Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 23 din 29 ianuarie 1999

privind constituirea fondurilor de garantare

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 42 din 29 ianuarie 1999


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia Romaniei si ale art. 1 pct. 2 lit. k) din Legea nr. 259/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

    Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta:

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    (1) Fondurile de garantare au ca obiect exclusiv de activitate garantarea in parte a creditelor sau a altor instrumente de finantare ce pot fi obtinute de catre intreprinderi mici si mijlocii de la banci comerciale ori din alte surse.
    (2) In intelesul prezentei ordonante, prin intreprinderi mici si mijlocii se intelege intreprinderile astfel clasificate potrivit legii.
    (3) Conventia de garantare dintre garant si beneficiarul garantiei constituie titlu executoriu.
    Art. 2
    (1) Fondurile de garantare sunt autorizate sa efectueze in favoarea actionarilor lor sau a unor terti - persoane fizice sau juridice cu calitatea de comerciant - operatiunile financiare prevazute la art. 1, in baza unui plan de afaceri, si sa acorde consultanta acestora.
    (2) In realizarea obiectului lor de activitate fondurile de garantare vor incheia cu banci sau cu alte institutii prestatoare de servicii financiare conventii prin care vor stabili, de comun acord, categoriile de operatiuni comerciale pentru care se acorda credite si garantii, cuantumul global de garantii colective ce pot fi acordate, plafonul de creditare, limita de risc, tipul de informatii pe care partile le furnizeaza reciproc, cu respectarea secretului profesional, procedura de executare in situatia nerambursarii creditului, precum si alte drepturi si obligatii.
    Art. 3
    Fondurile de garantare pot sa isi diversifice portofoliile si sa efectueze plasamente in scopul protejarii capitalurilor proprii, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.

    CAP. 2
    Constituirea fondurilor de garantare

    Art. 4
    (1) Fondurile de garantare se constituie sub forma societatilor comerciale pe actiuni, in conditiile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata.
    (2) Capitalul social al fondului de garantare este varsat integral la data constituirii.
    (3) Denumirea de fond de garantare va fi utilizata numai de societatile comerciale pe actiuni care se constituie si functioneaza ca fonduri de garantare.
    Art. 5
    (1) Capitalul social al unui fond de garantare se imparte in actiuni nominative cu valoare nominala egala, care nu poate fi mai mica de 1.000.000 lei.
    (2) Actiunile unui fond de garantare pot fi cotate la bursa de valori sau pot fi tranzactionate pe piata de capital organizata in conditiile legii.
    (3) Capitalul social al unui fond de garantare poate fi majorat prin emisiune de actiuni sau obligatiuni convertibile in actiuni, in conditiile legii.

    CAP. 3
    Consortiile de garantare colectiva a creditelor

    Art. 6
    (1) Consortiul de garantare colectiva a creditelor este o forma de asociere instituita prin contractul de societate civila intre mai multe parti, denumite membri ai consortiului de garantare colectiva a creditelor, care nu are personalitate juridica si care indeplineste, cumulativ, urmatoarele conditii:
    a) este infiintat de un grup de fonduri de garantare sau de un fond de garantare in asociere cu un grup de intreprinderi mici si mijlocii;
    b) acorda garantii colective care contribuie la obtinerea creditelor acordate de banci sau de alte organizatii care ofera servicii financiare, autorizate conform legii;
    c) presteaza servicii auxiliare activitatii de garantare, cum ar fi: consultanta, furnizare de informatii sau alte servicii de asistenta pentru intreprinderile mici si mijlocii care au calitatea de actionar la un fond de garantare, parte a unui consortiu de garantare colectiva a creditelor.
    (2) Consortiul isi stabileste reprezentarea fata de terti pe baza contractuala.
    Art. 7
    Consortiile de garantare acorda garantii colective numai in vederea obtinerii de credite pentru investitii cu termen de rambursare mai mare de 18 luni.

    CAP. 4
    Fondurile de cogarantare

    Art. 8
    (1) Comerciantii, persoane fizice sau juridice, se pot asocia pentru infiintarea de fonduri de cogarantare organizate ca societati comerciale pe actiuni, cu capital social integral varsat la data constituirii, in scopul reducerii riscurilor financiare sau diminuarii daunelor ce ar putea fi determinate de operatiunile unui fond de garantare.
    (2) Fondurile de cogarantare au ca obiect de activitate garantarea, total sau in parte, a operatiunilor unui fond de garantare.

    CAP. 5
    Dispozitii finale

    Art. 9
    (1) In scopul asigurarii accesului la credit, precum si al crearii unui sistem descentralizat de garantare a creditelor prin imbinarea resurselor private si publice, se aloca 50 de miliarde de lei din fondurile destinate stimularii intreprinderilor mici si mijlocii prevazute la art. 24 lit. d) din Legea bugetului de stat pe anul 1998 nr. 109/1998, cu modificarile si rectificarile ulterioare, pentru urmatoarele destinatii:
    a) 40 miliarde lei se repartizeaza pentru constituirea de fonduri de garantare, organizate la nivelul regiunilor de dezvoltare potrivit Legii nr. 151/1998 privind dezvoltarea regionala in Romania;
    b) 10 miliarde lei se repartizeaza pentru constituirea unui Fond national de cogarantare, sub forma unui cont special deschis la Banca de Export-Import a Romaniei - S.A. (Romanian Eximbank).
    (2) Sumele prevazute la alin. (1) lit. a) se acorda, la cerere, intreprinderilor mici si mijlocii, camerelor de comert si industrie teritoriale, asociatiilor de reprezentare a intreprinderilor mici si mijlocii, dupa caz, care se asociaza pentru constituirea unui fond de garantare sub forma de ajutor financiar nerambursabil in vederea subscrierii la capitalul social de pornire a activitatii fondurilor de garantare, ca aport in numerar la capitalul social al beneficiarilor ajutorului financiar.
    (3) In cazul in care un fond de garantare constituit de catre persoanele juridice prevazute la alin. (2) se dizolva ori isi modifica obiectul de activitate mai inainte de 3 ani de la data la care a fost obtinut creditul nerambursabil, respectivul credit se restituie, cu dobanda aferenta pentru perioada cuprinsa intre data platii si data rambursarii; dobanda se calculeaza la nivelul ratei medii a dobanzii la depozitele pe ultimele 12 luni, practicate in perioada de referinta de catre bancile comerciale potrivit datelor oficiale publicate de Banca Nationala a Romaniei.
    Art. 10
    Sumele prevazute la art. 9 alin. (1) se aloca de catre Agentia pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii care asigura aplicarea prevederilor prezentei ordonante, urmarirea respectarii conditiilor prevazute si evaluarea periodica a rezultatelor obtinute.
    Art. 11
    Pentru stabilirea cuantumului si repartizarea sumelor prevazute la art. 9 alin. (1) lit. a), Agentia pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii va stabili metodologia si termenul de organizare a selectiei si aprobarii cererilor depuse, nu mai tarziu de 3 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante. Metodologia de organizare a licitatiei va fi aprobata prin hotarare a Guvernului.
    Art. 12
    Bancilor care desfasoara activitati de garantare si/sau de cogarantare in favoarea intreprinderilor mici si mijlocii li se aplica prevederile art. 89 din Legea bancara nr. 58/1998.
    Art. 13
    In termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante, Agentia pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii va elabora normele metodologice pentru utilizarea Fondului national de cogarantare, care se vor aproba prin hotarare a Guvernului.

              p. PRIM-MINISTRU,
                 VICTOR BABIUC

                        Contrasemneaza:
                        Departamentul pentru Reforma
                        Administratiei Publice Centrale
                        Petrica Diaconu,
                        secretar de stat

                        p. Ministrul finantelor,
                        Bujor Bogdan Teodoriu,
                        secretar de statSmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 23/1999

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 23 din 1999
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu