Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.722 din 04.07.2017

pentru organizarea şi funcţionarea Comitetului ministerial pentru situaţii de urgenţă din cadrul Ministerului Transporturilor
ACT EMIS DE: Ministerul Transporturilor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 557 din 13 iulie 2017SmartCity1

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2014 privind unele măsuri în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată prin Legea nr. 104/2014, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc, ale Hotărârii Guvernului nr. 741/2008 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de producerea unui accident de aviaţie civilă, precum şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 74/1991 privind înfiinţarea Regiei autonome „Administraţia română a serviciilor de trafic aerian" - ROMATSA, ale Hotărârii Guvernului nr. 94/2014 privind organizarea, funcţionarea şi componenţa Comitetului naţional pentru situaţii speciale de urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 762/2008 pentru aprobarea Strategiei naţionale de prevenire a situaţiilor de urgenţă şi cele ale Strategiei naţionale de comunicare şi informare publică pentru situaţii de urgenţă, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 548/2008, precum şi ale Legii nr. 481/2004 privind protecţia civilă, republicată, cu modificările ulterioare,în temeiul art. 4 alin. (2) din Regulamentul-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.491/2004, şi al art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul transporturilor emite următorul ordin: Articolul 1Se constituie Comitetul ministerial pentru situaţii de urgenţă, denumit în continuare comitet ministerial, în componenţa prevăzută în anexa nr. 1. Articolul 2Situaţiile potenţiale de convocare a comitetului ministerial sunt prezentate în anexa nr. 2. Articolul 3Comitetul ministerial are în componenţă un preşedinte, vicepreşedinţi, membri şi consultanţi. Regulamentul privind organizarea, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea Comitetului ministerial pentru situaţii de urgenţă din cadrul Ministerului Transporturilor este prevăzut în anexa nr. 3. Articolul 4În situaţii de urgenţă, comitetul ministerial este convocat de către ministrul transporturilor/înlocuitorul legal, în baza deciziei proprii sau la propunerea fundamentată a structurii organizatorice a Ministerului Transporturilor/unităţii/autorităţii care a transmis la Centrul operativ pentru situaţii de urgenţă din cadrul Ministerului Transporturilor, denumit în continuare centru operativ, informaţii referitoare la situaţia de urgenţă. Articolul 5În urma deciziei de convocare a comitetului ministerial, aceasta este transmisă personalului de serviciu din centrul operativ pentru situaţii de urgenţă al ministerului, care va pune în aplicare procedura de convocare a membrilor comitetului. Articolul 6În cazul producerii unei situaţii de urgenţă, la solicitarea Comitetului naţional pentru situaţii speciale de urgenţă, a comitetului ministerial sau a şefului centrului operativ, unităţile din subordinea sau sub autoritatea ministerului vor desemna personal de specialitate care va asigura desfăşurarea unui serviciu permanent în cadrul centrului operativ. Articolul 7Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 8Prevederile prezentului ordin sunt opozabile tuturor unităţilor/subunităţilor din subordinea sau sub autoritatea Ministerului Transporturilor pe niveluri de competenţă, precum şi entităţilor de stat sau private (administratori de aeroporturi sau alte infrastructuri de transport, operatori economici care operează pe toate modurile de transport etc.) în ceea ce priveşte informarea, monitorizarea şi implementarea măsurilor adoptate în domeniul specific al situaţiilor de urgenţă. Articolul 9Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Articolul 10 La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.612/2014 pentru organizarea şi funcţionarea Comitetului ministerial pentru situaţii de urgenţă din cadrul Ministerului Transporturilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 909 din 15 decembrie 2014, se abrogă.Ministrul transporturilor,Alexandru-Răzvan CucANEXA Nr. 1COMPONENŢA Comitetului ministerial pentru situaţii de urgenţă din cadrul Ministerului Transporturilor

Nr. crt. Nivel de reprezentare Funcţia în comitetul ministerial
A COMPONENTA CENTRALĂ
1. ministrul transporturilor preşedinte
2. secretar de stat vicepreşedinte
3. secretar de stat vicepreşedinte
4. secretar de stat vicepreşedinte
5. secretar de stat vicepreşedinte
6. secretar de stat vicepreşedinte
7. secretar general vicepreşedinte
8. secretar general adjunct vicepreşedinte
9. secretar general adjunct vicepreşedinte
10. director general - Direcţia generală management şi strategie membru
11. director - Direcţia investiţii, reglementări tehnice şi autorizaţii de construire membru
12. director - Direcţia comunicare, relaţia cu sindicatele, patronatele şi organizaţiile neguvernamentale membru
13. şef serviciu - Serviciul relaţia cu Parlamentul membru
14. director general - Direcţia generală anticorupţie în transporturi, administrativ şi juridic membru
15. şef serviciu - Serviciul resurse umane membru
16. director - Corpul de control membru
17. director - Direcţia transport feroviar membru
18. director - Direcţia transport rutier membru
19. director - Direcţia transport aerian membru
20. director - Direcţia transport naval membru
21. director - Direcţia achiziţii publice şi administrarea domeniului public membru
22. director - Direcţia economică membru
23. director - Direcţia afaceri europene şi relaţii internaţionale membru
24. director - Direcţia medicală membru
25. secretar naţional - Secretariatul Naţional Traceca membru
26. şef serviciu - Serviciul audit intern membru
27. şef serviciu - Serviciul probleme speciale membru
28. şef serviciu - Serviciul situaţii de urgenţă membru
29. director - Unitatea de politici publice membru
30. director - Direcţia guvernanţă corporativă membru
31. director general - Direcţia generală organism intermediar pentru transport membru
B COMPONENTA FEROVIARĂ
32. preşedinte - Autoritatea pentru Reformă Feroviară membru
33. director general - Autoritatea Feroviară Română - AFER membru
34. director general - Societatea METROREX - S.A. membru
35. director general - C.N. de Căi Ferate „C.F.R". - S.A. membru
36. director general - SNTFC „C.F.R Călători" - S.A. membru
37. director general - SNTFM „C.F.R Marfă" - S.A. membru
38. director general - Agenţia de Investigare Feroviară Română membru
39. director general - Societatea „Telecomunicaţii CFR" - S.A. membru
40. director general - Societatea „Informatică Feroviară" - S.A. membru
41. director - Societatea „Grup Exploatare şi Întreţinere Palat CFR" - S.A. membru
Nr. crt. Nivel de reprezentare Funcţia în comitetul ministerial
C COMPONENTA RUTIERĂ
42. inspector de stat şef - Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier membru
43. director general - Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. membru
44. director general - R.A. Registrul Auto Român - R.A.R. membru
45. director - Autoritatea Metropolitană de Transport Bucureşti membru
46. director - Compania Naţională de Investiţii Rutiere membru
47. director - Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere membru
D COMPONENTA AVIATICĂ
48. director general - R.A. „Autoritatea Aeronautică Civilă Română" - A.A.C.R. membru
49. director general - Centrul de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile - C.I.A.S. membru
50. director general - R.A. „Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA" membru
51. director general - C.N. „Aeroporturi Bucureşti" - S.A. membru
52. director general - S.N. „Aeroportul Internaţional «M. Kogălniceanu» Constanţa" - S.A. membru
53. director general - S.N. „Aeroportul Internaţional Timişoara -«Traian Vuia»" - S.A. membru
54. director general - C.N. de Transporturi Aeriene Române - TAROM - S.A. membru
55. director general - Şcoala Superioară de Aviaţie Civilă membru
56. director general - Aeroclubul României membru
E COMPONENTA NAVALĂ
57. director general - Autoritatea Navală Română membru
58. director general - C.N. „Administraţia Canalelor Navigabile" - S.A. membru
59. director general - C.N. „Administraţia Porturilor Maritime" - S.A. Constanţa membru
60. director general - R.A. „Administraţia Fluvială a Dunării de Jos" - S.A. Galaţi membru
61. director general - C.N. „Administraţia Porturilor Dunării Fluviale" - S.A. Giurgiu membru
62. director general - C.N. „Administraţia Porturilor Dunării Maritime" - S.A. Galaţi membru
63. director general - Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV membru
64. director general - ARSVOM Constanţa membru
65. director general - C.N. de Radiocomunicaţii Navale „Radionav" - S.A. membru
F COMPONENTA MEDICALĂ
66. manager - Spitalul Clinic nr. 1 CF Witting Bucureşti membru
67. manager - Spitalul Clinic nr. 2 Bucureşti membru
68. manager - Spitalul General CF Paşcani membru
69. manager - Spitalul General CF Simeria membru
70. manager - Spitalul Clinic CF Oradea membru
71. manager - Spitalul Clinic CF Timişoara membru
72. manager - Spitalul Clinic CF Constanţa membru
73. manager - Spitalul Clinic CF Cluj-Napoca membru
74. manager - Spitalul Clinic CF Craiova membru
75. manager - Spitalul Clinic CF Iaşi membru
76. manager - Spitalul Clinic CF Braşov membru
77. manager - Spitalul Clinic CF Galaţi membru
78. manager - Spitalul Clinic CF Ploieşti membru
79. manager - Spitalul Clinic CF Sibiu membru
80. manager - Spitalul Clinic CF Drobeta-Turnu Severin membru

ANEXA Nr. 2Situaţii potenţiale pentru convocarea Comitetului ministerial pentru situaţii de urgenţă din cadrul Ministerului Transporturilor Comitetul ministerial pentru situaţii de urgenţă poate fi convocat în următoarele situaţii potenţiale de urgenţă: 1. Accidente aviatice: prăbuşirea unor aparate de zbor cu pasageri la bord care a dus la decesul sau vătămarea gravă a acestora;

deteriorarea gravă/distrugerea unor aparate de zbor cu pasageri la bord pe timpul pregătirii pentru decolare/aterizare din cauza unor defecţiuni tehnice, incendii, explozii, avarii care sau soldat cu pierderi sau vătămări de vieţi omeneşti.2. Accidente feroviare: coliziuni/deraieri de trenuri CF sau metrou, în urma cărora au rezultat victime multiple;

deteriorarea gravă/distrugerea unor vagoane de călători (CF sau metrou), vagoane de marfă CF, locomotive, din cauza unor defecţiuni tehnice, explozii, incendii, avarii, în urma cărora au rezultat victime şi pagube materiale importante;

explozii, deraieri, accidente, incendii în interiorul unui tunel feroviar/metrou în urma cărora au rezultat pierderi şi vătămări de vieţi omeneşti;

deteriorarea/distrugerea infrastructurii de transport feroviar sau a infrastructurii metroului, în urma căreia au rezultat pierderi şi vătămări de vieţi omeneşti;

prăbuşiri de poduri/viaducte ce susţin calea ferată sau pasarele, surpări de teren, care au ca rezultat rănirea sau decesul unor persoane.3. Accidente navale: coliziuni de nave/ambarcaţiuni în urma cărora au rezultat victime;

scufundări de nave/ambarcaţiuni care pun în pericol vieţile pasagerilor;

deteriorări grave/distrugeri de nave în urma unor defecţiuni tehnice, explozii, incendii, avarii care pun în pericol vieţile omeneşti.4. Evenimente rutiere: prăbuşiri de poduri/viaducte ce susţin căi rutiere sau pasarele şi care au provocat rănirea sau decesul unor persoane;

deteriorarea gravă/distrugerea sau producerea de fisuri de mari dimensiuni ale căilor rutiere, în urma unor fenomene naturale, ce a condus la producerea de victime şi la blocarea traficului rutier în zona supusă dezastrului.5. Alte evenimente: în urma cutremurelor care au produs victime/au pus în pericol vieţile omeneşti şi au produs modificări ale structurii de rezistenţă a clădirilor în care îşi desfăşoară activitatea personalul Ministerului Transporturilor sau al entităţilor din subordine sau sub autoritate;

în urma unor incendii, explozii puternice produse la sediul ministerului sau al entităţilor din subordine sau sub autoritate în care s-au produs victime omeneşti sau au fost puse în pericol vieţile omeneşti, precum şi deteriorarea gravă/distrugerea clădirilor respective;

în cazul căderii unor obiecte din cosmos pe imobilele aparţinând Ministerului Transporturilor sau entităţilor din subordine sau sub autoritate în urma cărora s-au produs victime omeneşti sau au fost puse în pericol vieţile oamenilor, precum şi distrugerea sau avarierea clădirilor respective;

în orice alte situaţii de risc la solicitarea preşedintelui (vicepreşedinţilor) comitetului ministerial.Personalul de serviciu din Centrul operativ pentru situaţii de urgenţă, la apariţia uneia dintre situaţiile de mai sus, odată cu aplicarea procedurii de anunţare - comunicare, informează conform anexei despre oportunitatea convocării comitetului ministerial şi în raport cu decizia luată de preşedintele/înlocuitorul legal al preşedintelui comitetului ministerial anunţă/sau nu membrii comitetului ministerial lărgit sau restrâns, conform procedurii de convocare. N O T E 1. Prin victime multiple se înţelege cel puţin un decedat şi mai multe persoane rănite, exceptând cazurile de suicid. 2. Deteriorarea gravă presupune afectarea în proporţie de minimum 50% a obiectivului respectiv, iar distrugerea, peste 50%. ANEXA Nr. 3REGULAMENT privind organizarea, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea Comitetului ministerial pentru situaţii de urgenţă din cadrul Ministerului Transporturilor Capitolul IDispoziţii generale Articolul 1Prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă în vederea menţinerii/restabilirii stării de normalitate reprezintă o activitate de interes naţional având drept scop eliminarea sau diminuarea efectelor sociale, economice şi ecologice care pot fi cauzate de riscurile tehnologice, naturale, biologice sau radiologice, accidente şi incidente cu afectarea căilor de transport. Articolul 2(1) Obiectul prezentului regulament îl constituie modul de organizare, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea Comitetului ministerial pentru situaţii de urgenţă din cadrul Ministerului Transporturilor, denumit în continuare comitet ministerial.(2) Comitetul ministerial face parte din Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă. Articolul 3(1) Procedura de anunţare-comunicare a situaţiilor de urgenţă la nivelul Ministerului Transporturilor este următoarea:1. Atât în timpul, cât şi în afara orelor de program, zile libere şi sărbători legale, ofiţerul de serviciu din centrul operativ comunică imediat evenimentele despre care a fost informat, în funcţie de gravitate, ministrului (care poate dispune asupra modului de comunicare în continuare), secretarilor de stat, secretarului general, secretarilor generali adjuncţi, directorilor direcţiilor de specialitate, şefului Serviciului situaţii de urgenţă, consilierilor ministrului şi directorului Direcţiei comunicare, relaţia cu sindicatele, patronatele şi organizaţiile neguvernamentale (pentru pregătirea comunicatului de presă oficial) sau în baza listei cu persoanele nominalizate de conducerea ministerului. 2. Ministrul, secretarul de stat, directorii direcţiilor de specialitate, şeful Serviciului situaţii de urgenţă, consilierii ministrului sunt anunţaţi prin S.M.S. permanent despre premisa apariţiei unor evenimente, despre producerea unor evenimente şi evoluţia acestora, iar pentru evenimente deosebit de grave sunt apelaţi şi telefonic. 3. În lipsa ministrului, evenimentele se comunică imediat demnitarului desemnat ca supleant al ministrului, secretarilor de stat, directorilor direcţiilor de specialitate, şefului Serviciului situaţii de urgenţă, consilierilor ministrului. 4. Anunţarea evenimentelor se face telefonic, prin S.M.S., fax, e-mail şi echipamente de radio. 5. După caz, evenimentele se comunică şi următoarelor autorităţi: Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, Centrului Operaţional de Comandă al Guvernului, altor componente ale sistemului naţional, în funcţie de natura, amploarea, complexitatea, evoluţia sau consecinţele evenimentelor. 6. În funcţie de situaţia creată, ministrul transporturilor convoacă comitetul ministerial în totalitatea membrilor săi sau pe componente. Componenţa comitetului ministerial se regăseşte în anexa nr. 1 la ordin. 7. În cazul situaţiilor de urgenţă declarate, după convocarea comitetului ministerial, personalul centrului operativ se suplimentează cu un membru din cadrul Serviciului situaţii de urgenţă. 8. Nu se transmit informaţii clasificate. 9. Convocarea personalului comitetului ministerial, în situaţii de urgenţă, se va face de către ofiţerul de serviciu de pe numerele de telefon din cadrul centrului operativ la solicitarea ministrului sau înlocuitorului acestuia. 10. Personalul comitetului ministerial are obligaţia de a răspunde apelului iniţiat din cadrul centrului operativ. (2) Procedura pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă este următoarea:1. La solicitarea ministrului, vicepreşedinţii şi membrii comitetului ministerial se vor prezenta la centrul operativ în 15-30 de minute de la anunţare (în timpul programului legal de lucru) şi 2h-2h30 minute de la anunţare (în afara programului legal de lucru şi dacă se află în Bucureşti). 2. Dacă din motive obiective vicepreşedinţii sau membrii comitetului ministerial nu se află în Bucureşti, vor transmite în ce interval de timp pot ajunge la centrul operativ pentru a fi prezenţi la activitatea comitetului ministerial. 3. Ministrul transporturilor poate convoca şi parţial (în situaţii de urgenţă) comitetul ministerial, dar nu mai puţin de două componente din cele şase componente ale comitetului ministerial (componenta centrală întotdeauna şi componenta în domeniul căreia s-a produs situaţia de urgenţă), hotărârile urmând a fi adoptate cu votul a cel puţin două treimi din totalul reprezentanţilor componentelor convocate din comitetul ministerial prezenţi. Capitolul IIStructuri organizatorice şi funcţionarea Comitetului ministerial pentru situaţii de urgenţă Articolul 4Comitetul ministerial este compus din: 1. Ministrul transporturilor este preşedintele comitetului ministerial. 2. Vicepreşedinţii sunt demnitari (secretari de stat), secretar general sau secretari generali adjuncţi, numiţi de către preşedintele comitetului ministerial. 3. Membrii sunt persoane cu funcţii de răspundere (demnitari, directori generali, directori, şefi de serviciu) din aparatul propriu al Ministerului Transporturilor, cu atribuţii şi responsabilităţi în domeniu, în componenţa şi persoane cu funcţii de conducere din unităţile din subordinea sau sub autoritatea Ministerului Transporturilor prevăzute în anexa nr. 1 la ordin. 4. Consultanţii sunt experţi şi specialişti din aparatul propriu al ministerului sau din unităţile din subordinea sau sub autoritatea acestuia, precum şi reprezentanţi ai altor ministere, instituţii publice de învăţământ superior, cercetare-proiectare, servicii publice, manageri ai societăţilor şi regiilor autonome cu atribuţii în domeniul situaţiilor de urgenţă, cooptaţi în comitetul ministerial la solicitarea preşedintelui, conform anexei nr. 1 la prezentul regulament. 5. Comitetul ministerial coordonează activitatea de prevenire şi asigură gestionarea situaţiilor generate de producerea accidentelor majore pe căile de transport rutiere, feroviare, navale şi aeriene, datorate unor cauze tehnice, cutremure, alunecări de teren, căderi masive de zăpadă, polei, vânturi puternice, tornade, uragane, blocaje de gheţuri pe Dunăre, ploi torenţiale, inundaţii, alte fenomene care pot scoate din uz sau pot produce disfuncţionalităţi infrastructurilor de transport şi, totodată, pot afecta starea de normalitate socială şi/sau economică. Articolul 5(1) Comitetul ministerial se întruneşte semestrial şi/sau ori de câte ori situaţia o impune, la convocarea preşedintelui, a vicepreşedinţilor sau a persoanelor anume desemnate de aceştia.(2) Şedinţele ordinare ale comitetului ministerial se desfăşoară în prezenţa majorităţii membrilor celor şase componente sau a înlocuitorilor desemnaţi şi/sau mandataţi ai acestora.(3) Hotărârile comitetului ministerial se adoptă cu votul a două treimi din numărul membrilor prezenţi, cu excepţia punerii în aplicare a planului de evacuare în situaţii de urgenţă, care se face în baza deciziei preşedintelui.(4) Comitetul ministerial colaborează cu autorităţile care au atribuţii şi responsabilităţi specifice în domeniul prevenirii şi intervenţiei în situaţii de urgenţă cauzate de producerea sau iminenţa producerii unor accidente majore pe căile de transport feroviare, rutiere, navale şi aeriene şi a accidentelor generate de producerea sau iminenţa producerii unor dezastre provocate de inundaţii, tornade, cutremure, alunecări/prăbuşiri de teren, precum şi a celor rezultate în urma erorilor de natură tehnologică, a intervenţiilor umane. Articolul 6(1) Şeful centrului operativ este secretarul de stat coordonator al Serviciului situaţii de urgenţă, numit prin ordin al ministrului transporturilor.(2) Activitatea centrului operativ este asigurată de personal de specialitate din cadrul Serviciului situaţii de urgenţă din cadrul Ministerului Transporturilor. Capitolul IIIAtribuţii Articolul 7Comitetul ministerial are următoarele atribuţii: a)elaborează, prin direcţiile de specialitate şi unităţile din subordinea şi sub autoritatea ministerului, planuri, materiale, centralizatoare etc. pentru situaţii de urgenţă sau fenomene meteorologice extreme etc.; b)elaborează, împreună cu instituţiile abilitate, cu direcţiile generale, direcţiile şi serviciile care au membri desemnaţi în comitetul ministerial, regulamentele şi procedurile privind gestionarea situaţiilor de urgenţă specifice principalelor tipuri de risc, din domeniul de activitate; c)avizează planurile proprii anuale pentru asigurarea cu resurse umane, materiale şi financiare necesare gestionării situaţiilor de urgenţă, elaborate de către direcţiile generale, direcţiile şi serviciile care au membri desemnaţi în comitetul ministerial, în vederea constituirii planului general al ministerului; d)informează Comitetul naţional pentru situaţii speciale de urgenţă, denumit în continuare C.N.S.S.U., prin Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi prin Centrul operaţional de Comandă al Guvernului, asupra stărilor potenţial generatoare de situaţii de urgenţă şi iminenţei producerii acestora; e)evaluează situaţia de urgenţă produsă, în domeniul de competenţă, stabileşte măsuri specifice pentru gestionarea acesteia, inclusiv privind pre-alarmarea serviciilor de urgenţă din domeniul de competenţă al Ministerului Transporturilor şi propune, după caz, declararea stării de alertă sau instituirea stării de urgenţă; f)informează C.N.S.S.U. asupra activităţilor desfăşurate; g)asigură monitorizarea şi evaluarea pericolelor şi riscurilor specifice, precum şi a efectelor negative ale acestora; h)sprijină şi colaborează cu organele cu atribuţii privind transportul forţelor şi mijloacelor de intervenţie, a persoanelor evacuate şi altor resurse; i)sprijină şi colaborează cu organele cu atribuţii privind asigurarea asistenţei medicale de urgenţă prin unităţile sanitare aparţinătoare; j)sprijină şi colaborează cu organele cu atribuţii privind localizarea şi stingerea incendiilor în domeniul prevenirii şi gestionării situaţiilor de urgenţă specifice; k)sprijină şi colaborează cu organele abilitate pentru neutralizarea efectelor materialelor periculoase, precum şi pentru efectuarea depoluării şi decontaminării în domeniul prevenirii şi gestionării situaţiilor de urgenţă specifice; l)asigură monitorizarea şi/sau coordonarea lucrărilor de intervenţie la construcţiile, facilităţile şi instalaţiile proprii afectate; m)propune programe de cercetare şi iniţiază promovarea în vederea obţinerii finanţării acestora în domeniul prevenirii şi gestionării situaţiilor de urgenţă specifice; n)face propuneri C.N.S.S.U. pentru asigurarea mijloacelor materiale şi financiare necesare prevenirii şi gestionării situaţiilor de urgenţă specifice; o)actualizează şi/sau modifică propriul regulament privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetului ministerial şi centrului operativ; p)avizează, pe baza normelor naţionale şi internaţionale, măsurile de prevenire şi gestionare a situaţiilor de urgenţă provocate de accidente majore pe căile de transport; q)îndeplineşte orice alte atribuţii şi sarcini stabilite de lege şi de C.N.S.S.U.; r)analizează şi evaluează planurile proprii pentru asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare necesare situaţiilor de urgenţă; s)informează C.N.S.S.U. şi colegiile ministerelor asupra activităţii desfăşurate; t)asigură funcţiile de sprijin privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă, care i-au fost atribuite prin Hotărârea Guvernului nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc. Articolul 8(1) Preşedintele convoacă comitetul ministerial, stabileşte ordinea de zi şi conduce şedinţele acestuia, aprobă hotărârile, planurile, programele, regulamentele şi măsurile adoptate, precum şi avizele, acordurile, împuternicirile, protocoalele şi proiectele de acte normative şi decide, după caz, punerea în aplicare a planului de evacuare şi informează operativ preşedintele comitetului naţional.(2) Vicepreşedinţii îndeplinesc atribuţiile preşedintelui în lipsa acestuia, precum şi pe cele care le revin ca membrii ai comitetului ministerial, în domeniul specific de management al situaţiei de urgenţă.(3) Membrii participă la şedinţele comitetului ministerial şi prezintă informări şi puncte de vedere asupra situaţiei gestionate; informează operativ conducătorii instituţiilor şi unităţilor pe care le reprezintă în legătură cu deciziile şi hotărârile adoptate în comitetul ministerial şi urmăresc aplicarea acestora în domeniul de competenţă; menţin legătura permanent cu centrele operative din Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă.(4) Directorii generali şi directorii sunt direct responsabili de chemarea şi desemnarea personalului de specialitate de la unitatea (autoritatea) din subordine care va asigura desfăşurarea unui serviciu permanent la sediul centrului operativ, în cazul apariţiei unor situaţii de urgenţă sau fenomene extreme şi în perioada de iarnă. Articolul 9Coordonarea tehnică şi de specialitate a centrului operativ se realizează, potrivit legii, de către Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă care asigură şi menţinerea permanentă a fluxului informaţional. Articolul 10Preşedintele comitetului ministerial conduce activitatea de protecţie civilă din minister. Articolul 11Consultanţii participă la şedinţele comitetului ministerial, îi consiliază pe membrii acestuia asupra aspectelor tehnice la nivel de expert şi asigură documentaţia tehnică de specialitate. Capitolul IVDotarea Articolul 12Spaţiul de lucru al comitetului ministerial este echipat şi dotat cu mobilier, aparatură şi echipamente de comunicaţii şi informatică, potrivit competenţelor. Lista cu dotările principale ale comitetului ministerial este prevăzută în anexa nr. 2 la regulament. Articolul 13(1) Şedinţele comitetului ministerial se desfăşoară la sediul ministerului, în spaţii special destinate (sala albastră/sala hărţilor), amenajate şi echipate prin grija Ministerului Transporturilor.(2) În imposibilitatea utilizării sediului propriu, conducerea acţiunilor comitetului ministerial şi a centrului operativ se realizează din punctul de comandă amenajat la subsolul clădirii „Palat C.F.R." sau altă locaţie amenajată corespunzător, prevăzută în planul de evacuare al Ministerului Transporturilor.(3) Aparatura şi echipamentele de comunicaţii şi informatică, cu excepţia echipamentului de comunicaţii speciale şi de cooperare, se conectează cu centrul operativ şi comitetul naţional prin Centrul operaţional naţional din cadrul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, cu celelalte comitete ministeriale, precum şi cu echipamentele prevăzute la cabinetul prim-ministrului.(4) Echipamentele de comunicaţii şi de informatică fac parte din sistemul de comunicaţii, de prelucrare automată şi stocare a datelor necesare funcţionării Sistemului Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă şi se asigură potrivit legii.(5) Comitetul ministerial are acces la spaţii şi dotări destinate conferinţelor şi comunicatelor de presă, utilizate în mod curent pentru astfel de activităţi.(6) Dotările prevăzute pentru spaţiile de lucru ale comitetului ministerial şi respectiv ale centrului operativ, precum şi mijloacele de transport pentru personalul propriu se asigură de către Ministerul Transporturilor, potrivit legii.(7) Mijloacele de transport pentru deplasarea în teren a membrilor şi consultanţilor comitetului ministerial se asigură de către minister şi unităţile din subordine sau sub autoritate. Articolul 14Finanţarea cheltuielilor materiale, de servicii şi a cheltuielilor de capital ale comitetului ministerial, precum şi ale centrului operativ se asigură de la bugetul de stat prin bugetul anual al Ministerului Transporturilor, alocat cu această destinaţie, precum şi din alte surse interne şi externe, constituite potrivit legii. Capitolul VDispoziţii finale Articolul 15(1) Comitetul ministerial propune iniţierea demersurilor pentru efectuarea de studii şi cercetări în domeniul prevenirii şi gestionării situaţiilor de urgenţă specifice sectoarelor din competenţa ministrului.(2) În vederea promovării reglementărilor în domeniu, comitetul ministerial adoptă metodologii şi proceduri care se aprobă prin ordine ale ministrului transporturilor.(3) În scopul fundamentării unor hotărâri sau măsuri privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă, comitetul ministerial poate constitui, în vederea consultării, grupuri de specialişti formate din cadre didactice, cercetători, experţi. Remunerarea acestora şi achitarea cheltuielilor necesare funcţionării acestor grupuri se fac în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Articolul 16În situaţia producerii evenimentelor pe modurile de transport, relaţia şi comunicarea cu media se fac exclusiv prin Direcţia comunicare, relaţia cu sindicatele, patronatele şi organizaţiile neguvernamentale din Ministerul Transporturilor, în baza proiectelor de comunicate de presă elaborate de către autorităţile sau entităţile implicate. Articolul 17În situaţiile în care entităţile implicate consideră că evenimentul este unul major, necesitând adoptarea unor decizii care nu pot fi luate la nivelul acestora, se transmite imediat, prin centrul operativ al Ministerului Transporturilor, propunerea fundamentată de convocare a comitetului ministerial pentru situaţii de urgenţă. Articolul 18Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul regulament. ANEXA Nr. 1la regulament LISTA CONSULTANŢILOR*) Comitetului ministerial pentru situaţii de urgenţă din cadrul Ministerului Transporturilor a)Pentru situaţii de urgenţă create de accidente, incidente pe căile de transport datorate unor cauze tehnice sau acte de terorism, care pot afecta, scoate din uz sau produce disfuncţiuni ale căilor de transport, căderi masive de zăpadă, polei, vânturi puternice - tornade, uragane, blocaje de gheţuri pe Dunăre:Universitatea Politehnica Bucureşti; Institutul de Cercetări în Transporturi - „INCERTRANS" - S.A. Bucureşti; Institutul de Proiectări pentru Transporturi Auto, Navale şi Aeriene - IPTANA - S.A. Bucureşti; Institutul de Cercetări şi Proiectări Navale - ICEPRONAV - S.A. Galaţi; Institutul de Studii şi Proiectări Căi Ferate Bucureşti - ISPCF - S.A. Bucureşti. b)Pentru situaţii de urgenţă create de accidente, incidente pe căile de transport datorate unor cutremure puternice şi alunecări de teren, ploi torenţiale ce pot provoca inundaţii sau alte fenomene meteorologice care afectează starea de normalitate pe căile de transport, precum şi stabilitatea socială, economică, ecologică:Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltarea Teritorială Durabilă „URBAN-INCERC"; Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti; Institutul de Geografie al Academiei Române; Universitatea Bucureşti; Autoritatea Naţională de Meteorologie şi Hidrologie; Regia Autonomă „Apele Române"; Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului I.N.C.D.F.P. Bucureşti; Centrul Naţional pentru Reducerea Riscului Seismic Bucureşti; Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare - CNCAN; Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică şi Inginerie Nucleară „Horia Hulubei"; Inspectoratul de Stat în Construcţii. c)Pentru poluare marină cu hidrocarburi şi alte substanţe dăunătoare şi pentru cazuri SAR:Academia Navală „Mircea cel Bătrân" Constanţa; Universitatea Maritimă Constanţa; Institute de cercetări din domeniul petrolier şi chimic; Direcţia Hidrografică Maritimă Constanţa.*) Lista este orientativă. Membrii comitetului ministerial pot consulta, după caz, specialişti şi din alte structuri de profil. ANEXA Nr. 2la regulament LISTA cuprinzând dotările principale necesare desfăşurării activităţii Comitetului ministerial pentru situaţii de urgenţă din cadrul Ministerului Transporturilor

Nr. crt. Mijloace şi materiale Nr. bucăţi
1. Mobilier: birouri, scaune, dulapuri, masă de consiliu 1 set
2. Aparat radio şi TV color 1 set
3. Mijloace de comunicaţii şi informatice: telefoane fixe telefoane mobile fax radiotelefoane fixe radiotelefoane portabile modem internet echipament de videoconferinţă 4 5 2 3 5 1 1
4. Hărţi ale: a) României cu riscurile specifice gestionate de Ministerul Transporturilor b) judeţelor şi municipiului Bucureşti c) Europei d) zonei economice exclusive a României 1 1 1 1
5. Mijloace tehnice de asigurare a iluminatului de siguranţă 1
6. Mijloace individuale de protecţie, de iluminat, de prim ajutor şi de p.s.i. 2
7. Colecţii de norme, normative şi alte acte normative specifice prevenirii şi gestionării situaţiilor de urgenţă 2 seturi
8. Planuri, programe şi proceduri specifice privind situaţiile de urgenţă 1 set
9. Rechizite şi consumabile pentru tehnoredactare şi multiplicare 1


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 722/2017

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 722 din 2017
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 722/2017
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu