Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 882 din  6 septembrie 2001

pentru aprobarea amendamentelor convenite la 26 decembrie 2000 si la 17 iulie 2001 la Washington si, respectiv, la 7 august 2001 la Bucuresti, la Acordul de imprumut dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare in valoare de 175,6 milioane dolari, destinat finantarii proiectului de reabilitare a sectorului petrolier, semnat la Washington la 1 iunie 1994

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN:            MONITORUL OFICIAL  NR. 588 din 19 septembrie 2001


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 42/1994 pentru ratificarea Acordului de imprumut dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare in valoare de 175,6 milioane dolari, destinat finantarii proiectului de reabilitare a sectorului petrolier, semnat la Washington la 1 iunie 1994, aprobata prin Legea nr. 126/1994,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    ARTICOL UNIC
    Se aproba amendamentele convenite la 26 decembrie 2000 si la 17 iulie 2001 la Washington si, respectiv, la 7 august 2001 la Bucuresti, la Acordul de imprumut dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare in valoare de 175,6 milioane dolari, destinat finantarii proiectului de reabilitare a sectorului petrolier, semnat la Washington la 1 iunie 1994, ratificat prin Ordonanta Guvernului nr. 42/1994, aprobata prin Legea nr. 126/1994, prevazute in scrisorile anexate, care fac parte integranta din prezenta hotarare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

                         Ministrul afacerilor externe,
                         Mircea Geoana

    ANEXA 1*)

    *) Traducere.

                         NOTIFICARE CATRE IMPRUMUTAT
    in legatura cu extinderea datei finale de tragere

    Subiect:      Romania, Proiectul de reabilitare a sectorului petrolier
                  (Imprumut 3723 RO) Extinderea datei finale de tragere
    Redactat:     William R. Porter: WRP ext: 36978
    Autorizat de: Andrew N. Vorkink, director, ECCO5
    Washington D.C., 26 decembrie 2000
    Excelentei sale, domnul Decebal Traian Remes, ministrul finantelor
    Ministerul Finantelor, Romania

    Copie: Domnul Constantin Zidaru, CONPET, Ploiesti, Romania;
    Domnul Ion Popa, PETROM, Bucuresti, Romania;
    Domnul Gabriel Coconea, TRANSGAZ, Medias, Romania;
    Domnul Marcel Adrian Piteiu, EXPROGAZ, Medias, Romania;
    Domnul Mihail Antonie, DISTRIGAZ NORD, Targu Mures, Romania;
    Domnul Florin Sebastian Georgescu, DISTRIGAZ SUD, Bucuresti, Romania;
    Domnul Marin Zamfirescu, DEPOGAZ, Ploiesti, Romania;
    Domnul Mihail Ianas, A.N.R.M. Bucuresti, Romania;
    Domnul Pieter Stek, director executiv, Banca Mondiala;
    Domnul Ziad Alahdad, seful Misiunii rezidente a Bancii Mondiale, Bucuresti, Romania.

    Referitor la: Proiectul de reabilitare a sectorului petrolier (Imprumut 3723 RO)
    Ca urmare a scrisorii ministerului dumneavoastra din data de 19 decembrie 2000, solicitand Bancii extinderea datei finale de tragere a imprumutului, am placerea sa va informez ca Banca a stabilit ca data finala 31 decembrie 2001 pentru scopurile sectiunii 2.03 din Acordul de imprumut dintre Guvernul Romaniei si Banca, datat 1 iunie 1994. Daca implementarea Proiectului in vederea atingerii obiectivelor sale se va derula in mod corespunzator, va putea fi luata in considerare o noua extindere de inca un an.

    Cu stima,
    Andrew N. Vorkink,
    director de tara, Europa Centrala si de Sud
    Regiunea Europa si Asia Centrala,
    Banca Mondiala

    ANEXA 2*)

    *) Traducere.

    17 iulie 2001

    Excelentei sale,
    Mihai Nicolae Tanasescu,
    ministrul finantelor publice
    Ministerul Finantelor Publice

    Domnule ministru,

           Romania: Proiectul de reabilitare a sectorului petrolier
                       (Acord de imprumut 3723 RO)

                    Amendament la Acordul de imprumut

    Ne referim la Acordul de imprumut datat 1 iunie 1994 dintre Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare (Banca) si Romania (Imprumutatul), Acordul de proiect din aceeasi data dintre Banca si ROMGAZ - R.A. (ROMGAZ) si la solicitarile dumneavoastra primite la 30 iunie 2000 si 4 iulie 2001, pentru transferul tuturor drepturilor si obligatiilor ROMGAZ asumate in cadrul Acordului de proiect catre succesorii legali ai ROMGAZ, care a fost reorganizat in conformitate cu Hotararea Guvernului nr. 334 din 28 aprilie 2000 privind reorganizarea Societatii Nationale de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. si cu Hotararea Guvernului nr. 575 din 14 iunie 2001 privind infiintarea Societatii Nationale de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. prin fuziunea Societatii Comerciale de Explorare si Productie a Gazelor Naturale "Exprogaz" - S.A. cu Societatea Nationala de Depozitare Subterana a Gazelor Naturale "Depogaz" - S.A. Societatile comerciale care sunt succesorii legali ai ROMGAZ sunt: TRANSGAZ - S.A. (TRANSGAZ), DISTRIGAZ NORD - S.A. (DISTRIGAZ NORD), DISTRIGAZ SUD - S.A. (DISTRIGAZ SUD) si ROMGAZ - S.A. (ROMGAZ II).
    In conformitate cu hotararile Guvernului nr. 334 din 28 aprilie 2000 si nr. 575 din 14 iunie 2001 ati solicitat ca toate drepturile si obligatiile ROMGAZ in cadrul Acordului de proiect ROMGAZ sa fie transferate catre fiecare dintre TRANSGAZ, DISTRIGAZ NORD, DISTRIGAZ SUD si ROMGAZ II.
    Suntem incantati sa va informam ca suntem de acord cu cererea dumneavoastra si Acordul de imprumut este amendat dupa cum urmeaza:
    1. In preambul, sectiunea C se amendeaza pentru a fi citita dupa cum urmeaza si sunt adaugate sectiunile D, E si F:
    "(C) partea B a proiectului va fi realizata de PETROM - R.A. (PETROM), partea C a proiectului a fost realizata de ROMGAZ - R.A. (ROMGAZ) si partea D a proiectului va fi realizata de CONPET - S.A. (CONPET), toate cu asistenta Imprumutatului si, ca parte a acestei asistente, Imprumutatul va pune la dispozitie PETROM si CONPET si a pus la dispozitie ROMGAZ sumele imprumutului, asa cum se prevede in prezentul acord, si pentru ROMGAZ sumele din imprumutul B.E.I., asa cum se prevede in Acordul de imprumut B.E.I.;
    (D) prin Hotararea Guvernului nr. 334 din 28 aprilie 2000 privind reorganizarea Societatii Nationale de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. au fost create si au preluat activul, pasivul si filialele <<Romgaz>>: TRANSGAZ - S.A. (TRANSGAZ), EXPROGAZ - S.A. (EXPROGAZ), DISTRIGAZ NORD - S.A. (DISTRIGAZ NORD), DISTRIGAZ SUD - S.A. (DISTRIGAZ SUD) si DEPOGAZ - S.A. (DEPOGAZ);
    (E) prin Hotararea Guvernului nr. 575 din 14 iunie 2001 privind infiintarea Societatii Nationale de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. (ROMGAZ II) prin fuziunea Societatii Comerciale de Explorare si Productie a Gazelor Naturale "Exprogaz" - S.A. cu Societatea Nationala de Depozitare Subterana a Gazelor Naturale <<Depogaz>> - S.A., ROMGAZ II a fost creata si a preluat activul, pasivul si filialele EXPROGAZ si DEPOGAZ;
    (F) partea C a proiectului va fi realizata in continuare de fiecare dintre TRANSGAZ, DISTRIGAZ NORD, DISTRIGAZ SUD si ROMGAZ II, cu asistenta Imprumutatului si, ca parte a acestei asistente, Imprumutatul va pune la dispozitie TRANSGAZ, DISTRIGAZ NORD, DISTRIGAZ SUD si ROMGAZ II suma ramasa netrasa din imprumut, aferenta partii C a proiectului; si"
    2. Sectiunea 1.02 b) se amendeaza pentru a fi citita dupa cum urmeaza:
    "b) Acordul de proiect ROMGAZ inseamna acordul dintre Banca si TRANSGAZ, DISTRIGAZ NORD, DISTRIGAZ SUD si ROMGAZ II, din aceeasi data cu prezentul acord, astfel cum a fost amendat in data de 17 iulie 2001 si incluzand toate anexele si intelegerile suplimentare la Acordul de proiect ROMGAZ;"
    3. O noua sectiune 1.02 h) se adauga si se va citi dupa cum urmeaza:
    "h) Acordul de imprumut subsidiar TRANSGAZ inseamna acordul ce urmeaza a se incheia intre Imprumutat si TRANSGAZ, conform sectiunii 3.01c) din Acordul de imprumut;"
    4. O noua sectiune 1.02 i) se adauga si se va citi dupa cum urmeaza:
    "i) Acordul de imprumut subsidiar DISTRIGAZ NORD inseamna acordul ce urmeaza a se incheia intre Imprumutat si DISTRIGAZ NORD, conform sectiunii 3.01 c) din Acordul de imprumut;"
    5. O noua sectiune 1.02 j) se adauga si se va citi dupa cum urmeaza:
    "j) Acordul de imprumut subsidiar DISTRIGAZ SUD inseamna acordul ce urmeaza a se incheia intre Imprumutat si DISTRIGAZ SUD, conform sectiunii 3.01 c) din Acordul de imprumut;"
    6. O noua sectiune 1.02 k) se adauga si se va citi dupa cum urmeaza:
    "k) Acordul de imprumut subsidiar ROMGAZ II inseamna acordul ce urmeaza a se incheia intre Imprumutat si ROMGAZ II, conform sectiunii 3.01 c) din Acordul de imprumut;"
    7. Sectiunea 1.02 h) se renumeroteaza ca sectiunea 1.02 l) si se va amenda dupa cum urmeaza:
    "l) acordurile de imprumut subsidiar inseamna Acordul de imprumut subsidiar PETROM, Acordul de imprumut subsidiar TRANSGAZ, Acordul de imprumut subsidiar DISTRIGAZ NORD, Acordul de imprumut subsidiar DISTRIGAZ SUD, Acordul de imprumut subsidiar ROMGAZ II si Acordul de imprumut subsidiar CONPET;"
    8. Sectiunea 1.02 i) se renumeroteaza ca sectiunea 1.02 m) si se va amenda dupa cum urmeaza:
    "m) Statutul PETROM, Statutul ROMGAZ si Statutul CONPET inseamna Hotararea Guvernului nr. 23 din 10 ianuarie 1991 privind infiintarea Regiei Autonome a Petrolului "Petrom" - R.A. Bucuresti, Hotararea Guvernului nr. 16 din 10 ianuarie 1991 pentru infiintarea Regiei Autonome a Gazelor Naturale "Romgaz" Medias, astfel cum a fost amendata prin Hotararea Guvernului nr. 334 din 28 aprilie 2000 privind reorganizarea Societatii Nationale de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. si prin Hotararea Guvernului nr. 575 din 14 iunie 2001 privind infiintarea Societatii Nationale de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. prin fuziunea Societatii Comerciale de Explorare si Productie a Gazelor Naturale "Exprogaz" - S.A. cu Societatea Nationala de Depozitare Subterana a Gazelor Naturale "Depogaz" - S.A. si prin Hotararea Guvernului nr. 1.213 din 20 noiembrie 1990, cu privire la infiintarea si functionarea CONPET;"
    9. Un nou paragraf n) se adauga la sectiunea 1.02 si se va citi dupa cum urmeaza:
    "n) Statutul TRANSGAZ, Statutul DISTRIGAZ NORD si Statutul DISTRIGAZ SUD inseamna anexa nr. 1.1, anexa nr. 3.1 si anexa nr. 4.1 la Hotararea Guvernului nr. 334 din 28 aprilie 2000 privind reorganizarea Societatii Nationale de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A., iar Statutul ROMGAZ II inseamna anexa nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 575 din 14 iunie 2001, privind infiintarea ROMGAZ II."
    10. Sectiunile 1.02 j) - 1.02 m) se renumeroteaza ca sectiunile 1.02 o) - 1.02 r).
    11. Cu exceptia sectiunii 5.01 e) si a titlului partii C din anexa nr. 2, toate referirile la ROMGAZ sunt inlocuite cu TRANSGAZ, DISTRIGAZ NORD, DISTRIGAZ SUD si ROMGAZ II.
    12. Tabelul din paragraful 1 din anexa nr. 1 se amendeaza dupa cum este prevazut in documentul anexat la aceasta scrisoare de amendare.
    13. La subparagraful 3 b) din anexa nr. 5 referirea la paragraful 4 din anexa nr. 2 la Acordul de proiect ROMGAZ va fi interpretata ca fiind o referire la paragraful 2 din anexa nr. 2 la Acordul de proiect ROMGAZ.
    Va rugam indicati acordul dumneavoastra fata de scrisoarea de amendare prin semnarea, datarea si returnarea catre noi a copiei anexate. Aceasta scrisoare de amendare nu va intra in efectivitate pana cand nu i se vor prezenta Bancii evidente satisfacatoare cu privire la: a) semnarea de catre Imprumutat si de catre fiecare dintre TRANSGAZ, DISTRIGAZ NORD, DISTRIGAZ SUD si ROMGAZ II a Acordului de imprumut subsidiar TRANSGAZ, a Acordului de imprumut subsidiar DISTRIGAZ NORD, a Acordului de imprumut subsidiar DISTRIGAZ SUD si a Acordului de imprumut subsidiar ROMGAZ II; b) transmiterea catre Banca a unui aviz juridic care sa ateste faptul ca scrisoarea de amendare la Acordul de imprumut, Acordul de imprumut subsidiar TRANSGAZ, Acordul de imprumut subsidiar DISTRIGAZ NORD, Acordul de imprumut subsidiar DISTRIGAZ SUD si Acordul de imprumut subsidiar ROMGAZ II a fost legal autorizata, semnata si aprobata din partea Imprumutatului si obliga Imprumutatul sa isi indeplineasca obligatiile in conformitate cu termenii acestora; c) transmiterea catre Banca a unui aviz juridic din partea TRANSGAZ, DISTRIGAZ NORD, DISTRIGAZ SUD si ROMGAZ II, care sa ateste ca scrisoarea de amendare la Acordul de proiect ROMGAZ, Acordul de imprumut subsidiar TRANSGAZ, Acordul de imprumut subsidiar DISTRIGAZ NORD, Acordul de imprumut subsidiar DISTRIGAZ SUD si Acordul de imprumut subsidiar ROMGAZ II a fost legal autorizata, semnata si aprobata din partea TRANSGAZ, DISTRIGAZ NORD, DISTRIGAZ SUD si ROMGAZ II si obliga TRANSGAZ, DISTRIGAZ NORD, DISTRIGAZ SUD si ROMGAZ II sa isi indeplineasca obligatiile in conformitate cu termenii acestora.

    Andrew N. Vorkink
    director de tara,
    Europa Centrala si de Sud
    Regiunea Europa si Asia Centrala

    Document anexat

    De acord: Romania
    Mihai Nicolae Tanasescu,
    ministrul finantelor publice

    Data

    Document anexat la anexa nr. II*)

    *) Traducere.

                        TRAGEREA SUMELOR DIN IMPRUMUT

    Tabelul de mai jos prezinta categoriile de articole care urmeaza sa fie finantate din sumele imprumutului, alocarea sumelor din imprumut pe fiecare categorie si procentul cheltuielilor pe articole, care urmeaza sa fie astfel finantate in cadrul fiecarei categorii:
________________________________________________________________________________
                             Suma alocata
                             din imprumut                  Procentul
     Categoria               (exprimata        din cheltuieli care urmeaza a fi
                             in echivalent                 finantat
                               $ S.U.A.)
________________________________________________________________________________
(1) Servicii de consultanta   1.356.448,23  100%
    pentru partea A a
    proiectului
 a) Bunuri                      800.874,84  100% din cheltuielile externe, 100%
                                            din cheltuielile locale (cost
                                            franco-fabrica) si 85% din
                                            cheltuielile locale pentru alte
                                            articole achizitionate pe plan local
 b) Servicii de consultanta   1.542.676,93  100%
    pentru partea A a
    proiectului
(2) Partea B a proiectului
 a) Bunuri                   35.843.915,01  100% din cheltuielile externe, 100%
                                            din cheltuielile locale (cost
                                            franco-fabrica) si 85% din
                                            cheltuielile locale pentru alte
                                            articole achizitionate pe plan local
 b) Servicii de consultanta   1.056.084,99  100%
    si pregatire
    profesionala
 c) Nealocate                         0,00
(3) Partea C a proiectului
    (tras pana la data de
    10 mai 2001)
 a) Bunuri                   31.145.755,82  100% din cheltuielile externe, 100%
                                            din cheltuielile locale (cost
                                            franco-fabrica) si 85% din
                                            cheltuielile locale pentru alte
                                            articole achizitionate pe plan local
 b) Servicii de consultanta   7.044.409,42  100%
(4) Partea D a proiectului
 a) Bunuri                   51.600.000,00  100% din cheltuielile externe, 100%
                                            din cheltuielile locale (cost
                                            franco-fabrica) si 85% din
                                            cheltuielile locale pentru alte
                                            articole achizitionate pe plan local
 b) Servicii de consultanta  10.000.000,00  100%
    si pregatire
    profesionala
 c) Nealocate                 3.100.000,00
(5) TRANSGAZ (partea C a
    proiectului)
 a) Bunuri                    4.500.000,00  100% din cheltuielile externe, 100%
                                            din cheltuielile locale (cost
                                            franco-fabrica) si 85% din
                                            cheltuielile locale pentru alte
                                            articole achizitionate pe plan local
 b) Servicii de consultanta           0,00  100%
(6) ROMGAZ II (partea C a
    proiectului)
 a) Bunuri                     2.279.412,8  100% din cheltuielile externe, 100%
                                            din cheltuielile locale (cost
                                            franco-fabrica) si 85% din
                                            cheltuielile locale pentru alte
                                            articole achizitionate pe plan local
 c) Servicii de consultanta           0,00  100%
(7) DISTRIGAZ NORD (partea C
    a proiectului)
 a) Bunuri                   10.746.386,26  100% din cheltuielile externe, 100%
                                            din cheltuielile locale (cost
                                            franco-fabrica) si 85% din
                                            cheltuielile locale pentru alte
                                            articole achizitionate pe plan local
 b) Servicii de consultanta      73.809,94  100%
(8) DISTRIGAZ SUD (partea C
    a proiectului)
 a) Bunuri                   14.388.465,93  100% din cheltuielile externe, 100%
                                            din cheltuielile locale (cost
                                            franco-fabrica) si 85% din
                                            cheltuielile locale pentru alte
                                            articole achizitionate pe plan local
 b) Servicii de consultanta     121.759,83  100%
________________________________________________________________________________SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 882/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 882 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Kindly contact us for our procedures and be sure that we shall respond within 48hrs maximum. Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. Contact Name : Blaine Lorcan Contact Email: blainelorcan@gmail.com Skype:blainelorcan@gmail.com WhatsApp:+1(408)290-8281
ANONIM a comentat OUG 52 2004
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    Bună ziua, Aveți nevoie de un împrumut rapid? Sunt Susan Benson Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Având în vedere stagnarea economică, lumea trece prin rezultatul bolii Corona-virus emergente (COVID-19), mulți oameni se confruntă cu provocări financiare premature. Și cu prezența excedentului de numerar în instituția noastră, ne propunem să accelerăm circulația banilor finanțând clienții din Europa și din afara acesteia cu un împrumut. Dacă aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere, cumpărați o casă sau o mașină sau aveți nevoie de un împrumut din alte motive personale? Vreau să contactați firma mea. Furnizăm tot felul de servicii de împrumut, atât împrumuturi garantate, cât și garantate. Dacă citiți acest lucru și știți că aveți nevoie de asistență financiară, ne puteți scrie doar prin e-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com sau trimiteți-mi direct pe WhatsApp prin: +447903159998 și primiți un răspuns instantaneu. Suntem o companie globală de servicii financiare și ne-am angajat să vă ajutăm să vă îmbunătățiți obiectivele financiare pe termen lung și pe termen scurt, deoarece stabilitatea dvs. financiară este obiectivul nostru final. Caracteristici și beneficii; * Convenabilitate - Puteți solicita un împrumut oricând, oriunde. * Suma flexibilă - Decideți cât de mult doriți să împrumutați. * Finanțare rapidă rapidă - primiți împrumutul dvs. în termen de 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibile de 3,0%. * Rata de aprobare ridicată * Aveți șansa de a selecta data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 ani. * Aplicație online simplă. * Ghid personalizat și expertiză. * Fără taxe ascunse Mulți oameni găsesc atât de dificil să obțină un împrumut de la băncile locale sau de la alte institute financiare din anumite motive. Dacă aveți nevoie într-adevăr de soluție pentru provocările dvs. financiare, scrieți-ne firmei mele, vă vom ajuta cu un împrumut. Am ajutat numeroase persoane și organizații care se confruntă cu dificultăți financiare în întreaga lume. Când aplicați cu noi, aplicați cu o companie de încredere care are grijă de nevoile dvs. financiare, prioritatea noastră maximă este stabilitatea dvs. financiară și veți fi îngrijit pe parcursul întregului proces. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, trimiteți-ne cererea dvs. de împrumut prin: E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com SAU; WhatsApp: +447903159998
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 984 1990
    FOR QUICK, AFFORDABLE AND RELIABLE BUSINESS/HOME/REAL ESTATES/COMPANY/PROJECT/PERSONAL LOAN OFFER WITHOUT COST/STRESS CONTACT US TODAY VIA Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com We are authorized financial consultants providing reliable loans to individuals and funding for business, home, personal and projects start up. Are you tired of seeking loans or are you in any financial mess. Do you have a low credit score, and you will find it difficult to get loans from banks and other financial institutions? then worry no more for we are the solution to your financial misfortune. we offer all types of loan ranging from $5,000.00 to $533,000,000.00USD with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 35 years to pay back the loan secure and unsecured. Are you losing sleep at nights worrying how to get a Legit Loan Lender? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. Contact us on the following Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com Do you have an unfinished project due to poor funding? Do you need money to invest in any specialty that will benefit you? BENJAMIN LOAN INVESTMENTS FINANCE aims is to provide excellent professional financial services which include the followings *1* Personal loan *2* Business loan *3* Home loan *4* Farm Loan *5* Education loan *6* Debt consolidation loan *7* Truck Loan *8* Car Loan *9* Eviction Loan *10* Equipment Loan *11* Hotels Loan *12* Refinancing Loan and many more NOTE: GET YOUR INSTANT LOAN APPROVAL 100% GUARANTEED TODAY NO MATTER YOUR CREDIT SCORE. drbenjaminfinance@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 441 1997
    O zi buna   Ai nevoie de împrumut pentru afaceri? Împrumut contractual? Împrumut de student? Împrumut pentru sănătate, Împrumut pentru a investi sau împrumut de proiect? Contactați împrumutul rapid Unicredit atât pentru împrumut, cât și pentru împrumut pe termen scurt, pentru o tranzacție rapidă, sigură și ușoară.    Informatii de contact E-mail: unicreditfastloan@gmail.com Facebook: împrumutul rapid Unicredit Instagram: Împrumut rapid Unicredit Twitter: @FastUnicredit LinkedIn: împrumutul rapid Unicredit Contactați-ne pentru serviciul dvs. de împrumut rapid.
ANONIM a comentat Ordin 2591 2018
    O zi buna, Căutați împrumut pentru afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la midland.credit2@gmail.com pentru mai multe informații. Toate cele bune, Midland Credit Home Mgt
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE AT THE BEST RATES AVAILABLE We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days Name : Scott james Email : Inquiry.securedfunding@gmail.com Skype: Inquiry.securedfunding@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu