E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 68 din 30 august 2001

pentru modificarea Legii nr. 146/1999 privind organizarea, functionarea si finantarea spitalelor

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 538 din  1 septembrie 2001


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale art. 1 pct. III. 4 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.

    Art. 1
    Legea nr. 146/1999 privind organizarea, functionarea si finantarea spitalelor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 370 din 3 august 1999, cu modificarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
    1. Articolul 4 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 4
    Spitalul raspunde, potrivit legii, pentru prejudicii cauzate pacientilor, stabilite de organele competente."
    2. Articolul 11 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 11
    (1) Spitalul public este condus de:
    a) un director general, obligatoriu cu studii superioare;
    b) un director general adjunct medical, obligatoriu medic;
    c) un director financiar-contabil.
    (2) Pentru spitalele cu un numar de peste 400 de paturi, Ministerul Sanatatii si Familiei sau, dupa caz, ministerul cu retea sanitara proprie, denumit in continuare ministerul, poate aproba si un post de director de ingrijiri, obligatoriu asistent medical, si un post de director pentru reforma, cu studii superioare si cu studii de management al serviciilor de sanatate.
    (3) Conducerea spitalului se face pe baza de contract individual de administrare, incheiat pe o durata de 4 ani intre persoanele care ocupa functiile de conducere prevazute la alin. (1) si (2) si directia de sanatate publica sau minister, in functie de subordonarea spitalului, care se poate renegocia ori de cate ori este nevoie. Modelul contractului de administrare, in continutul caruia vor fi prevazuti si indicatorii de performanta a activitatii, se aproba prin ordin al ministrului sanatatii si familiei, cu consultarea ministerelor cu retele sanitare proprii. Nivelul indicatorilor-cadru de performanta a activitatii se stabileste anual prin negociere intre conducerea spitalului, directia de sanatate publica sau minister, in functie de subordonare si casa de asigurari de sanatate cu care se incheie contractul de furnizare de servicii medicale.
    (4) Ocuparea functiilor de conducere prevazute la alin. (1) si (2) se realizeaza in conditiile legii, pe baza de concurs sau de examen, dupa caz, organizat de catre directia de sanatate publica sau de catre minister, in functie de subordonare, prin ordin al ministrului.
    (5) Revocarea personalului din functiile de conducere a spitalului, in cazul nerealizarii indicatorilor stabiliti in contractul de administrare sau in cazul savarsirii unor abuzuri sau abateri, se poate face:
    a) la propunerea directorului general, inaintata directiei de sanatate publica sau ministerului, in functie de subordonare.
    Propunerile se analizeaza de directia de sanatate publica sau de minister, dupa caz, decizia urmand a fi luata de ministru, in conditiile legii, in functie de subordonarea spitalului.
    b) direct, de catre ministru.
    (6) Analiza si urmarirea realizarii indicatorilor din contractul de administrare se face trimestrial si anual de catre directia de sanatate publica sau de minister, in functie de subordonare, si de casa de asigurari de sanatate cu care s-a incheiat contractul de furnizare de servicii medicale, in conditiile finantarii potrivit contractelor incheiate."
    3. Articolul 12 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 12
    Spitalul are obligatia sa inregistreze, sa stocheze, sa prelucreze si sa transmita informatiile legate de activitatea sa. Raportarile se fac unitar atat la directiile de sanatate publica, cat si la casa de asigurari de sanatate cu care s-a incheiat contractul de furnizare de servicii medicale."
    4. Articolul 13 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 13
    (1) Spitalele publice functioneaza pe principiul autonomiei financiare, elaboreaza si executa bugete proprii de venituri si cheltuieli.
    (2) Proiectul bugetului de venituri si cheltuieli se elaboreaza de catre conducerea spitalului pe baza normelor metodologice aprobate prin ordin al ministrului sanatatii si familiei, cu consultarea ministerelor cu retele sanitare proprii si cu avizul Ministerului Finantelor Publice.
    (3) Proiectul bugetului de venituri si cheltuieli se negociaza de catre conducerea spitalului cu conducerea directiei de sanatate publica sau a ministerului, in functie de subordonare, si cu conducerea casei de asigurari de sanatate cu care se incheie contractul de furnizare de servicii medicale si se definitiveaza si se aproba dupa semnarea contractului de furnizare de servicii medicale.
    (4) Aprobarea proiectului bugetului de venituri si cheltuieli se face de directia de sanatate publica sau de minister, in functie de subordonare, cu avizul casei de asigurari de sanatate cu care s-a incheiat contractul de furnizare de servicii medicale. Bugetul de venituri si cheltuieli poate fi rectificat in cazuri justificate, cu respectarea prevederilor alin. (2) si (3).
    (5) In cazul refuzului de a semna proiectul bugetului de venituri si cheltuieli se constituie o comisie de mediere formata din reprezentanti ai ministerului, in functie de subordonarea spitalului, si ai Casei Nationale de Asigurari de sanatate, care, in termenul prevazut de dispozitiile legale in vigoare, va solutiona divergentele.
    (6) Bugetul anual de venituri si cheltuieli aprobat se defalca pe trimestre cu acordul directiei de sanatate publica sau al ministerului, in functie de subordonare, si al casei de asigurari de sanatate cu care s-a incheiat contractul de furnizare de servicii medicale.
    (7) Executia bugetului de venituri si cheltuieli se raporteaza lunar si, respectiv, trimestrial directiilor de sanatate publica sau ministerului, in functie de subordonare, si casei de asigurari de sanatate cu care s-a incheiat contractul de furnizare de servicii medicale.
    (8) Centralizarea executiei bugetelor de venituri si cheltuieli lunare si, respectiv, trimestriale se realizeaza de directia de sanatate publica si se inainteaza ministerului.
    (9) Executia trimestriala a indicatorilor din bugetul de venituri si cheltuieli este analizata de directia de sanatate publica sau de minister, in functie de subordonare, si de casa de asigurari de sanatate cu care s-a incheiat contractul de furnizare de servicii medicale si in cazul unor abateri fata de indicatorii din contractul de administrare sesizeaza si face propuneri pe care le supune aprobarii conducerii ministerului.
    (10) In cazul inregistrarii de arierate se va proceda dupa cum urmeaza:
    a) in cazul arieratelor existente in momentul numirii conducerii spitalelor, acestea vor fi evidentiate separat si, o data cu aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, se va stabili si modul de lichidare a acestora;
    b) daca in cursul executiei bugetului de venituri si cheltuieli, in conditiile finantarii conform contractului de prestari servicii medicale incheiat, se inregistreaza cresterea arieratelor, directia de sanatate publica sau ministerul, in functie de subordonare, va sesiza conducerea ministerului, care va lua masurile corespunzatoare;
    c) pentru cresterea arieratelor datorate unor cauze imputabile conducerii spitalelor, directia de sanatate publica sau ministerul, in functie de subordonare, va propune ministrului masurile de sanctionare prevazute in contractul de administrare;
    d) cresterea arieratelor din motive neimputabile conducerii spitalului se poate realiza numai cu aprobarea prealabila a ministrului, in functie de subordonarea spitalului, lichidarea acestora realizandu-se prin suplimentarea bugetului de venituri si cheltuieli, in conditiile alin. (4);
    e) auditul financiar se face, in conditiile legii, de directia de sanatate publica si de casa de asigurari de sanatate cu care s-a incheiat contractul de furnizare de servicii medicale."
    5. Articolul 14 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 14
    (1) Finantarea spitalelor publice se asigura din veniturile realizate in raport cu serviciile medicale furnizate pe baza contractelor incheiate cu casele de asigurari de sanatate, de la bugetul de stat, de la bugetele locale, din asocieri investitionale in profil medical sau medico-social, din donatii si sponsorizari, precum si din veniturile obtinute de la persoanele fizice si juridice, in conditiile legii.
    (2) De la bugetul de stat se asigura finantarea unor programe nationale de sanatate, realizarea de constructii noi de interes national, dotarea cu aparatura medicala de mare performanta, expertizarea, proiectarea si consolidarea constructiilor grav afectate de seisme si de alte actiuni de forta majora, precum si efectuarea unor reparatii capitale.
    (3) De la bugetele locale se poate asigura finantarea pentru finalizarea constructiilor noi de interes local, precum si a unor cheltuieli pentru realizarea de lucrari de reparatii curente si capitale.
    (4) Tipurile de spitale publice de interes national si local se stabilesc prin hotarare a Guvernului."
    6. Articolul 16 se abroga.
    7. Articolul 17 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 17
    (1) Drepturile salariale cuvenite conducerii spitalelor publice, precum si formele de salarizare ale personalului medico-sanitar si ale altor categorii de personal ce se aplica in cadrul acestor spitale se stabilesc prin hotarare a Guvernului.
    (2) La spitalele publice la care la sfarsitul anului nu s-au inregistrat arierate si s-au indeplinit toti indicatorii din contractul de administrare, din disponibilitatile aflate in cont la sfarsitul anului, provenite din veniturile proprii, precum si din cele realizate din serviciile medicale furnizate pe baza contractelor incheiate cu casele de asigurari de sanatate, dupa scaderea obligatiilor de plata si a incasarilor anticipate, o cota de pana la 50% se poate utiliza pentru premierea personalului, in raport cu performantele si responsabilitatile acestuia.
    (3) Nivelul maxim al premiilor se stabileste cu aprobarea directiei de sanatate publica sau a ministerului, in functie de subordonarea spitalului.
    (4) Competenta, atributiile si sarcinile, pe tipuri de spitale publice, se stabilesc prin normele generale aprobate prin ordin al ministrului sanatatii si familiei."
    Art. 2
    Legea nr. 146/1999 privind organizarea, functionarea si finantarea spitalelor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 370 din 3 august 1999, cu modificarile ulterioare, precum si cu modificarile aduse prin prezenta ordonanta, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dupa aprobarea acesteia de catre Parlament, dandu-se textelor o noua numerotare.
    Art. 3
    Prevederile prezentei ordonante intra in vigoare incepand cu data de 1 ianuarie 2002.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         p. Ministrul sanatatii si familiei,
                         Luminita Gheorghiu,
                         secretar de stat

                         p. Ministrul finantelor publice,
                         Gheorghe Gherghina,
                         secretar de statSmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 68/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 68 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu