E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1239 din 29 noiembrie 2000

privind aprobarea Regulamentului de aplicare a dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92/2000 privind organizarea si functionarea serviciilor de reintegrare sociala a infractorilor si de supraveghere a executarii sanctiunilor neprivative de libertate

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 651 din 13 decembrie 2000


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale art. 16 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2000 privind organizarea si functionarea serviciilor de reintegrare sociala a infractorilor si de supraveghere a executarii sanctiunilor neprivative de libertate,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Se aproba Regulamentul de aplicare a dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92/2000 privind organizarea si functionarea serviciilor de reintegrare sociala a infractorilor si de supraveghere a executarii sanctiunilor neprivative de libertate, prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 2
    Prezenta hotarare se aplica dupa numirea in functie a consilierilor de reintegrare sociala si supraveghere prin ordin al ministrului justitiei, dar nu mai tarziu de 30 de zile de la aprobarea bugetului de stat pe anul 2001, cu exceptia art. 1 alin. (2) din regulament, care se aplica de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.

                  PRIM-MINISTRU
            MUGUR CONSTANTIN ISARESCU

                       Contrasemneaza:
                       p. Ministru de stat, ministrul justitiei,
                       Flavius Baias,
                       secretar de stat

    ANEXA 1

                              REGULAMENT
de aplicare a dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92/2000 privind organizarea si functionarea serviciilor de reintegrare sociala a infractorilor si de supraveghere a executarii sanctiunilor neprivative de libertate

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    (1) Serviciile de reintegrare sociala a infractorilor si de supraveghere a executarii sanctiunilor neprivative de libertate, denumite in continuare servicii de reintegrare sociala si supraveghere, sunt organisme specializate, fara personalitate juridica, aflate sub autoritatea Ministerului Justitiei, care au ca principale atributii reintegrarea sociala a persoanelor care au savarsit infractiuni, mentinute in stare de libertate, supravegherea executarii obligatiilor stabilite de instanta de judecata in sarcina acestora, precum si asistenta si consilierea persoanelor condamnate, la cererea acestora.
    (2) Serviciile de reintegrare sociala si supraveghere se organizeaza si functioneaza pe langa fiecare tribunal. Sediile acestora se stabilesc prin ordin al ministrului justitiei.
    (3) Serviciile de reintegrare sociala si supraveghere colaboreaza cu alte institutii si organizatii guvernamentale si neguvernamentale, in vederea reducerii fenomenului infractional si cresterii gradului de siguranta sociala.
    Art. 2
    Principiile activitatii de reintegrare sociala a infractorilor si de supraveghere a executarii sanctiunilor neprivative de libertate sunt:
    a) respectarea legii si a hotararilor judecatoresti;
    b) respectarea drepturilor omului si a demnitatii umane si evitarea discriminarii pe orice temei;
    c) sprijinirea si incurajarea permanenta a persoanelor supravegheate, asistate si consiliate, in vederea reintegrarii lor in societate si in vederea asumarii responsabilitatii propriilor actiuni, prin formarea unei atitudini corecte fata de munca, ordinea de drept si regulile de convietuire sociala.
    Art. 3
    (1) Coordonarea activitatii de reintegrare sociala a infractorilor si de supraveghere a executarii sanctiunilor neprivative de libertate se realizeaza de catre Directia de reintegrare sociala a infractorilor si de supraveghere a executarii sanctiunilor neprivative de libertate din cadrul Ministerului Justitiei, denumita in continuare Directia de reintegrare sociala si supraveghere.
    (2) Controlul activitatii de reintegrare sociala si supraveghere se realizeaza de catre inspectorii de reintegrare sociala si supraveghere din cadrul directiei prevazute la alin. (1).

    CAP. 2
    Activitatea serviciilor de reintegrare sociala si supraveghere

    SECTIUNEA 1
    Competenta teritoriala a serviciilor de reintegrare sociala si supraveghere

    Art. 4
    (1) Serviciul de reintegrare sociala si supraveghere este competent sa exercite atributiile prevazute de lege cu privire la persoanele fata de care s-au dispus masurile prevazute la art. 86^3 alin. 1 din Codul penal sau una ori mai multe dintre obligatiile prevazute la art. 86^3 alin. 3 sau la art. 103 alin. 3 din Codul penal, precum si cu privire la inculpatii pentru care instanta a solicitat referate de evaluare, care locuiesc in circumscriptia tribunalului pe langa care functioneaza serviciul de reintegrare sociala si supraveghere.
    (2) In cazul persoanelor condamnate la o pedeapsa cu privare de libertate, care sunt incluse in programe de resocializare, competent este serviciul de reintegrare sociala si supraveghere de pe langa tribunalul in a carui circumscriptie se afla unitatea penitenciara la care acestea isi executa pedeapsa.
    Art. 5
    (1) In desfasurarea activitatii de reintegrare sociala si supraveghere serviciul de reintegrare sociala si supraveghere isi verifica din oficiu competenta.
    (2) In cazul in care serviciul de reintegrare sociala si supraveghere constata ca nu este competent din punct de vedere teritorial sa isi exercite atributiile, instiinteaza de indata instanta de judecata care l-a sesizat.

    SECTIUNEA a 2-a
    Referatele de evaluare

    Art. 6
    (1) Referatul de evaluare, intocmit de serviciul de reintegrare sociala si supraveghere conform dispozitiilor art. 11 alin. (1) lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2000, este un referat scris, cu caracter consultativ si de orientare, avand rolul de a oferi instantei de judecata date privind persoana inculpatului sau, dupa caz, persoanele mentionate la art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2000, nivelul instructiei scolare, comportamentul, factorii care influenteaza sau care pot influenta conduita generala, precum si perspectivele reintegrarii in societate.
    (2) Referatul de evaluare trebuie sa fie obiectiv, concis, concret, clar si coerent.
    Art. 7
    (1) Referatul de evaluare este intocmit de consilierul de reintegrare sociala si supraveghere, in baza uneia sau mai multor intrevederi cu persoana pentru care instanta a solicitat referat de evaluare.
    (2) Ori de cate ori apreciaza ca este necesar, serviciul de reintegrare sociala si supraveghere va solicita autoritatilor competente desemnarea unor specialisti in vederea intocmirii referatului de evaluare. Acesti specialisti pot fi psihologi, sociologi, cadre didactice, medici sau oricare alti specialisti a caror opinie este considerata necesara.
    (3) Consilierul de reintegrare sociala si supraveghere va contacta, dupa caz, membrii familiei, scoala sau unitatea la care persoana isi desfasoara activitatea, precum si orice alte persoane care ar putea oferi informatii utile pentru intocmirea referatului de evaluare.
    (4) In cazul in care persoana cu privire la care se intocmeste referatul de evaluare nu colaboreaza la realizarea acestuia, consilierul de reintegrare sociala si supraveghere va mentiona in referat refuzul de cooperare.
    Art. 8
    Consilierul de reintegrare sociala si supraveghere desemnat sa intocmeasca referatul de evaluare:
    a) stabileste de indata, dar nu mai tarziu de 5 zile de la data primirii solicitarii instantei de judecata, locul, data si ora primei intrevederi cu persoana pentru care s-a solicitat referatul de evaluare. Prima intrevedere cu persoana pentru care s-a solicitat referatul de evaluare trebuie sa aiba loc in termen de 7 zile de la data primirii solicitarii instantei de judecata. In cazul minorilor consilierul de reintegrare sociala si supraveghere stabileste locul, data si ora intrevederii sau intrevederilor cu minorul, precum si cu parintii, cu cel care l-a adoptat, cu tutorele sau, dupa caz, cu persoanele sau cu reprezentantii institutiilor carora le-a fost incredintata supravegherea minorului;
    b) contacteaza persoanele si institutiile care ar putea furniza informatii utile despre persoana evaluata, nivelul instructiei scolare, comportamentul acesteia, mediul social si familial;
    c) consemneaza, cu ocazia fiecarei intrevederi, datele necesare si utile pentru intocmirea referatului de evaluare;
    d) propune sefului serviciului de reintegrare sociala si supraveghere, atunci cand considera necesar, luarea masurilor prevazute la art. 7 alin. (2);
    e) intocmeste referatul de evaluare pe baza informatiilor obtinute si il supune spre analiza si semnare sefului serviciului de reintegrare sociala si supraveghere;
    f) inainteaza referatul de evaluare instantei de judecata in termen de 14 zile de la primirea solicitarii.
    Art. 9
    (1) Referatul de evaluare cuprinde urmatoarele parti:
    a) introducere;
    b) sursele de informatii utilizate la intocmirea lui;
    c) date privind persoana pentru care a fost solicitat;
    d) factorii care influenteaza sau pot influenta conduita generala a persoanei pentru care a fost solicitat;
    e) perspectivele de reintegrare in societate.
    (2) Referatul de evaluare va purta pe prima pagina, in coltul din stanga sus, antetul serviciului de reintegrare sociala si supraveghere, iar in coltul din dreapta sus, mentiunea "Strict confidential dupa completare".
    (3) Fiecare pagina scrisa a referatului de evaluare va purta in coltul din dreapta jos stampila si semnatura sefului serviciului de reintegrare sociala si supraveghere.
    (4) Modelul referatului de evaluare, cu elementele pe care le cuprinde, este prezentat in anexa nr. 1 la prezentul regulament.
    (5) Dupa completarea datelor cuprinse in introducere celelalte parti ale referatului de evaluare vor fi prezentate pe scurt, intr-o forma narativa, evitandu-se pe cat posibil folosirea unor termeni de specialitate sau a unor exprimari care ar face dificila intelegerea continutului referatului de evaluare.
    (6) In cazul in care in continutul referatului de evaluare raman pagini sau spatii libere, acestea se vor bara dupa intocmirea referatului de evaluare.
    Art. 10
    (1) Sursele de informatii care au fost utilizate la intocmirea referatului de evaluare vor fi prezentate sintetic, avandu-se in vedere atat persoanele cu care au avut loc intrevederi, cat si eventualele documente consultate.
    (2) Sursele de informatii vor cuprinde urmatoarele precizari:
    a) numarul de intrevederi avute si, dupa caz, refuzul de cooperare sau eventualele indoieli privind acuratetea informatiilor, prezentate motivat;
    b) sursele de informatii la care nu a fost posibil accesul.
    Art. 11
    Redactarea partii din referatul de evaluare, referitoare la datele privind persoana pentru care acesta a fost solicitat, se va face diferentiat, dupa cum se refera la inculpati sau la persoanele prevazute la art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2000.
    Art. 12
    (1) In cazul inculpatilor datele privind persoana acestora se refera la:
    a) trecutul infractional;
    b) mediul familial si social;
    c) nivelul instructiei scolare si al pregatirii profesionale;
    d) comportamentul persoanei inainte si dupa comiterea faptei;
    e) factorii care au favorizat comportamentul infractional;
    f) daca este cazul, modul in care au indeplinit anterior obligatiile stabilite de instanta de judecata.
    (2) In cazul inculpatilor minori datele privind persoana acestora vor privi si conditiile in care au crescut si au trait, precum si modul in care parintii, cei care i-au adoptat sau tutorele isi indeplineste obligatiile ce ii revin.
    (3) Atunci cand considera necesar consilierul de reintegrare sociala si supraveghere va include in referatul de evaluare date privind starea fizica si mintala, precum si dezvoltarea intelectuala si morala a inculpatului, furnizate de specialisti desemnati in acest scop.
    Art. 13
    (1) In cazul persoanelor prevazute la art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2000 datele privind persoana acestora se refera la mediul familial si social, evolutia persoanei din punct de vedere educational si profesional, comportamentul pe perioada supravegherii, precum si modul in care au executat obligatiile stabilite de instanta de judecata.
    (2) In cazul minorilor aflati sub supraveghere datele privind persoana acestora vor privi si modul in care parintii, cei care i-au adoptat sau tutorele isi indeplineste obligatiile ce ii revin, precum si, dupa caz, modul de colaborare dintre serviciul de reintegrare sociala si supraveghere si persoana sau institutia legal insarcinata cu supravegherea minorului sau cu institutia publica la care minorul executa obligatia prevazuta la art. 103 alin. 3 lit. c) din Codul penal.
    (3) Dispozitiile art. 12 alin. (3) se aplica in mod corespunzator.
    Art. 14
    (1) Factorii care influenteaza sau care pot influenta conduita generala a persoanei pentru care a fost solicitat referatul de evaluare se refera atat la factorii de natura sa inhibe dezvoltarea comportamentului infractional, cat si la factorii de natura sa accentueze dezvoltarea acestuia.
    (2) In cazul persoanelor supravegheate acest capitol va cuprinde si referiri privind riscul de savarsire din nou a unor infractiuni si riscul pentru siguranta publica, precum si riscul de sinucidere sau de autovatamare.
    Art. 15
    (1) Perspectivele de reintegrare in societate vor fi estimate dupa analiza tuturor datelor cuprinse in referatul de evaluare si vor fi prezentate pe scurt, obiectiv si motivat.
    (2) In cazul inculpatilor nu se vor face propuneri sau recomandari instantei de judecata privind solutia ce urmeaza sa fie data in cauza.
    (3) In cazul persoanelor prevazute la art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2000, daca se constata ca sansele de reintegrare in societate sunt reduse, se va face doar mentiune in acest sens, fara a se formula propuneri sau recomandari instantei de judecata privind masura ce trebuie luata.

    SECTIUNEA a 3-a
    Supravegherea in comunitate

    &.1. Actele necesare in vederea supravegherii
    Art. 16
    (1) Indeplinirea obligatiilor impuse de instanta de judecata in sarcina persoanelor mentionate la art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2000 este supravegheata de serviciile de reintegrare sociala si supraveghere.
    (2) Serviciile de reintegrare sociala si supraveghere vor incheia protocoale cu organizatiile neguvernamentale care desfasoara activitati in domeniu, in vederea colaborarii in procesul de reintegrare a infractorilor si a supravegherii eficiente a acestora.
    (3) Conventiile civile cu colaboratorii prevazuti la art. 5 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2000 se incheie cu aprobarea Directiei de reintegrare sociala si supraveghere si cu avizul Directiei economice din cadrul Ministerului Justitiei.
    Art. 17
    Persoanele supuse supravegherii in comunitate de catre serviciile de reintegrare sociala si supraveghere, conform art. 11 alin. (1) lit. a) - c) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2000, sunt:
    a) persoanele condamnate, carora instanta de judecata le-a impus respectarea masurilor prevazute la art. 86^3 alin. 1 din Codul penal;
    b) persoanele condamnate, carora instanta de judecata le-a impus respectarea uneia sau mai multora dintre obligatiile prevazute la art. 86^3 alin. 3 din Codul penal;
    c) minorii carora instanta de judecata le-a impus respectarea uneia sau mai multora dintre obligatiile prevazute la art. 103 alin. 3 din Codul penal.
    Art. 18
    (1) In cazul in care instanta a dispus supravegherea persoanelor prevazute la art. 17, se intocmeste pentru fiecare persoana un dosar de supraveghere a executarii obligatiilor stabilite de instanta, denumit in continuare dosar de supraveghere.
    (2) Dosarul de supraveghere va contine:
    a) hotararea instantei de judecata, in copie, sau un extras de pe aceasta;
    b) planul de supraveghere;
    c) referatul de evaluare intocmit inainte de pronuntarea hotararii judecatoresti, atunci cand este cazul;
    d) referatul de evaluare solicitat de instanta pe perioada supravegherii, atunci cand este cazul.
    (3) Indiferent de numarul si de frecventa referatelor de evaluare intocmite la solicitarea instantei pe durata supravegherii, dosarul de supraveghere va contine si rapoarte privind desfasurarea supravegherii, cu referire la modul de indeplinire a masurilor si/sau a obligatiilor stabilite de instanta de judecata. Aceste rapoarte se vor intocmi periodic, cel putin o data la 6 luni, urmand ca la incheierea perioadei de supraveghere sa se intocmeasca un raport final ce va cuprinde concluzii referitoare la modul de indeplinire a obligatiilor stabilite de instanta de judecata.
    Art. 19
    (1) In cel mai scurt timp, dar nu mai tarziu de 5 zile lucratoare de la data comunicarii hotararii judecatoresti, serviciul de reintegrare sociala si supraveghere stabileste locul, data si ora primei intrevederi cu minorul sau, dupa caz, cu persoana condamnata.
    (2) Prima intrevedere cu persoana supravegheata trebuie sa aiba loc in termen de 10 zile lucratoare de la data comunicarii hotararii judecatoresti.
    (3) La prima intrevedere consilierul de reintegrare sociala si supraveghere aduce la cunostinta persoanei supravegheate, in scris si verbal, explicandu-i in ce constau scopul, obiectivele si modul de desfasurare a supravegherii, masurile sau obligatiile impuse de instanta de judecata persoanei respective pe perioada supravegherii, precum si consecintele indeplinirii sau neindeplinirii acestora.
    (4) De asemenea, persoanei supravegheate i se pune in vedere ca trebuie sa respecte regulile de conduita care se refera, in principal, la a nu avea un comportament violent sau agresiv ori o atitudine nepotrivita sau un limbaj necorespunzator, care ar putea prejudicia personalul de reintegrare sociala si supraveghere, precum si alte persoane aflate sub supraveghere.
    (5) Consilierul de reintegrare sociala si supraveghere responsabil de caz incunostinteaza persoana supravegheata despre posibilitatea de a formula plangere la seful serviciului in cazul in care considera ca tratamentul aplicat de serviciul de reintegrare sociala si supraveghere pe perioada supravegherii este necorespunzator.
    (6) Aspectele aduse la cunostinta se consemneaza intr-un proces-verbal care se semneaza de consilierul de reintegrare sociala si supraveghere si de persoana supravegheata.
    Art. 20
    Ori de cate ori apreciaza ca este necesar, serviciul de reintegrare sociala si supraveghere va solicita autoritatilor competente desemnarea unor specialisti, in vederea intocmirii si derularii planului de supraveghere. Acesti specialisti pot fi psihologi, sociologi, cadre didactice, medici sau oricare alti specialisti a caror opinie este considerata necesara.
    Art. 21
    (1) La primirea hotararii instantei de judecata seful serviciului de reintegrare sociala si supraveghere desemneaza de indata un consilier de reintegrare sociala si supraveghere responsabil cu supravegherea executarii obligatiilor si/sau a masurilor stabilite prin hotararea judecatoreasca.
    (2) In termen de cel mult 5 zile lucratoare de la comunicarea hotararii instantei de judecata consilierul de reintegrare sociala si supraveghere desemnat va intocmi un plan de supraveghere al carui continut va fi in concordanta cu obligatiile si/sau cu masurile impuse de instanta.
    (3) Planul de supraveghere va fi adus de indata la cunostinta persoanei supravegheate, careia i se va inmana o copie de pe acesta, facandu-se mentiune intr-un proces-verbal care va fi semnat de consilierul de reintegrare sociala si supraveghere si de persoana supravegheata.
    (4) Planul de supraveghere se intocmeste in scris si va fi revizuit ori de cate ori este necesar. Dispozitiile alin. (3) se aplica in mod corespunzator.
    Art. 22
    (1) Planul de supraveghere va contine in introducere:
    a) numele, prenumele, data si locul nasterii persoanei condamnate sau ale minorului;
    b) infractiunea savarsita si numarul hotararii instantei de judecata;
    c) sanctiunea aplicata si masurile si/sau obligatiile impuse de instanta de judecata;
    d) perioada de supraveghere, mentionandu-se data inceperii si incetarii acesteia;
    e) numele si prenumele consilierului de reintegrare sociala si supraveghere.
    (2) Fiecare plan de supraveghere va include un capitol distinct privind nevoile sau problemele identificate ale persoanei supravegheate si riscul savarsirii din nou a unor infractiuni sau al punerii in pericol a sigurantei publice. La evaluarea riscului se tine seama si de riscul de sinucidere sau de autovatamare. Evaluarea riscului constituie o activitate permanenta, orice modificari intervenite fiind consemnate in dosarul de supraveghere de catre consilierul de reintegrare sociala si supraveghere responsabil de caz.
    (3) In cazul minorilor sanctionati cu masura educativa a libertatii supravegheate, carora li s-a impus obligatia de a presta o activitate neremunerata intr-o institutie de interes public, planul de supraveghere contine descrierea activitatii, locul de executare a acesteia si programul de lucru al minorului.
    (4) Planul de supraveghere trebuie sa precizeze natura si frecventa intrevederilor dintre consilierul de reintegrare sociala si supraveghere si persoana supravegheata, pe durata supravegherii.
    (5) In planul de supraveghere se vor mentiona metodele utilizate de consilierul de reintegrare sociala si supraveghere pentru asigurarea indeplinirii obligatiilor stabilite de instanta de judecata in sarcina persoanei supravegheate. Aceste metode se pot referi la colaborarea cu familia, cu voluntarii comunitari si reprezentantii societatii civile, precum si cu organizatiile guvernamentale si neguvernamentale, in vederea initierii si derularii unor programe de resocializare, vizite la domiciliu, legatura permanenta cu persoanele si institutiile care ar putea furniza date utile in vederea identificarii, dupa caz, a locurilor de munca disponibile, a cursurilor scolare, precum si a celor de calificare sau recalificare profesionala.
    (6) Metodele de supraveghere se determina in functie de gradul de risc identificat, precum si de numarul sau de natura masurilor si/sau a obligatiilor stabilite de instanta de judecata, de nevoile sau de problemele identificate ale persoanei supravegheate si de durata supravegherii.
    Art. 23
    (1) Planul de supraveghere va purta pe prima pagina, in coltul din stanga sus, antetul serviciului de reintegrare sociala si supraveghere.
    (2) Fiecare pagina scrisa a planului de supraveghere va purta, in coltul din dreapta jos, stampila serviciului de reintegrare sociala si supraveghere si semnatura consilierului de reintegrare sociala si supraveghere responsabil de caz.
    (3) Modelul planului de supraveghere este prezentat in anexa nr. 2 la prezentul regulament, cuprinzand formularul tipizat al introducerii.
    (4) Dupa completarea formularului tipizat al introducerii celelalte capitole ale planului de supraveghere vor fi prezentate pe scurt, intr-o forma narativa, evitandu-se pe cat posibil folosirea unor termeni de specialitate sau a unor exprimari care ar face dificila intelegerea continutului acestuia.
    Art. 24
    (1) In cazul indeplinirii atributiilor prevazute la art. 11 alin. (1) lit. a) - c) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2000, serviciul de reintegrare sociala si supraveghere are obligatia de a verifica daca s-a intocmit sau nu s-a intocmit un referat de evaluare anterior pronuntarii hotararii judecatoresti.
    (2) In cazul in care se constata existenta unui astfel de referat datele pe care le contine vor fi avute in vedere la intocmirea planului de supraveghere.
    (3) Atunci cand se constata ca referatul de evaluare a fost intocmit de un alt serviciu de reintegrare sociala si supraveghere, serviciul caruia i s-a incredintat supravegherea va solicita de indata transmiterea unei copii de pe referat.

    &.2. Supravegherea executarii masurilor prevazute la art. 86^3 alin. 1 din Codul penal
    Art. 25
    Pentru supravegherea respectarii de catre persoana condamnata, pe durata termenului de incercare, a masurilor de supraveghere prevazute la art. 86^3 alin. 1 din Codul penal serviciul de reintegrare sociala si supraveghere va proceda potrivit dispozitiilor art. 26 - 30 din prezentul regulament.
    Art. 26
    (1) Convocarea persoanei condamnate la serviciul de reintegrare sociala si supraveghere se face printr-o comunicare scrisa sau telefonica, cu cel putin 3 zile inainte de data primei intrevederi, a locului, zilei si orei la care trebuie sa se prezinte, precum si a numarului de telefon si/sau adresei serviciului.
    (2) Consilierul de reintegrare sociala si supraveghere trebuie sa stabileasca in planul de supraveghere numarul, durata, frecventa si locul intrevederilor cu persoana supravegheata.
    (3) Cu ocazia fiecarei intrevederi consilierul de reintegrare sociala si supraveghere stabileste in ce masura obiectivele planului de supraveghere sunt aduse la indeplinire si aduce la cunostinta persoanei condamnate data urmatoarei intrevederi.
    Art. 27
    (1) Persoana condamnata este obligata sa anunte in prealabil serviciul de reintegrare sociala si supraveghere in legatura cu orice schimbare de domiciliu, resedinta sau locuinta, precum si despre orice deplasare care depaseste 8 zile, comunicand noua adresa, numarul de telefon, precum si, dupa caz, data intoarcerii.
    (2) Persoana supravegheata anunta in scris serviciului de reintegrare sociala si supraveghere schimbarea domiciliului, resedintei sau a locuintei, cu exceptia cazurilor urgente, cand anuntarea se va face mai intai telefonic.
    (3) In cazul schimbarii domiciliului, resedintei sau locuintei, comunicarea scrisa este insotita de acte din care sa rezulte aceasta situatie.
    (4) In cazul in care persoana supravegheata isi schimba domiciliul, resedinta sau locuinta intr-o localitate care nu se afla in competenta serviciului de reintegrare sociala si supraveghere dosarul va fi transmis in termen de 3 zile lucratoare serviciului de reintegrare sociala si supraveghere competent, anuntandu-se de indata instanta de executare.
    (5) In cazul oricarei deplasari care depaseste 8 zile persoana supravegheata, cu ocazia comunicarii, va pune la dispozitie consilierului de reintegrare sociala si supraveghere adresa si/sau numarul de telefon la care poate fi gasita pe perioada deplasarii.
    Art. 28
    (1) Persoana condamnata este obligata sa comunice si sa justifice orice schimbare a locului de munca serviciului de reintegrare sociala si supraveghere.
    (2) Cu ocazia primei intrevederi cu persoana condamnata consilierul de reintegrare sociala si supraveghere pune la dispozitie acesteia numarul de telefon si adresa serviciului de reintegrare sociala si supraveghere la care trebuie sa comunice de indata orice schimbare a locului de munca.
    (3) Comunicarea se face numai in scris, precizandu-se motivele schimbarii locului de munca, noul loc de munca al persoanei condamnate, natura muncii pe care o desfasoara si descrierea activitatii, anexandu-se documente justificative in acest sens.
    (4) Consilierul de reintegrare sociala si supraveghere este obligat sa verifice autenticitatea acestor informatii prin contactarea unitatii angajatoare.
    Art. 29
    (1) Persoana condamnata are obligatia sa comunice serviciului de reintegrare sociala si supraveghere orice informatii prin care pot fi controlate mijloacele sale de existenta.
    (2) Consilierul de reintegrare sociala si supraveghere ii va solicita persoanei condamnate, la prima intrevedere, informatii referitoare la situatia locativa, la situatia sa financiara, locul de munca si durata pentru care este angajata si, dupa caz, la persoanele aflate in ingrijirea sa ori la persoanele in ingrijirea carora aceasta se afla.
    (3) Comunicarea informatiilor se face in scris, fiind insotita de acte doveditoare.
    Art. 30
    In cazul in care consilierul de reintegrare sociala si supraveghere constata neindeplinirea masurilor de supraveghere prevazute la art. 86^3 alin. 1 din Codul penal il instiinteaza pe seful serviciului de reintegrare sociala si supraveghere, care sesizeaza instanta de judecata.

    &.3. Supravegherea executarii obligatiilor prevazute la art. 86^3 alin. 3 din Codul penal
    Art. 31
    Ori de cate ori instanta dispune respectarea de catre persoana condamnata a obligatiilor prevazute la art. 86^3 alin. 3 din Codul penal, serviciul de reintegrare sociala si supraveghere va proceda potrivit dispozitiilor art. 32 - 38 din prezentul regulament.
    Art. 32
    (1) In cazul in care condamnatul este obligat sa desfasoare o activitate sau sa urmeze un curs de invatamant ori de calificare, consilierul de reintegrare sociala si supraveghere verifica nivelul instructiei scolare sau al pregatirii profesionale, in vederea inscrierii persoanei supravegheate la un curs corespunzator.
    (2) In acest scop consilierul de reintegrare sociala si supraveghere identifica pe plan local unitatile de invatamant si institutiile de calificare profesionala care organizeaza astfel de cursuri.
    (3) Consilierul de reintegrare sociala si supraveghere responsabil de caz verifica periodic daca persoana supravegheata urmeaza cursurile de invatamant sau de calificare.
    Art. 33
    (1) In cazul in care persoana condamnata a fost obligata prin hotarare judecatoreasca sa nu isi schimbe domiciliul sau resedinta ori sa nu depaseasca limita teritoriala stabilita, decat in conditiile fixate de instanta, consilierul de reintegrare sociala si supraveghere responsabil de caz ii va pune in vedere, la prima intrevedere, sa depuna acte din care sa rezulte situatia acesteia referitoare la domiciliu sau la resedinta.
    (2) Pentru a verifica daca persoana supravegheata respecta obligatia stabilita de instanta consilierul de reintegrare sociala si supraveghere responsabil de caz va colabora cu organele de politie si cu primaria din localitatea de domiciliu sau de resedinta a persoanei supravegheate, care vor sesiza orice schimbare intervenita in situatia acesteia.
    (3) Consilierul de reintegrare sociala si supraveghere efectueaza controale inopinate la domiciliul sau la resedinta persoanei supravegheate pentru a constata starea de fapt.
    (4) Dispozitiile art. 27 alin. (4) se aplica in mod corespunzator.
    Art. 34
    (1) In cazul in care persoana condamnata este obligata sa nu frecventeze anumite locuri stabilite de instanta consilierul de reintegrare sociala si supraveghere verifica periodic si ori de cate ori este sesizat de alte persoane daca persoana supravegheata respecta interdictia.
    (2) Consilierul de reintegrare sociala si supraveghere responsabil de caz pastreaza o legatura permanenta cu reprezentanti ai autoritatilor locale, ai organelor de politie, precum si cu orice persoane fizice si juridice care ar putea oferi informatii privind frecventarea de catre persoana supravegheata a locului supus interdictiei.
    (3) Atunci cand consilierul de reintegrare sociala si supraveghere constata prezenta persoanei supravegheate in locul sau in locurile a caror frecventare i-a fost interzisa, ii inmaneaza un avertisment scris, procedand la explicarea verbala a continutului acestuia. In aceasta situatie se va incheia un proces-verbal semnat de consilierul de reintegrare sociala si supraveghere responsabil de caz si de persoana supravegheata.
    (4) Obligatia este considerata neindeplinita atunci cand, dupa inmanarea a doua avertismente, consilierul de reintegrare sociala si supraveghere constata ca persoana supravegheata este sau a fost prezenta in locul sau in locurile a caror frecventare i-a fost interzisa.
    Art. 35
    (1) In cazul in care persoana condamnata are obligatia de a nu intra in legatura cu anumite persoane stabilite de instanta de judecata consilierul de reintegrare sociala si supraveghere responsabil de caz trebuie sa ia masurile necesare in vederea identificarii si contactarii persoanelor care ar putea furniza informatii relevante in cazul respectiv, colaborand cu organele de politie si cu alte institutii insarcinate cu asigurarea ordinii si linistii publice.
    (2) Consilierul de reintegrare sociala si supraveghere responsabil de caz efectueaza vizite inopinate la domiciliul si la locul de munca ale persoanei supravegheate si colaboreaza cu familia acesteia in vederea respectarii obligatiei stabilite.
    Art. 36
    (1) In cazul in care persoana condamnata este obligata sa nu conduca nici un vehicul sau anumite vehicule consilierul de reintegrare sociala si supraveghere verifica modul de respectare a acestei obligatii.
    (2) Consilierul de reintegrare sociala si supraveghere responsabil de caz pastreaza o legatura permanenta cu reprezentanti ai organelor de politie, precum si cu orice persoane fizice si juridice care ar putea oferi informatii privind indeplinirea sau neindeplinirea de catre persoana supravegheata a acestei obligatii.
    Art. 37
    (1) In cazul in care persoana condamnata este obligata sa se supuna unor masuri de control, tratament sau ingrijire, in special in scopul dezintoxicarii, serviciul de reintegrare sociala si supraveghere identifica pe plan local unitatile sanitare, precum si organizatiile, institutiile sau specialistii care desfasoara programe de recuperare a toxicomanilor sau alcoolicilor, in vederea includerii persoanei supravegheate in aceste programe.
    (2) Consilierul de reintegrare sociala si supraveghere, cu ocazia intrevederilor cu persoana supravegheata, precum si prin legatura permanenta cu persoanele implicate in tratarea acesteia verifica daca persoana respecta programul de tratament sau de ingrijire si in ce masura acesta este eficient, solicitand periodic in scris opinia specialistilor.
    Art. 38
    In cazul in care consilierul de reintegrare sociala si supraveghere constata neindeplinirea obligatiilor impuse persoanei condamnate de catre instanta, prevazute la art. 86^3 alin. 3 din Codul penal, instiinteaza seful serviciului de reintegrare sociala si supraveghere, care sesizeaza instanta de judecata.

    &.4. Supravegherea executarii obligatiilor prevazute la art. 103 alin. 3 din Codul penal
    Art. 39
    Ori de cate ori instanta stabileste in sarcina minorului una sau mai multe obligatii dintre cele prevazute la art. 103 alin. 3 din Codul penal, serviciul de reintegrare sociala si supraveghere va proceda potrivit dispozitiilor art. 40 - 44 din prezentul regulament.
    Art. 40
    (1) In cazul in care minorul este obligat sa nu frecventeze anumite locuri stabilite consilierul de reintegrare sociala si supraveghere verifica periodic si ori de cate ori este sesizat de alte persoane daca minorul respecta interdictia.
    (2) Consilierul de reintegrare sociala si supraveghere responsabil de caz trebuie sa pastreze o legatura permanenta cu familia acestuia sau, dupa caz, cu persoana ori cu institutia legal insarcinata cu supravegherea minorului, cu reprezentanti ai autoritatilor locale, ai organelor de politie, precum si cu orice persoane fizice sau juridice care ar putea oferi informatii privind frecventarea de catre minor a locului supus interdictiei.
    (3) Atunci cand consilierul de reintegrare sociala si supraveghere constata prezenta minorului in locul sau in locurile a caror frecventare i-a fost interzisa, ii inmaneaza un avertisment scris, procedand la explicarea verbala a continutului acestuia. In aceasta situatie se va incheia un proces-verbal semnat de consilierul de reintegrare sociala si supraveghere responsabil de caz si de minor.
    (4) Atunci cand, dupa inmanarea a doua avertismente, consilierul de reintegrare sociala si supraveghere constata ca minorul a fost prezent in locul sau in locurile a caror frecventare i-a fost interzisa, instiinteaza de indata seful serviciului de reintegrare sociala si supraveghere. Acesta din urma instiinteaza de indata persoana sau persoanele carora li s-a incredintat supravegherea minorului, precum si instanta de judecata.
    Art. 41
    (1) In cazul in care minorul are obligatia de a nu intra in legatura cu anumite persoane stabilite de instanta de judecata consilierul de reintegrare sociala si supraveghere responsabil de caz trebuie sa ia masurile necesare in vederea identificarii si contactarii persoanelor care ar putea furniza informatii relevante in cazul respectiv, colaborand cu familia acestuia sau, dupa caz, cu persoana ori cu institutia legal insarcinata cu supravegherea minorului, precum si cu organele de politie si cu alte institutii insarcinate cu asigurarea ordinii si linistii publice.
    (2) Totodata consilierul de reintegrare sociala si supraveghere responsabil de caz efectueaza vizite inopinate la domiciliu si, dupa caz, la locul de munca sau la scoala la care invata minorul si colaboreaza cu familia acestuia in vederea respectarii obligatiei.
    (3) In cazul in care minorul nu indeplineste obligatia impusa consilierul de reintegrare sociala si supraveghere responsabil de caz va instiinta de indata seful serviciului de reintegrare sociala si supraveghere. Acesta din urma instiinteaza de indata persoana sau persoanele carora li s-a incredintat supravegherea minorului, precum si instanta de judecata.
    Art. 42
    (1) In cazul in care minorul este obligat sa presteze o activitate neremunerata intr-o institutie de interes public stabilita de instanta, serviciul de reintegrare sociala si supraveghere incheie in cel mai scurt timp un protocol de colaborare cu institutia de interes public si cu autoritatea publica interesata.
    (2) Serviciul de reintegrare sociala si supraveghere va stabili prin protocol:
    a) consilierul de reintegrare sociala si supraveghere care va fi responsabil de caz;
    b) intervalele de timp la care se exercita controlul, in vederea evaluarii modului de indeplinire a obligatiei stabilite de instanta;
    c) modalitatile concrete de mentinere a unei legaturi permanente cu persoana sau cu persoanele desemnate cu supravegherea activitatii minorului.
    Art. 43
    (1) Serviciul de reintegrare sociala si supraveghere transmite institutiei de interes public formularul tipizat privind evidenta orelor de activitate neremunerata.
    (2) Formularul tipizat privind evidenta orelor de activitate neremunerata intr-o institutie de interes public este prezentat in anexa nr. 3 la prezentul regulament.
    Art. 44
    (1) In cel mai scurt timp, dar nu mai tarziu de 10 zile lucratoare de la punerea in executare a libertatii supravegheate, serviciul de reintegrare sociala si supraveghere va lua masurile necesare pentru ca minorul sa inceapa executarea activitatii in baza protocolului prevazut la art. 42.
    (2) In cazul neindeplinirii de catre minor a obligatiei stabilite de instanta, consilierul de reintegrare sociala si supraveghere responsabil de caz va instiinta de indata seful serviciului de reintegrare sociala si supraveghere. Acesta din urma instiinteaza de indata persoana sau persoanele carora li s-a incredintat supravegherea minorului si instanta de judecata.
    (3) Pe durata executarii obligatiei serviciul de reintegrare sociala si supraveghere mentine o legatura stransa cu parintii minorului, cu tutorele, cu cel care l-a adoptat si, dupa caz, cu persoana sau cu institutia legal insarcinata cu supravegherea acestuia, pentru a analiza in ce masura supravegherea minorului contribuie la procesul de resocializare a acestuia.

    SECTIUNEA a 4-a
    Asistenta si consilierea

    Art. 45
    (1) Asistenta si consilierea persoanelor condamnate si a minorilor sanctionati cu masura educativa a libertatii supravegheate au ca scop reintegrarea acestora in societate, intarirea gradului de siguranta sociala si prevenirea savarsirii din nou a unor infractiuni.
    (2) Asistenta si consilierea se vor realiza pe baza unui plan de asistenta si consiliere adaptat nevoilor individuale ale persoanei supravegheate. Se vor estima perioada de timp si masura in care nevoile identificate pot fi acoperite numai prin interventia serviciului de reintegrare sociala si supraveghere ori in colaborare cu organizatii neguvernamentale, institutii publice si/sau private ori cu persoane fizice sau juridice.
    (3) In derularea acestei activitati serviciile de reintegrare sociala si supraveghere urmaresc:
    a) corectarea comportamentului infractional prin constientizarea de catre minori sau de catre persoanele condamnate a faptei savarsite, a consecintelor acesteia si asumarea responsabilitatii pentru fapta comisa;
    b) motivarea minorului sau a persoanei condamnate in vederea dezvoltarii responsabilitatii si autodisciplinei;
    c) elaborarea si derularea unor programe eficiente de asistenta si consiliere a persoanelor condamnate sau a minorilor, in functie de nevoile identificate ale acestora;
    d) sprijinirea condamnatului sau a minorului in vederea satisfacerii nevoilor sociale referitoare la educatie, pregatire profesionala, loc de munca, locuinta sau altele asemenea.
    (4) Ori de cate ori instanta de judecata dispune supravegherea unei persoane condamnate sau a unui minor de catre serviciul de reintegrare sociala si supraveghere, cu ocazia primei intrevederi cu persoana supravegheata i se va face cunoscuta posibilitatea de a solicita asistenta si consiliere pe perioada supravegherii, explicandu-i-se modalitatile practice in care poate fi sprijinita in vederea reintegrarii in societate.
    (5) Pentru a beneficia de serviciile de asistenta si consiliere persoana supravegheata depune o cerere scrisa la serviciul de reintegrare sociala si supraveghere.
    (6) Cererea persoanei supravegheate, prin care solicita asistenta si consiliere, se depune la dosarul de reintegrare sociala si supraveghere.
    Art. 46
    (1) Pentru fiecare persoana supravegheata care a solicitat asistenta si consiliere se intocmeste un dosar de reintegrare sociala si supraveghere.
    (2) Dosarul de reintegrare sociala si supraveghere cuprinde:
    a) cererea scrisa privind asistenta si consilierea;
    b) planul de reintegrare sociala si supraveghere, care va cuprinde, pe langa capitolele prevazute la art. 22, un capitol distinct privind descrierea activitatii de asistenta si consiliere;
    c) referatul de evaluare intocmit inainte de pronuntarea hotararii judecatoresti, atunci cand este cazul;
    d) referatul de evaluare solicitat de instanta pe perioada supravegherii, inainte de a se fi solicitat asistenta si consiliere de catre persoana supravegheata, atunci cand este cazul;
    e) referatele periodice de reintegrare sociala si supraveghere, care contin pe scurt informatii cu privire la rezultatele inregistrate de catre persoana asistata si consiliata si care se intocmesc cel putin o data la 6 luni sau ori de cate ori se inregistreaza o evolutie pozitiva ori negativa in procesul de reintegrare a persoanei respective;
    f) concluziile consilierului de reintegrare sociala si supraveghere, care fac obiectul unui referat de reintegrare sociala si supraveghere final, intocmit la expirarea perioadei de asistenta si consiliere, precizandu-se in ce masura persoana respectiva are perspective sau s-a reintegrat in societate.
    (3) Dosarul de reintegrare sociala si supraveghere se pastreaza in arhiva serviciului de reintegrare sociala si supraveghere, consilierul de reintegrare sociala si supraveghere responsabil de caz fiind obligat sa pastreze confidentialitatea informatiilor cuprinse in dosar.
    (4) Seful serviciului de reintegrare sociala si supraveghere are obligatia de a consulta fiecare dosar periodic sau ori de cate ori considera necesar, pentru a verifica daca se respecta programul de resocializare a persoanei asistate si consiliate in ceea ce priveste termenele, calitatea si ritmicitatea acestuia, precum si orice alte obligatii care ii revin consilierului de reintegrare sociala si supraveghere pe durata asistentei si consilierii.
    (5) In cazul in care consilierul de reintegrare sociala si supraveghere responsabil de caz este in imposibilitate permanenta sau temporara de a-si indeplini atributiile in ceea ce priveste intocmirea dosarului, seful serviciului de reintegrare sociala si supraveghere desemneaza un alt consilier pe perioada amintita, care sa preia responsabilitatile cazului respectiv.
    (6) Persoana asistata si consiliata si aparatorul acesteia vor putea consulta dosarul de reintegrare sociala si supraveghere numai in prezenta consilierului de reintegrare sociala si supraveghere responsabil de caz sau a sefului serviciului de reintegrare sociala si supraveghere si numai in incinta serviciului de reintegrare sociala si supraveghere, dupa care se va intocmi un proces-verbal semnat de persoana care l-a studiat si de reprezentantul serviciului.
    Art. 47
    (1) In termen de 10 zile lucratoare de la primirea cererii scrise din partea persoanei supravegheate, prin care aceasta solicita asistenta si consiliere, serviciul de reintegrare sociala si supraveghere va lua masurile necesare in vederea includerii acesteia intr-un program specializat, stabilit in functie de nevoile identificate ale persoanei respective.
    (2) Activitatea prevazuta la alin. (1) se poate desfasura pe baza unui protocol de colaborare cu institutii sau cu organizatii care desfasoara activitati de reintegrare sociala.
    (3) Protocolul de colaborare va cuprinde:
    a) partile semnatare;
    b) obiectul protocolului, care consta in colaborarea partilor in initierea si derularea planurilor de reintegrare sociala si supraveghere, avandu-se in vedere reintegrarea sociala a persoanelor asistate si consiliate de serviciile de reintegrare sociala si supraveghere;
    c) tipul de servicii specializate de care pot beneficia persoanele asistate si consiliate;
    d) durata protocolului;
    e) obligatiile partilor;
    f) data incheierii protocolului;
    g) semnatura partilor.
    Art. 48
    (1) Activitatea de asistenta si consiliere se va desfasura si in unitatile penitenciare, includerea in astfel de programe a persoanelor condamnate fiind posibila numai cu acordul acestora.
    (2) Fiecare serviciu de reintegrare sociala si supraveghere de pe langa tribunalul in a carui circumscriptie se afla una sau mai multe unitati penitenciare poate incheia un protocol de colaborare cu administratia sau cu administratiile penitenciare, in vederea stabilirii de comun acord a categoriilor de persoane condamnate care pot fi incluse in programe de resocializare, precum si a continutului si duratei acestor programe.
    (3) In activitatea de asistenta si consiliere se acorda o atentie deosebita condamnatilor minori si tineri, persoanelor condamnate care intampina dificultati in mentinerea legaturilor cu familia, precum si pregatirii pentru liberare a persoanelor condamnate.
    Art. 49
    Activitatea de asistenta si consiliere inceteaza in urmatoarele cazuri:
    a) la cererea persoanei asistate si consiliate;
    b) ca urmare a lipsei de cooperare sau a comportamentului neadecvat al persoanei asistate si consiliate;
    c) la expirarea duratei asistentei si consilierii.

    ANEXA 1
    la regulament

    MINISTERUL JUSTITIEI

    Serviciul de reintegrare sociala a
    infractorilor si de supraveghere a                  Strict confidential
    executarii sanctiunilor neprivative                   dupa completare
    de libertate de pe langa
    Tribunalul ........................

                           REFERAT DE EVALUARE

    I. Introducere
 ____________________________________________________________________________
| Numele si prenumele inculpatului/persoanei condamnate/minorului:           |
|                                                                            |
|____________________________________________________________________________|
 ____________________________________________________________________________
| Data si locul nasterii:                                                    |
|                                                                            |
|____________________________________________________________________________|
 ____________________________________________________________________________
| Adresa:                                                                    |
|                                                                            |
|____________________________________________________________________________|
 ____________________________________________________________________________
| Fapta/faptele pentru care subiectul referatului de evaluare este           |
| inculpat/condamnat/sanctionat cu o masura educativa:                       |
|                                                                            |
|                                                                            |
|____________________________________________________________________________|
 ____________________________________________________________________________
| Instanta de judecata care a solicitat referatul de evaluare:               |
|                                                                            |
|____________________________________________________________________________|
 ____________________________________________________________________________
| Numarul dosarului penal/sentintei penale:                                  |
|                                                                            |
|____________________________________________________________________________|
 ____________________________________________________________________________
| Termenul de judecata:                                                      |
|                                                                            |
|____________________________________________________________________________|
 ____________________________________________________________________________
| Numarul si data adresei de sesizare din partea instantei de judecata:      |
|                                                                            |
|____________________________________________________________________________|
 ____________________________________________________________________________
| Perioada de supraveghere:                                                  |
|                                                                            |
|____________________________________________________________________________|
 ____________________________________________________________________________
| Numele si prenumele consilierului de reintegrare sociala si supraveghere:  |
|                                                                            |
|____________________________________________________________________________|

    II. Sursele de informatii ..............................................
    ........................................................................

    III. Date privind persoana pentru care a fost solicitat referatul de evaluare ...................................................................
    ........................................................................

    IV. Factorii care influenteaza sau care pot influenta conduita generala a persoanei pentru care a fost solicitat referatul de evaluare ...............
    ........................................................................

    V. Perspectivele de reintegrare in societate ...........................
    ........................................................................

         Data intocmirii si                               Intocmit,
        semnarii referatului                       Consilier de reintegrare
       .....................                       sociala si supraveghere,
                                                    .......................

                                 Sef serviciu,
                             ...................

    ANEXA 2
    la regulament

    MINISTERUL JUSTITIEI

    Serviciul de reintegrare sociala a
    infractorilor si de supraveghere a
    executarii sanctiunilor neprivative
    de libertate de pe langa
    Tribunalul ........................

                            PLAN DE SUPRAVEGHERE

    I. Introducere
 ____________________________________________________________________________
| Numele si prenumele persoanei condamnate/minorului:                        |
|                                                                            |
|____________________________________________________________________________|
 ____________________________________________________________________________
| Data si locul nasterii:                                                    |
|                                                                            |
|____________________________________________________________________________|
 ____________________________________________________________________________
| Infractiunea savarsita:                                                    |
|                                                                            |
|                                                                            |
|____________________________________________________________________________|
 ____________________________________________________________________________
| Numarul hotararii instantei:                                               |
|                                                                            |
|____________________________________________________________________________|
 ____________________________________________________________________________
| Sanctiunea aplicata persoanei condamnate/minorului:                        |
|                                                                            |
|                                                                            |
|                                                                            |
|____________________________________________________________________________|
 ____________________________________________________________________________
| Masurile si/sau obligatiile impuse de instanta:                            |
|                                                                            |
|                                                                            |
|                                                                            |
|                                                                            |
|____________________________________________________________________________|
 ____________________________________________________________________________
| Perioada supravegherii:                 Data              Data             |
|                                       inceperii:       incheierii:         |
|                                                                            |
|____________________________________________________________________________|
 ____________________________________________________________________________
| Numele si prenumele consilierului de reintegrare sociala si supraveghere:  |
|                                                                            |
|____________________________________________________________________________|

    II. Nevoile sau problemele identificate ale persoanei condamnate/minorului
    ........................................................................

    III. Riscul savarsirii din nou a unor infractiuni/riscul de a pune in pericol siguranta publica ..................................................
    ........................................................................

    IV. Descrierea activitatii, a locului de executare si a programului de lucru, in cazul minorului obligat la prestarea unei activitati neremunerate intr-o institutie de interes public ........................................
    ........................................................................

    V. Natura si frecventa intrevederilor dintre consilierul de reintegrare sociala si supraveghere si persoana condamnata/minor pe perioada supravegherii
    ........................................................................

    VI. Metodele utilizate pentru asigurarea indeplinirii obligatiilor stabilite de instanta de judecata in sarcina persoanei supravegheate .................
    ........................................................................    Persoana condamnata/minorul a luat cunostinta de continutul planului de supraveghere si intelege sa coopereze in executarea obligatiilor ce ii revin.

       Data semnarii planului                  Consilier de reintegrare
          de supraveghere                      sociala si supraveghere,
     .........................                 .........................

                             Am luat cunostinta,

                         Persoana condamnata/minor,
                       .............................

    ANEXA 3
    la regulament

    MINISTERUL JUSTITIEI

    Serviciul de reintegrare sociala a
    infractorilor si de supraveghere a
    executarii sanctiunilor neprivative
    de libertate de pe langa
    Tribunalul ........................

                                 Numele si prenumele minorului ...............

                                 Instanta de judecata ........................

                                 Sentinta penala .............................

                                 Durata activitatii ..........................

                                 Consilierul de reintegrare sociala
                                 si supraveghere responsabil de caz ..........

                                 Institutia publica ..........................

                                 Supraveghetor(i) ............................

                                FORMULAR
privind evidenta orelor de activitate neremunerata intr-o institutie de interes public
 _____________________________________________________________________
| Data prestarii |  Numarul de ore  |   Numarul de ore   | Observatii |
|  activitatii   | efectuate zilnic | ramase de efectuat |            |
|________________|__________________|____________________|____________|
|                |                  |                    |            |
|________________|__________________|____________________|____________|
|                |                  |                    |            |
|________________|__________________|____________________|____________|
|                |                  |                    |            |
|________________|__________________|____________________|____________|
|                |                  |                    |            |
|________________|__________________|____________________|____________|
|                |                  |                    |            |
|________________|__________________|____________________|____________|
|                |                  |                    |            |
|________________|__________________|____________________|____________|SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1239/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1239 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK NOW OR GET YOUR BROKEN RELATIONSHIP, MARRIAGE RESTORED. I’m just upset that I have been in pain and crying for so long and many times. Thank you dromokpo@gmail.com I wished I would have found you earlier, you would have saved me from a lot of pain for the past five years my ex lover left me for another woman in just 2 days i contacted you Dr Omokpo you brought my broken relationship back I spent a small fortune enough to take my dream trip to South Carolina but what’s the point in taking a dream trip without the love of my life. Dr Omokpo has given me hope and his honesty is a breath of fresh air, I feel so good and heavy happiness in my heart to get my ex lover back. Who I thought he was gone forever. We are married now as I share my testimony with you. If you have broken relationship or broken marriage or you want to get your ex lover back kindly contact: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 1134 2016
    My Dear friends online, My name is Annisa Agung, And I live in Illinois USA, I have to give this miraculous testimony which is so unbelievable until now. I had a problem with my Ex husband 2 years ago, which led to our break up. I was not myself again, I felt so empty inside me, my love and financial situation became worse, until a close friend of mine told me about a spell caster who helped her in the same problem too. His name is Doctor OGEDEGBE. I whatsapp the spell caster and I told him my problem and I did what he asked of me, to cut the long story short. Before I knew what was happening, less than two days ago my husband gave me a call and told me that he was coming back to me. I was so happy to have him back. The most interesting part of the story is that I am pregnant. Thanks to Doctor OGEDEGBE  for saving my marriage and for also saving others' marriage too. Continue your good work, If you are interested to contact the great spell caster email address: dr.ogedegbe6@gmail.com or contact him on whatsapp +2348109374702
ANONIM a comentat Legea 141 2018
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent cu o dobândă relativ scăzută, de până la 3%? Oferim împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor etc. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care vă va schimba viața.
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I'm Rowe Lyndia from USA, i had a nice family; i was married for 11 years to my husband and all of a sudden, another woman came into the picture, the man that used to love me before started picking quarrels with me he was so abusive that when i try to tell him the truth about how i feel and what he is doing is not right for the family, he gets very angry and hits me with any thing he sees around him. but i still loved him with all my heart despite all he has done to me and i wanted him back at all cost. Then he filed for a divorce, my whole life was tearing apart and I didn't know what to do ...... he moved out of the house and abandoned me and the kids. So a very close friend of mine told me about trying a love spell to get my husband back. She also uses Priest Uduebor love spell to get back her divorce husband and told me they are very much happy with their relationship. So she introduced me to the spell caster, at first i was surprised and scared so i decided to give it a try reluctantly.......although i didn't believe in all those things, then when he did the special spells, i was so surprised, after four days my husband came back and was pleading for my forgiveness, he had realized his mistakes, i just couldn't believe it, anyway we are back together now and we are now one big happy family we use to be. I want to tell everyone who is looking for any solution to his or her problem, I advise you to kindly consult this spell caster, he is real, he is powerful and whatever the spell caster tells is what will happen, because all that the spell caster told me came to pass. You can kindly contact him on: his For an immediate response please contact me by. Email ifagbemileke236@gmail.com WhatsApp number (+2349030638317). He also cures all kinds of sickness and such as 1 LOVE SPELL 2 WIN EX BACK 3 FRUIT OF THE WOMB 4 PROMOTION SPELL 5 PROTECTION SPELL 6 BUSINESS SPELL 7 GOOD JOB SPELL 8 HIV AIDS 9 LOTTERY SPELL and COURT CASE SPELL. 10 CANCER 11 STROKE 12 Erectile Dysfunction
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, my name is Elisa Keily I am so overwhelmed with joy all thanks to Dr Raypower spell. my husband left me for another woman few years back and I was very devastated cause I never did anything wrong to him, I was left with my two kid and a job that pays little.i was almost giving up until I saw a testimony online about Dr Raypower and I decided to contact him.i explained my problem to him and he assured me I'll see a positive result after 24hurs, surprisingly my husband came back the day after the spell begging me to forgive him and promised to never leave. My husband has been back for 6 months now and we've never had any issues, am glad I didn't doubt Dr Raypower cause he sure can solve any problems with fast relief you can also contact him for help now Email: Urgentspellcast@gmail.com or Urgentspellcast@yahoo.com Website: https://urgentspellcast.wordpress.com/  WhatsApp: +14243308109
ANONIM a comentat OUG 96 2021
     I want to use this opportunity to thank Dr Ilekhojie who help me to win a large sum. I have been playing the lottery for the past 5 years now and i have never won. Ever since then i have not been able to win and i was so upset and i needed help to win the lottery. so i decided to go online and search for help, there i saw so many good testimony about this man called Great Dr Ilekhojie of how he have cast lucky spell lotto for people to win the lottery. I contacted him also and tell him i want to win a lottery, he cast a spell for me which i use and i play and won a large amount in dollars. I am so grateful to this man. Just in-case you also need him to help you win, you can contact him through his email: gethelp05@gmail.com and send him a direct message on +2348147400259
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, I want to let the whole world know how Dr. Wale has restored my broken relationship with Wayne. We have been together for 3 years and he told me that he doesn’t love me like he used to. Things have not been good for about 4 months and he ended this about 2 weeks ago. I was miserable and just didn't want to go on anymore. I did text him right after this but he didn’t even respond to me. One day I was searching for a way to get him back on the Internet when I saw a post of a lady testifying of how a love spell caster called Dr. Wale helped her to get back her ex, I was so desperate to get mine back so I messaged him and explained my situation to him and he instructed me to do somethings which I did and 24 hours later my boyfriend Wayne came back kneeling and begging for my forgiveness and I forgive him and our relationship was back to normal again, if your Ex broke up with you or you have any problem then you problem has come to an end because Dr. Wale can solve all marriage and relationship problems. If you need his urgent help WhatsApp/Text him: +1(978) 406-9575 or Email: everlastingspellcast@gmail.com or view his website: https://everlastingspellcaster.website2.me/contact
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu