Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 45 din 17 mai 2010

pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind conditiile sanitar-veterinare de functionare a targurilor de animale vii

ACT EMIS DE: AUTORITATEA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 333 din 19 mai 2010Văzând Referatul de aprobare nr. 792 din 11 mai 2010, întocmit de Direcţia generală sanitară veterinară din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,

având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (3) şi al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia,

preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Norma sanitar-veterinară privind condiţiile sanitar-veterinare de funcţionare a târgurilor de animale vii, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiva municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. -Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor controlează modul de ducere la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,

Marian Zlotea

ANEXĂ

NORMĂ SANITAR-VETERINARĂ

privind condiţiile sanitar-veterinare de funcţionare a târgurilor de animale vii

Art. 1. - Prezenta normă sanitar-veterinară se aplică persoanelor fizice şi persoanelor juridice prevăzute la art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2. - (1) In sensul prezentului ordin, prin târg de animale vii se înţelege un loc special amenajat la nivelul unei unităţi administrativ-teritoriale, destinat vânzării directe de animale vii.

(2) Se pot comercializa numai animale din următoarele specii: ecvidee, bovine, ovine, caprine şi păsări vii, provenite din exploataţii nonprofesionale.

(3) Comercializarea porcinelor în târgurile de animale vii este interzisă.

Art. 3. - (1) Pentru a funcţiona, un târg de animale vii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

a) să fie autorizat sanitar-veterinar;

b) să fie supus controalelor sanitar-veterinare oficiale şi să deţină spaţiile şi dotările necesare exercitării atribuţiilor de către medicul veterinar oficial;

c) să fie asigurate certificarea, controlul certificării, precum şi asistenţa medical-veterinară prin contract încheiat de administratorul târgului de animale vii cu un medic veterinar de liberă practică organizat conform legii;

d) să fie asigurate spaţii corespunzătoare pentru izolarea animalelor bolnave şi păstrarea animalelor moarte, până la preluarea acestora de către o unitate de neutralizare, în condiţiile legii;

e) să funcţioneze după un program avizat de către autoritatea sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor competentă teritorial;

f) să fie împrejmuit, pentru a împiedica intrarea/ieşirea persoanelor şi/sau a animalelor prin alt loc decât cel destinat acestui scop;

g) pentru instituirea urgentă a unor măsuri de control în cazul constatării unor suspiciuni de boli la animale, să fie prevăzut cu utilităţi pentru dezinfecţie sau să deţină contract cu unităţi specializate;

h) să deţină o singură poartă de acces pentru mijloacele de transport animale, la nivelul căreia se amplasează rampa de descărcare/încărcare pentru animale, construită din materiale care trebuie să nu pună în pericol asigurarea condiţiilor de bunăstare şi protecţie a animalelor;

i) să asigure facilităţi şi soluţii dezinfectante pentru executarea dezinfecţiei mijloacelor de transport şi a încălţămintei persoanelor la intrarea şi ieşirea din târgul de animale vii, în caz de necesitate.

(2) In târgul de animale vii trebuie asigurat un spaţiu destinat controlului sanitar-veterinar, pentru:

a) controlul documentelor însoţitoare: formularul de mişcare, certificatul sanitar-veterinar de sănătate pentru speciile la care se impune certificarea internă, corelat cu asigurarea identificării şi înregistrării corecte a animalelor din speciile supuse acestor activităţi şi a statusului de sănătate a acestora, precizat la origine;

b) certificarea suplimentară;

c) redactarea documentelor de mişcare pentru animalele supuse activităţii de identificare şi înregistrare, care îşi schimbă destinaţia şi destinatarul în urma vânzării;

d) completarea registrului de mişcare a animalelor vii;

e) întocmirea notei de însoţire pentru probele recoltate de la animalele suspecte de boală, care se expediază urgent pentru investigaţii, la cel mai apropiat laborator sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor;

f) aplicarea măsurilor imediate de încetare a activităţii târgului de animale vii în cazul suspicionării unor boli transmisibile ale animalelor şi notificarea acestora la autoritatea sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor competentă teritorial.

(3) In perioada funcţionării târgului de animale vii, localitatea pe teritoriul căreia este organizat nu trebuie să fie supusă unor restricţii sanitar-veterinare datorate evoluţiei sau combaterii unor boli notificabile ale animalelor.

(4) Animalele nu trebuie să provină din localităţi ori exploataţii de animale în care se derulează programe de eradicare sau sunt supuse unor restricţii sanitare veterinare impuse ca urmare a evoluţiei unor boli transmisibile ale animalelor.

(5) Administratorul târgului de animale vii autorizat este obligat să se asigure de sprijinul primăriei pentru asigurarea forţelor de ordine necesare desfăşurării în bune condiţii a activităţii.

Art. 4. - (1) Proprietarul târgului de animale vii, în calitate de administrator al acestuia, este responsabil pentru asigurarea condiţiilor de funcţionare necesare obţinerii autorizării sanitar-veterinare.

(2) Târgul de animale vii funcţionează la date/perioade precise, conform programului cu o frecvenţă săptămânală, lunară sau trimestrială, în funcţie de opţiunile proprietarului târgului de animale vii.

(3) Programul privind funcţionarea târgului de animale vii se aduce la cunoştinţa deţinătorilor de animale prin mijloace de informare locale şi se afişează la loc vizibil, potrivit legii, inclusiv la intrarea în incinta acestuia.

Art. 5. - In târgul de animale vii pot avea acces numai animale vii identificate şi înregistrate potrivit legii, însoţite de documentele sanitar-veterinare legale, emise de către persoanele abilitate.

Art. 6. - Pentru buna funcţionare a târgurilor de animale vii, direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti au următoarele atribuţii şi responsabilităţi:

a) realizează controalele oficiale;

b) solicită, prin intermediul medicului veterinar oficial, sprijinul instituţiilor teritoriale aparţinând Ministerului Administraţiei şi Internelor, atunci când situaţia impune această măsură;

c) notifică imediat orice suspiciune de boală transmisibilă a animalelor, apărută pe perioada funcţionării târgului de animale vii, şi impun măsurile specifice;

d) asigură prelevarea de probe de la animale, necesare investigaţiilor de laborator, atunci când situaţia o impune;

e) dispun, în condiţiile legii, măsuri corective imediate sau cu termene clare ori, după caz, încetarea funcţionării târgului de animale vii, atunci când se constată neconformităţi grave în privinţa respectării condiţiilor de funcţionare sau în cazul suspiciunii ori confirmării unor boli transmisibile ale animalelor, atunci când târgul de animale vii este amplasat în zona de protecţie sau de supraveghere a unui focar de boală;

f) dispun măsuri pentru ridicarea restricţiilor odată cu soluţionarea neconformităţilor sau finalizarea măsurilor de combatere a bolilor.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 45/2010

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 45 din 2010
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 81 2005
    Căutați un împrumut? esti la locul potrivit pentru solutiile tale de credit chiar aici! CITRUS LOANS oferă toate tipurile de împrumuturi de orice sumă companiilor și persoanelor fizice la o rată scăzută și la prețuri accesibile de 3%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Vă interesează să ne contactați prin e-mail; (citrusloans48@gmail.com) Mulțumesc
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Căutați un împrumut? esti la locul potrivit pentru solutiile tale de credit chiar aici! CITRUS LOANS oferă toate tipurile de împrumuturi de orice sumă companiilor și persoanelor fizice la o rată scăzută și la prețuri accesibile de 3%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Vă interesează să ne contactați prin e-mail; (citrusloans48@gmail.com) Mulțumesc
ANONIM a comentat Ordin 1667 2012
    Căutați un împrumut? esti la locul potrivit pentru solutiile tale de credit chiar aici! CITRUS LOANS oferă toate tipurile de împrumuturi de orice sumă companiilor și persoanelor fizice la o rată scăzută și la prețuri accesibile de 3%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Vă interesează să ne contactați prin e-mail; (citrusloans48@gmail.com) Mulțumesc
ANONIM a comentat Hotărârea 686 1996
    Căutați un împrumut? esti la locul potrivit pentru solutiile tale de credit chiar aici! CITRUS LOANS oferă toate tipurile de împrumuturi de orice sumă companiilor și persoanelor fizice la o rată scăzută și la prețuri accesibile de 3%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Vă interesează să ne contactați prin e-mail; (citrusloans48@gmail.com) Mulțumesc
ANONIM a comentat Hotărârea 1276 2012
    Căutați un împrumut? esti la locul potrivit pentru solutiile tale de credit chiar aici! CITRUS LOANS oferă toate tipurile de împrumuturi de orice sumă companiilor și persoanelor fizice la o rată scăzută și la prețuri accesibile de 3%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Vă interesează să ne contactați prin e-mail; (citrusloans48@gmail.com) Mulțumesc
ANONIM a comentat Cuantum - 2014
    Căutați un împrumut? esti la locul potrivit pentru solutiile tale de credit chiar aici! CITRUS LOANS oferă toate tipurile de împrumuturi de orice sumă companiilor și persoanelor fizice la o rată scăzută și la prețuri accesibile de 3%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Vă interesează să ne contactați prin e-mail; (citrusloans48@gmail.com) Mulțumesc
ANONIM a comentat Decretul 3 2018
    Aveti nevoie de un imprumut pentru a incepe afacerea sau pentru a va plati facturile si o finantare corporativa pentru bunuri imobiliare si orice tip de finantare a afacerii ( mehmethakan117@gmail.com sau. Oferim deasemenea imprumuturi persoanelor, firmelor si organismelor juridice la rata dobânzii de 2%. Oferim împrumut persoanelor serioase care sunt interesate de împrumut dacă sunt interesați de acest e-mail:mehmethakan117@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 3 2005
    Căutați un împrumut? esti la locul potrivit pentru solutiile tale de credit chiar aici! CITRUS LOANS oferă toate tipurile de împrumuturi de orice sumă companiilor și persoanelor fizice la o rată scăzută și la prețuri accesibile de 3%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Vă interesează să ne contactați prin e-mail; (citrusloans48@gmail.com) Mulțumesc
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 45/2010
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu