E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

REGULAMENT din 5 aprilie 2004

REGULAMENT    din  5 aprilie 2004

privind exceptarea acordurilor de specializare de la interdictia prevazuta la art. 5 alin. (1) din Legea concurentei nr. 21/1996

ACT EMIS DE: CONSILIUL CONCURENTEI

ACT PUBLICAT IN:            MONITORUL OFICIAL  NR. 374 din 29 aprilie 2004


SmartCity3


    In temeiul art. 28 alin. (1) si (2) din Legea concurentei nr. 21/1996, cu modificarile si completarile ulterioare,

    Consiliul Concurentei adopta prezentul regulament:

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Obiectul si domeniul de aplicare al regulamentului
    (1) In conformitate cu prevederile art. 5 alin. (3) din Legea concurentei nr. 21/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare lege, beneficiul exceptarii unor categorii de intelegeri, decizii luate de asociatii de agenti economici sau practici concertate de la interdictia prevazuta la art. 5 alin. (1) se stabileste prin regulament al Consiliului Concurentei, in conditiile art. 5 alin. (2) din Legea concurentei nr. 21/1996.
    (2) Prezentul regulament, inscris in logica unei abordari economice, urmareste sa satisfaca doua exigente: sa asigure protectia eficienta a concurentei si sa ofere agentilor economici o siguranta juridica adecvata. Aceste obiective trebuie sa fie indeplinite tinand cont de necesitatea de a simplifica, pe cat posibil, supravegherea administrativa si cadrul legislativ. Se porneste de la prezumtia ca sub un anumit nivel al cotei de piata, efectele pozitive ale acordurilor de specializare compenseaza eventualele lor efecte negative asupra concurentei, putand fi exceptate, conform prevederilor art. 5 alin. (2) din lege.
    (3) Acordurile de specializare, astfel cum sunt definite in prezentul regulament, genereaza in mod normal avantaje economice sub forma economiilor de scara si de scop, a unor tehnologii de productie imbunatatite, asigurand utilizatorului o parte echitabila a profitului rezultat, atunci cand cota de piata detinuta de agentii economici in cauza nu depaseste 20% .
    (4) Prezentul regulament nu excepteaza acordurile ce contin restrictionari care nu sunt absolut necesare pentru obtinerea avantajelor economice scontate. Anumite restrictionari grave ale concurentei, cum ar fi fixarea preturilor, limitarea productiei sau a distributiei si impartirea pietei sau a clientilor sunt excluse de la beneficiul exceptarii pe categorii, prevazut prin prezentul regulament, oricare ar fi cota de piata a agentilor economici in cauza.
    (5) Intrucat acordurile de specializare unilaterala incheiate intre agenti economici neconcurenti pot beneficia de exceptarea pe categorii prevazuta prin "Regulamentul privind aplicarea art. 5 alin. (2) din Legea concurentei nr. 21/1996 in cazul intelegerilor verticale", aplicarea prezentului regulament se limiteaza, in privinta acordurilor de specializare unilaterala, la acordurile incheiate intre concurenti.
    (6) Pentru a avea certitudinea ca avantajele specializarii se concretizeaza fara ca vreuna din parti sa abandoneze piata din aval la nivelul productiei, acordurile de specializare unilaterala sau reciproca nu intra sub incidenta prezentului regulament decat in cazul in care prevad obligatii de vanzare si/sau de cumparare.
    Aceste angajamente pot fi exclusive, fara ca aceasta conditie sa fie obligatorie.
    (7) Sunt incluse, de asemenea, in domeniul de aplicare a prezentului regulament toate tipurile de acorduri incheiate intre agenti economici care au convenit specializarea in productie sau in prestarea de servicii. Exceptarea pe categorii se aplica, de asemenea, clauzelor din acordurile de specializare care nu constituie principalul obiect al acestor acorduri, dar sunt direct legate si necesare pentru implementarea acordurilor, precum si anumitor aranjamente conexe, in materie de cumparare si comercializare.
    (8) In cazul acordurilor de specializare incheiate intre agentii economici a caror cota de piata cumulata depaseste pragul de 20% nu exista certitudinea ca indeplinesc conditiile de exceptare prevazute la art. 5 alin. (2) din lege si, ca urmare, Consiliul Concurentei va evalua individual aceste acorduri, in conformitate cu "Regulamentul pentru aplicarea prevederilor art. 5 si 6 din Legea concurentei nr. 21/1996 privind practicile anticoncurentiale" si cu "Regulamentul privind forma, continutul si alte detalii referitoare la notificarile prevazute in Regulamentul pentru aplicarea prevederilor art. 5 si 6 privind practicile anticoncurentiale", prin luarea in considerare a mai multor factori, intre care structura pietei relevante fiind cel mai important.
    (9) Prevederile art. 5 alin. (1) din lege nu sunt aplicabile acordurilor de specializare incheiate intre agenti economici membri ai aceluiasi grup, asa cum este definita notiunea de "grup" in "Instructiuni cu privire la calculul cifrei de afaceri in cazurile de comportament anticoncurential, prevazute la art. 5 alin. (1) din Legea concurentei nr. 21/1996 si in cazurile de concentrare economica".
    (10) In cazurile particulare in care acordurile care intra sub incidenta prezentului regulament au totusi efecte incompatibile cu prevederile art. 5 alin. (2) din lege, Consiliul Concurentei poate retrage beneficiul exceptarii pe categorii.
    (11) Prezentul regulament se aplica fara sa aduca atingere aplicarii art. 6 din lege.
    Art. 2
    Principiile exceptarii
    (1) Beneficiul exceptarii pe categorii va fi limitat la acordurile pentru care se poate admite cu suficienta certitudine ca indeplinesc conditiile prevazute la art. 5 alin. (2) din lege.
    (2) Acordurile de specializare in domeniul productiei duc, in general, la ameliorarea productiei sau distributiei produselor, dat fiind ca agentii economici in cauza pot sa-si concentreze activitatile in directia fabricarii anumitor produse, lucrand astfel mai eficient si oferind aceste produse la preturi mai avantajoase. Se poate considera ca si acordurile de specializare in domeniul prestarii de servicii genereaza, in mod normal, astfel de imbunatatiri. In conditiile unei concurente efective, utilizatorii primesc o parte echitabila din profitul obtinut prin preturi reale mai mici.
    (3) Aceste avantaje decurg din acordurile in baza carora unul din participanti renunta in favoarea altuia la fabricarea anumitor produse sau furnizarea anumitor servicii (specializare unilaterala), din acordurile in care fiecare dintre participanti renunta in favoarea unui alt participant la fabricarea anumitor produse sau la furnizarea anumitor servicii (specializare reciproca) si din acordurile potrivit carora participantii se angajeaza sa produca impreuna anumite produse sau sa furnizeze impreuna anumite servicii (productie in comun).
    (4) Pragul cotei de piata, excluderea unor acorduri de la beneficiul exceptarii prevazut prin prezentul regulament, precum si conditiile carora se subordoneaza exceptarile garanteaza, in general, ca acordurile carora li se aplica exceptarea pe categorii nu dau posibilitatea partilor sa elimine concurenta pe o parte substantiala a pietei produselor sau serviciilor in cauza.

    CAP. 2
    Conditii de exceptare

    Art. 3
    Obiectul exceptarii
    (1) Conform prevederilor art. 5 alin. (2) din lege si ale prezentului regulament, interdictiile prevazute la art. 5 alin. (1) din lege nu se aplica urmatoarelor acorduri care sunt incheiate intre doi sau mai multi agenti economici (denumiti in continuare parti) si care stipuleaza conditiile in care acestia se specializeaza in fabricarea produselor (denumite in continuare acorduri de specializare):
    a) acordurile de specializare unilaterala, prin care una dintre parti accepta sa inceteze sau sa se abtina de la a fabrica anumite produse si se angajeaza sa le cumpere de la un agent economic concurent, acesta din urma angajandu-se sa fabrice si sa furnizeze aceste produse;
    b) acordurile de specializare reciproca, prin care doua sau mai multe parti se angajeaza, pe baza de reciprocitate, sa inceteze sau sa se abtina de la fabricarea anumitor produse, care nu sunt aceleasi, si sa le cumpere de la alte parti, care se angajeaza sa le furnizeze;
    c) acordurile de productie in comun, prin care doua sau mai multe parti accepta sa fabrice anumite produse in comun.
    Aceasta exceptare se aplica in masura in care astfel de acorduri de specializare contin restrictionari ale concurentei care cad sub incidenta art. 5 alin. (1) din Legea concurentei nr. 21/1996.
    (2) Exceptarea prevazuta la alin. (1) se aplica si clauzelor prevazute in acordurile de specializare care nu constituie principalul obiect al acestor acorduri, dar sunt direct legate de acestea si sunt necesare pentru implementarea lor, cum ar fi clauzele privind cesiunea sau utilizarea drepturilor de proprietate intelectuala. Exceptarea nu se aplica, totusi, clauzelor care au acelasi obiect cu restrictionarile concurentei prevazute la art. 7 alin. (1).
    Art. 4
    Definitii
    In sensul prezentului regulament, urmatorii termeni se definesc astfel:
    a) acord - o intelegere, o decizie a unei asociatii de agenti economici sau o practica concertata;
    b) agenti economici participanti - agentii economici parti la acord si agentii economici legati de acestia;
    c) agenti economici legati:
    1) agenti economici la care o parte la acord, direct sau indirect:
    i) are puterea de a exercita mai mult de jumatate din drepturile de vot;
    ii) are puterea de a desemna mai mult de jumatate din membrii consiliului de administratie sau ai organismelor care ii reprezinta legal;
    iii) are dreptul de a administra afacerile agentului economic;
    2) agenti economici care dispun, direct sau indirect, de drepturile sau de puterile enumerate la pct. 1) asupra unui agent economic parte la acord;
    3) agenti economici asupra carora un agent economic prevazut la pct. 2) are, direct sau indirect, drepturile sau puterile enumerate la pct. 1);
    4) agenti economici la care una din partile la acord, impreuna cu unul sau mai multi agenti economici dintre cei enumerati la pct. 1), 2) si 3), sau la care doi sau mai multi dintre cei din urma, detin impreuna drepturile si puterile enumerate la pct. 1);
    5) agenti economici la care drepturile si puterile enumerate la pct. 1) sunt detinute impreuna de:
    i) partile la acord sau, corespunzator, agentii economici mentionati la pct. 1) - 4);
    ii) una sau mai multe dintre partile la acord, sau unul sau mai multi dintre agentii economici legati de acestea, mentionati la pct. 1) - 4) si una sau mai multe parti terte.
    d) produs - un produs si/sau un serviciu, incluzand atat produse/servicii intermediare, cat si finale, cu exceptia distributiei si a serviciilor de inchiriere.
    e) productie - fabricarea de produse sau prestarea de servicii, incluzand productia prin subcontractare.
    f) piata relevanta - piata produsului si piata (pietele) geografica (geografice) carora produsele, obiect al acordului de specializare, le apartin.
    g) agent economic concurent - un agent economic activ pe piata relevanta (un concurent actual) sau un agent economic care ar putea, in mod real, sa realizeze investitiile suplimentare necesare, astfel incat sa poata intra pe piata relevanta, ca raspuns la o crestere mica, dar de durata, a preturilor pe piata (concurent potential).
    h) obligatie de livrare exclusiva - obligatia de a nu livra produsul care face obiectul acordului de specializare unui agent economic concurent, care nu este parte la acord.
    i) obligatie de cumparare exclusiva - obligatia de a cumpara produsul care face obiectul acordului de specializare doar de la partea cu care s-a convenit livrarea.
    Art. 5
    Acorduri de cumparare si comercializare
    Exceptarea prevazuta la art. 3 se aplica si in cazurile in care:
    a) partile accepta o obligatie de cumparare si/sau livrare exclusiva in contextul unui acord de specializare unilaterala sau reciproca ori al unui acord de productie in comun, sau
    b) partile nu vand independent produsele care fac obiectul unui acord de specializare, dar realizeaza distributia in comun sau convin sa numeasca un distribuitor tert, in conditii de exclusivitate sau de neexclusivitate, in contextul unui acord de productie in comun, cu conditia ca partea terta sa nu fie un agent economic concurent.
    Art. 6
    Pragul cotei de piata
    Exceptarea prevazuta la art. 3 se va aplica cu conditia ca partile la acord sa nu detina o cota de piata cumulata mai mare de 20% pe piata relevanta.
    Art. 7
    Acorduri carora nu li se aplica exceptarea
    (1) Exceptarea prevazuta la art. 3 nu se aplica acordurilor care, direct sau indirect, in mod independent sau in combinatie cu alti factori aflati sub controlul partilor, au ca obiect:
    a) fixarea preturilor la vanzarea produselor catre terti;
    b) limitarea productiei sau a volumului vanzarilor; sau impartirea pietelor sau a clientilor.
    (2) Prevederile alin. 1 nu se aplica:
    a) clauzelor privind volumul de produse convenit in cadrul acordurilor de specializare unilaterala sau reciproca, precum si clauzelor privind fixarea capacitatilor si a volumului productiei realizate in comun in cadrul acordurilor de productie in comun;
    b) stabilirii planului de vanzari si fixarii preturilor pentru produsele unei societati in comun, vandute clientilor directi potrivit prevederilor art. 5 lit. b).
    Art. 8
    Aplicarea pragului cotei de piata
    (1) Aplicarea conditiei referitoare la pragul cotei de piata prevazute la art. 6 se face cu respectarea urmatoarelor reguli:
    a) cota de piata se va calcula pe baza valorii vanzarilor; daca datele referitoare la valoarea vanzarilor pe piata nu sunt disponibile, se pot folosi estimari pentru stabilirea cotei de piata a agentilor economici participanti, utilizand alte informatii credibile de piata, inclusiv volumul vanzarilor;
    b) cota de piata se va calcula pe baza realizarilor agentilor economici participanti, in anul financiar precedent incheierii acordului;
    c) cota de piata detinuta de agentii economici prevazuti la art. 4 lit. c) pct. 5) se va repartiza in mod egal tuturor agentilor economici care au drepturile sau puterile prevazute la art. 4 lit. c) pct. 1).
    (2) Daca initial cota de piata prevazuta la art. 6 este sub 20%, dar creste ulterior peste acest nivel, fara sa depaseasca 25%, exceptarea prevazuta la art. 3 se va aplica in continuare, pentru urmatorii 2 ani calendaristici consecutivi, ulteriori anului in care s-a depasit pentru prima data pragul de 20% .
    (3) Daca initial cota de piata prevazuta la art. 6 este sub 20%, dar creste ulterior peste nivelul de 25%, exceptarea prevazuta la art. 3 se va aplica in continuare, pentru anul calendaristic urmator anului in care s-a depasit pentru prima data pragul de 25% .
    (4) Perioadele de exceptare de care au beneficiat agentii economici participanti, in aplicarea alin. (2) si (3), nu se vor cumula, astfel incat sa se depaseasca o perioada de 2 ani calendaristici.
    Art. 9
    Retragerea beneficiului exceptarii
    Consiliul Concurentei poate retrage beneficiul exceptarii stabilit conform prezentului regulament, atunci cand constata ca:
    a) acordul nu a avut efectele de eficientizare preconizate, sau consumatorilor nu li s-a asigurat un avantaj corespunzator celui realizat de partile la acord, sau
    b) produsele care fac obiectul specializarii nu se confrunta pe piata romaneasca, sau pe o parte substantiala a ei, cu o concurenta reala din partea unor produse identice sau substituibile, din punctul de vedere al caracteristicilor, pretului si utilizarii date acestora de catre consumatori, sau
    c) agentii economici sau asociatiile de agenti economici care invoca beneficiul exceptarii stabilit prin prezentul regulament nu pot face dovada indeplinirii conditiilor prevazute la capitolul II.

    CAP. 3
    Procedura de stabilire a exceptarii pe categorii

    Art. 10
    In baza prevederilor art. 5 alin. (5) din lege, acordurile de specializare care intra sub incidenta art. 5 alin. (1) si indeplinesc conditiile prevazute la capitolul II sunt considerate legale, fara obligatia notificarii sau obtinerii unei decizii din partea Consiliului Concurentei. Agentii economici sau asociatiile de agenti economici care invoca beneficiul exceptarii stabilit prin prezentul regulament sunt tinuti sa faca dovada indeplinirii conditiilor prevazute la capitolul II.
    Art. 11
    In vederea aplicarii prevederilor prezentului regulament, prezumtia de legalitate se va intemeia pe analiza pe care agentii economici participanti la un acord de specializare o vor realiza in conformitate cu <<Instructiunile privind aplicarea art. 5 din Legea concurentei nr. 21/1996 in cazul acordurilor de cooperare pe orizontala>>, atat in ceea ce priveste incidenta cu prevederile art. 5 alin. (1), cat si referitor la indeplinirea conditiilor prevazute la capitolul II.
    Art. 12
    In analiza pe care agentii economici o vor face pentru stabilirea cotei de piata in vederea compararii cu pragul prevazut la art. 6 se vor aplica "Instructiunile cu privire la definirea pietei relevante, in scopul stabilirii partii substantiale de piata".
    Art. 13
    In cazul neindeplinirii conditiilor de exceptare, partile implicate pot, fie sa renegocieze acordul de specializare, astfel incat sa se incadreze in prevederile prezentului regulament, fie sa inainteze cerere de dispensa pentru exceptare individuala.

    CAP. 4
    Dispozitii finale

    Art. 14
    Dispozitii comune si finale
    (1) Prezentul regulament intra in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei.
    (2) Exceptarile acordate inainte de intrarea in vigoare a prezentului regulament, prin decizie a Consiliului Concurentei, raman valabile pana la expirarea perioadei de exceptare, respectiv a valabilitatii deciziei.
    (3) Pe data intrarii in vigoare a prezentului regulament, "Regulamentul privind acordarea exceptarii acordurilor de specializare de la interdictia prevazuta la art. 5 alin. (1) din Legea concurentei nr. 21/1996", publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 591 bis din 09 august 2002, se abroga.SmartCity5

COMENTARII la Regulament 0/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Regulament 0 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Kindly contact us for our procedures and be sure that we shall respond within 48hrs maximum. Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. Contact Name : Blaine Lorcan Contact Email: blainelorcan@gmail.com Skype:blainelorcan@gmail.com WhatsApp:+1(408)290-8281
ANONIM a comentat OUG 52 2004
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    Bună ziua, Aveți nevoie de un împrumut rapid? Sunt Susan Benson Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Având în vedere stagnarea economică, lumea trece prin rezultatul bolii Corona-virus emergente (COVID-19), mulți oameni se confruntă cu provocări financiare premature. Și cu prezența excedentului de numerar în instituția noastră, ne propunem să accelerăm circulația banilor finanțând clienții din Europa și din afara acesteia cu un împrumut. Dacă aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere, cumpărați o casă sau o mașină sau aveți nevoie de un împrumut din alte motive personale? Vreau să contactați firma mea. Furnizăm tot felul de servicii de împrumut, atât împrumuturi garantate, cât și garantate. Dacă citiți acest lucru și știți că aveți nevoie de asistență financiară, ne puteți scrie doar prin e-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com sau trimiteți-mi direct pe WhatsApp prin: +447903159998 și primiți un răspuns instantaneu. Suntem o companie globală de servicii financiare și ne-am angajat să vă ajutăm să vă îmbunătățiți obiectivele financiare pe termen lung și pe termen scurt, deoarece stabilitatea dvs. financiară este obiectivul nostru final. Caracteristici și beneficii; * Convenabilitate - Puteți solicita un împrumut oricând, oriunde. * Suma flexibilă - Decideți cât de mult doriți să împrumutați. * Finanțare rapidă rapidă - primiți împrumutul dvs. în termen de 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibile de 3,0%. * Rata de aprobare ridicată * Aveți șansa de a selecta data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 ani. * Aplicație online simplă. * Ghid personalizat și expertiză. * Fără taxe ascunse Mulți oameni găsesc atât de dificil să obțină un împrumut de la băncile locale sau de la alte institute financiare din anumite motive. Dacă aveți nevoie într-adevăr de soluție pentru provocările dvs. financiare, scrieți-ne firmei mele, vă vom ajuta cu un împrumut. Am ajutat numeroase persoane și organizații care se confruntă cu dificultăți financiare în întreaga lume. Când aplicați cu noi, aplicați cu o companie de încredere care are grijă de nevoile dvs. financiare, prioritatea noastră maximă este stabilitatea dvs. financiară și veți fi îngrijit pe parcursul întregului proces. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, trimiteți-ne cererea dvs. de împrumut prin: E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com SAU; WhatsApp: +447903159998
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 984 1990
    FOR QUICK, AFFORDABLE AND RELIABLE BUSINESS/HOME/REAL ESTATES/COMPANY/PROJECT/PERSONAL LOAN OFFER WITHOUT COST/STRESS CONTACT US TODAY VIA Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com We are authorized financial consultants providing reliable loans to individuals and funding for business, home, personal and projects start up. Are you tired of seeking loans or are you in any financial mess. Do you have a low credit score, and you will find it difficult to get loans from banks and other financial institutions? then worry no more for we are the solution to your financial misfortune. we offer all types of loan ranging from $5,000.00 to $533,000,000.00USD with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 35 years to pay back the loan secure and unsecured. Are you losing sleep at nights worrying how to get a Legit Loan Lender? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. Contact us on the following Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com Do you have an unfinished project due to poor funding? Do you need money to invest in any specialty that will benefit you? BENJAMIN LOAN INVESTMENTS FINANCE aims is to provide excellent professional financial services which include the followings *1* Personal loan *2* Business loan *3* Home loan *4* Farm Loan *5* Education loan *6* Debt consolidation loan *7* Truck Loan *8* Car Loan *9* Eviction Loan *10* Equipment Loan *11* Hotels Loan *12* Refinancing Loan and many more NOTE: GET YOUR INSTANT LOAN APPROVAL 100% GUARANTEED TODAY NO MATTER YOUR CREDIT SCORE. drbenjaminfinance@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 441 1997
    O zi buna   Ai nevoie de împrumut pentru afaceri? Împrumut contractual? Împrumut de student? Împrumut pentru sănătate, Împrumut pentru a investi sau împrumut de proiect? Contactați împrumutul rapid Unicredit atât pentru împrumut, cât și pentru împrumut pe termen scurt, pentru o tranzacție rapidă, sigură și ușoară.    Informatii de contact E-mail: unicreditfastloan@gmail.com Facebook: împrumutul rapid Unicredit Instagram: Împrumut rapid Unicredit Twitter: @FastUnicredit LinkedIn: împrumutul rapid Unicredit Contactați-ne pentru serviciul dvs. de împrumut rapid.
ANONIM a comentat Ordin 2591 2018
    O zi buna, Căutați împrumut pentru afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la midland.credit2@gmail.com pentru mai multe informații. Toate cele bune, Midland Credit Home Mgt
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE AT THE BEST RATES AVAILABLE We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days Name : Scott james Email : Inquiry.securedfunding@gmail.com Skype: Inquiry.securedfunding@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu