Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 93 din  4 mai 2004

pentru modificarea Instructiunilor privind intocmirea documentatiei cadastrale tehnice necesare la inscrierea cu caracter nedefinitiv in Cartea funciara a actelor si faptelor juridice referitoare la terenuri si constructii, aprobate prin Ordinul presedintelui Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie nr. 946/2000

ACT EMIS DE: MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR              OFICIUL NATIONAL DE CADASTRU, GEODEZIE SI CARTOGRAFIE
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 476 din 27 mai 2004

    In vederea avizarii documentatiei cadastrale pentru terenurile si constructiile afectate de exproprieri pentru cauza de utilitate publica, avand in vedere prevederile art. 12 din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica,
    in temeiul art. 5 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 1.066/2003 privind organizarea si functionarea Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie,

    presedintele Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie emite prezentul ordin.

    Art. 1
    Instructiunile privind intocmirea documentatiei cadastrale tehnice necesare la inscrierea cu caracter nedefinitiv in Cartea funciara a actelor si faptelor juridice referitoare la terenuri si constructii, aprobate prin Ordinul presedintelui Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie nr. 946/2000, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 90 din 22 februarie 2001, se modifica dupa cum urmeaza:
    1. La punctul 3.1, subpunctul 1 va avea urmatorul cuprins:
    "1. Solicitantul (proprietarul bunului imobil/statul, ca parte interesata in cazul exproprierilor pentru utilitate publica ale terenurilor dobandite in temeiul Legii nr. 18/1991 si al Legii nr. 1/2000, cu modificarile si completarile ulterioare/reprezentantul legal al acestuia) se adreseaza notarului public, OJCGC, Biroului de carte funciara, dupa ce in prealabil a contactat o persoana fizica/juridica autorizata pentru intocmirea documentatiei tehnice cadastrale."
    2. La punctul 3.2.4, bumbii al saselea si al saptelea vor avea urmatorul cuprins:
    "- copie de pe actul de proprietate (titlul de proprietate eliberat in temeiul Legii nr. 18/1991 si al Legii nr. 1/2000, cu modificarile si completarile ulterioare) si copie de pe actul de identitate al proprietarului/actul de organizare si functionare si dovada calitatii de reprezentant al statului;
    - declaratie pe propria raspundere privind identificarea si individualizarea limitelor bunului imobil masurat (modelul prezentat in anexa nr. 6). In cazul in care solicitant este statul prin reprezentantul sau, nu este necesara declaratia pe propria raspundere."
    3. Anexa nr. 1 se modifica si va avea continutul prevazut in anexa nr. 1.
    4. Anexa nr. 2 se modifica si va avea continutul prevazut in anexa nr. 2.
    Art. 2
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 3
    Ordinul presedintelui Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie nr. 946/2000 va fi republicat, dandu-se articolelor o noua numerotare.
    Art. 4
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                   Presedintele Oficiului National de
                   Cadastru, Geodezie si Cartografie,
                              Florin Ciobanu

    ANEXA 1

                                  Catre
    Oficiul Judetean de Cadastru, Geodezie si Cartografie ................
                             - model-cadru -

    Subsemnatul ........................................., cu domiciliul in ........................., str. ..................... nr. .........., proprietar al imobilului (statul ca parte interesata, prin reprezentantul legal al acestuia), situat in .........................................................., depun prezenta documentatie in vederea atribuirii numarului cadastral provizoriu necesar la inscrierea proprietatii in Cartea funciara.

    Data ..................

                                           Semnatura ....................

    Domnului director executiv al Oficiului Judetean de Cadastru, Geodezie si Cartografie ..................................

    ANEXA 2*)

    *) Anexa nr. 2 este reprodusa in facsimil.

                           FISA CORPULUI DE PROPRIETATE

                                      din

    Judetul ____________________________   Sectiune plan/nomenclatura __________
    Teritoriul administrativ ___________   Nr. sector cadastral ________________
    Cod SIRUTA _________________________   Nr. cadastral al bunului imobil _____
    Cod intravilan/extravilan __________   Nr. carte funciara __________________

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Cod grupa destinatie
    B - Mentiuni

  SCHITA BUNULUI                     A. DATE REFERITOARE LA TEREN
      IMOBIL
 __________________  __________________________________________________________
|                  ||Nr.    |Categoria| A |Suprafata |Clasa de| Zona in    | B |
|                  ||parcela|de       |   |din       |calitate| cadrul     |   |
|                  ||       |folosinta|   |masuratori|        | localitatii|   |
|                  ||       |         |   |   (mp)   |        |            |   |
|                  ||_______|_________|___|__________|________|____________|___|
|                  ||   1   |    2    | 3 |     4    |    5   |     6      | 7 |
|                  ||_______|_________|___|__________|________|____________|___|
|                  ||_______|_________|___|__________|________|____________|___|
|                  ||_______|_________|___|__________|________|____________|___|
|                  ||_______|_________|___|__________|________|____________|___|
|                  ||_______|_________|___|__________|________|____________|___|
|                  || TOTAL |    -    | - |          |    -   |     -      | - |
|                  ||_______|_________|___|__________|________|____________|___|
|                  |
|                  |               B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCTII
|                  | __________________________________________________________
|                  ||Nr. corp   |   Denumire   |Suprafata | Cod grupa |Mentiuni|
|                  ||cladire/   |              |utila (mp)| destinatie|        |
|                  ||constructie|              |          |           |        |
|                  ||___________|______________|__________|___________|________|
|                  ||     1     |       2      |     3    |     4     |    5   |
|                  ||___________|______________|__________|___________|________|
|                  ||___________|______________|__________|___________|________|
|                  ||___________|______________|__________|___________|________|
|                  ||___________|______________|__________|___________|________|
|                  ||___________|______________|__________|___________|________|
|                  || TOTAL     |       -      |          |     -     |        |
|__________________||___________|______________|__________|___________|________|

    C. DATE REFERITOARE LA PROPRIETAR

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Nume/Denumire proprietar/Statul, prin reprezentantul sau legal
    B - Domiciliu/Sediu proprietar
    C - Constructie
    D - Indiviziune
 ______________________________________________________________________________
|Nr | A| B|Cod      |Tipul actului  |Cod grupa  |Suprafata|Modul de   |Mentiuni|
|crt|  |  |numeric  |de proprietate,|proprietate|din act  |detinere   |        |
|   |  |  |personal/|nr. si data    |           |(ha sau  |Teren/     |        |
|   |  |  |Cod      |inregistrarii/ |           |mp)      |constructie|        |
|   |  |  |SIRUES   |eliberarii     |           |         |           |        |
|   |  |  |         |               |           |_________|___________|        |
|   |  |  |         |               |           |Teren| C |Exclusiv| D|        |
|___|__|__|_________|_______________|___________|_____|___|________|__|________|
| 1 | 2| 3|    4    |       5       |     6     |  7  | 8 |   9    |10|   11   |
|___|__|__|_________|_______________|___________|_____|___|________|__|________|
|___|__|__|_________|               |___________|_____|___|________|__|________|
|___|__|__|_________|               |___________|_____|___|________|__|________|
|___|__|__|_________|               |___________|_____|___|________|__|________|
|___|__|__|_________|_______________|___________|_____|___|________|__|________|

    Intocmit:                  Data:             Verificat ____________________COMENTARII la Ordinul 93/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 93 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 342 2016
    O zi buna,     Căutați afaceri, companie sau împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate ale dobânzii de 3% pe an, trimiteți-ne un e-mail cu detalii la midland.credit2@gmail.com pentru mai multe informații. Toate cele bune, Domnul Kumah James
ANONIM a comentat Decretul 288 2015
    **Are you financially squeezed? **Do you seek funds to pay off credits and debts? **Do you seek finance to set up your own business? **Are you in need of private or business loans for various purposes? **Do you seek loans to carry out large projects? Contact Email : bdsfn.com@gmail.com Contact Email : anatiliatextileltd@gmail.com Mrs. Emilia Fedorcakova ** Sei schiacciato finanziariamente? ** Cerchi fondi per pagare crediti e debiti? ** Cerchi finanziamenti per creare la tua attività? ** Hai bisogno di prestiti privati o commerciali per vari scopi? ** Cerchi prestiti per realizzare grandi progetti? Email di contatto: bdsfn.com@gmail.com Email di contatto: anatiliatextileltd@gmail.com Signora Emilia Fedorcakova ** ¿Estás financieramente exprimido? ** ¿Buscas fondos para pagar créditos y deudas? ** ¿Buscas financiación para establecer tu propio negocio? ** ¿Necesita préstamos privados o comerciales para diversos fines? ** ¿Buscas préstamos para llevar a cabo proyectos grandes? Correo electrónico de contacto: bdsfn.com@gmail.com Correo electrónico de contacto: anatiliatextileltd@gmail.com Sra. Emilia Fedorcakova
ANONIM a comentat Decretul 728 2006
    **Are you financially squeezed? **Do you seek funds to pay off credits and debts? **Do you seek finance to set up your own business? **Are you in need of private or business loans for various purposes? **Do you seek loans to carry out large projects? Contact Email : bdsfn.com@gmail.com Contact Email : anatiliatextileltd@gmail.com Mrs. Emilia Fedorcakova ** Sei schiacciato finanziariamente? ** Cerchi fondi per pagare crediti e debiti? ** Cerchi finanziamenti per creare la tua attività? ** Hai bisogno di prestiti privati o commerciali per vari scopi? ** Cerchi prestiti per realizzare grandi progetti? Email di contatto: bdsfn.com@gmail.com Email di contatto: anatiliatextileltd@gmail.com Signora Emilia Fedorcakova ** ¿Estás financieramente exprimido? ** ¿Buscas fondos para pagar créditos y deudas? ** ¿Buscas financiación para establecer tu propio negocio? ** ¿Necesita préstamos privados o comerciales para diversos fines? ** ¿Buscas préstamos para llevar a cabo proyectos grandes? Correo electrónico de contacto: bdsfn.com@gmail.com Correo electrónico de contacto: anatiliatextileltd@gmail.com Sra. Emilia Fedorcakova
ANONIM a comentat Legea 87 2017
    Hello, Apply and get qualify for a loan. Interest rate 1% easy process. Please Only serious inquiries. Contact us for more Details Email : bdsfund@fastservice.com Emaill: anatiliatextileltd@gmail.com Best Regards. Mrs.Emilia Fedorcakova Ciao, fai domanda e ottieni un prestito. Tasso di interesse 1% processo facile. Per favore, solo domande serie. Contattateci per maggiori dettagli Email: bdsfund@fastservice.com Emaill: anatiliatextileltd@gmail.com I migliori saluti. Sig.Emilia Fedorcakova Ciao, fai domanda e ottieni un prestito. Tasso di interesse 1% processo facile. Per favore, solo serie de hombres. Contattateci per maggiori dettagli Correo electrónico: bdsfund@fastservice.com Emaill: anatiliatextileltd@gmail.com Yo migliori saluti. Sig.Emilia Fedorcakova
ANONIM a comentat Ordin 2021 2013
    Bine ați venit la compania de investiții Jorge Dominguez Sunt un împrumut de împrumut de afaceri, dau împrumuturi persoanelor care au nevoie și au încrederea că pot rambursa împrumutul și pot acorda credit Împrumuturilor cu dobândă de 2% și de la o durată de la 6 luni la 20 de ani dau împrumuturi cum ar fi: * Credite Xmas * împrumuturi auto, * credite pentru afaceri, * Credit ipotecar, * Credite educative * credite pentru construcții, * ipotecă comercială, * Împrumuturile pentru locuințe, * Credite pentru studenți, de la suma minimă de 2.000 până la suma maximă de 100.000.000 de euro, Vă rugăm să e-mail: [jdfinancier.agencia@yandex.com] Nu știu dacă aveți nevoie de un împrumut, dacă sunteți interesat de împrumuturi se poate întoarce la mine acum. jdfinancier.agencia@yandex.com
ANONIM a comentat Decretul 525 2017
    Dragă domnule doamnă, VREAȚI UN UN ÎMPRUMUT? APLICI ACUM DACA ETI INTERESTATI! Oferim cel mai bun împrumut, oferim împrumut de consolidare a datoriei de până la 5 milioane * Configurare de afaceri Împrumut de până la 10 milioane * Împrumut personal Până la 4.000.000 * Împrumut de acasă Până la 5.000.000 * Imprumut de împrumut pentru mașină până la 7.000.000 * 5,000,000 * Investiții Credite până la 7,000,000 Euro * ETC Acordăm împrumuturi persoanelor fizice și cooperează organismelor cu rata dobânzii de 2% dacă sunteți interesat în obținerea unui împrumut, Trimite-ne un e-mail. Vă așteptăm ca răspunsul dvs. să fie prompt, suntem la dispoziția dumneavoastră. contactați-ne prin: E mail: jdfinancier.agencia@yandex.com
ANONIM a comentat Ordin 3932 2017
    Aveți nevoie de împrumut? Doresc să vă prezint propunerea noastră de finanțare pentru toți proprietarii de afaceri / proiecte. Oferim tot felul de împrumuturi legitime pentru succesul afacerii dvs., în ajutorul și sprijinul acordat în producerea de diferite tipuri de credit, consultare, asistență juridică, scor scăzut de credit, numerar: petrecere a timpului liber, instruire, tratament, reparații, dezvoltare de afaceri și împrumuturi personale cu condiții de credit favorabile la rata dobânzii de 3% pe an. Pentru mai multe detalii Kindly Aplicați astăzi la Email: allianzfinance@consultant.com
ANONIM a comentat Decretul 1043 2007
    BUENAS NOTICIAS OBTENGA SU SOLICITUD DE PRÉSTAMO X-MAS URGENTE AHORA @ 3%. ¿Necesita urgentemente un préstamo legítimo de un prestamista certificado y acreditado, así como un inversionista ángel certificado según las leyes universales? El Buró Financiero cumple con las necesidades del tiempo y nos especializamos en financiamiento entre $ 5,000 y $ 50,000,000 (Millones) a una tasa de interés del 3% para una duración mínima de 12 meses (1 año) y una duración máxima de 30 años (360 meses). contáctenos ahora vía E-mail: jameswoodloan@gmail.com más información. WhatsApp +18638217638 * Préstamo personal (no garantizado) * Préstamo comercial (no garantizado) * Consolidación de Deuda de Préstamo * Mejora tu hogar SOLICITUD: 1) Prefijo (Sr., Sra., (MS). 2) Nombre: 3) Apellido: 4) Dirección: 5) País: 6) Estado: 7) Número de teléfono: 8) Móvil: 9) Ocupación: 10) Monto necesario como préstamo: 11) Ingreso mensual: 12) Duración del préstamo: 13) El propósito del préstamo: 14) ¿Has aplicado antes?  Todas las respuestas deben enviarse a: Correo electrónico: tasa de interés del préstamo del 3% sin ninguna garantía adicional. Esto es para ayudar a las personas a alcanzar sus objetivos financieros. Las personas interesadas deben enviarnos un correo electrónico a: jameswoodloan@gmail.com o llamar a mr james wood +18638217638  cuando recibamos la solicitud, entonces procesaremos su solicitud de préstamo para su aprobación Sinceramente, Gracias y DIOS TE BENDIGA  Mr James Wood
ANONIM a comentat Decizia 660 2017
    Hello, Apply and get qualify for a loan on low interest rate 1% and easy process. Contact me for more info. Thank you. Please Only serious inquiries. For more details :Contact us Email : bdsfn.com@gmail.com Emaill: anatiliatextileltd@gmail.com Best Regards. Mrs.Emilia Fedorcakova Ciao, fai domanda e ottieni un prestito con un tasso di interesse basso dell'1% e un processo semplice. Contattami per maggiori informazioni. Grazie. Per favore, solo domande serie. Per maggiori dettagli contattaci Email: bdsfn.com@gmail.com Emaill: anatiliatextileltd@gmail.com I migliori saluti. Sig.Emilia Fedorcakova Hola, solicite y califique para un préstamo con una tasa de interés baja del 1% y un proceso fácil. Póngase en contacto conmigo para más información. Gracias. Por favor Solo consultas serias. Para mas detalles contáctenos Correo electrónico: bdsfn.com@gmail.com Emaill: anatiliatextileltd@gmail.com Atentamente. Sra. Emilia Fedorcakova Dobrý deň, aplikujte a získajte nárok na úver s nízkou úrokovou sadzbou 1% a jednoduchým procesom. Kontaktujte ma pre viac informácií. Ďakujem. Prosím len vážne otázky. Ďalšie podrobnosti: Kontaktujte nás E-mail: bdsfn.com@gmail.com Emaill: anatiliatextileltd@gmail.com S Pozdravom. Pani Emilia Fedorčáková
ANONIM a comentat Hotărârea 47 2017
    Doriți să împrumutați și nu știți de unde să obțineți un împrumut autentic? Doriți să începeți o afacere, dar nu aveți capital? Căutați bani de urgență pentru uz personal? Trebuie să solicitați un împrumut pentru orice motiv? Speranța dvs. este în sfârșit aici, deoarece oferim împrumuturi rapide și fiabile pentru toți cei care au nevoie de o rată a dobânzii de doar 2%, serviciul nostru este 100% autentic și sunteți garantat să primiți împrumutul imediat ce aplicați. astăzi. Salutari, Jamie Freeman www.freemanfinance.webs.com Freemanloanfinance@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu