E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 16 din 26 iulie 2001

pentru ratificarea Memorandumului de finantare convenit intre Guvernul Romaniei si Comisia Europeana privind asistenta financiara nerambursabila acordata prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru masura "Imbunatatirea sistemului de apa potabila si a celui al apelor uzate in scopul conformarii cu standardele europene in domeniul calitatii apei si protectiei mediului in municipiul Iasi, Romania", semnat la Bruxelles la 22 decembrie 2000 si la Bucuresti la 13 mai 2001

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 477 din 20 august 2001


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia Romaniei si ale art. 1 pct. I.14 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.

    Art. 1
    Se ratifica Memorandumul de finantare convenit intre Guvernul Romaniei si Comisia Europeana privind asistenta financiara nerambursabila acordata prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru masura "Imbunatatirea sistemului de apa potabila si a celui al apelor uzate in scopul conformarii cu standardele europene in domeniul calitatii apei si protectiei mediului in municipiul Iasi, Romania", semnat la Bruxelles la 22 decembrie 2000 si la Bucuresti la 13 mai 2001.
    Art. 2
    (1) In cadrul contractelor incheiate cu contractorii locali pentru executarea de lucrari si furnizarea de bunuri si servicii platile pot fi efectuate si in moneda euro.
    (2) Cheltuielile aferente costurilor neeligibile incluse in Planul de finantare prevazut in anexa nr. II la memorandumul de finantare se suporta din surse proprii ale beneficiarului final.
    (3) Sumele necesare in vederea continuarii finantarii masurii, in cazul indisponibilitatii temporare a contributiei comunitare ISPA, se prevad in bugetul de stat la alineatul "Transferuri aferente Fondului national de preaderare", in bugetul Ministerului Finantelor Publice - "Actiuni generale" si se transfera autoritatii responsabile cu implementarea masurii - Oficiul de Plati si Contractare PHARE, urmand sa se regularizeze cu fondurile transferate de Comisia Europeana in limita sumelor eligibile cheltuite.
    (4) In cazul in care sumele prevazute la alin. (3) vor fi cheltuite in alt scop decat cel prevazut in memorandumul de finantare, beneficiarul final va restitui aceste sume la bugetul de stat.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         p. Ministrul integrarii europene,
                         Andrei Popescu,
                         secretar de stat

                         p. Ministrul afacerilor externe,
                         Cristian Diaconescu,
                         secretar de stat

                         p. Ministrul apelor si protectiei mediului,
                         Florin Stadiu,
                         secretar de stat

                         p. Ministrul finantelor publice,
                         Gheorghe Gherghina,
                         secretar de stat

    Masura ISPA nr. 2000/RO/16/P/PE/006

                           MEMORANDUM DE FINANTARE
convenit intre Guvernul Romaniei si Comisia Europeana privind asistenta financiara nerambursabila acordata prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru masura "Imbunatatirea sistemului de apa potabila si a celui al apelor uzate in scopul conformarii cu standardele europene in domeniul calitatii apei si protectiei mediului in municipiul Iasi, Romania"*)

    *) Traducere.

    C (2000) ......./.....

    Comisia Europeana, denumita in continuare Comisia, actionand pentru si in numele Comunitatii Europene, denumita in continuare Comunitatea, reprezentata de comisarul pentru politica regionala, domnul Michel Barnier, pentru Comisie, pe de o parte, si Guvernul Romaniei, reprezentat de doamna Hildegard Carola Puwak, ministrul integrarii europene, denumit in continuare Beneficiarul, pe de alta parte,
    au convenit urmatoarele:

    Art. 1
    Masura la care se face referire in art. 2 va fi implementata si finantata din resursele bugetare ale Comunitatii, in conformitate cu prevederile cuprinse in prezentul memorandum. Masura la care se face referire in art. 2 va fi implementata cu respectarea Conditiilor generale prevazute in anexa la Acordul-cadru semnat intre Comisie si Beneficiar, completat cu prevederile prezentului memorandum si ale anexelor la acesta.
    Art. 2
    Identificarea masurii
    Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare va contribui, sub forma asistentei financiare nerambursabile, la finantarea urmatoarei masuri, conform celor descrise in anexa nr. I:
    Numarul masurii: 2000/RO/16/P/PE/006
    Denumirea masurii: Imbunatatirea sistemului de apa potabila si a celui al apelor uzate in scopul conformarii cu standardele europene in domeniul calitatii apei si protectiei mediului in municipiul Iasi, Romania
    Durata: - data inceperii: data semnarii memorandumului de finantare de catre Comisie;
            - data incheierii: 31 decembrie 2005.
    Localizare: municipiul Iasi, Romania
    Grup: nu este cazul.
    Art. 3
    Angajamentul
    (1) Cheltuielile eligibile maxime, publice sau echivalente, care pot fi luate in considerare la calcularea asistentei financiare, sunt de 51.378.000 euro.
    (2) Ponderea asistentei acordate de Comunitate pentru aceasta masura este stabilita la 75% din cheltuielile publice totale sau echivalente, conform celor indicate in Planul de finantare prezentat in anexa nr. II.
    (3) Valoarea maxima a asistentei acordate prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare este fixata la 38.533.500 euro.
    (4) O suma de 23.839.250 euro este angajata din bugetul pe anul 2000, din linia bugetara B7 - 020. Angajamentele privind transele anuale ulterioare se vor baza pe planul de finantare initial sau revizuit pentru masura respectiva, in functie de stadiul implementarii masurii si de disponibilitatile bugetare.
    Art. 4
    Platile
    (1) Asistenta din partea Comunitatii va acoperi platile referitoare la masura pentru care s-au facut angajamente valabile din punct de vedere juridic de catre Beneficiar si pentru care s-a alocat in mod specific finantarea necesara. Aceste plati trebuie sa fie in legatura cu lucrarile descrise in anexa nr. I.
    (2) Platile efectuate inainte de data semnarii memorandumului de finantare de catre Comisie nu sunt eligibile pentru asistenta prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare.
    (3) Masura descrisa in anexa nr. I si platile efectuate de autoritatea responsabila cu implementarea acestei masuri se vor incheia nu mai tarziu de data de 31 decembrie 2005.
    Raportul solicitat pentru efectuarea platii finale va fi inaintat in termen de maximum 6 luni de la aceasta data.
    (4) Plata in avans este stabilita la 7.706.700 euro si va fi transferata dupa cum urmeaza:
    - o suma de 3.853.350 euro este platita dupa semnarea prezentului memorandum de catre Beneficiar;
    - plata pentru suma ramasa se va efectua dupa semnarea primului contract important de lucrari, ce se va conveni intre Beneficiar si Comisie dupa prezentarea planului de achizitii, conform celor specificate la art. 8 paragraful (3).
    (5) In conformitate cu prevederile pct. (5) din sectiunea a III-a din anexa nr. III.1, Comisia va accepta pentru aceasta masura o valoare totala a platilor in avans si intermediare reprezentand 90% din totalul asistentei financiare nerambursabile acordate.
    Art. 5
    Respectarea legilor si politicilor comunitatii
    Masura se va realiza cu respectarea prevederilor relevante ale acordurilor europene si va contribui la punerea in aplicare a politicilor comunitare, in special a celor referitoare la protejarea si imbunatatirea starii mediului.
    Art. 6
    Proprietatea intelectuala
    Beneficiarul si autoritatea responsabila cu implementarea, mentionata la pct. 3 din anexa nr. I, se vor asigura in ceea ce priveste obtinerea tuturor drepturilor de proprietate intelectuala pentru studii, schite, planuri, publicitate si pentru alte materiale produse in legatura cu planificarea, implementarea, monitorizarea si evaluarea masurii. Acestea vor garanta accesul si dreptul de a utiliza astfel de materiale de catre Comisie sau de orice alt organism ori persoana delegata de Comisie. Comisia va utiliza aceste materiale numai in scop propriu.
    Art. 7
    Permisele si autorizatiile
    Orice tipuri de permise si/sau autorizatii necesare pentru implementarea masurii trebuie sa fie eliberate de catre autoritatile competente ale Beneficiarului la timp si in conformitate cu legislatia nationala.
    Art. 8
    Conditiile specifice referitoare la masura
    Fara a se aduce atingere conditiilor generale prevazute in anexa nr. III, asistenta financiara nerambursabila din partea Comunitatii se afla sub rezerva urmatoarelor conditii:
    1. Conditia privind evaluarile si situatia activelor
    Comisia isi rezerva dreptul de a revizui valoarea asistentei prin ISPA stabilita la art. 3, daca in termen de 5 ani de la data finalizarii lucrarilor conditiile de exploatare (trafic, incasari din tarife etc.) difera in mod semnificativ fata de evaluarile initiale facute pentru stabilirea nivelului asistentei financiare nerambursabile si/sau daca exista o modificare substantiala care:
    a) afecteaza natura exploatarii sau conditiile de implementare ori confera unui organism public sau privat un avantaj nejustificat; si
    b) rezulta fie din modificarea formei de proprietate asupra oricarei parti din infrastructura finantata, fie din incetarea sau modificarea reala a aranjamentelor de exploatare.
    Tara beneficiara va informa Comisia asupra oricarei modificari si va cere acordul prealabil din partea Comisiei pentru aceste modificari.
    2. Conditia privind disponibilitatile
    Asistenta financiara nerambursabila a Comunitatii pentru masura este acordata sub rezerva punerii la dispozitie de catre autoritatile implicate a unor resurse suficiente pentru asigurarea exploatarii si intretinerii eficiente a activelor.
    3. Conditii privind plata in avans:
    a) se va realiza o evaluare a impactului asupra mediului, care va include un studiu de impact asupra mediului, informatii asupra consultarii publice si informarea publicului asupra deciziei finale de a emite acceptul referitor la modernizarea SEAU Iasi, incluzand elementele mentionate la art. 9 din Directiva C.E.E. nr. 85/337, amendata prin Directiva C.E. nr. 97/11;
    b) autoritatile de mediu vor inainta Comisiei o declaratie referitoare la clasificarea apelor in care se deverseaza efluentii de la SEAU Iasi. In cazul in care autoritatile clasifica apele receptoare drept zona sensibila, conform Directivei C.E.E. nr. 91/271, Beneficiarul va inainta Comisiei un plan de investitii prin care sa se raspunda cerintelor impuse pentru deversarile din SEAU in zone sensibile;
    c) Comisiei i se vor inainta informatii suplimentare referitoare la efectele directe si indirecte ale masurii asupra factorilor de mediu enumerati in art. 3 din Directiva C.E.E. nr. 85/337 si in amendamentele la aceasta (Evaluarea impactului asupra mediului);
    d) Beneficiarul va demonstra ca:
    - apa industriala este tratata si/sau reciclata in prealabil;
    - reziduurile industriale nu dauneaza tehnologiei statiei de tratare a apei;
    e) Beneficiarul va prezenta un plan de achizitii care trebuie sa fie aprobat de Comisie; pentru anumite contracte specificate in planul de finantare Comisia va aplica regulile specificate in paragraful 1 a) din sectiunea a X-a din anexa nr. III.2;
    f) semnarea unui acord cu B.E.R.D. pentru garantarea cofinantarii masurii, astfel cum se arata in anexa nr. I;
    g) nominalizarea unui manager de proiect si crearea unei Unitati de Implementare a Proiectului, in conformitate cu termenii de referinta acceptati de Comisie.
    4. Efectuarea platii finale este conditionata de prezentarea de catre Beneficiar a unui plan de investitii indicativ pentru alinierea la standardele Uniunii Europene referitoare la apa potabila din municipiul Iasi.
    5. Autoritatile implicate vor lua masuri adecvate pentru ca Fondul de intretinere, reparatii si dezvoltare (IRD) sa fie alimentat asa cum se stipuleaza in garantia de credit subsidiar si in acordul de proiect intre B.E.R.D. si Guvernul Romaniei.
    6. Ministerul Finantelor Publice va lua masuri adecvate astfel incat serviciul datoriei creditului acordat acestuia de catre Kreditanstalt fur Wiederaufbau sa nu fie suportat din lichiditatile Regiei Autonome Judetene Apa Canal Iasi (RAJAC).
    Art. 9
    Prevederile privind implementarea, cuprinse in anexele la prezentul memorandum de finantare, fac parte integranta din acesta.
    Nerespectarea conditiilor si prevederilor privind implementarea va fi tratata de Comisie conform procedurii stipulate in sectiunea a VIII-a din anexa nr. III.1.
    Art. 10
    Textul autentic al acestui memorandum de finantare este prezentul document semnat mai jos.

                  Semnat la Bruxelles la 22 decembrie 2000.
                              Pentru Comunitate,
                               Michel Barnier,
                         membru al Comisiei Europene

                     Semnat la Bucuresti la 13 mai 2001.
                              Pentru Beneficiar,
                           Hildegard Carola Puwak,
                        ministrul integrarii europene,
                          coordonator national ISPA

    Lista cuprinzand anexele

    - Anexa nr. I "Descrierea masurii"
    - Anexa nr. II "Plan de finantare"
    - Anexa nr. III:
        - Anexa nr. III.1 "Prevederi financiare privind implementarea ISPA"
        - Anexa nr. III.2 "Prevederi privind eligibilitatea cheltuielilor
          pentru masurile finantate prin ISPA"
        - Anexa nr. III.3 "Model de cerere de plata pentru raportarea
          progresului financiar si fizic si pentru solicitarea de modificari"
        - Anexa nr. III.4 "Acord privind cerintele minime de control financiar
          aplicabile masurilor finantate prin ISPA"
        - Anexa nr. III.5 "Acord cu privire la nereguli si la recuperarea
          sumelor incasate eronat prin ISPA"
        - Anexa nr. III.6 "Cerinte privind informarea si publicitatea"

    ANEXA 1

                           DESCRIEREA MASURII

    Imbunatatirea sistemului de apa potabila si a celui al apelor uzate in scopul conformarii cu standardele europene in domeniul calitatii apei si protectiei mediului in municipiul Iasi, Romania

    Codul masurii: 2000/RO/16/P/PE/006

    1. Denumirea masurii: Imbunatatirea sistemului de apa potabila si a celui al apelor uzate in scopul conformarii cu standardele europene in domeniul calitatii apei si protectiei mediului in municipiul Iasi, Romania
    2. Autoritatea care prezinta cererea (coordonatorul national ISPA)
    2.1. Numele: Hildegard Carola Puwak, ministrul integrarii europene
    2.2. Adresa: Ministerul Integrarii Europene
                 Directia coordonarea programelor de dezvoltare
                 Director: Eugen Teodorovici
                 str. Apolodor nr. 17, latura Nord, sectorul 5, Bucuresti,
                 Romania
    E-mail: eugen.teodorovici@mie.ro
    Telefon: (40-1) 301.16.23
    Fax: (40-1) 301.16.26
    3. Autoritatea responsabila cu implementarea (astfel cum este definita la pct. 2 din sectiunea a II-a din anexa nr. III.2)
    3.1. Denumirea: Oficiul de Plati si Contractare PHARE
                    Ministerul Finantelor Publice
    3.2. Adresa: str. Mendeleev nr. 35 - 38, etajul IV, sectorul 1, Bucuresti, Romania
    E-mail: rradulescu@ansit.ro
    4. Beneficiarul final (in cazul in care este vorba de un alt organism decat cel stipulat la pct. 3)
    4.1. Denumirea: Regia Autonoma Judeteana Apa Canal Iasi (RAJAC)
    4.2. Adresa: str. Costachescu nr. 6, 6600 Iasi, Romania
    E-mail: dorusum@rajac.dntis.ro
    5. Localizare
    5.1. Statul beneficiar: Romania
    5.2. Regiunea: judetul Iasi
    6. Descriere
    Masura va furniza celor 345.000 de locuitori ai orasului Iasi, centru regional in estul Romaniei (langa granita cu Republica Moldova), o retea de distributie de apa potabila si o statie de epurare cu parametri corespunzatori standardelor europene.
    Renovarea si modernizarea Statiei de epurare a apelor uzate Iasi (SEAU) va asigura o tratare secundara a apelor uzate care va conduce la imbunatatirea calitatii raului receptor al efluentilor, Bahlui. Din cauza faptului ca acest rau se varsa in Jijia, in raul Prut si apoi in Dunare si Marea Neagra, tratarea apelor deversate va contribui la protejarea zonei Deltei Dunarii, care este declarata zona protejata in ceea ce priveste biodiversitatea.
    Modernizarea Statiei de tratare a apei potabile Chirita (STAP) va asigura furnizarea a circa 20% din apa potabila la nivelul anului 2005, in conditii calitative cerute de Uniunea Europeana.
    Modernizarea a 3 statii de pompare strategice din oras va conduce la ameliorarea calitatii distributiei apei potabile si va mari siguranta distributiei apei care vine din sursa Timisesti. Aceasta sursa furnizeaza aproape jumatate din apa consumata in Iasi.
    Proiectul este de fapt o continuare a proiectului in derulare finantat de B.E.R.D. prin programul "Municipal Utilities Development Program" (MUDP I).
    Masura adopta parametrii directivelor C.E. nr. 98/83 si nr. 91/271, amendata prin Directiva C.E. nr. 98/15 (referitoare la apa potabila, respectiv ape uzate urbane), ca nivel de referinta pentru calitatea pe care trebuie sa o aiba apa potabila furnizata de STAP Chirita, distribuita de statiile de pompare si, respectiv, pentru apele descarcate de SEAU Iasi. Tratarea namolului din SEAU Iasi va trebui sa se realizeze conform Directivei C.E.E. nr. 86/278 (Directiva referitoare la namoluri).
    Masura este conforma cu prioritatile definite in Programul national de adoptare a acquisului comunitar. Masura figureaza in listele de prioritati pe termen scurt din Planul national de actiune pentru protectia mediului (PNAPM) si corespunde prioritatilor identificate in Planul national pentru implementarea ISPA - Mediu, plan elaborat de Ministerul Apelor si Protectiei Mediului.
    Municipiul Iasi este identificat ca "punct fierbinte" in Conventia privind protectia bazinului fluviului Dunarea. Modernizarea SEAU Iasi va conduce la reducerea incarcarii organice intr-o zona hidrografica critica, conform obiectivelor conventiei.
    Un plan de baza pentru apa potabila si ape uzate a fost realizat in faza de pregatire a proiectului. Acesta demonstreaza faptul ca proiectele propuse reprezinta prioritati de baza in aceste sectoare.
    7. Obiective
    Masura este formata din 4 subcomponente:
    - extinderea SEAU Iasi;
    - modernizarea STAP Chirita;
    - modernizarea a 3 statii de pompare;
    - asistenta tehnica pentru managementul proiectului.
    Toate instalatiile sunt in proprietatea Consiliului Judetean Iasi si sunt exploatate de Regia Autonoma Judeteana Apa Canal Iasi (RAJAC).
    Componenta 1: extinderea SEAU Iasi
    Obiectivul componentei 1 este de a se asigura ca tot volumul de apa deversat de SEAU Iasi este conform standardelor Uniunii Europene si de a asigura facilitati corespunzatoare pentru procesarea namolului produs. SEAU Iasi deserveste un total de 660.000 de locuitori, conform debitelor din anul 1999 si conform incarcarilor, astfel cum sunt definite de Directiva referitoare la apele uzate urbane a Uniunii Europene.
    Parametrii de proiectare sunt cei pentru deversari in ape nesensibile. Autoritatea de mediu nu a decis inca daca apele receptoare sunt clasate ca sensibile din punct de vedere al Directivei C.E.E. nr. 91/271. In lipsa unei asemenea decizii lucrarile vor fi proiectate astfel incat sa se permita modificari ulterioare pentru o viitoare conformare la parametrii corespunzatori unor zone sensibile.
    Alte incercari anterioare de modernizare au mai fost demarate, dar au fost stopate in anul 1990, pentru a fi reluate in anul 1993 impreuna cu Mannesmann Demag, in vederea modernizarii liniilor de tratare existente in Iasi. Lucrarile au reinceput in anul 1996 si prima linie tehnologica modernizata si capabila sa proceseze pana la 1.800 l/s apa uzata a fost pusa in functiune oficial in aprilie 1999. Instalarea liniei 2 a fost sistata din cauza lipsei de fonduri. Cu toate acestea o mare parte din echipamentele liniei 2 sunt achizitionate (in special cele electromecanice).
    Conformitatea liniei 1 cu standardele Uniunii Europene este actualmente compromisa deoarece ea trebuie sa proceseze debite mai mari decat capacitatea sa proiectata. Pe timp de ploaie apa in exces este deversata direct in raul Bahlui.
    Componenta de modernizare include si efluentul SEAU Iasi, precum si tratarea namolului si crearea de facilitati. Capacitatea SEAU Iasi va ajunge la un total de 4.200 l/s apa uzata, procesati potrivit standardelor Uniunii Europene (cei 1.800 l/s actuali plus 2.400 l/s).
    Modernizarea include si introducerea etapelor de fermentare si deshidratare a namolului din SEAU Iasi produs de ambele linii. Actualmente namolul lichid este pompat la 3 km departare si deversat in "lagune" de stocare.
    Capacitatea de proiectare a liniei 2 a fost aleasa cu precautie, tinandu-se seama de debitele de apa uzata pe vreme uscata, de cresterile datorate variatiilor diurne ale debitelor, de reducerea viitoare a consumului menajer si de o bransare la canalizare a 100% din populatie pana in anul 2005 (in prezent 90%).
    Prognozele au aratat ca totalul capacitatilor combinate dintre linia 1 si linia 2, modernizate cu echipamentele deja cumparate de RAJAC - Iasi, va fi suficient pentru a face fata debitelor pana in jurul anului 2017. In jurul anului 2017, cand SEAU Iasi va fi supraincarcata, instalatiile vor trebui extinse.
    Necesarul de apa pentru viitor este influentat de reactia consumatorilor la preturile care cresc si de nevoia de contorizare individuala. RAJAC - Iasi a demarat un program de contorizare individuala a apartamentelor in anii '90, fapt ce va conduce la o scadere a consumurilor pana la nivelul european. Dar in cazul cresterii economice se prognozeaza cresterea consumurilor de apa cu un indice de 1% pe an dupa anul 2005.
    Deversarile industriale
    Efluentii industriali trebuie sa fie conformi cu normativul NTPA 002.
    Conformarea cu aceste standarde este monitorizata de RAJAC - Iasi. Procedurile respecta cerintele anexei nr. 1 la Directiva referitoare la apele uzate urbane. Intreprinderile care se abat de la standarde trebuie sa plateasca penalizari.
    Deversarile industriale reprezinta circa 16% din debitul de apa uzata pe vreme uscata si prognozele prevad o crestere usoara pana la 20% in anul 2020. Majoritatea intreprinderilor necesita modernizare tehnologica si modernizarea instalatiilor lor de pretratare a apelor uzate, pentru a aduce deversarile la niveluri acceptabile. Dar aceste deziderate nu vor fi indeplinite pana cand aceste intreprinderi nu vor fi privatizate.
    Multe companii se afla in proces de privatizare. In acordurile de privatizare o clauza speciala trebuie inclusa prin legislatia referitoare la privatizare din Romania cu privire la obligatia intreprinderii de a asigura o pretratare adecvata cu o tehnologie avansata care sa aduca parametrii apei uzate la cerintele normativului NTPA 002.
    Stocarea namolului
    Stocarea/reciclarea namolului de la SEAU Iasi va trebui sa fie realizata conform Directivei C.E.E. nr. 91/676 referitoare la apele uzate, namoluri si nitrati.
    Actualmente namolul partial tratat este depozitat pe paturi de uscare la SEAU Iasi si in "lagune". Namolul lichid este pompat in "lagunele" aflate la o distanta de 3 km, dar aceste spatii sunt aproape saturate si nu ofera o solutie viabila pentru viitor. Implementarea masurii va duce in final la abandonarea acestor "lagune".
    Strategia de stocare a namolurilor prevede ca pe termen scurt (pana in jurul anului 2004) namolul sa fie in continuare stocat pe paturi de uscare si in "lagune". In acest interval RAJAC - Iasi va trebui insa sa negocieze obtinerea de la primarie a unui alt teren de deversare si sa perfecteze un contract pe termen lung pentru depozitarea namolului. Pentru anul 2005 RAJAC - Iasi prevede introducerea treptata a namolului in uzul agricol. Totodata se va trece la utilizarea namolului in domeniul forestier si la reabilitatea de terenuri intelenite. Excesul de namol va fi deversat pe noul teren contractat.
    Pe termen lung (anul 2010) RAJAC - Iasi intentioneaza sa generalizeze uzul agricol al namolului de la SEAU Iasi, doar namolul excedentar fiind deversat pe teren.
    Obiectivul final este utilizarea integrala a namolului in agricultura, utilizandu-se deversarea pe teren doar in situatii de urgenta (contaminari ale namolului). Strategia va depinde in mod cert de calitatea namolului obtinut. Nu exista inca date disponibile. Dupa punerea in functiune a noii SEAU Iasi (primavara anului 2005) va trebui lansat un program metodic de esantionare si analiza a calitatii namolului produs, pentru a se verifica daca namolul este conform cu reglementarile Uniunii Europene referitoare la uzul agricol al acestuia.
    Monitorizarea
    In prezent SEAU Iasi functioneaza pe baza unei autorizatii emise de autoritatea de protectie a mediului si care prescrie anumiti parametri ai efluentului. Monitorizarea parametrilor este realizata in mod independent de doua agentii de monitorizare. RAJAC - Iasi analizeaza si apele uzate deversate si namolurile stocate. Pentru a evita contaminarea accidentala sau voita a colectoarelor si a apelor receptoare, RAJAC - Iasi impreuna cu cele doua agentii de monitorizare colecteaza esantioane din apele deversate de marile intreprinderi.
    Numarul, frecventa si data esantionarii au fost astfel convenite pentru a se asigura conformitatea strategiei de monitorizare cu criteriile stipulate in normativul NTPA002. Programul de esantionare ia in considerare activitatea industriei, precum si caracteristicile biologice si chimice ale apelor deversate. Daca o intreprindere nu se conformeaza parametrilor de calitate ai apei, autoritatile sunt indrituite, in extremis, sa opreasca activitatea acelei intreprinderi.
    Productia de namol estimata pentru anul 2020 este de circa 17.555 t.s.u./an, ceea ce inseamna o medie zilnica de 48 de tone. Vor avea loc negocieri cu Inspectoratul pentru protectia mediului Iasi si Compania Nationala "Apele Romane" in vederea asigurarii conformitatii procedurilor si tehnologiilor cu Directiva C.E.E. nr. 96/61.
__________________________________________________________________
  Componenta 1 - extinderea         Valoarea unitara   Volum/numar
SEAU Iasi (indicatori fizici)        (de exemplu:
                                     mc, ml, nr.)
__________________________________________________________________
Reconstructia lucrarilor de intrare      nr.               1
__________________________________________________________________
Renovarea decantorului primar            nr.               4
__________________________________________________________________
Renovarea bazinului de aerare            nr.               1
__________________________________________________________________
Renovarea decantorului secundar          nr.               1
__________________________________________________________________
Decantor secundar nou                    nr.               1
__________________________________________________________________
Renovarea ingrosatoarelor de namol       nr.               4
__________________________________________________________________
Renovarea RFN                            nr.               4
__________________________________________________________________
Instalatie noua pentru                   nr.               1
deshidratarea namolului
__________________________________________________________________

    Deoarece subproiectul va fi executat in cadrul unui contract de tip "proiect si constructie", proiectul poate suferi modificari in functie de tehnologiile propuse de contractor.
    Componenta 2: STAP Chirita
    Masura va asigura in anul 2005 producerea a circa 20% din apa potabila a orasului la parametri conformi cu directivele Uniunii Europene. Actualmente functioneaza in Iasi doua STAP care proceseaza apa din raul Prut, care este de calitate inferioara.
    Orasul mai primeste apa potabila din sursa subterana Timisesti (apa de foarte buna calitate, dar al carei debit scade din cauza lipsei de precipitatii). Pentru a mari debitele catre Iasi la Timisesti s-a dat in folosinta o STAP care proceseaza apa pompata direct din raul Moldova. Tabelul de mai jos indica debitele actuale si viitoare furnizate.
_____________________________________________________
  Sursa/Amplasarea          2000           2020
 statiei de tratare   (milioane l/zi) (milioane l/zi)
_____________________________________________________
Chirita (actual)             148            134
_____________________________________________________
Chirita (linia noua)           -             52
_____________________________________________________
Timisesti - subteran         120             95
_____________________________________________________
Timisesti - suprafata          0             52
_____________________________________________________
TOTAL:                       268            333
_____________________________________________________

    Obiectivul masurii este imbunatatirea calitatii apei potabile produse de STAP Chirita. In mod curent performantele statiei sunt foarte slabe si nu asigura conformitatea cu directivele Uniunii Europene, in special pentru turbiditate, pesticide si aluminiu. Concentratiile de pesticide au inregistrat valori cu ordine de marimi de 18 ori mai mari decat cele admise.
    Fondurile limitate impun insa ca lucrarile sa fie realizate in etape. Prima etapa, care poate fi realizata cu structura financiara actuala, va asigura o capacitate de 52 milioane l/zi (600 l/s) si va trata jumatate din apa bruta care intra in STAP Chirita (de calitate inferioara).
    Masura prevede producerea unei ape conforme cu criteriile Uniunii Europene referitoare la apa potabila. Concentrarea tuturor instalatiilor intr-un singur amplasament va duce la economii de costuri de exploatare si la economii de spatiu.
    Componentele fizice propuse de masura includ preoxidare, decantare, filtrare rapida pe nisip si absorbtie pe CAG. Intrucat executia se face in cadrul unui contract de tip "design & build" proiectul original poate fi modificat in functie de alte tehnologii adoptate de contractant. Proiectul va include masuri de prevenire a dezvoltarii ulterioare a macronevertebratelor in apa potabila.
    RAJAC - Iasi considera procesarea intregului debit de apa bruta la standarde europene ca o prioritate. Astfel, de indata ce starea financiara ii va permite, RAJAC - Iasi va trece la modernizarea liniei tehnologice 2.
____________________________________________________________________________
         Componenta 2 - STAP Chirita           Valoarea unitara
      (indicatori fizici - preliminar)          (de exemplu:     Volum/numar
                                                mc, ml, nr.)
____________________________________________________________________________
Bazin de preoxidare - nou                            nr.              1
____________________________________________________________________________
Decantor lamele - nou                                nr.              1
____________________________________________________________________________
Filtru rapid de nisip - nou                          nr.              2
____________________________________________________________________________
Statie de pompare a apei pentru spalare - noua       nr.              1
____________________________________________________________________________
Rezervor de apa pentru spalare - renovare            nr.              1
____________________________________________________________________________
Instalatie de ozonare - noua                         nr.              1
____________________________________________________________________________
Filtre CAG - adaptate in vechile filtre              nr.              2
____________________________________________________________________________
Statie de clorinare - renovare                       nr.              1
____________________________________________________________________________

    Lucrarile vor fi procurate conform "Cartii portocalii" FIDIC, contract de tip "proiect si constructie". Aranjamentele contractuale vor reduce riscurile inerente induse de un contract conventional conform "Cartii rosii" FIDIC. Din aceasta cauza anumite echipamente mentionate in tabelul de mai sus nu se vor putea procura, de exemplu filtrele CAG, caz in care trebuie adoptate alte tehnologii similare sau superioare.
    Componenta 3: trei statii de pompare strategice
    Aceasta masura va asigura conformitatea distributiei apei potabile dintr-o mare parte a retelei iesene cu directivele europene din domeniu. Aceasta se va realiza prin asigurarea in sectorul de retea Copou a unei presiuni ridicate si a unei distributii non-stop a apei potabile, ceea ce va impiedica contaminarea din exterior a retelei.
    Masura se refera la un sector alimentat cu apa din sursa Timisesti care furnizeaza circa jumatate din apa potabila a orasului Iasi.
    Sectorul critic Copou are circa 11.700 de consumatori care beneficiaza actualmente de o distributie de apa discontinua si cu presiune slaba. Totodata cartierul inregistreaza o dezvoltare rezidentiala continua, fapt care agraveaza situatia. Totodata presiunile scazute in conductele uzate maresc riscul contaminarii exterioare prin infiltratii din sol.
    Masura implica modernizarea statiilor Pacurari, Aurora si Mijlociu, ceea ce inseamna inlocuirea pompelor si a instalatiilor auxiliare.
_________________________________________________________________
Componenta 3 - trei             Valoarea unitara   Volum/numar
statii de pompare                 (de exemplu:
(indicatori fizici)               mc, ml, nr.)
_________________________________________________________________
Procurare de pompe                     nr.             13
_________________________________________________________________
Modernizarea statiei de pompare        nr.              3
_________________________________________________________________

    Componenta 4: asistenta pentru managementul masurii
    Pe perioada executiei proiectelor finantate de B.E.R.D. RAJAC - Iasi s-a familiarizat cu practica managementului international al proiectelor.
    Cu toate acestea, avandu-se in vedere ca actuala masura are o anvergura si o complexitate mult mai mari decat proiectele anterioare, RAJAC - Iasi va avea nevoie de prezenta unor experti in domeniul managementului proiectelor de acest tip.
    Aceasta componenta se refera deci la asigurarea asistentei pentru managementul masurii, care sa asigure executia lucrarilor in timp util si in limitele bugetelor preconizate. Se vor asigura asistenta pe perioada procesului de licitatie, in timpul procesului de selectie a ofertantilor, validare contractuala, monitorizare tehnico-financiara si alte sarcini fundamentale de management.
    8. Program de lucru
_____________________________________________________________
   Program de lucru        Data de incepere  Data de executie
_____________________________________________________________
Studiu de fezabilitate       martie 2000             mai 2000
_____________________________________________________________
Analiza economica            martie 2000             mai 2000
_____________________________________________________________
Analiza financiara           martie 2000             mai 2000
_____________________________________________________________
Evaluarea preliminara a
impactului asupra mediului   martie 2000             mai 2000
_____________________________________________________________
Studii de proiectare         iulie 2000        februarie 2001
_____________________________________________________________
Documentatii de licitatie    iulie 2000        februarie 2001
_____________________________________________________________
Achizitionare de terenuri    iulie 2000        octombrie 2001
_____________________________________________________________
Executia                     noiembrie 2001    noiembrie 2004
_____________________________________________________________
PIF                          aprilie 2005
_____________________________________________________________

    9. Analiza economica si sociala cost - beneficiu
    Mai jos este prezentat principalul impact economic al masurilor propuse:
    - Linia de apa uzata: dupa executie se vor reduce costurile de exploatare si efluentul SEAU Iasi va fi adus la parametrii calitativi prevazuti de reglementarile Uniunii Europene; acest lucru va ameliora calitatea apelor raului Bahlui. Astfel 440.000 de locuitori vor beneficia direct de masura. Calitatea superioara a apei purificate va mari potentialul recreativ al raului numai daca actiunile vor fi coroborate cu instalarea de echipamente de pretratare in amontele Iasiului.
    - Linia de namol: cresterea costurilor de exploatare va fi compensata de reutilizarea biogazului generat. Namolul va fi procesat si reciclat in mod eficient, conform standardelor Uniunii Europene. Beneficii majore apar din utilizarea lui ca ingrasamant deshidratat.
    - STAP Chirita: costurile de exploatare vor creste, dar se vor reduce cheltuielile publice cauzate de propagarea bolilor care au ca vector apa de calitate inferioara. Se vor reduce numeric cazurile de hepatita, dizenterie si gastroenterocolita. Aceste maladii sunt frecvent raportate in Iasi (9.200 de cazuri in ultimii 5 ani). De aceasta masura vor beneficia circa 114.000 de locuitori.
    - Modernizarea a 3 statii de pompare: se vor reduce mult costurile de exploatare, in special costurile cu electricitatea. Rezultatul va fi cresterea sigurantei distributiei apei potabile catre peste 200.000 de persoane si cresterea presiunii de distributie in cartierul Copou (11.700 de locuitori). O retea presurizata corect in mod continuu va reduce cazurile de imbolnaviri datorate apei (se elimina infiltratiile de apa din sol).
    Acest impact nu poate fi cuantificat deoarece schimbarile frecvente sunt relativ minore si beneficiile colaterale greu de evaluat. Totusi beneficiile economice globale sunt contracarate de costuri, un domeniu foarte costisitor fiind tratarea namolului (se evita alte costuri pentru extinderea "lagunelor").
    Un calcul estimativ referitor la crearea de noi locuri de munca arata ca vor fi create in mod direct si indirect circa 250 de locuri de munca pe timpul fazei de executie, care va dura aproximativ 60 de luni.
    10. Elementele principale ale analizei financiare
    Consumatorii din Iasi platesc deja contravaloarea serviciilor care acopera costurile de exploatare/intretinere a instalatiilor RAJAC - Iasi, de preluare/transport al apei brute, de tratare, distributie, colectarea apelor uzate si epurarea lor. Nivelul tarifelor la Iasi este deja mare fata de alte orase din Romania.
    Tarifele RAJAC - Iasi au fost stabilite de Guvern in acord cu o conventie semnata cu B.E.R.D., ca parte a programului investitional MUDP I. Tarifele cresc automat o data cu inflatia, saltul avand loc cand inflatia atinge 5% . Tarifele sunt diferite pentru consumatorii menajeri si cei industriali. Tariful de canalizare pentru industrie este de 3 ori mai mare decat cel menajer.
____________________________________________________________________
Tarife medii apa-canal (lei/mc)  1997  1998  1999    2000     2000
                                                   (iulie) (euro/mc)
____________________________________________________________________
Apa potabila                    1.270  2.520 3.800  5.070    0,27
____________________________________________________________________
Apa bruta industriala           1.010  2.190 3.300  4.322    0,23
____________________________________________________________________
Canalizare menajera               160    280   540  1.168*)  0,06*)
____________________________________________________________________
Canalizare la agenti economici    800  1.290 1.510
____________________________________________________________________
    *) Tarif calculat mediu din cauza datelor disponibile limitate.

    Situatia financiara a RAJAC - Iasi s-a schimbat semnificativ in anul 1995 cand aceasta a devenit parte semnatara a unui acord de proiect semnat intre B.E.R.D. si Consiliul Judetean Iasi. Creditele obtinute au ajutat RAJAC - Iasi sa isi amelioreze performantele financiare. Conditiile impuse se refereau la obligatia de a contribui la un cont de rezerva, denumit Fond pentru intretinere, reparatii si dezvoltare (IRD). Aceste contributii includ: taxa de corporatie, care in mod normal se aloca in bugetul consiliului judetean, jumatate din cota de profit la care are dreptul si o suma echivalenta cu amortismentul.
    RAJAC - Iasi nu respecta in acest moment clauza care specifica indicele de indatorare a clientilor, care este acum de 60% (adica de 3 ori cel admis).
    Se aplica deja principiul "poluatorul plateste", din moment ce agentii economici platesc serviciile de canal mai mult decat clientii menajeri. In plus, deversarea de contaminanti in exces autorizeaza RAJAC - Iasi sa aplice amenzi agentului economic. Daca deversarea se face in raul Bahlui, RAJAC - Iasi trebuie sa plateasca penalizari catre Compania Nationala "Apele Romane", avand apoi dreptul sa le recupereze de la agentul poluator. Regulamentele referitoare la penalizari au intrat in vigoare in aprilie 2000. Primele avize de penalizare au fost trimise in iulie; RAJAC- Iasi estimeaza ca se vor plati sub forma de penalizari circa 225.000 euro/an, ceea ce reprezinta circa 10% din incasarile pe serviciile de canal.
    Analiza financiara care a fost realizata in perioada pregatirii proiectului a plecat de la ipoteza ca veniturile vor fi suficiente sa acopere costurile de exploatare directe si cheltuielile de capital (asigurarea solvabilitatii financiare a masurii).
    Tarifele in Iasi se afla deja la limita superioara a suportabilitatii, in special pentru locuitorii cu venituri modeste. In aprilie 2000 s-a adoptat o taxa pe valoarea adaugata generalizata de 19%, ceea ce a devenit o povara suplimentara pentru aceste familii.
    Deoarece tarifele sunt deja mari, consumatorii au dificultati in ceea ce priveste plata la timp a facturilor, fapt ilustrat prin slabele incasari de la clienti. Astfel, de aici vin marile eforturi ale RAJAC - Iasi de a mari tarifele fara a-si periclita viabilitatea financiara. Analiza financiara a plecat de la ipoteza ca tarifele vor ramane nemodificate in termeni reali.
    Masura va fi cofinantata in proportie de 25% de catre B.E.R.D. Implicarea acestei banci este esentiala pentru a contracara lacunele financiare si pentru a asigura disciplina financiara din cadrul RAJAC - Iasi, asigurand astfel sprijin financiar durabil pentru aceasta.
    O reducere a ratei asistentei sub 75% va amplifica necesitatea de finantari prin creditare. Acoperirea acestor costuri de capital suplimentare va depasi capacitatea financiara a RAJAC - Iasi si pe cea a clientilor sai. Totodata va reduce capacitatea RAJAC - Iasi de a mai face investitii in infrastructura, actiune impusa pentru conformarea sistemelor de apa/canal cu standardele europene.
    Valoarea neta actuala a masurii va fi negativa, de circa 15 milioane euro. Cum se arata mai sus, masura va fi cofinantata cu un credit care va reduce fluxul de lichiditati net si nu mai este deci loc pentru o alta crestere de tarife (ele aflandu-se deja la limita suportabilitatii).
    Pe termen mediu performantele financiare ale RAJAC - Iasi se pot imbunatati datorita urmatorilor factori:
    - daca namolul poate fi vandut catre utilizatorii finali, ar putea genera venituri aditionale;
    - in Copou cresterea presiunii de serviciu si o distributie non-stop a apei pot duce la o crestere a cererii de apa potabila; si
    - o eventuala crestere a veniturilor familiilor ar putea permite cresteri de tarif.
    In prezent aceste beneficii raman greu de cuantificat si nu au fost incluse in analiza financiara.
    11. Analiza impactului asupra mediului
    Masura privind modernizarea SEAU Iasi intra in clasa de proiecte stipulate in anexa nr. II la Directiva C.E.E. nr. 85/337, amendata prin Directiva C.E. nr. 97/11 referitoare la evaluarea impactului asupra mediului.
    O evaluare preliminara de acest gen a fost deja realizata in perioada pregatirii proiectului. Conform legislatiei romanesti, evaluarea impactului asupra mediului si consultatiile publice trebuie realizate inainte ca primaria sa elibereze autorizatiile de constructie. Consultarea publica se va face dupa incheierea procedurii de licitatie (lucrarile se executa conform unui contract de tip "proiect si constructie" FIDIC), cand se va realiza forma finala a proiectului.
    Din analiza impactului asupra mediului a rezultat si nevoia de a defini o noua strategie referitoare la stocarea/reciclarea namolului de la SEAU Iasi, deoarece metodele actuale sunt depasite si poluante. Pe baza rezultatelor analizei RAJAC - Iasi a emis deja o strategie pentru namol care sa fie conforma cu cerintele Uniunii Europene.
    12. Costuri si asistenta (euro)

    Semnificatia coloanei din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Contributia sectorului privat
 ______________________________________________________________________________
|          |               Cost eligibil                |          |           |
|Cost total|____________________________________________|Asistenta |    Rata   |
|          |       | Cheltuieli  |  Altele   |   Cost   |  ISPA    | asistentei|
|          |       |  inaintea   |neeligibile|   total  |          |    (%)    |
|          |   A   |  datei de   |           | eligibil |          |           |
|          |       |eligibilitate|           |          |          |           |
|__________|_______|_____________|___________|__________|__________|___________|
|51.700.000|nu este|nu este cazul|  322.000  |51.378.000|38.533.500|     75    |
|          | cazul |             |           |          |          |           |
|__________|_______|_____________|___________|__________|__________|___________|

    Rata asistentei: 75%

    Defalcarea costurilor                            - euro -
_____________________________________________________________
            Element                   Costuri totale
_____________________________________________________________
Costuri pentru planificare/proiectare              0
_____________________________________________________________
Achizitionare de terenuri*)                  322.000
_____________________________________________________________
Pregatirea amplasamentului                    89.000
_____________________________________________________________
Lucrari principale                        13.614.000
_____________________________________________________________
Echipament/Instalatii                     28.468.000
_____________________________________________________________
Asistenta tehnica                          1.969.000
_____________________________________________________________
Monitorizarea executiei                            0
_____________________________________________________________
Neprevazute                                7.238.000
_____________________________________________________________
Taxe publice/impozite                              0
_____________________________________________________________
Altele (de specificat)                             0
_____________________________________________________________
TOTAL:                                    51.700.000
_____________________________________________________________
    *) Neeligibil.

    Costul total nu include cei 6.167.000 euro deja cheltuiti pe instalatii (deja achizitionate de catre RAJAC - Iasi, dar nemontate pe linie). Aceste instalatii au fost livrate in perioada august 1996 - septembrie 1999 si se afla in lazi sigilate si/sau depozitate in locuri sigure. Estimarile de cost au prevazut alocarea de sume pentru renovarea acestor echipamente. Documentele de licitatie vor indica starea actuala a acestor instalatii.
    Planul de achizitii include doua contracte de executie de tip "proiect si constructie", unul pentru componenta 1, celalalt pentru componentele 2 si 3, precum si un contract de service pentru monitorizarea executiei/gestiunii masurii. Cheltuielile de proiectare sunt incluse in lucrarile principale din moment ce se preconizeaza o procurare de tip "proiect si constructie". Defalcarea pe costuri este indicata in tabelul de mai jos. O defalcare mai precisa se va putea face doar dupa incheierea procesului de licitatie si semnarea definitiva a contractului.
_______________________________________________________________________________
       Element               Componenta   Componenta 2  Componenta Componenta
                              1 - SEAU    STAP Chirita  3 - statii     4 -
                               Iasi                     de pompare monitorizare
_______________________________________________________________________________
Costuri pentru
planificare/proiectare               0               0           0            0
_______________________________________________________________________________
Achizitionare de terenuri            0         322.000           0            0
_______________________________________________________________________________
Pregatirea amplasamentului      56.000          31.000       2.000            0
_______________________________________________________________________________
Lucrari principale          10.370.000       3.131.000     113.000            0
_______________________________________________________________________________
Echipamente/instalatii*1)   16.180.000       7.825.000   4.463.000            0
_______________________________________________________________________________
Asistenta tehnica*2)                 0               0           0    1.969.000
_______________________________________________________________________________
Monitorizarea executiei              0               0           0            0
_______________________________________________________________________________
Neprevazute                  4.513.000       1.925.000     800.000            0
_______________________________________________________________________________
Taxe publice/impozite                0               0           0            0
_______________________________________________________________________________
Altele (de specificat)               0               0           0            0
_______________________________________________________________________________
TOTAL:                      31.119.000*1)   13.234.000   5.378.000    1.969.000
_______________________________________________________________________________
    *1) Nu include 6.167.000 euro cheltuiti inainte de solicitarea de asistenta.
    *2) Necesarul de asistenta tehnica, de monitorizare a executiei si crearea unui PIU se stabilesc de catre RAJAC - Iasi.

    13. Implicarea institutiilor financiare internationale
    Actualmente RAJAC - Iasi are in curs de derulare un program de investitii care implica B.E.R.D.
    In anul 1995 RAJAC - Iasi a obtinut un credit de 7,5 milioane dolari S.U.A. in cadrul programului MUDP I al B.E.R.D. Implementarea a inceput in noiembrie 1995 si va fi incheiata in iarna anului 2000. Masura a inclus modernizarea retelei de apa, a STAP Chirita si a retelei de canalizare. Acordul de imprumut include si conventii referitoare la cresterile de tarif, controlul costurilor si controlul debitelor la consumatori (vezi sectiunea a IX-a din anexa nr. III.1).
    Partea din MUDP I care se ocupa de modernizarea retelelor de apa este legata de componenta STAP Chirita, deoarece implica scaderea consumului de apa prin reducerea pierderilor. Mai mult, se vor reduce infiltratiile din sol in colectoarele canalizarii si astfel se va reduce debitul de apa ce urmeaza sa fie tratata in SEAU Iasi, ceea ce mareste marja capacitatii statiei.
    B.E.R.D. va cofinanta masura si va furniza un imprumut in noul MELF (facilitate de creditare municipala pentru mediu). Dupa evaluarea solvabilitatii RAJAC - Iasi in septembrie 2000 B.E.R.D. a confirmat ca va finanta 25% din costurile masurii (12,8 milioane euro). Conducerea B.E.R.D. va lua o decizie definitiva in toamna anului 2000.
    14. Conditii specifice referitoare la masura
    Vezi art. 8 din memorandumul de finantare.
    15. Planul de achizitii
    Inaintea platii celei de a 2-a transe din avans Beneficiarul va inainta un plan de achizitii bazat pe modelul prezentat in anexa nr. I a) care trebuie sa fie aprobat de Comisie.
    Procesul de licitatie va fi conform cu regulile cuprinse in titlul IX din Regulamentul financiar; participarea la licitatie va fi deschisa tuturor entitatilor legale din Uniunea Europeana si din statele beneficiare.

    ANEXA 1a)

                         PLAN DE ACHIZITII PROVIZORIU

________________________________________________________________________________
       Descrierea   Tipul contractului  Luna prognozata de Rata de rambursare a
Oferta lucrarilor/ (lucrari, materiale, lansare a ofertei  facturilor legate de
 nr.   serviciilor  servicii)                              contractul specificat
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

    Termenii specifici pentru adjudecarea contractului vor fi publicati in Jurnalul Oficial al Comunitatii Europene si/sau pe Internet.
    (Pentru contractele care sunt considerate ca fiind doar partial eligibile pentru asistenta ISPA rata de rambursare se calculeaza aplicandu-se procentul de cost acceptat ca eligibil din rata de asistenta pentru masura.)

    ANEXA 2

                         PLANUL DE FINANTARE
    (bazat pe angajamentele de la bugetul Uniunii Europene)

    Titlul masurii: Imbunatatirea sistemului de apa potabila si a celui al apelor uzate in scopul conformarii cu standardele europene in domeniul calitatii apei si protectiei mediului in municipiul Iasi, Romania

    Nr. ISPA: 2000/RO/16/P/PE/006
                                                                      - euro -
 __________________________________________________________________________
|      |          |           |           Costuri eligibile                |
| Anul |Cost total| Costuri   |____________________________________________|
|      |          |neeligibile|     Total      |       ISPA     |Autoritati|
|      |          |           |                |                |nationale |
|      |          |           |                |                |__________|
|      |          |           |                |                |Autoritati|
|      |          |           |                |                | locale*) |
|      |__________|___________|________________|________________|__________|
|      |          |           |          | (%) |          | (%) |          |
|      | 1 = 2+3  |     2     |  3=5+7   |4=3/1|     5    |6=5/3|     7    |
|______|__________|___________|__________|_____|__________|_____|__________|
| 2000 |31.785.667|     -     |31.785.667| 100 |23.839.250|  75 | 7.946.417|
| 2001 | 9.638.733|  322.000  | 9.316.733|  97 | 6.987.550|  75 | 2.329.183|
| 2002 | 5.137.800|     -     | 5.137.800| 100 | 3.853.350|  75 | 1.284.450|
| 2003 |    -     |     -     |     -    |  -  |     -    |  -  |     -    |
| 2004 |    -     |     -     |     -    |  -  |     -    |  -  |     -    |
| 2005 |    -     |     -     |     -    |  -  |     -    |  -  |     -    |
| 2006 | 5.137.800|     -     | 5.137.800|  -  | 3.853.350|  -  | 1.284.450|
|      |    -     |     -     |     -    |  -  |     -    |  -  |     -    |
|______|__________|___________|__________|_____|__________|_____|__________|
|TOTAL:|51.700.000|  322.000  |51.378.000|  99 |38.533.500|  75 |12.844.500|
|______|__________|___________|__________|_____|__________|_____|__________|
 _________________    __________________
|      |          |  |     Imprumut     |
| Anul |Cost total|  |      de la       |
|      |          |  |      IFI*)      |
|______|__________|  |__________________|
|      |          |  |          |  (%)  |
|      | 1 = 2+3  |  |     8    | 9=8/1 |
|______|__________|  |__________|_______|
| 2000 |31.785.667|  | 7.946.417|  25   |
| 2001 | 9.638.733|  | 2.329.183|  24   |
| 2002 | 5.137.800|  | 1.284.450|  25   |
| 2003 |    -     |  |     -    |   -   |
| 2004 |    -     |  |     -    |   -   |
| 2005 |    -     |  |     -    |   -   |
| 2006 | 5.137.800|  | 1.284.450|  25   |
|      |    -     |  |     -    |   -   |
|______|__________|  |__________|_______|
|TOTAL:|51.700.000|  |12.844.500|   25  |
|______|__________|  |__________|_______|
    *) Imprumut B.E.R.D.
    *) Imprumut B.E.R.D. acordat RAJAC - Iasi pentru acoperirea cheltuielilor eligibile.

    ANEXA 3.1

                          PREVEDERI FINANCIARE
                       privind implementarea ISPA

    SECTIUNEA I
    Forme si rate de asistenta

    (1) Asistenta Comunitatii prin ISPA poate fi sub forma de asistenta nerambursabila directa, de asistenta rambursabila sau orice alta forma de asistenta.
    Asistenta rambursata catre autoritatea de management sau catre alta autoritate publica va fi refolosita in acelasi scop.
    (2) Rata asistentei din partea Comunitatii, acordata prin ISPA, poate fi de pana la 75% din cheltuiala publica sau echivalenta, inclusiv cheltuielile facute de organismele ale caror activitati se incadreaza intr-un cadru legal sau administrativ care face ca acestea sa fie privite ca echivalente ale unor organisme publice. Comisia poate propune cresterea acestei rate pana la 85%, in special acolo unde considera ca o rata mai mare de 75% este necesara pentru indeplinirea unor masuri esentiale pentru atingerea obiectivelor generale ale ISPA.
    Rata asistentei si suma maxima a asistentei financiare nerambursabile ISPA vor fi specificate in memorandumul de finantare aferent masurii respective.
    In cazul asistentei rambursabile sau in cazul in care exista un interes special al Comunitatii, rata de asistenta trebuie redusa tinandu-se seama de:
    a) disponibilitatea cofinantarii;
    b) capacitatea masurii de a genera venituri; si
    c) aplicarea corespunzatoare a principiului "poluatorul plateste".
    (3) Masurile care genereaza venituri in conformitate cu paragraful (2) b) sunt cele care privesc:
    a) infrastructura a carei folosinta implica taxe provenite de la utilizatori;
    b) investitii productive in sectorul de mediu.
    Comisia a elaborat recomandari privind aplicarea principiului "poluatorul plateste".
    (4) Masurile privind studiile preliminare si asistenta tehnica pot fi finantate in mod exceptional in proportie de 100% din costurile totale.
    (5) Masurile acoperite de un memorandum de finantare vor fi implementate de tara beneficiara in stransa colaborare cu Comisia, care isi va pastra responsabilitatea pentru utilizarea fondurilor alocate.

    SECTIUNEA a II-a
    Angajamente

    (1) Comisia implementeaza cheltuielile prin ISPA in conformitate cu Reglementarea financiara aplicabila bugetului general al Comunitatii Europene, pe baza memorandumului de finantare care va fi incheiat intre Comisie si tara beneficiara.
    Totusi angajamentele bugetare anuale referitoare la asistenta acordata masurilor vor fi efectuate in unul dintre urmatoarele doua moduri:
    a) Angajamentele pentru masurile finantate prin ISPA, care vor fi realizate pe parcursul a 2 ani sau mai mult, trebuie, ca regula generala si sub rezerva pct. b), sa fie efectuate in rate anuale.
    Angajamentele pentru prima rata anuala vor fi facute de Comisie la semnarea memorandumului de finantare referitor la masura.
    Acest angajament nu va depasi totalul platii in avans, prevazuta la paragraful (2) din sectiunea a III-a de mai jos, si al asistentei financiare nerambursabile pentru cheltuielile estimate pentru primul an indicat in planul de finantare.
    Angajamentele pentru ratele anuale urmatoare trebuie sa se bazeze pe planul de finantare initial sau revizuit al masurii. Acestea vor fi acordate, in principiu, la inceputul fiecarui an financiar, dar nu mai tarziu de data de 1 aprilie a anului in discutie, cu conditia ca cheltuielile preconizate pentru anul urmator sa le justifice si ca progresul lucrarilor sa demonstreze ca proiectul avanseaza satisfacator catre finalizare si sub rezerva disponibilitatii resurselor bugetare.
    b) Pentru masurile cu o durata mai mica de 2 ani si pentru care asistenta Comunitatii nu depaseste 20 milioane euro un prim angajament de pana la 80% din totalul asistentei acordate poate fi facut cand Comisia semneaza memorandumul de finantare referitor la masura.
    Diferenta va fi angajata in conditiile in care progresul lucrarilor demonstreaza ca proiectul inainteaza satisfacator catre finalizare si sub rezerva disponibilitatii resurselor bugetare.
    (2) Cu exceptia cazurilor deplin justificate, asistenta angajata pentru o masura la care lucrarile fizice nu au inceput in intervalul de 2 ani de la data semnarii de catre Comisie a memorandumului de finantare referitor la masura va fi anulata.
    In orice caz Comisia trebuie sa informeze in timp util tara beneficiara si autoritatea desemnata atunci cand exista riscul unei anulari.

    SECTIUNEA a III-a
    Plati

    (1) Platile pot lua forma fie a unui avans, fie a unor plati intermediare sau a diferentei finale.
    Platile intermediare si plata diferentei finale trebuie sa se refere la cheltuieli certificate si platite, care trebuie sustinute de facturi primite sau de documente contabile cu valoare probativa echivalenta.
    (2) Platile in avans
    Ca regula generala, un avans de pana la 20% din totalul asistentei acordate prin ISPA, asa cum a fost initial decis, va fi platit autoritatii desemnate, astfel cum este definita la paragraful (9).
    Avansul este, ca regula generala, transferat in urmatoarele moduri:
    - o prima transa de pana la jumatate din valoarea avansului este platita cand tara beneficiara semneaza memorandumul de finantare;
    - diferenta este platita dupa semnarea primului contract, in mod normal primul contract de lucrari.
    Abaterile de la aceasta regula generala trebuie aprobate printr-o decizie a Comisiei in memorandumul de finantare referitor la masura.
    Intregul avans sau parti din acesta trebuie returnate de autoritatea desemnata, mentionata in paragraful (2), daca nici o cerere de plata nu a fost transmisa Comisiei in termen de 12 luni de la data la care a fost platit avansul. Valoarea avansului care trebuie returnat va fi stabilita de Comisie pe baza cheltuielilor eligibile facute efectiv. Returnarea avansului nu duce la anularea asistentei acordate de Comunitate.
    (3) Platile intermediare
    Platile intermediare sunt efectuate de Comisie catre autoritatea desemnata, la cererea acesteia, daca masura progreseaza satisfacator catre finalizare, si vor fi facute pentru a se rambursa cheltuielile efectuate si certificate, sub rezerva urmatoarelor conditii:
    - tara beneficiara a inaintat un raport care sa descrie progresul masurii din punct de vedere al indicatorilor fizici si financiari si conformitatea acesteia cu memorandumul de finantare, inclusiv, atunci cand este cazul, orice conditii specifice referitoare la asistenta;
    - s-au luat masuri in sensul indeplinirii observatiilor si recomandarilor autoritatilor de inspectie nationale si/sau comunitare;
    - au fost indicate masurile luate pentru corectarea oricaror probleme tehnice, financiare si legale care au aparut;
    - a fost analizata orice indepartare de la planul de finantare initial;
    - au fost descrise etapele parcurse pentru publicitatea masurii.
    Tara beneficiara va fi informata de Comisie daca nu a indeplinit una dintre conditiile stipulate mai sus.
    Va fi folosit modelul standard furnizat de Comisie pentru cererile de plata si pentru rapoartele de progres fizic si financiar.
    (4) Tarile beneficiare trebuie sa se asigure ca cererile de plata sunt inaintate Comisiei, ca regula generala, de 3 ori pe an, pana la 1 martie, 1 iulie si 1 noiembrie cel mai tarziu.
    (5) Suma totala a platilor efectuate conform paragrafelor (2) si (3) nu trebuie sa depaseasca 80% din totalul asistentei acordate. Comisia poate mari acest procent pana la 90% in cazuri justificate.
    (6) Plata diferentei finale din asistenta acordata de Comunitate
    Plata diferentei finale din asistenta acordata de Comunitate, calculata pe baza cheltuielilor certificate si intr-adevar efectuate, va fi facuta daca:
    - masura a fost realizata in conformitate cu obiectivele sale;
    - masura a indeplinit conditiile sale specifice, astfel cum sunt mentionate in memorandumul de finantare;
    - raportul final mentionat in sectiunea a V-a a fost inaintat Comisiei;
    - autoritatea desemnata sau organismul mentionat in paragraful (2) a inaintat Comisiei o cerere de plata, in termen de 6 luni de la data limita de finalizare a lucrarii, pentru cheltuielile specificate in memorandumul de finantare;
    - tara beneficiara certifica Comisiei ca informatiile furnizate in cererea de plata si in raport sunt corecte;
    - tara beneficiara a transmis Comisiei declaratia mentionata in apendicele B la anexa nr. III.4;
    - toate masurile de informare si publicitate stabilite de Comisie, prevazute in anexa nr. III.6, au fost implementate;
    - cand managementul asistentei acordate pentru o masura este conferit agentiilor de implementare din tarile beneficiare in sistem descentralizat, tarile beneficiare furnizeaza Comisiei toate informatiile necesare pentru a verifica daca regulile Comunitatii privind achizitiile publice au fost indeplinite, in special cele care privesc publicarea anunturilor de licitatie si transmiterea rapoartelor de evaluare a ofertelor si de adjudecare a contractului, si daca au fost respectate toate conditiile specificate in memorandumul de finantare.
    (7) Daca raportul final mentionat mai sus nu este transmis Comisiei in termen de 6 luni de la data de finalizare a lucrarilor si de efectuare a platilor, astfel cum este specificata in memorandumul de finantare, partea de asistenta care reprezinta diferenta finala pentru acea masura va fi anulata.
    (8) Cererile pentru platile intermediare si pentru plata finala prezentate de tara beneficiara sunt insotite de o declaratie a responsabilului national cu autorizarea, care specifica numai platile legate de cheltuielile sustinute de facturile primite sau de alte documente contabile cu valoare probativa si care sunt conforme prevederilor care guverneaza eligibilitatea cheltuielilor pentru proiectele finantate prin ISPA, astfel cum sunt specificate in anexa nr. III.2.
    (9) Rata asistentei acordate de Comisie prin acest memorandum de finantare va fi facuta catre o entitate centrala, Fondul National, desemnata de tara beneficiara sa primeasca asemenea plati. Ca regula generala, platile trebuie facute de Comisie intr-un singur cont bancar desemnat de tara beneficiara, nu mai tarziu de doua luni de la primirea unei cereri valide si complete de plata. Acest termen limita nu se aplica pentru plata avansului. Fondul National trebuie sa transfere cat de repede posibil si in totalitate contributia ISPA catre organismele responsabile cu implementarea.
    (10) Fondul National, condus de responsabilul national cu autorizarea (RNA), va avea intreaga responsabilitate pentru managementul fondurilor in cadrul tarii beneficiare. RNA va fi, de asemenea, responsabil pentru returnarea catre Comisie a oricaror fonduri platite in plus sau nejustificat.
    Responsabilitatile responsabilului national cu autorizarea sunt stabilite in memorandumul de intelegere incheiat intre Comisie si tarile beneficiare.

    SECTIUNEA a IV-a
    Folosirea euro

    (1) Sumele cuprinse in aplicatiile pentru asistenta impreuna cu planul de finantare relevant vor fi prezentate in euro.
    (2) Sumele privind asistenta si planurile de finantare aprobate de Comisie vor fi exprimate in euro.
    (3) Declaratiile de cheltuieli care justifica cererile de plata corespunzatoare trebuie exprimate in euro.
    Rata de schimb care va fi folosita trebuie sa fie rata financiara contabila a Comisiei, aplicabila pentru luna in care declaratia de cheltuieli a fost inregistrata in documentele contabile ale autoritatilor responsabile cu managementul financiar al proiectului. Rata lunara de schimb este fixata conform prevederilor art. 1 (2) din Reglementarea Comisiei (EURATOM, ECSC, EC) nr. 3418/93 care stabileste regulile detaliate de implementare a unor prevederi ale Reglementarii financiare din 21 decembrie 1977. Rata de schimb este rata din penultima zi lucratoare a lunii precedente pentru care ratele sunt stabilite. Comisia va informa autoritatile responsabile cu privire la aceasta rata*1).
    (4) Platile asistentei financiare acordate de Comisie trebuie facute in euro catre autoritatea desemnata de tara beneficiara in acest sens.
------------
    *1) http://europa.eu.int/comm/dg19/infoeuro/fr/index.htm

    SECTIUNEA a V-a
    Raportul final

    Autoritatea sau organismul responsabil cu implementarea masurii trebuie sa transmita Comisiei un raport final in termen de cel mult 6 luni de la finalizarea masurii. Raportul final va contine urmatoarele:
    a) descrierea lucrarilor efectuate, insotita de indicatori fizici, cuantificari ale cheltuielilor pe categorii de lucrari si masurile luate cu privire la clauzele specifice continute in decizia de acordare a asistentei financiare nerambursabile;
    b) certificatul de conformitate a lucrarilor cu decizia de acordare a asistentei financiare nerambursabile;
    c) o prima evaluare a gradului de indeplinire a rezultatelor prevazute, mai ales cu privire la:
    - data efectiva de implementare a masurii;
    - indicarea modului in care masura va fi administrata dupa finalizare;
    - confirmarea, daca este necesar, a previziunilor financiare, in special a celor legate de costurile de operare si veniturile asteptate;
    - confirmarea previziunilor socioeconomice, in special a costurilor si beneficiilor asteptate;
    - indicarea actiunilor luate pentru a se asigura protectia mediului si costurile acestora, inclusiv concordanta cu principiul "poluatorul plateste";
    - data la care masura finantata devine operationala;
    d) informatii referitoare la actiunile de publicitate.

    SECTIUNEA a VI-a
    Amendamente la memorandumul de finantare

    (1) Daca cheltuiala publica sau echivalenta intr-adevar efectuata difera de cheltuiala planificata initial, asistenta acordata de Comunitate va fi modificata luandu-se in calcul aceasta, dar nu trebuie sa depaseasca suma maxima stabilita in memorandumul de finantare.
    O schimbare a ratei asistentei Comunitatii fata de rata acordata initial sau fata de asistenta financiara nerambursabila maxima va necesita o modificare a memorandumului de finantare conform procedurilor descrise in paragraful (3).
    (2) Daca atunci cand planul de finantare a unui proiect este amendat angajamentele si/sau platile Comunitatii depasesc deja sumele mentionate in planul de finantare amendat, Comisia va opera ajustarile necesare, tinand seama de suma supraangajata sau supraplatita, cand autorizeaza prima operatiune financiara (angajare sau plata) dupa acel amendament.
    (3) Orice amendament la memorandumul de finantare se va face in conformitate cu urmatoarele proceduri:
    a) amendamentele care impun o modificare substantiala a obiectivelor sau a caracteristicilor proiectului ori o schimbare substantiala in planul de finantare sau in programul cheltuielilor trebuie facute printr-un memorandum de finantare, ca raspuns la solicitarea tarii beneficiare sau la initiativa Comisiei dupa consultarea cu tara beneficiara. Definitia modificarii "substantiale" este data in prevederile referitoare la eligibilitatea cheltuielilor;
    b) in cazul altor amendamente tara beneficiara va trimite Comisiei o propunere in acest sens. Comisia va face observatiile necesare sau isi va transmite acordul in termen de cel mult 20 de zile lucratoare de la primirea propunerii. Amendamentul va fi adoptat dupa ce Comisia si-a dat acordul. Comitetul de management ISPA va fi informat despre aceste amendamente;
    c) nici o modificare in cheltuiala anuala mai mica de 25% din totalul cheltuielilor planificate pentru proiect nu va fi considerata o modificare substantiala a planului de finantare si a programului de cheltuieli.

    SECTIUNEA a VII-a
    Controlul financiar

    (1) Un audit financiar corespunzator, intern si extern, va fi indeplinit, in conformitate cu standardele de audit internationale acceptate, de catre autoritatile nationale competente de control financiar, care trebuie sa fie independente pentru a-si putea desfasura functia. In fiecare an un plan de audit si un rezumat al concluziilor auditului efectuat trebuie transmise Comisiei. Rapoartele de audit vor fi puse la dispozitie Comisiei.
    (2) Fara a prejudicia verificarile efectuate de tarile beneficiare, serviciile Comisiei si Curtea Auditorilor pot, prin propriul lor personal sau prin reprezentanti autorizati corespunzator, sa efectueze pe teren audituri tehnice si financiare, inclusiv verificari prin sondaj si audituri finale.
    (3) Tara beneficiara trebuie sa se asigure ca atunci cand personalul Comisiei sau reprezentantii ei corespunzator autorizati si/sau Curtea Auditorilor efectueaza verificari, aceste persoane au dreptul sa inspecteze pe loc toate documentatiile relevante si care au legatura cu elementele finantate prin memorandumul de finantare. Tarile beneficiare trebuie sa sprijine serviciile Comisiei si Curtea Auditorilor sa isi efectueze auditurile referitoare la utilizarea fondurilor acordate prin ISPA.
    (4) Implementarea detaliata a prevederilor principiilor controlului financiar, impreuna cu intelegerile privind cooperarea si coordonarea programarii si metodologiei controlului dintre Comisie si tarile beneficiare sunt specificate in anexa nr. III.4.

    SECTIUNEA a VIII-a
    Recuperarea platilor necuvenite

    (1) Daca implementarea unei masuri nu justifica fie o parte, fie toata asistenta alocata, Comisia va conduce o examinare completa a cazului, in special cerand tarii beneficiare sa isi faca cunoscute observatiile intr-un interval specificat de timp si sa corecteze orice neregula.
    (2) Ca urmare a examinarii mentionate la paragraful (1) Comisia poate reduce, suspenda sau anula asistenta referitoare la masura in cauza, daca examinarea dezvaluie nereguli, o combinare necorespunzatoare a fondurilor sau neindeplinirea uneia dintre conditiile specificate in memorandumul de finantare si in special orice modificare semnificativa care afecteaza natura sau conditiile de implementare a masurii si pentru care acordul Comisiei nu a fost cerut. Orice reducere sau anulare a asistentei implica recuperarea sumelor platite.
    (3) Cand Comisia considera ca o neregularitate nu a fost corectata sau ca o parte ori intreaga operatiune nu justifica fie numai o parte, fie intreaga asistenta acordata acesteia, Comisia trebuie sa examineze corespunzator cazul si sa solicite tarii beneficiare sa isi inainteze observatiile intr-o perioada specificata. Dupa examinare, daca tara beneficiara nu a luat masurile corective necesare, Comisia poate:
    a) sa reduca sau sa anuleze orice avans;
    b) sa anuleze o parte sau intreaga asistenta acordata masurii.
    Comisia va hotari masura corectoare tinand seama de natura neregulii si de existenta oricaror deficiente in sistemele de management si control.
    (4) Orice suma platita gresit trebuie returnata Comisiei de autoritatea definita in paragraful (9) din sectiunea a III-a. Daca aceasta autoritate nu returneaza suma datorata Comisiei, tara beneficiara trebuie sa ramburseze aceasta suma Comisiei. Dobanda aplicata conturilor pentru intarzierile de plata trebuie aplicata sumelor nereturnate in conformitate cu regulile specificate in Reglementarea financiara care guverneaza bugetul Comunitatii.

    SECTIUNEA a IX-a
    Managementul

    (1) Comisia trebuie sa ceara tarilor beneficiare:
    a) sa stabileasca incepand cu data de 1 ianuarie 2000, dar in orice caz nu mai tarziu de 1 ianuarie 2002, sistemele de management si control care asigura:
    - implementarea corespunzatoare a asistentei acordate prin acest memorandum de finantare, in conformitate cu principiile unui management financiar solid;
    - separarea functiilor de management si control;
    - ca declaratiile de cheltuieli prezentate Comisiei sunt corecte si provin dintr-un sistem contabil bazat pe documente justificative care sunt disponibile pentru verificare;
    b) sa verifice regulat ca masurile finantate de Comunitate au fost corect realizate;
    c) sa previna neregulile si sa ia masuri impotriva acestora;
    d) sa recupereze orice sume pierdute ca rezultat al neregulilor sau neglijentei.
    (2) Sistemele de management si control ale tarilor beneficiare trebuie sa furnizeze un sistem corespunzator de audituri, astfel cum este definit in apendicele A la anexa nr. III.4, pentru a permite in special:
    - regularizarea inchiderii conturilor sintetice ale Comisiei cu inregistrarile contabile si cu documentele justificative de la diferitele niveluri administrative;
    - verificarea transferurilor fondurilor comunitare disponibile si ale altor fonduri;
    - examinarea planurilor tehnice si de finantare ale proiectului, a rapoartelor de progres, procedurilor de licitatie si contractare la diferite niveluri administrative.

    SECTIUNEA a X-a
    Monitorizarea

    Tarile beneficiare si Comisia vor asigura implementarea si monitorizarea in conformitate cu urmatoarele prevederi:
    (1) Infiintarea comitetelor de monitorizare trebuie sa aiba loc in urma unei intelegeri intre tarile beneficiare implicate si Comisie. Autoritatile si organismele desemnate de tara beneficiara, Comisie si, unde este cazul, de B.E.I. si/sau alte institutii cofinantatoare vor fi reprezentate in aceste comitete. Vor fi de asemenea reprezentate in asemenea comitete si autoritatile regionale sau locale si societatile private, in cazul in care acestea au competenta necesara pentru executarea unui proiect si daca sunt direct implicate in acest proiect.
    (2) Monitorizarea va fi facuta pe baza unor proceduri de raportare convenite in comun, de verificare prin sondaj si, daca este necesar, prin infiintarea unor comitete ad-hoc. Indicatorii se vor referi la caracterul specific al proiectului si la obiectivele acestuia. Acestia vor fi stabiliti astfel incat sa arate stadiul atins in executarea masurii in relatie cu planul si cu obiectivele propuse initial si progresul realizat in domeniul managementului si in alte probleme legate de acesta.
    (3) a) Pentru fiecare masura coordonatorul national ISPA trebuie sa inainteze Comisiei rapoarte de progres in ultimele 3 luni pana la sfarsitul fiecarui an intreg de implementare.
    b) Pentru intalnirile comitetelor de monitorizare coordonatorul national ISPA trebuie sa inainteze rapoarte de progres conform modelului standard furnizat de Comisie. Raportul trebuie sa intre in posesia Comisiei cu 15 zile lucratoare inaintea intalnirii programate.
    (4) Pe baza rezultatelor monitorizarii si tinand seama de observatiile comitetului de monitorizare, Comisia va ajusta sumele si conditiile de acordare a asistentei aprobate initial, precum si planul de finantare prevazut, daca este necesar, la propunerea tarilor beneficiare.
    Comisia va intocmi aranjamentele corespunzatoare pentru aceste modificari, in functie de natura si de importanta lor.

    SECTIUNEA a XI-a
    Transparenta in adjudecarea contractelor

    (1) Procedura care trebuie urmata pentru acordarea contractelor de lucrari, achizitii sau servicii va respecta principiile-cheie stabilite in titlul IX din Reglementarea financiara aplicabila bugetului general al Uniunii Europene.
    (2) a) Participarea la procedurile de licitatie trebuie sa fie deschisa si pe baze egale pentru toate persoanele fizice sau juridice pentru care este aplicabil tratatul si tuturor persoanelor fizice sau juridice din tarile beneficiare ISPA.
    Prin urmare, se va cere ofertantilor sa isi declare nationalitatea si sa prezinte in sprijinul acesteia probe normal acceptate de propria legislatie.
    b) In cazurile justificate corespunzator, cum ar fi cofinantarea de la institutii financiare internationale, si dupa o examinare facuta din timp de Comitetul de management ISPA, Comisia poate permite nationalilor unor terte tari sa participe la licitatia pentru contracte.
    (3) a) Tarile beneficiare vor lua toate masurile necesare pentru a asigura o participare cat mai mare. Pentru aceasta si cand valoarea contractelor o cere, ele trebuie sa asigure publicarea in avans a invitatiei de participare la licitatie in Jurnalul Oficial al Comunitatii Europene si in "Monitorul Oficial" din tarile beneficiare.
    b) Se vor elimina, de asemenea, orice practici discriminatorii si specificatii tehnice care pot sa limiteze participarea pe baze egale a tuturor persoanelor fizice sau juridice din tarile membre sau din tarile beneficiare.
    c) In plus informatia trebuie lansata pe Internet intr-o forma transparenta.
    (4) Procedurile detaliate privind licitatiile si contractele sunt stabilite in Sistemul descentralizat de implementare (DIS), manual infiintat pentru programul PHARE.

    SECTIUNEA a XII-a
    Transparenta in contabilitate si in rapoartele proiectelor

    Tara beneficiara trebuie sa se asigure ca pentru masura la care se refera memorandumul de finantare toate organismele publice sau private implicate in managementul si in implementarea operatiunilor au fie un sistem separat de contabilitate, fie o codificare contabila adecvata a tuturor tranzactiilor implicate, ceea ce va facilita verificarea de catre Comisie si de catre autoritatile nationale de control a cheltuielilor efectuate. De asemenea, trebuie sa se asigure ca toate cheltuielile sunt corect atribuite proiectului in cauza.
    Autoritatile responsabile vor asigura accesul la toate documentele justificative cu privire la cheltuielile pentru fiecare proiect pe o perioada de 5 ani dupa efectuarea ultimei plati pentru proiectul respectiv.

    SECTIUNEA a XIII-a
    Evaluarea ex-post

    Prin evaluarea ex-post se vor analiza atat utilizarea resurselor, cat si randamentul si eficienta asistentei si a impactului sau, precum si factorii ce contribuie la succesul sau esecul implementarii masurilor, realizarilor si rezultatelor.
    Dupa finalizarea masurilor Comisia si tarile beneficiare vor evalua modul in care acestea au fost indeplinite, inclusiv randamentul si eficienta utilizarii resurselor. Evaluarea va cuprinde si impactul real al implementarii lor pentru a se stabili daca obiectivele initiale au fost atinse. Printre altele, aceasta evaluare se va referi si la contributia masurilor la implementarea politicilor Comunitatii in domeniul mediului sau contributia acestora la politicile privind reteaua transeuropeana extinsa si transportul in comun. De asemenea, ele vor evalua si impactul masurilor asupra mediului.

    ANEXA 3.2

                                PREVEDERI
privind eligibilitatea cheltuielilor pentru masurile finantate prin ISPA

    SECTIUNEA I
    Domeniul cheltuielilor

    ISPA acorda asistenta pentru urmatoarele masuri:
    1. proiecte de mediu care dau posibilitatea tarilor beneficiare sa se alinieze la cerintele legilor Comunitatii privind protectia mediului si la obiectivele Parteneriatului de Aderare;
    2. proiectele de infrastructura in transport, care promoveaza o mobilitate sustinuta, si, in particular, cele care constituie proiecte de interes comun in baza criteriilor Deciziei C.E. nr. 1692/96*2) si acelea care permit tarilor beneficiare sa se conformeze obiectivelor Parteneriatului de Aderare; acesta include interconectarea si interoperabilitatea retelelor nationale la retelele transeuropene si accesul la aceste retele;
    3. studii preliminare, evaluari si masuri de asistenta tehnica, inclusiv actiunile de informare si publicitate legate de proiectele eligibile. Acestea includ asistenta tehnica si administrativa in beneficiul mutual al Comisiei si al tarilor beneficiare, care nu sunt in mod normal in sarcina administratiei publice nationale, acoperind identificarea, pregatirea, managementul, monitorizarea, auditul si supervizarea proiectelor.
    Regulile specificate in sectiunile II - XII de mai jos, referitoare la proiectele mentionate la pct. 1 si 2 de mai sus, sunt totusi aplicate prin analogie si deciziilor pentru proiectele mentionate la pct. 3.
-----------
    *2) Decizia C.E. nr. 1692/96 a Parlamentului European si a Consiliului din 23 iulie 1996 privind directivele Comunitatii pentru dezvoltarea retelei de transport transeuropean.

    SECTIUNEA a II-a
    Definitii si concepte de baza

    1. Conceptul de proiect, etape ale proiectului si grupurile de proiecte
    In scopul prevazut de acest document, se vor aplica urmatoarele definitii:
    a) un proiect reprezinta o serie de lucrari indivizibile economic in scopul atingerii unei functii tehnice precise si cu un scop clar identificat;
    b) o etapa independenta tehnic si financiar reprezinta o etapa care poate fi identificata ca operationala in intregul sau.
    O etapa poate acoperi, de asemenea, studiile preliminare, de fezabilitate sau tehnice necesare pentru indeplinirea unui proiect;
    c) pot fi grupate proiectele care indeplinesc urmatoarele conditii:
    - trebuie sa fie localizate pe acelasi curs de apa sau in aceeasi arie de captare ori sa fie situate de-a lungul aceluiasi coridor de transport;
    - trebuie cuprinse in acelasi plan global privind cursul de apa sau aria de captare ori coridorul, in scopuri bine identificate;
    - trebuie supervizate de un organism responsabil cu coordonarea si monitorizarea grupului de proiecte, in cazurile in care proiectele sunt derulate de autoritati competente diferite.
    2. Organismul responsabil cu implementarea
    a) Pentru proiectele finantate prin ISPA organismul responsabil cu implementarea este organismul responsabil cu licitatiile si contractarile. Acest organism este specificat in pct. 3 din anexa nr. I la memorandumul de finantare.
    Ca o consecinta, orice schimbare a organismului responsabil cu implementarea unui proiect trebuie sa fie aprobata de Comisie printr-un memorandum de finantare.
    b) In mod normal prin acest organism se intelege beneficiarul final al asistentei acordate prin ISPA. Numai acest organism efectueaza cheltuieli eligibile.
    c) Totusi acest organism poate delega implementarea altui organism care poate, de asemenea, sa efectueze cheltuieli eligibile. In asemenea cazuri Comisia trebuie informata despre tipul delegarilor propuse si trebuie sa primeasca o copie de pe documentele relevante.
    3. Conceptul de administratie publica
    Administratia publica poate cuprinde urmatoarele trei niveluri de guvernamant:
    - organisme de guvernamant centrale (nivel national);
    - organisme de guvernamant regionale;
    - organisme de guvernamant locale.
    In plus, acest concept poate include si organismele a caror activitate poate intra intr-un cadru legal sau administrativ in virtutea faptului ca sunt privite ca echivalent al unor organisme publice.
    4. Implementarea si perioada de implementare a unui proiect
    a) Implementarea unui proiect cuprinde toate etapele de la planificarea preliminara (incluzand studiul variantelor) pana la finalizarea proiectului aprobat si pana la masurile de publicitate pentru un proiect finantat.
    b) Memorandumul de finantare se poate aplica uneia sau mai multor etape mentionate mai sus.
    c) Perioada de implementare a proiectului reprezinta, ca regula generala, perioada necesara pentru finalizarea etapelor sus-mentionate pana in momentul in care proiectul devine complet operational si obiectivul fizic descris in memorandumul de finantare a fost finalizat/definitivat.
    5. Evidenta documentelor si transparenta
    Orice cheltuiala declarata Comisiei trebuie sa se bazeze pe intelegeri legale obligatorii si/sau pe documente. Este imperativa existenta unei evidente documentare corespunzatoare.
    In scopul maximizarii transparentei si pentru a permite controlul Comisiei si/sau al autoritatii nationale competente de control financiar asupra cheltuielilor, fiecare tara beneficiara trebuie sa se asigure ca orice organism implicat in managementul si implementarea proiectelor a stabilit o evidenta contabila separata referitoare la proiectul descris in memorandumul de finantare.
    6. Cheltuieli
    Cheltuielile trebuie raportate la platile certificate si facute efectiv de organismul responsabil cu implementarea, sustinute de facturi platite sau de documente contabile cu valoare probativa echivalenta.
    Documentul contabil cu valoare probativa echivalenta reprezinta orice document transmis de autoritatea definita la pct. 2 din aceasta sectiune pentru a demonstra ca intrarile contabile ofera o imagine adevarata si corecta a tranzactiilor reale implicate, in concordanta cu practicile contabile standard. Este necesara o aprobare prealabila a Comisiei atunci cand se folosesc documente contabile cu valoare probativa echivalenta.

    SECTIUNEA a III-a
    Principalele categorii de cheltuieli eligibile

    Ca regula generala, cheltuielile legate de:
    - studiile de fezabilitate;
    - planificare si proiectare, inclusiv studiul privind impactul asupra mediului;
    - pregatirea terenului;
    - constructii;
    - utilaje si instalatii implicate permanent in proiect;
    - testare si instruire;
    - managementul proiectului;
    - masurile compensatorii si de reducere a impactului asupra mediului;
    - alte tipuri de cheltuieli specificate in memorandumul de finantare;
    - masurile luate ca urmare a prevederilor anexei nr. III.6 privind informarea si publicitatea
    sunt subiecte eligibile pentru competentele prezentate mai jos.

    SECTIUNEA a IV-a
    Studii de fezabilitate, planificarea si proiectarea proiectului

    1. Cheltuieli legate de studiile de fezabilitate, planificarea si proiectarea proiectelor
    a) Cheltuielile legate de studiile de fezabilitate, planificare, incluzand studiile privind impactul asupra mediului, expertize legate de proiect si proiectarea proiectelor sunt, ca regula generala, eligibile, cu conditia ca aceste cheltuieli sa fie direct legate de unul sau mai multe proiecte si sa fie aprobate in mod special printr-un memorandum de finantare.
    b) In cazurile in care mai multe proiecte se deruleaza prin acelasi contract sau cand organismul responsabil cu implementarea exercita functiile de mai sus pe cont propriu, acestea trebuie contabilizate printr-un sistem contabil separat si transparent al proiectului, bazat pe documente contabile sau pe documente cu valori probative echivalente (de exemplu, cu ajutorul sistemului de alocare a timpului).
    2. Implicarea administratiei publice
    In cazurile in care functionarii din administratia publica sunt implicati in activitatile mentionate la pct. 1 a) din aceasta sectiune, cheltuielile pot fi acceptate ca eligibile de catre Comisie in cazuri clar justificate si in concordanta cu urmatoarele criterii:
    - functionarul a renuntat temporar la statutul sau de functionar in administratia publica;
    - cheltuielile trebuie sa aiba la baza un contract privind unul sau mai multe proiecte specificate; in cazul in care un contract se refera la mai multe proiecte costurile trebuie sa fie alocate intr-un mod transparent (de exemplu, cu ajutorul programarilor in timp);
    - cheltuielile trebuie sa fie direct legate de unul sau de mai multe proiecte individuale avute in vedere;
    - contractul trebuie sa fie limitat in timp si nu trebuie sa depaseasca data limita stabilita pentru finalizarea proiectului;
    - sarcinile care trebuie indeplinite pentru acel contract nu trebuie sa acopere atributii administrative generale, cum sunt cele specificate la pct. 1 din sectiunea a VIII-a;
    - dispozitiile nu trebuie sa fie folosite pentru a ocoli procedurile de achizitii publice ale Comunitatii.

    SECTIUNEA a V-a
    Pregatirea terenului si constructiile

    a) In cazurile in care organismul responsabil cu implementarea executa pregatirea terenului si lucrarile de constructie sau parti din acestea pe cont propriu, costurile trebuie contabilizate printr-un sistem contabil separat si transparent al proiectului, bazat pe documente contabile sau pe documente cu valoare probativa echivalenta.
    In cazul in care sunt implicati functionari ai administratiei publice se aplica prevederile specificate la pct. 2 din sectiunea a IV-a.
    b) Costurile eligibile trebuie sa includa doar costurile reale aparute dupa datele specificate la pct. 1 din sectiunea a X-a si legate direct de proiect. Costurile eligibile pot include toate sau numai unele dintre urmatoarele categorii:
    - costuri privind munca (salarii brute si nete);
    - cheltuieli pentru utilizarea durabila a echipamentelor pe perioada constructiilor;
    - costuri de productie folosite pentru implementarea proiectului;
    - costuri de functionare si alte categorii de cheltuieli, daca sunt in mod specific justificate; acestea trebuie alocate in mod echitabil, in concordanta cu standardele contabile general recunoscute;
    - cheltuielile de functionare impuse nu sunt eligibile in cazul in care organismul mentionat la pct. a) de mai sus este inclus in administratia publica.
    c) Ca regula generala, costurile trebuie sa fie evaluate la pretul pietei.

    SECTIUNEA a VI-a
    Achizitii, inchirieri de echipamente si active necorporale (licente, software etc.)

    1. Echipamentul durabil care este parte a cheltuielilor de capital din cadrul proiectului
    a) Cheltuielile privind achizitiile sau productia de utilaje si echipamente care vor fi permanent instalate si fixate in proiect sunt eligibile daca sunt cuprinse in inventarul echipamentului durabil de catre organismul specificat la pct. 2 din sectiunea a II-a si sunt considerate ca fiind cheltuieli de capital, in concordanta cu conventiile standard de contabilitate.
    b) Fara a prejudicia prevederile pct. 3 din sectiunea a IX-a, inchirierea acestor echipamente este considerata ca parte a costurilor de operare si este neeligibila.
    2. Achizitiile de active necorporale
    Achizitiile si utilizarea activelor necorporale, ca de exemplu patentele, sunt eligibile daca sunt necesare pentru implementarea proiectului.
    3. Echipamente utilizate pentru implementarea proiectului
    a) In cazul in care organismul responsabil cu implementarea executa pregatirea terenului si lucrarile de constructie sau o parte din acestea pe cont propriu, cheltuielile privind achizitiile sau productia echipamentelor care sunt angajate pe perioada fazei de implementare a proiectului nu sunt eligibile.
    b) Echipamentele durabile, care sunt in mod expres achizitionate sau produse pentru implementarea proiectului, pot fi considerate eligibile daca acestea sunt fara valoare economica ori sunt distruse dupa folosinta si daca sunt specificate in memorandumul de finantare.
    4. Echipamentele durabile utilizate de administratia publica
    a) Cheltuielile privind achizitia sau inchirierea de echipamente durabile utilizate de administratia publica nu sunt eligibile.
    b) Fara a prejudicia prevederile pct. 2 sau 3 din sectiunea a VIII-a, cheltuielile privind echipamentul sau cele necesare pentru inchirierea acestuia, utilizat de administratia publica ca urmare a sarcinilor privind monitorizarea si supervizarea, pot fi eligibile numai cu acordul Comisiei.

    SECTIUNEA a VII-a
    Achizitionarea terenului si taxa pe valoarea adaugata

    Cheltuielile cu achizitionarea terenului si taxa pe valoarea adaugata (T.V.A.) nu sunt eligibile.

    SECTIUNEA a VIII-a
    Cheltuieli administrative

    1. Principii generale
    Ca regula generala, cheltuielile administratiei publice, inclusiv salariile functionarilor de la nivel national, regional si local, nu sunt eligibile pentru asistenta (inclusiv asistenta tehnica), cu exceptia cheltuielilor clar fundamentate provenite din obligatiile ce revin pentru realizarea controalelor financiare, monitorizarea financiara si fizica, evaluarea si prevenirea neregulilor si a cheltuielilor care intra sub incidenta obligatiilor de recuperare a sumelor pierdute.
    Cu exceptia Fondului National, costurile care includ salariile legate de angajarea temporara, la initiativa Comisiei, a personalului temporar, fie functionari publici, fie proveniti din sectorul privat, pentru lucrari privind managementul, urmarirea, evaluarea si controlul sunt eligibile prin masuri de asistenta tehnica, astfel cum sunt definite la pct. 3 din sectiunea I.
    Echipamentul pentru monitorizare poate fi eligibil daca acest lucru este permis in mod specific printr-o masura de asistenta tehnica mentionata in memorandumul de finantare.
    2. Comitetul de organizare si monitorizare
    a) Fara a prejudicia prevederile pct. 1 de mai sus, cheltuielile aparute in organizarea procesului de monitorizare sunt eligibile prin prezentarea unor documente justificative.
    b) Ca regula generala, costurile permise includ una sau mai multe dintre urmatoarele categorii:
    - servicii de traducere;
    - inchirierea de sali de conferinta si aranjamentele auxiliare;
    - inchirierea de echipamente audio-video si alte echipamente electronice necesare;
    - procurarea documentatiei si a facilitatilor aferente;
    - taxe pentru participarea expertilor;
    - cheltuieli pentru calatorii.
    c) Salariile si alocatiile pentru functionarii din administratia publica, intervenite in acest context, nu sunt eligibile.
    3. Intalniri la cererea Comisiei
    Regulile prevazute la pct. 2 de mai sus pot fi aplicate prin analogie la organizarea de intalniri ad-hoc la cererea Comisiei.

    SECTIUNEA a IX-a
    Alte tipuri de cheltuieli

    1. Managementul si supervizarea proiectului
    Cheltuielile referitoare la managementul si supervizarea proiectului sunt, ca regula generala, eligibile. Sunt aplicate prevederile specificate la pct. 1 si 2 din sectiunea a IV-a.
    2. Costuri financiare
    Nici un tip de costuri financiare legate de realizarea proiectului nu este eligibil; acestea privesc in particular dobanzile pentru finantarea intermediara, comisioane bancare, comisioane de garantie etc.
    Garantiile bancare legate de imprumuturile bancare folosite pentru finantarea proiectului pot fi eligibile cu acordul Comisiei.
    3. Tehnici financiare care nu implica un transfer imediat al activelor proprii
    Fara a prejudicia prevederile pct. 2, tehnicile financiare care nu necesita implicarea imediata a transferului activelor proprii pot fi considerate eligibile daca sunt justificate si aprobate in memorandumul de finantare.
    Tarile beneficiare trebuie sa demonstreze printr-o analiza a riscurilor ca tehnicile folosite sunt mai avantajoase din punct de vedere economic decat achizitionarea directa a unor bunuri.
    4. Cheltuieli de operare, costuri curente ale proiectelor finantate
    a) Nici un tip de costuri de operare aparute dupa finalizarea proiectului nu este eligibil.
    b) Ca exceptie de la prevederile pct. a) de mai sus, cheltuielile pentru pregatirea personalului pentru operare si testarea proiectului si a echipamentelor pot fi luate in considerare ca fiind cheltuieli eligibile pentru o anumita perioada definita in memorandumul de finantare.
    c) Principiile definite la pct. a) si b) de mai sus sunt valabile, de asemenea, pentru o componenta individuala completa a unui proiect sau a unui grup de proiecte, chiar si in cazul in care intregul proiect nu a fost inca finalizat.
    5. Masuri de publicitate si informare
    Cheltuielile pentru masurile luate in conformitate cu prevederile anexei nr. III.6 privind informarea si publicitatea sunt eligibile.

    SECTIUNEA a X-a
    Perioada de eligibilitate

    1. Limita initiala de timp privind eligibilitatea
    Limita initiala de timp privind eligibilitatea este evaluata diferentiat, in conformitate cu urmatoarele situatii:
    a) Cand selectia proiectului, licitatia si contractarea de catre tarile beneficiare fac obiectul aprobarii ex-ante a Comisiei*3), cheltuielile sunt eligibile pentru asistenta de la data la care memorandumul de finantare a proiectului este semnat de Comisie.
    In caz exceptional, cand finantarea proiectului este realizata printr-o combinatie fie de la B.E.I., fie de la alta institutie finantatoare si asistenta financiara nerambursabila ISPA, cheltuielile sunt eligibile pentru asistenta de la data incheierii acordului cu B.E.I. sau cu alta institutie finantatoare pentru fiecare proiect. Ca regula generala, aceasta data nu trebuie sa fie mai devreme de 6 luni de la data mentionata la primul subparagraf. Sunt necesare in mod obligatoriu urmatoarele conditii:
    - lucrarile si contractele pentru care se aplica prevederile trebuie sa fie identificate in memorandumul de finantare;
    - B.E.I. sau alta institutie finantatoare certifica respectarea prevederilor art. 108 (2), 109 (2) si (3), 114 (1), 115, 117 si 118 din Reglementarea financiara aplicabila bugetului general al Comisiei Europene.
    In cazurile de mai sus, ca regula generala, Comisia dispune aplicarea, dupa examinarea de catre Comitetul de management ISPA, a prevederilor art. 114 (2) din Reglementarea financiara aplicabila bugetului general al Comisiei Europene.
    b) Dupa decizia Comisiei de a acorda sprijin agentiilor de implementare ale tarilor candidate pe baze descentralizate*4) cheltuielile sunt eligibile pentru asistenta de la data la care cererea ajunge la Comisie (serviciul ISPA), cu conditia ca cererea sa poata fi considerata completa.
    Platile facute inainte de data specificata la pct. a) si b) de mai sus sunt neeligibile.
    2. Modificari ale proiectelor
    a) Orice modificare a unui proiect aprobat, care este egala sau mai mare de 5 milioane euro ori de 20% din costul total al acestuia, oricare ar fi mai mic, trebuie considerata o modificare substantiala a proiectului. Modificarile majore ale obiectelor fizice ale proiectelor care schimba natura acestuia sunt, de asemenea, tratate ca fiind "substantiale".
    Regulile stabilite la paragraful 1 se aplica si pentru eligibilitatea cheltuielilor privind modificarile de mai sus.
    b) Pentru orice alta modificare a proiectului cheltuielile privind noi elemente fizice suplimentare sau extinse sunt eligibile din momentul in care cererea de modificare este primita de Comisie (serviciul ISPA).
    c) Cererea pentru modificari si informatiile relevante anexate la aceasta pot fi prezentate Comitetului de monitorizare. Inregistrarea cererii si a materialelor depuse trebuie sa fie facuta in minuta intalnirii.
    3. Timpul limita final privind eligibilitatea
    a) Data finala a eligibilitatii este specificata, ca regula generala, in art. 4 paragraful (3) din memorandumul de finantare.
    b) Data finala depinde de platile facute de organismul responsabil cu implementarea.
    c) Data finala a eligibilitatii este prevazuta in memorandumul de finantare respectiv. Dupa ce aceasta data a expirat beneficiarul dispune de o perioada de 6 luni pentru a supune Comisiei cererea de plata finala impreuna cu raportul final si o notificare, astfel cum este prevazut in paragraful (6) din sectiunea a III-a din anexa nr. III.1 si in apendicele B la anexa nr. III.4 la memorandumul de finantare.
    d) Comisia nu poate extinde aceasta perioada de 6 luni.
-------------
    *3) Vezi art. 12(1) din Reglementarea Consiliului (C.E.) nr. 1.266/99 din 21 iunie 1999.
    *4) Vezi art. 12(2) din Reglementarea Consiliului (C.E.) nr. 1.266/99 din 21 iunie 1999.

    SECTIUNEA a XI-a
    Cererile de plata

    Cererile de plata prezentate Comisiei de tarile beneficiare au la baza facturile deja platite, astfel cum sunt definite la pct. 6 din sectiunea a II-a.
    In cazul lucrarilor angajate de un concesionar sau de un organism echivalent autoritatea guvernamentala responsabila trebuie sa certifice corectitudinea cheltuielilor. Cererile de plata trebuie sa fie inregistrate si certificate de responsabilul national cu autorizarea. Cererile sunt apoi inaintate Comisiei prin intermediul Delegatiei Comisiei.

    SECTIUNEA a XII-a
    Alte elemente specificate in detaliu

    (1) Orice intrebari aparute care nu sunt explicit specificate in principiile referitoare la eligibilitatea cheltuielilor in cadrul proiectelor finantate prin ISPA trebuie discutate cu Comisia. Comisia se va stradui sa raspunda intrebarilor in mod deschis, in spiritul inscris in aceste principii si cu referire la principiile stabilite pentru fondurile de coeziune.
    (2) In cazul conflictelor dintre aceste principii si regulile nationale de eligibilitate principiile prezentate mai sus trebuie sa primeze.

    ANEXA 3.3a)

    Model de cerere de plata pentru raportarea progresului financiar si fizic

    INSTRUMENTUL PENTRU POLITICI STRUCTURALE DE PREADERARE - ISPA

                           CERERE DE PLATA

    A. Tipul platii
 ______________________________________________________________________________
| Plati peste 80%                             Plati intermediare               |
|                                             Plati ale balantei finale        |
|______________________________________________________________________________|

    B. Fondul National/Identificarea contului
 ______________________________________________________________________________
| Numele:                                                                      |
| Adresa:                                                                      |
| Persoana de contact:                                                         |
| Telefon:                                    Fax:                             |
| E-mail:                                                                      |
| Denumirea bancii:                                                            |
| Sediul bancii:                                                               |
| Codul postal:                               Oras:                            |
| Numarul contului:                           Codul scurt:                     |
|______________________________________________________________________________|

    C. Masuri
 ______________________________________________________________________________
| Titlul masurii:                                                              |
| Codul masurii ISPA:                         Codul national de referinta:     |
| Numarul memorandumului de finantare curent:                                  |
| Data:                                                                        |
|______________________________________________________________________________|

    D. Autoritatea responsabila cu implementarea
 ______________________________________________________________________________
| Denumirea:                                                                   |
| Sediul:                                                                      |
| Cod postal:                                 Oras:                            |
| Persoana de contact:                                                         |
| Telefon:                                                                     |
| E-mail:                                                                      |
|______________________________________________________________________________|

    E. Cheltuieli intervenite si plati ISPA
 ______________________________________________________________________________
| a) Cheltuieli eligibile confirmate la data:                                  |
| b) In aceasta cerere de plata:                                               |
| c) = a) + b) cheltuieli cumulative la data:                                  |
| d) Plati cerute de aceasta cerere:                                           |
| e) = d)/b) % din cheltuielile confirmate:                                    |
| Totalul platilor ISPA primite de Fondul National (NF) pana la data:          |
|______________________________________________________________________________|

    F. Cheltuielile eligibile curente pe categorii (moneda: euro)
 ______________________________________________________________________________
|Categorii de | Cheltuieli |Cheltuieli|  Cheltuieli  |   Totalul   |  Rata de  |
|cheltuieli*) |     in     |confirmate|confirmate in |cheltuielilor| executie  |
|             |memorandumul| anterior |aceasta cerere|  confirmate |financiara |
|             |de finantare|          |de plata pana |             |           |
|             |   curent   |          |la data ..... |             |           |
|_____________|____________|__________|______________|_____________|___________|
|             |    (1)     |    (2)   |     (3)      | (4)=(2)+(3) |(5)=(4)/(1)|
|_____________|____________|__________|______________|_____________|___________|
| Taxe de     |            |          |              |             |           |
| proiectare  |            |          |              |             |           |
|_____________|____________|__________|______________|_____________|___________|
| Pregatirea  |            |          |              |             |           |
| terenului   |            |          |              |             |           |
|_____________|____________|__________|______________|_____________|___________|
| Principalele|            |          |              |             |           |
| lucrari     |            |          |              |             |           |
|_____________|____________|__________|______________|_____________|___________|
| Utilaje si  |            |          |              |             |           |
| echipamente |            |          |              |             |           |
|_____________|____________|__________|______________|_____________|___________|
| Asistenta   |            |          |              |             |           |
| tehnica     |            |          |              |             |           |
|_____________|____________|__________|______________|_____________|___________|
| Supervizare |            |          |              |             |           |
|_____________|____________|__________|______________|_____________|___________|
| Altele      |            |          |              |             |           |
|_____________|____________|__________|______________|_____________|___________|
| Total:      |            |          |              |             |           |
|_____________|____________|__________|______________|_____________|___________|
    *) Astfel cum se precizeaza in tabelul 9.1 din formularul aplicatiei pentru asistenta sau asa cum specifica modificarile acestuia.

    O lista suplimentara la contract poate fi potrivita.

    G. Indicatorii fizici ai executiei
 ______________________________________________________________________________
|          |Indicatori fizici*) | Executia |  Pana la  |  Pana la  |           |
|          |____________________|  fizica  |  (data)   |  (data)   |           |
|          |        |           | pana la  |___________|___________|           |
|          |        |           |   data   |  Executia |  Executia |   Rata    |
|  Tipul   |Unitatea| Cantitatea| platilor |   fizica  |   fizica  | executiei |
|lucrarii*)|        |           |anterioare|referitoare|referitoare|  fizice   |
|          |        |           |          |la aceasta |     la    |    (%)    |
|          |        |           |          | cerere de |solicitarea|           |
|          |        |           |          |   plata   |  totala   |           |
|          |        |           |          |           | inaintata |           |
|          |        |___________|__________|___________|___________|___________|
|          |        |    (1)    |    (2)   |    (3)    |(4)=(2)+(3)|(5)=(4)/(1)|
|__________|________|___________|__________|___________|___________|___________|
|__________|________|___________|__________|___________|___________|___________|
|__________|________|___________|__________|___________|___________|___________|
|__________|________|___________|__________|___________|___________|___________|
|__________|________|___________|__________|___________|___________|___________|
|__________|________|___________|__________|___________|___________|___________|
|__________|________|___________|__________|___________|___________|___________|
    *) Astfel cum se precizeaza in tabelul 15.1 din formularul aplicatiei pentru asistenta sau asa cum specifica modificarile acestuia.

    O lista suplimentara la contract poate fi potrivita.

    H. Scurta descriere a lucrarilor efectuate
 ______________________________________________________________________________
|                                                                              |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|

    I. Conditii specifice referitoare la masura (art. 8 din memorandumul de finantare)
 ______________________________________________________________________________
|   Referitor la conditii specifice, daca acestea exista, si modul in care     |
| acestea au fost indeplinite.                                                 |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|

    J. Observatii si recomandari ale autoritatilor de inspectie nationale sau comunitare (anexa nr. III.1 la memorandumul de finantare)
 ______________________________________________________________________________
|   Precizati cateva observatii si recomandari sumare, daca exista (cu referiri|
| complete la sursa acestora), si modul in care acestea au fost indeplinite.   |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|

    K. Probleme tehnice, financiare si legislative (anexa nr. III.1 la memorandumul de finantare)
 ______________________________________________________________________________
|   Referitor la orice probleme care pot aparea in implementarea masurilor,    |
| incluzand devieri de la planul de finantare original si explicatii cu        |
| privire la actiunile intreprinse pentru corectare.                           |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|

    L. Masuri adoptate in scopul informarii cu privire la asistenta oferita de Comunitate
 ______________________________________________________________________________
|   Panouri ridicate la locul executiei?        Da              Nu             |
|______________________________________________________________________________|
|   Mijloacele folosite pentru informarea publicului asupra masurilor in cauza:|
|       Presa                           Televiziune                 Radio      |
|       Alte mijloace audiovizuale                                             |
|       Tipul documentatiei scrise, disponibila pentru public                  |
|______________________________________________________________________________|

    M. Confirmarea responsabilului national cu autorizarea
 ______________________________________________________________________________
|    Prin prezenta declar ca cheltuielile eligibile confirmate se refera la    |
| articolele deja platite pentru realizarea investitiilor aprobate si ca nu    |
| sunt rezultat al schimbarii proiectului sau al lucrarilor efectuate in afara |
| celor prevazute in cadrul descrierii masurii si ca documentele originale     |
| privind platile indicate in listele anexate sunt pastrate de Fondul National |
| sau de autoritatea responsabila cu implementarea, stampilate si disponibile  |
| in vederea consultarii si verificarii.                                       |
|                                                                              |
| Data:                               Semnatura si autentificarea              |
|______________________________________________________________________________|

                          ANEXA LA CEREREA DE PLATA
    Facturi*)
 ______________________________________________________________________________
| Titlul masurii:                                                              |
| Codul ISPA:                                       Codul national:            |
| Memorandum de finantare nr.:                      Data:                      |
|______________________________________________________________________________|
| Furnizor si contract|Factura | Data |Chitanta | Data |  Valoarea  |Observatii|
|                     | nr. ...|      | nr. ... |      |            |          |
|_____________________|________|______|_________|______|____________|__________|
|                     |        |      |         |      |            |          |
|                     |        |      |         |      |            |          |
|                     |        |      |         |      |            |          |
|_____________________|________|______|_________|______|____________|__________|
| Total:              |        |      |         |      |            |          |
|_____________________|________|______|_________|______|____________|__________|
    *) Copii stampilate corect de pe evidentele contabile referitoare la cheltuieli trebuie anexate la copia de pe cererea de plata transmisa responsabilului national cu autorizarea.

    Verificari si controale efectuate (anexa nr. III.1 la memorandumul de finantare)
 ______________________________________________________________________________
| Controlul fizic al lucrarilor   Data:       Institutia responsabila:         |
|                                 Concluzii:                                   |
|                                 Data:       Institutia responsabila:         |
|                                 Concluzii:                                   |
|                                 Data:       Institutia responsabila:         |
|                                 Concluzii:                                   |
|______________________________________________________________________________|
| Controlul financiar             Data:       Institutia responsabila:         |
|                                 Concluzii:                                   |
|                                 Data:       Institutia responsabila:         |
|                                 Concluzii:                                   |
|                                 Data:       Institutia responsabila:         |
|                                 Concluzii:                                   |
|______________________________________________________________________________|

    ANEXA 3.3.b)

    Model pentru formularul care va fi inaintat comitetului de monitorizare

                       FORMULAR DE MONITORIZARE ISPA

    A. Identificarea masurii
 ______________________________________________________________________________
| Denumirea masurii:                                                           |
| Autoritatea responsabila cu implementarea:                                   |
| Codul ISPA al masurii:                                                       |
| Memorandum de finantare nr.:                        Data:                    |
| Contributia asistentei ISPA:                                                 |
|______________________________________________________________________________|

    B. Executia financiara         Planul de plati

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Estimarea acceptata initial
    B - Estimarea acceptata in prezent
 ______________________________________________________________________________
|      |  Total  |      Plati     |  Cheltuieli  |     Total     |             |
|      | costuri |    efectuate   |   viitoare   |   cheltuieli  |             |
|      |eligibile|                |              |               |             |
| Anul |_________|________________|______________|_______________| Diferente/  |
|      |    |    |(pana in|  (%)  |(de la|  (%)  |       |  (%)  | cost total  |
|      |  A | B  |prezent)|       | data)|       |       |       |    (%)      |
|      |    |    |        |       |      |       |       |       |             |
|      |    |    |        |       |      |       |       |       |             |
|      |____|____|________|_______|______|_______|_______|_______|_____________|
|      | (1)| (2)|   (3)  | (4)=  |  (5) | (6)=  |  (7)= | (8)=  |(9)=[(7)-(2)]|
|      |    |    |        |(3)/(2)|      |(5)/(2)|(3)+(5)|(7)/(2)| /total (2)  |
|______|____|____|________|_______|______|_______|_______|_______|_____________|
| 2000 |    |    |        |       |      |       |       |       |             |
| 2001 |    |    |        |       |      |       |       |       |             |
| 2002 |    |    |        |       |      |       |       |       |             |
| 2003 |    |    |        |       |      |       |       |       |             |
| 2004 |    |    |        |       |      |       |       |       |             |
| 2005 |    |    |        |       |      |       |       |       |             |
| 2006 |    |    |        |       |      |       |       |       |             |
|______|____|____|________|_______|______|_______|_______|_______|_____________|
|Total |    |    |        |       |      |       |       |       |             |
|______|____|____|________|_______|______|_______|_______|_______|_____________|
|                                                   _         _                |
| Schimbare propusa in planul de finantare:     Da |_|    Nu |_|               |
| Transmisa deja Comisiei Europene la data de:                                 |
| Urmeaza sa fie transmisa Comisiei Europene in data de:                       |
|                                                                              |
| Va fi prezentata Comitetului de monitorizare (anexati planul si motivele     |
| modificarii lui)                                                             |
|______________________________________________________________________________|

    C. Executia pe categorii de cheltuieli
 ________________________________________________________________________
| Categoria de   |Decizia|     Plati      |  Cheltuieli  |     Total     |
|  cheltuieli    |curenta|   efectuate    |   viitoare   |   cheltuieli  |
|(ca in cererea  |       |________________|______________|_______________|
| de plata)*)    |       | (pana  |       |(de la|       |       |       |
|                |       |   in   |  (%)  | data)|  (%)  |       |  (%)  |
|                |       |prezent)|       |      |       |       |       |
|                |_______|________|_______|______|_______|_______|_______|
|                |  (1)  |   (2)  | (3)=  |  (4) | (5)=  | (6)=  | (7)=  |
|                |       |        |(2)/(1)|      |(4)/(1)|(2)+(4)|(6)/(1)|
|________________|_______|________|_______|______|_______|_______|_______|
|Proiectare      |       |        |       |      |       |       |       |
|________________|_______|________|_______|______|_______|_______|_______|
|Organizare de   |       |        |       |      |       |       |       |
|santier         |       |        |       |      |       |       |       |
|________________|_______|________|_______|______|_______|_______|_______|
|Lucrari         |       |        |       |      |       |       |       |
|________________|_______|________|_______|______|_______|_______|_______|
|Utilaje si      |       |        |       |      |       |       |       |
|echipamente     |       |        |       |      |       |       |       |
|________________|_______|________|_______|______|_______|_______|_______|
|Asistenta       |       |        |       |      |       |       |       |
|tehnica         |       |        |       |      |       |       |       |
|________________|_______|________|_______|______|_______|_______|_______|
|Supervizare     |       |        |       |      |       |       |       |
|________________|_______|________|_______|______|_______|_______|_______|
| Altele         |       |        |       |      |       |       |       |
|(specificari)   |       |        |       |      |       |       |       |
|________________|_______|________|_______|______|_______|_______|_______|
| Total:         |       |        |       |      |       |       |       |
|________________|_______|________|_______|______|_______|_______|_______|
    *) Este de dorit si o defalcare pe contract.

    D. Executia fizica

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Indicatori fizici
        A1 - Tipul
        A2 - Cantitatea
 ______________________________________________________________________________
|          |       |  Executia  | Progres in |  Executia  |Procentul| Executia |
|   Tipul  |   A   |fizica pana |  executia  |   fizica   |   de    |  fizica  |
|lucrarilor|_______|  la data   |fizica de la|   totala   |executie |  pana la |
|    *)    |   |   |comitetului |comitetul de|   pana la  | fizica  |incheierea|
|          | A1| A2|     de     |monitorizare|comitetul de|   (%)   |  masurii |
|          |   |   |monitorizare|  anterior  |monitorizare|         |          |
|          |   |   |  anterior  |            |   actual   |         |          |
|          |   |___|____________|____________|____________|_________|__________|
|          |   |(1)|    (2)     |    (3)     | (4)=(2)+(3)|  (5)=   |   (6)    |
|          |   |   |            |            |            | (4)/(1) |          |
|__________|___|___|____________|____________|____________|_________|__________|
|__________|___|___|____________|____________|____________|_________|__________|
|__________|___|___|____________|____________|____________|_________|__________|
|__________|___|___|____________|____________|____________|_________|__________|
|__________|___|___|____________|____________|____________|_________|__________|
|__________|___|___|____________|____________|____________|_________|__________|
|__________|___|___|____________|____________|____________|_________|__________|
|__________|___|___|____________|____________|____________|_________|__________|
|__________|___|___|____________|____________|____________|_________|__________|
    *) Este de dorit si o defalcare pe contract.

    E. Motive pentru intarziere si diferente
 ______________________________________________________________________________
|                                                                              |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|

    F. Data prevazuta pentru finalizare
 ______________________________________________________________________________
| In memorandumul de finantare initial:                                        |
| In memorandumul de finantare actual:                                         |
| Data prevazuta pentru finalizare:                                            |
| Data modificata ce urmeaza sa fie propusa Comitetului de monitorizare:       |
|______________________________________________________________________________|

    De anexat, daca este necesar, informatii referitoare la:
    - adjudecarea contractelor;
    - aspecte legate de protectia mediului;
    - conditii stabilite in memorandumul de finantare;
    - probleme aparute pe parcurs.

    ANEXA 3.3.c)

    Model pentru solicitarea de modificari

                       PROPUNERE DE MODIFICARE ISPA

    Autoritatea responsabila cu implementarea:

    1. Identificarea masurii
 ______________________________________________________________________________
| Denumirea masurii:                                                           |
| Autoritatea responsabila cu implementarea:                                   |
| Codul ISPA al masurii:                                                       |
| Memorandum de finantare nr.:                  Data:                          |
| Contributia asistentei ISPA:                                                 |
|______________________________________________________________________________|

    2. Schimbarea datei de finalizare a masurii
 ______________________________________________________________________________
|                                                                              |
| Data curenta:                                 Data propusa pentru finalizare:|
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|

    3. Schimbari propuse in planul de finantare*)               - euro -
 _______________________________________________________________________
|        |  Cheltuieli eligibile totale  |     Cheltuieli eligibile     |
|  Anul  |    conform memorandumului     |   efectuate sau previziuni   |
|        |   de finantare in vigoare     |  pentru cheltuielile totale  |
|________|_______________________________|______________________________|
|  2000  |                               |                              |
|________|_______________________________|______________________________|
|  2001  |                               |                              |
|________|_______________________________|______________________________|
|  2002  |                               |                              |
|________|_______________________________|______________________________|
|  2003  |                               |                              |
|________|_______________________________|______________________________|
|  2004  |                               |                              |
|________|_______________________________|______________________________|
|  2005  |                               |                              |
|________|_______________________________|______________________________|
|  2006  |                               |                              |
|________|_______________________________|______________________________|
| Total: |                               |                              |
|________|_______________________________|______________________________|
|                                               _           _           |
| Solicitare de crestere a asistentei       Da |_|      Nu |_|          |
| Suma solicitata drept crestere (euro)                                 |
|_______________________________________________________________________|
    *) De anexat planul de finantare modificat.

    4. Modificari in costurile eligibile ale masurii
 _____________________________________________________________________________
|Categoria cheltuielii*)|  Costuri totale   | Modificarea |  Costuri totale   |
|                       | eligibile curente | solicitata  | eligibile propuse |
|_______________________|___________________|_____________|___________________|
| Proiectare            |                   |             |                   |
|_______________________|___________________|_____________|___________________|
| Organizare de santier |                   |             |                   |
|_______________________|___________________|_____________|___________________|
| Lucrari               |                   |             |                   |
|_______________________|___________________|_____________|___________________|
| Utilaje si echipamente|                   |             |                   |
|_______________________|___________________|_____________|___________________|
| Asistenta tehnica     |                   |             |                   |
|_______________________|___________________|_____________|___________________|
| Supervizare           |                   |             |                   |
|_______________________|___________________|_____________|___________________|
| Altele (specificari)  |                   |             |                   |
|_______________________|___________________|_____________|___________________|
| Total: |                   |             |                   |
|_______________________|___________________|_____________|___________________|
    *) Este de dorit si o defalcare pe contract.

    5. Modificari ale indicatorilor fizici
 ____________________________________________________________________________
|____________________|____________________|_________________|________________|
|____________________|____________________|_________________|________________|
|____________________|____________________|_________________|________________|
|____________________|____________________|_________________|________________|
|____________________|____________________|_________________|________________|
|____________________|____________________|_________________|________________|
|____________________|____________________|_________________|________________|

    6. Modificari ale caracteristicilor masurii
 ____________________________________________________________________________
|                                                                            |
|                                                                            |
|                                                                            |
|____________________________________________________________________________|

    7. Motive pentru modificarile propuse
 ____________________________________________________________________________
|                                                                            |
|                                                                            |
|____________________________________________________________________________|

    Propunerea de modificare:
    Data inaintarii solicitarii de modificare:
    Semnatura coordonatorului national ISPA

    ANEXA 3.4

                                 ACORD
privind cerintele minime de control financiar aplicabile masurilor finantate prin ISPA

    SECTIUNEA 1
    Acordul privind cerintele minime de control financiar aplicabile masurilor finantate prin ISPA, denumit in continuare CMCF, se aplica asistentei financiare furnizate in baza prezentului memorandum de finantare si implementate de administratia tarii beneficiare.

    SECTIUNEA a 2-a
    1. Sistemele de control si management ale tarii beneficiare trebuie:
    a) sa asigure implementarea corespunzatoare a asistentei in concordanta cu obiectivele managementului financiar adecvat;
    b) sa furnizeze o certificare corespunzatoare a validitatii solicitarilor pentru platile intermediare si plata finala, bazata pe cheltuielile efectuate;
    c) sa furnizeze un sistem de audit corespunzator;
    d) sa specifice institutiile si responsabilitatile si, in particular, controlul efectuat la diferite niveluri pentru a asigura validitatea certificarii;
    e) sa faciliteze identificarea posibilelor puncte slabe sau riscuri ce pot aparea in executarea actiunilor si a proiectelor;
    f) sa stabileasca masurile corective necesare pentru eliminarea punctelor slabe, riscurilor sau neregulilor identificate pe parcursul executiei proiectului, in particular in ceea ce priveste managementul financiar.
    2. Pentru atingerea obiectivelor CMCF un sistem de audit corespunzator este cel care indeplineste cerintele mentionate in apendicele A.

    SECTIUNEA a 3-a
    1. Tarile beneficiare trebuie sa organizeze controale periodice sau finale ale masurilor si proiectelor, denumite in continuare controale, efectuate in particular pentru:
    a) a verifica eficienta sistemelor de management si control in vigoare;
    b) a verifica selectiv, pe baza analizei riscului, declaratiile de cheltuieli de la diferitele niveluri implicate.
    2. Tarile beneficiare trebuie sa organizeze o distributie egala a controalelor pe parcursul perioadei in cauza.
    3. La selectia masurilor si proiectelor ce vor face obiectul controalelor se vor avea in vedere:
    a) controlul unui esalon reprezentativ de proiecte in ceea ce priveste tipul si marimea lor;
    b) factorii de risc identificati de controalele nationale sau ale Comunitatii;
    c) concentrarea proiectelor sub tutela unor autoritati de implementare sau beneficiari finali, astfel incat principalele autoritati de implementare si beneficiarii finali sa fie subiectul aceluiasi tip de control inainte de finalizarea fiecarui proiect.

    SECTIUNEA a 4-a
    Pe parcursul controalelor tarile beneficiare trebuie sa urmareasca verificarea urmatoarelor:
    a) aplicarea practica si eficacitatea sistemelor de management si control;
    b) corespondenta dintre inregistrari si documentele justificative la nivelul beneficiarului final si al autoritatilor intermediare, pentru un numar adecvat de documente contabile;
    c) existenta unui sistem de audit adecvat;
    d) natura si calendarul cheltuielilor relevante (angajamente si plati) pentru un numar adecvat de cheltuieli, corespunzator cerintelor Comunitatii, in ceea ce priveste caracteristicile fizice aprobate ale proiectului si ale lucrarilor executate;
    e) utilizarea proiectului este in concordanta cu cea descrisa in solicitarea de cofinantare din partea Comunitatii;
    f) contributiile financiare sunt in limitele stipulate in memorandumul de finantare si sunt platite beneficiarului final fara nici un fel de reducere sau intarziere nejustificata;
    g) a fost facuta disponibila cofinantarea nationala corespunzatoare;
    h) masurile cofinantate au fost implementate in concordanta cu prevederile memorandumului de finantare corespunzator masurii finantate.

    SECTIUNEA a 5-a
    Controalele trebuie sa stabileasca daca anumite probleme aparute au un caracter sistematic sau prezinta un risc pentru altii; trebuie, de asemenea, sa identifice cauzele unor astfel de situatii, orice examinari ulterioare si actiunile corective si preventive, care sunt necesare.

    SECTIUNEA a 6-a
    Fiecare tara beneficiara si Comisia trebuie sa se consulte cel putin o data pe an in vederea coordonarii programelor de control, pentru a se putea maximiza efectele benefice ale tuturor resurselor alocate pentru control la nivel national si comunitar. Aceste consultari trebuie sa se refere la tehnicile de analiza a riscului care vor fi aplicate si trebuie sa tina seama de controalele recente, de rapoartele si comunicarile autoritatilor nationale, ale Comisiei si Curtii Europene de Conturi.

    SECTIUNEA a 7-a
    1. Tarile beneficiare trebuie sa asigure investigarea si solutionarea corespunzatoare a neregulilor evidente raportate in urma controalelor nationale sau comunitare.
    2. Daca o neregula evidenta nu a fost solutionata in mod corespunzator in termen de 6 luni din momentul in care a fost raportata autoritatii de implementare in cauza, tara beneficiara trebuie sa informeze Comisia, in cazul in care nu a informat-o in conditiile prevazute in anexa nr. III.5.
    3. Pentru paragrafele 1 si 2, solutionat corespunzator inseamna prezentarea de dovezi suficiente care sa demonstreze ca neregula nu a existat sau a fost corectata de beneficiarul final ori de autoritatea de implementare in fata persoanei sau a organizatiei adecvate, responsabila pentru control in tara beneficiara.
    Daca o anumita neregula are un caracter sistematic, solutionat corespunzator inseamna adoptarea actiunilor necesare pentru corectarea cazurilor care nu au fost identificate in mod individual in cadrul controalelor, pentru a se preveni repetarea lor.
    4. Dovezile la care se face referire in paragraful 3 pot consta in copii de pe inregistrarile contabile si de pe documentele relevante sau de pe orice alt document necesar.

    SECTIUNEA a 8-a
    1. Tara beneficiara va prezenta Comisiei o declaratie elaborata de o persoana sau de o organizatie independenta de serviciul de implementare, al carei model indicativ este prezentat in apendicele B, nu mai tarziu de data solicitarii platii finale referitoare la masura finantata. Declaratia va cuprinde concluziile controalelor efectuate in anii precedenti si va furniza concluzii referitoare la validitatea solicitarii efectuarii platii finale, a legalitatii si regularitatii operatiunilor, cu evidentierea declaratiei finale privind cheltuielile.
    2. In cazul in care exista puncte slabe importante in ceea ce priveste managementul si controlul sau frecventa ridicata a neregulilor inregistrate nu permite furnizarea unei asigurari de ansamblu pentru validitatea solicitarii efectuarii platii finale, declaratia trebuie sa se refere la aceste circumstante si sa furnizeze o evaluare a dimensiunii problemelor si a impactului financiar.
    In asemenea cazuri Comisia poate solicita efectuarea unui control in vederea identificarii si rectificarii neregulilor intr-o perioada specificata.

    SECTIUNEA a 9-a
    Tarile beneficiare vor informa Comisia pana la data de 30 iunie a fiecarui an, iar pentru prima oara pana la data de 30 iunie 2002 cel tarziu, in ceea ce priveste aplicarea CMCF in anul calendaristic precedent, cu referire speciala la cerintele sectiunii a 2-a si incluzand orice completari sau actualizari necesare ale descrierii sistemelor de management si control, cerute in sectiunea a IX-a din anexa nr. III.1.

    SECTIUNEA a 10-a
    Comisia si tara beneficiara trebuie sa lucreze impreuna pentru a se asigura ca obiectivele acestui acord sunt indeplinite in cadrul aranjamentelor administrative din fiecare tara beneficiara.

    SECTIUNEA a 11-a
    1. Persoanele si organizatiile responsabile cu implementarea operatiunilor cofinantate de Comunitate trebuie sa se asigure ca toate documentele si evidentele contabile necesare pentru control sunt furnizate oficialilor responsabili de efectuarea controlului sau persoanelor imputernicite pentru aceasta.
    2. Oficialii responsabili de efectuarea controlului sau persoanele imputernicite pentru aceasta pot solicita sa le fie furnizate extrase sau copii de pe documentele ori evidentele contabile mentionate in paragraful 1.

    SECTIUNEA a 12-a
    Informatiile colectate pe parcursul controalelor trebuie sa fie protejate de secretul profesional, in concordanta cu prevederile relevante ale legislatiei nationale si comunitare. Aceste informatii nu pot fi comunicate altor persoane decat celor care, conform atributiilor lor in cadrul tarii beneficiare sau in cadrul institutiilor comunitare, trebuie sa intre in posesia acestora pentru indeplinirea atributiilor respective.

    SECTIUNEA a 13-a
    Oficialii Comisiei Europene trebuie sa aiba acces la toate documentele elaborate in scopul efectuarii controlului in cadrul CMCF sau la cele referitoare la controale deja efectuate, inclusiv la informatiile stocate in sistemele de procesare a datelor.

    SECTIUNEA a 14-a
    Prevederile acestui acord nu impiedica tarile beneficiare sa aplice proceduri nationale de control mai riguroase decat cele descrise aici.

    Apendicele A

                           DESCRIEREA SUCCINTA
a cerintelor referitoare la informatiile necesare pentru un sistem de audit corespunzator

    Un sistem de audit corespunzator, descris in sectiunea a 2-a c), este indeplinit pentru o anumita forma de asistenta cand:
    1. Evidentele contabile tinute la nivelul de management corespunzator furnizeaza informatii detaliate despre platile facute beneficiarilor finali pentru fiecare proiect cofinantat, inclusiv data inregistrarii contabile, suma fiecarei cheltuieli, identificarea documentului justificativ, data si metoda de plata; inregistrarile vor fi sustinute de documentele justificative necesare (de exemplu, facturi).
    2. In cazul cheltuielilor care au doar partial legatura cu operatiunile cofinantate de Comunitate exista justificari suficiente care sa demonstreze corectitudinea alocarii sumelor intre cele cofinantate de Comunitate si celelalte operatiuni. Justificari similare exista, de asemenea, pentru toate tipurile de cheltuieli care sunt recunoscute ca fiind eligibile ca valoare sau in raport cu celelalte costuri.
    3. Planurile tehnice si de finantare ale proiectelor, rapoartele de progres, documentele privind aprobarea asistentei financiare nerambursabile, procedurile de licitatie si contractare etc. sunt pastrate disponibile la nivelul de management adecvat.
    4. La raportarea platilor catre o autoritate intermediara informatiile mentionate in paragraful 1 sunt incluse intr-o declaratie de cheltuieli detaliata care precizeaza, pentru fiecare proiect cofinantat de Comunitate, fiecare cheltuiala individuala, in vederea intocmirii sumei totale certificate. Aceste declaratii detaliate de cheltuieli constituie documentele de baza pentru inregistrarile contabile ale autoritatilor intermediare.
    5. Autoritatile intermediare vor tine inregistrari contabile pentru fiecare proiect si pentru sumele cheltuielilor certificate de fiecare data de beneficiarii finali. La raportarea catre ofiterul financiar mentionat in paragraful (9) din sectiunea a III-a din anexa nr. III autoritatile intermediare vor prezenta o lista cuprinzand proiectele aprobate in cadrul fiecarei forme de asistenta, impreuna cu informatiile pentru fiecare proiect, cuprinzand cel putin o identificare completa a proiectului si a beneficiarului final, data aprobarii asistentei financiare nerambursabile, sumele alocate si platite, perioada acoperita de cheltuieli si suma cheltuielilor pe masuri si subprograme. Aceste informatii constituie documentatia justificativa a inregistrarilor contabile facute de autoritatile desemnate si baza pentru pregatirea declaratiilor de cheltuieli care vor fi prezentate Comisiei.
    6. In cazul in care beneficiarii finali raporteaza direct autoritatii desemnate, declaratiile detaliate de cheltuieli mentionate in paragraful 4 constituie documentatia justificativa pentru inregistrarile contabile ale autoritatii desemnate care este responsabila cu intocmirea listei cuprinzand proiectele, mentionata in paragraful 5.
    7. In cazurile in care una sau mai multe autoritati intermediare intervin intre beneficiarul final si autoritatile desemnate fiecare autoritate intermediara solicita, pentru aria sa de responsabilitate, declaratii detaliate privind sumele cheltuite procesate la un nivel inferior, pentru a fi folosite ca documentatie justificativa pentru propriile inregistrari contabile, raportand institutiilor superioare un rezumat al sumelor cheltuite pentru fiecare proiect.
    8. In cazul altor moduri de organizare a procedurilor de management si de informare, inclusiv al transferurilor computerizate de date, toate autoritatile implicate vor obtine suficiente informatii de la nivelul inferior pentru a-si justifica propriile inregistrari contabile si sumele raportate la nivel superior, asigurand in acest fel un sistem de audit corespunzator al rezumatelor sumelor raportate Comisiei pentru fiecare cheltuiala si pentru documentele justificative la nivelul beneficiarului final.

    Apendicele B

                   MODEL INDICATIV AL DECLARATIEI
    care trebuie anexata la cererea finala de plata

    Catre Comisia Europeana
    Directoratul General
    REGIO

    Subiect: <Masura finantata prin ISPA - numarul si localizarea>

    1. Subsemnatul, ...........................................................,
                              (Se specifica numele, functia si serviciul.)
am examinat declaratia finala de plata pentru ..................................
................................................................., impreuna cu
    (Se indica masura finantata prin ISPA si perioada acoperita.)
cererea catre Comisie pentru plata sumelor provenite din asistenta comunitara.

    Scopul controlului
    2. Am condus controlul in concordanta cu prevederile CMCF, am planificat si am executat controlul in vederea obtinerii unei asigurari rezonabile ca declaratia finala de cheltuieli si cererea de plata a sumelor provenite din asistenta comunitara nu contin declaratii false ................................ .............................................................................. .
      (Se descriu pe scurt etapele practice de executare a controlului.)

    Observatii
    3. Scopul controlului a fost ingradit de urmatoarele:
    a) .........................................................................
    b) .........................................................................
    c) .................................................................... etc.
        (Se vor indica limitarile controlului, de exemplu, probleme sistemice,
         deficiente de management, lipsa unui audit constant, lipsa
         documentatiei ajutatoare, cazurile aflate in proceduri legale etc.; se
         va estima suma cheltuielilor afectate de aceste limitari si asistenta
         comunitara corespunzatoare acestora.)
    4. Controlul impreuna cu concluziile oricarui alt control national sau din partea Comunitatii la care am avut acces au dezvaluit o frecventa scazuta/ridicata (se va indica corespunzator; daca este ridicata se va explica) a erorilor/neregulilor. Toate erorile/neregulile au fost rezolvate in mod satisfacator de autoritatile de management si nu par sa afecteze suma provenita din asistenta comunitara, cu urmatoarele exceptii:
    a) .........................................................................
    b) .........................................................................
    c) .................................................................... etc.
       (Se indica erorile/neregulile care nu au fost rezolvate
        corespunzator si, pentru fiecare caz, posibilul caracter sistemic
        al acestora, extinderea problemelor si marimea sumelor provenite
        din asistenta comunitara, care par sa fie afectate de acestea.)

    Concluzii
    In cazul in care nu exista limitari ale controlului, iar frecventa erorilor depistate este redusa si toate problemele au fost rezolvate in mod satisfacator:
    5. a) In urma controlului si a concluziilor oricarui control national sau din partea Comunitatii la care am avut acces, opinia mea este ca declaratia finala de cheltuieli prezinta corect, in toate aspectele materiale, cheltuielile facute in concordanta cu reglementarile si cu prevederile programului si solicitarea facuta Comisiei pentru plata sumelor provenite din asistenta comunitara pare sa fie valida.
    In cazul in care exista unele limitari ale controlului, dar frecventa erorilor nu este ridicata, sau daca exista probleme care nu au fost rezolvate in mod satisfacator:
    5. b) Cu exceptia problemelor la care s-a facut referire la pct. 3 si/sau a erorilor/neregulilor care par ca nu au fost rezolvate in mod satisfacator si la care s-a facut referire la pct. 4, opinia mea, bazata pe controlul efectuat si pe concluziile oricarui control national sau din partea Comunitatii la care am avut acces, este ca declaratia finala de cheltuieli prezinta corect, in toate aspectele materiale, cheltuielile facute in concordanta cu reglementarile si prevederile programului si solicitarea facuta Comisiei pentru plata sumelor provenite din asistenta comunitara pare sa fie valida.
    In cazul in care exista limitari majore ale controlului sau frecventa erorilor depistate este ridicata, chiar daca erorile/neregulile au fost rezolvate in mod satisfacator:
    5. c) Din cauza problemelor la care s-a facut referire la pct. 3 si/sau a frecventei ridicate a erorilor mentionate la pct. 4, nu sunt in pozitia de a exprima o opinie asupra declaratiei finale de cheltuieli si asupra solicitarii facute Comisiei pentru plata sumelor provenite din asistenta comunitara.

    ANEXA 3.5

                                 ACORD
cu privire la nereguli si la recuperarea sumelor incasate eronat prin ISPA

    SECTIUNEA 1
    Acest acord nu trebuie sa afecteze aplicarea in tara beneficiara a regulilor referitoare la procedurile penale sau cooperarea judiciara dintre tarile beneficiare ori dintre Comisie si tarile beneficiare cu privire la problemele penale.

    SECTIUNEA a 2-a
    (1) Tarile beneficiare trebuie sa comunice Comisiei in termen de 3 luni de la data intrarii in vigoare a memorandumului de finantare:
    - prevederile stabilite de lege, reglementarile sau actiunile administrative pentru aplicarea masurilor finantate prin ISPA;
    - lista cuprinzand autoritatile si organismele responsabile cu aplicarea masurii, principalele prevederi referitoare la rolul si functionarea acestor autoritati si organisme si la procedurile pentru aplicarea carora sunt responsabile.
    (2) Tarile beneficiare trebuie sa comunice imediat Comisiei orice amendamente la informatiile furnizate prin indeplinirea cerintelor paragrafului (1).
    (3) Comisia trebuie sa studieze comunicarile facute de tarile beneficiare si trebuie sa le informeze asupra concluziilor rezultate. Aceasta trebuie sa ramana in contact cu tarile beneficiare atata timp cat este necesar pentru indeplinirea prevederilor acestei sectiuni.

    SECTIUNEA a 3-a
    Neregula inseamna orice incalcare a prevederilor memorandumului de finantare, rezultand dintr-o actiune sau omisiune a unui operator economic, care are ori a avut ca efect prejudicierea bugetului general al Comunitatii si/sau a legilor nationale relevante ori o grupa de cheltuiala nejustificata.

    SECTIUNEA a 4-a
    (1) In timpul celor doua luni dupa sfarsitul fiecarui trimestru tarile beneficiare trebuie sa raporteze Comisiei, Oficiului European Antifrauda orice nereguli care au constituit subiectul initierii unor investigatii administrative sau judiciare.
    Pentru aceasta trebuie, pe cat posibil, sa dea detalii privind:
    - masura finantata prin ISPA;
    - prevederile care au fost incalcate, natura si suma cheltuielilor; in cazurile in care nu s-a efectuat nici o plata, sumele care ar fi fost platite gresit daca nu s-ar fi descoperit neregulile, cu exceptia cazurilor in care eroarea sau neglijenta este descoperita inaintea platii si nu conduce la pedepse administrative sau judiciare;
    - suma totala si distributia acesteia intre diferitele surse de finantare;
    - perioada in care sau momentul in care neregula a fost comisa;
    - practicile folosite pentru comiterea neregulii;
    - felul in care a fost descoperita neregula;
    - autoritatile nationale sau organismele care au intocmit raportul oficial cu privire la nereguli;
    - consecintele financiare, suspendarea, daca este cazul, a platilor si posibilitatile de recuperare;
    - data si sursa primei informatii care a dus la suspiciunea ca se comite o neregula, data la care a fost intocmit raportul oficial privind neregula si, daca este cazul, tara beneficiara si tertele tari implicate;
    - identitatea oricaror persoane fizice sau juridice implicate, exceptand cazurile in care asemenea informatii nu au relevanta in combaterea neregulilor din cauza caracterului neregulilor in cauza.
    (2) Daca unele dintre informatiile mentionate la paragraful (1) si, in particular, cele care privesc practicile folosite in comiterea neregulilor si maniera in care acestea au fost descoperite nu sunt disponibile, tarile beneficiare trebuie, pe cat posibil, sa furnizeze informatiile lipsa atunci cand inainteaza Comisiei urmatoarele rapoarte trimestriale privind neregulile.
    (3) Daca reglementarile nationale prevad confidentialitatea investigatiilor, comunicarea informatiilor trebuie sa fie subiectul unei autorizari din partea unei instante judecatoresti competente.

    SECTIUNEA a 5-a
    Fiecare tara beneficiara trebuie sa raporteze Comisiei si, daca este necesar, statelor membre implicate orice nereguli descoperite sau presupuse ca au existat, atunci cand exista temerea ca:
    - acestea pot avea foarte rapid repercusiuni in afara teritoriului sau; si/sau
    - arata ca un nou mal praxix a fost implicat (folosit).

    SECTIUNEA a 6-a
    In timpul celor doua luni dupa sfarsitul fiecarui trimestru tarile beneficiare trebuie sa informeze Comisia, cu referire la orice alt raport anterior intocmit conform prevederilor sectiunii a 4-a, despre procedurile instituite ca urmare a neregulilor notificate anterior si a schimbarilor importante care rezulta din acestea, incluzand:
    - sumele care au fost sau se asteapta sa fie recuperate;
    - masurile interimare luate de tara beneficiara pentru asigurarea recuperarii sumelor platite gresit;
    - procedurile judiciare sau administrative instituite in vederea recuperarii sumelor platite gresit si pentru impunerea sanctiunilor;
    - motivele in cazul suspendarii procedurilor de recuperare; pe cat posibil, Comisia trebuie notificata inainte de luarea deciziei;
    - orice suspendari ale acuzarilor judiciare.
    Tarile beneficiare trebuie sa notifice Comisiei deciziile administrative sau judiciare ori principalele motive privind suspendarea acestor proceduri.

    SECTIUNEA a 7-a
    Daca nu exista nereguli de raportat in perioada de referinta, tarile beneficiare trebuie sa informeze Comisia despre acest lucru in aceeasi limita de timp stabilita in paragraful (1) din sectiunea a 4-a.

    SECTIUNEA a 8-a
    Atunci cand autoritatile competente din tara beneficiara decid, la cererea expresa a Comisiei, sa initieze sau sa continue procedurile legale in vederea recuperarii sumelor platite gresit, Comisia poate sa decida sa ramburseze tarii beneficiare, total sau partial, costurile legale si costurile care decurg direct din procedurile legale, la prezentarea probelor documentare, chiar daca procedurile nu au avut succes.

    SECTIUNEA a 9-a
    (1) Comisia trebuie sa pastreze contacte corespunzatoare cu tara beneficiara in scopul suplimentarii informatiilor furnizate despre neregulile la care se face referire in sectiunea a 4-a, despre procedurile mentionate in sectiunea a 6-a si, in particular, despre posibilitatea de recuperare.
    (2) Independent de contactele mentionate in paragraful (1), Comisia trebuie sa informeze tarile beneficiare atunci cand natura neregulii este de asemenea maniera incat sugereaza ca practici similare sau identice pot aparea in alte tari beneficiare.
    (3) Comisia trebuie sa organizeze pentru reprezentantii tarilor beneficiare intalniri de informare la nivelul Comunitatii, pentru a examina impreuna cu acestia informatiile obtinute conform sectiunilor 4, 5 si 6 si paragrafului (1) din aceasta sectiune, in special cu privire la invatamintele care trebuie trase in viitor referitoare la nereguli, la masurile de prevenire si la procedurile legale.
    (4) La cererea unei tari beneficiare sau a Comisiei tarile beneficiare si Comisia trebuie sa se consulte in scopul eliminarii oricarui aspect ce prejudiciaza interesele Comisiei, care devine evident in timpul indeplinirii prevederilor in vigoare.

    SECTIUNEA a 10-a
    Comisia trebuie sa informeze cu regularitate tarile beneficiare, in cadrul conventiei de prevenire a fraudelor, despre ordinul de marime al fondurilor implicate in neregulile care au fost descoperite si despre categoriile de nereguli, impartite pe tipuri si pe sume (valoric).

    SECTIUNEA a 11-a
    (1) Tarile beneficiare si Comisia trebuie sa ia toate precautiile necesare pentru a se asigura ca informatiile pe care le schimba raman confidentiale.
    (2) Informatiile la care se face referire in acest acord nu pot fi trimise in particular altor persoane decat celor din tarile beneficiare sau din cadrul institutiilor comunitare, care au, conform atributiilor lor, acces la acestea, decat daca tarile beneficiare care le furnizeaza au specificat in mod expres aceasta.
    (3) Numele persoanelor fizice sau juridice pot fi dezvaluite altor tari beneficiare sau institutii comunitare numai daca acest lucru este necesar pentru prevenirea sau pedepsirea unei nereguli sau pentru a se stabili daca o presupusa neregula a avut loc.
    (4) Informatiile comunicate sau obtinute in orice mod, potrivit acestui acord, vor fi supuse confidentialitatii profesionale si vor fi protejate in acelasi mod in care informatii similare sunt protejate de legislatia nationala a tarilor beneficiare care le primesc si de catre prevederile corespondente aplicabile institutiilor Comunitatii.
    In plus aceste informatii nu pot fi folosite in alt scop decat cel prevazut in prezentul acord decat daca autoritatile care le-au furnizat si-au dat acordul expres si cu conditia ca prevederile in vigoare in tarile beneficiare in care se gaseste institutia beneficiara sa nu interzica asemenea comunicare sau folosire.
    (5) Paragrafele (1) - (4) nu impiedica folosirea, in orice actiune legala sau procedura instituita ulterior pentru neconcordanta cu regulile Comunitatii in domeniul asistentei pentru preaderare, a informatiilor obtinute conform acestui acord. Autoritatea competenta din tarile beneficiare care a furnizat aceste informatii trebuie informata dinainte despre o asemenea folosire.
    (6) Cand o tara beneficiara notifica Comisiei ca o persoana fizica sau juridica, al carei nume a fost comunicat Comisiei conform prezentului acord, in urma anchetei ulterioare se dovedeste ca nu a fost implicata in nici o neregula, Comisia trebuie sa ii informeze in continuare pe toti cei carora le-a dezvaluit numele, conform prezentului acord, despre acest fapt. Aceste persoane nu trebuie dupa aceea sa mai fie tratate, in virtutea notificarilor anterioare, ca persoane implicate in neregula avuta in vedere.

    SECTIUNEA a 12-a
    Sumele recuperate trebuie distribuite intre tarile beneficiare si Comisie in conformitate cu ratele de cofinantare, proportional cu cheltuielile deja facute de acestea.

    SECTIUNEA a 13-a
    Verificarile si inspectiile pe loc, efectuate pentru protejarea intereselor financiare ale Comunitatii impotriva neregulilor, astfel cum sunt definite in sectiunea a 3-a, trebuie pregatite si conduse de Comisie in stransa cooperare cu autoritatile competente din tarile beneficiare, care vor fi notificate in timp util despre obiectul si scopul verificarilor si al inspectiilor mentionate in aceasta anexa, astfel incat autoritatile sa poata acorda tot sprijinul necesar. In acest scop oficialii tarii beneficiare implicate pot participa la verificarile si inspectiile pe loc.
    In plus, daca tara beneficiara implicata doreste, verificarile si inspectiile pe loc pot fi efectuate impreuna de Comisie si autoritatile competente ale tarii beneficiare.

    SECTIUNEA a 14-a
    Verificarile si inspectiile pe loc trebuie efectuate de Comisie la operatori economici persoane fizice sau juridice sau la alte organisme nationale carora le este atribuita putere legala, daca exista motive sa se creada ca au fost comise nereguli.
    Pentru a se facilita efectuarea de catre Comisie a acestor verificari si inspectii operatorilor economici trebuie sa le fie solicitata o garantare a accesului la sediul, terenul, mijloacele de transport sau la alte suprafete folosite in scopuri de afaceri.
    Cand este strict necesar sa se stabileasca unde si daca neregulile exista, Comisia poate efectua verificari si inspectii la alti operatori economici implicati, pentru a avea acces la informatiile pertinente detinute de acestia despre faptele care fac subiectul verificarilor si inspectiilor pe loc.

    SECTIUNEA a 15-a
    (1) Verificarile si inspectiile pe loc trebuie efectuate, in baza responsabilitatii si autoritatii Comisiei, de catre oficialii sau de alti angajati ai acesteia, imputerniciti corespunzator in baza regulamentelor relevante ale Comisiei si numiti in continuare inspectorii Comisiei. Personalul pus la dispozitie Comisiei de tara beneficiara in cadrul procesului de infratire institutionala - twinning - poate sa participe la aceste verificari si inspectii.
    Inspectorii Comisiei isi vor exercita puterea pe baza unei autorizatii care le atesta identitatea si pozitia, impreuna cu un document care sa indice subiectul si scopul verificarii si inspectiei pe loc.
    Conform legii comunitare aplicabile este necesar ca ei sa corespunda regulilor de procedura stabilite de legile tarii beneficiare implicate.
    (2) Sub rezerva intelegerii cu tara beneficiara Comisia poate cere asistenta oficialilor din tarile beneficiare ca observatori si poate apela la alte organisme, care activeaza sub responsabilitatea sa, sa acorde asistenta tehnica.
    Comisia trebuie sa se asigure ca toti oficialii si organismele mentionate mai sus prezinta toate garantiile cu privire la competenta tehnica, independenta si respectarea secretului profesional.

    SECTIUNEA a 16-a
    (1) Inspectorii Comisiei trebuie sa aiba acces, in aceleasi conditii cu inspectorii administratiei nationale si in conformitate cu legislatia nationala, la toate informatiile si documentatiile despre operatiunile implicate, care sunt necesare pentru desfasurarea corespunzatoare a inspectiilor pe loc. Acestia se pot folosi de toate facilitatile de inspectie ca si inspectorii administratiei nationale si pot face copii in special de pe documentele relevante.
    Verificarile si inspectiile pe loc pot privi, in particular:
    - registre si documente profesionale, cum ar fi facturi, liste de termene si conditii, omitere de plati, declaratii privind materialele folosite si munca efectuata, documente bancare pastrate de operatorii economici, date computerizate;
    - sistemele si metodele de productie, ambalare si expediere;
    - verificari fizice privind natura si cantitatea bunurilor sau ale operatiunilor finalizate;
    - prelevarea si verificarea de mostre;
    - progresul lucrarilor si investitiilor pentru care s-a acordat finantarea si utilizarea investitiilor finalizate;
    - documente contabile si bugetare;
    - implementarea tehnica si financiara a proiectelor subsidiare.
    (2) Daca este cazul, este in sarcina tarii beneficiare, la cererea Comisiei, sa ia toate masurile de precautie corespunzatoare, in conformitate cu legislatia nationala, in special pentru protejarea probelor.

    SECTIUNEA a 17-a
    (1) Informatiile comunicate sau obtinute in orice fel conform prevederilor acestei anexe sunt acoperite de secretul profesional si sunt protejate in acelasi mod in care informatiile similare sunt protejate de legislatia nationala a tarii beneficiare care le primeste si de prevederile corespunzatoare aplicabile institutiilor comunitare.
    Asemenea informatii nu pot fi comunicate altor persoane in afara celor din institutiile Comunitatii sau din tarile beneficiare, a caror functie necesita cunoasterea lor, si nici nu pot fi folosite de institutiile Comunitatii in alte scopuri decat cele de asigurare a unei protectii eficiente a intereselor financiare ale Comunitatii in toate tarile beneficiare. Cand o tara beneficiara intentioneaza sa foloseasca in alte scopuri informatiile obtinute de oficialii care participa sub autoritatea sa ca observatori la verificarile si inspectiile pe loc, trebuie sa ceara aprobarea tarii beneficiare de la care informatia respectiva a fost obtinuta.
    (2) Comisia trebuie sa raporteze in cel mai scurt timp posibil autoritatilor competente ale tarii pe al carei teritoriu au fost efectuate verificarile si inspectiile pe loc despre orice fapt sau suspiciune legata de o neregula pe care a aflat-o in cursul verificarii sau al inspectiei pe loc. In orice moment Comisiei i se va putea cere sa informeze autoritatea sus-mentionata despre rezultatele unor asemenea verificari si inspectii.
    (3) Inspectorii Comisiei trebuie sa se asigure ca la intocmirea rapoartelor lor se tine seama de cerintele procedurale specificate in legislatia nationala a tarii beneficiare implicate. Documentele materiale si probatoare specificate in sectiunea a 16-a trebuie anexate la rapoartele mentionate. Rapoartele astfel intocmite trebuie sa fie folosite ca probe (admisibile) in procedurile administrative sau juridice ale tarii beneficiare in care folosirea lor se dovedeste necesara, in acelasi mod si in aceleasi conditii ca si rapoartele intocmite de inspectorii administratiei nationale. Acestea trebuie sa fie subiectul acelorasi reguli de evaluare ca cele aplicabile rapoartelor administrative intocmite de inspectorii administratiei nationale si vor avea aceeasi valoare ca acestea. Cand o inspectie este desfasurata in comun, inspectorii nationali care au luat parte la operatiune vor fi rugati sa contrasemneze raportul intocmit de inspectorii Comisiei.

    SECTIUNEA a 18-a
    Cand operatorii economici la care se face referire in sectiunea a 14-a se opun unei verificari sau inspectii pe loc, tara beneficiara implicata, actionand in conformitate cu regulile nationale, trebuie sa acorde inspectorilor Comisiei sprijinul necesar pentru a le permite acestora sa isi indeplineasca sarcinile de verificare sau inspectie pe loc.
    Este de datoria tarii beneficiare sa ia toate masurile necesare in conformitate cu legislatia nationala.

    ANEXA 3.6

                                CERINTELE
                   privind informarea si publicitatea

    Regulile stabilite in prezenta anexa referitoare la informare si publicitate au inca un caracter provizoriu. De aceea regulile consimtite in acest memorandum de finantare nu impun regulile ce vor fi aplicate altor masuri care beneficiaza de asistenta financiara ISPA.

    Regulile privind detaliile intelegerii referitoare la informare si publicitate

    1. Obiective si scop
    Masurile de informare si publicitate privind asistenta acordata prin ISPA au ca scop:
    - sa mareasca constientizarea si transparenta publica fata de activitatile Comunitatii Europene;
    - sa informeze potentialii beneficiari si organizatiile profesionale despre posibilitatile ISPA.
    Informarea si publicitatea trebuie sa priveasca toate proiectele pentru care ISPA asigura asistenta financiara. Tinta masurilor de informare si publicitate este de a informa publicul general si, de asemenea, potentialii beneficiari, inclusiv:
    - autoritatile regionale, locale sau publice;
    - partenerii sociali si economici;
    - organizatiile neguvernamentale;
    - operatorii si promotorii de proiect;
    - orice alte parti interesate
despre oportunitatile oferite de ISPA.
    2. Principii generale
    Organismele responsabile cu implementarea proiectelor ISPA, denumite in continuare organisme responsabile, sunt raspunzatoare pentru toate masurile de publicitate imediate. Publicitatea trebuie condusa in cooperare cu departamentele Comisiei, care vor fi informate despre masurile luate in acest scop.
    Organismul responsabil trebuie sa ia toate masurile administrative necesare pentru a asigura aplicarea efectiva a acestor aranjamente si sa colaboreze cu departamentele Comisiei.
    Masurile de informare si publicitate trebuie luate in timp util, imediat dupa ce asistenta ISPA este aprobata. Comisia isi rezerva dreptul sa initieze procedura de restrangere, suspendare sau anulare a asistentei ISPA, daca tara beneficiara nu isi indeplineste obligatiile stabilite in prezenta anexa.
    3. Indrumari privind activitatile de informare si publicitate
    In afara de regulile detaliate, stabilite la pct. 4, urmatoarele principii trebuie aplicate in conformitate cu toate masurile de informare si publicitate:
    3.1. Media
    Organismul responsabil trebuie sa informeze media in modul cel mai corespunzator despre actiunile cofinantate prin ISPA. Participarea Comunitatii Europene va fi reflectata exact in aceste informari.
    Pentru aceasta lansarea formala a proiectelor si fazele importante ale implementarii lor vor face subiectul unor masuri de informare, in special in mijloacele media regionale (presa, radio si televiziune). Trebuie asigurata o colaborare corespunzatoare cu delegatiile Comisiei in tarile beneficiare implicate.
    3.2. Actiunile de informare
    Organizarea actiunilor de informare, cum ar fi: conferinte, seminarii, targuri si expozitii legate de implementarea proiectelor partial finantate prin ISPA, trebuie sa mentioneze explicit participarea Comunitatii Europene. Trebuie sa se beneficieze de aceasta oportunitate pentru a se expune steagul Comunitatii Europene in salile de conferinta si sigla Comunitatii Europene pe documente. Delegatiile Comisiei in tarile beneficiare trebuie sa sprijine, daca este necesar, organizarea si desfasurarea unor asemenea evenimente.
    3.3. Material informativ
    Publicatiile (cum ar fi brosuri si prospecte) despre proiecte sau masuri similare trebuie sa contina pe coperta o indicatie clara a siglei Comunitatii Europene atunci cand se foloseste si o sigla nationala, regionala sau locala.
    Cand publicatia include o prefata aceasta trebuie semnata atat de persoana responsabila din tara beneficiara, cat si, din partea Comisiei, de membrul Comisiei responsabil sau de catre un reprezentant desemnat, pentru a asigura faptul ca participarea Comunitatii Europene este clara. Aceste publicatii trebuie sa faca referiri la organismele responsabile pentru informarea partilor interesate.
    Principiile sus-mentionate se vor aplica, de asemenea, si materialelor audiovizuale sau de pe paginile web.
    4. Obligatii ale tarilor beneficiare
    Informarea si publicitatea trebuie sa faca obiectul unei serii coerente de masuri definite de organismul responsabil in colaborare cu Comisia, pe durata proiectului. Tarile beneficiare trebuie sa se asigure ca reprezentantii Comisiei, inclusiv delegatiile sale, sunt corect implicate in cele mai importante activitati legate de ISPA.
    Cand proiectele sunt implementate, organismul responsabil trebuie sa ia urmatoarele masuri care sa indice participarea ISPA in proiectele mentionate:
    a) Informarea referitoare la proiect
    Masurile de informare si publicitate prompte trebuie luate pentru a constientiza publicul general in privinta asistentei acordate de Comunitatea Europeana prin ISPA. Organismul responsabil trebuie sa publice continutul proiectelor in cea mai adecvata forma si sa se asigure ca asemenea documente sunt difuzate catre media locala si regionala si sa le tina la dispozitie partilor interesate. Masurile prompte vor include:
    - panouri de publicitate ridicate la locul lucrarilor;
    - placi comemorative permanente pentru infrastructurile accesibile publicului general,
care vor fi instalate in conformitate cu aranjamentele speciale privind informarea pe teren, detaliate mai jos.
    b) Informatii generale referitoare la ISPA
    In plus fata de prevederile pct. a) organismul responsabil, impreuna cu coordonatorul national ISPA, este responsabil pentru difuzarea regulata a informatiilor generale despre asistenta ISPA alocata tarii lor, subliniind implementarea proiectelor si rezultatele obtinute. Aceasta informare generala trebuie sa aiba loc cel putin o data pe an si sa fie facuta disponibila Comisiei pentru raportul anual. Informarea va avea forma unor brosuri de interes general, material profesional audio-video (de exemplu, videoclip) si conferinte de instiintare la un nivel corespunzator. Informarea trebuie sa grupeze proiectele dupa natura lor si/sau sa se focalizeze pe proiectele de interes relevant. Aceasta trebuie actualizata anual si transmisa televiziunilor sau posturilor de radio nationale si regionale, Comisiei si, la cerere, altor parti interesate, astfel cum sunt definite la pct. 1.
    5. Activitatea comitetelor de monitorizare
    Comitetele de monitorizare trebuie sa se asigure ca exista informatii adecvate cu privire la activitatea lor. In acest scop fiecare comitet de monitorizare trebuie sa informeze media, cat de des considera necesar, despre progresul proiectului/proiectelor pentru care este responsabil. Presedintele va fi responsabil pentru contactele cu media si va fi asistat de reprezentantii Comisiei.
    Pregatirile corespunzatoare vor fi facute, de asemenea, in colaborare cu Comisia si cu delegatiile acesteia in tarile beneficiare, atunci cand au loc evenimente importante, cum ar fi intalniri la nivel inalt sau inaugurari.
    Reprezentantii Comisiei in comitetele de monitorizare, in colaborare cu organismele responsabile, vor asigura concordanta cu prevederile adoptate privind publicitatea, in special cu cele care privesc panourile de publicitate si placile comemorative (vezi prevederile de mai jos).
    Masurile de informare si publicitate si probele adecvate, cum sunt fotografiile, trebuie sa fie inmanate presedintelui de catre organismul responsabil. Copii de pe unele materiale de acest fel vor fi transmise Comisiei.
    Presedintii comitetelor de monitorizare trebuie sa inainteze Comisiei toate informatiile care trebuie avute in vedere la intocmirea raportului anual al acesteia.
    6. Prevederi finale
    Organismul responsabil poate in orice moment sa desfasoare actiuni suplimentare pe care le considera necesare.
    Acesta trebuie sa consulte Comisia si sa o informeze despre initiativele pe care le are, astfel incat Comisia sa poata participa in mod corespunzator la indeplinirea acestora.
    Pentru a facilita implementarea acestor prevederi Comisia, prin delegatia sa la locul de desfasurare, va asigura asistenta sub forma unui manual care va fi intocmit in limba nationala. Acesta va contine indrumari detaliate in forma electronica (CD-ROM) si va fi disponibil, la cererea contractantilor, la organismul responsabil sau la coordonatorul national ISPA.
    Masuri speciale privind panourile de publicitate si placile comemorative
    Pentru a asigura vizibilitatea proiectelor ISPA tarile beneficiare se vor asigura ca sunt indeplinite urmatoarele masuri de informare si publicitate:
    1. Panourile de publicitate
    Panourile de publicitate vor fi ridicate la locul de desfasurare a lucrarilor pentru proiectele finantate prin ISPA. Asemenea panouri de publicitate trebuie sa cuprinda un spatiu rezervat indicatiilor privind participarea Comunitatii Europene.
    Panourile de publicitate trebuie sa aiba o dimensiune potrivita cu scala operatiunilor desfasurate.
    Sectiunea panoului de publicitate rezervata Comunitatii Europene trebuie sa indeplineasca urmatoarele criterii:
    - trebuie sa ocupe cel putin 50% din suprafata totala a panoului de publicitate;
    - trebuie sa poarte sigla Comunitatii Europene si sa cuprinda textul urmator, astfel cum este prezentat in tabelul anexat.
    Atunci cand organismul responsabil nu ridica propriul panou de publicitate care sa anunte implicarea sa in finantarea proiectului, asistenta acordata de Comunitatea Europeana trebuie anuntata pe un panou de publicitate special. In asemenea cazuri prevederile sus-mentionate referitoare la contributia Comisiei Europene se aplica prin analogie.
    Panourile de publicitate trebuie inlaturate nu mai tarziu de 6 luni de la data finalizarii lucrarilor si trebuie sa fie inlocuite cu o placa comemorativa, in conformitate cu prevederile pct. 2.
    2. Placile comemorative
    Placile comemorative permanente trebuie plasate pe teren si trebuie sa fie accesibile publicului general. In afara siglei Comunitatii Europene asemenea placi trebuie sa mentioneze contributia Comunitatii Europene la proiect.
    Trebuie folosit textul urmator ca model pentru continutul cerut:

    "Acest proiect a fost cofinantat cu .....% de catre Comunitatea Europeana. La finalul lucrarii in ............................ costul total al proiectului
                          (se mentioneaza anul)
a fost de .............................. si contributia totala a Comunitatii
                 (moneda nationala)
Europene a fost de ........................... ."
                        (moneda nationala)

    Exemplu:
 ______________________________________________________________________________
|                              Titlul proiectului                              |
|                                 Localizarea                                  |
|______________________________________________________________________________|
| Sigla europeana         Finantat de:                                         |
|                         Uniunea Europeana  ........ euro  .................. |
|                         (asistenta                        (moneda nationala) |
|                         financiara                                           |
|                         nerambursabila)                                      |
|                         IFI (imprumut)     ........ euro  .................. |
|                                                           (moneda nationala) |
|                                                                              |
| Autoritatea de          {Ministerul ...}                                     |
| implementare:           {Agentia ...}                                        |
|______________________________________________________________________________|
| Beneficiar:             {Denumirea beneficiarului}                           |
| Supervizare si          {Denumirea firmei}                                   |
| management:                                                                  |
|______________________________________________________________________________|
| Contractant: {Denumirea contractantului}                          |
|______________________________________________________________________________|SmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 16/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 16 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still find it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted the Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the worlds to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise you he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +14752913784. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Ordin 2540 2021
    vc3cvwrcvwc
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    IS IT POSSIBLE TO ACTUALLY GET BACK FUNDS LOST TO CRYPTOCURRENCY SCAM? ABSOLUTELY, YES. DO YOU NEED TO GET BACK ACCESS TO YOUR CRYPTO WALLET? DO YOU NEED TO RECOVER YOUR BTC FUNDS? THEN YOU MUST CONTACT THE RIGHT AGENCY TO ACHIEVE THIS. CYBERWALLFIRE is a financial regulator, private investigation and funds recovery body that specializes in cases concerning ethical hacking, cryptocurrency, FAKE investment schemes and recovery scam. If you wish to recover your crypto and Bitcoin, Cyberwallfire is the right agency to contact.You can reach them via E-mail: CYBERWALLFIRE(@)TECHIE(.)COM
ANONIM a comentat Declaraţia 0 1992
    BITCOIN RECOVERY IS VERY MUCH REAL, AM A LIVING TESTIMONY!!!! I was actually fooled and scammed over ( $753,000 ) by someone I trusted with my funds through a transaction we did and I feel so disappointed and hurt knowing that someone can steal from you without remorse after trusting them, so I started searching for help legally to recover my stolen funds and latter came across a lot of testimonials about JAMESMCKAYWIZARD, an agent who helps in recovering lost funds, which I can tell has helped so many people who had contacted him regarding such issues and without a questionable doubt their funds was returned back to their wallet in a very short space of time, it took the expert 48hours to help me recover my funds and the best part of it all was that the scammers was actually located and arrested by local authorities in his region which was very relieving. Hope this helps as many people who have lost their hard earned money to scammers out of trust, you can reach him through the link below for help to recover your scammed funds and thank me later. Email Address: jamesmckaywizard@gmail.com Or WhatsApp: +919863293475
ANONIM a comentat Legea 4 2003
    Potřebujete naléhavou půjčku k obnovení vaší firmy? Vaše projekty? Vaše podnikání? Už se nebojte. Poskytujeme půjčky od 20 000 CZK do 50 000 000 CZK s úrokovou sazbou 3 %. Kontaktujte nás pro více informací. E-mail: strnadovahana9@gmail.com nebo WhatsApp +420608136440
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I am very happy, I am here to share my testimonies with the general public about what this man called Dr Adodo has just done for me , this man has just brought back my lost Ex husband to me with his great spell, i was married to this man called Steven we were together for a long time and we loved our self's but when i was unable to give he a child for 2 years he left me and told me he can't continue anymore then i was now looking for ways to get him back until a friend of mine told me about this man and gave his contact email (dradodojattotemple@yahoo.com) then you won't believe this when i contacted this man on my problems he prepared this spell cast and bring my lost husband back, and after a month i miss my month and go for a test and the result stated am pregnant am happy today am a mother of a baby girl, thank you once again the great Dr Adodo for what you have done for me, if you are out there passing through this same kind of problems you can contact he today on his mail ( dradodojattotemple@yahoo.com) on his Whatspp +18144484537 and he will also help you as well
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I am very happy, I am here to share my testimonies with the general public about what this man called Dr Adodo has just done for me , this man has just brought back my lost Ex husband to me with his great spell, i was married to this man called Steven we were together for a long time and we loved our self's but when i was unable to give he a child for 2 years he left me and told me he can't continue anymore then i was now looking for ways to get him back until a friend of mine told me about this man and gave his contact email (dradodojattotemple@yahoo.com) then you won't believe this when i contacted this man on my problems he prepared this spell cast and bring my lost husband back, and after a month i miss my month and go for a test and the result stated am pregnant am happy today am a mother of a baby girl, thank you once again the great Dr Adodo for what you have done for me, if you are out there passing through this same kind of problems you can contact he today on his mail ( dradodojattotemple@yahoo.com) on his Whatspp +18144484537 and he will also help you as well
ANONIM a comentat Raport 19373 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 19373 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 61 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordonanţa 16/2001
Ordonanţa 26 2004
pentru modificarea si completarea actelor normative de ratificare a memorandumurilor de finantare ISPA aprobate de Comisia Europeana in perioada 2000 - 2002
Legea 414 2003
pentru ratificarea Amendamentului nr. 2 convenit intre Guvernul Romaniei si Comisia Europeana prin schimb de scrisori, semnate la Bruxelles la 9 august 2002 si la Bucuresti la 10 martie 2003, la Memorandumul de finantare convenit intre Guvernul Romaniei si Comisia Europeana privind asistenta financiara nerambursabila acordata prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru masura "Imbunatatirea sistemului de apa potabila si a celui al apelor uzate in scopul conformarii cu standardele europene in domeniul calitatii apei si protectiei mediului in municipiul Iasi, Romania", semnat la Bruxelles la 22 decembrie 2000 si la Bucuresti la 13 mai 2001
Legea 395 2003
pentru ratificarea Amendamentului convenit prin schimb de scrisori, la Bruxelles la 30 ianuarie 2003 si la Bucuresti la 28 martie 2003, dintre Guvernul Romaniei si Comisia Europeana la memorandumurile de finantare ISPA pentru proiectele aprobate de Comisia Europeana in anii 2000, 2001, 2002 si inca nefinalizate
Legea 157 2003
pentru ratificarea amendamentelor dintre Guvernul Romaniei si Comisia Europeana la memorandumurile de finantare ISPA aprobate de Comisia Europeana in perioada 2000 - 2001, convenite prin schimb de scrisori semnate la Bucuresti la 2 august 2002 si la Bruxelles la 14 mai 2002
Legea 584 2001
privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 16/2001 pentru ratificarea Memorandumului de finantare convenit intre Guvernul Romaniei si Comisia Europeana privind asistenta financiara nerambursabila acordata prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru masura "Imbunatatirea sistemului de apa potabila si a celui al apelor uzate in scopul conformarii cu standardele europene in domeniul calitatii apei si protectiei mediului in municipiul Iasi, Romania", semnat la Bruxelles la 22 decembrie 2000 si la Bucuresti la 13 mai 2001
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu