E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 18 din 16 iulie 2008

cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2008

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 551 din 22 iulie 2008In temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. I.1 din Legea nr. 142/2008 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 1. - Bugetul de stat pe anul 2008, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 902 şi nr. 902 bis din 31 decembrie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează potrivit prevederilor prezentei ordonanţe.

Art. 2. - Veniturile bugetului de stat pe anul 2008 se majorează cu suma de 3.800.000 mii lei, din care: 2.900.000 mii lei la taxa pe valoarea adăugată şi 900.000 mii lei la impozitul pe profit.

Art. 3. - (1) Cheltuielile bugetului de stat pe anul 2008 se majorează, pe sold, cu suma de 4.430.920 mii lei.

(2) Se suplimentează fondurile alocate de la bugetul de stat următorilor ordonatori principali de credite:

a) Administraţia Prezidenţială, cu suma de 1.000 mii lei la capitolul „Autorităţi publice şi acţiuni externe", titlul „Bunuri şi servicii";

b)  Cancelaria Primului-Ministru, cu suma de 25.000 mii lei astfel:

b.1.) cu suma de 259 mii lei la capitolul „Autorităţi publice şi acţiuni externe", din care: cu suma de 209 mii lei la titlul „Bunuri şi servicii" şi cu suma de 50 mii lei la titlul „Active nefinanciare", prin introducerea articolului „Reparaţii capitale aferente activelor fixe";

b.2.) cu suma de 18.439 mii lei la capitolul „Cultură, recreere şi religie", din care: cu suma de 5.144 mii lei la titlul „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice" şi cu suma de 13.295 mii lei la titlul „Alte cheltuieli", din care: cu suma de 4.457 mii lei la alineatul „Proiecte de comunicare, informare publică şi promovarea imaginii şi intereselor româneşti peste hotare", cu suma de 1.038 mii lei la alineatul „Indemnizaţia de merit" şi cu suma de 7.800 mii lei la alineatul „Sume destinate finanţării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat";

b.3.) cu suma de 6.302 mii lei la capitolul „Asigurări şi asistenţă socială", titlul „Asistenţă socială", alineatul „Ajutoare sociale în numerar", pentru plata rentei viagere acordate sportivilor;

c)   Secretariatul General al Guvernului, cu suma de 20.300 mii lei, astfel:

c.1.) cu suma de 4.300 mii lei la capitolul „Autorităţi publice şi acţiuni externe", titlul „Cheltuieli de personal", pentru Departamentul pentru Afaceri Europene;

c.2.) cu suma de 16.000 mii lei la capitolul „Cultură, recreere şi religie", titlul „Alte cheltuieli", pentru sprijinirea organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale;

d) Ministerul Afacerilor Externe, cu suma de 45.000 mii lei la titlul „Bunuri şi servicii", din care: cu suma de 42.000 mii lei la capitolul „Autorităţi publice şi acţiuni externe" şi cu suma de 3.000 mii lei la capitolul „Cultură, recreere şi religie";

e) Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, cu suma de 259.665 mii lei, astfel:

e.1.) cu suma de 5.000 mii lei la capitolul „Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă", titlul „Alte transferuri", alineatul „Asistenţă tehnică în cadrul programelor operaţionale, altele decât Programul Operaţional Asistenţă Tehnică";

e.2.) cu suma de 254.665 mii lei la capitolul „Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică", prin suplimentarea titlului „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice" cu suma de 110.000 mii lei, din care: pentru alineatul „Subprogramul privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes clasate" cu suma de 60.000 mii lei şi pentru alineatul „Subprogramul privind alimentarea cu apă a satelor" cu suma de 50.000 mii lei; de asemenea, a titlului „Alte transferuri" cu suma de 104.665 mii lei, prin suplimentarea alineatului „Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat" cu suma de 105.000 mii lei şi diminuarea alineatului „Programe cu finanţare rambursabilă" cu suma de 335 mii lei, precum şi a titlului „Active nefinanciare" cu suma de 40.000 mii lei, pentru construcţii de locuinţe sociale şi alimentare cu apă;

f) Ministerul Economiei şi Finanţelor, cu suma de 376.000 mii lei;

g) Ministerul Apărării, cu suma de 200.000 mii lei la capitolul „Apărare", titlul „Active nefinanciare", din care: cu suma de 36.000 mii lei pentru modernizarea a două avioane IAR 99, precum şi pentru achiziţia unui pachet suport logistic iniţial necesar pentru operarea şi mentenanţa aeronavelor;

h) Ministerul Internelor şi Reformei Administrative, cu suma de 60.000 mii lei la capitolul „Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă", titlul „Active nefinanciare", pentru constituirea stocurilor minime de siguranţă pentru produse petroliere;

i) Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile, cu suma de 36.000 mii lei, astfel:

i.1.) cu suma de 12.000 mii lei la capitolul „Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică", din care: cu suma de 2.000 mii lei la titlul „Alte transferuri" şi cu suma de 10.000 mii lei la titlul „Active nefinanciare";

i.2.) cu suma de 24.000 mii lei la capitolul „Protecţia mediului", din care: cu suma de 300 mii lei la titlul „Bunuri şi servicii", cu suma de 10.000 mii lei la titlul „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice" şi cu suma de 13.700 mii lei la titlul „Active nefinanciare";

j) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu suma de 100.000 mii lei la capitolul „Agricultură, silvicultură, piscicultura şi vânătoare", titlul „Subvenţii", articolul „Sprijinirea producătorilor agricoli";

k) Ministerul Transporturilor, cu suma de 1.339.247 mii lei;

l) Ministerul Culturii şi Cultelor, cu suma de 50.000 mii lei;

m) Agenţia Naţională de Integritate, cu suma de 3.000 mii lei;

n) Serviciul Român de Informaţii, cu suma de 289.940 mii lei, din care: cu suma de 247.770 mii lei la capitolul „Ordine publică şi siguranţă naţională", titlul „Active nefinanciare", cu suma de 18.080 mii lei la capitolul „Sănătate", titlul „Active nefinanciare", şi cu suma de 24.090 mii lei la capitolul „Asigurări şi asistenţă socială", titlul „Asistenţă socială";

o) Serviciul de Informaţii Externe, cu suma de 7.000 mii lei la capitolul „Ordine publică şi siguranţă naţională", titlul „Active nefinanciare";

p) Academia Română, cu suma de 7.500 mii lei la capitolul „Cercetare fundamentală şi cercetare-dezvoltare", din care: suma de 3.600 mii lei la titlul „Cheltuieli de personal", din care: suma de 500 mii lei pentru Institutul de Istorie a Religiilor, suma de 2.400 mii lei la titlul „Alte cheltuieli" şi suma de 1.500 mii lei la titlul „Active nefinanciare";

r) Autoritatea Naţională Sanitară, Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, cu suma de 100.000 mii lei la titlul „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice";

s) Societatea Română de Radiodifuziune, cu suma de 31.268 mii lei, la capitolul „Cultură, recreere şi religie", din care: cu suma de 20.773 mii lei la titlul „Bunuri şi servicii", cu suma de 10.195 mii lei la titlul „Alte transferuri" şi cu suma de 300 mii lei la titlul „Active nefinanciare";

ş) Ministerul Economiei şi Finanţelor - Acţiuni Generale, cu suma de 1.480.000 mii lei.

(3) Bugetele rectificate ale Ministerului Economiei şi Finanţelor, Ministerului Transporturilor, Ministerului Culturii şi Cultelor, Agenţiei Naţionale de Integritate şi Ministerului Economiei şi Finanţelor -Acţiuni Generale sunt prezentate în anexele nr. 3/16, 3/24, 3/27, 3/30 şi 3/65*), care fac parte integrantă din prezenta ordonanţă.

Art. 4. - Cheltuielile din fondurile provenite din credite externe pe anul 2008 se majorează pe sold cu suma de 218.148 mii lei, prin diminuarea bugetului fondurilor provenite din credite externe al Serviciului Român de Informaţii cu suma de 282.940 mii lei, suplimentarea bugetului fondurilor provenite din credite externe al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor cu suma de 335 mii lei şi suplimentarea bugetului fondurilor provenite din credite externe al Ministerului Transporturilor cu suma de 500.753 mii lei.

Art. 5. - (1) Cheltuielile bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2008 se diminuează pe sold cu suma de 139 mii lei.

(2) Se suplimentează bugetul fondurilor externe nerambursabile al Cancelariei Primului-Ministru cu suma de 45 mii lei la capitolul „Autorităţi publice şi acţiuni externe", din care: cu suma de 8 mii lei la titlul „Bunuri şi servicii" şi cu suma de 37 mii lei la titlul „Active nefinanciare", şi se introduce ca anexă la bugetul propriu fişa proiectului cu finanţare nerambursabilă „Informaţii operaţionale pentru întărirea luptei antifraudă".

(3) Se diminuează bugetul fondurilor externe nerambursabile al Secretariatului General al Guvernului cu suma de 794 mii lei, la capitolul „Autorităţi publice şi acţiuni externe", prin majorarea cu suma de 599 mii lei a titlului „Cheltuieli de personal" şi diminuarea cu suma de 1.393 mii lei a titlului „Bunuri si servicii".

(4) Se suplimentează bugetul fondurilor externe nerambursabile al Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, la capitolul „Asigurări şi asistenţă socială", titlul „Alte transferuri", cu suma de 610 mii lei, se introduce, ca anexă la bugetul propriu, fişa proiectului „Program comunitar Progress - SYNTESIS - servicii sociale integrate pentru grupurile vulnerabile" şi se autorizează Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse să efectueze redistribuiri de credite bugetare între titlurile capitolului şi între fişele proiectelor cu finanţare nerambursabilă şi să introducă creditele de angajament pentru programul PHARE CES 2006.

Art. 6. - (1) Veniturile şi cheltuielile bugetelor activităţilor finanţate integral din venituri proprii pe anul 2008 se majorează cu suma de 271.576 mii lei, din care: cu suma de 210 mii lei la Secretariatul General al Guvernului, cu suma de 30.000 mii lei la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, cu suma de 169.981 mii lei la Ministerul Economiei şi Finanţelor, cu suma de 26.100 mii lei la Ministerul Apărării, cu suma de 43.865 mii lei la Ministerul Internelor şi Reformei Administrative, cu suma de 420 mii lei la Serviciul Român de Informaţii şi cu suma de 1.000 mii lei la Academia Oamenilor de Ştiinţă din România.

(2)  Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor efectuează redistribuiri în bugetul activităţilor finanţate integral din venituri proprii, la capitolul „Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică", pentru asigurarea sumei de 2.500 mii lei la titlul „Alte transferuri", prin diminuarea titlului „Cheltuieli de personal" cu suma de 1.070 mii lei şi a titlului „Bunuri şi servicii" cu suma de 1.430 mii lei.

(3) Se autorizează Ministerul Sănătăţii Publice să introducă în bugetul activităţilor finanţate integral din venituri proprii, la capitolul „Sănătate", la titlul „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", alineatul 51.01.03 „Acţiuni de sănătate" cu suma de 10.732 mii lei, prin redistribuire în cadrul prevederilor bugetare aprobate.

(4)  Activitatea centrelor de cercetare ştiinţifică din cadrul secţiilor ştiinţifice de specialitate din structura Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România se organizează ca activitate finanţată integral din venituri proprii.

(5)  Pentru aplicarea prevederilor alin. (4) se autorizează Academia Oamenilor de Ştiinţă din România să introducă, ca anexă la bugetul propriu, bugetul activităţilor finanţate integral din venituri proprii cu venituri şi cheltuieli în sumă de 1.000 mii lei şi să detalieze această sumă pe subdiviziuni ale clasificaţiei bugetare.

Art. 7. - (1) In structura bugetului de stat şi bugetelor ordonatorilor principali de credite aprobate pe anul 2008 se efectuează următoarele modificări:

a) Administraţia Prezidenţială introduce în bugetul propriu la capitolul „Autorităţi publice şi acţiuni externe", la titlul „Bunuri şi servicii", alineatul 20.05.01 „Uniforme şi echipament" cu suma de 22 mii lei, prin redistribuire de la alineatul „Alte obiecte de inventar";

b)  Senatul României introduce fişa obiectivului de investiţii cod 02.51.01.003 „Palatul Parlamentului" la poziţia A - Obiective de investiţii în continuare cu suma de 7.667 mii lei, prin diminuarea cu aceeaşi sumă a poziţiei C -Alte cheltuieli de investiţii, categoria de investiţii „e - Alte cheltuieli asimilate investiţiilor";

*) Anexele nr. 3/16, 3/24, 3/27, 3/30 şi 3/65 se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 551 bis în afara abonamentului, care se poate achiziţiona de la Centrul de vânzări şi informare al Regiei Autonome „Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

c) Camera Deputaţilor redistribuie suma de 3.500 mii lei de la capitolul „Autorităţi publice şi acţiuni externe", titlul „Cheltuieli de personal", la titlul „Bunuri şi servicii";

d)   Curtea Constituţională introduce în bugetul propriu capitolul „Asigurări şi asistenţă socială", subcapitolul „Ajutoare la trecerea în rezervă, retragere sau pensionare", titlul „Asistenţă socială" cu suma de 120 mii lei prin diminuarea corespunzătoare a prevederilor aprobate la capitolul „Autorităţi publice şi acţiuni externe", titlul „Cheltuieli de personal";

e)  Cancelaria Primului-Ministru efectuează modificări în bugetul aprobat la capitolul „Cultură, recreere şi religie", la anexa „Bugetul instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii, pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli şi alineate pe anul 2008" - „Direcţii pentru sport judeţene şi ale municipiului Bucureşti", prin majorarea veniturilor proprii şi a cheltuielilor, cu suma de 50 mii lei;

f)  Secretariatul General al Guvernului redistribuie suma de 2.537 mii lei de la capitolul „Cultură, recreere şi religie", titlul „Alte transferuri", alineatul „Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă", la capitolul „Autorităţi publice şi acţiuni externe", din care: la titlul „Bunuri şi servicii" suma de 600 mii lei, la titlul „Active nefinanciare" suma de 1.937 mii lei, precum şi suma de 800 mii lei de la capitolul „Alte servicii publice generale", titlul „Alte transferuri", subcapitolul „Programe de informare şi prezentare a imaginii României" la capitolul „Autorităţi publice şi acţiuni externe", titlul „Alte transferuri", alineatul „Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat", iar la anexa „Bugetul instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii, pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli şi alineate pe anul 2008" - „Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale" efectuează modificări prin introducerea alineatului „Deplasări în străinătate" cu suma de 60 mii lei, prin diminuarea cu aceeaşi sumă a alineatului „Deplasări interne, detaşări, transferări";

g)  Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, la capitolul „Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică", redistribuie suma de 9.000 mii lei de la titlul „Subvenţii" la titlul „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice" pentru asigurarea sumelor necesare finanţării „Programului pentru construcţii de locuinţe şi săli de sport";

h) Ministerul Justiţiei introduce la capitolul „Ordine publică şi siguranţă naţională", la titlul „Bunuri şi servicii", articolul „Ajutor public judiciar" cu sume care se asigură prin redistribuire în cadrul aceluiaşi titlu, pentru finanţarea sistemului de ajutor public judiciar şi a sistemului de asistenţă juridică;

i) Ministerul Apărării introduce la capitolul „Ordine publică şi siguranţă naţională", titlul 80 „Imprumuturi", articolul 80.03 „Imprumuturi pentru instituţii şi servicii publice sau activităţi finanţate integral din venituri proprii" cu suma de 300 mii lei, prin diminuarea cu aceeaşi sumă a titlului „Active nefinanciare";

j) Ministerul Internelor şi Reformei Administrative introduce la capitolul „Acţiuni generale economice comerciale şi de muncă", la titlul „Alte transferuri", alineatul „Programe cu finanţare rambursabilă" cu suma de 225 mii lei, prin redistribuire de la titlul „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", alineatul „Transferuri pentru lucrările de cadastru imobiliar";

k) Ministerul pentru Intreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale redistribuie suma de 7.500 mii lei de la capitolul „Acţiuni generale economice comerciale şi de muncă", titlul „Active nefinanciare" la capitolul „Autorităţi publice şi acţiuni externe", titlul „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice";

l) se autorizează Ministerul pentru Intreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale să introducă la capitolul „Acţiuni generale economice comerciale şi de muncă", la titlul „Alte transferuri" alineatul 55.01.40 „Asistenţă tehnică în cadrul programelor operaţionale, altele decât Programul Operaţional Asistenţă Tehnică" şi să asigure suma necesară prin redistribuire în cadrul prevederilor bugetare aprobate;

m) în bugetul Ministerului Transporturilor, la titlul „Active nefinanciare", articolul „Reparaţii capitale aferente mijloacelor fixe", se alocă suma de 5.197 mii lei pentru Şcoala Superioară de Aviaţie Civilă, iar la anexa nr. 3/24/22 se introduce fişa obiectivului de investiţii „Pista de decolare-aterizare pavată, pentru avioane uşoare în incinta aerodromului «Gheorghe Bănciulescu» Strejnic Ploieşti", prin care se alocă suma de 6.471 mii lei;

n) în bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, pentru plata lucrărilor executate în anul 2007, se introduc fişele obiectivelor de investiţii finanţate de la bugetul de stat: „Extindere şi supraetajare spaţii de învăţământ - corp P la Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti" - cod 25.65.01.123 cu suma de 190 mii lei, „Lucrări pentru reducerea pierderilor de căldură la Universitatea «Transilvania» din Braşov", cod 25.65.01.62 cu suma de 303 mii lei şi „Spaţii cazare 1.502 locuri - corp A+B Str. Cameliei 245 locuri la Universitatea de Vest din Timişoara", cod 25.65.01.38a cu suma de 77 mii lei, finanţarea asigurându-se prin diminuarea cu suma de 570 mii lei de la poziţia C -Alte cheltuieli de investiţii fişa cod 25.65.01.83 „e -Alte cheltuieli asimilate investiţiilor";

o) Ministerul Sănătăţii Publice, în fişa „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile de preaderare şi alţi donatori", înlocuieşte denumirea proiectului 8 PHARE 2006/018-147.05.01 „Suport pentru reţeaua de medicină legală a laboratoarelor pentru abuzul de droguri şi metaboliţilor" cu denumirea „Sprijinirea reţelei naţionale de laboratoare medico-legale de detectare a drogurilor şi a metaboliţilor";

p) Ministerul Sănătăţii Publice redistribuie la capitolul „Sănătate" următoarele sume:

p.1.) 127 mii lei, de la titlul „Alte transferuri" alineatul „Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă", reprezentând cofinanţarea de la bugetul de stat pentru Programul PHARE 2006/018-147.05.01 „Sprijinirea reţelei naţionale de laboratoare medico-legale de detectare a drogurilor şi a metaboliţilor", la titlul „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", alineatul „Transferuri către instituţii publice", pentru majorarea bugetului Institutului Naţional de Medicină Legală «Profesor Dr. Mina Minovici»", atât la venituri, cât şi la cheltuieli, prin introducerea titlului „Alte transferuri", alineatul „Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă";

p.2.) 225 mii lei, de la titlul „Bunuri şi servicii" la titlul „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", alineatul „Transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate";

r) se autorizează Ministerul Sănătăţii Publice să introducă la capitolul „Sănătate", la titlul „Alte transferuri", alineatul 55.01.12 „Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat" cu suma de 1.200 mii lei care se asigură prin diminuarea cu aceeaşi sumă a titlului „Active nefinanciare";

s) Ministerul Sănătăţii Publice, pentru plata lucrărilor executate în anul 2007, introduce fişele obiectivelor de investiţii „Centrală termică corp legătură şi şarpantă Spitalul Clujana", judeţul Cluj, cod 26.66.01.0014, şi „Sistematizarea incintei spitaliceşti a Spitalului Clinic Judeţean Timişoara", judeţul Timiş, cod 26.66.01.0111, cu asigurarea sumelor aferente prin redistribuire de la fişa cod 26.66.01.0100d „Cheltuieli de expertiză, proiectare şi de execuţie privind consolidările";

ş) Serviciul de Informaţii Externe redistribuie la capitolul „Ordine publică şi siguranţă naţională" suma de 4.000 mii lei de la titlul „Cheltuieli de personal" la titlul „Active nefinanciare";

t) Serviciul de Protecţie şi Pază redistribuie suma de 1.500 mii lei de la capitolul „Ordine publică şi siguranţă naţională", titlul „Active nefinanciare" la capitolul „Asigurări şi asistenţă socială", titlul „Asistenţă socială";

ţ) Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor introduce în bugetul propriu pe anul 2008, la capitolul „Autorităţi publice şi acţiuni externe", titlul „Alte transferuri", articolul „Transferuri curente în străinătate", alineatul 55.02.01 „Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale" cu suma de 114 mii lei, prin diminuarea corespunzătoare a titlului „Bunuri şi servicii".

(2) Se suplimentează bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2008 cu suma de 225 mii lei atât la partea de venituri la subcapitolul „Subvenţii primite de bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate", cât şi la partea de cheltuieli la capitolul „Sănătate", titlul „Bunuri şi servicii".

Art. 8. - In vederea asigurării sumelor reprezentând prefinanţarea/cofinanţarea axelor prioritare de asistenţă tehnică din cadrul programelor operaţionale şi a Programului Operaţional Asistenţă Tehnică se autorizează ordonatorii principali de credite să efectueze virări de la titlul 20 „Bunuri şi servicii", alineatul 20.26 „Asistenţă tehnică în cadrul programelor operaţionale" la titlul 55 „Alte transferuri" prin introducerea alineatelor 55.01.39 „Asistenţă tehnică în cadrul Programului Operaţional Asistenţă Tehnică" şi 55.01.40 „Asistenţă tehnică în cadrul programelor operaţionale, altele decât Programul Operaţional Asistenţă Tehnică", după caz.

Art. 9. - (1) Se repartizează creditele bugetare reţinute din prevederile aprobate pe anul 2008 Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, conform prevederilor art. 21 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare.

(2)  Se repartizează suma de 400.000 mii lei din creditele bugetare reţinute din prevederile aprobate pe anul 2008 Ministerului Transporturilor, conform prevederilor art. 21 din Legea nr. 500/2002, cu modificările ulterioare, pentru finanţarea obiectivului de investiţii „Autostrada Braşov-Cluj-Borş".

(3)  Se repartizează suma de 100.000 mii lei din creditele bugetare reţinute din prevederile aprobate pe anul 2008 Ministerului Sănătăţii Publice, conform prevederilor art. 21 din Legea nr. 500/2002, cu modificările ulterioare, pentru derularea Programului naţional de oncologie „Prevenirea cancerului de col uterin".

(4) Se repartizează suma de 110.587 mii lei din creditele bugetare reţinute din prevederile aprobate pe anul 2008 Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, conform prevederilor art. 21 din Legea nr. 500/2002, cu modificările ulterioare, la titlul „Asistenţă socială".

Art. 10. - (1) Ordonatorii principali de credite au obligaţia ca în cadrul bugetului aprobat să asigure sumele necesare plăţii drepturilor de natură salarială, a contribuţiilor de asigurări sociale aferente şi a pensiilor.

(2) Pentru aplicarea prevederilor alin. (1), în termen de 20 de zile de la intrarea în vigoare a prevederilor prezentei ordonanţe, ordonatorii principali de credite pot efectua redistribuiri de sume în cadrul bugetului propriu şi bugetelor instituţiilor subordonate, între toate subdiviziunile bugetare, cu respectarea prevederilor alin. (2), (3) şi (4) ale art. 12 din Legea bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Prevederile alin. (1) şi (2) nu se aplică pentru asigurarea plăţii premiilor în cursul anului şi a orelor suplimentare.

Art. 11. - Bugetele rectificate pe anul 2008 ale instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii, care funcţionează în coordonarea primului-ministru, direct sau prin Cancelaria Primului-Ministru, se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

Art. 12. - Deficitul bugetului de stat pe anul 2008 se majorează cu suma de 630.920 mii lei.

CAPITOLUL II

Dispoziţii finale

Art. 13. - (1) Se autorizează Ministerul Economiei şi Finanţelor să introducă, la propunerea ordonatorilor principali de credite, modificările prevăzute în prezenta ordonanţă în volumul şi structura bugetului de stat, bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, bugetului fondurilor provenite din credite externe, bugetului fondurilor externe nerambursabile, bugetului activităţilor finanţate integral din venituri proprii, precum şi în bugetele ordonatorilor principali de credite, pe anul 2008.

(2) Pentru aplicarea prevederilor alin. (1) ordonatorii principali de credite, în termen de 20 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe, comunică Ministerului Economiei şi Finanţelor detalierea modificărilor aprobate conform acesteia.

(3) Se autorizează ordonatorii principali de credite prevăzuţi la alin. (1) să detalieze influenţele aprobate şi să introducă modificările prevăzute în prezenta ordonanţă în bugetele lor şi în anexele la acestea pe anul 2008.

Art. 14. - Prezenta ordonanţă intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul economiei şi finanţelor,

Varujan Vosganian


SmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 18/2008

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 18 din 2008
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I Want To Testify About Dark Web Blank ATM Cards. What'sApp Contact : +393512615163 (The Official Automatic Teller Machine) They Sell Automatic Blank ATM Cards That You Can Use To Withdraw Money At Any ATM Machine Around The World Wide. Order Your Blank ATM Card Now With The Official Automatic Teller Machine. I Saw So Much Testimony On The Internet About How Dark Web Hackers Produce An Automatic Blank ATM Cards And Sell Them To Different People Around The WorldWide. Order Your Blank ATM Card Now. Email Address : carolblankatmcard@gmail.com Hangout Contact : carolblankatmcard@gmail.com What'sApp Contact : +393512615163 I Also Contacted The Dark Web Blank ATM Cards Company. (The Official Automatic Teller Machine) I Also Order An Automatic Blank ATM Card. They Ask For Payment And I Sent $2,800USD To The Dark Web Blank ATM Cards Company Through Bitcoin. They Also Sent Me The Automatic Blank ATM Card. I Have Used It To Get $90,000 USD. I Order The Blank ATM Card That Has The Limit Withdraw Of $20,000 Daily. The Dark Web Is Selling Out An Automatic Blank ATM Cards To Every Interested Buyers All Over The World Wide.
ANONIM a comentat Ordin 1323 2015
    Vreau și eu anexa 13
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Hello Viewers, are you looking for a reliable spell caster to make you win your lottery games? then search no further, contact Dr Graceundo today and all your financial problems will be over, He prayed for me and gave me a game to play and now i am a millionaire. contact him today and change your financial status. You can contact him via his Email drgraceondu12 @ gmail.com or Call him on +17542773146
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
     My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com WhatsApp him on:+18048540813
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    O zi bună Dragi solicitanți de împrumut, aveți nevoie de un credit financiar urgent ***? * Transfer foarte rapid și direct în contul dvs. bancar * Rambursarea începe la opt luni după ce primiți banii în contul dvs. bancar * Rată scăzută a dobânzii de 1% * Rambursare pe termen lung (1-30 ani) Înălțime * Flexibil *** apoi lunar plata *. Cât timp va fi finanțat? După depunerea cererii *** Vă puteți aștepta la un răspuns preliminar în mai puțin de 24 de ore, finanțare în 72-96 de ore de la primirea informațiilor de care au nevoie de la dvs. Dacă sunteți interesat, contactați-ne prin: unisoncreditunion344@gmail.com și completați formularul de cerere de împrumut de mai jos. Formular de cerere de împrumut: Nume complet:................... Țara:................... Stat:.............. Oraș:.............. Sex:................ ......... Număr de telefon:........... Suma împrumutului :........... Venituri lunare:.......... Ocupație:................... .... Perioada de împrumut:...................... . ................ Scopul împrumutului:................................. .... ....... Adresa de e-mail:...................... ................ Ați aplicat înainte?.................... Așteptăm ca formularul dumneavoastră de cerere urgent să fie completat ok. Trimite-ti-ne un e-mail: ( unisoncreditunion344@gmail.com ) Cu stima. Domnul UNISON Nume companie: UNISON CREDIT UNION Adresa de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    OFERTA URGENT DE CREDIT Creați-vă afacerea și averea dvs. cu noi Grant de împrumut de servicii variind de la 5.000 USD la 10.000.000.000 USD. Oferim acest credit pentru a permite tuturor celor care se află într-o situație financiară dificilă și celor care doresc să-și creeze propria afacere să aibă o viață fericită. Împrumuturile între persoane fizice există așa că nu vă pierdeți timpul. trimiteți-ne un e-mail prin: { unisoncreditunion344@gmail.com } pentru a începe
ANONIM a comentat Decretul 198 2021
    My husband was cheating on me and no longer committed to me and our kids, when i asked him what the problem was he told me he has fell out of love for me and wanted a divorce.i was so heart broken i cried all day and night but he left home, i was looking for something online when i saw an article how the great and powerful dr.ovie have helped so many people in similar situation like mine, his email address was written so i sent him an email telling him about my problem,he told me he shall return back to me within 24hrs, i did everything he asked me to do the next day to my greatest surprise, my husband came back home and was crying and begging for me to forgive and accept him back,now we are happy together if you need his help contact him email:droviespelltemple@gmail.com or whatsapp him via +2349056460552
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Buna ziua Investiția în criptomonede cu doamna Trish Dave mi-a schimbat viața Cuvintele nu pot descrie munca minunată pe care ați făcut-o în contul meu de tranzacționare, sunt încântat că am avut încredere în dvs. și v-am oferit șansa de a ajuta la creșterea mea de 500 USD în 5000 USD în doar o săptămână, doamnă. Trish Dave, familia mea și cu mine, vă suntem veșnic datori pentru stabilitatea financiară pe care ați adus-o acasă, sfătuiesc întregul public să investească cu Trish Dave, contactați prin: Email: trshdave@gmail.com WhatsApp: +79304082498 Web https://smartbitvest.com/
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Graceondu blessed my life, i used to work as a cleaner in supper market, i have been playing lottery game for long now and i don't usually win, i came across a testimony of someone testifying about how Dr Graceondu prayed for her and gave her a lottery game to play and she won big amount of money, so i also decided to try my luck, i contact him through his website and he assured me that he will help me, he told me it will take him two day to pray for me, so on the second day he gave me some lottery numbers to play and i went to play the game so on that faithful day i went to check the game to my greatest surprise i won a very big amount that changed my status, i quit as a cleaner in the supper market and i became a company owner. I want you out there to also contact him for your lucky game. You can reach him via his Email drgraceondu12@ gmail.com or WhatsApp him on +17542773146
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Bună ziua. Caut si eu aceste anexe din 2002. Le puteti trimite pe adresa bogdan.albu@albulawyer.com vă rog?
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu