E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Articolul 1 din actul Ordonanţa 61 2001 abrogă Hotărârea 22 1998
Articolul 1 din actul Ordonanţa 61 2001 abrogă Hotărârea 483 1996
Articolul 1 din actul Ordonanţa 61 2001 abrogă Hotărârea 252 1996
Articolul 2 din actul Ordonanţa 61 2001 modifica Legea 82 1991
Articolul 3 din actul Ordonanţa 61 2001 republica Legea 82 1991
Articolul 1 din actul Ordonanţa 61 2001 modifica articolul 1 din actul Legea 82 1991
Articolul 1 din actul Ordonanţa 61 2001 modifica articolul 2 din actul Legea 82 1991
Articolul 1 din actul Ordonanţa 61 2001 modifica articolul 35 din actul Legea 82 1991
Articolul 1 din actul Ordonanţa 61 2001 modifica articolul 36 din actul Legea 82 1991
Articolul 1 din actul Ordonanţa 61 2001 modifica articolul 37 din actul Legea 82 1991
Articolul 1 din actul Ordonanţa 61 2001 modifica articolul 38 din actul Legea 82 1991
Articolul 1 din actul Ordonanţa 61 2001 modifica articolul 39 din actul Legea 82 1991
Articolul 1 din actul Ordonanţa 61 2001 modifica articolul 40 din actul Legea 82 1991
Articolul 1 din actul Ordonanţa 61 2001 abrogă articolul 41 din actul Legea 82 1991
Articolul 1 din actul Ordonanţa 61 2001 modifica articolul 42 din actul Legea 82 1991
Articolul 1 din actul Ordonanţa 61 2001 abrogă articolul 43 din actul Legea 82 1991
Articolul 1 din actul Ordonanţa 61 2001 adauga dupa articolul 46 din actul Legea 82 1991
Articolul 1 din actul Ordonanţa 61 2001 completeaza articolul 47 din actul Legea 82 1991
Articolul 1 din actul Ordonanţa 61 2001 modifica articolul 3 din actul Legea 82 1991
Articolul 1 din actul Ordonanţa 61 2001 modifica articolul 4 din actul Legea 82 1991
Articolul 1 din actul Ordonanţa 61 2001 modifica articolul 5 din actul Legea 82 1991
Articolul 1 din actul Ordonanţa 61 2001 modifica articolul 6 din actul Legea 82 1991
Articolul 1 din actul Ordonanţa 61 2001 modifica articolul 7 din actul Legea 82 1991
Articolul 1 din actul Ordonanţa 61 2001 modifica articolul 8 din actul Legea 82 1991
Articolul 1 din actul Ordonanţa 61 2001 modifica articolul 9 din actul Legea 82 1991
Articolul 1 din actul Ordonanţa 61 2001 modifica articolul 10 din actul Legea 82 1991
Articolul 1 din actul Ordonanţa 61 2001 modifica articolul 2 din actul Legea 82 1991
Articolul 1 din actul Ordonanţa 61 2001 modifica articolul 11 din actul Legea 82 1991
Articolul 1 din actul Ordonanţa 61 2001 modifica articolul 12 din actul Legea 82 1991
Articolul 1 din actul Ordonanţa 61 2001 modifica articolul 13 din actul Legea 82 1991
Articolul 1 din actul Ordonanţa 61 2001 modifica articolul 16 din actul Legea 82 1991
Articolul 1 din actul Ordonanţa 61 2001 abrogă articolul 17 din actul Legea 82 1991
Articolul 1 din actul Ordonanţa 61 2001 modifica articolul 18 din actul Legea 82 1991
Articolul 1 din actul Ordonanţa 61 2001 modifica articolul 19 din actul Legea 82 1991
Articolul 1 din actul Ordonanţa 61 2001 modifica articolul 20 din actul Legea 82 1991
Articolul 1 din actul Ordonanţa 61 2001 modifica articolul 21 din actul Legea 82 1991
Articolul 1 din actul Ordonanţa 61 2001 modifica articolul 22 din actul Legea 82 1991
Articolul 1 din actul Ordonanţa 61 2001 modifica articolul 23 din actul Legea 82 1991
Articolul 1 din actul Ordonanţa 61 2001 modifica articolul 24 din actul Legea 82 1991
Articolul 1 din actul Ordonanţa 61 2001 modifica articolul 25 din actul Legea 82 1991
Articolul 1 din actul Ordonanţa 61 2001 modifica articolul 26 din actul Legea 82 1991
Articolul 1 din actul Ordonanţa 61 2001 modifica articolul 4 din actul Legea 82 1991
Articolul 1 din actul Ordonanţa 61 2001 modifica articolul 27 din actul Legea 82 1991
Articolul 1 din actul Ordonanţa 61 2001 abrogă articolul 28 din actul Legea 82 1991
Articolul 1 din actul Ordonanţa 61 2001 modifica articolul 29 din actul Legea 82 1991
Articolul 1 din actul Ordonanţa 61 2001 modifica articolul 30 din actul Legea 82 1991
Articolul 1 din actul Ordonanţa 61 2001 modifica articolul 31 din actul Legea 82 1991
Articolul 1 din actul Ordonanţa 61 2001 abrogă articolul 32 din actul Legea 82 1991
Articolul 1 din actul Ordonanţa 61 2001 modifica articolul 5 din actul Legea 82 1991
Articolul 1 din actul Ordonanţa 61 2001 modifica articolul 33 din actul Legea 82 1991
Articolul 1 din actul Ordonanţa 61 2001 modifica articolul 34 din actul Legea 82 1991
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 61 din 30 august 2001

pentru modificarea si completarea Legii contabilitatii nr. 82/1991

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 531 din 31 august 2001


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale art. 1 pct. II.2 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.

    Art. 1
    Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 20 din 20 ianuarie 2000, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Articolul 1 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 1
    (1) Societatile comerciale, societatile/companiile nationale, regiile autonome, institutele nationale de cercetare-dezvoltare, societatile cooperatiste si celelalte persoane juridice cu scop lucrativ au obligatia sa organizeze si sa conduca contabilitatea proprie, respectiv contabilitatea financiara, potrivit prezentei legi, si contabilitatea de gestiune adaptata la specificul activitatii.
    (2) Prevederile alin. (1) se aplica si institutiilor publice, asociatiilor si celorlalte persoane juridice cu si fara scop lucrativ, precum si persoanelor fizice autorizate sa desfasoare activitati independente."
    2. Articolul 2 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 2
    (1) Contabilitatea, ca activitate specializata in masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, precum si a rezultatelor obtinute din administrarea persoanelor juridice si fizice prevazute la art. 1 trebuie sa asigure inregistrarea cronologica si sistematica, prelucrarea, publicarea si pastrarea informatiilor cu privire la pozitia financiara, performanta financiara si fluxurile de trezorerie, atat pentru cerintele interne ale acestora, cat si in relatiile cu investitorii prezenti si potentiali, creditorii financiari si comerciali, clientii, institutiile guvernamentale si alti utilizatori.
    (2) Contabilitatea institutiilor publice asigura informatii ordonatorilor de credite cu privire la executia bugetelor de venituri si cheltuieli, patrimoniul aflat in administrare, precum si pentru intocmirea contului general anual de executie a bugetului de stat, a contului anual de executie a bugetului asigurarilor sociale de stat, fondurilor speciale, precum si a conturilor anuale de executie ale bugetelor locale."
    3. Articolul 3 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 3
    (1) Contabilitatea se tine in limba romana si in moneda nationala.
    (2) Contabilitatea operatiunilor efectuate in valuta se tine atat in moneda nationala, cat si in valuta, potrivit reglementarilor elaborate in acest sens.
    (3) Pentru necesitatile proprii de informare, persoanele prevazute la art. 1, cu exceptia institutiilor publice, pot opta pentru intocmirea situatiilor financiare si intr-o moneda stabila."
    4. Articolul 4 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 4
    (1) Ministerul Finantelor Publice elaboreaza norme contabile si emite reglementarile in domeniul contabilitatii, planul de conturi general, modelele situatiilor financiare, registrelor si formularelor comune privind activitatea financiara si contabila, normele metodologice privind intocmirea si utilizarea acestora.
    (2) Reglementarile contabile pentru institutiile de credit, unitatile de asigurare-reasigurare, precum si pentru unitatile care opereaza pe piata de capital se elaboreaza de Banca Nationala a Romaniei, de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, respectiv de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, si se aproba de Ministerul Finantelor Publice.
    (3) Elaborarea reglementarilor prevazute la alin. (1) si (2) se face prin consultarea organismelor profesionale de profil."
    5. Articolul 5 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 5
    (1) Persoanele prevazute la art. 1 au obligatia sa conduca contabilitatea in partida dubla si sa intocmeasca situatii financiare anuale.
    (2) Categoriile de persoane fizice si juridice care pot tine contabilitatea in partida simpla, precum si sistemul de raportare al acestora se stabilesc prin ordin al ministrului finantelor publice."
    6. Articolul 6 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 6
    (1) Orice operatiune economica efectuata se consemneaza intr-un document care sta la baza inregistrarilor in contabilitate, dobandind astfel calitatea de document justificativ.
    (2) Documentele justificative care stau la baza inregistrarilor in contabilitate angajeaza raspunderea persoanelor care le-au intocmit, vizat si aprobat, precum si a celor care le-au inregistrat in contabilitate, dupa caz."
    7. Alineatul (1) al articolului 7 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 7
    (1) Inregistrarea in contabilitate a elementelor de activ se face la costul de achizitie, de productie sau la valoarea justa pentru alte intrari decat cele prin achizitie sau productie, dupa caz."
    8. Articolul 8 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 8
    (1) Persoanele prevazute la art. 1 au obligatia sa efectueze inventarierea generala a elementelor de activ si de pasiv detinute la inceputul activitatii, cel putin o data pe an pe parcursul functionarii sale, in cazul fuziunii sau incetarii activitatii, precum si in alte situatii prevazute de lege.
    (2) Ministerul Finantelor Publice poate aproba exceptii de la regula inventarierii anuale pentru unele bunuri cu caracter special aflate in administrarea institutiilor publice, la propunerea ordonatorilor principali de credite."
    9. Articolul 9 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 9
    (1) Evaluarea elementelor detinute cu ocazia inventarierii si prezentarea acestora in situatiile financiare anuale se fac potrivit normelor si reglementarilor contabile.
    (2) Reevaluarea activelor imobilizate se face, cu exceptiile prevazute de reglementarile legale, la valoarea justa a acestora. Valoarea justa se determina pe baza unor evaluari efectuate, de regula, de evaluatori autorizati.
    (3) Plusul sau minusul rezultat din reevaluare se recunoaste in contabilitate potrivit reglementarilor contabile elaborate in acest sens."
    10. Articolul 10 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 10
    (1) Documentele oficiale de prezentare a situatiei economico-financiare a persoanelor prevazute la art. 1 sunt situatiile financiare anuale, care trebuie sa ofere o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare, fluxurilor de trezorerie si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.
    (2) Pentru institutiile publice, documentul oficial de prezentare a situatiei patrimoniului aflat in administrarea statului si a unitatilor administrativ-teritoriale si a executiei bugetului de venituri si cheltuieli este situatia financiara trimestriala si anuala.
    (3) Societatile comerciale care detin participatii in capitalul altor societati comerciale, denumite in continuare societati comerciale de grup, vor intocmi si vor prezenta si situatii financiare anuale consolidate in conformitate cu reglementarile specifice elaborate de Ministerul Finantelor Publice in acest scop."
    11. Titlul capitolului II va avea urmatorul cuprins:
    "Organizarea si conducerea contabilitatii"
    12. Articolul 11 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 11
    (1) Raspunderea pentru organizarea si conducerea contabilitatii la persoanele prevazute la art. 1 revine administratorului, ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligatia gestionarii unitatii respective.
    (2) Persoanele prevazute la art. 1 organizeaza si conduc contabilitatea, de regula, in compartimente distincte, conduse de catre directorul economic, contabilul-sef sau alta persoana imputernicita sa indeplineasca aceasta functie. Aceste persoane trebuie sa aiba studii economice superioare si raspund impreuna cu personalul din subordine de organizarea si conducerea contabilitatii, in conditiile legii.
    (3) Contabilitatea poate fi organizata si condusa pe baza de contracte de prestari de servicii si de persoane juridice autorizate sau de persoane fizice care au calitatea de expert contabil, respectiv contabil autorizat, care raspund potrivit legii.
    (4) Pentru persoanele juridice la care contabilitatea nu este organizata in compartimente distincte si care nu au personal calificat incadrat, potrivit legii, sau contracte de prestari de servicii in domeniul contabilitatii incheiate cu persoane fizice sau juridice autorizate, Ministerul Finantelor Publice stabileste, in functie de evolutia inflatiei si de dezvoltarea profesiei, limite valorice privind nivelul cifrei de afaceri de la care exista obligatia de a incheia contracte pentru intocmirea situatiilor financiare anuale, numai de catre persoane fizice sau juridice calificate, autorizate.
    (5) Institutiile publice la care contabilitatea nu este organizata in compartimente distincte sau care nu au personal incadrat cu contract individual de munca, potrivit legii, pot incheia contracte de prestari de servicii, pentru conducerea contabilitatii si intocmirea situatiilor financiare trimestriale si anuale, cu societati comerciale de expertiza contabila sau cu persoane fizice autorizate, conform legii. Incheierea contractelor se face cu respectarea reglementarilor privind achizitiile publice de bunuri si servicii. Plata serviciilor respective se face din fonduri publice cu aceasta destinatie."
    13. Articolul 12 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 12
    Detinerea, cu orice titlu, de bunuri materiale, titluri de valoare, numerar si alte drepturi si obligatii, precum si efectuarea de operatiuni economice, fara sa fie inregistrate in contabilitate, sunt interzise."
    14. Articolul 13 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 13
    (1) Contabilitatea imobilizarilor se tine pe categorii si pe fiecare obiect de evidenta.
    (2) Contabilitatea stocurilor se tine cantitativ si valoric sau numai valoric, in conditiile stabilite de reglementarile legale."
    15. Articolul 16 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 16
    (1) Contabilitatea cheltuielilor se tine pe feluri de cheltuieli, dupa natura sau destinatia lor, dupa caz.
    (2) Contabilitatea veniturilor se tine pe feluri de venituri, dupa natura sau sursa lor, dupa caz.
    (3) Contabilitatea veniturilor bugetare, fondurilor speciale si veniturilor extrabugetare se tine pe subdiviziunile clasificatiei bugetare."
    16. Articolul 17 se abroga.
    17. Articolul 18 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 18
    (1) Contabilitatea institutiilor publice finantate din credite bugetare, fonduri speciale si venituri extrabugetare asigura inregistrarea platilor de casa si a cheltuielilor efective, pe subdiviziunile clasificatiei bugetare, potrivit bugetului aprobat.
    (2) Pentru finantarea cheltuielilor in limita prevederilor din bugetele aprobate, institutiile publice au obligatia organizarii si conducerii evidentei angajamentelor bugetare in conformitate cu normele metodologice elaborate de Ministerul Finantelor Publice in acest scop."
    18. Articolul 19 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 19
    (1) In contabilitate, profitul sau pierderea se stabileste lunar, cumulat de la inceputul anului.
    (2) Rezultatul definitiv al exercitiului se stabileste la inchiderea acestuia.
    (3) Repartizarea profitului se inregistreaza in contabilitate pe destinatiile prevazute de lege.
    (4) Pierderea contabila se acopera din profitul exercitiului si cel reportat, din rezerve, capital social si din alte resurse financiare proprii, potrivit normelor emise de Ministerul Finantelor Publice si hotararii adunarii generale a actionarilor sau asociatilor, dupa caz.
    (5) La institutiile publice rezultatul executiei bugetare se stabileste anual prin inchiderea conturilor de cheltuieli efective si a conturilor de surse din care au fost efectuate."
    19. Articolul 20 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 20
    Registrele de contabilitate obligatorii sunt: registrul-jurnal, registrul-inventar si cartea mare."
    20. Articolul 21 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 21
    Registrele de contabilitate se utilizeaza in stricta concordanta cu destinatia acestora si se prezinta in mod ordonat si astfel completate incat sa permita, in orice moment, identificarea si controlul operatiunilor contabile efectuate."
    21. Articolul 22 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 22
    Pentru verificarea inregistrarii corecte in contabilitate a operatiunilor efectuate, lunar se intocmeste balanta de verificare."
    22. Articolul 23 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 23
    Persoanele prevazute la art. 1 care utilizeaza sisteme informatice de prelucrare automata a datelor au obligatia sa asigure respectarea normelor contabile si controlul datelor inregistrate in contabilitate, precum si pastrarea acestora pe suporturi tehnice."
    23. Articolul 24 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 24
    Inregistrarea in contabilitate a operatiunilor determinate de fuziunea, divizarea sau incetarea, potrivit legii, a activitatii persoanelor prevazute la art. 1 se face pe baza documentelor corespunzatoare intocmite in asemenea situatii."
    24. Articolul 25 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 25
    Registrul-jurnal, registrul-inventar si cartea mare, precum si documentele justificative care stau la baza inregistrarilor in contabilitatea financiara se pastreaza in arhiva persoanelor prevazute la art. 1, timp de 10 ani, cu incepere de la data incheierii exercitiului in cursul caruia au fost intocmite, cu exceptia statelor de salarii, care se pastreaza timp de 50 de ani."
    25. Articolul 26 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 26
    In caz de pierdere, sustragere sau distrugere a unor documente contabile, se vor lua masuri de reconstituire a acestora in termen de maximum 30 de zile de la constatare, potrivit reglementarilor emise in acest scop."
    26. Titlul capitolului IV va avea urmatorul cuprins:
    "Situatii financiare anuale"
    27. Articolul 27 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 27
    (1) Persoanele prevazute la art. 1 au obligatia sa intocmeasca situatii financiare anuale, inclusiv in situatia fuziunii, divizarii sau incetarii activitatii acestora, in conditiile legii.
    (2) Pentru regiile autonome, societatile comerciale si societatile/companiile nationale in care statul detine cel putin 20% din capitalul social, precum si pentru celelalte persoane juridice, Ministerul Finantelor Publice poate stabili intocmirea si depunerea situatiilor financiare si la alte perioade decat anual, in cadrul exercitiului financiar.
    (3) Pentru persoanele juridice care aplica Reglementarile contabile armonizate cu directivele Comunitatilor Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate, aprobate prin ordin al ministrului finantelor publice, situatiile financiare anuale se compun din bilant, cont de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie, politici contabile si note explicative.
    (4) Persoanele juridice care nu indeplinesc criteriile stabilite pentru aplicarea reglementarilor armonizate prevazute la alin. (3) intocmesc situatii financiare anuale simplificate, armonizate cu directivele europene, care se compun din bilant, cont de profit si pierdere, politici contabile si note explicative.
    (5) Situatiile financiare anuale, pentru toate celelalte persoane prevazute la art. 1, cu exceptia celor mentionate la alin. (3) si (4), se compun din bilant si cont de profit si pierdere.
    (6) Societatile comerciale incadrate prin reglementari speciale in categoria microintreprinderilor aplica reguli contabile specifice, aprobate prin ordin al ministrului finantelor publice. Situatiile financiare anuale pentru microintreprinderi se compun din bilant si cont de profit si pierdere.
    (7) Situatiile financiare anuale sunt insotite de raportul administratorilor.
    (8) Institutiile publice intocmesc situatii financiare trimestriale si anuale, care se compun din bilant, cont de executie bugetara si anexe.
    (9) Exercitiul financiar incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie, cu exceptia primului an de activitate cand acesta incepe la data infiintarii, respectiv a inmatricularii, potrivit legii, a persoanelor prevazute la art. 1.
    (10) Guvernul, la propunerea Ministerului Finantelor Publice, poate aproba ca exercitiul financiar sa inceapa si sa se incheie si la alte date decat cele prevazute la alin. (9).
    (11) Intocmirea situatiilor financiare anuale trebuie sa fie precedata obligatoriu de inventarierea generala a elementelor de activ si de pasiv si a celorlalte bunuri si valori aflate in gestiune si administrare, potrivit normelor emise in acest scop de Ministerul Finantelor Publice.
    (12) Eventualele erori constatate in contabilitate, dupa aprobarea si depunerea situatiilor financiare anuale, vor fi corectate in anul in care acestea se constata, potrivit reglementarilor contabile date in aplicarea legii."
    28. Articolul 28 se abroga.
    29. Articolul 29 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 29
    (1) Situatiile financiare anuale ale persoanelor juridice prevazute la art. 27 alin. (3) sunt supuse auditului financiar, care se efectueaza de catre auditori financiari, persoane fizice sau juridice autorizate, potrivit legii.
    (2) Sunt supuse, de asemenea, auditului financiar situatiile financiare intocmite cu ocazia fuziunii, divizarii sau incetarii activitatii persoanelor prevazute la art. 27 alin. (3).
    (3) Persoanele juridice prevazute la art. 27 alin. (3) au obligatia auditarii situatiilor financiare anuale pe perioada premergatoare aplicarii reglementarilor armonizate, in conditiile stabilite de Ministerul Finantelor Publice si institutiile prevazute la art. 4 alin. (2), dupa caz.
    (4) Persoanele juridice prevazute la art. 27 alin. (4), (5) si (6) nu au obligatii legale privind auditarea situatiilor financiare anuale."
    30. Articolul 30 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 30
    (1) Situatiile financiare anuale, dupa aprobare, se publica in conditiile prevazute de reglementarile legale.
    (2) Situatiile financiare anuale se pastreaza timp de 50 de ani.
    (3) In caz de incetare a activitatii persoanelor prevazute la art. 1, situatiile financiare anuale, precum si registrele si celelalte documente la care se refera art. 25 se predau la arhivele statului, in conformitate cu prevederile legale in materie."
    31. Articolul 31 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 31
    (1) Pentru asigurarea informatiilor destinate sistemului institutional al statului, un exemplar al situatiilor financiare anuale se depune la directia generala a finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, dupa cum urmeaza:
    a) persoanele prevazute la art. 27 alin. (3), in termen de 120 de zile de la incheierea exercitiului financiar;
    b) persoanele prevazute la art. 27 alin. (4), in termen de 90 de zile de la incheierea exercitiului financiar;
    c) persoanele prevazute la art. 27 alin. (5) si (6), in termen de 60 de zile de la incheierea exercitiului financiar;
    d) persoanele care, de la constituire, nu au desfasurat activitate vor depune o declaratie in acest sens in termen de 60 de zile de la incheierea exercitiului financiar.
    (2) Institutiile publice si celelalte persoane juridice, ai caror conducatori au calitatea de ordonatori de credite, depun un exemplar din situatiile financiare trimestriale si anuale la organul ierarhic superior, la termenele stabilite de acesta.
    (3) Ministerele, celelalte organe ale administratiei publice centrale, autoritatile publice si unitatile administrativ-teritoriale, ai caror conducatori au calitatea de ordonatori principali de credite, depun la Ministerul Finantelor Publice un exemplar din situatia financiara trimestriala si anuala, potrivit normelor si la termenele stabilite de acesta."
    32. Articolul 32 se abroga.
    33. Titlul capitolului V va avea urmatorul cuprins:
    "Contabilitatea trezoreriei statului si a institutiilor publice"
    34. Articolul 33 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 33
    (1) Contabilitatea trezoreriei statului se organizeaza si functioneaza pe principiul executiei de casa si asigura inregistrarea operatiunilor de incasari si plati in conturi de venituri si cheltuieli deschise pe bugete, ordonatori de credite si subdiviziunile clasificatiei bugetare stabilite de Ministerul Finantelor Publice.
    (2) In contabilitatea trezoreriei statului se deschid, pe seama ordonatorilor de credite, conturi distincte pentru creditele deschise si repartizate si pentru cheltuielile efectuate din bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat si bugetele locale, precum si conturi de disponibilitati din care se pot angaja si efectua plati.
    (3) Contabilitatea trezoreriei statului asigura informatii cu privire la derularea executiei bugetare in conditii de echilibru financiar, aprobata anual prin lege pentru fiecare buget, precum si in limita disponibilitatilor aflate in conturi.
    (4) In contabilitatea trezoreriei statului se reflecta, in conturi distincte, imprumuturile de stat interne si externe primite pentru finantarea deficitelor bugetare, precum si pentru alte actiuni prevazute de lege, plasamentele financiare efectuate din contul curent general al trezoreriei statului, precum si depozitele atrase de la institutiile financiare si de la persoane fizice.
    (5) Contabilitatea trezoreriei statului se organizeaza in cadrul Ministerului Finantelor Publice si al unitatilor sale subordonate si cuprinde operatiunile privind executia de casa a bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat, bugetelor locale; constituirea si utilizarea veniturilor extrabugetare si a fondurilor speciale; gestiunea datoriei publice interne si externe, precum si alte operatiuni financiare efectuate in contul organelor administratiei publice centrale si locale.
    (6) Organizarea si conducerea contabilitatii trezoreriei statului se efectueaza potrivit normelor emise de Ministerul Finantelor Publice.
    (7) Ministerele si celelalte organe ale administratiei publice centrale, autoritatile publice, precum si institutiile publice cu personalitate juridica din subordinea acestora, ai caror conducatori au calitatea de ordonatori de credite, organizeaza si conduc contabilitatea veniturilor incasate si a cheltuielilor efectuate, a veniturilor extrabugetare si a fondurilor speciale, potrivit bugetului aprobat."
    35. Articolul 34 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 34
    (1) Contabilitatea executiei bugetelor locale se organizeaza si se conduce la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale, potrivit normelor metodologice emise de Ministerul Finantelor Publice si asigura inregistrarea operatiunilor privind: drepturile constatate, veniturile incasate, cheltuielile efectuate in executarea bugetelor locale, precum si obligatiile cu termene legale de plata pana la data de 31 decembrie; evidenta subventiilor primite de la bugetul de stat si de la celelalte bugete, precum si a sumelor defalcate din bugetul de stat, potrivit legii; gestiunea datoriei publice locale interne si externe; stabilirea rezultatului executiei bugetelor locale prin inchiderea conturilor de venituri si cheltuieli.
    (2) Unitatile administrativ-teritoriale, institutiile si serviciile publice de subordonare locala, care au personalitate juridica si ai caror conducatori au calitatea de ordonatori de credite, organizeaza si conduc contabilitatea veniturilor incasate, a cheltuielilor efectuate si a veniturilor extrabugetare, potrivit bugetului aprobat."
    36. Articolul 35 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 35
    (1) Contabilitatea executiei bugetului asigurarilor sociale de stat se organizeaza si se conduce in cadrul Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale si al unitatilor subordonate, potrivit normelor emise de Ministerul Finantelor Publice si asigura inregistrarea operatiunilor privind: drepturile constatate, veniturile incasate, cheltuielile efectuate in executarea bugetului asigurarilor sociale de stat, precum si obligatiile cu termene legale de plata pana la data de 31 decembrie; evidenta subventiilor primite de la bugetul de stat; stabilirea rezultatului executiei bugetului asigurarilor sociale de stat prin inchiderea conturilor de venituri si cheltuieli.
    (2) Institutiile publice cu personalitate juridica, finantate din bugetul asigurarilor sociale de stat, ai caror conducatori au calitatea de ordonatori de credite, organizeaza si conduc contabilitatea veniturilor incasate si a cheltuielilor efectuate, precum si a veniturilor extrabugetare, potrivit bugetului aprobat."
    37. Articolul 36 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 36
    (1) Ministerul Finantelor publice intocmeste anual bilantul institutiilor publice.
    (2) Obiectul principal al bilantului institutiilor publice il constituie patrimoniul statului si al unitatilor administrativ-teritoriale, cuprinzand domeniul public si cel privat, inclusiv solul, bogatiile naturale, zacamintele si alte bunuri cu potential economic, evaluate in expresie baneasca, dupa metodologia stabilita de fiecare minister, autoritate a administratiei publice centrale sau locale, dupa caz.
    (3) Evidenta in unitati fizice sau valorice, dupa caz, a fondului funciar, fondului forestier, rezervelor de substante minerale utile si a celorlalte resurse naturale ale solului si subsolului se realizeaza de catre unitatile care administreaza, exploateaza si folosesc bunurile respective.
    (4) La incheierea exercitiului financiar, in contabilitatea trezoreriei statului se procedeaza la incheierea executiei bugetare potrivit normelor metodologice emise de Ministerul Finantelor Publice, dupa cum urmeaza:
    a) incheierea executiei bugetului de stat se efectueaza de catre unitatile teritoriale ale trezoreriei statului;
    b) incheierea executiei bugetului asigurarilor sociale de stat se efectueaza de catre unitatile Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale;
    c) incheierea executiei bugetelor locale se efectueaza de ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale.
    (5) Ministerul Finantelor Publice intocmeste trimestrial si anual bilantul general al trezoreriei statului, in structura stabilita de acesta, care se aproba in conditiile legii."
    38. Articolul 37 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 37
    Bilantul anual al institutiilor publice, in structura stabilita de Ministerul Finantelor Publice, se prezinta Guvernului o data cu contul general anual de executie a bugetului de stat."
    39. Articolul 38 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 38
    Constituie contraventii la prevederile prezentei legi urmatoarele fapte, daca nu sunt savarsite in astfel de conditii incat, potrivit legii, sa fie considerate infractiuni:
    1. detinerea, cu orice titlu, de bunuri materiale, titluri de valoare, numerar si alte drepturi si obligatii, precum si efectuarea de operatiuni economice, fara sa fie inregistrate in contabilitate;
    2. nerespectarea reglementarilor emise de Ministerul Finantelor Publice cu privire la:
    a) utilizarea si tinerea registrelor de contabilitate;
    b) intocmirea si utilizarea documentelor justificative si contabile pentru toate operatiunile efectuate, inregistrarea in contabilitate a acestora in perioada la care se refera, pastrarea si arhivarea acestora, precum si reconstituirea documentelor pierdute, sustrase sau distruse;
    c) efectuarea inventarierii;
    d) intocmirea si auditarea situatiilor financiare anuale;
    e) intocmirea si depunerea situatiilor financiare periodice stabilite de Ministerul Finantelor Publice;
    f) nedepunerea declaratiei din care sa rezulte ca persoanele prevazute la art. 1 nu au desfasurat activitate;
    3. prezentarea de situatii financiare care contin date eronate sau necorelate, inclusiv cu privire la identificarea persoanei raportoare."
    40. Alineatele (1) - (3) ale articolului 39 vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 39
    (1) Contraventiile prevazute la art. 38 pct. 1 se sanctioneaza cu amenda de la 10.000.000 lei la 100.000.000 lei, cele prevazute la pct. 2 lit. c) si d) se sanctioneaza cu amenda de la 4.000.000 lei la 50.000.000 lei, cele prevazute la pct. 2 lit. a) si b), cu amenda de la 3.000.000 lei la 40.000.000 lei, cea prevazuta la pct. 2 lit. e), cu amenda de la 5.000.000 lei la 15.000.000 lei, cea prevazuta la pct. 3, cu amenda de la 2.000.000 lei la 10.000.000 lei, iar cea prevazuta la pct. 2 lit. f), cu amenda de la 1.000.000 lei la 2.000.000 lei.
    (2) Guvernul, la propunerea Ministerului Finantelor Publice, poate modifica nivelul amenzilor prevazute la alin. (1) in functie de rata inflatiei.
    (3) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de persoanele cu atributii de control financiar si de alte persoane anume imputernicite de Ministerul Finantelor Publice."
    41. Articolul 40 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 40
    Efectuarea cu stiinta de inregistrari inexacte, precum si omisiunea cu stiinta a inregistrarilor in contabilitate, avand drept consecinta denaturarea veniturilor, cheltuielilor, rezultatelor financiare, precum si a elementelor de activ si de pasiv ce se reflecta in bilant, constituie infractiunea de fals intelectual si se pedepseste conform legii."
    42. Articolul 41 se abroga.
    43. Articolul 42 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 42
    (1) In termen de sase luni de la intrarea in vigoare a prezentei legi, Ministerul Finantelor Publice va elabora normele si reglementarile contabile simplificate, armonizate cu directivele europene.
    (2) Ministerul Finantelor Publice si institutiile prevazute la art. 4 alin. (2) din prezenta lege vor elabora si vor actualiza permanent reglementarile contabile aplicabile persoanelor prevazute la art. 1."
    44. Articolul 43 se abroga.
    45. Dupa articolul 46 se introduce articolul 46^1, cu urmatorul cuprins:
    "Art. 46^1
    (1) Pentru asigurarea cadrului organizatoric de consultare si analiza in procesul de elaborare a normelor si reglementarilor din domeniul contabilitatii, se reorganizeaza Colegiul Consultativ al Contabilitatii, care functioneaza pe langa Ministerul Finantelor Publice.
    (2) Modul de organizare, atributiile si sursele de finantare a cheltuielilor se stabilesc prin Regulamentul de organizare si functionare a Colegiului Consultativ al Contabilitatii, care se aproba prin hotarare a Guvernului."
    46. La articolul 47, dupa penultima liniuta se introduc trei noi liniute, cu urmatorul cuprins:
    "- Hotararea Guvernului nr. 252/1996 privind regimul diferentelor de curs valutar aferente capitalului social in devize si alte operatiuni aplicabile incepand cu bilantul contabil cu termen de depunere pana la 15 aprilie 1996, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 75 din 11 aprilie 1996, cu modificarile ulterioare;
    - Hotararea Guvernului nr. 483/1996 privind prestarea serviciilor in domeniul contabilitatii, verificarea si certificarea bilantului contabil in baza prevederilor Legii contabilitatii nr. 82/1991, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 137 din 2 iulie 1996, cu modificarile ulterioare;
    - Hotararea Guvernului nr. 22/1998 privind unele masuri pentru reflectarea in contabilitatea agentilor economici a unor operatiuni economico-financiare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 34 din 29 ianuarie 1998;"
    Art. 2
    In cuprinsul Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, denumirea "Ministerul Finantelor" se inlocuieste cu denumirea "Ministerul Finantelor Publice".
    Art. 3
    Dupa aprobarea de catre Parlamentul Romaniei a prezentei ordonante, Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 20 din 20 ianuarie 2000, va fi republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se articolelor o noua numerotare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

                         Ministrul integrarii europene,
                         Hildegard Carola Puwak

                         Ministrul pentru intreprinderile
                         mici si mijlocii si cooperatie,
                         Silvia CiorneiSmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 61/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 61 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu