Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 47 din 11 august 2005

privind reglementari de neutralizare a deseurilor de origine animala

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 778 din 26 august 2005


SmartCity3


    In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 1 pct. IV.16 din Legea nr. 209/2005 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.

    Art. 1
    Prezenta ordonanta stabileste strategia si cadrul legal privind organizarea si desfasurarea activitatii de neutralizare a deseurilor de origine animala, activitate publica de interes national.
    Art. 2
    (1) In intelesul prezentei ordonante, urmatorii termeni se definesc astfel:
    a) deseuri de origine animala - subproduse de origine animala ce nu sunt destinate consumului uman, cadavre intregi sau portiuni de cadavre provenite de la animale;
    b) animal - orice animal vertebrat sau nevertebrat (inclusiv pesti, reptile si amfibii);
    c) animal de interes economic - orice animal crescut sau detinut, in mod obisnuit, in scopul desfasurarii unei activitati economice;
    d) animal de companie - orice animal care apartine speciilor hranite si detinute de om in alte scopuri decat cele comerciale si nu este destinat consumului uman;
    e) unitati de crestere a animalelor - unitati care apartin persoanelor fizice sau juridice, inclusiv institutiilor publice, in care sunt detinute animale in scopul cresterii, exploatarii ori in alt scop, inclusiv pentru cercetare stiintifica, care necesita autorizatii si/sau aprobari in vederea desfasurarii activitatii specifice;
    f) crescatori individuali de animale - persoane fizice care cresc sau detin animale de interes economic in gospodariile individuale pentru consum propriu;
    g) ecarisare - activitatea de colectare a deseurilor de origine animala/subproduse de origine animala ce nu sunt destinate consumului uman, in scopul procesarii sau incinerarii/coincinerarii acestora, incluzand activitatile de transport, depozitare si manipulare a acestora, dupa caz;
    h) unitate de ecarisare - unitate apartinand persoanelor fizice sau juridice, inclusiv institutiilor publice care desfasoara activitati de ecarisare in baza autorizarii si/sau aprobarii, dupa caz, potrivit prevederilor legale;
    i) neutralizare a deseurilor de origine animala - activitatea de ecarisare a deseurilor de origine animala urmata de procesarea sau de incinerarea/coincinerarea acestora prin transformarea lor in produse stabile biologic, nepericuloase pentru mediul inconjurator, animale sau om, respectiv activitatea de ingropare a acestora in conditiile stabilite de prezenta ordonanta;
    j) unitate de neutralizare a deseurilor de origine animala - unitate apartinand persoanelor fizice sau juridice, inclusiv institutiilor publice care desfasoara activitati de neutralizare a deseurilor de origine animala in baza autorizarii si/sau aprobarii, dupa caz, potrivit prevederilor legale.
    (2) In intelesul prezentei ordonante, notiunea deseuri de origine animala nu include continutul tractusului intestinal colectat la abator, balegarul sau purinul.
    Art. 3
    Deseurile de origine animala se neutralizeaza in unitati autorizate si aprobate sanitar-veterinar si de mediu in conditiile legii.
    Art. 4
    Persoanele fizice sau juridice din activitatea carora rezulta deseuri de origine animala, precum si unitatile de ecarisare si neutralizare a deseurilor de origine animala au obligatia sa respecte cerintele privind colectarea, transportul, depozitarea, manipularea, prelucrarea, utilizarea, procesarea, comercializarea si, in unele cazuri specifice, importul, exportul si tranzitul deseurilor de origine animala, respectiv al subproduselor animale si al produselor derivate de la acestea, care nu sunt destinate consumului uman, stabilite prin normele sanitare veterinare.
    Art. 5
    Se interzice abandonarea, ingroparea sau depozitarea deseurilor de origine animala in alte conditii decat cele stabilite de legislatia in vigoare.
    Art. 6
    (1) In zone izolate, in care ecarisarea se face cu dificultate, ingroparea cadavrelor este permisa in locuri special amenajate, pe baza aprobarii si autorizarii sanitare veterinare si de mediu.
    (2) Localitatile carora li se aplica prevederile alin. (1), precum si conditiile de ingropare se stabilesc prin ordin comun al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale, al ministrului mediului si gospodaririi apelor si al presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, la propunerea directiilor sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, pe baza cererii consiliului local respectiv.
    Art. 7
    (1) Prezenta ordonanta nu se refera la:
    a) dreptul autoritatilor veterinare competente de a dispune incinerarea si/sau ingroparea deseurilor de origine animala, in cazul unui focar de boala epizootica, atunci cand nu sunt indeplinite cerintele de colectare in siguranta de catre unitatile de ecarisare si exista posibilitatea raspandirii unor boli transmisibile ale animalelor;
    b) posibilitatea de a ingropa sau de a incinera cadavre provenite de la animale crescute ca animale de companie de catre proprietarii acestora in unitati autorizate si/sau aprobate pentru acest scop, potrivit legii;
    c) functionarea conform legii a unitatilor de incinerare apartinand unitatilor de invatamant, cercetare, clinicilor si laboratoarelor si care sunt destinate numai acestor unitati in vederea desfasurarii activitatii specifice.
    (2) Derogarile stabilite la alin. (1) nu exclud obligatia de a fi solicitate emiterea documentelor legale si pastrarea evidentelor veterinare cu privire la deseurile de origine animala.
    Art. 8
    (1) Unitatile de ecarisare au obligatia de a pastra evidentele veterinare referitoare la deseurile de origine animala preluate, respectiv privind cantitatile colectate, modul de transport si, dupa caz, destinatia acestora.
    (2) Consiliul local are obligatia de a pastra evidentele veterinare, in cazul crescatorilor individuali de animale si al persoanelor fizice care detin animale ce nu sunt destinate activitatilor economice.
    (3) Unitatile care desfasoara activitatea de neutralizare a deseurilor de origine animala au obligatia de a pastra inregistrarile si evidentele veterinare privind modul de procesare a cantitatilor colectate, transportate si neutralizate.
    (4) Miscarea interna, importul, tranzitul, exportul si comertul cu produse si subproduse de origine animala care nu sunt destinate consumului uman sunt supuse certificarii sanitare veterinare, in conditiile legii.
    (5) In termen de 10 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante se stabilesc, prin ordin al presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, documentele si evidentele veterinare in aplicarea prevederilor alin. (1) - (4) si ale art. 7 alin. (2).
    Art. 9
    (1) Functionarea unitatilor de crestere a animalelor, a unitatilor de productie, depozitare, procesare ori comercializare a carnii sau a altor produse de origine animala este permisa cand indeplinesc urmatoarele cerinte:
    a) detin instalatii proprii de neutralizare, respectiv de procesare sau de incinerare/coincinerare, autorizate si aprobate in conditiile legii si care sunt folosite exclusiv pentru necesitatile proprii; sau
    b) au incheiat un contract cu unitati de ecarisare autorizate si aprobate, pentru categoria de subproduse pe care le colecteaza.
    (2) Consiliile locale sunt responsabile de neutralizarea cadavrelor de animale provenite din gospodariile crescatorilor individuali de animale sau a celor gasite moarte pe teritoriul unitatii administrativ-teritoriale respective pentru care nu se poate identifica proprietarul.
    (3) Consiliile locale au obligatia de a-si asigura fie instalatii de incinerare/coincinerare autorizate si aprobate in conditiile legii si care sunt folosite exclusiv pentru necesitatile proprii, fie de a-si asigura contractual serviciile unei unitati de ecarisare.
    Art. 10
    (1) Crescatorii individuali de animale sunt obligati sa anunte in cel mai scurt timp consiliul local asupra mortii animalelor la care se refera prezenta ordonanta.
    (2) Consiliul local sesizat in conditiile alin. (1) are obligatia sa anunte imediat unitatea de ecarisare.
    (3) In cazul localitatilor izolate, stabilite potrivit art. 6 alin. (2), neutralizarea cadavrelor de animale este organizata de consiliul local.
    Art. 11
    (1) Animalele moarte in timpul transportului sunt dirijate, pe cat posibil, pana la destinatie sau pana la prima oprire.
    (2) In cazul in care nu pot fi transportate pana la destinatie sau pana la punctul de oprire, neutralizarea deseurilor de origine animala prevazute la alin. (1) se organizeaza de catre consiliul local al unitatii administrativ-teritoriale pe teritoriul caruia s-a produs evenimentul.
    (3) In caz de forta majora sau in cazul mortii animalelor aflate in transhumanta, apartinand crescatorilor individuali de animale, responsabilitatea pentru neutralizarea acestora o are consiliul local din zona respectiva.
    Art. 12
    (1) Activitatea de neutralizare a deseurilor de origine animala pe teritoriul Romaniei se concesioneaza conform legislatiei in vigoare.
    (2) Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale are calitatea de concedent, in numele statului, al activitatii de neutralizare a deseurilor de origine animala, activitate publica de interes national.
    Art. 13
    (1) Activitatea de neutralizare a deseurilor de origine animala este sprijinita de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale.
    (2) Nivelul sprijinului si modul de acordare a acestuia se aproba prin hotarare a Guvernului.
    (3) Cheltuielile eligibile pentru realizarea sau modernizarea instalatiilor proprii de procesare, respectiv de incinerare/coincinerare, autorizate si aprobate in conditiile legii, prevazute la art. 9 alin. (1) lit. a) si alin. (3), precum si nivelul acestora se acorda de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, si se stabilesc prin hotarare a Guvernului.
    (4) Finantarea cheltuielilor ocazionate de asigurarea contractuala a serviciilor de neutralizare a deseurilor de origine animala, prevazute la art. 9 alin. (3), se asigura integral prin bugetul Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale si se stabileste prin hotarare a Guvernului.
    Art. 14
    (1) Activitatea de neutralizare a deseurilor de origine animala incluzand colectare, transport, depozitare, manipulare, sortare, procesare, incinerare/coincinerare este supusa inspectiei si controlului sanitar veterinar, in scopul prevenirii si raspandirii de boli la animale si oameni.
    (2) Supravegherea si controlul unitatilor implicate in neutralizarea deseurilor de origine animala se asigura prin medicii veterinari oficiali.
    Art. 15
    Persoanele imputernicite de Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor, Ministerul Administratiei si Internelor, precum si de Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor verifica modul de respectare a prevederilor prezentei ordonante.
    Art. 16
    Urmatoarele fapte constituie contraventii si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
    a) cu amenda de la 300 lei (RON) la 600 lei (RON):
    1. neanuntarea in termenele stabilite a unitatilor de ecarisare sau consiliilor locale;
    2. neluarea masurilor pentru depozitarea cadavrelor de animale in ferme sau exploatatii in conditii care sa previna imbolnavirea animalelor, oamenilor sau poluarea mediului;
    b) cu amenda de la 800 lei (RON) la 1.200 lei (RON):
    1. neridicarea in termenele stabilite a deseurilor de origine animala;
    2. neintocmirea evidentelor veterinare cu privire la deseurile de origine animala in conformitate cu prevederile legale in vigoare sau cu privire la materiile rezultate in urma neutralizarii ori procesarii acestora;
    3. neluarea masurilor prevazute de legislatia in vigoare pentru depozitarea deseurilor de origine animala in unitatile de taiere, procesare, depozitare sau comercializare a produselor de origine animala ori implicate in activitatea de neutralizare a deseurilor de origine animala;
    4. transportul, respectiv depozitarea sau manipularea deseurilor de origine animala, in unitati neautorizate si neaprobate pentru aceasta activitate, in conditiile legii;
    c) cu amenda de la 1.000 lei (RON) la 2.000 lei (RON):
    1. abandonarea, depunerea sau depozitarea deseurilor de origine animala in alte locuri decat cele organizate si autorizate si/sau aprobate in acest scop;
    2. neorganizarea de catre consiliile locale a locurilor de ingropare prevazute la art. 6 sau neindeplinirea de catre acestea a conditiilor de organizare si functionare;
    d) cu amenda de la 1.500 lei (RON) la 2.500 lei (RON):
    1. neincheierea unui contract valabil cu o unitate de ecarisare sau nedetinerea de instalatii proprii de neutralizare a deseurilor de origine animala, autorizate si aprobate in conditiile legii, de catre unitatile de productie, depozitare, procesare ori comercializare a carnii sau a altor produse de origine animala. Suplimentar amenzii, fapta se sanctioneaza si cu retragerea aprobarii si/sau cu anularea autorizatiei de functionare, in baza notificarii facute de organismele de control prin conducatorii acestor institutii;
    2. neincheierea unui contract valabil cu o unitate de ecarisare sau neorganizarea neutralizarii deseurilor de origine animala, in conditiile legii, de catre consiliile locale.
    Art. 17
    Contravenientul poate achita pe loc sau in termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia jumatate din minimul amenzii prevazute in prezenta ordonanta, agentul constatator facand mentiune despre aceasta in procesul-verbal.
    Art. 18
    Sanctiunile se aplica de catre persoane imputernicite de Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor, de Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor, pentru contraventiile prevazute la art. 16 lit. a) pct. 2, lit. b) si c), precum si de Ministerul Administratiei si Internelor, pentru contraventiile prevazute la art. 16 lit. a) pct. 1, lit. b) pct. 2 si lit. c), conform legislatiei specifice in vigoare.
    Art. 19
    Dispozitiile referitoare la contraventiile mentionate la art. 16 - 18 se completeaza cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 20
    Prezenta ordonanta intra in vigoare la 3 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Prezenta ordonanta transpune partial legislatia Uniunii Europene referitoare la regulile de sanatate cu privire la subprodusele animale ce nu sunt destinate consumului uman, respectiv Regulamentul Parlamentului si al Consiliului European nr. 1.774/2002, publicat in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene nr. L 273 din 10 octombrie 2002.

                  PRIM-MINISTRU
             CALIN POPESCU-TARICEANU

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul agriculturii,
                       padurilor si dezvoltarii rurale,
                       Gheorghe Flutur

                       Presedintele Autoritatii Nationale Sanitare
                       Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,
                       Razvan Tiru

                       Ministrul mediului si gospodaririi apelor,
                       Sulfina Barbu

                       Ministrul administratiei si internelor,
                       Vasile Blaga

                       p. Ministrul finantelor publice,
                       Mara Rimniceanu,
                       secretar de statSmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 47/2005

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 47 din 2005
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu