E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
A fost modificat de:
Ordonanţa 125 1998 abrogat de OUG 72 2010
Ordonanţa 125 1998 modificat de Legea 329 2009
Ordonanţa 125 1998 in legatura cu Ordin 614 2004
Articolul 12 din actul Ordonanţa 125 1998 modificat de Legea 96 2004
Ordonanţa 125 1998 in legatura cu Ordin 294 2004
Ordonanţa 125 1998 in legatura cu Ordin 293 2004
Ordonanţa 125 1998 in legatura cu Ordin 160 2004
Ordonanţa 125 1998 in legatura cu Ordin 1102 2003
Articolul 8 din actul Ordonanţa 125 1998 in legatura cu Ordin 1076 2003
Articolul 1 din actul Ordonanţa 125 1998 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 66 2003
Articolul 3 din actul Ordonanţa 125 1998 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 66 2003
Articolul 4 din actul Ordonanţa 125 1998 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 66 2003
Articolul 6 din actul Ordonanţa 125 1998 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 66 2003
Articolul 7 din actul Ordonanţa 125 1998 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 66 2003
Articolul 10 din actul Ordonanţa 125 1998 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 66 2003
Articolul 12 din actul Ordonanţa 125 1998 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 66 2003
Articolul 13 din actul Ordonanţa 125 1998 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 66 2003
Articolul 14 din actul Ordonanţa 125 1998 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 66 2003
Articolul 15 din actul Ordonanţa 125 1998 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 66 2003
Ordonanţa 125 1998 modificat de articolul 2 din actul Ordonanţa 66 2003
Articolul 8 din actul Ordonanţa 125 1998 in legatura cu Ordin 267 2003
Articolul 14 din actul Ordonanţa 125 1998 modificat de OUG 161 2002
Ordonanţa 125 1998 aprobat de Legea 594 2002
Articolul 1 din actul Ordonanţa 125 1998 modificat de Legea 594 2002
Articolul 2 din actul Ordonanţa 125 1998 abrogat de Legea 594 2002
Articolul 3 din actul Ordonanţa 125 1998 modificat de Legea 594 2002
Articolul 4 din actul Ordonanţa 125 1998 modificat de Legea 594 2002
Articolul 5 din actul Ordonanţa 125 1998 modificat de Legea 594 2002
Articolul 6 din actul Ordonanţa 125 1998 modificat de Legea 594 2002
Articolul 7 din actul Ordonanţa 125 1998 modificat de Legea 594 2002
Articolul 8 din actul Ordonanţa 125 1998 modificat de Legea 594 2002
Articolul 9 din actul Ordonanţa 125 1998 modificat de Legea 594 2002
Articolul 10 din actul Ordonanţa 125 1998 modificat de Legea 594 2002
Articolul 11 din actul Ordonanţa 125 1998 modificat de Legea 594 2002
Articolul 12 din actul Ordonanţa 125 1998 modificat de Legea 594 2002
Articolul 14 din actul Ordonanţa 125 1998 modificat de Legea 594 2002
Articolul 15 din actul Ordonanţa 125 1998 modificat de Legea 594 2002
Articolul 16 din actul Ordonanţa 125 1998 modificat de Legea 594 2002
Ordonanţa 125 1998 modificat de Legea 594 2002
Articolul 4 din actul Ordonanţa 125 1998 modificat de articolul 24 din actul Legea 178 2000
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 125 din 29 august 1998

privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale a Medicamentului

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 329 din 31 august 1998


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) si (3) si ale art. 114 alin. (1) din Constitutia Romaniei, precum si ale art. 1 pct. 8 lit. b) din Legea nr. 148/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

    Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta:

    Art. 1
    (1) Se infiinteaza Agentia Nationala a Medicamentului, institutie publica in subordinea Ministerului Sanatatii, cu sediul in Bucuresti, str. Aviator Sanatescu nr. 48, sectorul 1, prin reorganizarea Institutului pentru Controlul de Stat al Medicamentului si Cercetari Farmaceutice "Petre Ionescu Stoian" Bucuresti, care se desfiinteaza.
    (2) Agentia Nationala a Medicamentului este persoana juridica romana, se organizeaza si functioneaza in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare si cu regulamentul propriu.
    (3) Agentia Nationala a Medicamentului poate infiinta agentii teritoriale judetene fara personalitate juridica, prin reorganizarea actualelor laboratoare teritoriale ale Institutului pentru Controlul de Stat al Medicamentului si Cercetari Farmaceutice "Petre Ionescu Stoian" Bucuresti.
    Art. 2
    Agentia Nationala a Medicamentului asigura realizarea politicii statului in domeniul controlului complex al calitatii medicamentelor si a altor produse de uz uman, contribuind la promovarea sanatatii si securitatii populatiei.
    Art. 3
    Productia, importul, distributia si utilizarea medicamentelor sunt admise in Romania numai dupa inregistrarea si autorizarea de catre Agentia Nationala a Medicamentului. Autorizarea se certifica prin eliberarea certificatului de inregistrare sau, dupa caz, a autorizatiei de punere pe piata.
    Art. 4
    In realizarea obiectivelor sale, Agentia Nationala a Medicamentului are, in principal, urmatoarele atributii:
    a) initiaza, elaboreaza si propune Ministerului Sanatatii spre aprobare norme, instructiuni si alte reglementari cu caracter obligatoriu, vizand asigurarea calitatii, eficacitatii si sigurantei medicamentelor si a altor produse de uz uman;
    b) elibereaza certificatul de inregistrare sau, dupa caz, autorizatia de punere pe piata pentru medicamente, produse fitofarmaceutice, produse parafarmaceutice, cosmetice, stomatologice, radiofarmaceutice, homeopate, dietetice, informand despre aceasta Ministerul Sanatatii cu 15 zile inainte de eliberarea certificatului de inregistrare sau a autorizatiei de punere pe piata; prezinta trimestrial Ministerului Sanatatii lista cererilor de inregistrare sau de autorizare;
    c) controleaza respectarea prevederilor legale in vigoare privind calitatea produselor prevazute la lit. b) de catre organele si institutiile publice, regiile autonome, societatile comerciale, farmaciile de spital, farmaciile cu circuit deschis, de stat si particulare, drogheriile, unitatile "Plafar", alte persoane fizice si juridice care desfasoara activitati in domeniul medicamentului; raspunde la solicitarile Ministerului Sanatatii privind realizarea de inspectii in domeniul sau de activitate;
    d) autorizeaza si controleaza studiile clinice care se efectueaza, dupa caz, pentru produsele prevazute la lit. b), in conformitate cu Regulile de buna practica in studiul clinic;
    e) initiaza si/sau efectueaza studii clinice sau preclinice si analize de laborator privind calitatea, eficacitatea si siguranta produselor prevazute la lit. b), in scopul promovarii sanatatii si securitatii populatiei; colaboreaza pentru aceasta cu unitati de invatamant superior, de cercetare stiintifica sau de sanatate publica, care desfasoara activitati complementare in domeniu;
    f) organizeaza, indruma si controleaza activitatea de farmacovigilenta; efectueaza studii privind utilizarea medicamentului;
    g) aproba materialele publicitare pentru produsele medicamentoase, in conformitate cu reglementarile in vigoare;
    h) intocmeste Nomenclatorul produselor medicamentoase de uz uman, Lista produselor care se elibereaza fara prescriptie medicala, notate OTC, Lista medicamentelor care necesita conditii speciale de eliberare, Lista medicamentelor esentiale;
    i) elaboreaza "Farmacopeea romana" si coopereaza cu organisme internationale si nationale in domeniul respectiv;
    j) asigura functionarea unui serviciu de informatii privind produsele farmaceutice; elaboreaza si editeaza publicatii de specialitate si de informare specifice, distribuite gratuit sau contra cost;
    k) produce si distribuie substante de referinta - standarde nationale - pentru controlul medicamentelor;
    l) colaboreaza cu Ministerul Sanatatii si cu Casa Nationala de Asigurari de Sanatate la elaborarea, in conditiile legii, a listei cu medicamente din Nomenclatorul produselor medicamentoase de uz uman de care beneficiaza asiguratii pe baza de prescriptie medicala, cu sau fara contributie personala;
    m) elaboreaza, la cererea Ministerului Sanatatii sau a Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, materiale referitoare la medicamente inregistrate/autorizate, in curs de inregistrare/autorizare sau comparatii intre diverse molecule cu privire la eficacitate, calitate, siguranta, pret de cost;
    n) hotaraste suspendarea, retragerea sau modificarea autorizarii produselor prevazute la lit. b); informeaza Ministerul Sanatatii in termen de 5 zile asupra acestor modificari. Informatia trimisa Ministerului Sanatatii este insotita de o nota justificativa;
    o) presteaza diverse servicii si activitati specifice compartimentelor sale: analize de laborator, cu exceptia celor necesare persoanelor juridice in vederea intocmirii dosarului pentru inregistrarea/autorizarea produselor prevazute la lit. b), cursuri de instruire;
    p) propune spre aprobare Ministerului Sanatatii tarife pentru activitatile desfasurate de Agentia Nationala a Medicamentului;
    q) initiaza, negociaza si incheie acorduri si documente de cooperare internationala in domeniul controlului calitatii medicamentelor si a altor produse de uz uman, in conditiile legii; organizeaza activitati de relatii si colaborari internationale in domeniul respectiv;
    r) organizeaza reuniuni de lucru si manifestari stiintifice in domeniul medicamentului.
    Art. 5
    (1) In vederea aplicarii unitare a dispozitiilor legale privind asigurarea calitatii, eficacitatii si sigurantei medicamentelor si ale altor produse de uz uman, Agentia Nationala a Medicamentului colaboreaza cu ministere, cu alte organe ale administratiei publice centrale si locale, avand dreptul de a solicita acestora documentele, datele si informatiile necesare indeplinirii atributiilor sale.
    (2) In exercitarea atributiilor de control personalul imputernicit din cadrul Agentiei Nationale a Medicamentului sau din unitatile teritoriale ale acesteia are dreptul sa solicite, iar agentii economici si unitatile din sectorul public si privat au obligatia sa prezinte documente si sa raspunda la alte solicitari, necesare verificarii modului in care se aplica legislatia din domeniul calitatii medicamentului.
    Art. 6
    (1) Agentia Nationala a Medicamentului este structurata pe departamente de specialitate, in cadrul carora se infiinteaza compartimente si servicii, si este condusa de un presedinte, un consiliu de administratie si un consiliu stiintific.
    (2) Structura organizatorica a Agentiei Nationale a Medicamentului se stabileste prin ordin al ministrului sanatatii.
    (3) Structura organizatorica a agentiilor teritoriale judetene se aproba prin decizie a presedintelui Agentiei Nationale a Medicamentului.
    (4) Agentiile teritoriale judetene sunt conduse de directori, numiti prin decizie a presedintelui Agentiei Nationale a Medicamentului.
    Art. 7
    (1) Consiliul de administratie al Agentiei Nationale a Medicamentului este constituit din sefii departamentelor, un reprezentant al Directiei farmaceutice din cadrul Ministerului Sanatatii, un reprezentant al Directiei buget-finante din cadrul Ministerului Sanatatii, un reprezentant al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, un consilier juridic desemnat de Ministerul Sanatatii.
    (2) Presedintele Agentiei Nationale a Medicamentului este si presedintele consiliului de administratie.
    Art. 8
    Consiliul de administratie are urmatoarele atributii:
    a) aproba politica economica si financiara a Agentiei Nationale a Medicamentului;
    b) aproba structura organizatorica a departamentelor si regulamentele de ordine interioara;
    c) avizeaza bugetul de venituri si cheltuieli;
    d) analizeaza oportunitatea si posibilitatile incheierii de contracte de colaborare si prestari de servicii, potrivit atributiilor Agentiei Nationale a Medicamentului;
    e) avizeaza tarife pentru activitatile desfasurate de Agentia Nationala a Medicamentului;
    f) elaboreaza raportul anual de activitate al Agentiei Nationale a Medicamentului, care se prezinta Ministerului Sanatatii;
    g) aproba regulamentul de organizare si functionare a Agentiei Nationale a Medicamentului.
    Art. 9
    (1) Consiliul de administratie se intruneste de cel putin 3 ori pe an. Data intrunirii consiliului de administratie este stabilita in sedinta acestuia. Consiliul de administratie se poate intruni, de asemenea, ori de cate ori este nevoie, la convocarea presedintelui Agentiei Nationale a Medicamentului, a reprezentantilor Ministerului Sanatatii sau ai Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, a ministrului sanatatii sau a unei treimi din numarul membrilor sai.
    (2) Pe ordinea de zi a consiliului de administratie au prioritate propunerile presedintelui, ale reprezentantilor Ministerului Sanatatii sau ai Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si cele care intrunesc votul unei treimi din numarul membrilor consiliului de administratie.
    (3) Consiliul de administratie nu se poate intruni decat daca sunt prezenti cel putin jumatate plus unul din numarul membrilor sai.
    (4) Hotararile se aproba in consiliul de administratie cu majoritate simpla.
    (5) Hotararile consiliului de administratie se supun aprobarii ministrului sanatatii. In acest scop ele se transmit ministrului sanatatii si se pun in aplicare in termen de 15 zile de la transmitere, daca nu se comunica dezacordul ministrului sanatatii.
    Art. 10
    (1) Consiliul stiintific al Agentiei Nationale a Medicamentului este constituit din 4 membri ai Agentiei Nationale a Medicamentului, un reprezentant al Academiei de Stiinte Medicale, 4 reprezentanti ai facultatilor de medicina, de preferinta farmacologi, 4 reprezentanti ai facultatilor de farmacie, 4 medici clinicieni cu experienta, un farmacist de spital, un medic stomatolog, un reprezentant al Ministerului Sanatatii, un reprezentant al Ministerului Industriei si Comertului, un reprezentant al Ministerului Cercetarii si Tehnologiei, un reprezentant al Colegiului Farmacistilor din Romania, un reprezentant al Colegiului Medicilor din Romania, un reprezentant al producatorilor internationali de medicamente, un reprezentant al producatorilor romani de medicamente.
    (2) Presedintele consiliului stiintific este ales dintre membrii sai.
    (3) Consiliul stiintific stabileste politica stiintifica a Agentiei Nationale a Medicamentului in concordanta cu prevederile art. 4.
    (4) Consiliul stiintific se intruneste de cel putin 3 ori pe an. Data intrunirii consiliului stiintific se stabileste in sedinta acestuia. Consiliul stiintific se poate intruni ori de cate ori este nevoie, la convocarea presedintelui Agentiei Nationale a Medicamentului, a ministerelor implicate sau a unei treimi din numarul membrilor sai.
    (5) La sedintele consiliului stiintific participa, cu drept de vot, presedintele Agentiei Nationale a Medicamentului sau un delegat al sau.
    (6) Pe ordinea de zi a sedintelor consiliului stiintific sunt incluse cu prioritate: activitatea stiintifica desfasurata de Agentia Nationala a Medicamentului intre doua sedinte, cu analiza modului in care a fost posibila aplicarea politicii stiintifice a Agentiei Nationale a Medicamentului, propuneri ale presedintelui Agentiei Nationale a Medicamentului, propuneri ale ministerelor reprezentate, ale Academiei de Stiinte Medicale sau propuneri care intrunesc votul unei treimi din numarul membrilor consiliului stiintific.
    (7) Consiliul stiintific poate delibera numai daca sunt prezenti cel putin jumatate plus unul din numarul membrilor sai.
    (8) Hotararile consiliului stiintific se aproba cu majoritate simpla.
    (9) Hotararile consiliului stiintific se supun aprobari ministrului sanatatii. In acest scop ele se transmit ministrului sanatatii si se pun in aplicare in termen de 15 zile de la transmitere, daca nu se comunica dezacordul ministrului sanatatii.
    Art. 11
    Membrii consiliului stiintific si ai consiliului de administratie sunt numiti prin ordin al ministrului sanatatii, la propunerea Agentiei Nationale a Medicamentului, a Ministerului Sanatatii sau a altor institutii implicate, pentru o perioada de 3 ani, cu posibilitatea de reinnoire a mandatului de cel mult doua ori.
    Art. 12
    (1) Membrii consiliului stiintific pot primi indemnizatii de sedinta de maximum 20% din salariul de baza al presedintelui si pot deconta cheltuieli de transport, cazare si diurna, in conditiile legii.
    (2) Membrii consiliului de administratie si ai consiliului stiintific trebuie sa declare interesele personale fata de societatile comerciale producatoare sau distribuitoare de medicamente la numirea lor si ori de cate ori survin modificari in relatia cu acestea.
    Art. 13
    (1) Presedintele Agentiei Nationale a Medicamentului este numit prin ordin al ministrului sanatatii, pe o perioada de 5 ani, cu posibilitatea de reinnoire a mandatului de cel mult doua ori.
    (2) Presedintele reprezinta Agentia Nationala a Medicamentului in raporturile sale cu persoane fizice, cu Ministerul Sanatatii sau cu alte persoane juridice din tara si din strainatate.
    (3) Presedintele aduce la indeplinire hotararile consiliului de administratie si ale consiliului stiintific si raspunde de intreaga activitate a Agentiei Nationale a Medicamentului.
    (4) In exercitarea atributiilor sale, presedintele Agentie Nationale a Medicamentului emite decizii si instructiuni.
    Art. 14
    (1) Agentia Nationala a Medicamentului se finanteaza din venituri extrabugetare si din alocatii de la bugetul de stat.
    (2) Constituie venituri extrabugetare veniturile realizate din activitatile prevazute la art. 4 lit. b), c), d), g), j), k si o).
    (3) Veniturile extrabugetare vor fi utilizate pentru investitii, dotari, achizitionare de materiale consumabile, cheltuieli de personal.
    (4) Soldul anual al fondurilor extrabugetare se reporteaza pentru anul urmator cu aceeasi destinatie.
    Art. 15
    (1) Angajarea si promovarea personalului Agentiei Nationale a Medicamentului se fac potrivit legii.
    (2) Salarizarea personalului Agentiei Nationale a Medicamentului se face potrivit legislatiei referitoare la salarizarea personalului bugetar.
    Art. 16
    (1) Bunurile aflate in administrarea Institutului pentru Controlul de Stat al Medicamentului si Cercetari Farmaceutice "Petre Ionescu Stoian" Bucuresti trec in administrarea Agentiei Nationale a Medicamentului, pe baza de protocol.
    (2) Personalul Institutului pentru Controlul de Stat al Medicamentului si Cercetari Farmaceutice "Petre Ionescu Stoian" Bucuresti se preia prin transfer.
    Art. 17
    Prezenta ordonanta va intra in vigoare la data de 1 ianuarie 1999. Incepand cu aceasta data orice alte dispozitii contrare se abroga.

                  PRIM-MINISTRU
                   RADU VASILE

                        Contrasemneaza:
                        Ministrul sanatatii,
                        Hajdu Gabor

                        Ministrul finantelor,
                        Daniel Daianu

                        Ministrul muncii
                        si protectiei sociale,
                        Alexandru Athanasiu

                        Ministrul cercetarii
                        si tehnologiei,
                        Horia Ene

                        Ministrul industriei
                        si comertului,
                        Radu BerceanuSmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 125/1998

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 125 din 1998
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 90 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Rectificare - 2010
    caroline18@champlin.com password : caroline7793h3 kgorczany@windler.info password : kgorczany7237 okuneva.daniela@vonrueden.com password : 27934madisyn gaylord.madisyn@dietrich.org password : lordsky2882 ldickens@hickle.biz password : chickenengland7263 grady.lura@schaefer.com password : gradymiura27 burnice.abernathy@hirthe.org password : burnicenikki11 marcia13@bartoletti.org password : marcianolucky67 dooley.benedict@sauer.com password : dooleychick6599 hpfannerstill@reichel.com password : playboyrich98 all paypal accounts are free with the money above all still active, if you can't log in, the password might have been changed by other visitors, to get the latest paypal hack updates please bookmark this website Tags leaked paypal, leaked paypal 2020, leaked paypal accounts Contact Kelvin Ericksson(blankatmmaster5555@gmail.com) WhatsApp +3197005033695
ANONIM a comentat Hotărârea 1 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Bună ziua tuturor, vă rog, numele meu este Victoria. doresc repede să folosesc acest mediu pentru a tăia o mărturie despre cum Dumnezeu m-a îndreptat către un împrumutat real care mi-a transformat viața din iarbă în grație, de la săracă la o femeie bogată care se poate lăuda acum cu o viață sănătoasă și bogată fără stres sau dificultăți financiare. După atâtea luni de încercări de a obține un împrumut pe internet, am fost înșelat cu suma de 2.700 de dolari. Am devenit atât de disperată în a obține un împrumut de la un împrumutător legitim, care nu va adăuga la durerile mele, apoi am decis să contactez un prieten a mea care a primit recent un împrumut online, am discutat despre această problemă și, până la concluzia noastră, mi-a spus despre un bărbat numit domnul Elijah, care este CEO al instituțiilor de credit de împrumut. împrumutul a fost aprobat cu ușurință fără stres și s-au făcut toate pregătirile referitoare la transferul împrumutului și în mai puțin de trei (3) zile împrumutul a fost depus în contul meu bancar, am crezut că este o glumă până când am primit un apel de la banca mea că Contul meu a fost creditat cu 70.000,00 dolari. Am devenit atât de fericit că, în cele din urmă, Dumnezeu mi-a răspuns rugăciunile îndreptându-mă către un împrumutător de împrumut adevărat, care a fost capabil să îmi satisfacă dorințele inimii. mulțumiri mari domnului Elijah pentru că mi-a făcut viața rezonabilă, așa că sfătuiesc pe toți cei interesați să primească un împrumut să-l contacteze cu amabilitate prin e-mail (loancreditinstitutions00@gmail.com) sau +393510483991 așa am reușit să-mi obțin împrumutul, așa că am putut să-mi achit facturile. Așadar, mulțumesc, pentru că ați petrecut timp pentru a citi despre povestea mea de succes și mă rog ca Dumnezeu să-și facă voia în viața voastră
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Decretul 118 1994
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor și a garanțiilor necorespunzătoare este întotdeauna o preocupare pentru clienți atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT COMPANY. El a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT COMPANY a fost acreditată de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la o rată a dobânzii de 3%. Am avut privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Emiterea creditului nu ar trebui să împiedice creditul necesar. Serviciile noastre includ: - * Împrumuturi pentru investitori * Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri * Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără verificare de securitate socială și credit, garanție 100%. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vă vom realiza visul. MIDLAND CREDIT COMPANY SPUNE DA când băncile sale spun NU. În cele din urmă, finanțăm companii de credit mici, intermediari, instituții financiare mici, deoarece avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii despre obținerea împrumutului: Vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME E-mail al companiei: midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei este midlandcreditonline.com Motto: Investiții de generații.
ANONIM a comentat Decizia 263 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1322 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordonanţa 125/1998
OUG 72 2010
privind reorganizarea unor institutii din domeniul sanitar, precum si pentru modificarea unor acte normative din domeniul sanatatii
Legea 329 2009
privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International
Ordin 614 2004
pentru aprobarea si publicarea Suplimentului 2004 al Farmacopeii Romane, editia a X-a
Legea 96 2004
privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 66/2003 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 125/1998 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale a Medicamentului
Ordin 293 2004
pentru aprobarea modelului Declaratiei de interese a membrilor Consiliului de administratie al Agentiei Nationale a Medicamentului
Ordin 294 2004
pentru aprobarea modelului declaratiei de interese a membrilor Consiliului stiintific al Agentiei Nationale a Medicamentului
Ordin 160 2004
pentru aprobarea Codului de etica si deontologie al personalului cu atributii de inspector din Agentia Nationala a Medicamentului
Ordin 1102 2003
pentru aprobarea Statutului personalului cu atributii de inspectori din Agentia Nationala a Medicamentului
Ordin 1076 2003
privind aprobarea unor tarife pentru activitati desfasurate de Departamentul inspectie farmaceutica din cadrul Agentiei Nationale a Medicamentului
Ordonanţa 66 2003
pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 125/1998 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale a Medicamentului
Ordin 267 2003
privind aprobarea tarifelor si tarifelor de urgenta pentru activitatile efectuate de Agentia Nationala a Medicamentului, precum si a valorii cotizatiei de mentinere in vigoare a autorizatiei de punere pe piata
OUG 161 2002
pentru modificarea art. 14 din Ordonanta Guvernului nr. 125/1998 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale a Medicamentului
Legea 594 2002
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 125/1998 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale a Medicamentului
Legea 178 2000
privind produsele cosmetice
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu