E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
A fost modificat de:
Ordonanţa 125 1998 abrogat de OUG 72 2010
Ordonanţa 125 1998 modificat de Legea 329 2009
Ordonanţa 125 1998 in legatura cu Ordin 614 2004
Articolul 12 din actul Ordonanţa 125 1998 modificat de Legea 96 2004
Ordonanţa 125 1998 in legatura cu Ordin 294 2004
Ordonanţa 125 1998 in legatura cu Ordin 293 2004
Ordonanţa 125 1998 in legatura cu Ordin 160 2004
Ordonanţa 125 1998 in legatura cu Ordin 1102 2003
Articolul 8 din actul Ordonanţa 125 1998 in legatura cu Ordin 1076 2003
Articolul 1 din actul Ordonanţa 125 1998 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 66 2003
Articolul 3 din actul Ordonanţa 125 1998 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 66 2003
Articolul 4 din actul Ordonanţa 125 1998 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 66 2003
Articolul 6 din actul Ordonanţa 125 1998 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 66 2003
Articolul 7 din actul Ordonanţa 125 1998 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 66 2003
Articolul 10 din actul Ordonanţa 125 1998 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 66 2003
Articolul 12 din actul Ordonanţa 125 1998 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 66 2003
Articolul 13 din actul Ordonanţa 125 1998 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 66 2003
Articolul 14 din actul Ordonanţa 125 1998 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 66 2003
Articolul 15 din actul Ordonanţa 125 1998 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 66 2003
Ordonanţa 125 1998 modificat de articolul 2 din actul Ordonanţa 66 2003
Articolul 8 din actul Ordonanţa 125 1998 in legatura cu Ordin 267 2003
Articolul 14 din actul Ordonanţa 125 1998 modificat de OUG 161 2002
Ordonanţa 125 1998 aprobat de Legea 594 2002
Articolul 1 din actul Ordonanţa 125 1998 modificat de Legea 594 2002
Articolul 2 din actul Ordonanţa 125 1998 abrogat de Legea 594 2002
Articolul 3 din actul Ordonanţa 125 1998 modificat de Legea 594 2002
Articolul 4 din actul Ordonanţa 125 1998 modificat de Legea 594 2002
Articolul 5 din actul Ordonanţa 125 1998 modificat de Legea 594 2002
Articolul 6 din actul Ordonanţa 125 1998 modificat de Legea 594 2002
Articolul 7 din actul Ordonanţa 125 1998 modificat de Legea 594 2002
Articolul 8 din actul Ordonanţa 125 1998 modificat de Legea 594 2002
Articolul 9 din actul Ordonanţa 125 1998 modificat de Legea 594 2002
Articolul 10 din actul Ordonanţa 125 1998 modificat de Legea 594 2002
Articolul 11 din actul Ordonanţa 125 1998 modificat de Legea 594 2002
Articolul 12 din actul Ordonanţa 125 1998 modificat de Legea 594 2002
Articolul 14 din actul Ordonanţa 125 1998 modificat de Legea 594 2002
Articolul 15 din actul Ordonanţa 125 1998 modificat de Legea 594 2002
Articolul 16 din actul Ordonanţa 125 1998 modificat de Legea 594 2002
Ordonanţa 125 1998 modificat de Legea 594 2002
Articolul 4 din actul Ordonanţa 125 1998 modificat de articolul 24 din actul Legea 178 2000
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 125 din 29 august 1998

privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale a Medicamentului

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 329 din 31 august 1998


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) si (3) si ale art. 114 alin. (1) din Constitutia Romaniei, precum si ale art. 1 pct. 8 lit. b) din Legea nr. 148/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

    Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta:

    Art. 1
    (1) Se infiinteaza Agentia Nationala a Medicamentului, institutie publica in subordinea Ministerului Sanatatii, cu sediul in Bucuresti, str. Aviator Sanatescu nr. 48, sectorul 1, prin reorganizarea Institutului pentru Controlul de Stat al Medicamentului si Cercetari Farmaceutice "Petre Ionescu Stoian" Bucuresti, care se desfiinteaza.
    (2) Agentia Nationala a Medicamentului este persoana juridica romana, se organizeaza si functioneaza in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare si cu regulamentul propriu.
    (3) Agentia Nationala a Medicamentului poate infiinta agentii teritoriale judetene fara personalitate juridica, prin reorganizarea actualelor laboratoare teritoriale ale Institutului pentru Controlul de Stat al Medicamentului si Cercetari Farmaceutice "Petre Ionescu Stoian" Bucuresti.
    Art. 2
    Agentia Nationala a Medicamentului asigura realizarea politicii statului in domeniul controlului complex al calitatii medicamentelor si a altor produse de uz uman, contribuind la promovarea sanatatii si securitatii populatiei.
    Art. 3
    Productia, importul, distributia si utilizarea medicamentelor sunt admise in Romania numai dupa inregistrarea si autorizarea de catre Agentia Nationala a Medicamentului. Autorizarea se certifica prin eliberarea certificatului de inregistrare sau, dupa caz, a autorizatiei de punere pe piata.
    Art. 4
    In realizarea obiectivelor sale, Agentia Nationala a Medicamentului are, in principal, urmatoarele atributii:
    a) initiaza, elaboreaza si propune Ministerului Sanatatii spre aprobare norme, instructiuni si alte reglementari cu caracter obligatoriu, vizand asigurarea calitatii, eficacitatii si sigurantei medicamentelor si a altor produse de uz uman;
    b) elibereaza certificatul de inregistrare sau, dupa caz, autorizatia de punere pe piata pentru medicamente, produse fitofarmaceutice, produse parafarmaceutice, cosmetice, stomatologice, radiofarmaceutice, homeopate, dietetice, informand despre aceasta Ministerul Sanatatii cu 15 zile inainte de eliberarea certificatului de inregistrare sau a autorizatiei de punere pe piata; prezinta trimestrial Ministerului Sanatatii lista cererilor de inregistrare sau de autorizare;
    c) controleaza respectarea prevederilor legale in vigoare privind calitatea produselor prevazute la lit. b) de catre organele si institutiile publice, regiile autonome, societatile comerciale, farmaciile de spital, farmaciile cu circuit deschis, de stat si particulare, drogheriile, unitatile "Plafar", alte persoane fizice si juridice care desfasoara activitati in domeniul medicamentului; raspunde la solicitarile Ministerului Sanatatii privind realizarea de inspectii in domeniul sau de activitate;
    d) autorizeaza si controleaza studiile clinice care se efectueaza, dupa caz, pentru produsele prevazute la lit. b), in conformitate cu Regulile de buna practica in studiul clinic;
    e) initiaza si/sau efectueaza studii clinice sau preclinice si analize de laborator privind calitatea, eficacitatea si siguranta produselor prevazute la lit. b), in scopul promovarii sanatatii si securitatii populatiei; colaboreaza pentru aceasta cu unitati de invatamant superior, de cercetare stiintifica sau de sanatate publica, care desfasoara activitati complementare in domeniu;
    f) organizeaza, indruma si controleaza activitatea de farmacovigilenta; efectueaza studii privind utilizarea medicamentului;
    g) aproba materialele publicitare pentru produsele medicamentoase, in conformitate cu reglementarile in vigoare;
    h) intocmeste Nomenclatorul produselor medicamentoase de uz uman, Lista produselor care se elibereaza fara prescriptie medicala, notate OTC, Lista medicamentelor care necesita conditii speciale de eliberare, Lista medicamentelor esentiale;
    i) elaboreaza "Farmacopeea romana" si coopereaza cu organisme internationale si nationale in domeniul respectiv;
    j) asigura functionarea unui serviciu de informatii privind produsele farmaceutice; elaboreaza si editeaza publicatii de specialitate si de informare specifice, distribuite gratuit sau contra cost;
    k) produce si distribuie substante de referinta - standarde nationale - pentru controlul medicamentelor;
    l) colaboreaza cu Ministerul Sanatatii si cu Casa Nationala de Asigurari de Sanatate la elaborarea, in conditiile legii, a listei cu medicamente din Nomenclatorul produselor medicamentoase de uz uman de care beneficiaza asiguratii pe baza de prescriptie medicala, cu sau fara contributie personala;
    m) elaboreaza, la cererea Ministerului Sanatatii sau a Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, materiale referitoare la medicamente inregistrate/autorizate, in curs de inregistrare/autorizare sau comparatii intre diverse molecule cu privire la eficacitate, calitate, siguranta, pret de cost;
    n) hotaraste suspendarea, retragerea sau modificarea autorizarii produselor prevazute la lit. b); informeaza Ministerul Sanatatii in termen de 5 zile asupra acestor modificari. Informatia trimisa Ministerului Sanatatii este insotita de o nota justificativa;
    o) presteaza diverse servicii si activitati specifice compartimentelor sale: analize de laborator, cu exceptia celor necesare persoanelor juridice in vederea intocmirii dosarului pentru inregistrarea/autorizarea produselor prevazute la lit. b), cursuri de instruire;
    p) propune spre aprobare Ministerului Sanatatii tarife pentru activitatile desfasurate de Agentia Nationala a Medicamentului;
    q) initiaza, negociaza si incheie acorduri si documente de cooperare internationala in domeniul controlului calitatii medicamentelor si a altor produse de uz uman, in conditiile legii; organizeaza activitati de relatii si colaborari internationale in domeniul respectiv;
    r) organizeaza reuniuni de lucru si manifestari stiintifice in domeniul medicamentului.
    Art. 5
    (1) In vederea aplicarii unitare a dispozitiilor legale privind asigurarea calitatii, eficacitatii si sigurantei medicamentelor si ale altor produse de uz uman, Agentia Nationala a Medicamentului colaboreaza cu ministere, cu alte organe ale administratiei publice centrale si locale, avand dreptul de a solicita acestora documentele, datele si informatiile necesare indeplinirii atributiilor sale.
    (2) In exercitarea atributiilor de control personalul imputernicit din cadrul Agentiei Nationale a Medicamentului sau din unitatile teritoriale ale acesteia are dreptul sa solicite, iar agentii economici si unitatile din sectorul public si privat au obligatia sa prezinte documente si sa raspunda la alte solicitari, necesare verificarii modului in care se aplica legislatia din domeniul calitatii medicamentului.
    Art. 6
    (1) Agentia Nationala a Medicamentului este structurata pe departamente de specialitate, in cadrul carora se infiinteaza compartimente si servicii, si este condusa de un presedinte, un consiliu de administratie si un consiliu stiintific.
    (2) Structura organizatorica a Agentiei Nationale a Medicamentului se stabileste prin ordin al ministrului sanatatii.
    (3) Structura organizatorica a agentiilor teritoriale judetene se aproba prin decizie a presedintelui Agentiei Nationale a Medicamentului.
    (4) Agentiile teritoriale judetene sunt conduse de directori, numiti prin decizie a presedintelui Agentiei Nationale a Medicamentului.
    Art. 7
    (1) Consiliul de administratie al Agentiei Nationale a Medicamentului este constituit din sefii departamentelor, un reprezentant al Directiei farmaceutice din cadrul Ministerului Sanatatii, un reprezentant al Directiei buget-finante din cadrul Ministerului Sanatatii, un reprezentant al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, un consilier juridic desemnat de Ministerul Sanatatii.
    (2) Presedintele Agentiei Nationale a Medicamentului este si presedintele consiliului de administratie.
    Art. 8
    Consiliul de administratie are urmatoarele atributii:
    a) aproba politica economica si financiara a Agentiei Nationale a Medicamentului;
    b) aproba structura organizatorica a departamentelor si regulamentele de ordine interioara;
    c) avizeaza bugetul de venituri si cheltuieli;
    d) analizeaza oportunitatea si posibilitatile incheierii de contracte de colaborare si prestari de servicii, potrivit atributiilor Agentiei Nationale a Medicamentului;
    e) avizeaza tarife pentru activitatile desfasurate de Agentia Nationala a Medicamentului;
    f) elaboreaza raportul anual de activitate al Agentiei Nationale a Medicamentului, care se prezinta Ministerului Sanatatii;
    g) aproba regulamentul de organizare si functionare a Agentiei Nationale a Medicamentului.
    Art. 9
    (1) Consiliul de administratie se intruneste de cel putin 3 ori pe an. Data intrunirii consiliului de administratie este stabilita in sedinta acestuia. Consiliul de administratie se poate intruni, de asemenea, ori de cate ori este nevoie, la convocarea presedintelui Agentiei Nationale a Medicamentului, a reprezentantilor Ministerului Sanatatii sau ai Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, a ministrului sanatatii sau a unei treimi din numarul membrilor sai.
    (2) Pe ordinea de zi a consiliului de administratie au prioritate propunerile presedintelui, ale reprezentantilor Ministerului Sanatatii sau ai Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si cele care intrunesc votul unei treimi din numarul membrilor consiliului de administratie.
    (3) Consiliul de administratie nu se poate intruni decat daca sunt prezenti cel putin jumatate plus unul din numarul membrilor sai.
    (4) Hotararile se aproba in consiliul de administratie cu majoritate simpla.
    (5) Hotararile consiliului de administratie se supun aprobarii ministrului sanatatii. In acest scop ele se transmit ministrului sanatatii si se pun in aplicare in termen de 15 zile de la transmitere, daca nu se comunica dezacordul ministrului sanatatii.
    Art. 10
    (1) Consiliul stiintific al Agentiei Nationale a Medicamentului este constituit din 4 membri ai Agentiei Nationale a Medicamentului, un reprezentant al Academiei de Stiinte Medicale, 4 reprezentanti ai facultatilor de medicina, de preferinta farmacologi, 4 reprezentanti ai facultatilor de farmacie, 4 medici clinicieni cu experienta, un farmacist de spital, un medic stomatolog, un reprezentant al Ministerului Sanatatii, un reprezentant al Ministerului Industriei si Comertului, un reprezentant al Ministerului Cercetarii si Tehnologiei, un reprezentant al Colegiului Farmacistilor din Romania, un reprezentant al Colegiului Medicilor din Romania, un reprezentant al producatorilor internationali de medicamente, un reprezentant al producatorilor romani de medicamente.
    (2) Presedintele consiliului stiintific este ales dintre membrii sai.
    (3) Consiliul stiintific stabileste politica stiintifica a Agentiei Nationale a Medicamentului in concordanta cu prevederile art. 4.
    (4) Consiliul stiintific se intruneste de cel putin 3 ori pe an. Data intrunirii consiliului stiintific se stabileste in sedinta acestuia. Consiliul stiintific se poate intruni ori de cate ori este nevoie, la convocarea presedintelui Agentiei Nationale a Medicamentului, a ministerelor implicate sau a unei treimi din numarul membrilor sai.
    (5) La sedintele consiliului stiintific participa, cu drept de vot, presedintele Agentiei Nationale a Medicamentului sau un delegat al sau.
    (6) Pe ordinea de zi a sedintelor consiliului stiintific sunt incluse cu prioritate: activitatea stiintifica desfasurata de Agentia Nationala a Medicamentului intre doua sedinte, cu analiza modului in care a fost posibila aplicarea politicii stiintifice a Agentiei Nationale a Medicamentului, propuneri ale presedintelui Agentiei Nationale a Medicamentului, propuneri ale ministerelor reprezentate, ale Academiei de Stiinte Medicale sau propuneri care intrunesc votul unei treimi din numarul membrilor consiliului stiintific.
    (7) Consiliul stiintific poate delibera numai daca sunt prezenti cel putin jumatate plus unul din numarul membrilor sai.
    (8) Hotararile consiliului stiintific se aproba cu majoritate simpla.
    (9) Hotararile consiliului stiintific se supun aprobari ministrului sanatatii. In acest scop ele se transmit ministrului sanatatii si se pun in aplicare in termen de 15 zile de la transmitere, daca nu se comunica dezacordul ministrului sanatatii.
    Art. 11
    Membrii consiliului stiintific si ai consiliului de administratie sunt numiti prin ordin al ministrului sanatatii, la propunerea Agentiei Nationale a Medicamentului, a Ministerului Sanatatii sau a altor institutii implicate, pentru o perioada de 3 ani, cu posibilitatea de reinnoire a mandatului de cel mult doua ori.
    Art. 12
    (1) Membrii consiliului stiintific pot primi indemnizatii de sedinta de maximum 20% din salariul de baza al presedintelui si pot deconta cheltuieli de transport, cazare si diurna, in conditiile legii.
    (2) Membrii consiliului de administratie si ai consiliului stiintific trebuie sa declare interesele personale fata de societatile comerciale producatoare sau distribuitoare de medicamente la numirea lor si ori de cate ori survin modificari in relatia cu acestea.
    Art. 13
    (1) Presedintele Agentiei Nationale a Medicamentului este numit prin ordin al ministrului sanatatii, pe o perioada de 5 ani, cu posibilitatea de reinnoire a mandatului de cel mult doua ori.
    (2) Presedintele reprezinta Agentia Nationala a Medicamentului in raporturile sale cu persoane fizice, cu Ministerul Sanatatii sau cu alte persoane juridice din tara si din strainatate.
    (3) Presedintele aduce la indeplinire hotararile consiliului de administratie si ale consiliului stiintific si raspunde de intreaga activitate a Agentiei Nationale a Medicamentului.
    (4) In exercitarea atributiilor sale, presedintele Agentie Nationale a Medicamentului emite decizii si instructiuni.
    Art. 14
    (1) Agentia Nationala a Medicamentului se finanteaza din venituri extrabugetare si din alocatii de la bugetul de stat.
    (2) Constituie venituri extrabugetare veniturile realizate din activitatile prevazute la art. 4 lit. b), c), d), g), j), k si o).
    (3) Veniturile extrabugetare vor fi utilizate pentru investitii, dotari, achizitionare de materiale consumabile, cheltuieli de personal.
    (4) Soldul anual al fondurilor extrabugetare se reporteaza pentru anul urmator cu aceeasi destinatie.
    Art. 15
    (1) Angajarea si promovarea personalului Agentiei Nationale a Medicamentului se fac potrivit legii.
    (2) Salarizarea personalului Agentiei Nationale a Medicamentului se face potrivit legislatiei referitoare la salarizarea personalului bugetar.
    Art. 16
    (1) Bunurile aflate in administrarea Institutului pentru Controlul de Stat al Medicamentului si Cercetari Farmaceutice "Petre Ionescu Stoian" Bucuresti trec in administrarea Agentiei Nationale a Medicamentului, pe baza de protocol.
    (2) Personalul Institutului pentru Controlul de Stat al Medicamentului si Cercetari Farmaceutice "Petre Ionescu Stoian" Bucuresti se preia prin transfer.
    Art. 17
    Prezenta ordonanta va intra in vigoare la data de 1 ianuarie 1999. Incepand cu aceasta data orice alte dispozitii contrare se abroga.

                  PRIM-MINISTRU
                   RADU VASILE

                        Contrasemneaza:
                        Ministrul sanatatii,
                        Hajdu Gabor

                        Ministrul finantelor,
                        Daniel Daianu

                        Ministrul muncii
                        si protectiei sociale,
                        Alexandru Athanasiu

                        Ministrul cercetarii
                        si tehnologiei,
                        Horia Ene

                        Ministrul industriei
                        si comertului,
                        Radu BerceanuSmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 125/1998

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 125 din 1998
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordonanţa 125/1998
OUG 72 2010
privind reorganizarea unor institutii din domeniul sanitar, precum si pentru modificarea unor acte normative din domeniul sanatatii
Legea 329 2009
privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International
Ordin 614 2004
pentru aprobarea si publicarea Suplimentului 2004 al Farmacopeii Romane, editia a X-a
Legea 96 2004
privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 66/2003 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 125/1998 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale a Medicamentului
Ordin 293 2004
pentru aprobarea modelului Declaratiei de interese a membrilor Consiliului de administratie al Agentiei Nationale a Medicamentului
Ordin 294 2004
pentru aprobarea modelului declaratiei de interese a membrilor Consiliului stiintific al Agentiei Nationale a Medicamentului
Ordin 160 2004
pentru aprobarea Codului de etica si deontologie al personalului cu atributii de inspector din Agentia Nationala a Medicamentului
Ordin 1102 2003
pentru aprobarea Statutului personalului cu atributii de inspectori din Agentia Nationala a Medicamentului
Ordin 1076 2003
privind aprobarea unor tarife pentru activitati desfasurate de Departamentul inspectie farmaceutica din cadrul Agentiei Nationale a Medicamentului
Ordonanţa 66 2003
pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 125/1998 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale a Medicamentului
Ordin 267 2003
privind aprobarea tarifelor si tarifelor de urgenta pentru activitatile efectuate de Agentia Nationala a Medicamentului, precum si a valorii cotizatiei de mentinere in vigoare a autorizatiei de punere pe piata
OUG 161 2002
pentru modificarea art. 14 din Ordonanta Guvernului nr. 125/1998 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale a Medicamentului
Legea 594 2002
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 125/1998 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale a Medicamentului
Legea 178 2000
privind produsele cosmetice
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu