Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 6 din 30 iulie 1993

privind ratificarea Acordului de imprumut dintre Romania si Ab Svensk Exportkredit - Suedia, in valoare de 5 milioane dolari S.U.A., semnat la Bucuresti la 24 iunie 1993

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 198 din 18 august 1993


SmartCity3


    In temeiul art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia Romaniei si al art. 1 lit. g) din Legea nr. 58/1993 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si autorizarea contractarii si garantarii unor credite externe, precum si a contractarii unor imprumuturi de stat,

    Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta:

    ARTICOL UNIC
    Se ratifica Acordul de imprumut dintre Romania si Ab Svensk Exportkredit - Suedia, in valoare de 5 milioane dolari S.U.A., semnat la Bucuresti la 24 iunie 1993.
                   PRIM-MINISTRU
                 NICOLAE VACAROIU

                            Contrasemneaza:
                            Ministru de stat,
                            ministrul finantelor,
                            Florin Georgescu

                            p. Ministru de stat,
                            ministrul afacerilor externe,
                            Constantin Ene,
                            secretar de stat


                            ACORD DE IMPRUMUT*)
intre Romania si Ab Svensk Exportkredit - Suedia, semnat la Bucuresti la 24 iunie 1993

    *) Traducere

    Acest acord este incheiat intre Romania (in continuare denumita Imprumutat) si Banca Nationala a Romaniei (in continuare denumita Agent), pe de o parte, si Ab Svensk Exportkredit, Stockholm, Suedia (in continuare denumita Exportkredit) ca Imprumutator, pe de alta parte, garantat corespunzator de Regatul Suediei, reprezentat de Riksgaldskontoret (in continuare denumit Garant).
                              PREAMBUL
    Avand in vedere ca:
    - autoritatile romane au solicitat asistenta financiara din partea Fondului Monetar International (F.M.I.) si din partea Grupului celor 24 de tari industrializate (G-24),
    - tarile membre G-24 au decis sa sprijine Romania, in cele ce urmeaza denumita Imprumutatul, cu o suma de 180 milioane dolari S.U.A. pentru sustinerea balantei sale de plati in 1992,
    - asistenta pentru balanta de plati completeaza resursele de la F.M.I., Banca Mondiala si alte institutii financiare multilaterale,
    - Regatul Suediei este decis sa satisfaca aceasta cerere si sa garanteze un imprumut catre Imprumutat (Imprumutul pentru balanta de plati) in suma de 5.000.000,00 dolari S.U.A., cu o durata maxima de 7 ani, intr-un mod corelat cu orice acord incheiat intre F.M.I. si Imprumutat si cu acordurile incheiate cu G-24,
    - Guvernul Suediei a autorizat Riksgaldskontoret (Oficiul National Suedez al Datoriei), reprezentand Regatul Suediei, in virtutea rezolutiei adoptate de Riksdag, sa emita o garantie in favoarea Exportkredit, ca o asigurare pentru acest imprumut pentru balanta de plati,
    - Exportkredit a consimtit sa acorde imprumutul pentru balanta de plati catre Imprumutat,
    - un "aranjament stand-by" a fost incheiat intre F.M.I. si Imprumutat la data de 29 mai 1992,
    - imprumutul va fi disponibilizat catre Imprumutat intr-o singura transa, cu conditia ca, din confirmarea semnata in mod corespunzator de catre Imprumutat, sa reiasa ca analiza realizarilor economice si a politicilor convenite cu F.M.I., efectuata la 16 noiembrie 1992, a dovedit respectarea criteriilor de performanta stipulate in aranjamentul stand-by sau ca s-a ajuns la noi intelegeri,
    - Banca Nationala a Romaniei, in virtutea legilor romanesti, poate si a acceptat sa actioneze ca Agent in privinta imprumutului pentru balanta de plati, pentru si in numele statului roman,
    luand in considerare cele de mai sus, Exportkredit si Imprumutatul au convenit dupa cum urmeaza:

    CLAUZA I
    Definitii
    1.01. In acest acord:
    cont inseamna contul Nordbanken, Stockholm, cu numarul 3968-7703490, deschis la Bank of America International New York, New York, in favoarea lui Exportkredit, in care vor fi efectuate toate platile Imprumutatului in cadrul prezentului acord;
    acord inseamna prezentul acord de imprumut, impreuna cu anexele si cu eventualele modificari ulterioare;
    imprumutul pentru balanta de plati, denumit in continuare imprumutul, inseamna, conform prezentului acord, 5.000.000,00 dolari S.U.A. sau oricare alta suma mai mica netrasa la un moment dat;
    zi lucratoare inseamna o zi in care bancile comerciale sunt deschise pentru afaceri si desfasoara tranzactii in dolari S.U.A. in Londra si/sau New York si/sau in oricare astfel de locuri ce pot fi considerate de catre Exportkredit potrivite pentru tranzactii, conform prezentului acord;
    confirmarea tragerii inseamna o confirmare din partea Exportkredit catre Imprumutat, in forma si substanta convenite intre Imprumutat si Exportkredit, ca imprumutul a fost tras;
    data tragerii inseamna data tragerii in cadrul acestui acord, dar nu mai tarziu de 30 septembrie 1993;
    cererea de tragere inseamna o cerere de tragere a imprumutului, adresata de Imprumutat catre Exportkredit, intr-o forma convenita intre Imprumutat si Exportkredit;
    datorie externa semnifica orice indatorare prezenta sau viitoare, pentru sau de natura banilor imprumutati, contractata sau garantata de catre Imprumutat sau de catre Agent care este: (i) denominata intr-o valuta, alta decat moneda nationala a Romaniei; sau (ii) aparuta sau creata (in orice valuta) in afara Romaniei;
    garantie inseamna o garantie irevocabila, intr-o forma si substanta satisfacatoare pentru Exportkredit si emisa de Garant;
    data (datele) de plata a dobanzii inseamna fiecare data la care plata dobanzii este scadenta pentru Imprumutat, conform prevederilor prezentului acord;
    perioada dobanzii inseamna fiecare perioada de la si incluzand o data de plata la, dar excluzand urmatoarea data de plata a dobanzii;
    Libor inseamna media cotatiilor ratelor interbancare oferite pe piata din Londra, pentru valuta relevanta si perioada dobanzii, in conformitate cu pagina Libo de pe Ecranul Reuter (sau orice alta pagina care poate inlocui respectiva pagina a acelui serviciu) la sau in jurul, dar nu inainte de ora 11,00 a.m. a timpului Londrei cu 2 (doua) zile lucratoare inainte de o asemenea perioada a dobanzii si rotunjita in sus pana la cea mai apropiata diviziune de 1/16% . Daca asemenea cotatii nu sunt disponibile, o rata variabila alternativa va fi determinata de Exportkredit;
    data rambursarii inseamna ziua in care se implinesc 7 ani de la data tragerii;
    dolari S.U.A. inseamna moneda legala a Statelor Unite ale Americii, in orice perioada relevanta pentru prezentul acord.
    Titlurile folosite in acord sunt de convenienta, numai pentru referinta si nu afecteaza continutul, deci nu sunt luate in considerare in interpretarea acordului.

    CLAUZA II
    Tragere. Conditii prealabile
    2.01. La o data (in continuare denumita data tragerii) nu mai tarziu de 5 zile lucratoare de la primirea cererii de tragere, dar numai dupa indeplinirea tuturor conditiilor din paragraful 2.02, Exportkredit va disponibiliza imprumutul catre Imprumutat si va transmite Imprumutatului confirmarea tragerii.
    2.02. (i) Nu mai tarziu de 5 (cinci) zile lucratoare inainte de data tragerii, Exportkredit va trebui sa fi primit in mod satisfacator pentru ea urmatoarele:
    a) o confirmare, semnata in mod corespunzator de catre Imprumutat, din care sa reiasa ca analiza realizarilor economice si a politicilor convenite cu F.M.I., efectuata la data de 16 noiembrie 1992, a dovedit respectarea criteriilor de performanta stipulate in aranjamentul stand-by sau ca s-a ajuns la noi intelegeri;
    b) o autorizatie din partea primului-ministru al Guvernului Romaniei prin care Ministerul Finantelor este in mod legal autorizat sa negocieze, sa semneze si sa intreprinda toate actiunile necesare pentru a incheia acest acord in numele Imprumutatului;
    c) o garantie din partea Garantului emisa in mod corespunzator;
    d) cererea de tragere;
    e) un aviz juridic din partea ministrului justitiei, in forma si continutul stabilite de cele doua parti.
    (ii) De la data prezentului acord sa nu fi intervenit nici o schimbare materiala care, in opinia Exportkredit si dupa comunicarea cu Imprumutatul, sa fie de natura a prejudicia material capacitatea Imprumutatului de a-si indeplini obligatiile de plata in cadrul prezentului acord.

    CLAUZA III
    Dobanda
    3.01. Rata dobanzii
    Imprumutatul va plati dobanda asupra imprumutului la o rata egala cu Libor 6 luni la dolar S.U.A. plus 0,625% p.a. pentru perioada trecuta respectiva, semestrial, la fiecare data de plata a dobanzii. Prima asemenea plata va fi efectuata la 6 luni dupa tragere.
    Dobanda este calculata semestrial pentru perioadele trecute, pe baza numarului de zile scurse si a unui an de 360 zile.
    3.02. Exportkredit va notifica Imprumutatului si Agentului rata dobanzii pentru fiecare perioada relevanta de dobanda.
    3.03. Dobanda aferenta platilor restante:
    Daca o plata nu este efectuata la scadenta, Imprumutatul va plati asupra oricarei sume intarziate la plata, de la data scadenta pana la data platii efective, o dobanda la nivelul cel mai inalt intre: (i) o rata de dobanda care depaseste cu 2 (doua) puncte procentuale rata platibila de catre Exportkredit pentru finantarea sumei restante, calculata pe o baza zilnica; si (ii) o rata a dobanzii care depaseste cu 1 (un) punct procentual rata dobanzii aplicabile imprumutului la data scadentei.
    Dobanda asupra platilor intarziate va fi calculata lunar pentru perioadele trecute si va fi platita simultan cu plata sumei restante, in baza numarului de zile de intarziere si a unui an de 360 zile.

    CLAUZA IV
    Rambursare
    4.01. Imprumutatul va rambursa imprumutul disponibilizat si tras, conform prevederilor acestui acord, intr-o singura transa la data rambursarii.

    CLAUZA V
    Plati in avans
    5.01. Cu cel putin 30 (treizeci) zile lucratoare anterioare unei date de plata a dobanzii, notificand acest lucru in scris, Imprumutatul are dreptul sa plateasca in avans imprumutul, in totalitate, dar nu partial, la orice data de plata a dobanzii. Exportkredit va fi indreptatita, cu toate acestea, la compensarea oricaror costuri sau cheltuieli, in baza duratei creditului asupra careia s-a convenit prin prezentul acord, respectiv pana la/si incluzand 7 ani de la tragere.

    CLAUZA VI
    Plati
    6.01. Toate platile privind capitalul, dobanzile si alte sume platibile in cadrul prezentului acord vor fi efectuate la valoarea de la datele de scadenta respective la datele de plata a dobanzilor si/sau la data rambursarii, in dolari S.U.A., in cont, fara o notificare prealabila din partea Exportkredit.
    Locul platii poate fi modificat, prin notificare scrisa catre Imprumutat, cu 10 (zece) zile lucratoare in prealabil.
    6.02. Daca orice data de plata a dobanzii si/sau data rambursarii nu este o zi lucratoare la locul platii, plata va fi efectuata cel mai tarziu in prima zi lucratoare dupa aceasta data. Cu toate acestea, daca ziua lucratoare imediat urmatoare cade in luna calendaristica urmatoare, plata va fi efectuata cel mai tarziu in ultima zi lucratoare precedenta. Calculul dobanzii va fi ajustat corespunzator.
    6.03. Imprumutatul accepta sa nu faca nici o compensare sau retinere la plata din nici un motiv, oricare ar fi acesta, asupra vreunei sume scadente pentru plata. Mai mult, Imprumutatul nu va face retineri asupra sumelor datorate Exportkredit conform prevederilor acestui acord, pe baza unor plangeri, drepturi de actiune, drepturi sau cereri ale sale fata de orice terta parte.
    6.04. Toate platile vor fi libere si lipsite de orice restrictii si conditii si fara nici un fel de retineri pentru impozite, speze sau alte sarcini de orice natura. Daca este necesar sa fie facuta o asemenea retinere, Imprumutatul va plati acele sume aditionale care pot fi necesare, in legatura cu orice plata, conform acestui acord, astfel incat Exportkredit sa primeasca toate sumele datorate conform prezentului acord.
    6.05. Imprumutatul va despagubi Exportkredit pentru orice pierdere sau cheltuiala care poate aparea pentru Exportkredit ca o consecinta a neindeplinirii obligatiilor Imprumutatului de plata a vreunei sume in cadrul prezentului acord sau in indeplinirea oricarui alt termen sau conditie prevazuta in acest acord, inclusiv pentru toate pierderile, primele si penalitatile intervenite in lichidarea sau reutilizarea fondurilor procurate pentru a efectua sau mentine imprumutul sau oricare parte a acestuia.
    6.06. Orice plata efectuata de catre Imprumutat in cadrul prezentului acord va fi considerata ca fiind efectuata mai intai pentru rambursarea costurilor si cheltuielilor, in al doilea rand a dobanzii asupra sumelor ce depasesc termenul de scadenta (daca aceste sume exista), in al treilea rand a altor dobanzi si in al patrulea rand a capitalului.

    CLAUZA VII
    Costuri si cheltuieli
    7.01. Imprumutatul va plati 5.000,00 dolari S.U.A. pentru acoperirea tuturor costurilor si cheltuielilor Exportkredit; suma va deveni scadenta la data tragerii, iar imprumutul va fi redus cu aceasta suma. Mai mult, Imprumutatul va rambursa catre Exportkredit toate costurile si cheltuielile in legatura cu intrarea in vigoare si prezervarea oricarui drept, conform prezentului acord, atat dupa, cat si inaintea unei sentinte judecatoresti.

    CLAUZA VIII
    Conturi si evidenta
    8.01. Exportkredit va deschide si va mentine in evidentele sale, si in numele Imprumutatului, asemenea cont (conturi) de evidenta [cont (conturi) de evidenta], dupa cum urmeaza:
    (i) un cont de evidenta in care vor fi debitate toate sumele dobanzilor care urmeaza a fi platite de catre Imprumutat si in care vor fi creditate platile dobanzilor efectuate de Imprumutat;
    (ii) un cont de evidenta care va fi debitat cu imprumutul la disponibilizarea efectuata de catre Exportkredit si care va fi creditat cu rambursarea sau, daca este cazul, cu suma platita in avans de catre Imprumutat.
    8.02. Cu exceptia erorilor evidente si identificate de ambele parti, conturile de evidenta vor constitui proba doveditoare a sumelor datorate Exportkredit la un moment dat in legatura cu capitalul si/sau dobanda, conform prevederilor prezentului acord.

    CLAUZA IX
    Alte intelegeri
    9.01. Imprumutatul se obliga ca, atat timp cat orice suma este inca nerambursata in cadrul prezentului acord:
    (i) sa informeze prompt Exportkredit si pe Garant, in scris, asupra oricarei imprejurari care in opinia sa, in mod rezonabil, ar putea sa afecteze capacitatea sa de a-si indeplini integral obligatiile care ii revin in cadrul prezentului acord;
    (ii) sa transmita o notificare scrisa catre Exportkredit in legatura cu orice eveniment care ar constitui un caz de neindeplinire a obligatiilor conform prevederilor prezentului acord, dupa cum se specifica in clauza a XI-a a prezentului acord, impreuna cu o declaratie stabilind faptele si circumstantele unui asemenea eveniment si progresele facute sau care urmeaza a fi facute de catre Imprumutat in legatura cu aceasta;
    (iii) sa furnizeze Garantului acele informatii scrise privitoare la pozitia economica, financiara si statistica a Imprumutatului, pe care din cand in cand Garantul le poate solicita in mod rezonabil;
    (iv) sa nu creeze nici o sarcina asupra activelor sau veniturilor prezente sau viitoare ale Imprumutatului in legatura cu nici o datorie externa a Imprumutatului, daca obligatiile de plata ale Imprumutatului conform prevederilor prezentului acord sunt asigurate in favoarea Exportkredit prin aceeasi sarcina sau, la optiunea Imprumutatului, prin alte asemenea garantii pe care Exportkredit le poate stabili ca fiind acceptabile.

    CLAUZA X
    Garantie
    10.01. Imprumutatul garanteaza si se obliga ca, atat timp cat orice suma a ramas nerambursata in cadrul prezentului acord, toate obligatiile sale de mai jos sa constituie in orice ocazie obligatii directe, neconditionate si generale ale Imprumutatului si, in conditiile prevazute la clauza 9.01 (iv), si sa se situeze in orice moment pari passu in toate privintele cu orice alte datorii externe negarantate si fara nici o preferinta una fata de celelalte.

    CLAUZA XI
    Cazuri de neindeplinire a obligatiilor
    11.01. Daca va surveni oricare dintre urmatoarele evenimente, Exportkredit, la discretia sa, poate inceta toate sau oricare dintre obligatiile sale in cadrul prezentului acord si poate declara imprumutul imediat scadent si rambursabil, impreuna cu dobanda acumulata si toate celelalte sume platibile in cadrul prezentului acord, dupa cum urmeaza:
    (i) Imprumutatul nu ramburseaza la scadenta, in conformitate cu prevederile prezentului acord, capitalul sau dobanda sau orice alte sume platibile in cadrul prezentului acord;
    (ii) are loc o incalcare sau se dovedeste caracterul incorect ori de natura a induce in eroare, pentru oricare garantii, reprezentari, declaratii, actiuni sau intelegeri facute de catre Imprumutat in cadrul prezentului acord sau cuprinse in orice certificat, declaratie sau notificare furnizate de/sau in numele Imprumutatului in legatura cu prezentul acord;
    (iii) obligatiile Imprumutatului in cadrul prezentului acord, pentru orice motiv, devin discutabile din punct de vedere al caracterului angajant pentru acesta sau executoriu impotriva sa;
    (iv) Imprumutatul intarzie rambursarea sau indeplinirea oricaror obligatii legate de oricare alta datorie externa (inclunzand in fiecare caz o obligatie sub incidenta unei garantii, ipoteci sau sarcini), cu exceptia obligatiilor ce decurg in legatura cu conturile de cliring in ruble transferabile cu fostele tari membre C.A.E.R.;
    (v) Imprumutatul nu isi indeplineste, in general, obligatia de a plati datoriile sale externe atunci cand ele sunt scadente sau, legat de datoriile sale externe, este pus in situatia de a incheia orice aranjament sau propuneri cu sau in beneficiul unuia sau mai multor creditori externi ai sai sau declara sau impune un moratoriu asupra platii datoriei sale externe sau asumate de el, cu exceptia obligatiilor ce decurg in legatura cu conturile de cliring in ruble transferabile cu tarile foste membre C.A.E.R.

    CLAUZA XII
    Asigurare valutara
    12.01. Imprumutatul este de acord sa despagubeasca Exportkredit pentru orice pierdere, aparuta ca rezultat al unei sentinte judecatoresti, decizii sau ordin dat sau primit pentru plata vreunei sume datorate conform prevederilor prezentului acord, daca o asemenea sentinta, decizie sau ordin sunt exprimate intr-o alta valuta (valuta de judecata) decat valuta in care asemenea suma este platibila prin prezentul acord si apar variatii intre ratele de schimb dintre valuta de judecata si valuta relevanta a prezentului acord.

    CLAUZA XIII
    Notificari si corespondenta
    13.01. Toate notificarile in legatura cu prezentul acord vor fi valabile daca vor fi transmise catre:

        Exportkredit                  Garantul
AB Svensk Exportkredit           Riksgaldskontoret
P.O. Box 16368                   Departamentul de garantie
S-103 27 Stockholm               P.O. Box 16306
Suedia                           S-103 25 Stockholm
Telex: 12 166 SEK S              Suedia
Telefax: +468 20 38 94           Telex: 19518 RGKONTS
Telefon: +468 613 83 00          Telefax: +468 21 21 63
                                 Telefon: +468 613 45 00
        Imprumutatul:                 Agentul:
Romania                          Banca Nationala a Romaniei
Ministerul Finantelor            Str. Lipscani nr. 25
Str. Apolodor nr. 17             Bucuresti - Romania
Bucuresti - Romania              Telex: 11136 BN BUC R
Telex: 11239 MINFIN R            Telefax: +401 614 59 10
Telefax: +401 631 18 88          Telefon: +401 614 05 60
         +401 312 67 92
Telefon: +401 631 20 39

    Notificarile asupra ratei dobanzii pentru fiecare perioada relevanta de dobanda vor fi transmise prin fax sau telex. Alte notificari vor fi transmise prin posta inregistrata. In caz de urgenta, acestea pot fi transmise prin fax sau telex si confirmate in conformitate cu cele de mai sus. Notificarile devin efective la primirea scrisorii, telexului sau faxului.
    13.02. Imprumutatul, Exportkredit si Garantul se vor informa cu promptitudine asupra oricaror schimbari intervenite in adresele lor, specificate in sectiunea 13.01.
    13.03. Fiecare document certificat si declaratie referitoare la prezentul acord sau care urmeaza a fi transmis de catre Imprumutat va fi redactat in limba engleza.

    CLAUZA XIV
    Legea guvernanta si jurisdictia
    14.01. Prezentul acord este guvernat, constituit si interpretat in conformitate cu legile Suediei.
    14.02. Imprumutatul se supune in mod irevocabil jurisdictiei nonexclusive a Curtii Districtuale din Stockholm, Suedia.
    14.03. Imprumutatul desemneaza prin prezenta Ambasada statului roman (agentul de proces), Ostermalmsgatan 36, 114 26 Stockholm, drept mijlocitor al Imprumutatului, pentru primirea pentru si in numele sau de servicii de proces. Daca din orice motiv agentul mijlocitor inceteaza sa actioneze ca atare, Imprumutatul va notifica prompt Exportkredit si, in cadrul a 30 de zile de la aceasta, va numi un agent de inlocuire, in mod rezonabil acceptat de catre Exportkredit.
    Nimic din cele prevazute in aceasta sectiune nu va afecta dreptul de efectuare a serviciului de proces prin orice alt mijloc prevazut de lege.
    14.04. Imprumutatul, prin prezenta, renunta in mod irevocabil, in legatura cu prezentul acord, la orice imunitate suverana la care el sau activele sale ar putea fi indrituite.

    CLAUZA XV
    Prevederi diverse

    Cesionare
    15.01. Exportkredit va avea in orice moment dreptul sa cesioneze toate drepturile sale in cadrul prezentului acord, partial sau in totalitate, catre Garant, notificand acest lucru Imprumutatului.

    Renuntare, despagubiri cumulate
    15.02. Nici o neindeplinire si nici o intarziere in exercitarea oricarui drept, autoritate sau privilegiu a Exportkredit, in cadrul prezentului acord sau referitor la imprumut, nu vor fi interpretate drept constituind o renuntare la acestea si nici un drept, autoritate sau privilegiu, exercitate partial, nu vor impiedica nici o alta exercitare a acestora sau exercitarea oricarui alt drept, autoritate sau privilegiu. Drepturile si despagubirile stipulate in prezentul acord nu exclud nici un alt drept sau despagubire prevazute de lege.

    Amendamente
    15.03. Prezentul acord nu poate fi amendat altfel decat printr-un instrument scris si semnat de/sau in beneficiul ambelor parti.
    Drept pentru care, partile, actionand prin reprezentantii lor in mod corespunzator autorizati, au convenit ca prezentul acord sa fie semnat in numele lor la Bucuresti, la data si anul mentionate mai sus. Acest acord va intra in vigoare la data ratificarii lui de catre Parlamentul Romaniei si va ramane in vigoare si efectivitate pana cand toti banii datorati vor fi fost platiti in totalitate.
    Prezentul acord este intocmit in 3 (trei) exemplare in limba engleza, cate un exemplar pentru fiecare dintre parti.

              Pentru Romania,
              prin reprezentantul autorizat,
              Florin Georgescu,
              Ministru de stat, ministrul finantelor

              Pentru Banca Nationala a Romaniei,
              prin reprezentantul autorizat,
              Mugur Isarescu,
              guvernator

              Pentru Ab Svensk Exportkredit,
              Nils G. Rosenberg,
              ambasadorSmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 6/1993

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 6 din 1993
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu