E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 19 din 30 ianuarie 1998

pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 9/1993 privind  taxele de eliberare a deciziilor de autorizare in domeniul audiovizualului

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 41 din 30 ianuarie 1998


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia Romaniei si ale art. 1 lit. a) din Legea nr. 221/1997 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

    Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta:

    Art. 1
    Anexa la Ordonanta Guvernului nr. 9/1993 privind taxele de eliberare a deciziilor de autorizare in domeniul audiovizualului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 201 din 23 august 1993, aprobata prin Legea nr. 102/1994, se modifica si se inlocuieste cu anexa nr. 1 la prezenta ordonanta.
    Art. 2
    Serviciile noi introduse si taxele aferente acestora sunt prevazute in anexa nr. 2.
    Art. 3
    Taxele prevazute la art. 1 constituie venit la bugetul de stat.
    Art. 4
    Se autorizeaza Guvernul Romaniei sa modifice anual cuantumul taxelor, in limita indicilor de crestere a preturilor si a tarifelor din economie.
    Art. 5
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta ordonanta.
    Art. 6
    Prezenta ordonanta intra in vigoare in termen de 30 de zile de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei.

               PRIM-MINISTRU
               VICTOR CIORBEA

                      Contrasemneaza:
                      Ministrul comunicatiilor,
                      Sorin Pantis

                      p. Ministrul finantelor,
                      Valentin Lazea,
                      secretar de stat

    ANEXA 1

    A. AUTORIZAREA STATIILOR DE RADIODIFUZIUNE SI TELEVIZIUNE DE MICA PUTERE

            A.1. Taxe - Consiliul National al Audiovizualului

                Pentru radiodifuziune, cu acoperire locala

    A.1.1.    Taxa de inscriere la concurs pentru licenta    1.000.000 lei
              Termen de plata - la depunerea cererii de
              licenta
    A.1.2.    Taxa de licenta initiala                       3.200.000 lei
              Termen de plata - la eliberarea licentei
              initiale
    A.1.3.    Taxa de autorizare                             1.500.000 lei
              Termen de plata - la solicitarea deciziei
              de autorizare sau la solicitarea
              reautorizarii noului amplasament
    A.1.4.    Taxa anuala de licenta                         1.800.000 lei
              Termen de plata - dupa expirarea primului
              an de la data obtinerii licentei

              Pentru televiziune, cu acoperire locala

    A.1.5.    Taxa de inscriere la concurs pentru licenta    2.000.000 lei
              Termen de plata - la depunerea cererii de
              licenta
    A.1.6.    Taxa de licenta initiala                       4.000.000 lei
              Termen de plata - la eliberarea licentei
              initiale
    A.1.7.    Taxa de autorizare                             2.000.000 lei
              Termen de plata - la solicitarea deciziei
              de autorizare sau la solicitarea
              reautorizarii noului amplasament
    A.1.8.    Taxa anuala de licenta                         3.000.000 lei
              Termen de plata - dupa expirarea primului
              an de la data obtinerii licentei

           A.2. Taxe - Ministerul Comunicatiilor

                    Pentru radiodifuziune

    A.2.1.    Taxa pentru aviz tehnic prealabil                800.000 lei
    A.2.2.    Taxa pentru autorizatie tehnica de
              functionare                                    2.000.000 lei

                     Pentru televiziune

    A.2.3.    Taxa pentru aviz tehnic prealabil                800.000 lei
    A.2.4.    Taxa pentru autorizatie tehnica de
              functionare                                    2.000.000 lei

    B. AUTORIZAREA COMUNICATIEI AUDIOVIZUALE DISTRIBUITE PRIN CABLU

        B.1. Taxe - Consiliul National al Audiovizualului

    B.1.1.a.  Taxa de inscriere pentru licenta - mediu
              urban                                          1.250.000 lei
              Termen de plata - la depunerea cererii de
              licenta
    B.1.1.b.  Taxa de inscriere pentru licenta - mediu
              rural                                            500.000 lei
              Termen de plata - la depunerea cererii de
              licenta
    B.1.2.a.  Taxa de licenta initiala - mediu urban         3.000.000 lei
              Termen de plata - la eliberarea licentei
              initiale
    B.1.2.b.  Taxa de licenta initiala - mediu rural           750.000 lei
              Termen de plata - la eliberarea licentei
              initiale
    B.1.3.    Taxa anuala de licenta*)
              pentru retelele cu un numar de abonati de:
              - pana la 2.000                                  750.000 lei
              - de la 2.001 la 5.000                         2.100.000 lei
              - de la 5.001 la 10.000                        4.200.000 lei
              - de la 10.001 la 25.000                       9.000.000 lei
              - de la 25.001 la 50.000                      18.000.000 lei
              - peste 50.000                                30.000.000 lei
              Termen de plata - dupa expirarea primului
              an de la data obtinerii licentei

    OBSERVATII:
    Taxa anuala de licenta nu se plateste pentru primul an de la data obtinerii licentei. Taxa anuala este functionabila pentru primul si ultimul an din perioada de valabilitate a licentei (se ia in calcul un numar intreg de luni) si se achita pana la data de 31 decembrie a anului in curs. Pentru restul perioadei de valabilitate a licentei de emisie, taxa anuala se plateste pana la data de 31 martie pentru anul in curs. Neachitarea taxelor la termen atrage penalizarea cu 0,25% din valoarea acestora, pentru fiecare zi de intarziere.

               B.2. Taxe - Ministerul Comunicatiilor

    B.2.1.    Taxa pentru aviz tehnic prealabil              1.400.000 lei
    B.2.2.    Taxa pentru decizie de autorizare              2.800.000 lei

         C. AUTORIZAREA RECEPTIEI DE INSTALATII COMUNITARE A
            PROGRAMELOR AUDIOVIZUALE TRANSMISE PRIN SATELIT

               C.1. Taxe - Ministerul Comunicatiilor

    C.1.1.    Taxa pentru decizia de autorizare              1.200.000 lei
------------
    *) Cuantumul taxei anuale de licenta prin cablu se stabileste de catre detinatorul licentei, prin mentiune, pe proprie raspundere in documentul de plata, a numarului de abonati.

    ANEXA 2

              A. AUTORIZAREA STATIILOR DE RADIODIFUZIUNE SI
                      TELEVIZIUNE DE MICA PUTERE

            A.1. Taxe - Consiliul National al Audiovizualului

                Pentru radiodifuziune cu acoperire locala

    A.1.1.    Taxa pentru modificarea licentei:
              - 200.000 lei    - la modificarile pentru categoriile de
                                 informatii cuprinse in licenta de emisie,
                                 prevazute la art. 12 alin. (1) din Legea
                                 audiovizualului nr. 48/1992, cu
                                 modificarile ulterioare
              - 500.000 lei    - la modificarile prevazute la art. 14
                                 alin. (2) din Legea audiovizualului nr.
                                 48/1992, cu modificarile ulterioare
    A.1.2.    Taxa pentru modificarea deciziei de autorizare
              - 1.500.000 lei  - la schimbarea amplasamentului

                  Pentru televiziune cu acoperire locala

    A.1.3.    Taxa pentru modificarea licentei
              - 200.000 lei    - la modificarile pentru categoriile de
                                 informatii cuprinse in licenta de emisie,
                                 prevazute la art. 12 alin. (1) din Legea
                                 audiovizualului nr. 48/1992, cu
                                 modificarile ulterioare
              - 500.000 lei    - la modificarile prevazute la art. 14
                                 alin. (2) din Legea audiovizualului nr.
                                 48/1992, cu modificarile ulterioare
    A.1.4.    Taxa pentru modificarea deciziei de autorizare
              - 2.000.000 lei  - la schimbarea amplasamentului

                   A.2. Taxe - Ministerul Comunicatiilor

                           Pentru radiodifuziune

    A.2.1.    Taxa pentru modificarea avizului tehnic
              prealabil                                        400.000 lei
    A.2.2.    Taxa pentru modificarea autorizatiei
              tehnice                                        1.000.000 lei

                            Pentru televiziune

    A.2.3.    Taxa pentru modificarea avizului tehnic
              prealabil                                        400.000 lei
    A.2.4.    Taxa pentru modificarea autorizatiei
              tehnice                                        1.000.000 lei

          B. AUTORIZAREA COMUNICATIEI AUDIOVIZUALE DISTRIBUITA PRIN CABLU

                B.1. Taxe - Consiliul National al Audiovizualului

    B.1.1.    Taxa pentru modificarea licentei                 200.000 lei

                       B.2. Taxe - Ministerul Comunicatiilor

    B.2.1.    Taxa pentru modificarea avizului tehnic
              prealabil                                        700.000 lei
    B.2.2.    Taxa pentru modificarea deciziei de
              autorizare                                     1.400.000 lei

            C. AUTORIZAREA RECEPTIEI CU INSTALATII COMUNITARE A
              PROGRAMELOR AUDIOVIZUALE TRANSMISE PRIN SATELIT

                    C.1. Taxe - Ministerul Comunicatiilor

    C.1.1.    Taxa pentru modificarea deciziei de autorizare   600.000 lei

                 D. AUTORIZAREA COMUNICATIEI AUDIOVIZUALE
                            DIFUZATE PRIN SATELIT

                Taxe - Consiliul National al Audiovizualului

         D.1. Taxa de solicitare a licentei de emisie pentru difuzarea
              programelor audiovizuale prin satelit (radiodifuziune
                            sonora si televiziune)

              Termen de plata - la depunerea cererii de
              licenta
    D.1.1.    Pentru program difuzat la scara nationala      5.000.000 lei
    D.1.2.    Pentru program destinat difuzarii in afara
              granitelor tarii                               1.250.000 lei

                      D.2. Taxa de licenta initiala

              Termen de plata - la eliberarea licentei
              initiale
    D.2.1.    Pentru program difuzat la scara nationala     10.000.000 lei
    D.2.2.    Pentru program destinat difuzarii in afara
              granitelor tarii                               2.500.000 lei

                      D.3. Taxa de autorizare
              Termen de plata - la solicitarea deciziei
              de autorizare sau la solicitarea
              reautorizarii noului amplasament
    D.3.1.    Pentru situatia in care difuzarea
              programului se face dintr-un studio nou
              realizat                                       2.000.000 lei
    D.3.2.    Pentru situatia in care difuzarea
              programului se va face dintr-un studio
              existent                                       1.000.000 lei

                     D.4. Taxa de licenta anuala

              Termen de plata - dupa expirarea primului an
              de la data obtinerii licentei
    D.4.1.    Pentru program difuzat la scara nationala     12.000.000 lei
    D.4.2.    Pentru program destinat difuzarii in afara
              granitelor tarii                               1.000.000 lei

                D.5. Taxa pentru modificarea licentei          500.000 lei

       D.6. Taxa pentru modificarea deciziei de autorizare   1.000.000 lei

    OBSERVATII:
    Taxa anuala de licenta nu se plateste pentru primul an de la data obtinerii licentei. Taxa anuala este fractionabila pentru primul si ultimul an din perioada de valabilitate a licentei (se ia in calcul un numar intreg de luni) si se achita pana la data de 31 decembrie a anului in curs. Pentru restul perioadei de valabilitate a licentei de emisie, taxa anuala se plateste pana la data de 31 martie pentru anul in curs. Neachitarea taxelor la termen atrage penalizarea cu 0,25% din valoarea acestora, pentru fiecare zi de intarziere.

       E. AUTORIZAREA STATIILOR DE RADIODIFUZIUNE DE MARE PUTERE
             PENTRU RETELELE PRIVATE CU ACOPERIRE NATIONALA

           E.1. Taxe - Consiliul National al Audiovizualului

    E.1.1.    Taxa de inscriere la concursul pentru
              licenta                                        7.500.000 lei
              Termen de plata - la depunerea cererii de
              licenta
    E.1.2.    Taxa de licenta initiala                      10.000.000 lei
              Termen de plata - la eliberarea licentei
              initiale
    E.1.3.    Taxa pentru decizia de autorizare (eliberata
              pentru fiecare statie in parte)                2.500.000 lei
              Termen de plata - la solicitarea deciziei de
              autorizare sau la solicitarea reautorizarii
              noului amplasament
    E.1.4.    Taxa de licenta anuala                         7.500.000 lei
              Termen de plata - dupa expirarea primului an
              de la obtinerea licentei
    E.1.5.    Taxa pentru modificarea licentei                 500.000 lei
    E.1.6.    Taxa pentru modificarea deciziei de
              autorizare                                     1.000.000 lei

                   E.2. Taxe - Ministerul Comunicatiilor

    E.2.1.    Taxa pentru aviz tehnic prealabil (per
              statie din retea)                              1.000.000 lei
    E.2.2.    Taxa pentru autorizatie tehnica de
              functionare (per statie din retea)             2.000.000 lei
    E.2.3.    Taxa pentru modificarea avizului tehnic
              prealabil (per statie din retea)                 500.000 lei
    E.2.4.    Taxa pentru modificarea autorizatiei
              tehnice de functionare (per statie din
              retea)                                         1.000.000 lei

            F. AUTORIZAREA STATIILOR DE TELEVIZIUNE DE MARE PUTERE
                 PENTRU RETELELE PRIVATE CU ACOPERIRE NATIONALA

               F.1. Taxe - Consiliul National al Audiovizualului

    F.1.1.    Taxa de inscriere la concursul de licenta     12.500.000 lei
              Termen de plata - la depunerea cererii de
              licenta
    F.1.2.    Taxa de licenta initiala                      15.000.000 lei
              Termen de plata - la eliberarea licentei
              initiale
    F.1.3.    Taxa de autorizare (eliberata pentru
              fiecare statie in parte)                       2.500.000 lei
              Termen de plata - la solicitarea deciziei de
              autorizare sau la solicitarea reautorizarii
              noului amplasament
    F.1.4.    Taxa de licenta anuala                        12.000.000 lei
              Termen de plata - dupa expirarea primului
              an de la data obtinerii licentei
    F.1.5.    Taxa pentru modificarea licentei                 500.000 lei
    F.1.6.    Taxa pentru modificarea deciziei de
              autorizare                                     1.000.000 lei

                 F.2. Taxe - Ministerul Comunicatiilor

    F.2.1.    Taxa pentru aviz tehnic prealabil (per
              statie din retea)                              1.000.000 lei
    F.2.2.    Taxa pentru autorizatie tehnica de
              functionare (per statie din retea)             2.000.000 lei
    F.2.3.    Taxa pentru modificarea avizului tehnic
              prealabil (per statie din retea)                 500.000 lei
    F.2.4.    Taxa pentru modificarea autorizatiei
              tehnice de functionare (per statie din
              retea)                                         1.000.000 leiSmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 19/1998

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 19 din 1998
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu