E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 41 din 30 ianuarie 2003

privind dobandirea si schimbarea pe cale administrativa a numelor persoanelor fizice

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 68 din  2 februarie 2003


SmartCity3


    In temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 1 pct. III.1 din Legea nr. 680/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Numele cuprinde numele de familie si prenumele.
    Art. 2
    (1) Numele de familie se dobandeste prin efectul filiatiei si se schimba de drept prin modificarea intervenita in statutul civil al persoanei fizice, in conditiile prevazute de lege.
    (2) Prenumele se stabileste la data inregistrarii nasterii, pe baza declaratiei de nastere facute de persoana care declara nasterea.
    (3) Numele de familie si prenumele copilului gasit, nascut din parinti necunoscuti, precum si in situatia in care copilul este abandonat de catre mama in spital, iar identitatea acesteia nu a fost stabilita in termen de 30 de zile de la constatarea abandonului, se stabilesc prin dispozitia primarului comunei, orasului, municipiului sau al sectorului municipiului Bucuresti, in a carui raza a fost gasit copilul ori s-a constatat abandonul acestuia, in conditiile Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civila, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 3
    Numele se poate schimba pe cale administrativa, in conditiile prezentei ordonante.

    CAP. 2
    Schimbarea numelui pe cale administrativa

    Art. 4
    (1) Cetatenii romani pot obtine, pentru motive temeinice, schimbarea pe cale administrativa a numelui de familie si a prenumelui sau numai a unuia dintre acestea, in conditiile prezentei ordonante.
    (2) Sunt considerate ca intemeiate cererile de schimbare a numelui in urmatoarele cazuri:
    a) cand numele este format din expresii indecente, ridicole ori transformat prin traducere sau in alt mod;
    b) cand persoana in cauza a folosit in mod permanent, in exercitarea profesiei, numele pe care doreste sa il obtina, facand dovada cu privire la aceasta, precum si asupra faptului ca este cunoscuta in societate sub acest nume;
    c) cand, din neatentia ofiterilor de stare civila ori ca urmare a necunoasterii reglementarilor legale in materie, au fost efectuate mentiuni gresite in registrele de stare civila ori au fost eliberate certificate de stare civila cu nume eronate, in baza carora au fost eliberate alte acte;
    d) cand persoana in cauza are nume de familie sau prenume format din mai multe cuvinte, de regula reunite, si doreste schimbarea acestuia;
    e) cand persoana in cauza poarta un nume de familie de provenienta straina si solicita sa poarte un nume romanesc;
    f) cand persoana si-a schimbat numele de origine straina intr-un nume romanesc, pe cale administrativa, si doreste sa revina la numele dobandit la nastere;
    g) cand parintii si-au schimbat numele pe cale administrativa, iar copiii solicita sa poarte un nume de familie comun cu al parintilor lor;
    h) cand persoana in cauza solicita sa poarte un nume de familie comun cu al celorlalti membri ai familiei, nume care a fost dobandit ca urmare a adoptiei, a mentinerii numelui la casatorie, a stabilirii filiatiei ori a unor schimbari de nume aprobate anterior pe cale administrativa;
    i) cand sotii au convenit cu ocazia incheierii casatoriei sa poarte numele de familie reunite si ambii solicita schimbarea acestuia pe cale administrativa, optand pentru numele de familie dobandit la nastere de catre unul dintre ei ori sa revina fiecare la numele avut anterior casatoriei;
    j) cand persoana in cauza face dovada ca a fost recunoscuta de catre parinte ulterior inregistrarii nasterii, insa, intrucat nu a sesizat instanta pentru incuviintarea purtarii numelui de familie al acestuia in timpul vietii, nu exista alta posibilitate de dobandire a numelui parintelui decat pe cale administrativa;
    k) cand prenumele purtat este specific sexului opus;
    l) cand persoanei i s-a incuviintat schimbarea sexului prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva si irevocabila si solicita sa poarte un prenume corespunzator, prezentand un act medico-legal din care sa rezulte sexul acesteia;
    m) alte asemenea cazuri temeinic justificate.
    (3) Sunt de asemenea considerate justificate si cererile de schimbare a numelui in urmatoarele cazuri:
    a) cand persoana in cauza a adoptat minori si doreste ca acestia sa poarte un alt prenume;
    b) cand casatoria a incetat prin moartea sau prin declararea judecatoreasca a mortii unuia dintre soti, iar sotul supravietuitor solicita sa revina la numele de familie purtat anterior casatoriei ori la numele de familie dobandit la nastere;
    c) cand in urma divortului un fost sot revine la numele de familie purtat anterior si care provine dintr-o alta casatorie, de asemenea desfacuta prin divort, si doreste sa poarte numele dobandit la nastere;
    d) cand in urma incetarii casatoriei prin moartea sau prin declararea judecatoreasca a mortii unuia dintre soti celalalt sot se recasatoreste si, ca urmare a desfacerii acestei casatorii, acesta doreste sa poarte numele de familie dobandit la nastere;
    e) cand fostul sot doreste sa poarte numele de familie pe care l-a avut in casatorie, pentru a avea un nume comun cu copiii incredintati spre crestere si educare, cu consimtamantul fostului sot, dat in forma autentica;
    f) cand parintii au divortat, iar copiii incredintati spre crestere si educare unuia dintre parinti, care a revenit la numele de familie avut anterior casatoriei, solicita sa poarte numele de familie al acestuia;
    g) cand s-a desfacut adoptia unei persoane casatorite care are copii minori si in urma desfacerii adoptiei persoana in cauza revine la numele de familie avut inainte de adoptie;
    h) cand unul dintre soti, la incheierea casatoriei, a luat numele de familie al celuilalt sot, nume pe care acesta l-a dobandit prin adoptie, iar ulterior incheierii casatoriei are loc desfacerea adoptiei.
    Art. 5
    Cererile de schimbare a numelui pe cale administrativa privind persoanele fara cetatenie domiciliate in Romania se solutioneaza in aceleasi conditii ca si cele ale cetatenilor romani.
    Art. 6
    (1) Persoana care solicita schimbarea numelui pe cale administrativa va depune o cerere la serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor, denumit in continuare serviciu public, aflat in subordinea consiliului local al comunei, orasului, municipiului sau al sectorului municipiului Bucuresti, in a carui raza teritoriala isi are domiciliul.
    (2) Cererea de schimbare a numelui trebuie sa fie motivata prin unul dintre cazurile prevazute la art. 4 alin. (2) si (3) si sa fie insotita de urmatoarele acte:
    a) copii legalizate de pe certificatele de stare civila ale persoanei care solicita schimbarea numelui;
    b) un exemplar al Monitorului Oficial al Romaniei, Partea a III-a, in care a fost publicat, potrivit art. 10, extrasul din cererea de schimbare a numelui, exemplar de la publicarea caruia sa nu fi trecut mai mult de un an;
    c) consimtamantul, dat in forma autentica, al celuilalt sot, in cazul schimbarii numelui de familie comun purtat in timpul casatoriei;
    d) copie de pe decizia de aprobare a autoritatii tutelare, in cazurile prevazute de art. 7;
    e) orice alte acte pe care solicitantul le considera necesare pentru motivarea cererii sale.
    Art. 7
    (1) Pentru minor, cererea de schimbare a numelui se face, dupa caz, de parinti sau, cu incuviintarea autoritatii tutelare, de tutore. Daca parintii nu se inteleg cu privire la schimbarea numelui copilului, va hotari autoritatea tutelara.
    (2) Cand cererea de schimbare a numelui minorului este facuta de catre unul dintre parinti, este necesar acordul celuilalt parinte, dat in forma autentica. Acordul nu este necesar in cazul in care celalalt parinte este pus sub interdictie ori este declarat judecatoreste disparut sau decazut din drepturile parintesti.
    (3) In cazul in care minorul a implinit varsta de 14 ani, cererea va fi semnata si de acesta.
    (4) Pentru persoana pusa sub interdictie, cererea de schimbare a numelui se face de catre tutore, cu incuviintarea autoritatii tutelare.
    (5) In cazul in care parintii copilului sunt decedati, necunoscuti, pusi sub interdictie, declarati judecatoreste morti ori disparuti sau decazuti din drepturile parintesti si nu a fost instituita tutela, in cazul in care copilul a fost declarat abandonat prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva, precum si in cazul in care instanta judecatoreasca nu a hotarat incredintarea copilului unei familii sau unei persoane, in conditiile legii, cererea de schimbare a numelui minorului se face de catre serviciul public specializat pentru protectia copilului din subordinea consiliului judetean ori, dupa caz, a consiliului local, al sectorului municipiului Bucuresti.
    Art. 8
    (1) Schimbarea numelui de familie al minorului se poate cere o data cu schimbarea numelui de familie al parintilor sau separat, pentru motive temeinice.
    (2) Schimbarea prenumelui minorului se poate cere oricand.
    Art. 9
    (1) In cazul in care sotii s-au invoit sa poarte in timpul casatoriei un nume de familie comun, pentru schimbarea acestuia este necesar consimtamantul celuilalt sot.
    (2) Schimbarea numelui de familie al unuia dintre soti nu are efect asupra numelui de familie al celuilalt sot.
    Art. 10
    (1) Cererea de schimbare a numelui se publica, in extras, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a, prin grija si pe cheltuiala solicitantului.
    (2) Cu aprobarea conducatorilor serviciilor publice judetene, respectiv a conducatorului serviciului public al municipiului Bucuresti, cererea de schimbare a numelui format din expresii indecente, ridicole ori transformat prin traducere sau in alt mod poate fi exceptata de la publicare.
    Art. 11
    (1) Orice persoana interesata poate face opozitie la cererea de schimbare a numelui, cu exceptia situatiei prevazute la art. 10 alin. (2), in termen de 30 de zile de la publicarea extrasului din cererea de schimbare a numelui in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a.
    (2) Opozitia se face in scris, motivat si se depune la serviciul public in a carui raza de competenta teritoriala isi are domiciliul persoana care solicita schimbarea numelui pe cale administrativa.
    Art. 12
    Cererea de schimbare a numelui, impreuna cu toate actele prevazute la art. 6, si, daca este cazul, cu opozitiile, se trimite spre solutionare de catre serviciul public local catre serviciul public judetean, respectiv al municipiului Bucuresti.
    Art. 13
    Serviciul public judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, verifica daca sunt indeplinite toate conditiile prevazute de prezenta ordonanta si, dupa analizarea temeiniciei cererii, precum si a opozitiilor facute, propune, motivat, presedintelui consiliului judetean, respectiv primarului general al municipiului Bucuresti, emiterea dispozitiei de admitere sau de respingere a cererii de schimbare a numelui, in termen de 60 de zile de la primirea cererii, potrivit art. 12.
    Art. 14
    (1) Dispozitia prin care s-a admis schimbarea numelui se trimite, in copie, serviciului public la care a fost inregistrata cererea. Serviciul public va incunostinta de indata solicitantul, iar dupa depunerea de catre acesta a dovezii de plata a taxei extrajudiciare de timbru prevazute de lege, ii va elibera o copie de pe dispozitia de admitere a schimbarii numelui. Daca in termen de 90 de zile de la data luarii la cunostinta cel in cauza nu a depus dovada de plata a taxei extrajudiciare de timbru, serviciul public va restitui organului emitent copia de pe dispozitia de admitere a schimbarii numelui.
    (2) Este scutita de plata taxei extrajudiciare de timbru cererea prin care se solicita schimbarea numelui pentru motivele prevazute la art. 10 alin. (2). Scutirea de plata taxei extrajudiciare de timbru se mentioneaza in dispozitia de schimbare a numelui.
    Art. 15
    (1) Schimbarea numelui se inscrie, prin mentiune, pe marginea actului de nastere, precum si a celui de casatorie, atunci cand este cazul.
    (2) In acest scop serviciul public la care s-a inregistrat cererea va trimite, din oficiu, serviciilor publice care au in evidenta actele de stare civila cate o copie de pe dispozitia de schimbare a numelui.
    Art. 16
    Dispozitia de schimbare a numelui produce efecte juridice de la data inscrierii mentiunii corespunzatoare pe marginea actului de nastere. De la aceasta data solicitantul va purta numai numele dobandit prin dispozitia de schimbare a numelui.
    Art. 17
    Dovada schimbarii numelui se face cu dispozitia de admitere a schimbarii numelui sau cu certificatul eliberat de serviciul public, pe baza dispozitiei de admitere a schimbarii numelui.
    Art. 18
    (1) Dispozitia de respingere a cererii de schimbare a numelui se comunica solicitantului de catre serviciul public judetean sau, dupa caz, al municipiului Bucuresti, in termen de 10 zile de la emitere.
    (2) Dispozitia de respingere a cererii de schimbare a numelui poate fi contestata in conditiile Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990, cu modificarile ulterioare.
    (3) Reclamatia prealabila sesizarii instantei, prevazuta de Legea nr. 29/1990, cu modificarile ulterioare, se adreseaza Inspectoratului National pentru Evidenta Persoanelor.
    Art. 19
    Persoana careia i s-a respins cererea de schimbare a numelui poate face o noua cerere, daca in sustinerea acesteia au intervenit motive noi. Daca cererea de schimbare a numelui a fost respinsa ca urmare a admiterii unei opozitii, se poate face o noua cerere, in cazul in care se solicita acelasi nume, numai dupa incetarea cauzelor care au determinat admiterea opozitiei.
    Art. 20
    (1) Persoana al carei nume sau prenume a fost inregistrat in actele de stare civila tradus in alta limba decat cea materna ori cu ortografia altei limbi poate cere inscrierea, prin mentiune pe aceste acte, a numelui de familie ori a prenumelui, retradus sau cu ortografia limbii materne, atat la rubricile care il privesc pe titular, cat si la cele privind parintii.
    (2) Cererea se depune la serviciul public care are in pastrare registrul de stare civila si se aproba de catre primar.
    (3) Pe baza acestei aprobari se inscriu mentiunile corespunzatoare pe marginea actelor de stare civila respective.
    (4) Cererea se poate depune de petitionar si la primaria din localitatea de domiciliu, care o va trimite spre solutionare serviciului public competent si va comunica petitionarului modul de solutionare.
    (5) Efectele aprobarii date in conditiile prevazute la alin. (1) si (2) se extind asupra copiilor minori ai persoanelor in cauza, iar cand sotii au nume de familie comun, efectele se extind si asupra celuilalt sot, in ambele situatii, daca acesta din urma isi da consimtamantul. Cand sotii nu se inteleg in ceea ce priveste extinderea efectelor aprobarii asupra copiilor minori, decide autoritatea tutelara.
    (6) Inscrierile facute in temeiul acestui articol se comunica serviciilor publice locale in raza carora domiciliaza persoanele in cauza.
    (7) Dispozitiile art. 18 se aplica in mod corespunzator.
    Art. 21
    In cazul admiterii unei cereri de schimbare a numelui pe cale administrativa, persoana careia i-a fost vatamat un drept sau un interes legitim recunoscut de lege poate solicita pe cale judecatoreasca, in conditiile Legii nr. 29/1990, cu modificarile ulterioare, anularea dispozitiei de schimbare a numelui. Actiunea in justitie poate fi introdusa in termen de 6 luni de la data admiterii cererii de schimbare a numelui si numai daca persoana care o depune face dovada ca din motive obiective, neimputabile ei, nu a putut formula opozitia prevazuta la art. 11.

    CAP. 3
    Dispozitii tranzitorii si finale

    Art. 22
    Pana la organizarea serviciilor publice locale din subordinea consiliilor locale ale comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor municipiului Bucuresti, a serviciilor publice judetene si al municipiului Bucuresti, din subordinea consiliilor judetene, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, si a Inspectoratului National pentru Evidenta Persoanelor, din subordinea Ministerului Administratiei Publice, prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 84/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 372/2002, atributiile prevazute de prezenta ordonanta in sarcina acestora se exercita, dupa caz:
    a) la nivel local: de catre compartimentele de stare civila din aparatul propriu al consiliilor locale ale comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor municipiului Bucuresti, respectiv formatiunile locale de evidenta a populatiei, respectiv componenta de evidenta a populatiei din structura Serviciului de evidenta informatizata a persoanei al municipiului Bucuresti din structura Ministerului de Interne;
    b) la nivel judetean si al municipiului Bucuresti: de catre serviciile de stare civila din aparatul propriu al consiliilor judetene si al Consiliului General al Municipiului Bucuresti, respectiv birourile de evidenta a populatiei si regim permise de conducere si certificate de inmatriculare din cadrul serviciilor judetene de evidenta informatizata a persoanei, respectiv sectoarele de evidenta a populatiei si regim permise de conducere si certificate de inmatriculare a autovehiculelor din cadrul Serviciului de evidenta informatizata a persoanei al municipiului Bucuresti din structura Ministerului de Interne;
    c) la nivel national: de catre Directia de evidenta a populatiei si Serviciul central de regim permise de conducere si certificate de inmatriculare din cadrul Directiei generale de evidenta informatizata a persoanei din structura Ministerului de Interne.
    Art. 23
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante Decretul nr. 975/1968 cu privire la nume, publicat in Buletinul Oficial, Partea I, nr. 136 din 29 octombrie 1968, cu modificarile ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare se abroga.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul administratiei publice,
                         Octav Cozmanca

                         Ministru de interne,
                         Ioan RusSmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 41/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 41 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 4 1966
    We have a direct genuine provider for BG/SBLC specifically for lease, at leasing price of 4+2 of face value, Issuance by HSBC London/Hong Kong or any other AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. Contact : Mr. DARREN C CHENG Email:Darrencraig002@gmail.com Skype ID: Darrencraig002@gmail.com Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. All inquires to Mr. Darren should include the following minimum information so I can quickly address your needs: Complete contact information: What exactly do you need? How long do you need it for? Are you a principal borrower or a broker? Contact me for more details. Whatsapp: +19733700521
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    Sunteți interesat să obțineți profituri din tranzacțiile de opțiuni binare și investiții în criptocurrency, dar nu ați făcut acest lucru din cauza comercianților falsi de aici? Nu vă faceți griji, pentru că un comerciant real și autentic, cu cunoștințe vaste despre tranzacțiile binare, este aici pentru a vă ajuta să vă realizați visurile de a-l face imens de la tranzacționare. Trimiteți imediat un e-mail la tradezonewithelizabethcarlin@gmail.com și permiteți-i să vă schimbe viața în bine.
ANONIM a comentat Decizia 5 2000
    Buna, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână datorită finanțării inadecvate? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte institute financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă scăzută și accesibilă de 3%. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat va rugam sa ma contactati prin e-mail; (sarahmichael831@gmail.com) Whatsapp: +1 315-284-1764 Viber: +1 315-284-1764
ANONIM a comentat Decizia 5 2000
    Buna, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână datorită finanțării inadecvate? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte institute financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă scăzută și accesibilă de 3%. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat va rugam sa ma contactati prin e-mail; (sarahmichael831@gmail.com) Whatsapp: +1 315-284-1764 Viber: +1 315-284-1764
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 1355 2001
    GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE AT THE BEST RATES AVAILABLE We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days Name : Scott james Email : Inquiry.securedfunding@gmail.com Skype: Inquiry.securedfunding@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 221 2000
    Locuiesc în SUA Florida și sunt azi o femeie fericită? Mi-am spus sinelui că orice creditor împrumutat care mi-ar putea schimba Viața și familia, mă voi referi la orice persoană care le caută împrumut. Dacă aveți nevoie de împrumut și sunteți 100% sigur că veți plăti împrumutul, contactați-le și vă rugăm să le spuneți că doamna Sandra v-a trimis la ei. sabinhelps@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu