E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
A fost modificat de:
Ordonanţa 81 2004 modificat de Legea 46 2008
Ordonanţa 81 2004 aprobat de Legea 486 2004
Articolul 3 din actul Ordonanţa 81 2004 modificat de Legea 486 2004
Articolul 5 din actul Ordonanţa 81 2004 modificat de Legea 486 2004
Articolul 6 din actul Ordonanţa 81 2004 modificat de Legea 486 2004
Articolul 2 din actul Ordonanţa 81 2004 modificat de Legea 486 2004
Articolul 7 din actul Ordonanţa 81 2004 modificat de Legea 486 2004
Articolul 3 din actul Ordonanţa 81 2004 modificat de Legea 486 2004
Articolul 11 din actul Ordonanţa 81 2004 modificat de Legea 486 2004
Articolul 13 din actul Ordonanţa 81 2004 modificat de Legea 486 2004
Articolul 15 din actul Ordonanţa 81 2004 modificat de Legea 486 2004
Articolul 16 din actul Ordonanţa 81 2004 modificat de Legea 486 2004
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 81 din 19 august 2004

privind infiintarea, organizarea si functionarea crescatoriilor de vanat si a complexurilor de vanatoare

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 795 din 27 august 2004


SmartCity3


    In temeiul art. 108 din Constitutie, republicata, si al art. 1 pct. II.4 din Legea nr. 291/2004 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    In conformitate cu prevederile legale in vigoare, se pot infiinta, cu aprobarea autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura, crescatorii de vanat si complexuri de vanatoare.
    Art. 2
    In sensul prezentei ordonante urmatorii termeni se definesc astfel:
    a) crescatorie de vanat - sistemul de amenajari, instalatii si constructii in care, prin tehnologie specifica, se produc exemplare apartinand unei singure specii de fauna, prevazuta de Legea fondului cinegetic si a protectiei vanatului nr. 103/1996, republicata, in scopul valorificarii pentru consum sau pentru popularea fondurilor de vanatoare;
    b) complex de vanatoare - sistemul format din una sau mai multe crescatorii de vanat, suprafete de teren, amenajari si instalatii specifice constituite intr-o incinta unitara pentru izolarea si controlul populatiei speciei respective in care se realizeaza cresterea exemplarelor din speciile de fauna prevazute de Legea nr. 103/1996, republicata, in scopul valorificarii pentru consum, atat pentru popularea fondurilor de vanatoare, cat si pentru recoltarea acestora prin diverse moduri in interiorul complexurilor.
    Art. 3
    Dupa scopul pentru care se infiinteaza, crescatoriile de vanat pot fi:
    a) crescatorii de vanat destinate producerii de material biologic selectionat, pentru eventuale actiuni de populare si repopulare a fondurilor de vanatoare cu vanat;
    b) crescatorii de vanat destinate cresterii intensive a unor exemplare din specii de vanat, in scopul valorificarii acestora si a subproduselor obtinute, cum ar fi: carne, blanuri, oua si altele asemenea.
    Art. 4
    Complexurile de vanatoare se infiinteaza pentru obtinerea de exemplare din speciile de vanat, in scopul valorificarii pentru consum, atat pentru popularea fondurilor de vanatoare, cat si pentru recoltarea acestora prin diverse moduri in interiorul complexurilor.
    Art. 5
    (1) Crescatoriile de vanat si complexurile de vanatoare se pot infiinta pe toate categoriile de teren aflate in extravilanul localitatilor, cu acordul proprietarilor sau, dupa caz, al administratorilor acestora.
    (2) Terenul pe care se infiinteaza crescatoriile de vanat si complexurile de vanatoare isi schimba folosinta si destinatia in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
    (3) Suprafata minima pe care se infiinteaza complexurile de vanatoare este de 150 ha.
    Art. 6
    Regimul juridic al exemplarelor din speciile de vanat din crescatoriile de vanat si din complexurile de vanatoare este diferit de regimul juridic al exemplarelor din speciile de vanat liber, respectiv de cel care face obiectul gestiunii fondurilor de vanatoare, in conformitate cu prevederile Legii nr. 103/1996, republicata, si ale reglementarilor tehnice emise in aplicarea prevederilor legii.

    CAP. 2
    Autorizarea de catre autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura a infiintarii si exploatarii crescatoriilor de vanat si complexurilor de vanatoare

    Art. 7
    (1) In conformitate cu prevederile legale in vigoare, autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura autorizeaza infiintarea de crescatorii de vanat si de complexuri de vanatoare, la cererea persoanelor fizice si juridice care doresc infiintarea si exploatarea lor.
    (2) Persoanele juridice care pot infiinta si exploata crescatorii de vanat si/sau complexuri de vanatoare sunt gestionarii fondurilor de vanatoare, societatile comerciale care au ca obiect de activitate cresterea intensiva a vanatului sau alte categorii de persoane juridice prevazute de lege.
    (3) Cererea de autorizare pentru infiintarea unei crescatorii de vanat sau a unui complex de vanatoare va fi insotita de urmatoarele documente:
    a) documentele de infiintare a persoanei juridice: act constitutiv si/sau statut, incheierea judecatorului-delegat de la oficiul registrului comertului/hotararea judecatoreasca de infiintare sau, dupa caz, hotararea judecatoreasca de dobandire a personalitatii juridice si certificatul de inregistrare, dupa caz, in registrul comertului ori in Registrul asociatiilor si fundatiilor sau, respectiv, documentele de autorizare si inregistrare, in cazul persoanei fizice;
    b) actul prin care solicitantul face dovada ca are dreptul de a utiliza terenul respectiv pentru infiintarea si functionarea crescatoriei de vanat sau complexului de vanatoare, dupa caz, cum ar fi: titlul de proprietate, contractul de concesiune si alte documente prevazute de legislatia in vigoare;
    c) actul prin care solicitantul face dovada acordului gestionarului fondului de vanatoare pe a carui raza teritoriala infiinteaza crescatoria de vanat sau complexul de vanatoare, in situatia in care solicitantul este altul decat gestionarul fondului de vanatoare sau proprietarul terenului;
    d) studiul de specialitate privind infiintarea si functionarea crescatoriei de vanat sau complexului de vanatoare, avand continutul unui proiect tehnic, intocmit in conformitate cu reglementarile legale in vigoare;
    e) studiul de impact de mediu, cu aviz favorabil de la autoritatea competenta de mediu.
    Art. 8
    Autorizatia de infiintare si de functionare a crescatoriei de vanat sau a complexului de vanatoare, emisa de autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura, pe baza documentelor depuse, isi pastreaza valabilitatea pentru perioada pentru care a fost emisa, in situatia in care modul de desfasurare a activitatii crescatoriei de vanat sau a complexului de vanatoare respecta conditiile autorizarii.

    CAP. 3
    Infiintarea si functionarea crescatoriilor de vanat si a complexurilor de vanatoare

    Art. 9
    Principiile care stau la baza infiintarii si functionarii crescatoriilor de vanat si a complexurilor de vanatoare sunt urmatoarele:
    a) folosirea unei tehnologii de crestere cu randament ridicat in crescatoriile de vanat si in complexurile de vanatoare;
    b) izolarea, printr-o imprejmuire, a exemplarelor din speciile de vanat din crescatoriile de vanat si din complexurile de vanatoare de cele existente in cuprinsul fondurilor de vanatoare;
    c) asigurarea asistentei de specialitate sanitara veterinara in scopul prevenirii aparitiei si raspandirii unor epizootii care sunt favorizate de conditiile de densitate din cuprinsul acestora.
    Art. 10
    Detinatorul crescatoriei de vanat si/sau a complexului de vanatoare este obligat sa asigure, pe specii, evidenta primara a exemplarelor care intra, a celor valorificate, precum si a numarului celor care au fost produse in crescatoria de vanat sau in complexul de vanatoare respectiv, in conformitate cu normele prevazute de lege si cu reglementarile proprii ale detinatorului privind inventarierea.
    Art. 11
    (1) Crescatoriile de vanat si complexurile de vanatoare infiintate in scopul asigurarii de material biologic necesar actiunilor de populare a fondurilor de vanatoare trebuie sa functioneze in baza unor tehnologii adecvate pastrarii caracterului salbatic al exemplarelor din speciile aflate in crescatoriile de vanat si in complexurile de vanatoare, astfel incat acestea sa se adapteze cu usurinta la mediul natural de viata din cuprinsul fondurilor de vanatoare. In scopul realizarii acestui obiectiv, este necesar ca infiintarea acestora sa se realizeze pe categorii de teren cu conditii compatibile celor existente in mediul natural de viata al speciilor de vanat, iar desfasurarea activitatii sa fie coordonata de catre un specialist in domeniul cinegetic.
    (2) Complexurile de vanatoare vor fi realizate din doua spatii distincte, cu posibilitatea de control strict al schimbului dintre acestea:
    a) spatiul pentru inmultirea propriu-zisa a vanatului, care se poate imparti, la randul sau, in mai multe subunitati, in functie de specia si de tehnologia de crestere aleasa;
    b) spatiul destinat recoltarii vanatului, amenajat corespunzator modalitatilor pentru care este organizata recoltarea.
    Art. 12
    Detinatorii crescatoriilor de vanat si/sau ai complexurilor de vanatoare, aflate in functiune sau in constructie la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante, sunt obligati sa obtina autorizatia de functionare si sa functioneze in conditiile stabilite de aceasta, in termen de un an de la data intrarii ei in vigoare.

    CAP. 4
    Organizarea si practicarea actiunilor de recoltare sau valorificare a exemplarelor din complexurile de vanatoare

    Art. 13
    (1) Proprietarul complexului de vanatoare poate autoriza orice persoana care indeplineste conditia de a fi detinatoare de permis de portarma, in care este inscrisa arma de vanatoare ale carei caracteristici corespund cerintelor de recoltare pentru specia respectiva, sa recolteze, prin impuscare, exemplare din complexul respectiv.
    (2) Organizarea si practicarea actiunilor de extragere sau valorificare a exemplarelor de vanat dintr-un complex de vanatoare se fac potrivit normelor proprii specifice ale acestuia, stabilite in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
    (3) In scopul recoltarii vanatului in conditii de etica vanatoreasca, atat pentru evitarea producerii unor accidente, cat si pentru evidenta vanatului recoltat, sunt si raman aplicabile, si in cazul complexurilor de vanatoare, reglementarile emise de autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura, referitoare la:
    a) rasele de caini admise la vanatoare;
    b) caracteristicile armelor si munitiilor care se pot folosi la vanatoare, daca recoltarea se face cu arme de vanatoare;
    c) evaluarea trofeelor de vanat;
    d) protectia muncii in cadrul actiunilor de vanatoare.
    (4) In situatii deosebite, cum ar fi: raniri, epizootii si altele asemenea, precum si in situatiile in care vanatul se recolteaza viu, se folosesc mijloace care nu vatama animalul/animalele, numai cu aprobarea autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura.
    Art. 14
    Valorificarea vanatului din crescatoriile de vanat si din complexurile de vanatoare se face cu respectarea reglementarilor sanitar-veterinare in vigoare, eliberandu-se documentele corespunzatoare.
    Art. 15
    (1) In scopul detinerii, la nivel national, a unei evidente statistice legate de gestionarea exemplarelor de vanat din crescatoriile de vanat si din complexurile de vanatoare, detinatorii lor vor transmite datele statistice solicitate prin formulare de raportari statistice oficiale.
    (2) Intrarea exemplarelor de vanat in crescatoriile de vanat si in complexurile de vanatoare, precum si iesirea din acestea se fac in baza documentelor legale de provenienta a vanatului, tipul si modelul acestora stabilindu-se prin ordin al autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura.

    CAP. 5
    Sanctiuni

    Art. 16
    (1) Nerespectarea prevederilor art. 10 duce la retragerea autorizatiei de functionare.
    (2) Autorizatia de functionare se retrage de catre autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura.
    Art. 17
    (1) Nerespectarea dispozitiilor art. 11 si ale art. 13 alin. (2) constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 10.000.000 lei la 25.000.000 lei.
    (2) Nerespectarea dispozitiilor art. 13 alin. (3) si ale art. 15 constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 15.000.000 lei la 30.000.000 lei.
    (3) Nerespectarea dispozitiilor art. 12 constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 30.000.000 lei la 50.000.000 lei.
    (4) Nerespectarea dispozitiilor art. 13 alin. (1) constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei.
    Art. 18
    Controlul aplicarii prevederilor prezentei ordonante si constatarea contraventiilor prevazute la art. 17 se realizeaza de catre autoritatea statului competenta in acest sens, precum si de reprezentantii abilitati ai Ministerului Administratiei si Internelor.
    Art. 19
    Dispozitiile art. 17 si 18 referitoare la contraventii se completeaza cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile ulterioare.

    CAP. 6
    Dispozitii finale

    Art. 20
    Modelul autorizatiei de infiintare si functionare a unei crescatorii de vanat sau a unui complex de vanatoare se stabileste prin ordin al conducatorului autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura.
    Art. 21
    Prezenta ordonanta intra in vigoare la 3 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul agriculturii,
                         padurilor si dezvoltarii rurale,
                         Petre Daea

                         Ministru de stat,
                         ministrul administratiei si internelor,
                         Marian Florian Saniuta

                         Ministrul delegat
                         pentru administratia publica,
                         Gheorghe Emacu

                         Ministrul delegat pentru
                         coordonarea autoritatilor de control,
                         Ionel Blanculescu

                         Ministrul mediului
                         si gospodaririi apelor,
                         Speranta Maria Ianculescu

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae TanasescuSmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 81/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 81 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu