E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
A fost modificat de:
Ordonanţa 92 2000 modificat de articolul 35 din actul Legea 211 2004
Ordonanţa 92 2000 modificat de articolul 35 din actul Legea 211 2004
Articolul 8 din actul Ordonanţa 92 2000 in legatura cu Ordin 1296 2002
Ordonanţa 92 2000 aprobat de articolul 1 din actul Legea 129 2002
Articolul 1 din actul Ordonanţa 92 2000 articole noi... articolul 1 din actul Legea 129 2002
Articolul 3 din actul Ordonanţa 92 2000 completat de articolul 1 din actul Legea 129 2002
Articolul 4 din actul Ordonanţa 92 2000 modificat de articolul 1 din actul Legea 129 2002
Articolul 8 din actul Ordonanţa 92 2000 modificat de articolul 1 din actul Legea 129 2002
Articolul 11 din actul Ordonanţa 92 2000 modificat de articolul 1 din actul Legea 129 2002
Articolul 16 din actul Ordonanţa 92 2000 modificat de articolul 1 din actul Legea 129 2002
Articolul 8 din actul Ordonanţa 92 2000 in legatura cu Ordin 853 2001
Ordonanţa 92 2000 in legatura cu Hotărârea 1239 2000
Articolul 15 din actul Ordonanţa 92 2000 in legatura cu Hotărârea 1022 2000
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 92 din 29 august 2000

privind organizarea si functionarea serviciilor de reintegrare sociala a infractorilor si de supraveghere a executarii sanctiunilor neprivative de libertate

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 423 din  1 septembrie 2000


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale art. 1 lit. O pct. 3 din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    In vederea reintegrarii sociale a persoanelor care au savarsit infractiuni, mentinute in stare de libertate, si a supravegherii executarii obligatiilor stabilite de instanta de judecata in sarcina acestora, se infiinteaza, sub autoritatea Ministerului Justitiei, serviciile de reintegrare sociala a infractorilor si de supraveghere a executarii sanctiunilor neprivative de libertate, denumite in continuare servicii de reintegrare sociala si supraveghere, ca organisme specializate, fara personalitate juridica.
    Art. 2
    Activitatea serviciilor de reintegrare sociala si supraveghere se desfasoara cu atragerea si implicarea comunitatii in procesul de reintegrare sociala a persoanelor prevazute la art. 1.
    Art. 3
    (1) La cererea persoanelor prevazute la art. 1, serviciile de reintegrare sociala si supraveghere le pot asigura asistenta si consiliere in vederea indreptarii si reintegrarii sociale a acestora.
    (2) Serviciile de reintegrare sociala si supraveghere coopereaza cu personalul specializat in asistenta si consiliere din cadrul administratiei penitenciarelor, in scopul indreptarii si reintegrarii sociale a persoanelor condamnate la o pedeapsa cu privare de libertate, cu acordul acestora.
    Art. 4
    Serviciile de reintegrare sociala si supraveghere isi desfasoara activitatea fara vreo discriminare pe temei de nationalitate, cetatenie, rasa, origine etnica, limba, religie, sex, opinie politica sau orice alta opinie, apartenenta politica, avere, origine sociala sau alte asemenea temeiuri.
    Art. 5
    (1) In exercitarea atributiilor, serviciile de reintegrare sociala si supraveghere colaboreaza cu organizatiile neguvernamentale ce desfasoara activitati in domeniu, in conditiile stabilite in regulamentul de aplicare a dispozitiilor prezentei ordonante.
    (2) Serviciile de reintegrare sociala si supraveghere, in derularea activitatii lor, pot colabora cu specialisti din alte domenii de activitate, cu voluntari din randul comunitatii, precum si cu reprezentanti ai societatii civile.
    (3) Colaboratorii pot fi remunerati pentru activitatea desfasurata, potrivit legii.

    CAP. 2
    Organizarea si functionarea serviciilor de reintegrare sociala si supraveghere

    Art. 6
    (1) Coordonarea activitatii de reintegrare sociala a infractorilor si de supraveghere a executarii sanctiunilor neprivative de libertate se realizeaza de catre Directia de reintegrare sociala a infractorilor si supraveghere a executarii sanctiunilor neprivative de libertate din cadrul Ministerului Justitiei, condusa de un director numit, potrivit legii, prin ordin al ministrului justitiei.
    (2) Controlul activitatii de reintegrare sociala si supraveghere se realizeaza de catre inspectorii de reintegrare sociala si supraveghere din cadrul directiei prevazute la alin. (1).
    (3) Pe langa fiecare tribunal se organizeaza si functioneaza servicii de reintegrare sociala a infractorilor si supraveghere a executarii sanctiunilor neprivative de libertate.
    (4) Competenta teritoriala a serviciilor de reintegrare sociala si supraveghere se stabileste prin regulamentul de aplicare a dispozitiilor prezentei ordonante.
    (5) Serviciile de reintegrare sociala si supraveghere sunt conduse de sefi de serviciu.
    (6) Numarul de posturi necesar pentru fiecare serviciu de reintegrare sociala si supraveghere se stabileste prin ordin al ministrului justitiei, in limita numarului maxim de posturi aprobat Ministerului Justitiei.
    Art. 7
    (1) Personalul de reintegrare sociala si supraveghere este format din sefii serviciilor de reintegrare sociala si supraveghere, precum si din consilierii de reintegrare sociala si supraveghere.
    (2) Persoanele prevazute la alin. (1) sunt numite in functie prin ordin al ministrului justitiei.
    (3) Salarizarea personalului de reintegrare sociala si supraveghere si a inspectorilor de reintegrare sociala si supraveghere se realizeaza potrivit dispozitiilor Legii privind salarizarea si alte drepturi ale personalului din organele autoritatii judecatoresti.
    Art. 8
    (1) Poate fi consilier de reintegrare sociala si supraveghere sau sef al serviciului de reintegrare sociala si supraveghere ori inspector de reintegrare sociala si supraveghere persoana care indeplineste urmatoarele conditii:
    a) are cetatenia romana si domiciliul in Romania;
    b) are capacitate deplina de exercitiu;
    c) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
    d) este apt din punct de vedere medical si psihologic pentru exercitarea functiei, fapt dovedit pe baza unui examen medical si psihologic de specialitate;
    e) nu a fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni de natura sa il faca incompatibil cu functia pe care o indeplineste si se bucura de o buna reputatie;
    f) este licentiat in asistenta sociala, psihologie, sociologie, pedagogie sau drept ori este absolvent al unei forme de invatamant postuniversitar in domeniul reintegrarii sociale a infractorilor si supravegherii acestora;
    g) a absolvit cursurile de reintegrare sociala si supraveghere organizate de Ministerul Justitiei ori o forma de invatamant postuniversitar in domeniul reintegrarii sociale a infractorilor si supravegherii acestora si a castigat concursul organizat pentru ocuparea functiei pentru care candideaza.
    (2) Conditiile de organizare si desfasurare a cursurilor de reintegrare sociala si supraveghere, precum si a concursului pentru ocuparea functiei de consilier de reintegrare sociala si supraveghere sau de sef al serviciului de reintegrare sociala si supraveghere ori inspector de reintegrare sociala si supraveghere se stabilesc prin regulament aprobat prin ordin al ministrului justitiei.
    (3) Inscrierea la cursurile de reintegrare sociala si supraveghere si la concursul pentru ocuparea functiilor prevazute la alin. (2) se face dupa achitarea taxelor de inscriere.
    Art. 9
    Pregatirea si specializarea personalului de reintegrare sociala si supraveghere, precum si a inspectorilor de reintegrare sociala si supraveghere sunt de competenta Ministerului Justitiei, prin directia de specialitate.
    Art. 10
    Finantarea activitatii serviciilor de reintegrare sociala si supraveghere se face de la bugetul de stat.

    CAP. 3
    Activitatea serviciilor de reintegrare sociala si supraveghere

    Art. 11
    (1) Serviciile de reintegrare sociala si supraveghere au urmatoarele atributii:
    a) supravegheaza respectarea de catre persoana condamnata a masurilor prevazute la art. 86^3 alin. 1 lit. a) - d) din Codul penal;
    b) supravegheaza executarea obligatiilor impuse condamnatului de catre instanta, prevazute in art. 86^3 alin. 3 lit. a) - f) din Codul penal;
    c) supravegheaza executarea obligatiilor impuse minorului de catre instanta, prevazute in art. 103 alin. 3 lit. a) - c) din acelasi cod;
    d) intocmesc, la cererea instantelor de judecata, referate de evaluare cu privire la persoanele prevazute la art. 1 sau cu privire la inculpati;
    e) colaboreaza cu institutiile publice in vederea executarii masurii obligarii minorului la prestarea unei activitati neremunerate intr-o institutie de interes public;
    f) desfasoara, la cerere, activitati de consiliere individuala a infractorilor in ceea ce priveste comportamentul social, de grup si individual;
    g) initiaza si deruleaza programe speciale de protectie, asistenta sociala si juridica a minorilor si tinerilor care au savarsit infractiuni;
    h) initiaza si deruleaza, impreuna cu voluntarii si reprezentantii societatii civile, precum si cu organizatii guvernamentale si neguvernamentale romane si straine, programe de resocializare a persoanelor prevazute in art. 1 si in art. 3 alin. (2) care au solicitat sa participe la aceste programe, pentru sprijinirea acestora in respectarea conditiilor impuse de instanta de judecata si pentru reintegrarea lor sociala;
    i) colaboreaza cu institutiile publice si private, precum si cu persoanele fizice si juridice din raza lor de competenta, in vederea identificarii, dupa caz, a locurilor de munca disponibile, a cursurilor scolare, precum si a celor de calificare sau recalificare profesionala;
    j) orice alte atributii prevazute de lege.
    (2) Serviciile de reintegrare sociala si supraveghere, impreuna cu personalul specializat in asistenta si consiliere din cadrul administratiei penitenciarelor, pot derula programe privind activitati lucrative, socioeducative, de instruire scolara si formare profesionala pentru persoanele condamnate.
    (3) Persoanele prevazute in art. 7 alin. (1) intocmesc, pe parcursul desfasurarii activitatilor, referate periodice de reintegrare sociala si supraveghere pentru cei care au solicitat asistenta si consilierea din partea serviciilor de reintegrare sociala si supraveghere.
    Art. 12
    (1) Referatul de evaluare solicitat serviciului de reintegrare sociala si supraveghere potrivit dispozitiilor art. 11 alin. (1) lit. d) contine date privind persoana inculpatului sau, dupa caz, a persoanelor prevazute in art. 1, nivelul instructiei scolare, comportamentul, factorii care ii influenteaza sau ii pot influenta conduita generala, precum si perspectivele reintegrarii in societate.
    (2) Referatul de evaluare are caracter consultativ si de orientare.
    (3) La intocmirea referatului de evaluare serviciul de reintegrare sociala si supraveghere poate colabora cu psihologi, cadre didactice, sociologi, medici sau alti specialisti desemnati de autoritatile competente.
    (4) Referatul de evaluare se depune de catre serviciul de reintegrare sociala si supraveghere la instanta de judecata, in termen de 14 zile de la data primirii solicitarii.
    Art. 13
    (1) Persoanelor mentionate la art. 1 care au solicitat asistenta si consilierea din partea serviciului de reintegrare sociala si supraveghere li se intocmeste un dosar de reintegrare sociala si supraveghere.
    (2) Dosarul prevazut la alin. (1) contine date in ceea ce priveste persoana care a solicitat asistenta si consiliere, fapta savarsita, hotararea instantei de judecata, obligatiile stabilite in sarcina sa si termenul de incercare, referatul de evaluare, referatele periodice de reintegrare sociala si supraveghere si concluziile.
    (3) Dosarul de reintegrare sociala si supraveghere este confidential.
    Art. 14
    (1) Persoanele prevazute la art. 1, precum si aparatorul, ales sau numit din oficiu, daca are acordul persoanei careia i s-a intocmit dosarul, au acces la dosarul de reintegrare sociala si supraveghere.
    (2) Dosarul poate fi consultat in camera de consiliu de catre instanta de judecata, judecatorul delegat cu executarea si de catre procuror.
    (3) Dosarul poate fi consultat, cu aprobarea sefului serviciului de reintegrare sociala si supraveghere, de catre reprezentantii persoanelor juridice care desfasoara activitati in domeniul respectarii drepturilor omului sau ocrotirii persoanelor condamnate, daca au acordul scris al persoanei careia i s-a intocmit dosarul.
    (4) Consultarea dosarului se consemneaza de fiecare data intr-un proces-verbal semnat de consilierul de reintegrare sociala si supraveghere si de persoana care l-a studiat.
    (5) Termenul de pastrare in arhiva a dosarelor de reintegrare sociala si supraveghere este de 5 ani.

    CAP. 4
    Dispozitii tranzitorii si finale

    Art. 15
    (1) In vederea aplicarii dispozitiilor prezentei ordonante numarul maxim de posturi aprobat pentru Ministerul Justitiei si pentru unitatile din sistemul justitiei se va suplimenta in mod corespunzator prin hotarare a Guvernului.
    (2) Cheltuielile de personal necesare aplicarii dispozitiilor prezentei ordonante se realizeaza in cadrul cheltuielilor de personal aprobate prin buget Ministerului Justitiei.
    (3) Ministerul Justitiei va propune modificarea nomenclatorului de functii si introducerea functiei de consilier de reintegrare sociala si supraveghere, precum si a functiei de inspector de reintegrare sociala si supraveghere.
    Art. 16
    (1) Prezenta ordonanta intra in vigoare la 60 de zile de la publicarea ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, cu exceptia dispozitiilor referitoare la activitatea serviciilor de reintegrare sociala si supraveghere, care se aplica dupa numirea in functie a consilierilor de reintegrare sociala si supraveghere prin ordin al ministrului justitiei, dar nu mai tarziu de 30 de zile de la aprobarea bugetului de stat pe anul 2001.
    (2) In termen de 60 de zile de la publicarea prezentei ordonante in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, se adopta, prin hotarare a Guvernului, regulamentul de aplicare a dispozitiilor prezentei ordonante.
    (3) Pe data numirii in functie a consilierilor de reintegrare sociala si supraveghere, potrivit dispozitiilor alin. (1), centrele experimentale de probatiune isi inceteaza activitatea. Organizatiile neguvernamentale care au sprijinit aceste centre vor putea colabora in continuare cu serviciile de reintegrare sociala si supraveghere, potrivit dispozitiilor prezentei ordonante.

                  PRIM-MINISTRU
            MUGUR CONSTANTIN ISARESCU

                       Contrasemneaza:
                       Ministru de stat,
                       ministrul justitiei,
                       Valeriu Stoica

                       Ministrul finantelor,
                       Decebal Traian Remes

                       Ministrul muncii si
                       protectiei sociale,
                       Smaranda DobrescuSmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 92/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 92 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Ordin 104 2003
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordonanţa 92/2000
Legea 211 2004
privind unele masuri pentru asigurarea protectiei victimelor infractiunilor
Ordin 1296 2002
pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea cursurilor de reintegrare sociala si supraveghere si a concursului pentru ocuparea functiei de consilier de reintegrare sociala si supraveghere, sef al serviciului de reintegrare sociala si supraveghere sau inspector de reintegrare sociala si supraveghere
Legea 129 2002
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2000 privind organizarea si functionarea serviciilor de reintegrare sociala a infractorilor si de supraveghere a executarii sanctiunilor neprivative de libertate
Ordin 853 2001
pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea cursurilor de reintegrare sociala si supraveghere si a concursului pentru ocuparea functiei de consilier de reintegrare sociala si supraveghere sau de sef al serviciului de reintegrare sociala si supraveghere ori de inspector de reintegrare sociala si supraveghere
Hotărârea 1239 2000
privind aprobarea Regulamentului de aplicare a dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92/2000 privind organizarea si functionarea serviciilor de reintegrare sociala a infractorilor si de supraveghere a executarii sanctiunilor neprivative de libertate
Hotărârea 1022 2000
privind suplimentarea numarului maxim de posturi aprobat Ministerului Justitiei pentru activitatea de reintegrare sociala a infractorilor si supravegherea executarii sanctiunilor neprivative de libertate
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu