E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 18 din 16 iulie 2008

cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2008

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 551 din 22 iulie 2008In temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. I.1 din Legea nr. 142/2008 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 1. - Bugetul de stat pe anul 2008, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 902 şi nr. 902 bis din 31 decembrie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează potrivit prevederilor prezentei ordonanţe.

Art. 2. - Veniturile bugetului de stat pe anul 2008 se majorează cu suma de 3.800.000 mii lei, din care: 2.900.000 mii lei la taxa pe valoarea adăugată şi 900.000 mii lei la impozitul pe profit.

Art. 3. - (1) Cheltuielile bugetului de stat pe anul 2008 se majorează, pe sold, cu suma de 4.430.920 mii lei.

(2) Se suplimentează fondurile alocate de la bugetul de stat următorilor ordonatori principali de credite:

a) Administraţia Prezidenţială, cu suma de 1.000 mii lei la capitolul „Autorităţi publice şi acţiuni externe", titlul „Bunuri şi servicii";

b)  Cancelaria Primului-Ministru, cu suma de 25.000 mii lei astfel:

b.1.) cu suma de 259 mii lei la capitolul „Autorităţi publice şi acţiuni externe", din care: cu suma de 209 mii lei la titlul „Bunuri şi servicii" şi cu suma de 50 mii lei la titlul „Active nefinanciare", prin introducerea articolului „Reparaţii capitale aferente activelor fixe";

b.2.) cu suma de 18.439 mii lei la capitolul „Cultură, recreere şi religie", din care: cu suma de 5.144 mii lei la titlul „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice" şi cu suma de 13.295 mii lei la titlul „Alte cheltuieli", din care: cu suma de 4.457 mii lei la alineatul „Proiecte de comunicare, informare publică şi promovarea imaginii şi intereselor româneşti peste hotare", cu suma de 1.038 mii lei la alineatul „Indemnizaţia de merit" şi cu suma de 7.800 mii lei la alineatul „Sume destinate finanţării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat";

b.3.) cu suma de 6.302 mii lei la capitolul „Asigurări şi asistenţă socială", titlul „Asistenţă socială", alineatul „Ajutoare sociale în numerar", pentru plata rentei viagere acordate sportivilor;

c)   Secretariatul General al Guvernului, cu suma de 20.300 mii lei, astfel:

c.1.) cu suma de 4.300 mii lei la capitolul „Autorităţi publice şi acţiuni externe", titlul „Cheltuieli de personal", pentru Departamentul pentru Afaceri Europene;

c.2.) cu suma de 16.000 mii lei la capitolul „Cultură, recreere şi religie", titlul „Alte cheltuieli", pentru sprijinirea organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale;

d) Ministerul Afacerilor Externe, cu suma de 45.000 mii lei la titlul „Bunuri şi servicii", din care: cu suma de 42.000 mii lei la capitolul „Autorităţi publice şi acţiuni externe" şi cu suma de 3.000 mii lei la capitolul „Cultură, recreere şi religie";

e) Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, cu suma de 259.665 mii lei, astfel:

e.1.) cu suma de 5.000 mii lei la capitolul „Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă", titlul „Alte transferuri", alineatul „Asistenţă tehnică în cadrul programelor operaţionale, altele decât Programul Operaţional Asistenţă Tehnică";

e.2.) cu suma de 254.665 mii lei la capitolul „Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică", prin suplimentarea titlului „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice" cu suma de 110.000 mii lei, din care: pentru alineatul „Subprogramul privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes clasate" cu suma de 60.000 mii lei şi pentru alineatul „Subprogramul privind alimentarea cu apă a satelor" cu suma de 50.000 mii lei; de asemenea, a titlului „Alte transferuri" cu suma de 104.665 mii lei, prin suplimentarea alineatului „Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat" cu suma de 105.000 mii lei şi diminuarea alineatului „Programe cu finanţare rambursabilă" cu suma de 335 mii lei, precum şi a titlului „Active nefinanciare" cu suma de 40.000 mii lei, pentru construcţii de locuinţe sociale şi alimentare cu apă;

f) Ministerul Economiei şi Finanţelor, cu suma de 376.000 mii lei;

g) Ministerul Apărării, cu suma de 200.000 mii lei la capitolul „Apărare", titlul „Active nefinanciare", din care: cu suma de 36.000 mii lei pentru modernizarea a două avioane IAR 99, precum şi pentru achiziţia unui pachet suport logistic iniţial necesar pentru operarea şi mentenanţa aeronavelor;

h) Ministerul Internelor şi Reformei Administrative, cu suma de 60.000 mii lei la capitolul „Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă", titlul „Active nefinanciare", pentru constituirea stocurilor minime de siguranţă pentru produse petroliere;

i) Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile, cu suma de 36.000 mii lei, astfel:

i.1.) cu suma de 12.000 mii lei la capitolul „Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică", din care: cu suma de 2.000 mii lei la titlul „Alte transferuri" şi cu suma de 10.000 mii lei la titlul „Active nefinanciare";

i.2.) cu suma de 24.000 mii lei la capitolul „Protecţia mediului", din care: cu suma de 300 mii lei la titlul „Bunuri şi servicii", cu suma de 10.000 mii lei la titlul „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice" şi cu suma de 13.700 mii lei la titlul „Active nefinanciare";

j) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu suma de 100.000 mii lei la capitolul „Agricultură, silvicultură, piscicultura şi vânătoare", titlul „Subvenţii", articolul „Sprijinirea producătorilor agricoli";

k) Ministerul Transporturilor, cu suma de 1.339.247 mii lei;

l) Ministerul Culturii şi Cultelor, cu suma de 50.000 mii lei;

m) Agenţia Naţională de Integritate, cu suma de 3.000 mii lei;

n) Serviciul Român de Informaţii, cu suma de 289.940 mii lei, din care: cu suma de 247.770 mii lei la capitolul „Ordine publică şi siguranţă naţională", titlul „Active nefinanciare", cu suma de 18.080 mii lei la capitolul „Sănătate", titlul „Active nefinanciare", şi cu suma de 24.090 mii lei la capitolul „Asigurări şi asistenţă socială", titlul „Asistenţă socială";

o) Serviciul de Informaţii Externe, cu suma de 7.000 mii lei la capitolul „Ordine publică şi siguranţă naţională", titlul „Active nefinanciare";

p) Academia Română, cu suma de 7.500 mii lei la capitolul „Cercetare fundamentală şi cercetare-dezvoltare", din care: suma de 3.600 mii lei la titlul „Cheltuieli de personal", din care: suma de 500 mii lei pentru Institutul de Istorie a Religiilor, suma de 2.400 mii lei la titlul „Alte cheltuieli" şi suma de 1.500 mii lei la titlul „Active nefinanciare";

r) Autoritatea Naţională Sanitară, Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, cu suma de 100.000 mii lei la titlul „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice";

s) Societatea Română de Radiodifuziune, cu suma de 31.268 mii lei, la capitolul „Cultură, recreere şi religie", din care: cu suma de 20.773 mii lei la titlul „Bunuri şi servicii", cu suma de 10.195 mii lei la titlul „Alte transferuri" şi cu suma de 300 mii lei la titlul „Active nefinanciare";

ş) Ministerul Economiei şi Finanţelor - Acţiuni Generale, cu suma de 1.480.000 mii lei.

(3) Bugetele rectificate ale Ministerului Economiei şi Finanţelor, Ministerului Transporturilor, Ministerului Culturii şi Cultelor, Agenţiei Naţionale de Integritate şi Ministerului Economiei şi Finanţelor -Acţiuni Generale sunt prezentate în anexele nr. 3/16, 3/24, 3/27, 3/30 şi 3/65*), care fac parte integrantă din prezenta ordonanţă.

Art. 4. - Cheltuielile din fondurile provenite din credite externe pe anul 2008 se majorează pe sold cu suma de 218.148 mii lei, prin diminuarea bugetului fondurilor provenite din credite externe al Serviciului Român de Informaţii cu suma de 282.940 mii lei, suplimentarea bugetului fondurilor provenite din credite externe al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor cu suma de 335 mii lei şi suplimentarea bugetului fondurilor provenite din credite externe al Ministerului Transporturilor cu suma de 500.753 mii lei.

Art. 5. - (1) Cheltuielile bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2008 se diminuează pe sold cu suma de 139 mii lei.

(2) Se suplimentează bugetul fondurilor externe nerambursabile al Cancelariei Primului-Ministru cu suma de 45 mii lei la capitolul „Autorităţi publice şi acţiuni externe", din care: cu suma de 8 mii lei la titlul „Bunuri şi servicii" şi cu suma de 37 mii lei la titlul „Active nefinanciare", şi se introduce ca anexă la bugetul propriu fişa proiectului cu finanţare nerambursabilă „Informaţii operaţionale pentru întărirea luptei antifraudă".

(3) Se diminuează bugetul fondurilor externe nerambursabile al Secretariatului General al Guvernului cu suma de 794 mii lei, la capitolul „Autorităţi publice şi acţiuni externe", prin majorarea cu suma de 599 mii lei a titlului „Cheltuieli de personal" şi diminuarea cu suma de 1.393 mii lei a titlului „Bunuri si servicii".

(4) Se suplimentează bugetul fondurilor externe nerambursabile al Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, la capitolul „Asigurări şi asistenţă socială", titlul „Alte transferuri", cu suma de 610 mii lei, se introduce, ca anexă la bugetul propriu, fişa proiectului „Program comunitar Progress - SYNTESIS - servicii sociale integrate pentru grupurile vulnerabile" şi se autorizează Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse să efectueze redistribuiri de credite bugetare între titlurile capitolului şi între fişele proiectelor cu finanţare nerambursabilă şi să introducă creditele de angajament pentru programul PHARE CES 2006.

Art. 6. - (1) Veniturile şi cheltuielile bugetelor activităţilor finanţate integral din venituri proprii pe anul 2008 se majorează cu suma de 271.576 mii lei, din care: cu suma de 210 mii lei la Secretariatul General al Guvernului, cu suma de 30.000 mii lei la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, cu suma de 169.981 mii lei la Ministerul Economiei şi Finanţelor, cu suma de 26.100 mii lei la Ministerul Apărării, cu suma de 43.865 mii lei la Ministerul Internelor şi Reformei Administrative, cu suma de 420 mii lei la Serviciul Român de Informaţii şi cu suma de 1.000 mii lei la Academia Oamenilor de Ştiinţă din România.

(2)  Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor efectuează redistribuiri în bugetul activităţilor finanţate integral din venituri proprii, la capitolul „Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică", pentru asigurarea sumei de 2.500 mii lei la titlul „Alte transferuri", prin diminuarea titlului „Cheltuieli de personal" cu suma de 1.070 mii lei şi a titlului „Bunuri şi servicii" cu suma de 1.430 mii lei.

(3) Se autorizează Ministerul Sănătăţii Publice să introducă în bugetul activităţilor finanţate integral din venituri proprii, la capitolul „Sănătate", la titlul „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", alineatul 51.01.03 „Acţiuni de sănătate" cu suma de 10.732 mii lei, prin redistribuire în cadrul prevederilor bugetare aprobate.

(4)  Activitatea centrelor de cercetare ştiinţifică din cadrul secţiilor ştiinţifice de specialitate din structura Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România se organizează ca activitate finanţată integral din venituri proprii.

(5)  Pentru aplicarea prevederilor alin. (4) se autorizează Academia Oamenilor de Ştiinţă din România să introducă, ca anexă la bugetul propriu, bugetul activităţilor finanţate integral din venituri proprii cu venituri şi cheltuieli în sumă de 1.000 mii lei şi să detalieze această sumă pe subdiviziuni ale clasificaţiei bugetare.

Art. 7. - (1) In structura bugetului de stat şi bugetelor ordonatorilor principali de credite aprobate pe anul 2008 se efectuează următoarele modificări:

a) Administraţia Prezidenţială introduce în bugetul propriu la capitolul „Autorităţi publice şi acţiuni externe", la titlul „Bunuri şi servicii", alineatul 20.05.01 „Uniforme şi echipament" cu suma de 22 mii lei, prin redistribuire de la alineatul „Alte obiecte de inventar";

b)  Senatul României introduce fişa obiectivului de investiţii cod 02.51.01.003 „Palatul Parlamentului" la poziţia A - Obiective de investiţii în continuare cu suma de 7.667 mii lei, prin diminuarea cu aceeaşi sumă a poziţiei C -Alte cheltuieli de investiţii, categoria de investiţii „e - Alte cheltuieli asimilate investiţiilor";

*) Anexele nr. 3/16, 3/24, 3/27, 3/30 şi 3/65 se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 551 bis în afara abonamentului, care se poate achiziţiona de la Centrul de vânzări şi informare al Regiei Autonome „Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

c) Camera Deputaţilor redistribuie suma de 3.500 mii lei de la capitolul „Autorităţi publice şi acţiuni externe", titlul „Cheltuieli de personal", la titlul „Bunuri şi servicii";

d)   Curtea Constituţională introduce în bugetul propriu capitolul „Asigurări şi asistenţă socială", subcapitolul „Ajutoare la trecerea în rezervă, retragere sau pensionare", titlul „Asistenţă socială" cu suma de 120 mii lei prin diminuarea corespunzătoare a prevederilor aprobate la capitolul „Autorităţi publice şi acţiuni externe", titlul „Cheltuieli de personal";

e)  Cancelaria Primului-Ministru efectuează modificări în bugetul aprobat la capitolul „Cultură, recreere şi religie", la anexa „Bugetul instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii, pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli şi alineate pe anul 2008" - „Direcţii pentru sport judeţene şi ale municipiului Bucureşti", prin majorarea veniturilor proprii şi a cheltuielilor, cu suma de 50 mii lei;

f)  Secretariatul General al Guvernului redistribuie suma de 2.537 mii lei de la capitolul „Cultură, recreere şi religie", titlul „Alte transferuri", alineatul „Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă", la capitolul „Autorităţi publice şi acţiuni externe", din care: la titlul „Bunuri şi servicii" suma de 600 mii lei, la titlul „Active nefinanciare" suma de 1.937 mii lei, precum şi suma de 800 mii lei de la capitolul „Alte servicii publice generale", titlul „Alte transferuri", subcapitolul „Programe de informare şi prezentare a imaginii României" la capitolul „Autorităţi publice şi acţiuni externe", titlul „Alte transferuri", alineatul „Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat", iar la anexa „Bugetul instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii, pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli şi alineate pe anul 2008" - „Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale" efectuează modificări prin introducerea alineatului „Deplasări în străinătate" cu suma de 60 mii lei, prin diminuarea cu aceeaşi sumă a alineatului „Deplasări interne, detaşări, transferări";

g)  Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, la capitolul „Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică", redistribuie suma de 9.000 mii lei de la titlul „Subvenţii" la titlul „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice" pentru asigurarea sumelor necesare finanţării „Programului pentru construcţii de locuinţe şi săli de sport";

h) Ministerul Justiţiei introduce la capitolul „Ordine publică şi siguranţă naţională", la titlul „Bunuri şi servicii", articolul „Ajutor public judiciar" cu sume care se asigură prin redistribuire în cadrul aceluiaşi titlu, pentru finanţarea sistemului de ajutor public judiciar şi a sistemului de asistenţă juridică;

i) Ministerul Apărării introduce la capitolul „Ordine publică şi siguranţă naţională", titlul 80 „Imprumuturi", articolul 80.03 „Imprumuturi pentru instituţii şi servicii publice sau activităţi finanţate integral din venituri proprii" cu suma de 300 mii lei, prin diminuarea cu aceeaşi sumă a titlului „Active nefinanciare";

j) Ministerul Internelor şi Reformei Administrative introduce la capitolul „Acţiuni generale economice comerciale şi de muncă", la titlul „Alte transferuri", alineatul „Programe cu finanţare rambursabilă" cu suma de 225 mii lei, prin redistribuire de la titlul „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", alineatul „Transferuri pentru lucrările de cadastru imobiliar";

k) Ministerul pentru Intreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale redistribuie suma de 7.500 mii lei de la capitolul „Acţiuni generale economice comerciale şi de muncă", titlul „Active nefinanciare" la capitolul „Autorităţi publice şi acţiuni externe", titlul „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice";

l) se autorizează Ministerul pentru Intreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale să introducă la capitolul „Acţiuni generale economice comerciale şi de muncă", la titlul „Alte transferuri" alineatul 55.01.40 „Asistenţă tehnică în cadrul programelor operaţionale, altele decât Programul Operaţional Asistenţă Tehnică" şi să asigure suma necesară prin redistribuire în cadrul prevederilor bugetare aprobate;

m) în bugetul Ministerului Transporturilor, la titlul „Active nefinanciare", articolul „Reparaţii capitale aferente mijloacelor fixe", se alocă suma de 5.197 mii lei pentru Şcoala Superioară de Aviaţie Civilă, iar la anexa nr. 3/24/22 se introduce fişa obiectivului de investiţii „Pista de decolare-aterizare pavată, pentru avioane uşoare în incinta aerodromului «Gheorghe Bănciulescu» Strejnic Ploieşti", prin care se alocă suma de 6.471 mii lei;

n) în bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, pentru plata lucrărilor executate în anul 2007, se introduc fişele obiectivelor de investiţii finanţate de la bugetul de stat: „Extindere şi supraetajare spaţii de învăţământ - corp P la Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti" - cod 25.65.01.123 cu suma de 190 mii lei, „Lucrări pentru reducerea pierderilor de căldură la Universitatea «Transilvania» din Braşov", cod 25.65.01.62 cu suma de 303 mii lei şi „Spaţii cazare 1.502 locuri - corp A+B Str. Cameliei 245 locuri la Universitatea de Vest din Timişoara", cod 25.65.01.38a cu suma de 77 mii lei, finanţarea asigurându-se prin diminuarea cu suma de 570 mii lei de la poziţia C -Alte cheltuieli de investiţii fişa cod 25.65.01.83 „e -Alte cheltuieli asimilate investiţiilor";

o) Ministerul Sănătăţii Publice, în fişa „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile de preaderare şi alţi donatori", înlocuieşte denumirea proiectului 8 PHARE 2006/018-147.05.01 „Suport pentru reţeaua de medicină legală a laboratoarelor pentru abuzul de droguri şi metaboliţilor" cu denumirea „Sprijinirea reţelei naţionale de laboratoare medico-legale de detectare a drogurilor şi a metaboliţilor";

p) Ministerul Sănătăţii Publice redistribuie la capitolul „Sănătate" următoarele sume:

p.1.) 127 mii lei, de la titlul „Alte transferuri" alineatul „Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă", reprezentând cofinanţarea de la bugetul de stat pentru Programul PHARE 2006/018-147.05.01 „Sprijinirea reţelei naţionale de laboratoare medico-legale de detectare a drogurilor şi a metaboliţilor", la titlul „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", alineatul „Transferuri către instituţii publice", pentru majorarea bugetului Institutului Naţional de Medicină Legală «Profesor Dr. Mina Minovici»", atât la venituri, cât şi la cheltuieli, prin introducerea titlului „Alte transferuri", alineatul „Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă";

p.2.) 225 mii lei, de la titlul „Bunuri şi servicii" la titlul „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", alineatul „Transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate";

r) se autorizează Ministerul Sănătăţii Publice să introducă la capitolul „Sănătate", la titlul „Alte transferuri", alineatul 55.01.12 „Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat" cu suma de 1.200 mii lei care se asigură prin diminuarea cu aceeaşi sumă a titlului „Active nefinanciare";

s) Ministerul Sănătăţii Publice, pentru plata lucrărilor executate în anul 2007, introduce fişele obiectivelor de investiţii „Centrală termică corp legătură şi şarpantă Spitalul Clujana", judeţul Cluj, cod 26.66.01.0014, şi „Sistematizarea incintei spitaliceşti a Spitalului Clinic Judeţean Timişoara", judeţul Timiş, cod 26.66.01.0111, cu asigurarea sumelor aferente prin redistribuire de la fişa cod 26.66.01.0100d „Cheltuieli de expertiză, proiectare şi de execuţie privind consolidările";

ş) Serviciul de Informaţii Externe redistribuie la capitolul „Ordine publică şi siguranţă naţională" suma de 4.000 mii lei de la titlul „Cheltuieli de personal" la titlul „Active nefinanciare";

t) Serviciul de Protecţie şi Pază redistribuie suma de 1.500 mii lei de la capitolul „Ordine publică şi siguranţă naţională", titlul „Active nefinanciare" la capitolul „Asigurări şi asistenţă socială", titlul „Asistenţă socială";

ţ) Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor introduce în bugetul propriu pe anul 2008, la capitolul „Autorităţi publice şi acţiuni externe", titlul „Alte transferuri", articolul „Transferuri curente în străinătate", alineatul 55.02.01 „Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale" cu suma de 114 mii lei, prin diminuarea corespunzătoare a titlului „Bunuri şi servicii".

(2) Se suplimentează bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2008 cu suma de 225 mii lei atât la partea de venituri la subcapitolul „Subvenţii primite de bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate", cât şi la partea de cheltuieli la capitolul „Sănătate", titlul „Bunuri şi servicii".

Art. 8. - In vederea asigurării sumelor reprezentând prefinanţarea/cofinanţarea axelor prioritare de asistenţă tehnică din cadrul programelor operaţionale şi a Programului Operaţional Asistenţă Tehnică se autorizează ordonatorii principali de credite să efectueze virări de la titlul 20 „Bunuri şi servicii", alineatul 20.26 „Asistenţă tehnică în cadrul programelor operaţionale" la titlul 55 „Alte transferuri" prin introducerea alineatelor 55.01.39 „Asistenţă tehnică în cadrul Programului Operaţional Asistenţă Tehnică" şi 55.01.40 „Asistenţă tehnică în cadrul programelor operaţionale, altele decât Programul Operaţional Asistenţă Tehnică", după caz.

Art. 9. - (1) Se repartizează creditele bugetare reţinute din prevederile aprobate pe anul 2008 Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, conform prevederilor art. 21 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare.

(2)  Se repartizează suma de 400.000 mii lei din creditele bugetare reţinute din prevederile aprobate pe anul 2008 Ministerului Transporturilor, conform prevederilor art. 21 din Legea nr. 500/2002, cu modificările ulterioare, pentru finanţarea obiectivului de investiţii „Autostrada Braşov-Cluj-Borş".

(3)  Se repartizează suma de 100.000 mii lei din creditele bugetare reţinute din prevederile aprobate pe anul 2008 Ministerului Sănătăţii Publice, conform prevederilor art. 21 din Legea nr. 500/2002, cu modificările ulterioare, pentru derularea Programului naţional de oncologie „Prevenirea cancerului de col uterin".

(4) Se repartizează suma de 110.587 mii lei din creditele bugetare reţinute din prevederile aprobate pe anul 2008 Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, conform prevederilor art. 21 din Legea nr. 500/2002, cu modificările ulterioare, la titlul „Asistenţă socială".

Art. 10. - (1) Ordonatorii principali de credite au obligaţia ca în cadrul bugetului aprobat să asigure sumele necesare plăţii drepturilor de natură salarială, a contribuţiilor de asigurări sociale aferente şi a pensiilor.

(2) Pentru aplicarea prevederilor alin. (1), în termen de 20 de zile de la intrarea în vigoare a prevederilor prezentei ordonanţe, ordonatorii principali de credite pot efectua redistribuiri de sume în cadrul bugetului propriu şi bugetelor instituţiilor subordonate, între toate subdiviziunile bugetare, cu respectarea prevederilor alin. (2), (3) şi (4) ale art. 12 din Legea bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Prevederile alin. (1) şi (2) nu se aplică pentru asigurarea plăţii premiilor în cursul anului şi a orelor suplimentare.

Art. 11. - Bugetele rectificate pe anul 2008 ale instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii, care funcţionează în coordonarea primului-ministru, direct sau prin Cancelaria Primului-Ministru, se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

Art. 12. - Deficitul bugetului de stat pe anul 2008 se majorează cu suma de 630.920 mii lei.

CAPITOLUL II

Dispoziţii finale

Art. 13. - (1) Se autorizează Ministerul Economiei şi Finanţelor să introducă, la propunerea ordonatorilor principali de credite, modificările prevăzute în prezenta ordonanţă în volumul şi structura bugetului de stat, bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, bugetului fondurilor provenite din credite externe, bugetului fondurilor externe nerambursabile, bugetului activităţilor finanţate integral din venituri proprii, precum şi în bugetele ordonatorilor principali de credite, pe anul 2008.

(2) Pentru aplicarea prevederilor alin. (1) ordonatorii principali de credite, în termen de 20 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe, comunică Ministerului Economiei şi Finanţelor detalierea modificărilor aprobate conform acesteia.

(3) Se autorizează ordonatorii principali de credite prevăzuţi la alin. (1) să detalieze influenţele aprobate şi să introducă modificările prevăzute în prezenta ordonanţă în bugetele lor şi în anexele la acestea pe anul 2008.

Art. 14. - Prezenta ordonanţă intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul economiei şi finanţelor,

Varujan Vosganian


SmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 18/2008

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 18 din 2008
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu