E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (1) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 870 din  1 iulie 2004

pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de munca, organizarea si efectuarea garzilor in unitatile publice din sectorul sanitar

ACT EMIS DE: MINISTERUL SANATATII

ACT PUBLICAT IN:            MONITORUL OFICIAL  NR. 671 din 26 iulie 2004


SmartCity3


    In temeiul Hotararii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare,
    vazand Referatul de aprobare al Directiei strategie si structuri sanitare nr. O.B. 7.656 din 1 iulie 2004,

    ministrul sanatatii emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Regulamentul privind timpul de munca, organizarea si efectuarea garzilor in unitatile publice din sectorul sanitar, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Prezentul regulament se aplica si unitatilor sanitare din subordinea ministerelor si institutiilor cu retea sanitara proprie.
    Art. 3
    Pe data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Regulamentul nr. 67 din 9 martie 1982 privind timpul de munca, organizarea si efectuarea garzilor in unitatile sanitare, precum si orice alte dispozitii contrare.
    Art. 4
    Directiile de specialitate din cadrul Ministerului Sanatatii, directiile de sanatate publica si unitatile sanitare cu personalitate juridica vor duce la indeplinire dispozitiile prezentului ordin.
    Art. 5
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                            Ministrul sanatatii,
                               Ovidiu Brinzan

    ANEXA 1

                                REGULAMENT
privind timpul de munca, organizarea si efectuarea garzilor in unitatile publice din sectorul sanitar

    CAP. 1
    Timpul de munca

    Art. 1
    (1) Timpul de munca reprezinta timpul pe care salariatul il foloseste pentru indeplinirea sarcinilor de munca.
    (2) Pentru salariatii angajati cu norma intreaga, durata normala a timpului de munca este de 8 ore pe zi si de 40 de ore pe saptamana.
    (3) In functie de specificul unitatii sau al muncii prestate, se poate opta si pentru o repartizare inegala a timpului de munca, cu respectarea duratei normale a timpului de munca de 40 de ore pe saptamana.
    (4) Repartizarea timpului de munca in cadrul saptamanii este, de regula, uniforma, de 8 ore pe zi timp de 5 zile, cu doua zile de repaus.
    Art. 2
    (1) Medicii incadrati in unitati publice din sectorul sanitar au program de 7 ore in medie pe zi.
    (2) Medicii din unitatile si compartimentele de cercetare stiintifica medico-farmaceutica au un program de 7 ore zilnic.
    (3) Medicii care lucreaza in urmatoarele activitati si locuri de munca au program de 6 ore in medie pe zi, dupa cum urmeaza:
    a) anatomie patologica;
    b) medicina legala, in activitatea de prosectura si disectie;
    c) activitatea de radiologie - imagistica medicala si roentgenterapie, medicina nucleara si radioizotopi, igiena radiatiilor nucleare, terapie cu energii inalte, angiografie si cateterism cardiac.
    Art. 3
    (1) Medicii directori generali si directori generali adjuncti medicali au program de 7 ore zilnic.
    (2) Directorii generali, cu exceptia medicilor care ocupa aceste functii, au program de 8 ore zilnic.
    Art. 4
    (1) In unitatile sanitare publice cu paturi medicii care lucreaza in sectiile sau compartimentele cu paturi asigura activitatea in cadrul timpului de munca de 7 ore in medie pe zi, in program continuu sau divizat astfel:
    a) pentru spitale clinice, universitare, institute si centre medicale clinice, spitale de urgenta, spitale judetene, spitale de monospecialitate, spitale municipale, spitale orasenesti, centre medicale:
    - activitate curenta de 6 ore in cursul diminetii in zilele lucratoare;
    - 20 de ore de garda lunar;
    b) pentru spitale de boli cronice, spitale comunale si sanatorii:
    - activitatea curenta de minimum 5 ore in cursul diminetii in zilele lucratoare;
    - 40 de ore de garda lunar.
    (2) Pentru spitalele nominalizate la alin. (1) lit. a), consiliul de administratie poate aproba organizarea contravizitei prin diminuarea corespunzatoare a activitatii curente de 6 ore in cursul diminetii, fara ca activitatea curenta in cursul diminetii in zilele lucratoare sa fie mai mica de 5 ore zilnic.
    (3) Contravizita se poate organiza la nivelul tuturor sectiilor si compartimentelor cu paturi sau numai la unele sectii ori compartimente cu paturi, in functie de profilul medical al acestora.
    (4) Contravizita se organizeaza dupa-amiaza in zilele lucratoare si dimineata in zilele de repaus saptamanal, sarbatori legale si in celelalte zile in care, potrivit dispozitiilor legale, nu se lucreaza.
    Art. 5
    Medicii incadrati in structurile de primire urgente - unitati de primire urgente sau compartimente de primire urgente - desfasoara activitate in doua ture.
    Art. 6
    (1) Medicii incadrati la serviciul de ambulanta au program de 7 ore zilnic.
    (2) La serviciile de ambulanta medicii desfasoara activitate in doua ture.
    (3) Continuitatea asistentei medicale pentru serviciile medicale de urgenta si transport sanitar se asigura prin linia de garda.
    Art. 7
    (1) Medicii incadrati in laboratoarele de radiologie - imagistica medicala si laboratoarele de analize medicale desfasoara activitate in doua ture.
    (2) Continuitatea asistentei medicale in specialitati paraclinice se asigura prin linii de garda.
    Art. 8
    (1) Personalul sanitar cu pregatire superioara, incadrat in unitatile publice din sectorul sanitar, are program de 7 ore zilnic, inclusiv personalul cu pregatire superioara din unitatile si compartimentele de cercetare stiintifica medicala.
    (2) Personalul nominalizat la alin. (1) isi desfasoara activitatea in program continuu sau divizat la acelasi loc de munca ori in locuri de munca diferite.
    (3) Personalul sanitar cu pregatire superioara care isi desfasoara activitatea la urmatoarele activitati si locuri de munca are program de 6 ore zilnic, dupa cum urmeaza:
    a) anatomie patologica;
    b) medicina legala, in activitatea de prosectura si disectie;
    c) activitatea de radiologie si roentgenterapie, medicina nucleara si radioizotopi, igiena radiatiilor nucleare, terapie cu energii inalte.
    Art. 9
    (1) Personalul sanitar mediu incadrat in unitati publice din sectorul sanitar are program de 8 ore zilnic, in program continuu sau divizat, in acelasi loc de munca sau in locuri de munca diferite.
    (2) Personalul sanitar mediu care isi desfasoara activitatea la urmatoarele locuri de munca are program de 7 ore zilnic, in program continuu sau divizat, dupa cum urmeaza:
    a) hidrotermoterapie;
    b) laboratoare sau compartimente de analize medicale.
    (3) Personalul sanitar mediu incadrat la urmatoarele locuri de munca si activitati are program de 6 ore zilnic in program continuu sau divizat, dupa cum urmeaza:
    a) anatomie patologica;
    b) medicina legala, in activitatea de prosectura, sali de disectie si morgi;
    c) radiologie si roentgenterapie, medicina nucleara si radioizotopi, igiena radiatiilor nucleare, terapie cu energii inalte, angiografie si cateterism cardiac.
    Art. 10
    (1) Personalul sanitar auxiliar din unitatile publice din sectorul sanitar are program de 8 ore zilnic, in program continuu sau divizat, in acelasi loc de munca sau in locuri de munca diferite.
    (2) Personalul sanitar auxiliar care isi desfasoara activitatea la urmatoarele locuri de munca are program de 7 ore zilnic in program continuu sau divizat, dupa cum urmeaza:
    a) hidrotermoterapie;
    b) laboratoare sau compartimentele de analize medicale.
    (3) Personalul sanitar auxiliar care isi desfasoara activitatea la urmatoarele locuri de munca are program de 6 ore zilnic in program continuu sau divizat, dupa cum urmeaza:
    a) anatomie patologica;
    b) medicina legala, in activitatea de prosectura si disectie;
    c) activitatea de radiologie si roentgenterapie, medicina nucleara si radioizotopi, igiena radiatiilor nucleare, terapie cu energii inalte.
    Art. 11
    (1) Personalul tehnic, economic si administrativ, personalul de deservire, paza si pompieri, precum si muncitorii au program de 8 ore zilnic.
    (2) Personalul tehnic si muncitorii care isi desfasoara activitatea la urmatoarele locuri de munca au program de 6 ore zilnic:
    a) anatomie patologica;
    b) medicina legala, in activitatea de prosectura si disectie;
    c) activitatea de radiologie si roentgenterapie, medicina nucleara si radioizotopi, igiena radiatiilor nucleare, terapie cu energii inalte - care asigura intretinerea si repararea aparaturii din aceste activitati.
    (3) In functie de modul de desfasurare a activitatii, muncitorii pot desfasura activitate in 3 ture.
    Art. 12
    (1) Farmacistii si asistentii de farmacie din farmaciile cu circuit inchis din unitatile sanitare cu paturi asigura activitatea curenta a farmaciei, inclusiv in zilele de sambata, duminica si sarbatori legale.
    (2) Farmacistii si asistentii de farmacie din farmaciile cu circuit inchis din unitatile sanitare fara paturi asigura activitatea curenta a farmaciei.
    (3) Pentru farmaciile cu circuit inchis programul farmacistilor si al asistentilor de farmacie se va stabili in mod corelat cu programul unitatilor publice pe care le deservesc, organizandu-se cel putin in doua ture sau, in cazul functionarii intr-un singur schimb, organizandu-se in program fractionat ori program care sa cuprinda ambele ture ale unitatii.
    Art. 13
    (1) In unitatile publice din sectorul sanitar personalul de la locurile de munca in care activitatea se desfasoara fara intrerupere - 3 ture - si care are program de 8 ore zilnic, in raport cu necesitatile asistentei medicale, poate lucra prin rotatie in ture de 8 ore cu 16 ore libere sau 12 ore cu 24 de ore libere.
    (2) Personalul sanitar mediu si personalul auxiliar sanitar incadrat in structurile de primire urgente - unitate de primire urgente sau compartiment de primire urgente - desfasoara activitate in 3 ture.
    (3) Personalul din unitatile publice cu paturi din sectorul sanitar, care lucreaza in locurile de munca unde activitatea se desfasoara in 3 ture, pentru a beneficia de sporul prevazut pentru activitatea desfasurata in 3 ture are obligatia de a presta lunar un numar egal de zile in tura a 2-a si tura a 3-a. Numarul de zile in care isi desfasoara activitatea in tura a 2-a si a 3-a va fi stabilit de consiliul de administratie al fiecarei unitati publice sanitare, pe baza de grafice lunare, in asa fel incat sa se asigure continuitatea activitatii.
    (4) Prin graficele lunare de activitate intocmite anticipat pentru o luna, pe locuri de munca, se stabileste:
    a) numarul de personal pe fiecare tura in raport cu nevoile asistentei medicale;
    b) rotatia pe ture a personalului;
    c) intervalul legal dintre doua zile consecutive de lucru.
    (5) Graficele lunare de activitate, pe locuri de munca, se intocmesc de seful de compartiment si se aproba de conducerea unitatii.
    (6) Modificarea graficelor lunare se poate face de catre conducerea unitatii, la propunerea sefului de compartiment.
    (7) Personalul din unitatile publice din sectorul sanitar unde activitatea se desfasoara in 3 ture poate fi scutit temporar de a presta activitate in tura de noapte atunci cand se afla in una dintre urmatoarele situatii:
    a) in caz de graviditate, lehuzie si pe timpul cat alapteaza;
    b) are program redus pe baza de certificat medical;
    c) starea de sanatate contravine desfasurarii activitatii in tura a 3-a, dovedita cu certificat medical;
    d) pensionare de invaliditate de gradul III.
    Art. 14
    Personalul sanitar mediu care ocupa functia de director de ingrijiri si asistent medical sef pe unitate nu poate desfasura activitate in 3 ture.
    Art. 15
    Personalul sanitar mediu, operatorii registratori de urgenta, soferii de autosanitara, ambulantierii si brancardierii din cadrul serviciului de ambulanta desfasoara activitate in 3 ture pe baza de grafice lunare, intocmite de seful serviciului asistenta medicala de urgenta, transport sanitar si aprobate de medicul director.
    Art. 16
    In functie de specificul fiecarei unitati publice din sectorul sanitar, ora de incepere si ora de terminare a programului zilnic pentru fiecare loc de munca si categorie de personal se stabilesc prin regulamentul intern al unitatii si se comunica salariatilor.
    Art. 17
    Medicii si farmacistii care ocupa functii in conducerea unitatii sanitare publice isi pastreaza pe toata perioada respectiva postul ocupat prin concurs in sectorul sanitar si pot sa lucreze la postul rezervat pana la 50% din timpul normal de lucru in cadrul normei de baza.
    Art. 18
    (1) Salariatele care alapteaza au dreptul, in cadrul programului de lucru, la doua pauze pentru alaptare de cate o ora fiecare.
    (2) La cererea salariatelor, pauzele pentru alaptare pot fi inlocuite cu reducerea duratei normale a timpului de munca cu doua ore zilnic.
    (3) Pauzele si reducerea duratei normale a timpului de munca, acordate pentru alaptare, se includ in timpul de munca, nu diminueaza veniturile salariale si sunt suportate integral din fondul de salarii al angajatorului.
    Art. 19
    Personalul detasat, precum si personalul care lucreaza temporar intr-un loc de munca unde se prevede un timp de munca zilnic, mai mic sau mai mare decat acela pe care il presteaza la functia sa de baza, efectueaza la locul de munca unde este detasat sau lucreaza temporar timpul de munca prevazut pentru acest loc de munca, in conditiile prevazute pentru personalul propriu al unitatii.
    Art. 20
    (1) Personalul didactic din invatamantul superior medical si farmaceutic care desfasoara activitate integrata in unitati sanitare unde functioneaza catedra sau disciplina didactica presteaza integral obligatiile de serviciu ale personalului medical si farmaceutic incadrat cu norma intreaga.
    (2) In cadrul prestatiei integrate personalul prevazut la alin. (1) asigura activitate curenta in cursul diminetii si garzi, pe langa atributiile functiei didactice, primind din partea unitatii sanitare o indemnizatie de activitate clinica reprezentand cel putin 50% din salariul de baza corespunzator gradului profesional in care sunt confirmati prin ordin al ministrului sanatatii pentru activitatea de asistenta medicala, respectiv farmaceutica, cu exceptia rezidentilor.
    (3) Prin activitatea integrata personalul respectiv asigura sarcinile medicale si farmaceutice in mod corespunzator - doua cadre didactice pentru un post de medic sau farmacist.
    (4) Personalul didactic de la catedrele sau disciplinele care functioneaza in alte unitati decat cele sanitare va fi integrat in unitati stabilite de directia de sanatate publica, de comun acord cu conducerea institutiilor de invatamant superior de medicina si farmacie.
    (5) Cadrele didactice integrate in conditiile alin. (4) presteaza activitate aferenta unei jumatati de norma de medic sau farmacist, in medie pe zi, primind o indemnizatie de activitate clinica reprezentand cel putin 50% din salariul de baza corespunzator gradului profesional in care sunt confirmati prin ordin al ministrului sanatatii, pentru activitatea de asistenta medicala, respectiv farmaceutica, cu exceptia rezidentilor.
    (6) Medicii si farmacistii pot desfasura activitate prin integrare clinica in spitale, institute si centre medicale clinice, centre de diagnostic si tratament, laboratoare si cabinete medicale, farmacii publice sau de spital, unitati de cercetare stiintifica medicala sau farmaceutica, unitati de productie de medicamente, agreate de institutiile de invatamant superior cu profil medico-farmaceutic uman.
    (7) Integrarea clinica a medicilor si farmacistilor in unitatile sanitare publice se stabileste de fiecare consiliu de administratie in limita posturilor normate si a necesarului de servicii medicale si universitare.
    Art. 21
    (1) In cadrul programului de 7 ore in medie pe zi, medicii cu norma de baza in spital desfasoara activitate in cadrul ambulatoriului integrat al spitalului.
    (2) Modul concret de organizare a activitatii in sistem integrat spital - cabinet de specialitate din ambulatoriul integrat va fi stabilit de conducerea fiecarui spital, in functie de modul de organizare a asistentei medicale ambulatorii de specialitate, numarul de medici pe specialitati, precum si de necesarul de servicii medicale spitalicesti si ambulatorii de specialitate, cu respectarea prevederilor Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate.

    CAP. 2
    Organizarea si efectuarea garzilor in unitati publice din sectorul sanitar

    Art. 22
    (1) Continuitatea asistentei medicale se asigura prin serviciul de garda.
    (2) Numarul liniilor de garda prin care se asigura continuitatea asistentei medicale se determina pe tipuri de unitati sanitare, iar repartitia pe specialitati clinice se face de conducerea fiecarei unitati publice cu personalitate juridica.
    (3) Liniile de garda se stabilesc la nivelul fiecarei unitati sanitare si se aproba de Ministerul Sanatatii, la propunerea directiei de sanatate publica sau a unitatilor sanitare cu paturi, in functie de subordonare.
    (4) Liniile de garda pentru unitatile sanitare cu paturi din subordinea ministerelor ori a institutiilor cu retea sanitara proprie se stabilesc la nivelul fiecarei unitati sanitare cu personalitate juridica si se aproba de ministerul ori de institutia cu retea sanitara proprie in subordinea carora se afla.
    Art. 23
    Numarul liniilor de garda se determina in mod diferentiat, pe tipuri de unitati sanitare, in functie de numarul de paturi aprobat prin ordinul de structura, dupa cum urmeaza:
    a) spitale universitare - o linie de garda la 40 de paturi;
    b) institute si centre medicale clinice care desfasoara asistenta medicala de urgenta in profil cardiologie, cardiovascular si cerebrovascular si spitale clinice de urgenta - o linie de garda la 60 de paturi;
    c) spitale clinice judetene de urgenta, spitale judetene de urgenta, spitale clinice judetene si spitale de urgenta - o linie de garda la 70 de paturi;
    d) spitale clinice, spitale judetene si spitale de pediatrie si obstetrica-ginecologie - o linie de garda la 80 de paturi;
    e) institute si centre medicale clinice, spitale municipale si orasenesti - o linie de garda la 90 de paturi;
    f) institute si centre medicale clinice de specialitate, spitale clinice de specialitate, spitale de specialitate - o linie de garda la 150 de paturi;
    g) spitale comunale, centre medicale altele decat cele clinice, sanatorii - o linie de garda pe unitate, indiferent de numarul de paturi.
    Art. 24
    (1) Pentru spitalele nominalizate la art. 23 lit. a), b), c) si d), cu exceptia spitalelor de pediatrie si de obstetrica-ginecologie, si lit. e), cu exceptia spitalelor municipale si spitalelor orasenesti, se organizeaza linii de garda in urmatoarele specialitati paraclinice;
    a) radiologie - imagistica medicala, computer tomograf;
    b) medicina de laborator.
    (2) Pentru spitalele universitare, clinice si judetene se poate organiza o linie de garda in specialitatea stomatologie generala.
    (3) Liniile de garda organizate in specialitatile paraclinice si in specialitatea stomatologie generala nu se includ in numarul liniilor de garda determinate in functie de numarul de paturi.
    (4) In functie de necesitate si de posibilitati, prevederile alin. (1) se pot aplica, cu aprobarea Ministerului Sanatatii, si la alte tipuri de spitale.
    Art. 25
    (1) Garda se instituie in unitatile cu paturi pentru continuitatea asistentei medicale intre ora de terminare a programului stabilit pentru activitatea curenta a medicilor din cursul diminetii si ora de incepere a programului de dimineata din ziua urmatoare. In zilele de repaus saptamanal, zilele de sarbatori legale si in celelalte zile in care, potrivit reglementarilor legale, nu se lucreaza, garda incepe de dimineata si dureaza 24 de ore.
    (2) Linia de garda in specialitatile paraclinice se organizeaza intre ora de terminare a programului medicilor incadrati in aceste locuri de munca si ora de incepere a programului din ziua urmatoare.
    Art. 26
    (1) Pentru spitalele care au aprobate structuri de primire urgente - unitati de primire urgente sau compartimente de primire urgente - se pot organiza linii de garda pentru medicina de urgenta intre ora de terminare a programului medicilor incadrati in aceste locuri de munca si ora de incepere a programului din ziua urmatoare.
    (2) Aceste linii de garda nu se includ in numarul liniilor de garda determinat in functie de numarul de paturi.
    Art. 27
    (1) Continuitatea asistentei medicale pentru serviciile medicale de urgenta si transport sanitar se asigura prin linia de garda organizata la nivelul serviciilor de ambulanta in specialitatea medicina de urgenta.
    (2) Linia de garda se organizeaza intre ora de terminare a programului medicilor incadrati in aceasta unitate sanitara si ora de incepere a programului din ziua urmatoare.
    (3) Liniile de garda pentru serviciile de ambulanta se aproba de Ministerul Sanatatii, la propunerea directiei de sanatate publica.
    Art. 28
    (1) Pentru supravegherea si controlul starii de sanatate al populatiei la nivel judetean si al municipiului Bucuresti, in domeniul medicinei preventive si al inspectiei sanitare de stat, se organizeaza o linie de garda la nivelul directiei de sanatate publica, avand urmatoarea durata:
    - 6 ore pe zi in continuarea programului normal de lucru, in zilele lucratoare;
    - 12 ore pe zi intre orele 8,00 - 20,00, in zilele de sambata, duminica si sarbatori legale.
    (2) In linia de garda organizata la nivelul directiei de sanatate publica vor fi inclusi medicii de specialitate din structura serviciului de supraveghere a starii de sanatate, inspectie sanitara de stat si laboratoare.
    (3) In situatii epidemiologice deosebite medicul de garda din cadrul directiei de sanatate publica poate chema in unitate medici de specialitate prin chemari de la domiciliu.
    Art. 29
    (1) Asigurarea asistentei medicale de specialitate in afara programului normal de lucru in specialitatea anatomie patologica se asigura prin chemarea medicilor de la domiciliu.
    (2) Asigurarea continuitatii asistentei medicale de specialitate in afara programului normal de lucru in specialitatea medicina legala se asigura conform legislatiei specifice.
    Art. 30
    (1) Se poate organiza linie de garda intr-o specialitate clinica, daca in sectiile sau compartimentele cu paturi, precum si in ambulatoriul de specialitate al spitalului sunt incadrati cel putin 4 medici in specialitatea respectiva.
    (2) Aceasta prevedere nu se aplica liniilor de garda organizate in specialitatea ATI.
    Art. 31
    (1) In echipa de garda a unei unitati sanitare cu paturi, in liniile de garda organizate pe specialitati, in afara de medicii incadrati in unitatea respectiva, pot fi inclusi si medici din afara unitatii care sunt confirmati prin ordin al ministrului sanatatii in specialitatea stabilita pentru linia de garda si care isi desfasoara activitatea in unitati sanitare in care nu sunt organizate linii de garda in acea specialitate.
    (2) Includerea acestor medici in echipa de garda a unitatii se face cu avizul sefului de sectie si cu aprobarea conducatorului unitatii sanitare in care este organizata garda si cu acordul unitatii sanitare unde are norma de baza.
    (3) Pot fi inclusi in linia de garda si medici care nu desfasoara activitate in baza unui contract de munca, dar care sunt confirmati prin ordin al ministrului sanatatii in specialitatea in care este organizata linia de garda, cu avizul sefului de sectie si cu aprobarea conducatorului unitatii sanitare.
    Art. 32
    Medicii din afara unitatii care sunt inclusi in linia de garda vor putea desfasura aceasta activitate in afara programului de la norma de baza.
    Art. 33
    (1) Medicii rezidenti in perioada de pregatire in specialitate vor fi inclusi obligatoriu in linia de garda, in unitatea sanitara in care efectueaza stagiul de pregatire, dubland medicul de garda si efectuand garda in cadrul numarului de ore de garda obligatoriu, respectiv 20 de ore.
    (2) Medicii rezidenti, incepand cu anul III de rezidentiat, pot fi inclusi in linia de garda, pe specialitati, la aprecierea si pe raspunderea medicului sef de sectie, numai in situatia in care in spital sunt organizate doua linii de garda in aceeasi specialitate, efectuand atat obligatia de 20 de ore de garda, cat si garzi in afara programului normal de lucru.
    (3) Medicii rezidenti, incepand cu anul III de rezidentiat, vor putea fi inclusi in linia de garda numai in specialitatea in care sunt confirmati ca medici rezidenti.
    Art. 34
    In linia de garda organizata in specialitatea medicina de laborator pot fi inclusi si biologii, chimistii si biochimistii cu norma de baza in laboratorul de analize medicale.
    Art. 35
    In unitatile sanitare cu paturi in care se organizeaza linie de garda pentru specialitatile paraclinice - radiologie - imagistica medicala si medicina de laborator - personalul sanitar mediu incadrat in laboratoarele paraclinice va desfasura activitate in 3 ture.
    Art. 36
    Pentru spitalele in care continuitatea asistentei medicale se asigura printr-o singura linie de garda, in garda respectiva vor fi inclusi toti medicii de specialitate din unitate, cu exceptia medicilor confirmati in specialitati paraclinice, stomatologie si a medicilor de medicina generala.
    Art. 37
    (1) Medicii incadrati in sectiile si compartimentele cu paturi pentru care se organizeaza contravizita, care nu sunt inclusi in echipa de garda a unitatii, vor presta activitate de minimum 6 ore in cursul diminetii in zilele lucratoare si 20 de ore de contravizita lunar, dupa-amiaza in zilele lucratoare si dimineata in zilele de repaus saptamanal, sarbatori legale si celelalte zile in care, potrivit dispozitiilor legale, nu se lucreaza.
    (2) Medicii incadrati in sectiile si compartimentele cu paturi pentru care nu se organizeaza contravizita, care nu sunt inclusi in echipa de garda a unitatii, vor presta activitate de 7 ore in medie pe zi in cursul diminetii.
    Art. 38
    (1) Asigurarea rezolvarii unor situatii deosebite, care reclama maxima urgenta in asistenta medicala din unitatile sanitare cu paturi, se poate face si prin chemarea medicilor de la domiciliu, atat din unitatea sanitara unde sunt incadrati, cat si din alte unitati sanitare, in urmatoarele cazuri:
    - in unitati sanitare cu paturi in care nu se organizeaza garda;
    - in unitati sanitare cu paturi in care este organizata garda;
    - in unitati sanitare cu paturi, in cazuri grave care necesita consult medical, in cazuri de accidente colective etc., situatii care necesita prezenta mai multor medici de specialitate decat cei existenti in echipa de garda a unitatii sanitare.
    (2) Asigurarea rezolvarii unor situatii deosebite care reclama maxima urgenta in asistenta medicala din unitatile sanitare cu paturi se poate face prin chemarea de la domiciliu si a biologilor, chimistilor si biochimistilor.
    Art. 39
    (1) Medicul director general si medicul director general adjunct medical au program de 7 ore zilnic, fara a fi inclusi in graficul de garda.
    (2) In situatia in care medicii care ocupa functia de director general si director general adjunct medical doresc sa efectueze garzi, vor efectua garzile in afara programului normal de lucru, fara a avea obligatia de garda.
    Art. 40
    (1) Medicii care se afla in una dintre situatiile nominalizate mai jos, pe timpul cat dureaza aceste situatii, sunt scutiti de a fi inclusi in graficul de garzi:
    - pensionarii de invaliditate gradul III;
    - femeile gravide incepand cu luna a 6-a cele care alapteaza;
    - medicii care au program redus cu o patrime din durata normala a timpului de lucru, pe baza de certificat medical.
    (2) Medicii aflati in una dintre situatiile prevazute la alin. (1) nu vor putea efectua nici garzi in afara programului normal de lucru.
    Art. 41
    Efectuarea a doua garzi consecutive de catre acelasi medic este interzisa.
    Art. 42
    (1) Orele de garda nu sunt considerate ore suplimentare si nici cumul de functii.
    (2) Orele de garda nu constituie vechime in munca si in specialitate.
    (3) Orele de garda efectuate in afara programului normal de lucru si salarizate conform prevederilor prezentului regulament se includ in veniturile salariale brute lunare in functie de care se determina numarul de puncte realizat in fiecare luna, pe baza carora se determina cuantumul pensiei.
    Art. 43
    Este interzis medicilor care sunt de garda sa paraseasca unitatea sanitara pe durata serviciului de garda.
    Art. 44
    (1) Programul garzilor la nivelul fiecarei unitati sanitare se intocmeste lunar de conducerea sectiilor, laboratoarelor si a compartimentelor respective si se aproba de conducerea unitatii sanitare.
    (2) Schimbarea programului aprobat prin graficul de garda se poate face numai in situatii cu totul deosebite, cu avizul medicului sef de sectie sau de laborator si cu aprobarea conducerii unitatii sanitare.
    Art. 45
    Orele de garda prestate conform prezentului regulament, precum si chemarile de la domiciliu se consemneaza in mod obligatoriu intr-o condica de prezenta pentru activitatea de garda.
    Art. 46
    (1) Plata orelor de garda se face in functie de tariful orar determinat in baza salariului de baza individual, corespunzator gradului profesional in care personalul este confirmat prin ordin al ministrului sanatatii.
    (2) Pentru medicii care beneficiaza de salarii de merit tariful orar se va determina luandu-se in calcul si salariul de merit, intrucat face parte din salariul de baza.
    (3) Pentru medicii care ocupa o functie de conducere si beneficiaza de indemnizatie de conducere, la determinarea tarifului orar pentru garzile efectuate in afara programului normal de lucru, indemnizatia de conducere nu se ia in calcul.
    Art. 47
    Conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 561/2000, garzile efectuate pentru asigurarea continuitatii asistentei medicale in zilele de repaus saptamanal, zilele de sarbatori legale si in celelalte zile in care, potrivit dispozitiilor legale, nu se lucreaza se salarizeaza cu un spor de pana la 100% din tariful orar al functiei de baza. Procentul concret al sporului se aproba de conducatorul unitatii.
    Art. 48
    (1) Chemarile de la domiciliu se consemneaza in condica de prezenta pentru activitatea de garda, se considera ore de garda si se salarizeaza in functie de tariful orar determinat pe baza salariului de baza individual.
    (2) Se considera ore de garda numai orele efectiv prestate in unitatea sanitara in care s-a efectuat chemarea de la domiciliu.
    Art. 49
    (1) Cadrele didactice care desfasoara activitate prin integrare clinica in unitatile sanitare vor fi incluse in graficul de garda.
    (2) Tariful orar pentru cadrele didactice integrate clinic se determina pe baza salariului de baza individual corespunzator gradului profesional in care sunt confirmate prin ordin al ministrului sanatatii, aferent unui post cu norma intreaga.
    (3) Cadrele didactice care ocupa functia de profesor sau de conferentiar nu au obligatia de a efectua garzi. In aceasta situatie cadrele didactice vor presta activitate de 7 ore zilnic in cursul diminetii.
    (4) Cadrele didactice nominalizate la alin. (3), in situatia in care doresc sa efectueze garzi, vor efectua si obligatia de 20 de ore de garda lunar, iar orele de garda efectuate in plus se salarizeaza conform prevederilor prezentului regulament.
    Art. 50
    Pentru medicii din afara unitatii, care efectueaza garzi, salariul de baza individual pe baza caruia se determina tariful orar se stabileste potrivit fisei de evaluare prevazute in anexa nr. 1 care face parte integranta din prezentul regulament.

    CAP. 3
    Dispozitii finale

    Art. 51
    In cazuri deosebite programul de munca si organizarea garzilor in alte conditii decat cele prevazute in prezentul regulament se pot face numai cu aprobarea Ministerului Sanatatii.
    Art. 52
    Specialitatile medicale si specialitatile inrudite in care se pot efectua garzi in functie de competenta profesionala se stabilesc conform anexei nr. 2 care face parte integranta din prezentul regulament.
    Art. 53
    In cazul in care din impartirea numarului de paturi la criteriul de calcul stabilit la art. 23 rezulta fractiuni de cel putin 0,5, acestea se intregesc.
    Art. 54
    (1) In unitatile sanitare cu paturi pentru care este organizata o singura linie de garda pe unitate, in aceasta linie de garda pot fi inclusi si medicii de medicina generala, in situatia in care numarul medicilor incadrati in unitatea sanitara, inclusiv in ambulatoriul de specialitate al spitalului, in specialitatile medicale si chirurgicale, este mai mic de 4.
    (2) In linia de garda organizata la nivelul sanatoriilor pot fi inclusi si medicii de medicina generala in situatia in care numarul medicilor de specialitate incadrati in aceasta unitate sanitara este mai mic de 4.
    (3) In linia de garda unica pe unitate nu pot fi inclusi medicii de medicina generala sau medicii de familie care isi desfasoara activitatea in cabinete medicale organizate in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale, republicata.
    Art. 55
    (1) Medicii de medicina generala/medicina de familie pot fi inclusi in linia de garda organizata la nivelul structurilor de primire urgente - UPU sau CPU -, precum si la serviciile de ambulanta.
    (2) In linia de garda organizata la nivelul structurilor de primire urgente - UPU si CPU - se includ si medicii in specialitatea ATI.
    (3) In linia de garda organizata la nivelul serviciilor de ambulanta in specialitatea medicina de urgenta pot fi inclusi medicii de specialitate confirmati prin ordin al ministrului sanatatii in specialitati clinice.
    Art. 56
    (1) Pentru spitalele municipale, in liniile de garda organizate in specialitati medicale si specialitati chirurgicale pot fi inclusi medicii de specialitate confirmati in specialitatile medicale aferente celor doua grupe de specialitati clinice.
    (2) Pentru spitalele orasenesti cu un numar redus de paturi se poate organiza cate o linie de garda pentru specialitatile medicale si specialitatile chirurgicale, in aceste linii de garda urmand a fi inclusi medicii de specialitate corespunzator celor doua grupe de specialitati clinice.
    Art. 57
    Personalul incadrat la directia de sanatate publica in functii publice generale si in functii publice specifice de executie si de conducere au program de 8 ore zilnic.
    Art. 58
    (1) Pentru prestarea activitatii in unitatile publice din sectorul sanitar, intreg personalul, inclusiv cel incadrat in functii de conducere, este obligat sa semneze condica de prezenta.
    (2) Pentru personalul medical care presteaza contravizite si garzi, in condica de prezenta se vor consemna in mod distinct orele efectuate in aceste activitati.
    Art. 59
    In unitatile cu 2 sau mai multi medici de garda conducerea unitatii va stabili, prin graficul de garda, un medic coordonator al echipei de garda.
    Art. 60
    Stabilirea numarului liniilor de garda la nivelul fiecarei unitati publice din sectorul sanitar se face cu incadrarea in bugetul de venituri si cheltuieli alocat.

    ANEXA 1
    la regulament

                            FISA DE EVALUARE
a performantelor profesionale individuale pentru personalul din afara unitatii inclus in echipa de garda

    Numele si prenumele .......................................................
    Functia si gradul profesional .............................................
    Rezultatul evaluarii ......................................................
________________________________________________________________________________
Nr.                Criteriul             Pondere  Punctajul acordat  Valoarea
crt.               de evaluare             (%)    pentru fiecare     ponderata a
                                                  criteriu de        criteriului
                                                  evaluare           de evaluare
________________________________________________________________________________
  0                     1                   2            3           4=(2x3)/100
________________________________________________________________________________
  1. Vechimea in functia medicala           20
  2. Vechimea in gradul profesional in
     care este confirmat prin ordin al
     ministrului sanatatii                  20
  3. Cursuri de perfectionare-specializare
     in specialitatea in care efectueaza
     garda                                  30
  4. Aprecierea profesionala de catre
     seful de sectie unde urmeaza sa fie
     cuprins in linia de garda, ca urmare
     a unui interviu                        30
________________________________________________________________________________
     PUNCTAJ TOTAL:
________________________________________________________________________________

    Resurse umane, normare,                               Luat la cunostinta,
    organizare, salarizare,

                                       Aprobat
                              Director unitate sanitara,

    Pentru criteriul de la punctul 1 - vechimea in functia medicala, se acorda urmatorul punctaj:
    - 0 - 3 ani               - 1 punct
    - 3,1 - 5 ani             - 2 puncte
    - 5,1 - 10 ani            - 3 puncte
    - 10,1 - 15 ani           - 4 puncte
    - peste 15 ani            - 5 puncte
    Pentru criteriul de la punctul 2 - vechimea in gradul profesional - medic specialist sau medic primar - in care este confirmat prin ordin al ministrului sanatatii, se acorda urmatorul punctaj:
    - 0 - 1 an                - 1 punct
    - 1,1 - 2 ani             - 2 puncte
    - 2,1 - 5 ani             - 3 puncte
    - 5,1 - 7 ani             - 4 puncte
    - peste 7 ani             - 5 puncte
    In functie de performanta profesionala individuala stabilita pe baza fisei de evaluare se determina salariul de baza individual, prin aplicarea urmatoarelor procente asupra salariului de baza minim prevazut pentru functia si gradul profesional in care medicul este confirmat prin ordin al ministrului sanatatii.

    Performanta profesionala individuala   %
    ________________________________________
    3   - 3,4                             20
    3,5 - 3,9                             40
    4   - 4,4                             60
    4,5 - 4,9                             80
    5                                    100
    ________________________________________

    In situatia in care performanta profesionala individuala este mai mica de 3, tariful orar se calculeaza la salariul de baza minim al functiei si gradului profesional in care medicul este confirmat prin ordin al ministrului sanatatii.

    ANEXA 2
    la regulament

             SPECIALITATI MEDICALE SI SPECIALITATI INRUDITE
    in care se pot efectua garzi in functie de competenta profesionala

    1. Efectuarea garzilor in aceeasi specialitate sau in specialitati inrudite, in ambele sensuri, in functie de competenta profesionala:
    - medicina interna:                  - cardiologie, gastroenterologie,
                                         diabet zaharat, nutritie si boli
                                         metabolice, boli infectioase, geriatrie
                                         si gerontologie, medicina munci,
                                         medicina sportiva, nefrologie,
                                         oncologie medicala, pneumologie,
                                         endocrinologie, dermatovenerologie,
                                         hematologie;
    - chirurgie generala: - urologie, chirurgie toracica,
                                         chirurgie plastica - microchirurgie
                                         reconstructiva;
    - neurologie, neurologie pediatrica: - psihiatrie, psihiatrie pediatrica;
    - pediatrie (numai daca              - neonatologie, cardiologie,
      specialitatile inrudite se         gastroenterologie, diabet zaharat,
      practica in unitatile de           nutritie si boli metabolice; boli
      pediatrie):                        infectioase;
    - chirurgie pediatrica:              - ortopedie pediatrica;
    - reumatologie:                      - recuperare, medicina fizica si
                                         balneologie;
    - chirurgie cardiaca si a vaselor    - chirurgie vasculara;
      mari:
    - ORL:                               - chirurgie maxilo-faciala.
    2. Efectuarea garzilor in specialitati inrudite, intr-un singur sens, in functie de competenta profesionala:
    - chirurgie generala: - ortopedie si traumatologie;
    - ATI:                               - medicina de urgenta.
    3. In urmatoarele specialitati garda se poate efectua numai in aceeasi specialitate:
    - neurochirurgie;
    - oftalmologie;
    - obstetrica-ginecologie;
    - medicina de urgenta.
    4. In urmatoarele specialitati paraclinice garda se poate efectua numai in aceeasi specialitate:
    - radiologie - imagistica medicala;
    - anatomie patologica;
      medicina de laborator;
      medicina legala.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 870/2004

 
28.10.2015 15:50:09  Anonim  a scris :
Ati omis ca in laboratoarele clinice lucreaza si farmacisti.Articolul 34 scoate farmacistii din garda.Va contraziceti cu legile mai vechi si mai noi ex.95/2006 si617/2007 care arata dreturile la munca conform pregatirii lor.Facultatea de farmacie inseamna chimie si laboratoare din anul incepator pana in final.In europa este pondere30% farmacisti in laboratoare.
   
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 140 2016
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm firme de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Norma 8 2020
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut niciodată să obțin un împrumut de la acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    GET Rich with ATM CARD BLANC ... Whatsapp: +18033921735 Vreau să depun mărturie despre cardurile de ATM-uri Dark Web care pot retrage bani de la orice mașini de ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nicio treabă. Am văzut atât de multe mărturii despre modul în care hackerii Dark Web le trimit cardul gol ATM și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină ATM și a deveni bogat. (darkwebblankatmcard@gmail.com) Le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancomat gol. L-am folosit pentru a obține 120.000 de euro. retrageți maxim 5.000 EUR zilnic. Dark Web dă cartea doar pentru a ajuta săracii. Păstrați și luați bani direct de pe orice seif de mașină ATM folosind cardul programat ATM care rulează în modul automat. E-mail: darkwebblankatmcard@gmail.com Text & Call sau WhatsApp: +18033921735
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    * Utilizați această perioadă de blocare pentru a investi și a începe să câștigați direct de acasă ..... Inbox me pentru a începe! * Investiți 300 € pentru a câștiga 3000 € Investiți 400 € pentru a câștiga 4000 € Investiți 500 € pentru a câștiga 5000 € Investiți 600 EUR pentru a câștiga 6000 € Investiți 700 € pentru a câștiga 7000 € Investiți 8000 EUR pentru a câștiga 80 000 EUR Investiți 9000 EUR pentru a câștiga 90.000 € Totul în 7 zile de profit și plata de 100% este asigurată. Dacă sunteți interesat să investiți cu noi, contactați-ne acum prin WhatsApp +15022064419 sau prin e-mail tradewithcarlos2156@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 817 2017
    Sunt Brette M. Wagner, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știm că există o mulțime de familii care trăiesc din salariu și altele care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare care include: Planificarea afacerilor, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (brettewagnerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu