E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a fost modificat de niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 68 din  5 aprilie 2004

privind punerea in aplicare a regulamentelor Consiliului Concurentei elaborate in baza Legii concurentei nr. 21/1996, cu modificarile si completarile ulterioare

ACT EMIS DE: CONSILIUL CONCURENTEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 374 din 29 aprilie 2004


SmartCity3


    In baza:
    - Decretului nr. 57/2004 pentru numirea membrilor Plenului Consiliului Concurentei;
    - prevederilor art. 21 alin. (4) lit. f), ale art. 28 alin. (1) si (2) si ale art. 29 alin. (1) din Legea concurentei nr. 21/1996, cu modificarile si completarile ulterioare;
    avand in vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ,

    presedintele Consiliului Concurentei emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    In urma adoptarii in plenul Consiliului Concurentei, se pun in aplicare urmatoarele regulamente, prevazute in anexele nr. 1, 2 si 3*) care fac parte integranta din prezentul ordin:
    - Regulamentul privind aplicarea art. 5 alin. (2) din Legea concurentei nr. 21/1996 in cazul intelegerilor verticale;
    - Regulamentul privind exceptarea acordurilor de specializare de la interdictia prevazuta la art. 5 alin. (1) din Legea concurentei nr. 21/1996;
    - Regulamentul privind regimul disciplinar pentru personalul din cadrul Consiliului Concurentei.
------------
    *) Anexele nr. 1, 2 si 3 sunt reproduse in facsimil.

    Art. 2
    Compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Concurentei vor urmari punerea in aplicare a prevederilor prezentului ordin.
    Art. 3
    Prezentul ordin si regulamentele mentionate la art. 1 vor fi publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                   Presedintele Consiliului Concurentei,
                               Mihai Berinde

    ANEXA 1

                              REGULAMENT
privind aplicarea art. 5 alin. (2) din Legea concurentei nr. 21/1996, in cazul intelegerilor verticale

    In temeiul art. 28 alin. (1) si (2) din Legea concurentei nr. 21/1996, cu modificarile si completarile ulterioare,

    Consiliul Concurentei adopta prezentul Regulament:

    Introducere
    Prin intelegere verticala se intelege orice acord sau practica concertata convenite intre doi sau mai multi agenti economici - fiecare operand, in scopul indeplinirii acordului respectiv, la niveluri diferite ale lantului productie-distributie - referitoare la conditiile in care partile pot cumpara, vinde sau revinde anumite produse sau servicii.
    In aceasta categorie se incadreaza acorduri de genul distributiei exclusive (exclusivitate teritoriala, exclusivitate de marca, alocare exclusiva a consumatorilor), distributiei selective, cumpararii exclusive, vanzarii exclusive, francizei, vanzarii conditionate s.a.
    Experienta acumulata pana in prezent in aplicarea Legii concurentei nr. 21/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare lege a permis Consiliului Concurentei sa identifice cadrul general de abordare a intelegerilor verticale care sa asigure protectia, mentinerea si stimularea efectiva a concurentei. Art. 5 alin. (2) din lege reprezinta cadrul legal pentru o asemenea abordare a intelegerilor verticale, avand in vedere atat efectele anticoncurentiale, cat si beneficiile economice ale acestora.
    S-a constatat deja ca anumite intelegeri verticale au efecte economice benefice pe pietele respective, asupra agentilor economici participanti si asupra consumatorilor finali. S-a observat, de asemenea, ca astfel de intelegeri verticale - convenite intre agenti economici cu putere mare de piata sau aplicabile unor piete cu caracteristici speciale - pot avea efecte anticoncurentiale grave. Astfel, beneficiul exceptarii trebuie limitat numai la intelegerile verticale pentru care se poate stabili cu certitudine ca indeplinesc conditiile prevazute la art. 5 alin. (2) din lege.
    Se porneste de la prezumtia ca, atunci cand furnizorul detine pe piata relevanta o cota care nu depaseste 30%, intelegerile verticale care nu contin anumite restrictii cu efecte anticoncurentiale grave pot avea ca efect ameliorarea productiei sau distributiei si conferirea pentru consumatori a unei parti echitabile din profitul care rezulta; in cazul intelegerilor verticale care contin obligatii de vanzare exclusiva, va fi luata in considerare cota de piata a cumparatorului in scopul determinarii efectului global al acestor intelegeri asupra pietei.
    Daca participantii la intelegere (furnizor sau cumparator, dupa caz) detin o cota de piata care depaseste pragul de 30%, nu exista temei sa se considere ca aceste intelegeri verticale antreneaza in general avantaje de natura sa compenseze efectele anticoncurentiale pe care aceste acorduri le produc asupra concurentei.
    In consecinta, intelegerile verticale convenite intre agenti economici a caror cota de piata (furnizor sau cumparator, dupa caz) nu depaseste 30% vor beneficia de exceptare pe categorii, in conformitate cu prevederile prezentului regulament, iar intelegerile verticale convenite intre agenti economici a caror cota de piata (furnizor sau cumparator, dupa caz) depaseste 30% pot beneficia de exceptare individuala, in conformitate cu prevederile Regulamentului pentru aplicarea prevederilor art. 5 si 6 din Legea concurentei nr. 21/1996, privind practicile anticoncurentiale si ale Regulamentului privind forma, continutul si alte detalii referitoare la notificarile prevazute in Regulamentul pentru aplicarea prevederilor art. 5 si 6 privind practicile anticoncurentiale.

    CAP. 1
    Prevederi generale

    Art. 1
    Prezentul regulament se aplica fara sa aduca atingere aplicarii articolului 6 din lege, in ceea ce priveste intelegerile verticale.
    Art. 2
    In sensul prezentului regulament, termenii si expresiile de mai jos semnifica dupa cum urmeaza:
    a) "agenti economici concurenti" sunt furnizori actuali sau potentiali pe aceeasi piata a produsului care cuprinde produse sau servicii pe care cumparatorul le considera interschimbabile sau substituibile cu produsele sau serviciile care fac obiectul intelegerii din punct de vedere al caracteristicilor, pretului si utilizarii acestora;
    b) "obligatia de non-concurenta" reprezinta orice obligatie directa sau indirecta care interzice cumparatorului sa produca, sa cumpere, sa vanda sau sa revanda produse sau servicii furnizate sau prestate de agenti economici concurenti, considerate substituibile sau interschimbabile cu produsele sau serviciile care fac obiectul intelegerii, sau orice obligatie directa sau indirecta care impune cumparatorului sa achizitioneze de la furnizor sau de la un alt agent economic desemnat de catre furnizor mai mult de 80% din achizitiile sale totale - insumand atat produse sau servicii prevazute in contract, cat si produse sau servicii interschimbabile sau substituibile prezente pe piata relevanta - calculate pe baza valorii achizitiilor efectuate in cursul anului precedent;
    c) "obligatia de vanzare exclusiva" reprezinta orice obligatie directa sau indirecta care impune furnizorului sa vanda produsele sau serviciile care fac obiectul intelegerii unui singur cumparator din cadrul unui teritoriu delimitat, in vederea revanzarii sau a unei utilizari specifice;
    d) "sistem de distributie selectiva" este acel sistem de distributie in care furnizorul decide sa vanda produsele sau serviciile prevazute in acord, direct sau indirect, numai distribuitorilor selectionati pe baza unor criterii prestabilite, si in care acesti distribuitori se angajeaza sa nu vanda aceste produse sau servicii altor distribuitori, neautorizati;
    e) "drepturile de proprietate intelectuala" includ drepturile de proprietate industriala, drepturile de autor si drepturile conexe;
    f) "know-how"-ul reprezinta un ansamblu secret, substantial si identificat de informatii practice nebrevetate, rezultat al experientei furnizorului si testate de acesta; in acest context, "secret" semnifica faptul ca know-how-ul, in ansamblul acestuia sau intr-o anume configuratie sau asamblare a componentelor sale, nu este in general cunoscut sau accesibil cu usurinta; "substantial" inseamna ca know-how-ul trebuie sa includa informatii indispensabile pentru cumparator in scopul utilizarii, vanzarii sau revanzarii produselor sau serviciilor prevazute in acord; "identificat" reprezinta faptul ca know-how-ul trebuie sa fie descris intr-o maniera suficient de completa care sa permita sa se verifice daca indeplineste conditiile de confidentialitate si substantialitate;
    g) "cumparator" inseamna un agent economic care, in virtutea unei intelegeri care cade sub incidenta art. 5 alin. (1) din lege cumpara pe cont propriu produse sau servicii in vederea revanzarii lor, ca atare sau modificate;
    h) "intelegere de agent" reprezinta cazul in care o persoana fizica sau juridica (agent/reprezentant) este investita cu puterea de a negocia si/sau de a incheia contracte pe contul altei persoane (comitent/reprezentat), in numele propriu al agentului sau in numele comitentului, in scopul:
    - cumpararii de produse sau servicii de catre comitent sau
    - vanzarii de produse sau servicii furnizate de comitent.
    i) "retele paralele de intelegeri verticale" sunt retele de intelegeri verticale care contin restrictionari avand efecte similare pe piata.

    CAP. 2
    Intelegeri verticale care nu intra sub incidenta art. 5 alin. (1) din lege

    Art. 3
    (1) Conform art. 8 alin. (1) din lege, prevederile art. 5 din lege nu sunt aplicabile agentilor economici sau asociatiilor de agenti economici a caror cifra de afaceri pentru exercitiul financiar precedent convenirii intelegerii verticale nu depaseste plafonul stabilit anual de catre Consiliul Concurentei si cota de piata a fiecarui agent economic implicat in intelegerea verticala nu depaseste 10% pe nici una dintre pietele relevante afectate.
    In ceea ce priveste restrictionarile inacceptabile prevazute la art. 8 alin. (2) din lege, prevederile art. 5 alin. (1) din lege sunt aplicabile si sub pragurile stabilite prin art. 8 alin. (1) din lege.
    (2) Prevederile art. 5 alin. (1) din lege nu sunt aplicabile intelegerilor verticale convenite intre agenti economici care fac parte din acelasi grup, asa cum este acesta definit in "Instructiunile cu privire la calculul cifrei de afaceri in cazurile de comportament anticoncurential, prevazute la art. 5 si 6 din Legea concurentei nr. 21/1996, si in cazurile de concentrare economica".
    (3) Prevederile art. 5 alin. (1) din lege nu sunt aplicabile intelegerilor de agent propriu-zise, asa cum sunt acestea detaliate in "Instructiunile privind aplicarea art. 5 din Legea concurentei nr. 21/1996 in cazul intelegerilor verticale".

    CAP. 3
    Conditiile de exceptare pe categorii

    Art. 4
    (1) In conformitate cu art. 5 alin. (2) din lege si in conditiile prevederilor prezentului regulament, acordurile sau practicile concertate convenite intre doi sau mai multi agenti economici - fiecare operand, in scopul indeplinirii acordului respectiv, la niveluri diferite ale lantului productie-distributie - referitoare la conditiile in care partile pot cumpara, vinde sau revinde anumite produse sau servicii (denumite in continuare "intelegeri verticale") sunt exceptate de la interdictia prevazuta la art. 5 alin. (1) din lege. Prezenta exceptare se aplica in masura in care aceste intelegeri contin restrictii de concurenta care cad sub incidenta art. 5 alin. (1) din lege (denumite in continuare "restrictionari verticale").
    (2) Exceptarea prevazuta la alin. (1) se aplica intelegerilor verticale incheiate intre o asociatie de agenti economici si membrii sai, sau intre o astfel de asociatie si furnizorii sai, doar in cazul in care toti membrii asociatiei sunt comercianti en-detail de produse si sub rezerva ca nici unul dintre acestia, impreuna cu grupul de agenti economici din care face parte, sa nu realizeze o cifra de afaceri totala anuala mai mare de 50 miliarde lei; intelegerile verticale incheiate de catre aceste asociatii sunt acoperite de prezentul regulament, fara a fi prejudiciata aplicarea art. 5 alin. (1) din lege intelegerilor orizontale incheiate de membrii asociatiei si deciziilor adoptate de asociatie.
    (3) Exceptarea prevazuta la alin. (1) se aplica intelegerilor verticale care contin dispozitii cu privire la acordarea drepturilor de proprietate intelectuala catre cumparator sau a dreptului de utilizare a acestora de catre cumparator cu conditia ca aceste prevederi sa nu constituie obiectul principal al acelor intelegeri si sa fie legate in mod direct de utilizarea, vanzarea sau revanzarea de produse sau servicii de catre cumparator sau de catre clientii sai. Exceptarea se aplica respectivelor prevederi sub rezerva ca, in legatura cu produsele sau serviciile prevazute in acord, ele sa nu comporte restrictionari ale concurentei avand obiect sau efect similar cu cele ale restrictionarilor verticale neexceptate in baza prezentului regulament.
    (4) Exceptarea prevazuta la alin. (1) nu se aplica intelegerilor verticale convenite intre agenti economici concurenti; totusi, exceptarea se aplica in cazul in care agentii economici concurenti convin asupra unei intelegeri verticale nereciproce si indeplinesc una din conditiile urmatoare:
    a) cifra de afaceri anuala totala a cumparatorului nu depaseste 100 miliarde lei;
    b) furnizorul este un producator si un distribuitor de bunuri, in timp ce cumparatorul este un distribuitor care nu fabrica produse concurand produsele care fac obiectul acordului;
    c) furnizorul este un prestator de servicii prezent pe mai multe niveluri de comercializare, in timp ce cumparatorul nu furnizeaza servicii concurente la nivelul la care cumpara serviciile prevazute in acord.
    (5) Prezentul regulament nu se aplica intelegerilor verticale care fac obiectul unei alte exceptari pe categorii.
    Art. 5
    Exceptarea prevazuta la art. 4 nu se aplica intelegerilor verticale care, direct sau indirect, separat sau impreuna cu alti factori aflati sub controlul partilor, au ca obiect:
    a) restrangerea libertatii cumparatorului de a-si determina pretul de vanzare, fara a exclude posibilitatea furnizorului de a recomanda un pret de vanzare, cu conditia ca acest pret sa nu reprezinte un pret fix sau minim de vanzare la care s-ar ajunge ca urmare a presiunilor exercitate sau a stimulentelor oferite de oricare dintre parti;
    b) restrictionarea teritoriului in care, sau a clientelei careia cumparatorul poate sa vanda produsele sau serviciile care fac obiectul acordului, cu urmatoarele exceptii:
    - restrictionarea vanzarilor active intr-un teritoriu exclusiv sau catre un grup exclusiv de clienti, rezervate furnizorului sau alocate de catre acesta altui cumparator, cand o astfel de restrictionare nu limiteaza vanzarile facute de clientii cumparatorului;
    - restrictionarea vanzarilor catre consumatorii finali de catre un cumparator care opereaza la nivelul comercializarii en-gros;
    - restrictionarea vanzarilor catre distribuitori neautorizati de catre membrii sistemului de distributie selectiva;
    - restrictionarea libertatii cumparatorului de a vinde partile componente, livrate acestuia de catre furnizor in vederea utilizarii lor in procese de fabricatie, unor clienti care ar putea utiliza aceste componente pentru fabricarea unor produse similare cu cele fabricate de catre furnizor;
    c) restrictionarea vanzarilor active sau a vanzarilor pasive catre consumatorii finali, ale membrilor unui sistem de distributie selectiva care opereaza la nivelul comercializarii en-detail, fara a afecta posibilitatea de a interzice unui membru al sistemului sa opereze in afara spatiilor de comercializare autorizate;
    d) restrictionarea livrarilor incrucisate intre distribuitorii din cadrul unui sistem de distributie selectiva, inclusiv intre distribuitorii care opereaza la niveluri diferite de comercializare;
    e) restrictionarea convenita intre un furnizor de parti componente si un cumparator care le utilizeaza in procese de fabricatie, care limiteaza libertatea furnizorului de a vinde partile componente ca piese de schimb catre consumatori finali, prestatori de reparatii sau alte servicii, neabilitati de catre cumparator pentru prestarea acestor servicii conexe.
    Art. 6
    Exceptarea prevazuta la art. 4 nu se aplica nici uneia din urmatoarele obligatii convenite prin intelegeri verticale:
    a) orice obligatie directa sau indirecta de non-concurenta, a carei durata este nedeterminata sau depaseste cinci ani; o obligatie de non-concurenta care poate fi reinnoita tacit dupa o perioada de cinci ani va fi considerata ca fiind asumata pentru o durata nedeterminata; totusi, aceasta limitare a duratei la cinci ani nu se aplica atunci cand produsele sau serviciile care fac obiectul acordului sunt vandute de catre cumparator in cadrul spatiilor detinute de furnizor sau inchiriate de acesta de la terte parti care nu fac parte din grupul cumparatorului, cu conditia ca durata obligatiei de non-concurenta sa nu depaseasca perioada folosirii spatiilor de catre cumparator;
    b) orice obligatie directa sau indirecta care determina cumparatorul ca, dupa expirarea intelegerii, sa nu fabrice, cumpere, vanda sau revanda produse sau servicii, cu exceptia cazului in care aceasta obligatie:
    - priveste produse sau servicii care sunt in concurenta cu cele care fac obiectul intelegerii;
    - este limitata la spatiile in care cumparatorul a operat pe parcursul intelegerii;
    - este indispensabila pentru protejarea know-how-ului transferat de catre furnizor cumparatorului, cu conditia ca durata unei asemenea obligatii de non-concurenta sa nu depaseasca un an de la expirarea intelegerii; aceasta obligatie cu referire la termenul de un an nu trebuie sa aduca atingere posibilitatii de a interzice utilizarea si dezvaluirea know-how-ului care nu a devenit public, pentru o durata nedeterminata;
    c) orice obligatie directa sau indirecta care determina membrii unui sistem de distributie selectiva sa nu vanda produsele anumitor furnizori concurenti.
    Art. 7
    (1) Sub rezerva prevederilor alin. (2) al prezentului articol, exceptarea prevazuta la art. 4 se aplica in conditiile in care cota de piata detinuta de furnizor nu depaseste 30% din piata relevanta in care vinde produsele sau serviciile.
    (2) In cazul intelegerilor verticale care contin obligatii de vanzare exclusiva, exceptarea prevazuta la art. 4 se aplica in conditiile in care cota de piata detinuta de cumparator nu depaseste 30% din piata relevanta in care cumpara produsele sau serviciile.

    CAP. 4
    Posibilitatea retragerii beneficiului exceptarii pe categorii

    Art. 8
    Atunci cand retele paralele de restrictionari verticale similare acopera mai mult de 50% din piata relevanta, chiar daca fiecare intelegere verticala care comporta restrictii specifice privind aceasta piata relevanta indeplineste conditiile de exceptare prin incadrarea in categoria definita la art. 4 alin. (1) din prezentul regulament, Consiliul Concurentei poate decide retragerea beneficiului exceptarii stabilit prin prezentul regulament si tratarea acestora in contextul exceptarii individuale.
    Art. 9
    In cazul in care se constata ca o intelegere verticala careia i se aplica prezentul regulament are totusi efecte incompatibile cu conditiile prevazute de art. 5 alin. (2), sau daca agentii economici sau asociatiile de agenti economici care invoca beneficiul exceptarii stabilit prin prezentul regulament nu pot face dovada indeplinirii conditiilor prevazute la capitolul III, Consiliul Concurentei poate decide retragerea beneficiului exceptarii stabilit prin prezentul regulament si tratarea respectivei intelegeri verticale in contextul exceptarii individuale.

    CAP. 5
    Aspecte cu privire la calculul cifrei de afaceri si al cotei de piata

    Art. 10
    (1) Cota de piata prevazuta la art. 7 alin. (1) din prezentul regulament se calculeaza, dupa caz, pe baza valorii sau volumului vanzarilor pe piata a produselor sau serviciilor care fac obiectul intelegerii, cat si a altor produse sau servicii vandute de catre furnizor pe care cumparatorul le considera ca fiind substituibile din punct de vedere al caracteristicilor, a pretului si a destinatiei acestora. In scopul aplicarii art. 7 alin. (2) din prezentul regulament, pentru calcularea cotei de piata sunt utilizate, dupa caz, valoarea sau volumul cumpararilor pe piata.
    (2) In scopul aplicarii pragului prevazut la art. 7, se aplica urmatoarele reguli:
    a) cota de piata se calculeaza pe baza datelor referitoare la anul calendaristic anterior convenirii acordului;
    b) cota de piata include orice produse si servicii furnizate distribuitorilor integrati, in scopul vanzarii;
    c) in cazul in care cota de piata este mai mare de 30%, dar nu depaseste 35%, exceptarea pe categorii continua sa se aplice timp de doi ani calendaristici consecutivi care urmeaza anului in care pragul a depasit 30%;
    d) in cazul in care cota de piata depaseste 35%, exceptarea pe categorii continua sa se aplice timp de un an calendaristic consecutiv anului in care cota de 35% a fost depasita;
    e) beneficiile prevazute la literele c) si d) nu se pot combina astfel incat sa se depaseasca o perioada de doi ani calendaristici.
    (3) In analiza pe care agentii economici o vor face pentru stabilirea cotei de piata in vederea compararii cu pragul prevazut la art. 7 al prezentului regulament se vor aplica si "Instructiunile cu privire la definirea pietei relevante, in scopul stabilirii partii substantiale de piata".
    Art. 11
    (1) In scopul calcularii cifrei de afaceri totale anuale in sensul art. 4 alin. (2) si (4) lit. a) din prezentul regulament, se vor aplica prevederile continute in "Instructiunile cu privire la calculul cifrei de afaceri in cazurile de comportament anticoncurential, prevazute la art. 5 si 6 din Legea concurentei nr. 21/1996, si in cazurile de concentrare economica".
    (2) Exceptarea pe categorii ramane aplicabila daca, timp de doi ani financiari consecutivi, plafonul cifrei de afaceri anuale totale nu este depasit cu mai mult de 10% .

    CAP. 6
    Procedura de stabilire a exceptarii pe categorii

    Art. 12
    In baza prevederilor art. 5 alin. (5) din lege, intelegerile verticale care intra sub incidenta art. 5 alin. (1) si indeplinesc conditiile prevazute la capitolul III sunt considerate legale, fara obligatia notificarii sau obtinerii unei decizii din partea Consiliului Concurentei. Agentii economici sau asociatiile de agenti economici care invoca beneficiul exceptarii stabilit prin prezentul regulament sunt tinuti sa faca dovada indeplinirii conditiilor prevazute la capitolul III.
    Art. 13
    In vederea stabilirii aplicabilitatii prevederilor prezentului regulament, prezumtia de legalitate se va baza pe analiza pe care agentii economici participanti la o intelegere verticala o vor face in conformitate cu <<Instructiunile privind aplicarea art. 5 din Legea concurentei nr. 21/1996 in cazul intelegerilor verticale>>, atat in ceea ce priveste incidenta cu prevederile art. 5 alin. (1), cat si in ceea ce priveste indeplinirea conditiilor prevazute la capitolul III.

    CAP. 7
    Exceptari individuale

    Art. 14
    Urmatoarele intelegeri verticale care cad sub incidenta art. 5 alin. (1) din lege vor fi tratate de catre Consiliul Concurentei drept cazuri individuale, urmarindu-se indeplinirea conditiilor de la art. 5 alin. (2) din lege si a procedurilor prevazute in cazul dispensei in "Regulamentul pentru aplicarea prevederilor art. 5 si 6 din Legea concurentei nr. 21/1996, privind practicile anticoncurentiale" si ale "Regulamentului privind forma, continutul si alte detalii referitoare la notificarile prevazute in Regulamentul pentru aplicarea prevederilor art. 5 si 6 privind practicile anticoncurentiale":
    - intelegerile in care furnizorul, respectiv cumparatorul, are o cota de piata care depaseste pragul de 30% prevazut la art. 7 sau
    - intelegerile in care cifra de afaceri totala a agentilor economici implicati depaseste pragurile valorice prevazute la art. 4 alin. (2) si (4) lit. a), cu indeplinirea prevederilor art. 11 sau
    - intelegerile care nu beneficiaza de incadrarea in categoria exceptata prin prezentul regulament, in conformitate cu prevederile art. 8 si 9.

    CAP. 8
    Dispozitii comune si finale

    Art. 15
    (1) In aplicarea prezentului regulament, referirea la "agent economic", "furnizor" si "cumparator" include si agentii economici care fac parte din grupul fiecaruia din acestia.
    (2) Agentii economici care fac parte dintr-un grup sunt definiti in "Instructiunile cu privire la calculul cifrei de afaceri in cazurile de comportament anticoncurential, prevazute la art. 5 si 6 din Legea concurentei nr. 21/1996, si in cazurile de concentrare economica".
    Art. 16
    Plafoanele valorice, stabilite conform dispozitiilor art. 4 alin. (2) si alin. (4) prin raportare la cifra de afaceri, vor fi actualizate periodic prin ordin al Presedintelui Consiliului Concurentei, tinandu-se seama de evolutia indicelui general al preturilor si tarifelor.
    Art. 17
    Exceptarile acordate inainte de intrarea in vigoare a prezentului regulament, prin decizie a Consiliului Concurentei, raman valabile pana la expirarea perioadei de exceptare, respectiv a valabilitatii deciziei.
    Art. 18
    (1) Prezentul regulament intra in vigoare la data publicarii acestuia in Monitorul Oficial al Romaniei.
    (2) La data intrarii in vigoare a prezentului regulament se abroga Regulamentul privind aplicarea art. 5 alin. (2) din Legea concurentei nr. 21/1996 in cazul intelegerilor verticale, pus in aplicare prin Ordinul Presedintelui Consiliului Concurentei nr. 103/2002, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 591 bis din 9 august 2002.

    ANEXA 2

                                REGULAMENT
privind exceptarea acordurilor de specializare de la interdictia prevazuta la art. 5 alin. (1) din Legea concurentei nr. 21/1996

    In temeiul art. 28 alin. (1) si (2) din Legea concurentei nr. 21/1996, cu modificarile si completarile ulterioare,

    Consiliul Concurentei adopta prezentul regulament:

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Obiectul si domeniul de aplicare al regulamentului
    (1) In conformitate cu prevederile art. 5 alin. (3) din Legea concurentei nr. 21/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare lege, beneficiul exceptarii unor categorii de intelegeri, decizii luate de asociatii de agenti economici sau practici concertate de la interdictia prevazuta la art. 5 alin. (1) se stabileste prin regulament al Consiliului Concurentei, in conditiile art. 5 alin. (2) din Legea concurentei nr. 21/1996.
    (2) Prezentul regulament, inscris in logica unei abordari economice, urmareste sa satisfaca doua exigente: sa asigure protectia eficienta a concurentei si sa ofere agentilor economici o siguranta juridica adecvata. Aceste obiective trebuie sa fie indeplinite tinand cont de necesitatea de a simplifica, pe cat posibil, supravegherea administrativa si cadrul legislativ. Se porneste de la prezumtia ca sub un anumit nivel al cotei de piata, efectele pozitive ale acordurilor de specializare compenseaza eventualele lor efecte negative asupra concurentei, putand fi exceptate, conform prevederilor art. 5 alin. (2) din lege.
    (3) Acordurile de specializare, astfel cum sunt definite in prezentul regulament, genereaza in mod normal avantaje economice sub forma economiilor de scara si de scop, a unor tehnologii de productie imbunatatite, asigurand utilizatorului o parte echitabila a profitului rezultat, atunci cand cota de piata detinuta de agentii economici in cauza nu depaseste 20% .
    (4) Prezentul regulament nu excepteaza acordurile ce contin restrictionari care nu sunt absolut necesare pentru obtinerea avantajelor economice scontate. Anumite restrictionari grave ale concurentei, cum ar fi fixarea preturilor, limitarea productiei sau a distributiei si impartirea pietei sau a clientilor sunt excluse de la beneficiul exceptarii pe categorii, prevazut prin prezentul regulament, oricare ar fi cota de piata a agentilor economici in cauza.
    (5) Intrucat acordurile de specializare unilaterala incheiate intre agenti economici neconcurenti pot beneficia de exceptarea pe categorii prevazuta prin "Regulamentul privind aplicarea art. 5 alin. (2) din Legea concurentei nr. 21/1996 in cazul intelegerilor verticale", aplicarea prezentului regulament se limiteaza, in privinta acordurilor de specializare unilaterala, la acordurile incheiate intre concurenti.
    (6) Pentru a avea certitudinea ca avantajele specializarii se concretizeaza fara ca vreuna din parti sa abandoneze piata din aval la nivelul productiei, acordurile de specializare unilaterala sau reciproca nu intra sub incidenta prezentului regulament decat in cazul in care prevad obligatii de vanzare si/sau de cumparare.
    Aceste angajamente pot fi exclusive, fara ca aceasta conditie sa fie obligatorie.
    (7) Sunt incluse, de asemenea, in domeniul de aplicare a prezentului regulament toate tipurile de acorduri incheiate intre agenti economici care au convenit specializarea in productie sau in prestarea de servicii. Exceptarea pe categorii se aplica, de asemenea, clauzelor din acordurile de specializare care nu constituie principalul obiect al acestor acorduri, dar sunt direct legate si necesare pentru implementarea acordurilor, precum si anumitor aranjamente conexe, in materie de cumparare si comercializare.
    (8) In cazul acordurilor de specializare incheiate intre agentii economici a caror cota de piata cumulata depaseste pragul de 20% nu exista certitudinea ca indeplinesc conditiile de exceptare prevazute la art. 5 alin. (2) din lege si, ca urmare, Consiliul Concurentei va evalua individual aceste acorduri, in conformitate cu "Regulamentul pentru aplicarea prevederilor art. 5 si 6 din Legea concurentei nr. 21/1996 privind practicile anticoncurentiale" si cu "Regulamentul privind forma, continutul si alte detalii referitoare la notificarile prevazute in Regulamentul pentru aplicarea prevederilor art. 5 si 6 privind practicile anticoncurentiale", prin luarea in considerare a mai multor factori, intre care structura pietei relevante fiind cel mai important.
    (9) Prevederile art. 5 alin. (1) din lege nu sunt aplicabile acordurilor de specializare incheiate intre agenti economici membri ai aceluiasi grup, asa cum este definita notiunea de "grup" in "Instructiuni cu privire la calculul cifrei de afaceri in cazurile de comportament anticoncurential, prevazute la art. 5 alin. (1) din Legea concurentei nr. 21/1996 si in cazurile de concentrare economica".
    (10) In cazurile particulare in care acordurile care intra sub incidenta prezentului regulament au totusi efecte incompatibile cu prevederile art. 5 alin. (2) din lege, Consiliul Concurentei poate retrage beneficiul exceptarii pe categorii.
    (11) Prezentul regulament se aplica fara sa aduca atingere aplicarii art. 6 din lege.
    Art. 2
    Principiile exceptarii
    (1) Beneficiul exceptarii pe categorii va fi limitat la acordurile pentru care se poate admite cu suficienta certitudine ca indeplinesc conditiile prevazute la art. 5 alin. (2) din lege.
    (2) Acordurile de specializare in domeniul productiei duc, in general, la ameliorarea productiei sau distributiei produselor, dat fiind ca agentii economici in cauza pot sa-si concentreze activitatile in directia fabricarii anumitor produse, lucrand astfel mai eficient si oferind aceste produse la preturi mai avantajoase. Se poate considera ca si acordurile de specializare in domeniul prestarii de servicii genereaza, in mod normal, astfel de imbunatatiri. In conditiile unei concurente efective, utilizatorii primesc o parte echitabila din profitul obtinut prin preturi reale mai mici.
    (3) Aceste avantaje decurg din acordurile in baza carora unul din participanti renunta in favoarea altuia la fabricarea anumitor produse sau furnizarea anumitor servicii (specializare unilaterala), din acordurile in care fiecare dintre participanti renunta in favoarea unui alt participant la fabricarea anumitor produse sau la furnizarea anumitor servicii (specializare reciproca) si din acordurile potrivit carora participantii se angajeaza sa produca impreuna anumite produse sau sa furnizeze impreuna anumite servicii (productie in comun).
    (4) Pragul cotei de piata, excluderea unor acorduri de la beneficiul exceptarii prevazut prin prezentul regulament, precum si conditiile carora se subordoneaza exceptarile garanteaza, in general, ca acordurile carora li se aplica exceptarea pe categorii nu dau posibilitatea partilor sa elimine concurenta pe o parte substantiala a pietei produselor sau serviciilor in cauza.

    CAP. 2
    Conditii de exceptare

    Art. 3
    Obiectul exceptarii
    (1) Conform prevederilor art. 5 alin. (2) din lege si ale prezentului regulament, interdictiile prevazute la art. 5 alin. (1) din lege nu se aplica urmatoarelor acorduri care sunt incheiate intre doi sau mai multi agenti economici (denumiti in continuare parti) si care stipuleaza conditiile in care acestia se specializeaza in fabricarea produselor (denumite in continuare acorduri de specializare):
    a) acordurile de specializare unilaterala, prin care una dintre parti accepta sa inceteze sau sa se abtina de la a fabrica anumite produse si se angajeaza sa le cumpere de la un agent economic concurent, acesta din urma angajandu-se sa fabrice si sa furnizeze aceste produse;
    b) acordurile de specializare reciproca, prin care doua sau mai multe parti se angajeaza, pe baza de reciprocitate, sa inceteze sau sa se abtina de la fabricarea anumitor produse, care nu sunt aceleasi, si sa le cumpere de la alte parti, care se angajeaza sa le furnizeze;
    c) acordurile de productie in comun, prin care doua sau mai multe parti accepta sa fabrice anumite produse in comun.
    Aceasta exceptare se aplica in masura in care astfel de acorduri de specializare contin restrictionari ale concurentei care cad sub incidenta art. 5 alin. (1) din Legea concurentei nr. 21/1996.
    (2) Exceptarea prevazuta la alin. (1) se aplica si clauzelor prevazute in acordurile de specializare care nu constituie principalul obiect al acestor acorduri, dar sunt direct legate de acestea si sunt necesare pentru implementarea lor, cum ar fi clauzele privind cesiunea sau utilizarea drepturilor de proprietate intelectuala. Exceptarea nu se aplica, totusi, clauzelor care au acelasi obiect cu restrictionarile concurentei prevazute la art. 7 alin. (1).
    Art. 4
    Definitii
    In sensul prezentului regulament, urmatorii termeni se definesc astfel:
    a) acord - o intelegere, o decizie a unei asociatii de agenti economici sau o practica concertata;
    b) agenti economici participanti - agentii economici parti la acord si agentii economici legati de acestia;
    c) agenti economici legati:
    1) agenti economici la care o parte la acord, direct sau indirect:
    i) are puterea de a exercita mai mult de jumatate din drepturile de vot;
    ii) are puterea de a desemna mai mult de jumatate din membrii consiliului de administratie sau ai organismelor care ii reprezinta legal;
    iii) are dreptul de a administra afacerile agentului economic;
    2) agenti economici care dispun, direct sau indirect, de drepturile sau de puterile enumerate la pct. 1) asupra unui agent economic parte la acord;
    3) agenti economici asupra carora un agent economic prevazut la pct. 2) are, direct sau indirect, drepturile sau puterile enumerate la pct. 1);
    4) agenti economici la care una din partile la acord, impreuna cu unul sau mai multi agenti economici dintre cei enumerati la pct. 1), 2) si 3), sau la care doi sau mai multi dintre cei din urma, detin impreuna drepturile si puterile enumerate la pct. 1);
    5) agenti economici la care drepturile si puterile enumerate la pct. 1) sunt detinute impreuna de:
    i) partile la acord sau, corespunzator, agentii economici mentionati la pct. 1) - 4);
    ii) una sau mai multe dintre partile la acord, sau unul sau mai multi dintre agentii economici legati de acestea, mentionati la pct. 1) - 4) si una sau mai multe parti terte.
    d) produs - un produs si/sau un serviciu, incluzand atat produse/servicii intermediare, cat si finale, cu exceptia distributiei si a serviciilor de inchiriere.
    e) productie - fabricarea de produse sau prestarea de servicii, incluzand productia prin subcontractare.
    f) piata relevanta - piata produsului si piata (pietele) geografica (geografice) carora produsele, obiect al acordului de specializare, le apartin.
    g) agent economic concurent - un agent economic activ pe piata relevanta (un concurent actual) sau un agent economic care ar putea, in mod real, sa realizeze investitiile suplimentare necesare, astfel incat sa poata intra pe piata relevanta, ca raspuns la o crestere mica, dar de durata, a preturilor pe piata (concurent potential).
    h) obligatie de livrare exclusiva - obligatia de a nu livra produsul care face obiectul acordului de specializare unui agent economic concurent, care nu este parte la acord.
    i) obligatie de cumparare exclusiva - obligatia de a cumpara produsul care face obiectul acordului de specializare doar de la partea cu care s-a convenit livrarea.
    Art. 5
    Acorduri de cumparare si comercializare
    Exceptarea prevazuta la art. 3 se aplica si in cazurile in care:
    a) partile accepta o obligatie de cumparare si/sau livrare exclusiva in contextul unui acord de specializare unilaterala sau reciproca ori al unui acord de productie in comun, sau
    b) partile nu vand independent produsele care fac obiectul unui acord de specializare, dar realizeaza distributia in comun sau convin sa numeasca un distribuitor tert, in conditii de exclusivitate sau de neexclusivitate, in contextul unui acord de productie in comun, cu conditia ca partea terta sa nu fie un agent economic concurent.
    Art. 6
    Pragul cotei de piata
    Exceptarea prevazuta la art. 3 se va aplica cu conditia ca partile la acord sa nu detina o cota de piata cumulata mai mare de 20% pe piata relevanta.
    Art. 7
    Acorduri carora nu li se aplica exceptarea
    (1) Exceptarea prevazuta la art. 3 nu se aplica acordurilor care, direct sau indirect, in mod independent sau in combinatie cu alti factori aflati sub controlul partilor, au ca obiect:
    a) fixarea preturilor la vanzarea produselor catre terti;
    b) limitarea productiei sau a volumului vanzarilor; sau impartirea pietelor sau a clientilor.
    (2) Prevederile alin. 1 nu se aplica:
    a) clauzelor privind volumul de produse convenit in cadrul acordurilor de specializare unilaterala sau reciproca, precum si clauzelor privind fixarea capacitatilor si a volumului productiei realizate in comun in cadrul acordurilor de productie in comun;
    b) stabilirii planului de vanzari si fixarii preturilor pentru produsele unei societati in comun, vandute clientilor directi potrivit prevederilor art. 5 lit. b).
    Art. 8
    Aplicarea pragului cotei de piata
    (1) Aplicarea conditiei referitoare la pragul cotei de piata prevazute la art. 6 se face cu respectarea urmatoarelor reguli:
    a) cota de piata se va calcula pe baza valorii vanzarilor; daca datele referitoare la valoarea vanzarilor pe piata nu sunt disponibile, se pot folosi estimari pentru stabilirea cotei de piata a agentilor economici participanti, utilizand alte informatii credibile de piata, inclusiv volumul vanzarilor;
    b) cota de piata se va calcula pe baza realizarilor agentilor economici participanti, in anul financiar precedent incheierii acordului;
    c) cota de piata detinuta de agentii economici prevazuti la art. 4 lit. c) pct. 5) se va repartiza in mod egal tuturor agentilor economici care au drepturile sau puterile prevazute la art. 4 lit. c) pct. 1).
    (2) Daca initial cota de piata prevazuta la art. 6 este sub 20%, dar creste ulterior peste acest nivel, fara sa depaseasca 25%, exceptarea prevazuta la art. 3 se va aplica in continuare, pentru urmatorii 2 ani calendaristici consecutivi, ulteriori anului in care s-a depasit pentru prima data pragul de 20% .
    (3) Daca initial cota de piata prevazuta la art. 6 este sub 20%, dar creste ulterior peste nivelul de 25%, exceptarea prevazuta la art. 3 se va aplica in continuare, pentru anul calendaristic urmator anului in care s-a depasit pentru prima data pragul de 25% .
    (4) Perioadele de exceptare de care au beneficiat agentii economici participanti, in aplicarea alin. (2) si (3), nu se vor cumula, astfel incat sa se depaseasca o perioada de 2 ani calendaristici.
    Art. 9
    Retragerea beneficiului exceptarii
    Consiliul Concurentei poate retrage beneficiul exceptarii stabilit conform prezentului regulament, atunci cand constata ca:
    a) acordul nu a avut efectele de eficientizare preconizate, sau consumatorilor nu li s-a asigurat un avantaj corespunzator celui realizat de partile la acord, sau
    b) produsele care fac obiectul specializarii nu se confrunta pe piata romaneasca, sau pe o parte substantiala a ei, cu o concurenta reala din partea unor produse identice sau substituibile, din punctul de vedere al caracteristicilor, pretului si utilizarii date acestora de catre consumatori, sau
    c) agentii economici sau asociatiile de agenti economici care invoca beneficiul exceptarii stabilit prin prezentul regulament nu pot face dovada indeplinirii conditiilor prevazute la capitolul II.

    CAP. 3
    Procedura de stabilire a exceptarii pe categorii

    Art. 10
    In baza prevederilor art. 5 alin. (5) din lege, acordurile de specializare care intra sub incidenta art. 5 alin. (1) si indeplinesc conditiile prevazute la capitolul II sunt considerate legale, fara obligatia notificarii sau obtinerii unei decizii din partea Consiliului Concurentei. Agentii economici sau asociatiile de agenti economici care invoca beneficiul exceptarii stabilit prin prezentul regulament sunt tinuti sa faca dovada indeplinirii conditiilor prevazute la capitolul II.
    Art. 11
    In vederea aplicarii prevederilor prezentului regulament, prezumtia de legalitate se va intemeia pe analiza pe care agentii economici participanti la un acord de specializare o vor realiza in conformitate cu <<Instructiunile privind aplicarea art. 5 din Legea concurentei nr. 21/1996 in cazul acordurilor de cooperare pe orizontala>>, atat in ceea ce priveste incidenta cu prevederile art. 5 alin. (1), cat si referitor la indeplinirea conditiilor prevazute la capitolul II.
    Art. 12
    In analiza pe care agentii economici o vor face pentru stabilirea cotei de piata in vederea compararii cu pragul prevazut la art. 6 se vor aplica "Instructiunile cu privire la definirea pietei relevante, in scopul stabilirii partii substantiale de piata".
    Art. 13
    In cazul neindeplinirii conditiilor de exceptare, partile implicate pot, fie sa renegocieze acordul de specializare, astfel incat sa se incadreze in prevederile prezentului regulament, fie sa inainteze cerere de dispensa pentru exceptare individuala.

    CAP. 4
    Dispozitii finale

    Art. 14
    Dispozitii comune si finale
    (1) Prezentul regulament intra in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei.
    (2) Exceptarile acordate inainte de intrarea in vigoare a prezentului regulament, prin decizie a Consiliului Concurentei, raman valabile pana la expirarea perioadei de exceptare, respectiv a valabilitatii deciziei.
    (3) Pe data intrarii in vigoare a prezentului regulament, "Regulamentul privind acordarea exceptarii acordurilor de specializare de la interdictia prevazuta la art. 5 alin. (1) din Legea concurentei nr. 21/1996", publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 591 bis din 09 august 2002, se abroga.

    ANEXA 3

    Regulament privind regimul disciplinar pentru personalul din cadrul Consiliului Concurentei

    In temeiul art. 28 alin. (2) lit. h) din Legea concurentei nr. 21/1996, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 88 din 30 aprilie 1996, cu modificarile ulterioare, Consiliul Concurentei adopta in plenul sau prezentul regulament privind regimul disciplinar al personalului Consiliului Concurentei.

    CAP. 1
    Prevederi generale

    Art. 1
    Regulamentul privind regimul disciplinar pentru personalul din cadrul Consiliului Concurentei, in continuare regulament, priveste desfasurarea activitatii personalului din cadrul Consiliului Concurentei, autoritate administrativa autonoma in domeniul Concurentei, cu personalitate juridica, infiintata in baza Legii concurentei nr. 21/1996, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 2
    Prevederile prezentului regulament se aplica celor doua categorii de personal din cadrul Consiliului Concurentei, respectiv functionarilor publici si personalului contractual.
    Art. 3
    Respectarea regulilor stabilite prin acest regulament nu exonereaza personalul Consiliului Concurentei de aplicarea legislatiei in vigoare pentru categoria din care face parte, de indeplinirea atributiilor stabilite prin Regulamentul de organizare, functionare si procedura al Consiliului Concurentei si in fisele postului si de respectarea obligatiilor asumate in conformitate cu prevederile contractului individual de munca.

    CAP. 2
    Reglementari privind regimul disciplinar aplicabil functionarilor publici din cadrul Consiliului Concurentei

    Art. 4
    Functionarii publici din cadrul Consiliului Concurentei au obligatia de a-si indeplini cu profesionalism, loialitate si in mod constiincios indatoririle de serviciu si de a se abtine de la orice fapta care ar putea sa aduca prejudicii institutiei in care isi desfasoara activitatea. Principiile care stau la baza desfasurarii activitatii functionarilor publici din cadrul Consiliului Concurentei sunt:
    a) legalitate, impartialitate si obiectivitate;
    b) transparenta;
    c) eficienta si eficacitate;
    d) responsabilitate;
    e) orientare catre cetatean;
    f) stabilitate in exercitarea functiei publice;
    g) subordonare ierarhica.
    Art. 5
    (1) Functionarii publici din cadrul Consiliului Concurentei au obligatia ca, in exercitarea atributiilor ce le revin, sa se abtina de la exprimarea sau manifestarea publica a convingerilor si preferintelor lor politice, sa nu favorizeze vreun partid politic si sa nu participe la activitati politice in timpul programului de lucru.
    (2) Este interzisa participarea acestora in compunerea organelor de conducere ale partidelor politice.
    (3) Functionarii publici din cadrul Consiliului Concurentei care detin functia specifica de inspectori de concurenta nu pot face parte din partide politice, in conformitate cu dispozitiile Legii concurentei nr. 21/1996, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 6
    (1) Functionarii publici au obligatia sa pastreze secretul de stat, secretul de serviciu, precum si confidentialitatea in legatura cu faptele, informatiile sau documentele de care iau cunostinta in exercitarea functiei publice, in conditiile legii, cu exceptia informatiilor de interes public.
    (2) Functionarii publici au obligatia sa respecte intocmai regimul juridic al conflictului de interese si al incompatibilitatilor, stabilite potrivit legii.
    Art. 7
    (1) Functionarul public este obligat sa rezolve in termenele legale lucrarile repartizate, precum si sa se conformeze dispozitiilor primite de la superiorii ierarhici, fiindu-le interzis sa primeasca direct cereri a caror rezolvare intra in competenta lor sau sa discute direct cu petentii, cu exceptia celor carora le sunt stabilite asemenea atributii, precum si sa intervina pentru solutionarea acestor cereri.
    (2) Indeplinirea dispozitiilor primite de la superiorul ierarhic poate fi refuzata de catre functionarul public numai daca le considera ilegale, cu precizarea scrisa a motivelor refuzului.
    (3) Daca cel care a emis dispozitia o formuleaza in scris, functionarul public este obligat sa o execute, cu exceptia cazului in care aceasta este vadit ilegala.
    (4) Functionarul public are indatorirea sa aduca astfel de situatii la cunostinta superiorului ierarhic al persoanei care a emis dispozitia.
    Art. 8
    Functionarii publici care detin o functie de conducere in cadrul compartimentelor de specialitate si functionale sunt obligati sa sprijine propunerile si initiativele motivate ale personalului din subordine, in vederea imbunatatirii activitatii Consiliului Concurentei.
    Art. 9
    (1) Incalcarea cu vinovatie de catre functionarii publici din cadrul Consiliului Concurentei a indatoririlor corespunzatoare functiei publice pe care o detin si a normelor de conduita profesionala si civica constituie abatere disciplinara si atrage raspunderea disciplinara a acestora.
    (2) Constituie abateri disciplinare urmatoarele fapte:
    a) intarzierea sistematica in efectuarea lucrarilor;
    b) neglijenta repetata in rezolvarea lucrarilor;
    c) absente nemotivate de la serviciu;
    d) nerespectarea in mod repetat a programului de lucru;
    e) interventiile sau staruintele pentru solutionarea unor cereri in afara cadrului legal;
    f) nerespectarea secretului profesional sau a confidentialitatii lucrarilor cu acest caracter;
    g) manifestari care aduc atingere prestigiului Consiliului Concurentei;
    h) desfasurarea in timpul programului de lucru a unor activitati cu caracter politic;
    i) refuzul de a indeplini atributiile de serviciu;
    j) incalcarea prevederilor legale referitoare la indatoriri, incompatibilitati, conflicte de interese si interdictii stabilite prin lege pentru functionarii publici;
    k) stabilirea de catre functionarii publici de executie de relatii directe cu petentii in vederea solutionarii cererilor acestora.
    l) fumatul in incinta institutiei, in alte spatii decat cele special destinate, precum si incalcarea regulilor de igiena si securitate;
    m) intrarea si ramanerea in institutie sub influenta bauturilor alcoolice.
    Art. 10
    (1) In cadrul Consiliului Concurentei functioneaza Comisia de disciplina, constituita in conformitate cu dispozitiile legale, care cerceteaza faptele sesizate ca abateri disciplinare si propune sanctiunile disciplinare aplicabile functionarilor publici care le-au savarsit.
    (2) Activitatea comisiei de disciplina are la baza urmatoarele principii:
    a) prezumtia de nevinovatie, conform careia se prezuma ca functionarul public este nevinovat atat timp cat vinovatia sa nu a fost dovedita;
    b) garantarea dreptului la aparare, conform careia se recunoaste dreptul functionarului public de a fi audiat, de a prezenta dovezi in apararea sa si de a fi asistat de un aparator sau de a fi reprezentat;
    c) celeritatea procedurii, care presupune obligatia comisiei de disciplina de a proceda fara intarziere la solutionarea cauzei, cu respectarea drepturilor persoanelor implicate si a regulilor prevazute de legislatia referitoare la statutul functionarului public;
    d) contradictorialitatea, care presupune asigurarea posibilitatii persoanelor aflate pe pozitii divergente de a se exprima cu privire la orice act sau fapt care are legatura cu abaterea disciplinara pentru care a fost sesizata comisia de disciplina;
    e) proportionalitatea, conform careia trebuie respectat un raport corect intre gravitatea abaterii disciplinare, circumstantele savarsirii acesteia si sanctiunea disciplinara propusa sa fie aplicata;
    f) legalitatea sanctiunii, conform careia comisia de disciplina nu poate propune decat sanctiunile disciplinare prevazute de lege;
    g) unicitatea sanctiunii, conform careia pentru o abatere disciplinara nu se poate aplica decat o singura sanctiune disciplinara.
    Art. 11
    Comisia de disciplina are urmatoarele atributii principale:
    a) cerceteaza abaterile disciplinare pentru care a fost sesizata;
    b) propune aplicarea uneia dintre sanctiunile disciplinare prevazute la art. 15 alin. (1) lit. b) - e);
    c) propune mentinerea, modificarea sau anularea sanctiunii disciplinare aplicate in conditiile prevazute la art. 15 alin. (1) lit. a) in cazul in care aceasta masura a fost contestata la presedintele Consiliului Concurentei;
    d) intocmeste rapoarte cu privire la fiecare cauza pentru care a fost sesizata, pe care le inainteaza presedintelui Consiliului Concurentei.
    Art. 12
    (1) Sesizarea indreptata impotriva unui functionar public din cadrul Consiliului Concurentei se adreseaza comisiei de disciplina a institutiei.
    (2) In cazul in care sesizarea a fost adresata presedintelui Consiliului Concurentei ori conducatorului compartimentului in care isi desfasoara activitatea functionarul public a carui fapta este sesizata, acesta are obligatia sa o transmita de indata comisiei de disciplina.
    (3) Sesizarea se poate face in termen de cel mult 15 zile lucratoare de la data luarii la cunostinta de catre presedintele Consiliului Concurentei, conducatorul compartimentului sau persoana care se considera vatamata de fapta unui functionar public, dar nu mai tarziu de doua luni de la data savarsirii faptei care constituie abatere disciplinara.
    (4) Functionarul public a carui fapta se cerceteaza se infatiseaza personal in fata comisiei de disciplina. Functionarul public isi poate exercita dreptul la aparare prin asistarea de catre un avocat sau prin reprezentare.
    Art. 13
    (1) La individualizarea sanctiunii disciplinare se va tine seama de cauzele si gravitatea abaterii disciplinare, imprejurarile in care aceasta a fost savarsita, gradul de vinovatie si consecintele abaterii, comportarea generala in timpul serviciului a functionarului public, precum si de existenta in antecedentele acestuia a altor sanctiuni disciplinare.
    (2) Sanctiunile disciplinare se aplica in termen de cel mult 6 luni de la data savarsirii abaterilor.
    Art. 14
    (1) Comisia de disciplina poate sa propuna:
    a) sanctiunea disciplinara aplicabila, in cazul in care s-a dovedit savarsirea abaterii disciplinare de catre functionarul public;
    b) clasarea sesizarii, atunci cand nu se confirma savarsirea unei abateri disciplinare.
    (2) In cazul in care comisia de disciplina are indicii ca fapta savarsita de functionarul public poate fi considerata infractiune, propune presedintelui Consiliului Concurentei sesizarea organelor de cercetare penala. Presedintele Consiliului Concurentei va sesiza de indata organele de cercetare penala.
    Art. 15
    (1) Sanctiunile disciplinare sunt:
    a) mustrare scrisa;
    b) diminuarea drepturilor salariale cu 5 - 20% pe o perioada de pana la 3 luni;
    c) suspendarea dreptului de avansare in gradele de salarizare sau, dupa caz, de promovare in functia publica pe o perioada de la 1 la 3 ani;
    d) trecerea intr-o functie publica inferioara pe o perioada de pana la un an, cu diminuarea corespunzatoare a salariului;
    e) destituirea din functia publica.
    (2) Sanctiunea disciplinara prevazuta la art. 15 alin. (1) lit. a) se poate aplica direct de catre presedintele Consiliului Concurentei, la propunerea conducatorului compartimentului in care functioneaza cel in cauza.
    (3) Sanctiunile disciplinare prevazute la art. 15 alin. (1) lit. b) - e) se aplica de presedintele Consiliului Concurentei, la propunerea comisiei de disciplina.
    Art. 16
    (1) Actul administrativ de sanctionare a functionarului public este emis de presedintele Consiliului Concurentei, in temeiul prerogativelor disciplinare conferite de Legea concurentei nr. 21/1996 si de Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (2) Actul administrativ de sanctionare se emite in termen de cel mult 5 zile lucratoare de la data primirii raportului comisiei de disciplina si se comunica functionarului public sanctionat, in termen de 15 zile lucratoare de la data emiterii.
    Art. 17
    (1) Functionarul public nemultumit de sanctiunea disciplinara aplicata se poate adresa Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, care, potrivit legii, are legitimare procesuala activa si poate dispune efectuarea unui control asupra modului cum autoritatile sau institutiile publice respecta legislatia referitoare la functia publica si functionarii publici.
    (2) Functionarul public nemultumit de sanctiunea disciplinara aplicata se poate adresa instantei de contencios administrativ, solicitand anularea sau modificarea, dupa caz, a ordinului sau dispozitiei de sanctionare.
    Art. 18
    Dispozitiile prezentului capitol se completeaza cu prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 7/2004 privind codul de conduita a functionarilor publici, precum si cu procedura reglementata prin Hotararea Guvernului nr. 1210/2003 privind organizarea si functionarea comisiilor de disciplina si a comisiilor paritare din cadrul autoritatilor si institutiilor publice.

    CAP. 3
    Reglementari privind regimul disciplinar aplicabil personalului contractual din cadrul Consiliului Concurentei

    Art. 19
    Personalul contractual din cadrul Consiliului Concurentei are urmatoarele obligatii:
    a) obligatia de a indeplini atributiile care ii revin conform fiselor postului si de a se abtine de la orice fapta care ar putea aduce prejudicii institutiei;
    b) obligatia de a respecta disciplina muncii;
    c) obligatia de a respecta prevederile cuprinse in contractul individual de munca, prezentul Regulament si normele interne ale Consiliului Concurentei;
    d) obligatia de fidelitate fata de angajator in executarea atributiilor de serviciu;
    e) obligatia de a respecta secretul de stat si secretul de serviciu, precum si confidentialitatea in legatura cu faptele, informatiile sau documentele care privesc activitatea institutiei, de care ia cunostinta, in conditiile legii, cu exceptia informatiilor de interes public;
    f) obligatia de a respecta dispozitiile sefilor ierarhici superiori, cu exceptia cazului in care apreciaza ca acestea contravin dispozitiilor legale, cand poate refuza executarea dispozitiei, in scris si motivat;
    g) obligatia de a respecta programul de lucru si de a folosi timpul de lucru exclusiv in scopul indeplinirii obligatiilor de serviciu, precum si de a nu desfasura in incinta institutiei activitati care exced atributiilor prevazute in fisa postului.
    Art. 20
    (1) Presedintele Consiliului Concurentei dispune de prerogativa disciplinara, in conformitate cu dispozitiile art. 22 alin. (1), teza a II-a din Legea nr. 21/1996, avand dreptul de a aplica, in conditiile prevederilor prezentului Regulament, sanctiuni disciplinare angajatilor contractuali ori de cate ori constata ca acestia au savarsit o abatere disciplinara.
    (2) Abaterea disciplinara este o fapta in legatura cu munca si care consta intr-o actiune sau inactiune savarsita cu vinovatie de catre angajat, prin care acesta a incalcat normele legale, regulamentul, contractul individual de munca, ordinele si dispozitiile legale ale conducatorilor ierarhici, precum si prevederile cuprinse in fisa postului.
    Art. 21
    Constituie abateri disciplinare:
    a) nerespectarea obligatiilor stabilite prin contractul individual de munca;
    b) refuzul nejustificat de a indeplini sarcinile si atributiile prevazute in fisa postului;
    c) intarzierea sistematica in efectuarea lucrarilor;
    d) neglijenta repetata in rezolvarea lucrarilor;
    e) intarzierea, in mod repetat, de la ora de incepere a programului de lucru;
    f) absente nemotivate de la serviciu;
    g) parasirea serviciului fara motiv intemeiat si fara a avea, in prealabil, aprobarea sefului ierarhic;
    h) atitudinile sau manifestarile necivilizate fata de ceilalti salariati, care lezeaza demnitatea acestora, aduc prejudicii desfasurarii normale a activitatii lor sau conduc la deteriorarea climatului de munca in cadrul institutiei;
    i) reclamatiile calomnioase, nefondate, prin care se aduc prejudicii morale sau materiale institutiei, conducerii sau salariatilor acesteia;
    j) atitudinile ireverentioase in timpul exercitarii atributiilor de serviciu;
    k) manifestari care aduc atingere prestigiului Consiliului Concurentei;
    l) desfasurarea unor activitati cu caracter politic in incinta Consiliului Concurentei;
    m) desfasurarea unei activitati personale sau private in timpul orelor de program;
    n) fumatul in incinta institutiei, in alte spatii decat cele special destinate, precum si incalcarea regulilor de igiena si securitate;
    o) intrarea si ramanerea in institutie sub influenta bauturilor alcoolice;
    p) incalcarea oricarei alte dispozitii din prezenta reglementare interna;
    q) orice alte fapte interzise de lege.
    Art. 22
    Sanctiunile disciplinare pe care le poate aplica presedintele Consiliului Concurentei in cazul in care angajatul savarseste o abatere disciplinara sunt:
    a) avertismentul scris;
    b) suspendarea contractului individual de munca pentru o perioada ce nu poate depasi 10 zile lucratoare;
    c) retrogradarea din functie, cu acordarea salariului corespunzator functiei in care s-a dispus retrogradarea, pentru o durata ce nu poate depasi 60 de zile;
    d) reducerea salariului de baza pe o durata de 1 - 3 luni cu 5 - 10%;
    e) reducerea salariului de baza si/sau, dupa caz, si a indemnizatiei de conducere pe o perioada de 1 - 3 luni cu 5 - 10%;
    f) desfacerea disciplinara a contractului individual de munca.
    Art. 23
    (1) Amenzile disciplinare sunt interzise.
    (2) Pentru aceeasi abatere disciplinara se poate aplica numai o singura sanctiune.
    Art. 24
    Presedintele Consiliului Concurentei dispune stabilirea sanctiunii disciplinare aplicabila, in raport cu gravitatea abaterii disciplinare savarsite de angajat, avandu-se in vedere urmatoarele criterii de individualizare:
    a) imprejurarile in care fapta a fost savarsita;
    b) gradul de vinovatie a angajatului;
    c) consecintele abaterii disciplinare;
    d) comportarea generala in serviciu a angajatului;
    e) eventualele sanctiuni disciplinare suferite anterior de catre acesta.
    Art. 25
    (1) Cu exceptia celei prevazute la art. 22 lit. a), nici o alta sanctiune disciplinara nu poate fi dispusa mai inainte de efectuarea unei cercetari disciplinare prealabile.
    (2) In vederea desfasurarii cercetarii disciplinare prealabile, angajatul va fi convocat in scris de persoana imputernicita de catre presedintele Consiliului Concurentei sa realizeze cercetarea, precizandu-se obiectul, data, ora si locul intrevederii.
    (3) Neprezentarea angajatului la convocarea facuta in conditiile prevazute la alin. (2) fara un motiv obiectiv da dreptul presedintelui Consiliului Concurentei sa dispuna sanctionarea, fara efectuarea cercetarii disciplinare prealabile.
    (4) In cursul cercetarii disciplinare prealabile angajatul are dreptul sa formuleze si sa sustina toate apararile in favoarea sa si sa ofere persoanei imputernicite sa realizeze cercetarea, toate probele si motivatiile pe care le considera necesare, precum si dreptul sa fie asistat, la cererea sa, de catre un reprezentant al sindicatului al carui membru este.
    (5) Dovada indeplinirii acestei proceduri se va realiza prin intocmirea unui proces-verbal.
    Art. 26
    (1) Presedintele Consiliului Concurentei dispune aplicarea sanctiunii disciplinare printr-o decizie emisa in forma scrisa, in termen de 30 de zile calendaristice de la data luarii la cunostinta despre savarsirea abaterii disciplinare, dar nu mai tarziu de 6 luni de la data savarsirii faptei.
    (2) Sub sanctiunea nulitatii absolute, in decizie se cuprind in mod obligatoriu:
    a) descrierea faptei care constituie abatere disciplinara;
    b) precizarea prevederilor din statutul de personal, prezentul regulament sau a celor cuprinse in fisa postului, care au fost incalcate de angajat;
    c) motivele pentru care au fost inlaturate apararile formulate de angajat in timpul cercetarii disciplinare prealabile sau motivele pentru care, in conditiile prevazute la art. 267 alin. (3), nu a fost efectuata cercetarea;
    d) temeiul de drept in baza caruia sanctiunea disciplinara se aplica;
    e) termenul in care sanctiunea poate fi contestata;
    f) instanta competenta la care sanctiunea poate fi contestata.
    (3) Decizia de sanctionare se comunica angajatului in cel mult 5 zile calendaristice de la data emiterii si produce efecte de la data comunicarii.
    (4) Comunicarea se preda personal angajatului, cu semnatura de primire, ori, in caz de refuz al primirii, prin scrisoare recomandata, la domiciliul sau resedinta comunicata de acesta.
    (5) Decizia de sanctionare poate fi contestata de angajat la instantele judecatoresti competente in termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicarii.
    Art. 27
    Prevederile prezentului capitol se completeaza cu dispozitiile cuprinse in legislatia muncii in vigoare.

    Dispozitii finale

    Art. 28
    Prezentul regulament intra in vigoare la data publicarii sale in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 68/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 68 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Kindly contact us for our procedures and be sure that we shall respond within 48hrs maximum. Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. Contact Name : Blaine Lorcan Contact Email: blainelorcan@gmail.com Skype:blainelorcan@gmail.com WhatsApp:+1(408)290-8281
ANONIM a comentat OUG 52 2004
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    Bună ziua, Aveți nevoie de un împrumut rapid? Sunt Susan Benson Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Având în vedere stagnarea economică, lumea trece prin rezultatul bolii Corona-virus emergente (COVID-19), mulți oameni se confruntă cu provocări financiare premature. Și cu prezența excedentului de numerar în instituția noastră, ne propunem să accelerăm circulația banilor finanțând clienții din Europa și din afara acesteia cu un împrumut. Dacă aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere, cumpărați o casă sau o mașină sau aveți nevoie de un împrumut din alte motive personale? Vreau să contactați firma mea. Furnizăm tot felul de servicii de împrumut, atât împrumuturi garantate, cât și garantate. Dacă citiți acest lucru și știți că aveți nevoie de asistență financiară, ne puteți scrie doar prin e-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com sau trimiteți-mi direct pe WhatsApp prin: +447903159998 și primiți un răspuns instantaneu. Suntem o companie globală de servicii financiare și ne-am angajat să vă ajutăm să vă îmbunătățiți obiectivele financiare pe termen lung și pe termen scurt, deoarece stabilitatea dvs. financiară este obiectivul nostru final. Caracteristici și beneficii; * Convenabilitate - Puteți solicita un împrumut oricând, oriunde. * Suma flexibilă - Decideți cât de mult doriți să împrumutați. * Finanțare rapidă rapidă - primiți împrumutul dvs. în termen de 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibile de 3,0%. * Rata de aprobare ridicată * Aveți șansa de a selecta data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 ani. * Aplicație online simplă. * Ghid personalizat și expertiză. * Fără taxe ascunse Mulți oameni găsesc atât de dificil să obțină un împrumut de la băncile locale sau de la alte institute financiare din anumite motive. Dacă aveți nevoie într-adevăr de soluție pentru provocările dvs. financiare, scrieți-ne firmei mele, vă vom ajuta cu un împrumut. Am ajutat numeroase persoane și organizații care se confruntă cu dificultăți financiare în întreaga lume. Când aplicați cu noi, aplicați cu o companie de încredere care are grijă de nevoile dvs. financiare, prioritatea noastră maximă este stabilitatea dvs. financiară și veți fi îngrijit pe parcursul întregului proces. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, trimiteți-ne cererea dvs. de împrumut prin: E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com SAU; WhatsApp: +447903159998
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 984 1990
    FOR QUICK, AFFORDABLE AND RELIABLE BUSINESS/HOME/REAL ESTATES/COMPANY/PROJECT/PERSONAL LOAN OFFER WITHOUT COST/STRESS CONTACT US TODAY VIA Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com We are authorized financial consultants providing reliable loans to individuals and funding for business, home, personal and projects start up. Are you tired of seeking loans or are you in any financial mess. Do you have a low credit score, and you will find it difficult to get loans from banks and other financial institutions? then worry no more for we are the solution to your financial misfortune. we offer all types of loan ranging from $5,000.00 to $533,000,000.00USD with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 35 years to pay back the loan secure and unsecured. Are you losing sleep at nights worrying how to get a Legit Loan Lender? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. Contact us on the following Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com Do you have an unfinished project due to poor funding? Do you need money to invest in any specialty that will benefit you? BENJAMIN LOAN INVESTMENTS FINANCE aims is to provide excellent professional financial services which include the followings *1* Personal loan *2* Business loan *3* Home loan *4* Farm Loan *5* Education loan *6* Debt consolidation loan *7* Truck Loan *8* Car Loan *9* Eviction Loan *10* Equipment Loan *11* Hotels Loan *12* Refinancing Loan and many more NOTE: GET YOUR INSTANT LOAN APPROVAL 100% GUARANTEED TODAY NO MATTER YOUR CREDIT SCORE. drbenjaminfinance@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 441 1997
    O zi buna   Ai nevoie de împrumut pentru afaceri? Împrumut contractual? Împrumut de student? Împrumut pentru sănătate, Împrumut pentru a investi sau împrumut de proiect? Contactați împrumutul rapid Unicredit atât pentru împrumut, cât și pentru împrumut pe termen scurt, pentru o tranzacție rapidă, sigură și ușoară.    Informatii de contact E-mail: unicreditfastloan@gmail.com Facebook: împrumutul rapid Unicredit Instagram: Împrumut rapid Unicredit Twitter: @FastUnicredit LinkedIn: împrumutul rapid Unicredit Contactați-ne pentru serviciul dvs. de împrumut rapid.
ANONIM a comentat Ordin 2591 2018
    O zi buna, Căutați împrumut pentru afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la midland.credit2@gmail.com pentru mai multe informații. Toate cele bune, Midland Credit Home Mgt
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE AT THE BEST RATES AVAILABLE We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days Name : Scott james Email : Inquiry.securedfunding@gmail.com Skype: Inquiry.securedfunding@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu