Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.493 din 11.06.2014

privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al obiectivului de investiţii „Reabilitare DN 18 Baia Mare-Sighetu Marmaţiei-Moisei-Iacobeni km 3+522-km 62+234 (sector km 15+000-km 62+234); km 69+790-km 131+627; km 131+627-km 220+088“, din cadrul Proiectului privind reabilitarea drumurilor, etapa a VI-a, pe raza localităţilor Moisei şi Borşa din judeţul Maramureş şi localităţilor Cârlibaba, Ciocăneşti şi Iacobeni din judeţul Suceava
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 440 din 17 iunie 2014SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 992/2009 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Reabilitare DN 18 Baia Mare-Sighetu Marmaţiei-Moisei-Iacobeni km 3+522-km 62+234 (sector km 15+000-km 62+234); km 69+790-km 131+627; km 131+627-km 220+088“, din cadrul Proiectului privind reabilitarea drumurilor, etapa a VI-a,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Se aprobă amplasamentul obiectivului de investiţii „Reabilitare DN 18 Baia Mare-Sighetu Marmaţiei-Moisei-Iacobeni km 3+522-km 62+234 (sector km 15+000- km 62+234); km 69+790-km 131+627; km 131+627- km 220+088“, din cadrul Proiectului privind reabilitarea drumurilor, etapa a VI-a, pe raza localităţilor Moisei şi Borşa din judeţul Maramureş şi localităţilor Cârlibaba, Ciocăneşti şi Iacobeni din judeţul Suceava, potrivit hărţii topografice prevăzute în anexa nr. 1*).*) Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice şi juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărţii topografice fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacţională. Articolul 2(1) Se aprobă declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al obiectivului de investiţii „Reabilitare DN 18 Baia Mare-Sighetu Marmaţiei-Moisei-Iacobeni km 3+522-km 62+234 (sector km 15+000 - km 62+234); km 69+790-km 131+627; km 131+627-km 220+088“, din cadrul Proiectului privind reabilitarea drumurilor, etapa a VI-a, pe raza localităţilor Moisei şi Borşa din judeţul Maramureş şi localităţilor Cârlibaba, Ciocăneşti şi Iacobeni din judeţul Suceava, expropriator fiind statul român reprezentat de Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor, prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A.(2) Lista cuprinzând imobilele supuse exproprierii potrivit alin. (1), situate pe raza localităţilor Moisei şi Borşa din judeţul Maramureş şi localităţilor Cârlibaba, Ciocăneşti şi Iacobeni din judeţul Suceava, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor este prevăzută în anexa nr. 2. Articolul 3Sumele individuale estimate de către expropriator aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al obiectivului de investiţii „Reabilitare DN 18 Baia Mare-Sighetu Marmaţiei-Moisei-Iacobeni km 3+522-km 62+234 (sector km 15+000- km 62+234); km 69+790-km 131+627; km 131+627- km 220+088“, din cadrul Proiectului privind reabilitarea drumurilor, etapa a VI-a, pe raza localităţilor Moisei şi Borşa din judeţul Maramureş şi localităţilor Cârlibaba, Ciocăneşti şi Iacobeni din judeţul Suceava, prevăzut la art. 1, sunt în cuantum total de 614 mii lei şi sunt alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, pentru Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor, în limita prevederilor bugetare aprobate Secretariatului General al Guvernului prin Legea bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356/2013 la capitolul 84.01 „Transporturi“, titlul 65 „Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă“. Articolul 4Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor, prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., răspunde de realitatea datelor înscrise în lista cuprinzând imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al obiectivului de investiţii, de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acestora, precum şi de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri. Articolul 5Sumele individuale prevăzute la art. 3 se virează de către Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor, în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării acestora, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. la dispoziţia proprietarilor de imobile, pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul obiectivului de investiţii prevăzut la art. 1, în vederea efectuării despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condiţiile legii. Articolul 6Planul cu amplasamentul obiectivului de investiţii se aduce la cunoştinţă publică prin afişarea la sediul consiliilor locale implicate şi respectiv, prin afişare pe pagina proprie de internet a expropriatorului. Articolul 7Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemnează: Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor, Alexandru Năstase, secretar de stat Ministrul finanţelor publice, Ioana-Maria Petrescu Ministrul delegat pentru buget, Liviu Voinea
ANEXA Nr. 2LISTĂ cuprinzând imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al obiectivului de investiţii „Reabilitare DN 18 Baia Mare-Sighetu Marmaţiei-Moisei-Iacobeni km 3+522-km 62+234 (sector km 15+000-km 62+234); km 69+790-km 131+627; km 131+627-km 220+088“, din cadrul Proiectului privind reabilitarea drumurilor, etapa a VI-a, pe raza localităţilor Moisei CFV şi Borşa din judeţul Maramureş şi localităţilor Cârlibaba, Ciocăneşti şi Iacobeni din judeţul Suceava, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor individuale

Nr. crt. Judeţul Unitatea administrativ- teritorială Numele şi prenumele proprietarului/deţinătorului terenului Categoria de folosinţă Numărul cadastral (număr topo) Numărul cărţii funciare/ Titlul de proprietate Suprafaţa de expropriat (mp) Valoarea de despăgubire a terenului, conform Legii nr. 255/2010 (lei)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Maramureş Moisei Tomoioagă Toader Cc 9/B 12 449,76
2 Maramureş Moisei Coman Maria Cc 1640 16 599,68
3 Maramureş Moisei Coman Gheorghe Cc 64/A 32 1.199,36
4 Maramureş Moisei Tomoioagă Grigore Cc 1694/A 36 1.349,28
5 Maramureş Moisei Coman Vălean Cc 339 24 899,52
6 Maramureş Moisei Danci Gheorghe Cc 384 17 637,16
7 Maramureş Moisei Mariş Floarea Cc 581 29 1.086,92
8 Maramureş Moisei Vlonga Maftei Cc 1006/A 41 1.536,68
9 Maramureş Moisei Vlonga Maftei Cc 543/C 11 412,28
10 Maramureş Moisei Hojda Vasile Cc 1093/B 29 1.086,92
11 Maramureş Moisei Horj Vălean Cc 1112 168 6.296,64
12 Maramureş Moisei Tomoioagă Grigore Cc 212 7.945,76
13 Maramureş Borşa Timiş Ioan Cc 120 11.834,40
14 Maramureş Borşa Proprietar particular Cc 17 1.676,54
15 Maramureş Borşa Danci Petre, Danci Ioan Cc 3 295,86
16 Maramureş Borşa Mihali Grigore Cc 14 1.380,68
17 Maramureş Borşa Roman Grigore Cc 19 1.873,78
18 Maramureş Borşa Primăria Borşa Cc 51943 6 591,72
19 Maramureş Borşa Primăria Borşa Cc 51824 2 197,24
20 Maramureş Borşa Nelu Hujda N 3251//06//2 79 39,50
21 Maramureş Borşa Danci Petre Cc 5 493,10
22 Maramureş Borşa Danci Gheorghe Cc 6 591,72
23 Maramureş Borşa Danci Vasile Cc 14 1.380,68
24 Maramureş Borşa Mihali Monica Cc 15 1.479,30
25 Maramureş Borşa Mihali Maria Cc 51308 28 2.761,36
1 2 3 4 5 6 7 8 9
26 Maramureş Borşa Danci Dumitru, Danci Marinela Cc 9 887,58
27 Maramureş Borşa Mihali Dumitru Cc 30 2.958,60
28 Maramureş Borşa Timiş Ioan Cc 94 9.270,28
29 Maramureş Borşa Mihali Gheorghe Cc 12 1.183,44
30 Maramureş Borşa Stetco Victor Cc 17 1.676,54
31 Maramureş Borşa Mârza Iosif A 53 176,49
32 Maramureş Borşa Timiş Romeo N 111 55,50
33 Maramureş Borşa Primăria Borşa N 50457 14 7,00
34 Maramureş Borşa Timiş Paul Cc 52128 26 2.564,12
35 Maramureş Borşa Timiş Gică, Timiş Toader Cc 52127 8 788,96
36 Maramureş Borşa Timiş Maria A 50866 52 173,16
37 Maramureş Borşa Dancoş Ioan Paul A 51496 12 39,96
38 Maramureş Borşa Danci Viorica A 51497 20 66,60
39 Maramureş Borşa Timiş Gavrilă Cc/A 10745 36 3.550,32
40 Maramureş Borşa Proprietar particular Cc 52865 7 690,34
41 Maramureş Borşa Roman Dumitru Cc 88 8.678,56
42 Maramureş Borşa Roman Ioana Cc/A 51026 111 10.946,82
43 Maramureş Borşa Primăria Borşa PD 50184 22 33,22
44 Maramureş Borşa Primăria Borşa Cc 464 45.759,68
45 Maramureş Borşa Primăria Borşa Cc 29 2.859,98
46 Maramureş Borşa Primăria Borşa Cc 74 7.297,88
47 Maramureş Borşa Primăria Borşa Cc 27 2.662,74
48 Maramureş Borşa Primăria Borşa Cc 32 3.155,84
49 Maramureş Borşa Primăria Borşa Cc 42 4.142,04
50 Maramureş Borşa Primăria Borşa Cc 114 11.242,68
51 Maramureş Borşa Oraşul Borşa O.S. Alpina Borşa PD tp3016/2003 1.640 2.476,40
52 Maramureş Borşa Oraşul Borşa O.S. Alpina Borşa PD tp3016/2003 899 1.357,49
53 Maramureş Borşa Oraşul Borşa O.S. Alpina Borşa PD tp3016/2003 799 1.206,49
54 Maramureş Borşa Oraşul Borşa O.S. Alpina Borşa PD tp3016/2003 196 295,96
55 Maramureş Borşa Oraşul Borşa O.S. Alpina Borşa PD tp3016/2003 265 400,15
56 Maramureş Borşa Oraşul Borşa O.S. Alpina Borşa PD tp3016/2003 137 206,87
57 Maramureş Borşa Oraşul Borşa O.S. Alpina Borşa PD tp3016/2003 852 1.286,52
58 Maramureş Borşa Oraşul Borşa O.S. Alpina Borşa PD tp3016/2003 318 480,18
59 Maramureş Borşa Timiş Petre Ps 505 924,15
60 Maramureş Borşa Timiş Nicoară Ps 440 805,20
61 Maramureş Borşa Oraşul Borşa O.S. Alpina Borşa PD tp3016/2003 412 622,12
62 Maramureş Borşa Ghiţulescu Valentin Ps 103 188,49
63 Maramureş Borşa Venti Gheorghe Ps 78 142,74
64 Maramureş Borşa Venti Gheorghe Ps 94 172,02
1 2 3 4 5 6 7 8 9
65 Maramureş Borşa Haican Filipaş Ps 453 828,99
66 Maramureş Borşa Lupa Ps 714 1.306,62
67 Maramureş Borşa Grec Illes Ps 874 1.599,42
68 Maramureş Borşa Timiş Florica Ps 734 1.343,22
69 Maramureş Borşa Timiş Paul Ps 443 810,69
70 Maramureş Borşa Adol Ilie Ps > 102 186,66
71 Maramureş Borşa Oraşul Borşa O.S. Alpina Borşa PD tp3016/2003 1.217 1.837,67
72 Maramureş Borşa Oraşul Borşa O.S. Alpina Borşa PD tp3016/2003 202 305,02
73 Maramureş Borşa Timiş Grigore Ps 822 1.504,26
74 Maramureş Borşa Oraşul Borşa O.S. Alpina Borşa PD 50440 4.121 6.222,71
75 Maramureş Borşa Timiş Iliana PD pv 9131 963 1.454,13
76 Maramureş Borşa Oraşul Borşa O.S. Alpina Borşa PD 51 77,01
77 Maramureş Borşa Oraşul Borşa O.S. Alpina Borşa PD tp3016/2003 1.185 1.789,35
78 Maramureş Borşa Oraşul Borşa O.S. Alpina Borşa PD tp3016/2003 2.106 3.180,06
79 Maramureş Borşa Oraşul Borşa O.S. Alpina Borşa DR 52805 57 86,07
80 Maramureş Borşa Oraşul Borşa O.S. Alpina Borşa PD tp3016/2003 3.416 5.158,16
81 Maramureş Borşa Oraşul Borşa O.S. Alpina Borşa PD tp3016/2003 529 798,79
82 Maramureş Borşa Oraşul Borşa O.S. Alpina Borşa PD tp3016/2003 1.095 1.653,45
83 Maramureş Borşa Micle Ioan Cc 85 8.382,70
84 Maramureş Borşa Timiş Vasile Cc 190 18.737,80
85 Maramureş Borşa Timiş Dumitru Cc 11 1.084,82
86 Maramureş Borşa Timiş Vasile Cc > 273 26.923,26
87 Maramureş Borşa Oraşul Borşa O.S. Alpina Borşa PD tp3016/2003 634 957,34
88 Maramureş Borşa Toader Leham Cc tp3016/2003 755 74.458,10
89 Maramureş Borşa Oraşul Borşa O.S. Alpina Borşa PD tp3016/2003 80 120,80
90 Maramureş Borşa Oraşul Borşa O.S. Alpina Borşa PD tp3016/2003 1.582 2.388,82
91 Maramureş Borşa Stetco Rozalia Cc 10325 253 24.950,86
92 Maramureş Borşa Stetco Gavril Cc 51851 1.037 102.268,94
93 Maramureş Borşa Coman Teodor Cc 137 13.510,94
94 Maramureş Borşa Stetco Gavril Cc 51847 72 7.100,64
95 Maramureş Borşa Oraşul Borşa O.S. Alpina Borşa PD tp3016/2003 132 199,32
96 Maramureş Borşa Oraşul Borşa O.S. Alpina Borşa PD tp3016/2003 99 149,49
97 Maramureş Borşa Oraşul Borşa O.S. Alpina Borşa PD tp3016/2003 7 10,57
98 Maramureş Borşa Oraşul Borşa O.S. Alpina Borşa PD tp3016/2003 1.225 1.849,75
1 2 3 4 5 6 7 8 9
99 Maramureş Borşa Oraşul Borşa O.S. Alpina Borşa PD tp3016/2003 585 883,35
100 Maramureş Borşa Oraşul Borşa O.S. Alpina Borşa PD tp3016/2003 104 157,04
101 Maramureş Borşa Oraşul Borşa O.S. Alpina Borşa PD tp3016/2003 1.050 1.585,50
102 Maramureş Borşa Tomoioagă Vasile Ps 10412 178 325,74
103 Maramureş Borşa Grec Ştefan Cc 71 7.002,02
104 Maramureş Borşa Primăria Borşa DR 52804 31 46,81
105 Maramureş Borşa Oraşul Borşa O.S. Alpina Borşa PD tp3016/2003 1.533 2.314,83
106 Maramureş Borşa Timiş Dumitru Ps tp43513/25 126 230,58
107 Maramureş Borşa Oraşul Borşa O.S. Alpina Borşa PD tp3016/2003 97 146,47
108 Maramureş Borşa Iuga Iulian Gheorghe PD tp3498/2004 241 363,91
109 Maramureş Borşa Oraşul Borşa O.S. Alpina Borşa PD 50430 49 73,99
110 Maramureş Borşa Oraşul Borşa O.S. Alpina Borşa PD tp3016/2003 692 1.044,92
111 Maramureş Borşa Oraşul Borşa O.S. Alpina Borşa PD tp3016/2003 735 1.109,85
112 Maramureş Borşa Oraşul Borşa O.S. Alpina Borşa PD tp3016/2003 647 976,97
113 Maramureş Borşa Oraşul Borşa O.S. Alpina Borşa PD tp3016/2003 207 312,57
114 Maramureş Borşa Oraşul Borşa O.S. Alpina Borşa PD tp3016/2003 875 1.321,25
115 Maramureş Borşa Oraşul Borşa O.S. Alpina Borşa PD tp3016/2003 319 481,69
116 Maramureş Borşa Oraşul Borşa O.S. Alpina Borşa PD tp3016/2003 2.333 3.522,83
117 Maramureş Borşa Proprietar particular Ps 10474 13 23,79
118 Maramureş Borşa Timiş Iliana PD pv 9131/2005 595 898,45
119 Maramureş Borşa Oraşul Borşa O.S. Alpina Borşa PD 50432 6.639 10.024,89
120 Maramureş Borşa Lungu Timiş Anghelina Ps 122 223,26
121 Maramureş Borşa Oraşul Borşa O.S. Alpina Borşa PD tp3016/2003 781 1.179,31
122 Maramureş Borşa Mihali Gavrilă Ps 261 477,63
123 Maramureş Borşa Siser Alexandru Ps 10459 49 89,67
124 Maramureş Borşa Timiş Vasile PD 52385 205 309,55
125 Maramureş Borşa Timiş Vasile Cc 52384 19 1.873,78
126 Maramureş Borşa Timiş Vasile Ps 10190 1.205 2.205,15
127 Maramureş Borşa Timiş Petre Ps > 531 971,73
128 Maramureş Borşa Oraşul Borşa O.S. Alpina Borşa PD tp3016/2003 197 297,47
129 Maramureş Borşa Oraşul Borşa O.S. Alpina Borşa PD 348 525,48
130 Maramureş Borşa Timiş Gavrilă Ps 113 206,79
131 Maramureş Borşa Cotoz Ilie Ps 11 20,13
132 Maramureş Borşa Timiş Vasile Ps 8 14,64
1 2 3 4 5 6 7 8 9
133 Maramureş Borşa Tomoioagă Ilie Ps 118 215,94
134 Maramureş Borşa Danci Gheorghe Cc 39 3.846,18
135 Maramureş Borşa Roman Gheorghe Cc 41 4.043,42
136 Maramureş Borşa Roman Vasile Cc 17 1.676,54
137 Maramureş Borşa Proprietar particular Cc 9 887,58
138 Maramureş Borşa Timiş Ioan Cc 37 3.648,94
139 Maramureş Borşa Danci Grigore Cc 6 591,72
140 Maramureş Borşa Timiş Gheorghe Cc 5 493,10
141 Maramureş Borşa Stetco Vasile Cc 4 394,48
142 Maramureş Borşa Timiş Maxim Ştefan Cc 7 690,34
143 Maramureş Borşa Hantig Dumitru Cc 29 2.859,98
144 Maramureş Borşa Hazotă Ioan Cc 8 788,96
145 Maramureş Borşa Timiş Maria Cc 8 788,96
146 Maramureş Borşa Timiş Ilie Cc 9 887,58
147 Maramureş Borşa Timiş Gavrilă Sorin Cc 11 1.084,82
148 Maramureş Borşa Timiş Vasile Cc 14 1.380,68
149 Maramureş Borşa Timiş Ileana Cc 5 493,10
150 Maramureş Borşa Mihali Toader Cc 72 7.100,64
151 Maramureş Borşa Benzinăria OMV Cc 23 2.268,26
152 Maramureş Borşa Timiş Maria, Font Mărioara N 115 57,50
153 Suceava Cârlibaba SC Tma Int SRL Cc, F CF 30073 121 920,81
154 Suceava Cârlibaba SC Alpha S.P.V. SRL PD CF 30291 388 791,52
155 Suceava Cârlibaba SC Alpha S.P.V. SRL PD CF 30291 580 1.183,20
156 Suceava Cârlibaba SC Alpha S.P.V. SRL PD CF 30282 754 1.538,16
157 Suceava Cârlibaba Ghinghilovici Iuliana-Gabriela Cc, P CF 30214 110 837,10
158 Suceava Cârlibaba SC Alpha S.P.V. SRL PD CF 30282 225 459,00
159 Suceava Cârlibaba Juravle Florin-Ioan Cc, F 263 CF 95 297 2.260,17
160 Suceava Cârlibaba Hankiewici Emilia, Hankiewici Ana, Hanchiewici Gisela F 263/6 CF 30183 305 244,00
161 Suceava Cârlibaba Saier Leon, Rosenthal Eleonora, Rosner Ida, Rosner Regina, Kersch Victor F 258/1 CF 30186 201 160,80
162 Suceava Cârlibaba Hankiewici Emilia, Hankiewici Ana, Hanchiewici Gisela P 263/6 CF 109 326 260,80
163 Suceava Cârlibaba Gabor Ştefan Gavril, Gabor Dominica Gavril, Gabor Maria Gavril, Gabor Nastasia Gavril F 263/24 CF 30412 70 56,00
164 Suceava Cârlibaba Şesureac Doru-Gabriel, Şesureac Dorina Cc 288 CF 730 56 426,16
165 Suceava Cârlibaba Doboş Eudochia F 318/11 CF 209 78 62,40
166 Suceava Cârlibaba Cristian Ardelean F 4797/1 CF 836 116 92,80
167 Suceava Cârlibaba Polohan Filaret P 1496 CF 4321 73 58,40
168 Suceava Cârlibaba Ştefan A Mihai Liţu PD 4798/1 CF 2378 45 91,80
169 Suceava Cârlibaba Fluţar Toader, Fluţat Marişca PD CF 30295 411 838,44
1 2 3 4 5 6 7 8 9
170 Suceava Cârlibaba Ştefan A Mihai Liţu P 4654/5 CF 2378 19 15,20
171 Suceava Cârlibaba Ioachim Hârceag, Ecaterina Hârceag F 4808/10 CF 32012 6 4,80
172 Suceava Cârlibaba Sofian Rachila, Sofian Ambrozie F 4808/13 CF 5123 24 19,20
173 Suceava Cârlibaba Proprietar particular F 313 14 11,20
174 Suceava Cârlibaba Candrea Nicolae P 4841/7 CF 5108 398 318,40
175 Suceava Cârlibaba Borha Gheorghe, Borha Elena P 4841/32 CF 31814 28 22,40
176 Suceava Cârlibaba Bujor Gabriel Sorin Cc CF 30357 82 624,02
177 Suceava Cârlibaba Timiş Viorica A. Niţă F 4877/17 CF 5251 25 20,00
178 Suceava Cârlibaba Roată Leucadia, Roată Pamfil F CF 30255 4 3,20
179 Suceava Cârlibaba Proprietar particular F CF 30476 49 39,20
180 Suceava Cârlibaba Proprietar particular F CF 30478 44 35,20
181 Suceava Cârlibaba Roată Leucadia F CF 30555 11 8,80
182 Suceava Cârlibaba Ţămpău Avramia F 4877/2 CF 31163 47 37,60
183 Suceava Cârlibaba Onciulencu Nicolae F 4875/7 CF 30287 34 27,20
184 Suceava Cârlibaba Catarina Vasile Maftei, Maria Toader Ursescu, Ropcean Rariţa, Ropcean Dumitru, Mecheş Vasile, Onciulenco Nicolai DR 4875/3 CF4109 144 126,72
185 Suceava Cârlibaba Ţămpău Avramia P 4879 CF 4830 1.052 841,60
186 Suceava Cârlibaba SC Jean-Luc Impex SRL P 4877/6 CF 4863 396 316,80
187 Suceava Cârlibaba Tonigar Katrina, Vasile A. Maftei, Ursescu Maria Toader, Ropcean Rariţa, Spiridon A. Gheorghe, Ropcean Dumitru, Spiridon Gheorghe, Mercheş Vasile A. Ilie F 4877/21 CF 749 30 24,00
188 Suceava Cârlibaba Tonigar Katrina, Vasile Maftei, Ursescu Maria Toader, Ropcean Rariţa, Spiridon A. Gheorghe, Ropcean Dumitru, Spiridon Gheorghe, Mercheş Vasile A. Ilie P 4877/1 12 9,60
189 Suceava Cârlibaba Wagner Terensia, Wagner Robert F 4872/6 CF 1086 20 16,00
190 Suceava Cârlibaba Wagner Regina Albert F 4872/6 CF 1086 20 16,00
191 Suceava Cârlibaba Costan A. Nicolai Samson F 4842/4 CF 1087 25 20,00
192 Suceava Cârlibaba Costan A. Nicolai Samson F 4872/4 CF 1087 57 45,60
193 Suceava Cârlibaba Elza Marian F 4871/21 CF 4253 18 14,40
194 Suceava Cârlibaba Maria A. Costan Samson Pentelei Şandru (15/300), Minodora Baciu (15/300), Areta Dominte (15/300), Rariţa Şandru (15/300), Maria Luncan (15/300), Valeria Bargovan (30/300), Haralambie Şandru (30/300), Ştefan Tonigar (20/300), Margareta Herlea (20/300), Casandra Ursu (20/300), Simion Teodorovici (20/300), Traian Tonigari (20/300) F 4841/2 CF 3433 18 14,40
1 2 3 4 5 6 7 8 9
195 Suceava Cârlibaba Samson Mircea F 4841/181 CF 92 8 6,40
196 Suceava Cârlibaba Maria A. Costan Samson Pentelei Şandru (15/300), Minodora Baciu (15/300), Areta Dominte (15/300), Rariţa Şandru (15/300), Maria Luncan (15/300), Valeria Bargovan (30/300), Haralambie Şandru (30/300), Ştefan Tonigar (20/300), Margareta Herlea (20/300), Casandra Ursu (20/300), Simion Teodorovici (20/300), Traian Tonigar (20/300) F 4841/18 CF 92 35 28,00
197 Suceava Cârlibaba Borha Gheorghe, Borha Elena F 4841/30 CF 4906 37 29,60
198 Suceava Cârlibaba Maria A. Costan Samson A. Şandru, Şandru Pentelei, Baciu Minodora, Dominte Areta, Şandru Rariţa, Luncan Maria, Bârgovan Valeria, Şandru Haralambie, Tonigar Ştefan, Herlea Margareta, Ursu Casandra, Teodorovici Simion, Tonigar Traian P 4841/2 CF 1076, CF 3433 574 459,20
199 Suceava Cârlibaba Zapadi Tobias, Zapadi Mina P 4808/4 CF 3542 15 12,00
200 Suceava Cârlibaba Proprietar particular F CF 30616 169 135,20
201 Suceava Cârlibaba Haisan-Mezabrovschi Ilie F CF 30032 637 509,60
202 Suceava Cârlibaba Lupuleac Radu-Fănel, Lupuleac Elena, Lupuleac Toader, Lupuleac Viorel Marcel P CF 30565 71 56,80
203 Suceava Cârlibaba Moses Wolf Kahan, Simon Kahan, Isak Kahan, Perl Kahan, Fanny Iulie Kahan, Henie Kahan, Mina Iuda Freier, Clara Iuda Freier F 348 CF 21 31 24,80
204 Suceava Cârlibaba Trisciuc Cozma F 347/1 CF 30465 66 52,80
205 Suceava Cârlibaba Proprietar particular F CF 30471 51 40,80
206 Suceava Cârlibaba Proprietar particular F CF 30665 80 64,00
207 Suceava Cârlibaba Proprietar particular F CF 30118 71 56,80
208 Suceava Cârlibaba Proprietar particular F CF 635 15 12,00
209 Suceava Cârlibaba Trisciuc Cozma F 330/2 CF 499 279 223,20
210 Suceava Cârlibaba Mezabrotchi Vasilena F CF30406 70 56,00
211 Suceava Cârlibaba Sasu Teodor, Sasu Lucica F CF 30407 15 12,00
212 Suceava Cârlibaba Susca Cezar-Mirel, Susca Simona F CF 30033 23 18,40
213 Suceava Cârlibaba Senuk Giorgi F 268/7 CF 284 74 59,20
214 Suceava Cârlibaba Fedor Doboş F 262/4 CF 139 250 200,00
215 Suceava Cârlibaba Schaie Braunstein F 262/3 CF 104 44 35,20
216 Suceava Cârlibaba Melcher Franz, Melcher Anna A 248 CF 89 39 44,46
217 Suceava Cârlibaba Melcher Franz, Melcher Anna F 259/1 107 85,60
1 2 3 4 5 6 7 8 9
218 Suceava Cârlibaba SC Alpha S.P.V. SRL PD CF 30280 165 336,60
219 Suceava Cârlibaba Pop Coman Simion P 7337/A CF 4312 169 135,20
220 Suceava Cârlibaba SC Alpha S.P.V. SRL PD CF 30283 569 1.160,76
221 Suceava Cârlibaba SC Alpha S.P.V. SRL PD CF 30284 421 858,84
222 Suceava Cârlibaba Şandru Ioan PD CF 30063 477 973,08
223 Suceava Cârlibaba Şandru Ioan F CF30060 612 489,60
224 Suceava Cârlibaba SC Alpha S.P.V. SRL PD CF 30285 270 550,80
225 Suceava Cârlibaba Pop Coman Simion P 7337/A CF 4312 77 61,60
226 Suceava Cârlibaba Ghinghilovici Iuliana-Gabriela P, Cc CF 30202 659 5.014,99
227 Suceava Cârlibaba SC Alpha S.P.V. SRL PD CF 30286 44 89,76
228 Suceava Cârlibaba Pop Coman Simion P 7337/A CF 4312 48 38,40
229 Suceava Cârlibaba SC Alpha S.P.V. SRL PD CF 30287 1.216 2.480,64
230 Suceava Cârlibaba SC Alpha S.P.V. SRL PD CF 30279 2.446 4.989,84
231 Suceava Cârlibaba SC Alpha S.P.V. SRL PD CF 30288 321 654,84
232 Suceava Cârlibaba Hantig Gavrilă F CF 30213 81 64,80
233 Suceava Cârlibaba SC Alpha S.P.V. SRL PD CF 30278 476 971,04
234 Suceava Cârlibaba SC Alpha S.P.V. SRL PD CF 30277 931 1.899,24
235 Suceava Cârlibaba SC Alpha S.P.V. SRL PD CF 30290 1.251 2.552,04
236 Suceava Cârlibaba Coman Todor F CF 30121 360 288,00
237 Suceava Cârlibaba SC Alpha S.P.V. SRL PD CF 30289 154 314,16
238 Suceava Ciocăneşti Giosan Gavril P 839/102 CF 966 155 124,00
239 Suceava Ciocăneşti Moldovan Eudochia F 834/101 CF 996 13 10,40
240 Suceava Ciocăneşti Gopfrich Walter, Gopfrich Nicoleta F 834/100 CF 871 4 3,20
241 Suceava Ciocăneşti Tampau Vasile, Tampau Nicoleta F 834/10 CF 952 63 50,40
242 Suceava Ciocăneşti Rusu Florentina, Rusu Aurel, Rusu Despina F 802/2 CF 854 258 206,40
243 Suceava Ciocăneşti Mureşan Livia, Tătaru Vera, Palamaru Marcel, Matei Stela F 802/102 CF 930 81 64,80
244 Suceava Ciocăneşti Palamar Mircea Nicolae F CF 30455 33 26,40
245 Suceava Ciocăneşti Spiridon Vasile Grigore, Nistor Ţăran, Ţăran Safta, Ţăran Octavian F 801/3 CF 672 15 12,00
246 Suceava Ciocăneşti Giosan Dumitru Cc 1351 CF 673 15 114,15
247 Suceava Ciocăneşti Şcheul Dumitru F 801/17 CF 761 24 19,20
248 Suceava Ciocăneşti Burlă Gheorghe F 1158/156 CF 745 143 114,40
249 Suceava Ciocăneşti Nikita Pantelei Uzika F 1158/122 135 108,00
250 Suceava Ciocăneşti Şcheul Adrian F 725/1 CF 30460 84 67,20
251 Suceava Ciocăneşti Drăgan Grigori F 723 CF 30251 1.945 1.556,00
252 Suceava Ciocăneşti Roată Iuliana F CF 30243 154 123,20
253 Suceava Ciocăneşti Rusu Ionită, Rusu Petre DR 405/5 CF 141 121 106,48
254 Suceava Ciocăneşti Proprietar particular Cc CF 30562 3 22,83
255 Suceava Ciocăneşti Arsenciuc Ilie P 86/2 CF 30370 27 21,60
256 Suceava Ciocăneşti Arsenciuc Ilie P 88/2 CF 898 23 18,40
257 Suceava Ciocăneşti Giosan Gheorghe, Giosan Mina F 553/1 CF 488 28 22,40
1 2 3 4 5 6 7 8 9
258 Suceava Ciocăneşti Şcheul Dumitru, Şcheul Agripina F 570/1 CF 16 42 33,60
259 Suceava Ciocăneşti Bontus Leontina, Klein Emma, Bontus Maria, Bontus Robest, Bontus Cristian A 588 CF 90 12 13,68
260 Suceava Ciocăneşti Bontus Leontina, Klein Emma, Bontus Maria, Bontus Robest, Bontus Cristian F 587/1 CF 90 14 11,20
261 Suceava Ciocăneşti Quirsfeld Karol F 591/1 CF 642 8 6,40
262 Suceava Ciocăneşti Niculiţă Ana, Niculiţă Spiridon F CF 30233 27 21,60
263 Suceava Ciocăneşti Niculiţă Ana F 592/7 CF 30241 21 16,80
264 Suceava Ciocăneşti Niculiţă Ana Cc 715 CF 30108 73 555,53
265 Suceava Ciocăneşti Niculiţă Ana F 592/8 CF 30108 21 16,80
266 Suceava Ciocăneşti Friederic Henel, Henel Rosa F 587/2 CF 597 24 19,20
267 Suceava Ciocăneşti Catargiu Silvestru, Catargiu Despina F 587/12 CF 965 26 20,80
268 Suceava Ciocăneşti Bontus Leontina, Klein Emma, Bontus Maria, Bontus Robest, Bontus Cristian A 587/3 CF 90 63 71,82
269 Suceava Ciocăneşti Tiusan Timotei F 581/1 CF 500 68 54,40
270 Suceava Ciocăneşti Timu Vladimir F 575/20 CF 1111 96 76,80
271 Suceava Ciocăneşti Şcheul Tănăsia, Şcheul Simion, Şcheul Ana, Şcheul Dochiţa, Şcheul Vasile, Şcheul Nastasia, Şcheul Darie, Şcheul Domnica, Şcheul Dochiţa Gheorghe F 574/2 CF 13 102 81,60
272 Suceava Ciocăneşti Şcheul Dumitru, Şcheul Agripina F 570/2 CF 16 33 26,40
273 Suceava Ciocăneşti Quirsfeld Ludwig F 95 CF 444 22 17,60
274 Suceava Ciocăneşti Quirsfeld Ludwig A 93 CF 444 18 20,52
275 Suceava Ciocăneşti Lupescu Petru-Pantelimon, Lupescu Elena Raluca F CF 30149 66 52,80
276 Suceava Ciocăneşti Băltianu Ion F 539/3 CF 946 36 28,80
277 Suceava Ciocăneşti Băltianu Emanoil F 539/1 CF 610 89 71,20
278 Suceava Ciocăneşti Leib Schafer F 393/2 CF 145 775 620,00
279 Suceava Ciocăneşti Giosan Constantin, Giosan Aurica Cc, F CF 30192 9 68,49
280 Suceava Ciocăneşti Lupescul Palaghia P 1158/67 CF 117 18 14,40
281 Suceava Ciocăneşti Lupescul Petrea PD 1158/51 CF 616 61 124,44
282 Suceava Ciocăneşti Şcheul Nichifor F 1158/44 CF 601 58 46,40
283 Suceava Ciocăneşti Şcheul Spiridon F CF 30449 252 201,60
284 Suceava Ciocăneşti Şcheul Marcel F 4700/1996 42 33,60
285 Suceava Ciocăneşti Şcheul Marcel F 805/20 CF 297 37 29,60
286 Suceava Ciocăneşti Cajvanari Ştefania Cc CF 30490 9 68,49
287 Suceava Ciocăneşti Cajvanar Doru Cc, F CF 30120 16 121,76
1 2 3 4 5 6 7 8 9
288 Suceava Ciocăneşti Hodiş Spiridon Cc 458 CF 849 20 152,20
289 Suceava Ciocăneşti Ţăran Stela Cc 1382 51 388,11
290 Suceava Ciocăneşti Giosan Nistor F 834/22 Cf 974 52 41,60
291 Suceava Iacobeni Quirsfeld Rosa Franz A 733/3 CF 1005 10 11,40
292 Suceava Iacobeni Fuchs Laurentiu Alberto Cc CF 30686 12 91,32
293 Suceava Iacobeni Zaharanski Franz Andreas, Zaharanski Ana Franz F 703/4 CF1018 83 66,40
TOTAL 82.331 613.354,35


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 493/2014

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 493 din 2014
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 1 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Bună ziua tuturor, vă rog, numele meu este Victoria. doresc repede să folosesc acest mediu pentru a tăia o mărturie despre cum Dumnezeu m-a îndreptat către un împrumutat real care mi-a transformat viața din iarbă în grație, de la săracă la o femeie bogată care se poate lăuda acum cu o viață sănătoasă și bogată fără stres sau dificultăți financiare. După atâtea luni de încercări de a obține un împrumut pe internet, am fost înșelat cu suma de 2.700 de dolari. Am devenit atât de disperată în a obține un împrumut de la un împrumutător legitim, care nu va adăuga la durerile mele, apoi am decis să contactez un prieten a mea care a primit recent un împrumut online, am discutat despre această problemă și, până la concluzia noastră, mi-a spus despre un bărbat numit domnul Elijah, care este CEO al instituțiilor de credit de împrumut. împrumutul a fost aprobat cu ușurință fără stres și s-au făcut toate pregătirile referitoare la transferul împrumutului și în mai puțin de trei (3) zile împrumutul a fost depus în contul meu bancar, am crezut că este o glumă până când am primit un apel de la banca mea că Contul meu a fost creditat cu 70.000,00 dolari. Am devenit atât de fericit că, în cele din urmă, Dumnezeu mi-a răspuns rugăciunile îndreptându-mă către un împrumutător de împrumut adevărat, care a fost capabil să îmi satisfacă dorințele inimii. mulțumiri mari domnului Elijah pentru că mi-a făcut viața rezonabilă, așa că sfătuiesc pe toți cei interesați să primească un împrumut să-l contacteze cu amabilitate prin e-mail (loancreditinstitutions00@gmail.com) sau +393510483991 așa am reușit să-mi obțin împrumutul, așa că am putut să-mi achit facturile. Așadar, mulțumesc, pentru că ați petrecut timp pentru a citi despre povestea mea de succes și mă rog ca Dumnezeu să-și facă voia în viața voastră
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Decretul 118 1994
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor și a garanțiilor necorespunzătoare este întotdeauna o preocupare pentru clienți atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT COMPANY. El a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT COMPANY a fost acreditată de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la o rată a dobânzii de 3%. Am avut privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Emiterea creditului nu ar trebui să împiedice creditul necesar. Serviciile noastre includ: - * Împrumuturi pentru investitori * Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri * Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără verificare de securitate socială și credit, garanție 100%. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vă vom realiza visul. MIDLAND CREDIT COMPANY SPUNE DA când băncile sale spun NU. În cele din urmă, finanțăm companii de credit mici, intermediari, instituții financiare mici, deoarece avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii despre obținerea împrumutului: Vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME E-mail al companiei: midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei este midlandcreditonline.com Motto: Investiții de generații.
ANONIM a comentat Decizia 263 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1322 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 42 2005
    BINE AȚI VENIT: ÎMPRUMUTUL ÎNTRE PERSOANELE SERIOASE ȘI ONESTI ONLINE. Ofertă de împrumut între persoane fizice rapid Împrumut rapid pentru a vă pune capăt grijilor în mai puțin de 72 de ore Sunteți interzis de la banca dvs. și toate încercările dvs. în alte și alte instituții financiare nu au dat nimic până acum din cauza creditului dvs. nepotrivit sau a altora nu mă mai îngrijorează să mă contactați și în mai puțin de 72 de ore la o rată rezonabilă de 2% pe an și cu privire la timpul de rambursare care vă convine vă fac împrumutul care vă va salva viața. Vă rugăm să mă contactați prin e-mail: marialeydi06@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 106 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 493/2014
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu