E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 23 din 30 ianuarie 2002

pentru ratificarea Memorandumului de finantare convenit intre Guvernul Romaniei si Comisia Europeana privind asistenta financiara nerambursabila acordata prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru masura "Construirea variantei de ocolire a orasului Sibiu la standarde de autostrada, pe Coridorul de transport european nr. IV, Romania", semnat la Bruxelles la 20 august 2001 si la Bucuresti la 10 octombrie 2001

ACT EMIS DE:                GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 84 din  1 februarie 2002


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale art. 1 pct. I.4 din Legea nr. 751/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.

    Art. 1
    Se ratifica Memorandumul de finantare convenit intre Guvernul Romaniei si Comisia Europeana privind asistenta financiara nerambursabila acordata prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru masura "Construirea variantei de ocolire a orasului Sibiu la standarde de autostrada, pe Coridorul de transport european nr. IV, Romania", semnat la Bruxelles la 20 august 2001 si la Bucuresti la 10 octombrie 2001.
    Art. 2
    (1) In cadrul contractelor incheiate cu contractorii locali pentru executarea de lucrari, furnizarea de bunuri si servicii platile pot fi efectuate si in moneda euro.
    (2) Cheltuielile aferente costurilor neeligibile incluse in planul de finantare prevazut in anexa II la memorandumul de finantare se suporta din imprumuturi externe sau de la bugetul de stat.
    (3) Sumele necesare pentru continuarea finantarii proiectului in cazul indisponibilitatii temporare a contributiei comunitare ISPA se prevad in bugetul de stat la alineatul "Transferuri aferente Fondului national de preaderare", in bugetul Ministerului Finantelor Publice - "Actiuni generale", si se transfera autoritatii responsabile de implementarea proiectului - Administratia Nationala a Drumurilor, urmand a se regulariza cu fondurile transferate de catre Comisia Europeana in limita sumelor eligibile cheltuite.
    (4) In cazul in care sumele prevazute la alin. (2) vor fi cheltuite in alt scop decat cel prevazut in memorandumul de finantare, beneficiarul final va restitui aceste sume la bugetul de stat.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         p. Ministrul integrarii europene,
                         Vasile Puscas,
                         secretar de stat

                         Ministrul afacerilor externe,
                         Mircea Geoana

                         Ministrul lucrarilor publice,
                         transporturilor si locuintei,
                         Miron Tudor Mitrea

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

    Masura ISPA Nr. 2001/RO/16/P/PT/005

                            MEMORANDUM DE FINANTARE*)
convenit intre Guvernul Romaniei si Comisia Europeana privind asistenta financiara nerambursabila acordata prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru masura "Construirea variantei de ocolire a orasului Sibiu la standarde de autostrada, pe Coridorul de transport european nr. IV, Romania"

    *) Traducere.

    Comisia Europeana, denumita in continuare Comisia, actionand pentru si in numele Comunitatii Europene, denumita in continuare Comunitatea, reprezentata de comisarul pentru politica regionala, domnul Michel Barnier, pentru Comisie, pe de o parte, si Guvernul Romaniei, reprezentat de doamna Hildegard Carola Puwak, ministrul integrarii europene, denumit in continuare Beneficiarul, pe de alta parte,
    au convenit urmatoarele:

    Art. 1
    Masura la care se face referire in art. 2 va fi implementata si finantata din resursele bugetare ale Comunitatii, in conformitate cu prevederile cuprinse in prezentul memorandum de finantare. Masura la care se face referire in art. 2 va fi implementata cu respectarea Conditiilor generale prevazute in anexa la acordul-cadru semnat intre Comisie si Beneficiar, completat cu termenii acestui memorandum de finantare si cu anexele la acesta.
    Art. 2
    Identificarea masurii
    Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare va contribui, sub forma asistentei financiare nerambursabile, la finantarea urmatoarei masuri, conform celor descrise in anexa I:
    Numarul masurii: 2001/RO/16/P/PT/005
    Titlul masurii: Construirea variantei de ocolire a orasului Sibiu la standarde de autostrada, pe Coridorul de transport european nr. IV, Romania
    Durata:
    - data inceperii: data semnarii memorandumului de finantare de catre Comisie;
    - data finalizarii: 31 decembrie 2006
    Localizare: Sibiu, Romania
    Grup: Coridorul de transport european nr. IV (drum), ramura nord.
    Art. 3
    Angajamentul
    1. Cheltuielile eligibile maxime, publice sau echivalente, care pot fi luate in considerare la calcularea asistentei financiare, sunt de 90.521.000 euro.
    2. Ponderea asistentei asigurate de Comunitate pentru aceasta masura este stabilita la 75% din cheltuielile publice totale sau echivalente, conform celor indicate in planul de finantare in anexa II.
    3. Valoarea maxima a asistentei acordate prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare este de 67.890.750 euro.
    4. O suma de 35.730.000 euro este angajata din bugetul pe anul 2001 din linia bugetara B7-020. Angajamentele privind transele anuale ulterioare se vor baza pe planul de finantare initial sau revizuit pentru masura respectiva, in functie de stadiul implementarii masurii si de disponibilitatile bugetare.
    Art. 4
    Platile
    1. Asistenta din partea Comunitatii va acoperi platile referitoare la masura pentru care s-au facut angajamentele valabile din punct de vedere legal de catre Beneficiar si pentru care s-a alocat in mod specific finantarea necesara. Aceste plati trebuie sa fie in legatura cu lucrarile descrise in anexa I.
    2. Platile efectuate inainte de data semnarii memorandumului de finantare de catre Comisie nu vor fi eligibile pentru asistenta prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare.
    3. Masura descrisa in anexa I si platile efectuate de autoritatea responsabila cu implementarea masurii se vor incheia nu mai tarziu de data de 31 decembrie 2006.
    Raportul solicitat pentru plata soldului final va fi inaintat in maximum 6 luni de la aceasta data.
    4. Plata in avans este stabilita la 13.578.150 euro si va fi transferata dupa cum urmeaza:
    - o suma de 6.789.075 euro este platita dupa semnarea de catre Beneficiar a prezentului memorandum de finantare;
    - plata pentru suma ramasa se va efectua dupa semnarea primului contract important de lucrari ce se va conveni intre Beneficiar si Comisie dupa prezentarea planului de achizitii, conform celor specificate la art. 8 paragraful (3).
    5. In conformitate cu prevederile pct. 5 din sectiunea III a anexei III.1, Comisia va accepta pentru aceasta masura o valoare totala a platilor in avans si intermediare reprezentand 90% din totalul asistentei financiare nerambursabile.
    Art. 5
    Respectarea legilor si politicilor Comunitatii
    Masura se va realiza cu respectarea prevederilor relevante ale acordurilor europene si va contribui la punerea in aplicare a politicilor comunitare, in special a celor referitoare la transporturi si retele transeuropene.
    Art. 6
    Proprietatea intelectuala
    Beneficiarul si autoritatea responsabila cu implementarea, mentionata la pct. 3 din anexa I, se vor asigura in ceea ce priveste obtinerea tuturor drepturilor de proprietate intelectuala pentru studii, schite, planuri, publicitate si pentru alte materiale realizate in legatura cu planificarea, implementarea, monitorizarea si evaluarea proiectului. Acestea vor garanta accesul si dreptul de a utiliza astfel de materiale de catre Comisie sau de orice alt organism ori persoana delegata de Comisie. Comisia va utiliza aceste materiale numai in scop propriu.
    Art. 7
    Permisele si autorizatiile
    Orice tipuri de permise si/sau autorizatii necesare pentru implementarea masurii trebuie sa fie eliberate de autoritatile competente ale Beneficiarului la timp si in conformitate cu legislatia nationala.
    Art. 8
    Conditii speciale referitoare la procedura
    Fara a se prejudicia Conditiile generale specificate in anexa III, asistenta financiara nerambursabila acordata de Comunitate se afla sub rezerva urmatoarelor conditii:
    1. Conditia privind evaluarile si situatia activelor
    Comisia isi rezerva dreptul de a revizui valoarea asistentei prin ISPA, stabilita la art. 3, daca, in termen de 5 ani de la data finalizarii lucrarilor, conditiile de exploatare (trafic, incasari din tarife etc.) difera in mod semnificativ fata de evaluarile initiale pentru stabilirea nivelului asistentei financiare nerambursabile si/sau daca exista o modificare substantiala care:
    - afecteaza natura exploatarii sau conditiile de implementare ori confera unui organism public sau privat un avantaj nejustificat; si
    - rezulta fie din modificarea formei de proprietate asupra oricarei parti a infrastructurii finantate, fie din incetarea sau modificarea reala a aranjamentelor de exploatare.
    Tara beneficiara va informa Comisia asupra oricarei parti a infrastructurii finantate si va cere acordul prealabil din partea Comisiei pentru aceste modificari.
    2. Conditii privind disponibilitatile
    Asistenta financiara nerambursabila a Comunitatii pentru masura este acordata sub rezerva punerii la dispozitie de catre autoritatile implicate a unor resurse suficiente pentru asigurarea exploatarii si intretinerii eficiente a activelor.
    3. Conditii privind a doua transa a platii in avans
    A doua transa a platii in avans este conditionata de:
    a) numirea in cadrul Administratiei Nationale a Drumurilor a unui manager de proiect si a unei unitati de management de proiect aferente;
    b) un angajament din partea Administratiei Nationale a Drumurilor privind luarea de masuri de corectie necesare pentru atenuarea impactului proiectului asupra mediului;
    c) prezentarea si publicarea unei autorizatii emise de Ministerul Apelor si Protectiei Mediului pe baza evaluarii impactului asupra mediului (EIA) al proiectului si pe baza unui certificat in care este mentionat ca nici o zona sensibila din punct de vedere al protectiei mediului nu va fi afectata.
    4. Implementarea Sistemului de management al pavajelor (SMP): programele PHARE anterioare au sprijinit dezvoltarea si implementarea SMP, permitand definirea strategiilor de intretinere si imbunatatirea activitatilor de planificare. Concordanta deplina cu SMP va fi garantata inainte de efectuarea primei plati intermediare.
    5. Un program de intretinere va fi prezentat de Beneficiar in formatul mentionat mai sus, inainte ca plata finala sa fie efectuata. Acest program va acoperi o perioada de 10 ani, incepand cu data de 1 ianuarie 2007, si va fi in conformitate cu standardele de exploatare cerute de Directiva CE 96/53.
    Art. 9
    Prevederile privind implementarea, cuprinse in anexele la prezentul memorandum de finantare, fac parte integranta din acesta.
    Nerespectarea conditiilor si prevederilor privind implementarea va fi tratata de Comisie conform procedurii stipulate in sectiunea VIII din anexa III.1.
    Art. 10
    Textul autentic al acestui memorandum de finantare este prezentul document semnat mai jos.

                   Semnat la Bruxelles la 20 august 2001.
                   Pentru Comunitate,
                   Michel Barnier,
                   membru al Comisiei Europene

                   Semnat la Bucuresti la 10 octombrie 2001.
                   Pentru Beneficiar,
                   Hildegard Carola Puwak
                   ministrul integrarii europene,
                   coordonator national ISPA

                            Lista anexelor*)

    *) Anexele se publica ulterior.

Anexa I Descrierea proiectului
Anexa II Plan de finantare
Anexa III
      Anexa III.1 Prevederi privind implementarea finantarii ISPA
      Anexa III.2 Prevederi privind eligibilitatea cheltuielilor pentru masurile
                  finantate prin ISPA
      Anexa III.3 Model de cerere de plata pentru raportarea progresului
                  financiar si fizic si pentru solicitarea de modificari
      Anexa III.4 Acord privind cerintele minime de control financiar aplicabile
                  masurilor finantate prin ISPA
      Anexa III.5 Acord cu privire la nereguli si la recuperarea sumelor
                  incasate eronat prin ISPA
      Anexa III.6 Cerinte privind informarea si publicitateaSmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 23/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 23 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK NOW OR GET YOUR BROKEN RELATIONSHIP, MARRIAGE RESTORED. I’m just upset that I have been in pain and crying for so long and many times. Thank you dromokpo@gmail.com I wished I would have found you earlier, you would have saved me from a lot of pain for the past five years my ex lover left me for another woman in just 2 days i contacted you Dr Omokpo you brought my broken relationship back I spent a small fortune enough to take my dream trip to South Carolina but what’s the point in taking a dream trip without the love of my life. Dr Omokpo has given me hope and his honesty is a breath of fresh air, I feel so good and heavy happiness in my heart to get my ex lover back. Who I thought he was gone forever. We are married now as I share my testimony with you. If you have broken relationship or broken marriage or you want to get your ex lover back kindly contact: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 1134 2016
    My Dear friends online, My name is Annisa Agung, And I live in Illinois USA, I have to give this miraculous testimony which is so unbelievable until now. I had a problem with my Ex husband 2 years ago, which led to our break up. I was not myself again, I felt so empty inside me, my love and financial situation became worse, until a close friend of mine told me about a spell caster who helped her in the same problem too. His name is Doctor OGEDEGBE. I whatsapp the spell caster and I told him my problem and I did what he asked of me, to cut the long story short. Before I knew what was happening, less than two days ago my husband gave me a call and told me that he was coming back to me. I was so happy to have him back. The most interesting part of the story is that I am pregnant. Thanks to Doctor OGEDEGBE  for saving my marriage and for also saving others' marriage too. Continue your good work, If you are interested to contact the great spell caster email address: dr.ogedegbe6@gmail.com or contact him on whatsapp +2348109374702
ANONIM a comentat Legea 141 2018
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent cu o dobândă relativ scăzută, de până la 3%? Oferim împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor etc. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care vă va schimba viața.
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I'm Rowe Lyndia from USA, i had a nice family; i was married for 11 years to my husband and all of a sudden, another woman came into the picture, the man that used to love me before started picking quarrels with me he was so abusive that when i try to tell him the truth about how i feel and what he is doing is not right for the family, he gets very angry and hits me with any thing he sees around him. but i still loved him with all my heart despite all he has done to me and i wanted him back at all cost. Then he filed for a divorce, my whole life was tearing apart and I didn't know what to do ...... he moved out of the house and abandoned me and the kids. So a very close friend of mine told me about trying a love spell to get my husband back. She also uses Priest Uduebor love spell to get back her divorce husband and told me they are very much happy with their relationship. So she introduced me to the spell caster, at first i was surprised and scared so i decided to give it a try reluctantly.......although i didn't believe in all those things, then when he did the special spells, i was so surprised, after four days my husband came back and was pleading for my forgiveness, he had realized his mistakes, i just couldn't believe it, anyway we are back together now and we are now one big happy family we use to be. I want to tell everyone who is looking for any solution to his or her problem, I advise you to kindly consult this spell caster, he is real, he is powerful and whatever the spell caster tells is what will happen, because all that the spell caster told me came to pass. You can kindly contact him on: his For an immediate response please contact me by. Email ifagbemileke236@gmail.com WhatsApp number (+2349030638317). He also cures all kinds of sickness and such as 1 LOVE SPELL 2 WIN EX BACK 3 FRUIT OF THE WOMB 4 PROMOTION SPELL 5 PROTECTION SPELL 6 BUSINESS SPELL 7 GOOD JOB SPELL 8 HIV AIDS 9 LOTTERY SPELL and COURT CASE SPELL. 10 CANCER 11 STROKE 12 Erectile Dysfunction
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, my name is Elisa Keily I am so overwhelmed with joy all thanks to Dr Raypower spell. my husband left me for another woman few years back and I was very devastated cause I never did anything wrong to him, I was left with my two kid and a job that pays little.i was almost giving up until I saw a testimony online about Dr Raypower and I decided to contact him.i explained my problem to him and he assured me I'll see a positive result after 24hurs, surprisingly my husband came back the day after the spell begging me to forgive him and promised to never leave. My husband has been back for 6 months now and we've never had any issues, am glad I didn't doubt Dr Raypower cause he sure can solve any problems with fast relief you can also contact him for help now Email: Urgentspellcast@gmail.com or Urgentspellcast@yahoo.com Website: https://urgentspellcast.wordpress.com/  WhatsApp: +14243308109
ANONIM a comentat OUG 96 2021
     I want to use this opportunity to thank Dr Ilekhojie who help me to win a large sum. I have been playing the lottery for the past 5 years now and i have never won. Ever since then i have not been able to win and i was so upset and i needed help to win the lottery. so i decided to go online and search for help, there i saw so many good testimony about this man called Great Dr Ilekhojie of how he have cast lucky spell lotto for people to win the lottery. I contacted him also and tell him i want to win a lottery, he cast a spell for me which i use and i play and won a large amount in dollars. I am so grateful to this man. Just in-case you also need him to help you win, you can contact him through his email: gethelp05@gmail.com and send him a direct message on +2348147400259
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, I want to let the whole world know how Dr. Wale has restored my broken relationship with Wayne. We have been together for 3 years and he told me that he doesn’t love me like he used to. Things have not been good for about 4 months and he ended this about 2 weeks ago. I was miserable and just didn't want to go on anymore. I did text him right after this but he didn’t even respond to me. One day I was searching for a way to get him back on the Internet when I saw a post of a lady testifying of how a love spell caster called Dr. Wale helped her to get back her ex, I was so desperate to get mine back so I messaged him and explained my situation to him and he instructed me to do somethings which I did and 24 hours later my boyfriend Wayne came back kneeling and begging for my forgiveness and I forgive him and our relationship was back to normal again, if your Ex broke up with you or you have any problem then you problem has come to an end because Dr. Wale can solve all marriage and relationship problems. If you need his urgent help WhatsApp/Text him: +1(978) 406-9575 or Email: everlastingspellcast@gmail.com or view his website: https://everlastingspellcaster.website2.me/contact
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordonanţa 23/2002
Ordonanţa 26 2004
pentru modificarea si completarea actelor normative de ratificare a memorandumurilor de finantare ISPA aprobate de Comisia Europeana in perioada 2000 - 2002
Legea 395 2003
pentru ratificarea Amendamentului convenit prin schimb de scrisori, la Bruxelles la 30 ianuarie 2003 si la Bucuresti la 28 martie 2003, dintre Guvernul Romaniei si Comisia Europeana la memorandumurile de finantare ISPA pentru proiectele aprobate de Comisia Europeana in anii 2000, 2001, 2002 si inca nefinalizate
Legea 157 2003
pentru ratificarea amendamentelor dintre Guvernul Romaniei si Comisia Europeana la memorandumurile de finantare ISPA aprobate de Comisia Europeana in perioada 2000 - 2001, convenite prin schimb de scrisori semnate la Bucuresti la 2 august 2002 si la Bruxelles la 14 mai 2002
Legea 155 2002
privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 23/2002 pentru ratificarea Memorandumului de finantare convenit intre Guvernul Romaniei si Comisia Europeana privind asistenta financiara nerambursabila acordata prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru masura "Construirea variantei de ocolire a orasului Sibiu la standarde de autostrada, pe Coridorul de transport european nr. IV, Romania", semnat la Bruxelles la 20 august 2001 si la Bucuresti la 10 octombrie 2001
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu