Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.77 din 15.07.2015

pentru modificarea şi completarea Normei sanitar-veterinare privind condiţiile sanitar-veterinare de funcţionare a târgurilor de animale vii, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 45/2010
ACT EMIS DE: Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 566 din 29 iulie 2015SmartCity1

Văzând Referatul de aprobare nr. 347 din 23 iunie 2015, întocmit de Direcţia generală sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004 , cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 3 alin. (3) şi art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin: Articolul I Norma sanitar-veterinară privind condiţiile sanitar-veterinare de funcţionare a târgurilor de animale vii, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 45/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 333 din 19 mai 2010, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 2, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) Se pot comercializa numai animale din următoarele specii: ecvidee, bovine, ovine, caprine, porcine şi iepuri, provenite din exploataţii nonprofesionale, precum şi porcine provenite din exploataţii comerciale şi din exploataţii comerciale de tip A. 2. La articolul 3 alineatul (1), literele c) , e) şi h) se modifică şi vor avea următorul cuprins: c)să fie asigurate certificarea, controlul certificării, precum şi asistenţa medical-veterinară prin contract încheiat de administratorul târgului de animale vii cu un medic veterinar de liberă practică împuternicit; ........ ................ ................ ................ ................ ........ ........... e)să funcţioneze după un program avizat de către autoritatea sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor competentă teritorial, program armonizat cu prevederile contractului prevăzut la lit. c); ........ ................ ................ ................ ................ ........ ........... h)să deţină o singură poartă de acces pentru mijloacele utilizate pentru transportul animalelor, la nivelul căreia se amplasează rampa de descărcare/încărcare pentru animale, construită din materiale care trebuie să nu pună în pericol asigurarea condiţiilor de bunăstare şi protecţie a animalelor; rampa trebuie să fie dotată cu parapeţi laterali, iar înclinaţia maximă poate fi de 200, respectiv 36,4% faţă de planul orizontal, pentru porci, viţei şi cai, şi de 260 şi 34’, respectiv 50% faţă de planul orizontal, pentru oi şi bovine, altele decât viţeii; atunci când înclinaţia este mai mare de 100, respectiv 17,6 % faţă de planul orizontal, rampa trebuie prevăzută cu un sistem constituit din şipci transversale, care să permită animalelor să urce sau să coboare fără riscuri sau dificultăţi; 3. La articolul 3 alineatul (1), după litera i) se introduc patru noi litere , literele j)-m), cu următorul cuprins: j)să dispună de un spaţiu amenajat pentru depozitarea cadavrelor de animale şi să aibă încheiat un contract cu o unitate de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman; k)spaţiul de comercializare a animalelor să fie delimitat de spaţiile în care se desfăşoară alte activităţi, iar zonele de comercializare a animalelor să fie separate în funcţie de specie, deasupra fiecărei zone fiind aplicate indicatoare în care se menţionează speciile care pot fi comercializate în zona respectivă; l)să dispună de facilităţi necesare staţionării, furajării şi adăpării animalelor, amplasate sau construite astfel încât să se evite expunerea animalelor la soare şi să se asigure libertatea de mişcare minimă necesară fiecărei specii; dispozitivele de adăpare folosite trebuie să fie în stare bună de funcţionare şi să fie proiectate şi poziţionate corespunzător speciilor şi categoriilor de animale care trebuie adăpate; m)să asigure o sursă de apă potabilă. 4. La articolul 3 alineatul (2), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins: e)întocmirea cererii de analiză pentru probele recoltate de la animalele suspecte de boală, care se expediază urgent pentru investigaţii la cel mai apropiat laborator sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor. 5. La articolul 3, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:(3) Se interzice funcţionarea târgului de animale vii atunci când localitatea pe al cărei teritoriu este amplasat este supusă unor restricţii sanitar-veterinare. 6. La articolul 3, după alineatul (5) se introduc trei noi alineate , alineatele (6)-(8), cu următorul cuprins:(6) Manipularea animalelor se va face astfel încât să fie evitată violenţa sau alte metode care le pot provoca panică, răni sau suferinţă inutilă.(7) Mijloacele utilizate pentru transportul animalelor trebuie să fie înregistrate/autorizate în acest sens, cu excepţia mijloacelor de transport proprii ale agricultorilor care efectuează transportul propriilor animale pe o distanţă mai mică de 50 km de la exploataţia lor; mijloacele de transport proprii ale agricultorilor trebuie să respecte condiţiile generale de transport prevăzute de art. 3 din Regulamentul (CE) nr. 1/2005 al Consiliului din 22 decembrie 2004 privind protecţia animalelor în timpul transportului şi al operaţiunilor conexe şi de modificare a Directivelor 64/432/CEE şi 93/119/CE şi a Regulamentului (CE) nr. 1.255/97.(8) Mijloacele utilizate pentru transportul animalelor către târg sau de la târg trebuie să respecte prevederile Regulamentului (CE) nr. 1/2005. 7. La articolul 4, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:(3) Programul privind funcţionarea târgului de animale vii se aduce la cunoştinţa deţinătorilor de animale prin mijloace de informare locale şi se afişează într-un loc vizibil, potrivit legii, inclusiv la intrarea în incinta acestuia, alături de următoarele informaţii: numele târgului, datele de contact ale direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti sau ale medicului veterinar oficial zonal, obligaţiile persoanelor care vând şi cumpără animale. 8. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 5(1) În târgul de animale vii pot avea acces numai animale vii identificate şi înregistrate potrivit legii, apte pentru a fi comercializate, însoţite de documentele sanitar-veterinare legale, emise de către persoanele abilitate.(2) Medicul veterinar de liberă practică împuternicit verifică documentele sanitar-veterinare ale tuturor animalelor, la intrarea în târg. 9. După articolul 5 se introduce un nou articol, articolul 51, cu următorul cuprins: Articolul 51 (1) Animalele grav rănite, precum şi cele care prezintă slăbiciuni fiziologice sau procese patologice nu sunt apte de a fi comercializate, în special dacă:a)nu sunt capabile să se mişte singure fără dureri sau nu se pot mişca fără ajutor; b)prezintă o rană deschisă gravă sau un prolaps; c)sunt femele gestante care au depăşit 90% ori mai mult din perioada de gestaţie preconizată sau femele care au fătat în cursul săptămânii precedente; d)sunt mamifere nou-născute, a căror cicatrice ombilicală nu s-a vindecat complet; e)sunt porci cu vârsta sub 3 săptămâni, miei cu vârsta sub o săptămână şi viţei cu vârsta sub 10 zile, în cazul în care au fost transportaţi pe o distanţă mai mare de 100 km. (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), animalele rănite pe perioada transportului pot fi comercializate doar cu acordul medicului veterinar oficial zonal. 10. La articolul 6, litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins: d)asigură prelevarea de probe de la animale, necesare investigaţiilor de laborator, atunci când situaţia o impune; prelevarea de probe de la animale, necesare investigaţiilor de laborator, se face de către medicul veterinar de liberă practică împuternicit, sub supravegherea medicului veterinar oficial. Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, Dumitru Băiculescu


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 77/2015

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 77 din 2015
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 106 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunt Alexander Magnus, un împrumutat privat și legitim. Căutați un împrumut de afaceri, împrumut de Crăciun, împrumuturi personale, credite ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare negarantate, garanție, capital de risc etc. ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau instituție financiară pentru unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și garantat. Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail astăzi Via: alexandermagnus.loan@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Trebuie să plătiți împrumuturile datoriei lor sau să vă achitați facturile sau să începeți o afacere plăcută? Aveți un scor de credit scăzut și vă va fi greu să obțineți împrumut de capital de la băncile locale / alte instituții financiare? Aveți nevoie de un împrumut sau finanțare din orice motiv, cum ar fi: a) Împrumut personal, extinderea afacerii, b) Înființarea afacerii, educație, c) Consolidarea datoriilor, d) Împrumuturi cu bani grei Oferim împrumut la o rată a dobânzii redusă de 3% și cu garanție și nu Garanție, oferim împrumuturi personale, împrumuturi de consolidare a datoriilor, risc capital Capital, împrumut de afaceri, împrumut pentru educație, ipotecă sau Împrumuturi pentru orice motiv". Cu toate acestea, metoda noastră oferă posibilitatea de a specifica valoarea împrumutului necesar și, de asemenea, durata pe care o puteți permite, vă oferă o șansă reală de a obține fondurile de care aveți nevoie! Aceste împrumuturi personale pot fi aprobate indiferent de creditul dvs. și există o mulțime de clienți fericiți care susțin această cerere. Dar nu veți obține doar împrumutul personal de care aveți nevoie; Aceasta este promisiunea noastră: garantăm cea mai mică rată pentru toate împrumuturile cu beneficii colaterale gratuite. Ne străduim să lăsăm o impresie pozitivă de durată prin depășirea așteptărilor clienților mei în tot ceea ce fac. Scopul nostru este să vă tratăm cu demnitate și respect, oferind în același timp servicii de cea mai înaltă calitate. E-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Vizitați-ne la: www.midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu