E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 775 din 22 iulie 1998

pentru aprobarea Normelor generale de prevenire si stingere a incendiilor

ACT EMIS DE: MINISTERUL DE INTERNE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 384 din  9 octombrie 1998


SmartCity3


    Avand in vedere prevederile art. 17 1it. c) din Legea nr. 121/1996 privind organizarea si functionarea Corpului Pompierilor Militari si prevederile art. 49^1 din Ordonanta Guvernului nr. 60/1997 privind apararea impotriva incendiilor, aprobata si modificata prin Legea nr. 212/1997,
    in temeiul art. 13 alin. (2) din Legea nr. 40/1990 privind organizarea si functionarea Ministerului de Interne,
    ministrul de interne emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Normele generale de prevenire si stingere a incendiilor, care fac parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari va lua masuri pentru aducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.
    Art. 3
    Nerespectarea prevederilor Normelor generale de prevenire si stingere a incendiilor atrage raspunderea juridica, potrivit legii.
    Art. 4
    (1) Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii.
    (2) La data intrarii in vigoare a prezentului ordin inceteaza, potrivit legii, aplicarea Normelor generale de prevenire si stingere a incendiilor, aprobate prin Ordinul comun al ministrului de interne si ministrului lucrarilor publice si amenajarii teritoriului nr. 381/1.219/MC din 4/3 martie 1994, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 132 din 27 mai 1994, precum si orice alte dispozitii contrare.

                       p. Ministru de interne,
                           Theodor Zaharia,
                           secretar de stat

                            NORME GENERALE
              de prevenire si stingere a incendiilor

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    (1) Normele generale de prevenire si stingere a incendiilor, denumite in continuare norme generale, stabilesc principiile, criteriile de performanta, cerintele si conditiile tehnice privind siguranta la foc pentru constructii, instalatii si alte amenajari, agentii care pot interveni in caz de incendiu si pentru inlaturarea efectelor acestuia, exigentele utilizatorilor, precum si normele, regulile, recomandarile si masurile generale ce trebuie avute in vedere in scopul apararii impotriva incendiilor.
    (2) Prezentele norme generale se aplica la proiectarea, executarea si exploatarea constructiilor, instalatiilor si a altor amenajari, in raport cu faza de realizare in care se afla si indiferent de titularul dreptului de proprietate, precum si la organizarea si desfasurarea activitatii de aparare impotriva incendiilor.
    Art. 2
    (1) In organizarea, desfasurarea si conducerea activitatii de aparare impotriva incendiilor se tine seama de urmatoarele principii: respectarea reglementarilor in vigoare, prioritatii, dimensionarii optime, colaborarii si conlucrarii cu factorii interesati.
    (2) Proiectarea si executarea constructiilor, instalatiilor si ale altor amenajari (campinguri, tribune, parcaje, platforme etc.) se realizeaza astfel incat, in cazul unui incendiu produs in faza de utilizare a acestora, sa asigure urmatoarele cerinte:
    a) protectia si evacuarea utilizatorilor, tinand seama de varsta si de starea lor fizica;
    b) limitarea pierderilor de bunuri;
    c) preintampinarea propagarii incendiului;
    d) protectia pompierilor si a altor forte care intervin pentru evacuarea si salvarea persoanelor, protejarea bunurilor periclitate, limitarea si stingerea incendiului si inlaturarea unor efecte negative ale acestuia.
    Art. 3
    (1) Criteriile de performanta privind cerinta de calitate "siguranta la foc" sunt: riscul de incendiu, rezistenta la foc, preintampinarea propagarii incendiilor, comportarea la foc, stabilitatea la foc, caile de acces, de evacuare si de interventie.
    (2) Criteriile de performanta privind siguranta la foc si principalii factori de determinare a acestora sunt prevazuti in anexa nr. 1.
    Art. 4
    (1) Nivelurile de performanta pentru criteriile prevazute la art. 3, modalitatile de evaluare a factorilor de determinare si limitele medii sau extreme sunt stabilite prin reglementari tehnice.
    (2) Determinarea nivelurilor de performanta prevazute la alin. (1) se face prin incercari, calcule si rationamente.
    Art. 5
    Efectele negative ale agentilor termici, chimici, electromagnetici ori biologici, care pot interveni in caz de incendiu asupra constructiilor, instalatiilor si utilizatorilor, sunt prezentate in anexa nr. 2.
    Art. 6
    (1) La evaluarea indeplinirii cerintelor privind siguranta la foc, dimensionarea serviciilor de pompieri, intocmirea planurilor de interventie si la aprecierea capacitatii de aparare impotriva incendiilor se utilizeaza timpii de siguranta la foc si timpii operativi de interventie, in raport cu categoria de importanta a constructiilor.
    (2) Definirea timpilor de siguranta la foc si a timpilor operativi de interventie, precum si principalii factori de evaluare a acestora sunt prevazuti in anexa nr. 3.
    (3) Evaluarea si stabilirea timpilor de siguranta la foc se fac prin metodele precizate la art. 4 alin. (2), iar a timpilor operativi de interventie, prin procedee si reguli de estimare statistica sau empirica ori prin masurare directa pe durata interventiilor.
    Art. 7
    (1) Nivelurile de performanta privind siguranta la foc si masurile de prevenire si stingere a incendiilor, stabilite pentru constructii, instalatii si alte amenajari, vor fi prevazute in documentatiile tehnice de organizare, sistematizare si amenajare a teritoriului, precum si in documentatiile tehnice de proiectare si de executare a constructiilor si instalatiilor.
    (2) Evaluarea, armonizarea si reflectarea interdependentei dintre nivelurile de performanta privind siguranta la foc si masurile de prevenire si stingere a incendiilor, stabilite si necesare, se vor realiza prin scenarii de siguranta la foc. Structura de principiu a scenariului de siguranta la foc este prezentata in anexa nr. 4.
    (3) De nivelurile de performanta prevazute in documentatiile tehnice mentionate la alin. (1), de normele specifice de prevenire si de stingere a incendiilor, precum si de concluziile si masurile tehnico-organizatorice din scenariile de siguranta la foc se va tine seama la elaborarea instructiunilor si schemelor de exploatare privind prevenirea si stingerea incendiilor, la intocmirea planurilor de protectie impotriva incendiilor, la eliberarea permiselor si autorizatiilor de lucru cu foc, precum si la emiterea avizelor si autorizatiilor de prevenire si stingere a incendiilor.
    (4) Planurile de protectie impotriva incendiilor sunt: planul de evacuare, planul de depozitare a materialelor periculoase si planul de interventie.
    Art. 8
    (1) Autospecialele, utilajele, instalatiile, echipamentele, substantele, accesoriile si alte mijloace tehnice de prevenire si stingere a incendiilor trebuie sa indeplineasca conditiile de performanta specifice si sunt admise pentru utilizare numai daca sunt avizate de Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari.
    (2) La proiectarea, omologarea si executarea in tara a mijloacelor tehnice de prevenire si stingere a incendiilor este obligatorie respectarea conditiilor tehnice generale prevazute in reglementarile elaborate sau avizate de Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari.
    (3) Principalele categorii de mijloace tehnice de prevenire si stingere a incendiilor sunt prevazute in anexa nr. 5.
    Art. 9
    (1) Pentru asigurarea desfasurarii, in conditii de operativitate si eficienta, a operatiunilor de interventie in situatiile de urgenta publica de incendiu se intocmesc, potrivit legii, planuri de interventie.
    (2) Structura-cadru a planului de interventie este prezentata in anexa nr. 6.
    (3) Planul de interventie se avizeaza de brigada sau de grupul de pompieri militari.
    Art. 10
    (1) In sensul prezentelor norme generale, totalitatea nivelurilor de performanta privind siguranta la foc se include in cele de prevenire si stingere a incendiilor, care, impreuna cu performantele serviciului de pompieri civili, determina capacitatea de aparare impotriva incendiilor.
    (2) Sintagmele protectia (lupta) impotriva incendiilor, combaterea incendiilor si paza contra incendiilor, utilizate in reglementarile existente, au aceeasi semnificatie cu prevenirea si stingerea incendiilor.

    CAP. 2
    Norme de prevenire si stingere a incendiilor la proiectarea si executarea constructiilor, instalatiilor si a altor amenajari

    Sectiunea 1
    Riscul de incendiu
    Art. 11
    (1) Riscul de incendiu este criteriul de performanta care reprezinta probabilitatea globala de izbucnire a incendiilor, determinata de interactiunea proprietatilor specifice materialelor si substantelor combustibile cu sursele potentiale de aprindere, in anumite imprejurari, in acelasi timp si spatiu.
    (2) Identificarea, evaluarea si controlul riscurilor de incendiu se fac conform legii si potrivit reglementarilor specifice.
    (3) Riscul de incendiu se va stabili si se va preciza, obligatoriu, pe zone, spatii, incaperi, compartimente de incendiu, cladiri sau instalatii tehnologice, asigurandu-se incadrarea in nivelurile de risc sau in categoriile de pericol de incendiu, corespunzator reglementarilor specifice.
    (4) Nivelurile riscului de incendiu sunt: redus (mic), mediu (mijlociu) si ridicat (mare). In situatiile in care nivelul de risc este asociat cu pericolul de explozie, nivelul riscului de incendiu poate fi apreciat ca fiind foarte ridicat (foarte mare).
    (5) Se recomanda reducerea pe cat posibil a nivelului riscului de incendiu.
    (6) Depasirea nivelului riscului de incendiu, stabilit prin reglementari specifice sau in documentatiile tehnice si in scenariile de siguranta la foc, prevazute la art. 7 alin. (1) si (2), este, de regula, interzisa, cu exceptia cazurilor prevazute de lege, cand se impune luarea masurilor compensatorii de aparare impotriva incendiilor.

    Sectiunea a 2-a
    Rezistenta, comportarea si stabilitatea la foc
    Art. 12
    (1) Rezistenta la foc este proprietatea unui element de constructie sau a unei structuri de a-si pastra pe o durata determinata stabilitatea, etanseitatea la foc si/sau izolarea termica cerute si/sau alta functiune specializata, intr-o incercare la foc standardizata.
    (2) Rezistenta la foc a elementelor de constructii care separa sau delimiteaza compartimentele de incendiu de alte spatii ale constructiilor ori ale instalatiilor reprezinta intervalul in care elementele de constructii isi epuizeaza capacitatea de rezistenta la foc printr-o incercare standardizata.
    (3) Nivelurile rezistentei la foc a elementelor de constructii se stabilesc in unitati de timp (ore si minute), precizandu-se, dupa caz, daca sunt rezistente, stabile sau etanse la foc.
    Art. 13
    (1) Rezistenta la foc a structurii portante se evalueaza pentru ansamblul constructiei sau pentru un compartiment de incendiu.
    (2) Compartimentul de incendiu reprezinta constructia sau o parte a unei constructii continand una sau mai multe incaperi sau alte spatii, delimitate prin elemente de constructii destinate sa il izoleze de restul constructiei, in scopul limitarii propagarii incendiului, pe o durata determinata. Ariile compartimentelor de incendiu se stabilesc in functie de riscul de incendiu existent, destinatia, alcatuirea si de rezistenta la foc a constructiei.
    (3) Compartimentarea antifoc se realizeaza prin elemente de constructie rezistente la foc, verticale si, dupa caz, orizontale.
    Art. 14
    Gradul de rezistenta la foc reprezinta capacitatea constructiei sau a compartimentului de incendiu, indeosebi a structurii portante sau de rezistenta, de a raspunde la incendiu, indiferent de destinatie.
    (2) Gradul de rezistenta la foc se stabileste in functie de nivelurile de rezistenta la foc ale principalelor elemente de constructii componente.
    (3) Gradele de rezistenta la foc, in ordinea descrescatoare a sigurantei la foc, sunt: I, II, III, IV si V.
    Art. 15
    (1) Comportarea la foc a constructiilor si a instalatiilor, in ansamblu sau a unor parti componente este determinata de contributia la foc a elementelor, materialelor si substantelor combustibile utilizate, in raport cu rezistenta la foc asigurata.
    (2) Contributia la foc se estimeaza prin potentialul caloric al sarcinii termice si reprezinta suma energiilor calorice degajate prin arderea completa a tuturor elementelor, materialelor si substantelor combustibile din spatiul respectiv.
    (3) Limita maxima a potentialului caloric este data de arderea completa, in cazul unui incendiu total intr-o constructie, instalatie sau compartiment de incendiu.
    (4) Constructiile si instalatiile trebuie sa se comporte la foc astfel incat, pe timpul interventiei in caz de incendiu, sa nu pericliteze siguranta utilizatorilor si a personalului de interventie.
    (5) Aprecierea reala a comportarii la foc a unor constructii si instalatii se poate face dupa stingerea incendiilor produse in acestea atat prin constatari si masuratori directe, cat si prin expertizare.
    Art. 16
    (1) Stabilitatea la foc a constructiilor si instalatiilor sau a compartimentelor de incendiu reprezinta caracteristica globala, exprimata in unitati de timp (ore, minute), intre momentul izbucnirii incendiului si momentul in care structura de rezistenta respectiva isi pierde capacitatea portanta si se prabuseste ca urmare a actiunilor si a efectelor incendiului.
    (2) Stabilitatea la foc este determinata de rezistenta si comportarea la foc si este influentata de masurile luate pentru limitarea efectelor negative ale agentilor care pot interveni in caz de incendiu.
    (3) Aprecierea stabilitatii la foc a constructiilor si a instalatiilor in care s-au produs incendii se poate face pe baza calificativelor: foarte buna, buna, corespunzatoare, satisfacatoare si nesatisfacatoare.

    Sectiunea a 3-a
    Preintampinarea propagarii incendiilor
    Art. 17
    (1) Constructiile si instalatiile tehnologice independente, grupate sau comasate potrivit reglementarilor tehnice, se amplaseaza la distante de siguranta fata de vecinatati sau se compartimenteaza astfel incat, in caz de incendiu, sa nu puna in pericol alte constructii, compartimente de incendiu, instalatii si vecinatati.
    (2) In cazul executarii unor lucrari la constructiile si instalatiile existente care nu respecta conditiile privind distantele de siguranta la foc normate, se vor lua masuri compensatorii de aparare impotriva incendiilor.
    Art. 18
    La alcatuirea constructiilor si a instalatiilor, pe langa conditiile referitoare la riscul de incendiu, rezistenta, comportarea si stabilitatea la foc, prevazute la cap. II sectiunile 1 si 2 din prezentele norme generale, se are in vedere si criteriul de performanta referitor la preintampinarea propagarii incendiilor, in functie de: degajarile de fum, de gaze fierbinti si de alte produse nocive, propagarea flacarilor si a fumului, etanseitatea la fum si flacari si rezistenta fatadelor si acoperisurilor la propagarea focului.
    Art. 19
    (1) Degajarile de fum, de gaze fierbinti si de alte produse nocive pe timpul incendiilor sunt determinate, in principal, de: natura, distributia si cantitatile existente de materiale si substante combustibile, termodegradabile sau nocive, viteza de ardere, durata incendiului si de ceilalti factori si actiuni precizate in anexele nr. 1 si 2.
    (2) Conditiile de siguranta la foc privind degajarile mentionate la alin. (1) trebuie sa asigure mentinerea stabilitatii constructiei sau a instalatiei expuse incendiului, prin limitarea si reducerea cantitatilor de emisii, precum si evacuarea lor dirijata, urmarindu-se reducerea efectelor negative asupra utilizatorilor si personalului de interventie, precum si limitarea propagarii incendiului.
    (3) Evacuarea dirijata din spatiile inchise a degajarilor mentionate la alin. (1) se realizeaza prin sisteme de ventilare natural-organizata si, dupa caz, mecanica, utilizand dispozitive si instalatii speciale.
    (4) Pe timpul interventiilor, daca situatia impune evacuarea emisiilor de fum, se pot practica deschideri in unele elemente ale constructiilor care delimiteaza spatiile respective si care nu au rol de rezistenta.
    Art. 20
    (1) Propagarea flacarilor pe suprafata materialelor si a elementelor combustibile ale constructiilor depinde de natura acestora, de modul de alcatuire (dimensiuni, continuitate, goluri interioare etc.) si de viteza specifica de propagare a flacarii.
    (2) Se recomanda utilizarea acelor materiale si alcatuiri care au o viteza redusa de propagare a flacarilor si luarea, dupa caz, a masurilor pentru intreruperea continuitatii elementelor de constructii, finisajelor sau a materialelor de protectie (izolare), etansarea golurilor de trecere si a strapungerilor sau prevederea de instalatii ori de sisteme adecvate de protectie.
    Art. 21
    Etanseitatea la fum si flacari reprezinta intervalul in care un element de separare impiedica trecerea fumului si a flacarilor dintr-o parte in alta a acestuia.
    Art. 22
    (1) Pentru evitarea propagarii incendiului, conditia este ca degajarile de fum si gaze fierbinti si propagarea flacarilor si fumului sa fie cat mai reduse, iar etanseitatea la fum si la flacari sa se mentina pe o durata cat mai mare.
    (2) Este obligatorie luarea de masuri pentru preintampinarea propagarii incendiilor pe fatadele constructiilor.

    Sectiunea a 4-a
    Cai de acces, evacuare si interventie
    Art. 23
    (1) Caile de acces si de circulatie ale constructiilor si instalatiilor de orice categorie trebuie astfel stabilite, dimensionate, realizate, dispuse, alcatuite si marcate, incat sa asigure evacuarea persoanelor, precum si circulatia si orientarea rapida a fortelor de interventie.
    (2) Traseele destinate fortelor de interventie trebuie sa asigure circulatia personalului de interventie si sa fie prevazute cu iluminat de siguranta corespunzator.
    Art. 24
    (1) Constructiile, compartimentele de incendiu, stadioanele sau arenele sportive ori incintele amenajate trebuie prevazute cu cai de evacuare a persoanelor, in numar suficient, corespunzator dimensionate si realizate, astfel incat persoanele sa ajunga in timpul cel mai scurt si in deplina siguranta in exterior, la nivelul terenului ori al cailor de acces carosabile, in refugii sau in alte locuri special amenajate.
    (2) Cai special destinate evacuarii persoanelor, animalelor sau bunurilor se prevad atunci cand cele functionale sunt insuficiente sau cand, in mod justificat, nu pot satisface conditiile normate.
    (3) Caile de evacuare a persoanelor in caz de incendiu se marcheaza cu indicatoare de securitate si se prevad cu mijloace de iluminat, conform reglementarilor tehnice, astfel incat sa se asigure vizibilitatea si sa fie usor recunoscute.
    Art. 25
    La proiectarea si la executarea cailor de evacuare se interzice prevederea usilor care se pot bloca in pozitie inchisa, reducerea gabaritelor stabilite prin reglementari tehnice, prevederea de finisaje combustibile, cu exceptia celor admise prin norme, de oglinzi, praguri sau de alte elemente care pot crea pe timpul incendiilor dificultati la evacuare (impiedicare, alunecare, contactul sau coliziunea cu diverse obiecte, busculada, panica etc.).
    Art. 26
    (1) Caile de acces, de evacuare si interventie din constructii si instalatii se separa de celelalte spatii prin elemente de constructii cu rezistenta si comportare la foc corespunzatoare utilizarii in conditii de siguranta a cailor respective pe timpul incendiilor si se prevad, dupa caz, cu instalatii sau sisteme de evacuare a fumului si a gazelor fierbinti ori de presurizare.
    (2) Pentru accesul si evacuarea copiilor, persoanelor cu handicap, bolnavilor si a altor categorii de persoane care nu se pot evacua singure in caz de incendiu, se adopta solutii si masuri adecvate.
    (3) Ascensoarele special destinate pentru interventii in caz de incendiu se prevad si se realizeaza potrivit reglementarilor tehnice, asigurand accesul fortelor de interventie pe durata stabilita in scenariile de siguranta la foc.
    Art. 27
    (1) Asigurarea accesului si a circulatiei autospecialelor de interventie in incintele agentilor economici si ale institutiilor, in zonele locuite, precum si intre localitati este obligatorie conform reglementarilor tehnice.
    (2) In locurile prevazute la alin. (1) trebuie sa se asigure cel putin un acces carosabil din drumurile publice si din drumurile de circulatie interioare, amenajat, marcat, intretinut si utilizabil in orice anotimp.
    (3) Caile de acces si de circulatie se dimensioneaza potrivit reglementarilor tehnice pentru autovehicule de tip greu, asigurand accesul autospecialelor de interventie.
    (4) Prevederea si realizarea platformelor de acces si de amplasare a autospecialelor de interventie si salvare de la inaltimi langa constructiile si instalatiile stabilite prin reglementari tehnice si scenarii de siguranta la foc sunt obligatorii.
    (5) Asigurarea cailor de acces pentru autospecialele de interventie la sursele de alimentare cu apa in caz de incendiu si a posibilitatilor de folosire a acestor surse in orice anotimp constituie o conditie de siguranta la foc.

    Sectiunea a 5-a
    Instalatii aferente constructiilor si instalatii tehnologice
    Art. 28
    (1) Instalatiile aferente constructiilor (electrice, de apa, incalzire, ventilare, conditionare, canalizare, paratrasnet etc.) si instalatiile tehnologice se proiecteaza, se executa si se exploateaza potrivit reglementarilor tehnice si masurilor specifice de prevenire si stingere a incendiilor, astfel incat acestea sa nu constituie surse de izbucnire a incendiilor si/sau de propagare a focului.
    (2) Instalatiile prevazute la alin. (1) trebuie sa corespunda destinatiei, tipului si categoriei de importanta a constructiei, precum si nivelului de risc de incendiu, sa aiba nivelul de protectie corespunzator mediului in care sunt amplasate si sa respecte prevederile din normele generale si specifice de prevenire si stingere a incendiilor.
    Art. 29
    Instalatiile tehnologice se pun in functiune si se exploateaza cu respectarea stricta a instructiunilor si regulilor de utilizare, precum si a masurilor de prevenire si stingere a incendiilor, stabilite de proiectantii si de producatorii respectivi.
    Art. 30
    (1) Instalatiile de ventilare sau conditionare, precum si cele de transport pneumatic se proiecteaza, se realizeaza si se exploateaza astfel incat, in functionare normala, partile componente (echipamente, motoare, angrenaje, tubulatura etc.) sa nu genereze surse care pot aprinde substantele vehiculate prin acestea si sa nu faciliteze propagarea incendiului.
    (2) Traseele instalatiilor de ventilare, conditionare sau transport pneumatic din constructiile cu risc de incendiu sau explozie, precum si cele din salile aglomerate ori din incaperile cu bunuri de mare valoare sau de importanta deosebita vor fi independente si complet separate de traseele pentru alte spatii.
    (3) Se interzice evacuarea prin aceeasi instalatie de ventilare, conditionare sau transport pneumatic a substantelor care, in amestec sau prin combinatie chimica, pot produce incendii ori explozii.
    Art. 31
    Constructiile, instalatiile de productie, precum si zonele din vecinatatea acestora, in care se pot degaja vapori, gaze, praf sau pulberi combustibile, se prevad, conform reglementarilor specifice, cu sisteme de detectare a emisiilor si, dupa caz, de inabusire, inertizare sau evacuare fortata a acestora, in vederea preintampinarii acumularii de concentratii periculoase, precum si pentru semnalizarea situatiei create.

    Sectiunea a 6-a
    Echiparea si dotarea cu mijloace de prevenire si stingere a incendiilor
    Art. 32
    Constructiile si instalatiile tehnologice se echipeaza cu sisteme, instalatii, dispozitive, aparate si alte mijloace de prevenire si stingere a incendiilor, potrivit prevederilor reglementarilor tehnice.
    Art. 33
    Pentru realizarea protectiei eficiente impotriva incendiilor, la stabilirea categoriilor, tipurilor si parametrilor sistemelor, instalatiilor, dispozitivelor, aparatelor si altor mijloace de prevenire si stingere a incendiilor, precum si la dimensionarea, amplasarea si realizarea acestora se va tine seama de urmatoarele conditii:
    a) controlul riscurilor de izbucnire, precum si al dezvoltarii si propagarii incendiilor in zona protejata;
    b) compatibilitatea intre mijloacele tehnice prevazute, precum si intre acestea si caracteristicile mediului protejat;
    c) complementaritatea reciproca in indeplinirea rolurilor, in caz de incendiu, precum si aportul serviciului de pompieri;
    d) asigurarea unui raport optim intre instalatiile, sistemele si dispozitivele cu actionare manuala si cele cu functionare automata;
    e) corelarea intrarii si mentinerii in functiune, precum si a fiabilitatii mijloacelor tehnice de prevenire si stingere a incendiilor cu timpii corespunzatori de siguranta la foc si, dupa caz, cu timpii operativi de interventie;
    f) prevederea, dupa caz, a posibilitatilor de alimentare si prin mijloace mobile a instalatiilor de stingere, inclusiv a coloanelor uscate, precum si constituirea rezervelor normate;
    g) asigurarea conditiilor care sa permita efectuarea operatiunilor si lucrarilor de verificare, intretinere si reparare, conform instructiunilor;
    h) utilizarea numai a mijloacelor tehnice de prevenire si stingere a incendiilor omologate, avizate si agrementate tehnic si care indeplinesc conditiile de calitate, potrivit legii;
    i) intocmirea instructiunilor si a schemelor de functionare.
    Art. 34
    (1) Dotarea agentilor economici, a institutiilor si localitatilor cu autospeciale si cu alte mijloace mobile de interventie la incendii se face, dupa caz, pe baza scenariilor de siguranta la foc sau a analizei capacitatii de aparare impotriva incendiilor, respectandu-se criteriile minime de performanta privind organizarea si functionarea serviciilor de pompieri civili, stabilite de autoritatile abilitate prin lege.
    (2) Personalului de interventie pentru stingerea incendiilor i se prevede si i se asigura echipamentul si mijloacele de protectie adecvate, potrivit reglementarilor in vigoare.
    (3) Echipamentul si mijloacele prevazute la alin. (1) si (2) trebuie sa asigure protectia personalului de interventie la efectele negative ale agentilor care intervin in caz de incendiu (anexa nr. 2), precum si posibilitati de iluminat, de comunicare si de lucru in conditii de siguranta.
    Art. 35
    (1) La darea in exploatare a constructiilor si instalatiilor tehnologice, persoanele stabilite prin lege trebuie sa certifice existenta si functionarea instalatiilor, sistemelor, autospecialelor, utilajelor, aparatelor si a celorlalte mijloace de prevenire si stingere a incendiilor la parametrii stabiliti in documentatiile prevazute la art. 7, precum si existenta planurilor de interventie.
    (2) Scenariile de siguranta la foc se elaboreaza obligatoriu pentru categoriile de constructii, instalatii tehnologice si alte amenajari care, potrivit legii, sunt supuse avizarii si autorizarii privind prevenirea si stingerea incendiilor.

    CAP. 3
    Norme de prevenire si stingere a incendiilor la exploatarea constructiilor, instalatiilor si a altor amenajari

    Art. 36
    Normele din prezentul capitol stabilesc reguli si masuri generale privind controlul, supravegherea si reducerea riscurilor de incendiu, mentinerea conditiilor realizate pentru evacuarea utilizatorilor in caz de incendiu, intretinerea in stare operativa a mijloacelor tehnice de prevenire si stingere a incendiilor, precum si pregatirea si desfasurarea interventiilor in situatii de urgenta publica de incendiu.
    Art. 37
    (1) Exploatarea sistemelor, instalatiilor, dispozitivelor, echipamentelor, aparatelor, masinilor si utilajelor, de orice categorie, cu defectiuni, improvizatii sau fara protectia corespunzatoare fata de materialele sau substantele combustibile din spatiul in care sunt utilizate este interzisa.
    (2) La utilizarea mijloacelor prevazute la alin. (1) este obligatorie respectarea instructiunilor de functionare, folosire si intretinere, precum si a normelor si masurilor specifice de prevenire si stingere a incendiilor, emise si aprobate potrivit legii.
    (3) Pe timpul exploatarii instalatiilor aferente constructiilor si instalatiilor tehnologice prevazute la art. 28 alin. (1) se interzice:
    a) utilizarea necorespunzatoare a sistemelor, instalatiilor, aparatelor si echipamentelor sau solicitarea acestora peste limita admisa;
    b) functionarea peste programul stabilit sau neasigurarea supravegherii conform instructiunilor de functionare;
    c) functionarea fara sisteme, aparate si echipamente, necesare pentru controlul si mentinerea parametrilor privind siguranta in functionare sau inlocuirea acestora cu altele supradimensionate;
    d) intretinerea necorespunzatoare a elementelor prevazute pentru izolare termica sau electrica ori pentru separare;
    e) depasirea termenelor stabilite pentru efectuarea lucrarilor de intretinere si reparatii sau executarea necorespunzatoare a acestora;
    f) executarea lucrarilor de intretinere si reparatii sau a unor modificari de catre personal neautorizat si necalificat.
    Art. 38
    (1) Utilizarea focului deschis in locuri cu pericol de incendiu si pe timp de vant este interzisa. Locurile (zonele) cu pericol de incendiu, in care se aplica aceasta interdictie, se stabilesc si se marcheaza de persoanele in drept.
    (2) Prepararea hranei prin utilizarea focului deschis in incintele unitatilor, in zonele de agrement si in gospodariile populatiei se face numai in locuri amenajate, in conditii si la distante care sa nu permita propagarea focului la constructii, depozite, culturi agricole, paduri, plantatii sau la alte vecinatati.
    (3) Arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deseurilor si a altor materiale combustibile se face in locuri special amenajate (crematorii) ori pe terenuri pregatite, cu luarea masurilor ce se impun pentru impiedicarea propagarii focului la vecinatati, asigurandu-se supravegherea permanenta a arderii, precum si stingerea jarului dupa terminarea activitatii.
    (4) Luarea masurilor pentru preintampinarea jocului copiilor cu focul in conditii si in locuri in care se pot produce incendii constituie o obligatie a persoanelor care raspund, potrivit legii, de cresterea, educarea si ingrijirea copiilor.
    Art. 39
    (1) Efectuarea lucrarilor de sudare, taiere, lipire sau a altor asemenea operatiuni care prezinta pericol de incendiu, in constructii civile (publice) pe timpul programului cu publicul, in instalatii tehnologice cu risc de incendiu sau explozie, in depozite ori in alte spatii cu pericol de aprindere a materialelor, produselor sau substantelor combustibile, este interzisa.
    (2) Lucrarile mentionate la alin. (1) se pot executa in spatiile respective numai dupa ce s-au luat, dupa caz, masuri pentru: evacuarea persoanelor; indepartarea sau protejarea materialelor combustibile; golirea, spalarea, blindarea traseelor de conducte sau a utilajelor; aerisirea sau ventilarea spatiilor; dotarea locurilor de munca cu mijloace de limitare si stingere a incendiilor.
    (3) Lucrarile mentionate la alin. (1) se executa numai pe baza permisului de lucru cu foc, al carui model este prezentat in anexa nr. 7. In cazul lucrarilor ce se executa in instalatii si in alte locuri (zone) cu risc ridicat de incendiu sau de explozie, precizate in normele specifice de prevenire si stingere a incendiilor, se intocmeste autorizatie de lucru.
    (4) In toate cazurile prevazute la alin. (1) - (3) este obligatorie instruirea personalului de executie, control si supraveghere asupra masurilor de prevenire si stingere a incendiilor, precum si informarea serviciului de pompieri.
    Art. 40
    (1) Fumatul in locuri cu pericol (risc) de incendiu, stabilite ca atare prin reglementari specifice sau prin dispozitii ale persoanelor fizice ori juridice abilitate, este interzis.
    (2) Locurile (zonele) in care este interzis fumatul se marcheaza conform reglementarilor specifice.
    (3) Locurile in care este permis fumatul se doteaza si, dupa caz, se marcheaza conform reglementarilor specifice.
    Art. 41
    (1) Mentinerea in buna stare a instalatiilor si sistemelor de captare si scurgere la pamant a descarcarilor electrice atmosferice (paratrasnet) si a electricitatii statice este obligatorie la constructii si instalatii, utilaje si echipamente tehnologice, conform reglementarilor tehnice.
    (2) Utilizarea sistemelor de captare si scurgere la pamant a electricitatii statice conform instructiunilor specifice este obligatorie.
    Art. 42
    (1) In spatiile cu pericol (risc) ridicat de incendiu sau de explozie se interzice accesul salariatilor si al altor persoane fara echipament de protectie adecvat conditiilor de lucru.
    (2) Folosirea dispozitivelor, aparatelor, uneltelor si sculelor neprotejate corespunzator sau care pot produce scantei prin functionare, lovire sau frecare in spatii sau in locuri cu risc de explozie este interzisa.
    Art. 43
    (1) In constructiile civile (publice) si de productie, cantitatile de materiale si de substante combustibile utilizate nu trebuie sa conduca la depasirea densitatii sarcinii termice stabilite prin reglementari tehnice sau prin documentatiile prevazute la art. 7, dupa caz.
    (2) In salile aglomerate si de sport, pe stadioane sau pe alte arene sportive ori in incinte amenajate pentru activitati cu public este interzis accesul publicului cu produse si substante inflamabile sau cu alte mijloace care pot produce incendii sau explozii.
    (3) Depozitarea si utilizarea in spatii publice a mijloacelor, produselor si substantelor prevazute la alin. (2) se permit numai in locurile amenajate in acest scop si cu respectarea masurilor de prevenire si stingere a incendiilor.
    (4) In cladirile, constructiile sau amenajarile prevazute la alin. (2) este interzis accesul persoanelor in numar mai mare decat capacitatea stabilita si declarata.
    (5) Realizarea spectacolelor (jocurilor) de artificii este admisa numai cu respectarea normelor si masurilor specifice de prevenire si stingere a incendiilor si cu avizul autoritatilor abilitate prin lege.
    Art. 44
    (1) In locuinte de tip unifamilial sau in apartamentele blocurilor de locuit, carburantii sau alte lichide inflamabile pentru uz casnic se pastreaza numai in ambalaje metalice special destinate, inchise ermetic, in locuri protejate si fara a se depasi cantitatile admise prin reglementari.
    (2) Recipientele cu gaze petroliere lichefiate, utilizate pentru necesitati casnice, se amplaseaza, se pastreaza si se utilizeaza numai in conditiile stabilite prin instructiuni specifice. Se interzice utilizarea recipientelor neomologate sau defecte, transvazarea improvizata sau neautorizata a gazelor petroliere lichefiate dintr-un recipient in altul si verificarea etanseitatii cu flacara deschisa.
    Art. 45
    (1) Produsele, materialele si substantele combustibile se amplaseaza la distanta de siguranta fata de sursele de caldura ori se protejeaza astfel incat sa nu fie posibila aprinderea lor.
    (2) Se interzice folosirea sobelor si a altor mijloace de incalzire defecte, supraalimentate cu combustibili sau nesupravegheate, precum si aprinderea focului utilizandu-se lichide inflamabile.
    (3) Verificarea, repararea, izolarea termica si curatarea periodica a cosurilor de evacuare a fumului sunt obligatorii.
    Art. 46
    (1) Pe timpul transportului, depozitarii si manipularii produselor sau substantelor combustibile se va tine seama de proprietatile fizico-chimice si de compatibilitatea acestora cu substantele de stingere, astfel incat la contactul dintre ele sa nu se produca ori sa se propage incendiul.
    (2) Produsele si substantele combustibile se transporta, se manipuleaza si se depoziteaza in ambalaje adecvate, realizate si inscriptionate corespunzator, in vederea identificarii riscurilor de incendiu si stabilirii procedeelor si substantelor de stingere ori de neutralizare adecvate.
    (3) Dispunerea materialelor periculoase in depozit se face potrivit planului de depozitare.
    Art. 47
    (1) Deseurile si reziduurile, scurgerile si depunerile de praf sau de pulberi combustibile se indeparteaza ritmic prin metode si mijloace adecvate.
    (2) Masurile de prevenire si stingere a incendiilor pentru operatiunile de colectare, transport, separare, neutralizare, recuperare sau distrugere a substantelor mentionate la alin. (1) se stabilesc prin reglementari specifice.
    Art. 48
    (1) Materialele si substantele care prezinta pericol de autoaprindere se pastreaza in conditii adecvate naturii lor, bine ventilate si luandu-se masuri de control si preintampinare a fenomenului de autoincalzire.
    (2) Prevenirea aparitiei fenomenului de autoaprindere se urmareste si la depozitarea furajelor si plantelor tehnice, conform reglementarilor specifice.
    (3) Amplasarea depozitelor de combustibili, furaje si plante tehnice se face la distante de siguranta, astfel incat eventualele incendii produse la acestea sa nu pericliteze vecinatatile. Aceasta constituie o obligatie pentru persoanele juridice care detin astfel de depozite si o recomandare pentru persoanele fizice.
    Art. 49
    (1) Tratarea sau protejarea materialelor si elementelor de constructii combustibile si/sau a structurilor metalice din alcatuirea constructiilor sau a instalatiilor cu substante de termoprotectie ori ignifuge este obligatorie, potrivit reglementarilor tehnice.
    (2) Pentru efectuarea lucrarilor de termoprotectie si ignifugare mentionate la alin. (1) se utilizeaza numai produse avizate si agrementate tehnic, conform reglementarilor specifice, iar persoanele care executa aceste operatiuni trebuie sa fie atestate potrivit dispozitiilor legale.
    (3) Elementele de limitare a propagarii focului, de izolare termica si de etansare la fum si la gaze fierbinti din alcatuirea constructiilor si a instalatiilor se mentin permanent in buna stare, pentru a-si indeplini rolul stabilit.
    Art. 50
    (1) Mijloacele auto pentru transportul materialelor periculoase, clasificate conform legii, pot circula pe drumurile publice numai daca sunt omologate pentru clasele de periculozitate a materialelor respective si echipate cu mijloace adecvate pentru stingerea incendiilor.
    (2) Traseele si programele admise pentru circulatia mijloacelor auto care transporta marfuri periculoase, locurile in care se permite stationarea sau parcarea acestora, precum si conditiile privind amenajarea parcajelor si dotarea acestora cu mijloace de prevenire si stingere a incendiilor se stabilesc prin reglementari specifice si dispozitii locale.
    (3) Parcarea sau gararea mijloacelor auto pentru transportul materialelor periculoase in parcaje sau garaje publice ori in apropierea cladirilor publice si de locuit este strict interzisa.
    Art. 51
    (1) Exploatarea, intretinerea, reviziile si reparatiile la autospecialele, utilajele si celelalte mijloace mobile de interventie la incendii, prevazute la art. 34 si in anexa nr. 5, se executa conform normelor tehnice emise de Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari.
    (2) Scoaterea din functiune a instalatiilor, aparatelor, dispozitivelor si mijloacelor de prevenire si stingere a incendiilor, prevazute la art. 32 si in anexa nr. 5, ori neasigurarea parametrilor necesari operarii acestora in conditii de eficienta este strict interzisa.
    (3) Reparatiile la mijloacele tehnice prevazute in anexa nr. 5 se planifica si se realizeaza in termen cat mai scurt, asigurandu-se, in perioada respectiva, masuri compensatorii de prevenire si stingere a incendiilor.
    Art. 52
    Sunt obligatorii urmatoarele activitati:
    a) instruirea la angajare si instruirea periodica a salariatilor privind normele, regulile si masurile specifice de prevenire si stingere a incendiilor, precum si asupra sarcinilor ce le revin din planurile de interventie;
    b) participarea salariatilor la instruirile si exercitiile privind prevenirea si stingerea incendiilor;
    c) participarea personalului serviciilor de pompieri civili la activitatile de pregatire profesionala, stabilite si aprobate potrivit competentelor legale;
    d) asigurarea indeplinirii la termen a masurilor de aparare impotriva incendiilor, stabilite potrivit legii.
    Art. 53
    In ceea ce priveste documentele principale de organizare a apararii impotriva incendiilor pe durata exploatarii constructiilor si instalatiilor tehnologice, se stabilesc urmatoarele:
    a) instructiunile de aparare impotriva incendiilor, schemele de prevenire si stingere a incendiilor, planurile de evacuare in caz de incendiu si planurile de depozitare a materialelor periculoase se actualizeaza, se utilizeaza si se afiseaza conform reglementarilor specifice;
    b) scenariile de siguranta la foc se pot elabora si pentru constructiile si instalatiile tehnologice aflate in exploatare, in vederea utilizarii concluziilor desprinse la stabilirea masurilor de imbunatatire a capacitatii de aparare impotriva incendiilor. Se recomanda ca aceste scenarii sa fie intocmite indeosebi pentru constructiile si instalatiile tehnologice cu risc ridicat (mare) de incendiu;
    c) planurile de interventie se intocmesc ori se actualizeaza, dupa caz, si la schimbarea profilului de activitate (destinatiei) agentilor economici si institutiilor sau la dezvoltarea acestora, la evaluarea nivelurilor (criteriilor) de mediu ale agentilor economici, precum si in alte situatii reglementate ori impuse de conditiile concrete privind apararea impotriva incendiilor;
    d) punerea in aplicare a planurilor de evacuare si a planurilor de interventie este obligatorie in situatiile de urgenta publica de incendiu, precum si la exercitiile si aplicatiile tactice de interventie, organizate pentru prevenirea si stingerea incendiilor.

    CAP. 4
    Dispozitii finale

    Art. 54
    (1) Pe baza prezentelor norme generale si cu respectarea celorlalte prevederi legale se vor elabora reglementari tehnice si specifice privind prevenirea si stingerea incendiilor, cum sunt: norme, normative, regulamente, instructiuni, dispozitii, standarde. De asemenea, se vor intocmi planuri de interventie si se vor emite agremente tehnice, avize si autorizatii de prevenire si stingere a incendiilor.
    (2) In vederea asigurarii aplicarii in conditii optime a prevederilor reglementarilor tehnice si specifice, precum si a celorlalte acte prevazute la alin. (1), se vor elabora proceduri, metodologii, ghiduri indrumatoare, manuale, studii si alte lucrari de specialitate, care vor fi avizate si aprobate de organele abilitate conform legii.
    Art. 55
    Masurile de aparare si de interventie in cazul incendiilor in masa se stabilesc si se realizeaza conform dispozitiilor legale speciale pentru astfel de dezastre.
    Art. 56
    Anexele nr. 1 - 7 fac parte integranta din prezentele norme generale.

    ANEXA Nr. 1
    la normele generale

                         CRITERII DE PERFORMANTA
privind siguranta la foc si principalii factori de determinare a acestora
----------------------------------------------------------------------------
 Nr.   Criteriile de                     Factorii de determinare
 crt.  performanta
----------------------------------------------------------------------------
 1.    Riscul de incendiu      - densitatea sarcinii termice de incendiu;
                               - clasele de combustibilitate sau de
                               periculozitate a materialelor si substantelor
                               existente;
                               - sursele de aprindere existente;
                               - conditiile (imprejurarile) preliminate care
                               pot determina sau favoriza aprinderea;
                               - masurile stabilite pentru reducerea sau
                               eliminarea factorilor determinanti.
 2. Rezistenta la foc          - natura, alcatuirea si dimensiunile
                               elementelor de constructie;
                               - modul de asamblare si geometria elementelor
                               de constructie;
                               - combustibilitatea si densitatea sarcinii
                               termice de incendiu, date de elementele de
                               constructii;
                               - compartimentarea antifoc;
                               - geometria constructiei si comportarea la
                               foc a structurii portante.
 3. Preintampinarea
    propagarii incendiilor,
    in functie de:
    a) degajarile de fum,      - actiunile si efectele agentilor prevazuti in
    gaze fierbinti si de       anexa nr. 2;
    produse nocive;
    b) etanseitatea la fum     - vitezele de ardere si de propagare a flacarii;
    si la flacari;
    c) propagarea flacarilor   - durata arderii;
    si a fumului;
    d) rezistenta fatadelor    - performantele elementelor de etansare si
    si a acoperisurilor la     ale dispozitivelor antifum;
    propagarea focului         - combustibilitatea si rezistenta la foc ale
                               elementelor de fatada si ale acoperisului;
                               - distanta dintre constructii;
                               - timpii de siguranta la foc si timpii
                               operativi de interventie, conform anexei nr. 3;
                               - conditiile atmosferice.
 4. Comportarea la foc         - contributia la foc data de densitatea
                               sarcinii termice de incendiu (constructiva si
                               utila);
                               - nivelul rezistentei la foc;
                               - factorii mentionati la nr. crt. 3.
 5. Stabilitatea la foc        - factorii mentionati la nr. crt. 2, 3 si 4;
                               - instalatiile aferente;
                               - echiparea cu instalatii, dispozitive,
                               aparate si alte mijloace de prevenire si
                               stingere a incendiilor, fiabilitatea si
                               timpii normati de functionare;
                               - timpii corespunzatori, prevazuti in anexa
                               nr. 3.
 6. Caile de acces,            - numarul si modul de alcatuire;
    evacuare si interventie    - geometria (gabarit, lungime, latime, pante
                               etc.);
                               - masurile de siguranta in utilizare;
                               - fluxul (debitul) global de evacuare;
                               - timpii corespunzatori, prevazuti in anexa
                               nr. 3.
----------------------------------------------------------------------------

    ANEXA Nr. 2
    la normele generale

                           EFECTELE NEGATIVE
ale agentilor termici, chimici, electromagnetici ori biologici, care pot interveni in caz de incendiu, asupra constructiilor, instalatiilor si utilizatorilor
------------------------------------------------------------------------------
 Nr.    Agenti           Constructii si instalatii              Utilizatori
 crt.               -------------------------------------  ------------------
                         Actiuni              Efecte               Efecte
------------------------------------------------------------------------------
 1.  Termici:
    - degajare         - afumare;          - depuneri de      - intoxicare;
    de caldura;        - incalzire;          funingine;       - arsuri;
    - degajare         - termodegradare;   - deformatii;      - reducerea
    de fum, de         - aprindere.        - reducerea          vizibilitatii;
    gaze fierbinti                           rezistentei      - impregnarea cu
    si de alte                               mecanice;          fum a
    produse                                - ardere;            imbracamintei;
    nocive;                                - instabilitate;   - aprinderea
    - flacari.                             - prabusire.         imbracamintei;
                                                              - panica;
                                                              - raniri si alte
                                                                traumatisme.
 2. Chimici:
    - substante si     - aprindere;        - intensificarea   - intoxicare;
    produsi de         - explozie.           arderii;         - arsuri;
    ardere                                 - instabilitate;   - reducerea
    combustibili                           - prabusire;         vizibilitatii;
    sau explozivi;                         - deformatii;      - panica;
                                           - deteriorarea     - traumatisme;
                                             etanseitatii;
                                           - reducerea
                                             rezistentei
                                             mecanice;
    - apa din          - incarcare         - deteriorarea     - cresterea
    substantele          suplimentara;       etanseitatii;      umiditatii
    stingatoare.       - soc termic;       - dislocare;         aerului;
    suplimentara;      - reactii chimice;  - inghet (iarna);  - udare;
                       - explozii.         - instabilitate;   - reducerea
                                           - prabusire.         vizibilitatii;
                                                              - degeraturi;
                                                              - intoxicare;
                                                              - traumatisme.
 3. Electromagnetici:
    - electrici;       - scurtcircuite.    - noi focare;      - electrocutare;
    - radioactivi.                         - contaminare.     - arsuri;
                                                              - traumatisme;
                                                              - iradiere
                                                                (infectare
                                                                radioactiva).
 4. Biologici:
    - virusi;          - deteriorarea      - contaminare.     - infectare
    - bacterii;          spatiilor in                           biologica.
    - animale            care se afla
      infectate.         agentii
                         biologici.
------------------------------------------------------------------------------

    NOTA:
    In caz de incendiu, in categoria utilizatorilor intra si pompierii, precum si alte categorii de forte care participa la interventie.

    ANEXA Nr. 3
    la normele generale

      TIMPII DE SIGURANTA LA FOC SI TIMPII OPERATIVI DE INTERVENTIE
                     - Definire si factori de evaluare -
------------------------------------------------------------------------------
  Nr.     Timpul si definirea    Notatie             Factori de evaluare
  crt.          acestuia
------------------------------------------------------------------------------
  0                 1               2                          3
------------------------------------------------------------------------------
                         A. Timpii de siguranta la foc
 1.  Timpul de aprindere            Ta    - clasele de combustibilitate sau de
     - durata in care,                    periculozitate a materialelor si a
    in anumite conditii,                  substantelor existente;
    un material trece de la               - energia termica dezvoltata de
    starea normala la starea              sursele de aprindere, frecventa si
    de combustie, producand               durata de actiune a acestora;
    izbucnirea incendiului.               - existenta imprejurarilor care pot
                                          determina izbucnirea incendiului.
 2. Timpul normalizat de           Tne    - numarul, dimensiunile (gabaritul)
    evacuare - intervalul scurs           si alcatuirea cailor de evacuare;
    de la instiintarea                    - dispunerea cailor de evacuare, a
    utilizatorilor pana la                traseelor si marcarea acestora;
    parasirea constructiei de             - lungimea cailor de evacuare si
    catre acestia sau/si pana             vitezele de deplasare;
    la adapostirea lor in                 - fluxul (debitul) global de
    spatiile de refugiu                   evacuare;
    prevazute si amenajate.               - capacitatea de evacuare a cailor
                                          existente;
                                          - existenta si functionarea
                                          iluminatului de siguranta;
                                          - aptitudinea persoanelor de a se
                                          evacua.
 3. Timpul de supravietuire -       Tsv   - nivelurile de performanta privind
    perioada in care persoanele           rezistenta si stabilitatea la foc a
    aflate intr-o incapere sau            constructiei (instalatiei);
    intr-un refugiu pot                   - nivelurile de siguranta a
    supravietui dupa producerea           incaperii sau refugiului, in functie
    incendiului.                          de:
                                           - izolarea termica fata de
                                             vecinatati;
                                           - etanseitatea la fum, gaze
                                             fierbinti si la alte produse
                                             nocive;
                                           - stabilitatea la socuri termice,
                                             mecanice si la presiuni;
                                           - existenta iluminatului de
                                             siguranta;
                                           - realizarea sistemului de
                                             comunicare cu fortele de
                                             interventie (pentru informare,
                                             indrumare si evitarea panicii);
                                           - asigurarea conditiilor de
                                             evacuare si de salvare a
                                             persoanelor inainte de afectarea
                                             functiilor lor vitale.
 4. Timpul de siguranta a         Tsac    - timpii scursi pentru ca agentii
    cailor de evacuare -                    care pot interveni (caldura, fum,
    perioada minima de                      produse nocive etc.) sa nu produca
    supravietuire a                         efecte negative excesive asupra
    persoanelor pe timpul                   utilizatorilor (anexa nr. 2);
    folosirii cailor de                   - rezistenta la foc a constructiei;
    evacuare.
 5. Timpul de siguranta a          Tsr    - timpii scursi pentru ca agentii
    refugiilor - perioada                   care pot interveni (caldura, fum,
    minima de supravietuire a               produse nocive etc.) sa nu produca
    persoanelor pe timpul                   efecte negative excesive asupra
    stationarii in refugii,                 utilizatorilor (anexa nr. 2);
    indiferent de evolutia                - rezistenta la foc a constructiei;
    incendiilor in exteriorul             - etanseitatea la fum si la flacari
    spatiilor respective.                   a incaperilor si a refugiilor.
 6. Timpul de siguranta a         Tsai    - nivelurile de performanta privind
    ascensoarelor de                        rezistenta si stabilitatea la foc
    interventie - intervalul                a constructiei (instalatiei);
    scurs de la izbucnirea                - etanseitatea la fum, la gaze
    incendiului pana in                     fierbinti si la alte produse nocive
    momentul in care                        a puturilor ascensoarelor;
    ascensoarele prevazute sa             - protectia la foc a cailor de acces
    functioneze pe timpul                   la ascensoare;
    incendiilor pot fi                    - performantele tehnice privind
    utilizate in conditii                   siguranta in exploatare a
    de siguranta de catre                   ascensoarelor;
    ocupantii cladirii si de              - siguranta si durata functionarii
    pompieri.                               surselor de alimentare cu energie
                                            electrica a ascensoarelor.
 7. Timpul de dezvoltare libera   Tdli    - echiparea cu instalatii si cu
    a incendiului - intervalul              sisteme de stingere (automate sau
    scurs de la izbucnirea                  manuale);
    incendiului pana la                   - dotarea serviciului de pompieri cu
    intrarea in actiune a                   mijloace mobile si timpul de
    mijloacelor de stingere.                incepere a interventiei.
 8. Timpul de incendiere totala    Tit    - densitatea sarcinii termice de
    - intervalul scurs de la                incendiu;
    izbucnirea incendiului pana           - viteza de ardere a materialelor si
    in momentul in care                     a substantelor combustibile si
    incendiul a cuprins                     cantitatea de caldura dezvoltata.
    intreaga constructie sau              - etanseitatea inchiderilor (pereti,
    intregul compartiment de                plansee, protectii ale golurilor
    incendiu.                               etc.);
                                          - existenta sistemelor si a
                                            posibilitatilor de evacuare
                                            dirijata a fumului si a gazelor
                                            fierbinti;
                                          - echiparea cu instalatii de
                                            prevenire si stingere a
                                            incendiilor.
 9. Timpul de propagare a          Tpv    - caldura degajata de incendiu si
    incendiului la constructii              emisia de scantei si de alte
    vecine - intervalul scurs               particule, de materiale
    de la declararea unui                   incendiatoare;
    incendiu intr-o constructie           - rezistenta la foc a fatadelor si a
    pana in momentul                        acoperisurilor constructiilor
    incendierii unor                        vecine;
    constructii, instalatii sau           - clasa de combustibilitate a unor
    depozite vecine.                        materiale si substante din
                                            apropiere;
                                          - existenta unor cai ascunse de
                                            propagare (canale, fluxuri de
                                            cabluri sau conducte etc.);
                                          - conditiile atmosferice;
                                          - distantele pana la constructiile
                                            vecine;
                                          - geometria constructiilor
                                            (instalatiilor).

                    B. Timpii operativi de interventie
 1. Timpul de alarmare -            T1    - nivelul de performanta a
    intervalul scurs de la                  sistemului (dispozitivului) de
    izbucnirea incendiului pana             detectare-alarmare (automat sau
    la semnalarea acestuia                  manual);
    printr-un sistem                      - prezenta persoanei apte sa observe
    (dispozitiv) automat de                 si sa anunte incendiul.
    detectare-alarmare sau de
    catre o persoana.
 2. Timpul de alertare -            T2    - distanta pana la cel mai apropiat
    intervalul cuprins intre                mijloc de transmitere a anuntului
    momentul alarmarii in caz               de incendiu;
    de incendiu si cel al                 - nivelul de performanta a
    constituirii formatiei de               mijlocului de comunicare
    mars, in vederea deplasarii             (transmitere) a anuntului de
    la locul evenimentului.                 incendiu la serviciul de pompieri;
                                          - durata pregatirii pentru deplasare
                                            a serviciului de pompieri
                                            (alertarea, echiparea si imbarcarea
                                            personalului de interventie,
                                            pornirea autospecialelor si
                                            constituirea formatiei de mars,
                                            transmiterea ordinului de
                                            deplasare).
 3. Timpul de deplasare -           T3    - nivelul de performanta a
    intervalul cuprins intre                autospecialelor (utilajelor)
    momentul alertarii fortelor             serviciului de pompieri;
    destinate interventiei si             - distanta ce trebuie parcursa de
    sosirea acestora la locul               serviciul de pompieri pana la locul
    incendiului sau inapoierea              de izbucnire a incendiului;
    la sediu (remiza).                    - starea drumurilor, a cailor de
                                            acces si practicabilitatea
                                            acestora;
                                          - conditiile atmosferice, anotimpul
                                            si intervalul orar (ziua, noaptea);
                                          - nivelul traficului (aglomeratie).
 4. Timpul de intrare in            T4    - nivelul de cunoastere a
    actiune a fortelor                      obiectivului de catre personalul
    concentrate - durata medie              de interventie si gradul de
    de realizare a                          instruire a acestuia;
    dispozitivului de                     - locul de izbucnire a incendiului
    interventie.                            si accesibilitatea la acesta;
                                          - existenta, dispunerea si starea
                                            surselor de apa, precum si
                                            posibilitatile de alimentare sau
                                            de amplasare a autospecialelor si
                                            utilajelor mobile;
                                          - executarea recunoasterii;
                                          - completarea echiparii personalului
                                            de interventie cu mijloace de
                                            protectie, in functie de conditiile
                                            specifice;
                                          - tipul si dimensiunile
                                            dispozitivului de interventie;
                                          - categoriile, tipurile si numarul
                                            autospecialelor si al utilajelor de
                                            interventie concentrate si starea
                                            acestora.
 5. Timpul de raspuns -             T5    - suma a factorilor de la nr. crt.
    intervalul cuprins intre                2, 3 si 4;
    momentul alertarii                         T5 = T2 + T3 + T4
    fortelor destinate
    interventiei si intrarea
    acestora in actiune
    (realizarea dispozitivului
    de interventie).
 6. Timpul de incepere a            T6    - suma a factorilor de la nr. crt.
    interventiei - intervalul             1, 2, 3 si 4:
    cuprins intre momentul                     T6 = T1 + T5
    aparitiei arderii si
    realizarea dispozitivului
    de interventie.
 7. Timpul real de evacuare -       T7    - factorii timpului normalizat de
    intervalul cuprins intre              evacuare (Tne);
    momentul instiintarii                 - timpul de sosire la fata locului a
    utilizatorilor si parasirea           fortelor de interventie;
    constructiei de catre                 - efectele incendiului asupra cailor
    acestia.                              de evacuare si utilizatorilor;
                                          - existenta si performantele
                                          mijloacelor de salvare cu care este
                                          echipata cladirea si a celor din
                                          dotarea serviciilor de pompieri.
 8. Timpul de localizare -          T8    - tipul si complexitatea
    intervalul cuprins intre              constructiei (instalatiei);
    momentul intrarii in                  - timpul de dezvoltare libera a
    actiune a fortelor                    incendiului;
    concentrate si punerea sub            - echiparea cu instalatii si cu
    control a limitelor arderii           mijloace de prevenire  si stingere a
    pe directiile de propagare            incendiilor;
    a incendiului.                        - dimensiunile incendiului si
                                          directiile de propagare;
                                          - conditiile atmosferice, anotimpul
                                          ori intervalul orar in care se
                                          intervine;
                                          - numarul, tipul si debitele
                                          capetelor de refulare a substantelor
                                          stingatoare adecvate de la
                                          autospecialele si utilajele mobile
                                          de interventie, precum si dispunerea
                                          acestora;
                                          - fiabilitatea mijloacelor de
                                          interventie;
                                          - rezistenta sau stabilitatea la foc
                                          a constructiei.
 9. Timpul de stingere -            T9    - factorii mentionati la nr. crt. 8;
    intervalul cuprins intre              - cantitatile de materiale si
    momentul localizarii si               substante care ard si modul de
    pana la intreruperea                  distribuire a acestora in spatiu;
    (neutralizarea) completa a            - continuitatea debitarii agentilor
    arderii, pana la                      de stingere la parametrii stabiliti
    inlaturarea posibilitatilor           (intensitati, presiuni, debite);
    de reaprindere a                      - eficienta mijloacelor de protectie
    materialelor si a                     a personalului de interventie si
    substantelor combustibile             fiabilitatea acestora;
    sau pana la producerea                - producerea unor evenimente
    unor fenomene negative.               perturbatoare (de exemplu: explozii,
                                          prabusiri, revarsarea de lichide
                                          combustibile sau de metale topite,
                                          inghetarea unor portiuni ale
                                          dispozitivului de interventie etc.).
10. Timpul de inlaturare a         T10    - riscuri remanente stingerii unor
    efectelor negative ale                incendii, cum pot fi cele generate
    incendiului - durata                  de:
    lucrarilor ulterioare                   - focare ascunse (latente);
    stingerii incendiului                   - scapari de gaze combustibile sau
    pentru inlaturarea unor                   toxice;
    efecte negative care pot                - agenti puternic poluanti, care
    crea la fata locului alte                 trebuie neutralizati;
    riscuri majore.                         - prabusirea iminenta a unor
                                              elemente de constructii;
                                          - necesitatea cautarii unor
                                          eventuale victime sau a unor bunuri
                                          de valoare deosebita;
                                          - necesitatea continuarii racirii
                                          unor elemente de constructii sau
                                          instalatii.
11. Timpul de interventie -        T11    - suma a factorilor de la nr. crt.
    intervalul cuprins intre              7, 8, 9 si 10:
    momentul intrarii in                  T11 = T7 + T8 + T9 + T10
    actiune a fortelor
    concentrate si finalizarea
    lucrarilor ulterioare
    opririi procesului de
    ardere.
12. Timpul de retragere -          T12    - dimensiunile si complexitatea
    durata operatiunilor de               dispozitivului de interventie;
    strangere a dispozitivului            - refacerea plinului cisternelor cu
    de interventie si de                  apa;
    pregatire a fortelor si a             - conditiile atmosferice;
    mijloacelor concentrate               - echiparea si refacerea
    pentru deplasarea de la               personalului de interventie;
    locul incendiului.                    - verificarea tehnicii de
                                          interventie.
 13. Timpul de ocupare al           T13         T13 = T5 + T11 + T12
    fortelor si mijloacelor de
    interventie - intervalul
    cuprins intre momentul
    alertarii fortelor de
    interventie si inceperea
    deplasarii acestora la
    sediu (remiza).
14. Timpul total de dislocare      T14         T14 = T3 + T13
    al fortelor si mijloacelor
    de interventie - intervalul
    cuprins intre momentul
    alertarii fortelor de
    interventie si inapoierea
    acestora la sediu (remiza).
------------------------------------------------------------------------------

    ANEXA Nr. 4
    la normele generale

                     SCENARIUL DE SIGURANTA LA FOC
                       - Structura de principiu -

    A. Caracteristicile constructiei sau ale instalatiei tehnologice
    1. Denumirea obiectivului
    2. Destinatia
    3. Categoria de importanta
    4. Tipul si particularitatile obiectivului
    B. Nivelurile criteriilor de performanta si ale timpilor privind siguranta la foc
    1. Riscul de incendiu
    2. Rezistenta la foc
    3. Preintampinarea propagarii incendiilor
    4. Comportarea la foc
    5. Stabilitatea la foc
    6. Cai de acces, evacuare si interventie
    7. Timpi de siguranta la foc
    C. Echiparea cu mijloace tehnice de prevenire si stingere a incendiilor
    D. Conditii specifice pentru asigurarea interventiei in caz de incendiu
    E. Concluzii si masuri tehnico-organizatorice

    NOTA:
    Detalierea, concretizarea si exemplificarea modului de elaborare a scenariilor de siguranta la foc se fac prin metodologii specifice.

    ANEXA Nr. 5
    la normele generale

                        MIJLOACELE TEHNICE
             de prevenire si stingere a incendiilor

                     - Categorii principale -

    1. Pentru echiparea constructiilor, a instalatiilor tehnologice si a platformelor amenajate:
    a) sisteme, instalatii, aparate si dispozitive de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu;
    b) sisteme, instalatii si dispozitive de limitare si stingere a incendiilor;
    c) stingatoare si alte aparate de stins incendii;
    d) utilaje, unelte si alte mijloace initiale de interventie.
    2. Pentru dotarea serviciilor de pompieri, constituite de agenti economici, institutii si consilii locale:
    a) autospeciale pentru stingerea incendiilor;
    b) autospeciale auxiliare de interventie;
    c) nave pentru stingerea incendiilor;
    d) trenuri pentru stingerea incendiilor;
    e) aeronave de interventie la incendii;
    f) motopompe si alte utilaje;
    g) ambulante si autosanitare.
    3. Pentru intreruperea procesului de ardere a materialelor si substantelor combustibile sau pentru protectia celor din apropierea focarului:
    a) apa;
    b) spumanti;
    c) pulberi stingatoare;
    d) abur;
    e) gaze inerte;
    f) agenti stingatori sau neutralizatori, speciali.
    4. Pentru protectia personalului de interventie:
    a) echipament de protectie la temperatura, socuri mecanice si la umiditate;
    b) aparate, masti si alte mijloace de protectie a cailor respiratorii;
    c) centura si alte accesorii de siguranta;
    d) scule si accesorii de protectie la electrocutare;
    e) mijloace de iluminat;
    f) aparatura de comunicatii;
    g) echipament, aparatura, vaccinuri si instrumentar de protectie speciala impotriva efectelor agentilor chimici, radioactivi sau biologici;
    h) aparatura de detectare a concentratiilor explozive sau a prezentei unor substante nocive.

    ANEXA Nr. 6
    la normele generale

                        PLANUL DE INTERVENTIE
                         - Structura-cadru -

    1. Date de identificare:
    - denumirea agentului economic sau a institutiei;
    - sediul, numar de telefon, fax;
    - profilul de activitate.
    2. Planul general al unitatii (la scara), pe care se marcheaza:
    - amplasarea cladirilor, instalatiilor tehnologice si a depozitelor in incinta;
    - caile de acces si de interventie din incinta si cele adiacente acesteia;
    - retelele si sursele proprii de alimentare cu apa si alte substante stingatoare;
    - rezervele de agenti stingatori si de mijloace de protectie a personalului de interventie;
    - retelele si racordurile de alimentare cu energie electrica, agent termic, gaze si alte fluide combustibile;
    - retelele de canalizare;
    - vecinatatile.
    3. Conceptia de organizare si de desfasurare a interventiei in caz de incendiu:
    - concluzii privind interventia, rezultate din scenariul de siguranta la foc sau din evaluarea capacitatii de aparare impotriva incendiilor;
    - particularitati tactice de interventie pentru:
      - evacuarea utilizatorilor (persoane si, dupa caz, animale sau bunuri), acordarea primului ajutor si protejarea bunurilor periclitate;
      - localizarea si lichidarea incendiilor;
      - protectia personalului de interventie;
      - protectia vecinatatilor;
      - inlaturarea efectelor negative majore produse de incendiu.
    4. Forte de interventie in caz de incendiu:
    - serviciul propriu de pompieri civili (dotare, incadrare);
    - servicii de pompieri civili cu care se coopereaza (categoria, localitatea, distanta, itinerarul de deplasare, telefonul sau alte mijloace de alarmare si alertare);
    - subunitatea de pompieri militari de raion (localitatea, distanta, itinerarul de deplasare, telefonul sau alte mijloace de alarmare si alertare);
    - alte forte cu care se coopereaza si modul de anuntare (ambulanta, protectia civila etc.)
    5. Surse de alimentare cu apa in caz de incendiu, exterioare unitatii:
    - retele de alimentare cu apa:
      - debite;
      - presiuni;
      - amplasarea hidrantilor si stabilirea distantelor fata de incinta unitatii;
    - alte surse artificiale sau naturale de apa:
      - felul si capacitatea acestora;
      - platforme (puncte) de alimentare si distantele fata de unitate.
    6. Planul fiecarei constructii, instalatii tehnologice sau platforme de depozitare (la scara), pe care se marcheaza ori se inscriu date privind:
    - destinatia spatiilor (incaperilor);
    - suprafata construita si aria desfasurata;
    - regimul de inaltime (numarul de niveluri);
    - numarul de persoane care utilizeaza constructia, pe niveluri si pe total;
    - caile interioare de acces, evacuare si de interventie;
    - natura materialelor si a elementelor de constructii;
    - nivelurile criteriilor de performanta privind siguranta la foc, asigurate;
    - instalatiile utilitare aferente;
    - instalatiile, sistemele, dispozitivele si aparatele de prevenire si stingere a incendiilor cu care este echipata;
    - dispozitivul de interventie in caz de incendiu.

    NOTA:
    In cazul agentilor economici si al institutiilor avand numai constructii, instalatii tehnologice sau platforme de depozitare cu risc mic (redus) de incendiu si care nu se incadreaza in categoriile de cladiri inalte si foarte inalte, fara sali aglomerate ori cu aglomerari de persoane si fara depozite de mari valori, nu este obligatorie intocmirea planurilor detaliate prevazute la pct. 6 din structura-cadru. In aceste situatii, in conturul constructiilor, instalatiilor tehnologice si al platformelor de depozitare, marcate in planul general al incintei unitatii (pct. 2) ori intr-un tabel separat, se inscriu suplimentar: destinatia, suprafata, numarul de niveluri, gradele de rezistenta la foc sau nivelurile de stabilitate la foc si, dupa caz, categoriile pericolului de incendiu.
    O copie autentificata (avizata) de pe planul de interventie se pune la dispozitie brigazii sau grupului de pompieri militari, pentru efectuarea recunoasterilor si a studiilor tactice si pentru punerea acestora in aplicare cu prilejul exercitiilor, aplicatiilor tactice de interventie, precum si in situatiile de urgenta publica, in caz de incendiu ori de alte dezastre.

    ANEXA Nr. 7
    la normele generale

    Unitatea ...........

                         PERMIS DE LUCRU CU FOC
                      Nr. ....... din ............

    Se elibereaza prezentul Permis de lucru cu foc dlui ................, ajutat de dl ..................., care urmeaza sa execute ..................., folosind la (in) ............. . Lucrarile incep la data de ............, ora ....., si se incheie la data de ............, ora ...... .
    Premergator, pe timpul si la terminarea lucrarilor cu foc se vor lua urmatoarele masuri:
    1. Indepartarea sau protejarea materialelor combustibile, instalatiilor, utilajelor, aparatelor, conductelor si a recipientelor din zona de executare a lucrarilor si din apropierea acesteia, pe o raza de ............. metri, astfel: ........................................................................................................................................................................ .......................................................................
    2. Golirea, izolarea, spalarea, aerisirea conductelor, utilajelor sau instalatiilor, prin ............................................................
................................................................................
    3. Ventilarea spatiilor in care set executa lucrarile se realizeaza ........
................................................................................
    4. Verificarea zonei de lucru si a vecinatatilor acesteia, inlaturarea surselor de aprindere si a conditiilor care favorizeaza producerea incendiilor si a exploziilor, protejarea antifoc a materialelor din zona.
    Inceperea lucrarilor cu foc s-a facut in baza buletinului de analiza nr. ... din ................, eliberat de ............................. (acolo unde este cazul).
    5. Respectarea normelor de prevenire si stingere a incendiilor, specifice tehnologiei de lucru ...........................................................
................................................................................
    6. Asigurarea in zona de lucru a mijloacelor de stingere a incendiilor .....
................................................................................
    7. Anuntarea sefului sectorului in care se executa lucrarea despre inceperea, intreruperea si incheierea acesteia.
    8. Controlul masurilor de prevenire si stingere a incendiilor se asigura de catre dl .....................
    9. Supravegherea lucrarilor cu foc se asigura de catre dl .................
    10. Incendiul sau orice alt incident se va anunta la .................. prin
.............................
    11. Alte masuri p.s.i. specifice ...........................................
................................................................................
    12. Personalul de executie, control si supraveghere a fost instruit asupra masurilor p.s.i.
----------------------------------------------------------------------------
 Responsabili                          Numele si prenumele      Semnatura
----------------------------------------------------------------------------
 Emitentul
----------------------------------------------------------------------------
 Seful sectorului in
 care se executa lucrarile
----------------------------------------------------------------------------
 Executantii lucrarilor cu foc
----------------------------------------------------------------------------
 Serviciul de pompieri civili
                                                                           SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 775/1998

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 775 din 1998
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu