E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 120 din 31 august 2000

pentru modificarea si completarea Legii nr. 129/1998 privind infiintarea, organizarea si functionarea Fondului Roman de Dezvoltare Sociala

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 437 din  3 septembrie 2000


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale art. 1 lit. B pct. 17 din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.

    Art. 1
    Legea nr. 129/1998 privind infiintarea, organizarea si functionarea Fondului Roman de Dezvoltare Sociala, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 238 din 30 iunie 1998, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. La alineatul (1) al articolului 2, litera e) va avea urmatorul cuprins:
    "e) acordul de grant este acea conventie incheiata intre Fond si reprezentantii de drept ai beneficiarilor, in temeiul careia Fondul transmite beneficiarilor sau, dupa caz, organizatiilor intermediare, cu titlu gratuit, sume de bani, denumite granturi, in scopul exclusiv al executarii proiectelor aprobate;"
    2. La alineatul (1) al articolului 2, dupa litera i) se introduce litera i^1) cu urmatorul cuprins:
    "i^1) comitetul de intretinere a proiectului este unitatea de intretinere a proiectului alcatuita din minimum 3 persoane din cadrul grupului din comunitatea rurala saraca, desemnate de membrii acestuia printr-o procura speciala, certificata de secretarul comunei a carei raza se afla satul sau asezarea umana izolata;"
    3. Dupa articolul 2 se introduc articolele 2^1 - 2^5 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 2^1
    Categoriile de proiecte finantate de Fond sunt urmatoarele:
    a) proiecte de mica infrastructura rurala propuse de grupurile din comunitatile rurale sarace, definite la art. 2 alin. (1) lit. b);
    b) proiecte de activitati generatoare de venit propuse de grupurile productive provenite din comunitati sarace, definite la art. 2 alin. (1) lit. d);
    c) proiecte de servicii sociale comunitare propuse de organizatiile intermediare, definite la art. 2 alin. (1) lit. j).
    Art. 2^2
    (1) Grupul din comunitatea rurala saraca poate face uz de personalitatea juridica dobandita potrivit art. 2 alin. (2) numai in raporturile juridice nascute in legatura cu realizarea unui proiect si cu intretinerea acestuia dupa incetarea finantarii Fondului. La inchiderea proiectelor finantate de Fond comitetul de intretinere a proiectului preia toate drepturile si este tinut de toate obligatiile comitetului de conducere a proiectului in ceea ce priveste intretinerea bunurilor rezultate din executarea proiectului, executand totodata si ultimele acte de gestiune financiara ce constau in plata garantiei de buna executie a contractelor incheiate, din contul bancar deschis pentru proiectul finantat de Fond.
    (2) Proprietatea asupra obiectivelor rezultate din executarea proiectelor de mica infrastructura rurala revine, la data inchiderii proiectelor, unitatilor administrativ-teritoriale, cu obligatia intretinerii lor impreuna cu comitetul de intretinere a proiectului.
    Art. 2^3
    (1) Dupa aprobarea de catre Fond a cererii de finantare membrii grupului productiv provenit dintr-o comunitate saraca, grup care a dobandit personalitate juridica potrivit art. 2 alin. (2), vor constitui, in vederea incheierii acordului de grant, o noua persoana juridica in una dintre urmatoarele forme de asociere:
    - cooperativa de consum constituita potrivit Legii nr. 109/1996 privind organizarea si functionarea cooperatiei de consum si a cooperatiei de credit;
    - societate agricola constituita potrivit prevederilor titlului II din Legea nr. 36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere in agricultura;
    - asociatie sau fundatie constituita potrivit Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii.
    (2) In situatia prevazuta la alin. (1) persoana juridica prevazuta la art. 2 alin. (2) inceteaza sa fiinteze, potrivit procedurilor stabilite de Fond.
    (3) Proprietatea asupra bunurilor achizitionate in scopul executarii proiectelor de activitati generatoare de venit revine, la data inchiderii proiectelor, persoanei juridice nou-constituite in conditiile alin. (1).
    Art. 2^4
    Proprietatea asupra bunurilor achizitionate in scopul realizarii proiectelor de servicii sociale comunitare revine, la data inchiderii lor, organizatiilor intermediare definite la art. 2 alin. (1) lit. j), care au obligatia sa le utilizeze pentru aceleasi scopuri pentru care au fost achizitionate.
    Art. 2^5
    In situatia in care nu sunt respectate prevederile acordului de grant Fondul va stabili procedurile ce reglementeaza retragerea sumelor din grant ramase in conturile bancare."
    4. Litera h) a articolului 12 va avea urmatorul cuprins:
    "h) desemneaza subcomitete pe categorii de proiecte, formate din 3 membri ai consiliului director care fac recomandari privind aprobarea finantarii acestora;"
    5. La articolul 12, dupa litera h) se introduce litera h^1) cu urmatorul cuprins:
    "h^1) aproba finantarea proiectelor rezultate in urma procesului de evaluare, la recomandarea subcomitetelor;"
    6. Articolul 35 se completeaza cu alineatul (2) cu urmatorul cuprins:
    "(2) Membrii consiliului director, directorul executiv si personalul Fondului nu raspund pentru actiunile sau inactiunile beneficiarilor de granturi care incalca reglementarile Fondului, dupa probarea respectarii de catre Fond a prevederilor acordurilor de grant incheiate, respectiv sistarea finantarii proiectului si/sau aplicarea legislatiei in materie."
    7. In tot cuprinsul legii, termenul contract de grant se inlocuieste cu termenul acord de grant.
    Art. 2
    (1) Pentru proiectele de activitati generatoare de venit, aflate in curs de finantare la momentul intrarii in vigoare a prezentei ordonante, inaintea inchiderii lor, membrii grupului productiv provenit dintr-o comunitate saraca, grup care a dobandit personalitate juridica in baza prevederilor art. 2 alin. (2) din Legea nr. 129/1998, pot constitui, potrivit procedurilor stabilite de Fond, o noua persoana juridica in una dintre formele de asociere prevazute la art. 2^3 alin. (1) din Legea nr. 129/1998, astfel cum a fost modificata si completata prin prezenta ordonanta.
    (2) Proprietatea asupra bunurilor rezultate in urma executarii proiectelor de activitati generatoare de venit, finantate de Fond, revine, cu obligatia asigurarii intretinerii acestora, persoanei juridice nou-constituite in conditiile alin. (1). In aceasta situatie, persoana juridica prevazuta la art. 2 alin. (2) din Legea nr. 129/1998 inceteaza sa fiinteze, potrivit procedurilor stabilite de Fond.
    (3) In situatia in care membrii grupului productiv provenit dintr-o comunitate saraca nu se constituie intr-o noua persoana juridica potrivit alin. (1), proprietatea asupra bunurilor rezultate in urma executarii proiectelor finantate de Fond revine unitatilor administrativ-teritoriale sau unitatilor de interes public local, cu avizul Fondului.

                PRIM-MINISTRU
          MUGUR CONSTANTIN ISARESCU

                     Contrasemneaza:
                     Presedintele Consiliului director al
                     Fondului Roman de Dezvoltare Sociala,
                     Radu Dop

                     Secretarul general al Guvernului,
                     Radu Stroe

                     Ministrul functiei publice,
                     Vlad Rosca

                     Ministrul finantelor,
                     Decebal Traian RemesSmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 120/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 120 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Circulara 8 2013
    Bună ziua, sunt jane un american Vreau să împărtășesc cu tine despre supremloans1124@gmail.com unde aș putea obține împrumutul meu urgent pentru a-mi finanța afacerea și pentru a-mi plăti toate datoriile, dacă tot sunteți în căutarea unui împrumut online aici, contactați supremloans1124@gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu