E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 47 din 28 august 1997

privind impunerea unor venituri, realizate din Romania, de persoanele fizice si juridice nerezidente

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 224 din 30 august 1997


SmartCity3


    In temeiul art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia Romaniei si al art. 1 lit. a) din Legea nr. 134/1997 pentru abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

    Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta:

    Art. 1
    (1) Veniturile realizate, de orice persoana fizica sau persoana juridica nerezidenta, din activitati desfasurate pe teritoriul Romaniei sau din operatiuni efectuate cu persoane juridice romane sau alte entitati autorizate sa functioneze pe teritoriul Romaniei, precum si cu persoane fizice romane autorizate sa desfasoare pe cont propriu activitati producatoare de venit, sunt supuse impozitului stabilit prin prezenta ordonanta, indiferent daca sumele sunt incasate in Romania sau in strainatate.
    (2) Persoanele juridice romane sau alte entitati autorizate sa functioneze pe teritoriul Romaniei, precum si persoanele fizice romane autorizate sa desfasoare pe cont propriu activitati producatoare de venit sunt denumite in continuare platitori de venituri.
    (3) In sensul prezentei ordonante, termenii nerezident, dobanzi, comisioane, redevente, se definesc astfel:
    a) nerezident inseamna orice persoana fizica care nu are resedinta sau domiciliul stabil in Romania sau care nu este prezenta in Romania pentru o perioada sau perioade care depasesc in total 183 de zile in orice perioada de 12 luni, incepand sau sfarsind in cursul anului calendaristic vizat, precum si persoanele juridice straine si orice alta entitate inregistrata in strainatate;
    b) dobanzi inseamna veniturile din titlurile de creanta de orice natura insotite sau nu de garantii ipotecare si, in special, veniturile din efecte publice, titluri de creanta sau obligatiuni, inclusiv primele si premiile legate de asemenea efecte, titluri de creanta sau obligatiuni, precum si veniturile rezultate din operatiuni de factoring;
    c) comisioane inseamna platile facute catre un broker, agent comisionar general, intermediar sau altei persoane asimilate acestora, pentru serviciile lor in promovarea si in realizarea de operatiuni comerciale;
    d) redevente inseamna plati de orice fel, pentru folosirea sau pentru dreptul de a folosi orice proprietate imobiliara si intangibila, cum ar fi: orice drepturi de autor asupra lucrarilor literare, artistice sau stiintifice, inclusiv asupra filmelor sau benzilor pentru emisiunile de radio sau de televiziune, inregistrari audio sau video, precum si efectuarea de inregistrari audio, video; orice patent, inventie, inovatie, licenta, know-how, marci de comert sau de fabrica, operatiuni de franchising, desene sau modele, planuri, schite, formule secrete sau procedee de fabricatie; orice transmisiuni directe sau indirecte prin cablu, relee sau prin satelit; orice echipament industrial, comercial sau stiintific, inclusiv pentru utilizarea si dreptul de a utiliza informatiile si cunostintele referitoare la experienta in domeniul industrial, comercial sau stiintific; soft de orice fel, precum si orice alte plati pentru utilizarea altor drepturi.
    Art. 2
    (1) Impozitul datorat de nerezidenti pentru veniturile realizate din Romania se calculeaza, se retine si se varsa de catre platitorii de venituri, la fiecare plata, prin aplicarea urmatoarelor cote de impozit:
    a) - 10% pentru veniturile din dobanzi platite nerezidentilor;
    b) - 15% pentru veniturile din comisioanele platite in favoarea nerezidentilor pentru inceperea, derularea sau intermedierea unor operatiuni de comert exterior;
    c) - 10% pentru veniturile provenind din lucrari de asistenta tehnica, scolarizarea personalului, controlul cantitativ sau calitativ al marfurilor, expertize de orice natura, consultanta in domeniul stiintific, tehnic, juridic, contabil, bancar, al asigurarilor si reasigurarilor de bunuri si persoane, servicii de management, marketing, audit, precum si elaborarea de studii in diverse domenii, consultatii medicale si operatii chirurgicale si alte prestari de servicii similare. Aceste prevederi se aplica numai in cazul in care asemenea activitati au loc efectiv in Romania si daca nu se desfasoara prin intermediul unei baze fixe sau a unui sediu permanent, situate pe teritoriul Romaniei;
    d) - 15% pentru veniturile platite nerezidentilor, provenind din transporturi internationale aeriene, navale, rutiere si feroviare, cu urmatoarele mentiuni:
    (i) - impozitul se percepe numai de la beneficiarii de venit care au sediul conducerii efective in statele care impun veniturile similare obtinute din acele state de catre intreprinderile de transport romane;
    (ii) - veniturile realizate din Romania de beneficiarii care au sediul conducerii efective in state care aplica companiilor romane de transport o cota de impozit mai redusa de 15% se vor impune cu cote de impozit la nivelul celor percepute de acele state;
    (iii) - cotele de impozit ce se vor aplica de platitorii de venituri vor fi comunicate Ministerului Finantelor de catre Ministerul Transporturilor.
    e) - 20% pentru veniturile din redevente platite nerezidentilor;
    f) - 25% in cazul veniturilor platite nerezidentilor pentru activitati artistice, distractive sau sportive desfasurate in mod independent, precum si veniturilor realizate din organizarea de concursuri, inclusiv premiile acordate la concursuri internationale organizate in orice domeniu, altele decat cele platite cu titlu de salarii;
    g) - 50% pentru veniturile obtinute din jocuri de noroc;
    h) - 20% pentru veniturile platite oamenilor de litere, arta si stiinta nerezidenti, ca urmare a unor activitati de acest gen desfasurate in mod independent pe teritoriul Romaniei.
    (2) - Impozitul reglementat prin prezenta ordonanta se calculeaza prin aplicarea cotelor mentionate la art. 2 alin. (1) asupra veniturilor brute platite nerezidentilor, transformate in lei la cursul de schimb al pietei valutare, comunicat de Banca Nationala a Romaniei, din ziua precedenta celei in care platitorul de venit a efectuat ordonantarea platii catre nerezident.
    Art. 3
    Dobanzile platite la creditele, respectiv imprumuturile externe contractate si/sau garantate de Guvernul Romaniei, de Banca Nationala a Romaniei, de unitatile administrativ-teritoriale sau de o institutie financiara cu capital majoritar de stat, precum si cele aferente emisiunilor de titluri de stat pe piata interna si externa de capital, sunt scutite de impozitul prevazut in prezenta ordonanta.
    Art. 4
    (1) Sumele retinute potrivit art. 2 constituie impozit definitiv si se varsa la bugetul de stat in aceeasi zi in care s-a ordonantat plata venitului supus impunerii conform prezentei ordonante.
    (2) In cazul in care impozitul datorat nu s-a platit la termen, se calculeaza majorari de intarziere potrivit dispozitiilor legale in materie.
    (3) Neretinerea la sursa a impozitului datorat conform dispozitiilor prezentei ordonante si/sau nevarsarea acestuia la bugetul de stat se sanctioneaza cu o penalitate de 100% din impozitul ce trebuia retinut si/sau varsat, care va avea regimul juridic si procedura aplicabile acestui impozit.
    Art. 5
    Plata impozitului, a majorarilor de intarziere si a penalitatilor care se fac venit la bugetul de stat se efectueaza in lei.
    Art. 6
    Constatarea, controlul, urmarirea si incasarea impozitului si a majorarilor de intarziere aferente, precum si a penalitatilor reglementate de prezenta ordonanta, se efectueaza de catre organele teritoriale ale Ministerului Finantelor.
    Art. 7
    (1) Obiectiunile, contestatiile si plangerile formulate la actele de control sau de impunere ale organelor prevazute la art. 6 se solutioneaza conform dispozitiilor legale in materie.
    (2) In aceleasi conditii se solutioneaza si obiectiunile, contestatiile si plangerile formulate in legatura cu penalitatea prevazuta la art. 4 alin. (3) din prezenta ordonanta.
    Art. 8
    Termenul de prescriptie pentru stabilirea impozitului si a penalitatii reglementate de prezenta ordonanta este de 5 ani, socotiti de la data cand trebuia efectuata plata impozitului sau a penalitatii, dupa caz.
    Dispozitii finale si tranzitorii
    Art. 9
    (1) Prevederile prezentei ordonante nu se aplica veniturilor realizate de catre persoanele nerezidente din salarii, reprezentantelor din Romania ale societatilor comerciale si organizatiilor economice straine, precum si persoanelor straine rezidente in Romania din activitati desfasurate pe teritoriul acesteia.
    (2) Veniturile prevazute de alin. (1) raman supuse impozitului potrivit normelor legale care reglementeaza impunerea unor asemenea venituri.
    Art. 10
    Bancile sunt obligate sa verifice in momentul cand s-a ordonantat plata venitului, retinerea si varsarea la bugetul de stat a impozitului reglementat prin prezenta ordonanta.
    Art. 11
    (1) In situatia in care exista conventii pentru evitarea dublei impuneri, sunt aplicabile prevederile din acele conventii.
    (2) Pentru aplicarea prevederilor conventiilor de evitare a dublei impuneri, beneficiarul venitului va prezenta organelor fiscale din Romania certificatul de rezidenta fiscala eliberat de organul fiscal din tara de rezidenta, prin care sa se ateste ca este rezident al statului respectiv si ca ii sunt aplicabile prevederile conventiei de evitare a dublei impuneri.
    Art. 12
    Formularistica corespunzatoare referitoare la aplicarea prezentei ordonante si a conventiilor de evitare a dublei impuneri se aproba prin ordin al ministrului finantelor.
    Art. 13
    Prevederile din prezenta ordonanta referitoare la plata in lei a impozitului, la termenul de plata, la cele privind stabilirea si calculul majorarilor de intarziere, a penalitatii de 100% in cazul impozitului neretinut, precum si cele referitoare la solutionarea obiectiunilor, contestatiilor si a plangerilor formulata la actele de control si la prescriptie se aplica si in cazul impozitelor de aceeasi natura din conventiile de evitare a dublei impuneri.
    Art. 14
    Contestatiile aflate pe rol la organele Ministerului Finantelor, precum si plangerile la instantele judecatoresti competente se solutioneaza in conformitate cu legislatia in vigoare la data constatarii faptei.
    Art. 15
    Prezenta ordonanta intra in vigoare incepand cu 1 ianuarie 1998.
    Art. 16
    Veniturile care fac obiectul prezentei ordonante, realizate ca urmare a derularii unor contracte incheiate anterior datei de 1 ianuarie 1998, se impoziteaza potrivit reglementarii in vigoare la data incheierii acelor contracte.
    Art. 17
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante se abroga Decretul nr. 276/1973 pentru reglementarea impunerii unor venituri realizate din Republica Socialista Romania de persoanele fizice si juridice nerezidente, publicat in Buletinul Oficial, nr. 70 din 16 mai 1973, astfel cum a fost modificat prin Decretul nr. 125/1977, publicat in Buletinul Oficial, nr. 42 din 20 mai 1977, precum si orice alte dispozitii contrare.

                     PRIM-MINISTRU
                     VICTOR CIORBEA

                          Contrasemneaza:
                          Ministru de stat,
                          ministrul finantelor,
                          Mircea Ciumara

                          Ministru de stat,
                          ministrul industriei
                          si comertului,
                          Calin Popescu TariceanuSmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 47/1997

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 47 din 1997
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordonanţa 47/1997
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu