E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 42 din 12 august 1994

pentru ratificarea Acordului de imprumut dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare in valoare de 175,6 milioane dolari, destinat finantarii proiectului de reabilitare a sectorului petrolier, semnat la Washington la 1 iunie 1994

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 244 din 30 august 1994


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia Romaniei si ale art. 1 lit. b) din Legea nr. 72/1994 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

    Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta:

    Art. 1
    Se ratifica Acordul de imprumut dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, in valoare de 175,6 milioane dolari, destinat finantarii proiectului de reabilitare a sectorului petrolier, semnat la Washington la 1 iunie 1994.
    Art. 2
    Se autorizeaza Ministerul Finantelor ca, de comun acord cu Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, sa introduca amendamente la acordul de imprumut mentionat la art. 1, care privesc realocari de fonduri, modificari in structura imprumutului pe categorii, componente si beneficiari, modificari de termene, precum si orice alte modificari care nu sunt de natura sa sporeasca obligatiile financiare ale Romaniei fata de Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare sau sa determine noi conditionari economice fata de cele convenite initial intre parti.
    Guvernul va raporta periodic Parlamentului in legatura cu aceste amendamente, in cadrul Raportului privind datoria publica externa a Romaniei.
    Art. 3
    Se constituie, la Ministerul Finantelor, un fond distinct, alimentat semestrial din cota de 1/10 aplicata la suma dobanzii datorate de Regia Autonoma "Petrom", Regia Autonoma "Romgaz" si de Societatea Comerciala "Conpet" - S.A. (beneficiari finali ai imprumutului) in conformitate cu prevederile anexei nr. 7 la Acordul de imprumut.
    Fondul astfel constituit este destinat acoperirii costurilor de administrare a imprumutului, a influentelor nefavorabile rezultate pentru Ministerul Finantelor din diferentele intre comisioanele de angajament achitate catre Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, conform acordului de imprumut, si cele incasate de la beneficiarii finali ai imprumutului, precum si pentru acoperirea eventualelor riscuri financiare decurgand din derularea rambursarii imprumutului la extern.

            PRIM-MINISTRU
          NICOLAE VACAROIU

                  Contrasemneaza:
                  Ministru de stat,
                  ministrul finantelor,
                  Florin Georgescu

                  Ministrul industriilor,
                  Dumitru Popescu

                  Ministru de stat,
                  ministrul afacerilor externe,
                  Teodor Viorel Melescanu

                          ACORD DE IMPRUMUT
Acord, datat 1 iunie 1994, intre Romania (Imprumutatul) si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare (Banca)

    Avand in vedere ca:
    (A) Imprumutatul fiind convins de fezabilitatea si prioritatea proiectului descris in anexa nr. 2 la acest acord a solicitat Bancii sa sprijine finantarea proiectului;
    (B) Imprumutatul intentioneaza sa contracteze de la Banca Europeana de Investitii un imprumut (imprumutul B.E.I.) intr-o suma totala echivalenta cu 52.000.000 $ S.U.A. pentru a sprijini finantarea partii C a proiectului, in termenii si conditiile stipulate intr-un acord (Acordul de imprumut B.E.I.) care urmeaza a se incheia intre Imprumutat si B.E.I.;
    (C) partea B a proiectului va fi realizata de PETROM - R.A. (PETROM), partea C a proiectului va fi realizata de ROMGAZ - R.A. (ROMGAZ) si partea D a proiectului va fi realizata de Societatea Comerciala "CONPET" - S.A. (CONPET), toate cu asistenta Imprumutatului si, ca parte a acestei asistente, Imprumutatul va pune la dispozitia PETROM, ROMGAZ si CONPET sumele imprumutului, asa cum se prevede in prezentul acord, si pentru ROMGAZ sumele din imprumutul B.E.I., asa cum se prevede in Acordul de imprumut B.E.I.; si
    avand in vedere ca Banca a fost de acord, intre altele, pe baza celor mentionate mai sus, sa acorde imprumutul Imprumutatului in termenii si in conditiile prevazute in prezentul acord, in Acordul de proiect PETROM, incheiat intre Banca si PETROM, in Acordul de proiect ROMGAZ, incheiat intre Banca si ROMGAZ, si in Acordul de proiect CONPET, incheiat intre Banca si CONPET, toate avand aceeasi data cu prezentul acord,
    partile convin prin prezentul acord asupra celor ce urmeaza:

    Art. 1
    Conditii generale; definitii

    Sectiunea 1.01
    Conditiile generale aplicabile acordurilor de imprumut si garantie, ale Bancii, datate 1 ianuarie 1985, cu modificarile prevazute mai jos (Conditiile generale) constituie parte integranta a prezentului acord:
    a) Ultima propozitie a sectiunii 3.02 se elimina.
    b) In sectiunea 6.02, subparagraful k) este renumerotat ca subparagraful 1) si un nou subparagraf k) este adaugat dupa cum urmeaza:
    "k) In cazul aparitiei unei situatii extraordinare in baza careia orice trageri ulterioare din imprumut nu ar fi conforme cu prevederile articolului III, sectiunea 3 din Statutul Bancii."

    Sectiunea 1.02
    In afara de cazul cand contextul cere altfel, termenii definiti in Conditiile generale si in preambulul acestui acord au semnificatiile prevazute in acestea, iar urmatorii termeni suplimentari au urmatoarele semnificatii:
    a) Acordul de proiect PETROM inseamna acordul dintre Banca si PETROM - R.A. (PETROM) din aceeasi data cu prezentul acord, cu eventualele modificari ulterioare si incluzand toate anexele si intelegerile suplimentare la Acordul de proiect PETROM;
    b) Acordul de proiect ROMGAZ inseamna acordul dintre Banca si ROMGAZ - R.A. (ROMGAZ), din aceeasi data cu prezentul acord, cu eventualele modificari ulterioare si incluzand toate anexele si intelegerile suplimentare la Acordul de proiect ROMGAZ;
    c) Acordul de proiect CONPET inseamna acordul dintre Banca si CONPET - S.A. (CONPET), din aceeasi data cu prezentul acord, cu eventualele modificari ulterioare si incluzand toate anexele si intelegerile suplimentare la Acordul de proiect CONPET;
    d) Acordurile de proiect inseamna Acordul de proiect PETROM, Acordul de proiect ROMGAZ si Acordul de proiect CONPET;
    e) Acordul de imprumut subsidiar PETROM inseamna acordul ce urmeaza a se incheia intre Imprumutat si PETROM, conform sectiunii 3.01 c) a prezentului acord, cu eventualele modificari ulterioare si incluzand toate anexele la Acordul de imprumut subsidiar PETROM;
    f) Acordul de imprumut subsidiar ROMGAZ inseamna acordul ce urmeaza a se incheia intre Imprumutat si ROMGAZ, conform sectiunii 3.01 c) a prezentului acord, cu eventualele modificari ulterioare si incluzand toate anexele la Acordul de imprumut subsidiar ROMGAZ;
    g) Acordul de imprumut subsidiar CONPET inseamna acordul ce urmeaza a se incheia intre Imprumutat si CONPET, conform sectiunii 3.01 c) a prezentului acord, cu eventualele modificari ulterioare si incluzand toate anexele la Acordul de imprumut subsidiar CONPET;
    h) acordurile de imprumut subsidiar inseamna Acordul de imprumut subsidiar PETROM, Acordul de imprumut subsidiar ROMGAZ si Acordul de imprumut subsidiar CONPET;
    i) Statutul PETROM, Statutul ROMGAZ si Statutul CONPET inseamna Hotararea Guvernului nr. 23 din 10 ianuarie 1991 cu privire la infiintarea si functionarea PETROM, Hotararea Guvernului nr. 16 din 10 ianuarie 1991 cu privire la infiintarea si functionarea ROMGAZ si Hotararea Guvernului nr. 1213 din 20 noiembrie 1990 privind infiintarea si functionarea CONPET;
    j) strategia sectorului petrolier inseamna strategia Imprumutatului pentru restructurarea si continuarea dezvoltarii sectorului sau petrolier, corelata cu politica sa de instaurare a unei economii de piata si de promovare a investitiilor sectorului privat in acest sector, asa cum este schitata in anexa nr. 8 la prezentul acord;
    k) contul special inseamna contul la care se face referire in sectiunea 2.02 b) a prezentului acord;
    l) MIND inseamna Ministerul Industriilor al Imprumutatului sau oricare alt succesor al acestuia; si
    m) ANRM inseamna Agentia nationala independenta pentru resurse minerale, care urmeaza a fi infiintata de catre Imprumutat pentru scopurile partii A (1) a proiectului.

    Art. 2
    Imprumutul

    Sectiunea 2.01
    In termenii si in conditiile prevazute sau la care se face referire in prezentul acord, Banca este de acord sa imprumute Imprumutatului diferite valute cu o valoare totala echivalenta cu suma de o suta saptezeci si cinci milioane sase sute mii dolari S.U.A. (175.600.000 $ S.U.A.), reprezentand suma tragerilor de imprumut, fiecare tragere fiind evaluata de Banca la data efectuarii acesteia.

    Sectiunea 2.02
    a) Suma imprumutului poate fi trasa din contul imprumutului in conformitate cu prevederile anexei nr. 1 la prezentul acord pentru cheltuielile efectuate (sau, daca Banca va conveni astfel, care urmeaza sa fie efectuate) cu privire la costul rezonabil al bunurilor si serviciilor necesare proiectului si care urmeaza sa fie finantate din imprumut.
    b) Pentru scopurile proiectului, Imprumutatul va deschide si va pastra un cont special de depozit in dolari la o banca acceptabila Bancii, in termeni si conditii satisfacatoare pentru Banca, incluzand protectia corespunzatoare impotriva compensarii, confiscarii sau sechestrarii. Depunerile in si platile din contul special se vor efectua in conformitate cu prevederile anexei nr. 6 la prezentul acord.

    Sectiunea 2.03
    Data finala de tragere va fi 31 decembrie 1999 sau o alta data ulterioara pe care o va stabili Banca. Banca va notifica prompt Imprumutatului aceasta data ulterioara.

    Sectiunea 2.04
    Imprumutatul va plati Bancii un comision de angajament de 0,75% pe an, calculat asupra sumei imprumutului neutilizate la un moment dat.

    Sectiunea 2.05
    a) Imprumutatul va plati dobanda la sumele trase si nerambursate din imprumut, periodic, pentru fiecare perioada de dobanda, la o rata egala cu costul imprumuturilor calificate, stabilit pentru semestrul precedent, plus 0,5% . La fiecare dintre datele specificate in sectiunea 2.06 a acestui acord, Imprumutatul va plati dobanda acumulata inregistrata la sumele din imprumut nerambursate din perioada de dobanda precedenta, calculata la rata aplicabila in cursul acelei perioade de dobanda.
    b) Cat de curand posibil dupa sfarsitul fiecarui semestru, Banca va notifica Imprumutatului asupra costului imprumuturilor calificate, determinat pentru acel semestru.
    c) Pentru scopurile acestei sectiuni:
    (i) perioada de dobanda inseamna o perioada de 6 luni care se incheie la data imediat precedenta fiecarei date specificate in sectiunea 2.06 a acestui acord si care incepe cu perioada de dobanda in care este semnat acest acord.
    (ii) costul imprumuturilor calificate, asa cum este determinat in mod rezonabil de Banca si exprimat ca un procent anual, inseamna costul imprumuturilor nerambursate contractate de Banca dupa 30 iunie 1982, cu exceptia imprumuturilor ori portiunilor din acestea pe care Banca le-a alocat pentru finantarea:
    (A) investitiilor Bancii; si
    (B) creditelor acordate de Banca dupa 1 iulie 1989, purtatoare de dobanzi determinate altfel decat se prevede in paragraful a) al acestei sectiuni;
    (iii) semestru inseamna primele 6 luni sau ultimele 6 luni ale unui an calendaristic.
    d) La acea data pe care Banca o poate specifica Imprumutatului printr-o notificare facuta cu cel putin 6 luni inainte, paragrafele a), b) si c) (iii) ale acestei sectiuni vor fi amendate pentru a se citi dupa cum urmeaza:
    "a) Imprumutatul va plati dobanda la capitalul imprumutului tras si nerambursat periodic, la o rata egala pentru fiecare trimestru cu costul imprumuturilor calificate, determinate pentru trimestrul precedent, plus 0,5% .
    La fiecare dintre datele specificate in sectiunea 2.06 a prezentului acord, Imprumutatul va plati dobanda acumulata asupra capitalului nerambursat in perioada de dobanda precedenta, calculata la ratele aplicabile in cursul acelei perioade de dobanda."
    "b) Cat de curand posibil dupa incheierea fiecarui trimestru, Banca va notifica Imprumutatului costul imprumuturilor calificate determinat pentru acel trimestru."
    "c) (iii) trimestru inseamna o perioada de 3 luni incepand cu 1 ianuarie, 1 aprilie, 1 iulie sau 1 octombrie intr-un an calendaristic."

    Sectiunea 2.06
    Dobanda si alte speze vor fi platibile semianual, la datele de 1 mai si 1 noiembrie ale fiecarui an.

    Sectiunea 2.07
    Imprumutatul va rambursa capitalul imprumutului in conformitate cu graficul de amortizare prevazut in anexa nr. 3 la acest acord.

    Art. 3
    Realizarea proiectului

    Sectiunea 3.01
    a) Imprumutatul se angajeaza sa realizeze obiectivele proiectului, asa cum sunt prezentate in anexa nr. 2 la acest acord, si, in acest sens:
    (i) va realiza partea A a proiectului cu diligenta si eficienta necesare si in conformitate cu practicile administrative, economice si financiare corespunzatoare si va asigura cu promptitudinea necesara fondurile, facilitatile, serviciile si celelalte resurse necesare in acest scop; si
    (ii) fara orice limitare sau restrictie asupra vreuneia dintre celelalte obligatii ale sale asumate prin Acordul de imprumut, Imprumutatul, in conformitate cu prevederile Acordului de proiect PETROM, ale Acordului de proiect ROMGAZ si ale Acordului de proiect CONPET, va determina PETROM, ROMGAZ si CONPET sa isi indeplineasca toate obligatiile prevazute in acestea, va lua sau va determina sa fie luate toate masurile, inclusiv asigurarea de fonduri, facilitati, servicii si alte resurse necesare sau adecvate, pentru a permite PETROM, ROMGAZ si CONPET sa isi indeplineasca obligatiile asumate, si nu va lua sau nu va permite sa fie luata nici o masura care ar impiedica ori ingreuna indeplinirea acestora;
    b) fara vreo limitare fata de prevederile paragrafului a) (i) al acestei sectiuni si cu exceptia cazului cand Imprumutatul si Banca vor fi convenit altfel, Imprumutatul va realiza partea A a proiectului in conformitate cu Programul de implementare prevazut in anexa nr. 5 la prezentul acord;
    c) Imprumutatul va subimprumuta sumele imprumutului catre PETROM, ROMGAZ si CONPET in baza acordurilor de imprumut subsidiar care se vor incheia intre Imprumutat si fiecare dintre entitati, respectiv PETROM, ROMGAZ si CONPET, in termeni si conditii care vor fi fost aprobate de Banca si care vor include conditiile de baza prevazute in anexa nr. 7 la prezentul acord;
    d) Imprumutatul isi va exercita drepturile sale decurgand din acordurile de imprumut subsidiar, astfel incat sa protejeze interesele Imprumutatului si ale Bancii si sa realizeze scopurile imprumutului si, cu exceptia cazului cand Banca va conveni altfel, Imprumutatul nu va cesiona, modifica, abroga ori deroga de la vreunul dintre acordurile de imprumut subsidiar ori de la vreo prevedere din acestea.

    Sectiunea 3.02
    Cu exceptia cazului in care Banca va conveni altfel, procurarea serviciilor de consultanta necesare realizarii partii A a proiectului, care vor fi finantate din sumele imprumutului, va fi guvernata de prevederile anexei nr. 4 la prezentul acord.

    Sectiunea 3.03
    Banca si Imprumutatul convin, prin prezentul, ca obligatiile prevazute in sectiunile 9.04, 9.05, 9.06, 9.07, 9.08 si 9.09 din Conditiile generale (referitoare la asigurare, folosirea bunurilor si serviciilor, planuri si grafice, evidente si rapoarte, intretinere si, respectiv, achizitionarea terenului) cu privire la:
    a) partea B a proiectului vor fi indeplinite de PETROM potrivit sectiunii 2.03 a Acordului de proiect PETROM;
    b) partea C a proiectului vor fi indeplinite de ROMGAZ potrivit sectiunii 2.03 a Acordului de proiect ROMGAZ; si
    c) partea D a proiectului vor fi indeplinite de CONPET potrivit sectiunii 2.03 a Acordului de proiect CONPET.

    Art. 4
    Intelegeri financiare si de alta natura

    Sectiunea 4.01
    a) Imprumutatul va mentine sau va determina sa fie mentinute evidente si conturi corespunzatoare pentru a reflecta, in legatura cu partea A a proiectului si in conformitate cu practicile contabile sanatoase, operatiunile, resursele si cheltuielile directiilor sau agentiilor Imprumutatului, responsabile de realizarea partii A a proiectului sau a oricarei subdiviziuni a acesteia.
    b) Imprumutatul:
    (i) va asigura revizia contabila (audit-ul) evidentelor si conturilor la care se face referire in paragraful a) al acestei sectiuni, inclusiv a celor aferente contului special, pentru fiecare an fiscal, in conformitate cu principiile de revizie contabila adecvate, riguros aplicate de catre revizori contabili independenti acceptabili Bancii;
    (ii) va furniza Bancii, de indata ce este posibil, dar in nici un caz mai tarziu de 6 luni dupa incheierea fiecarui an fiscal, raportul reviziei contabile efectuate de revizorii contabili mentionati, in intregime/partial si detailat, dupa cum Banca va fi solicitat in mod rezonabil; si
    (iii) va furniza Bancii orice alte informatii cu privire la evidentele si conturile mentionate si la revizia acestora pe care Banca le va solicita periodic in mod rezonabil.
    c) pentru toate cheltuielile in legatura cu care tragerile din contul imprumutului au fost efectuate pe baza de declaratie de cheltuieli, Imprumutatul:
    (i) va tine sau va dispune sa fie tinute, in conformitate cu paragraful a) al acestei sectiuni, evidente si conturi contabile care sa reflecte aceste cheltuieli;
    (ii) va pastra, cel putin inca un an de la data la care Banca va fi primit raportul reviziei contabile pentru anul fiscal in care a fost efectuata ultima tragere din contul imprumutului sau ultima plata din contul special, toate evidentele (contracte, comenzi, facturi, note de plata, recipise/bonuri sau alte documente) care evidentiaza aceste cheltuieli;
    (iii) va permite reprezentantilor Bancii sa examineze aceste evidente; si
    (iv) se va asigura ca aceste evidente si conturi sunt incluse in revizia contabila anuala la care se face referire in paragraful b) al acestei sectiuni si ca raportul acelei revizii contabile contine o apreciere separata a revizorilor mentionati, referitor la faptul ca declaratiile de cheltuieli remise in cursul acelui an fiscal, impreuna cu procedurile si controalele interne implicate in pregatirea lor, pot fi considerate ca acceptabile pentru sustinerea tragerilor respective.

    Sectiunea 4.02
    Conform politicii sale de asezare pe baze rezonabile a preturilor interne la energie, Imprumutatul va continua sa mentina, pentru produsele obtinute pe plan intern, preturile la producator calculate si stabilite in conformitate cu criteriile si liniile de orientare satisfacatoare pentru Banca, astfel:
    a) pentru titei, la niveluri echivalente cu media preturilor F.O.B. pentru titeiul importat, de calitate similara;
    b) pentru gaze naturale, la niveluri echivalente cu cel putin media preturilor F.O.B. la pacura din import de valoare calorica echivalenta.

    Sectiunea 4.03
    Imprumutatul:
    a) va indeplini strategia sa in sectorul petrolier, cu diligenta si eficienta necesare si in orice moment va lua toate masurile necesare pentru atingerea obiectivelor propuse prin aceasta;
    b) va mentine politici si proceduri adecvate care sa-i permita urmarirea si evaluarea stadiului indeplinirii strategiei mentionate si a realizarii obiectivelor propuse, in conformitate cu indicatori satisfacatori pentru Banca;
    c) va pregati si trimite Bancii, pentru analiza si comentarii, pana la data de 1 iulie a fiecarui an, un raport in forma si continut satisfacatoare pentru Banca, asupra progreselor realizate in indeplinirea strategiei mentionate si a masurilor recomandate pentru sustinerea si continuarea acestor progrese, bazate pe rezultatele activitatilor de urmarire si evaluare, desfasurate conform prevederilor paragrafului b) al acestei sectiuni; si
    d) pana la data de 1 decembrie a fiecarui an, va actualiza strategia mentionata si apoi va implementa masurile necesare asigurarii indeplinirii obiectivelor acesteia, luand in considerare concluziile si recomandarile rapoartelor elaborate conform paragrafului c) al acestei sectiuni si comentariile Bancii la acestea.

    Sectiunea 4.04
    Imprumutatul va intreprinde toate actiunile necesare pentru a se asigura ca departamentele, agentiile si toate entitatile aflate in proprietatea sau sub controlul sau isi vor achita toate facturile pentru cumpararile de petrol si gaze naturale de la PETROM si ROMGAZ, intr-o perioada care sa nu depaseasca trei luni de la data emiterii acestor facturi.

    Art. 5
    Compensatii pentru Banca

    Sectiunea 5.01
    Conform sectiunii 6.02 (1) din Conditiile generale, urmatoarele evenimente suplimentare sunt specificate:
    a) PETROM, ROMGAZ sau CONPET nu vor fi indeplinit vreuna dintre obligatiile lor prevazute in Acordul de proiect PETROM, Acordul de proiect ROMGAZ sau Acordul de proiect CONPET;
    b) ca rezultat al unor evenimente survenite dupa data semnarii acordului de imprumut, se va fi creat o situatie extraordinara care sa faca improbabila capacitatea PETROM, ROMGAZ sau CONPET de a-si indeplini obligatiile prevazute in Acordul de proiect PETROM, Acordul de proiect ROMGAZ sau Acordul de proiect CONPET;
    c) Statutul PETROM, Statutul ROMGAZ sau Statutul CONPET va fi fost modificat, suspendat, abrogat, anulat sau revocat astfel incat sa afecteze material si negativ capacitatea PETROM, ROMGAZ sau CONPET de a-si indeplini vreuna dintre obligatiile lor prevazute in Acordul de proiect PETROM, Acordul de proiect ROMGAZ sau Acordul de proiect CONPET;
    d) Imprumutatul sau oricare alta autoritate competenta va fi luat vreo masura pentru dizolvarea sau desfiintarea PETROM, ROMGAZ sau CONPET sau pentru suspendarea operatiunilor lor;
    e) Acordul de imprumut B.E.I. nu va fi devenit efectiv pana la 31 decembrie 1994 sau alta data ulterioara pe care Banca o poate conveni; totusi, prevederile acestui paragraf nu se vor aplica daca Imprumutatul sau ROMGAZ dovedeste, in mod satisfacator Bancii, ca fonduri corespunzatoare pentru partea C a proiectului sunt disponibile ROMGAZ din alte surse, in termeni si in conditii corespunzatoare obligatiilor Imprumutatului, prevazute in prezentul acord, si ale ROMGAZ prevazute in Acordul de proiect ROMGAZ.
    f) (i) sub rezerva prevederilor subparagrafului (ii) al acestui paragraf:
    (A) dreptul Imprumutatului de a trage sumele din orice imprumut sau ajutor nerambursabil acordat Imprumutatului pentru finantarea proiectului va fi fost suspendat, anulat ori va fi incetat in totalitate sau partial, conform conditiilor acestora; sau
    (B) oricare asemenea imprumut va fi devenit scadent si platibil inainte de scadenta convenita a acestuia.
    (ii) prevederile subparagrafului (i) al acestui paragraf nu se vor aplica daca Imprumutatul dovedeste in mod satisfacator Bancii ca:
    (A) acea suspendare, anulare, incetare sau accelerare a scadentei nu este cauzata de neindeplinirea de catre Imprumutat a vreuneia dintre obligatiile sale conform acelui acord; si
    (B) Imprumutatul dispune de fonduri adecvate pentru proiect, din alte surse, in conditii si in termeni corespunzatori cu obligatiile Imprumutatului prevazute in prezentul acord.

    Sectiunea 5.02
    Urmatoarele evenimente suplimentare sunt specificate fata de prevederile sectiunii 7.01 h) din Conditiile generale:
    a) evenimentul specificat in paragraful a) din sectiunea 5.01 a acestui acord va fi survenit si va fi continuat pentru o perioada de 60 de zile dupa notificarea Bancii catre Imprumutat in acest sens;
    b) orice eveniment specificat in paragrafele c) si d) din sectiunea 5.01 a prezentului acord va fi survenit; si
    c) evenimentul specificat in paragraful f) (i) (B) din sectiunea 5.01 a acestui acord va fi survenit, sub rezerva prevederilor din paragraful f) (ii) din sectiunea 5.02 a acestui acord.

    Art. 6
    Data intrarii in vigoare. Data incetarii valabilitatii

    Sectiunea 6.01
    Urmatoarele evenimente sunt specificate ca fiind conditii suplimentare pentru intrarea in efectivitate a acordului de imprumut, in sensul prevederilor sectiunii 12.01 c) din Conditiile generale:
    a) acordurile de imprumut subsidiar au fost semnate in numele partilor la acestea; si
    b) agentia la care se face referire in paragraful 2 al anexei nr. 5 la prezentul acord a fost infiintata efectiv si dotata cu personal, in conformitate cu prevederile paragrafului 2 mentionat.

    Sectiunea 6.02
    Cele ce urmeaza sunt specificate ca elemente suplimentare, in sensul prevederilor sectiunii 12.02 c) din Conditiile generale, de inclus in avizul sau avizele ce se vor transmite Bancii:
    a) Acordul de proiect PETROM, Acordul de proiect ROMGAZ si Acordul de proiect CONPET sa fi fost legal autorizate sau validate de catre PETROM, ROMGAZ si CONPET si sa angajeze ferm, din punct de vedere legal, PETROM, ROMGAZ, CONPET, in conformitate cu termenii lor; si
    b) acordurile de imprumut subsidiar sa fi fost legal autorizate sau validate de parti si sa angajeze ferm, din punct de vedere legal, partile la acestea, in conformitate cu termenii lor.

    Sectiunea 6.03
    Data la care se implinesc 90 de zile de la data semnarii prezentului acord este specificata in prezentul acord pentru scopurile sectiunii 12.04 din Conditiile generale.

    Art. 7
    Reprezentantii Imprumutatului; adrese

    Sectiunea 7.01
    Ministrul finantelor al Imprumutatului este desemnat ca reprezentant al Imprumutatului pentru scopurile sectiunii 11.03 din Conditiile generale.

    Sectiunea 7.02
    Urmatoarele adrese sunt specificate pentru scopurile sectiunii 11.01 din Conditiile generale:
    Pentru Imprumutat:
    Ministerul Finantelor
    Str. Apolodor nr. 17
    Bucuresti, Romania
    Telex: 11239

    Pentru Banca:
    Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare
    1818 H. Street N. W.
    Washington, D. C. 20433
    Statele Unite ale Americii
    Adresa telegrafica: INTBAFRAD
    Washington, D. C.
    Telex: 248423 (RCA)
    82987 (FTCC)
    64145 (WUI) sau
    197688 (TRT)

    Drept pentru care, partile la prezentul acord, actionand prin reprezentantii lor legal autorizati, au determinat semnarea acestui acord, in numele lor, in Districtul Columbia, Statele Unite ale Americii, in ziua si anul mentionate la inceput.

                               ROMANIA
                                prin
                         domnul Vasile Puscas,
                         ministru consilier la
                         Ambasada Romaniei din S.U.A.,
                         reprezentant autorizat

                               B.I.R.D.
                                prin
                         domnul Michael H. Wiehen,
                         director Dep. I
                         Zona Europa si Asia Centrala

    ANEXA 1

                       TRAGEREA SUMELOR DIN IMPRUMUT

    1. Tabelul de mai jos prezinta categoriile de articole care urmeaza sa fie finantate din sumele imprumutului, alocarea sumelor din imprumut pe fiecare categorie si procentul cheltuielilor pe articole, care urmeaza sa fie astfel finantate in cadrul fiecarei categorii:
------------------------------------------------------------------------------
                                 Suma alocata   Procentul din cheltuieli
                                 din imprumut   care urmeaza a fi finantat
       Categoria                 (exprimata in
                                 echivalent
                                 $ S.U.A.)
------------------------------------------------------------------------------
(1) Servicii de consultanta si
pregatire profesionala pentru
partea A a proiectului            7.200.000               100%
(2) Partea B a proiectului:
a) Bunuri                        25.000.000     100% din cheltuieli externe,
                                                100% din cheltuieli locale
                                                (cost franco-uzina) si 85% din
                                                cheltuieli locale pentru alte
                                                articole achizitionate pe plan
                                                local
b) Servicii de consultanta si
pregatire profesionala            5.000.000               100%
c) Nealocate                      5.000.000
(3) Partea C a proiectului:
a) Subcomponenta (2) b)
 (i) Bunuri                         800.000     100% din cheltuieli externe,
                                                100% din cheltuieli locale
                                                (cost franco-uzina) si 85% din
                                                cheltuieli locale pentru alte
                                                articole achizitionate pe plan
                                                local
 (ii) Servicii de consultanta       200.000               100%
b) Alte subcomponente
 (i) Bunuri                      53.000.000     100% din cheltuieli externe,
                                                100% din cheltuieli locale
                                                (cost franco-uzina) si 85% din
                                                cheltuieli locale pentru alte
                                                articole achizitionate pe plan
                                                local
 (ii) Servicii de consultanta    12.300.000               100%
c) Nealocate                      4.000.000
(4) Partea D a proiectului
a) Bunuri                        50.000.000     100% din cheltuieli externe,
                                                100% din cheltuieli locale
                                                (cost franco-uzina) si 85% din
                                                cheltuieli locale pentru alte
                                                articole achizitionate pe plan
                                                local
b) Servicii de consultanta si
pregatire profesionala           10.000.000               100%
c) Nealocate                      3.100.000
------------------------------------------------------------------------------
       TOTAL:                   175.600.000
------------------------------------------------------------------------------

    2. Pentru scopurile acestei anexe:
    a) termenul cheltuieli externe inseamna cheltuielile in moneda oricarei tari, alta decat cea a Imprumutatului, pentru bunuri sau servicii furnizate de pe teritoriul oricarei tari, alta decat cea a Imprumutatului; si
    b) termenul cheltuieli locale inseamna cheltuieli in moneda Imprumutatului sau pentru bunuri sau servicii furnizate de pe teritoriul Imprumutatului.
    3. Fara ca aceasta sa fie considerata o incalcare a prevederilor paragrafului 1 de mai sus, nu se va efectua nici o tragere pentru plata cheltuielilor efectuate anterior datei semnarii acestui acord, cu exceptia tragerilor, intr-o suma totala care sa nu depaseasca 17,5 milioane $ S.U.A., ce pot fi facute pentru cheltuieli efectuate anterior acestei date, dar dupa 30 aprilie 1993.

    ANEXA 2

                         DESCRIEREA PROIECTULUI

    Obiectivele proiectului sunt:
    (1) sprijinirea Imprumutatului in atingerea obiectivelor sale din cadrul strategiei sectorului petrolier, in promovarea investitiilor sectorului privat in acest sector, in intarirea capacitatii institutionale si in stabilirea unui cadru legislativ corespunzator care sa faciliteze dezvoltarea unui sector petrolier eficient si orientat pe baze comerciale; si
    (2) sprijinirea PETROM, ROMGAZ si CONPET in imbunatatirea eficientei operationale si a conducerii financiare.
    Proiectul este alcatuit din urmatoarele parti, supuse modificarilor dupa cum Banca si Imprumutatul pot conveni periodic, in scopul realizarii obiectivelor:
    Partea A: MIND si ANRM
    (1) Realizarea unui program care sa intareasca functiile de conducere ale MIND, incluzand:
    a) dezvoltarea si implementarea:
    (i) unei politici a combustibilului;
    (ii) unei strategii pentru restructurarea si optimizarea functionarii subsectorului de rafinare;
    si
    (iii) unui cadru legislativ pentru sectorul petrolier si a unei strategii pentru modernizarea subsectorului care asigura operatiuni de service in domeniul petrolier; si
    b) infiintarea si operationalizarea unei agentii nationale independente pentru resurse minerale, care sa functioneze ca autoritate de reglementare a Imprumutatului in sectorul petrolier.
    (2) Realizarea, prin intermediul ANRM a:
    a) unui studiu privind politica de stabilire a preturilor si tarifelor pentru transportul si distributia de titei si gaze; si
    b) unui program de promovare a explorarilor in domeniul petrolier pentru a facilita participarea companiilor petroliere internationale la explorarile de titei si gaze si la investitiile de dezvoltare si productie, incluzand pregatirea contractelor standard de explorare si productie pentru o astfel de participare.
    Partea B: PETROM
    (1) Conceperea si implementarea unui program de restructurare si dezvoltare cu scopul imbunatatirii organizarii PETROM, eficientizarii activitatii sale si imbunatatirii situatiei sale financiare si manageriale.
    (2) Realizarea:
    a) unui program de perfectionare a capacitatilor de productie, de introducere a tehnologiilor moderne de productie si de recuperare a sondelor pentru cresterea productivitatii acestora; si
    b) unui program pentru implementarea tehnicilor de crestere a factorului de recuperare pentru productia de titei si gaze in campuri selectate, prin aranjamente de cooperare intre PETROM si companii petroliere internationale.
    (3) Realizarea unui plan de actiune pentru protectia mediului in vederea modernizarii uzinei de la Suplacu de Barcau de tratare a apelor reziduale si a laboratorului din Cimpina de protectie a mediului.
    (4) Furnizarea de asistenta tehnica, pregatire pentru personal, echipamente si piese de schimb, substante chimice si materiale care sa fie utilizate pentru realizarea acestei parti a proiectului.
    Partea C: ROMGAZ
    (1) Conceperea si implementarea unui program de restructurare si dezvoltare, cu scopul imbunatatirii organizarii ROMGAZ, eficientizarii activitatii sale si imbunatatirii situatiei sale financiare si manageriale.
    (2) Realizarea:
    a) unui program de perfectionare a capacitatilor de productie existente si de introducere a tehnologiilor moderne de productie; si
    b) unui program de implementare a tehnicilor de crestere a factorului de recuperare in campurile de gaze selectate, prin societati mixte intre ROMGAZ si companii petroliere internationale; si
    (3) Realizarea unui program pentru reabilitarea sistemului de distributie a gazului prin inlocuirea a circa 1.000 km de conducte grav corodate.
    (4) Instalarea unui sistem de supraveghere, control si colectare de date (S.C.A.D.A.) si a unui sistem de telecomunicatii pentru a fi utilizate in monitorizarea, analiza si determinarea modului optim de operare a fluxului de gaz in sistemul de transport si distributie.
    (5) Realizarea unui plan de actiune pentru protectia mediului, care sa introduca masuri de protectie a mediului in campurile de extractie a gazului si in sistemul de transport si distributie.
    (6) Furnizarea de asistenta tehnica, pregatire pentru personal, echipamente, piese de schimb si materiale care sa fie utilizate pentru realizarea acestei parti a proiectului.
    Partea D: CONPET
    (1) Conceperea si implementarea unui program de dezvoltare cu scopul imbunatatirii organizarii CONPET si al eficientizarii activitatii sale de transport al titeiului.
    (2) Realizarea de programe de reabilitare, modernizare si automatizare a sistemelor de transport al titeiului, incluzand inlocuirea a circa 300 km de conducte corodate si instalarea unui sistem S.C.A.D.A. si a unui sistem de telecomunicatii.
    (3) Realizarea unui plan de actiune pentru protectia mediului, prin introducerea masurilor de protectie a mediului in managementul pierderilor din sistemul de transport al titeiului.
    (4) Furnizarea de asistenta tehnica, pregatire pentru personal, echipamente, piese de schimb si materiale care sa fie utilizate pentru realizarea acestei parti a proiectului.

                                  *
                               *     *

    Proiectul se preconizeaza a fi incheiat pana la 31 iulie 1999.

    ANEXA 3

                         GRAFICUL DE RAMBURSARE

----------------------------------------------------------
 Data scadentei                Plata ratelor din imprumut
                               (exprimat in $ S.U.A.)*)
----------------------------------------------------------
 1 noiembrie 1999                    3.285.000
 1 mai 2000                          3.405.000
 1 noiembrie 2000                    3.530.000
 1 mai 2001                          3.665.000
 1 noiembrie 2001                    3.800.000
 1 mai 2002                          3.940.000
 1 noiembrie 2002                    4.085.000
 1 mai 2003                          4.240.000
 1 noiembrie 2003                    4.395.000
 1 mai 2004                          4.560.000
 1 noiembrie 2004                    4.730.000
 1 mai 2005                          4.905.000
 1 noiembrie 2005                    5.085.000
 1 mai 2006                          5.275.000
 1 noiembrie 2006                    5.470.000
 1 mai 2007                          5.675.000
 1 noiembrie 2007                    5.885.000
 1 mai 2008                          6.105.000
 1 noiembrie 2008                    6.330.000
 1 mai 2009                          6.565.000
 1 noiembrie 2009                    6.810.000
 1 mai 2010                          7.060.000
 1 noiembrie 2010                    7.325.000
 1 mai 2011                          7.595.000
 1 noiembrie 2011                    7.880.000
 1 mai 2012                          8.170.000
 1 noiembrie 2012                    8.475.000
 1 mai 2013                          8.790.000
 1 noiembrie 2013                    9.115.000
 1 mai 2014                          9.450.000
----------------------------------------------------------
    *) Cifrele din aceasta coloana reprezinta sume in echivalent $ S.U.A., asa cum sunt determinate la data tragerilor. Vezi Conditiile generale, sectiunile 3.04 si 4.03.

                  PENALIZARI PENTRU RAMBURSARE IN AVANS

    Conform sectiunii 3.04 b) din Conditiile generale, penalizarea platibila asupra sumei reprezentand ratele din imprumut care se vor rambursa anticipat fata de datele scadente va fi procentul specificat mai jos, in functie de perioada platilor in avans:

 Perioada de rambursare in avans                Penalizare
 -------------------------------                -----------
                                                Rata dobanzii (exprimata ca un
                                                procent anual) aplicabila
                                                imprumutului in ziua platii in
                                                avans, inmultita cu:
 - Nu mai mult de 3 ani inaintea scadentei                0,15%
 - Mai mult de 3 ani, dar nu mai mult de 6
 ani inaintea scadentei                                   0,30%
 - Mai mult de 6 ani, dar nu mai mult de 11
 ani inaintea scadentei                                   0,55%
 - Mai mult de 11 ani, dar nu mai mult de 16
 ani inaintea scadentei                                   0,80%
 - Mai mult de 16 ani, dar nu mai mult de 18
 ani inaintea scadentei                                   0,90%
 - Mai mult de 18 ani inaintea scadentei                  1,00% .

    ANEXA 4

                        SERVICII DE CONSULTANTA

    1. Serviciile de consultanta vor fi procurate pe baza contractelor adjudecate consultantilor ale caror calificari, experienta, termeni si conditii de angajare vor fi satisfacatoare pentru Banca.
    Acesti consultanti vor fi selectionati in conformitate cu principii si proceduri satisfacatoare pentru Banca, pe baza Ghidului pentru folosirea consultantilor de catre imprumutatii Bancii Mondiale si de catre Banca Mondiala ca Agentie de executie publicat de Banca in august 1981 (Ghidul pentru angajarea consultantilor). In cazul unor servicii de consultanta de durata si complexe, Imprumutatul va angaja consultantii, pe baza de contracte, folosind contractele standard pentru servicii de consultanta, editate de Banca, la care se pot aduce modificari cu acordul Bancii. In cazul in care nu au fost editate de catre Banca contracte standard relevante, Imprumutatul poate utiliza alte contracte standard agreate de Banca.
    2. Fara ca aceasta sa fie considerata o incalcare a prevederilor paragrafului 1 al acestei sectiuni, prevederile din Ghidul pentru angajarea consultantilor care presupun revizuirea sau aprobarea anterioara de catre Banca a bugetelor, listelor scurte, procedurilor de selectie, scrisorilor de invitatie, propunerilor, rapoartelor de evaluare si contractelor nu se vor aplica la contracte a caror valoare individuala este estimata la mai putin de 50.000 $ S.U.A. echivalent. Cu toate acestea, exceptarea de la aprobarea prealabila de catre Banca nu se aplica termenilor de referinta pentru astfel de contracte si nici angajarii unor consultanti individuali, sursei unice de selectare a firmelor, serviciilor avand o natura critica in opinia rezonabila a Bancii si amendamentelor la contracte care ridica valoarea contractului la 100.000 $ S.U.A. echivalent sau mai mult.

    ANEXA 5

                        PROGRAMUL DE IMPLEMENTARE

    1. Imprumutatul va realiza partea A a proiectului prin intermediul MIND si ANRM si va angaja consultanti calificati, pe baza unor termeni de referinta si in conformitate cu un grafic satisfacator pentru Banca, pentru a ajuta la realizarea partii A mai sus mentionate.
    2. Imprumutatul va infiinta si va mentine, cu personal si alte resurse si termeni de referinta satisfacatori pentru Banca, ANRM, care sa fie responsabila pentru reglementarea activitatilor entitatilor implicate in exploatarea si distribuirea resurselor minerale.
    3. Imprumutatul, cu sprijinul consultantilor la care se face referire in paragraful 1 al prezentei anexe si in baza termenilor de referinta satisfacatori pentru Banca:
    a) (i) pana la 31 decembrie 1994 va initia, prin ANRM, pregatirea realizarii programului de promovare a explorarilor petroliere, la care se face referire in partea A (2) a proiectului; si
    (ii) pana la 31 martie 1995 va initia realizarea programului mentionat;
    b) pana la 1 noiembrie 1994 va demarca, prin ANRM, suprafetele abandonate de PETROM, conform prevederilor paragrafului 3 al anexei nr. 2 la Acordul de proiect PETROM, si de ROMGAZ, conform prevederilor paragrafului 4 al anexei nr. 2 la Acordul de proiect ROMGAZ si va oferi aceste suprafete companiilor din sectorul privat, pe baze concurentiale, pentru explorare si exploatare;
    c) (i) pana la 1 noiembrie 1994 va initia, prin MIND, realizarea unui studiu pentru dezvoltarea politicii de combustibil, la care se face referire in partea A (1) a) (i) a proiectului;
    (ii) pana la 31 decembrie 1995 va asigura finalizarea studiului mentionat mai sus si trimiterea unei copii a acestuia Bancii pentru analiza si comentarii; si
    (iii) dupa aceea, va lua toate masurile cerute pentru implementarea politicii de combustibil, pe baza recomandarilor studiului mentionat si a comentariilor Bancii la acesta;
    d) (i) pana la 1 noiembrie 1994 va initia, prin ANRM, realizarea unui studiu pentru dezvoltarea politicii de preturi si tarife la transportul si distributia titeiului si gazului, la care se face referire in partea A (2) a) a proiectului;
    (ii) pana la 31 iulie 1995 va asigura finalizarea studiului mentionat si trimiterea unei copii a acestuia Bancii pentru analiza si comentarii; si
    (iii) dupa aceea, va lua toate masurile necesare pentru implementarea unei politici de preturi si tarife la transportul si distributia de titei si gaze, pe baza recomandarilor studiului mentionat si a comentariilor Bancii la acesta;
    e) (i) pana la 1 noiembrie 1994 va initia, prin MIND, realizarea unui studiu pentru conceperea unei strategii de restructurare si optimizare a subsectorului de rafinare, la care se face referire in partea A (1) a) (ii) a proiectului;
    (ii) pana la 31 decembrie 1995 va asigura finalizarea studiului si trimiterea unei copii a acestuia Bancii pentru analiza si comentarii;
    si
    (iii) dupa aceea, va lua toate masurile necesare pentru implementarea strategiei de restructurare si optimizare a operatiunilor subsectorului de rafinare, pe baza recomandarilor studiului mentionat si a comentariilor Bancii la acesta; si
    f) (i) pana la 1 noiembrie 1994 va asigura, prin MIND, finalizarea proiectului privind cadrul de reglementare a sectorului petrolier, la care se face referire in partea A (1) a) (iii), si prin ANRM, a proiectului de model de contract pentru explorare si productie, la care se face referire in partea A (2) a proiectului, si trimiterea unor copii ale acestora Bancii, pentru analiza si comentarii; si
    (ii) pana la 31 decembrie 1994 va finaliza si adopta cele mentionate la paragraful f) (i) de mai sus, dupa luarea in considerare a observatiilor Bancii la acestea.

    ANEXA 6

                            CONTUL SPECIAL

    1. Pentru scopurile acestei anexe:
    a) termenul categorii eligibile inseamna categoriile (1) pana la (4) din tabelul de la paragraful 1 al anexei nr. 1 la prezentul acord;
    b) termenul cheltuieli eligibile inseamna cheltuieli cu privire la costul rezonabil al bunurilor si serviciilor cerute de proiect si care urmeaza sa fie finantate din sumele imprumutului, alocate periodic categoriilor eligibile, in conformitate cu prevederile anexei nr. 1 la prezentul acord; si
    c) termenul alocatie autorizata inseamna o suma echivalenta cu 10.000.000 $ S.U.A. ce poate fi trasa din contul imprumutului si depozitata in contul special in concordanta cu paragraful 3 a) al acestei anexe.
    2. Platile din contul special vor fi facute exclusiv pentru cheltuieli eligibile, in conformitate cu prevederile acestei anexe.
    3. Dupa ce Banca a primit dovezi satisfacatoare privind deschiderea in mod corespunzator a contului special, tragerile din alocatia autorizata si tragerile ulterioare pentru realimentarea contului special se vor efectua dupa cum urmeaza:
    a) Pentru tragerile din alocatia autorizata, Imprumutatul va trimite Bancii una sau mai multe cereri pentru unul sau mai multe depozite, care sa nu depaseasca suma agregata a alocatiei autorizate.
    Pe baza acelei sau acelor cereri, Banca, in numele Imprumutatului, va trage din contul imprumutului si va depozita in contul special suma sau sumele pe care le va fi solicitat Imprumutatul.
    b) (i) Pentru realizarea contului special, Imprumutatul va trimite Bancii cereri pentru depuneri in contul special la intervalele pe care le va specifica Banca.
    (ii) Inainte sau in momentul fiecarei astfel de cereri, Imprumutatul va trimite Bancii documentele si celelalte dovezi solicitate conform paragrafului 4 al acestei anexe pentru plata sau platile in legatura cu care este solicitata realimentarea.
    Pe baza fiecarei astfel de cereri, Banca, in numele Imprumutatului, va trage din contul imprumutului si va depozita in contul special acea suma pe care Imprumutatul o va fi solicitat si asa cum se va fi demonstrat, prin documentele mentionate si alte evidente, ca a fost platita din contul special pentru cheltuieli eligibile.
    Toate aceste depozite vor fi trase de Banca din contul imprumutului, in cadrul categoriilor eligibile, si in sumele echivalente respective, asa cum va fi fost justificat prin documentele mentionate si alte acte doveditoare.
    4. Pentru fiecare plata facuta de Imprumutat din contul special, Imprumutatul, la data cand Banca va solicita in mod rezonabil, va trimite Bancii acele documente si alte acte doveditoare care sa demonstreze ca acea plata s-a facut exclusiv pentru cheltuieli eligibile.
    5. Fara ca acest lucru sa fie considerat o incalcare a prevederilor paragrafului 3 al acestei anexe, Banca nu va fi obligata sa efectueze depuneri in continuare in contul special:
    a) daca la un moment dat Banca va fi hotarat ca toate tragerile ulterioare sa fie facute de Imprumutat direct din contul imprumutului in conformitate cu prevederile art. V. din Conditiile generale si ale paragrafului a) al sectiunii 2.02 a acestui acord; ori
    b) in momentul in care suma totala netrasa din imprumut alocata categoriilor eligibile, mai putin suma oricarui angajament special inca neonorat al Bancii, in conformitate cu prevederile sectiunii 5.02 din Conditiile generale cu privire la proiect, va egala echivalentul dublului sumei alocatiei autorizate.
    Dupa aceea, tragerea din contul imprumutului a sumelor din imprumut ramase netrase alocate categoriilor eligibile se va realiza prin proceduri pe care Banca le va specifica prin notificare catre Imprumutat.
    Astfel de trageri ulterioare se vor efectua numai dupa si in masura in care Banca va fi fost incredintata in mod satisfacator ca toate acele sume ramase in depozit in contul special la data acelei notificari vor fi utilizate pentru efectuarea platilor pentru cheltuieli eligibile.
    6. a) Daca Banca va fi hotarat la un moment dat ca vreo plata din contul special:
    (i) a fost efectuata pentru o cheltuiala sau intr-o suma neeligibila conform paragrafului 2 al acestei anexe; sau
    (ii) nu a fost justificata prin documentele furnizate Bancii, imediat dupa notificarea de catre Banca, Imprumutatul:
    (A) va furniza acele dovezi suplimentare pe care Banca le poate solicita; sau
    (B) va depune in contul special (sau daca Banca va solicita astfel, va restitui Bancii) o suma egala cu valoarea acelei plati sau portiuni din plata, neeligibile sau nejustificate. Daca Banca nu va conveni altfel, nu se va mai face nici o alta depunere in contul special pana cand Imprumutatul nu va furniza acea dovada ori va face acea depunere sau restituire, dupa caz.
    b) Daca Banca va fi stabilit la un moment dat ca vreo suma ramasa in contul special nu mai este necesara pentru acoperirea platilor ulterioare pentru cheltuieli eligibile, Imprumutatul, dupa notificarea primita de la Banca, va restitui Bancii cu promptitudine suma ramasa.
    c) Imprumutatul, dupa notificare catre Banca, poate sa restituie Bancii, partial sau total, fondurile depuse in contul special.
    d) Restituirile catre Banca conform paragrafelor 6 a), b) si c) ale acestei anexe vor fi creditate in contul imprumutului pentru trageri ulterioare sau pentru anulare, conform prevederilor relevante ale acordului, inclusiv ale Conditiilor generale.

    ANEXA 7

            CONDITII PRINCIPALE ALE ACORDURILOR DE IMPRUMUT SUBSIDIAR

    1. Sumele pe care Imprumutatul, in baza Acordurilor de imprumut subsidiar, le va pune la dispozitia PETROM, ROMGAZ si CONPET, vor fi echivalentul in dolari (stabilit la data sau datele tragerilor din contul imprumutului sau efectuarii platilor din contul special) al valutei sau valutelor trase sau platite astfel in contul costului bunurilor sau serviciilor finantate din sumele imprumutului alocate periodic:
    a) Categoriei (2) din tabelul prezentat in paragraful (1) al anexei nr. 1 la prezentul acord, in legatura cu suma ce urmeaza sa se disponibilizeze conform Acordului de imprumut subsidiar PETROM.
    b) Categoriei (3) din tabelul mentionat, in legatura cu suma ce se va disponibiliza conform Acordului de imprumut subsidiar ROMGAZ.
    c) Categoriei (4) din tabelul mentionat, in legatura cu suma ce se va disponibiliza conform Acordului de imprumut subsidiar CONPET.
    2. Fiecare din sumele la care se face referire in paragraful 1 al acestei anexe:
    a) netrase la un moment dat - vor fi purtatoare ale unui comision de angajament la o rata anuala egala cu rata comisionului de angajament aplicabila imprumutului in concordanta cu sectiunea 2.04 a prezentului acord;
    b) trase si nerambursate la un moment dat - vor fi purtatoare de dobanda, la o rata anuala egala cu rata dobanzii aplicabile periodic imprumutului, conform sectiunii 2.05 a prezentului acord, plus o marja echivalenta cu 1/10 din acea rata; si
    c) vor fi acordate pentru o perioada de 20 de ani, din care o perioada de gratie de 5 ani.

    ANEXA 8

                  SCHITA STRATEGIEI SECTORULUI PETROLIER

    Principalele elemente ale strategiei sectorului petrolier cuprind:
    1. reforma institutionala a sectorului de petrol si gaze avand ca scop cresterea eficientei explorarii si productiei, in special prin atragerea investitorilor straini;
    2. elaborarea unei legi a petrolului si infiintarea unei Agentii Nationale de Resurse Minerale (A.N.R.M.), cu rol de reglementare, independenta de entitatile care opereaza in sectorul de petrol si gaze, raspunzatoare pentru acordarea concesionarilor, reglementarea activitatilor corporatiilor din sector si aplicarea politicilor de preturi;
    3. restructurarea principalelor entitati care opereaza in sector, ca mijloc de asigurare a unui management si planificare eficiente si a unei orientari comerciale a acestora;
    4. elaborarea unui program de asistenta sociala pentru personalul excedentar care poate apare ca urmare a restructurarii entitatilor care opereaza in sector;
    5. reabilitarea si modernizarea retelelor de transport si distributie pentru petrol si gaz natural ca mijloc de crestere a capacitatilor si eficientei sistemelor;
    6. instituirea, de catre entitatile care opereaza in sector, a unor principii contabile acceptabile, care sa asigure responsabilizarea financiara prin stabilirea unor criterii financiare fata de indeplinirea carora entitatile respective sa fie tinute raspunzatoare;
    7. conceperea unei politici de combustibil in vederea rationalizarii cererii si ofertei de resurse energetice, incluzand modificarea politicilor de preturi pentru producatorii si consumatorii de resurse energetice, ca mijloc de mobilizare a resurselor pentru dezvoltarea sectorului;
    8. elaborarea unui program cuprinzator pentru rezolvarea problemelor legate de protectia mediului; si
    9. realizarea unui program pentru promovarea explorarii pentru titei si gaze naturale si cresterii factorului de recuperare si stabilirea unor modele de acorduri si contracte de cooperare cu companii petroliere straine, fie direct cu acestea, fie in aranjamente de tip societati mixte cu entitatile care opereaza in sector.SmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 42/1994

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 42 din 1994
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordonanţa 42/1994
Ordonanţa 21 2008
privind modificarea si completarea unor acte normative din domeniul datoriei publice externe pentru precizarea destinatiei sumelor incasate sau recuperate de la beneficiari in conturile aferente imprumuturilor
Hotărârea 197 2003
pentru aprobarea amendamentului convenit intre Guvernul Romaniei, prin Ministerul Finantelor Publice, si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, prin schimb de scrisori semnate la Bucuresti la 19 decembrie 2002 si la Washington la 23 decembrie 2002, la Acordul de imprumut dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, in valoare de 175,6 milioane dolari, destinat finantarii proiectului de reabilitare a sectorului petrolier, semnat la Washington la 1 iunie 1994
Ordonanţa 36 2003
privind corelarea unor dispozitii din legislatia financiar-fiscala
Hotărârea 156 2002
pentru aprobarea amendamentului convenit intre Guvernul Romaniei, prin Ministerul Finantelor Publice, si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, prin schimb de scrisori semnate la Bucuresti la 21 noiembrie 2001 si la Washington la 21 decembrie 2001, la Acordul de imprumut dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare in valoare de 175,6 milioane dolari, destinat finantarii proiectului de reabilitare a sectorului petrolier, semnat la Washington la iunie 1994
Hotărârea 882 2001
pentru aprobarea amendamentelor convenite la 26 decembrie 2000 si la 17 iulie 2001 la Washington si, respectiv, la 7 august 2001 la Bucuresti, la Acordul de imprumut dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare in valoare de 175,6 milioane dolari, destinat finantarii proiectului de reabilitare a sectorului petrolier, semnat la Washington la 1 iunie 1994
Hotărârea 604 2000
pentru aprobarea amendamentului convenit la Washington la 21 decembrie 1999 cu privire la Acordul de imprumut dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare in valoare de 175,6 milioane dolari, destinat finantarii Proiectului de reabilitare a sectorului petrolier, semnat la Washington la 1 iunie 1994
Ordin 60 1997
privind continuarea activitatii de primire a ofertelor pentru perimetrele ramase libere in urma primei runde nationale de licitatie
Legea 126 1994
pentru aprobarea unor ordonante ale Guvernului emise in temeiul Legii nr. 72/1994 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu