E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 85 din 22 februarie 2002

privind aprobarea Procedurii de primire si de solutionare a cererilor de loc de munca sau indemnizatie de somaj

ACT EMIS DE: MINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITATII SOCIALE


SmartCity3

              AGENTIA NATIONALA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 181 din 18 martie 2002

    Secretarul de stat la Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale, presedintele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca,
    in temeiul prevederilor art. 8 lit. a) din Hotararea Guvernului nr. 4/1999 privind Statutul Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, cu modificarile si completarile ulterioare,
    avand in vedere prevederile art. 64 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 174/2002,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Procedura de primire si de solutionare a cererilor de loc de munca sau indemnizatie de somaj, prezentata in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                      Presedintele Agentiei Nationale
                      pentru Ocuparea Fortei de Munca,
                                Ioan Cindrea

    ANEXA 1

                                  PROCEDURA
de primire si de solutionare a cererilor de loc de munca sau indemnizatie de somaj

    Procedura de primire si de solutionare a cererilor de loc de munca sau indemnizatie de somaj, denumita in continuare procedura, reglementeaza punerea in aplicare a prevederilor art. 16 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, denumita in continuare lege.
    Art. 1
    Inregistrarea persoanei in cautarea unui loc de munca se face la agentia locala pentru ocuparea fortei de munca ori la punctul de lucru in a carui raza isi are domiciliul sau, dupa caz, resedinta, daca a avut ultimul loc de munca sau a realizat venituri in acea localitate, prin completarea fisei al carei model este prezentat in anexa nr. 1 la prezenta procedura.
    Art. 2
    Pentru completarea fisei persoana in cautarea unui loc de munca va prezenta urmatoarele acte:
    a) actul de identitate;
    b) actele de studii si de calificare;
    c) carnetul de munca, in cazul persoanelor provenite din munca;
    d) adeverinta medicala din care sa rezulte ca este apta de munca sau ca are eventuale restrictii medicale.
    Art. 3
    O data cu inregistrarea persoanei in cautarea unui loc de munca se va intocmi si planul individual de mediere, conform procedurii aprobate prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca.
    Art. 4
    In cazul in care agentia locala pentru ocuparea fortei de munca sau punctul de lucru poate oferi, in urma procedurii de mediere, un loc de munca corespunzator pregatirii profesionale si nivelului studiilor, se va emite dispozitia de repartizare, intocmita conform modelului prezentat in anexa nr. 2 la prezenta procedura.
    Art. 5
    (1) Daca persoana in cautarea unui loc de munca nu poate fi repartizata corespunzator pregatirii profesionale si nivelului studiilor, dar indeplineste conditiile pentru a primi indemnizatie de somaj potrivit art. 34 din lege, va depune o cerere pentru acordarea indemnizatiei de somaj, conform anexei nr. 3 la prezenta procedura.
    (2) Cererea va fi completata de persoana in cautarea unui loc de munca sau de functionarul public al agentiei locale pentru ocuparea fortei de munca si va purta semnatura olografa a persoanei in cautarea unui loc de munca.
    (3) Cererea prevazuta la alin. (1) va fi insotita de urmatoarele documente:
    a) actul de identitate, in original si in copie;
    b) actele de studii si de calificare, in original si in copie;
    c) certificatul de nastere, in original si in copie;
    d) certificatul de casatorie, in original si in copie;
    e) adeverinta medicala, din care sa rezulte ca este apta de munca sau ca are eventuale restrictii medicale;
    f) acte eliberate de organele financiare teritoriale, din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri sau ca realizeaza din activitati autorizate potrivit legii venituri mai mici decat indemnizatia de somaj;
    g) declaratia pe propria raspundere, din care sa rezulte ca nu are loc de munca, nu realizeaza venituri sau ca realizeaza din activitati autorizate potrivit legii venituri mai mici decat indemnizatia de somaj.
    (4) In afara actelor si documentelor prevazute la alin. (3), care urmeaza sa fie prezentate de toate categoriile de solicitanti de indemnizatie de somaj, cererea pentru acordarea indemnizatiei de somaj va fi insotita, dupa caz, si de:

    A. in cazul persoanelor provenite din munca:
    a) carnetul de munca, in original si in copie, si adeverinta eliberata de ultima unitate, din care sa rezulte data si motivul incetarii raporturilor de munca sau de serviciu;
    b) copie de pe hotararea definitiva de reintegrare in munca, atunci cand reintegrarea nu mai este posibila la unitatea la care persoana a fost incadrata in munca anterior din cauza incetarii definitive a activitatii sau la unitatea care a preluat patrimoniul acesteia;
    c) dovada din care sa rezulte ca reincadrarea in munca nu mai este posibila din cauza incetarii definitive a activitatii angajatorului, respectiv adeverinta de la unitatea care a preluat patrimoniul unitatii in care persoana a fost incadrata anterior, din care sa rezulte desfiintarea postului;
    d) declaratie pe propria raspundere a persoanei in cautarea unui loc de munca, in cazul in care aceasta nu poate obtine dovada din care sa rezulte ca reincadrarea in munca nu mai este posibila din cauza incetarii definitive a activitatii angajatorului, urmand ca agentia locala pentru ocuparea fortei de munca sa verifice la organele competente veridicitatea declaratiei;

    B. in cazul pensionarilor de invaliditate care isi redobandesc capacitatea de munca:
    a) carnetul de munca, in original si in copie;
    b) decizia de revizuire medicala, in original si in copie, emisa de medicul expert al asigurarilor sociale, din care sa rezulte redobandirea capacitatii de munca;
    c) adeverinta de la ultima unitate sau dovada de la organele competente, din care sa rezulta ca reincadrarea in munca nu mai este posibila din lipsa unui post vacant de natura celui ocupat anterior, respectiv din cauza incetarii definitive a activitatii angajatorului;
    d) declaratie pe propria raspundere a persoanei in cautarea unui loc de munca, in cazul in care aceasta nu poate obtine dovada din care sa rezulte ca reincadrarea in munca nu mai este posibila din cauza incetarii definitive a activitatii angajatorului, urmand ca agentia locala pentru ocuparea fortei de munca sa verifice la organele competente veridicitatea declaratiei;

    C. in cazul persoanelor care au beneficiat de concediu pentru cresterea copilului pana la implinirea varstei de 2 ani, respectiv 3 ani in cazul copilului cu handicap:
    a) carnetul de munca, in original si in copie;
    b) certificatul de nastere al copilului, in original si in copie;
    c) dovada din care sa rezulte ca reincadrarea in munca nu mai este posibila din cauza incetarii definitive a activitatii angajatorului;
    d) declaratie pe propria raspundere a persoanei in cautarea unui loc de munca, in cazul in care aceasta nu poate obtine dovada din care sa rezulte ca reincadrarea in munca nu mai este posibila din cauza incetarii definitive a activitatii angajatorului, urmand ca agentia locala pentru ocuparea fortei de munca sa verifice la organele competente veridicitatea declaratiei;

    D. in cazul persoanelor care au cel putin varsta de 18 ani si au incheiat contract de asigurare pentru somaj: copie de pe contractul de asigurare pentru somaj, incheiat cu agentia pentru ocuparea fortei de munca in a carei raza isi au domiciliul sau resedinta;

    E. in cazul absolventilor institutiilor de invatamant, in varsta de minimum 18 ani, care intr-o perioada de 60 de zile de la absolvire nu au reusit sa se incadreze in munca:
    a) actul de absolvire a formei respective de invatamant, in original si in copie;
    b) declaratie pe propria raspundere a absolventilor ca nu urmeaza o forma de invatamant la data solicitarii dreptului;

    F. in cazul absolventilor scolilor speciale pentru persoane cu handicap sau ai institutiilor de invatamant, in varsta de 16 ani, care, in cazuri justificate, sunt lipsiti de sustinatori legali sau ai caror sustinatori legali dovedesc ca sunt in imposibilitatea de a presta obligatia legala de intretinere datorata minorilor:
    a) actul de absolvire a formei respective de invatamant, inclusiv a scolilor speciale pentru persoane cu handicap, in original si in copie;
    b) declaratia absolventilor ca nu urmeaza o forma de invatamant la data solicitarii dreptului;
    c) actele doveditoare privind lipsa sustinatorilor legali sau insolvabilitatea acestora de a presta obligatia legala de intretinere datorata minorilor;
    d) actele de deces ale parintilor sau ale altor sustinatori legali;
    e) actele eliberate de organele competente: instante judecatoresti, autoritate tutelara etc., din care sa rezulte imposibilitatea sustinatorilor legali de a presta obligatia legala de intretinere datorata minorilor;
    f) actul care consemneaza rezultatul anchetei sociale efectuate la cererea absolventilor;

    G. in cazul persoanelor care au efectuat stagiul militar:
    a) livretul militar sau adeverinta de lasare la vatra, in original si in copie;
    b) declaratie pe propria raspundere ca inainte de efectuarea stagiului militar persoana nu a fost incadrata in munca;
    c) carnetul de munca, in original si in copie, pentru persoanele care inainte de efectuarea stagiului militar au fost incadrate in munca;
    d) dovada din care sa rezulte ca reincadrarea in munca nu mai este posibila din cauza incetarii definitive a activitatii angajatorului;
    e) declaratie pe propria raspundere a persoanei in cautarea unui loc de munca, in cazul in care aceasta nu poate obtine dovada din care sa rezulte ca reincadrarea in munca nu mai este posibila din cauza incetarii definitive a activitatii angajatorului, urmand ca agentia locala pentru ocuparea fortei de munca sa verifice la organele competente veridicitatea declaratiei.
    Art. 6
    (1) Agentia locala pentru ocuparea fortei de munca sau punctul de lucru va intocmi un dosar cuprinzand toate actele prezentate in vederea acordarii indemnizatiei de somaj.
    (2) Actele pentru care prezenta procedura prevede prezentarea lor in original si in copie se pastreaza la dosar in copie.
    (3) Copiile de pe acte se certifica de functionarul public care intocmeste dosarul, prin:
    a) inscrierea mentiunii "in conformitate cu originalul";
    b) numele, prenumele si semnatura functionarului public care a facut mentiunea;
    c) data la care s-a facut mentiunea.
    (4) Actele in original pentru care s-a pastrat copia la dosar se restituie titularului.
    Art. 7
    Agentia locala pentru ocuparea fortei de munca sau punctul de lucru verifica actele si documentele prezentate si in urma solutionarii cererii elibereaza titularului dispozitia privind stabilirea sau respingerea dreptului de indemnizatie de somaj, conform modelului prezentat in anexa nr. 4 la prezenta procedura.
    Art. 8
    Dispozitia privind stabilirea sau respingerea dreptului de indemnizatie de somaj se intocmeste in 3 exemplare.
    Art. 9
    Dupa semnarea dispozitiei privind stabilirea sau respingerea dreptului de indemnizatie de somaj de catre directorul executiv sau de persoana imputernicita in acest sens, un exemplar al dispozitiei se inmaneaza titularului, un exemplar se pastreaza la dosarul somerului, iar cel de-al treilea exemplar, impreuna cu formularul "Informatii privind indemnizarea", prezentat in anexa nr. 3, se transmite compartimentului plati.
    Art. 10
    Dispozitia privind stabilirea dreptului de indemnizatie de somaj se inmaneaza titularului la data aplicarii primei vize in carnetul de evidenta.
    Art. 11
    Persoanelor care indeplinesc conditiile pentru acordarea indemnizatiei de somaj li se elibereaza, pentru perioada acordarii acestui drept, un carnet de evidenta, conform modelului prezentat in anexa nr. 5 la prezenta procedura.
    Art. 12
    Evidenta dosarelor persoanelor cu drept de indemnizatie de somaj se tine in registrul intocmit conform anexei nr. 6 la prezenta procedura.
    Art. 13
    Carnetul de evidenta va purta acelasi numar de identificare cu cel al dosarului intocmit pentru acordarea indemnizatiei de somaj.
    Art. 14
    Carnetul de evidenta se vizeaza lunar de catre agentia locala pentru ocuparea fortei de munca sau de catre punctul de lucru, pe baza actului de identitate, iar in cazul persoanelor provenite din munca, si pe baza carnetului de munca.
    Art. 15
    Agentia locala pentru ocuparea fortei de munca sau punctul de lucru are obligatia de a-i comunica persoanei indreptatite sa primeasca indemnizatie de somaj data la care se face plata drepturilor cuvenite.
    Art. 16
    Persoanelor care nu indeplinesc conditiile de acordare a indemnizatiei de somaj li se comunica dispozitia de respingere a dreptului de indemnizatie de somaj, impreuna cu actele care insotesc cererea solutionata nefavorabil, cu exceptia celor care au stat la baza respingerii dreptului de indemnizatie de somaj.
    Art. 17
    Evidenta persoanelor care nu beneficiaza de indemnizatie de somaj, dar care solicita un loc de munca, se tine in registrul intocmit conform anexei nr. 7 la prezenta procedura.
    Art. 18
    Persoanele care nu beneficiaza de indemnizatie de somaj si solicita un loc de munca sunt cele care:
    a) nu indeplinesc conditiile prevazute de lege pentru acordarea indemnizatiei de somaj;
    b) au primit dispozitie de respingere a dreptului de indemnizatie de somaj;
    c) le-a expirat perioada legala de plata a dreptului de indemnizatie de somaj;
    d) ocupa un loc de munca si din diferite motive doresc schimbarea acestuia;
    e) au statutul de refugiat sau alta forma de protectie internationala;
    f) nu au putut ocupa loc de munca dupa repatriere sau dupa eliberarea din detentie.
    Art. 19
    In situatiile prevazute la art. 44 si 45 din lege se va elibera dispozitia de incetare/suspendare/repunere in plata a indemnizatiei de somaj, al carei model este prevazut in anexa nr. 8 la prezenta procedura.
    Art. 20
    Pentru repunerea in plata a indemnizatiei de somaj somerul depune la agentia locala pentru ocuparea fortei de munca sau la punctul de lucru o cerere conform modelului prevazut in anexa nr. 9 la prezenta procedura.
    Art. 21
    In cazul in care persoana care primeste indemnizatie de somaj indeplineste conditiile de pensionare in conformitate cu legislatia in vigoare, agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, inceteaza plata indemnizatiei de somaj si intocmeste actele in vederea pensionarii.
    Art. 22
    (1) In cazul in care somerul isi schimba domiciliul sau, dupa caz, resedinta, dosarul de somaj va fi transferat agentiei locale pentru ocuparea fortei de munca sau punctului de lucru in a carui raza isi are noul domiciliu sau resedinta, in baza cererii depuse la agentia locala pentru ocuparea fortei de munca sau la punctul de lucru unde este inregistrat, anexandu-se o copie de pe actul de identitate care atesta schimbarea domiciliului.
    (2) Pentru situatia prevazuta la alin. (1) agentia locala pentru ocuparea fortei de munca sau punctul de lucru va acorda un nou numar dosarului transferat.
    Art. 23
    Pentru evidenta dispozitiilor privind stabilirea, respingerea, suspendarea/incetarea si repunerea in plata a dreptului de indemnizatie de somaj agentiile locale pentru ocuparea fortei de munca sau punctele de lucru intocmesc separat registre, dupa cum urmeaza:
    a) registru pentru dispozitiile privind stabilirea dreptului de indemnizatie de somaj, conform modelului prevazut in anexa nr. 10 la prezenta procedura;
    b) registru pentru dispozitiile privind respingerea dreptului de indemnizatie de somaj, conform modelului prevazut in anexa nr. 11 la prezenta procedura;
    c) registru pentru dispozitiile privind suspendarea/incetarea dreptului de indemnizatie de somaj, conform modelului prevazut in anexa nr. 12 la prezenta procedura;
    d) registru pentru dispozitiile privind repunerea in plata a dreptului de indemnizatie de somaj, conform modelului prevazut in anexa nr. 13 la prezenta procedura.
    Art. 24
    (1) Registrele mentionate la art. 12, 17 si 23 pot fi tinute atat pe suport magnetic, cat si pe suport hartie.
    (2) Numerele de evidenta din registrele prevazute la alin. (1) se acorda in ordine crescatoare, pentru o perioada de un an calendaristic.
    Art. 25
    Agentia locala pentru ocuparea fortei de munca sau punctul de lucru va completa rubricile formularelor, cu respectarea codurilor si instructiunilor de completare a acestora, elaborate de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca.

    ANEXA 1
    la procedura

 ______________________________________________________________________________
|                                                                              |
| Observatiile functionarului public:                                          |
|                                                                              |
|                                                                              |
|                                                                              |
|                                                                              |
|                                                                              |
|                                                                              |
|                                                                              |
|                                                                              |
|                                                                              |
|                                                                              |
|                                                                              |
|                                                                              |
|                                                                              |
|                                                                              |
|                                                                              |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|

    Semnatura functionarului public

    Agentia pentru ocuparea fortei de munca a judetului ................................/municipiului Bucuresti, cod judet/sector ................
    Agentia locala pentru ocuparea fortei de munca (AL)/Punct teritorial de lucru (PTL) ..................., cod AL/PTL ..................
    Functionarul public: Numele ......... Prenumele .......... marca ...........

                     FISA PENTRU INREGISTRAREA PERSOANEI
                       IN CAUTAREA UNUI LOC DE MUNCA*)
             ....................................................
                 (numele si prenumele persoanei inregistrate)

    Identificare fisa:
    Tipul solicitarii ............................
    Numarul dosarului ............................
    Data inregistrarii fisei .....................
------------
    *) Fisa se completeaza pentru toate persoanele care se adreseaza agentiei, indiferent daca sunt sau nu indemnizate.

    Datele de identificare a persoanei inregistrate:
    Actul de identitate: tip ........................, seria ......, numarul ......................, data eliberarii ......................, autoritatea ............................
    Numele ....................., prenumele ........................, fiul/fiica lui ...................... si al ......................, nume anterior ...................... codul numeric personal ................., sex .........., data nasterii ..................
    Locul nasterii: judetul/tara ....................................
    Localitatea ..............................

    Adresa persoanei inregistrate:
    Domiciliul stabil: judetul/tara ................. localitatea ..................... str. ......................... nr. ........, bl. ......, sc. ......., ap. ......, tel. ....................
    Resedinta: judetul/tara ...................., localitatea ........................, str. ....................... nr. ......, bl. ......, sc. ....., ap. ....., tel. ....................
    Oficiul postal pentru comunicarea cu persoana inregistrata: cod .............., denumirea ................................. .

    Date cu caracter social ale persoanei inregistrate:
    Cetatenia .................., nationalitatea/etnia ................, serviciul militar ........., starea civila ....................., persoane in intretinere ...................., dintre care copii .........................., unic intretinator de familie .....................

    Studii/calificari/competente/experienta profesionala dobandite de persoana inregistrata:
    Ultima forma de invatamant absolvita ................................ Tipul actului de absolvire .................
    Act de absolvire: seria .... nr. ......, data eliberarii .........., autoritatea ...........
    Ocupatii dobandite prin forme de pregatire cu atestare:
 ______________________________________________________________________________
| Ocupatia |   Tipul   |       Act de atestare a calificarii        |          |
|          |calificarii|                                            |          |
|__________|___________|____________________________________________|Experienta|
|    |     |     |     |    |     |      |    | Eliberat|           |  (ani)   |
|COR | Nume| Cod |Nume |Cod |Nume |Seria |Nr. |_________|Autoritatea|          |
|    |     |     |     |    |     |      |    |nr. |data|           |          |
|____|_____|_____|_____|____|_____|______|____|____|____|___________|__________|
|____|_____|_____|_____|____|_____|______|____|____|____|___________|__________|
|____|_____|_____|_____|____|_____|______|____|____|____|___________|__________|
|____|_____|_____|_____|____|_____|______|____|____|____|___________|__________|

    Alte ocupatii cunoscute si declarate de persoana inregistrata .............................................................., experienta (ani) .............................................................., experienta (ani)
    Alte abilitati/competente: carnet de conducator auto ....................., limbi straine ......................., operare PC ..........................., dactilo ................., steno ........................., altele (descriere) ..............................................

    Experienta profesionala dobandita prin munca:
 ______________________________________________________________________________
|  Ocupatia  |De la |Pana la |Domeniul CAEN al angajatorului| Experienta (ani) |
|____________|______|________|______________________________|__________________|
| COR | Nume |      |        |     Cod     |      Nume      |                  |
|_____|______|______|________|_____________|________________|__________________|
|_____|______|______|________|_____________|________________|__________________|
|_____|______|______|________|_____________|________________|__________________|
|_____|______|______|________|_____________|________________|__________________|
|_____|______|______|________|_____________|________________|__________________|
|_____|______|______|________|_____________|________________|__________________|

    Starea de sanatate si capacitatile fizice si psihice ale persoanei inregistrate:
    Capacitatea de munca ....................., restrictii .....................
    Calitati personale ale persoanei inregistrate: explicatii .................................
    Altele .....................................................................
    Statutul profesional dat de ultima ocupatie ................................
    Incadrarea in categoriile de beneficiar conform legii: cod .........., explicatii .................

    Date privind ultimul loc de munca de la care provine persoana inregistrata (daca este cazul):
 ______________________________________________________________________________
| Ocupatia | Angajator |Tipul contractului |Incetarea raporturilor contractuale|
|__________|___________|___________________|___________________________________|
|COR | Nume| Cod |Nume |   Cod  |   Nume   |       Motivul       |    Data     |
|____|_____|_____|_____|________|__________|_____________________|_____________|
|    |     |     |     |        |          |   Cod   |    Nume   |             |
|____|_____|_____|_____|________|__________|_________|___________|_____________|
|    |     |     |     |        |          |         |           |             |
|____|_____|_____|_____|________|__________|_________|___________|_____________|

    Optiunile persoanei inregistrate privind formarea profesionala/loc de munca:

    Formare profesionala: ocupatie ................ forma de pregatire ....................
    Loc de munca: ocupatii: 1. ...................... 2. .......................
    3. .........................

    Domeniul CAEN ................................ tipul contractului ................................., timp de munca ............................, disponibilitati: stres ..........., in echipa ............., orar prelungit .........., schimb 2/3 ......., ture ........., naveta ............, detasare .........., in strainatate .............., orice munca ............., altele (explicatii) ...........................
    Alte servicii din partea agentiei, solicitate de persoana inregistrata:
    1. ................................ 2. .................................... 3. ....................................
    Prezenta fisa este conforma cu declaratiile si documentele prezentate.
    Semnatura persoanei inregistrate
    ...............................

    ANEXA 2
    la procedura

    Agentia pentru ocuparea fortei de munca a judetului ........................ ................./municipiului Bucuresti
    Agentia locala pentru ocuparea fortei de munca ..........................

                          DISPOZITIA DE REPARTIZARE
                   Nr. ............. data ......................

    Domnul/doamna ..............................., cod numeric personal ........................, cu domiciliul/resedinta in .........................., Carnetul de evidenta nr. ....................., avand meseria/specialitatea ............................., se repartizeaza la unitatea ...................., codul fiscal ............................, din judetul ........................, localitatea ............................, str. ....................... nr. ...., pentru a fi incadrat/incadrata in functia/meseria de .........................., cod COR ......................, prevazuta in oferta dumneavoastra din Adresa nr. ................ la pozitia ............. .
    Data prezentarii la unitate conform ofertei ............................. .

                            Seful agentiei locale,
                            ......................

                            Semnatura de primire
                            ......................

    Angajator .............................
    Sediul/adresa .........................
    Contul/Banca ..........................
    Cod fiscal ............................
    Telefon ...............................

                                INSTIINTARE
                       privind incadrarea in munca

                       Nr. ......... data ........

    In conformitate cu Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, va informam ca domnul/doamna ..................................., cod numeric personal ....................., cu Carnetul de evidenta nr. ..............
    - va fi incadrat/incadrata in munca pe durata determinata, mai mica de 12 luni/nedeterminata, incepand cu data de ....................;
    - nu a fost incadrat/incadrata in munca din urmatoarele motive:
        - refuz;
        - nu corespunde cerintelor postului;
        - locul vacant a fost ocupat anterior.

           Data                             Semnatura angajatorului
        ............                     .............................

    ANEXA 3
    la procedura

    Agentia pentru ocuparea fortei de munca a judetului .........../municipiului Bucuresti, cod judet/sector ..............
    Agentia locala pentru ocuparea fortei de munca (AL)/punct teritorial de lucru (PTL) ........................, cod AL/PTL .............

                                  CERERE
                   pentru acordarea indemnizatiei de somaj

                   Nr. ............. data ................

    1. Numele si prenumele ....................................................
    2. Actul de identitate: tip ..........., seria .............. nr. ........, data eliberarii .................., autoritatea ..............
    3. Codul numeric personal .......................................
    4. Data nasterii ..........................................................
    5. Domiciliul/Resedinta: Localitatea ....................................., str. ............................. nr. ........., bl. ............, sc. ......, ............, ap. ................, judetul/sectorul ................., Oficiul postal nr. ........................, tel. .............
    Va rog sa aprobati plata indemnizatiei de somaj conform prevederilor Legii nr. 76/2002.
    6. Acte prezentate in vederea acordarii indemnizatiei de somaj:
    a) actul de identitate BI/CI/AI seria ............... nr. ...........;
    b) adeverinta medicala nr. ................, data ...................;
    c) acte eliberate de organele financiare teritoriale: nr. ............., data .................;
    d) alte acte, dupa caz (denumirea, seria, numarul, data):
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    Declar pe propria raspundere, sub sanctiunile prevazute de Codul penal pentru fals in declaratii, ca nu am loc de munca, nu realizez venituri sau realizez din activitati autorizate potrivit legii venituri mai mici decat indemnizatia de somaj.
    Ma oblig sa comunic, in termen de 3 zile, agentiei pentru ocuparea fortei de munca la care sunt inregistrat orice schimbare a conditiilor care au condus la acordarea dreptului. In cazul in care nu imi voi respecta declaratia asumata prin prezenta cerere, ma oblig sa restitui integral sumele incasate nelegal, suportand rigorile legii.

                                           Semnatura solicitantului
                                           ........................

                             INFORMATII
                       privind indemnizarea*)

    1. Data incetarii activitatii ...........................................
       [conform art. 38 alin. (1) din Legea nr. 76/2002]
    2. Stagiu de cotizare: total .......... ani ....... luni ........ zile .....
    3. Categoria de somer indemnizat:
       - 6 luni;
       - 9 luni;
       - 12 luni.
    4. Data dobandirii dreptului la indemnizatia de somaj .....................
    5. Salariul minim brut pe economie la data stabilirii dreptului ............................ lei
    6. Indemnizatia de somaj la data stabilirii dreptului: % ............. cuantum .................. lei
    7. Data expirarii perioadei de plata a indemnizatiei de somaj ..........................

    Intocmit, functionar public:
       Numele si prenumele ...........................
       Semnatura .....................................

    Verificat, sef agentie locala .................
       Numele si prenumele ..............................
       Semnatura .....................................

    Vizat, CFP:
       Numele si prenumele ...........................
       Semnatura .....................................
------------
    *) Se completeaza de functionarul public.

    ANEXA 4
    la procedura

    Agentia pentru ocuparea fortei de munca

                        DISPOZITIA Nr. ..............
privind stabilirea/respingerea dreptului de indemnizatie de somaj*)

    Agentia pentru ocuparea fortei de munca ..................................., reprezentata prin director executiv ..........................................., numit in baza Ordinului/Deciziei nr. .................., avand in vedere prevederile art. ................. din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca,

    DISPUNE:

    Art. 1
    Incepand cu data de ..................................... se stabileste/se respinge dreptul de indemnizatie de somaj acordat domnului/doamnei ...................................................., cu domiciliul/resedinta in .........................................., in cuantum de ................ lei, pe durata de ............................. .
    Motivul respingerii dreptului de indemnizatie de somaj este .............................................................. .
    Art. 2
    Cu drept de contestatie in termen de 30 de zile de la comunicare la instanta judecatoreasca competenta, potrivit legii.

                            Director executiv,
                           ...................
------------
    *) Se intocmeste in 3 (trei) exemplare, dintre care: exemplarul 1 ramane la agentia pentru ocuparea fortei de munca, exemplarul 2 se inmaneaza titularului dreptului, iar exemplarul 3 se transmite la compartimentul plati.

    ANEXA 5
    la procedura

    Agentia pentru ocuparea fortei de munca a judetului .........../municipiului Bucuresti
    Agentia locala pentru ocuparea fortei de munca .............................

                          CARNET DE EVIDENTA
                   Nr. ............./...../........
                   Nr.*) .........../...../........

                   Seria ............... Nr. 000000
------------
    *) Se completeaza in cazul transferului dosarului titularului la o alta agentie pentru ocuparea fortei de munca.

                           FOAIE DE EVIDENTA

    Angajatorul cu care a incetat raportul de munca sau de serviciu ............
    Data stabilirii dreptului de indemnizatie de somaj .........................

                Vize lunare
     _______________________________
    |__________|__________|_________|
    |__________|__________|_________|
    |__________|__________|_________|
    |__________|__________|_________|

    Data incetarii/suspendarii dreptului de indemnizatie de somaj .............
.............................................................................. .
    Motivul incetarii/suspendarii dreptului de indemnizatie de somaj ...........
...............................................................................

    Numele ....................................................................
    Prenumele .................................................................
    Cod numeric personal ......................................................
    BI/CI seria ............................ nr. ..............................
    Domiciliul/Resedinta:
    Localitatea ............................, judetul/sectorul ................
    Str. ....................... nr. ......, bl. ........., sc. ...., ap. ....,
    tel. ...........................
    Oficiul postal nr. ........................................................
    Ocupatia/Meseria ..........................................................

    Seful agentiei locale pentru
    ocuparea fortei de munca,        Semnatura titularului
    ..........................      .......................


    (loc pentru stampila)

    NOTA:
    Prezentul document atesta statutul de somer indemnizat si de asigurat in cadrul sistemului public de pensii si de sanatate.

    Obligatiile persoanei indreptatite sa primeasca indemnizatie de somaj
    a) sa se prezinte lunar, pe baza programarii sau ori de cate ori este solicitata, la agentia pentru ocuparea fortei de munca la care este inregistrata pentru a primi sprijin in vederea incadrarii in munca;
    b) sa comunice in termen de 3 zile agentiei pentru ocuparea fortei de munca la care este inregistrata orice modificare privind:
    - incadrarea in munca;
    - emiterea certificatului de inmatriculare sau a autorizatiei de functionare pentru a desfasura activitati independente;
    - realizarea unor venituri lunare mai mari decat indemnizatia de somaj;
    - satisfacerea obligatiilor militare;
    - plecarea din tara;
    - concediul de maternitate sau de ingrijire a copilului;
    - pensionarea;
    - admiterea intr-o forma de invatamant;
    - alte situatii;
    c) sa participe la serviciile pentru stimularea ocuparii si de formare profesionala oferite de agentia pentru ocuparea fortei de munca la care este inregistrata;
    d) sa faca dovada ca a cautat activ un loc de munca.

    ANEXA 6
    la procedura

    Agentia pentru ocuparea fortei de munca a judetului .........../municipiului Bucuresti
    Agentia locala pentru ocuparea fortei de munca/Punctul teritorial de lucru ................................................................................

                             REGISTRUL
pentru evidenta dosarelor persoanelor cu drept de indemnizatie de somaj

 ______________________________________________________________________
|    Nr.    |   Data    |                     |                        |
| dosarului | depunerii | Numele si prenumele | Codul numeric personal |
|           | dosarului |                     |                        |
|___________|___________|_____________________|________________________|
|___________|___________|_____________________|________________________|
|___________|___________|_____________________|________________________|
|___________|___________|_____________________|________________________|
|___________|___________|_____________________|________________________|

    ANEXA 7
    la procedura

    Agentia pentru ocuparea fortei de munca a judetului .........../municipiului Bucuresti
    Agentia locala pentru ocuparea fortei de munca/Punctul teritorial de lucru
    ............................................................................

                             REGISTRUL
pentru evidenta dosarelor persoanelor fara drept de indemnizatie de somaj

 ______________________________________________________________________
|    Nr.    |   Data    |                     |                        |
| dosarului | depunerii | Numele si prenumele | Codul numeric personal |
|           | dosarului |                     |                        |
|___________|___________|_____________________|________________________|
|___________|___________|_____________________|________________________|
|___________|___________|_____________________|________________________|
|___________|___________|_____________________|________________________|
|___________|___________|_____________________|________________________|

    ANEXA 8
    la procedura

    Agentia pentru ocuparea fortei de munca
    .......................................

                           DISPOZITIA Nr. .......................
privind incetarea/suspendarea/repunerea in plata a indemnizatiei de somaj*)

    Agentia pentru ocuparea fortei de munca ..................................., reprezentata prin director executiv ....................................., numit in baza Ordinului/Deciziei nr. ...................., avand in vedere prevederile art. ............ din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, fata de faptul ca domnul/doamna ................................, avand carnetul de evidenta nr. ............,

                              DISPUNE:

    Art. 1
    Incepand cu data de ....................... inceteaza/se suspenda/se repune in plata indemnizatia de somaj acordata domnului/doamnei ......................, cu domiciliul/resedinta in ........................... .
    Motivul incetarii/suspendarii platii indemnizatiei de somaj este ...........
.............................................................................. .
    Art. 2
    Cu drept de contestatie in termen de 30 de zile de la comunicare la instanta judecatoreasca competenta, potrivit legii.

                           Director executiv,
                           ..................
------------
    *) Se intocmeste in 3 (trei) exemplare, dintre care: exemplarul 1 ramane la agentia pentru ocuparea fortei de munca, exemplarul 2 se inmaneaza titularului dreptului, iar exemplarul 3 se transmite la compartimentul plati.

    ANEXA 9
    la procedura

                              Catre
    Agentia pentru ocuparea fortei de munca a judetului .....................

    Subsemnatul/Subsemnata ............................................., codul numeric personal ..................., cu domiciliul/resedinta in .............., str. .................. nr. ....., bl. ...., sc. ...., ap. ..., judetul/sectorul ........................, prin prezenta va rog sa dispuneti repunerea in plata a indemnizatiei de somaj, incepand cu data de ............., in baza carnetului de evidenta nr. .............. .
    In fapt, motivul suspendarii a fost ...................................... .

    Data ..........
                                      Semnatura
                                     ...........

    ANEXA 10
    la procedura

    Agentia pentru ocuparea fortei de munca a judetului .........../municipiului Bucuresti
    Agentia locala pentru ocuparea fortei de munca/Punctul teritorial de lucru .........................................

                             REGISTRUL
pentru dispozitiile privind stabilirea dreptului de indemnizatie de somaj
 ______________________________________________________________________________
|             | Data stabilirii |           |               |                  |
|     Nr.     |  dreptului de   | Numele si | Codul numeric | Numarul dosarului|
| dispozitiei | indemnizatie de | prenumele |  personal     |  de evidenta in  |
|             |    somaj        |           |               |       somaj      |
|_____________|_________________|___________|_______________|__________________|
|_____________|_________________|___________|_______________|__________________|
|_____________|_________________|___________|_______________|__________________|
|_____________|_________________|___________|_______________|__________________|
|_____________|_________________|___________|_______________|__________________|

    ANEXA 11
    la procedura

    Agentia pentru ocuparea fortei de munca a judetului ........../municipiului Bucuresti
    Agentia locala pentru ocuparea fortei de munca/Punctul teritorial de lucru ................................................................................

                              REGISTRUL
pentru dispozitiile privind respingerea dreptului de indemnizatie de somaj
 ______________________________________________________________________________
|             | Data respingerii|           |               |                  |
|     Nr.     |   dreptului de  | Numele si | Codul numeric | Numarul dosarului|
| dispozitiei | indemnizatie de | prenumele |    personal   |  de evidenta in  |
|             |    somaj        |           |               |       somaj      |
|_____________|_________________|___________|_______________|__________________|
|_____________|_________________|___________|_______________|__________________|
|_____________|_________________|___________|_______________|__________________|
|_____________|_________________|___________|_______________|__________________|
|_____________|_________________|___________|_______________|__________________|

    ANEXA 12
    la procedura

    Agentia pentru ocuparea fortei de munca a judetului .........../municipiului Bucuresti
    Agentia locala pentru ocuparea fortei de munca/Punctul teritorial de lucru ..................................................

                             REGISTRUL
pentru dispozitiile privind suspendarea/incetarea dreptului de indemnizatie de somaj
 ______________________________________________________________________________
|           |    Data    |         |             |              |              |
|    Nr.    |suspendarii/|Numele si|Codul numeric|   Numarul    |              |
|dispozitiei| incetarii  |prenumele|  personal   | dosarului de |     Cod:     |
|           |dreptului de|         |             | evidenta in  |S = suspendare|
|           |indemnizatie|         |             |    somaj     |I = incetare  |
|           |  de somaj  |         |             |              |              |
|___________|____________|_________|_____________|______________|______________|
|___________|____________|_________|_____________|______________|______________|
|___________|____________|_________|_____________|______________|______________|
|___________|____________|_________|_____________|______________|______________|
|___________|____________|_________|_____________|______________|______________|

    ANEXA 13
    la procedura

    Agentia pentru ocuparea fortei de munca a judetului .........../municipiului Bucuresti
    Agentia locala pentru ocuparea fortei de munca/Punctul teritorial de lucru ...................................................

                             REGISTRUL
pentru dispozitiile privind repunerea in plata a dreptului de indemnizatie de somaj
 ____________________________________________________________________
|           |     Data    |           |               |              |
|    Nr.    | repunerii in| Numele si | Codul numeric |   Numarul    |
|dispozitiei|   plata a   | prenumele |   personal    | dosarului de |
|           | dreptului de|           |               | evidenta in  |
|           | indemnizatie|           |               |    somaj     |
|           |   de somaj  |           |               |              |
|___________|_____________|___________|_______________|______________|
|___________|_____________|___________|_______________|______________|
|___________|_____________|___________|_______________|______________|
|___________|_____________|___________|_______________|______________|
|___________|_____________|___________|_______________|______________|SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 85/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 85 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem potrivi orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Decretul 25 1949
    kota: Balikpapan pekerjaan.:::::bisnis WhatsApp. (* (*) *) * +447723553516 Daftar sekarang: (aasimahaadilaahmed.loanfirm@gmail.com) Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Halo semua, mohon saran Anda semua di sini untuk tidak mengajukan pinjaman di setiap perusahaan pinjaman di situs ini, semua orang di sini adalah palsu dan curang, bahkan beberapa kesaksian di sini semuanya palsu, mereka adalah orang yang sama yang melakukan semuanya,. jadi harap berhati-hati untuk tidak menjadi korban penipuan pinjaman, saya telah ditipu 6 kali dari Rp150 juta untuk semacam biaya transfer, asuransi dan biaya perpajakan, tetapi setelah pembayaran saya saya tidak mendapatkan pinjaman saya, sebaliknya mereka bertanya kepada saya membayar lebih dan lagi. Tetapi Tuhan sangat bersyukur bahwa saya kemudian mendapat pinjaman modal sebesar Rp4,4 miliar dari Perusahaan tempat teman saya bekerja, (AASIMAHA ADILA AHMED LOAN FIRM), mereka adalah perusahaan terkemuka sekarang di Asia, mereka di sini untuk membantu kita semua yang memiliki telah scammed, jadi jika Anda memerlukan pinjaman lebih baik pergi ke kantor perusahaan di UNITED KINGDOM, Mereka memberikan pinjaman besar pinjaman internasional kepada pemilik bisnis di Malaysia dan Indonesia dan di seluruh dunia, mereka sangat cepat dalam pengiriman yang sah, yang sangat sederhana untuk mendapatkan dan hanya 1% tanpa jaminan. saya telah membayar semua hutang pinjaman bank dan bisnis saya dengan baik sekarang. Anda dapat menghubungi mereka baik-baik saja dengan Aplikasi Anda dengan mereka. Anda akan mendapatkan pinjaman dalam 1 jam, saya melakukan semua ini untuk membantu negara saya dari penipuan, dan saya juga membuat beberapa trik cara mengetahui pemberi pinjaman palsu.                            BAGAIMANA MENGETAHUI PEMENANG PALSU  Peminjam palsu tidak perlu meminta jaminan dan tidak ada situs web, Peminjam tidak memiliki sertifikat bisnis, Peminjam palsu tidak peduli dengan gaji bulanan Anda yang membuat Anda memenuhi syarat untuk pinjaman, Peminjam palsu tidak menggunakan gmail, tidak ada dominasi,Peminjam palsu tidak memiliki alamat kantor fisik, peminjam palsu meminta biaya pendaftaran dan biaya pajak. Email; jurjanibude0811@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     HELLO IT XMAS AGAIN HAVE YOU BEEN LOOKING FOR A LOAN?? DO YOU NEED AN XMAS LOAN FOR YOU AND YOUR FAMILY FOR VACATION HARRYSTEVENLOANFIRM IS HERE TO HELP YOU FOR ANY AMOUNT OF LOAN CONTACT HIM ON harrystevenloanfirm@yahoo.com OR harrystevenloanfirm@gmail.com AS HE IS DYNAMIC,TRUSTWORTHY AND 100% RELIABLE......LOAN LENDER
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     Three weeks ago my boyfriend broke up with me. it all started when i Travel to UK to spend my holiday with my friend,i was trying to contact him but it was not going through. So when i came back from UK i saw him with a lady kissing, i was frustrated and it gives me sleepless night. I called my friend told her what happened and she introduce me to a spell cater who helped her long time ago. Which i contact him and i never believed that the spell will work so easily because i have contacted many spell casters to get him back all they do is to take my money with no result. I am happy to tell you all that my boyfriend is back and committed to me alone and he do whatever i ask him to do with love and care. All thanks to DR ODUCK AYAMUD the great magician who helped me to restore my boy friend to me: oduckayamud49@yahoo.com OR oduckayamud49@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS TO CONTACT HIM. Email this powerful and authentic spell caster via email now : oduckayamud49@yahoo.com OR oduckayamud49@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS TO CONTACT HIM..YOU CAN ALSO CALL / ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     Attention: We at Harry Steven Loan Finance we offers loans at 2% interest rates to all our clients around the whole world, we are 100% guaranteed loan company that can deliver what we promise to our clients. With the track record that we have we can ensure you get the best of our service, we are proud to say that we help hundreds of thousands of people out that can't get help anywhere in the country, we can proudly say that we extended our business and it is as follows: We do Business Finance (Business Loan) for up to $9,000,000.00 and Above We do Consolidation Loan up to 5,000,000.00 even if you are blacklisted or under debt review We do home loans even if you are blacklisted or under debt review We do personal loans for up to $87,000.00 even if you are blacklisted or under debt review We do Car finance even if you are blacklisted or under debt review We do 2nd Bonds, Home Improvement and consolidation loans We do Wedding Finance loan well as well. We offer the above kinds of loans all at 2% interest That’s why we are proud to say we are the best and the only company that can assist and will help you. I hope and believe that you will find us and our company and our work to your satisfaction. Have you being declined because of your credit history contact us today for your speedy loan Approval and transfer, You can Apply today irrespective of your location or race so far you meet our criteria, Contact us today via email: ( harrystevenloanfirm@yahoo.com OR harrystevenloanfirm@gmail.com )
ANONIM a comentat Decretul 717 2012
    Hello Everyone, Welcome to the future! Financing made easy with Dr. Everett Cooper. Have you been looking for financing options for your new business plans, Are you seeking for a loan to expand your existing business, Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and you don’t know which way to go or where to turn to? Have you been turned down by your banks? Dr. Everett Cooper. says YES when your banks say NO. Contact us as we offer financial services at a low and affordable interest rate of 2% for long and short term loans. Interested applicants should contact us for further loan acquisition procedures. Our services include the following: *Refinancing Loans * Car Loan *Truck Loans * Home Loan * Mortgage Loan * Debt Consolidation Loan * Business Loan [secure and unsecured] * Personal Loan [secure and unsecured] * Students Loan and so many others. For more info; Contact us via Email: (everettcooperloans@gmail.com) Phone +1(347)-937-7455
ANONIM a comentat OUG 49 2004
    Bună ziua domnule / doamnă, Fericirea zilei tuturor! Sunt creditor și investitor privat. Aveți nevoie de un împrumut legitim, onest, serios și rapid? Te pot ajuta cu împrumuturi de garanție 100%, ofer împrumuturi de afaceri și personale la 3%, finanțăm și tot felul de proiecte. Pentru mai multe informații, contactați-ne la adresa: mariereillyfinancialaid@gmail.com Toate cele bune Marie Reilly
ANONIM a comentat Hotărârea 282 2008
    Hello Everyone, Welcome to the future! Financing made easy with Dr. Everett Cooper. Have you been looking for financing options for your new business plans, Are you seeking for a loan to expand your existing business, Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and you don’t know which way to go or where to turn to? Have you been turned down by your banks? Dr. Everett Cooper. says YES when your banks say NO. Contact us as we offer financial services at a low and affordable interest rate of 2% for long and short term loans. Interested applicants should contact us for further loan acquisition procedures. Our services include the following: *Refinancing Loans * Car Loan *Truck Loans * Home Loan * Mortgage Loan * Debt Consolidation Loan * Business Loan [secure and unsecured] * Personal Loan [secure and unsecured] * Students Loan and so many others. For more info; Contact us via Email: (everettcooperloans@gmail.com) Phone +1(347)-937-7455
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Decizia 1701 2009
    Hello Everyone, Welcome to the future! Financing made easy with Dr. Everett Cooper. Have you been looking for financing options for your new business plans, Are you seeking for a loan to expand your existing business, Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and you don’t know which way to go or where to turn to? Have you been turned down by your banks? Dr. Everett Cooper. says YES when your banks say NO. Contact us as we offer financial services at a low and affordable interest rate of 2% for long and short term loans. Interested applicants should contact us for further loan acquisition procedures. Our services include the following: *Refinancing Loans * Car Loan *Truck Loans * Home Loan * Mortgage Loan * Debt Consolidation Loan * Business Loan [secure and unsecured] * Personal Loan [secure and unsecured] * Students Loan and so many others. For more info; Contact us via Email: (everettcooperloans@gmail.com) Phone +1(347)-937-7455
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 85/2002
Ordin 1346 2011
pentru aprobarea Regulamentului privind forma şi modul de utilizare a dispozitivelor speciale de marcat, precum şi modul de marcare a arborilor sau a unor loturi de arbori
Ordin 123 2011
privind modificarea si completarea Procedurii de primire si de solutionare a cererilor de loc de munca sau indemnizatie de somaj, aprobata prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca nr. 85/2002
Ordin 281 2004
privind modificarea si completarea Procedurii de primire si de solutionare a cererilor de loc de munca sau indemnizatie de somaj, aprobata prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca nr. 85/2002
Ordin 281 2004
privind modificarea si completarea Procedurii de primire si de solutionare a cererilor de loc de munca sau indemnizatie de somaj, aprobata prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca nr. 85/2002
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu