Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 93 din  4 mai 2004

pentru modificarea Instructiunilor privind intocmirea documentatiei cadastrale tehnice necesare la inscrierea cu caracter nedefinitiv in Cartea funciara a actelor si faptelor juridice referitoare la terenuri si constructii, aprobate prin Ordinul presedintelui Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie nr. 946/2000

ACT EMIS DE: MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR


SmartCity3

              OFICIUL NATIONAL DE CADASTRU, GEODEZIE SI CARTOGRAFIE
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 476 din 27 mai 2004

    In vederea avizarii documentatiei cadastrale pentru terenurile si constructiile afectate de exproprieri pentru cauza de utilitate publica, avand in vedere prevederile art. 12 din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica,
    in temeiul art. 5 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 1.066/2003 privind organizarea si functionarea Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie,

    presedintele Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie emite prezentul ordin.

    Art. 1
    Instructiunile privind intocmirea documentatiei cadastrale tehnice necesare la inscrierea cu caracter nedefinitiv in Cartea funciara a actelor si faptelor juridice referitoare la terenuri si constructii, aprobate prin Ordinul presedintelui Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie nr. 946/2000, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 90 din 22 februarie 2001, se modifica dupa cum urmeaza:
    1. La punctul 3.1, subpunctul 1 va avea urmatorul cuprins:
    "1. Solicitantul (proprietarul bunului imobil/statul, ca parte interesata in cazul exproprierilor pentru utilitate publica ale terenurilor dobandite in temeiul Legii nr. 18/1991 si al Legii nr. 1/2000, cu modificarile si completarile ulterioare/reprezentantul legal al acestuia) se adreseaza notarului public, OJCGC, Biroului de carte funciara, dupa ce in prealabil a contactat o persoana fizica/juridica autorizata pentru intocmirea documentatiei tehnice cadastrale."
    2. La punctul 3.2.4, bumbii al saselea si al saptelea vor avea urmatorul cuprins:
    "- copie de pe actul de proprietate (titlul de proprietate eliberat in temeiul Legii nr. 18/1991 si al Legii nr. 1/2000, cu modificarile si completarile ulterioare) si copie de pe actul de identitate al proprietarului/actul de organizare si functionare si dovada calitatii de reprezentant al statului;
    - declaratie pe propria raspundere privind identificarea si individualizarea limitelor bunului imobil masurat (modelul prezentat in anexa nr. 6). In cazul in care solicitant este statul prin reprezentantul sau, nu este necesara declaratia pe propria raspundere."
    3. Anexa nr. 1 se modifica si va avea continutul prevazut in anexa nr. 1.
    4. Anexa nr. 2 se modifica si va avea continutul prevazut in anexa nr. 2.
    Art. 2
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 3
    Ordinul presedintelui Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie nr. 946/2000 va fi republicat, dandu-se articolelor o noua numerotare.
    Art. 4
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                   Presedintele Oficiului National de
                   Cadastru, Geodezie si Cartografie,
                              Florin Ciobanu

    ANEXA 1

                                  Catre
    Oficiul Judetean de Cadastru, Geodezie si Cartografie ................
                             - model-cadru -

    Subsemnatul ........................................., cu domiciliul in ........................., str. ..................... nr. .........., proprietar al imobilului (statul ca parte interesata, prin reprezentantul legal al acestuia), situat in .........................................................., depun prezenta documentatie in vederea atribuirii numarului cadastral provizoriu necesar la inscrierea proprietatii in Cartea funciara.

    Data ..................

                                           Semnatura ....................

    Domnului director executiv al Oficiului Judetean de Cadastru, Geodezie si Cartografie ..................................

    ANEXA 2*)

    *) Anexa nr. 2 este reprodusa in facsimil.

                           FISA CORPULUI DE PROPRIETATE

                                      din

    Judetul ____________________________   Sectiune plan/nomenclatura __________
    Teritoriul administrativ ___________   Nr. sector cadastral ________________
    Cod SIRUTA _________________________   Nr. cadastral al bunului imobil _____
    Cod intravilan/extravilan __________   Nr. carte funciara __________________

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Cod grupa destinatie
    B - Mentiuni

  SCHITA BUNULUI                     A. DATE REFERITOARE LA TEREN
      IMOBIL
 __________________  __________________________________________________________
|                  ||Nr.    |Categoria| A |Suprafata |Clasa de| Zona in    | B |
|                  ||parcela|de       |   |din       |calitate| cadrul     |   |
|                  ||       |folosinta|   |masuratori|        | localitatii|   |
|                  ||       |         |   |   (mp)   |        |            |   |
|                  ||_______|_________|___|__________|________|____________|___|
|                  ||   1   |    2    | 3 |     4    |    5   |     6      | 7 |
|                  ||_______|_________|___|__________|________|____________|___|
|                  ||_______|_________|___|__________|________|____________|___|
|                  ||_______|_________|___|__________|________|____________|___|
|                  ||_______|_________|___|__________|________|____________|___|
|                  ||_______|_________|___|__________|________|____________|___|
|                  || TOTAL |    -    | - |          |    -   |     -      | - |
|                  ||_______|_________|___|__________|________|____________|___|
|                  |
|                  |               B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCTII
|                  | __________________________________________________________
|                  ||Nr. corp   |   Denumire   |Suprafata | Cod grupa |Mentiuni|
|                  ||cladire/   |              |utila (mp)| destinatie|        |
|                  ||constructie|              |          |           |        |
|                  ||___________|______________|__________|___________|________|
|                  ||     1     |       2      |     3    |     4     |    5   |
|                  ||___________|______________|__________|___________|________|
|                  ||___________|______________|__________|___________|________|
|                  ||___________|______________|__________|___________|________|
|                  ||___________|______________|__________|___________|________|
|                  ||___________|______________|__________|___________|________|
|                  || TOTAL     |       -      |          |     -     |        |
|__________________||___________|______________|__________|___________|________|

    C. DATE REFERITOARE LA PROPRIETAR

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Nume/Denumire proprietar/Statul, prin reprezentantul sau legal
    B - Domiciliu/Sediu proprietar
    C - Constructie
    D - Indiviziune
 ______________________________________________________________________________
|Nr | A| B|Cod      |Tipul actului  |Cod grupa  |Suprafata|Modul de   |Mentiuni|
|crt|  |  |numeric  |de proprietate,|proprietate|din act  |detinere   |        |
|   |  |  |personal/|nr. si data    |           |(ha sau  |Teren/     |        |
|   |  |  |Cod      |inregistrarii/ |           |mp)      |constructie|        |
|   |  |  |SIRUES   |eliberarii     |           |         |           |        |
|   |  |  |         |               |           |_________|___________|        |
|   |  |  |         |               |           |Teren| C |Exclusiv| D|        |
|___|__|__|_________|_______________|___________|_____|___|________|__|________|
| 1 | 2| 3|    4    |       5       |     6     |  7  | 8 |   9    |10|   11   |
|___|__|__|_________|_______________|___________|_____|___|________|__|________|
|___|__|__|_________|               |___________|_____|___|________|__|________|
|___|__|__|_________|               |___________|_____|___|________|__|________|
|___|__|__|_________|               |___________|_____|___|________|__|________|
|___|__|__|_________|_______________|___________|_____|___|________|__|________|

    Intocmit:                  Data:             Verificat ____________________SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 93/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 93 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 51 2017
    IQ FINANCE PLC provides a full financial planning service to both the commercial and domestic markets. At IQ FINANCE PLC we believe that financial planning is about two things: creating wealth and protecting wealth. These two objectives are at the heart of everything we do. And, as a member of IQ FINANCE Services, we give you a small-company service but with a large-company set up – the best of both worlds. You are at liberty to engage our leased facilities into trade programs as well as in signature project(s) such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Telecommunication, construction of Dams, Bridges and any other turnkey project(s) etc. Our terms and Conditions are reasonable. Leasing Price : 4%+2% Buying Price: 32%+2% Contact us for more details on our terms and procedure of transaction. WALSH SMITH, ROBERT email : info.iqfinanceplc@gmail.com skype: cpt_young1
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decizia 183 2014
    We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Legea 12 2018
    Economisi?i bani în cautarea unui împrumut de afaceri, împrumut personal, împrumut de investi?ii, împrumut ipotecar, împrumut auto, împrumut de consolidare a datoriilor, împrumut negarantat ?i capital de risc? Aplica?i pentru un împrumut rapid ?i convenabil pentru a plati facturile ?i a cauta finan?are pentru a va crea propriile proiecte de afaceri la cea mai mica rata a dobânzii de 2%. contacta?i-ne astazi, prin: unicreditloantransferplc@gmail.com sau Ce este numarul aplica?iei +1 (845) 731 5341
ANONIM a comentat Hotărârea 2018 2011
    IQ FINANCE PLC provides a full financial planning service to both the commercial and domestic markets. At IQ FINANCE PLC we believe that financial planning is about two things: creating wealth and protecting wealth. These two objectives are at the heart of everything we do. And, as a member of IQ FINANCE Services, we give you a small-company service but with a large-company set up – the best of both worlds. You are at liberty to engage our leased facilities into trade programs as well as in signature project(s) such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Telecommunication, construction of Dams, Bridges and any other turnkey project(s) etc. Our terms and Conditions are reasonable. Leasing Price : 4%+2% Buying Price: 32%+2% Contact us for more details on our terms and procedure of transaction. WALSH SMITH, ROBERT email : info.iqfinanceplc@gmail.com skype: cpt_young1
ANONIM a comentat Legea 60 2017
    We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decretul 421 2002
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Do You Seek Funds To Pay Off Credits and Debts? { FIFOCapitals@gmail.com } Is Here To Put A Stop To Your Financial Problems. We Offer All Kinds Of Loan (Personal Loan, Commercial Loan, etc.) We Give Out Loan With An Interest Rate Of 1.00%. Interested Applicants Should Contact Us Via Email: FIFOCapitals@gmail.com Please Fill the Application Form Below: - Complete Name: - Loan Amount Needed: - Loan Duration: - Purpose Of Loan: - City / Country: - Telephone: - How Did You Hear About Us: If You Are Interested To Get A Loan Then Kindly Write Us With The Loan Requirement. Please, Contact Us via email: FIFOCapitals@gmail.com,,,
ANONIM a comentat Legea 4 2015
    We are direct mandate to Certified Financial Instrument providers in United Kingdom. Our providers engage in Lease and Purchase of Bank Guarantee {BG}, Standby Letter of Credit {SBLC}, Medium Term Notes {MTN}, Loans and financial instruments issued from AAA Rated banks mainly HSBC London, Deutsche Bank AG Frankfurt and Barclays Bank. Our providers are very reliable, Ready, Willing and able to complete BG/SBLC between 10M-5B EURO/USD We will be glad to share our working procedures with you upon request to proceed towards establishing a successful business relationship. Feel free to contact below Email: heywoodfinanceltd@gmail.com Skype: heywoodfinanceltd Leasing Price: 4%+1% Buying Price: 32%+2% Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. Regards, Henry Neville Moser HEYWOOD FINANCE LTD
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu