E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 47 din 28 august 1997

privind impunerea unor venituri, realizate din Romania, de persoanele fizice si juridice nerezidente

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 224 din 30 august 1997


SmartCity3


    In temeiul art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia Romaniei si al art. 1 lit. a) din Legea nr. 134/1997 pentru abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

    Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta:

    Art. 1
    (1) Veniturile realizate, de orice persoana fizica sau persoana juridica nerezidenta, din activitati desfasurate pe teritoriul Romaniei sau din operatiuni efectuate cu persoane juridice romane sau alte entitati autorizate sa functioneze pe teritoriul Romaniei, precum si cu persoane fizice romane autorizate sa desfasoare pe cont propriu activitati producatoare de venit, sunt supuse impozitului stabilit prin prezenta ordonanta, indiferent daca sumele sunt incasate in Romania sau in strainatate.
    (2) Persoanele juridice romane sau alte entitati autorizate sa functioneze pe teritoriul Romaniei, precum si persoanele fizice romane autorizate sa desfasoare pe cont propriu activitati producatoare de venit sunt denumite in continuare platitori de venituri.
    (3) In sensul prezentei ordonante, termenii nerezident, dobanzi, comisioane, redevente, se definesc astfel:
    a) nerezident inseamna orice persoana fizica care nu are resedinta sau domiciliul stabil in Romania sau care nu este prezenta in Romania pentru o perioada sau perioade care depasesc in total 183 de zile in orice perioada de 12 luni, incepand sau sfarsind in cursul anului calendaristic vizat, precum si persoanele juridice straine si orice alta entitate inregistrata in strainatate;
    b) dobanzi inseamna veniturile din titlurile de creanta de orice natura insotite sau nu de garantii ipotecare si, in special, veniturile din efecte publice, titluri de creanta sau obligatiuni, inclusiv primele si premiile legate de asemenea efecte, titluri de creanta sau obligatiuni, precum si veniturile rezultate din operatiuni de factoring;
    c) comisioane inseamna platile facute catre un broker, agent comisionar general, intermediar sau altei persoane asimilate acestora, pentru serviciile lor in promovarea si in realizarea de operatiuni comerciale;
    d) redevente inseamna plati de orice fel, pentru folosirea sau pentru dreptul de a folosi orice proprietate imobiliara si intangibila, cum ar fi: orice drepturi de autor asupra lucrarilor literare, artistice sau stiintifice, inclusiv asupra filmelor sau benzilor pentru emisiunile de radio sau de televiziune, inregistrari audio sau video, precum si efectuarea de inregistrari audio, video; orice patent, inventie, inovatie, licenta, know-how, marci de comert sau de fabrica, operatiuni de franchising, desene sau modele, planuri, schite, formule secrete sau procedee de fabricatie; orice transmisiuni directe sau indirecte prin cablu, relee sau prin satelit; orice echipament industrial, comercial sau stiintific, inclusiv pentru utilizarea si dreptul de a utiliza informatiile si cunostintele referitoare la experienta in domeniul industrial, comercial sau stiintific; soft de orice fel, precum si orice alte plati pentru utilizarea altor drepturi.
    Art. 2
    (1) Impozitul datorat de nerezidenti pentru veniturile realizate din Romania se calculeaza, se retine si se varsa de catre platitorii de venituri, la fiecare plata, prin aplicarea urmatoarelor cote de impozit:
    a) - 10% pentru veniturile din dobanzi platite nerezidentilor;
    b) - 15% pentru veniturile din comisioanele platite in favoarea nerezidentilor pentru inceperea, derularea sau intermedierea unor operatiuni de comert exterior;
    c) - 10% pentru veniturile provenind din lucrari de asistenta tehnica, scolarizarea personalului, controlul cantitativ sau calitativ al marfurilor, expertize de orice natura, consultanta in domeniul stiintific, tehnic, juridic, contabil, bancar, al asigurarilor si reasigurarilor de bunuri si persoane, servicii de management, marketing, audit, precum si elaborarea de studii in diverse domenii, consultatii medicale si operatii chirurgicale si alte prestari de servicii similare. Aceste prevederi se aplica numai in cazul in care asemenea activitati au loc efectiv in Romania si daca nu se desfasoara prin intermediul unei baze fixe sau a unui sediu permanent, situate pe teritoriul Romaniei;
    d) - 15% pentru veniturile platite nerezidentilor, provenind din transporturi internationale aeriene, navale, rutiere si feroviare, cu urmatoarele mentiuni:
    (i) - impozitul se percepe numai de la beneficiarii de venit care au sediul conducerii efective in statele care impun veniturile similare obtinute din acele state de catre intreprinderile de transport romane;
    (ii) - veniturile realizate din Romania de beneficiarii care au sediul conducerii efective in state care aplica companiilor romane de transport o cota de impozit mai redusa de 15% se vor impune cu cote de impozit la nivelul celor percepute de acele state;
    (iii) - cotele de impozit ce se vor aplica de platitorii de venituri vor fi comunicate Ministerului Finantelor de catre Ministerul Transporturilor.
    e) - 20% pentru veniturile din redevente platite nerezidentilor;
    f) - 25% in cazul veniturilor platite nerezidentilor pentru activitati artistice, distractive sau sportive desfasurate in mod independent, precum si veniturilor realizate din organizarea de concursuri, inclusiv premiile acordate la concursuri internationale organizate in orice domeniu, altele decat cele platite cu titlu de salarii;
    g) - 50% pentru veniturile obtinute din jocuri de noroc;
    h) - 20% pentru veniturile platite oamenilor de litere, arta si stiinta nerezidenti, ca urmare a unor activitati de acest gen desfasurate in mod independent pe teritoriul Romaniei.
    (2) - Impozitul reglementat prin prezenta ordonanta se calculeaza prin aplicarea cotelor mentionate la art. 2 alin. (1) asupra veniturilor brute platite nerezidentilor, transformate in lei la cursul de schimb al pietei valutare, comunicat de Banca Nationala a Romaniei, din ziua precedenta celei in care platitorul de venit a efectuat ordonantarea platii catre nerezident.
    Art. 3
    Dobanzile platite la creditele, respectiv imprumuturile externe contractate si/sau garantate de Guvernul Romaniei, de Banca Nationala a Romaniei, de unitatile administrativ-teritoriale sau de o institutie financiara cu capital majoritar de stat, precum si cele aferente emisiunilor de titluri de stat pe piata interna si externa de capital, sunt scutite de impozitul prevazut in prezenta ordonanta.
    Art. 4
    (1) Sumele retinute potrivit art. 2 constituie impozit definitiv si se varsa la bugetul de stat in aceeasi zi in care s-a ordonantat plata venitului supus impunerii conform prezentei ordonante.
    (2) In cazul in care impozitul datorat nu s-a platit la termen, se calculeaza majorari de intarziere potrivit dispozitiilor legale in materie.
    (3) Neretinerea la sursa a impozitului datorat conform dispozitiilor prezentei ordonante si/sau nevarsarea acestuia la bugetul de stat se sanctioneaza cu o penalitate de 100% din impozitul ce trebuia retinut si/sau varsat, care va avea regimul juridic si procedura aplicabile acestui impozit.
    Art. 5
    Plata impozitului, a majorarilor de intarziere si a penalitatilor care se fac venit la bugetul de stat se efectueaza in lei.
    Art. 6
    Constatarea, controlul, urmarirea si incasarea impozitului si a majorarilor de intarziere aferente, precum si a penalitatilor reglementate de prezenta ordonanta, se efectueaza de catre organele teritoriale ale Ministerului Finantelor.
    Art. 7
    (1) Obiectiunile, contestatiile si plangerile formulate la actele de control sau de impunere ale organelor prevazute la art. 6 se solutioneaza conform dispozitiilor legale in materie.
    (2) In aceleasi conditii se solutioneaza si obiectiunile, contestatiile si plangerile formulate in legatura cu penalitatea prevazuta la art. 4 alin. (3) din prezenta ordonanta.
    Art. 8
    Termenul de prescriptie pentru stabilirea impozitului si a penalitatii reglementate de prezenta ordonanta este de 5 ani, socotiti de la data cand trebuia efectuata plata impozitului sau a penalitatii, dupa caz.
    Dispozitii finale si tranzitorii
    Art. 9
    (1) Prevederile prezentei ordonante nu se aplica veniturilor realizate de catre persoanele nerezidente din salarii, reprezentantelor din Romania ale societatilor comerciale si organizatiilor economice straine, precum si persoanelor straine rezidente in Romania din activitati desfasurate pe teritoriul acesteia.
    (2) Veniturile prevazute de alin. (1) raman supuse impozitului potrivit normelor legale care reglementeaza impunerea unor asemenea venituri.
    Art. 10
    Bancile sunt obligate sa verifice in momentul cand s-a ordonantat plata venitului, retinerea si varsarea la bugetul de stat a impozitului reglementat prin prezenta ordonanta.
    Art. 11
    (1) In situatia in care exista conventii pentru evitarea dublei impuneri, sunt aplicabile prevederile din acele conventii.
    (2) Pentru aplicarea prevederilor conventiilor de evitare a dublei impuneri, beneficiarul venitului va prezenta organelor fiscale din Romania certificatul de rezidenta fiscala eliberat de organul fiscal din tara de rezidenta, prin care sa se ateste ca este rezident al statului respectiv si ca ii sunt aplicabile prevederile conventiei de evitare a dublei impuneri.
    Art. 12
    Formularistica corespunzatoare referitoare la aplicarea prezentei ordonante si a conventiilor de evitare a dublei impuneri se aproba prin ordin al ministrului finantelor.
    Art. 13
    Prevederile din prezenta ordonanta referitoare la plata in lei a impozitului, la termenul de plata, la cele privind stabilirea si calculul majorarilor de intarziere, a penalitatii de 100% in cazul impozitului neretinut, precum si cele referitoare la solutionarea obiectiunilor, contestatiilor si a plangerilor formulata la actele de control si la prescriptie se aplica si in cazul impozitelor de aceeasi natura din conventiile de evitare a dublei impuneri.
    Art. 14
    Contestatiile aflate pe rol la organele Ministerului Finantelor, precum si plangerile la instantele judecatoresti competente se solutioneaza in conformitate cu legislatia in vigoare la data constatarii faptei.
    Art. 15
    Prezenta ordonanta intra in vigoare incepand cu 1 ianuarie 1998.
    Art. 16
    Veniturile care fac obiectul prezentei ordonante, realizate ca urmare a derularii unor contracte incheiate anterior datei de 1 ianuarie 1998, se impoziteaza potrivit reglementarii in vigoare la data incheierii acelor contracte.
    Art. 17
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante se abroga Decretul nr. 276/1973 pentru reglementarea impunerii unor venituri realizate din Republica Socialista Romania de persoanele fizice si juridice nerezidente, publicat in Buletinul Oficial, nr. 70 din 16 mai 1973, astfel cum a fost modificat prin Decretul nr. 125/1977, publicat in Buletinul Oficial, nr. 42 din 20 mai 1977, precum si orice alte dispozitii contrare.

                     PRIM-MINISTRU
                     VICTOR CIORBEA

                          Contrasemneaza:
                          Ministru de stat,
                          ministrul finantelor,
                          Mircea Ciumara

                          Ministru de stat,
                          ministrul industriei
                          si comertului,
                          Calin Popescu TariceanuSmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 47/1997

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 47 din 1997
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    I just want to say Thank You to everyone who supported me through the years. My name is Manuel Franco, New Berlin, Wisconsin. My story of how I won the Powerball lottery of $768.4M is a bit of a tale. I have been playing Powerball tickets for 6 years now since I turned 18. I bought my first ticket on my 18 birthday. I was feeling very lucky that day because I had contacted Dr. Odunga Michael to help me with the winning Powerball numbers. I really had that great great feeling that I looked at the camera wanting to wink at it. I only did a tiny part of it and trusted him. He gave me the numbers after I played a couple other tickets along with it for $10. I checked my ticket after the winnings came online and saw the numbers were correct including the Power play. I screamed for about 10 minutes because it felt like a dream. I had won $768.4M. You can check my winning testimony with the lottery officials just with my name search. Thank you Dr Odunga. Well, his email is odungaspelltemple@gmail.com and you can also call or Whats-app him at +2348167159012 so you guys can contact him
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     FIX THE FOLLOWING PROBLEMS TO ALL ACROSS THE GLOBE ON: Get your ex back spell Lottery Spell Love/Reunion Spell Pregnancy Spell Protection Spell Freedom From Prison Spell Marriage spell Killing/Revenge spell Healing/Cure spell Contact him for any of these today at: EMAIL: odungaspelltemple@gmail.com OR Call and WHATS-APP HIM +2348167159012
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    I have been suffering from Herpes for the past 1 years and 8 months, and ever since then I have been taking series of treatment but there was no improvement until I came across testimonies of Dr. Silver on how he has been curing different people from different diseases all over the world, then I contacted him as well. After our conversation he sent me the medicine which I took according .to his instructions. When I was done taking the herbal medicine I went for a medical checkup and to my greatest surprise I was cured from Herpes. My heart is so filled with joy. If you are suffering from Herpes or any other disease you can contact Dr. Silver today on this Email address: drsilverhealingtemple@gmail.com or Whatsapp +2348120513902
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2020
    Be careful about love spell comments here I got scammed by three of them,I lost over $1570 until a friend direct me to DR HUNTERS ALVIN who help me get back the father of my two kids after he left me for over 2 years.and now my ex is fully back and he love me and my kids like never before.if you need help with love spell then DR HUNTERS ALVIN is the solution to your problem he charge me only $390 and his love spell work like magic.He can be reach at:huntersalvinsolution@yahoo.com OR huntersalvinsolution@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS...YOU CAN ALSO ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2020
    Be careful about love spell comments here I got scammed by three of them,I lost over $1570 until a friend direct me to DR HUNTERS ALVIN who help me get back the father of my two kids after he left me for over 2 years.and now my ex is fully back and he love me and my kids like never before.if you need help with love spell then DR HUNTERS ALVIN is the solution to your problem he charge me only $390 and his love spell work like magic.He can be reach at:huntersalvinsolution@yahoo.com OR huntersalvinsolution@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS...YOU CAN ALSO ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Dobrý den, abychom vám pomohli překonat různé finanční starosti, nabízíme finanční pomoc všem, kteří mají dluhy nebo chtějí začít podnikat a mnoho dalších projektů, pro důchodce, podnikatele IT nabízí spolehlivé půjčky. Vaše potřeby, půjčka na účet za pár minut. Kontaktujte mě pro více informací na mém e-mailovém účtu: martinbures517@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Dobrý den, abychom vám pomohli překonat různé finanční starosti, nabízíme finanční pomoc všem, kteří mají dluhy nebo chtějí začít podnikat a mnoho dalších projektů, pro důchodce, podnikatele IT nabízí spolehlivé půjčky. Vaše potřeby, půjčka na účet za pár minut. Kontaktujte mě pro více informací na mém e-mailovém účtu: martinbures517@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Ai nevoie de un împrumut urgent? Oferim împrumuturi personale? Credite pentru afaceri? Imprumut pentru casa? Credite agricole? Credite pentru educație? Credite de consolidare de debit? Împrumuturi pentru camioane? Credite auto? împrumuturi hoteliere? Refinanțați împrumuturile? și mai multe împrumuturi școlare? Credite pentru startup? .Oferim la dobanda 2%! Contactați-ne prin: (richardcosmos5@gmail.com) oferta de imprumut
ANONIM a comentat Hotărârea 207 1991
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Vrei să iei un împrumut și nu știi de unde să obții un împrumut real? Vrei sa incepi o afacere dar nu ai capital? Trebuie să solicitați un împrumut din orice motiv? Ai nevoie de un împrumut de Crăciun? Speranța a sosit în sfârșit pentru că Elena Nino oferă împrumuturi rapide și de încredere, serviciul lor este 100% autentic și vă garantează că veți primi împrumutul atunci când aplicați. Vă rugăm să trimiteți un e-mail și să aprobați astăzi la elenanino0007@gmail.com Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Ingrid
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordonanţa 47/1997
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu