sociala si supraveghere se face de la bugetul de stat.

    CAP. 3
    Activitatea serviciilor de reintegrare sociala si supraveghere

    Art. 11
    (1) Serviciile de reintegrare sociala si supraveghere au urmatoarele atributii:
    a) supravegheaza respectarea de catre persoana condamnata a masurilor prevazute la art. 86^3 alin. 1 lit. a) - d) din Codul penal;
    b) supravegheaza executarea obligatiilor impuse condamnatului de catre instanta, prevazute in art. 86^3 alin. 3 lit. a) - f) din Codul penal;
    c) supravegheaza executarea obligatiilor impuse minorului de catre instanta, prevazute in art. 103 alin. 3 lit. a) - c) din acelasi cod;
    d) intocmesc, la cererea instantelor de judecata, referate de evaluare cu privire la persoanele prevazute la art. 1 sau cu privire la inculpati;
    e) colaboreaza cu institutiile publice in vederea executarii masurii obligarii minorului la prestarea unei activitati neremunerate intr-o institutie de interes public;
    f) desfasoara, la cerere, activitati de consiliere individuala a infractorilor in ceea ce priveste comportamentul social, de grup si individual;
    g) initiaza si deruleaza programe speciale de protectie, asistenta sociala si juridica a minorilor si tinerilor care au savarsit infractiuni;
    h) initiaza si deruleaza, impreuna cu voluntarii si reprezentantii societatii civile, precum si cu organizatii guvernamentale si neguvernamentale romane si straine, programe de resocializare a persoanelor prevazute in art. 1 si in art. 3 alin. (2) care au solicitat sa participe la aceste programe, pentru sprijinirea acestora in respectarea conditiilor impuse de instanta de judecata si pentru reintegrarea lor sociala;
    i) colaboreaza cu institutiile publice si private, precum si cu persoanele fizice si juridice din raza lor de competenta, in vederea identificarii, dupa caz, a locurilor de munca disponibile, a cursurilor scolare, precum si a celor de calificare sau recalificare profesionala;
    j) orice alte atributii prevazute de lege.
    (2) Serviciile de reintegrare sociala si supraveghere, impreuna cu personalul specializat in asistenta si consiliere din cadrul administratiei penitenciarelor, pot derula programe privind activitati lucrative, socioeducative, de instruire scolara si formare profesionala pentru persoanele condamnate.
    (3) Persoanele prevazute in art. 7 alin. (1) intocmesc, pe parcursul desfasurarii activitatilor, referate periodice de reintegrare sociala si supraveghere pentru cei care au solicitat asistenta si consilierea din partea serviciilor de reintegrare sociala si supraveghere.
    Art. 12
    (1) Referatul de evaluare solicitat serviciului de reintegrare sociala si supraveghere potrivit dispozitiilor art. 11 alin. (1) lit. d) contine date privind persoana inculpatului sau, dupa caz, a persoanelor prevazute in art. 1, nivelul instructiei scolare, comportamentul, factorii care ii influenteaza sau ii pot influenta conduita generala, precum si perspectivele reintegrarii in societate.
    (2) Referatul de evaluare are caracter consultativ si de orientare.
    (3) La intocmirea referatului de evaluare serviciul de reintegrare sociala si supraveghere poate colabora cu psihologi, cadre didactice, sociologi, medici sau alti specialisti desemnati de autoritatile competente.
    (4) Referatul de evaluare se depune de catre serviciul de reintegrare sociala si supraveghere la instanta de judecata, in termen de 14 zile de la data primirii solicitarii.
    Art. 13
    (1) Persoanelor mentionate la art. 1 care au solicitat asistenta si consilierea din partea serviciului de reintegrare sociala si supraveghere li se intocmeste un dosar de reintegrare sociala si supraveghere.
    (2) Dosarul prevazut la alin. (1) contine date in ceea ce priveste persoana care a solicitat asistenta si consiliere, fapta savarsita, hotararea instantei de judecata, obligatiile stabilite in sarcina sa si termenul de incercare, referatul de evaluare, referatele periodice de reintegrare sociala si supraveghere si concluziile.
    (3) Dosarul de reintegrare sociala si supraveghere este confidential.
    Art. 14
    (1) Persoanele prevazute la art. 1, precum si aparatorul, ales sau numit din oficiu, daca are acordul persoanei careia i s-a intocmit dosarul, au acces la dosarul de reintegrare sociala si supraveghere.
    (2) Dosarul poate fi consultat in camera de consiliu de catre instanta de judecata, judecatorul delegat cu executarea si de catre procuror.
    (3) Dosarul poate fi consultat, cu aprobarea sefului serviciului de reintegrare sociala si supraveghere, de catre reprezentantii persoanelor juridice care desfasoara activitati in domeniul respectarii drepturilor omului sau ocrotirii persoanelor condamnate, daca au acordul scris al persoanei careia i s-a intocmit dosarul.
    (4) Consultarea dosarului se consemneaza de fiecare data intr-un proces-verbal semnat de consilierul de reintegrare sociala si supraveghere si de persoana care l-a studiat.
    (5) Termenul de pastrare in arhiva a dosarelor de reintegrare sociala si supraveghere este de 5 ani.

    CAP. 4
    Dispozitii tranzitorii si finale

    Art. 15
    (1) In vederea aplicarii dispozitiilor prezentei ordonante numarul maxim de posturi aprobat pentru Ministerul Justitiei si pentru unitatile din sistemul justitiei se va suplimenta in mod corespunzator prin hotarare a Guvernului.
    (2) Cheltuielile de personal necesare aplicarii dispozitiilor prezentei ordonante se realizeaza in cadrul cheltuielilor de personal aprobate prin buget Ministerului Justitiei.
    (3) Ministerul Justitiei va propune modificarea nomenclatorului de functii si introducerea functiei de consilier de reintegrare sociala si supraveghere, precum si a functiei de inspector de reintegrare sociala si supraveghere.
    Art. 16
    (1) Prezenta ordonanta intra in vigoare la 60 de zile de la publicarea ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, cu exceptia dispozitiilor referitoare la activitatea serviciilor de reintegrare sociala si supraveghere, care se aplica dupa numirea in functie a consilierilor de reintegrare sociala si supraveghere prin ordin al ministrului justitiei, dar nu mai tarziu de 30 de zile de la aprobarea bugetului de stat pe anul 2001.
    (2) In termen de 60 de zile de la publicarea prezentei ordonante in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, se adopta, prin hotarare a Guvernului, regulamentul de aplicare a dispozitiilor prezentei ordonante.
    (3) Pe data numirii in functie a consilierilor de reintegrare sociala si supraveghere, potrivit dispozitiilor alin. (1), centrele experimentale de probatiune isi inceteaza activitatea. Organizatiile neguvernamentale care au sprijinit aceste centre vor putea colabora in continuare cu serviciile de reintegrare sociala si supraveghere, potrivit dispozitiilor prezentei ordonante.

                  PRIM-MINISTRU
            MUGUR CONSTANTIN ISARESCU

                       Contrasemneaza:
                       Ministru de stat,
                       ministrul justitiei,
                       Valeriu Stoica

                       Ministrul finantelor,
                       Decebal Traian Remes

                       Ministrul muncii si
                       protectiei sociale,
                       Smaranda DobrescuSmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 92/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 92 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordonanţa 92/2000
Legea 211 2004
privind unele masuri pentru asigurarea protectiei victimelor infractiunilor
Ordin 1296 2002
pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea cursurilor de reintegrare sociala si supraveghere si a concursului pentru ocuparea functiei de consilier de reintegrare sociala si supraveghere, sef al serviciului de reintegrare sociala si supraveghere sau inspector de reintegrare sociala si supraveghere
Legea 129 2002
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2000 privind organizarea si functionarea serviciilor de reintegrare sociala a infractorilor si de supraveghere a executarii sanctiunilor neprivative de libertate
Ordin 853 2001
pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea cursurilor de reintegrare sociala si supraveghere si a concursului pentru ocuparea functiei de consilier de reintegrare sociala si supraveghere sau de sef al serviciului de reintegrare sociala si supraveghere ori de inspector de reintegrare sociala si supraveghere
Hotărârea 1239 2000
privind aprobarea Regulamentului de aplicare a dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92/2000 privind organizarea si functionarea serviciilor de reintegrare sociala a infractorilor si de supraveghere a executarii sanctiunilor neprivative de libertate
Hotărârea 1022 2000
privind suplimentarea numarului maxim de posturi aprobat Ministerului Justitiei pentru activitatea de reintegrare sociala a infractorilor si supravegherea executarii sanctiunilor neprivative de libertate
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu