E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 946 din 12 octombrie 2000

pentru aprobarea Instructiunilor privind intocmirea documentatiei cadastrale tehnice necesare la inscrierea cu caracter nedefinitiv in Cartea funciara a actelor si faptelor juridice referitoare la terenuri si constructii

ACT EMIS DE: OFICIUL NATIONAL DE CADASTRU, GEODEZIE SI CARTOGRAFIE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 90 din 22 februarie 2001


SmartCity3


    Presedintele Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie,
    in temeiul prevederilor art. 5 lit. a) si b) din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 si ale art. 2 alin. (6) din Hotararea Guvernului nr. 1.038/1996 privind organizarea si functionarea Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie, cu modificarile si completarile ulterioare,
    emite prezentul ordin.

    Art. 1
    Se aproba Instructiunile privind intocmirea documentatiei cadastrale tehnice necesare la inscrierea cu caracter nedefinitiv in Cartea funciara a actelor si faptelor juridice referitoare la terenuri si constructii, cuprinse in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                     Presedintele Oficiului National
                  de Cadastru, Geodezie si Cartografie,
                               Tudor Dana

    ANEXA 1

                              INSTRUCTIUNI
privind intocmirea documentatiei cadastrale tehnice necesare la inscrierea cu caracter nedefinitiv in Cartea funciara a actelor si faptelor juridice referitoare la terenuri si constructii

    1. Cadrul normativ:

    - Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996;
    - Regulamentul de organizare si functionare a birourilor de carte funciara ale judecatoriilor, aprobat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 2.371/C/1997 si publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 84 din 23 februarie 1998;
    - Protocolul incheiat intre Ministerul Justitiei (MJ), Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie (ONCGC) si Uniunea Nationala a Notarilor Publici din Romania (UNNP), in vederea colaborarii privind efectuarea inscrierilor cu caracter nedefinitiv in Cartea funciara;
    - Normele tehnice pentru introducerea cadastrului general, aprobate prin Ordinul presedintelui ONCGC nr. 452/1999 si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 78 din 25 februarie 1999;
    - Regulamentul privind autorizarea persoanelor fizice si juridice care pot sa realizeze si sa verifice lucrari de specialitate in domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei pe teritoriul Romaniei, aprobat prin Ordinul presedintelui ONCGC nr. 451/1999 si publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 50 din 3 februarie 1999;
    - Regulamentul privind avizarea lucrarilor de geodezie, cartografie, cadastru, fotogrammetrie si teledetectie, aprobat prin Ordinul presedintelui ONCGC nr. 347/1998 si publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 412 din 29 octombrie 1998;
    - Regulamentul privind receptia lucrarilor de geodezie, cartografie, cadastru, fotogrammetrie si teledetectie, aprobat prin Ordinul presedintelui ONCGC nr. 450/1999 si publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 50 din 3 februarie 1999;
    - Regulamentul pentru verificarea lucrarilor de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei, realizate de persoane fizice si juridice autorizate, aprobat prin Ordinul presedintelui ONCGC nr. 691/1999 si publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 641 din 29 decembrie 1999;
    - Ordinul ministrului justitiei nr. 1.330/C/1999 privind infiintarea cartilor funciare cu caracter nedefinitiv;
    - Decretul-lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispozitiunilor privitoare la cartile funciare;
    - Hotararea Guvernului nr. 834/1991 privind stabilirea si evaluarea unor terenuri detinute de societatile comerciale cu capital de stat, cu modificarile si completarile ulterioare;
    - Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile ulterioare.

    2. Consideratii generale privind inscrierea cu caracter nedefinitiv si continutul documentatiei tehnice cadastrale

    Incepand cu data de 1 iulie 1999, pe baza Ordinului ministrului justitiei nr. 1.330/C/1999 si a protocolului incheiat intre ONCGC, UNNP si MJ, s-a trecut la inscrierea cu caracter nedefinitiv in cartile funciare.
    Ca urmare, orice act si fapt juridic cu privire la terenuri sau constructii trebuie inscrise cu caracter nedefinitiv in Cartea funciara, daca pe acel teritoriu administrativ nu s-au definitivat lucrarile de introducere a cadastrului general (daca identificarea imobilelor nu se poate face cu numerele topografice din Cartea funciara si acolo unde s-au infiintat birouri de carte funciara in anul 1999).
    Potrivit art. 61 din Legea nr. 7/1996, "Actele si faptele juridice privind terenurile si constructiile situate pe un teritoriu administrativ pentru care nu s-au definitivat documentele cadastrului general se vor inscrie cu caracter nedefinitiv, in cate o carte funciara, urmand ca inscrierea definitiva sa fie efectuata la punerea in aplicare a cadastrului general si pe acel teritoriu. In aceleasi conditii se vor inscrie si titlurile de proprietate emise in temeiul Legii fondului funciar nr. 18/1991. La cererea de inscriere se va atasa schita de plan a terenului sau a constructiei la care se refera inscrierea, intocmita de un cadru tehnic de specialitate autorizat de oficiul judetean de cadastru, geodezie si cartografie. Schita de plan va cuprinde configuratia parcelelor de teren sau a constructiilor, suprafetele, categoriile de folosinta, caracteristicile calitative ale terenului, elementele pentru precizarea locului unde este situat imobilul, data intocmirii si numele celui care a intocmit schita.
    Masuratorile cadastrale efectuate in cadrul actiunilor de aplicare a Legii fondului funciar nr. 18/1991 si evidentiate ca atare in documentele cadastrale si in titlurile de proprietate se preiau ca date definitive ale cadastrului pentru teritoriul administrativ respectiv, daca acestea corespund normelor metodologice de cadastru elaborate de catre Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie.
    Lucrarile tehnice de cadastru vor sta la baza eliberarii titlurilor de proprietate, emise in baza Legii fondului funciar nr. 18/1991, acolo unde acestea n-au fost intocmite si inmanate".
    Rezulta ca la cererea de inscriere se va atasa documentatia cadastrala tehnica, intocmita numai de o persoana fizica autorizata de ONCGC/OJCGC, lucrare care a fost avizata/receptionata de OJCGC.
    Potrivit art. 9 alin. 2 din Regulamentul privind avizarea lucrarilor de geodezie, cartografie, cadastru, fotogrammetrie si teledetectie, aprobat prin Ordinul presedintelui ONCGC nr. 347/1998, "Avizul este obligatoriu pentru lucrarile de profil finantate din banii publici, precum si pentru cele finantate din alte surse, cu exceptia planurilor de amplasament si delimitare a bunurilor imobile, necesare inregistrarii in evidentele cadastral-juridice sau utilizarii in circuitul civil, daca suprafata implicata este sub un hectar in intravilan, respectiv 10 hectare in extravilan".

    3. Consideratii privind modul de desfasurare a activitatii de inscriere cu caracter nedefinitiv in Cartea funciara

    3.1. Sintetic, fluxul informational privind inscrierea cu caracter nedefinitiv in Cartea funciara cuprinde urmatoarele etape (anexa nr. 8):
    1. Solicitantul (proprietarul bunului imobil sau reprezentantul legal al acestuia) se adreseaza notarului public, OJCGC, Biroului de carte funciara, dupa ce in prealabil a contactat o persoana fizica/juridica autorizata pentru intocmirea documentatiei tehnice cadastrale.
    2. Persoana fizica/juridica autorizata intocmeste documentatia cadastrala tehnica (pentru bunurile imobile situate in intravilan care au suprafata mai mare de 1 ha si de 10 ha pentru cele din extravilan planurile de amplasament si delimitare vor fi supuse verificarii de catre persoane fizice/juridice autorizate de ONCGC in categoria D inainte de a fi receptionate de OJCGC) si o inainteaza OJCGC sau proprietarului bunului imobil.
    3. OJCGC verifica, receptioneaza si, dupa caz, avizeaza documentatia, atribuie numar cadastral provizoriu si o elibereaza persoanei fizice autorizate sau proprietarului bunului imobil.
    4. Solicitantul prezinta documentatia eliberata de OJCGC la Biroul de carte funciara, care deschide o carte funciara nedefinitiva si emite o incheiere. Daca un imobil a fost inscris in Cartea funciara nedefinitiva, Biroul de carte funciara elibereaza la cerere un extras de carte funciara.
    5. Cand are loc un act sau un fapt juridic privitor la teren sau la constructii, pe baza documentatiei tehnice cadastrale receptionate notarul public intocmeste actul notarial si transmite Biroului de carte funciara sau, dupa caz, solicitantului (in cazul tranzactiilor) intreaga documentatie.
    6. Biroul de carte funciara transmite OJCGC incheierea efectuata si documentatia privind inscrierea efectuata (saptamanal), inclusiv numarul Cartii funciare si, dupa caz, date referitoare la noul proprietar.

    NOTA:
    - Fluxul informational privind inscrierea cu caracter nedefinitiv in Cartea funciara se refera la cazul in care solicitantului ii este necesara documentatia tehnica cadastrala in vederea intocmirii unui act constitutiv sau translativ de drepturi, in forma autentica.
    - In cazul in care solicitantul doreste doar deschiderea Cartii funciare cu caracter nedefinitiv in scopul opozabilitatii dreptului deja dobandit, se exclud pct. 5 si 6 ale paragrafului 3.1.

    3.2. Continutul dosarului depus la OJCGC pentru receptionarea documentatiei cadastrale tehnice necesare in vederea inscrierii cu caracter nedefinitiv in Cartea funciara este diferentiat, in functie de una dintre situatiile in care se afla imobilul, astfel:
    3.2.1. Pentru apartamente situate in blocuri:
    - cerere-tip (model prezentat in anexa nr. 1);
    - fisa bunului imobil (model prezentat in anexa nr. 2);
    - releveul apartamentului, de regula la scara 1:100 sau, dupa caz, 1:50, intocmit de persoana fizica/juridica autorizata de ONCGC/OJCGC (model prezentat in anexa nr. 5);
    - plan de amplasament si delimitare a bunului imobil, la scara 1:500, 1:1.000 sau 1:2.000 (model prezentat in anexa nr. 3). Se va intocmi un plan de amplasament si delimitare a terenului pe care este amplasat blocul (va fi inclusa si suprafata terenului aferenta blocului, inclusiv trotuarul de protectie, asa cum a fost stabilita prin decizia/hotararea consiliului local) si se va calcula cota-indiviza aferenta fiecarui apartament. Se admit si planuri la scara 1:5.000 sau 1:10.000, in cazul in care planuri la scarile enumerate mai sus nu exista, iar ridicarea topografica a blocului ar depasi limita tarifelor de onorarii stabilite pentru imobilul in cauza;
    - copie de pe actul de proprietate al imobilului;
    - copie de pe actul de identitate al proprietarului;
    - declaratie pe propria raspundere privind identificarea si individualizarea limitelor bunului imobil masurat (model prezentat in anexa nr. 6);
    - memoriu tehnic (model prezentat in anexa nr. 7).
    3.2.2. Pentru terenuri cu sau fara constructii:
    - cerere-tip (model prezentat in anexa nr. 1);
    - plan de amplasament si delimitare a bunului imobil la scara 1:500, 1:1.000 sau 1:2.000, intocmit conform Normelor tehnice pentru introducerea cadastrului general (model prezentat in anexa nr. 4);
    - plan de incadrare in zona la scara 1:2.000, 1:10.000 sau 1:25.000 (in fisa bunului imobil);
    - fisa bunului imobil (model prezentat in anexa nr. 2);
    - copie de pe actul de proprietate al imobilului;
    - copie de pe actul de identitate al proprietarului;
    - memoriu tehnic (model prezentat in anexa nr. 7);
    - inventar de coordonate:
         - puncte vechi;
         - puncte noi;
         - puncte pe contur (limita proprietatii/bunului imobil);
    - descrierile topografice ale punctelor vechi si noi;
    - calculul analitic al suprafetelor;
    - declaratie pe propria raspundere privind identificarea si individualizarea limitelor bunului imobil masurat (model prezentat in anexa nr. 6).

    NOTA:
    - Pentru constructiile care constituie obiectul unor sarcini (ipoteci, gajari) sau care au mai multi proprietari, indiferent de destinatie, releveul va fi intocmit de o persoana fizica sau juridica autorizata, de regula la scara 1:100 sau, dupa caz, 1:50, 1:20.
    - In cazul in care imobilul constructie are un singur proprietar sau nu reprezinta obiectul unei ipoteci nu este necesara efectuarea releveului.
    - Dosarul trebuie sa contina toate datele tehnice necesare in vederea intocmirii planului de amplasament si delimitare (inclusiv date referitoare la cele 4 puncte care trebuie materializate in cazul inexistentei, la distanta mai mica de 3 km a punctelor din reteaua geodezica, iar suprafata imobilului este mai mica de 10 ha).

    3.2.3. Pentru terenurile dobandite de societatile comerciale in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 834/1991:
    - cerere-tip (model prezentat in anexa nr. 1);
    - copie de pe documentatia topografica avizata care a stat la baza eliberarii titlului de proprietate;
    - anexa nr. 2 la Criteriile nr. 2.665/1C/311/1992 privind stabilirea si evaluarea terenurilor aflate in patrimoniul societatilor comerciale cu capital de stat, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 54 din 31 martie 1992 (copie);
    - fisa bunului imobil;
    - plan de amplasament si delimitare a bunului imobil la scara 1:500, 1:1.000 sau 1:2.000, intocmit conform Normelor tehnice pentru introducerea cadastrului general, actualizat, care va contine:
         - limita actuala a imobilului (incinta);
         - radierea din plan a constructiilor care nu mai exista;
         - completarea planului cu constructiile noi;
    - copie de pe certificatul de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului;
    - copie de pe actele necesare in vederea identificarii societatii comerciale (cod fiscal, certificat de inmatriculare la registrul comertului etc.);
    - inventar de coordonate:
         - puncte vechi;
         - puncte noi;
         - puncte pe contur/limita de proprietate/bun imobil;
    - descrierile topografice ale punctelor vechi si noi;
    - calculul analitic al suprafetelor;
    - declaratie pe propria raspundere privind identificarea si individualizarea limitelor bunului imobil masurat (model prezentat in anexa nr. 6);
    - memoriu tehnic (model prezentat in anexa nr. 7).
    3.2.4. Pentru terenurile dobandite in baza Legii fondului funciar nr. 18/1991:
    - cerere-tip (model prezentat in anexa nr. 1);
    - copie de pe extrasul din planul de parcelare vizat de OCAOTA (pentru terenurile situate in extravilan), acolo unde acesta exista, sau, dupa caz, procesul-verbal de punere in posesie;
    - plan de amplasament si delimitare (cadastral) a bunului imobil;
    - plan de incadrare in zona la scara 1:500, 1:1.000 sau 1:2.000, pentru terenurile situate in intravilan;
    - fisa bunului imobil;
    - copie de pe actul de proprietate (titlul de proprietate) si copie de pe actul de identitate al proprietarului;
    - declaratie pe propria raspundere privind identificarea si individualizarea limitelor bunului imobil masurat (model prezentat in anexa nr. 6).

    NOTA:
    - Dosarele continand documentatia cadastrala tehnica aferenta unui bun imobil si, dupa caz, dosarul de verificare se vor depune pentru verificare si receptie, in toate situatiile, in 4 exemplare, dintre care numai un exemplar va ramane la OJCGC si va contine intreaga documentatie mentionata/enumerata mai sus, care se va completa cu incheierea judecatorului de carte funciara si, dupa caz, cu copia de pe actul notarial intocmit, transmis de Biroul de carte funciara la OJCGC, iar celelalte 3 exemplare nu vor cuprinde inventarul de coordonate si descrierile topografice.
    In masura in care numarul de 4 exemplare ingreuneaza activitatea OJCGC, acesta va fi stabilit de directorul general al OJCGC.
        - Exemplarul care va ramane in arhiva OJCGC va contine date din masuratori, inventare de coordonate, calculul analitic al suprafetelor, descrieri topografice ale punctelor etc.
        - Exemplarele (exemplarul) care se inmaneaza persoanei autorizate sau proprietarului nu vor contine anexele referitoare la coordonate, descrieri, calcule de suprafete, ci numai suprafata bunului imobil.
    - Exemplarul restituit solicitantului va avea urmatorul continut:
        - plan de amplasament si delimitare a bunului imobil la scara 1:500, 1:1.000 sau 1:2.000, intocmit conform Normelor tehnice pentru introducerea cadastrului general, in care se va specifica numai suprafata bunului imobil, fara redactarea inventarului de coordonate ale punctelor situate pe contur;
        - plan de incadrare in zona la scara 1:2.000, 1:10.000 sau 1:25.000 (in fisa bunului imobil);
        - fisa bunului imobil;
        - copie xerox de pe actul de proprietate;
        - copie de pe actul de identitate al proprietarului.
        - In cazul apartamentelor situate in blocuri:
            - releveul apartamentului, de regula la scara 1:100 sau, dupa caz, 1:50, intocmit de persoana fizica/juridica autorizata de ONCGC/OJCGC.
        - Pentru terenuri cu sau fara constructii:
            - pentru constructiile care constituie obiectul unor ipoteci (sau care au mai multi proprietari), indiferent de destinatie, releveul va fi intocmit de o persoana fizica sau juridica autorizata, de regula la scara 1:100 sau, dupa caz, 1:50, 1:20;
            - in cazul in care imobilul constructie are un singur proprietar sau nu reprezinta obiectul unei ipoteci, nu este necesara efectuarea releveului.
    - Coordonatele si planurile vechi utilizate la intocmirea dosarelor, daca nu exista copia de pe chitanta, care sa faca dovada procurarii acestora, vor fi taxate conform Ordinului presedintelui ONCGC nr. 468/1999 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile prestate de Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie si de unitatile subordonate acestuia, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 111 din 18 martie 1999.
    - In toate cazurile fisa bunului imobil si planul de amplasament si delimitare (cadastral) a bunului imobil se stampileaza pe toate exemplarele de catre persoana autorizata si de OJCGC.
    - Planul de amplasament si delimitare (cadastral) a bunului imobil va contine inventarul de coordonate numai pe exemplarul care ramane in evidenta OJCGC.
    - In cazul in care se transmite dreptul de proprietate asupra uneia sau mai multor parti dintr-un bun imobil, se va intocmi o documentatie cadastrala pentru intregul bun imobil, se individualizeaza partea sau partile care se instraineaza si se atribuie numar cadastral provizoriu fiecarei parti.
    - Dupa ramanerea definitiva si irevocabila a incheierii operatiunea de inscriere nedefinitiva in Cartea funciara se comunica OJCGC pentru a fi avuta in vedere la finalizarea lucrarilor cadastrale pentru teritoriul administrativ comunal sau orasenesc (art. 132 din Regulamentul de organizare si functionare a birourilor de carte funciara ale judecatoriilor).

    4. Numerotarea cadastrala provizorie

    4.1. Prevederi generale
    4.1.1. Fiecare unitate administrativ-teritoriala se identifica prin codul SIRUTA extras din Registrul permanent al unitatilor administrativ-teritoriale, publicat de Institutul National de Statistica si Studii Economice.
    4.1.2. Bunul imobil se individualizeaza prin numarul cadastral care asigura legatura dintre planul cadastral, registrele cadastrale si inregistrarile din Cartea funciara. Numarul cadastral al bunului imobil este unul dintre identificatorii de legatura logica intre baza de date grafice si baza de date alfanumerice in sistemul informatic al cadastrului.

    4.2. Numerotarea cadastrala provizorie
    4.2.1. Bunurile imobile se numeroteaza provizoriu cu cifre arabe de la 1 la n pe teritoriul administrativ, in ordinea solicitarilor. In cadrul fiecarui bun imobil parcelele componente se numeroteaza cu cifre arabe de la 1 la n, urmate de simbolul categoriei de folosinta, incepand cu categoria de folosinta curti-constructii, si se evidentiaza in continutul planului de amplasament si delimitare a bunului imobil.
    4.2.2. Suprafetelor de teren ocupate de proiectiile la sol ale constructiilor permanente din cadrul parcelelor cu categoria de folosinta curti-constructii, apartinatoare unui bun imobil, li se va atribui litera "C" urmata de un indice de la 1 la n (de exemplu: C1, C2, C3, ...).
    4.2.3. Parcelele componente ale bunurilor imobile care au suprafete mai mici de 150 mp in intravilan si 500 mp in extravilan nu se numeroteaza. Suprafata acestora se incadreaza in suprafetele si, respectiv, in categoriile de folosinta ale parcelelor alaturate ale aceluiasi bun imobil.
    4.2.4. Codul de identificare a unui bun imobil la cautarea in baza de date a cadastrului general este compus din codul SIRUTA, codul de intravilan/extravilan si numarul cadastral al acestuia.
    4.2.5. Atunci cand bunul imobil nu a mai fost inscris in Cartea funciara si se transmite dreptul de proprietate asupra uneia sau mai multor parti din acesta, fiecarei parti i se va acorda un numar cadastral provizoriu in continuarea ultimului numar atribuit pe teritoriul administrativ aferent.
    4.2.6. In situatia privind modificarile ce intervin prin operatiunile de dezlipire in structura bunurilor imobile inscrise in Cartea funciara inainte de 1 iulie 1999, numerele cadastrale provizorii vor fi atribuite separat pentru fiecare bun imobil nou, acestea fiind mentionate si pe planul de amplasament si delimitare a bunului imobil si in fisele bunului imobil rezultat.
    4.2.7. In situatia in care bunul imobil a fost inscris cu caracter nedefinitiv in Cartea funciara si se modifica prin dezlipire, numarul cadastral provizoriu va fi atribuit fractionat (de exemplu: 2349/1, 2349/2 etc.).
    4.2.8. In cazul in care bunurile imobile au fost inscrise in Cartea funciara inainte de 1 iulie 1999 si se alipesc, numarul cadastral provizoriu va fi atribuit bunului imobil rezultat, in ordinea solicitarilor.
    4.2.9. In cazul in care se alipesc bunurile imobile inscrise cu caracter nedefinitiv in Cartea funciara, se atribuie un nou numar cadastral provizoriu compus din cele doua numere cadastrale cu liniuta intre ele.
    4.2.10. Numerele cadastrale din vechile carti funciare vor fi inregistrate atat in fisa bunului imobil, cat si in planul de amplasament si delimitare si vor fi evidentiate in baza de date la istoricul bunului imobil.

    5. Particularitati privind intocmirea documentatiei necesare in vederea inscrierii cu caracter nedefinitiv

    Inscrierea cu caracter nedefinitiv in Cartea funciara se realizeaza pe baza actului notarial si a documentatiei tehnice cadastrale, respectiv a planului de amplasament si delimitare a bunului imobil, a fisei bunului imobil si a memoriului tehnic, intocmite de persoane fizice/persoane juridice autorizate de ONCGC/OJCGC, avizate/receptionate de OJCGC in conformitate cu Regulamentul de avizare/receptie a lucrarilor de geodezie, cartografie, cadastru, fotogrammetrie si teledetectie.
    Planul de amplasament si delimitare, precum si fisa bunului imobil se vor intocmi in conformitate cu prevederile art. 13 si ale anexelor nr. 1 si 7 din Normele tehnice pentru introducerea cadastrului general, aprobate prin Ordinul presedintelui ONCGC nr. 452/1999 si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 78 din 25 februarie 1999.

    5.1. Pentru apartamente situate in blocuri
    Inscrierea cu caracter nedefinitiv in Cartea funciara a unei constructii care face obiectul proprietatii pe etaje sau pe apartamente se va efectua pe baza fisei bunului imobil si a planului de amplasament si delimitare, deschizandu-se astfel Cartea funciara colectiva pentru intreaga constructie si cate o Carte funciara individuala pentru fiecare etaj sau apartament avand proprietari diferiti.
    In cazul in care nu exista planuri topografice (cadastrale) la scarile 1:500, 1:1.000 sau 1:2.000, iar ridicarea topografica ar necesita costuri care depasesc tarifele onorariilor aprobate pentru categoria bunului imobil respectiv, va fi atribuit un numar cadastral provizoriu pe baza planului de incadrare in zona.
    Planul de incadrare in zona va fi eliberat de OJCGC care, o data cu avizarea si receptionarea releveului apartamentului, va atribui numar cadastral atat acestuia, cat si intregului bun imobil (bloc).
    Numarul cadastral al fiecarui apartament va fi un numar fractionat, al carui numarator va fi numarul cadastral al bunului imobil (bloc), iar numitorul va fi, dupa caz, numarul etajului sau al apartamentului. Atunci cand apartamentele nu sunt numerotate pe intregul bloc, ci pe scari, numarul cadastral al fiecarui apartament va fi un numar fractionat, al carui numarator va fi numarul cadastral al blocului, iar numitorul va fi numarul scarii urmat de semnul ";", dupa care urmeaza numarul etajului sau al apartamentului, dupa caz (de exemplu: 300/2;1, in care: 300 - numarul cadastral provizoriu atribuit blocului; 2 - numarul scarii; 1 - numarul etajului, in cazul proprietatii individuale pe etaje, sau 300/2;20, in cazul proprietatii pe apartamente, 20 fiind numarul apartamentului).

    NOTA:
    Numarul cadastral al bunului imobil se va atribui de catre OJCGC, cu caracter nedefinitiv, in ordinea solicitarilor, de la 1 la n, in cadrul teritoriului administrativ si se va consemna intr-un registru de evidenta.

    Exemple de numerotare cadastrala:
    1. Atribuirea numarului cadastral provizoriu in cazul unui apartament, atunci cand numerotarea apartamentelor se face de la 1 la n pe intregul bloc:
    203/22,
    in care:
    203 - numarul cadastral al blocului;
    22 - numarul apartamentului.
    2. Atribuirea numarului cadastral provizoriu in cazul unui apartament, atunci cand numerotarea apartamentelor se face de la 1 la n pe fiecare scara:
    300/2;20,
    in care:
    300 - numarul cadastral al blocului;
    2 - numarul scarii;
    20 - numarul apartamentului.
    3. Atribuirea numarului cadastral provizoriu in cazul unui apartament situat la subsol:
    200/-1; n,
    in care:
    200 - numarul cadastral al blocului;
    -1 - subsol;
    n - numarul apartamentului.
    In cazul in care constructia are mai multe niveluri la subsol, ele vor fi numerotate cu valori negative: -1, -2, -3 etc.
    4. Atribuirea numarului cadastral provizoriu in cazul unui apartament nenumerotat situat la mansarda (203/n, in care n este numarul acordat in continuarea ultimului numar de apartament sau de etaj):
    203/20,
    in care:
    203 - numarul cadastral al blocului;
    20 - numarul acordat in continuarea ultimului numar de apartament (in cazul in care sunt mai multe apartamente ele vor fi numerotate in continuare, pentru a putea fi identificate).
    5. Acordarea numarului cadastral provizoriu unui spatiu comercial situat la parterul unui bloc: 250/0 (cand spatiul comercial are un singur proprietar), in care:
    250 - numarul cadastral al blocului;
    0 - parter;
    250/0/1, 250/0/2 etc. (cand spatiul comercial are mai multi proprietari),
    in care: 250 - numarul cadastral al blocului;
    0 - parter;
    1, 2 - identificatorii proprietarilor din spatiul comercial respectiv.
    6. Acordarea numarului cadastral provizoriu unui spatiu comercial situat la parterul a doua blocuri:
    275/0/n
    250/0/m,
    in care: 275, 250 - numerele cadastrale ale celor doua blocuri;
    0 - parter;
    n - numerotarea spatiului comercial in blocul cu numarul cadastral 275;
    m - numerotarea spatiului comercial in blocul cu numarul cadastral 250.
    7. Inscrierea in Cartea funciara a unei boxe situate la subsolul unui bloc (numai in cazul in care proprietarul nu detine alte proprietati in bloc):
    300/-1;10,
    in care: 300 - numarul cadastral al blocului;
    -1 - subsol;
    10 - numarul de la 1 la n dat boxelor pentru pozitionare.
    In cazul in care boxa este proprietatea unui detinator de apartament din bloc, caruia i s-a atribuit numar cadastral nedefinitiv, aceasta va fi indicata la cap. B din fisa bunului imobil, numarul cadastral provizoriu fiind valabil pentru intregul bun imobil (apartament + boxa).
    8. Inscrierea in Cartea funciara a unui garaj situat la subsolul unui bloc:
    300/-1/n,
    in care: 300 - numarul cadastral al blocului;
    -1 - subsol;
    n - numarul garajului.

    NOTA:
    In toate cazurile, cu exceptia spatiilor comerciale situate la subsol, demisol, parter, mezanin sau la etaj, daca apartamentele sunt numerotate, nu se tine seama de numarul nivelului la care acestea sunt situate.

    5.2. Pentru terenuri cu sau fara constructii
    Inscrierea cu caracter nedefinitiv in Cartea funciara a unui bun imobil teren cu sau fara constructii se va efectua pe baza fisei bunului imobil si a planului de amplasament si delimitare, deschizandu-se astfel Cartea funciara a bunului imobil respectiv.
    Bunul imobil cu sau fara constructii se numeroteaza provizoriu cu cifre arabe de la 1 la n pe teritoriul administrativ, in ordinea solicitarilor. In cadrul fiecarui bun imobil parcelele componente se numeroteaza cu cifre arabe de la 1 la n, urmate de simbolul categoriei de folosinta, incepand cu categoria de folosinta curti-constructii, si se evidentiaza in continutul planului de amplasament si delimitare a bunului imobil.

    Exemple de numerotare cadastrala:
    1. Inscrierea in Cartea funciara a unei portiuni dintr-un bun imobil care a mai fost inscris cu caracter nedefinitiv in Cartea funciara (dezmembrare):
    500/1; 500/2,
    in care: 500 - numarul cadastral al bunului imobil inscris initial;
    1 si 2 - cele doua parti ale imobilului dezmembrat.
    2. Inscrierea in Cartea funciara a unei portiuni dintr-un bun imobil care nu a mai fost inscris cu caracter nedefinitiv in Cartea funciara:
    501 si 502,
    in care 501 si 502 - numerele cadastrale pentru cele doua viitoare bunuri imobile.
    3. In cazul in care se alipesc bunurile imobile inscrise cu caracter nedefinitiv in Cartea funciara se atribuie un nou numar cadastral provizoriu compus din cele doua numere cadastrale cu liniuta intre ele:
    601 si 602,
    in care: 601-602 - numarul cadastral al bunului imobil rezultat din alipirea celor doua bunuri imobile.

    5.3. Pentru terenurile dobandite de societatile comerciale in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 834/1991, cu modificarile ulterioare
    Documentatiile topografice intocmite pentru stabilirea si evaluarea terenurilor societatilor comerciale cu capital de stat, in conformitate cu Hotararea Guvernului nr. 834/1991, cu modificarile ulterioare, sau documentatiile topografice intocmite de institutiile subordonate titularilor cadastrelor de specialitate vor fi acceptate pentru inscrierea cu caracter nedefinitiv in Cartea funciara daca au fost actualizate de persoane fizice/juridice autorizate, daca sunt adaptate la cerintele normelor tehnice si sunt verificate si receptionate de OJCGC.
    Pentru regii autonome sau societati comerciale (de exemplu: Tofan Grup, Metro etc) care nu fac obiectul Hotararii Guvernului nr. 834/1991 documentatiile topografice care se vor intocmi vor contine aceleasi piese.
    Copia de pe documentatia topografica avizata, pe baza careia s-a eliberat certificatul de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului, va contine urmatoarele:
    a) inventare de coordonate;
    b) descrieri topografice ale punctelor;
    c) calculul analitic al suprafetelor;
    d) schita retelei de sprijin;
    e) planurile topografice avizate;
    f) procesele-verbale de vecinatate;
    g) copie de pe anexa nr. 2 la Criteriile nr. 2.665/1C/311/1992 privind stabilirea si evaluarea terenurilor aflate in patrimoniul societatilor comerciale cu capital de stat, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 54 din 31 martie 1992.
    In cazul societatilor care vor sa instituie o ipoteca asupra unui corp de cladire aflat in patrimoniul acestora, se va solicita documentatia cadastrala pentru intregul bun imobil.

    Exemple de numerotare cadastrala:
    Inscrierea in Cartea funciara a unei parti dintr-un bun imobil apartinand unei societati comerciale:
    505/1, 505/2, 505/3 etc.,
    in care: 505 - numarul cadastral al intregului bun imobil;
    505/2 - partea care urmeaza sa fie inscrisa in Cartea funciara.

    5.4. Pentru terenurile dobandite in baza Legii fondului funciar nr. 18/1991
    Masuratorile cadastrale efectuate in cadrul actiunilor de aplicare a Legii fondului funciar nr. 18/1991 si evidentiate ca atare in documentele cadastrale si in titlurile de proprietate se inscriu cu caracter nedefinitiv in Cartea funciara numai daca au fost actualizate si verificate de catre o persoana fizica autorizata din punct de vedere al corespondentei cu prevederile normelor tehnice pentru introducerea cadastrului si daca au fost verificate si receptionate de OJCGC.

    ANEXA 1
    la instructiuni

                              Catre
        Oficiul judetean de cadastru, geodezie si cartografie ........
                         - Model-cadru -

    Subsemnatul ..................., cu domiciliul in ...................., str. .................. nr. ...., proprietar al imobilului situat in .............
............................................................................, depun prezenta documentatie in vederea atribuirii numarului cadastral provizoriu necesar la inscrierea proprietatii in Cartea funciara.

        Data ...............                Semnatura ...............

    Domnului director general al OJCGC ................................

    ANEXA 2
    la instructiuni

                                                                     - Model -

                                 FISA
                             bunului imobil
                  din str. .................. nr. ........

    Judetul ..........................   Sectiune plan/nomenclatura ............
    Teritoriul administrativ .........   Nr. sector cadastral ..................
    Cod SIRUTA .......................   Nr. cadastral al bunului imobil .......
    Cod intravilan/extravilan ........   Nr. carte funciara ....................

   SCHITA
   BUNULUI
   IMOBIL                        A. DATE REFERITOARE LA TEREN
 _________  ___________________________________________________________________
|         ||Nr.  |Categoria|Cod grupa |Suprafata |Clasa de|   Zona    |        |
|         ||crt. |    de   |destinatie|   din    |calitate| in cadrul |Mentiuni|
|         ||     |folosinta|          |masuratori|        |localitatii|        |
|         ||     |         |          |   (mp)   |        |           |        |
|         ||_____|_________|__________|__________|________|___________|________|
|         ||  1  |    2    |    3     |     4    |    5   |     6     |   7    |
|         ||_____|_________|__________|__________|________|___________|________|
|         ||_____|_________|__________|__________|________|___________|________|
|         ||_____|_________|__________|__________|________|___________|________|
|         ||_____|_________|__________|__________|________|___________|________|
|         ||_____|_________|__________|__________|________|___________|________|
|         ||TOTAL|         |          |          |        |           |        |
|         ||_____|_________|__________|__________|________|___________|________|
|         |
|         |                   B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCTII
|         | ___________________________________________________________________
|         ||   Nr. corp  |   Denumire   | Suprafata  |    Cod     |            |
|         ||   cladire/  |              | construita |   grupa    |  Mentiuni  |
|         || constructie |              |   la sol   | destinatie |            |
|         ||             |              |    (mp)    |            |            |
|         ||_____________|______________|____________|____________|____________|
|         ||      1      |      2       |      3     |      4     |      5     |
|         ||_____________|______________|____________|____________|____________|
|         ||_____________|______________|____________|____________|____________|
|         ||_____________|______________|____________|____________|____________|
|         ||_____________|______________|____________|____________|____________|
|         ||_____________|______________|____________|____________|____________|
|         ||    TOTAL    |              |            |            |            |
|_________||_____________|______________|____________|____________|____________|

                      C. DATE REFERITOARE LA PROPRIETAR
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |Nume/Denumire|Domiciliu/ |Cod numeric| A | B |    C    |    D   |        |
|crt.|  proprietar |  Sediu    | personal/ |   |   |_________|________|Mentiuni|
|    |             |proprietar |Cod SIRUES |   |   | C1 | C2 | D1 |D2 |        |
|____|_____________|___________|___________|___|___|____|____|____|___|________|
| 1  |      2      |      3    |      4    | 5 | 6 |  7 |  8 |  9 |10 |    11  |
|____|_____________|___________|___________|___|___|____|____|____|___|________|
|____|_____________|___________|___________|___|___|____|____|____|___|________|
|____|_____________|___________|___________|___|___|____|____|____|___|________|
|____|_____________|___________|___________|___|___|____|____|____|___|________|
|____|_____________|___________|___________|___|___|____|____|____|___|________|

    Intocmit:___________     Data:___________     Verificat:________________

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai sus este urmatoarea:
    A - Tipul actului de proprietate, nr. si data inregistrarii/eliberarii
    B - Cod grupa proprietate
    C - Suprafata din act (ha sau mp)
        C1 - Teren
        C2 - Constructie
    D - Modul de detinere
        Teren/constructie
        D1 - Exclusiv
        D2 - Indiviziune

    ANEXA 3
    la instructiuni

             PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A BUNULUI IMOBIL
                           (intravilan; bloc)
                               Scara 1:500

    Judetul: Municipiul Bucuresti            Numele si prenumele proprietarului:
    Teritoriul administrativ: Sectorul 2     Damian Grigore
    Cod SIRUTA: 179150                       Adresa:
    Adresa:                                  Bd Florilor nr. 6, bl. 25, sc. 2,
    Bd Florilor nr. 6, bl. 25                et. 1, ap. 44
    Nr. cadastral ......................     Localitatea: Bucuresti
                                             Judetul:

    Figura 1 - Plan de amplasament si delimitare a bunului imobil (intravilan; bloc) - se afla in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr. 90 din 22 februarie 2001, la pagina 9.

           Sistemul de proiectie STEREOGRAFIC local mun. BUCURESTI

 ___________________________________    ___________________________________
| Punct |     X (m)   |     Y (m)   |  | Punct |     X (m)   |     Y (m)   |
|_______|_____________|_____________|  |_______|_____________|_____________|
|   1   | 557.480.473 | 336.011.381 |  |   30  | 557.478.580 | 336.012.642 |
|_______|_____________|_____________|  |_______|_____________|_____________|
|   2   | 557.483.517 | 336.013.352 |  |   31  | 557.841.632 | 336.014.820 |
|_______|_____________|_____________|  |_______|_____________|_____________|
|   3   | 557.496.866 | 336.016.572 |  |   32  | 557.497.196 | 336.018.389 |
|_______|_____________|_____________|  |_______|_____________|_____________|
|   4   | 557.497.260 | 336.015.240 |  |   33  | 557.497.893 | 336.016.952 |
|_______|_____________|_____________|  |_______|_____________|_____________|
|   5   | 557.502.654 | 336.016.837 |  |   34  | 557.503.561 | 336.018.302 |
|_______|_____________|_____________|  |_______|_____________|_____________|
|   6   | 557.507.424 | 336.000.728 |  |   35  | 557.509.063 | 335.999.695 |
|_______|_____________|_____________|  |_______|_____________|_____________|
|   7   | 557.497.875 | 335.998.674 |  |   36  | 557.507.755 | 335.998.294 |
|_______|_____________|_____________|  |_______|_____________|_____________|
|   8   | 557.496.142 | 335.998.097 |  |   37  | 557.497.374 | 335.996.204 |
|_______|_____________|_____________|  |_______|_____________|_____________|
|   9   | 557.494.998 | 336.001.610 |  |   38  | 557.494.192 | 335.995.987 |
|_______|_____________|_____________|  |_______|_____________|_____________|
|  10   | 557.492.789 | 336.000.890 |  |   39  | 557.493.582 | 335.998.772 |
|_______|_____________|_____________|  |_______|_____________|_____________|
|  11   | 557.491.980 | 336.003.395 |  |   40  | 557.491.489 | 335.997.989 |
|_______|_____________|_____________|  |_______|_____________|_____________|
| Suprafata blocului = 325,63 mp    |  |   41  | 557.490.399 | 336.000.600 |
|___________________________________|  |_______|_____________|_____________|
                                       |   42  | 557.485.037 | 335.998.206 |
                                       |_______|_____________|_____________|

    Numele si prenumele executantului:             DATA:
    Semnatura si stampila
   
    ANEXA 4
    la instructiuni

             PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A BUNULUI IMOBIL
                              (intravilan)
                               Scara 1:500

    Judetul: Municipiul Bucuresti            Numele si prenumele proprietarului:
    Teritoriul administrativ: Sectorul 6     Tanase Constantin
    Cod SIRUTA: 179150                       Tanase Elena
    Adresa imobilului:                       Adresa:
    Str. Dudului nr. 31, sectorul 6          Str. Granitului nr. 41, sectorul 6
    Nr. cadastral al bunului imobil ....     Localitatea: Bucuresti
                                             Judetul:

    Figura 2 - Plan de amplasament si delimitare a bunului imobil (intravilan) - se afla in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr. 90 din 22 februarie 2001, la pagina 10.

    SISTEM DE PROIECTIE: STEREOGRAFIC
    LOCAL MUN. BUCURESTI
     __________________________________
    | Nr. pct. |     X     |     Y     |
    |__________|___________|___________|
    |     1    | 550644,84 | 341242,90 |
    |__________|___________|___________|
    |     2    | 550655,25 | 341238,45 |
    |__________|___________|___________|
    |     3    | 550664,15 | 341234,65 |
    |__________|___________|___________|
    |     4    | 550670,11 | 341232,11 |
    |__________|___________|___________|
    |     5    | 550680,86 | 341227,51 |
    |__________|___________|___________|
    |     6    | 550675,59 | 341217,34 |
    |__________|___________|___________|
    |          S = 440 mp              |
    |__________________________________|

    Numele si prenumele executantului: ing. ZAHARIA ION
    Semnatura si stampila                                    Data: 14.04.2000
    .....................

    ANEXA 5
    la instructiuni

                            RELEVEU APARTAMENT
                              Scara 1:100

    Judetul: Municipiul Bucuresti            Numele si prenumele proprietarului:
    Teritoriul administrativ: Sectorul 2     Damian Grigore
    Cod SIRUTA: 179150                       Adresa:
    Adresa:                                  Aleea Sinaia nr. 4, bl. 82, sc. 2,
    Aleea Sinaia nr. 4, bl. 82, sc. 2,       et. 1, ap. 44
    et. 1, ap. 44                            Localitatea: Bucuresti
    Nr. cadastral .......................    Judetul: ..........................

    Figura 3 - Releveu apartament - se afla in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr. 90 din 22 februarie 2001, la pagina 11.

                RECAPITULATIE
     ______________________________________
    |    Nr.   |   Denumire   | Suprafata  |
    | incapere |   incapere   | utila (mp) |
    |__________|______________|____________|
    |     1    | Camera de zi |    18,06   |
    |__________|______________|____________|
    |     2    | Bucatarie    |     6,61   |
    |__________|______________|____________|
    |     3    | Dormitor     |    11,52   |
    |__________|______________|____________|
    |     4    | Baie         |     4,33   |
    |__________|______________|____________|
    |     5    | Debara       |     0,54   |
    |__________|______________|____________|
    |     6    | Camara       |     0,78   |
    |__________|______________|____________|
    |     7    | Hol          |     6,42   |
    |__________|______________|____________|
    | Total suprafata utila        48,26   |
    |______________________________________|
    | Suprafata balcon              3,51   |
    |______________________________________|
    | Total                        51,77   |
    |______________________________________|

    Numele si prenumele executantului: ing. ZAHARIA ION
    Semnatura si stampila                                    Data: 14.04.2000
    .....................

    ANEXA 6
    la instructiuni

                                  Catre
        Oficiul judetean de cadastru, geodezie si cartografie ..............
                             - Model-cadru -

                               DECLARATIE

    Subsemnatul ............................, domiciliat in ................, in calitate de proprietar al bunului imobil din .................................., declar pe propria raspundere ca bunul imobil masurat este proprietatea mea si imi asum intreaga raspundere pentru identificarea si individualizarea limitelor bunului imobil masurat.

    Data ....................

                                        Semnatura ...................

    Domnului director general al OJCGC ......................................

    ANEXA 7
    la instructiuni

                              MEMORIU TEHNIC
                              - Model-cadru -

    1. Denumirea lucrarii: titlul sub care se elaboreaza lucrarea (identic cu cel din cartusul planselor) si numarul lucrarii in registrul de evidenta propriu
    2. Beneficiarul lucrarii: numele si prenumele sau denumirea, adresa ori sediul
    3. Executantul lucrarii: numele si prenumele sau denumirea, numarul autorizatiei
    4. Obiectul lucrarii: scurta prezentare, cu datele de localizare si identificare a bunului imobil care face obiectul lucrarii:
    a) in cazul bunurilor imobile, terenuri cu constructii, se va face o descriere generala a constructiei conform tabelului urmator:
________________________________________________________________________
 Nr.          Destinatia            Suprafata      Numarul      Numarul
 crt.                            ocupata la sol    de etaje    de camere
________________________________________________________________________
  1.
________________________________________________________________________
  2.
________________________________________________________________________

    b) in cazul unei constructii care face obiectul proprietatii pe etaje sau apartamente se va face o descriere generala a intregii constructii conform tabelului urmator:
________________________________________________________________________
Numarul     Numarul     Numarul   Numarul       Modul de numerotare
blocului  de niveluri  de scari  de camere       a apartamentelor
                                            (pe scari/pe intregul bloc)
________________________________________________________________________
  1
________________________________________________________________________
  2
________________________________________________________________________

    5. Scopul lucrarii: scurta prezentare a scopului in care se executa lucrarea cadastrala (dezmembrare, parcelare, iesire din indiviziune, comasare, intabulare titlu de proprietate, intabulare constructii, apartamente etc.)
    6. Amplasamentul bunului imobil: prezentarea locului unde este amplasat terenul, cu elemente de reperaj
    7. Situatia juridica a imobilului in Cartea funciara veche: prezentarea Cartii funciare in care este intabulat imobilul in cauza, cu eventuale comentarii daca apar situatii deosebite cu privire la proprietate si la sarcini sau prezentarea actului de proprietate detinut de proprietar
    8. Operatiuni topocadastrale efectuate: prezentarea succinta a lucrarilor topografice si cadastrale efectuate in cadrul lucrarii: metodele si aparatura folosite la masuratori, sistemul de coordonate, punctele de sprijin vechi si noi folosite, descrierea punctelor noi determinate in cadrul lucrarii (puncte de indesire a retelei de sprijin sau a retelei de ridicare) si modul de calcul al coordonatelor punctelor ce definesc varfurile conturului parcelelor cadastrale determinate in lucrare, descrierea sumara a noilor linii de delimitare a parcelelor, calculul suprafetelor (din coordonate) si alte descrieri necesare, in functie de specificul lucrarii.

    ANEXA 8
    la instructiuni

                           FLUX INFORMATIONAL
privind inscrierea cu caracter nedefinitiv in Cartea funciara

                          __________________________
  .- - - - - - - - - - ->|         SOLICITANT       |<---------------------
  :              .- - -->| PERSOANA FIZICA/JURIDICA |__                    |
  :              :       |__________________________|  |                   |
  :             1:                              |      |4                  |
 3:              :                              |1     |                   |5
  :           ___v_______________________    ___v______v_______            |
  :    ----->| PERSOANA FIZICA/JURIDICA  |  |                  |           |
  :   |      | AUTORIZATA DE ONCGC/OJCGC |  |   NOTAR PUBLIC   |           |
  :  3|    __| (INTOCMESTE DOCUMENTATIA  |  |  (INCHEIE ACTUL  |<- - -     |
  :   |   |  |    CADASTRALA TEHNICA)    |  |     NOTARIAL)    |      :    |
  :   |   |  |___________________________|  |__________________|      :    |
  :   |  2|                                                           :5   |
  :   |   |                                                           :    |
 _:___|___v_____________________           ___________________________v____v__
| OFICIUL JUDETEAN DE CADASTRU, |         |                                   |
|   GEODEZIE SI CARTOGRAFIE     |    6    |     BIROUL DE CARTE FUNCIARA      |
| (RECEPTIONEAZA DOCUMENTATIA   |<- - - ->| (INSCRIERE/EXTRAS CARTE FUNCIARA) |
|     CADASTRALA TEHNICA)       |         |                                   |
|_______________________________|         |___________________________________|

    1. Solicitantul se adreseaza notarului public sau persoanei fizice/juridice autorizate (PF/J A).
    2. PF/J A intocmeste documentatia tehnica cadastrala si o inainteaza oficiului judetean de cadastru, geodezie si cartografie (OJCGC).
    3. OJCGC verifica si receptioneaza documentatia si o elibereaza PF/J A sau solicitantului.
    4. Notarul public intocmeste actul notarial si il transmite, direct sau prin solicitant, Biroului de carte funciara (BCF).
    5. BCF inscrie cu caracter nedefinitiv actul sau faptul juridic si elibereaza, la cerere, extrasul de carte funciara.
    6. BCF transmite OJCGC documentatia privind inscrierea efectuata.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 946/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 946 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 1 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Bună ziua tuturor, vă rog, numele meu este Victoria. doresc repede să folosesc acest mediu pentru a tăia o mărturie despre cum Dumnezeu m-a îndreptat către un împrumutat real care mi-a transformat viața din iarbă în grație, de la săracă la o femeie bogată care se poate lăuda acum cu o viață sănătoasă și bogată fără stres sau dificultăți financiare. După atâtea luni de încercări de a obține un împrumut pe internet, am fost înșelat cu suma de 2.700 de dolari. Am devenit atât de disperată în a obține un împrumut de la un împrumutător legitim, care nu va adăuga la durerile mele, apoi am decis să contactez un prieten a mea care a primit recent un împrumut online, am discutat despre această problemă și, până la concluzia noastră, mi-a spus despre un bărbat numit domnul Elijah, care este CEO al instituțiilor de credit de împrumut. împrumutul a fost aprobat cu ușurință fără stres și s-au făcut toate pregătirile referitoare la transferul împrumutului și în mai puțin de trei (3) zile împrumutul a fost depus în contul meu bancar, am crezut că este o glumă până când am primit un apel de la banca mea că Contul meu a fost creditat cu 70.000,00 dolari. Am devenit atât de fericit că, în cele din urmă, Dumnezeu mi-a răspuns rugăciunile îndreptându-mă către un împrumutător de împrumut adevărat, care a fost capabil să îmi satisfacă dorințele inimii. mulțumiri mari domnului Elijah pentru că mi-a făcut viața rezonabilă, așa că sfătuiesc pe toți cei interesați să primească un împrumut să-l contacteze cu amabilitate prin e-mail (loancreditinstitutions00@gmail.com) sau +393510483991 așa am reușit să-mi obțin împrumutul, așa că am putut să-mi achit facturile. Așadar, mulțumesc, pentru că ați petrecut timp pentru a citi despre povestea mea de succes și mă rog ca Dumnezeu să-și facă voia în viața voastră
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Decretul 118 1994
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor și a garanțiilor necorespunzătoare este întotdeauna o preocupare pentru clienți atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT COMPANY. El a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT COMPANY a fost acreditată de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la o rată a dobânzii de 3%. Am avut privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Emiterea creditului nu ar trebui să împiedice creditul necesar. Serviciile noastre includ: - * Împrumuturi pentru investitori * Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri * Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără verificare de securitate socială și credit, garanție 100%. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vă vom realiza visul. MIDLAND CREDIT COMPANY SPUNE DA când băncile sale spun NU. În cele din urmă, finanțăm companii de credit mici, intermediari, instituții financiare mici, deoarece avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii despre obținerea împrumutului: Vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME E-mail al companiei: midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei este midlandcreditonline.com Motto: Investiții de generații.
ANONIM a comentat Decizia 263 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1322 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 42 2005
    BINE AȚI VENIT: ÎMPRUMUTUL ÎNTRE PERSOANELE SERIOASE ȘI ONESTI ONLINE. Ofertă de împrumut între persoane fizice rapid Împrumut rapid pentru a vă pune capăt grijilor în mai puțin de 72 de ore Sunteți interzis de la banca dvs. și toate încercările dvs. în alte și alte instituții financiare nu au dat nimic până acum din cauza creditului dvs. nepotrivit sau a altora nu mă mai îngrijorează să mă contactați și în mai puțin de 72 de ore la o rată rezonabilă de 2% pe an și cu privire la timpul de rambursare care vă convine vă fac împrumutul care vă va salva viața. Vă rugăm să mă contactați prin e-mail: marialeydi06@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 106 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu