Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 93 din  4 mai 2004

pentru modificarea Instructiunilor privind intocmirea documentatiei cadastrale tehnice necesare la inscrierea cu caracter nedefinitiv in Cartea funciara a actelor si faptelor juridice referitoare la terenuri si constructii, aprobate prin Ordinul presedintelui Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie nr. 946/2000

ACT EMIS DE: MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR


SmartCity3

              OFICIUL NATIONAL DE CADASTRU, GEODEZIE SI CARTOGRAFIE
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 476 din 27 mai 2004

    In vederea avizarii documentatiei cadastrale pentru terenurile si constructiile afectate de exproprieri pentru cauza de utilitate publica, avand in vedere prevederile art. 12 din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica,
    in temeiul art. 5 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 1.066/2003 privind organizarea si functionarea Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie,

    presedintele Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie emite prezentul ordin.

    Art. 1
    Instructiunile privind intocmirea documentatiei cadastrale tehnice necesare la inscrierea cu caracter nedefinitiv in Cartea funciara a actelor si faptelor juridice referitoare la terenuri si constructii, aprobate prin Ordinul presedintelui Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie nr. 946/2000, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 90 din 22 februarie 2001, se modifica dupa cum urmeaza:
    1. La punctul 3.1, subpunctul 1 va avea urmatorul cuprins:
    "1. Solicitantul (proprietarul bunului imobil/statul, ca parte interesata in cazul exproprierilor pentru utilitate publica ale terenurilor dobandite in temeiul Legii nr. 18/1991 si al Legii nr. 1/2000, cu modificarile si completarile ulterioare/reprezentantul legal al acestuia) se adreseaza notarului public, OJCGC, Biroului de carte funciara, dupa ce in prealabil a contactat o persoana fizica/juridica autorizata pentru intocmirea documentatiei tehnice cadastrale."
    2. La punctul 3.2.4, bumbii al saselea si al saptelea vor avea urmatorul cuprins:
    "- copie de pe actul de proprietate (titlul de proprietate eliberat in temeiul Legii nr. 18/1991 si al Legii nr. 1/2000, cu modificarile si completarile ulterioare) si copie de pe actul de identitate al proprietarului/actul de organizare si functionare si dovada calitatii de reprezentant al statului;
    - declaratie pe propria raspundere privind identificarea si individualizarea limitelor bunului imobil masurat (modelul prezentat in anexa nr. 6). In cazul in care solicitant este statul prin reprezentantul sau, nu este necesara declaratia pe propria raspundere."
    3. Anexa nr. 1 se modifica si va avea continutul prevazut in anexa nr. 1.
    4. Anexa nr. 2 se modifica si va avea continutul prevazut in anexa nr. 2.
    Art. 2
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 3
    Ordinul presedintelui Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie nr. 946/2000 va fi republicat, dandu-se articolelor o noua numerotare.
    Art. 4
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                   Presedintele Oficiului National de
                   Cadastru, Geodezie si Cartografie,
                              Florin Ciobanu

    ANEXA 1

                                  Catre
    Oficiul Judetean de Cadastru, Geodezie si Cartografie ................
                             - model-cadru -

    Subsemnatul ........................................., cu domiciliul in ........................., str. ..................... nr. .........., proprietar al imobilului (statul ca parte interesata, prin reprezentantul legal al acestuia), situat in .........................................................., depun prezenta documentatie in vederea atribuirii numarului cadastral provizoriu necesar la inscrierea proprietatii in Cartea funciara.

    Data ..................

                                           Semnatura ....................

    Domnului director executiv al Oficiului Judetean de Cadastru, Geodezie si Cartografie ..................................

    ANEXA 2*)

    *) Anexa nr. 2 este reprodusa in facsimil.

                           FISA CORPULUI DE PROPRIETATE

                                      din

    Judetul ____________________________   Sectiune plan/nomenclatura __________
    Teritoriul administrativ ___________   Nr. sector cadastral ________________
    Cod SIRUTA _________________________   Nr. cadastral al bunului imobil _____
    Cod intravilan/extravilan __________   Nr. carte funciara __________________

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Cod grupa destinatie
    B - Mentiuni

  SCHITA BUNULUI                     A. DATE REFERITOARE LA TEREN
      IMOBIL
 __________________  __________________________________________________________
|                  ||Nr.    |Categoria| A |Suprafata |Clasa de| Zona in    | B |
|                  ||parcela|de       |   |din       |calitate| cadrul     |   |
|                  ||       |folosinta|   |masuratori|        | localitatii|   |
|                  ||       |         |   |   (mp)   |        |            |   |
|                  ||_______|_________|___|__________|________|____________|___|
|                  ||   1   |    2    | 3 |     4    |    5   |     6      | 7 |
|                  ||_______|_________|___|__________|________|____________|___|
|                  ||_______|_________|___|__________|________|____________|___|
|                  ||_______|_________|___|__________|________|____________|___|
|                  ||_______|_________|___|__________|________|____________|___|
|                  ||_______|_________|___|__________|________|____________|___|
|                  || TOTAL |    -    | - |          |    -   |     -      | - |
|                  ||_______|_________|___|__________|________|____________|___|
|                  |
|                  |               B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCTII
|                  | __________________________________________________________
|                  ||Nr. corp   |   Denumire   |Suprafata | Cod grupa |Mentiuni|
|                  ||cladire/   |              |utila (mp)| destinatie|        |
|                  ||constructie|              |          |           |        |
|                  ||___________|______________|__________|___________|________|
|                  ||     1     |       2      |     3    |     4     |    5   |
|                  ||___________|______________|__________|___________|________|
|                  ||___________|______________|__________|___________|________|
|                  ||___________|______________|__________|___________|________|
|                  ||___________|______________|__________|___________|________|
|                  ||___________|______________|__________|___________|________|
|                  || TOTAL     |       -      |          |     -     |        |
|__________________||___________|______________|__________|___________|________|

    C. DATE REFERITOARE LA PROPRIETAR

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Nume/Denumire proprietar/Statul, prin reprezentantul sau legal
    B - Domiciliu/Sediu proprietar
    C - Constructie
    D - Indiviziune
 ______________________________________________________________________________
|Nr | A| B|Cod      |Tipul actului  |Cod grupa  |Suprafata|Modul de   |Mentiuni|
|crt|  |  |numeric  |de proprietate,|proprietate|din act  |detinere   |        |
|   |  |  |personal/|nr. si data    |           |(ha sau  |Teren/     |        |
|   |  |  |Cod      |inregistrarii/ |           |mp)      |constructie|        |
|   |  |  |SIRUES   |eliberarii     |           |         |           |        |
|   |  |  |         |               |           |_________|___________|        |
|   |  |  |         |               |           |Teren| C |Exclusiv| D|        |
|___|__|__|_________|_______________|___________|_____|___|________|__|________|
| 1 | 2| 3|    4    |       5       |     6     |  7  | 8 |   9    |10|   11   |
|___|__|__|_________|_______________|___________|_____|___|________|__|________|
|___|__|__|_________|               |___________|_____|___|________|__|________|
|___|__|__|_________|               |___________|_____|___|________|__|________|
|___|__|__|_________|               |___________|_____|___|________|__|________|
|___|__|__|_________|_______________|___________|_____|___|________|__|________|

    Intocmit:                  Data:             Verificat ____________________SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 93/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 93 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    TITLE: SBLC/BG LEASE & PURCHASE - NO TRANSMISSION FEE We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+1% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+1% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+1% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. Name: Abdul selim gul Contact Email: easyfinanceltd980@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 244 2017
    We have a direct genuine provider for BG/SBLC specifically for lease, at leasing price of 4+2 of face value, Issuance by HSBC London/Hong Kong or any other AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. Contact : Mr. Leon Tourish Email:Mchugh017@gmail.com Skype ID: Mchugh017@gmail.com Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. All inquires to Mr. Leon Tourish should include the following minimum information so I can quickly address your needs: Complete contact information: What exactly do you need? How long do you need it for? Are you a principal borrower or a broker? Contact me for more details. Leon Tourish
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Do you need a loan? If yes! Contact FIFO Capitals and Mortgages Limited ® for small and large loans amount. We give out loan at 2% interest rate. Contact us today via E-mail at,,,((FIFOCapitals@gmail.com)),,, We also give out from. £5 thousand Pounds to 100 million Pounds for individuals and companies, the credit is open to all regardless of nationality....
ANONIM a comentat Legea 65 2017
    Do you need a loan? If yes! Contact Oceanic Finance Company ® for small and large loans amount. We give out loan at 2% interest rate. Contact us today via E-mail at:(Oceanicfinance113@gmail.com) We also give out from. £5,000 Pounds to £100 million Pounds for individuals and companies, the credit is open to all regardless of your country
ANONIM a comentat Rectificare 244 2017
    I've been reluctant in purchasing this blank ATM card i heard about online because everything seems too good to be true, but i was convinced & shocked when my friend at my place of work got the card from martins hackers & we both confirmed it really works, without delay i gave it a go. Ever since then I've been withdrawing $5000 daily from the card & the money has been in my own account. So glad i gave it a try at last & this card has really changed my life financially without getting caught, its real & truly works though its illegal but made me rich!! If you need this card from martins hackers then here is their email: martinshackers22@gmail.com....
ANONIM a comentat Decizia 194 2017
    GARANTIE & SUCURSATA OFERTA DE CREDITE ORIGINALE PENTRU TOTI Numele meu este doamna Sarah Michael, creditor de împrumut care oferă asistență financiară pe viață Ai nevoie de ajutor financiar? Sunteți în orice criză financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Aveți nevoie de fonduri pentru a-ți plăti datoriile sau pentru a-ți plăti facturile sau pentru a începe o afacere bună? Aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza unei finanțări necorespunzătoare? Aveți un scor de credit scăzut și sunteți greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de bani pentru a investi în anumite domenii de specializare. Iată o oportunitate pentru a obține împrumutul dvs. astăzi pentru a vă rezolva toate problemele financiare Contactați-ne acum prin e-mail la (sarahmichael385@gmail.com) Oferim toate tipurile de împrumuturi din orice sumă de care aveți nevoie. Procesul nostru de capital și de creditare este 100% garantat și garantat, fericirea clienților noștri este forța noastră, suntem o companie de împrumut cu reputație, legitimă și acreditată. Acordăm împrumut persoanelor fizice și companiilor care au nevoie de asistență în numerar. Deci, vă rugăm să ne contactați astăzi prin e-mail la (sarahmichael385@gmail.com) Mulțumesc.
ANONIM a comentat Decretul-lege 1 1989
    GARANTIE & SUCURSATA OFERTA DE CREDITE ORIGINALE PENTRU TOTI Numele meu este doamna Sarah Michael, creditor de împrumut care oferă asistență financiară pe viață Ai nevoie de ajutor financiar? Sunteți în orice criză financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Aveți nevoie de fonduri pentru a-ți plăti datoriile sau pentru a-ți plăti facturile sau pentru a începe o afacere bună? Aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza unei finanțări necorespunzătoare? Aveți un scor de credit scăzut și sunteți greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de bani pentru a investi în anumite domenii de specializare. Iată o oportunitate pentru a obține împrumutul dvs. astăzi pentru a vă rezolva toate problemele financiare Contactați-ne acum prin e-mail la (sarahmichael385@gmail.com) Oferim toate tipurile de împrumuturi din orice sumă de care aveți nevoie. Procesul nostru de capital și de creditare este 100% garantat și garantat, fericirea clienților noștri este forța noastră, suntem o companie de împrumut cu reputație, legitimă și acreditată. Acordăm împrumut persoanelor fizice și companiilor care au nevoie de asistență în numerar. Deci, vă rugăm să ne contactați astăzi prin e-mail la (sarahmichael385@gmail.com) Mulțumesc.
ANONIM a comentat Decretul-lege 1 1989
    GARANTIE & SUCURSATA OFERTA DE CREDITE ORIGINALE PENTRU TOTI Numele meu este doamna Sarah Michael, creditor de împrumut care oferă asistență financiară pe viață Ai nevoie de ajutor financiar? Sunteți în orice criză financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Aveți nevoie de fonduri pentru a-ți plăti datoriile sau pentru a-ți plăti facturile sau pentru a începe o afacere bună? Aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza unei finanțări necorespunzătoare? Aveți un scor de credit scăzut și sunteți greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de bani pentru a investi în anumite domenii de specializare. Iată o oportunitate pentru a obține împrumutul dvs. astăzi pentru a vă rezolva toate problemele financiare Contactați-ne acum prin e-mail la (sarahmichael385@gmail.com) Oferim toate tipurile de împrumuturi din orice sumă de care aveți nevoie. Procesul nostru de capital și de creditare este 100% garantat și garantat, fericirea clienților noștri este forța noastră, suntem o companie de împrumut cu reputație, legitimă și acreditată. Acordăm împrumut persoanelor fizice și companiilor care au nevoie de asistență în numerar. Deci, vă rugăm să ne contactați astăzi prin e-mail la (sarahmichael385@gmail.com) Mulțumesc.
ANONIM a comentat Decretul 3 2018
    Împrumutul AVANT este o organizație de împrumut aprobată de guvern și în cooperare cu Banca Centrală. Compania noastră este dedicată în principal serviciilor bancare și financiare și oferă împrumuturi companiilor, împrumuturi individuale, economii și toate tipurile de împrumuturi. Dacă aveți întrebări sau aveți nevoie de un împrumut, contactați-ne rapid prin e-mail: avantloanson@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 3 2018
    Draga mea, chiar îți voi mulțumi pentru binele făcut, ajutându-mă și astăzi am primit împrumutul de 160.000 de lei pentru a-mi rezolva nevoile Am primit pe telefonul meu în această dimineață mesajele de confirmare de la BNP PARIBAS BANK în Transilvania și am obținut cu succes împrumutul pe contul meu Vă mulțumesc pentru marea doamnă Teresa Pedro pentru că îmi păstrez încrederea în tine și prin harul lui Dumnezeu, din fericire, au fost îndeplinite cu succes Mulțumesc foarte mult De asemenea, vă voi informa pe prietenii și pe cei dragi care au nevoie de împrumut și trebuie să vă întâlniți în același mod ca mine Vă mulțumesc foarte mult doamnă Teresa Pedro, mă rog ca Dumnezeu să fie cu voi Contactați-vă pe mama Teresa prin e-mail: teresapedro200@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu